Journaldato: , Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 11.01.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A Prop 134 L Debattopplegg Prop. 134 L ( ) Lov om arbeidstvister (arbeidstvistloven) og lov om lønnsnemnd i arbeidstvister (lønnsnemndloven) m.m. X 2011/ /2012 Svein Egil tsigt Karlsen Søknad om samtykke til deltakelse på Tromsø nternasjonale Filmfestival FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2012 Stortingets presidentskap og direktør Dokument 8:43 S Ber om departementets uttalelse til forslag om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning Dokument 8:43 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Per Arne Olsen og Laila Marie Reiertsen om utvidet sykelønnsordning for kreftpasienter, samt adgang til en fleksibel sykelønnsordning. (Endring i lov 28. februar 2011/ / Arbeidsdepartementet Statsråden Side: 1 av 16

2 Avtale om leseadgang til TBs nyhetskalender - orsk Telegrambyrå Avtale om leseadgang til TBs nyhetskalender - orsk Telegrambyrå / / orsk Telegrambyrå Anskaffelsesprotokoll for avtale om leseadgang til TBs nyhetskalender - orsk Telegrambyrå Avtale om leseadgang til TBs nyhetskalender - orsk Telegrambyrå X 2012/ / Rigmor ymoen Svarbrev Henvendelse om rettssikkerhet 2012/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Europaparlamenets godkjenning av Galileo-avtalen - resolusjon Europaparlamentets godkjenning av Galileo-avtalen 2012/ / E-delegasjonen Side: 2 av 16

3 Dok8:45 S Forslag om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg DOK8:45 S Forslag om å opprette et nytt sårbarhetsutvalg 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Dokument 8:30 S Anmodning om høring Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 orsk Transportarbeiderforbund Kopi av brev til BLD - Spørsmål vedrørende konfirmasjon i orge Kopi av brev til / fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet / / Hege Grundt OSSE PA - Standing Commitee - budsjett OSSE PA - Standing Commitee - Møte i den faste komite - OSSE PA budsjett 2012/ / Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa - OSSE Side: 3 av 16

4 nvitasjon til seminar om fremtidens velferdsløsninger - arrangeres i forbindelse med avvikling av ordisk Råd på Stortinget HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Rune Jorgensen Henvendelse - deltidsstillinger i helsevesenet Helsevesenet - henvendelser Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 275/2012 Jill Fanebust Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget / / Øystein Bø Søknad om trekk i godtgjøring Stortingsrepresentanters godtgjørelse - spørsmål om trekk 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 4 av 16

5 nvitasjon til seminar - Es vanndirektiv krever kunnskap på tvers - Oslo Forskningsparken ÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / CCERO Senter for klimaforskning Svarbrev - søknad om trekk i godtgjøring Stortingsrepresentanters godtgjørelse - spørsmål om trekk 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger FW: ECPRD ew request 1833 Training and introduction courses for new Members including informative handbooks - Forespørsel fra parlamentet i Slovenia om introduksjonskurs for nye stortingsrepresentanter ECPRD request forespørsel - Samlemappe for forvaltningsavdelingen / / Europaparlamentet FW: ECPRD ew reply for request 1833 Training and introduction courses for new Members including informative handbooks- Svar på forespørsel fra parlamentet i Slovenia om introduksjonskurs for nye stortingsrepresentanter - håndbok ECPRD request forespørsel - Samlemappe for forvaltningsavdelingen / / Europaparlamentet Side: 5 av 16

6 Latvia - Forespørsel om støtte til Latvisk kandidatur - valg under januar sesjon Europarådet - Europarådets vintersesjon i Strasbourg / / Latvia asjonalforsamlingen nvitasjon til Kafedialog om Grønn økonomi på veien til Rio - Oslo Kunstnernes Hus EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Prosjekt Rio2012 Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget / / Berit Skovly Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget Parlamentarisk forankring av det nordiske samarbeidet i Stortinget / / Alice Braadland Side: 6 av 16

7 nvitasjon til Linderudseminaret Solstormer - Akershus festning KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kvinners Frivillige Beredskap nvitasjon til Kafedialog om Grønn økonomi på veien til Rio - Oslo Kunstnernes Hus ÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Prosjekt Rio2012 nvitasjon til Linderudseminaret Solstormer - Akershus festning TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Kvinners Frivillige Beredskap Komitereise til Australia og ew Zealand ambassaden vil med glede bistå planlegging og gjennomføring av reisen KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 orges ambassade Canberra Side: 7 av 16

8 nvitasjon til seminar - Es vanndirektiv krever kunnskap på tvers - Oslo Forskningsparken EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / CCERO Senter for klimaforskning Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av Dokument 1 ( ) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret / /2012 Landbruks- og matdepartementet Statsråden nvitasjon til kafedialog om - Grønn økonomi på veien til Rio - Oslo Kunstnernes Hus FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Forum for utvikling og miljø Regulering av lønnsplassering i statens lederlønnssystem for assisterende direktør og avdelingssjefer Stortinget pr Brit Brenno - Øystein Bø - Randi Wisnes Haugen - Terje Olsen - Eli Pauline Fiskvik Lederlønnsregulering i staten 2010 og lønnsregulering pr og / / Ann-Christine Alderin Låtun Side: 8 av 16

9 Melding om vedtak - samiske rettigheter Kommunal forvaltning / /2012 Kvalsund kommune Søknad om praksisplass vår tdanningshuset - Høgskolen i Oslo Praksisplass student Stortingets administrasjon 2008, 2009, 2010, 2011 og / / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Regulering av lønnsplassering i statens lederlønnssystem for avdelingssjefene i Stortingets administrasjon - Øystein Bø - Randi Wisnes Haugen - Terje Olsen pr Eli Pauline Fiskvik pr Lederlønnsregulering i staten 2010 og lønnsregulering pr og / / Ann-Christine Alderin Låtun Oversikt over forbruk stortingsrepresentantenes deltakelse i Fs 66. generalforsamling og Fs 66. generalforsamling 2011 i ew York 2011/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger tenriksdepartementet Side: 9 av 16

10 Svar på henvendelse av og til komiteen Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - AV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 298/2012 Økonomiforbundet Dokumentasjon fra møte mellom næringskomiteen og Dagligvareleverandørenes forening - DLF ÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 299/2012 Dagligvareleverandørenes forening - DLF Avtale om leseadgang til TBs nyhetstjeneste og menyer - orsk Telegrambyrå Avtale om leseadgang til TBs nyhetstjeneste og menyer - orsk Telegrambyrå / / orsk Telegrambyrå ntensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv for ansatte i Stortingets administrasjon -Vedlagt heftet A-avtalen og verktøy for samarbeid ved sykefravær Avtalen om inkluderende arbeidsliv - A-avtalen -AV - Sak DL 2010/ / Stortinget tjenestemannslag m.fl. Side: 10 av 16

11 SCPAR arktisk parlamentariske komite delegasjonsmøte dagsorden og referat SCPAR - Arktisk parlamentarisk komite og delegasjon - delegasjonsmøter og annet om X 2011/ / Anskaffelsesprotokoll for avtale om leseadgang til TBs nyhetstjeneste og menyer - orsk Telegrambyrå Avtale om leseadgang til TBs nyhetstjeneste og menyer - orsk Telegrambyrå X 2012/ /2012 Rigmor ymoen Personal - tilsetting i deltidsstilling som omviser - veileder i informasjonsseksjonen Personal 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - tilsetting i deltidsstilling som omviser - veileder i informasjonsseksjonen Personal 2012/ / O 7 Taushetsbelagte opplysninger Side: 11 av 16

12 Skredsenter - utdanning for geologer i Sogn og Fjordane Henvendelser - skole og utdanning / /2012 Morten Slinde Telekommunikasjonstjenester ansatt - Søknad pad Telekommunikasjonstjenester ansatt 2011/ /2012 Rune D. Jørgensen Svar på henvendelse av Henvendelser - skole og utdanning / /2012 Morten Slinde Telekommunikasjonstjenester - Søknad om hjemmekontor og pad for Bengt Holmen Telekommunikasjonstjenester ansatt 2012/ /2012 Brit Brenno Side: 12 av 16

13 Telekommunikasjonstjenester ansatt - Magali Hersløv - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt 2012/ / Terje Olsen Telekommunikasjonstjenester - Magali Hersløv - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt 2012/ /2012 Terje Olsen Telekommunikasjonstjenester - Berit Michelet - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt 2012/ / Terje Olsen Telekommunikasjonstjenester - Berit Michelet - søknad mobilt kontor Telekommunikasjonstjenester ansatt 2012/ /2012 Terje Olsen Side: 13 av 16

14 Personal - - ekstrahjelp i kafeteriaseksjonen Personal 2011/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes Personal - - ekstrahjelp i kafeteriaseksjonen Personal 2011/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Sissel Kvarnes Personal - tilsetting som ekstrahjelp - deltid i kafeteriaseksjonen Personal 2012/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Anskaffelsesprotokoll for rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider Anskaffelse av rammeavtale på maler- og byggtapetserarbeider X 2011/ / Rigmor ymoen Side: 14 av 16

15 Personal - tilsetting som ekstrahjelp - deltid i kafeteriaseksjonen Personal 2012/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Personal - oppsigelse Personal 2012/ /2012 O 7 Taushetsbelagte opplysninger Dokument 8:16 L Spørsmål fra komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet Dokument 8:16 L ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tord Lien, Mette Hanekamhaug, Anders Anundsen og Bente Thorsen om å oppheve boplikten for prestene. Endring av kirkeloven 2011/ /2012 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Statsråden Avgiftsproblematikk - biogass som drivstoff Klimaendringer - redusere utslipp - forurensning / / Lyse eo AS Side: 15 av 16

16 Stortingets Brusselkontor - kontaktinformasjon Stortingets Brusselkontor - Europaparlamentet 2008/ / Belgia Epimmo V - Constructions and Real Estate Anmodning til æringsministeren om å holde redegjørelse om A-pressens salg av 50% av TV2 til danske Egmont - kopi av brev sendt æringsministeren Anmodning til æringsministeren om å holde redegjørelse om A-pressens salg av 50% av TV2 til danske Egmont 2012/ /2012 Fremskrittspartiets stortingsgruppe m.fl. Side: 16 av 16

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok.

Dok.dato: 13.12.2011. Søknad om fravær og transport - besøk til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i Tønsberg 230112. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,, Status: J,A 29.12.2011 Prop 34 S Debattopplegg 141211 Prop. 34 S (2011-2012) Eksportfinansiering 2011/1588-14 13502/2011 13.12.2011 Svein

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012

Offentlig journal. Henvendelse - barnevern. Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 31.01.2012 27.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.01.2012 Henvendelse - barnevern Barnevern - henvendelser 2009/1217-8 922/2012 ***** Kontrakt om kjøp av barnehagetjenester

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112

Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2012, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112 Dokument 8:30 S (2011-2012) Representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok.

Journaldato: 03.09.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 04.09.2012 nnhold: Svar på henvendelse i brev av 210812 - lisensgodkjennelse

Detaljer

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 03.08.2010 Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 - Stortingets leiligheter - Hoffsveien 47-49 og 60-64 garasje 2008/2344-26

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011

Offentlig journal. Dokument 3:4 Informasjon om åpen kontrollhøring 251011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 11.11.2011 Dokument 3:4 nformasjon om åpen kontrollhøring 251011 Dokument 3:4 (2010-2011) Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01.

Journaldato: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 18.01.2011 Søknad om komitereise til Brussel og Haag 180511-200511

Detaljer

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009

Dok.dato: 17.11.2009. Dok.dato: 17.11.2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.11.2009 Dok20 Oversendelse av utkast til innstilling DOK20 (2008-2009) Årsrapport for 2008 fra Stortingets billighetserstatningsutvalg

Detaljer

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen

Offentlig journal. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen. Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 09.06.2015 nnhold: Flytting av vakta fra 3. til 1. etg i Stortingsbygningen Flytting av vakta fra 3. til 1. etg

Detaljer

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A

Journaldato: 14.03.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.03.2013 tkast til lånekontrakt Henvendelse om utlån av - Harpen

Detaljer

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01.

Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010. Dok.dato: 18.01.2012. Dok.dato: 16.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.1.2012, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.01.2012 Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av 201211 Dokument 1 (2011-2012) Riksrevisjonens rapport

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok.

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Søknad om studiepermisjon ***** ***** ***** Personal - Sak 199902071 DL N 2009/2272-2 6976/2010

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok.

Journaldato: 06.10.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 13.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.10.2014 Oppstart av prosjektet stortinget.no til responsivt design

Detaljer

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 08.02.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 09.02.2010 Svar på henvendelse - anmodning om møte for å diskutere

Detaljer

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Journaldato: 15.11.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Dok.

Journaldato: 15.11.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.11.2011. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.11.2011 Svar på henvendelse av 250811 - kostnadsnivå for domstolsbehandling

Detaljer

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide

Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til og svar fra forsvarsminister Barth Eide Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 20.06.2014 Europarådet PACE - Oppfølging til rapport Lives lost in the Mediterranean Sea - Oversender spørsmål til

Detaljer

Offentlig journal. Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i tekstsenteret. Personal 2010/828-2 6629/2012 15.06.2012 13.06.

Offentlig journal. Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i tekstsenteret. Personal 2010/828-2 6629/2012 15.06.2012 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 15.06.2012 Personal - tilsetting i stilling som førstekonsulent i tekstsenteret Personal 2010/828-2 6629/2012 13.06.2012 Tilg.kode

Detaljer

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015

Dok.dato: 04.02.2015. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 18.02.2015 DLM - Seminar om Riksrett i forbindelse med utstillingsåpning 170315 Historisk sal 2015 Tilg.kode DL 2014/1660-3

Detaljer