I dette nummeret: Fra årsmøtet Presentasjon av styremedlemmene Invitasjon til kurs og kjørestevne. Nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette nummeret: Fra årsmøtet Presentasjon av styremedlemmene Invitasjon til kurs og kjørestevne. Nr. 1 2002"

Transkript

1 Sørpa Nr Medlemsblad for Sørmarka Ryttersportsklubb I dette nummeret: Fra årsmøtet Presentasjon av styremedlemmene Invitasjon til kurs og kjørestevne

2 Innholdsfortegnelse Side Fra lederen...3 Fra redaktøren...4 Referat fra årsmøtet 8. mars Årsberetning...6 Årsregnskap for Presentasjon av de nye styremedlemmene...10 Rødøye...14 Invitasjon til sikkerhetskurs...15 Invitasjon til utvidet klubbstevne i kjøring...16 Fremover...18 Adresseliste...19 Forsidebildet: Vintermoro i Østerdalen Foto: Monika Søberg. 2

3 Fra lederen HEI jeg er den nye formannen i Sørmarka Ryttersportsklubb. Vi er en liten klubb med få medlemmer og burde derfor kunne få en god dialog mellom styret og medlemmene. Vi i styret håper på innspill i fra dere om ønskede aktiviteter. I fjor ble det ved siden av stevnene vi avholdt også gjennomført 2 utrolig bra aktiviteter. Først ble vi invitert til politistallen, som det har vært referat fra i Sørpa før, og så hadde vi Roland Sørlie på besøk som fortalt om rideturen fra Perth til Sydney i Australia. Begge arrangementene var meget vellykket. Det eneste problemet var at det nesten bare var folk fra styret tilstede. Så i år legger vi ned lista litt og venter på innspill fra dere om ønskede aktiviteter som ikke er stevner. Vi står klare til å sette i gang. Stevnene i fjor ble bra og jeg gratulerer Charlotte med seier i både dressur og sprang. Dette året blir det også stevner og vi håper at det mange medlemmer og foreldre som stiller opp som funksjonærer og hjelpere ellers, noe vi er meget avhengig av for å få det til å fungere. Vel møtt til et nytt og spennende år. Jeg håper vi kan notere oss mange fine plasseringer. Med hilsen Kari Bjurgård Compton 3

4 Fra redaktøren Hallo! Nytt år, nye muligheter! I denne utgaven av Sørpa får dere informasjon fra årsmøtet, og en presentasjon av de nye styremedlemmene. Det er også invitasjon til et kurs i april, og et kjørestevne i mai. Vi har tatt med en tegneseriestripe fra Rødøye, og håper det vil falle i smak. Morten har i årenes løp spart på en del morsomme tegneseriestriper, bilder og klipp, og jeg tenkte det kunne være en grei avveksling å ta med noen av dem når det passer seg sånn. Det vil fortrinnsvis være noe med hest, men kan også være uten. Uansett vil det være ting som jeg synes er verdt å dele med andre. Det vil imidlertid ikke bli slik at bladet vil bli et tegneserieblad i mangel av stoff. Har vi ikke annet stoff blir det heller ikke noe blad! Det aller beste ville naturligvis være om medlemmene kunne bidra med noe. Linn Eriksson er den eneste som til nå har sagt seg villig til å bidra / bistå når det er behov, stor takk til Linn! Forøvrig har vi nå gode muligheter til å lage et brukbart blad rent fysisk. Jeg har kjøpt meg et digitalkamera som jeg også bruker til å ta bilder for klubben med. På den måten slipper vi utgifter til film og fremkalling, og vi slipper å vente på at filmen skal komme tilbake fra fotolaboratoriet hvis de ikke roter det bort for oss, da. Det har faktisk skjedd, og det er naturligvis veldig kjedelig. Morten har skaffet et meget bra bilderedigeringsprogram, og vi får kopiere Sørpa på en god kopimaskin som også sorterer for oss. Vi må "bare" brette, stifte og sette på adresselapper selv. Neste utgave av Sørpa vil ha materiellfrist fredag 7. juni, og vil forhåpentligvis komme ut i uke 24 eller 25. Disse fristene settes utfra at vi arrangerer stevne 1. og 2. juni, og vil bli flyttet hvis stevnet flyttes. Jeg håper på mange gode bidrag fra dere til neste utgave. Alle bidrag (og evt. ideer!) mottas med takk, og sendes til Brakka i ridehuset har fått en liten ansiktsløftning i form av "nye" hyller og skap, og det er gjort en viss innsats for å gjøre det litt triveligere der, og mer er på trappene. Hvis alle som ferdes i brakka kunne være så snille og rydde og feie etter seg når de har vært der inne, ville det være hyggelig. Det rettes også en henstilling til hundeeiere om å ikke bruke brakka som varmestue for hundene når de selv rir eller av andre grunner ikke ser etter hundene. Hesteboksen er et bedre alternativ. Husk at vi på stevner og andre arrangementer lager og selger mat der inne! Åse Randi 4

5 Referat fra årsmøtet 8. mars 2002 Tilstedeværende: Morten Lien, Tore Moksnes, Linn Eriksson, Åse Randi Grøtting, May Gjervan, Stine Gjervan, Ingrid M. Bjurgård Compton, Heidi Skuterud, Ellen Gunby, Anna Bjurgård Compton. Møtet ble avholdt på Waldemarhøy. 1. Møtet ble åpnet av Morten Lien 2. Møteleder: Morten Lien Referent: Anna Bjurgård Compton 3. Innkallingen ble godkjent. 4. Årsberetningen ble godkjent 5. Regnskapet ble godkjent 6. Budsjettet ble godkjent 7. Det kom ikke inn noen forslag 8. Kontingenten ble bestemt skal være uendret neste år. 9. Nytt styre ble valgt og styret blir som følger: Leder Kari Bjurgård Compton, valgt for ett år (trer inn i Anders Oksvolds periode) Nestleder Heidi Skuterud, valgt for ett år Sekretær Anna Bjurgård Compton, valgt for to år Kasserer Morten Lien, ikke på valg Styremedlem May Gjervan, valgt for ett år Varamedlem Linn Eriksson, valgt for ett år Varamedlem Tore Moksnes, valgt for ett år 10. Grønt kort. Det ble gitt informasjon om hva grønt kort innebærer og styret vil arrangere et kurs så fort som mulig for sine medlemmer. Kurset vil trolig bli arrangert i samarbeid med Østmarka rideklubb. Av andre saker ble det diskutert: a) Anskaffelse av hindermateriell. Tore kjøper en del som tilhører stallen og styret kjøper en del som tilhører klubben. Klubbens hindermateriell vil først og fremst bli brukt til stevner. b) Kjørestevet som skal avholdes på Grønlund 4 og 5 mai vil bli arrangert i samarbeid med Ski rideklubb. Alle grenene vil bli kjørt på Grønlund. Vi takker for 2001 og satser friskt på Med vennlig hilsen Anna BC 5

6 Årsberetning Styret har dette året bestått av: Leder: Anders Oksvold Nestleder: Heidi Skuterud Sekretær: Kari Bjurgård Compton Kasserer Morten Lien Styremedlem: Tore Moksnes Varamedlem: Linn Eriksson Varamedlem: Anna Bjurgård Compton Revisor Vararevisor Anne Marie Moksnes Ellen Moksnes Semb Vi har avholdt følgende stevner i løpet av året: 27. mai: Distriktsstevne i presisjonskjøring 16. juni Utvidet klubbstevne i sprang 17. juni: Utvidet klubbstevne i dressur 27. oktober: Utvidet klubbstevne i sprang, med innlagt klubbmesterskap 28. oktober: Utvidet klubbstevne i dressur, med innlagt klubbmesterskap. Samtlige stevner ble avholdt på Grønlund. Charlotte Jensen på Bell Games ble klubbmester i både dressur og sprang. Vi har hatt tre medlemsmøter: Årsmøte 13. februar på Waldemarhøy. Medlemstreff på Politistallen 7. juni. Her fikk vi se hvordan politiet trener og bruker hestene sine, og de som ville fikk lov til å prøve seg på noen av øvelsene. Medlemsmøte 24. oktober på Hebekk skole hvor Roland Sørlie, som var med på Trans Australia på hest, kom og viste bilder og fortalte fra denne eventyrlige turen. Da Roland var ferdig hadde vi litt tid til overs, så vi fikk se en video som Tore Moksnes hadde filmet fra Equitana, som er verdens største hestemesse i Essen i Tyskland. Det har blitt avholdt 5 styremøter i løpet av året. Klubbhengeren ble solgt dette året. Medlemstallet ved årsskiftet var 42 medlemmer. Det har blitt utgitt 3 nummer av medlemsbladet SØRPA. Ansvarlige for bladet og web-sidene har vært Åse Randi Grøtting og Line Gunby. Med vennlig hilsen styret i Sørmarka Ryttersportsklubb 6

7 Årsregnskap for 2001 Inntekter Salgsinntekter 6 743,00 Salg av hestehenger ,00 Steveninntekter ,00 Inntekter, diverse arrangement 345,00 Offentlig tilskudd 4 015,00 Medlemskontingent ,00 Renteinntekter 1 325,88 Sum inntekter ,88 Utgifter Stevneutgifter, direkte utg ,00 Stevneutgifter, premier 910,00 Rekvisita, kontorutstyr 350,00 Administrasjonsutgifter 280,00 Hestesport 3 825,50 Dataprogrammer, innkjøp, drift 3 287,94 Møteutgifter 1 141,00 Porto 600,00 Salgskostnader 4 239,00 Kontingent til andre organisasjoner 920,00 Finanskostnader, diverse 28,50 SUM utgifter ,94 Sum inntekter ,88 Sum utgifter ,94 Årsresultat ,94 7

8 Balanse Eiendeler 1/ / Kasse, kontanter 681,50 937,50 Brukskonto i DnB 7 695, ,45 Sparekonto i DnB , ,52 Foliokonto i DnB 0,41 0,00 Sparekonto i Postbanken 9 885, ,54 SUM Eiendeler , ,01 Årsresultat ,94 Sum egenkapital , ,01 8

9 Budsjett 2002 Inntekter Salgsinntekter 8 000,00 Stevneinntekter ,00 Offentlig tilskudd / refusjon 4 000,00 Årskontingent ,00 Renteinntekter 1 500,00 Sum inntekter ,00 Utgifter Stevneutgifter, direkte utg ,00 Stevneutgifter, premier 6 000,00 Rekvisita, kontorutstyr 1 500,00 Administrasjonsutgifter 500,00 Hestesport 4 000,00 Dataprogrammer, innkjøp, drift 3 000,00 Møter, kurs, oppdatering etc 1 500,00 Porto 1 000,00 Salgskostnader 6 000,00 Medlemskontingent 1 000,00 Finanskostnader, diverse 100,00 SUM utgifter ,00 9

10 Presentasjon av de nye styremedlemmene Den nye lederen har kommet med forslag om å presentere medlemmene i det nye styret for å la medlemmene bli litt bedre kjent med dem. Det vil forhåpentligvis også gjøre det lettere å ta kontakt hvis man har noe på hjertet. Kari Bjurgård Compton, Leder, valgt for ett år (trer inn i Anders Oksvolds periode). Hei, jeg heter Kari Bjurgård Compton og er ny leder i klubben. Hest har vært min form for avslapping og avstressing i alle år. Seriøs ridning har jeg aldri drevet med. Turridning og fjellridning har vært hovedgreia. Min far har drevet med hest en del år og jeg har hatt muligheten til å ri sammen med han. Som Anna skriver, kjøpte vi Trons Rilum for 2,5 år siden og nå er det kjøring som opptar det meste av min tid, og da er Grønlund en topp stall å stå på. Heidi -Iren Skuterud, Nestleder, valgt for to år. Jeg er 31 år, har mann og fire barn. Vi er begge bønder, og driver med korn og gris (under ombygging). Jeg er utdannet regnskapsfører + +. I tillegg driver vi Stall Aschehoug på Vinterbro. Der er det plass til 22 hester, og til høsten får vi plass til 5-6 hester til, i tillegg til ridehus. Jeg startet å ri som 8 åring på rideskole, fikk hest på fór i 12 års alderen, og har hatt forskjellige hester opp gjennom årene (har vært perioder uten hest). I dag har jeg og min søster fjordinghoppa Ingvill på 7 år sammen. Vi kjøpte henne som 3 åring. Mine barn fikk i høst en shetlandsponni hoppe, Tyrea. Med Ingvill har vi startet noen få ganger i kjøring forrige år. Jeg mener det er viktig å ha en klubb med aktiviteter som også passer for de som ikke starter så mye. Stevner samler mange av medlemmene, men det bør være mulig å få til aktiviteter med eller uten hest en gang i blant. Er noen interessert i gymkahna, turritt, grillkveld el.? 10

11 Anna Bjurgård Compton. Sekretær, valgt for to år. Hei, jeg heter Anna Bjurgård Compton og er 15 år gammel. Jeg har drevet med hester nesten hele mitt liv, jeg er født i Australia. For 9 ½ år siden flyttet vi tilbake til Norge. I starten red jeg på morfar sine hester, da sto vi på Hvitebjørn gård. Senere flyttet vi til Ascehaug gård, som ligger ovenfor Vinterbro senteret. Etter noen år kjøpte vi den ene hesten til morfar, Tron s Rilum, vi har nå eid han i 2 ½ år. I mars i fjor flyttet vi Rilum over til Grønlund. Jeg konkurrerer en del med ham, innenfor sprang og kjøring, og litt dressur. Det første stevnet vi stilte i var et klubbstevne, på Grønlund, det var veldig morsomt og vi vant 80 cm + klubbmesterskapet. Morten Lien. Kasserer, ikke på valg. Morten Lien er 39 år, utdannet maskiningeniør, og jobber som konstruktør i hydraulikkfirmaet Servi Motion Control. I tillegg kjører han buss på deltid, og tror det er en hobby. Det er vel denne jobben de fleste forbinder med Morten, selv om det er en bijobb. Han har mange andre fritidssysler også, han liker tog i alle størrelser (noen som har sett jernbanen i kjelleren hans?), gamle biler (stolt eier av en 1970-modell Cadillac Eldorado), lokalhistorie og litt til. I 1974 ble Morten dratt med på rideskole av en kamerat som ikke ville være alene gutt, kameraten forsvant etterhvert, men Morten ble værende i hestemiljøet på Ski Rideskole. I 1979 var han med på stiftelsesmøtet til Sørmarka Ryttersportsklubb, og har vært medlem siden. Han har i flere perioder vært med i styret, de første årene som varamedlem og styremedlem, de senere årene som kasserer. Det har også blitt fire år som styremedlem i Oslo og Akershus Rytterkrets. I årene 86 til 95 hadde han egen hest, men har ridd mange lånte hester både før og etter det. Nå for tiden er det Oles to importer og Tores ene Oldenburger det går i. 11

12 May Gjervan, Styremedlem, valgt for ett år. Jeg, May Gjervan er en livlig trønder. Gift med en annen livlig trønder ved navn Trond. Jeg har to barn ei i klubben og en på sidelinja av ryttermiljøet. Når du snakker med meg er nok det første du legger merke til er dialekten. Men under dette er det en koselig dame med middels lunte og en god sans for humor. Hestebiografien min er fylt med mange forskjellige typer og farger av hester bl.a. en gul irsk hunter og en svart hvit islandshest. Jeg kan mange historier fra ryttermiljøet i perioden , men de er godt gjemt og litt rustne slik som rytteren. Snakkes. Linn Eriksson. Varamedlem, valgt for ett år. Jeg heter Linn Eriksson. Jeg har hatt hesten min King Of Karshmir oppstallet på Stall Grønlund i 9 år, men for et år siden flyttet han til Engene Hestepensjonat i Garder, Vestby. King er en ekte gatemix, men det flyter litt araberblod i årene hans. Vi trener og konkurrerer i det meste sprang, dressur og feltritt med den innstillingen at vi konkurrerer for å ha det morsomt. King er berømt for sine rodeoshow så det er vanskelig å unngå å se han på sprangbanen. Akkurat nå er jeg student ved NLH, og stallmester på Engene. På Engene er jeg med å trener galopphester hver dag, og har ansvaret for de øvrige hestene der. Til høsten skal jeg ut å starte amatørløp på Øvrevoll, så da får dere komme å heie! Jeg lever litt i eksil i Vestby, men jeg er da relativt ofte på Grønlund for ikke helt å miste kontakten med gamle, kjente! Derfor synes jeg det er hyggelig å sitte i styret for å kunne følge litt med hva som skjer i klubben, møte kjente og prøve å tilfredsstille alle medlemmene med møter og stevner som ingen møter opp på ( så neste gang kanskje DU kommer??). 12

13 Tore Moksnes. Varamedlem, valgt for ett år. Tore er gift og har to voksne barn. Han eier og driver eget firma i Oslo på fulltid, samtidig som han driver og bor på Grønlund Gård i Ski. Gården har eget ridehus (uten rideskole!), stall med 14 bokser, og utedrift for fem hester. Av de 19 oppstallede hestene er ti eid av medlemmer i rideklubben, og det er flere medlemmer som rir både disse og de øvrige hestene på Grønlund. Tore begynte med hest rundt 1980, begynte å kjøre i 1990 og har kjørt konkurranse med par siden 95. Han har to oldenburgere på 9 og 10 år som konkurrerer i kjøring, sprang og dressur. Tore kjører selv, mens forryttere tar seg av sprang- og dressurkonkurransene. I slutten av april skal han konkurrere i et internasjonalt stevne i Danmark. Tore har i utgangspunktet nok med 1 ½ jobb, men er med i styret for å kunne være bindeledd mellom styret og gården, siden de fleste stevnene i klubbens regi foregår på Grønlund Gård. Han er også god å ha når det er behov for litt "brannslukking" i klubben. 13

14 Rødøye 14

15 Invitasjon til sikkerhetskurs Oslo og Akershus Rytterkrets inviterer til SIKKERHETSKURS 23. APRIL 2002 Dette er det siste kurset OARK vil avholde vedr. grønt kort våren 2002 KURSTIDER: Tirsdag kl KURSSTED: Ekeberg, Idrettens hus, Ekebergveien 101, rom: atriet 338 KURSLEDER: KURSAVGIFT: PÅMELDING TIL : Håkon Danielsen ingen Mona Edseth Tlf PÅMELDINGSFRIST: 22. april 2002 FORESPØRSLER: Erik Paulsen tlf Håkon Danielsen tlf DELTAGERE: Minimum 5 deltagere. Kurset er åpent for alle. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL KURS 15

16 Invitasjon til utvidet klubbstevne i kjøring Sørmarka Ryttersportsklubb/Ski Rideklubb inviterer til fullt utvidet klubbstevne i kjøring på Grønlund gård i Ski Lørdag-søndag 4 5 mai Anmeldelse sendes / telefoneres til Sørmarka Ryttersportsklubb ved Tore Moksnes Tlf: Anmeldelsesfrist: fredag 26. april. Starterklæring en time før start av klassen. Etteranmeldelse godtas ikke. Negativ starterklæring innen torsdag 2. mai 2002 klokken Starttider og annen relevant informasjon kan fås fredag 3. mai, (se pkt 5). Startavgift: Se klassene 2. Tidspunkt for stevnet er lørdag søndag 4 5. mai. Klasse 1 starter klokken Sekretariatet er åpent lørdag fra og under stevnet. 3. Oppstalling. Hvis behov er oppstalling mulig. Kontakt Tore Moksnes eller Heidi Jannicke Andersen Innkvartering. Ingen innkvartering er forberedt, men det vil være mulig å overnatte i hestebiler. Ingen strømtilkobling. 5. Spørsmål vedr. stevnet rettes til Tore Moksnes Line Landberg / Heidi Jannicke Andersen / Stevnetelefon nummer Opplysninger om baneforhold, konkurranse og oppvarming: Stevnet avholdes primært utendørs. Dressurbanens størrelse er 40m * 80m. Underlag: Gress. Presisjonsbanens størrelse ca. 40*100m. Underlag: Gress. Banene er åpen for visning fra klokken 8.00 og ca. 20 min. før start. Oppvarming vil foregå på tilsvarende underlag uten oppmerking. 8. Banebygger og overdommer er: Jørgen Larsen. 16

17 9. Klassene. Presisjon bedømming A:0. Sløyfer i alle klasser. Hvis få påmeldte vil klasser bli slått sammen. Gavepremier. Offisiell banevisning maraton lørdag 1 time etter siste start, men hindrene er åpne for besiktigelse fra stevnestart. Klasse Dressurprogram Startavg. (iflg KR IX) 1 Utdanning ponni, enspann og tospann Utdanningsprogram 300,- 2 Utdanning hest, enspann og tospann Utdanningsprogram 300,- 3 Lett ponni enspann og tospann Lett program NRYF 300,- 4 Lett hest enspann og tospann Lett program NRYF 300,- 5 Middels ponni enspann og tospann Program 2 middels FEI 400,- 6 Middels hest enspann og tospann Program 2 middels FEI 400,- 10. Gyldig vaksinasjonskort og målekort for ponniklasse forevises i sekretariatet før lossing av hester. 11. Kiosk. Det vil bli enkel kiosk på stevneplassen. 12. Det vil ikke bli sendt ut kuskemeldinger. 13. Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Inviterte klubber: Moss kjøre og rideklubb, Østmarka RK, Nedre Buskerud fjordhestlag, Ekeberg RK og Foreningen til kjørehestens fremme. Velkommen til et hyggelig arrangement. Pent vær er bestilt 17

18 Fremover Klubben har planlagt noen aktiviteter fremover, pluss at det foregår aktiviteter i regi av andre. Først og fremst skal det være et sikkerhetskurs på Ekeberg tirsdag 23. april i forbindelse med den nye lisensordningen, grønt kort. Denne ordningen er firedelt, og består av sikkerhetskurs, KR1-kurs, rideknapp med ridesertifikat og grenkurs. Alle fire delene må være på plass for å få lisens. Styret vil komme med mer informasjon om de øvrige delene når dette er klart. Sammen med Ski Rideklubb skal vi arrangere kjørestevne på Grønlund 4. og 5. mai, hvor vi har innbudt flere andre klubber. Vi har også planlagt et ridestevne på Grønlund 1. og 2. juni, og vi prøver å få til en grillaften lørdag kveld i tilknytning til det. Ta med grillmat og godt humør, så skal klubben holde grill. Vi har naturligvis bestilt finvær! For de som er interessert arrangeres Hest 2002 på Hellerudsletta juni. Denne messen går bare annethvert år, og messen i 2000 hadde mye spennende å by på for noen og hver. Boder, oppvisninger, ponniridning, foredrag og fagseminarer, bare for å nevne noe juli 2002 (torsdag-søndag) vil det være prøvenordisk i kjøring på Starum. Tore Moksnes er interessert i å komme i kontakt med mennesker som kan tenke seg å hjelpe til lørdag og søndag på dette arrangementet. Ta kontakt med Tore på eller telefon hvis du er interessert. (Vi trenger også hjelp til kjørestevnet på Grønlund 4. og 5. mai!) Videre er det planer om et stevne til høsten, men det er litt i det blå ennå. Hvis du har ønsker eller planer om andre aktiviteter må du gjerne fortelle om det. Det nye styret svært er interessert i å vite hva medlemmene ønsker seg. Om styret greier å lage aktiviteter som fenger vil det bety at oppmøtet blir godt, og det blir mer motiverende å arrangere noe en annen gang. Det er en utakknemlig jobb å bruke mye tid og krefter på et arrangement som bare et fåtall stiller opp på, og motivasjonen hos arrangørene synker tilsvarende. Tenk over hva du ønsker deg av klubben din, og fortell styret om det. Send gjerne forslag på mail til 18

19 Adresseliste Styret Telefon e-post Leder p Kari B. Compton m j Nestleder Heidi Skuterud Sekretær Anna B. Compton p p m Kasserer p Morten Lien j Styremedlem May Gjervan Varamedlem Linn Eriksson Varamedlem Tore Moksnes p m p m p m Ansvarlig for web-sider og Sørpa Åse Randi Grøtting p m e-post til klubben Webadresser til klubben: 19

20 B Returadresse: Sørmarka Ryttersportsklubb Postboks Ski 20

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA

ISLANDSHESTFORENINGEN HEKLA ÅRSMØTE HEKLA 2009 SAKSLISTE 1. Godkjenne saksliste. 2. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen. 3. Godkjenne årsrapport fra styret. 4. Godkjenne årsrapport fra sportskomiteen.

Detaljer

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN

ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN ÅRSMØTE I ELVERUM RIDEKLUBB TORSDAG 20.02.2014 KL 19.00 KAFEEN I RIDEHALLEN 1. KONSTITUERING -Åpning -Godkjenne de stemmeberettige -Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden -Valg av møteleder

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06

Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Humra medlemsblad for Bøverbru Hestesportsklubb 3/06 3/06 Ridehuset er åpnet! Nå er det nye ridehuset på Stall er tatt i bruk! Gjett om det er luksus, tenk å kunne trene hele vinteren uten å måtte ta hensyn

Detaljer

Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BØ OG SAUHERAD HUNDEKLUBB 15. MARS 2015 KL. 16.00 PÅ KLUBBENS TRENINGSLOKALE PÅ GRIVIMOEN DAGSORDEN: 1. GODKJENNING AV INNKALLINGEN 2. VALG AV MØTELEDER 3. VALG AV REFERENT 4.

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5.

Side 1. Medlemsinfo FREDAG 6. SEPTEMBER BLIR DET IGJEN LANDSKAMP I FOTBALL NORGE KYPROS. SE SIDE 3. NY LAYOUT PÅ NETTSIDEN SE SIDE 5. Side 1 Nr.2.2013 INNHOLD: Side 1 Invitasjon til Vårtreff og fotballkamp Grasrotandel. Side 2 Lederen, Invitasjon Vårtreff 1. Juni. Side 3 Årsmøte m/ bilder Fotballkamp 6/9. INNBYDELSE TIL VÅRTREFF OG FOTBALLKAMP

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden

Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT. Dagsorden Innkalling til årsmøte NTK`s rasegruppe for WHWT Mandag 10.desember 2012 kl.19:00 Marchè Lier Sør v/shell stasjon og Plantasjen (E18 retning Oslo) Adresse: St. Hallvardsvei 1, 3400 Lier Dagsorden 1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte

ÅRSMØTE 2007. Innkalling til ordinært årsmøte ÅRSMØTE 2007 Innkalling til ordinært årsmøte Norsk Bassetklubb avholder sitt ordinære årsmøte lørdag den 24. april 2007 kl. 14.00 på Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden 1. Godkjennelse av innkalling

Detaljer

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL

DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL ( DIS-AUST-AGDER- ÅRSMØTE 21.02.2005 KIØCKERS HUS ARENDAL Det var 17 personer til stede. Dagsorden var følgende:.. l) Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2) Fullmakter godkjennes for dem som hadde

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 2 Mars 2009 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Onsdag 25 mars 2009 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE NORSK TERRIER KLUB avd. HORDALAND www.norskterrierklub.no INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 14. NOVEMBER 2012 KL. 19.30 i klubblokalene til Bergens Selskaps- og Brukshundklubb, Kringsjåveien 69 på Laksevåg.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening

Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Meldingsblad for Stokkanhaugen velforening Nr 1 Mars 2008 Postboks 5801 Moholt, 7449 Trondheim Innkalling til årsmøte i Stokkanhaugen velforening Dato: Torsdag 27 mars 2008 Tid: kl 19 Sted: Brundalen skole

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 5-7. februar 2010 Dato Tid Aktivitet 5. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden:

Medlemsmøte. Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen. Dagsorden: 25. årgang Mars 2014 Medlemsmøte Mandag 17. mars kl. 19:00 Heimen Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Nytt fra valgkomiteen 4. Aktuelle saker 5. Eventuelt 6. Lions internasjonale aktiviteter Klubbavis

Detaljer

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb

Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Innkalling til årsmøte i De Høyes Klubb Sted : Comfort Hotell Børsparken Tollbugata 4 0152 OSLO Dato : Lørdag 22. November Kl. : 15:00 17:00 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Godkjennelse av

Detaljer

SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB & EPONA RYTTERSENTER INVITERER TIL NM SPRANG 2007 PONNI, JUNIOR, YOUNG RIDER OG SENIOR

SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB & EPONA RYTTERSENTER INVITERER TIL NM SPRANG 2007 PONNI, JUNIOR, YOUNG RIDER OG SENIOR SØRLANDSPARKEN RIDEKLUBB & EPONA RYTTERSENTER INVITERER TIL NM SPRANG 2007 PONNI, JUNIOR, YOUNG RIDER OG SENIOR Anmeldelser til: Frist: 31.07.2007 (Bruk NRYF anmeldelsesblankett, og husk rytterlisens og

Detaljer

Årsberetning for 2015

Årsberetning for 2015 Årsberetning for 2015 Trøndelag Hestesportsklubb Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1. Styrets sammensetning 2. Styrets arbeid 3. Aktiviteter 4. Økonomi 5. Framtidsutsikter 6. Klubb, Krets og Norgesmesterskap

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2013 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 14. mars 2014 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest

Årsmelding. -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater. Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 -Organisasjon -Idrett -Utdanning -Regnskap -Diverse -Resultater Tennisregion Østland Vest Årsmelding 2013 Side 2 Forord Etter Regionstinget i mars 2013 har arbeidet i tennisregionen hatt

Detaljer

Tine Therese Berg og Hege Solhaug

Tine Therese Berg og Hege Solhaug Årsberetning 2013 Det følgende dokumentet er styret i NoKo sin beretning om aktiviteter i perioden 17. februar 2013 til 8. mars 2014. Årsberetningen legges frem for godkjenning på årsmøtet i NoKo på Bryn

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB. DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FET OG OMEGN HUNDEKLUBB DATO: 31 MARS 2016 TID: KL. 18.00 STED: Hovinhøgda barneskole. 1 I henhold til vedtektenes 3-4 behandler årsmøtet følgende agenda: 1. ÅPNING Valg av møteleder.

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Timeplan Program for Københavnstur 6-8. februar 2009 Dato Tid Aktivitet 06.feb 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen 17:00 Avgang Oslo 17:00 Årsmøtet starter i konferansesenteret,

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer

Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Innkalling til årsmøte torsdag 14.02.2013 kl. 1900 Bjørns Kro, Lillehammer Foto: Lars Nilssveen/ Heisefesten 2011. 1 av 10 SAKSLISTE 1. Innledning v/ formann 2. Registrering av stemmeberettigede. 3. Godkjenning

Detaljer

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken.

Klubbens medlemmer har ytret ønske om større en klubbåt, derfor har styret satt ned en komité som ser på den saken. Nr. 1 2011 Ansv: POK & CNS Lederens hjørne! Etter noen lange vintermåneder har mange av dykkerne tatt frem igjen dykkerutstyret, og reiser til Trondheim. Noe som varmer det elektriske hjertet til klubbens

Detaljer

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016

Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Langtidsplan for Lillehammer Rideklubb 2012-2016 Innledning Fra Norges Rytterforbunds langtidsplan: Norges Rytterforbunds(NRYF) felles mål har i mange år vært: RYTTERSPORT FOR ALLE - PÅ ALLE NIVÅ UAVHENGIG

Detaljer

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00).

STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). STED: Nittebergveien lørdag 24.august 2013 kl.10.00 FØR årets Spesialutstilling (kl.12.00). AGENDA: 1. Åpning av generalforsamling og godkjenning av innkalling 2.Valg av ordstyrer, referent og tellekomité

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet)

Valg av møteleder, referent og to representanter til å undertegne protokollen. Valg iht. valgkomiteens innstilling (deles ut på årsmøtet) 1 30.03.2016 Årsmøte i Leirsund Velforening i henhold til Vedtektene 4. Tid: Onsdag 30. Mars 2016 Klokken: 18.00 Sted: Leirsund Velhus Følgende Årsmøtesaker skal behandles Sak 1 Åpning av møtet, godkjenning

Detaljer

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014

Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Raseklubben for Portugisisk Vannhund Innkaller til ordinært årsmøte 2014 Letohallen Scandic Hotel (samme sted som utstillingen) Lørdag 1 mars 2014, kl 17:00 Dagsorden: 1. Konstituering av årsmøtet a. Godkjenning

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Årsmøte fredag 13. mars 2015 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2015 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 13. mars 2015 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling,

Detaljer

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb.

NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK. Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. NORSK YORKSHIRE TERRIER KLUBB 2012 NYTK Innkalling til årsmøte 2012 i Norsk Yorkshire Terrier Klubb. HUSK Å BRUKE DIN STEMME!!! Stemmeseddel NYTK valg 2012 Besøk våre sider på internet. Her finner du oppdatert

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua

Innkalling til. Årsmøte 2015. Rogaland Rideklubb. Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Innkalling til Årsmøte 2015 Rogaland Rideklubb Mandag 20. april, 2015 kl. 19:00 i Rytterstua Saksliste Årsmøte Rogaland Rideklubb 2015 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Sak 2. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Protokoll fra årsmøte Gjøvik Rideklubb 17.3.15

Protokoll fra årsmøte Gjøvik Rideklubb 17.3.15 Protokoll fra årsmøte Gjøvik Rideklubb 17.3.15 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Det var 17 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet. Vedtak: De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb

Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb Ekstraordinært Årsmøte Rælingen Klatreklubb 27.10.2010, kl. 20.00 Sted: Møterom i 2. etg i Marikollhallen. Agenda SAK 1. Legge frem resultatregnskap og balanse for klubben i 2009, og få årsmøtet sin godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Bergen Agility Klubb

Årsmøte i Bergen Agility Klubb Årsmøte i Bergen Agility Klubb tirsdag, 17. Mars 2015 kl 18:30 Sted: Olsvik Skole Vi ønsker alle medlemmer velkommen til Årsmøte. Møte- og stemmerett i årsmøte: Alle medlemmer av klubben som har betalt

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter.

NRYF 100 år i 2015! Norges Rytterforbund. 0840 Oslo Telefon: 21 02 96 50 Telefaks: 21 02 96 51 E-post: nryt@rytter.no www.rytter. NRYF 100 år i 2015! NRYF film http://www.youtube.com/watch?v=iajym 8gcLiM&feature=youtu.be Bursdag 10. desember 2015! Stiftet 10. desember 1915 De første rideklubbene var De norske Officerers Rideklub,

Detaljer

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior

Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior ! Invitasjon Nord-Norsk mesterskap 18. - 19. oktober 2013 for senior og junior Arrangør: Norges Kampsportforbund Teknisk arrangør: TromsøTaekwon-Do klubb Kontaktperson: Marthe Bøhler, tlf: 924 43 194 E-post:

Detaljer

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12

Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Tre ganger norgesmester Mia Eckhoff: Har konkurrert internasjonalt siden hun var 12 Mia Eckhoff fra Eggedal i Buskerud har konkurrert med islandshest siden hun var 10 år og har vært med i internasjonale

Detaljer

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk

Tidspunkt: Fredag 25.Januar 2007 kl.19:00 (ferdig 19:40 med selve årsmøtet) Sted: Blåbærmyra Idrettspark Tilstede: 8stk Valdres Flyklubb Modell, v/sekr. Jo Grini, Sagbråtenfeltet, 2910 Aurdal Leder: Geir Atle Kjørli, Tlf: 95858778 Org.nr.883 852 532, Web: www.vfkm.no, Email: post06@vfkm.no Årsmøte i Valdres Flyklubb (Modellgruppa)

Detaljer

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR

ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR ÅRSMØTE 17. MARS 2013 VIKINGESKIPET HAMAR Innhold og informasjon 1. Forside 2. Innhold og informasjon 3. Årsmøteprogram 4. Årsberetning 5. Regnskap med revisjonsberetning 6. Budsjettforslag 7. Innkomne

Detaljer

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag

Årsmelding 2014 for. Tromsø travlag Årsmelding 2014 for Tromsø travlag Innhold 1. OVERSIKT TILLITSVALGTE... 3 2. UTVALG OPPNEVNT AV STYRET... 3 3. ADMINISTRATIV REPRESENTASJON... 4 4. MEDLEMSOVERSIKT OG KONTINGENTER... 4 5. HESTEEIERE OG

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid

HEDMARK ÅRSMØTE. 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel. Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings regionsamarbeid HEDMARK ÅRSMØTE 2. februar 2014 kl. 12.00 Savalen Hotel DAGSORDEN: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2013 Sak 3: Sak 4: Sak 5: Regnskap 2013 og revisjonsberetning Orientering om Norsk Fosterhjemsforenings

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 4-2013 Stevne dato: Lørdag 26. + Søndag 27. 0ktober 2013 Stevnested: Nadderudhallen - Bærum Arrangør: Bærum Stupklubb Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser:

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold

Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Norsk Irsksetterklubb Avd 1 Oslo - Akershus - Østfold Aktiviteter 2015 CAMP VILLMARK 9-12.4, Lillestrøm Aktiviteter 2015 Camp Villmark er en fornyelse av den tradisjonsrike Villmarksmessa. Avd. 1 har i

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ----------------------------------------------

Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Innkalling til ordinært Årsmøte i Norsk Schapendoesklubb 2013 ---------------------------------------------- Tid: Lørdag 9. mars 2013 kl 17,00 Sted: NKK s lokaler i Oslo, Adresse: Nils Hansensvei 20, Bryn,

Detaljer

Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB

Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB Sponsorstøtte HAUGESUND RIDEKLUBB INNHOLD Om HRK Sponsorpakker ORGANISERING Styret Sportskomite Daglig leder Sponsorkomite Anleggskomite Sprang Rideskolen Dressur Daglig drift Terapiridning Kafe OM HAUGESUND

Detaljer

Bevilget i fjor: 13 000

Bevilget i fjor: 13 000 Søknad om kulturmidler Songdalen Kommune Kulturkontoret Gjelder år: 2012 Postboks 53, 4685 Nodeland Tlf: 38 18 33 33, Fax: 38 18 33 43 Søkernavn Navn på lag/forening: Finsland Cross Klubb postmottak@songdalen.kommune.no

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 3 2013 Stevne dato: 7-8. September 2013 Stevnested: Dysjaland Symjehall Arrangør: Randabergstuperne Svømmehall: Stupanlegg: Startbetingelser: Kontaktperson:

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015

Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Referat av Oslo Trekkers årsmøte 2015 Birch Reichenwalds gate 25 (Holodeck 3) 0482 Oslo Fredag 8. mai kl. 18:00 Sak 1: åpning og konstituering Møtet begynte ca. kl. 18:15. Bernhard Jensen var ordstyrer

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1

OBS-OBS-OBS-OBS- Grasrotsandelsnummeret er:993634980 Registrer grasrotandelsnummeret hos din kommisjonær. Side 1 Side 1 Nr.2.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til Vårtreff. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Stolthetsparaden 2012 Side 3 : Referat fra årsmøte m/bilder Side 4.: Presentasjon av nytt styre INNBYDELSE TIL

Detaljer

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb

Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Innkalling til generalforsamling for Bergen og Omegn Myndeklubb Mandag 24. oktober 2012 kl. 1800 Sted: Ytre Arna Fabrikker Fabrikkveien 11, 5265 YTRE ARNA. Etter generalforsamlingen (Kl.1900) arrangeres

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2006

GENERALFORSAMLING 2006 GENERALFORSAMLING 2006 Innkalling til ordinær Generalforsamling Norsk Bassetklubb avholder sin ordinære Generalforsamling lørdag den 18.03.2006 kl. 14.00 På Quality Hotell Mastemyr, Kolbotn. Dagsorden

Detaljer

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels

Velkommen til. avd. Buskerud. En lokal avdeling for deg og dine spaniels Velkommen til avd. Buskerud En lokal avdeling for deg og dine spaniels Norsk Spanielklubb avdeling Buskerud, er en avdeling i utvikling, som satser på aktiviteter til glede for sine medlemmer. Generell

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Årsmøtepapirer NKKU 2014

Årsmøtepapirer NKKU 2014 Årsmøtepapirer NKKU 2014 På vegne av NKKU vil jeg takke for et innholdsrikt år med både nye og gamle medlemmer. Det er flott å se hvordan pågangen har vært stor på kurs og andre arrangementer og at hundeungdommer

Detaljer

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013

ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 ÅRSMELDING OSLO ELVESPORTSKLUBB 2013 Styret har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Vara Vara Utvalg og annet Revisor Ungdomsrepresentant Raftingutvalg SAR Materialforvalter Basseng Randsbølga Jonas Pettersen

Detaljer

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel

HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK. 3.februar 2013 kl.11.00. Trysil Hotel HEDMARK ÅRSMØTE NORSK FOSTERHJEMSFORENING HEDMARK 3.februar 2013 kl.11.00 Trysil Hotel SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering Sak 2: Årsberetning 2012 Sak 3: Regnskap 2012 og revisjonsberetning Sak 4: Budsjett

Detaljer

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013. Aquarama open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11

Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2013 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014. Side 1 av 11 ÅRSMØTE 2013 FOR NOTODDEN BRIDGEKLUBB ØTA-BYGGET FREDAG 14.02.2014 Side 1 av 11 Agenda 1 Godkjennelse av innkalling. 2 Valg av dirigent 3 Valg av sekretær 4 Valg av 2 protokollunderskrivere 5 Godkjennelse

Detaljer

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum

Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum Det innkalles herved til årsmøte i Rasegruppe Cairn Terrier Lørdag 21.11.2015 kl 14.00, Slattum Skole, Nittedal. Adresse: Skoleveien 15 1480 Slattum DAGSORDEN 1. Valg av møteleder, referent 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag

Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Innkalling til NFEs årsmøte 2015 med foredrag Tid: Torsdag 12. mars 2015, kl. 17:00 til ca. 20:00 Sted: Bjørknes Høyskole (Lovisenberggata 13, Lindern) PROGRAM 17:00-17:30 Enkel servering 17:30-18:00 Antibiotikaresistens

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 2 2015 Stevne dato: Lørdag 21. og Søndag 22. mars 2015 Stevnested: Sandefjord Svømmehall Arrangør: Sandefjordstuperne Svømmehall: Sandefjord Svømmehall

Detaljer

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben.

Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet er åpent for alle betalende medlemmer av klubben. Innkalling til årsmøte. Det innkalles til ordinært årsmøte i Norsk MX-5/Miata klubb Lørdag 27.06.2015 Årsmøtet arrangeres i samband med Sommertur 2015 og avholdes på Utsikten Hotell, Kvinesdal. Årsmøtet

Detaljer

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest

Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest 1 Årsmøte i Mental Helse Finnmark søndag 3 april 2016 kl.10 Hammerfest Årsmøtet er sendt til alle lokallag på epost og annonsert på hjemmesiden til Mental Helse Finnmark 21 februar 2016 Frist for innkomne

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club

Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Saksliste til årsmøte i Phoenix RC Club Tid: Onsdag 12 februar 2014, klokken 19:00 Sted: Meierigaarden Kro, Lørenfallet Saksliste. 1 - Godkjenning av stemmeberettigede 2 Godkjenning av innkalling, saksliste

Detaljer

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand

Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013. Aquarama Open 7-9 juni 2013 i Aquarama, Kristiansand Velkommen til Aquarama Open 7-9 juni 2013 Vågsbygd Svømme og- Livredningsklubb og Varodd Svømmeklubb er stolte av å invitere til innvielse av vår nye storstue for svømmesporten på Sørlandet. Aquarama Open

Detaljer

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt

Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Sørum Kunstforening beretning 2012 Oversikt Introduksjon Sørum Kunstforenings årsberetning for perioden mai 2012 mars 2013 fremlagt på årsmøtet 19. mars 2013 kl. 19, på Frogner Misjonssenter, Frogneralleen

Detaljer

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall:

Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett O. Andersen, Monica Bjeglerud og Joachim H. Gaarder. Forfall: Lesja den 19.02.13 Tlf: 90261850 e-post: karigravseth@hotmail.com Møtereferat Chinchilla Norge Møtedato: 17.02.13 Møtetid: 17:00 Møtested: Kolbu Tilstede: Kim-Jørand Bakkelund, Kari Gravseth, Lill Chanett

Detaljer

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012

Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Eigersund idrettsråd, årsmøte 2012 Sted: Grand Hotell Dato: Fredag 8. mars 2013 Tid: 18:00 Saksliste: 1. Godkjenning av de frammøtte representanter. 2. Godkjenne innkalling, saksliste. 3. Valg av møteleder.

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll

Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn. Valg av møteleder, referent, tellekorps og 2 til å signere protokoll Innkalling til årsmøte i Norsk Retrieverklubb avd. Vadsø og omegn Dato: Lørdag 5. april 2014 Sted: Levajok Fjellstue Tid: 10:00 Saker til behandling: Sak nr. 1: Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr.

Detaljer

Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets. Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K

Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets. Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K Aktivitet og Utdanning Kjøring inn i klubb/krets Presentasjon laget av Anne Grundvig, Gu-K Langsiktig mål Få kjøring inn som aktivitet i klubber Få kjøring inn som aktivitet på anlegg Få flere anlegg Få

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb

Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Saksdokumenter til årsmøte i Tinden Bueskytterklubb Innkalling(til(årsmøte...2 Årsmelding(2014...3( Regnskap(2014...11( Innkomne(forslag((sak(6)...13( Forslag(til(medlemskontigent(2015((sak(7)...14( Forslag(til(budsjett(for(2015((sak(8)...15(

Detaljer

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni

Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Buskerud Gymnastikkfestival 2015 Gol 6. og 7. juni Informasjon Generell informasjon Trening og oppvisning Tidsplan lørdag Tidsplan søndag SALTO-konkurranse Workshop Oppvisningsrekkefølge Kart Kontaktpersoner

Detaljer

Innkalling til generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling 2016 Innkalling til generalforsamling 2016 Ordinær generalforsamling i Manglerud Gymnastikkforening avholdes torsdag 17. mars kl 17.30 i garderobe 3 i Manglerud skoles gymsal, Plogveien 22. Til behandling foreligger:

Detaljer

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark

Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Innkalling til a rsmøte i NRK avd. Midt-Hedmark Myklegard 9. mars 2016 kl. 19.00 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer, referenter og to til å underskrive protokollen 3. Årsberetninger

Detaljer

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner:

STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010. Telefoner: STEIGEN NÆRINGSFORUM ÅRSMELDING 2010 Telefoner: Kontor Leinesfjord 75 77 82 70 Gjert-Are Valberg 94 81 20 95 (75 77 82 51 priv.) Hjemmeside http://steigenforum.no e-post Innkalling til post@steigenforum.no

Detaljer