Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Dokument 8:30 S Program for åpen høring 170112"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,, Status: J,A Dokument 8:30 S Program for åpen høring Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 Dokument 8:44 S Ber om departementets vurdering av forslag om måling av kunde- / brukertilfredshet innenfor vei- bane- båt- og flytransport i Norge Dokument 8:44 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båtog flytransport i Norge 2012/ /2012 Samferdselsdepartementet Statsråden Avtale om kjøp av konsulenttjeneste for internkontroll - regnskapsseksjonen Anskaffelse av konsulenttjenester for risikostyring og internkontroll på regnskap 2011/ / KPMG Side: 1 av 16

2 Anskaffelsesprotokoll nr. 2012/6 for kjøp av konsulenttjeneste internkontroll - regnskapsseksjonen Anskaffelse av konsulenttjenester for risikostyring og internkontroll på regnskap 2011/ / Bård Gransjøen Anskaffelsesprotokoll leilighetshotell i Brussel - Europaparlamentet Stortingets Brusselkontor - Europaparlamentet 2008/ /2012 Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Kontrakt leieforhold Stortingets Brusselkontor Europaparlamentet Stortingets Brusselkontor - Europaparlamentet 2008/ / Side: 2 av 16

3 Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo KFK - kommunal- og forvaltningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo ASK - arbeids- og sosialkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet FMA - Rehabilitering av tak og fasade mot Akergata - Kvalitetssikring av notat Oppgradering av Stortinget FMA - fløy mot Akersgata - Referat fra prosjektmøter - byggemøter - prosjektnr FMA A prosjektnr kinosal A / / SNTEF Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Side: 3 av 16

4 Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Program for Space Dinner Grand Hotell Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Norsk ndustriforum for Romvirksomhet Side: 4 av 16

5 Bestilling på RFD-brikker til biblioteket - Bibliotheca RFD-brikker til stortingsbiblioteket 2012/ /2012 Stortingsbiblioteket Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 Norges Lastebileier-Forbund Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ / Norsk Transportarbeiderforbund Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 Norsk Yrkessjåfør Allianse - NYA Side: 5 av 16

6 Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 Yrkestrafikkforbundet Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 NHO Transport Dokument 8:30 S Høringsnotat Dokument 8:30 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, ngebjørg Godskesen og Arne Sortevik om en bedre hverdag for yrkessjåførene 2011/ /2012 Trygg Trafikk Dokument 8: 1 S Høringsnotat Dokument 8:1 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Christian Tybring-Gjedde, Gunnar Gundersen, Hans Olav Syversen og Borghild Tenden om forbedring av ordningen med boligsparing for ungdom (BS) 2011/ /2012 Huseiernes Landsforbund Side: 6 av 16

7 Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2011/ /2012 Fiskeri og havbruksnæringens landsforening Komiteens oversendelse av egen sak til Stortinget - saken gjelder deler av omstillingen ved Oslo universitetssykehus Angående omstillingen i Oslo niversitetssykehus - OS N 2011/ /2012 Brit Brenno Omstillingen ved Oslo unoversitetssykehus - åpning av sak Angående omstillingen i Oslo niversitetssykehus - OS 2011/ /2012 Helse- og omsorgsdepartementet Statsråden Meld St 30 Program åpen høring Meld. St. 30 ( ) Fordelingsmeldingen 2011/ /2012 Wenche Holm Rennesund Side: 7 av 16

8 Henvendelse - palestinske asylsøkere ber om hjelp Asylsøkere - henvendelser / /2012 Alaa M Subaih m.fl. FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Mayer Annise Parker FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Mr Rodney Ellis FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Greater Houston Partnership Side: 8 av 16

9 FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Greater Houston Partnership / Hofmeister FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Greater Houston Parternship / Braham FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Greater Houston Partnership / Khawaja FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Allen Matusow Side: 9 av 16

10 FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Ambassadør Edward Djerejian FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Joan Neuhaus Schaan FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Amy Meyers Jaffe FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 NASA Johnson Space Center Side: 10 av 16

11 FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Charles C Foster FK - takkebrev etter komitereise til Washington og Houston FK - komitereise til Washington og Houston / /2012 Aker Solutions North America Henvendelse - asylsøkere ber om hjelp Henvendelse - asylsøkere - oppholdstillatelse 2012/ /2012 Alaa M Subaih m.fl. Henvendelse - ruspolitikk i Kragerø - kritikk av nylig oppsatt varmebu Rusmisbrukere - rusreformen - rusbehandling / / Alf Gunnar Rugtveit Side: 11 av 16

12 nvitasjon til frokostmøte om kvalitet i eldreomsorgen - Oslo HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ / Forbrukerrådet m.fl. Dokument 1 Svar på komiteens spørsmål i brev av Dokument 1 ( ) Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret / /2012 Kunnskapsdepartementet Statsråden Kopi av brev til JD - Økonomiske konsekvenser av straffesaken etter angrepene 22 juli 2011 Kopi av brev til / fra Justis- og politidepartementet / Justis- og beredskapsdepartementet / /2012 Domstoladministrasjonen Samtykke til reise - SA ASK - arbeids- og sosialkomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Berit Skovly Side: 12 av 16

13 Samtykke til reise til Portugal og Spania TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - tenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Tore-dag Lien Søknad om samtykke til fravær og dekning av transportutgifter - Statsrådsmiddag TKK - transport- og kommunikasjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Brit Brenno Søknad om samtykke til dekning av utgifter til bevertning - åpen høring Redegjørelse, nr. 3 ( ) Redegjørelse av justisministeren og forsvarsministeren om angrepene 22. juli / /2012 Brit Brenno Meld St 7 Anmodning om høring Meld. St. 7 ( ) Nordområdene. Visjon og virkemidler 2011/ /2012 Maritimt Forum Nord Side: 13 av 16

14 nvitasjon til seminar om vindkraft - Haavind auditorium Bygdøy alle 2 Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 NORWEA m.fl. Befaring til kunstneratelier Lukket konkurranse 2011/ /2012 Tilg.kode SD Hjemmel: OFL 26.2 Priser og hederstegn nger Figved Støtte til nytt forslag fra Helsedirektoratet om avvikling av turnustjeneste for leger - tilsammen innkommet 10 henvendelser - et representativt brev er journalført Støtte til nytt forslag om avvikling av turnustjeneste for leger 2012/ / Bernt Filip Hasseleid Henvendelse vedrørende kampfly FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / / Elisabeth Chapman Side: 14 av 16

15 Prop 50 L Rettelse av feil Prop. 50 L ( ) Endringer i statsborgerloven 2011/ / Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Henvendelse vedrørende kampfly FK Henvendelser til komiteen - Forsvarssaker / / Bjørg E Gaarder Overmadrasstrekk skadet under rens Skader på overmadrasstrekk 2012/ /2012 Vidar Vask og Renseri Evaluering - FK reise til SA FK - komitereise til Washington og Houston N 2011/ / Hans Brattesta Side: 15 av 16

16 Presseskriv fra P - parlamentarikere under trussel i mange land P - Strategi og andre lignende henvendelser 2012/ / nterparlamentarisk nion - P nvitasjon til seminar - Reis Bakover - Tenk Framover - Litteraturhuset Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2012 Aktive Fredsreiser m.fl. Side: 16 av 16

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752.

Dok.dato: 22.02.2012. Klassering: 328.7 JUSTIS/TFO. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: FAMKULT/STR. Dok.dato: 23.02.2012. Klassering: 752. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2012, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 27.02.2012 Svar på henvendelse av 270112 Klage - anmeldelse - barnevern 2009-2013 2010/1330-3 1886/2012 JSTS/TME

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012

Offentlig journal. Svar på henvendelse av 281111. Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 19.01.2012 25.01.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.01.2012 Svar på henvendelse av 281111 Henvendelser - pensjoner - 2009-2013 2009/1932-28 593/2012 Dag Forsberg Dokument

Detaljer

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06.

Journaldato: 06.03.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.03.2012 Samtykke til komitereise til Brasil 100312-170312 alternativt

Detaljer

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02.

Offentlig journal. Prop 34 S Forslag til debattopplegg. Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014 13.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 13.02.2014 Prop 34 S Forslag til debattopplegg Prop. 34 S (2013-2014) SAS AB - innhenting av hybridkapital 2014/24-1 2010/2014

Detaljer

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok.

Journaldato: 29.08.2014, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.08.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 01.09.2014 nnhold: Orientering om økte kostnader for nytt teknisk

Detaljer

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing

Offentlig journal. Invitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2014, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 05.05.2014 nvitasjon til deltakelse i facebookgrupper mot mobbing HOK - helse- og omsorgskomiteen - nnenlandsreiser

Detaljer

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok.

Journaldato: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 17.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.1.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 19.01.2011 Rapport fra næringskomiteens reise til Kina og

Detaljer

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04.

Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen 260410. Dok.dato: 16.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.4.2010, Dokumenttype:,U,,X, Status: J,A 20.04.2010 Søknad om dekning av transportutgifter - Riksrevisjonens middag for kontroll- og konstitusjonskomiteen

Detaljer

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02.

Journaldato: 04.02.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 03.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 07.02.2011 Familie- og kulturkomiteens studiereise til Japan - Vietnam

Detaljer

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08.

Offentlig journal. Svar på brev av 130810. Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 31.08.2010 27.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 31.08.2010 Svar på brev av 130810 Henvendelser - skole og utdanning - 2009-2013 2009/1890-24 7178/2010 Østberg

Detaljer

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok.

Dok.dato: 17.08.2010. Avtale om vinduspuss av Stortingets bygningsmasse - CD renhold Avant - 010810-010812 - Sak i DL 9801351-20051696. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2010, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 19.08.2010 nnhold: Søknad om studiepermisjon ***** ***** ***** Personal - Sak 199902071 DL N 2009/2272-2 6976/2010

Detaljer

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok.

Journaldato: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.03.2014. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 05.03.2015 Henvendelse - menneskerettigheter ved sykdom Henvendelse

Detaljer

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok.

Innsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene. Dok.dato: 11.12.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.13, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 13.12.2013 nnsynsbegjæring fra Aftenposten - reiser Per Sandberg 2013 og reiseregninger til stortingsrepresentantene

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510

Offentlig journal. Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.12.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.12.2010 Søknad om enkel bevertning i forbindelse med komiteens møte med Film og Kino 060510 FKK - nnenlandsreiser

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011

Offentlig journal. Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning. FIK - Innenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter 2010/1801-41 4926/2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.5.2011, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.05.2011 Søknad om dekning av utgifter til enkel bevertning FK - nnenlandsreiser 2011 - invitasjoner - møter X

Detaljer

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09.

Offentlig journal. Meld St 25 Høringsnotat. Meld. St. 25 (2013-2014) Utdanning for utvikling 2014/1054-22 11903/2014 29.09.2014 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 29.09.2014 nnhold: 2014/1054-22 11903/2014 25.09.2014 SOS-barnebyer nnhold: Regnskaps- og årsavslutning - oppsummering av

Detaljer

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok.

Journaldato: 12.04.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 21.02.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 15.04.2013 nnhold: Oppfølging av trussel fremsatt 120213 Evaluering

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314

Offentlig journal. Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.2.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 06.02.2014 Søknad om samtykke til komitéreise - Grimstad - Stavanger - Stord 100314-120314 KK - kirke- utdannings-

Detaljer

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Offentlig journal. Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213. WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 17.12.2013 Presidentskapsnotat - WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213 WTO niende ministerkonferanse Bali 031213-061213

Detaljer

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser

Offentlig journal. Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.05.2014 Dokument 12:36 Søknad om utsettelse av avgivelser Dokument 12:36 (2011-2012) Grunnlovsforslag fra Per-Kristian

Detaljer

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04.

Journaldato: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.4.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,,X, Status: J,A 12.04.2011 Søknad om samtykke til deltakelse på middag med

Detaljer

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01.

Journaldato: 17.01.2013, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 15.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 18.01.2013 Foto av malerier til vurdering i Stortingets kunstutvalg

Detaljer

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok.

Journaldato: 04.10.2011, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 05.10.2011 nnhold: Rammer for budsjett 2012 - særskilte tiltak Statsbudsjettet

Detaljer

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok.

Dok.dato: 08.03.2012. Stortingsrepresentantenes reisegodtgjørelse - Søknad leiebil for reise til ***** ***** ***** ***** ***** ***** Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 14.03.2012 Tjenestebestillinger i Løveporten Tjenestebestillinger - forprosjekt - Sak i DL 200000522 og 200402092 - arbeidsordre

Detaljer

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.02.2010 Svar på henvendelse av 180110 - klage - NAV Dagpenger

Detaljer

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag

Dok.dato: 03.12.2009. Åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for grønne planter - blomster og planteservice - Konkurransegrunnlag Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 07.12.2009 PropS1 Spørsmål til OED Prop. 1 S (2009-2010) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2010 2009/2009-128

Detaljer

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok.

Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd - NAV - rehabiliteringspenger - uføretrygd - sykelønnsordning 2009-2013. Dok.dato: 14.12.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.12.2010 Svar på henvendelse av 301110 - tbetaling fra lønnsgaranti fondet Dagpenger - attføring - arbeidsledighetstrygd

Detaljer

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01.

Offentlig journal. Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes. Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5 517/2014 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.1.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 31.01.2014 Salg av forsvarseiendommer - undersøkelsene avsluttes Vedrørende salg av forsvarseiendommer 2013/1574-5

Detaljer

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok.

Journaldato: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 10.03.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2015, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 04.06.2015 Kloakklukt i Storingsgata 6 - korrespondanse

Detaljer