Norsk Post- og kommunikasjonsforbund oslo, akershus og Østfold krets Nr. 1. mars Bring på Karihaugen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Post- og kommunikasjonsforbund oslo, akershus og Østfold krets Nr. 1. mars 2012. Bring på Karihaugen"

Transkript

1 Norsk Post- og kommunikasjonsforbund oslo, akershus og Østfold krets Nr. 1. mars 2012 Bring på Karihaugen

2 har ordet redaktøren Plutselig var skiføret borte og det har blitt varmere i været. Solen har vist sitt blide åsyn og våren er på trappene Det har skjedd en rekke hendelser på nyåret og. Den sveitsiske posten planlegger tre inn i Norge og blir således den første utenlandske aktøren som etablerer seg i form av å åpne postkontor ved siden av Posten Norge AS. Dette tyder jo på at det fortsatt finnes et næringsgrunnlag i form av posttjenester- et område hvor vi, Posten Norge, burde være i stand til å tilby kundene det beste tjenestetilbudet. Swiss post har for øvrig også kontorer i både Sverige, Danmark og Finland- og ifølge nyheten publisert på MyLink tidlig i februar vil dette bidra til å redusere tollkostnader. EUs vikarbyrådirektiv har vært en het potet siden fjoråret og i 2012 har det allerede blitt avholdt flere markeringer imot denne. Diskusjonene har haglet i media etter at Arbeiderpartiet gjorde det kjent, at de ønsket direktivet velkomment. Til tross for massiv motstand fra fagforeninger, sine egne lokallag og LO, har Regjeringen nå altså valgt å gå inn for implementering av direktivet. Arbeidsministeren har fått så hatten passer som følge av dette, det virker ikke som om befolkningen helt forstår hvorfor vi skal skape oss et problem -som vi ikke tidligere har vært berørt avfor nå å måtte ty til EU sin oppskrift på problemløsning: Et direktiv som regulerer vikarers rettigheter, i større grad enn det området vi er vant med å fokusere på her til lands: Heltidsarbeidsplasser, heter det. «Norge- den siste kommuniststat» og «kommunisme fungerer ikke i praksis» floskler som ofte blir hørt- men etter siste års økonomiske kriser, kan man jo reise spørsmål om hva som er best/riktig- vi har manøvrert oss bra igjennom krisene. Så: Hvorfor skal vi ta etter der hvor det ikke har fungert fullt så bra? (Rettere sagt; ikke bra i det hele tatt?) En annen sak som har fått oppmerksomhet er jo nyheten om at Postens bankplikt kan bli begrenset til kun å gjelde landpostnettet. Hvis så skjer, er det meget trolig det neste hugget med øksa for postkontornettet her til lands, i form av at de pr i dag 179 resterende postkontor vil bli betydelig redusert. Ledelsen i Posten har på sin side gjort det klart at en slik omlegging til Post i butikk (PIB) er ønskelig, og etter deres syn, nødvendig. For øvrig har Posten Norge gått med rekordoverskudd i år. Og mens vi venter på Eiermeldingen er det mange andres meninger som blir ytret, Posten som vår arbeidsgiver og vårt næringsgrunnlag intet unntak. Ytringsfrihet er i utgangspunktet et bra mål vil nok de aller fleste være enige i Problemet er bare når dette innebefatter lederspalter i dagspresse hvor forfatteren opptrer med feilaktig informasjonnoe som er unødvendig og i verste fall, skadelig for bedriften(e) som blir omtalt. Her har både forbundsleder Øverland og konsernsjef Mejdell vært ute i media og forsvart næringsområdet vårt. Kretsens 1.mai markering finner som vanlig sted på Youngstorget og alle medlemmer oppfordres her til å møte opp. En dag for sosial sammenkomst og for markering av de rettigheter som vi fortsatt setter høyt. For den som ikke fullt ut forstår situasjonen i EU, er den enkelt forklart i tegningen nedenunder... 2 KRETSAvISA Nr

3 redaktør I redaksjonskomiteen: Idar Burheim, Siv Ryan Andersen og Jan Egil Svensen ansvarlig redaktør Tom Sørensen, kretsleder opplag: layout og trykk: LO Media, Oslo utgiver Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund Oslo, Akershus og Østfold Krets Post- og besøksadresse Lørenskogvn. 50, 1470 Lørenskog forværelse Tlf kretskontoret kretsleder Tom Sørensen, Tlf Nestleder Siv Ryan Andersen, Tlf Nestleder vidar-lorang Larsen, Tlf kretsstyret + varaer Ane Smidesang Slåen Leder Ungdomsutvalget Erling Wold, Styremedlem Tlf: Roy Hannevold, Styremedlem Tlf: Tove Rundtom, Styremedlem Tlf: Jan Egil Svensen, Styremedlem Tlf: Morten Olsen, Styremedlem Tlf: Kitty Henriksen, 1. vara Tlf: Tariffoppgjøret 2012 er i gang har ordet kretslederen Alltid mye spenning knyttet mot hovedoppgjøret på våren, og alltid mange forventninger om klingende mynt i kassen. Dette er utfordringen når krets og forbund starter sine forberedelser på høsten året før. Så langt har det blitt sendt ut debatthefter til alle medlemmer som vi alltid gjør før ett hovedoppgjør og i år har vi ny rekord for vår krets når det gjelder besvarelser. 64 % har meldt tilbake, og det tar vi som ett tegn på god lokal jobbing av de tillitsvalgte. Det at ledelse og stab kunne prøve ut elektronisk avstemming har nok også gjort sitt til økt deltakelse. I tariffoppgjøret 2010 hadde vi 37,3 % deltakelse. Ikke uventet hadde medlemmene prioritert kronetillegg øverst, hvilket må sies være naturlig da det er den vi forsørger oss med. Får vi mye da, eller blir det ett tilnærmet 0 oppgjør? Både NHO, LO, og regjering maner til forsvarlighet grunnet konkurranseutsatt industri og den generelle krisa i europeisk økonomi. Dette betyr ikke at det ikke er noe å forhandle om. Frontfagene, de konkurranseutsatte, starter sine forhandlinger først og vil på mange måter legge malen for hele oppgjøret. Posten Norge har hatt ett godt økonomisk år og da er det naturlig at lønnsmottakerne også får sin del av den verdiskapningen de har vært med på. Følgelig er det penger å forhandle om. A dels forhandlingene i SPEKTER starter i midten av april og B- dels forhandlingene starter i slutten av april. Før den tid skal Forbundsstyret/Forhandlingsutvalget utforme våre krav med bakgrunn i de prioriteringer som medlemmene har gjort i debattheftet. Kretsen forskutterer like høy deltakelse, eller høyere, når forhandlingsresultatet går ut til uravstemning. Blir det ett nei, er det avgjørende at konflikten er godt forankret i organisasjonen. Med andre ord, bare halve jobben er gjort så langt. Nina Halvorsen, 2. vara Tlf: Bjørgunn Måge, 3. vara Tlf: Tore Jan Jakobsen, 4. vara Tlf: Andreas vaagen, 5. vara Tlf: forside Foto: Idar Burheim redaksjonen avsluttet 20. mars 2012 husk frist for innlegg til neste nummer 1. juni 2012 KRETSAvISA Nr

4 Bring Logistics Ny leder for bring logistics Ute på Karihaugen finner man lokalitetene til Bring Logistics. idar burheim De grønne bilene samt terminalbygget huser en rekke medarbeidere og ledelse, og da to av Kretsens tillitsvalgte skulle opp og hilse på, slo Kretsavisa følge. Vi møtte her den nye Regionssjefen i Operation, Erik Gamlemoen. fra Nor Cargo til bring -Vil dere ha kaffe? Spør han hyggelig. Inne på kontoret hans er det lyst og trivelig, og relativt beskjedent møblert. Vi begynner med litt historie, og spør han om hans postale bakgrunn. Jeg er jo en gammel postmann. Begynte i Posten rundt 1980, og har siden hatt ymse forskjellige oppgaver i flere enheter/ divisjoner. Bl.a. var jeg leder av produksjon i divisjon Logistikk. I 2006 begynte jeg i det som den gang het Nor Cargo. Så jeg har vært med siden oppkjøp- og omorganisering fra Nor Cargo til Bring, hvor jeg har vært Regionsdirektør siden 2008 i Bring Cargo. hms Det blir jo snakket hyppig om visjoner og mål inn mot fremtiden. Så hva er så planene til Regionssjefen for forretningsområdet fremover? -Det er noen åpenbare HMS saker som er viktig. Dernest er det kvalitet- man kommer heller ikke unna det faktum at økonomi spiller en hovedrolle. I tillegg har vi også samhandlingsbiten mellom rødt og grønt- denne bli utrolig viktig, og det er her det vil bli stor utvikling. Men jeg tuller ikke: HMS relaterte saker kommer alltid først på agendaen, sier han med en alvorlig mine. -Ellers er det som tidligere nevnt å følge nøye med på kostnadsbiten og effektivitet, her vil det være fokus videre i aller høyeste grad fremover. Det er ikke til å komme unna. samhandling Du nevnte samhandling som et viktig punkt. Hvordan ser du for deg dette med tanke på Transport & Gods fremover? -Det blir jo å fortsette på noe av løpet som er startet. Vi skal kjøre med røde biler, se rutenettet mer under ett og samme nett, hvor en bil kan kjøre for to. Det er mange områder man kan finne bedre samarbeid og samhandling på, til tross for kulturforskjeller. Og jeg tror fortsatt det vil være innkjøp av transport på «grønn» side, jeg tror ikke dette vil forsvinne. Legger du stor vekt på miljøprofilen til Posten? Rutestruktur er noe vi skal se på for å få ned forbruket. Vi må se på kjøremønsteret, dette er viktig- da også selvfølgelig med tanke på miljøet, avslutter Gamlemoen. 4 KRETSAvISA Nr

5 Bring Logistics Postkom også representert blant de grønne Postkom er også tilstede på terminalen på Karihaugen. Inne på terminalen møter vi Thor Bugge, nok en medarbeider med fartstid fra sitt arbeidsområde. På spørsmål om han kjenner til den nye Regionssjefen, kan Bugge fortelle at medlemmene der er godt fornøyd med at valget falt på han. -Det at han har vært lenge i rollen med driftsansvar er nok med på å bidra til en allmenn oppfatning om at vi er glad det ble han, en som vet godt hva dette er. turbulens rundt overgang Det har jo som kjent vært noe turbulens i Bring- leiren for ikke så lang tid tilbake. Hvordan er situasjonen nå? -Vel, slik situasjonen er nå: Vi er ansatt i Posten og Bring eier produktet vårt. Vi var jo litt skeptiske i begynnelsen, medlemmer herfra har jo vært organisert under både HK og NTF tidligere. Det er vel her det har vært litt spetakkel, men slik som det er i dag synes det ikke å være noe problem for oss som kommer fra HK. Vi er nå organiserte i Postkom, og selv har jeg funnet meg godt til rette her. Jeg synes jeg har blitt godt mottatt i forbundet. De terminalansatte er fremdeles i hovedsak organisert i NTF under LO/NHO, men da uten forhandlingsrett. Postkom har fått organisasjons- og forhandlingsretten og sitter på en god plattform. NTF-medlemmene har i hovedsak stilt seg litt avventende her, de vil gjerne beholde sin speditørtariff. Men det er også noen av de som har meldt seg inn i Postkom i etterkant, man kan si at det har begynt å «dryppe inn» medlemmer. Dette har gått slik som LO ville at det skulle gå, det er i utgangspunktet ikke Postkom som «NTF- folket» var forbannet på, men LO, som har gitt Postkom organisasjonsretten. Det er det som kan være litt vanskelig å svelge. -Men til tross for at det har vært noe uro, så håper jeg det blir et godt samarbeid mellom partene. Nå er vi alle postansatte, vi tar med oss det beste fra alle og skaper en ny kultur. Vi ser jo også at den nye tariffavtalen gir oss en del ting som vi ikke tidligere har hatt, en del sosiale goder som ikke lå i overenskomsten i H&K. Vetoretten for arbeidstidsbestemmelse har vi mistet. organisering i bring Hvordan trives du med vervet som tillitsvalgt? Jeg håper jo å kunne sitte i verv under LO- paraplyen med tid- det ville vært interessant. Fagforeningsarbeid og politikk går jo hånd-i-hånd, og jeg har vært aktiv her de årene jeg har vært hovedtillitsvalgt i HK. I transportbransjen har jeg vært mer eller mindre hele livet og har hatt diverse tillitsverv. Selv om man er lastebileier og selvstendig næringsdrivende, så medfører jo dette mye tung jobb, og jeg har vært fagorganisert hele livet, selv når jeg hadde ansatte selv. Nå har jeg vært i Nor Cargo/ Bring i ca. 17 år. Hvordan er så organisasjonsprosenten blant folket her? -Ikke stor Her på Karihaugen er det vel ca.halvparten (på kontorsiden). Men dette må tas med en klype salt- det er ikke noe sikkert tall på enda. Jeg har da holdt terminalsiden utenfor, men vil tippe ca. halvparten. Det er jo ganske forskjellig fra hva vi er vant til. Vi kommer fra en avtaleform som gjelder for store grupper i arbeidslivet, til et såkalt «husforbund». Men vi håper jo på å få løftet dette. KRETSAvISA Nr

6 Juletrefesten Juletrefesten 2012 Årets juletrefest ble avholdt den 7. januar. siv ryan andersen Det var stor deltagelse både fra barn og voksne, 101 barn for å være nøyaktig. Årets juletrefest ble arrangert i kantina på Østlandsterminalen. Det ble servert pølser og is til barna, og kaffe og kaker til de voksne. Dette så ut til å falle i smak for de fleste. Oslo Postorkester sto for musikk og underholdning. Nissemor ledet oss på en morsom måte gjennom både sang og gang rundt juletreet. I tillegg hadde tryllekunstneren Håkon Esplo, en vellykket forestilling som engasjerte både barn og voksne. Fruktkurver ble loddet ut på inngangsbilletten, og nissen kom også med sin sekk, som var full av godteposer til barna- noe som alltid er en suksess. Til slutt en stor takk til de som bidrar til at juletrefesten kan gjennomføres! 6 KRETSAvISA Nr

7 Juletrefesten Nissemor og barna Odd deltok på juletrefesten sammen med barnebarnet. Begge to var ivrig med i gangen rundt juletreet Festkomiteen gjør en kjempejobb ved flere arrangementer i Kretsen. Og ved avvikling av juletrefesten i januar stilte de velvillig opp. Blant annet pakker de alle godteposene som nissen hadde med seg. De som deltok fra festkomiteen på juletrefesten var: Ruth Tomter, Erling Helgesen, Geir Heegbarth, Arne Bråten, Rolf Einarsen, Johnny Dahl, Erling Olsen, PA Olsen og Vigdis Hunstad KRETSAvISA Nr

8 Odd Mikkelborg Odd og kona, Anne-Gry En høyt æret veteran Faglig sekretær i Postkom Oslo, Akershus og Østfold krets, Odd Mikkelborg, går av med pensjon. idar burheim foreningsengasjement og astronomi Omtalt som en bauta, alltid tilstede ved demonstrasjoner og markeringer- i bresjen være det seg temaer som for eksempel homo, kjønn eller minoritet: Mikkelborg er et kjent ansikt som man kan regne med å se. I år etter år har han vært frontmannen i kretsens første mai markering og ikke minst fanebærer. Men nå har altså tiden kommet da han ønsker endringen av sin tilværelse velkommen Han går av med pensjon. Hva er så planene hans? Vil han ha mer tid til å titte på stjernene? - Jeg fortsetter som representant i LO i Oslos representanskap og LO i Oslos kulturutvalg. Er også styremedlem i Cubaforeningen Norge. Politisk er jeg med i tre av Oslo Arbeiderpartiets lokallag; Oslo Arbeidersamfunn, Nordstrand Arbeiderpartilag og i Postens Arbeiderpartilag som sekretær, pluss, pluss noen organisasjoner til; Christian Radichs Venner og Norsk Astronomisk Selskap. Angående astronomi, så vil jeg sikkert få nok av tid til å titte på både det ene og det andre av stjerner. Månen synes jeg også er et greit nærstudieobjekt. Har jo kjøpt tomt der, sier han. kampen mot fattigdom Med politikk som et stort interessefelt har Mikkelborg hatt viktige funksjoner opp gjennom tidene. Hva husker han selv best her og setter mest pris på i retrospekt? - Retrospekt, huff for et fremmedord. Forstår det slik at det skal bety noe som å evaluere noe som har vært, hva som har fungert godt, hva man skal ta med seg videre og fortsette å gjøre. En av de første sakene jeg brant for og 8 KRETSAvISA Nr

9 Disse holdt tale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Gerd Øiahals Erling Wold Ingveig G. Hansen Jarle Nordby Tom Sørensen Liv H.Utengen Takketalen jobbet en del med som daværende leder i Postens Arbeiderpartilag ( ) var boforholdene til ungdom i Oslo, spesielt det postansatte ble tilbydd av arbeidsgiver i form av dårlige hospitsplasser. Ble tatt opp på Oslo Arbeiderpartis årsmøte. For øvrig har jeg alltid vært opptatt av kampen mot urettferdighet overfor svakerestilte grupper. Jeg kan ikke akseptere at det finnes mennesker som må leve uten midler til nødvendig og rimelig livsopphold. Vi må skape et samfunn som er sterkt nok til å forebygge at fattigdom oppstår. Det nytter ikke å stadig reparere dem som går i fattigdomsfella, vi må fjerne fella! Engasjement og lidenskap mangler det ikke på hos denne herren, selv ikke nå når han er på vei «ut». Hvilke tanker gjør han seg så rundt Postens og rundt Postkoms fremtid? - Angående Posten som bedrift har vi i nyere tid, spesielt etter at Posten ble AS, fått en ledelse som fokuserer blindt på økonomiske resultater. Omstilling og omstilling hele tiden uten at noe har fått sjansen til å få gått seg til. Breddekompetansen er gått tapt opp i alt fokuset på økonomi. Dette kan det sies mye om, men jeg lar det bli med det. Postkom må bare kjøre på. De er en meget velfungerende interesseorganisasjon for de ansatte. Håper prosjektet med sammenslåing av Postkom, Transport- og Arbeidsmansforbundet lykkes til slutt. Jeg er for øvrig i prinsippet for et forbundsløst LO. markering for mikkelborg Torsdag den 16.februar ble det avholdt avslutning for veteranen, med en rekke av hans kollegaer opp igjennom tidene, samt kona. Selskapet fant sted på Stortorgets Gjestgiveri hvor det ble servert god mat og drikke, akkompagnert av taler og hedersbemerkninger. Taler ble holdt, og med godt humør satt latteren løst. En særdeles hyggelig avslutning for en meget viktig rolle i kretsen. Men han motstår heldigvis ikke fullstendig deltakelse i alle aktiviteter. -Klart jeg er med! Er hans svar på om vi ser han på årets første mai- markering. KRETSAvISA Nr

10 Forbundsalliansen Tom Sørensen Vidar Larsen Odd Christian Øverland Bjørn Willadssen På vei mot et storforbund (igjen)? Tanken på styrke i form av store antall kan være besnærende for mange fagorganisasjoner. idar burheim under lo paraplyen I Postkoms historie finner vi sammenslåinger tidligere, samt forsøk som ikke har lykkes. Nå er det nok et forsøk på trappene, i form av Forbundsalliansen, hvor 3 forbund (Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund) er tenkt samlet under et og samme tak. Koalisjonen vil også fortsatt ligge innunder LO paraplyen, da samtlige av nevnte forbund gjør det pr i dag. Sammenslutningen av de tre forbundene vil i så fall bli et av LOs største forbund. Det var den 1.mars de tillitsvalgte i kretsen var kalt inn til felleskonferanse og hvor også forbundsleder Odd Christian Øverland også var til stede. Han holdt et engasjert innlegg som omdreiet seg den eventuelle sammenslåingen og orienterte rundt prosjektet som startet opp 1. mars 2011, og som vil utrede og drive organisatorisk arbeid for å utvikle et tett og godt samarbeid forbundene i mellom. Målsettingen for prosjektet er å skape «en sterk og slagkraftig organisasjon som ivaretar og gir trygghet for medlemmene innen alle organisasjonsområdene de tre forbundene har i dag.» møtte motstand Prosjektleder Bjørn Willadssen hold så sitt foredrag hvor han bedyret viktigheten av å sta sammen for ivaretakelse av våre vilkår i arbeidslivet fremover. Men han møtte motstand fra salen, noe han også hadde regnet med og som han- etter eget utsagn «så på som positivt», da samtlige av de involverte forbundene må ønske prosessen og prosjektet velkomment for at det skal bli en realitet. -Sammenslåing kan først bli en realitet etter behandling blant medlemmer og forbundenes høyeste organer, påpekte Bjørn Willadssen. 10 KRETSAvISA Nr

11 Skiphelle skiphellehyttene er historie All virksomhet på hotellet som Postkom eier på Skiphelle opphørte høsten tom sørensen & stig bjørnseth Årsaken var flere års drift med underskudd samtidig som arbeidet med å få godkjent planer for bygging av et nytt hotell har hatt liten fremdrift tross iherdig jobbing fra Forbundets side. Det kunne ikke lenger forsvares at underskudd skulle finansieres med årlige tilskudd fra Forbundet. Isolert sett kunne utleien av kretsens 6 hytter på Skiphelle blitt videreført i 2012 tross stengingen av hotellet. Da spørsmålet ble tatt opp i vinter ble det imidlertid raskt konstatert flere forhold som tilsa å holde hyttene stengt: Det ville være helt nødvendig å kjøpe inn en del tjenester som hotellet har ivaretatt tidligere, eksempelvis rengjøring av toalett-/dusjhus, salg av polletter til vaskemaskiner, renovasjon, vaktmestertjenester, tilsyn mv. Dette ville kreve mye administrativt arbeid i forberedelser og oppfølging Utgiftene ville være minst det dobbelte av leieinntektene selv ved optimistiske anslag på utleie Lav standard på hyttene og synkende interesse over flere år for å leie hyttene blant Postkoms medlemmer Kretsen og Forbundskontoret samlet seg derfor bak en anbefaling til Forbundsstyret i vinter om at Kretsens hytter i likhet med Forbundets hytter samme sted ikke skal leies ut lenger. Forbundsstyret vedtok å holde alle hyttene stengt i tråd med innstillingen. Vedtaket i Forbundsstyret setter samtidig et historisk punktum som mange opplever som vemodig. Aldri mer skal dagens Skiphellehytter være et ferietilbud. Mange medlemmer har gode og fine sommerminner fra opphold på en av hyttene! Samtidig er det å håpe at Postkom vinner frem med sine planer for Skiphelle. Da vil i tilfelle Skiphelle gjenoppstå som en perle ved Oslofjorden med både nytt hotell og nye hytter! KRETSAvISA Nr

12 Hugulia Oslo, Akershus og Østfold krets har 4 hytter i dette området ved Synnfjell ovenfor Dokka. De siste årene har det vært gjort omfattende oppgraderinger, slik at alle har fått elektrisitet og vann innlagt. Der har fytte 306, 803 og 812 fått nytt bad, og Tolga, 306 og 803 fått nytt kjøkken. Snurredassens tid er forbi! Alle har fått parabol med flatskjerm montert. Hyttene ligger i ett idyllisk turområde hvor stillheten nesten kan høres. Hyttene er godt egnet for barnefamilier med sengeplasser fra 6 til 8, men kan anbefales for en sosial sammenkomst for voksne også. Det er bilvei helt fra - til alle hyttene. Tore Jan Jakobsen Postkom Hvordan kan du bestille? Gå inn på Logg deg på som medlem Hytter og leiligheter Kr 400 pr døgn Kr 1200 weekend Kr 2500 uke Eller du kan kontakte Medlemssenteret direkte Tlf KRETSAvISA Nr

13 Hugulia Grunneieren har lagd en egen trygg akebakke for barna, på m, som kan være til hygge for både barn og voksne, med litt trim på kjøpet for de voksne Preparerte skiløyper ligger rett utenfor de fleste av hyttene Og kanskje byr snaufjellet på ett slikt senario før du runder og sklir ned igjen på andre siden. Det kan bli en flott opplevelse om værgudene er på den rette siden, og er du heldig kan du muligens få et glimt av en snøkledd Spåtind. 6 km er ikke avskrekkende for en barnefamilie. KRETSAvISA Nr

14 aksjonsdager mot eus vikarbyrådirektiv Både den 18. januar og den 21. februar ble det avholdt markeringer mot EUs vikarbyrådirektiv. siv ryan andersen Postkom oppfordret tillitsvalgte og medlemmer til å delta på lokale arrangementer på aksjonsdagen mot EUs vikarbyrådirektiv. -Deler av arbeidsmarkedet i Norge er allerede pill råttent selv uten at EUs vikardirektiv er innført. Dette viser med all tydelighet at et arbeidslivets B-lag er en stor trussel mot trygge arbeidstakerrettigheter og gode lønns- og arbeidsvilkår. Når konsekvensene ved EUs vikarbyrådirektiv i tillegg truer både nasjonalt lovverk og tariffavtalene, har vi bare ett valg: Å kjempe i mot implementeringen av vikarbyrådirektivet i norsk lov, fastslår forbundsleder Øverland på Postkoms nettside. Det var aksjonsdag den 18. januar flere steder i landet, blant annet i Oslo. Deltagerne møtte opp på Youngstorget, og gikk i tog til Stortinget hvor appeller skulle holdes av blant andre Arve Bakke (Fellesforbundet), Hans O. Felix (EL og IT Forbundet), Roger Hansen (Norsk Transportarbeiderforbund) og Monika Okpe (Oslo Transportarbeiderforening/LO i Oslo). I Oslo deltok over 1000 fagforeningsmedlemmer. Kretsen deltok på markeringen og en drøy måned seinere, den 21. februar, deltok vi også på en ny markering foran Stortinget. 14 KRETSAvISA Nr

15 Oslo, Akershus og Østfold krets Velkommen til årets utflukt for alle pensjonister i Oslo, Akershus og Østfold! Årets utflukt vil finne sted mandag 4. juni. vi starter kl fra Hotell Opera og turen går med buss til Sørmarka kurs og konferanse senter. Der spiser vi to retters middag kl.1300 og det vil bli musikk, dans, bingo, kaffe og kaker etc. Retur fra Sørmarka med buss fra kl vi ønsker alle våre pensjonister vel møtt og ber om at nedenfor svarslipp fylles ut og sendes til oppgitt adresse INNEN 29. MAI Det blir satt opp egen buss for dere som bor i Østfold, avhengig av hvor mange som melder seg på Gi beskjed om dette ved påmelding. vennlig hilsen Tom Sørensen Kretsleder Oslo, Akershus og Østfold... Undertegnede ønsker å delta i årets utflukt til Sørmarka Navn:... Skal ha med følge... Sendes til: POSTKOM Oslo, Akershus og Østfold krets Lørenskogveien Lørenskog Tlf

16 Over kaffekoppen NINA HALVORSEN alder: 44 år sivilstand: Gift Verv: Kretstillitsvalgt etter det nye kretsstyret ble stiftet i fjor, har det skjedd endringer Etter at valgene var foretatt på stiftelsesårsmøtet i fjor, har det vært kandidater som har trukket seg og nye har allerede trådd inn. Her finner vi Nina Halvorsen, som kom inn i kretsstyret etter at Lisbeth Berglund trakk seg. Hvordan ser hun for seg tiden fremover med vervet som Kretstillitsvalgt? Vi spør henne noen spørsmål på vegne av kretsens medlemmer for å få vite litt om hvem hun er. Jeg hadde 25 år i posten i januar. Først begynte jeg ved brevavdelingen i Oslo i januar 1987, men kom meg hjem til Sarpsborg rundt 89/90. Jobbet da innen gamle OTS, men har deretter jobbet ved Logistikk produksjon Gods siden slutten på 90 tallet, hvor min jobb er superbruker. I tillegg har jeg også over mange av de årene vært avdelingens tillitsvalgt der, forteller hun. Så- ved siden av jobben- hva opptar henne? Jeg er gift med Gjermund gjennom 24 år og har 4 barn, 3 gutter og 1 jente. Vi har også gleden av å ha 2 barnebarn, og det er kjempe herlig å være en «ung» farmor, for det skal jammen noe til å holde tempoet til en 2 og 4 åring. Ellers er en storbyferie ikke noe jeg sier nei til, det finnes nesten ikke noe bedre enn og sitte med en iskald øl/vin på en cafe og bare nyte tilværelse, da er livet jammen herlig å leve. Hva er viktig for deg? Jeg har til alle tider vært mer enn rimelig opptatt av at ting skal gå rett for seg. Jeg liker ikke kjappe løsninger, fordi at det var det som var mest lettvint der og da. Men mennesker er og vil alltid være det som er viktigst for meg, vi kommer i mange utgaver og det er det som gjør at mennesker er spennende. Har du erfaring fra noen lignende verv tidligere? Jeg har aldri tidligere vært ute på heltid som tillitsvalgt. Østfold krets som jeg kom fra var en krets med svært få ressurser, så det å få jobbe som tillitsvalgt på heltid er en helt ny verden for meg. Men jeg har vært tillitsvalgt i mange år og medlem av vårt kretsstyre fra Østfold. Hva tror du blir tøffest, og hva gleder du deg mest til i rollen? Det tøffeste vil nok bli å få tid til alt jeg ønsker å gjøre, for min liste over hva jeg ønsker å gjøre er kjempelang. Men min prioritet nå utover våren er å få besøkt alle postkontorer og bedriftssenter, samt satellitter som hører under mine distrikter som er Distrikt 2, 4 og 5. Jeg gleder meg til å få på plass et godt samarbeid med de tillitsvalgte, for de er kjempeviktige og den jobben de gjør ute på sine enheter for sine medlemmer er noe de bør få høylytt applaus for, synes jeg. Jeg gleder meg til å gå på jobb hver eneste dag jeg og er kjempeglad for at jeg har den aller beste jobben jeg kan tenke meg- hvor jeg nå kan involvere meg i samt hjelpe medlemmer og tillitsvalgte Det kan nesten ikke bli bedre. Men så har man medaljens bakside også selvfølgelig, hvor vi kan få tøffe utfordringer i tiden fremover både for meg og de lokale tillitsvalgte og deres medlemmer. Men med godt samarbeid og gode avtaler i Postkom er jeg sikker på at vi med godt samarbeid skal komme oss igjennom det som eventuelt måtte komme, sier Halvorsen. Etter hva jeg tror er omstillinger noe vi må ta innover oss at har kommet for å bli, dette er ikke noe som vil gå over. Med fallende brev volum samt at vi lever i en tid hvor utvikling går fort tror jeg fremtidens postarbeider er en som vil måtte ha ulike arbeidsoppgaver innen posten for å kunne jobbe heltid. Så det er viktig synes jeg, at alle ansatte i posten begynner å tenke litt for seg selv rundt dette spørsmålet. Jeg synes det også skal bli spennende å følge utviklingen ved de nye Bringterminalene, for her tror jeg det ligger mange nye muligheter og venter på at vi bare skal oppdage de- og det er spennende synes jeg. Der kom jammen Logistikk dama frem, erkjenner hun med lattermildt smil. 16 KRETSAvISA Nr

17 NYtt fra kretsen i oslo, akershus og Østfold Hei alle sammen. Vel overstått. Når dette kommer ut nærmer våren seg med stormskritt med masse sol og varme. Det har skjedd veldig mye i produksjon i Dette gjenspeiler seg i at vi hadde 153 drøftinger, og at ledelsen har hvert flinke til å informere, involvere postkom i de forandringene de har gjort. Vi har nå kommet ordentlig i gang med å innlemme distribusjonsreolene i Produksjon og også fått til en del jobbing på tvers. Flere bud har nå arbeidsoppgaver innenfor de tradisjonelle Produksjonsområdene. Samtidig har også ansatte fra produksjon begynt å jobbe med manuelle budreoler. Dette er både utfordrende å få til, men også en riktig måte å tenke på synes vi. Med de utfordringer som ligger i Posten for fremtiden er det viktig å fokusere på mulighetene det gir ved å være samlet så mye flotte postarbeidere på ett sted. Vi håper at grensene mellom arbeidsområder blir hvisket enda mere ut. Et nytt år er allerede i sin tredje måned, og kretsen er kommet godt i gang med arbeidet etter sammenslåingen av to kretser og ny organisering. Oslo, Akershus og Østfold krets har nesten 4000 aktive medlemmer og totalt ca 6000 medlemmer. Kretsen har hatt juletrefest den 7. januar, vi har takket av Odd Mikkelborg, som er gått over i pensjonistenes rekker (tror vi) og vi planlegger 1. mai arrangement, og pensjonistutflukt den 4. juni på Sørmarka. I tillegg er det planlagt konferanser for lokale tillitsvalgte, felles og for arbeidsområdene. Den første ble avholdt 1. mars med over 100 deltagere. Forbundsleder Odd Christian Øverland besøkte oss og snakket om utfordringer framover. Det skal også avholdes Landsmøte i september i Oslo. Det er mange utfordringer å ta tak i, det er volum nedgang på post, Posten har tanker om at om Fra nyttår var det meningen at OpEx skulle hvert på inntektssikring. Dette ble utsatt da, fordi posten hadde behov for og bruke de andre steder. Men fra påske så skal vi prøve igjen på inntektssikring. Dette medfører en del ekstra arbeid for lokale tillitsvalgte, og de tillitsvalgte som er ut på heltid. På MSM 2 og 3 har man drøftet bort 26 dagtidsstillinger på grunn av at postmengden har forandret seg og at posten kommer senere. Postkom er i utgangspunktet ikke enig i at man skal nedbemanne ved og ta bort lukrative dagtidstillinger, men at vi har forståelse på hvorfor man gjør det. Posten har stort sett funnet løsninger for de ansatte som de kan leve med. Postkom har i dag bare noen få saker igjen som vi må finne løsninger på. På kodinga skal man også nedbemanne med noen årsverk. Dette er på grunn av nedgang i mengde, og at man har blitt raskere til og kode. Postkom håper at posten klarer og finne gode løsninger for deling av post på lørdager fjernes og vi venter på hva eiermeldingen vil si om antall postkontor. Endringene som tegner seg er store og alvorlige, men Postkom har fokus på at ved omstilling er hovedmålet å skaffe arbeid til alle i eller utenfor Posten. Eventuelt at de som har mulighet og ønsker det kan gå av med pensjon. Dette er selvsagt en stor utfordring og vil kreve mye jobb. Forbundet har lagt opp til konferanser kretsvis for å få diskutert og forankret rundt de utfordringene som kommer. Lokale tillitsvalgte skal delta på disse konferansene, og i vår krets blir det arrangert to konferanser. Vi er så store at vi må dele de tillitsvalgte på to konferanser, den første blir 8-9. mai og den siste blir juni. Tariffoppgjøret kaller noen vårens vakreste eventyr... i år er det hovedoppgjør. Det medlemmene pri- disse ansatte også. Vi er med i en del sykefraværsoppfølginger om dagen. Dette er møter arbeidsgiver kaller inn til. Fortsatt er det en del misforståelser ute og går når det gjelder oppfølging av sykmeldte. Det har kommet nye regler fra NAV som forsterker både arbeidsgiver og arbeidstakers plikt til å medvirke til en raskest mulig tilbakeføring til arbeid. Arbeidsgiver har plikt til å kalle inn til sykeoppfølging når det er behov for det. Hvis ikke arbeidsgiver kaller inn, kan NAV stoppe utbetalingene sykepenger til de ansatte. Dere må huske at dere kan ta med en støtteperson i disse møtene. Hvis dere vil ha med tillitsvalgte så må dere gjerne gjøre det, men da vil vi helst at dere bruker lokale tillitsvalgte. Til slutt vil vi ønske alle en riktig god påske. Roy Hannevold / Bjørgunn Måge/ Tove Rundtom oriterer i oppgjøret er oversendt Forbundet. Og deltagelsen var over 60 % for vår krets, noe som er et meget godt resultat i Norges største krets. Takk til alle medlemmer og tillitsvalgte som har bidratt! Forbundsalliansen, der det jobbes med mulig sammenslåing av tre Forbund er også en sak som engasjerer og krever arbeid. De tre forbundene er Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom). Dette er et arbeid som er organisert som et prosjekt. Prosjektleder er Bjørn Willadssen og det finns ulike prosjektgrupper. Bjørn var forøvrige også på konferansen 1. mars og informerte oss om arbeidet i forbundsalliansen. I tillegg er det startet samhandlingsmøter geografisk på kretsnivå mellom de tre forbundene. Siv Ryan Andersen KRETSAvISA Nr

18 Nytt fra kretsen Vi (tillitsvalgte på heltid) har fordelt de 10 geografiske distriktene mellom oss, slik at dere og distriktssjefene vet hvem de skal forholde seg til, dette vet de fleste, men for sikkerhets skyld ramser jeg opp følgende: distrikt 1 Sentrum PK og satellitt, Youngstorget PK og satellitt, St. Olavsplass PK og satellitt, Grønland PK og satellitt, St. Haugen PK og satellitt, Oslo sentrum BS, Oslo sentralstasjon PK, Grensen PK, Vika BS, St. Olavsplass BS Distriktssjef Arne Tømmerås Tillitsvalgt Siv Ryan Andersen distrikt 2 Majorstua BS og satellitt, Skøyen BS og satellitt, Elisenberg PK og satellitt, Vika BS og satellitt, Røa PK satellitt (ikke avklart), Bogstadveien Pk, Lilleaker Pk, Solli PK, Majorstua PK. Distriktssjef Per Jakobsen Tillitsvalgt Nina Halvorsen distrikt 3 Torshov satellitt, Masjorstua BS satellitt, Ullevål stadion PK, Nydalen BS, Grefsen PK, Kjelsås BS, Bjølsen BS, Torshov BS Distriktssjef Torgeir Einum Tillitsvalgt Kitty Henriksen distrikt 4 Tøyen PK og satellitt, Grunerløkka PK og satellitt, Sofienberg PK og satellitt, Helsfyr satellitt, PGO satellitt, Rodeløkka PK og satellitt, Linderud PK, Økern PK, Bryn PK, Tøyen PK, Etterstad PK, Etterstad BS. Distriktssjef Wenche Lund Tillitsvalgt Nina Halvorsen distrikt 5 Lambertseter PK og satellitt, Ryen satellitt, Oppsal satellitt, Tveita PK, Manglerud PK, Oppsal PK, Alnabru BS, Nordstrand Pk, Kalbakken Pk, Grorud PK, Stovner PK, Furuset PK. Distriktssjef Ronald Skorstad Tillitsvalgt Nina Halvorsen distrikt 6 Nittedal PK og satellitt, Skedsmokorset PK og satellitt, Lillestrøm PK og satellitt, Hagan PK, Strømmen PK. Distriktssjef Rune Berg Tillitsvalgt Kitty Henriksen distrikt 7 Råholt postterminal, Kløfta PK, Jessheim PK og satellitt, Årnes PK og satellitt, Råholt PK, Bjørkelangen distribusjon, Gran distribusjon Distriktssjef Øysten Udnes Tillitsvalgt Tove Rundtom distrikt 8 Bærum Postterminal, Asker PK og satellitt, Lysaker Pk, Nesbru PK, Rykkin PK, Østerås PK, Bekkestua Pk, Sandvika PK. Distriktssjef Mette Colbjørnsen Tillitsvalgt Kitty Henriksen distrikt 9 Follo postterminal, Nesodden distribusjon, Mortensrud PK og satellitt, Askim distribusjon, Mysen distribusjon, Rakkestad satellitt, Ørje satelitt, Askim PK, Mysen PK, Drøbak PK, Ski PK, Holmlia PK og satellitt, Kolbotn PK, Ås PK, Nesoddtangen PK, Vestby PK og satellitt. Distriktssjef Arne Fossheim Tillitsvalgt Vidar L. Larsen distrikt 10 Fredrikstad distribusjon, Moss Distribusjon, Halden Distribusjon, Sarpsborg distribusjon, Sellebakk PK, Halden PK, Rolvsøy PK, Høyden PK, Fredrikstad PK, Moss PK, Sarpsborg PK, Borgenhaugen PK. Distriktssjef Lars Veder Tillitsvalgt Morten Olsen Nå er nesten alle distribusjonsenheter inne på ØT, mangler bare Røa og Kolbotn som kommer i løpet av våren. Etter hvert som avdelingene kommer inn på ØT blir det utprøvd mange forskjellige turnuser, 9 timer inne 5 timers uke ute, 7 timer inne 7 timer ute, noen bare inne og noen are ute mye skal testes før vi kommer frem til det som er opptimalt både for posten og for medarbeiderene, all turnus evalueres etter hvert. De fleste har fått velge sin turnus, men dessverre ikke alle, det er mye som skal til for at alt skal passe alle. Etter Dag Mejdells uttalelser i media ser det noget dystert ut, med lørdagsomdeling 2 dagers fremsending osv men slaget er langt ifra tapt. Spesielt når det gjelder lørdagsomdeling har vi politikerene på vår side. Kampen om å få beholde flest mulig heltid fortsetter, men i fremtiden, og den er ikke langt unna, så må vi regne med å jobbe med forskjellige ting for å beholde heltid, etter hvert som volumet synker holder det ikke lenger å bare gå med post. Opex har vært i distribusjonpå Råholthuset, eventuelle funn er ikke kjent enda, men dette blir håndtert av lokal tillitsvalgt Gro Tarud på en utmerket måte. Snart står påsken for døren (hvor vi alle har lørdagsfri) og kan få noen sammenhengende vel fortjente fridager. Så GOD PÅSKE med masse sol, god mat og drikke! Kitty 18 KRETSAvISA Nr

19 Nytt fra kretsen Vi avholdt lokalt medlemsmøte for Transport Oslo på ØT 27.februar der kretsleder var tilstede. Han innledet blant annet om ny organisering i Postkom og kretsen, bakgrunn og hvorfor det var nødvendig. Videre hadde vi en gjennomgang av prosess og krav i forbindelse med årets hovedtariffoppgjør. Vi hadde også valg på lokale tillitsvalgte hos oss. Valgkomite som ble valgt på ordinært årsmøte 2011 ble satt i sving og kom med en enstemmig innstilling til medlemsmøtet. Det fremkom ingen motforslag og alle ble valgt ved «akklamasjon». Det ble ingen endringer med unntak av Sigmund Riiser som valgte å gi seg som tillitsvalgt. Vi takker Sigmund for innsats gjennom mange år. Undertegnede var ikke på valg nå, da jeg som kjent ble valgt inn på fast plass i det nye kretsstyret høsten De tillitsvalgte ble alle valgt for to år og det er ingen vararepresentanter. Disse er: Jan Erik Bakker (tungbil - PGO) Ronald Eriksen (bedriftspakkeområdet - PGO ) Anne Bente Lier (bedriftspakkeområdet - PGO) Tormod U. Johansen (Lastebil ØT) Øistein Hansen (Lastebil ØT ) Stig Hellesvik (driftsstøtte ØT ) Det vil komme oppjusterte oppslag over våre tillitsvalgte blant annet på oppslagstavler på hvilerom slik at dere kan få tak i oss ved behov. Vi har hatt relativt god respons på innspill til tariffoppgjøret og det vil komme «tariffbulletiner» (oppslag) når oppgjøret er i gang. Det er viktig at medlemmene bruker stemmerett og faktisk stemmer når tariffoppgjøret går til uravstemning. Denne konvolutten får du hjem, antageligvis uti mai måned. Ikke kast dette: Stem! Alle bør ha fått med seg at det er tilsatt regionsdirektør for oss, Erik Gamlemoen. Han er også presentert et annet sted i kretsavisa. Regionsdirektøren er felles for Transport, Pakkeproduksjon og Gods (overdratt del av Cargo). Transportsjefene i Oslo, Sveløkken og Bertelsen blir videreført. Ruth Marina Dahle er oppnevnt som hovedverneombud for den nye regionen (Transport, Pakke og Gods), men Tonny Bøler fra tidligere Cargo på Karihaugen som vara. Tungpostdelen på ØT er flyttet ned til PGO og vi har inntrykk av at de aller fleste berørte er tilfreds med dette. Det er lengre dager og våren nærmer seg. Kjør pent og ta kontakt ved behov. Erling Wold Postkom oslo, akershus og Østfold krets KRETSSTYRET Navn e-post tlf. jobb tlf. mob. Tom S Sørensen, Kretsleder Vidar Lorang Larsen, Nestleder Siv Ryan Andersen, Nestleder Ane Smidesang Slåen Leder Ungdomsutvalget Erling Wold, Styremedlem Roy Hannevold, Styremedlem Tove Rundtom, Styremedlem Jan Egil Svensen, Styremedlem Morten Olsen, Styremedlem Kitty Henriksen, 1. vara Nina Halvorsen, 2. vara Bjørgunn Måge, 3. vara Tore Jan Jakobsen, 4. vara Andreas Vaagen, 5. vara KRETSAvISA Nr

20 Returadresse: Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Oslo, Akershus og Østfold krets, Lørenskogveien 50, 1470 Lørenskog 1. mai 2012 Postkom Oslo, Akershus og stfold krets inviterer til 1. mai feiring i pœ Youngstorget! Vi m ter til LO i Oslos hovedarrangement pœ Youngstorget kl Avmarsj med Bj lsen Ungdomskorps kl HŒ per vi fœ r st rst mulig oppslutning, og nsker alle velkommen til vœ rt 1. mai arrangement etter togavslutning i kantina i Posthuset kl Meld i fra til kretskontoret slik at vi vet hvor mange som skal spise. Vi serverer gryterett til voksne, p lser og is til barna. Kretsleder Tom S rensen holder 1. mai tale. Ta med deg familien din til et viktig og trivelig arrangement! Gi beskjed til oss om du kommer! Innen 26. april. Postkom Oslo, Akershus og stfold krets, L renskogveien L renskog Tlf Vi m ter ogsœ til LO i Fredrikstads hovedarrangement. Kommer tilbake via lokale tillitsvalgte og oppslag om programmet.

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014

Kiwanis. Club Oslo St Hallvard Kiwanis er en internasjonal humanitær organisasjon som arbeider aktivt for barn og unge. Årsberetning 2013-2014 Årsberetning 2013-2014 Side 1 av 8 Klubbstyret 2013-2014 President Sekretær Kasserer Visepresident Past president Styremedlemmer Varamenn Revisorer Per Gulbrandsen Odd Andersen Øyvinn Røsholdt Stig Johansen

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Infobrev nr. 1 Januar 2007.

Infobrev nr. 1 Januar 2007. Infobrev nr. 1 Januar 2007. Kjære medlem, Med jevne mellomrom vil Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen sende ut informasjonsbrev. Målet er å gi medlemmene kjennskap til hva styret arbeider

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2015

Praksisapotek 2. halvår 2015 Apotek 1 Asker Apotek 1 Askim Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Askøy, Kleppestø Apotek 1 Bien Narvik Apotek 1 Bjørnen, Sarpsborg Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar

Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar Kan ikke kopieres Besøk 1, 7. klasse Ungdom med MOT November/desember/januar VÆR GODT FORBEREDT, ha en lek eller to i bakhånd Lær manus Tenk ut egne eksempler Sjekk at utstyr er på plass Ta dere en tur

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.393 Referat fra 14. januar 2014 Tilstede:

Detaljer

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April

Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April MAI NYTT FOR SIRKELEN Vi nyter våren og er mye ute om dagen. Her er et tilbakeblikk på hva som har foregått på sirkelen i April TILBAKEBLIKK TUR Skoggruppen: Vi har avsluttet bæsje prosjektet. Vi har vært

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/444 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 10. mai 2016 Kl. 12.30 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Møteleder: John-Harald Referent: Lars

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012

MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 MÅNEDSPLAN FOR MARIKÅPENE JUNI OG JULI 2012 Når mai er forbi, så ta deg en tur til steinrøysa neri bakken, da blomstrer det nyperoser i ur ved steinrøysa neri bakken. Og blåklokka står og ringler i kratt.

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2014

Praksisapotek 2. halvår 2014 Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Asker, Asker Apotek 1 Askim, Askim Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 Brandbu, Brandbu Apotek 1 City Syd, Trondheim Apotek 1 Greåker, Greåker Apotek 1 Grong, Grong Apotek

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET FEBRUAR 2013 Hei alle sammen Denne måneden har flydd fordi, og her på Sverdet har vi hatt en fin tid med mange gode opplevelser sammen. Det har begynt en ny jente hos oss,

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer

Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør: Vidar Årgang 47 2010 Nr:1 CLUBERTEN ønsker alle fortsatt god sommer Redaktør n har ordet: Redaksjonen kan ikke skylde på annet en dårlig inspirasjon for at det har gått både vinter og vår siden

Detaljer

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG

OsebergPosten. September 2015 NYE EMBEDSMENN I LOGE 117 OSEBERG Osebergposten er tilbake, og i første omgang satser vi på en månedlig utgivelse. Bidrag i form av tekst og/eller bilder mottas med takk. Det samme gjelder meldinger med ros eller ris, eller forslag til

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013!

Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsberetning Turner syndrom foreningen 2013! Årsmøte 2013 ble avholdt på Solsiden Scandic hotell i Trondheim lørdag 15 Mars. 23 Stemmeberettiget var til stede. Styret 2013 besto av: Leder Nest leder/kasserer

Detaljer

Lønninger og arbeidsvilkår

Lønninger og arbeidsvilkår Klubb for og av våre medlemmer Velkommen Lønninger og arbeidsvilkår Stå sammen En god arbeidsgiver Velkommen til IE-klubben i ESS Vi vil at du skal ha det bra på jobb. At du skal ha ei god lønn å leve

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013

Rotary Distrikt Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Rotary Distrikt 2260 Månedsbrev nr. 12. Juni 2013 Guvernør 2012 2013: Jan Eddie Tinlund, Drøbak Rotaryklubb Takk for meg og for all god støtte og hjelp i året som er gått Min periode som distriktets guvernør

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Vedlegg 1/349 Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 25. oktober 2011 Kl. 13.00 til kl. 15.00 i Løkkeåsveien 2. Besøk: Sak 1: Ingen besøk. På

Detaljer

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006

Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Årsmøte i SAFE Dolphin 2006 Avholdt på Quality Hotell, Olavsgaard Lillestrøm 15. og 16. mars Ordstyrer Lisbeth Øgren Referent Onar Sandnes Øvrige deltagere til stede: Terje Evensen Frank B. Nyheim Iren

Detaljer

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte sentralledelsen 24-04- 2014. Referat. Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen Referat Styremøte 24.04.2014 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag

Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Høsttur 2011 med Hordaland Foreldrelag Hadde tenkt å skrive enda en vellykket tur men nå er det blitt en selvfølge at HFH arrangerer vellykkede turer, og hva er bedre enn det. Helgen 27-29 august bar det

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

KRYPENDE POST UKE 37

KRYPENDE POST UKE 37 KRYPENDE POST UKE 37 LEKEGRUPPE SOMMERFUGLER: I dag startet vi lekegruppen med en samling hvor vi snakket om hvilken dag det var, hvem som var tilstede, hva vi gjorde forrige gang og hva vi skulle gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører.

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Fasit til lytteøvelsene i kapittel 10 Kapittel 10, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Amir har kjøpt ny datamaskin. Den var ganske dyr, men veldig fin. Han bruker den ofte, både til skoleoppgaver

Detaljer

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære alle Nytt Liv faddere og støttespillere! November var en hektisk, men veldig fin, spennende og opplevelsesrik måned. Personlig var nok November den beste måned i dette året for meg - takket være

Detaljer

Periodereferat FSK uke 48-52

Periodereferat FSK uke 48-52 Periodereferat FSK uke 48-52 Turer: I denne perioden har det blitt turer til litt forskjellige steder. Været (snø)har utfordret oss noen ganger så da har vi valgt å spise i barnehagen og gått en tur i

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014

TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 TIL KONTAKTLÆRERE! Tønsberg 1.august 2014 Det å velge rette tillitsvalgt og ikke minst det å få noen til å stille til valg, er ikke alltid like enkelt. Jeg har gjennom et samarbeid med Vestfold fylkeselevråd,

Detaljer

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder.

Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Kjære venner: Tillitsvalgte, ansatte fra Rogaland og Agder. Tusen takk for invitasjonen. Det setter jeg stor pris på. Det er fint for meg å treffe de som forhåpentlig blir i min kommende forbundsfamilie.

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold:

Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: Årsberetning for Brevik MC 2006 Innhold: 1. Styret og komiteer 2. Medlemmer 3. Bryllup og jubilanter 4. Styre- og medlemsmøter 5. MC messa 6. Førerutviklingskurs 7. Street run 8. Hydrotier`n 9. Onsdags-

Detaljer

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk

Juni på Tippetue. Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Juni på Tippetue Vårt hovedmål i år er at vi skal øke barnas undring og utforskertrang for å styrke barnas språk Mål for perioden juni: Bli kjent med sommer som årstid. Metoder: Fortelling Forming Fellessamling

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MAI 2012 Hei Så har vi kommet til juni, og mai måned gå oss en fantastisk fin forsmak på sommeren Vi har hatt alt fra pøsende regn på 16. Mai feiring til flotte turer både

Detaljer

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage!

Vinn flotte friluftspremier fra Helsport til deres barnehage! VEILEDNING TIL DE VOKSNE Hvorfor Naturvakt? Allemannsretten gir oss fantastiske muligheter (rettigheter) til å oppleve og bruke naturen omkring oss. Det er også få steder som egner seg så godt til lek,

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET MAI 2012 Hei alle sammen! Tusen takk for enda en super måned sammen med barna deres! Det har skjedd mye den siste måneden, med bursdager, 17.mai-forberedelser og feiring,

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2.

MEDLEMS INFO. Foto : Roy Allan Larsen. Vi flytter inn i nye lokaler. Ny historisk faktaguide Side 2. Fusjon med Hadeland Ringerike. side 2. MEDLEMS INFO Årgang 14, nummer 6 Gjøvik, desember 2013 Fusjon med Hadeland Ringerike Vi flytter inn i nye lokaler Ny historisk faktaguide Side 2 side 2 side 4 Foto : Roy Allan Larsen G J Ø V I K R E G

Detaljer