Sellihca Koder - Norsk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sellihca Koder - Norsk"

Transkript

1 services for professional procurement be better informed, make better decisions Innledning Sellihca - koder Sellihca Koder - Norsk Sellihca NO /2010

2 Sellihca-koder Innledning: I forbindelse med opprettelsen av Sellihca Kvalifikasjonsordning for den Nordiske energisektoren, er det utarbeidet et omfattende kodesystem for å registrere produkter og tjenester som anskaffes av denne bransjen. Hvert produkt/hver tjeneste din virksomhet ønsker å registrere i denne ordningen, må underordnes en slik Sellihca produkt/tjeneste-kode. Struktur: Sellihcas kodesystem er delt inn i tre hovedgrupper; 1. Produkter, 2. Tjenester, og 3. Entrepriser. Hver av disse hovedgruppene består av undergrupper, som igjen består av koder (d.v.s 3. nivå - f.eks ). Hvert produkt/hver tjeneste din virksomhet tilbyr, må registreres under en kode. Registrering av produkter/tjenester: Registrering av produkter/tjenester i Sellihca foretas i tre trinn: 1. Valg av kode: Sellihca tilbyr deg enkle hjelpemidler til å velge kode for produktet/tjenesten som skal registreres. I det elektroniske spørreskjemaet lagt til rette for å gjøre søk i kodene, basert på egendefinerte søkebegrep. 2. Beskrivelse av produktet/tjenesten med egen terminologi: I tillegg til at hvert produkt/tjeneste må underordnes en Sellihca-kode, krever ordningen også at produktet/tjenesten beskrives i fritekst. Produktene/tjenestene må beskrives ved bruk av vanlige, kjente formuleringer på engelsk, på en presis og forståelig måte. En utfyllende beskrivelse gir økte muligheter for at brukerne av databasen skal treffe ved søk etter det aktuelle produktet/den aktuelle tjenesten. Dette er informasjon som det på det sterkeste anbefales at vektlegges i registreringen. Eksempel på beskrivelse av henholdsvis et produkt og en tjeneste plassert under relevant kode: Forhåndsdefinert kode: Leverandørens beskrivelse Forhåndsdefinert kode: Leverandørens beskrivelse: Fire Fighting Equipment/Products Fire Extinguishers incl. Fire Hoses, Foam, and Powder Surface Protection and Treatment Sandblasting, Painting and Coating of steel structures like bridges Dersom ingen av kodene er dekkende for produktet / tjenesten som skal legges inn, kan en «99-gruppe» benyttes 1. Husk på at produkt-/tjenestebeskrivelsen er spesielt viktig her. 1 Med «99-grupper» menes koder som ender med 99, f. eks «99-gruppene» innledes med teksten «other...». Dette er grupper som skal ta høyde for de produkter og tjenester som ikke naturlig faller inn under noen annen kode. I 99-gruppene er en god og dekkende beskrivelse av produktet/tjenesten avgjørende for å bli identifisert ved søk i databasen. Side 1 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

3 Sellihca produkt/tjeneste-koder Blå bokstaver = nye kategorier og endringer i ordlyden / omfang 1 Produkter og Materiell 1.01 Produksjons - Vannkraft Pelton turbiner og tilhørende Francis turbiner og tilhørende Kaplan turbiner og tilhørende Pumpeturbiner og tilhørende Turnbinregulatorer og tilhørende Andre vannkraftturbiner og tilhørende 1.02 Produksjons - Vindkraft Vindmøllevinger og tilhørende Vindmøllebremser og tilhørende Dreiesystem for møllehals og tilhørende Vindmølleregulator og tilhørende Vindmølletårn og tilhørende Annet vindkraft 1.03 Kategori utgått - vennligst velg Kategori erstattet av Kategori erstattet av Kategori utgått - vennligst velg Kategori flyttet til Kategori erstattet av Produksjons - Varme, Kraftvarme & kjøling Brenselshåndterings og tilbehør Askehåndterings og tilbehør Røykgass og tilbehør Varmtvannskjel og tilbehør Dampkjeler og tilbehør Varmepumper og tilbehør Vannrensingssystem (for damp- /varmvannskjel etc) Utstyr for biologisk behandling av avfall/slam Vandrende gulv (i sorteringsanlegg) Båndtransportør, lamell (i sorteringsanlegg) Annet varme-, kraftvarme- og kjøling 1.05 Produksjons - Kjernekraft Reaktor og kjerne Brenselselementer Skjerming Reaktortank og tilbehør Styrestaver og tilbehør Hovedsirkulasjonspumper Brenselshåndterings Inspeksjons Nukleære kontroll- og instrumenteringssystemer og reservedeler Sikkerhetssystemer og reservedeler Utstyr for håndtering av radioaktivt avfall Hovedkjølesystem, rør, ventiler og gjennomføringer Prøvetakings Kjølevannssystem Reaktorinnesluttning og ventilasjon Dosemetri Brannvegger og gjennomføringer Brenselslager Roboter, fjernstyrt Reaktorbrensel Reaktortrykktank og interne deler Trykkontroll system (PWR) Dampgenerator Kjemi og volumkontroll Borsystem og nødkjølingssystem Annet kjernekraft 1.06 Produksjons Gass & Dampturbiner Gassturbiner og tilhørende generator Dampturbiner og tilhørende generator Luftinntak med tilhørende filter Annet gass- og dampturbin 1.07 Kategori utgått - vennligst velg Kategori erstattet av og Kategori erstattet av og Kategori utgått - vennligst velg Kategori utgått - vennligst velg Kategori utgått - vennligst velg Kategori utgått - vennligst velg 1.08 Luker / varegrinder / porter Luker og tilhørende Porter og tilhørende Varegrinder og tilhørende 1.09 Pumper og kompressorer Sentrifugalpumper og tilhørende Stempelpumper og tilhørende Stempelkompressorer og tilhørende Skruekompressorer og tilhørende Aksialkompressorer og tilhørende Andre pumper og tilhørende Andre kompressorer og tilhørende 1.10 Ventiler og tilhørende Kuleventiler og tilhørende Spjeldventiler og tilhørende Sluseventiler og tilhørende Seteventiler og tilhørende Nåleventiler og tilhørende Pluggventiler og tilhørende Tilbakeslagsventiler og tilhørende Kontrollventiler og tilhørende Sikkerhetsventiler, sprengblikk og tilhørende Magnetventiler og tilhørende Aktuatorer og annet ventilinstrumenteringstilbehør Andre ventiler og tilhørende 1.11 Rør, rørdeler, slanger, filtre, pakninger Stål-/metallrør Stål-/metallflenser og andre rørdeler Ikke-metallrør (plast/kompositter ) Ikke-metallflenser og andre rørdeler (plast/kompositter ) Slanger og tilbehør Festemateriell for rør og slanger Filter / siler og tilhørende Pakninger, tetningsmateriale, rørisolasjonsmateriell Preisolerte rør (til f.eks fjernvarme/-kjøling) Skjøtesystem / muffer for preisolerte rør Andre rør, slanger, filtre, pakninger og tilbehør 1.12 Generatorer Generatorer og tilhørende Reversible maskiner og tilhørende Magnetiserings Annet generator og tilbehør 1.13 Transformatorer Krafttransformatorer og tilhørende Fordelingstransformatorer og tilhørende Reguleringstransformatorer og tilhørende Måletransformatorer (strøm og spenning) og tilhørende Styrestrømstransformatorer og tilhørende Andre transformatorer og tilhørende 1.14 Master, stolper og linjemateriell (inkl. liner) Stålmaster og traverser Aluminiumsmaster og traverser Betongmaster og traverser Glassfiberarmerte stolper / kunststoffstolper og traverser Impregnerte stolper og traverser Veilysmaster inkl. fundamenter, stolpearmer Isolatorer Lineoppheng, klemmer og andre armaturer Materiell for vei- og gatebelysning Stålaluminiumsline, feral Andre uisolerte liner Isolerte liner Side 2 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

4 Barduner og tilhørende Skilt og merkemateriell for liner (for kabelmerking se kategori ) Skjøtehylser og annet skjøtemateriell for liner Andre master, stolper, linjemateriell og tilhørende 1.15 Kabler, ledninger, skap og Sjøkabel (høy- og lavspent) Jordkabel (høy- og lavspent) Signalkabel inkl. data- og kommunikasjonskabel Fiberkabel og tilhørende Installasjonskabel og -ledning Kabelfordelingsskap Kabelinntaksskap Berøringssikkert tilkoplings, høy- og lavspent Skjøte- og endemuffer, høy- og lavspent Kabelbeskyttelse Galvanisert materiell for kabel og ledning Kabelmerkemateriell Opphengings- og festemateriell for kabel Kontaktpressingsmateriell inkl. kabelhylser, kabelsko Andre kabler og ledninger (isolert og uisolert) Annet kabel-/ ledningstilbehør, skap 1.16 SF-6 anlegg og tilhørende SF-6 Anlegg (komplette anlegg) SF-6 Samleskinner og tilhørende SF-6 Effektbrytere og tilhørende SF-6 Skillebrytere og tilhørende SF-6 Lastbryteranlegg og tilhørende SF-6 Lastskillebryteranlegg og tilhørende SF-6 Jordbrytere og tilhørende SF-6 Overspenningsavledere og tilhørende SF-6 Rørføringer/gjennomføringer og tilhørende SF-6 Spenningstransformatorer og tilhørende SF-6 Strømtransformatorer og tilhørende Andre SF-6 anlegg og tilhørende 1.17 Høyspennings/materiell inkl. brytere (>=1000V AC / 1500V DC) Kompenseringsanlegg inkl. AC/DC filteranlegg og tilhørende (komplette anlegg) Likeretteranlegg / omformeranlegg og tilhørende Effektbrytere og tilhørende Skillebrytere, lastbrytere og tilhørende Jordingsbrytere og tilhørende Høyspenningsmotorer og tilhørende Koplingsanlegg, generator-uttak og tilhørende Nettstasjoner og tilhørende (inkl. fundament) Annet høyspennings og materiell 1.18 Lavspennings/materiell inkl. brytere (<1000V AC / 1500V DC) Kompenseringsanlegg og tilhørende (komplette anlegg) Effektbrytere og tilhørende (oljefattige, luft ) Skillebrytere, lastbrytere og tilhørende Jordingsbrytere og tilhørende Lavspenningsmotorer og tilhørende Tavler, apparatanlegg og tilhørende Installasjonsmateriell inkl. belysning og varme (for større varmeanlegg, velg blant kategorier i 1.24) Annet lavspennings og materiell 1.19 Vern Overstrømsvern og tilhørende Differensialvern og tilhørende Overspennings-/ underspenningsvern og tilhørende Jordfeilvern og tilhørende Linjevern og tilhørende Sikringer, sikringsholdere og tilhørende Jordingsmateriell Andre vern og tilhørende 1.20 Styringsanlegg /-Systemer / Nettinformasjonssystemer Fjernkontrollanlegg Lokalkontrollanlegg Systemer for Krafthandel / Markedssentraler / Portfolio Management Systems EIB og bus-systemer Fjernavlesning- og effektstyringsanlegg Nettinformasjonssystemer (NIS) SRO-anlegg (styring, regulering og overvåkning) for fjernvarme/- kjøling og gass Andre styringsanlegg inkl. kontroll / apparatanlegg 1.21 Måle- og instrumenterings Energi-,strøm- og spenningsmålings (Kwhmålere/terminaler, KVArh-målere, Max-målere, Kombimålere etc) Måleverdiomformere Loggende instrumenter, feilskrivere Temperatur-, trykk-, nivå- og mengdemålere (væske, gass ) Synkronoskop Vibrasjonsmåle Meteorologiske målestasjoner Multimeter, serviceinstrumenter Avregnings (fiskale målesystemer) Varsling- og overvåkningssystem for fjernvarme / -kjøling og gass Energimålere for fjernvarme / - kjøling Annet måle- og instrumenterings 1.22 Batterier, nødstrømsaggregater og UPSer Blyakkumulatorer (startbatterier ) og tilhørende Andre batterier og strømenheter (UPSer) og tilhørende Stasjonære nødstrømsaggregater og tilhørende Transportable nødstrømsaggregater og tilhørende Andre nødstrømsaggregater og tilhørende 1.23 Bygningsmateriell Sand, grus og pukk Sement og betong Murblokker / stein Trelast Isolasjonsvarer Papp, folier, membraner, fuge-, fyllings- og tetningsmidler Plater, takstein, heller, fliser Kledning og dekke Låser, beslag, festemidler Ferdigvarer til råbygg: porter, dører, vinduer, seksjonsvegger, trapper, rekkverk Sanitær, vann og avløpsmateriell (inkl. kummer, sisterner ) Blikkenslagervarer Generell innredning og inventar inkl. tapeter, tekstiler og gulvbelegg Informasjonsskilter og tavler Armerings-/forsterkningsmateriell Annet bygningsmateriell 1.24 Varme / kjøling / ventilasjon Varme- / kjølings- / ventilasjonsanlegg (komplette anlegg) Kjøle- og fryseenheter og tilhørende Fukte- og tørkeenheter og tilhørende Ventilasjonsfiltre og tilhørende Dempere / spjeld og tilhørende Luftekanaler og tilhørende Varmevekslere / kondensatorer og tilhørende Varmeslynger / -anlegg (elektrisk, damp, vann ) og tilhørende Vifter og tilhørende Undersentral / kundesentral / villasentral for fjernvarme / - kjøling Side 3 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

5 Annet varme- / kjøle- / ventilasjons 1.25 Sikkerhet / verne- / sikrings- / brannsluknings Sikrings og tilbehør (inkl adgangskontroll) Personlig verne (fallsikring, belter, hjelmer, hørselsvern, åndedrettsvern, røkdykker ) Arbeidstøy, vernetøy, vernesko Førstehjelps Rednings / -produkter Brannslukkings / -produkter Brann- / gassdeteksjons, varslings og beskyttelsessystemer Utstyr for EMP-skjerming (elektromagnetisk puls), eksplosjonssikring og ABC-sikring (atom, biologisk, kjemisk) Annet sikkerhet / verne- / brannsluknings 1.26 Utstyr for transport - og materialhåndtering Lastebiler, varebiler og kombinerte kjøretøy og reservedeler Personbiler, pickup vagner og stationsvogner og reservedeler Beltegående kjøretøy inkl. snøscootere og reservedeler Traktorer og trucker og reservedeler Mobile kraner og reservedeler Anleggsmaskiner (gravemaskiner, hjullastere ) og reservedeler Containere og vogner inkl. tilhengere Kraner og heiser Taljer og spill inkl. løfte for stolper/master Taubaner Kabelutleggings- og linestrekkings (trommelvogner, strekkeverktøy ) Wire, tau, kjetting, stropper og tilhørende løfte Kjøretøyrekvisita (eksosanlegg, dekk, vindusviskere ) Andre kjøretøy inkl. båter Annet for materialhåndtering 1.27 Verksted og materiell Kjøretøyteknisk (garasjebukker, bremsetester, forstillings ) Mekanisk verksted (delevaskere, maskinsentra, dreiebenker, presser, sager ) Sveiseapparater og sveise Stål / metaller/plast/kompositter (plater, stenger, profiler, rister ) Skruer, muttere, bolter, skiver Lager-, paknings- og tetningsmateriell Annet verksted Annet verkstedmateriell 1.28 Redskap / verktøy Motorisert redskap (elektrisk, bensin, pneumatisk og hydraulisk) Redskap for skogrydding, fjellboring, sprengning Håndredskap (sager, spader ) Håndverktøy (hammere, skrutrekkere, tenger ) Arbeid under spenning (AUS)- verktøy Jordingsapparater Stiger inkl. isolerte stiger Støvsugere til industriell bruk Annet redskap / verktøy 1.29 Transmisjoner og hydrauliske / pneumatiske systemer Hydrauliske aggregater og tilhørende Pneumatiske aggregater og tilhørende Transmisjoner (gearbokser, koplinger, remmer og kjeder) og tilhørende Andre transmisjoner og hydrauliske / pneumatiske systemer 1.30 Tanker / beholdere / kolonner Lagringstanker inkl. kuletanker og tilhørende Trykktanker, akkumulatorer og tilhørende Kolonner og tilhørende Innvendige deler til tanker, beholdere og kolonner Andre tanker / beholdere / kolonner og tilbehør 1.31 Oljer / gasser / kjemikalier / malingsprodukter Maling / lakkprodukter Petroleumsprodukter (LPG, bensin, gass, oljer, parafin, fyringsolje ) Slipemidler, poleringsmidler Industrigasser Smøroljer Hydraulikkoljer Isoleringsolje Tilsetningsmidler, inhibitorer Renseprodukter (For rengjøringsmidler se kategori ) Laboratoriekjemikalier Vannbehandlingskjemikalier Uorganiske og organiske kjemikalier Metalloider (ikke-metaller og halvmetaller) Korrosjonshindrende produkter Andre kjemikalier, gasser, oljer og malingsprodukter 1.32 Miljø / produkter Utstyr / produkter for behandling og gjenvinning av / fra avløpsvann Utstyr / produkter for gjenvinning av olje Utstyr / produkter for støybegrensning Utstyr / produkter for behandling av asbestprodukter Annet og produkter for avfallshåndtering / gjenvinning Annet miljø og produkter 1.33 Kontormateriell og Kontor og materiell Kontormøbler og innredning Kontor- og IT-rekvisita Lyd- og billed inkl. tilbehør Forhåndstrykte blanketter, konvolutter, brevark, fakturaer Tidsskrifter, bøker, manualer Arkiveringssystemer og produkter Trykk og fotografisk materiell og inkl. kopimaskiner Informasjons- og reklamemateriell / Annet kontormateriell og 1.34 Data- og telekommunikasjons inkl. programvare Data (maskinvare) - Arbeidsstasjoner (PC er og Unix) Data (maskinvare) - Servere (PC, Unix, ) Data (maskinvare) - Stormaskiner, (CPU'er, lagringsmedia og annet stormaskin og tilbehør) Data-perifer (monitorer, printere og annet perifer) Kommunikasjons og tilbehør (rutere, modemer, HUB'er ) Databaser, programvareutviklingsverktøy, dataadministrasjonsverktøy, Generell forretningsprogramvare (finansiell, logistikk, personal, dokument admin., ledelsesinfo., ) Generell teknisk programvare (spesialist systemer, CAD/CAM, instrumentering, automasjon ) Kontoradministrasjonsprogramvare (regneark, planlegging, tekstbehandling, grafikk, arkivering, dokumentstyring ) Programvare - støttesystemer (driftsstøtte, sikkerhetssystemer, nettverk / kommunikasjonssoftware (LAN/WAN/internett/intranett )) Telekommunikasjons og systemer (PABX`s, telefonsentraler., telefoner/mobiltelefoner, telex / telefax, tilbehør, ) Audio/Video og tilbehør Transmisjons for telekommunikasjon (inkl. mikrobølge, antenner ) Telemetri utestasjoner / fjernterminal anlegg Annet data og kommunikasjons og tilbehør 1.99 Andre produkter og materiell Veiskilt, kjegler, veisikringsmateriell Emballasje Sanitær og materiell (såper og rengjøringsmidler, toilettpapir ) Utstyr og leveranser til kantiner/storkjøkken Side 4 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

6 Utstyr og materiell til fiskeanlegg (inkl. fõr, fisk ) Mat- og drikkevarer Sprengstoff, tennlegemer Gjødsel- og kalkprodukter Jernvareprodukter Biobrensel Andre produkter og materiell 2 Tjenester 2.01 Oppføring / vedlikehold av bygningsmasse Tømrerarbeid Maling- / tapetsering- og golvleggingsarbeid Installasjon / vedlikehold av elektrisk anlegg Installasjon / vedlikehold av ventilasjon-, varme- og airconditioninganlegg Oppføring / vedlikehold av betong / mur (inkl. fundamenter) Installasjon / vedlikehold av av brannsikrings Installasjon / vedlikehold av sikrings- / adgangskontroll Installasjon / vedlikehold av heiser / elevatorer og tilhørende Landskapstjenester inkl. jordarbeider Rivingsarbeider Installasjon / vedlikehold av VVSsystemer (inkl. rørleggertjenester) Andre byggtekniske installasjons- / vedlikeholdstjenester 2.02 Installasjon / vedlikehold av produksjonsapparatet Vedlikehold av damanlegg (magasin, vannvei og elveløp inkl. kulverter og kanaler) Installasjon / vedlikehold av rørgater for vannkraft og tilhørende Installasjon / vedlikehold av stenge- og tappeorganer / systemer Installasjon / vedlikehold av unikt vannkraft (ref. kategori 1.01) Installasjon / vedlikehold av unikt vindkraft / systemer (ref. kategori 1.02) Installasjon / vedlikehold av varme, kraftvarme & kjølings / - systemer (ref. kategori 1.04) Installasjon / vedlikehold av unikt bølgekraft / systemer Installasjon / vedlikehold av unikt atomkraft / systemer (ref. kategori 1.05) Installasjon / vedlikehold av damp og gassturbiner og tilbehør (ref. kategori 1.06) Installasjon / vedlikehold av generatorer og tilhørende Installasjon / vedlikehold av krafttransformatorer og tilhørende Installasjon / vedlikehold av bryteranlegg og tilhørende Installasjon / vedlikehold av styrings- / kontrollanlegg og tilhørende Installasjon / vedlikehold av løfteanretninger / kraner og tilhørende Installasjon / vedlikehold av annet kraftproduksjons / systemer 2.03 Installasjon / vedlikehold av transmisjons- og distribusjons Strekking / vedlikehold av liner og tilhørende Oppføring / vedlikehold av master, stolper og tilhørende Legging / vedlikehold av underjordiske kabler og tilhørende Legging / vedlikehold av undersjøiske kabler og tilhørende Legging / vedlikehold av telekommunikasjonskabler og tilhørende Installasjon / vedlikehold av transformatorer og tilhørende Oppføring / vedlikehold av trafostasjoner og tilhørende Installasjon / vedlikehold av annet transmisjons- og distribusjons / systemer 2.04 Installasjon / vedlikehold av hjelpesystemer Installasjon / vedlikehold av dampanlegg Installasjon / vedlikehold av lensesystemer Installasjon / vedlikehold av kjølevannsanlegg Installasjon / vedlikehold av trykkluftanlegg Installasjon / vedlikehold av renseanlegg Installasjon / vedlikehold av pumper og kompressorer Installasjon / vedlikehold av ventiler og tilbehør Installasjon / vedlikehold av rør, rørsystem, slanger, filtre, pakninger Installasjon / vedlikehold av roterende elektriske maskiner Installasjon / vedlikehold av andre hjelpesystemer 2.05 Kjernekrafttjenester Strålevernsarbeid Reaktorfysikk Reaktorkjerneservice Kontrollstavservice Brenselshåndtering Nukleærkontroll og instrumentering Demontering av atomkraftanlegg Avfallstjenester, radioaktivt avfall Brenselstjenester Vedlikeholdstjenester under nedstengning Nedstengningsplanlegging og - ledelse Nukleære sikkerhetsvurderinger og -analyser Andre tjenester knyttet til kjernekraft 2.06 Prosessrelaterte tjenester Installasjon / vedlikehold av prosessrelaterte mekaniske system Installasjon / vedlikehold prosessrelaterte elektriske system Installasjon / vedlikehold av prosessrelaterte instrumenteringsog kontrollsystemer Andre prosessrelaterte tjenester 2.07 Installasjon og vedlikehold av fjernvarme/fjernkjøle- og gassnett Graving av grøfter for rørnett for fjernvarme/-kjøling og gass Montasje, skjøting / muffing og vedlikehold av rørnett for fjernvarme,kjøling og gass Installasjon og vedlikehold av undersentraler/kundesentraler for fjernvarme Andre installasjon og vedlikehold av fjernvarme-/fjernkjøle- og gassnett Reservert for nye grupper 2.20 Andre Installasjons - / mekaniske- / vedlikeholdstjenester Overflatebehandlings- / sandblåsingstjenester Industrirengjøringstjenester / saneringstjenester Stillastjenester Repasjon og vedlikehold av kjøretøy / transport Isoleringstjenester (støy og termisk) Maskineringstjenester ( dreie- / frese- / boretjenester ) Diverse jern- og metallarbeider (smiearbeid) Sveisetjenester utført av sertifisert personell Varmebehandling- / herdingstjenester Andre Installasjons- / mekaniske-/ vedlikeholdstjenester 2.21 Transport- / forsynings- / avfallstjenester Landtransporttjenester (vei og jernbane) Leie av kraner og spesialkjøretøy, inkludert kran- og spesialkjøretøytjenester Post- og kurertjenester Flytransport (personell og frakt) Helikoptertjenester (personell og frakt) Sjøtransport Slepebåt- / lektertjenester Spedisjons- og fortollingstjenester Bergnings- og redningstjenester Håndtering / transport av skrap, avfall, slam og søppel Bilutleie, Reisebyråtjenester Flytte- og oppbevaringstjenester Annen transport, forsyning og avfallshåndtering Side 5 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

7 2.22 Konsulenttjenester - administrative og tekniske Ledelsesrelaterte konsulenttjenester Kontrakts-, innkjøps- og MArelaterte konsulenttjenester Personalrelaterte konsulenttjenester inkl. personalutvelgelse / rekrutteringstjenester Translatør- / tolktjenester Prosjektstyring / prosjektadministration Bygg og anleggsprosjektering Elektrotekniske konsulenttjenester Mekaniske konsulenttjenester Prosesstekniske konsulenttjenester Teknisk tegning inkl. CAD (DAK) Arkitekttjenester Geologiske og geotekniske tjenester Hydrologiske tjenester Kartverkstjenester Meteorologiske tjenester Oppmålingstjenester Materialteknologi- og beregningstjenester Kvalitetssikrings- / kvalitetskontrolltjenester Helse-, miljø- og sikkerhetstjenester Tredjeparts inspeksjons- / besiktnings- / revurderings- / verifikasjonstjenester Forsknings- og utviklingstjenester Konsulenttjenester innen varme-, kjøling- og ventilasjonsteknikk Konsulenttjenester innen data / IT og telekommunikasjon Konsulenttjenester innen VA (vann og avløp) Konsulenttjenester innen kjernekraft Konsulenttjenester innen PLS-/ PLC-/ Programmering (for konsulenttjenester innen data / IT og telekommunikasjon, bruk ) Konsulenttjenester innen fjernvarme/-kjøling og gass Konsekvensutredninger (f.eks. ved kraftutbygginger) Evaluering og optimalisering av energisystem Marinbiologiske tjenester Risikoevalueringstjenester Sporing og overvåking av forurensning Andre konsulenttjenester 2.23 Administrative tjenester Fotograftjenester (foto / film / video) Trykking, kopiering og layouttjenester Informasjon / markedsføring / reklametjenester Markedsundersøkelser Vikarbyrå / personalutleie - teknisk Vikarbyrå / personalutleie - administrativt Sikrings- og vektertjenester Utdanning og opplæring (eksl.data / IT-opplæring) Bygningsforvaltning / bygningsdrift Andre administrative tjenester 2.24 Data- og telekommunikasjonstjenester Installasjon/veiledning - maskinvare Installasjons- og støttetjenester - programvare Utvikling av programvare Nettverkstjenester Opplæring innen data / IT Internet / intranet / EDI-relaterte tjenester Tjenester knyttet til telekommunikasjons Telekommunikasjonstjenester (telefoni og dataoverføringstjenester, mobiltjenester, ) Andre data- / IT-relaterte tjenester 2.25 Juridiske-, finans- og forsikringstjenester Juridiske tjenester Skjønnsforretning / takseringstjenester Banktjenester Forsikringstjenester Regnskap- / bokføringstjenester Revisortjenester Inkassotjenester Andre juridiske, finans- og forsikringstjenester 2.99 Andre Støttetjenester Renholdstjenester (renhold av bygninger, kontor og vinduer) For industrirengjøringstjenester se kategori Vaskeritjenester Kontorstjenester Restaurant / kantine / catering tjenester Utleie av maskiner og annet Vei-vedlikehold, snørydding / brøyting Fjellboring og sprengningsstjenester Midlertidige boliger / brakker / kontorer Permanent / midlertidig energiforsyning (inkl. strømoverføring/-levering) Hotelltjenester Skogrydding-/ linjeryddingtjenester Dykketjenester Brannvernstjenester Andre støttetjenester 3 Entrepriser 3.01 Bygg og anleggsentrepriser Damanlegg Vei, kai og broer Fjellanlegg / Tunnelanlegg Bygninger Forbygninger Grunnarbeid / Planering Kabel- og rørgrøfter Andre bygg og anleggsentrepriser 3.02 Turn Key leveranse; Konstruksjon, anskaffelse, bygging og installasjon Pumpestasjoner Vannkraftanlegg Gasskraftanlegg Vindkraftanlegg Varme-, kraftvarme- og kjølingsanlegg Bølgekraftanlegg Atomkraftanlegg / -system Varmekraftanlegg Komplette rørgater Komplette kraftlinjer Komplette kabelanlegg (sjø / land) Fiberkabelanlegg / -system Andre moduler / enheter 3.03 Vann-og avløpsentrepriser Utblokking og rehabilitering av rør Strømperenovering av avløpssystem Styrt boring Innvendig belegging av rør VA-pumpestasjoner Målekummer Sjøledninger (for vann/avløp) Andre VA-entrepriser Side 6 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

8 COPYRIGHT Alle rettigheter til disse produkt- og tjenestekategoriene tilhører Sellihca Qualification Achilles Systems AS. Kopiering / reprodusering, helt eller delvis, av disse produkt- og tjenestekategoriene kan ikke gjøres uten skriftlig tillatelse fra Sellihca Qualification Achilles Systems AS COPYRIGHT Sellihca Qualification Achilles Systems AS 2010 Sellihca Qualification Achilles Systems AS P.O.Box 1817, Stoa Arendal, Norway Telephone: Facsimile: Side 7 av 7 Sist oppdatert: 11/2010

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe

Mobile varmeløsninger. Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Mobile varmeløsninger Leveres med Gass, Olje, Strøm, Pellet eller Varmepumpe Norges største leverandør av mobile varmeanlegg. Parat Halvorsen AS har levert varmecontainere gjennom flere tiår. Vår filosofi

Detaljer

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Nottveit - Vedlegg 6 - STB Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. ADKOMSTVEIER... 2 3. KRAFTSTASJONEN... 2 1.1. FUNDAMENT... 2 1.2. OVERBYGG... 2 4. ELEKTRO-MEKANISK UTRUSTNING... 2 1.3. MASKINTEKNISK

Detaljer

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger

www.bagges.no Ventiler Pakninger Ensinger Ventiler Pakninger Termisk isolasjon Passiv brannbeskyttelse Ensinger Elektrisk isolasjon Teknisk plast Ventiler Gjennom tider med spennende utvikling i både miljø og teknologi, har det gode samarbeidet

Detaljer

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform.

Power Generation. En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Power Generation En kort oversikt over energiforbruk og energiformer på en produksjonsplattform eller boreplattform. Forbrukere Hotellet massiv bruk av elektrisitet for lys, oppvarming, kantine, trimrom

Detaljer

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen Terje Johan Aasen Sales manager, Nordic region Mo i Rana, 15 november 2011 services for sustainable procurement global resources. local skills Sellihca kvalifikasjonsordning for den nordiske energibransjen

Detaljer

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i energimontørfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 10. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Montering inverter. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Montering inverter Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold Montasje av inverter varmepumpe... 3 En montasje består av... 3 Montasje... 3 Plassering....

Detaljer

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket SIGNAL Kap.: 5 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Innvendig Sikringsanlegg Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 UTFØRELSE AV ROM FOR SIKRINGSANLEGG...3 2.1 Bygninger og rom...3 2.1.1 Temperatur...3 2.1.2 Fuktighet...4 2.1.3 Støv...4 2.2 Omformerrom...4

Detaljer

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB

Sigurd Sørum AS. Våre leverandører. Våre markeder. Etablert 1927. 23 årsverk (1. jan. 2011) Eid av Indutrade Flödesteknik AB Bildet kan ikke vises. Datamaskinen har kanskje ikke nok minne til å åpne bildet, eller bildet kan være skadet. Start datamaskinen på nytt, og åpne deretter filen på nytt. Hvis rød x fortsatt vises, må

Detaljer

1.000 MW VINDKRAFT I MIDT-NORGE

1.000 MW VINDKRAFT I MIDT-NORGE 1.000 MW VINDKRAFT I MIDT-NORGE Windcluster Norway Trondheim 17.03.2016 Statkraft skal bygge 1.000 MW vindkraft i Midt-Norge i perioden 2016 2020 på vegne av Fosen Vind DA 752 MW på Fosen 155 MW i Snillfjord

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord

Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells arbeidsplasser ombord Skjema Kartlegging / vernerunde Skjema Versjon: 1.01 Opprettet: 06.06.2012 Skrevet av: KRR Godkjent av: PWN Gjelder fra: 30.10.2012 Sidenr: 1 av 5 Kartlegging (vernerunde) for de fysiske forhold toktpersonells

Detaljer

Nettutvikling i Midt-Norge Anskaffelser Roger Eriksen, innkjøpsansvarlig kraftledning Midt-Norge. Frokostmøte FAVEO, Trondheim, 12.2.

Nettutvikling i Midt-Norge Anskaffelser Roger Eriksen, innkjøpsansvarlig kraftledning Midt-Norge. Frokostmøte FAVEO, Trondheim, 12.2. Nettutvikling i Midt-Norge Anskaffelser Roger Eriksen, innkjøpsansvarlig kraftledning Midt-Norge Frokostmøte FAVEO, Trondheim, 12.2.2014 Været i det siste har gjort at is og snø pakker seg på liner og

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne tekniske spesifikasjonen gjelder elektrotekniske krav til nettstasjoner av typene Spesifikasjon 211-05 NETTSTASJON ROM I BYGG OG UNDERJORDISK - ELEKTROTEKNISKE KRAV Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Kim Ove Asklund Gyldig fra: 2015-10-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Leverandørseminar 01.10.2013 Tommy Thrana Innkjøpssjef. Innkjøp i Helgelandskraft

Leverandørseminar 01.10.2013 Tommy Thrana Innkjøpssjef. Innkjøp i Helgelandskraft Leverandørseminar 01.10.2013 Tommy Thrana Innkjøpssjef Innkjøp i Helgelandskraft Agenda Innkjøpsavdelingen i Helgelandskraft Rammebetingelser og prinsipper Organisering av Innkjøpsarbeidet Prosjektanskaffelser

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet

Sikkerhetsventil Leser, Pneumatisk tilsatsbelastet Leser, Utgave produktkatalog Pneumatisk 1, 2009-12-07 tilsatsbelastet Sidhuvud1 produktkatalog Sikkerhetsventil produktkatalog produktkatalog Prinsippskisse for tilsatsbelastet sikkerhetsventil Eksempler

Detaljer

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016

Jernbaneverket Teknisk regelverk Utgitt 1. februar 2016 Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/koblingsanlegg/vedlegg/informasjon som skal oppgis til leverandør ved spesifisering av brytere (normativt) Fra Teknisk regelverk utgitt 1. februar 2016 < Banestrømforsyning

Detaljer

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen

Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Svartediket 22.06.2010 Risiko og sårbarhet innen vannforsyningen Driftskontrollanlegg Thomas Frydenberg Hva omfatter begrepet driftskontroll I ROS sammenheng er det prosesskontroll funksjonen i driftskontrollanlegget

Detaljer

TermoRens Offshore Service as

TermoRens Offshore Service as TermoRens Offshore Service as Rens av Kjølesystem for Båtmotorer 2015 Arild Kvalvik, Driftssjef Torgeir Herfindal, Salgssjef TermoRens Offshore Service as Termorens Offshore Service AS er en naturlig videreføring

Detaljer

Velkommen. Ivar Aasen

Velkommen. Ivar Aasen Velkommen Ivar Aasen Presentasjon: Vulkan firma, historikk og beliggenhet Hawle Baio Justerbart flensestykke Ventilrobot Kuplinger Historikk AS Vulkan ble etablert i 1884 og var en betydelig støperibedrift

Detaljer

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR

BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR HMS BRUK AV PERSONLIG VERNEUTSTYR Dok. ansvarlig: Einar Magnus Dahl Dok. godkjenner: Arild Myrvang Gyldig fra: 2014-09-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 5 SIKKERHETSINSTRUKS - PERSONSIKKERHET - PERSONLIG

Detaljer

Statnett i Midt-Norge

Statnett i Midt-Norge Statnett i Midt-Norge Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef Statnett Håvard Moen, Prosjektleder for prosjektpakke Vindkraft Midt 7.mai, Trondheim Dette er Statnett Statnett er systemansvarlig i det

Detaljer

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L

WEB basert. Leder VA KJELL MYKLEBUST km@normatic.no D R I F T S K O N T R O L L WEB basert Leder VA D R I F T S K O N T R O L L Nordfjordeid Førde Lillehammer Sandvika LOKALISERING NORMATIC AS Landsdekkende leverandør av automasjonssystem Etablert i 1998 50 ansatte Omsetning : 60

Detaljer

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN

VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN VENTILER FOR HAVBRUKSNÆRINGEN Foto oppdrettsanlegg: Kvarøy Fiskeoppdrett AS www.jsc.no OSLO - BERGEN - STAVANGER - ARENDAL SPJELDVENTILER Ventilene innehar godkjenninger fra anerkjente selskap som TUV,

Detaljer

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting.

Sørum kommune skal bygge om Fjellbo VP. Stasjonen er fra 1984, og det er i hovedsak pumper og elektroinstallasjon som krever utskifting. Oppdragsgiver: Sørum kommunalteknikk KF Oppdrag: 522332 Rehabilitering Fjellbo VP Del: Dato: 2010-07-01 Skrevet av: Jon Brandt Kvalitetskontroll: SKISSEPROSJEKT OMBYGGING FJELLBO VP INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6

INNHOLDSFORTEGNELSE 5 TEGNINGER... 6 Spesifikasjon 013-02 FELLESFØRING FIBEROPTISK KABEL I DISTRIBUSJONSNETTET Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Jørn Berntzen Jens Tore Holene Gyldig fra: 2009-03-01 Distribusjon: Åpen Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 01 Viftekonvektorer og tak kassetter INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stig Jarle Johansen Produktansvarlig

Stig Jarle Johansen Produktansvarlig Stig Jarle Johansen Produktansvarlig Sigum AS Våre leverandører Etablert 1927. 22 Ansatte Eid av Indutrade Flödesteknik AB Våre markeder Kraftproduksjon Marine - skipsverft Landbasert, generell industri

Detaljer

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

Notat. Statnett. OA-v. Sak: Statnett Notat Sak: Veileder for når systemansvarlig skal informeres og deretter ev. fatte før idriftsettelse av nye anlegg eller endringer i egne anlegg i eller tilknyttet regional- eller sentralnettet

Detaljer

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...

1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer... Definisjoner, forkortelser og symboler Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DEFINISJONER...3 3 FORKORTELSER...6 4 SYMBOLER FOR KOBLINGSSKJEMA...7 4.1 Belysning...7 4.2 Reservestrømsystemer...7 Definisjoner,

Detaljer

Markedsmuligheter Statkraft

Markedsmuligheter Statkraft LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Markedsmuligheter Statkraft PROSJEKTEIERE: Markedsmuligheter Statkraft Investeringer omlag 6 mrd kroner 2020 Drift i region nord omlag 3 mrd kroner - 2020

Detaljer

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ

VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ VEILEDNING FOR ET SIKRERE OG BEDRE ARBEIDSMILJØ Innhold: Arbeid i høyden... 4 Kjemisk helsefare... 8 Personlig verneutstyr... 9 Sertifikater/krav til opplæring...

Detaljer

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104

Ny stolpe R101. Stolpeskift med isolert linje R102. Stolpeskift med uisolert linje R103. Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R104 Produkt R101 R102 R103 Navn Ny stolpe Stolpeskift med isolert linje Stolpeskift med uisolert linje R104 Luft-stikkledning EX 3/4x50 Al R105 R106 R107 R108 R109 R110 R111 Isolert luftlinje EX 3/4x50 Al

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Presentasjon av virksomheten 2008

Presentasjon av virksomheten 2008 Presentasjon av virksomheten 2008 Historikk Hellenes AS ble etablert i Førde i 1999 av Agnar Hellenes, som har bred industriell erfaring med bl.a. 15 års fartstid innen landbasert oljeindustri og renseteknologi,

Detaljer

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler.

Arbeidsmiljø for driftsoperatøren. Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. Arbeidsmiljø for driftsoperatøren Beskyttelse mot kjemisk, biologisk og fysisk fare Arbeid i kummer, basseng og tunneler. IVAR s vann- og avløpsanlegg Offentlig selskap (IKS) med ca. 175 årsverk Eiet av

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av!

TRATEC. I Tratec gjør vi hverandre flinke og leverer løsninger vi er stolte av! INDUSTRI TRATEC Tratec er et industrikonsern på Sørlandet som leverer Elektro, Automasjon og Mekanisk til industrien Tratec består av en rekke selskaper lokalisert på Sørlandet. Våre selskap har lang erfaring

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

Pris: Kr. 17000,- Firma Lek og natur Askvegen 283 5307 Ask E-mail: kundenservice@lekognatur.no Org.-Nr. 998072638MVA

Pris: Kr. 17000,- Firma Lek og natur Askvegen 283 5307 Ask E-mail: kundenservice@lekognatur.no Org.-Nr. 998072638MVA Lek og natur Nyheter lekeplassdeler 2016 Priser eks. mva. og frakt. Hengekøye med 2 stolper Stolper av galvanisert stål. Lengde 2300 mm, pulverlakkert blå. Fargevalg stolper: røt, sølv, sort, blå. Stolper

Detaljer

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen

Jording i kabelnett. Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jording i kabelnett Johnny Kjønås Senioringeniør planavdelingen Jordleder Krav til tverrsnitt For jordelektrode: Minimum tverrsnitt på jordelektrode: 25 mm 2 Cu. ( 4-11, veiledning, 5-5, veiledning) REN

Detaljer

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer.

Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. Sikkerhetsbestemmelser ved opphold og arbeid ved avløpsanlegg og i kummer. E04 15.05,2006 Implementering PEJA JOSK BJVI A03 14.7.2005 For kommentarer JOSK BEWE BJVI OSLO LUFTHAVN AS ER ET HELEIET DATTERSELSKAP

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: 2.1 VERNERUNDE, RISIKOVURDERING,

Detaljer

Omfattende planer for vindkraftutbygging i Midt-Norge

Omfattende planer for vindkraftutbygging i Midt-Norge Åfjord 28.11.2013 MW Omfattende planer for vindkraftutbygging i Midt-Norge 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Vannkraft Nordland+Nord- Trøndelag Vindkraft Nord+Sør-Trøndelag Status etter Olje- og energidepartementets

Detaljer

Service - Kontroll - Igangkjøring

Service - Kontroll - Igangkjøring Service - Kontroll - Igangkjøring SKI - 03 Vindusapparater INNHOLD: Oppstart Service Feilsøking Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Les dette! Alt for mange anlegg

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger

NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 466 NEK 400-8-805:2014 NEK NEK 400-8-805 Områder med ekstreme ytre påvirkninger 805.1 Omfang Kravene i NEK 400-8-805 gjelder for områder med ekstreme ytre påkjenninger og/eller hvor eier/bruker/prosjekterende

Detaljer

Markedsmuligheter Statkraft

Markedsmuligheter Statkraft LeverandørUtvikling til Energisatsing i Nord LUEN Markedsmuligheter Statkraft PROSJEKTEIERE: LUEN Premisser for leverandørutvikling: Antatte gap mellom krav og leveranseevne Ønske om og vilje til å utvikle

Detaljer

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7

Rev.: 1 Bygninger Side: 1 av 7 Bygninger Side: 1 av 7 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 INNVENDIG... 4 3.1 Høyspenningsrom... 4 3.2 Kontrollrom... 4 3.3 Batterirom... 4 3.4 Belysning... 4 4 UTVENDIG... 5 5 VENTILASJON, KJØLING OG VARME...

Detaljer

Master. for energi, bane og telekommunikasjon

Master. for energi, bane og telekommunikasjon Master for energi, bane og telekommunikasjon Brødrene Berntsen AS - Norges ledende produsent og leverandør av galvanisert linjemateriell og stålkonstruksjoner til kraftnettet, jernbanen og telekommunikasjonsnettet

Detaljer

ORMHAUGFOSSEN KRAFTANLEGG

ORMHAUGFOSSEN KRAFTANLEGG 1 ORMHAUGFOSSEN KRAFTANLEGG Nytt Anlegg Utbygger og eier: Røros Elektrisitetsverk Sandvika, mars 2008 John Moe og Jorunn Røegh 2 Tekniske data Turbindata Leverandør: Turbintype: Fallhøyde: 5.25 m Vannføring:

Detaljer

Anskaffelseskatalog U5 IKT

Anskaffelseskatalog U5 IKT Anskaffelseskatalog U5 OmrådeKontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato 5001 -infrastruktur 20.11.2012 31.05.2013 Avtales 10.09.2012 5301 Telefoni 10.06.2014 07.10.2014 Avtales 27.10.2011 5401

Detaljer

Veileder for læreplan for Energioperatør (vg3)

Veileder for læreplan for Energioperatør (vg3) Veileder for læreplan for Energioperatør (vg3) Bakgrunn for veilederen Læreplanene er forskrifter til opplæringsloven. De beskriver den kompetansen elevene, lærlingene eller lærekandidatene skal ha når

Detaljer

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no

V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no V/A-arbeid Veiarbeid Fjellsikring Betongarbeid www.hyllandas.no Hylland AS har siden oppstarten i 1998 vært en pålitelig og profesjonell tjenesteleverandør med lojale kunder. Vi har lang og konkret erfaring

Detaljer

Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1

Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1 Rehabilitering Nedre Røssåga sikker drift i 50 nye år SIDE 1 SIDE 2 Litt info og historikk om Nedre Røssåga. Nedre Røssåga kraftstasjon ligger i Vesterli (ca 3 km fra Korgen sentrum) Ca 7 km tilløpstunnel,

Detaljer

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA

Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA COWI AS Kobberslagerstredet 2, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Ålesund kommune Risikovurdering Utvidelse av Aspøy RA Onr 133542/A015284 Oppdragsnummer: 133542/A015284 Prosjektansvarlig

Detaljer

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00

Jernbaneverket BANESTRØMFORSYNING Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for bygging Utgitt: 01.01.00 Mate- og returkabel Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 3 PRODUKSJON AV KABEL... 4 3.1 Generelt... 4 3.2 Prøver i fabrikk... 4 4 LEGGING AV KABEL... 5 4.1 Ingeniørarbeider... 5 4.2 Forlegning...5

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

APS Norway AS Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Ikke sirkulære rør til spill- og overvann Jarle Hausberg

APS Norway AS Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri. Ikke sirkulære rør til spill- og overvann Jarle Hausberg APS Norway AS Leverandør av rørsystemer innenfor vann, avløp, kraftverk og industri Ikke sirkulære rør til spill- og overvann Jarle Hausberg APS Norway AS Etablert i Sandefjord siden 1965. Hovedmarkeder:

Detaljer

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0

Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 Installasjons- og brukermanual Versjon 1.0 dul 2 kwsmart Modul 2 rukerveiledning Installasjons-og brukermanual, kwsmart Modul 2 1 Innholdsfortegnelse Samsvarserklæring 3 Viktig informasjon 4 Produktbeskrivelse

Detaljer

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER

Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Leveringsbeskrivelse 2015 OPPFØRING AV FRITIDSBOLIG I TØMMER Mørelaft har siden etableringen i 1995 laftet 6 og 8 hytter, hus og aneks, og har i like mange år fokusert på produktutvikling og kvalitet.

Detaljer

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet.

Brannventilen kan leveres med microbrytere som indikerer åpen/lukket posisjon av ventilhodet. BRANNVENTIL EIS 60 BRANN SIKKERHET parametric libraries FUNKSJON BX-1H Brannventil er utviklet for bruk i alle typer bygninger hvor det er behov for separat avtrekk i egen brann celle. Brannventilen benyttes

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Oversikt over Past Performance

Oversikt over Past Performance Oversikt over Past Performance Containertechs visjon er å kunne tilby de beste, mest teknisk optimale og innovative løsninger tilpasset brukernes krav. Vi ønsker å delta med kundene på et tidlig tidspunkt

Detaljer

OM PUMPETEKNIKK NORD AS

OM PUMPETEKNIKK NORD AS OM PUMPETEKNIKK NORD AS Pumpeteknikk Nord AS startes sin virksomhet i 1987. Først under Melbu Verft, men senere som et selvstendig firma. I 1998 ble PTN kjøpt opp av ABS Pumper. PTN ble da til ABS Pumper,

Detaljer

TS Electro Engineering AS

TS Electro Engineering AS TS Electro Engineering AS Totalleveranser av automatiseringssystemer Prosjektering av el. installasjoner, tavler og styringssystemer Leveranser og programmering av SD og PLS med støtteprogrammer (SMS,

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE FRITYR SPESIAL HÅNDSLOKKER RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! TRYKKLADETE PULVERSLOKKERE NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt

Detaljer

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner

Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Jordingsanlegg i store transformatorstasjoner Tekna / kursdagene 2014 Jording og jordingssystemer. Trond Ohnstad Statnett Teknologi og Utvikling Innhold Utfordringer Maskenett Planering av løsmasse, utlegging,

Detaljer

Egenproduserte tetninger

Egenproduserte tetninger Egenproduserte tetninger KVALITETSTETNINGER I EKSPRESSFART Otto Olsen har levert tetninger siden 1911 og er i dag den ledende leverandøren av tetninger på det norske marked. Vi kan levere, fra egen produksjon

Detaljer

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET!

TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! RANNSLOKKERE TVERS IGJENNOM NOHA KVALITET! NOHA NORWAY AS er ledende innen salg og service av brannslokkingsutstyr, samt produksjon av brannslangetromler. Vi tilbyr et bredt spekter av branne som tilfredsstiller

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.3 Sjekkliste varmt arbeid Utgave: 0.01 Skrevet av: Kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: [] Sidenr: 1 av 11 Dato: Rom/rom nr.: Leder:

Detaljer

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23

Teknisk reglement Offroad Challenge Kunngjort 2015-12-23 921 Teknisk reglement Offroad Challenge Krav til registrerte kjøretøy: Tillatte kjøretøyer: Serieprodusert, firehjulsdreven person-, vare- eller lastebil. Kjøretøyet skal være registrert og forsikret.

Detaljer

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner

AIL SERVICE. Velg AIL din tusenkunstner i over 65 år. Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner AIL SERVICE Verkstedmateriell - Transmisjoner - Metallbearbeiding - Maskiner en tryggere hverdag med ail service I over 65 år har Alf I Larsen AS vært en trygg og pålitelig leverandør av blant annet kulelager,

Detaljer

OPPGRADERINGER PERIODEN

OPPGRADERINGER PERIODEN Dokument ID: SAR 1, vedlegg 3 Utgave nr.: 2 Konf. grad: Tekst: Åpen, Figurer: Konfidensiell Side 2 av 8 Innhold INNLEDNING.... 3 1 OPPGRADERINGER PERIODEN 1990-1993... 3 2 OPPGRADERINGER PERIODEN 1994-1996...

Detaljer

VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit. Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg

VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit. Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg VA-dagene i Midt-Norge 2011 Odd Atle Tveit Sårbarhet ved drift av styrings- og overvåkingsanlegg Styring og overvåking i VA Starta tidlig med enkle systemer - Styring av vannpumpestasjon som pumper mot

Detaljer

DIN UTSTYRS- PARTNER

DIN UTSTYRS- PARTNER DIN UTSTYRS- PARTNER Anleggsgruppen representerer Chicago Pneumatic sine anleggsprodukter i Norge. Chicago Pneumatic -CP er et varemerke med lange tradisjoner som i dag eies av Atlas Copco. Det er bygd

Detaljer

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden

Kampen om grøftene - VA Entreprenørene setter dagsorden Per Kr. Alstad Okt. 2008 Seminar 7 Er prefab løsningen? Kummer og rør. Overlever betongkummen, eller kommer plast for fullt? Tilgjengelighet, priser og teknologi Krav og standarder Noen betraktninger fra

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

Elektro og mekanisk utrustning til vannkraftverk

Elektro og mekanisk utrustning til vannkraftverk Elektro og mekanisk utrustning til vannkraftverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32240490.aspx Ekstern anbuds ID 2012-251857/MAR174268 Saksnummer Juvsåna Kraftverk Konkurranse

Detaljer

Eneboliger Balahaugen - Sandeid

Eneboliger Balahaugen - Sandeid ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR VENT. ANNET ENTRE Fliser ca 3 KVM, resterende Parkett Eik. Ferdigbehandla veggplater..varmekabler ca 3 kvm. BAD 1 ETG OG KJELLER Fliser m/sokkelflis Baderomspanel

Detaljer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer

Oversikt detaljbudsjett 2014 resultatenheter/ansvarsrammer Vedlegg til Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 resultatenheter Side 1 av 150 10101 Fast lønn 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 10 838 000 10401 Overtid 1001 Byrådsadministrasjon 10140 Byråd 50

Detaljer

Individuell lærekandidatplan

Individuell lærekandidatplan Individuell lærekandidatplan for: i Elektrikerfaget Startdato: Sluttdato: Navn på opplæringskontor Navn på bedrift Sign. opplæringskontor Sign. lærekandidat Sign. bedrift Dato godkjent: Avdeling for videregående

Detaljer

Installasjoner. bygningstekniske installasjoner krever søknad og tillatelse SAK 5-2c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i

Installasjoner. bygningstekniske installasjoner krever søknad og tillatelse SAK 5-2c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i Installasjoner PBL 93 e) Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner krever søknad og tillatelse SAK 5-2c) Installering, endring og reparasjon av enkle installasjoner i eksisterende

Detaljer

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur.

For ytterligere informasjon se spesifikke pumpe litteratur. Pakket nedsenkbar pumpe stasjoner med syntetisk samling bunnpanne SKB 6, SKB 9 Programmet SKB 6 og SKB 9 sumper er pre-assemluftet nedsenkbar pumpe stasjoner, hver med en anti-flotasjon samling bunnpannen

Detaljer

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn:

Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012. Tilsyn: Kjenn Skole Hasselveien 4 Kjenn skole, 1473 LØRENSKOG Prosjektnr. 10007110 Vedlikeholdsbeskrivelse 19. mar. 2012 Det er byggeier/brukers ansvar å vedlikeholde anlegget iht. denne vedlikeholdsbeskrivelsen.

Detaljer

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm.

GPS MAGNET MOTTAGER ANTENNE GPS mottaker antenn med 1,7m kabl og 6 pinn plugg. Til GSM A2G, GSM-A6A2 men også for PC. Type BR-305 Mål: 60x45x18mm. Bergen Hightech AS Prisliste A2G + HE77 + TR4E Alle prisene er oppgitt inkl. 25% MVA. Event. frakt kommer i tillegg. Det tas forbehold om feil i prisliste eller prisendringerendringer fra vår leverandør

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor Omnia UL. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor Omnia UL Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Skifte av anslutningsside for rør.... 2 Brukerveiledning

Detaljer

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal.

14.04.11. Utomhusanlegg med bygging av parkeringsplasser og natursteinbelegning i hageareal. 1 av 5 Kunde Type oppdrag Beskrivelse Firmaets roller Bergsåsen boligfelt V/ Sigmund Einarson Johan A Hernes Bjørn Viken Lars Skjevik Opparbeidelse av boligfelt med infrastruktur som veier, VA ledninger

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MUSIKKBINGE, T

MONTERINGSANVISNING MUSIKKBINGE, T SIDE 1 AV MONTERINGSANVISNING MUSIKKBINGE, T Skulle det dukke opp spørsmål eller problemer under monteringen ring Nordic Shelter AS på ett av følgende telefonnummer: 90 99 29 95-90 09 88 72-41 74 70 70

Detaljer

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90)

monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) monteringsanvisning Hyttedusj 90x70 (70x90) - med fotpumpe og tank - med 12V pumpe og tank Hyttedusj 90 x 70 Delepakker Monteringsanvisningen for disse dusjene består av to deler: 1-1 1-2 1-3 Del 1 Tar

Detaljer

System. Vann vann isvannsaggregat

System. Vann vann isvannsaggregat Vann vann isvannsaggregat Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står

Detaljer

VI SATSER PÅ VANNKRAFT

VI SATSER PÅ VANNKRAFT VI SATSER PÅ VANNKRAFT Introduksjon Storvik AS er en bedrift som er lokalisert med hovedkontor og mekaniske verksted på Sunndalsøra. Storvik AS har tradisjonelt jobbet med prosjektering, konstruksjon,

Detaljer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer

Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Mekanisk Isolering, praksis og utfordringer Nyhamna Per Sælevik Utsagn Human rather than technical failures now represent the greatest threat to complex and potentially hazardous systems James Reason 1995

Detaljer

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap.

Energy & Automation. Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A. For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap. Energy & Automation Sikringslastskillebryter SL 160 1250 A For lavspenningstavler, nettstasjoner og kabelfordelingsskap Energiforsyning Ny generasjon sikringslister Sikringslister type SL er bygget og

Detaljer