Møteinnkalling. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Kåfjord Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kantina, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller pr. sms med gyldig forfallsgrunn. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Kåfjord kommune, Olderdalen For Svein Leiros (s.) Fungerende ordfører Greta Larsen e.f. (s.) Sekretær Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 55/14 PS 56/14 Innspill til den strategiske oppvekstplanen Orienteringssak fra rådmann PS 57/14 Orienteringssak ungdataundersøkelse /1122 PS 58/14 Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/ /3217 PS 59/14 Fastsetting av valgdag 2014/1140 PS 60/14 Etablering av Friluftsråd 2014/1928 PS 61/14 Anskaffelsesreglement for Kåfjord kommune - Revisjon 2011/171 PS 62/14 Framtidig kommunestruktur i Nord-Troms 2014/3106 Utendørs åpning, ved Kultursenteret i Olderdalen, av kommunestyremøtet kl (fra traktorscenen) i forbindelse med åpningen av utstillinga av Kåfjordsekken. Etter utstillingsomvisningen fortsetter kommunestyremøtet i kantina på rådhuset fra ca kl Sak 57/14: Elevrådet vil orientere vedrørende denne saken på kommunestyremøtet. Side 2

3 PS 55/14 Innspill til den strategiske oppvekstplanen PS 56/14 Orienteringssak fra rådmann Side 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/ Arkiv: C01 Saksbehandler: Ellen Mathisen Lindvall Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 26/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Kommunestyre Orienteringssak ungdataundersøkelse 2013 Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Resultat fra ungdataundersøkelsen 2013 Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Behandling: Elevrådsleder ved Manndalen skole og rektor ved Olderdalen skole presenterte undersøkelsen for HOO. HOO tar saken til orientering, og forutsetter at undersøkelsen innlemmes i videre kommunalt planarbeid. HOO ønsker at saken legges fram som orientering til kommunestyret, og at elevrådsrepresentantene og rektorene presenterer undersøkelsen der. Enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO tar saken til orientering, og forutsetter at undersøkelsen innlemmes i videre kommunalt planarbeid. HOO ønsker at saken legges fram som orientering til kommunestyret, og at elevrådsrepresentantene og rektorene presenterer undersøkelsen der. Rådmannens innstilling Orienteringssaken tas til etterretning. Side 4

5 Saksopplysninger Elever fra elevrådet på Olderdalen og Manndalen skole vil legge frem resultatene fra ungdataundersøkelsen som ble gjort i oktober 2013 for 8-9 og 10 klasse ved Manndalen og Olderdalen skole. På oppdrag fra Kåfjord kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus region nord (KoRus Nord) en anonym spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Kåfjord kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår. Vurdering Side 5

6 Ungdata: Resultater fra Kåfjord kommune Side 6

7 Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver - står for lokal planlegging og gjennomføring Elektronisk gjennomføring på skolene Øke lokal nytte ved bedre sammenlignbarhet med andre undersøkelser Øke nasjonal nytte bedre grunnlag for forskning om norsk ungdom Skaffe oversikt: Et ledd i folkehelsearbeidet - nasjonalt og lokalt Utviklet av KoRusene, NOVA og KS i fellesskap NOVA er formelt ansvarlig og administrerer den nasjonale databasen KoRusene rekrutterer, veileder og bruker dataene i sitt formidlingsarbeid Finansiert av: Helsedirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Faglig ansvarlig: NOVA: Norsk forskningsinstitutt for oppvekst, velferd og aldring, og Kompetansesenter Rus Nord-Norge; KoRus Nord Side 7

8 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking Syn på framtida Skole Ungdomstid - Venner - Trivsel Fritid FRITID Organisert fritid Uteorientert fritid og shopping Mediebruk HELSE OG TRIVSEL Psykisk helse Fysisk aktivitet Trivsel og mobbing TOBAKK OG RUS Bruk av tobakk og alkohol Illegale rusmidler Alkohol blant venner/foreldre og tilgjengelighet Gjennomføring på skolen; elektronisk og anonym Connexus; teknisk leverandør Representativitet: Stort utvalg, høy deltakelse Validitet: Elektronisk datavask ved tullesvar RISIKOATFERD OG VOLD Lovbrudd Kontakt med politiet Slåssing, vold og trusler om vold Side 8

9 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Kåfjord Deltakelse: Tidspunkt: Uke Klassetrinn: Antall elever deltok: 60 = Svarprosent: 90 Resultatene fra Kåfjord er fordelt etter; kjønn. Inndeling etter klassetrinn ikke mulig pga få elever. Vi viser også resultater sammenliknet med andre kommuner i Nord-Norge, og opp mot familieøkonomi gir et bilde av sosial ulikhet Generelt om datagrunnlaget tom. 2013: Nasjonalt: 130 kommuner (40473 ungdommer) Nord-Norge: 23 kommuner (ca 4500 ungdommer) + 16 Vgs i Nordland (5862 ungdommer i VGS). Våren 2014: gjennomføring i Finnmark Vgs Side 9

10 SKOLE OG FRAMTID DEFINISJONER: Norge Kåfjord Trives på skolen: Andel som svarer «trives svært godt» eller «trives nokså godt» på spørsmålet: Trives du på skolen? Trives på skolen Lekser (minst 30 min.): Andel som svarer «1/2 1 time» eller mer på spørsmålet: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)? Lekser (minst 30 min.) Skulking: Andel som svarer «minst én gang» på spørsmålet: Har du skulket skolen det siste året? Tror de vil ta høyere utdanning: Skulking Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? Tror de vil bli arbeidsledig: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Tror de vil ta høyere utdanning Tror de vil bli arbeidsledig Side 10

11 Steigen Kåfjord Brønnøy Grane Svalbard Leirfjord Balsfjord Rana Vefsn Norge Alstahaug Lurøy Hamarøy Narvik Sørfold Nord-Norge Hammerfest Lyngen Tysfjord Sømna Fauske Flakstad Storfjord Vestvågøy Vadsø Bindal Hattfjelldal Vega Moskenes Skoletrivsel andel som trives på skolen Side trinn 9. trinn 10. trinn Andel som trives på skolen etter familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Gutter Jenter

12 Bindal Lurøy Hamarøy Brønnøy Kåfjord Rana Steigen Svalbard Vega Alstahaug Grane Vefsn Balsfjord Norge Vestvågøy Leirfjord Vadsø Hattfjelldal Tysfjord Nord-Norge Hammerfest Lyngen Sømna Narvik Storfjord Flakstad Fauske Sørfold Moskenes Skolemotivasjon - Andel som har skulket skolen siste år Side trinn 9. trinn 10. trinn God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Gutter Jenter

13 Vadsø Lurøy Narvik Norge Hammerfest Vefsn Rana Hamarøy Alstahaug Fauske Flakstad Lyngen Nord-Norge Vega Grane Vestvågøy Brønnøy Bindal Sørfold Moskenes Balsfjord Storfjord Kåfjord Svalbard Tysfjord Steigen Sømna Leirfjord Hattfjelldal Side 13 Utdanningsplaner andel som tror de vil ta høyere utdanning trinn 9. trinn 10. trinn God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Gutter Jenter Andel som har tror de vil ta høyere utdanning etter familiens økonomiske situasjon

14 Forventninger til framtiden: Andel som svarer ja på ulike påstander om situasjoner eller handlinger i framtiden Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? Tror du at du vil komme til å bli boende i Norge når du er voksen? Tror du at du vil oppleve en omfattende miljøkatastrofe som påvirker hele verden? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Gutter Jenter Side 14

15 Trivsel i nærmiljøet: Prøv å forestille deg at du en gang får barn. Kunne du tenke deg å la dine barn vokse opp i det nærmiljøet der du selv bor? 100 Gutter Jenter Ja, svært gjerne/gjerne Verken ja eller nei Nei, helst ikke/ikke i det hele tatt Side 15

16 TOBAKK OG RUS DEFINISJONER: Norge Kåfjord Røyker: Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? Røyker 0 4 Snuser: Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? Drukket seg beruset: Snuser 5 6 Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». Kan skaffe hasj: Drukket seg beruset Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Hvis du ønsket å få tak i marihuana eller hasj, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Kan skaffe hasj Brukt hasj/narkotika: Andel som svarer at de minst én gang siste 12 måneder har «brukt hasj eller marihuana» eller «brukt andre narkotiske stoffer». Brukt hasj/narkotika Side 16

17 Norge: Endringer i rusmiddelbruk Beruset på alkohol Hasj og marihuana Annen narkotika Kilde: Ung i Side Norge 17 (ungdomstrinnet)

18 Storfjord Lyngen Svalbard hattfjelldal Moskenes Grane Vega Vadsø Balsfjord Narvik Sørfold Steigen Flakstad Nord-Norge Fauske Vestvågøy Hamarøy Sømna Leirfjord Norge Alstahaug Hammerfest Brønnøy Kåfjord Rana Vefsn Bindal Lurøy Tysfjord Snus andel som snuser Gutter 10 Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn Andel som snuser daglig eller ukentlig etter kjønn og familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Side 18

19 Vega Svalbard Flakstad Hamarøy Sørfold Leirfjord Vestvågøy Sømna Hattfjelldal Moskenes Steigen Nord-Norge Fauske Grane Narvik Brønnøy Alstahaug Kåfjord Tysfjord Vadsø Balsfjord Storfjord Lyngen Hammerfest Norge Vefsn Rana Bindal Lurøy Alkohol andel som i løpet av siste år har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset Andel gutter og jenter som har vært tydelig beruset trinn Gutter 13 Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn Andel som har vært tydelig beruset etter om de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine Ja Nei Vet ikke Side 19

20 Tobakk og rusmidler beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? 100 Gutter Jenter Aldri 1-4 ganger Fem ganger eller mer ganger: En gang+2-4 ganger. Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger. Side 20

21 A.3.3 Alkoholbruk: Hvor ofte drikker du noe av det følgende? (Andel minst månedlig ) Øl 8 13 Gutter Jenter Rusbrus Vin 0 8 Brennevin Prosentandelen er beregnet blant de som i modul A.3.1 svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder. Side 21

22 HELSE OG TRIVSEL DEFINISJONER: Fornøyd med helsa: Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di? Fornøyd med utseendet: Andel som svarer «svært» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med utseendet ditt? Trener ukentlig: Andel som minst ukentlig deltar i enten idrett og trening på skolen (utenom skoletida), trener eller konkurrer i et idrettslag, trener på treningsstudio eller helsestudio, trener eller trimmer på egen hånd, danser (som trening) eller er på kampsport eller selvforsvarstrening. Plaget av ensomhet: Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke? Depressivt stemningsleie: Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. Mobbing: Andel som svarer «minst hver 14. dag» på spørsmålet: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Fornøyd med helsa Fornøyd med utseendet Trener ukentlig Plaget av ensomhet Depressivt stemningsleie Mobbing Norge Kåfjord Side 22

23 Sømna Steigen Kåfjord Fauske Hamarøy Vestvågøy Flakstad Vefsn Leirfjord Balsfjord Nord-Norge Alstahaug Tysfjord Vadsø Sørfold Brønnøy Norge Narvik Hammerfest Svalbard Lurøy Rana Hattfjelldal Storfjord Moskenes Vega Lyngen Grane Bindal Psykiske plager - andel med depressive symptomer Definisjon: Ungdommene ble bedt om å oppgi hvor ofte de i løpet av den siste uka hadde vært plaget av følgende: «Følt at alt er et slit», «hatt søvnproblemer», «følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «følt håpløshet med tanke på Gutter framtida», «følt deg stiv eller anspent», «bekymret deg for mye om ting» Svaralternativene var: «Ikke plaget i det hele tatt», «Lite plaget», «ganske mye plaget» og «veldig mye plaget». Jenter 8. trinn 9. trinn 10. trinn Andel med depressive symptomer etter kjønn og familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Side 23

24 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Andel som har vært ganske eller veldig mye plaget av ulike situasjoner sist uke Bekymret deg for mye om ting Gutter Jenter Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Vært sint og aggressiv 5 29 Følt deg stiv eller anspent 5 34 Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 5 37 Følt håpløshet med tanke på framtida Følt deg ensom Side 24

25 Spørreskjemaet: Side 25

26 Mobbing, plaging og utfrysing offer: Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? 100 Gutter Jenter Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka. Side 26

27 FRITID DEFINISJONER: Norge Kåfjord Aktiv i fritidsorganisasjon: Andel som har vært med på totalt fem eller flere aktiviteter i følgende fritidsorganisasjoner sist måned: Idrettslag, motorklubb, fritidshus/ ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole og annen organisasjon, lag eller forening. Ute om kvelden: Aktiv i fritidsorganisasjon Ute om kvelden Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater». Shopping: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «ruslet rundt for å se eller handle i butikker». Lønna ekstrajobb: Andel som svarer at de minst én gang siste uke har «hatt lønna ekstrajobb». Dataspill: Shopping Lønna ekstrajobb Dataspill Andel som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Tenk på en vanlig gjennomsnitts-dag. Hvor lang tid bruker du på å spille dataspill/tvspill? Lest bok Lest bok: Andel som svarer «minst én» på spørsmålet: Hvor mange bøker har du lest den siste måneden (ikke skolebøker)? Side 27

28 Vega Lyngen Hattfjelldal Narvik Vestvågøy Moskenes Leirfjord Grane Vefsn Nord-Norge Steigen Balsfjord Alstahaug Lurøy Norge Brønnøy Sørfold tysfjord Rana Hammerfest Storfjord Sømna Svalbard Vadsø Fauske Hamarøy Kåfjord Bindal Flakstad Trening andel som trener minst ukentlig Side Gutter Jenter trinn 9. trinn 10. trinn Andel som trener ukentlig etter kjønn og familiens økonomiske situasjon God råd Verken god eller dårlig Dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? 67

29 Fysisk aktivitet trening siste måned: Andel som trener eller driver med følgende aktiviteter minst månedlig Trener eller konkurrerer i et idrettslag Gutter Jenter Deltar i idrett og trening på skolen (utenom skoletida) Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio 6 29 Danser (som trening) 4 15 Er på kampsport eller selvforsvarstrening (boksing, karate, kickboksing e.l.) Side 29

30 Fritid organisert: Andel som har vært med på aktiviteter, møter eller øvinger i ulike foreninger minst én gang sist måned Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus Kulturskole/musikkskole Religiøs forening 8 10 Korps, kor, orkester 0 0 Motorklubb 0 13 Annen organisasjon, lag eller forening Gutter Jenter Side 30

31 Medier høykonsumenter: Andel som bruker to timer eller mer på ulike medier en gjennomsnittsdag Bruke datamaskin utenom skolen Høre på musikk Spille dataspill/tv-spill 6 58 Se på TV Se på filmer/dvd Høre på radio 0 0 Lese bøker (ikke skolebøker) 8 11 Lese tegneserier 0 4 Lese ukeblad 0 0 Gutter Lese aviser 0 4 Jenter Side 31

32 FORELDRE OG VENNER DEFINISJONER: Norge Kåfjord Fortrolig venn: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt? Fortrolig venn Fornøyd med vennene: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene dine? Fornøyd med vennene Fornøyd med foreldrene: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene dine? Fornøyd med lokalmiljøet: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor? God familieøkonomi: Andel som svarer «stort sett god råd» eller «god råd hele tiden» på spørsmålet: Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? Fornøyd med foreldrene Fornøyd med lokalmiljøet God familieøkonomi Side 32

33 RISIKOATFERD OG VOLD DEFINISJONER: Norge Kåfjord Nasking: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «tatt med seg varer fra butikk uten å betale». Nasking 7 10 Innbrudd: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «brutt seg inn for å stjele noe». Tagging: Innbrudd 0 2 Andel som minst én gang siste 12 måneder har «sprayet eller tagget ulovlig på vegger, tog, buss». Slåssing: Tagging 0 6 Andel som minst to ganger siste 12 måneder har «vært i slåsskamp hvor de har brukt slag/spark» og/eller «vært i slåsskamp hvor de har brukt våpen». Slåssing 5 11 Utsatt for trusler om vold: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «vært utsatt for trusler om vold». Utsatt for trusler om vold 3 13 Skadet pga. vold: Andel som minst én gang siste 12 måneder har «fått sår eller skade på grunn av vold uten at de trengte legebehandling» eller «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling». Skadet pga. vold Side 33

34 Tilpasning på ulike arenaer 80 % klarer seg bra 5 % klarer seg dårlig 15 % i gråsonen Familie Ungdomstid Skole Fritid Kilde: Anders Bakken, Nova Side 34

35 Oppsummering Kåfjord kommune: Det er svært høy grad av trivsel i skolen (høyere enn snittet for Norge og NN) Få elever har skulket siste år (14%) færre enn landet ellers (23%) Bare 30 % av guttene tror de kommer til å ta høyere utdanning Ingen av elevene på ungdomstrinnet i Kåfjord sier at de røyker daglig. Ca like mange som snittet for Norge snuser (5%) 17prosent har vært beruset siste år. Det er omtrent som landssnittet (16 prosent) og litt lavere enn nordlandssnittet (21 prosent) Færre i Kåfjord (3%) opplever å bli mobbet enn ellers i landet (7 %). Mange, spesielt jenter, sier at de plages av ensomhet Svært mange gutter (79%) kunne tenke seg å la sine barn vokse opp i nærmiljøet der de selv bor. Tyder på høy grad av trivsel i nærmiljøet. Side 35

36 Etter Ungdata? mulige tiltak Formidle resultatene; - til elever og foreldre - brukes faglig - fokus på sosial ulikhet og folkehelse Resultater trekkes inn i diskusjoner på foreldremøter Utvikle handlingsplaner - bruken av støttemateriell - interaktiv handlingsplan med lokal oppfølging Side 36

37 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2014/ Arkiv: A00 Saksbehandler: Anita Lervoll Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 27/14 Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /14 Kåfjord Kommunestyre Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/2014 Henvisning til lovverk: Opplæringsloven Vedlegg 1 Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/2014 Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Behandling: Tilstandsrapporten ble drøftet med rektorene. HOO tar saken til orientering, og forutsetter at tilstandsrapporten og styringskortene innlemmes i videre kommunalt planarbeid. Enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO tar saken til orientering, og forutsetter at tilstandsrapporten og styringskortene innlemmes i videre kommunalt planarbeid. Rådmannens innstilling Saken legges fram uten innstilling. Side 37

38 Saksopplysninger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har ett bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier, dvs kommunestyret. jf opplæringlovens andre ledd. Vurdering Side 38

39 Tilstandsrapport for kåfjordskolen 2013/2014 OLDERDALEN SKOLE MANNDALEN SKOLE TROLLVIK SKOLE Side 39

40 Bakgrunn for tilstandsrapporten: Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Rapport om tilstanden i opplæringenrapporten om tilstanden (tilstandsrapporten) i opplæringen skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven andre ledd. Det er fastsatt i privatskoleloven 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i disse skolene. Det følger av forarbeidene til bestemmelsene - Ot.prp. nr. 55 ( ) s at bestemmelsen er formulert slik at det skal være mulig å tilpasse arbeide med å utarbeide en årlig tilstandsrapport til det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeier. Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Tilstandsrapporten er et sentralt element i det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet. Regjeringen har fastsatt mål knyttet til læringsresultater, frafall og læringsmiljø som grunnlag for å vurdere kvaliteten i grunnopplæringen, jf. St.meld. 31 ( ). Til de nasjonale målsettingene har regjeringen stilt opp indikatorer som skal gi grunnlag for å vurdere hvor langt skoleeier er kommet i å nå målene. Side 2 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 40

41 Innhold 1. Sammendrag Antall elever og lærerårsverk... s 5Feil! Bokmerke er ikke definert Lærertetthet... Feil! Bokmerke er ikke definert Læringsmiljø Mobbing på skolen Mestring Støtte fra lærer Vurdering for læring... Feil! Bokmerke er ikke definert Læringskultur... Feil! Bokmerke er ikke definert Elevdemokrati og medvirkning Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Resultater Nasjonale prøver lesing 5. trinn Nasjonale prøver lesing ungd. trinn... Feil! Bokmerke er ikke definert Nasjonale prøver regning 5. trinn Nasjonale prøver regning ungd. trinn... Feil! Bokmerke er ikke definert Nasjonale prøver engelsk 5. trinn Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn... Feil! Bokmerke er ikke definert Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Grunnskolepoeng Gjennomføring Overgangen fra grunnskole til VGO Eget kapittel... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. System for oppfølging (internkontroll) Konklusjon...36 For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9. Side 3 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 41

42 1. Sammendrag Tilstandsrapporten fokuserer på læringsmiljøet og læringsresultater i kåfjordskolen. Årets undersøkelse baserer seg på elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn, samt resultater fra nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn. Side 4 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 42

43 2. Hovedområder og indikatorer Antall elever og lærerårsverk Antall elever Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven 2-1 har rett og plikt til grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne elever som får grunnskoleopplæring. Årsverk for undervisningspersonale Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet.i denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar » Årsverk for undervisningspersonale 44,2 40,5 37,9 38,0 33,0 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Talet på elevar - Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole Talet på elevar - Manndalen skole Talet på elevar - Olderdalen skole Talet på elevar - Trollvik skole » Årsverk for undervisningspersonale - Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier ,2 40,5 37,9 38,0 33,0» Årsverk for undervisningspersonale - Manndalen skole 15,4 14,8 14,7 13,7 11,7» Årsverk for undervisningspersonale - Olderdalen skole 19,6 18,1 16,8 17,3 16,0» Årsverk for undervisningspersonale - Trollvik skole 9,2 7,6 6,4 7,0 5,3 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier, Grunnskole Vurdering I løpet av de siste 5 år er elevtallet i Kåfjord redusert med 32 elever, og årsverk for undervisningspersonell er redusert med 11, 2 lærere. Side 5 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 43

44 Lærertetthet Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på trinn og trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet med egne skoler Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 6 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 44

45 Sammenlignet med egne skoler Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Totalt har Kåfjord kommune en tettere lærertetthet enn landet for øvrig. Innad i kommunen ser vi at lærertettheten er «skjevt» fordelt mellom skolene. Gjennom tildeling av ressurser vurderes årlig skolenes samlete ressursbehov sett i sammenheng med elevgrunnlaget og skolens samlete kompetanse. Side 7 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 45

46 Undervisningen foregår i elevgrupper som er aldersblandete over 2-3 klassetrinn. Gruppestørrelsene skoleåret 2013/2014: Mdaln Tvik Odaln 1. klasse 10 (3 s) 1 gr. 16 elever 2. klasse 6 (3 s) elever 3. klasse 14 (1 s) 1 gr. (6 samisk) 4 1 gr. 4. klasse 10 (2 s) 24 elever elever (3 samisk) 5. klasse 8 1 gr. 24 elever (3 samisk) (1 tegnspråk) gr 6. klasse gr 7. klasse 6 (3 s) 0 9 elever gr 14 elever 1 gr 18 elever 2 gr 12 elever og 20 elever 8. klasse gr. 9. klasse elever 10. klasse elever 36 elever 107 elever kl Samisk 1 1 gr. 9 elever 7. kl Samisk 1 1 gr. 3 elever 1 gr 15 elever 1 gr 13 elever 1 gr 15 elever Side 8 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 46

47 2.2. Læringsmiljø Om Læringsmiljø Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn. Et utvalg av spørsmålene i Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: Støtte fra lærer Vurdering for læring Læringskultur Mestring Elevdemokrati og medvirkning Mobbing på skolen Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Side 9 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 47

48 Støtte fra lærer Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer er lavere i kåfjordskolen enn landet forøvrig. Kommunen er ikke fornøyd med resultatet, som også sees i sammenheng med medarbeiderundersøkelsen der lærerne gir tilbakemld om at de tror at skolen har ett lavt omdømme blant befolkningen. Side 10 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 48

49 Ansatte gir tilbakemelding om at de tror at skoledebatten i Kåfjord har virket negativt også for elevene. Det stilles spørsmål ved kommunens tradisjoner i henhold til vektlegging av skolens betydning i oppveksten. Tiltak: Skolene skal jobbe med forventningsavklaringer mellom skole og hjem i henhold til samarbeid om oppfølging vedrørende elevers trivsel og faglige resultater ved skolen Skolen skal drøfte med elevene om hva lærerne konkret kan bidra med slik at elevene opplever emosjonell og faglig støtte fra lærer. Dette vil være tema på utviklingssamtaler med elevene. Side 11 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 49

50 Vurdering for læring Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring er spesielt svak blant elever i 10. trinn, sammenlignet med landet forøvrig. Vurdering for læring er ett av skolens satsningsområder, men her må vi fortsatt gjøre en innsats for å bli bedre. Side 12 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 50

51 Vurdering for læring har vært kommunens satsningsområde de siste årene, og vi jobber konkret med framovermeldinger og individuelle vurderinger. Kommunen er ikke fornøyd med dette resultatet, og registrerer at disse ikke samsvarer med skolens egne opplevelser og tilbakemeldinger gjennom elev- og foreldresamtaler. Vi stiller spørsmål om det er begrepene i undersøkelsene som ikke er godt nok innarbeidet i kåfjordskolen. Dette vil vi ha fokus på fremover. Tiltak: Skolen skal drøfte begrupsbruken med elevene, og lage en plan om hva skolen kan bidra med slik at elevenes opplevelse av de 4 prinsippene i vurdering kan bli bedre. Tema på utviklingssamtaler sammen med elever og foresatte. Fokus på hva eleven skal forstå, og hva de skal lære. Fokus på hva som forventes med tilbakemeldinger og råd om veien videre for å justere egen læring, samt elevers involvering i vurderingsarbeidet. Side 13 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 51

52 Læringskultur Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord elevenes opplevelse av at skolearbeidet er viktig for klassen, og at det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet er lavere enn i landet forøvrig. Må sees i sammenheng med tiltak angående vurdering og støtte fra lærer. Side 14 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 52

53 Mestring Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på skolen er lavere i Kåfjord enn ellers i landet. Kommunen er ikke fornøyd med disse resultatene, og resultatene sees i sammenheng med vurdering. Mestringsfølelsen vil komme gjennom konkrete tilbakemeldinger og Side 15 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 53

54 individuelle tilpasninger og variert undervisning for enkelteleven. Skolene må bli bedre på tilpasset opplæring og vurdering. Forventningsavklaringer i forhold til elevens forutsetninger for å gjennomføre lekser og arbeid på skolen må gjøres med den enkelte elev med hyppigere tilbakemeldinger. Skolene vil drøfte om lærerne bør gjennomgå og drøfte spørsmålene i elevundersøkelsene med elevene, slik at de gjennom dette sikrer elevers begrepsforståelse i forkant av undersøkelsen, samt at lærer får konkrete tilbakemeldinger om hva lærer kan bidra med slik at elevers opplevelse av mestring skal øke i kåfjordskolen. Side 16 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 54

55 Elevdemokrati og medvirkning Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporte Vurdering Kåfjord elevenes opplevelse av elevdemokrati og medvirkning er høyere enn landet forøvrig i 7. trinn, og omtrent likt som landet for øvrig for 10. trinn. Dette viser at organiseringen omkring elevråd, Barnas kommunestyre og ungdomsrådet har effekt også i skolehverdagen. Side 17 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 55

56 Mobbing på skolen Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. Resultater i kåfjordskolen er lik landet forøvrig i 7. trinn, mens elever i 10. trinn oppgir mindre mobbing enn landet forøvrig. Side 18 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 56

57 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli mobbet. Sammenlignet geografisk Trinn 7 Begge kjønn Periode Grunnskole ustrasjonen er hentet fra Skoleporten Ill Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 10 Begge kjønn Periode Grunnskole Vurdering Kommunen registrerer at ingen elever som svarte på undersøkelselsen opplevde å bli mobbet over tid. Dette indikerer muligens at skolens rutiner i henhold til oppfølging av mobbesaker med de tiltak som ble iverksett har lyktes forrige skoleår. Side 19 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 57

58 Skolen jobber kontinuerlig med tiltak som skal forebygge mobbing. Det er nulltoleranse overfor mobbing i Kåfjordsskolen, og skolen har rutiner for å iverksette tiltak dersom mobbing oppstår. Side 20 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 58

59 2.3. Resultater Om Resultater Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn i lesing og regning standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk grunnskolepoeng Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: nasjonale prøver i engelsk på 5., 8. og 9. trinn Side 21 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 59

60 Nasjonale prøver lesing 5. og 8. trinn Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 1. finne informasjon 2. forstå og tolke 3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål 2013/2014: Lesing mestringsnivå 1: Lesing mestringsnivå 2: Lesing, mestringsnivå 3: Kåfjordskolene Fordelt på periode Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 22 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 60

61 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering I henhold til egne målsetninger er Kåfjord ett steg i riktig retning hva angår resultater i lesing på nivå 1 og 2. På det laveste nivået, mestringsnivå, scorer vi bedre enn landsgjennomsnittet, og har nådd egne målsetninger. På nivå 2 oppnår vi stadig bedre resultater i henhold til egne målsetninger. Skolene har fortsatt ikke klart å løfte opp flere elever til mestringsnivå 3, i henhold til egne målsetninger. Variasjoner i resultater er sprikende innad i kåfjordskolen. Skolene må fortsette å jobbe systematisk med lesing i alle fag gjennom begynneropplæringen Side 23 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 61

62 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole rasjonen er hentet fra Skoleporten Illust Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporte Side 24 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 62

63 Vurdering I sammenligning med landet forøvrig scorer 8. trinns elevene godt på de to høyeste mestringsnivåene. Resultater fra Kåfjord og landet forøvrig viser at resutatene er varierende innad i de enkelte elevgruppene. Side 25 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 63

64 Nasjonale prøver regning 5. og 8. trinn Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: tall måling statistikk Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: kan løse en gitt utfordring kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner kan vurdere om svarene er rimelige kan ha effektive strategier for enkel tallregning Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål 2013/ 2014: Regning 5. trinn: Mestringsnivå 1:30-25 Mestringsnivå 2: Mestringsnivå 3: Side 26 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 64

65 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord når ikke egne målsetninger når det gjelder resulater i nasjonale prøver i regning. Utviklingen går i motsatt retning, og det er grunn til å vise bekymring over regneresultatene siden over 50 % av elevene ligger på det laveste mestringsnivået. Variasjonene innad i kåfjordskolen er store, og må vies oppmerksomhet. Det må jobbes systematisk med regning i begynneropplæringen. Side 27 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 65

66 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 28 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 66

67 Vurdering Resultater for 8. trinn viser en positiv fremgang for regning når en tar utgangspunkt i Kåfjords tidligere resultater. Vi har fortsatt for mange elever som presterer på de to laveste mestringsnivå, sammenlignet med landet for øvrig Nasjonale prøver engelsk 5. og 8. trinn Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) er knyttet til disse ferdighetene: finne informasjon forstå hovedinnholdet i enkle tekster forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre Elevenes resultater på nasjonale prøver på 5. trinn presenteres ved en skala med tre mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på mestringsnivåer. Lokale mål 2013/2014 Engelsk: Mestringsnivå 1: Mestingsnivå 2: Mestringsnivå 3: Side 29 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 67

68 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 5 Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 5 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering I kåfjordskolen har vi ikke oppnådd egne lokale mål. Det er bekymringsverdig at 50 % av resultatene ligger på mestringsnivå 1, og at vi ikke har elever som har nådd det høyeste nivået, mestringsnivå 3. Side 30 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 68

69 Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Fordelt på periode Trinn 8 Begge kjønn Grunnskole asjonen er hentet fra Skoleporten Illustr Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Trinn 8 Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Side 31 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 69

70 Vurdering På 8. trinn ser vi en større spredning blant elevenes resultater, men vi har fortsatt en stor andel av elevene som måles til de laveste mestringsnivå. Side 32 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 70

71 Karakterer - matematikk, norsk og engelsk Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Offentlig Alle Begge kjønn Periode Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Kåfjord har bedre snittresultat i engelskfaget, mens elevene presterer med lavere snitt i norsk og matematikk. Side 33 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 71

72 Grunnskolepoeng Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Fordelt på periode Offentlig Alle Begge kjønn Grunnskole Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten Vurdering Gjennom de siste 5 år sees ikke store endringer i elevers karaktergjennomsnitt med unntak av året 2011/2012 der snittet var høyere enn tidligere år. Elever i Kåfjord har ett lavere karaktergjennomsnitt enn andre elever. Side 34 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 72

73 2.4. Gjennomføring Om Gjennomføring Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO Overgangen fra grunnskole til VGO Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra grunnskolen. Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2010 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Overgang frå grunnskole til vidaregåande opplæring (prosent) Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Troms fylke 97,9 96,3 96,6 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2011 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kommunegruppe 03 Troms fylke 94,1 98,0 97,3 97,7 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2012 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kommunegruppe 03 Troms fylke 100,0 98,6 97,8 Nasjonalt Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Sammenlignet geografisk Periode 2013 Alle Begge kjønn Grunnskole Indikator og nøkkeltall Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole Kåfjord kommune Gaivuona Suohkan skoleeier Kommunegruppe 03 Troms fylke 91,7 98,5 97,9 Nasjonalt Side 35 av 50 - Tilstandsrapport for Kåfjordskolen- våren til drøfting mai 2014 Side 73

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013

Ungdata-undersøkelsen i Vadsø 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 70 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten

Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten Mandag 6. juni, 2016 Tilstandsrapport 2016 fra Skoleporten 1. Hovedområder og indikatorer...2 1.1. Elever og undervisningspersonale...2 1.1.1. Antall elever og lærerårsverk...2 1.1.2. Lærertetthet...3

Detaljer

UNGDATA.

UNGDATA. Ungdata er et kvalitetssikret og brukervennlig system for gjennomføring av spørreskjemaundersøkelser blant ungdom. Gjennom kartlegging av oppvekstsituasjonen lokalt gir Ungdata et kunnskapsgrunnlag for

Detaljer

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt

Ungdom i endring. Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt Ungdom i endring Utviklingstrekk i ungdomsgruppa - sett i lys av Ungdata-tall, nasjonalt og lokalt 7.1.14 Tendenser og utviklingstrekk blant ungdom - i lys av Ungdata og ungdomsforskning v/ NOVA Ungdomsforskning

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Båtsfjord kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31

Detaljer

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp

Kick-off VUVF - Ungdata. 26. august 2015 Sita Grepp Kick-off VUVF - Ungdata 26. august 2015 Sita Grepp Ungdata kunnskap om ungdom lokalt Hva? Hvorfor? Hvem? Spørreskjemaundersøkelser Ungdomstrinnet og videregående Kommune/ fylkeskommune er oppdragsgiver

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Mandag 10. desember, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse?

Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? Ungdata i Nord-Norge: Hva sier resultatene om unges alkoholvaner og psykiske helse? 04.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Helheten i ungdoms liv Familie Temaområder FORELDRE OG VENNER Relasjoner

Detaljer

Figurene under viser sammenheng mellom skolemotivasjon og familieøkonomi.

Figurene under viser sammenheng mellom skolemotivasjon og familieøkonomi. Ungdataresultater Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført på ungdomstrinnet høsten 213 gir et bilde av sosial ulikhet. Resultatene under ses opp mot familieøkonomi. Vi ser at familieøkonomi har betydning

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 4. oktober, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Mandag 15. mai, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015

Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 April, 2016 Tilstandsrapport for grunnskolen i Øvre Eiker 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Onsdag 1. august, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Mandag 30. juli, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Halsa 2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd

Helse og trivsel - VGS. Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Helse og trivsel - VGS Psykisk helse, subjektiv livskvalitet og helseatferd Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall:

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 20. mars, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Torsdag 25. november, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen Karlsøy kommune Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017

Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Mandag 4. desember, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2017 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Torsdag 27. oktober, 2011 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Torsdag 14. august, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vestby kommune 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og kulturutvalget Tidspunkt: 19.05.2015, kl 13:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Ungdata-undersøkinga i Volda 2013

Ungdata-undersøkinga i Volda 2013 Ungdata-undersøkinga i 2013 FAKTA OM UNDERSØKINGA: Tidspunkt: Veke 39 40 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Svar: 321 (US) / 158 (VGS) Svarprosent: 93 (US) / 85 (VGS) Nøkkeltal (vidaregåande skule) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015

Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Tilstandsrapport for Sunndalsskolen 2015 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 26.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Ungdata: Deltakelse i Nord-Norge pr. aug 15 Nord-Norge: * 53 av

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 2013 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene

Ungdomsundersøkelsen 2013 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene Ungdomsundersøkelsen 201 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene Grimstad rådhus 0. april 201 Ungdomsundersøkelsen 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Torsdag 25. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2013-2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Ungdata. Risikofaktorer; ungdom i risiko? Halvdagskurs: Fra bekymring til handling Haugesund 26. mars 2014 Av Inger Eide Robertson, rådgiver/sosiolog

Ungdata. Risikofaktorer; ungdom i risiko? Halvdagskurs: Fra bekymring til handling Haugesund 26. mars 2014 Av Inger Eide Robertson, rådgiver/sosiolog Ungdata Risikofaktorer; ungdom i risiko? Halvdagskurs: Fra bekymring til handling Haugesund 26. mars 2014 Av Inger Eide Robertson, rådgiver/sosiolog Et standardisert system for gjennomføring av lokale

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Porsanger kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkinga i Bykle 2012

Ungdata-undersøkinga i Bykle 2012 Ungdata-undersøkinga i 01 FAKTA OM UNDERSØKINGA: Tidspunkt: Veke 4 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Svar: 40 (US) / 55 (VGS) Svarprosent: 8 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltal (vidaregåande skule) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016

Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Torsdag 26. januar, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016 Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata i Nord-Troms

Ungdata i Nord-Troms Ungdata i Nord-Troms Deltakelse og svarprosent i Nord-Troms Svarprosent Skjervøy (88 elever) Nordreisa (121 elever) Kvænangen (34 elever) Storfjord (65 elever) Lyngen (108 elever) 91 90 85 84 81 Kåfjord

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksopplysninger: SAKSPAPIR TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN - 2012 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: Terie Valla Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 032/13

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

2016/ Sør-Varanger kommune

2016/ Sør-Varanger kommune 2016/ Sør-Varanger kommune 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 20.11.2017 Side 2 av 29 - Tilstandsrapport for grunnskolen 2017-20. juni 2017 Tirsdag 20. juni, 2017 Tilstandsrapport for grunnskolen 2016-2017

Detaljer

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011

Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Tirsdag 13. desember, 2011 Tilstandsrapport for Berlevåg skole 2010-2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Kan inneholde data under publiseringsgrense. Onsdag 10. oktober, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport

Detaljer

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 %

Kjønn. Skoletrinn. Ungdata Fusa Dato :45 100,0 % 90,0 % 80,0 % 70,0 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 50,0 % 50,0 % Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Kjønn Er du gutt eller jente? Gutt Jente Skoletrinn 10 9 8 7 6 4 3 2 1 67,7 % Går du på 32,3 % Ungdomsskole Videregående 10 9 8 7 6 4 3 2 1 Trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013

Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Tilstandsrapport for Åmli skole 2013 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13)

FAUSKE KOMMUNE. 3. Nasjonale prøver 9. trin. 4. Nasjonale prøver 2012 pr. skole (U.O. jmf offentlghetslovens 13) SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2709 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/661 I Saksbehandler: TerieVal1a Sluttbehandlede vedtaksinstans: Driftutvalget Sak nr.: 019/13 DRIFTSUTV ALG Dato: 10.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013 Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 (US) / uke (VGS) Klassetrinn: 8.. klasse + VG Standardrapport klassetrinn Antall: 67 (US) / (VGS) Svarprosent: 8 (US) / 7 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Nes i Akershus 2014

Ungdata-undersøkelsen i Nes i Akershus 2014 Ungdata-undersøkelsen i Nes i Akershus 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4-10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 24.04.2014 Antall: 681 (US) / 543 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 65 (VGS) KoRus-Øst

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 50 51 (2013) Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 407 () / 445 () Svarprosent:? () / 84 () Standardrapport undersøkelse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 51 (2013) Klassetrinn: VG1 Antall: 123 () / 172 () Svarprosent:? () / 61 () Standardrapport undersøkelse (videregående

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 10.06.2015, saksnr. 25/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy

Detaljer

Ung i Rogaland 2016 Stavanger den 9. juni 2016 Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger

Ung i Rogaland 2016 Stavanger den 9. juni 2016 Sven Gustafsson, KoRus vest Stavanger Ung i Rogaland 2016 Ung i Rogaland - Noen fakta 25 kommuner deltok i undersøkelsen. 23014 elever har gitt oss viktig informasjon. Vi har tilgang til svar fra 15244 ungdomsskoleelever og fra 7770 elever

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ungdomsrådet Værnes, Rådhuset Dato: 19.08.2013 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no eller

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014

Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Torsdag 11. september, 2014 Tilstandsrapport for grunnskolen i Vardø kommune 2013/2014 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Elverum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Elverum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Elverum 2014 FAKTA OM STUDIEN Tidspunkt: Uke 6-18 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Presentasjon 14.05.2014 Antall: 610 (US) / 497 (VGS) Svarprosent: 82 (US) / 60 (VGS) KoRus-Øst

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 8 13 () Klassetrinn: VG1 Antall: 299 () / 141 () Svarprosent: 71 () / 32 () Standardrapport tidspunkt (videregående

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Fredag 20. august, 2010 Tilstandsrapport for grunnskolen høsten 2010 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen.

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen

Evenes kommune. Tilstandsrapport. for grunnskolen Evenes kommune Tilstandsrapport for grunnskolen 2012 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 4 3. Hovedområder og indikatorer... 5 3.1. Elever og undervisningspersonale... 5 3.1.1. Antall elever og lærerårsverk...

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 15 Klassetrinn: 8. + Antall: 2 8 (US) / 1 16 (VGS) Svarprosent: 8 (US) /? (VGS) Nøkkeltall, klassetrinn (ungdomsskole/1

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY

SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY SAKSPROTOKOLL - TILSTANDSRAPPORT FOR OFFENTLIGE GRUNNSKOLER I KARMØY Formannskapet behandlet saken den 22.06.2015, saksnr. 98/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer