Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i"

Transkript

1 Vår dato: Vår ref: 12/114-1 Arkivkode: _;U43 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Ida Holsbø Telefon: Kvalsund kommune Rådhusveien KVALSUND Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Jernelva, i Kvalsund kommune Det vises til søknad datert fra Mainstream Norway AS angående ny lokalitet i Kvalsund kommune med 27 tonn som maksimal tillatt biomasse (MTB). Mainstream Norway AS har behov for flere gode lokaliteter for å utnytte selskapets oppdrettstillatelser, og for å ivareta dyrevelferd og miljø på en best mulig måte. Lokalitetsnavn Lok.nr. Omsøkt Lokalitetens midtpunkt Biomasse i grader og desimalminutter Jernelva 27 tonn N 7º Ø 23º Omsøkte lokalitet strekker seg ut over det området som er avsatt til akvakultur i Kvalsund kommunes arealplan, men Kvalsund kommune har gitt midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (se vedlegg). Finnmark fylkeskommune anser søknaden for å være komplett. Søker skal etter kommunens anvisning sørge for at søknaden legges ut til offentlig innsyn og kunngjøres. Utlysningsteksten må være fullstendig og godt synlig, det vil si at den skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad samt i to aviser som er vanlig lest på stedet. Søknaden skal oversendes Sametinget for uttalelse i forhold til kulturminner og til Tromsø Museum for marinarkeologisk uttalelse, med kopi til Areal- og kulturvernavdelingen i Finnmark Fylkeskommune. Eventuelle høringsuttalelser samt kommunens uttalelse sendes til Finnmark fylkeskommune. Kommunens uttalelse skal blant annet redegjøre for kommunale planer og interesser. Det bes bekreftet at søknaden er i samsvar med gjeldene arealplan for kommunen jfr. akvakulturloven 15 punkt samt vilkår i samme lov 6 b. Dersom det er aktuelt for kommunen å nedlegge midlertidig forbud i samsvar med plan- og bygningsloven 13-1, bes dette vurdert og avgjort så snart som mulig og innen fristen for uttalelse etter forskrift av (om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader) nr Denne innebærer at kommunen har en frist på 12 uker fra de mottar søknaden til å komme med uttalelse i saken. Fylkeskommunen ber kommunen om å bekrefte dato for mottak per e-post til undertegnede. Saksnummer og navn på saksbehandler bes også opplyst. Oversendelsesbrev og vedlagte søknad sendes kun elektronisk. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Sentraladministrasjonen Fylkeshuset 9815 Vadsø Sentraladministrasjonen Henry Karlsens plass 1 98 Vadsø Telefaks Bankkonto

2 Med hilsen Ida Holsbø Vedlegg: Vedlegg 1: Søknad Vedlegg 2: Kvittering gebyr Vedlegg 3: Strømmålinger Vedlegg 4: Sjøkart 1:5 Vedlegg 5: Kart arealplan Vedlegg 6: Kart 1:5 Vedlegg 7: Anleggsskisse 1:1 Vedlegg 8: Bunntopografi Vedlegg 9: Beredskapsplan Vedlegg 1: IK-system Vedlegg 11: B-undersøkelse Vedlegg 12: Dispensasjon fra Kvalsund kommune Vedlegg 13: Disponible lokaliteter Vedlegg 14: Vurdering hvit sektor Vedlegg 15: Posisjoner for ramme og ankerpunkt Kopi til: Mainstream Norway AS Areal- og kulturvernavdelinga v/ Stein T. Domaas Sámediggi/Sametinget Tromsø Museum - Universitetsmuseet

3

4

5

6

7 https://business.fokus.no/bn Page 1 of Betalingsoversikt Mappe: Kontrollsum for viste betalinger: 12., Kontrollsum for betalinger i mappen: 12., FOKUS BANK Konsernkunder Postboks 117, Sentrum 15 Oslo Telefon 63 Telefax BIC/SWIFT: DABANO22 Beløp Valuta Dato Fra konto Tekst Mottakers navn Til konto Overføring Overføring Overføring 36., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Jernelva 36., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Segelnes 48., NOK Mainstream Norway Gebyr Fiskeridirektoratet Utført Vassvika Status Betalingstype med melding med melding med melding Utskrift fra Business Online 1: av 75891

8 Strømmålinger Jernelva Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport: D1

9 This page is intentionally left blank

10 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Strømmålinger Jernelva, Mainstream Norway AS Forfatter(e) / Author(s) Øystein B. Markussen Akvaplan-niva rapport nr / report no D1 Dato / Date Distribusjon / Distribution Gjennom oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS 8286 NORDFOLD Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Opdahl Sammendrag / Summary Akvaplan-niva har gjennomført strømmålinger på lokaliteten Jernelva. Strømmålingene ble gjennomført i to omganger. Målingene på 15 m dyp og bunndyp (68 m 3 m over bunn), ble gjennomført i posisjon N 7 26,958 Ø 23 38,331 i perioden til Dypet på posisjonen er 71 m. Målingene på 5 m dyp og spredningsdyp (48 m dyp), ble gjennomført i posisjon N 7 26,939 Ø 23 38,316 i perioden til Dypet på posisjonen er 69 m. Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Øystein B. Markussen Thor Arne Hangstad 212 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

11

12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING Vedlegg 3 Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 1

13 1 Innledning Akvaplan-niva AS har på oppdrag fra Mainstream Norway AS utført strømmålinger på lokaliteten Jernelva i Kvalsund kommune. Strømmålerne er satt ut av Akvaplan-niva AS sammen med personell fra Mainstream Norway AS, og tatt opp av Mainstream Norway AS. Strømmålingene er utført ved hjelp av rotormålere fra Sensordata (Sensrodata SD 6). Strømmåleren måler strømhastighet, strømretning og temperatur. Måleren registrerer strøm i intervallet til 8 meter per sekund, med en oppløsning på,5 centimeter per sekund. Resultatene er bearbeidet i Microsoft Excel 27 og filtrert for feilkilder (eksempelvis feilregistreringer i forbindelse med utsett og opptak). Strømmålingene er utført for å tilfredsstille de krav som stilles i Fiskeridirektoratets søknadsskjema Akvakultur i Flytende anlegg ( ) samt de krav som stilles til lokalitetsundersøkelse i NS 9415:29 Flytende oppdrettsanlegg. Strømmålingene ble gjennomført i to omganger da målinger fra to av strømmålerne ble forkastet som følge av rutiner for kvalitetssikring av data. Målingene på 15 m dyp og bunndyp (68 m 3 m over bunn), ble gjennomført i posisjon N 7 26,958 Ø 23 38,331 i perioden til Dypet på posisjonen er 71 m. Målingene på 5 m dyp og spredningsdyp (48 m dyp), ble gjennomført i posisjon N 7 26,939 Ø 23 38,316 i perioden til Dypet på posisjonen er 69 m. Det sto ingen installasjoner i sjøen i de aktuelle områdene som kunne ha påvirket målingenes hastighet eller retning. Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 2

14 2 Vedlegg 2.1 Strømmåling 5 m Jernelva (5m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 35 7,25 Min,2 3,3 Gj.snitt 1,4 4,6 % av målinger > 1 cm/s 45 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 38 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 14 % % av målinger < 1 cm/s 2 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 24,4 Residual strøm 5,7 Residual retning 189 Varians (cm/sek)2 51,31,94 Standardavvik 7,16 Stabilitet (Neumanns parameter),55 Jernelva (5m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 3

15 Jernelva (5m dyp) 37 Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (5m dyp) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (5m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) , 3, 25, 2, 15, 1, 5,, , 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Jernelva (5m dyp) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 4

16 4 Jernelva (5m dyp) Ant. obs Hastighet cm/sek Ant. obs Jernelva (5m dyp) Retning Temperatur Jernelva (5m dyp) Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 5

17 Jernelva (5m dyp) 4 35 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 6

18 2.2 Strømmåling 15 m Jernelva (15m dyp) Hastighet (cm/s.) Temp Max 33,4 3,2 Min,2 1,9 Gj.snitt 5,1 2,6 % av målinger > 1 cm/s 8 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 61 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 3 % % av målinger < 1 cm/s 1 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 12,4 Residual strøm,3 Residual retning 189 Varians (cm/sek)2 13,4,2 Standardavvik 3,7 Stabilitet (Neumanns parameter),1 Jernelva (15m dyp) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 7

19 Jernelva (15m dyp) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (15m dyp) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (15m dyp) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (15m dyp) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 8

20 1 2 Jernelva (15m dyp) 1 8 Ant. obs Hastighet cm/sek Ant. obs Jernelva (15m dyp) Retning 2 Jernelva (15m dyp) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 9

21 Jernelva (15m dyp) 4 35 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 1

22 2.3 Strømmåling 48 m (spredningsdyp) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Hastighet (cm/s.) Temp Max 3,4 4,8 Min,2 3,2 Gj.snitt 7,1 3,9 % av målinger > 1 cm/s 26 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 46 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 13 % % av målinger < 1 cm/s 14 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 15,2 Residual strøm 4,1 Residual retning 182 Varians (cm/sek)2 23,,1 Standardavvik 4,8 Stabilitet (Neumanns parameter),6 Jernelva (spredningsdyp - 48m) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 11

23 Jernelva (spredningsdyp - 48m) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (spredningsdyp - 48m) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (spredningsdyp - 48m) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 12

24 6 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 5 4 Ant. obs Hastighet cm/sek Jernelva (spredningsdyp - 48m) Ant. obs Retning 2 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 13

25 Jernelva (spredningsdyp - 48m) 35 3 Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 14

26 2.4 Strømmåling 68 m dyp (3 meter over bunn) Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/s.) Temp Max 17,6 3,3 Min,4 2,1 Gj.snitt 4,5 2,6 % av målinger > 1 cm/s 3 % % av målinger < 1 > 3 cm/s 63 % % av målinger < 3 > 1 cm/s 27 % % av målinger < 1 cm/s 7 % 95-prosentil (95 % av målinger ligger mellom og ant cm/s. => 9,2 Residual strøm 1,1 Residual retning 186 Varians (cm/sek)2 6,6,1 Standardavvik 2,6 Stabilitet (Neumanns parameter),2 Jernelva (bunndyp - 71m) vanntransport (m^3(m^2)*døgn) Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 15

27 Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/sek) Tid Jernelva (bunndyp - 71m) Maks hastighet (cm/s) Jernelva (bunndyp - 71m) Gjennomsnitts hastighet (cm/s) Jernelva (bunndyp - 71m) Retning Tid Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 16

28 8 Jernelva (bunndyp - 71m) Ant. obs Hastighet cm/sek Jernelva (bunndyp - 71m) Ant. obs Retning 2 Jernelva (bunndyp - 71m) 16 Temperatur Tid Mainstream Norway AS, Akvaplan-niva AS Rapport D1 17

29 Jernelva (bunndyp - 71m) Hastighet (cm/s) Retning Vanntransport Totalt Per døgn retn. (m^3/m^2) (m^3/m^2*døgn) Akvaplan-niva AS, 9296 Tromsø 18

30

31 L VLfG6 /

32 Kvalsund kommune Kommuneplanens arealdel, planperioden Vedtatt i kommunestyret.../ Tegnforklaring Nåværende Vidreutvikling av nåverende Framtidig BYGGEOMRÅDER MED PLANKRAV (PBL 2-4, 1. ledd nr. 1) Boligområde B B B Fritidsbebyggelse og framtidig Erkjennelse H H H Anlegg/område for Golf, Alpin og Idrett. F F Næring/Industri områder NI NI Næring/Forretning - områder for Reindrift. R R LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER (PBL 2-4, 1. ledd nr. 2) LNF område generelt LNF område for spredt bolig-, fritids-, eller ervervsbebyggelse LNF-F Område for allmen friområde LNF LNF LNF-F LNF OMRÅDER FOR RÅSTOFFUTVINNING (PBL 2-4, 1. ledd nr. 3) Masseuttak/gruvedrift/skifer OMRÅDER SOM ER BÅNDLAGT ELLER SOM SKAL BÅNDLEGGES (PBL 2-4, 1. ledd nr. 4) S S Vern/båndlegging etter naturv.lov Regulering etter plan- og bygningsloven V V SÆRSKILT BRUK ELLER VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL 2-4, 1. ledd nr. 5) Fiskeområde - Låssetting av fisk Akvakulturområde Tidevannskraftverk Gyte/Fiskeområder A T Friluftsområder VIKTIGE LEDD I KOMMUNIKASJONSSYSTEMET (PBL 2-4, 1. ledd nr. 6) Hovedveg Fylkesveg Høyspent LNF-F OMRÅDER MED RETNINGSLINJER / RESTRIKSJONER LNF område for reindriftsnæring LNF Nedslagsfelt for drikkevannskilde S S Svømmeleie - Reinflytting S Område (unntatt rettsvirkning) pga innsigelser LINJESYMBOLER Hovedled - Skipsled Viktige biled - Småbåtled Planens avgrensing Arealbruksgrense Grense for båndleggingsområde Grense for retn. linjeområde Grense for restriksjonsområde Scooterløype Ski-turløype SAKSGANG IHHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Planarbeid varslet oppstartet 1. gangsbehandlet i Utviklingsutvalget Utlegging til offentlig ettersyn 2. gangsbehandlet i Utviklingsutvalget Fornyet offentlig ettersyn Vedtatt i kommunestyret SAK DATO SIGN 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ PS/JES 2/ Kartgrunnlag : N5 Plandata er digitalisert fra manuskart 1:1-1:5 Digitalisering, redigering og grafisk utforming er utført av Kvalsund kommune, teknisk etat. PLANEN ER UTARBEIDET AV: Plan- og oppmål. avd. DATO TEGNET SAKSBEH JES PS/JES Målestokk = 1: 8

33 E F H G A 7 D ! _ ^ A 2 9 _ ^ 19 B 18 C ! A Senterpunkt _ ^ _ ^ Strømmåler Strømmåler Flåte ankerline Flåte ramme Merd Hanefot Anlegg ankerline Anlegg ramme Kommuneplan Lokalitet: Jernelva :5 UTM sone33, WGS84

34 A E F H G D!A ^_ ^_ C B!A Senterpunkt ^_ Strømmåler ^_ Strømmåler Flåte ankerline Flåte ramme 12 Merd Hanefot Anlegg ankerline 13 Anlegg ramme Kommuneplan 14 Lokalitet: Jernelva :1 Ved utskrift på A UTM sone33, WGS84

35

36

37

38

39 Beredskapsplan rømming matfisk Opprettet: Av: Ingvild Aaroe Endret: Av: Evy Roymo Tittel: Kategori: Beredskapsplan rømming matfisk Matfisk\Prosedyrehåndbok\Beredskapsplaner Forfatter: Evy Roymo Versjon: 5 Godkjenner: Dagfinn Eliassen Publisert dato: Formål Beredskapsplan rømming av fisk er generell og gjelder for alle matfiskanleggene i Mainstream Norway AS. Planen er vårt verktøy for å begrense rømming og skadevirkningene av rømming Ansvar Matfisksjef Gjennomføring Den enkelte lokalitet har spesifikk «Alarmplan rømming», som definerer ansvar og oppgaver i tidlig fase av mistanke og/eller oppdaget rømming. Det er en forutsetning i denne beredskapsplanen at alarmplanen er fulgt. Matfisksjef eller dens stedfortreder trer inn i håndtering av rømmingssak så raskt som mulig. Følgende kontrolleres i rekkefølge: 1. Er alle mulige tiltak for å hindre ytterligere rømming av fisk iverksatt? 2. Er Fiskeridirektoratet varslet og hvordan? 3. Er skjema del-1 sendt inn til Fiskeridirektoratet? 4. Er garn satt i sjø? 5. Er dykker/rov/kamera kontaktet? Videre oppgaver: 6.Sørge for at de nødvendige ressurser av folk og utstyr tilføres lokaliteten for å ivareta hendelsen, samt øvrig drift. 7.Dersom anlegget er havarert eller har forflyttet seg og kan komme i konflikt med skipstrafikk: varsle Kystverkets vaktsentral (NAVCO). 8.Vestfjord Marine kontaktes for bestilling av gjenfangstmære jfr avtale: Lars Andersen eller Kenneth Larsen Naboanlegg varsles. 1.Oppstart gjenfangst meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 11.Oppfølging Fiskeridirektoratet med evt endringsmelding på skjema Vurdere fôring utenfor anlegget sammen med Fylkesmannens miljøvernavdeling. 13.Oppfølging gjenfangst, registrering og mottak på land. Viktige telefonnr/mailadresser:

40 Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratets regionkontor Nordland- Janne Andersen Fiskeridirektoratets regionkontor Finnmark- Hermod Larsen Kystverkets vaktsentral (NAVCO) Fylkesmannen i Nordlandmiljøvernavdelingen Fylkesmannen i Finnmarkmiljøvernavdelingen eller Avslutning gjenfangst skal meldes til Fiskeridirektoratets regionkontor og Fylkesmannens miljøvernavdeling. 15.Levere skjema 2 til Fiskeridirektoratet. 16.Oppfølging myndigheter i etterkant av hendelse 17.Loggføring av hendelse, rapport til ledelse Kommunikasjon: Kommunikasjon med Fiskeridirektorat, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Kystverk håndteres av matfisksjef eller dens stedfortreder. Kommunikasjon med Cermaq ASA, media og øvrige myndigheter håndteres av administrerende direktør eller dens stedfortreder. Vedlegg Alarmplaner lokaliteter Kryssreferanser Prosedyre for utsetting/skifting og fortøyning av nøter Prosedyre for ettersyn anlegg Risikoanalyse, velferd, rømming, smitte- matfisk Bekjempelse av predatorer Prosedyre for avlusing Prosedyre for mottak av smolt Prosedyre for levering av slaktefisk Prosedyre for overlining Prosedyre for oppdretters håndbok Eksterne referanser Forskrift om drift av akvakulturanlegg tml Beredskapsplan rømming matfisk Dok.id: /rev.: 5 2

41 Beredskapsplan rømming matfisk Dok.id: /rev.: 5 3

42 Beskrivelse Ver Publ. dato Forfatter HMS Informasjon Matfisk Administrativt Ansvars- og rapporteringsbeskrivelser - Matfisk Kristin Dahlen/No/Ma Offentlige tillatelser settefisklokaliteter, matfisklokaliteter og slakteri Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for drift av biler Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for kartlegging og vurdering av miljøaspekter Evy Roymo/No/Mains Opplæring Prosedyre for opplæring av ansatte- Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Informasjon Kontaktinformasjon Finnmark - Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Kontaktinformasjon Nordland - Matfisk Kjell Hansen/No/Main Produksjon Fôrkontroll Kristin Dahlen/No/Ma Handlingsplan for avvikende produkt Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr på båt Hege Samuelsen/No/ Risikoanalyse HMS Matfisk Mainstream NO Kvali Sporbarhet - Definisjon av utsettsgrupper Matfisk Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyrehåndbok Bekjempelse av predatorer Evy Roymo/No/Mains Instruks for bruk av verneustyr Torbjorn Hjerto/No/M Instruks for siloarbeid Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for avlusning med lukket presenning Mats Jakobsen/No/M Prosedyre for bruk av kai- og båtkrane Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for bruk av løfteanordning for romluke tilhørende forlekter Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for bruk av søppelpresse Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for bruk av varslingsutstyr for alenearbeid for matfisklokalitet Torbjorn Hjerto/No/M Veggfjell Prosedyre for truck og truckkjøring Torbjorn Hjerto/No/M Anlegg Prosedyre for alenearbeid Torbjorn Hjerto/No/M Prosedyre for arbeid på flyteenheter Mainstream NO QMA Prosedyre for avfallsbehandling Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for daglig ettersyn av anlegg Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for ekstern båttrafikk i anlegget Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for fortøyning av anlegg Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for journalføring - Matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for lysstyring Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for montering av dødfiskhåv i not Torgeir Nilsen/No/Ma Prosedyre for oppbevaring og håndtering av helse og miljøskadelige Torbjorn Hjerto/No/M stoffer Prosedyre for oppdretters håndbok Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for opplæring og bruk av båt Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for oversvømming Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for utsett og skifte av nøter Evy Roymo/No/Mains Våpeninstruks Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplaner Beredskapslan for ekstrem/akutt dødelighet-værmessig påvirkninger og Jonny Opdahl/No/Ma havari Beredskapsplan - håndtering av ekstrem/akutt massedød Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplan - smittsom sykdom Mainstream NO QMA Beredskapsplan for ekstrem/akutt dødelighet-alger/maneter Evy Roymo/No/Mains Beredskapsplan for å forhindre rømming/mistanke om rømming Anne Marit Oksenhol Beredskapsplan ved akutt/ekstrem dødelighet-forurensing Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for sanitær-/nødslakt Jonny Opdahl/No/Ma Fiskehelse Forebyggende helsearbeid - Vaksinestrategi Evy Roymo/No/Mains Prosedyre -spesifikk for renhold skyssbåter FM Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for avlusing Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for bruk av legemidler Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for helsekontroll Evy Roymo/No/Mains

43 Beskrivelse Ver Publ. dato Forfatter Prosedyre for håndtering av dødfisk og svimere Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for lusetelling Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for renhold og hygiene Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Kristin Dahlen/No/Ma Risikoanalyse Velferd-Rømming-Smitte, Matfisk Mainstream NO Kvali Fôr- Fôring- Produktkvalitet Prosedyre for fôring Mainstream NO QMA Prosedyre for fôrmottak og -lagring Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for kontroll av fôrets kjemiske sammensetning Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for kontroll av fôrkvalitet Mainstream NO QMA Prosedyre for uttak av prøver til fettsyreanalyse Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak og forsendelse av kvalitetsprøve- fisk Evy Roymo/No/Mains Mottak og levering av fisk Brønnbåt og brønnbåttjenester Kristin Dahlen/No/Ma Krav til Brønnbåt ved smoltføring Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for fasting - slaktelevering Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for levering av slaktefisk Kristin Dahlen/No/Ma Prosedyre for mottak av smolt Evy Roymo/No/Mains Prosedyre for uttak av blodprøver ved levering og mottak av smolt Kristin Dahlen/No/Ma Smoltinformasjon Evy Roymo/No/Mains Sortering og flytting Prosedyre for sortering/splitting ved bruk av brønnbåt Kristin Dahlen/No/Ma Teknisk utstyr- vedlikehold- bruk og rengjøring Kalibreringsplan for matfisk Jonny Opdahl/No/Ma Prosedyre for bruk av søppelpresse Mainstream NO QMA Prosedyre for drift av biler Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift av vei og parkanlegg Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift og vedlikehold av bygninger i administrasjon Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for drift og vedlikehold i henhold til branntekniske forskrifter Hans Arne Sornes/No Verksted Prosedyre for lagring og oppbevaring av kjemikalier og gasser Hans Arne Sornes/No Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr Landbase Hans Arne Sornes/No Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr på båt Hege Samuelsen/No/ Prosedyre for vedlikehold av teknisk utstyr: Lekter Hege Samuelsen/No/ Regnskap Salg Settefisk Skjema Slakteri

44 Mainstream Norway AS Miljøundersøkelser type B, Jernelva 21 Akvaplan-niva AS Rapport: 5145.B2

45

46 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO MVA Polarmiljøsenteret 9296 Finnmarkø Tlf: , Fax: Rapporttittel / Report title Mainstream Norway AS Miljøundersøkelser type B, Jernelva 21 Forfatter(e) / Author(s) Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva rapport nr / report no APN-5145.B2 Dato / Date Antall sider / No. of pages 1 Distribusjon / Distribution Gjennom Oppdragsgiver Oppdragsgiver / Client Mainstream Norway AS Nordfold, 8286 Nordfold Oppdragsg. referanse / Client s reference Jonny Opdahl Sammendrag / Summary Rapporten omfatter sediment- og bunndyrsundersøkelse på oppdrettslokaliteten Jernelva. Undersøkelsen ble utført som del av et forprosjekt for å kunne ta i bruk lokaliteten til oppdrett. Bunnen under anlegget består av en blanding av skjellsand og silt med noe stein. Det ble ikke registrert organisk belastning på lokaliteten. Dyreliv ble registrert på samtlige stasjoner, med børstemark som dominerende gruppe. Lokaliteten gis Middeltilstand 1 i henhold til beregninger beskrevet under B.2 i NS 941 med prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se Vedlegg). Prosjektleder / Project manager Kvalitetskontroll / Quality control Bjørn Erik Bye Hans Petter Mannvik 21 Akvaplan-niva AS. Rapporten kan kun kopieres i sin helhet. Kopiering av deler av rapporten (tekstutsnitt, figurer, tabeller, konklusjoner, osv.) eller gjengivelse på annen måte, er kun tillatt etter skriftlig samtykke fra Akvaplan-niva AS.

47 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD INNLEDNING FAGLIG PROGRAM OG METODIKK LOKALITETSBESKRIVELSE OG BUNNTOPOGRAFI Drift RESULTATER Sediment LITTERATUR VEDLEGG: SKJEMA NS Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport 5145.B2 1

48 Forord Forord Foreliggende undersøkelser er gjennomført av Akvaplan-niva på oppdrag fra Mainstream Norway, avdeling Finnmark. I forbindelse ønske om med drift på lokaliteten Jernelva i Vargsundet, Kvalsund kommune i Finnmark, ønsket bedriften å få gjennomført miljøundersøkelse type B på lokaliteten. Undersøkelsene er gjennomført med basis i NS 941:27 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg som omfatter sedimentundersøkelser, faunavurderinger og bunntopografiske registreringer. Feltarbeid ble utført 17. august 21. Akkreditert virksomhet: Akvaplan-niva er akkreditert gjennom ISO/IEC Følgende standarder og prosedyrebeskrivelser er benyttet: NS 941, ISO og Akvaplan-nivas interne prosedyrer for prosjektgjennomføring og kvalitetssikring. Følgende deler av foreliggende rapport er utført etter akkrediterte metoder: Innsamling og behandling av bløtbunnsprøver for sedimentanalyser, samt vurderinger og fortolkninger. Følgende personer har deltatt: Bjørn Erik Bye, Akvaplan-niva: Prosjektleder, feltarbeid og rapport. Akvaplan-niva AS vil takke mannskapet på servicebåten Njord for samarbeidet med undersøkelsen. Tromsø den Bjørn Erik Bye Prosjektleder Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 2

49 1 Innledning I forbindelse med Mainstream Norway AS sin oppdrettsvirksomhet i Kvalsund kommune i Finnmark har Akvaplan-niva AS gjennomført miljøundersøkelse type B på lokaliteten Jernelva. Undersøkelsen ble foretatt som del av et forprosjekt med tanke på å kunne ta i bruk lokaliteten til oppdrett. Formålet med B-undersøkelsen er å dokumentere miljøtilstanden på lokaliteten i henhold til NS 941:27 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg, B- undersøkelse som omfatter sediment- og faunavurderinger. Undersøkelsene vurderer lokalitetenes tilstand mht. organisk belastning, samt vurderer lokalitetenes egnethet for oppdrettsvirksomhet. Figur 1 viser et utsnitt av Vargsundet med plassering av den aktuelle oppdrettslokaliteten. Figur 1: Vargsundet der oppdrettslokaliteten Jernelva er avmerket. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 3

50 2 Faglig program og metodikk Innsamlinger og registreringer er utført av Akvaplan-niva AS ved Bjørn Erik Bye. Undersøkelsene ble gjennomført den i henhold til beskrivelse av B-undersøkelse i NS 941. Feltarbeidet omfattet: Sedimentinnsamlinger van Veen grabb,,1 m 2. Sedimentbeskrivelse. Sedimentmålinger (ph, Redox) YSI Professional Plus Bunndyrsinnsamlinger van Veen grabb. Bunndyrsvurderinger. Stasjonsplasseringene ved Jernelva er vist i Figur 2. Stasjonsdyp og GPS posisjoner er vist i Tabell 1. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 4

51 3 Lokalitetsbeskrivelse og bunntopografi Figur 2 viser oversiktskart der prøvetakingsstasjonene er tegnet inn. Lokaliteten ligger i Vargsundet utenfor Jernelva, Kvalsund kommune i Finnmark. Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nord til øst. Anlegget ligger langs land, med en dybde under anlegget på ca. 6-9 meter. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, slakere gjennom anlegget og mot dyp på over 16 meter sentralt i Vargsundet. Det er ingen terskel mellom anlegget og sundets sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen av en blanding av silt og skjellsand med noe stein. Figur 2: Dybdekart ved lokaliteten Jernelva i Vargsundet. Prøvetakingsstasjonene st.1 1 er tegnet inn. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 5

52 Tabell 1. Stasjonsdyp og GPS-posisjoner på lokalitet Jernelva. Stasjon Dyp (m) GPS N 7 26,95 N 7 26,883 N 7 27,13 N 7 26,98 N 7 26,812 N 7 26,864 Ø 23 38,34 Ø 23 38,622 Ø 23 38,295 Ø 23 38,313 Ø 23 38,483 Ø 23 38,45 Stasjon Dyp (m) GPS N 7 26,93 N 7 26,967 N 7 27,55 N 7 26,53 Ø 23 38,399 Ø 23 38,197 Ø 23 38,89 Ø 23 38, Drift Det var ikke drift på lokaliteten ved tidspunktet for undersøkelsen. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 6

53 4 Resultater 4.1 Sediment. Resultatene fra undersøkelsen på lokalitet Jernelva i Vargsundet kan sammenholdes som følger: Bunnkartet viser at bunnen under den gjeldende anleggslokaliseringen varierer fra 6 9 meter. På lokaliteten består bunnen av en blanding av skjellsand og silt med noe stein. Det ble ikke registrert noen organisk belastning på lokaliteten. Registreringer av ph og redox viste naturlige verdier (se Vedlegg ). Bunndyrsamfunnet domineres av børstemark, mens det også ble påvist pigghuder, skjell, sjøtann og krepsdyr, samt typiske hardbunnsarter som albusnegl og skallus. Fra et miljømessig synspunkt er lokaliteten ikke påvirket av oppdrettsvirksomhet. Lokaliteten gis Middeltilstand 1 i henhold til beregninger beskrevet under B.2 i NS 941 med prøveskjema Tabell B.1 og B.2 (se Vedlegg). Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 7

54 5 Litteratur ISO , tidligere Norsk Standard NS Vannundersøkelse. Retningslinjer for sedimentprøvetaking i marine områder. 1. utgave september Norsk Standard NS 941:27. Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg. 23 s. Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 8

55 6 Vedlegg: Skjema NS 941 Gr Prøveskjema B.1 Firma: Mainstream Norway AS Dato: Lokalitet: Jernelva Konsesjonsnr: Prøvenumme r Inde Parameter Poeng x I Dyr > 1mm Ja () Nei (1). Tilstand gruppe I A II ph verdi III Eh (mv) verdi ref.verdi ph/eh fra figur Tilstand, prøve Tilstand, gruppe II 1 Buffer -temp 1.4 Sjøtemp 1.4 Sediment -temp 8.2 ph sjø 8.9 Eh sjø 174 Gassboble r Ja (4) Nei (1) Farge Lukt Konsistens Grabbvolum (v) Tykkelse på slamlag Lys/grå () Brun/sort (2) Ingen () Noe (2) Sterk (4) Fast (o) Myk (2) Løs (4) v < 1/4 () 1/4 < v < 3/4 (1) v > 3/4 (2) t < 2 cm () 2 < t < 8 cm (1) t > 8 cm (2) Sum Korrigert ('*,22) Tilstand (prøve) Tilstand gruppe III 1 Middelverdi gruppe II og III Tilstand gruppe II og III 1 ph/eh Tilstand Korr.sum Tilstan Grupp Gruppe II og Indeks d e I III Middelverdi A 1,2,3,4 1,2,3,4, < 1, ,2,3 1,2,3 1,1 - <2, ,1 - <3,1 3 3,1 4 Refelektrode Lokalitetstilstand LOKALITETSTILSTAN D 1 Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 9

56 Skjema for prøvetakingspunkt, B.2 Firma: Mainstream Norway AS Dato: Lokalitet: Jernelva Konsesjonsnr: Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk Bobling (i prøve) Grus Primærsediment Skjellsand x x x x x x x Sand Mudder Silt x x x x x x x x Leire Fjellbunn Steinbunn noe noe x x x x x Pigghuder, antall Krepsdyr, antall 1 2 Skjell, antall Børstemark, antall Andre dyr, antall Skallus 8 Sjøtann Albusnegl ** Capitella capitata Fôr/fekalier Beggiatoa iv:ikke vurdert Fôr Fekalier iv:ikke vurdert Kommentar Grabb areal 2,1 m *Få/Mange/En art dominerer. **Antall individer noteres Mainstream Norway AS Akvaplan-niva AS Rapport APN-5145.B2 1

57 KVALSUNDKOMMUNE Neringsavde1ingen Akvaplan-niva Framsenteret 9296 TROMSØ Kvaisund, Lopenr. Saknr. Arkivkode Var ref Deres ref 11/383 11/85 /U43/ RAD/P&U/RM SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN - OPPDRETTSLOKALITET: JERNELVA, SEILAND - MELDING OM VEDTAK Det vises til Deres soknad av Utviklingsutvalget behandlet saken i møte den , sak 52/11 og fattet følgende vedtak: Utviklingsurvalget gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel iforbindelse med pâvente av rullering av kystsoneplanen. Etter forvaltningslovens 28 er det adgang til a pàklage det fattede vedtak. Kiagefristen er 3 uker fra det tidspunkt De mottar underretning om vedtaket. Kiagen fremsettes skrifthig og ma nevne det vedtak det kiages over og hvilke endringer som ønskes. Samtidig bør en nevne de grunner kiagen støtter seg iii. Kiagen fremsettes for Utviklingsutvalget som vedtaksorgan. Ved henvendelse til Nringsavde1ingen vii De fâ nrmere opplysninger/veiledning om kiageadgang, saksbehandlingsregler og rett til a se sakens dokumenter. Med vennlig hilsen Kvalsund kommune Rita L. Mathisen konsulent Postadresse Telefon, rädhus Telefon, saksbeh. Telefax, ràdhus Bankkonto, DnB Hjernrneside 962 Kvalsund

58 Akvaplan-niva AS Tromsø-kontoret (svaradresse) Rådgivning og forskning Framsenteret innen miljø og akvakultur 9296 Tromsø Org.nr: NO MVA Tlf: Skrevet av: Bjørn Erik Bye Fax: Direkte tlf: Norge Island Frankrike Russland Spania E-post: E-post: Notat Til: Kvalsund Kommune Kopi: Mainstream Norway AS Dato: Vår ref: 5493/BEB Sak: Klage på avslag om dispensasjon fra kystsoneplanen - oppdrettslokalitet Jernelva, Seiland Til orientering Vennligst kommenter Svar imøteses innen: Akvaplan-niva vil på vegne av Mainstream Norway AS påklage Kvalsund Kommunes avslag på søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for oppdrettslokalitet Jernelva (saksnr. Kvalsund Kommune: 11/85). Mainstream Norway ønsker å møte Kvalsund Kommune og Finnmark Fylkeskommune for å gi en grundig informasjon om selskapets behov for dispensasjon fra kystsoneplanen. Selskapet vil også gi et bilde av de negative konsekvensene det vil ha dersom de må etablere nye anlegg innenfor gjeldende grenser for akvakultur. Mainstream Norway uttrykker ønske om dialog og samarbeid i prosessen med etablering av nye lokaliteter for akvakultur. Mvh Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva Akvaplan-niva AS Tromsø ref: 5493/BEB - Side 1 av 1

59 KVALSUNDKOMMUNE Nalringsavdelingen Akvaplan-niva Framsenteret 9296 TROMSØ Kvalsund, Løpenr. Saknr. Arkivkode Var ref Deres ref 12/32 11/85 /U43/ RAD/P&U/RM SOKNAD OM DISPENSASJON FRA KYSTSONEPLANEN - OPPDRETTSLOKALITET:JERNELVA, SEILAND MELDING OM NYTT VEDTAK Det vises til Deres anke av Utviklingsutvalget behandlet anken i møte den , sak 71 / 11 og fattet følgende vedtak: Utviklingsutvalget tar kiagen tilfølge og gir i hhtpbl 19-3 midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdelfor umdelse av arealformâl akvakultur som omsøkt ved oppdrettslokalitet Jernelva pa Seiland. Dispensasjonsvedtaket gjelder frem ill at fly kystsoneplan/kommuneplanens arealdel blir vedtatt. Med vennlig hilsen Kvalsund kommune (/ d Rita L. Mathisen konsulent Postadresse Telefon, rdhus Telefon, saksbeh. Telefax, ràdhus Bankkonto, DnB Hjernrneside 962 Kvalsund

60 Frankrike Russland Akvaplan-niva AS Radgivning og forskning innen miijø og akvakultur Org.nr: NO MVA Norge Island Spania Tromsø-kontoret (svaradresse) Framsenteret 9296 Tromsø TIt: Fax: E-post: niva. no Akvaplan. &niva Skrevet av: Bjørn Erik Bye Direkte tlf: E-post: Notat Tii: Kvalsund Kommune Kopi: Mainstream Norway AS Dato: Var ref: 5493/BEB Sak: Soknad om dispensasjon Ira Kystsoneplan I forbindelse med soknad om fly lokalitet for oppdrett. D Til orientering D Vennligst kommenter Svar imoteses nnen: Akvapian-niva ønsker med dette pa vegne av Mainstream Norway AS a søke dispensasjon fra kystsoneplanen i forbindeise med en kommende søknad cm matfiskproduksjon pa lokaliteten Jerneiva pa Seiland. Behovet for dispensasjon er oppstátt fords det onskede oppdrettsanlegget vii strekke seg Ut over grensene for det omrádet som er avsatt til akvakultur i kommunens areaiplan. Den onskede størrelsen pa aniegget er tilpasset dagens driftsform, og det vii ikke vre mulig a plassere dette innenfor det avsatte omrádet pa kartet (vedlegg 1). Mainstream Norway AS ønsker a søke om en plassering som vist pa tegning (vediegg 2). Ved a plassere aniegget som vist pa tegning (vedlegg 2) vii man etter var vurdering oppná tllstrekkelig vannutskiftning i og under antegget. Dette vii vre positivt for fiskeheisen, samt fore tii tilstrekkeiig breevne for den ønskede drift pa lokaliteten. Hjornekoordinater for ramme det skal sokes om er avmerket pa vedlegg 2 med foigende nummer: 1. N , N , N , N , Mvh Bjørn Erik Bye Akvaplan-niva 2 Vedlegg Akvaplan-niva AS Tromsø ret: 5493/BEB - Side 1 av 1

61 L VLfG6 /

62 c - 1 It: r.

63

64 Selskap Lokalitetsnavn Mainstream Norway AS Jernelva Forankringspunkter ramme Forankringspunkter flåte Nr N Ø Nr N Ø Min Min Min Min , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,848 Nr , ,75 Min Min , ,652 A 7 27, , , ,545 B 7 26, , , ,275 C 7 26, , , ,26 D 7 27, , , , , , , ,854 Nr Hjørnepunkter ramme N Ø Hjørnepunkter flåte N , ,87 Min Min , ,773 E 7 27, , , ,81 F 7 27, ,936 G 7 27, ,93 H 7 27, ,869 Ø SM SM SP N Ø Min Min 7 26, , , , , ,319

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport:

SalMar AS. B-undersøkelse, Ersvikneset2016. Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse, Ersvikneset2016 Akvaplan-niva AS Rapport: 8012.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf: 77 75 03 00,

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark AS

Grieg Seafood Finnmark AS Miljøundersøkelser type B, Repvåg april 2015 Akvaplan-niva AS Rapport: 7573.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Finnmarkø

Detaljer

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Gammelveggen, B-undersøkelse Juli Drift. Akvaplan-niva AS Rapport: Gammelveggen, B-undersøkelse Juli 2015. Drift Akvaplan-niva AS Rapport: 7771.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296 Tromsø Tlf:

Detaljer

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03

SalMar Nord. Strømmålinger Øyra 5m, 15m, spredning, bunn. Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.03 SalMar Nord Strømmålinger Øyra 5m, m, spredning, bunn Akvaplan-niva AS Rapport: 6587.3 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO

Detaljer

Egil Kristoffersen & Sønner AS

Egil Kristoffersen & Sønner AS Egil Kristoffersen & Sønner AS Strømmålinger Mikkelsøy 5 meter, 5 meter og bunnstrøm Akvaplan-niva AS Rapport: 6996. This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen

Detaljer

K. Strømmen Lakseoppdrett AS

K. Strømmen Lakseoppdrett AS K. Strømmen Lakseoppdrett AS Strømmålinger Grunneneset 5m, m, Spredningsstrøm (9m) og bunnstrøm (14m) Akvaplan-niva AS Rapport: 7346.2 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave.

Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober Revidert utgave. Utvidet miljøundersøkelse type B Martnesvik, oktober 2010. Revidert utgave. Akvaplan-niva AS Rapport: 5209.B03 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 1 Akvaplan-niva AS Rapport 5209.B03 2 Akvaplan-niva AS Rådgivning

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Stamnesodden i Namsos kommune Dato for prøvetaking: 24.06.15 Dato for

Detaljer

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune

Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410. Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Langstein Fisk Vurdering av lokaliteten Langstein i Stjørdal kommune Dato for prøvetaking: 25.6.2010 OPPSUMMERING FRA PRØVETAKINGEN:

Detaljer

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes

Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS Gjerbakknes 8286 Nordfold 1. juli 2017 Evenes kommune postmottak@evenes.kommune.no Bårøya - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Evenes Cermaq Norway AS ( Cermaq ) planlegger

Detaljer

Resipientundersøkelse

Resipientundersøkelse \j^ék^y^ Resipientundersøkelse MOM-B Lokalitet Uføro Kobbevik og Furuholmen Oppdrett AS Eystein Hansen Telefon: Org.no 982 932 9 mva Sgvat Skaldsveg 12 Telefaks: 5518 Haugesund Mobil: 9873636 email: gy;hgi)9d

Detaljer

Isqueen AS. Eidisholman, Vestvågøy kommune Miljøundersøkelse type B, august 2013. Ny lokalitet. Akvaplan-niva AS Rapport: 6583.03

Isqueen AS. Eidisholman, Vestvågøy kommune Miljøundersøkelse type B, august 2013. Ny lokalitet. Akvaplan-niva AS Rapport: 6583.03 Isqueen AS Eidisholman, Vestvågøy kommune Miljøundersøkelse type B, august 2013. Ny lokalitet Akvaplan-niva AS Rapport: 6583.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B - sedimentundersøkelse Utslippspunkt Simanes Slakteri, februar 2017 Akvaplan-niva AS Rapport: 8720.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr:

Detaljer

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune

NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune NRS Finnmark MOM - B, Lokalitetsundersøkelse januar 2011 Elva, Alta kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 28.01.2011 Antall sider totalt

Detaljer

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand

Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kjerstad 0-prøve Tilstand : 1 Beste tilstand Dato: 10.07.2010 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1

AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN AquaGen AS Forrahammaren 0-prøve Tilstand 1 Dato: 23.09.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata D Oppsummering

Detaljer

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01

PRELINE AS. Lokalitetsrapport Sagi. Akvaplan-niva AS Rapport: 5101.A01 PRELINE AS Lokalitetsrapport Sagi Akvaplan-niva AS Rapport: 511.A1 This page is intentionally left blank Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Polarmiljøsenteret

Detaljer

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Urda 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 1.01.11 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Skysselvika Vest i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember2015 11273 Skysselvika Vest i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett

Detaljer

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Djupvika 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 20.09.2006 Innholdsfortegnelse Side Forside, metodikk, firmaopplysninger

Detaljer

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport:

Hydrografi måling. Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS. Akvaplan-niva AS rapport: Hydrografi måling Lokalitet Skogneset og Borvika 1 og 2 SalMar AS Akvaplan-niva AS rapport: 8012.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-Undersøkelse. Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-Undersøkelse Lokalitet Drevflesa Tilstand 1 «0-prøve» Rapportdato 28.11.14 Dato for feltarbeid 10.11.14 Oppdragsgiver Rapportansvarlig SalMar Farming AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 12. mai 2010 MOM-B undersøkelse ved Trommo April 2010 Amir E. Y. Amin og Per-Otto Johansen Varaldsøy Trommo

Detaljer

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune

Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Nord Norsk Smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse mars 2010 Hasvik Havn, Hasvik kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling 08.03.2010 Antall

Detaljer

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no

-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no -Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment Selskapet stiftet i 1984 Hovedkontor i Framsenteret, Tromsø 67 ansatte, 13 nasjonaliteter

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Tennøya 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 847 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett: www.aqua-kompetanse.no

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad

MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Kornstad Tilstand

Detaljer

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen

SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen SAM Notat Seksjon for anvendt miljøforskning marin UNIFOB - Universitetsforskning i Bergen Bergen 1. oktober 2009 MOM-B undersøkelse ved Trommo september 2009 Erling Heggøy Varaldsøy Trommo SEKSJON FOR

Detaljer

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand

Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand 1, beste tilstand HAVBRUKS TJENES TEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Håbranden 0-prøve Tilstand, beste tilstand Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Oppsummering

Detaljer

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 25-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 07.08.13 MOM B-undersøkelse ved Dale i Rennesøy kommune Juni 2013 Henrik Rye Jakobsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (jan-14) Your Evaluation Period has Expired BRØNNØYSKJÆRAN HELLIGVÆR BODØ KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of ou If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune

Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Sinkaberg Hansen as Vurdering av lokaliteten Hindholmen i Vikna kommune Dato for prøvetaking: 27.10.15 Dato for rapport:

Detaljer

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland

Miljøundersøkelse ved lokalitet nr Vindhammeren i Bø kommune - Nordland VFH-Rapport: 01515 Miljøundersøkelse ved lokalitet nr. 11252 Vindhammeren i Bø kommune - Nordland September 2015 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel Miljøundersøkelse ved lokalitet

Detaljer

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016

Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Lerøy Vest AS Miljøundersøkelser type B, Hestabyneset Mars 2016 Informasjon oppdragsgiver Tittel : B-undersøkelse på oppdrettslokalitet Hestabyneset Rapportnummer (s): 6966-2016 Lokalitetsnavn: Hestabyneset

Detaljer

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset

MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ christian@havbrukstjenesten.no Mobil nummer: 9092055/92658599 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse lokalitet Rokset Tilstand

Detaljer

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter

Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter Miljøovervåkni ng av mari ne oppdrettsl okal iteter B-undersøkelse LOKALITET: Breivika LOKALITETS TILSTAND: 2 BREIVIKA 17. november2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn... 3 2. Metode og utstyr... 3.

Detaljer

Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Segelnes, i Kvalsund kommune

Oversendelsesbrev vedrørende søknad om ny oppdrettslokalitet, Segelnes, i Kvalsund kommune Vår dato: 17.1.212 Vår ref: 12/115-1 Arkivkode: _;U43 Gradering: Ugradert Deres ref: Saksbehandler: Ida Holsbø Telefon: +47 78 96 3 56 ida.holsbo@ffk.no Kvalsund kommune Rådhusveien 18 962 KVALSUND Oversendelsesbrev

Detaljer

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta

NRS Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November Store Kvalfjord i Alta NRS Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse November 2015 10281 Store Kvalfjord i Alta Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 NRS Finnmark AS v/ Kåre Aas MOM

Detaljer

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve

Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Kornstad 2 0-prøve Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 01.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda

Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda Telefon: 72 44 93 77 Felefaks: 72 44 97 61 Internett: www.havbrukstjenesten.no E-post: arild@havbrukstjenesten.no Mobil: 909 42 055 Arbeid: Rapport Kartlegging av miljøforhold

Detaljer

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell

Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS Utfôret mengde Fra til 0 tonn. Antall grabbskudd Antall på fjell Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Troll Fish AS Vurdering av lokaliteten Kvitelv i Lebesby kommune Lok. nr.: 13813 Dato for prøvetaking: 16.06.2010 Rapport ferdig:

Detaljer

Lokalitet: Fjordprakken

Lokalitet: Fjordprakken HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Fjordprakken Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 30.10.2009 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Slokkholmen Øst 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Miljøbygget, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no Internett:

Detaljer

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund

NRS - Finnmark AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund NRS - Finnmark AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Oktober 2014 Danielsvik i Kvalsund MOM B UNDERSØKELSE, DANIELSVIK, KVALSUND KOMMUNE Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911

Detaljer

Cermaq Norway AS. Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport: Statusrapport forundersøkelse, juli 2017, 31297 Gammelveggen. Akvaplan-niva AS Rapport: 9019.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune

Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 910 Firma Namdal Settefisk AS Vurdering av lokaliteten Saltbuodden i Namdalseid kommune Dato for prøvetaking: 12.12.11 OPPSUMMERING

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268.

Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2. Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268. Miljøundersøkelse (NS 9410); Latvika 2 Dato: 20. mars 2013 Anlegg: Villa Arctic AS Kommune: Unjargga-Nesseby Rapport nr: BR1310268 Fiske-Liv AS Adresse avdelingskontor: Dragsund, 6080 Gurskøy Telefon +47

Detaljer

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland

MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr Skatleia i Bø kommune Nordland VFH-Rapport: 00516 MOM B-undersøkelse ved lokalitet nr. 19635 Skatleia i Bø kommune Nordland April 2016 Vesterålen Fiskehelsetjeneste AS, Sortland Side 2 Rapporttittel MOM B-undersøkelse ved lokalitet

Detaljer

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.

B-undersøkelse. Ventemerder. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 18.02.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten. B-undersøkelse Lokalitet Ulvan Ventemerder Tilstand 1 Dato for feltarbeid 18.02.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Marine Harvest AS Dagfinn Breivik Skomsø Havbrukstjenesten 7260 Sistranda dagfinn@havbrukstjenesten.no

Detaljer

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no.

B-undersøkelse. Tilstand 2. Dato for feltarbeid 30.10.15. Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no. B-undersøkelse Lokalitet Gaustad Tilstand 2 Dato for feltarbeid 30.10.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Atlantos AS Arild Kjerstad Havbrukstjenesten 7260 Sistranda Arild@havbrukstjenesten.no Oppdragsansvarlig

Detaljer

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss.

SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN SalMar Settefisk AS Avd. Follafoss. Tilstand, Beste tilstand Dato: 02.02.202 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Sigerfjord Fisk AS. Lilleelv, B - undersøkelse September Full biomasse. Akvaplan - niva AS Rapport :

Sigerfjord Fisk AS. Lilleelv, B - undersøkelse September Full biomasse. Akvaplan - niva AS Rapport : Lilleelv, B - undersøkelse September 2014. Full biomasse Akvaplan - niva AS Rapport : 7226. 01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret

Detaljer

Report. CTD undersøkelse januar Akvaplail. Vindhammarneset SalMar Nord AS. 't" s,: Akvaplan-niva AS Rapport: zzt

Report. CTD undersøkelse januar Akvaplail. Vindhammarneset SalMar Nord AS. 't s,: Akvaplan-niva AS Rapport: zzt Akvaplail. Report CTD undersøkelse januar 2014 Vindhammarneset r,, r,,, Il. a., 4. :. 1-4.....r '

Detaljer

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05.

B-undersøkelse. «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd. Tilstand 1. Dato for feltarbeid 20.05. B-undersøkelse Lokalitet Dyrvikholman «0-prøve» for undersøkelse av bunnforhold i forbindelse med utplassering av lukket merd Tilstand 1 Dato for feltarbeid 20.05.15 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Nekton

Detaljer

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 44-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 06.01.2014 MOM B-undersøkelse ved Store Teistholmen i Sandnes kommune November 2013 Einar Bye-Ingebrigtsen Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt.

Detaljer

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS

Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Firma Bjørøya Fiskeoppdrett AS Vurdering av lokaliteten Nausttaren i Osen kommune Lokalitetsnummer: Ny lokalitet Dato for prøvetaking:

Detaljer

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune

Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Miljøovervåking av marine matfiskanlegg (MOM B) Etter Norsk Standard NS 9410 Nova Sea AS Vurdering av lokaliteten Blikvær i Rødøy kommune Lokalitetsnummer: Forundersøkelse Dato for prøvetaking: 30.11.2015

Detaljer

Andfjord AS. B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar Akvaplan-niva AS Rapport:

Andfjord AS. B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar Akvaplan-niva AS Rapport: Andfjord AS B-undersøkelse Kvalnes, An.1, februar 2017. Akvaplan-niva AS Rapport: 8615.01 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA Framsenteret 9296

Detaljer

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013

Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Uni Miljø, Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 47-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 03.12.2013 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune november 2013 Torben Lode

Detaljer

Lokalitet: Storskogøya

Lokalitet: Storskogøya HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Storskogøya Tilstand 1 Maks produksjon Dato: 06.12.10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C

Detaljer

Lokalitetstilstand 1

Lokalitetstilstand 1 Miljøovervaking av marine matfiskanlegg Norsk Standard NS 9410 B- undersøkinga Lokalitet: Langholmen Gildeskål Nordland Laks, torsk, aure Prøvetakingsdato: 04.11.2013 Lokalitetstilstand 1 Undersøkinga

Detaljer

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune

Edelfarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni Øksengård i Saltdal kommune Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Juni 2017 11272 Øksengård i Saltdal kommune Oppdragsgiver Tittel Organisasjonsnummer 918 901 566 Edelfarm AS v/ Sven Inge Skogvoll MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy

Akvafarm AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar Sørfjord i Dyrøy Akvafarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Februar 2016 13946 Sørfjord i Dyrøy Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Akvafarm AS v/ Odd Steinar Olsen MOM - B, Lokalitetsundersøkelse,

Detaljer

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014

Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Sjøtroll Havbruk AS, Miljøundersøkelse type B, Storevikholmen Desember 2014 Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor NIVA Region Sør NIVA Region Innlandet NIVA Region Vest Gaustadalléen 21

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset Nord

Lokalitet: Hogsneset Nord HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset Nord Tilstand 1: Beste tilstand Dato: 07.03.2012 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614 CERMAQ NORWAY AS AVD MATFISK FINNMARK 8286 Nordfold Deres ref: Vår ref: 2016/180603 Dato: 03.03.2017 Org.nr: 985399077 CERMAQ NORWAY AS- VEDTAK OM GODKJENNING AV AREALENDRING VED MATFISK LOKALITET KRÅKEVIK-10614

Detaljer

LOKALITET DYRHOLMEN ØST

LOKALITET DYRHOLMEN ØST Rapport nr. 375-2009 RESIPIENTGRANSKING MOM-B LOKALITET DYRHOLMEN ØST Fitjar kommune 23 oktober 2009 Resipientanalyse Foretaksnr.: NO 984 238 630 mva Adresse: Dortledhaugen 156 5239 Rådal Kontaktperson:

Detaljer

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand

Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand 1: Beste tilstand HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Seiskjæret Maks produksjon Tilstand : Beste tilstand Dato: 0.0.20 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger

Detaljer

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet Nordneset, juli Akvaplan-niva AS Rapport:

Cermaq Norway AS. B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet Nordneset, juli Akvaplan-niva AS Rapport: B-undersøkelse tilknyttet resipient lokalitet 13191 Nordneset, juli 2016. Akvaplan-niva AS Rapport: 8322.02 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 158 MVA

Detaljer

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B Vannfjorden, november 2016.

Grieg Seafood Finnmark Miljøundersøkelse type B Vannfjorden, november 2016. Miljøundersøkelse type B Vannfjorden, november 206. Akvaplan-niva AS Rapport: 8609.03 Akvaplan-niva AS Rådgivning og forskning innen miljø og akvakultur Org.nr: NO 937 375 58 MVA Framsenteret 9296 Tromsø

Detaljer

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016

MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 2016 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg MOM B ved Husby, Nesna kommune, juni 2016 Kystinkubatoren AS og Tomma Steinbit AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S

Detaljer

Lokalitet: Hogsneset sør

Lokalitet: Hogsneset sør HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B-UNDERSØKELSEN Lokalitet: Hogsneset sør Tilstand, beste tilstand Dato: 6.2.09 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse

MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Edelfarm AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse September 2013 11272 Øksengård, Saltdal kommune Dokumentets status Foreløpig versjon Endelig versjon Unndratt offentlighet Dato for ferdigstilling: 12.09.2013

Detaljer

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl

Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg. Jonny Opdahl Søknadsskjema for akvakultur i flytende anlegg Søknad i henhold til lov av 17. juni 2005 nr. 79 om akvakultur (akvakulturloven)1). Søknadsskjemaet er felles for akvakultur, mattilsyn-, miljø-, vassdrags-

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske

Wenberg Fiskeoppdrett AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember Hundholmen i Fauske Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desember 2015 27856 Hundholmen i Fauske Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Wenberg Fiskeoppdrett AS v/ørjan

Detaljer

Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari

Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari Opprettet: 05.03.2015 - Av: Jonny Nikolaisen Endret: 14.07.2015 - Av: Evy Roymo Tittel: Kategori: Beredskapslan for værmessig påvirkninger og havari Matfisk\Prosedyrehåndbok\Beredskapsplaner

Detaljer

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya

MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Havbrukstjenesten AS 7260 Sistranda E-post: arild@havbrukstjenesten.no/ Mobil nummer: 9092055 Org. nummer:963 55 052 MOM-B - undersøkelse MH Jøstenøya Tilstand 1 Dato: 21.11.201 Innholdsfortegnelse A.

Detaljer

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 22-2014 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen, 08.12.2014 MOM B-undersøkelse ved Rennaren i Rennesøy kommune Oktober 2014 Torben Lode Uni Miljø, SAM-Marin Thormøhlensgt. 55, 5008

Detaljer

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin

SAM Notat nr Seksjon for anvendt miljøforskning marin SAM Notat nr. 31-2013 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 03.10.13 MOM B-undersøkelse ved Langavika i Hjelmeland kommune September 2013 Henrik Rye Jakobsen Trond E. Isaksen Uni Miljø, SAM-Marin

Detaljer

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø

Salten smolt AS. MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber Breivika i Bodø Salten smolt AS MOM - B, Lokalitetsundersøkelse Desmber 2015 13811 Breivika i Bodø Oppdragsgiver Tittel Yngve Paulsen Konsult AS Organisasjonsnummer 911 840 103 Salten smolt AS v/børge Andreassen MOM -

Detaljer

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012

Seksjon for anvendt miljøforskning. MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Seksjon for anvendt miljøforskning SAM Notat nr. 18-2012 Seksjon for anvendt miljøforskning marin Bergen 18. juni 2012 MOM B-undersøkelse ved Hageberg i Fitjar kommune mai 2012 Stian Ervik Kvalø Trond

Detaljer

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken.

Vedlagt følger kommunens behandling og kopi av utlysningstekst. Det er ikke kommet inn uttalelser til saken. Vår dato: 15.03.2017 Vår ref: 201400296-55 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Cermaq

Detaljer

Wenberg Fiskeoppdrett AS

Wenberg Fiskeoppdrett AS Wenberg Fiskeoppdrett AS MOM B undersøkelse September 2013 Lokalitet 27856 Hundholmen, Fauske kommune Grevlingveien 73 Tlf. 91 39 51 43 Firmapost: yngve@ypk.no 9017 Tromsø 2 Dokumentets status Foreløpig

Detaljer

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda

B-undersøkelse. 0-prøve. Tilstand 1. Dato for feltarbeid Havbrukstjenesten 7260 Sistranda B-undersøkelse Lokalitet Brattlia 0-prøve Tilstand 1 Dato for feltarbeid 16.03.16 Oppdragsgiver Rapportansvarlig Måsøval Fiskeoppdrett AS Elise Skottene Havbrukstjenesten 7260 Sistranda elise@havbrukstjenesten.no

Detaljer

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222

Ytterpunkt 1 Ytterpunkt 2 Ytterpunkt 3 Ytterpunkt 4 N 70 o 14,222 Vår dato: 22.01.2016 Vår ref: 201502973-7 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Grieg Seafood Finnmark AS Postboks 1053 9503 ALTA Grieg

Detaljer

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017

B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 2017 Miljøovervåkning av marine matfiskanlegg B-undersøkelse ved Barøya i Namsos kommune, januar 2017 SalMar Farming AS Etter Norsk Standard NS 9410: 2016 AQUA KOMPETANSE AS Aqua Kompetanse A/S Kontoradresse

Detaljer

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE

MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE. (okt-14) Your Evaluation Period has Expired KORSNES AUSTVÅGØY HADSEL KOMMUNE MOM-B LOKALITETSUNDERSØKELSE licence or redeem your licence certificate. FX ChemStruct. Otherw ise contact Efofex Softw are or one of o If you have already obtained a registration code, go the Help men

Detaljer

LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE

LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE LOKALITETSUNDERSØKELSE MOM B (nov 09) ÅRSTEINFOTEN VÅGAN KOMMUNE Biolog Haakon O. Christiansen Boks 328 8301 Svolvær Org.nr: 981 764 897 mva Tel 760 78561 fax 760 78688 Mobil 99 62 52 60 E-mail: haach@online.no

Detaljer

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger

MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden. Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger MOMB-undersøkelse lokalitet Flatøyfjorden Aqua Kompetanse AS 7770 Flatanger Kontoradresse: Postadresse: Strandaveien, Lauvsnes 7770 Flatanger Telefon: 74 28 84 30 Mobil: 905 16 947 E-post: post@aqua-kompetanse.no

Detaljer

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Borvika Hammerfest 3600

Finnmark fylkeskommune har gjennomgått søknadens innhold med vedlegg og vurderer at søknaden kan videresendes. Borvika Hammerfest 3600 Vår dato: 29.03.2016 Vår ref: 201601550-2 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Majliz Berget Telefon: +4778963079 Majliz.Berget@ffk.no Hammerfest kommune Postboks 1224 9616 HAMMERFEST Salmar

Detaljer

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik

Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Miljøundersøkelse (NS 9410); Gandvik Dato feltarbeid: 5. mai 2011 Anlegg: Gandvik Lokalitets nr: Ikkje bestemt Konsesjons nr: Ikkje bestemt Kommune: Nesseby Rapport nr: BR116625 Lokalitetstilstand: 1 Kystlab

Detaljer

Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg

Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg MILJØSEMINAR FOR AKVAKULTURNÆRINGA 13.-14. februar 2013 Florø Revisjon av NS 9410: 2007 Miljøovervåkning av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Arne Ervik Overvåkning: Kostnadseffektiv innsamling

Detaljer

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes,

Høle bydelsutvalg sak 21/09. Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien STAVANGER Sandnes, Høle bydelsutvalg 03.12.09 - sak 21/09 Kommunalteknikk Høle Bydelsutvalg Skonnertveien 57 4012 STAVANGER Sandnes, 28.10.2009 v/gunn Trodal Deres ref: Vår ref: 200906454-9 Saksbehandler HGSK Arkiv: E: U43

Detaljer

Søknaden har vært ute til offentlig ettersyn i Hasvik kommune i perioden til

Søknaden har vært ute til offentlig ettersyn i Hasvik kommune i perioden til Vår dato: 02.12.2016 Vår ref: 201309543-19 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025 ÅLESUND Nergård

Detaljer

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen

Nye NS9410:2016. Miljøseminar Florø Pia Kupka Hansen Nye NS9410:2016 Miljøseminar Florø 2016 10.02.16 Pia Kupka Hansen Norsk Standard NS9410 Miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine akvakulturanlegg Primært påvirkning av organisk utslipp Første utgave

Detaljer

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune.

Avslag på søknad om ny akvakulturlokalitet i Skjellvika, Lebesby kommune. Vår dato: 26.04.2017 Vår ref: 201602265-11 Arkivkode: --- Gradering: Deres ref: Saksbehandler: Nora Dahl Telefon: +78963267 Nora.Dahl@ffk.no SalMar Nord AS Sjøgata 39 9300 FINNSNES Avslag på søknad om

Detaljer

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato:

Ilsøya Tilstand 2 Max produksjon Dato: HAVBRUKSTJENESTEN A/S MILJØOVERVÅKNING AV MARINE OPPDRETTSANLEGG, B - UNDERSØKELSEN Ilsøya Tilstand Max produksjon Dato: 0.10. 10 Innholdsfortegnelse A Metodikk B Anleggsopplysninger C Produksjonsdata

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/ Hans Petter Haukø Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Aqua-kompetanse as v/otto Sandnes 7770 FLATANGER Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/8684-14 91693825 29.01.2015 Bjørøya fiskeoppdrett

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: KOpir 1 cy /8-56 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Bjørn Grenne 10/07277-25 313 Marine Harvest Norway AS Postboks 4102 Dreggen 5835 Bergen Att.: Knut Staven Dato: 12.7.2011 Ugradert

Detaljer