ByggNett workshop 20. des 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett"

Transkript

1 ByggNett workshop 20. des byggkvalitet 1

2 3 ByggNett Bjørne Grimsrud Avdelingsdirektør Forskning, miljø og virksomhetsutvikling byggkvalitet 2

3 Agenda Erfaringer rundt Statsbyggs BIM satsing Hva er våre forhåpninger til BYGG Nett? Hva skal til for å lykkes med BYGG Nett? Statsbyggs rolle Ingen regulativ myndighet Må fremme egne reguleringsforslag på linje med andre privat utbyggere (20-30 pr.år) Vil ha nytteverdi i digitalisering av prosessene rundt byggesaksbehandling/planleggingsprosesser/bygging/for valtning og drift Har vært pådriver for innføring og bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i bransjen byggkvalitet 3

4 Vår langsiktige mål for byggenæringen Gjøre som bilindustrien; Prøvekjøre bygget virtuelt byggkvalitet 4

5 Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, eksempel på et fremtidens byggeprosjekt Åpen arkitektkonkurranse: Terrengmodell tilgjengelig Innlevering av arkitektmodell via nett Enkel validering av innlevert forslag (pre-check) Innleverte modeller benyttet av jury til valg av finalister Finalistmodeller grunnlag for mer avansert visualisering Nytt Nasjonalmuseeum byggkvalitet 5

6 BYGG Nett: Regelsjekking Singapore test Regelsjekkere/BIM manual UU-sjekk i TEK10 Finding the narrow doors Universal Design? Doors with width=901 mm Hva er våre forhåpninger til BYGG Nett? Mer strømlinjeformet byggesøknadsprosess Viktigere for bransjen for øvrig enn for Statsbygg Automatisk regelsjekking Enklere tilgang til data Mer bruk/nytte av digitale bygningsinformasjonsmodeller Bidra til bruk og utvikling av åpne internasjonale standarder (IFC/IDM/IFD) Mål om en mer automatisert byggesøknadsprosess for enklere tiltak Nasjonalt bygningsregister utover matrikkelen? byggkvalitet 6

7 Hva skal til for å lykkes med BYGG Nett? Nasjonalt samarbeid, kommunene må aktivt være med i utvikling av BYGG Nett Lære av erfaringer med ByggSøk Jobbe internasjonalt gjennom standardisering (bl.a. BuildingSmart) Viktig med konkrete delresultater underveis Ikke bare teknologi, implementasjonsprosessen tar tid! Viktig å utnytte den gode tilgang til kvalitets kartdata vi har i Norge (Norge Digitalt, matrikkelen ) ByggNett Workshop 20. desember 2012 Direktoratet for byggkvalitet seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet foto M. Danielsen, Lødingen nov byggkvalitet 7

8 1) Hva er dine forventinger til ByggNett 1. Byggnett bør være en nasjonal digital servicekanal for informasjon og dataflyt mellom alle involverte aktører og instanser i byggesaksbehandlingen uavhengig av hvor i landet tiltaket er lokalisert, og som > representerer en merverdi først og fremst for tiltakshaver og beslutningstaker, men også for andre, > gir tilgang til tilrettelagt relevant offentlig informasjon på statlig og kommunalt nivå som har betydning for realiseringen av et byggetiltak, > tilrettelegger for effektiv elektronisk samhandling maskin til maskin og 24/7 med andre parter i samme byggesak, > gir service til ebyggesak, system for fullelektronisk byggesaksbehandling basert på selvbetjeningsprinsipper, effektiv samhandling og kommunikasjon med byggesaksbehandler, integrering i egne fagsystemer, automatisk validering av operasjoner mot byggesak (kvalitetssikring), mulighet for nedlasting av programvare for - byggteknisk kontroll av digitale modeller, kontroll mot arealplaner, ansvarsretter, (Modellsjekker/Regelsjekker) - miljøanalyse, simuleringer risiko, sårbarhet og andre tema. > sikrer god samhandling mellom aktørene (gir tilgang til webhotellet for byggesaken frem til ferdigattest. Fungere som tiltaksbase for kommunen?) > ivaretar gjenbrukspotensialet av informasjon (gi tilgang til byggesaksdokumenter herunder digitale modeller (as buildt) som ligger lagret i kommunens arkiv, boligservicehefter, tilstandsrapporter m.m.) > begrenset (klart definert) men god support, både teknisk og pbl faglig (support er meget dyrt) 1) Hva er dine forventinger til ByggNett fort. 2. Byggnett bør bl.a. kunne samhandle med > kommunene > relevante direktorater/etater, f.eks. Husbanken og andre offentlige instanser som er premissgivere for realiseringen av byggeprosjekt (ev. gjennom AltInn) > Geodatasamarbeidet Norge digitalt, dvs. kunne yte service basert på basis geodata og tematiske geodata, eiendomsinformasjon, m.m. > Tverrsektoriell SamhandlingsPlattform (TSP)? TPS tar mål av seg å sørge for at 1. data i prosjektfasen får flyte mest mulig fritt fra en sektor i bygge og anleggsnæringen til en annen, fra en virksomhet til en annen og fra ett fag til et annet, og at 2. aktørene legger til rette for effektiv gjenbruk av dataene i senere byggefaser (hele tiltaksets livssyklus). 3. Aktuelt samarbeid mellom ByggNett og TSP kan være felles portal og webhotell? > Sikkert også mange andre 3. Byggnett bør > Fremme standardisering, bygge på åpne internasjonale formater, ikke diskriminerede tilgang til grensesnitt, tjenester og innhold, basere sin service og samhandling på portaltenkning og distribuerte tjenester, > driftes 24/7 av staten, men bør helt eller delvis finansieres av byggesaksgebyrer og andre gebyrer for å sikre bærekraften > styres gjennom brukermedvirkning > bruke eksisterende infrastruktur der det ligger til rette for det fremfor å utvikle egne løsninger byggkvalitet 8

9 2) Hva skal til for å lykkes med ByggNett? 1. Byggnett bør > ikke gape over for mye av gangen, starte med praktiske brukstilfeller, pilotere før implementering > kun utvikle elementer hvor tunge aktører/brukere vil føle eierskap til innhold og funksjonalitet over tid, (alt som er kjekt å ha får aktørene i næringen selv ordne opp i) > Ikke ta eierskap til noe andre vil gjøre bedre, f.eks. applikasjoner som realiserer ebyggesak > gjøre ting enkelt og nyttig for å få mange brukere, (viktigst er antakelig så enkelt som mulig Keep It Simple, Stupid! ) > ta inn over seg de styrker og svakheter det er at statens står bak Byggnett (uforutsigbar eier fordi statsråder kommer og går, mangel på langsiktig prioriteringer og budsjettrammer som gjelder for 12 måneder av gangen) > forstå brukernes behov, akseptere at ulike aktører har ulike behov, ha bottom up tilnærming > forstå at man er en del av en større infrastruktur hvor god samhandling gir de best resultater (ikke bestemme på bekostning av andre bare fordi man har makten) > ta inn over seg at byggenæringen er en kommersiell næring/industri hvor god tilrettelegging på næringens premisser vil underbygge verdiskapningen i samfunnet > avklare plikter og rettigheter i bruken av Byggnett, stille tydelige krav til de som skal medvirke når det gjelder frister, kvalitet, osv. > ikke nødvendigvis gjøre ByggNett gratis bare fordi byggenæringen vil kreve det, betalingsvilje beviser nytten > bygge på samarbeidsavtaler så langt det er mulig, og bare bruke lov/forskrift der det er nødvendig ByggNett og ByggLett og Byggsøk og ebygg Ja altså hvordan vil kommunene ha det for å gjøre det enklere å planlegge, søke, bygge og ferdigstille bygg DiBK 20. desember 2012 Kirsti Kierulf Programleder KommIT byggkvalitet 9

10 Vi er digitale innbyggere vi må samordne oss som gode byråkrater og fra industrien mellom kommunene mellom kommunal og statlig sektor innad i staten mellom leverandørene Aksjonsområder fra KS i 2013 Interesse Politikken overvåker digitaliseringen Påpeker at lover må ha penger Innbyggere og Næringsliv bor i kommuner Digitalisering og Innovasjonsenheten Utvikler og jobber med endringsagenter gjennom program, høringer, prosjektarbeid Jobber med Digital Strategi som et mal verktøy for alle medlemmene KommIT Etablert som program ut 2015 med mandat om hva er vi etterpå Samordning, felles stemme og forvaltning der det er behov 3 Fokusområder Arkitektur, standarder, informasjonssikkerhet, krav til leverandører på bruk av standarder Felleskomponenter for medlemmene Kompetanse digitalisering byggkvalitet 10

11 1. Fra mange portaler og nett til brukergruppe portaler med arbeidsflyt Tilgang 750 skjema Mine skjema, meldingsboks og arkiv Hjelp med lover og regler Organisere autorisasjon Søk og tema Brukerstyrt skjema liste Link til offentlig hjelpesider Relevante nyheter Ofte stilte spørsmål Kilde:Altinn Statlige løsninger skal inn i kommunens portaler Tilgang til offentlig skjema Gjenbruk i portaler Kilde:Altinn Fra Altinn, bruke Elmer som standard 22 byggkvalitet 11

12 3. Fokus på arbeidsflyt i bruker perspektiv og motor bak som sender og oppdatere data Design of a collaboration Service file for bankrupcy Kilde:Altinn 4. Bruk av KommIT felleskomponenter, ex. SvarUT KS SvarUt Generell innsynsløsning Kvittering Bruker I.b Manuell innsending Forsendelses arkiv Send post V Automatisk utsending? J a Printleverandør VI.a Nei II Nei Nei Gyldig? J a Arkiver fil og send meldingsvarsel Lest? IV Manuell utskrift VI.b Eksternt system Innsending over Webservice I.a Nei III J a Forsendelse utført Meldingsboks byggkvalitet 12

13 5. Arkitektur og standarder er viktig Innbygger og næringsliv Autensisering Verktøy kasse for arbeidsflyt Portal Offentlig ansatte Verktøy Metadata Statistics og analyse Trafikk arkvi ESB Tjeneste motoren ESB Sluttbrukerløsning Arbeidskopier Eksterne registre 3 parts systmer 6. Alt handler on gevinstrealisering og felles målbilder Eksempler på målbilder Fokus på gevinstrealisering Stabilt system Forutsigbare kostnadsmodeller Løsning for så mange skjema som mulig Fornøyde brukere 99,9% skal bruke løsningen Kilde:Altinn Copyright 2009 Accenture All Rights Reserved Altinn introdusert 17 % Antall timer brukt på rapportering av norsk næringsliv byggkvalitet 13

14 1) Hva er KommIT forventinger til ByggNett 1. Godt organisert prosjekt som har en god styringsstruktur som involverer berørte parter Styringsgruppe Prosjektgruppe m. mandat Prosjektplaner som oppdateres Prosjekt som jobber digitalt og deler 2. Et prosjekt som hører stemmene til Kommuner og Fylkeskommuner med hensyn til Reelle kostnader, både penger og tid Har fokus på varige leveranser Går i dialog med hindre for å finne løsninger ikke lager nye omveier (ikke krig det har vi ikke tid og råd til) 3. Et prosjekt som tenker Gjenbruk av felleskomponenter Dersom utvikler noe nytt, tenker drift og forvaltning og mulig gjenbruk til annet Tenker hensiktsmessig sikkerhet 2) Hva tror KommIT skal til for å lykkes med ByggNett? 1. Bruk av GI standarden som integrasjonslag Funksjoner i standarden Vedlikehold og videreutvikling 2. Bruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter Altinn for samhandling, smart rolle motor ved bruk av eksisterende registerdata og «vedlikeholdsfrie» integrasjonslag Registrene ID løsningene 3. Fra pilot til full skalerbar løsning Pilotene skal teste ut og må kunne skaleres I parallell med pilot utredning av andre ting en må endre Lover og Regler Dialog med nødvendige tilsyns myndigheter byggkvalitet 14

15 WORKSHOP OM BYGGNETT STEDSDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET DIBK, TIL desember MATRIKKELDATA NYTTE FOR SAMFUNNET 2012 KVA ER DINE FORVENTNINGAR TIL BYGGNETT? 1. Byggsøk vert videreutvikla 2. Forenklar sakshandsaminga for kommunane 3. Opnar for fulldigital dialog på bygningsida MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET byggkvalitet 15

16 KVA SKAL TIL FOR Å LYKKAST MED BYGGNETT? 1. Standardisering Teknisk (god dataflyt krev standardisering) Heilskapleg system 2. Tverrgåande koordinering Nokon må få og ta eit tydeleg ansvar 3. Utvikling av system og fag må gå hand i hand Byggnett meir enn eit IT-system MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Tilleggsinformasjon om matrikkelsystemet MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET byggkvalitet 16

17 Tilleggsinformasjon om bygningsdelen av matrikkelsystemet KVA INNEHELD MATRIKKELEN AV BYGNINGSOPPLYSNINGAR, (MATR.FORSKR. 2) - Bygningsnummer - Bygningstype - Næringsgruppe - Bebygd areal - Antall etasjer og deres bruksareal og bruttoareal - Heis - Bygningsstatus, - Bygningshistoriske opplysninger - Vannforsyning - Avløp - Energikilder og oppvarming - Kontaktpersons navn, postadresse og fødselseller org.nr. - Bruksenhetsnummer - Bruksenhetstype - Bruksareal - Antall rom, bad, wc - Kjøkkentilgang MATRIKKELDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN buildingsmart Norge FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN buildingsmart I Norge NÆRINGEN ER KLAR DE VENTER PÅ Å KUNNE BRUKE åpenbim TIL MYNDIGHETSBEHANDLING. byggkvalitet 17

18 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN HVORFOR åpenbim? 1. EFFEKTIVISERER ØKT PRODUKTIVITET OG KVALITET 2. RESSURSEFFEKTIVISERER BÆREKRAFTIG BYGGENÆRING 3. INTEGRERING AV FAG VERTIKAL TVERRFAGLIGHET 4. INTEGRERING AV FASER HORISONTAL TVERRFAGLIGHET ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN FORVENTNINGER MYNDIGHETSBEHANDLING MED åpenbim 1. PLAN- OG REGULERINGSKRAV PÅ åpenbim 2. MEST MULIG KVANTITATIVE KRAV, MINST MULIG SKJØNN 3. ENTYDIGE KRAV TIL søknadbim 4. INTEGRERING MED KART OG MATRIKKEL KART STØTTER BRUK 5. TILGJENGELIG PRE-SJEKK VERKTØY FINN FEILENE SELV byggkvalitet 18

19 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN buildingsmart NORGES FORVENTNINGER TIL BYGGNETT 1. EFFEKTIVISERENDE (FOR BÅDE MYNDIGHETER OG NÆRING) Gjenbruk av data, rapportering fra åpenbim 2. KREVER åpenbim LEVERANSER FRA ALLE Vær modig og fremtidsrettet 3. STØTTER ALLE SEKTORER, IKKE BARE BYGG Tverrsektoriell samhandling har stort potensial. Vi kan ikke skille mellom sektorer hvis vi skal ha innovasjon innen byggenæringen. ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN HVORDAN LYKKES MED BYGGNETT 1. MYNDIGHETER SAMARBEIDER MED NÆRINGEN Spille hverandre gode 2. DETALJERT BRUKERSTYRT FOKUS Hva er det som faktisk effektiviserer for hvert enkelt ledd i verdikjeden? Hva er det som er tidskrevende og som ikke skaper verdi? % åpenbim IFC, Dataordbok og åpengis Vi må få kontroll på informasjonen byggkvalitet 19

20 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN Established interoperability standards/solutions openinfra interoperability standards/solutions openinfra Standardized way of mapping information ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE Data Dictionary Process Deliveries OSLO STEEN SUNESEN Inter-Domain Interoperability Standards buildingsmart Buildings IFC, IfcXML, SimpleifcXML, BCF, IFC Bridge, IFC Tunnel (ISO 16739, and based) openbim processes Design Construction FM Legal Authorities Interoperability based on ISO 16739, and POSC/Caesar Plant Facilities (ISO based) Plant Facilities Design Construction Operation Interoperability based on ISO standards OGC/INSPIRE/ISO Geospatial LandXML, CityGML (ISO based) Geospatial data prosesses Areal Planning Building Permissions? Interoperability based on ISO19100 standards Domains/ Solutions Buildings Transportation Coastal, Roads, Railroad, Aviation Infrastructure Wiring/Piping Cadastre Area planning Nature (Topography, biology..) Off-/on-shore Plants Wiring/piping ISO Inter-Domain process Georefer. Excavation Inter-Domain process Design Coordination Inter-Domain process Code check Submission Inter-Domain process Inter-Domain process Building/ Plant interoperability Inter-Domain process Building/ Infrastructure interoperability Inter-Domain process Infrastructure/ Infrastructure interoperability byggkvalitet 20

21 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT - TSP 37 PARTNERE TSP logo Asplan Viak AS ibim AS Rambøll Norge AS Avinor as Jernbaneverket Rendra AS BA-Nettverket Kartverket Sandnes kommune buildingsmart Norge KS-Bedrift Skanska Norge AS Cad Quality AS Miljøverndepartementet Skanska COWI AS Multiconsult AS Statens vegvesen Digital UMB Norconsult AS Sweco Norge AS Energi Norge Norges Bygg- og Eiendomsforening Trondheim kommune Exxica AS Norsk Eiendomsinformasjon AS UMB Focus Software AS Norsk Vann VA- og VVS produsentene i Norge Geomatikk AS NTNU Geomatikk Vianova Systems AS Helse Sør-Øst RHF Hjellnes Consult as Oslo kommune Powel AS ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL FORUTSETNINGER Portalen er ikke nødvendigvis en database i seg selv. Den tenkes mer å gi adgang til eksisterende databaser. Den kan dog også omfatte egen database for informasjon som ikke er håndtert i dag. Løsningen stiller krav til eksisterende databaser for harmonisering. Portalen håndterer bare inter-prosjekt data. Håndtere sikkerhetsperspektivet i tilgang til data. Harmonisere behov med ByggNett. Finne felles informasjonsbehov for myndigheters forvaltning og næringens prosesser. Det skal etableres tydelig eierskap til portal og forvaltningsansvar for data. byggkvalitet 21

22 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL EIERSKAP OG ANSVAR FOR DATA Store data eiere kan administrere tilgang til data selv. Det må finnes sentral løsning for små dataeiere. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at data er korrekt lik dagens situasjon ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL ETABLERING AV OG TILGANG TIL DATA Statlige/offentlige krav til registrering vesentlig mer utviklingsdrivende enn frivillighet basert på insitament. Det anbefales å bruke etablerte myndigheter og prosesser for innsamling av data, f.eks. myndighetsbehandling av tiltak. Kartlegging av eksisterende situasjon Skanning fra bil/fly og under bakken holder langt? byggkvalitet 22

23 ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN TSP - NÆRINGENS PORTAL SKALA OG DETALJERINGSGRAD Portal skal gi tilgang til dataeieres/administratorers databaser Det foreslås at det defineres ulike detaljeringsgrader på informasjon. Noe informasjon er fri tilgjengelig, volumer, traséer, koter direkte fra portal. Annen informasjon er gradert og forutsetter tillatelse fra dataeier. Portal administrerer forespørsler om tillatelse. Det kan også defineres ulik nivå på skala (primært GIS CityGML LoD) Pre-definert ift. bruksområde ByggNett WORKSHOP buildingsmart NORGE OSLO STEEN SUNESEN FELLES INNSPILL TIL BYGGNETT WORKSHOP ByggNett skal ha et definert grensesnitt til OSP (Portal) ByggNett skal være fremtidsrettet for å ivareta alle sektorer. ByggNett skal stille krav til standardisert data fra små dataeiere Lagring og vedlikehold? Byggnett skal stille krav til standardisert tilgang til data fra store dataeiere byggkvalitet 23

24 Inger Hokstad AS og BA Nettverket Inger Hokstad Inger Hokstad AS Inger Hokstad Leder BA Nettverket nettverket.no nettverket.no Besøk Næringsdept. Ulven Sinsen 2010 BA Nettverket Slik vil vi jobbe Inger Hokstad Inger Hokstad AS Inger Hokstad Leder BA Nettverket siden november 2003 nettverket.no nettverket.no Kilde: Torbjørn Tveiten, Vianova, Bjørvika etappe 2, Statens vegvesen, Aas Jakobsen, Vianova byggkvalitet 24

25 BA Nettverket Resultater BA Nettverket oppnår praktiske resultater: EUREF89 NTM (Målestokkriktig EUREF89 UTM) Hb138 Krav til grunnlagsdata og modelldata (VD) Hb Digital planlegging (JBV) SOSI Ledningsmodell (UML, GML, LedningsGML) BA Nettverket All relevant informasjon tilgjengelig via Nettskyen Gjerne ByggNett Portal(er)? SOA byggkvalitet 25

26 BA Nettverket Fokus nå Realisering av SOSI Ledningsmodell (UML/GML) Piloter, Lettfattelig Feature Catalogue (Dataordbok), Produktspesifikasjoner(IDM) TSP Tverrsektorielt Samhandlings Prosjekt (Portal) Inne og ute Bygg OG Anlegg (Overlapp m/ ByggNett?) Spre kunnskap og entusiasme Skape engasjement og samspill alle fag inne/ute Ta tak Oppnå praktiske resultater Inger Hokstad AS og BA Nettverket tilbyr Vi kan, og Vi vil bidra! SOSI Ledningsmodell Viktig medspiller i ByggNett for informasjon om infrastruktur byggkvalitet 26

27 BA Nettverket/Inger Hokstad AS Bidrag Nettverkstreff, Arbeidsmøter Tema ByggNett IT kompetanse (Inkl. SOA Server Oriented Architecture GeoIntegrasjonsprosjektet, Div. annen teknologi, Praktisk kompetanse Skape engasjement/lykkes med samspill Praktiske målbare resultater ByggNett Suksess! BA Nettverket ByggNett Forventinger 1. Må kunne hente relevant informasjon fra eksisterende databaser/servere (FKB,Matrikkel, VA/Infra, NVDB ), samt etablere nye databaser/servere for manglende informasjon, eks. bygg, kjellere (forvaltes i 100 år?) 2. Må kunne håndtere alle formalitetene i en byggesak 24/7 3. Må kunne håndtere dominerende standarder både i fremtid, nåtid og fortid, samt hente og kombinere informasjon fra ulike kilder byggkvalitet 27

28 BA Nettverket ByggNettSuksesskriterier 1. Godt samspill mellom sentrale krefter, Kartlegging av behov og hva som finnes Spille på/kopiere/utvide Norge Digitalt? 2. Finansiering, Respekt for at dette koster Budsjett som lønner de som bidrar Ikke dugnad! Beskrive klare mål og delmål 3. Myndighetskrav/Byggherrekrav til informasjonsinnhold/leveranser og muliggjøre forvaltning av informasjon (uten tap av informasjon) BA Nettverkets viktigste Gull råd IKKE start på nytt! Spill på de kreftene som finnes! Norge Digitalt, SOSI/bS, TSP buildingsmart, BA Nettverket 56 byggkvalitet 28

29 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Kan og vil! Vi vil gjerne bidra! Vi har kunnskap! Vi oppnår resultater! 57 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Motto! Kjennskap skaper tillit Kunnskap skaper muligheter! og Vi ser at det virker! 58 byggkvalitet 29

30 Inger Hokstad AS/BA Nettverket Kan og vil! Takk for oppmerksomheten! Inger Hokstad Oslo Kommune Per-Arne Horne Enhetsleder Plan- og bygningsetaten byggkvalitet 30

31 Hva skal til for å lykkes med ByggNett 1. Forventingsavklaring hva er egentlig ByggNett? Fordrer det at staten overtar alle kommunale byggesaksarkiver, alle matrikkel- og kartsystemer 2. Kommunene må kunne bygge videre på dagens systemer og ivareta kommunens behov for egen forvaltning tilgangsstyring og virksomhetsstyring. Vi kan ikke være avhengig av et statlig byråkrati for å gjøre endringer i systemet. 3. Det er en utopi at kommunen kan endre systemene slik at man kan få et enhetlig system for alle kommunene. Mulig at dette er et aktuelt tilbud for småkommunene. 4. Det må være et system for alle, ikke bare for engangsbrukerne. Alle storaktører må med hvis det skal etableres 61 Forventninger til ByggNett Et godt verktøy for byggesaksbehandlingen og kommunikasjon med og mellom brukerne. En felles portal hvor all statlig og kommunal informasjon og tjenester kan ligge, og det linkes videre til de ulike kommuner, departementer og direktoratet. En Plan- og byggesaksportal. ByggSøk er en viktig del av nettstedet og må fornyes. 62 byggkvalitet 31

32 Forventninger til ByggNett Per Jæger, Boligprodusentene ByggNett Workshop 20. desember 2012 Bra initiativ! Regjeringen viser styrke Gode signaler i Bygningsmeldingen byggkvalitet 32

33 Utfordringene er: Forventninger til ByggNett Staten må klare å samordne seg Kommune må pålegges å knytte seg til systemet Byggenæringen må påvirke hva ByggNett skal bli byggkvalitet 33

34 Hva skal til for å lykkes? Samordning mellom departementer og direktorater Nok penger Bruke åpne standarder byggkvalitet 34

35 LUNSJ FREM TIL KL 12:30 ByggNett workshop 20. des Gruppearbeid (resultater fra de 10 gruppe presenteres i egen presentasjon A) Hva er dine forventinger til ByggNett? B) B) Hva skal til for å lykkes med ByggNett? C) Hva er de tre største teknologiske utfordringene for ByggNett og byggenæringen? D) Hva er de tre største organisatoriske utfordringene for byggenæringen? Ekstra oppgave: E) Hvilket forslag har dere vil visjon for ByggNett? 70 byggkvalitet 35

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET

PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsviktig infrastruktur og geodata Referat Dato: 28.6.2012 Tid: 1400-1600 Referent: Liv Nordbye PARTNERMØTE FOR FORPROSJEKTET Møte

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT MANDAT FOR DELPROSJEKTER TIL FORPROSJEKT TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT FOR BYGG, SAMFERDSEL, ANNEN SAMFUNNSVIKTIG INFRASTRUKTUR OG GEODATA Versjon 1.0, 8.10.2012 Versjon Dato Endret av Beskrivelse

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN"

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER 20. JUNI 2012 STEEN SUNESEN buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE PROGRAM 13:00 Informasjon om foreningens arbeid 13:30 buildingsmart Norge Prosessleveransebeskrivelse (IDM) Linda Byström, Consigli 14:00 Norske byggherre krav til åpenbim

Detaljer

Fulldigitale romlige arealplaner

Fulldigitale romlige arealplaner Fulldigitale romlige arealplaner 2015-09-11 KS KPR Trondheim hva skjer Tor Gunnar Øverli Asplan Viak Internet Reklame Digitalisering av plan- og byggeprosessen vil skape en enklere hverdag for innbyggere,

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser

IKT-satsing på effektive planprosesser IKT-satsing på effektive planprosesser Fagdirektør Magnar Danielsen KS KommIT brukerforum 11.6.2015 Målsetting Forenkle, fornye og forbedre Enklere hverdag for folk flest Mer effektive planprosesser Fulldigital

Detaljer

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET

ORGANISERING TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT OSLO 21. MAI 2012 MAGNAR DANIELSEN, MILJØVERNDEPARTEMENTET VELKOMMEN TIL OPPSTARTMØTE I FANEHALLEN, AKERSHUS FESTNING! INITIATIVGRUPPEN MILJØVERNDEPARTEMENTET, MAGNAR DANIELSEN BA-NETTVERKET, INGER HOKSTAD STATENS VEGVESEN, LIV NORDBY KARTVERKET, OLAF ØSTENSEN

Detaljer

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT DELPROSJEKT 4 - OVERORDNET SAMHANDLINGSPLATTFORM

TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT DELPROSJEKT 4 - OVERORDNET SAMHANDLINGSPLATTFORM MØTE REFERAT Møte TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT DELPROSJEKT 4 OVERORDNET SAMHANDLINGSPLATTFORM Tid Onsdag 19. september, kl. 12:00 15:00 Sted Standard Norge, Strandveien 18, Lysaker, Møterom TC

Detaljer

MØTE REFERAT MDA NRA TCA IHO SFR PRA OØS STS X - - X X X X X TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT PROSJEKTET FOR HELE DET NORSKE BYGDE MILJØ

MØTE REFERAT MDA NRA TCA IHO SFR PRA OØS STS X - - X X X X X TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT PROSJEKTET FOR HELE DET NORSKE BYGDE MILJØ MØTE REFERAT Møte TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT STYRINGSGRUPPE MØTE Tid Tirsdag 4. desember, kl. 12:00-14:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Møterom ISO Deltakere Innkalt Initialer

Detaljer

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor

Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Kommunenes rolle i digitalisering av offentlig sektor Aleksander Øines Informasjon og Kommunikasjon Kommunene? Dette er kommunal sektor: 19 fylkeskommuner 428 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000

Detaljer

MØTE REFERAT X X X X X X - MDA NRA TCA IHO SFR STS OØS

MØTE REFERAT X X X X X X - MDA NRA TCA IHO SFR STS OØS MØTE REFERAT Møte TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT STYRINGSGRUPPE MØTE Tid Tirsdag 9. oktober, kl. 09:00-11:00 Sted Miljøverndepartementet, Myntgata 2, Møterom 320 Deltakere Innkalt Initialer /- Magnar

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen

Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet. Innlegg under BuildingSMART Norge høstkonferanse 10.11.2011 Gardermoen Samhandling mellom åpenbim, samferdsel og infrastruktur Om initiativet Overordnet samhandlingsplattform for utvikling av løsninger for bedre tverrfaglig samhandling Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Digitalisering av planer

Digitalisering av planer Norwegian Ministry of Local Government and Modernisation Digitalisering av planer Tor Gunnar Øverli KMD / Asplan Viak Boligprodusentene 28.10.2016 Digitalisering av plan- og byggesaksområdet Mange aktører

Detaljer

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen?

Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? Flere felleskomponenter kommer! Kan kommunesektoren samle seg om felleskomponenter i skyen? NOKIOS Trondheim 31. oktober 2013 Michael Pande-Rolfsen Rådgiver, KommIT KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Detaljer

Samarbeid på tvers av brukergrupper

Samarbeid på tvers av brukergrupper Samarbeid på tvers av brukergrupper Byggsøk Morten Græsby, Brønnøysundregistrene Olaug Nesheim og Tor Kjetil Nilsen, Direktoratet for byggkvalitet Byggsøk og Altinn Hvordan benytte Altinns i selvbetjent

Detaljer

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet

Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge- og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Noen tanker om behovet for en overordnet samhandlingsarkitektur for bygge og anleggsnæringen Seniorrådgiver Magnar Danielsen Miljøverndepartementet Innlegg under workshop om samordning av ledninger i grunnen

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Målbildet for digitalisering arkitektur

Målbildet for digitalisering arkitektur Målbildet for digitalisering arkitektur KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse 1. Hva målbildet betyr for kommunene... 3 1.1 Digital

Detaljer

FORVENTNINGER HOS INITIATIVTAKERNE! buildingsmart NORGE! TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT! OSLO 21. MAI 2012 STEEN SUNESEN!

FORVENTNINGER HOS INITIATIVTAKERNE! buildingsmart NORGE! TVERRSEKTORIELT SAMHANDLINGSPROSJEKT! OSLO 21. MAI 2012 STEEN SUNESEN! FORVENTNINGER TIL:! - Fremtidens norske løsning! - Grunnleggende forutsetninger! - Den norske portalen! - Forprosjektet! FREMTIDENS NORSKE LØSNING! - Sømløs utveksling av avtalt informasjon mellom alle

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson

Presentasjon KPR plan, bygg og geodata ebygg-prosjektet. Foto: Carl-Erik Eriksson Presentasjon KPR plan, bygg og geodata 11.09.2015 ebygg-prosjektet Foto: Carl-Erik Eriksson Organisering av ebyggprosjektet Styringsgruppe Digitalt førstevalg Programleder Digitalt førstevalg Prosjektet

Detaljer

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter

KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter KommITs tanker om standardisering og felleskomponenter Fagdag IKA Trøndelag 12. desember 2012 Anne Mette Dørum Spesialrådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Dagens tema: Kort om bakteppet

Detaljer

IKT-STRATEGI

IKT-STRATEGI IKT-STRATEGI 2017-2020 Sak 232/2017. Vedtatt i fylkesrådet juni 2017. Foto: crestock Med IKT blir framtida enklere! Dette er en kort, konsis og fremtidsrettet IKT-strategi. Den skal gjøre en reell forskjell

Detaljer

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen

ÅpenBIM i Bygningspoli/kken. MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen ÅpenBIM i Bygningspoli/kken MORTEN LIE 25.04.2013, BuildingSMART Konferanse, Gardermoen 2 Hovedprioriteringer i meldinga Vi skal bygge smartere og med bedre kvalitet Bygg skal bruke stadig mindre energi

Detaljer

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø

ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging. EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø ByggNett Altinn for byggsektoren Systemrettet tilsyn og risikokartlegging EILIF HJELSETH 2013-05-27 Brannvernkonferansen-Tromsø Tema for formidlingen ByggNett Litt om bakgrunn forankring Litt om DIBK sin

Detaljer

Velkommen Laserscanning og EUREF

Velkommen Laserscanning og EUREF Velkommen - 9.9.2010 Laserscanning og EUREF Etablert og leder BA-Nettverket siden 2003 (medlem eller gratispassasjer?) Tidligere: Vianova Norconsult Sogn Videreg. Skole (byggfag) BA-Nettverket - Nettverk

Detaljer

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.?

e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? 1 e-dialoger Framtidens eforvaltning eller.? NOKIOS 21. September 2011 Rune Gløersen Fagdirektør, IT og statistiske metoder Statistisk sentralbyrå 1 Utvikling i bruken av ALTINN SAM- HANDLE SAM- ORDNE

Detaljer

Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene

Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene Nye digitale løsninger innenfor plan- og byggesaksområdet. Status og erfaringer fra piloteringsarbeidene Tromsøkonferansen den 9. februar 2016 Michael Pande- Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Detaljer

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN!

MEDLEMSMØTE LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN! LYSAKER 7. MARS STEEN SUNESEN PROGRAM 13:15 13:30 Innledning. Mål for medlemsmøtet og Tendenser innen BIM, Steen Sunesen, Daglig leder buildingsmart Norge BIM og entreprisemodeller, Kaare Kleven, Prosjektdirektør

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

RESULTATER FRA 10 GRUPPERS KREVENDE KREATIVE OG KONSTRUKTIVE SAMARBEID

RESULTATER FRA 10 GRUPPERS KREVENDE KREATIVE OG KONSTRUKTIVE SAMARBEID RESULTATER FRA 10 GRUPPERS KREVENDE KREATIVE OG KONSTRUKTIVE SAMARBEID ByggNett workshop 20. des 2012 http://www.dibk.no/workshop_byggnett Gruppearbeid A) Hva er dine forventinger til ByggNett? B) Hva

Detaljer

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ

Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Status prioriterte tiltak policygruppe, andre initiativ Bjørn Erik Selnes 23. Oktober 2012 Etikk og holdninger Policygruppe for bransjekontakt Kontraktstyper og samarbeidsformer Forutsigbarhet og kapasitet

Detaljer

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER

NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER Pictures and illustrations Tekla BIMsight! NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER NÅTID OG FREMTID MED BIM FOR ENTREPRENØRER! OVERSKRIFT! -! OSLO! 07.01.2014! STEEN SUNESEN! TEKNOLOGIEN FORANDRER HVORDAN

Detaljer

Samarbeid kommunesektoren Digitalisering. Kjetil Århus, Bergen kommune Trine Lind, Oslo kommune

Samarbeid kommunesektoren Digitalisering. Kjetil Århus, Bergen kommune Trine Lind, Oslo kommune Samarbeid kommunesektoren Digitalisering Kjetil Århus, Bergen kommune Trine Lind, Oslo kommune Fokus på innbyggeren Nåsituasjon: Brukeren i fokus - helhetlige digitale tjenester Offentlig sektor spør

Detaljer

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet

Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet Forenkling av bygningsregelverk gjennom digitalisering Strategi for ByggNett og Indeksprosjektet EILIF HJELSETH 09.01.2015 Presentasjon på kursdagene NTNU - Strategisk eiendomsledelse - NBEF Tema i presentasjonen

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Veikart for nasjonale felleskomponenter Slik jobber vi i praksis Offentlig sektors dataforum Temamøte 6. mars 2014 Vidar Holmane, Difi Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva er felleskomponenter?

Detaljer

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor

Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor Standardisering og gjenbruk / sambruk av IT-komponenter i offentlig sektor IKT-konferansen Høgskolen i Buskerud 4. november 2010 Kristin Kopland (Difi) (kristin.kopland@difi.no) Agenda Hvilke oppgaver

Detaljer

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum

Arkitektum. Nasjonale prosjekter på bygg. Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum 1 Arkitektum Nasjonale prosjekter på bygg Digitaliseringskonferansen Vest-Telemark September 2017 Hallstein Søvik Daglig leder Arkitektum Om Arkitektum 2 Etablert i 2008-14 ansatte pr. september 2017 Vi

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata

Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene. Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata Fellesmøte GeoForum fornye plan- og byggesaksprossen i kommunene Oslo den 7. februar 2017 Michael Pande-Rolfsen Prosjektleder Plan, bygg & geodata «Dagens løsning for byggesøknader kan sammenliknes med

Detaljer

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide

Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020. Kåre Kyrkjeeide Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen (NSDI) frem mot 2020 Kåre Kyrkjeeide KARTDATA - TIL NYTTE FOR SAMFUNNET Hva skjer i den norske geografiske infrastrukturen frem mot 2020 NSDI i 2020 -

Detaljer

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide

Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt. Kåre Kyrkjeeide Plan som obligatorisk datasett i Norge digitalt Kåre Kyrkjeeide Arealplan og planregister Hovedmålsettinger for Statens kartverk bidra til å gjøre kommunene i stand til å ivareta oppgavene knyttet til

Detaljer

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS

Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Digitaliseringsstrategien for kommunesektoren og Meldingsformidleren «SvarUT» Ellen Karin Toft-Larsen Spesialrådgiver, Digitalisering, KS Tre elementer i digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor Digitaliseringsstrategi

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Veikart for nasjonale felleskomponenter

Veikart for nasjonale felleskomponenter Sesjon 3A Veikart for nasjonale felleskomponenter Nokios 2014 30.10.14 vidar.holmane@difi.no Introduksjonen Felleskomponenter som tema 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Hva det handler om Noen digitale tjenester

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Offentlig digitalisering i siget

Offentlig digitalisering i siget Offentlig digitalisering i siget BankID-seminaret Hans Christian Holte, Difi 35 minutter tre tema Offentlig digitalisering Felles løsninger BankID I siget I siget? Dato Direktoratet for forvaltning og

Detaljer

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010

Frokostseminar for arkitektfaget SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG - GIS-BIM 9. juni 2010 Frokostseminarer SAMSPILL MELLOM BYGG OG TERRENG GIS-BIM Program 08:30 Velkomst og introduksjon til buildingsmart standarder Steen Sunesen, buildingsmart Norge. 08:45 Prosess for GIS-BIM Resultat av utvikling

Detaljer

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014

KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS SvarUt Kontaktkonferanse 2014, Grand Hotel 27.-28. mai 2014 KS, Astrid Øksenvåg IKT i kommunal sektor er et program i KS for sam ord ning av IKT i kommune sektoren. Programmets visjon: En samordnet

Detaljer

IKT-satsing på effektive planprosesser. 6. Mars 2015

IKT-satsing på effektive planprosesser. 6. Mars 2015 IKT-satsing på effektive planprosesser 6. Mars 2015 Digitale planprosesser Digitalt planregister Statlige og regionale planer Digital plandialog Digitalisering av planbestemmelser Digitale temadata (Det

Detaljer

FÅ FART PÅ BYGGENÆRINGEN! EFFEKTIV PLANLEGGING MED DIGITAL INFORMASJON SINTEF OSLO 16.10.2014 STEEN SUNESEN!

FÅ FART PÅ BYGGENÆRINGEN! EFFEKTIV PLANLEGGING MED DIGITAL INFORMASJON SINTEF OSLO 16.10.2014 STEEN SUNESEN! FÅ FART PÅ BYGNÆRINN! STEEN SUNESEN! Ahus Entrance Building First built openbim Project C.F Møller Architects Since 2010: Managing Director of buildingsmart Norway Office - Architect from Copenhagen Royal

Detaljer

Ny langsiktig strategi for Altinn

Ny langsiktig strategi for Altinn Ny langsiktig strategi for Altinn Brønnøysundregistrenes forslag Avdelingsdirektør Cat Holten, Brønnøysundregistrene HVA er Altinn og for HVEM? Utfordringer for offentlig digitalisering Strategiske satsingsområder

Detaljer

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no

Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate. Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Felles veikart for nasjonale felleskomponenter i regi av Skate Digitaliseringskonferansen 2015 vidar.holmane@difi.no Difi skal aktivt bidra til realisering av og til en samordnet utvikling og tilrettelegging

Detaljer

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 13.10.2015 Janne Johnsen

Strategi for bygningsdelen i matrikkelen. 13.10.2015 Janne Johnsen Strategi for bygningsdelen i matrikkelen 13.10.2015 Janne Johnsen Litt om bakgrunnen for rapporten - Rapporten har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Kartverket, tre kommuner (valgt

Detaljer

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis.

Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10. BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis. Detaljert kursbeskrivelse Utarbeidet av Eilif Hjelseth, oppdatert 2012-06-10 BIM prosjektering Prinsipper, programmer og praksis 1. samling: 3. 4. september 2012 2. samling: 8. 9. oktober 2012 3. samling:

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014

Samarbeid for digital forenkling. Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Samarbeid for digital forenkling Direktør Lars Peder Brekk Brønnøysundregistrene Altinndagen 1. desember 2014 Brønnøysundregistrene = Forenklingsetaten Altinn som felles ressurs Tre Altinn-myter Noen skritt

Detaljer

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet?

Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Nasjonale standardar og felleskomponentar kva er det og korleis påverkar det arkivet? Samdok konferansen 2013 Gardermoen, 3. desember 2013 Kristian Bergem, Difi Målbildet for offentlig sektor Brukerorientert

Detaljer

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011

MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 MØTEREFERAT Org.nr. 889 821 302 Dato 28.02.2011 Referat Styremøte i buildingsmart Norge Tid Fredag, 25. februar 2011, kl. 9:00 12:00 Sted buildingsmart Norge, c/o Standard Norge, Strandveien 18, 4. etasje,

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen 19. Januar 2016 Norefjell,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet. Digitale verktøy

Detaljer

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT

Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT Samordning innan IKT-området. Kvifor opprette KommIT - og kva gjer dei? 5. November 2013 Haustkonferansen, Sogn og Fjordane Aleksander Øines, KommIT KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor

Detaljer

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv

Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv Effek8v Kommune Glade innbyggere Godt Næringsliv 1. Den digitale Kommune er med i en digital symfoni 2. Den effek8ve og samhandlende kommune har selvbetjente innbyggere og næringsliv Vi samhandler og nå

Detaljer

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE.

STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Kommunal- og moderniseringsdepartementet STRATEGI FOR BYGNINGSDELEN I MATRIKKELEN; VEIEN VIDERE. Steffen Myrseth, jurist og rådgiver i KMD, Planavdelingen, Kart- og planlovseksjonen Onsdag 9. Mars 2016

Detaljer

Digitalisering i kommunal sektor

Digitalisering i kommunal sektor Digitalisering i kommunal sektor Teknologiforum for Norge Digitalt Line Richardsen Fagleder Digitalisering, KS KS visjon En selvstendig og nyskapende kommunesektor Tre elementer i digitaliseringsarbeidet

Detaljer

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011

Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor. Endre Grøtnes FINF 4001 høst 2011 Tekniske, semantiske og organisatoriske utfordringer for samhandling i offentlig sektor Endre Grøtnes Endre.grotnes@difi.no FINF 4001 høst 2011 Et liten (forsknings)advarsel Informasjonen dere får i dag

Detaljer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2014 2029 Innsatsområder Ansvar og roller Mål Brukerbehov Utfordringer Verdigrunnlag Digitaliseringsstrategien Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Den digitale veien videre

Den digitale veien videre Den digitale veien videre Avslutning av ekommunekonferansen 2011 Trude Andresen Direktør KS Innovasjon og utvikling Hva har jeg hørt disse dagene? Aasrud: Virksomheten må samarbeide bak kulissene, brukerne

Detaljer

Omstilling på byggesaksområdet krever nye digitale plandata

Omstilling på byggesaksområdet krever nye digitale plandata Omstilling på byggesaksområdet krever nye digitale plandata Kari Strande Seminar - Digitale reguleringsbestemmelser 11. november 2015 Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre

Detaljer

Når BIM og GIS møtes i planprosessen

Når BIM og GIS møtes i planprosessen Når BIM og GIS møtes i planprosessen Bjørn Arild Godager, Høgskolen i Gjøvik bjoern.godager@hig.no www.hig.no Geomatikkdagene 18.03.2015 atre / World Country Geospatial Information The three pillars of

Detaljer

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene

Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Rikets tilstand Hva Tilstanden er rikets til tilstand? hva? Hva sammenlikner vi med? Historien Mulighetene Forventningene Hva jeg vil si noe om ( på 22 minutter?) Tiden vi lever i Hvor digitalisert er

Detaljer

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling

Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Digitalisering (av arkiv) muligheter for bedre samhandling Astrid Øksenvåg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» KS kommunesektorens organisasjon har fire roller Interessepolitisk aktør Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg

Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS. Astrid Øksenvåg Samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor KS FIKS Astrid Øksenvåg KS har fått i oppdrag å koordinere innsatsen og samordne kommunal sektor innenfor digitaliseringsområdet. Dagens forståelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no

Beste praksis Bergen kommune 2011. steinar.carlsen@bergen.kommune.no Beste praksis Bergen kommune 2011 steinar.carlsen@bergen.kommune.no Fokusområder elektroniske tjenester 2011» IKT Strategi Bergen kommune 2011-2014» Digitalt førstevalg» Nye tjenester:» Produksjonssatt

Detaljer

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI

3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 3-1 DIGITALISERINGSSTRATEGI 2017-2020 GAUSDAL KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE ØYER KOMMUNE INNLEDNING Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for innovasjon, økt produktivitet og bedre kvalitet i både

Detaljer

Fornye, forenkle, forbedre

Fornye, forenkle, forbedre Fornye, forenkle, forbedre Statssekretær Per-Willy Trudvang Amundsen GEOMATIKKDAGENE 17. mars 2015 KMDs organisasjonskart Administrasjonsavdelingen Kommunikasjonsenheten Statsråd Departementsråd Politisk

Detaljer

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren

Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Regjeringens digitaliseringsprogram & kommunesektoren Barnehage Skole Eldreomsorg Idrett Vei/tekniske tjenester Helse Kultur Grønn etat Næring/ konkurranse Vann/Avløp Bolig Kirke Kjetil Århus IKTdirektør

Detaljer

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD

Mars 2014. Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mars 2014 Standard Norge NS 8360 BIM OBJEKTER BJØRN BRUNSTAD Mange standarder og mange mennesker 16 000 gyldige standarder og tilsvarende dokumenter 1 200 standarder lagd nasjonalt i Norge 2 100 norske

Detaljer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer

Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken. Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer Gardermoen 24-25 Fagsamling Bygning v/ Rolf E. Bakken Sak7/11 aii Avvik i forhold til standarder/regelverk - Arealer INNHOLD I MATRIKKELEN PROFIL 3 Innhold i matrikkelen (1) Matrikkelen omfatter opplysninger

Detaljer

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering

Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering Prosjektveiviseren.no fokus på gevinstrealisering 02.06.10 Ved Jens Nørve Direktoratet for forvaltning og IKT Hva er problemet? Endring - Felles utfordring for offentlig sektor Statlige departementer

Detaljer

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR

DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Felles informasjonsforvaltning i offentlig sektor Hvorfor trenger vi det, hva bør det omfatte og hvordan? Rune Sandland, Sjefsarkitekt Del 1 DIGITALISERING AV KOMMUNAL SEKTOR Tenke digitalt utvikle nasjonalt

Detaljer

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre

SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre SOSI Ledning og GML XML LandXML- CityGMLBIM/IFC, og veien videre Erling Onstein erling.onstein@kartverket.no Foto: Terje Rønneberg, Asker kommune Nettverkstreff 16.September 2013 Tema (fra programmet)

Detaljer

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009

Velkommen til BA-Nettverket. Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Velkommen til BA-Nettverket Vegmodell LandXML 16. juni 2009 Agenda før lunsj 10.00 Velkommen, kaffe og prat 10.30 En kort presentasjon av Powel, Håkon Veland 10.45 Samarbeidsform og forslag til organisering.

Detaljer

18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015. Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Trondheim kommune

18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015. Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Trondheim kommune 18.03.2015 Mona Høiås Sæther, Geomatikkdagene 2015 Digitale løsninger for bygg, plan og geodata digitalisering i Innhold Kommunens rammer for digitalisering Noen pågående og planlagte aktiviteter Utfordringer

Detaljer

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen

ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21. ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen ByggNett - Altinn for byggsektoren, og litt Bygg21 ØIVIND ROOTH 08.11.2012 Boligprodusentenes fagdager 2012, Gardermoen Rolle og oppgaver: fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet Er rådgivende

Detaljer

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode

Strategi for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor. Strategiperiode Dokumentasjon fra Skate Veikartarbeidet for nasjonale felleskomponenter og -løsninger i offentlig sektor periode 2016-2018 Versjon 1.0 17.11.15 for nasjonale felleskomponenter og løsninger i offentlig

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE! I SAMARBEID MED! VELKOMMEN TIL buildingsmart NOR MEDLEMSMØTE I SAMARBEID MED NORS BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) LYSAKER 17.09.2015 BUILDINGSMART NOR buildingsmart NOR Næringens forening for standardisert digitalisering

Detaljer

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter

Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter geoportal Geografisk informasjon for enorge Internett Mer geografisk informasjon til flere brukere på nye måter Fylker Kommuner Hvem kan delta i Norge digitalt? Stortingsmeldingen fastslår at alle offentlige

Detaljer

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017

KS TROMS HØSTKONFERANSE oktober 2017 KS TROMS HØSTKONFERANSE - 13. oktober 2017 Astrid Øksenvåg Digitaliseringsavdelingen «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter: Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

Detaljer

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Kommunesektorens felles satsning på IKT. NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Kommunesektorens felles satsning på IKT NOKIOS 1. november 2012 Trude Andresen Direktør KS Forskning, innovasjon og digitalisering Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? Fordi det handler om å levere gode

Detaljer

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup

Tanker om framtida. Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009. Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Tanker om framtida Hvilke utfordringer vil vi møte de nærmeste årene? Trøndelagskartdagan 2009 30. januar 2009 Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup Mini-CV Cand jur 1981 Justisdepartement et Agder. lagmannsrett

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55!

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE LYSAKER STEEN SUNESEN! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! VELKOMMEN! DET ER LUNSJ FRA KL. 12:00! VI STARTER PRESIS KL. 12:55! MEDLEMSMØTE ANDA! 12:55 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet, Steen Sunesen, buildingsmart Norge 13:00 National BIM Standard in

Detaljer

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE

buildingsmart NORGE MEDLEMSMØTE VELKOMMEN TIL buildingsmart NORGE I SAMARBEID MED NORGES BYGG OG EIENDOMSFORENING (NBEF) - buildingsmart NORGE Næringens forening for standardisert digitalisering av BAE-næringen på åpne formater. Åpen,

Detaljer

Digitalt førstevalg og felleskomponenter

Digitalt førstevalg og felleskomponenter Digitalt førstevalg og felleskomponenter Ark2011 Cat Holten Brønnøysundregistrene Agenda Altinns arkitektur i fugleperspektiv Nye utfordringer ved økt modenhet Problemstillinger til diskusjon Ark 2011

Detaljer

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor

Digitaliseringsstrategi utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringsstrategi 2017-2020 utfordringer og muligheter for kommunal sektor Digitaliseringen i offentlig sektor - forenkle, forbedre, fornye Målet med IKT-politikken er å påvirke utviklingen innen

Detaljer

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER

DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER DIGITALE MODELLER OG MENTALE MODELLER (standarder og standardisering) Formidlet 2013-04-24 på VIANOVA Brukerkonferanse i Oslo av Eilif Hjelseth, Digitale UMB E-post: eilif.hjelseth@umb.no DIGITALE MODELLER

Detaljer