-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "-Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen. www.akvaplan.niva.no"

Transkript

1 -Et forskningsbasert aksjeselskap i - gruppen

2 Research and consultancy Aquaculture, marine and freshwater environment

3 Selskapet stiftet i 1984 Hovedkontor i Framsenteret, Tromsø 67 ansatte, 13 nasjonaliteter 25 PhD ere ansatt i selskapet PhD og Master-studenter Datterselskap i Russland f.o.m Avdelingskontor på Island, i Bergen, Ski, Svalbard, Alta og Kirkenes Omsetning 2012: NOK 91,7 mill

4 Akvaplan-niva s offices and projects

5 Hvem betalte for våre tjenester i 2012? 13% 7% 39% 27% 14% Petroleum sector R&D funds and institutes Other Aquaculture sector Public sector

6 Akvaplan-niva research Aquaculture Biodiversity Ecotoxicology Environment & Petroleum Marine Ecosystems and Climate Oceanography

7 Tjenester for akvakulturnæringen Akkrediterte inspeksjonstjenester i hht NS 9410 og NS 9415 Utvidet miljøovervåking, modellering av strøm og utslipp Lokalitets- og konsesjonssøknader i sjø og ferskvann Planlegging og prosjektering av anlegg Nye arter og produksjonsteknikker Næringsrettet forskning og utvikling Utredninger og strategidokumenter

8 Miljøundersøkelser Akkreditert iht. NS 9410 Miljøundersøkelse type B og C. Utvidede overvåkningsprogram av større fjordsystemer. Spesialtilpassede overvåkningsprogram i forbindelse med utslipp fra landbasert akvakultur og andre utslippskilder.

9 Oseanografisk modellering: Aquaveso SMS (Surface Modeling System) ROMS, FVCOM, Muliggjør modellering av strøm og partikkelspredning. Egnet verktøy for egnethetsanalyser på eksisterende og nye lokaliteter. Drivkrefter er tidevann og vind m.m.

10 Havsjø Aquaveso StWave. Modellering av innkommende havsjø. Velegnet for eksakt klassifisering av lokalitet samt etablering av nye lokaliteter mht. plassering og orientering. Supplerer eksisterende modeller som JonSwap.

11 Inspeksjonstjenester i hht NS 9415: 2009

12 Oppdrett i Russland Masterplan for akvakultur i Nordvest-Russland (1994) Merdbasert oppdrett i Kvitsjøen ( ) Evaluering av akvakultur, Leningrad oblast (1997) Utviklingsplan for marint oppdrett på Kola (2003) Muligheter for oppdrett i Arkhangelsk oblast (2010) Planlegging av forskningsstasjon for PINRO ( ) Kivatch forretningsutvikling og rådgivning, prosjektering og oppgradering ( )

13 Dagupan river system

14 Norges største landbaserte anlegg: Senja Akvakultursenter AS

15 Dyrking av tare

16 Tysfjord

17 Miljøundersøkelser

18 Miljøundersøkelser NS 9410: Standard undersøkelser for søknad før produksjon og under produksjon Bunntopografiske registreringer OLEX 5.29 Sedimentinnsamlinger van Veen grabb. Sedimentmålinger (ph, redox) Bunndyrsinnsamlinger van Veen grabb. Hydrografimålinger Strømmålinger

19 B- undersøkelse Skjema for prøvetakingspunkt, B.2 Firm a: Lokalitet: fjord Marine Holding Sildpollnes Dato: Konsesjonsnr: Ny Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk Bobling (i prøve) Primærsediment Fjellbunn Steinbunn Grus x x Skjellsand Sand x x x x (x) x x x Mudder Silt Leire x x (x) (x) (x) (x) x Pigghuder, antall Krepsdyr, antall (x) Skjell, antall Børstemark, antall Andre dyr, antall Braciopode x x ** Capitella capitata Fôr/fekalier Beggiatoa Terrestrisk materiale Fekalier Kommentar Grabb areal 0,1 m2 Lite sed. Skrap på fjell *Få/Mange/En art dominerer. **Antall individer noteres Lite sed. Skrap på fjell

20 B-undersøkelse Middelverdi gruppe II og III 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 Tilstand gruppe II og III Prøveskjema B.1 Firm a: Tysfjord Marine Holding AS Dato: Lokalitet: Sildpollnes Konsesjonsnr: Ny Gr Paramete Prøvenummer r Poeng Index I Dyr > 1mm Ja (0) Nei (1) ,0 Tilstand gruppe I A Eh, ref.verdi: 233 II ph verdi 8 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 Eh (mv) verdi ref.verdi ph/eh fra figur ,0 Tilstand, prøve Tilstand, gruppe II 1 Buffer- 23 Sjø- 7,1 Sediment- 10,2 ph sjø 8,1 Eh sjø 148 Referanse- 233 III Gassbobler Ja (4) Nei (1) Farge Lys/grå (0) Brun/sort (2) Ingen (0) Lukt Noe (2) Sterk (4) Fast (o) Konsistens Myk (2) Løs (4) v < 1/4 (0) Grabb- 1/4 < v < 3/4 (1) volum (v) v > 3/4 (2) 1 t < 2 cm (0) Tykkelse 2 < t < 8 cm (1) på slamlag t > 8 cm (2) Sum 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 Korrigert ('*0,22) 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,35 Tilstand (prøve) Tilstand gruppe III 1 ph/eh Tilstand Korr.sum Lokalitetstilstand Tilstand Indeks Gruppe I Gruppe II og III Middelverdi A 1,2,3,4 1,2,3,4, < 1, ,2,3 1,2,3 1,1 - <2, ,1 - <3, ,1 4 LOKALITETSTILSTAND 1

21 Stormneset med fisk (MTB)

22 B-undersøkelse Stormneset med fisk Skjema for prøvetakingspunkt, B.2 Firm a: Dato: Lokalitet: Konsesjonsnr: Prøvetakingsansvarlig APN: Asle Guneriussen Prøvetakingssted (nummer) Dyp (m) Antall forsøk Bobling (i prøve) Primærsediment Fjellbunn Steinbunn Pigghuder, antall Krepsdyr, antall Skjell, antall Børstemark, antall Andre dyr, antall Grus x x x x x x x x x Sand (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Skjellsand Silt Leire Mudder x x x x (x) x +20 Ophryotrocha sp., antall Capitella capitata, antall x x x x x x x x x Beggiatoa Fôr x Fekalier Kommentar Grabb m 2 Grabb ID Skrap på fjell: 5, 8,, 9, 10

23 B-undersøkelse Stormneset med fisk Prøveskjema B.1 Firm a: Lokalitet: Dato: Konsesjonsnr: Prøvetakingsansvarlig APN: Asle Guneriussen Gr Prøvenummer Parameter Poeng Index I Dyr > 1mm Ja (0) Nei (1) ,0 Tilstand gruppe I A II ph verdi 7,8 7,7 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 7,9 7,8 7,7 Eh (mv) verdi ref. verdi ph/eh fra figur , Buffertemp Sjøtemp 6,0 Sedimenttemp 6,2 8,0 Eh sjø 69 III Gassbobler Ja (4) Nei (1) Farge Lukt Lys/grå (0) Brun/sort (2) Ingen (0) Noe (2) 2 2 Sterk (4) Konsistens Myk (2) Grabbvolum (v) Tilstand, prøve Tilstand, gruppe II Tykkelse på slamlag Fast (o) Løs (4) v < 1/4 (0) /4 < v < 3/4 (1) 1 1 v > 3/4 (2) t < 2 cm (0) < t < 8 cm (1) t > 8 cm (2) ph sjø Referanseelektrode Sum 3,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Korrigert ('*0,22) 0,7 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 Tilstand (prøve) Tilstand gruppe III Middelverdi gruppe II og III Tilstand gruppe II og III 0,8 0,8 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 1 ph/eh Korr.sum Indeks Tilstand Gruppe Tilstand Lokalitetstilstand I Gruppe II og III Middelverdi A 1,2,3,4 1,2,3,4, < 1, ,2,3 1,2,3 1,1 - <2, ,1 - <3,1 3 3,1 4 LOKALITETSTILSTAND: 1 Grabb ID ph / pe ID Kyst 01 09J Signatur prøvetakningsanvsarlig:

24 NS 9410: C-undersøkelse Stormneset Undersøkelsen skal gi inngående kunnskap om miljøtilstanden i fjern- og overgangssonen og inn mot nærsonen

25 Hydrografi Stormneset

26 Sedimentkvalitet Stormneset

27 Bunndyr St.1 og St.2

28 Blue Planet

29 TYS 1 TYS 2

30 Modellering Tysfjord

31 Hydrografimålinger

32 60 % oksygenmetning. Dette regnes for å være grense for oksygennivå i dypvannet, hvor man skal begynne å være på vakt med hensyn til miljøtilstanden i dypet hvor fiskeoppdrett foregår. Simuleringene viser at man ved 5 % fôrspill kan kapasitet til en fiskeproduksjon være på omtrent 300 tusen tonn. Med 10 % fôrspill vil kapasiteten minske til noe over 200 tusen tonn fiskeproduksjon per år (produksjon i anlegg er omtrent total biomasse + 30 %). Mangel på oksygen i Tysfjordbassenget oppnås ved henholdsvis ca. 950 og ca. 710 tusen tonn fiskeproduksjon

33 Sammendrag modellert bæreevne: Guneriussen, A. og Leikvin, Ø, Vurdering av bæreevne for Tysfjorden i Nordland, Akvaplan-niva rapport A. Årlig fiskeproduksjon ved oppdrett: Modellerte oksygennivå under terskeldyp 1. Oksygenmangel under terskeldyp: 5% fôrspill fiskeproduksjon = 950 tusen tonn 10% fôrspill fiskeproduksjon = 710 tusen tonn 2. 60% oksygen under terskeldyp: 5% fôrspill fiskeproduksjon = 300 tusen tonn 10% fôrspill fiskeproduksjon = 200 tusen tonn B. Konklusjon og anbefaling Naturlig tilførsel av næringssalter = ca. 20 tusen tonn Ved en økning av fiskeproduksjonen i fjorden til over 20 tusen tonn vil det også skje en fordobling av næringssalttilførselen til fjorden i forhold til naturlig tilførsel. Ved en slik økning av produksjonen anbefaler vi at oksygenmålinger i fjordens dypområder foretas høst og vinter for å registrere eventuelle endringer i oksygenminimum i bunnvannet før omrøring.

34 Tysfjorden: Påstander på internett Tysfjorden er en terskelfjord og terskelfjord er den verste fjorden å legge oppdrett i fordi du samler all dritten på innsiden av fjorden. En terskelfjord er også veldig artsrik fordi det holder eggene fra torsk blant annet inne i fjorden, og i de terskelfjorder har vi mere lokale fiskestammer enn vi har i resten av Norges land.

SAM Notat nr. 13-2014

SAM Notat nr. 13-2014 SAM Notat nr. 13-2014 Uni Research Miljø Bergen, 02.09.2014 MOM B-undersøkelse ved Uføro i Stord kommune August 2014 Torben Lode Uni Research Miljø Thormøhlensgt. 55, 5008 Bergen Tlf. 55 58 43 41 Side

Detaljer

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009

MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 MAINSTREAM NORWAY AS FORSAN SØKNAD OM ETABLERING AV SETTEFISKANLEGG FOR PRODUKSJON AV LAKSEFISK VED FORSAN I STEIGEN KOMMUNE SEPTEMBER 2009 VEDLEGG 2 Prosjektbeskrivelse 2.1 Bakgrunn... 1 2.1.1 Forholdet

Detaljer

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01

Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Konsekvenser for det marine miljøet i Repparfjorden ved etablering av sjøeller landdeponi for gruveavgang fra Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, Finnmark Akvaplan-niva AS Rapport: 5249-01 Forside:

Detaljer

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015

8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Egil Kristoffersen & Sønner AS Jennskarveien 52 8475 Straumsjøen Bø kommune Kommunehuset 8475 Straumsjøen Jennskaret 18. mai 2015 Søknad om dispensasjon fra arealplan for å kunne søke om etablering av

Detaljer

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG

TEKNISK RAPPORT VALDEMARSVIK KOMMUN RAPPORT NR. 2003-1121 REVISJON NR. 01 DET NORSKE VERITAS HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VALDEMARSVIK KOMMUN HOVEDRAPPORT KARTLEGGING AV MILJØGIFTER I SEDIMENT OG VANN I VALDEMARSVIKEN RAPPORT NR. 23-1121 REVISJON NR. 1 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 23-12-5 CONNO651748

Detaljer

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk?

Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Hva avgjør lakselusinfeksjon hos vill laksefisk? Statistisk bearbeiding av data fra nasjonal lakselusovervåking, 2004-2010 Ingeborg Palm Helland, Bengt Finstad, Ingebrigt Uglem, Ola H. Diserud, Anders

Detaljer

Områderegulering for Luravika

Områderegulering for Luravika Utvalg for byutvikling 16.02.11 sak 14/11 vedlegg 6 Områderegulering for Luravika Biologiske utredninger med fokus på marine naturtyper 2009 68 Ecofact Aksjeselskap Side 1 FORORD På oppdrag fra Asplan

Detaljer

effektiv og bærekraftig

effektiv og bærekraftig effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen areal til begjær Oslo 4. februar 2011 Rapport fra et ekspertutvalg oppnevnt av Fiskeri- og kystdepartementet effektiv og bærekraftig arealbruk i havbruksnæringen

Detaljer

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden

Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden RAPPORT L.NR. 6672-2014 Vurdering av utlekking av PAH og tungmetaller fra sjøbunnen utenfor kaiområder i Indre Ranfjorden Foto: Sigurd Øxnevad, NIVA Norsk institutt for vannforskning RAPPORT Hovedkontor

Detaljer

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett

UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN. MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett UTREDNING UTVALG NEDSATT AV FISKERIDIREKTØREN MTB: Nytt system for produksjonsreguleri ng og avgrensning av matfiskoppdrett FORSLAG TIL NYTT SYSTEM FOR PRODUKSJONSREGULERING OG AVGRENSNING AV MATFISKOPPDRETT

Detaljer

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen

DN-håndbok. Kartlegging av. marint biologisk mangfold. DN-håndbok 19-2001 revidert 2007. Foto: Erling svendsen DN-håndbok Kartlegging av marint biologisk mangfold DN-håndbok 19-2001 revidert 2007 Foto: Erling svendsen Kartlegging av marint biologisk mangfold Håndbok 19-2001 Revidert 2007 Utgiver: Direktoratet for

Detaljer

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret

Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Tilgjengelige ferskvannsressurser til fremtidig produksjon av settefisk av laks og ørret Arne Kittelsen*, Trond Rosten**, Yngve Ulgenes***, John Rune Selvik** & Henriette Alne* * AKVAFORSK, ** NIVA,***SINTEF

Detaljer

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge

Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com - Åpen Rapport Sektoranalyse for de marine næringene i Nord-Norge - statusbeskrivelse og fremtidsutsikter

Detaljer

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013

Fisken og havet, særnummer 2 2014. Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2 2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Fisken og havet, særnummer 2-2014 Publisert: 23.01.2014 Risikovurdering norsk fiskeoppdrett 2013 Redaktører: Geir Lasse Taranger,

Detaljer

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet

Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet Regional Konsekvensutredning for Norskehavet; Oppdatert fiskerikartlegging og vurdering av konsekvenser av petroleumsvirksomhet 3 8 13 18 70 70 37 0 09 41 17 18 19 20 43 42 13 16 37 1 12 13 14 46 48 44

Detaljer

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn

Melkøya, Hammerfest. Foto: Guttorm Christensen, Apn bunndyr og fisk gjenana 2008 RAPPORT L.NR.5756-2009 StatoilHydros miljøovervåkingsprogram for Snøhvit Overvåking av vann- og sedimentkjemi, vannvegetasjon, bunndyr og fisk gjenanalyser 2008 Melkøya, Hammerfest.

Detaljer

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom

ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Side 1 av 7 ABONNEMENTSAVTALE inngått mellom Kjøperbedrift: Organisasjonsnummer: Kjøperbedriftens avtalenr.: Type avtale : 1. Individuell kjøperbedriftsavtale 2. konsernavtale (kryss av for valgt alternativ)

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur...

Innholdsfortegnelse. 4.7 Sjøpattedyr...22. 4.8 Landområder...24. 4.9 Spesielt miljøfølsomme områder...25 4.10 Områder for akvakultur... Sygna Konsekvensutredning Statfjord C Vedlegg til Plan for Utbygging og drift Statfjord nordflanken Statfjord Nord Sygna Produksjonsbunnramme N HK GT 980390 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og konklusjon...

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea

Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Konsekvensutredning for etablering av oppredningsverk og steindeponi i Svea Bilde av oppredningsverket, Braganzavågen og Lundbakken. Foto: Guttorm N. Christensen INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 1 INNLEDNING...

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen

Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av havbruksforvaltningen Dokument 3:9 (2011 2012) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille publikasjonen

Detaljer

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014

RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6. Status for norske laksebestander i 2014 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 RAPPORT FRA VITENSKAPELIG RÅD FOR LAKSEFORVALTNING NR 6 Status for norske laksebestander i 214 1 RAPPORTEN

Detaljer

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet

Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Effekter i Norskehavet av petroleumsvirksomhet utenfor Norskehavet Grunnlagsrapport til utredning av konsekvenser av ytre påvirkning, helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet SFT rapport TA 2366/2008

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Utvikling adresseliste Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2015/3028-37 Kjell Ivar Tranås 47817262 22.06.2015 Melding om vedtak - Bjørøya Fiskeoppdrett as -

Detaljer

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument 15.12.2014). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot

Detaljer

Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen

Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen 1 213 HAVFORSKINGSTEMA Får oppdrettslaks nok oksygen? Mette Remen, Frode Oppedal, Lars H. Stien, Thomas Torgersen og Rolf Erik Olsen 1 FÅR OPPDRETTSLAKS NOK OKSYGEN? Oppdrettslaks kan oppleve store svingninger

Detaljer

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L.

Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. UTREDNING DN-utredning 10-2011 Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med forslag til handlingsplan Utredning av europeisk flatøsters Ostrea edulis L. Kunnskapsoversikt med

Detaljer

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT

REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV HOVEDRAPPORT REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 HOVEDRAPPORT 9296 Tromsø Telefon: 77 75 3 Telefax: 77 75 3 1 Rapporttittel /Report title REGIONAL MILJØUNDERSØKELSE REGION IV 1999 Forfatter(e) / Author(s) Akvaplan-niva

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk

ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS. Fiskeri og havbruk ET ANNONSEBILAG FRA MAGNET MEDIA AS 13 10 Fiskeri og havbruk Vi bygger nye tradisjoner... I mer enn 110 år har Nordlandsbanken opparbeidet seg en unik kompetanse om nordnorsk næringsliv og fiskerinæringen.

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer