Sellihca Koder - Norsk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sellihca Koder - Norsk"

Transkript

1 services for professional procurement be better informed, make better decisions Innledning Sellihca - koder Sellihca Koder - Norsk Sellihca NO /2010

2 Sellihca-koder Innledning: I forbindelse med opprettelsen av Sellihca Kvalifikasjonsordning for den Nordiske energisektoren, er det utarbeidet et omfattende kodesystem for å registrere produkter og tjenester som anskaffes av denne bransjen. Hvert produkt/hver tjeneste din virksomhet ønsker å registrere i denne ordningen, må underordnes en slik Sellihca produkt/tjeneste-kode. Struktur: Sellihcas kodesystem er delt inn i tre hovedgrupper; 1. Produkter, 2. Tjenester, og 3. Entrepriser. Hver av disse hovedgruppene består av undergrupper, som igjen består av koder (d.v.s 3. nivå - f.eks ). Hvert produkt/hver tjeneste din virksomhet tilbyr, må registreres under en kode. Registrering av produkter/tjenester: Registrering av produkter/tjenester i Sellihca foretas i tre trinn: 1. Valg av kode: Sellihca tilbyr deg enkle hjelpemidler til å velge kode for produktet/tjenesten som skal registreres. I det elektroniske spørreskjemaet lagt til rette for å gjøre søk i kodene, basert på egendefinerte søkebegrep. 2. Beskrivelse av produktet/tjenesten med egen terminologi: I tillegg til at hvert produkt/tjeneste må underordnes en Sellihca-kode, krever ordningen også at produktet/tjenesten beskrives i fritekst. Produktene/tjenestene må beskrives ved bruk av vanlige, kjente formuleringer på engelsk, på en presis og forståelig måte. En utfyllende beskrivelse gir økte muligheter for at brukerne av databasen skal treffe ved søk etter det aktuelle produktet/den aktuelle tjenesten. Dette er informasjon som det på det sterkeste anbefales at vektlegges i registreringen. Eksempel på beskrivelse av henholdsvis et produkt og en tjeneste plassert under relevant kode: Forhåndsdefinert kode: Leverandørens beskrivelse Forhåndsdefinert kode: Leverandørens beskrivelse: Fire Fighting Equipment/Products Fire Extinguishers incl. Fire Hoses, Foam, and Powder Surface Protection and Treatment Sandblasting, Painting and Coating of steel structures like bridges Dersom ingen av kodene er dekkende for produktet / tjenesten som skal legges inn, kan en «99-gruppe» benyttes 1. Husk på at produkt-/tjenestebeskrivelsen er spesielt viktig her. 1 Med «99-grupper» menes koder som ender med 99, f. eks «99-gruppene» innledes med teksten «other...». Dette er grupper som skal ta høyde for de produkter og tjenester som ikke naturlig faller inn under noen annen kode. I 99-gruppene er en god og dekkende beskrivelse av produktet/tjenesten avgjørende for å bli identifisert ved søk i databasen. Side 1 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

3 Sellihca produkt/tjeneste-koder Blå bokstaver = nye kategorier og endringer i ordlyden / omfang 1 Produkter og Materiell 1.01 Produksjons - Vannkraft Pelton turbiner og tilhørende Francis turbiner og tilhørende Kaplan turbiner og tilhørende Pumpeturbiner og tilhørende Turnbinregulatorer og tilhørende Andre vannkraftturbiner og tilhørende 1.02 Produksjons - Vindkraft Vindmøllevinger og tilhørende Vindmøllebremser og tilhørende Dreiesystem for møllehals og tilhørende Vindmølleregulator og tilhørende Vindmølletårn og tilhørende Annet vindkraft 1.03 Kategori utgått - vennligst velg Kategori erstattet av Kategori erstattet av Kategori utgått - vennligst velg Kategori flyttet til Kategori erstattet av Produksjons - Varme, Kraftvarme & kjøling Brenselshåndterings og tilbehør Askehåndterings og tilbehør Røykgass og tilbehør Varmtvannskjel og tilbehør Dampkjeler og tilbehør Varmepumper og tilbehør Vannrensingssystem (for damp- /varmvannskjel etc) Utstyr for biologisk behandling av avfall/slam Vandrende gulv (i sorteringsanlegg) Båndtransportør, lamell (i sorteringsanlegg) Annet varme-, kraftvarme- og kjøling 1.05 Produksjons - Kjernekraft Reaktor og kjerne Brenselselementer Skjerming Reaktortank og tilbehør Styrestaver og tilbehør Hovedsirkulasjonspumper Brenselshåndterings Inspeksjons Nukleære kontroll- og instrumenteringssystemer og reservedeler Sikkerhetssystemer og reservedeler Utstyr for håndtering av radioaktivt avfall Hovedkjølesystem, rør, ventiler og gjennomføringer Prøvetakings Kjølevannssystem Reaktorinnesluttning og ventilasjon Dosemetri Brannvegger og gjennomføringer Brenselslager Roboter, fjernstyrt Reaktorbrensel Reaktortrykktank og interne deler Trykkontroll system (PWR) Dampgenerator Kjemi og volumkontroll Borsystem og nødkjølingssystem Annet kjernekraft 1.06 Produksjons Gass & Dampturbiner Gassturbiner og tilhørende generator Dampturbiner og tilhørende generator Luftinntak med tilhørende filter Annet gass- og dampturbin 1.07 Kategori utgått - vennligst velg Kategori erstattet av og Kategori erstattet av og Kategori utgått - vennligst velg Kategori utgått - vennligst velg Kategori utgått - vennligst velg Kategori utgått - vennligst velg 1.08 Luker / varegrinder / porter Luker og tilhørende Porter og tilhørende Varegrinder og tilhørende 1.09 Pumper og kompressorer Sentrifugalpumper og tilhørende Stempelpumper og tilhørende Stempelkompressorer og tilhørende Skruekompressorer og tilhørende Aksialkompressorer og tilhørende Andre pumper og tilhørende Andre kompressorer og tilhørende 1.10 Ventiler og tilhørende Kuleventiler og tilhørende Spjeldventiler og tilhørende Sluseventiler og tilhørende Seteventiler og tilhørende Nåleventiler og tilhørende Pluggventiler og tilhørende Tilbakeslagsventiler og tilhørende Kontrollventiler og tilhørende Sikkerhetsventiler, sprengblikk og tilhørende Magnetventiler og tilhørende Aktuatorer og annet ventilinstrumenteringstilbehør Andre ventiler og tilhørende 1.11 Rør, rørdeler, slanger, filtre, pakninger Stål-/metallrør Stål-/metallflenser og andre rørdeler Ikke-metallrør (plast/kompositter ) Ikke-metallflenser og andre rørdeler (plast/kompositter ) Slanger og tilbehør Festemateriell for rør og slanger Filter / siler og tilhørende Pakninger, tetningsmateriale, rørisolasjonsmateriell Preisolerte rør (til f.eks fjernvarme/-kjøling) Skjøtesystem / muffer for preisolerte rør Andre rør, slanger, filtre, pakninger og tilbehør 1.12 Generatorer Generatorer og tilhørende Reversible maskiner og tilhørende Magnetiserings Annet generator og tilbehør 1.13 Transformatorer Krafttransformatorer og tilhørende Fordelingstransformatorer og tilhørende Reguleringstransformatorer og tilhørende Måletransformatorer (strøm og spenning) og tilhørende Styrestrømstransformatorer og tilhørende Andre transformatorer og tilhørende 1.14 Master, stolper og linjemateriell (inkl. liner) Stålmaster og traverser Aluminiumsmaster og traverser Betongmaster og traverser Glassfiberarmerte stolper / kunststoffstolper og traverser Impregnerte stolper og traverser Veilysmaster inkl. fundamenter, stolpearmer Isolatorer Lineoppheng, klemmer og andre armaturer Materiell for vei- og gatebelysning Stålaluminiumsline, feral Andre uisolerte liner Isolerte liner Side 2 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

4 Barduner og tilhørende Skilt og merkemateriell for liner (for kabelmerking se kategori ) Skjøtehylser og annet skjøtemateriell for liner Andre master, stolper, linjemateriell og tilhørende 1.15 Kabler, ledninger, skap og Sjøkabel (høy- og lavspent) Jordkabel (høy- og lavspent) Signalkabel inkl. data- og kommunikasjonskabel Fiberkabel og tilhørende Installasjonskabel og -ledning Kabelfordelingsskap Kabelinntaksskap Berøringssikkert tilkoplings, høy- og lavspent Skjøte- og endemuffer, høy- og lavspent Kabelbeskyttelse Galvanisert materiell for kabel og ledning Kabelmerkemateriell Opphengings- og festemateriell for kabel Kontaktpressingsmateriell inkl. kabelhylser, kabelsko Andre kabler og ledninger (isolert og uisolert) Annet kabel-/ ledningstilbehør, skap 1.16 SF-6 anlegg og tilhørende SF-6 Anlegg (komplette anlegg) SF-6 Samleskinner og tilhørende SF-6 Effektbrytere og tilhørende SF-6 Skillebrytere og tilhørende SF-6 Lastbryteranlegg og tilhørende SF-6 Lastskillebryteranlegg og tilhørende SF-6 Jordbrytere og tilhørende SF-6 Overspenningsavledere og tilhørende SF-6 Rørføringer/gjennomføringer og tilhørende SF-6 Spenningstransformatorer og tilhørende SF-6 Strømtransformatorer og tilhørende Andre SF-6 anlegg og tilhørende 1.17 Høyspennings/materiell inkl. brytere (>=1000V AC / 1500V DC) Kompenseringsanlegg inkl. AC/DC filteranlegg og tilhørende (komplette anlegg) Likeretteranlegg / omformeranlegg og tilhørende Effektbrytere og tilhørende Skillebrytere, lastbrytere og tilhørende Jordingsbrytere og tilhørende Høyspenningsmotorer og tilhørende Koplingsanlegg, generator-uttak og tilhørende Nettstasjoner og tilhørende (inkl. fundament) Annet høyspennings og materiell 1.18 Lavspennings/materiell inkl. brytere (<1000V AC / 1500V DC) Kompenseringsanlegg og tilhørende (komplette anlegg) Effektbrytere og tilhørende (oljefattige, luft ) Skillebrytere, lastbrytere og tilhørende Jordingsbrytere og tilhørende Lavspenningsmotorer og tilhørende Tavler, apparatanlegg og tilhørende Installasjonsmateriell inkl. belysning og varme (for større varmeanlegg, velg blant kategorier i 1.24) Annet lavspennings og materiell 1.19 Vern Overstrømsvern og tilhørende Differensialvern og tilhørende Overspennings-/ underspenningsvern og tilhørende Jordfeilvern og tilhørende Linjevern og tilhørende Sikringer, sikringsholdere og tilhørende Jordingsmateriell Andre vern og tilhørende 1.20 Styringsanlegg /-Systemer / Nettinformasjonssystemer Fjernkontrollanlegg Lokalkontrollanlegg Systemer for Krafthandel / Markedssentraler / Portfolio Management Systems EIB og bus-systemer Fjernavlesning- og effektstyringsanlegg Nettinformasjonssystemer (NIS) SRO-anlegg (styring, regulering og overvåkning) for fjernvarme/- kjøling og gass Andre styringsanlegg inkl. kontroll / apparatanlegg 1.21 Måle- og instrumenterings Energi-,strøm- og spenningsmålings (Kwhmålere/terminaler, KVArh-målere, Max-målere, Kombimålere etc) Måleverdiomformere Loggende instrumenter, feilskrivere Temperatur-, trykk-, nivå- og mengdemålere (væske, gass ) Synkronoskop Vibrasjonsmåle Meteorologiske målestasjoner Multimeter, serviceinstrumenter Avregnings (fiskale målesystemer) Varsling- og overvåkningssystem for fjernvarme / -kjøling og gass Energimålere for fjernvarme / - kjøling Annet måle- og instrumenterings 1.22 Batterier, nødstrømsaggregater og UPSer Blyakkumulatorer (startbatterier ) og tilhørende Andre batterier og strømenheter (UPSer) og tilhørende Stasjonære nødstrømsaggregater og tilhørende Transportable nødstrømsaggregater og tilhørende Andre nødstrømsaggregater og tilhørende 1.23 Bygningsmateriell Sand, grus og pukk Sement og betong Murblokker / stein Trelast Isolasjonsvarer Papp, folier, membraner, fuge-, fyllings- og tetningsmidler Plater, takstein, heller, fliser Kledning og dekke Låser, beslag, festemidler Ferdigvarer til råbygg: porter, dører, vinduer, seksjonsvegger, trapper, rekkverk Sanitær, vann og avløpsmateriell (inkl. kummer, sisterner ) Blikkenslagervarer Generell innredning og inventar inkl. tapeter, tekstiler og gulvbelegg Informasjonsskilter og tavler Armerings-/forsterkningsmateriell Annet bygningsmateriell 1.24 Varme / kjøling / ventilasjon Varme- / kjølings- / ventilasjonsanlegg (komplette anlegg) Kjøle- og fryseenheter og tilhørende Fukte- og tørkeenheter og tilhørende Ventilasjonsfiltre og tilhørende Dempere / spjeld og tilhørende Luftekanaler og tilhørende Varmevekslere / kondensatorer og tilhørende Varmeslynger / -anlegg (elektrisk, damp, vann ) og tilhørende Vifter og tilhørende Undersentral / kundesentral / villasentral for fjernvarme / - kjøling Side 3 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

5 Annet varme- / kjøle- / ventilasjons 1.25 Sikkerhet / verne- / sikrings- / brannsluknings Sikrings og tilbehør (inkl adgangskontroll) Personlig verne (fallsikring, belter, hjelmer, hørselsvern, åndedrettsvern, røkdykker ) Arbeidstøy, vernetøy, vernesko Førstehjelps Rednings / -produkter Brannslukkings / -produkter Brann- / gassdeteksjons, varslings og beskyttelsessystemer Utstyr for EMP-skjerming (elektromagnetisk puls), eksplosjonssikring og ABC-sikring (atom, biologisk, kjemisk) Annet sikkerhet / verne- / brannsluknings 1.26 Utstyr for transport - og materialhåndtering Lastebiler, varebiler og kombinerte kjøretøy og reservedeler Personbiler, pickup vagner og stationsvogner og reservedeler Beltegående kjøretøy inkl. snøscootere og reservedeler Traktorer og trucker og reservedeler Mobile kraner og reservedeler Anleggsmaskiner (gravemaskiner, hjullastere ) og reservedeler Containere og vogner inkl. tilhengere Kraner og heiser Taljer og spill inkl. løfte for stolper/master Taubaner Kabelutleggings- og linestrekkings (trommelvogner, strekkeverktøy ) Wire, tau, kjetting, stropper og tilhørende løfte Kjøretøyrekvisita (eksosanlegg, dekk, vindusviskere ) Andre kjøretøy inkl. båter Annet for materialhåndtering 1.27 Verksted og materiell Kjøretøyteknisk (garasjebukker, bremsetester, forstillings ) Mekanisk verksted (delevaskere, maskinsentra, dreiebenker, presser, sager ) Sveiseapparater og sveise Stål / metaller/plast/kompositter (plater, stenger, profiler, rister ) Skruer, muttere, bolter, skiver Lager-, paknings- og tetningsmateriell Annet verksted Annet verkstedmateriell 1.28 Redskap / verktøy Motorisert redskap (elektrisk, bensin, pneumatisk og hydraulisk) Redskap for skogrydding, fjellboring, sprengning Håndredskap (sager, spader ) Håndverktøy (hammere, skrutrekkere, tenger ) Arbeid under spenning (AUS)- verktøy Jordingsapparater Stiger inkl. isolerte stiger Støvsugere til industriell bruk Annet redskap / verktøy 1.29 Transmisjoner og hydrauliske / pneumatiske systemer Hydrauliske aggregater og tilhørende Pneumatiske aggregater og tilhørende Transmisjoner (gearbokser, koplinger, remmer og kjeder) og tilhørende Andre transmisjoner og hydrauliske / pneumatiske systemer 1.30 Tanker / beholdere / kolonner Lagringstanker inkl. kuletanker og tilhørende Trykktanker, akkumulatorer og tilhørende Kolonner og tilhørende Innvendige deler til tanker, beholdere og kolonner Andre tanker / beholdere / kolonner og tilbehør 1.31 Oljer / gasser / kjemikalier / malingsprodukter Maling / lakkprodukter Petroleumsprodukter (LPG, bensin, gass, oljer, parafin, fyringsolje ) Slipemidler, poleringsmidler Industrigasser Smøroljer Hydraulikkoljer Isoleringsolje Tilsetningsmidler, inhibitorer Renseprodukter (For rengjøringsmidler se kategori ) Laboratoriekjemikalier Vannbehandlingskjemikalier Uorganiske og organiske kjemikalier Metalloider (ikke-metaller og halvmetaller) Korrosjonshindrende produkter Andre kjemikalier, gasser, oljer og malingsprodukter 1.32 Miljø / produkter Utstyr / produkter for behandling og gjenvinning av / fra avløpsvann Utstyr / produkter for gjenvinning av olje Utstyr / produkter for støybegrensning Utstyr / produkter for behandling av asbestprodukter Annet og produkter for avfallshåndtering / gjenvinning Annet miljø og produkter 1.33 Kontormateriell og Kontor og materiell Kontormøbler og innredning Kontor- og IT-rekvisita Lyd- og billed inkl. tilbehør Forhåndstrykte blanketter, konvolutter, brevark, fakturaer Tidsskrifter, bøker, manualer Arkiveringssystemer og produkter Trykk og fotografisk materiell og inkl. kopimaskiner Informasjons- og reklamemateriell / Annet kontormateriell og 1.34 Data- og telekommunikasjons inkl. programvare Data (maskinvare) - Arbeidsstasjoner (PC er og Unix) Data (maskinvare) - Servere (PC, Unix, ) Data (maskinvare) - Stormaskiner, (CPU'er, lagringsmedia og annet stormaskin og tilbehør) Data-perifer (monitorer, printere og annet perifer) Kommunikasjons og tilbehør (rutere, modemer, HUB'er ) Databaser, programvareutviklingsverktøy, dataadministrasjonsverktøy, Generell forretningsprogramvare (finansiell, logistikk, personal, dokument admin., ledelsesinfo., ) Generell teknisk programvare (spesialist systemer, CAD/CAM, instrumentering, automasjon ) Kontoradministrasjonsprogramvare (regneark, planlegging, tekstbehandling, grafikk, arkivering, dokumentstyring ) Programvare - støttesystemer (driftsstøtte, sikkerhetssystemer, nettverk / kommunikasjonssoftware (LAN/WAN/internett/intranett )) Telekommunikasjons og systemer (PABX`s, telefonsentraler., telefoner/mobiltelefoner, telex / telefax, tilbehør, ) Audio/Video og tilbehør Transmisjons for telekommunikasjon (inkl. mikrobølge, antenner ) Telemetri utestasjoner / fjernterminal anlegg Annet data og kommunikasjons og tilbehør 1.99 Andre produkter og materiell Veiskilt, kjegler, veisikringsmateriell Emballasje Sanitær og materiell (såper og rengjøringsmidler, toilettpapir ) Utstyr og leveranser til kantiner/storkjøkken Side 4 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

6 Utstyr og materiell til fiskeanlegg (inkl. fõr, fisk ) Mat- og drikkevarer Sprengstoff, tennlegemer Gjødsel- og kalkprodukter Jernvareprodukter Biobrensel Andre produkter og materiell 2 Tjenester 2.01 Oppføring / vedlikehold av bygningsmasse Tømrerarbeid Maling- / tapetsering- og golvleggingsarbeid Installasjon / vedlikehold av elektrisk anlegg Installasjon / vedlikehold av ventilasjon-, varme- og airconditioninganlegg Oppføring / vedlikehold av betong / mur (inkl. fundamenter) Installasjon / vedlikehold av av brannsikrings Installasjon / vedlikehold av sikrings- / adgangskontroll Installasjon / vedlikehold av heiser / elevatorer og tilhørende Landskapstjenester inkl. jordarbeider Rivingsarbeider Installasjon / vedlikehold av VVSsystemer (inkl. rørleggertjenester) Andre byggtekniske installasjons- / vedlikeholdstjenester 2.02 Installasjon / vedlikehold av produksjonsapparatet Vedlikehold av damanlegg (magasin, vannvei og elveløp inkl. kulverter og kanaler) Installasjon / vedlikehold av rørgater for vannkraft og tilhørende Installasjon / vedlikehold av stenge- og tappeorganer / systemer Installasjon / vedlikehold av unikt vannkraft (ref. kategori 1.01) Installasjon / vedlikehold av unikt vindkraft / systemer (ref. kategori 1.02) Installasjon / vedlikehold av varme, kraftvarme & kjølings / - systemer (ref. kategori 1.04) Installasjon / vedlikehold av unikt bølgekraft / systemer Installasjon / vedlikehold av unikt atomkraft / systemer (ref. kategori 1.05) Installasjon / vedlikehold av damp og gassturbiner og tilbehør (ref. kategori 1.06) Installasjon / vedlikehold av generatorer og tilhørende Installasjon / vedlikehold av krafttransformatorer og tilhørende Installasjon / vedlikehold av bryteranlegg og tilhørende Installasjon / vedlikehold av styrings- / kontrollanlegg og tilhørende Installasjon / vedlikehold av løfteanretninger / kraner og tilhørende Installasjon / vedlikehold av annet kraftproduksjons / systemer 2.03 Installasjon / vedlikehold av transmisjons- og distribusjons Strekking / vedlikehold av liner og tilhørende Oppføring / vedlikehold av master, stolper og tilhørende Legging / vedlikehold av underjordiske kabler og tilhørende Legging / vedlikehold av undersjøiske kabler og tilhørende Legging / vedlikehold av telekommunikasjonskabler og tilhørende Installasjon / vedlikehold av transformatorer og tilhørende Oppføring / vedlikehold av trafostasjoner og tilhørende Installasjon / vedlikehold av annet transmisjons- og distribusjons / systemer 2.04 Installasjon / vedlikehold av hjelpesystemer Installasjon / vedlikehold av dampanlegg Installasjon / vedlikehold av lensesystemer Installasjon / vedlikehold av kjølevannsanlegg Installasjon / vedlikehold av trykkluftanlegg Installasjon / vedlikehold av renseanlegg Installasjon / vedlikehold av pumper og kompressorer Installasjon / vedlikehold av ventiler og tilbehør Installasjon / vedlikehold av rør, rørsystem, slanger, filtre, pakninger Installasjon / vedlikehold av roterende elektriske maskiner Installasjon / vedlikehold av andre hjelpesystemer 2.05 Kjernekrafttjenester Strålevernsarbeid Reaktorfysikk Reaktorkjerneservice Kontrollstavservice Brenselshåndtering Nukleærkontroll og instrumentering Demontering av atomkraftanlegg Avfallstjenester, radioaktivt avfall Brenselstjenester Vedlikeholdstjenester under nedstengning Nedstengningsplanlegging og - ledelse Nukleære sikkerhetsvurderinger og -analyser Andre tjenester knyttet til kjernekraft 2.06 Prosessrelaterte tjenester Installasjon / vedlikehold av prosessrelaterte mekaniske system Installasjon / vedlikehold prosessrelaterte elektriske system Installasjon / vedlikehold av prosessrelaterte instrumenteringsog kontrollsystemer Andre prosessrelaterte tjenester 2.07 Installasjon og vedlikehold av fjernvarme/fjernkjøle- og gassnett Graving av grøfter for rørnett for fjernvarme/-kjøling og gass Montasje, skjøting / muffing og vedlikehold av rørnett for fjernvarme,kjøling og gass Installasjon og vedlikehold av undersentraler/kundesentraler for fjernvarme Andre installasjon og vedlikehold av fjernvarme-/fjernkjøle- og gassnett Reservert for nye grupper 2.20 Andre Installasjons - / mekaniske- / vedlikeholdstjenester Overflatebehandlings- / sandblåsingstjenester Industrirengjøringstjenester / saneringstjenester Stillastjenester Repasjon og vedlikehold av kjøretøy / transport Isoleringstjenester (støy og termisk) Maskineringstjenester ( dreie- / frese- / boretjenester ) Diverse jern- og metallarbeider (smiearbeid) Sveisetjenester utført av sertifisert personell Varmebehandling- / herdingstjenester Andre Installasjons- / mekaniske-/ vedlikeholdstjenester 2.21 Transport- / forsynings- / avfallstjenester Landtransporttjenester (vei og jernbane) Leie av kraner og spesialkjøretøy, inkludert kran- og spesialkjøretøytjenester Post- og kurertjenester Flytransport (personell og frakt) Helikoptertjenester (personell og frakt) Sjøtransport Slepebåt- / lektertjenester Spedisjons- og fortollingstjenester Bergnings- og redningstjenester Håndtering / transport av skrap, avfall, slam og søppel Bilutleie, Reisebyråtjenester Flytte- og oppbevaringstjenester Annen transport, forsyning og avfallshåndtering Side 5 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

7 2.22 Konsulenttjenester - administrative og tekniske Ledelsesrelaterte konsulenttjenester Kontrakts-, innkjøps- og MArelaterte konsulenttjenester Personalrelaterte konsulenttjenester inkl. personalutvelgelse / rekrutteringstjenester Translatør- / tolktjenester Prosjektstyring / prosjektadministration Bygg og anleggsprosjektering Elektrotekniske konsulenttjenester Mekaniske konsulenttjenester Prosesstekniske konsulenttjenester Teknisk tegning inkl. CAD (DAK) Arkitekttjenester Geologiske og geotekniske tjenester Hydrologiske tjenester Kartverkstjenester Meteorologiske tjenester Oppmålingstjenester Materialteknologi- og beregningstjenester Kvalitetssikrings- / kvalitetskontrolltjenester Helse-, miljø- og sikkerhetstjenester Tredjeparts inspeksjons- / besiktnings- / revurderings- / verifikasjonstjenester Forsknings- og utviklingstjenester Konsulenttjenester innen varme-, kjøling- og ventilasjonsteknikk Konsulenttjenester innen data / IT og telekommunikasjon Konsulenttjenester innen VA (vann og avløp) Konsulenttjenester innen kjernekraft Konsulenttjenester innen PLS-/ PLC-/ Programmering (for konsulenttjenester innen data / IT og telekommunikasjon, bruk ) Konsulenttjenester innen fjernvarme/-kjøling og gass Konsekvensutredninger (f.eks. ved kraftutbygginger) Evaluering og optimalisering av energisystem Marinbiologiske tjenester Risikoevalueringstjenester Sporing og overvåking av forurensning Andre konsulenttjenester 2.23 Administrative tjenester Fotograftjenester (foto / film / video) Trykking, kopiering og layouttjenester Informasjon / markedsføring / reklametjenester Markedsundersøkelser Vikarbyrå / personalutleie - teknisk Vikarbyrå / personalutleie - administrativt Sikrings- og vektertjenester Utdanning og opplæring (eksl.data / IT-opplæring) Bygningsforvaltning / bygningsdrift Andre administrative tjenester 2.24 Data- og telekommunikasjonstjenester Installasjon/veiledning - maskinvare Installasjons- og støttetjenester - programvare Utvikling av programvare Nettverkstjenester Opplæring innen data / IT Internet / intranet / EDI-relaterte tjenester Tjenester knyttet til telekommunikasjons Telekommunikasjonstjenester (telefoni og dataoverføringstjenester, mobiltjenester, ) Andre data- / IT-relaterte tjenester 2.25 Juridiske-, finans- og forsikringstjenester Juridiske tjenester Skjønnsforretning / takseringstjenester Banktjenester Forsikringstjenester Regnskap- / bokføringstjenester Revisortjenester Inkassotjenester Andre juridiske, finans- og forsikringstjenester 2.99 Andre Støttetjenester Renholdstjenester (renhold av bygninger, kontor og vinduer) For industrirengjøringstjenester se kategori Vaskeritjenester Kontorstjenester Restaurant / kantine / catering tjenester Utleie av maskiner og annet Vei-vedlikehold, snørydding / brøyting Fjellboring og sprengningsstjenester Midlertidige boliger / brakker / kontorer Permanent / midlertidig energiforsyning (inkl. strømoverføring/-levering) Hotelltjenester Skogrydding-/ linjeryddingtjenester Dykketjenester Brannvernstjenester Andre støttetjenester 3 Entrepriser 3.01 Bygg og anleggsentrepriser Damanlegg Vei, kai og broer Fjellanlegg / Tunnelanlegg Bygninger Forbygninger Grunnarbeid / Planering Kabel- og rørgrøfter Andre bygg og anleggsentrepriser 3.02 Turn Key leveranse; Konstruksjon, anskaffelse, bygging og installasjon Pumpestasjoner Vannkraftanlegg Gasskraftanlegg Vindkraftanlegg Varme-, kraftvarme- og kjølingsanlegg Bølgekraftanlegg Atomkraftanlegg / -system Varmekraftanlegg Komplette rørgater Komplette kraftlinjer Komplette kabelanlegg (sjø / land) Fiberkabelanlegg / -system Andre moduler / enheter 3.03 Vann-og avløpsentrepriser Utblokking og rehabilitering av rør Strømperenovering av avløpssystem Styrt boring Innvendig belegging av rør VA-pumpestasjoner Målekummer Sjøledninger (for vann/avløp) Andre VA-entrepriser Side 6 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

8 COPYRIGHT Alle rettigheter til disse produkt- og tjenestekategoriene tilhører Sellihca Qualification Achilles Systems AS. Kopiering / reprodusering, helt eller delvis, av disse produkt- og tjenestekategoriene kan ikke gjøres uten skriftlig tillatelse fra Sellihca Qualification Achilles Systems AS COPYRIGHT Sellihca Qualification Achilles Systems AS 2010 Sellihca Qualification Achilles Systems AS P.O.Box 1817, Stoa Arendal, Norway Telephone: Facsimile: Side 7 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004

NORSOK STANDARD Rev. 3, Juni 2004 NORSOK STANDARD Z-015N Rev. 3, Juni 2004 Midlertidig utstyr Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies av den norske

Detaljer

Veiledning om biogassanlegg

Veiledning om biogassanlegg Veiledning om biogassanlegg Utarbeidet av Direktoratet for brann- og eksposjonsvern (DBE) i august 1998. Veiledningen foreligger pr 01.01.00 kun i elektronisk form. Veiledning om biogassanlegg 1 Innhold

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER

HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER HMS ved arbeid i vegtunneler RETNINGSLINJER Håndbok 213 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 HMS ved arbeid i vegtunneler Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Dataromsaggregat type CCD/U A for kompressor Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning dataromsaggregat.... 3

Detaljer

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager

Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikkerhet er ingen tilfeldighet Observer, tenk og reager Sikker håndtering av bitumen EN PRAKTISK GUIDE 2012 Nynas AB Utformet og produsert av Hesketh Design Limited, UK Nynas policy for helse, sikkerhet,

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften)

Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Utkast til veiledning til forurensningsforskriftens kapittel 18 (tankforskriften) Innledning Alle som eier, driver, leier eller på annen måte påvirker miljørisiko for tanker som inneholder farlige kjemikalier

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger

Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Spesifikasjon Inspeksjon og ettersyn av regionalnett kraftledninger Utarbeidet av: Siste versjon: Godkjent av: Organisasjon: Distribusjon: Håvard Bårli/ Håvard Bårli Even Ungersness Plan Åpen 2006-04-27

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler

Veien til biovarme. Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler Veien til biovarme Manual for produksjon av biovarme fra biobrensler 2 Cato Kjølstad Daglig leder Norsk Bioenergiforening Wergelandsveien 23 B 0167 OSLO Tlf: 23 36 58 70 Faks: 23 36 58 79 E-post: post@nobio.no

Detaljer

Forskrift om Utførelse av arbeid

Forskrift om Utførelse av arbeid Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 703 Forskrift om Utførelse av arbeid Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1357. Sist endret

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG

PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG PA 5601 PROSJEKTERINGSANVISNING PA 5601 AUTOMASJON OG SD-ANLEGG Godkjent dato: 2012-05-25 DocuLive nr: 200300705-13 Dokumenteier: B-direktør Utgiver: FS Dokumentansvarlig: FE Side 1 av 13 PA 5601 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Veiledning Sist oppdatert: 2015-04-08 Fysisk sikring mot ulovlig inntrengning Veiledning til forskrift om informasjonssikkerhet Forskrift om informasjonssikkerhet stiller krav

Detaljer

VA-norm Larvik kommune

VA-norm Larvik kommune VA-norm Larvik kommune Desember 2013 Denne VA-norm gjøres gjeldende fra 13.12.2013 og erstatter alle tidligere utgaver. Endringer og nye tillegg er skrevet med blå skrift. Innholdsfortegnelse l. GYLDIGHETSOMRÅDE...........................

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

Forord. Mer enn bare papirbok

Forord. Mer enn bare papirbok MED NETTRESSURS Forord Forord Dette er en av to bøker om praktisk automatiseringsteknikk. Denne boken, automatiseringsteknikk 2, tar for seg praktisk reguleringsteknikk og systemforståelse. Bok 2, automatiseringsteknikk

Detaljer