I dette nummeret: Fra årsmøtet Presentasjon av styremedlemmene Invitasjon til kurs og kjørestevne. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette nummeret: Fra årsmøtet Presentasjon av styremedlemmene Invitasjon til kurs og kjørestevne. Nr. 1 2002"

Transkript

1 Sørpa Nr Medlemsblad for Sørmarka Ryttersportsklubb I dette nummeret: Fra årsmøtet Presentasjon av styremedlemmene Invitasjon til kurs og kjørestevne

2 Innholdsfortegnelse Side Fra lederen...3 Fra redaktøren...4 Referat fra årsmøtet 8. mars Årsberetning...6 Årsregnskap for Presentasjon av de nye styremedlemmene...10 Rødøye...14 Invitasjon til sikkerhetskurs...15 Invitasjon til utvidet klubbstevne i kjøring...16 Fremover...18 Adresseliste...19 Forsidebildet: Vintermoro i Østerdalen Foto: Monika Søberg. 2

3 Fra lederen HEI jeg er den nye formannen i Sørmarka Ryttersportsklubb. Vi er en liten klubb med få medlemmer og burde derfor kunne få en god dialog mellom styret og medlemmene. Vi i styret håper på innspill i fra dere om ønskede aktiviteter. I fjor ble det ved siden av stevnene vi avholdt også gjennomført 2 utrolig bra aktiviteter. Først ble vi invitert til politistallen, som det har vært referat fra i Sørpa før, og så hadde vi Roland Sørlie på besøk som fortalt om rideturen fra Perth til Sydney i Australia. Begge arrangementene var meget vellykket. Det eneste problemet var at det nesten bare var folk fra styret tilstede. Så i år legger vi ned lista litt og venter på innspill fra dere om ønskede aktiviteter som ikke er stevner. Vi står klare til å sette i gang. Stevnene i fjor ble bra og jeg gratulerer Charlotte med seier i både dressur og sprang. Dette året blir det også stevner og vi håper at det mange medlemmer og foreldre som stiller opp som funksjonærer og hjelpere ellers, noe vi er meget avhengig av for å få det til å fungere. Vel møtt til et nytt og spennende år. Jeg håper vi kan notere oss mange fine plasseringer. Med hilsen Kari Bjurgård Compton 3

4 Fra redaktøren Hallo! Nytt år, nye muligheter! I denne utgaven av Sørpa får dere informasjon fra årsmøtet, og en presentasjon av de nye styremedlemmene. Det er også invitasjon til et kurs i april, og et kjørestevne i mai. Vi har tatt med en tegneseriestripe fra Rødøye, og håper det vil falle i smak. Morten har i årenes løp spart på en del morsomme tegneseriestriper, bilder og klipp, og jeg tenkte det kunne være en grei avveksling å ta med noen av dem når det passer seg sånn. Det vil fortrinnsvis være noe med hest, men kan også være uten. Uansett vil det være ting som jeg synes er verdt å dele med andre. Det vil imidlertid ikke bli slik at bladet vil bli et tegneserieblad i mangel av stoff. Har vi ikke annet stoff blir det heller ikke noe blad! Det aller beste ville naturligvis være om medlemmene kunne bidra med noe. Linn Eriksson er den eneste som til nå har sagt seg villig til å bidra / bistå når det er behov, stor takk til Linn! Forøvrig har vi nå gode muligheter til å lage et brukbart blad rent fysisk. Jeg har kjøpt meg et digitalkamera som jeg også bruker til å ta bilder for klubben med. På den måten slipper vi utgifter til film og fremkalling, og vi slipper å vente på at filmen skal komme tilbake fra fotolaboratoriet hvis de ikke roter det bort for oss, da. Det har faktisk skjedd, og det er naturligvis veldig kjedelig. Morten har skaffet et meget bra bilderedigeringsprogram, og vi får kopiere Sørpa på en god kopimaskin som også sorterer for oss. Vi må "bare" brette, stifte og sette på adresselapper selv. Neste utgave av Sørpa vil ha materiellfrist fredag 7. juni, og vil forhåpentligvis komme ut i uke 24 eller 25. Disse fristene settes utfra at vi arrangerer stevne 1. og 2. juni, og vil bli flyttet hvis stevnet flyttes. Jeg håper på mange gode bidrag fra dere til neste utgave. Alle bidrag (og evt. ideer!) mottas med takk, og sendes til Brakka i ridehuset har fått en liten ansiktsløftning i form av "nye" hyller og skap, og det er gjort en viss innsats for å gjøre det litt triveligere der, og mer er på trappene. Hvis alle som ferdes i brakka kunne være så snille og rydde og feie etter seg når de har vært der inne, ville det være hyggelig. Det rettes også en henstilling til hundeeiere om å ikke bruke brakka som varmestue for hundene når de selv rir eller av andre grunner ikke ser etter hundene. Hesteboksen er et bedre alternativ. Husk at vi på stevner og andre arrangementer lager og selger mat der inne! Åse Randi 4

5 Referat fra årsmøtet 8. mars 2002 Tilstedeværende: Morten Lien, Tore Moksnes, Linn Eriksson, Åse Randi Grøtting, May Gjervan, Stine Gjervan, Ingrid M. Bjurgård Compton, Heidi Skuterud, Ellen Gunby, Anna Bjurgård Compton. Møtet ble avholdt på Waldemarhøy. 1. Møtet ble åpnet av Morten Lien 2. Møteleder: Morten Lien Referent: Anna Bjurgård Compton 3. Innkallingen ble godkjent. 4. Årsberetningen ble godkjent 5. Regnskapet ble godkjent 6. Budsjettet ble godkjent 7. Det kom ikke inn noen forslag 8. Kontingenten ble bestemt skal være uendret neste år. 9. Nytt styre ble valgt og styret blir som følger: Leder Kari Bjurgård Compton, valgt for ett år (trer inn i Anders Oksvolds periode) Nestleder Heidi Skuterud, valgt for ett år Sekretær Anna Bjurgård Compton, valgt for to år Kasserer Morten Lien, ikke på valg Styremedlem May Gjervan, valgt for ett år Varamedlem Linn Eriksson, valgt for ett år Varamedlem Tore Moksnes, valgt for ett år 10. Grønt kort. Det ble gitt informasjon om hva grønt kort innebærer og styret vil arrangere et kurs så fort som mulig for sine medlemmer. Kurset vil trolig bli arrangert i samarbeid med Østmarka rideklubb. Av andre saker ble det diskutert: a) Anskaffelse av hindermateriell. Tore kjøper en del som tilhører stallen og styret kjøper en del som tilhører klubben. Klubbens hindermateriell vil først og fremst bli brukt til stevner. b) Kjørestevet som skal avholdes på Grønlund 4 og 5 mai vil bli arrangert i samarbeid med Ski rideklubb. Alle grenene vil bli kjørt på Grønlund. Vi takker for 2001 og satser friskt på Med vennlig hilsen Anna BC 5

6 Årsberetning Styret har dette året bestått av: Leder: Anders Oksvold Nestleder: Heidi Skuterud Sekretær: Kari Bjurgård Compton Kasserer Morten Lien Styremedlem: Tore Moksnes Varamedlem: Linn Eriksson Varamedlem: Anna Bjurgård Compton Revisor Vararevisor Anne Marie Moksnes Ellen Moksnes Semb Vi har avholdt følgende stevner i løpet av året: 27. mai: Distriktsstevne i presisjonskjøring 16. juni Utvidet klubbstevne i sprang 17. juni: Utvidet klubbstevne i dressur 27. oktober: Utvidet klubbstevne i sprang, med innlagt klubbmesterskap 28. oktober: Utvidet klubbstevne i dressur, med innlagt klubbmesterskap. Samtlige stevner ble avholdt på Grønlund. Charlotte Jensen på Bell Games ble klubbmester i både dressur og sprang. Vi har hatt tre medlemsmøter: Årsmøte 13. februar på Waldemarhøy. Medlemstreff på Politistallen 7. juni. Her fikk vi se hvordan politiet trener og bruker hestene sine, og de som ville fikk lov til å prøve seg på noen av øvelsene. Medlemsmøte 24. oktober på Hebekk skole hvor Roland Sørlie, som var med på Trans Australia på hest, kom og viste bilder og fortalte fra denne eventyrlige turen. Da Roland var ferdig hadde vi litt tid til overs, så vi fikk se en video som Tore Moksnes hadde filmet fra Equitana, som er verdens største hestemesse i Essen i Tyskland. Det har blitt avholdt 5 styremøter i løpet av året. Klubbhengeren ble solgt dette året. Medlemstallet ved årsskiftet var 42 medlemmer. Det har blitt utgitt 3 nummer av medlemsbladet SØRPA. Ansvarlige for bladet og web-sidene har vært Åse Randi Grøtting og Line Gunby. Med vennlig hilsen styret i Sørmarka Ryttersportsklubb 6

7 Årsregnskap for 2001 Inntekter Salgsinntekter 6 743,00 Salg av hestehenger ,00 Steveninntekter ,00 Inntekter, diverse arrangement 345,00 Offentlig tilskudd 4 015,00 Medlemskontingent ,00 Renteinntekter 1 325,88 Sum inntekter ,88 Utgifter Stevneutgifter, direkte utg ,00 Stevneutgifter, premier 910,00 Rekvisita, kontorutstyr 350,00 Administrasjonsutgifter 280,00 Hestesport 3 825,50 Dataprogrammer, innkjøp, drift 3 287,94 Møteutgifter 1 141,00 Porto 600,00 Salgskostnader 4 239,00 Kontingent til andre organisasjoner 920,00 Finanskostnader, diverse 28,50 SUM utgifter ,94 Sum inntekter ,88 Sum utgifter ,94 Årsresultat ,94 7

8 Balanse Eiendeler 1/ / Kasse, kontanter 681,50 937,50 Brukskonto i DnB 7 695, ,45 Sparekonto i DnB , ,52 Foliokonto i DnB 0,41 0,00 Sparekonto i Postbanken 9 885, ,54 SUM Eiendeler , ,01 Årsresultat ,94 Sum egenkapital , ,01 8

9 Budsjett 2002 Inntekter Salgsinntekter 8 000,00 Stevneinntekter ,00 Offentlig tilskudd / refusjon 4 000,00 Årskontingent ,00 Renteinntekter 1 500,00 Sum inntekter ,00 Utgifter Stevneutgifter, direkte utg ,00 Stevneutgifter, premier 6 000,00 Rekvisita, kontorutstyr 1 500,00 Administrasjonsutgifter 500,00 Hestesport 4 000,00 Dataprogrammer, innkjøp, drift 3 000,00 Møter, kurs, oppdatering etc 1 500,00 Porto 1 000,00 Salgskostnader 6 000,00 Medlemskontingent 1 000,00 Finanskostnader, diverse 100,00 SUM utgifter ,00 9

10 Presentasjon av de nye styremedlemmene Den nye lederen har kommet med forslag om å presentere medlemmene i det nye styret for å la medlemmene bli litt bedre kjent med dem. Det vil forhåpentligvis også gjøre det lettere å ta kontakt hvis man har noe på hjertet. Kari Bjurgård Compton, Leder, valgt for ett år (trer inn i Anders Oksvolds periode). Hei, jeg heter Kari Bjurgård Compton og er ny leder i klubben. Hest har vært min form for avslapping og avstressing i alle år. Seriøs ridning har jeg aldri drevet med. Turridning og fjellridning har vært hovedgreia. Min far har drevet med hest en del år og jeg har hatt muligheten til å ri sammen med han. Som Anna skriver, kjøpte vi Trons Rilum for 2,5 år siden og nå er det kjøring som opptar det meste av min tid, og da er Grønlund en topp stall å stå på. Heidi -Iren Skuterud, Nestleder, valgt for to år. Jeg er 31 år, har mann og fire barn. Vi er begge bønder, og driver med korn og gris (under ombygging). Jeg er utdannet regnskapsfører + +. I tillegg driver vi Stall Aschehoug på Vinterbro. Der er det plass til 22 hester, og til høsten får vi plass til 5-6 hester til, i tillegg til ridehus. Jeg startet å ri som 8 åring på rideskole, fikk hest på fór i 12 års alderen, og har hatt forskjellige hester opp gjennom årene (har vært perioder uten hest). I dag har jeg og min søster fjordinghoppa Ingvill på 7 år sammen. Vi kjøpte henne som 3 åring. Mine barn fikk i høst en shetlandsponni hoppe, Tyrea. Med Ingvill har vi startet noen få ganger i kjøring forrige år. Jeg mener det er viktig å ha en klubb med aktiviteter som også passer for de som ikke starter så mye. Stevner samler mange av medlemmene, men det bør være mulig å få til aktiviteter med eller uten hest en gang i blant. Er noen interessert i gymkahna, turritt, grillkveld el.? 10

11 Anna Bjurgård Compton. Sekretær, valgt for to år. Hei, jeg heter Anna Bjurgård Compton og er 15 år gammel. Jeg har drevet med hester nesten hele mitt liv, jeg er født i Australia. For 9 ½ år siden flyttet vi tilbake til Norge. I starten red jeg på morfar sine hester, da sto vi på Hvitebjørn gård. Senere flyttet vi til Ascehaug gård, som ligger ovenfor Vinterbro senteret. Etter noen år kjøpte vi den ene hesten til morfar, Tron s Rilum, vi har nå eid han i 2 ½ år. I mars i fjor flyttet vi Rilum over til Grønlund. Jeg konkurrerer en del med ham, innenfor sprang og kjøring, og litt dressur. Det første stevnet vi stilte i var et klubbstevne, på Grønlund, det var veldig morsomt og vi vant 80 cm + klubbmesterskapet. Morten Lien. Kasserer, ikke på valg. Morten Lien er 39 år, utdannet maskiningeniør, og jobber som konstruktør i hydraulikkfirmaet Servi Motion Control. I tillegg kjører han buss på deltid, og tror det er en hobby. Det er vel denne jobben de fleste forbinder med Morten, selv om det er en bijobb. Han har mange andre fritidssysler også, han liker tog i alle størrelser (noen som har sett jernbanen i kjelleren hans?), gamle biler (stolt eier av en 1970-modell Cadillac Eldorado), lokalhistorie og litt til. I 1974 ble Morten dratt med på rideskole av en kamerat som ikke ville være alene gutt, kameraten forsvant etterhvert, men Morten ble værende i hestemiljøet på Ski Rideskole. I 1979 var han med på stiftelsesmøtet til Sørmarka Ryttersportsklubb, og har vært medlem siden. Han har i flere perioder vært med i styret, de første årene som varamedlem og styremedlem, de senere årene som kasserer. Det har også blitt fire år som styremedlem i Oslo og Akershus Rytterkrets. I årene 86 til 95 hadde han egen hest, men har ridd mange lånte hester både før og etter det. Nå for tiden er det Oles to importer og Tores ene Oldenburger det går i. 11

12 May Gjervan, Styremedlem, valgt for ett år. Jeg, May Gjervan er en livlig trønder. Gift med en annen livlig trønder ved navn Trond. Jeg har to barn ei i klubben og en på sidelinja av ryttermiljøet. Når du snakker med meg er nok det første du legger merke til er dialekten. Men under dette er det en koselig dame med middels lunte og en god sans for humor. Hestebiografien min er fylt med mange forskjellige typer og farger av hester bl.a. en gul irsk hunter og en svart hvit islandshest. Jeg kan mange historier fra ryttermiljøet i perioden , men de er godt gjemt og litt rustne slik som rytteren. Snakkes. Linn Eriksson. Varamedlem, valgt for ett år. Jeg heter Linn Eriksson. Jeg har hatt hesten min King Of Karshmir oppstallet på Stall Grønlund i 9 år, men for et år siden flyttet han til Engene Hestepensjonat i Garder, Vestby. King er en ekte gatemix, men det flyter litt araberblod i årene hans. Vi trener og konkurrerer i det meste sprang, dressur og feltritt med den innstillingen at vi konkurrerer for å ha det morsomt. King er berømt for sine rodeoshow så det er vanskelig å unngå å se han på sprangbanen. Akkurat nå er jeg student ved NLH, og stallmester på Engene. På Engene er jeg med å trener galopphester hver dag, og har ansvaret for de øvrige hestene der. Til høsten skal jeg ut å starte amatørløp på Øvrevoll, så da får dere komme å heie! Jeg lever litt i eksil i Vestby, men jeg er da relativt ofte på Grønlund for ikke helt å miste kontakten med gamle, kjente! Derfor synes jeg det er hyggelig å sitte i styret for å kunne følge litt med hva som skjer i klubben, møte kjente og prøve å tilfredsstille alle medlemmene med møter og stevner som ingen møter opp på ( så neste gang kanskje DU kommer??). 12

13 Tore Moksnes. Varamedlem, valgt for ett år. Tore er gift og har to voksne barn. Han eier og driver eget firma i Oslo på fulltid, samtidig som han driver og bor på Grønlund Gård i Ski. Gården har eget ridehus (uten rideskole!), stall med 14 bokser, og utedrift for fem hester. Av de 19 oppstallede hestene er ti eid av medlemmer i rideklubben, og det er flere medlemmer som rir både disse og de øvrige hestene på Grønlund. Tore begynte med hest rundt 1980, begynte å kjøre i 1990 og har kjørt konkurranse med par siden 95. Han har to oldenburgere på 9 og 10 år som konkurrerer i kjøring, sprang og dressur. Tore kjører selv, mens forryttere tar seg av sprang- og dressurkonkurransene. I slutten av april skal han konkurrere i et internasjonalt stevne i Danmark. Tore har i utgangspunktet nok med 1 ½ jobb, men er med i styret for å kunne være bindeledd mellom styret og gården, siden de fleste stevnene i klubbens regi foregår på Grønlund Gård. Han er også god å ha når det er behov for litt "brannslukking" i klubben. 13

14 Rødøye 14

15 Invitasjon til sikkerhetskurs Oslo og Akershus Rytterkrets inviterer til SIKKERHETSKURS 23. APRIL 2002 Dette er det siste kurset OARK vil avholde vedr. grønt kort våren 2002 KURSTIDER: Tirsdag kl KURSSTED: Ekeberg, Idrettens hus, Ekebergveien 101, rom: atriet 338 KURSLEDER: KURSAVGIFT: PÅMELDING TIL : Håkon Danielsen ingen Mona Edseth Tlf PÅMELDINGSFRIST: 22. april 2002 FORESPØRSLER: Erik Paulsen tlf Håkon Danielsen tlf DELTAGERE: Minimum 5 deltagere. Kurset er åpent for alle. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL KURS 15

16 Invitasjon til utvidet klubbstevne i kjøring Sørmarka Ryttersportsklubb/Ski Rideklubb inviterer til fullt utvidet klubbstevne i kjøring på Grønlund gård i Ski Lørdag-søndag 4 5 mai Anmeldelse sendes / telefoneres til Sørmarka Ryttersportsklubb ved Tore Moksnes Tlf: Anmeldelsesfrist: fredag 26. april. Starterklæring en time før start av klassen. Etteranmeldelse godtas ikke. Negativ starterklæring innen torsdag 2. mai 2002 klokken Starttider og annen relevant informasjon kan fås fredag 3. mai, (se pkt 5). Startavgift: Se klassene 2. Tidspunkt for stevnet er lørdag søndag 4 5. mai. Klasse 1 starter klokken Sekretariatet er åpent lørdag fra og under stevnet. 3. Oppstalling. Hvis behov er oppstalling mulig. Kontakt Tore Moksnes eller Heidi Jannicke Andersen Innkvartering. Ingen innkvartering er forberedt, men det vil være mulig å overnatte i hestebiler. Ingen strømtilkobling. 5. Spørsmål vedr. stevnet rettes til Tore Moksnes Line Landberg / Heidi Jannicke Andersen / Stevnetelefon nummer Opplysninger om baneforhold, konkurranse og oppvarming: Stevnet avholdes primært utendørs. Dressurbanens størrelse er 40m * 80m. Underlag: Gress. Presisjonsbanens størrelse ca. 40*100m. Underlag: Gress. Banene er åpen for visning fra klokken 8.00 og ca. 20 min. før start. Oppvarming vil foregå på tilsvarende underlag uten oppmerking. 8. Banebygger og overdommer er: Jørgen Larsen. 16

17 9. Klassene. Presisjon bedømming A:0. Sløyfer i alle klasser. Hvis få påmeldte vil klasser bli slått sammen. Gavepremier. Offisiell banevisning maraton lørdag 1 time etter siste start, men hindrene er åpne for besiktigelse fra stevnestart. Klasse Dressurprogram Startavg. (iflg KR IX) 1 Utdanning ponni, enspann og tospann Utdanningsprogram 300,- 2 Utdanning hest, enspann og tospann Utdanningsprogram 300,- 3 Lett ponni enspann og tospann Lett program NRYF 300,- 4 Lett hest enspann og tospann Lett program NRYF 300,- 5 Middels ponni enspann og tospann Program 2 middels FEI 400,- 6 Middels hest enspann og tospann Program 2 middels FEI 400,- 10. Gyldig vaksinasjonskort og målekort for ponniklasse forevises i sekretariatet før lossing av hester. 11. Kiosk. Det vil bli enkel kiosk på stevneplassen. 12. Det vil ikke bli sendt ut kuskemeldinger. 13. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Inviterte klubber: Moss kjøre og rideklubb, Østmarka RK, Nedre Buskerud fjordhestlag, Ekeberg RK og Foreningen til kjørehestens fremme. Velkommen til et hyggelig arrangement. Pent vær er bestilt 17

18 Fremover Klubben har planlagt noen aktiviteter fremover, pluss at det foregår aktiviteter i regi av andre. Først og fremst skal det være et sikkerhetskurs på Ekeberg tirsdag 23. april i forbindelse med den nye lisensordningen, grønt kort. Denne ordningen er firedelt, og består av sikkerhetskurs, KR1-kurs, rideknapp med ridesertifikat og grenkurs. Alle fire delene må være på plass for å få lisens. Styret vil komme med mer informasjon om de øvrige delene når dette er klart. Sammen med Ski Rideklubb skal vi arrangere kjørestevne på Grønlund 4. og 5. mai, hvor vi har innbudt flere andre klubber. Vi har også planlagt et ridestevne på Grønlund 1. og 2. juni, og vi prøver å få til en grillaften lørdag kveld i tilknytning til det. Ta med grillmat og godt humør, så skal klubben holde grill. Vi har naturligvis bestilt finvær! For de som er interessert arrangeres Hest 2002 på Hellerudsletta juni. Denne messen går bare annethvert år, og messen i 2000 hadde mye spennende å by på for noen og hver. Boder, oppvisninger, ponniridning, foredrag og fagseminarer, bare for å nevne noe juli 2002 (torsdag-søndag) vil det være prøvenordisk i kjøring på Starum. Tore Moksnes er interessert i å komme i kontakt med mennesker som kan tenke seg å hjelpe til lørdag og søndag på dette arrangementet. Ta kontakt med Tore på eller telefon hvis du er interessert. (Vi trenger også hjelp til kjørestevnet på Grønlund 4. og 5. mai!) Videre er det planer om et stevne til høsten, men det er litt i det blå ennå. Hvis du har ønsker eller planer om andre aktiviteter må du gjerne fortelle om det. Det nye styret svært er interessert i å vite hva medlemmene ønsker seg. Om styret greier å lage aktiviteter som fenger vil det bety at oppmøtet blir godt, og det blir mer motiverende å arrangere noe en annen gang. Det er en utakknemlig jobb å bruke mye tid og krefter på et arrangement som bare et fåtall stiller opp på, og motivasjonen hos arrangørene synker tilsvarende. Tenk over hva du ønsker deg av klubben din, og fortell styret om det. Send gjerne forslag på mail til 18

19 Adresseliste Styret Telefon e-post Leder p Kari B. Compton m j Nestleder Heidi Skuterud Sekretær Anna B. Compton p p m Kasserer p Morten Lien j Styremedlem May Gjervan Varamedlem Linn Eriksson Varamedlem Tore Moksnes p m p m p m Ansvarlig for web-sider og Sørpa Åse Randi Grøtting p m e-post til klubben Webadresser til klubben: 19

20 B Returadresse: Sørmarka Ryttersportsklubb Postboks Ski 20

nr 2/04 TRENINGSSTEVNET 20.MAI Det var stor interesse for å være med på treningsstevnet. Særlig gymkhanaklassen var populær med hele 25 deltakere.

nr 2/04 TRENINGSSTEVNET 20.MAI Det var stor interesse for å være med på treningsstevnet. Særlig gymkhanaklassen var populær med hele 25 deltakere. Endelig har medlemsbladet fått navn. Styret har bestemt at bladet skal hete HUMRA. Så håper vi medlemmene er fornøyd med det, og at det er et navn som klinger godt i alles ører. nr 2/04 TRENINGSSTEVNET

Detaljer

nr 3/04 KLUBBMESTERSKAPET Et vellykket klubbmesterskap ble avholdt på Stall Flatland søndag 19.september i flott høstvær.

nr 3/04 KLUBBMESTERSKAPET Et vellykket klubbmesterskap ble avholdt på Stall Flatland søndag 19.september i flott høstvær. nr 3/04 AKTIVITETSKALENDER Klubbens høye aktivitetsnivå har fortsatt etter ferien. Vi har allerede gjennomført mye, og styret har også satt opp en del forslag på aktiviteter utover høsten. Vi prøver å

Detaljer

Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb

Stovner Rideklubb: Fôringstid nr. 1/2007. Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb Fôringstid Nr. 1 2007 Medlemsblad for Stovner Rideklubb 1 Hei! Stovner rideklubbs formål er - å gi medlemmene kjennskap til hestens stell, bruk og behandling. - å styrke og oppmuntre medlemmer og andre

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Nr. 3 2013 Asker Hundeklubb 40 år 1973-2013

Nr. 3 2013 Asker Hundeklubb 40 år 1973-2013 Apport Nr. 3 2013 Asker Hundeklubb 40 år 1973-2013 Utgis av Asker hundeklubb 4 ganger per år. Annonsepriser: 1/1 side: kr 300,- 1/2 side: kr 150,- Opplag: 415 stk Manusfrist neste Apport: 21. februar

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor

ÅRGANG 5. Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Klubbavis ÅRGANG 5 2008 Gode ambassadører for klubb og hovedsponsor Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND litt mer personlig Våre klubbdresser ser sponset

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte

Info Nytt fra Litt om. Skogstua. Personalia Aktivitetsdag/ treff Info fra tolketjenesten Bingkveld Fastelavn Eldres kulturtreff. Holtan DSK s årsmøte Vårnummer 1 utgave 2007 Årgang 43. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Annonser: Sommer på Skogstua Sommervakt? Dugnad på Skogstua m.m Info Nytt fra Litt om Skogstua Personalia Aktivitetsdag/

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1960 CHEVROLET PARKWOOD EIER KENNETH SOLBERG Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member of:

Detaljer

Informasjonsblad for Høyjord - nr. 1-200668

Informasjonsblad for Høyjord - nr. 1-200668 Informasjonsblad for Høyjord - nr. 1-200668 Kjære leser! Du holder nå en ny utgave av Høyjordingen i hånden. Siden forrige nummer har det skjedd en del ting. Hele den gamle redaksjonen sa takk for seg.

Detaljer

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes.

Forhåndstemmer sendes sekretæren: Norsk Shetland Sheepdog Klubb v/ann-cathrin Johannessen, Haldenveien 1318, 1892 Degernes. NORSK SHETLAND SHEEPDOG KLUBB Innkalling til Generalforsamling Dato: Lørdag 18. april 2015, klokken 12.00 Sted: Thon Hotell, Gardermoen Balder Alle 2, 2060 Gardermoen (Fra flyplassen kjører Nettbuss, egen

Detaljer

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen

Se innkalling til Årsmøter inne i avisen LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Nr 1/09 febr 2009 En liten oversikt over hva som skjer fremover 20.02.2009 Nytt nummer av Velavisa 24.02.2009 Styremøte / Medlemsmøte i Velforeningen

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN!

Klubbavis ÅRGANG 4. I mål med BALLBINGEN! Klubbavis ÅRGANG 4 2007 I mål med BALLBINGEN! Vi sponser Sport Torghatten IL: Hovedsponsor Medlems- og klubbavtale med BRØNNØYSUND Våre klubbdresser ser sponset av: ELEKTRIKER N AS Sport Torghatten IL

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

SJØGANGEN. Medlemsblad for Kystlaget Viken Nr. 1/2011

SJØGANGEN. Medlemsblad for Kystlaget Viken Nr. 1/2011 SJØGANGEN Medlemsblad for Kystlaget Viken Nr. 1/2011 Viken s årsmøtenummer inneholder: Formandens røst Innkalling til årsmøte Årsberetning Oksøens Teddy No 1 Betraktninger fra Katja Kystbiblioteket Aktiviteter

Detaljer

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden.

GARDISTEN. Meld deg på vår vandring i cognacens verden se side 11. 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. OSLO OG AKERSHUS GARDISTEN Nr. 2 oktober 2013 Årgang 9 4. kompani fra 1963 feiret og mimret den gode tiden. Vår nye beltespenne Norges Gardistforbund feiret også sine 50 år. Meld deg på vår vandring i

Detaljer

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET

Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET Nr 1/2013 - Årgang 37 HUSKYBLADET HUSKYBLADET 1/2013 Josefin og Frøya. Foto: Mari Skår Yvonne Dåbakks hundespann. Foto: Anne Karang Svein Dufseths hund. Foto: Anne-Katrine Kroken Glade hunder på Grimsbu.

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015

Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Medlemsblad for Norsk Polarhundklubb nr. 1-2015 Samojed på elgjakt Alt om aktivitestmerket Mental aktivisering Innholdsfortegnelse Ny redaktør søkes Tillitsvalgte i Norsk Polarhundklubb Mindy på elgjakt

Detaljer

Medlemsblad. for swingende! Les i dette nummer; Leder n, konkurranse, rapport fra Vikingskipet, bilder..

Medlemsblad. for swingende! Les i dette nummer; Leder n, konkurranse, rapport fra Vikingskipet, bilder.. Medlemsblad for swingende! Les i dette nummer; Leder n, konkurranse, rapport fra Vikingskipet, bilder.. Årgang 2 nr. 4, desember 2007 J a, nå er det snart jul igjen! For de fleste betyr nok det at andre

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BorreGolfer n. Til glede for alle! MEDLEMS- MØTE. ONSDAG 29. MARS KL 18.00 Allrommet, Borre Golfbane. Kåseri om golfhistorien av Lars Otto Bjørnland

BorreGolfer n. Til glede for alle! MEDLEMS- MØTE. ONSDAG 29. MARS KL 18.00 Allrommet, Borre Golfbane. Kåseri om golfhistorien av Lars Otto Bjørnland Borre-1-2006.qxp 27-03-06 20:02 Side 1 BorreGolfer n Våren 2006 Til glede for alle! Når dette skrives, ligger snøen fremdeles metertykk. Og selv om vinteren er praktfull- og banen brukes av store og små

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer