Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH"

Transkript

1 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH

2 ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque donées, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, Significato targa dati del generatore, Meaning of POWER SOURCE data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification des données sur la plaque du générateur, Significado da chapa de dados do gerador, Significado da chapa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Innebörden av uppgifterna på GENERATORNS märkplåt, Betydning af dataskiltet for Strømkilden, Betydning av informasjonsteksten på Generatorns skilt, Generaattorin arvokilven tiedot, Significato targa dati del WU, Meaning of WU data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des WU, Signification des données sur la plaque du groupe WU, Significado da chapa de dados do WU, Significado da chapa de dados do WU, Betekenis gegevensplaatje van de WU, Innebörden av uppgifterna på WU-enhetens märkplåt, Betydning av informasjonsteksten på WUs skilt, WU-yksikön arvokilven tiedot, Connettori, Connectors, Verbinderer, Connecteurs, Conectors, Connectoren, Conectores, Liittimet, Kontaktdon, Skjøtemunstykken, Konnektorer, Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio, Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, Carrello portageneratore monobombola, Single-bottle power source trolley, Gerätewagen 1 Flasche, Chariot porte-générateur 1 bouteille, Carro porta-gerador mono-botija, Carro porta-gerador mono-botija, Generatorwagen voor 1 gasfles, Generatorvagn med en behållare, Generatorvogn til én flaske, Generatorholdervogn for en beholder, Yhdellä kaasupullolla varustetun generaattorin kuljetuskärry, Legenda simboli, Key to Sumbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset,

3 NORSK INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD Denne håndboken er en grunnleggende del av enheten eller maskinen og må følge med hver gang maskinen flyttes eller videreselges. Det er brukerens ansvar å se til at håndboken ikke ødelegges eller forsvinner. SELCO s.r.l. forbeholder seg retten til å foreta forandringer når som helst og uten forvarsel. Rettighetene for oversettelser, reproduksjon, tilpasning, hel eller delvis og med ethvert middel (deri innbefattet fotokopier, film og mikrofilm) er reserverte og forbudt uten skriftlig tillatelse av SELCO s.r.l. Utgave '02 SAMSVARSERKLÆRING Produsenten SELCO s.r.l. - Via Palladio, ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY Tel Fax Erklærer at den nye maskinen er i samsvar med direktivene: GENESIS 200 AC-DC/TLH GENESIS 202 AC-DC/TLH 73/23/CEE 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68 CEE og at følgende lovforskrifter er benyttet: EN EN Ethvert inngrep eller forandring som ikke er autorisert av SELCO s.r.l. gjør at denne erklæringen ikke lenger vil være gyldig. Vi setter CE-merke på maskinen. Onara di Tombolo (PADOVA) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHET Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje man For å forebygge brann/eksplosjoner Beskyttelse mot røyk og gass Plassering av generatorn Installasjon av maskinen ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) Installasjon, bruk og vurdering av området Metoder for å minke støy RISIKOANALYSE PRESENTASJON AV SVEISEBRENNEREN Kontrollpanel foran Kontrollpanel foran FP Kontrollpanel foran FP Setup-parametrer Kontrollpanel bak Funksjon Kjølegruppe WU Fjernstyrte kontroller Fjernstyrt kontroll og potensmåler RC16 for sveising av typen MMA og TIG Fjernstyrt pedalkontroll RC12 for TIG-sveising Teknisk beskaffenhet TRANSPORT-LESSING INSTALLASJON Administrerende direktør... Lino Frasson 6.1 Kopling til elnettet Connecting the equipment components PROBLEM ÅRSAKER Mulige MMA-sveisedefekter Mulige TIG-sveisedefekter Mulige elektriske defekter NØDVENDIG ORDINÆRT VEDLIKEHOLDSARBEID GENERELL INFORMASJON OM SVEISING Sveising med kledd elektrod (MMA) TIG-sveising (kontinuerlig bue) TIG-sveising av stål TIG-sveising av kobber TIG-sveising av aluminium med vekselstrøm SYMBOLENES FORKLARING Store farer som forårsaker alvorlige skader på personer og farlig oppførsel som kan føre til alvorlige skader. Oppførsel som kan føre til skader på personer eller på gjenstander. Merknadene som forutgås av dette symbolet er av teknisk natur og gjør det lettere å utføre inngrepene. 129

4 1.0 SIKKERHET ADVARSEL Før du begynner operasjonene, må du forsikre deg om at ha lest og forstått denne håndboka ordentlig. Utfør ikke modifieringer eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet. Hvis du er i tvil eller det oppstår problemer angående bruk av maskinen, også hvis de ikke er beskrevet her, skal du henvende deg til kyndige teknikere. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting som oppstår på grunn av mangelfull lesing eller manglende utførelse avinstruksjonene i denne håndboka. 1.1 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje man Sveiseprosedyren kan danne farlig strålning, støy, varme og gass. De mennesker som bruker livsviktige elektroniske apparater (pace-maker) må henvende seg til legen før de utfører operasjoner som buesveising eller plasmakutting. Hvis skader oppstår og man ikke respektert normen ovenfor, hvil tilverkeren ikke ta ansvar for konsekvensene. Personlig beskyttelse: - Bruk aldri kontaktlinser!!! - Forsikre deg om at det finnes et første hjelpen-kit i nærheten. - Ikke undervurder forbrenninger eller sår. - Ha på deg beskyttelsesklær for å beskytte huden fra strålene, gnistene eller glødende metall og en hjelm eller en sveisehjelm. - Bruk masker med sidebeskyttelser for ansiktet og lempelig beskyttelsesfilter (minst NR10 eller mere) for øyene dine. - Bruk hørebeskyttelse mot støy hvis sveiseprosedyren er kilde til farlige forstyrrelser. Bruk alltid sikkerhetsbriller med sideskjermer spesielt under manuel eller mekanisk operasjon for fjerning av sveisefragmentene. Avbryt sveiseoperasjonene umiddelbart hvis du får en elektrisk støt. Beskyttelse av tredje man: - Installer en brannsikker skillevegg for å beskyttelse sveisesonen mot stråler, gnistregn og glødende deler. - Gjør alle personer oppmerksomme på at de ikke må fiksere uten beskytte seg mot strålene og den glødende metallen. - Hvis støynivået overstiger de tillatte grensene, må du avgrense arbeidssonen og forsikre deg om at personene som befinner seg i sonen er utstyrt med beskyttelseslurer eller hørebeskyttelse. 1.2 For å forebygge brann/eksplosjoner Sveiseprosedyren kan forårsake brann og/eller eksplosjoner. - Gassbeholdene er under trykk og kan være farlige: henvend deg til leverantøren før du manipulerer beholdene. Beskytt gassbeholdene som følger: - mot direkt kontakt med solstrålene; - flammer; - store temperaturforandringer; - meget lave eller høye temperaturnivåer. Fest beholdene på lempelig måte mot veggen eller andre overflater for å forhindre at de faller ned. - Fjern alle brannfarlige eller lettantennlige materialer eller formål fra arbeidssonen. - Plasser et anlegg eller maskin for å slekke brenner i nærheten av maskinen. - Utfør ikke sveiseoperasjoner eller kutteoperasjoner på stengte beholder eller rør. - Hvis de er åpne, må de tømmes og bli ordentlig rengjort og siden må sveiseoperasjonen bli utført med stor forsiktighet. - Sveis ikke hvis det er støv, gass eller eksplosive anger i luften. - Utfør ikke sveising på eller i nærheten av beholdene under trykk. - Ikke bruk denne typen apparat for å tine opp rørene. 1.3 Beskyttelse mot røyk og gass Røyk, gass og damm som dannes under sveiseprosedyren kan være farlige for helsen. - Bruk aldri oksygen for ventilasjon av maskinen. - Forsikre deg om at ventilasjonen er fullgod, naturlig eller luftkondisjonering, i arbeidssonen. - Hvis du må sveise i trange rom, anbefaler vi deg at en person kontrollerer operatøren utenfra. - Plasser gassbeholdene utendørs eller i rom med fullgod luftsirkulasjon. - Utfør ikke sveiseoperasjoner i nærheten av plasser hvor avfetting eller lakkering blir utført. 1.4 Plassering av generatorn Følg disse reglene: - Lett adgang til kontrollene og kontaktene. - Plasser ikke utstyret i trange rom. - Plasser aldri generatorn på et plan med en skråning som overstiger 10 fra horisontal posisjon. 1.5 Installasjon av maskinen - Følg lokale regler og sikkerhetsnormer for installasjonen og utfør vedlikeholdet av maskinen i overensstemmelse med fabrikantens indikasjoner. - Eventuelt vedlikeholdsarbeid må kun utføres av kvalifisert personal. - Det er forbudt å kople (seriale eller parallelt) av generatorene. - Kople fra nettkabeln fra anlegget før du åpner generatorn for å utføre arbeid innvendig. - Utfør regelmessig vedlikehold av anlegget. - Forsikre deg om at strømforsyningsnettet og jordeledningen er tilstrekkelig og fullgode. - Jordeledningen skal koples inn så nære sveiseområdet som mulig. - Følg forholdsreglene gjeldende generatorns beskyttelsesgrad. - Før du begynner sveisingsoperasjonen, må du kontrollere elkablenes tilstand og sveisebrennerens tilstand. Hvis de er skadde må du ikke utføre sveisingsoperasjonen før du reparert eller skift ut de skadde delene. - Sett deg ikke og len deg ikke mot materialene som skal sveises. - Vi rekommenderer deg å forsikre deg om at operatøren ikke samtidlig berør to sveisebrenner eller to elektrodholdertenger. Hvis instruksjonene ovenfor ikke utførs regelmessig og uten unntak, fører det til at tilverkeren avsier seg alt ansvar. 130

5 2.0 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) ADVARSEL Denne maskinen er konstruert i overensstemmelse med de indikasjoner som er angitt i normen EN50199 som brukeren av maskinen må konsultere. - Installer og bruk anlegget i overensstemmelse med indikasjonene i denne håndboka. - Dette apparatet må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer. Du må ta i betraktning at det kan være vanskelig å garantere elektromagnetisk kompatibilitet i miljøer som skiller seg fra industrimiljøer. 2.1 Installasjon, bruk og vurdering av området - Brukeren må har erfaringer i sektorn og er ansvarlig for installasjonen og bruket av apparaten i overensstemmelse med tilverkerens anvisninger. Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppstår, er det brukeren som må komme med løsninger på problemet ved hjelp av tilverkerens tekniske assistans. - I hvert fall må de elektromagnetiske forstyrrelsene bli redusert slik at de ikke utgør et problem lenger. - Før du installerer dette apparatet, må du ta i betraktning mulige elektromagnetiske problemer som kan oppstå i området og som kan være farlige for personene som er området, f.eks. personer som bruker pace-maker eller høreapparater. 2.2 Metoder for å minke støy STRØMFORSYNING FRA ELNETTET - Sveisemaskinen må koples til nettet i overensstemmelse med fabrikantens instruksjoner. I fall av forstyrrelser, kan det være nødvendig å utføre andre operasjoner, som f.eks. filtrering av Strømforsyningen fra elnettet. Du må også kontrollere muligheten å skjerme nettkabeln. KABLER FOR SKJERMING OG KUTTING Sveisekablene må være så korte som mulig å de skal plasseres helt nære og løpe langs eller nære gulvnivået. KOPLING AV FLERE MASKINER MED SAMME EFFEKT Jordeledning av alle metallkomponenter i sveiseanlegget og dens miljø må komme i betraktning. Men de metallkomponentene som er koplet til delen som skal bearbeides, kan øke risikoen for elektrisk støt hvis operatøren rører samtidlig ved disse metallkomponentene og elektroden. Av denne grunn må operatøren være isolert fra alle disse metallkomponentene med jordeledning. Følj nasjonelle normer gjeldende kopling av maskiner med samme effekt. JORDELEDNING AV DELEN SOM SKAL BEARBEIDES Hvis delen som skal bearbeides ikke har jordeledning, på grunn av elektrisk sikkerhet eller på grunn av dens dimensjoner og plassering, kan du bruke en jordeledning mellom selve delen og jordekontakten for å minke forstyrrelsene. Vær meget nøye med å kontrollere at jordeledningen av delen som skal bearbeides ikke øker risikoen for ulykker for brukene eller risikoen for skader på de andre elektriske apparatene. Følg gjeldende nasjonelle normer gjeldende jordeledning. SKJERMING Skjerming av andre kabler og apparater i nærheten kan gi problemer med forstyrrelser. Skjerming av hele sveiseanlegget kan være nødvendig for spesielle applikasjoner. VEDLIKEHOLD AV SVEISEMASKINEN Sveisemaskinen må vedlikeholdes regelmessig i overensstemmelse med fabrikantens indikasjoner. Alle adgangsdørene og vedlikeholdsdørene og lokk må være stengt og sitte godt fast når apparatet er igang. Du må aldri modifiere sveisemaskinen. 3.0 RISIKOANALYSE Farer forbundet med maskinen Fare for feil installasjon. Støtfare - fare av elektrisk natur. Farer tilknyttet elektromagnetiske forstyrrelser på sveisemaskinen og foranlediget av selve sveisemaskinen. Løsninger brukt for å forhindre at disse farene skal oppstå Farene er fjernet ved at det er skrevet en instruksjonshåndbok. Bruk av lovforskriften EN Bruk av lovforskriften EN

6 Anvisningene i dette kapitlet er meget viktige og nødvendige for at garantin skal være gyldig. Hvis operatøren ikke respekterer instruksjonene, fører det til at tilverkeren avsier seg alt ansvar. 4.0 PRESENTASJON AV SVEISEBRENNEREN Generatorene Genesis 200 TLH og Genesis 202 TLH kan utføre følgende sveiseprosedyrer på utmerket måte: - MMA; - TIG med fjernstyrt aktivering av buen med høy frekvense (TIG HF START) og kontroll av gassforsyningen ved hjelp av sveisetasten. - TIG med kontaktstart med redusering av kortslutningsstrømmen (TIG LIFT START) og kontroll av gassforsyningen ved hjelp av sveisetasten. Modellene Genesis 200 AC-DC og Genesis 202 AC-DC erbyr også sveising i TIG AC med firkantet, sinusoid og trekantet bue. I sveisebrenner med inverter er utgangsstrømmen ikke beroende av variasjoner i nettspenningen og i buens lengde, uten er godt nivellert for sveising av perfekt kvalitet. På generatorn finns: - et positivt uttak (+), et negativt uttak (-) og et sentralisert uttak for kopling av TIG-sveiseren. - et kontrollpanel foran med uttak for fjernstyrt kontroll - et fjernstyrt panel med potensmåler RC16 for MMA- og TIG-sveising. - et fjernstyrt pedalpanel RC12 for TIG-sveising - et kontrollpanel bak med gassuttak. Modellene Genesis 200/202 TLH og 200/202 AC-DC kan bli utstyrt med en kjølegruppe WC15 for væskeavskjøling av TIGsveisebrenneren. Modellene Genesis 202 TLH og Genesis 202 AC-DC kan koples uberoende til enfas nettspenning mellom 115V AC og 230 V AC, vekselstrøm. En elektronisk strømkrets skifter automatisk alle vernutstyr, utgangsstrømmens rekkevidde og generatorns karakteristiske trekk. Når modellene 202 TLH og Genesis 202 AC-DC blir forsynt med 115 V AC, blir kjølegruppen avstengt. 4.1 Kontrollpanel foran Kontrollpanel foran FP106 for Genesis 200 TLH og Genesis 202 TLH (fig. 1) Fig. 1 * L1 : Grønn LED-indikator for å indikere nettspenning. Denne indikatorn tennes ved å bruke spenningsbryteren på panelet bak (Fig. 3) I1 i posisjon I. Den indikerer at anlegget er på och forsynt med spenning. * L2: Gul LED-indikator for beskyttelsesanlegget Indikerer at varmebeskyttelsesanlegget eller beskyttelsesanlegget for gal strømforsyning er blitt aktivert. Da L2 lyser, blinker en alarmkod på D1. Generatorn forblir koplet til nettet, men forsyner ikke systemet med utgangsstrøm. Hvis temperaturen er altfor høy, forblir L2 på tills temperaturen innvendig er normal igjen. I dette fallet, må du la generatorn være på og vent tills sveiseren blitt avkjølet. Hvis det er et alarm koplet til nettspenningen, skal du trykke på en av tastene på tastaturet for å komme tilbake til normal funksjon. * Alarmkoder. Nedenfor følger en liste av alarmkodene: 10 Termisk alarm 11 Altfor høy nettspenning (kun AC-DC) 12 Altfor lav nettspenning (kun AC-DC) 20 feil med seriellt mine (chip ST24C116, 8 pin) 24 fjernkontrollen er ennå ikke blitt kalibrert. Dette skjer når sluttkontrollen ikke skjett eller då det oppstått feil i det serielle minnet. Løsning: gå inn i parameter 66 med en fjernkontroll koplet og plassert lengst nede. 25 Annet feil i det serielle minnet: minneslagringen skjer ikke korrekt. Det kan være nødvendig å skifte ut minnet (chip ST24C16, 8 pin) * L3: Rød LED-indikator for utgangsspenning (arbeid) Indikerer nærvær av utgangsspenning. * Skjerm D1 Indikerer sveisestrømmen eller verdiet for sveiseparametern som blitt valgt med S5 på grafen G1. Den blir brukt for å vise alarmbeskjed og for å stille in setup-parametrene. * E1 : kodenhet for innstilling av sveisestrømmen, sveiseparametrene og setup-verdiene. For å endre det parameterverdi som er vist på D1 og som du valgt med S5 i grafen G1 (også under sveisingens gang). For innstilling av ønsket setup-linje og for å endre dens verdi. For å regulere sveisestrømmen på kontinuerlig mate bade I TIG og I MMA. (Denne strømmen forblir oforandret under sveisingen når strømforsynings- och sveiseverdiene varierer innenfor det felt som er oppgitt i den tekniske beskaffenhetn.) I MMA gjør nærværen av HOT-START og ARC-FORCE at den mellomstore utgangsstrømmen kan være høyere enn den som blitt innstillt. * S1: tast for strømreguleringssystemet Velger sveisestrømmens reguleringssystem: - fra frontpanelet innvendig - fra fjernstyringssystemet utvendig I dette fallet, kan du trykke på E1 for å stille in maksimalt strømverdi ved hjelp av fjernkontrollen. * J1: Militærkontakt med 7 poler. For kopling til fjernstyringssystemen RC16 og RC12 * S2: Tast for valg av strømtype for TIG-sveising. - KONSTANT strøm med eller uten RAMPER - PULSERT strøm med eller uten RAMPER - Strøm med MELLOMSTOR FREKVENSE med eller uten RAMPER Kontroller at LED-indikatorn tennes for å bekrefte valget. * S3: tast for valg av kontrollmodus I TIG: - Sveising I 2 faser (2T) - Sveising i 4 faser (4T) - Sveising i 2 nivåer (BILEVEL) Da LED-indikatorn ved siden av symbolet lyser, er valget bekreftet. Pedalkontrollen RC12 må brukes kun i 2T-.moduset. 132

7 I 2-fasemoduset gjør trykket på pedalen at gassflødet er tillatt og aktiverer buen; da du slipper tasten, går strømmen ned på null under nedgangsfasen; da buen er slått av, forsynes enheten med gass under ettergassperioden. I 4-fasemoduset gjør det første trykket på pedalen at gassflødet kommer ved å utføre en manuell forgassoperasjon; da du slipper tasten, blir buen aktivert. Neste trykk på tasten og da du slipper tasten definitivt, gjør at nedgangsrampen begynnes for minking av strømmen og ettergassperioden. I BILEVEL-moduset kan sveiseren svelse med 2 ulike strømverdier som blitt inntstillt med S5. Da du trykker på sveisebrennerens knapp, oppnår du en innledende gassforsyning, buens aktivering og sveising med begynnelsesstrøm. Da du trykker på tasten første gangen, skjer strømmens oppgangsramp I1. Hvis sveiseren trykker og slipper tasten hurtig, overgår maskinen til I2 ; hvis du trykker og slipper tasten hurtig, går du tilbake til I1 osv. Hvis du holder tasten nedtrykkt lenge, begynner strømmens nedgangsramp som fører til sluttstrømmen. Hvis du slipper tasten, blir buen slått av, mens gassen fortsetter å forsynes under ettergassperioden. * S4: Tast for valg av sveiseprosedyr For å velge sveiseprosedyr. Da LED-indikatorn ved symbolet lyser, er valget bekreftet. Prosedyr: - MMA (elektrod) - TIG-start av LIFT-ARC - TiG start med HØY FREKVENSE * S5: Tast SET-UP/Parametrer. For å få adgang til SET-UP og verdier for sveiseparametrerne. Da du holder tasten nedtrykkt då du slår på maskinen, mens softwarens versjon er er vist på D1 for å få adgang til setupparametrene. Hvis du trykker påtasten etter sveiserens aktiveringsprosedyr, blir sveiseparametrene valgt i sekvense som er presentert I grafen G1 med verdiet vista av D1 og med variasjonsmuligheter ved hjelp av E1. Tu I Ib Tp Tb Td If Pg I2 Oppgangstid Sveisestrøøm Basstrøm for pulsert sveising med mellomhøy frekvense Topptid for pulsert sveising med mellomhøy frekvense Bastid for pulsert sveising med mellomhøy frekvense Nedgangstid Sluttstrøm Ettergasstid Andre sveisestrøm I BILEVEL A Når du aktivert MELLOMHØY FREKVENSE, tennes LED-indikatorene Tp og Tb på samme gang och pulseringsfrekvensens verdi blir vist på skjermen D Kontrollpanel foran FP122 for Genesis 200 AC-DC og Genesis 202 AC-DC (fig. 2) Fig.2 * L1 : Grønn LED-indikator for å indikere nettspenning. Se kapittel * L2: Gul LED-indikator for beskyttelsesanlegget Se kapittel * Alarmkoder. Se kapittel * L3: Rød LED-indikator for utgangsspenning (arbeid) Se kapittel * Skjerm D1 Se kapittel * E1 : kodenhet for innstilling av sveisestrømmen, sveiseparametrene og setup-verdiene. Se kapittel * S1 : tast for strømreguleringssystemet Se kapittel * J1 : Militærkontakt med 7 poler. Se kapittel * S2 : Tast for valg av strømtype for TIG-sveising. - KONSTANT strøm med eller uten RAMPER - PULSERT strøm med eller uten RAMPER - Strøm med MELLOMSTOR FREKVENSE med eller uten RAMPER Kontroller at LED-indikatorn tennes for å bekrefte valget. Funksjonen MELLOMFREKVENSE er ikke tilgjengelig i AC. * S3 : tast for valg av kontrollmodus I TIG: Se kapittel * S4: Tast for valg av sveiseprosedyr. For å velge sveiseprosedyr. Da LED-indikatorn ved symbolet lyser, er valget bekreftet. Prosedyr: - MMA (elektrod) - TIG-DC - TIG-AC * S5: Tast SET-UP/Parametrer. For å få adgang til SET-UP og verdier for sveiseparametrerne. Da du holder tasten nedtrykkt då du slår på maskinen, mens softwarens versjon er er vist på D1 for å få adgang til setupparametrene. Hvis du trykker påtasten etter sveiserens aktiveringsprosedyr, blir sveiseparametrene valgt i sekvense som er presentert I grafen G1 med verdiet vista av D1 og med variasjonsmuligheter ved hjelp av E1. 133

8 Tu I Ib Tp Tb Td If Pg I2 Oppgangstid Sveisestrøøm Basstrøm for pulsert sveising med mellomhøy frekvense Topptid for pulsert sveising med mellomhøy frekvense Bastid for pulsert sveising med mellomhøy frekvense Nedgangstid Sluttstrøm Ettergasstid Andre sveisestrøm I BILEVEL A Når du aktivert MELLOMHØY FREKVENSE, tennes LED-indikatorene Tp og Tb på samme gang och pulseringsfrekvensens verdi blir vist på skjermen D1. Hvis du holder tasten "S5" nedtrykkt i 1 sekund, kan du regulere følgende parametrer: - AC-frekvense ( Led L4 ); - innstilling av elektrodens diameter i AC (Led L5 ); hvis du stiller inn dette verdi i generatorn i Genesis 200/202 AC/DC, kan du optimere parametrene for start av AC-sveisingen (ved hjelp av "FUZZY LOGIK". - AC-balanse (Led L6 ); du regulerer verdiet i % av den positive bølgen i AC-perioden. Et høyere verdi indikerer en større rengjøringsaksjon av den elektriske buen i sveisebadet; et mindre verdi indikerer en større penetreringsaksjon og fusjon av buen selv Setup-parametrer Hvis du trykker på " S5 " etter aktiveringen, mens softwareversjonen er indikert på D1, kan du få adgang til setupmenyn (bekreftet av 0 på skjermen D1 ). Bruk E1 for å variere setup-linjen, trykk på S5 for å bekrefte ønsket linje, trykk på E1 for å variere verdiet eller S5 for å bekrefte verdiet osv. 0 Gå ut og spar 1 Begynnelsesstrøm I prosent I forhold til sveisestrømmen 2 Forgassperiod 3 Prosent for HOT-START 4 Prosent for ARC-FORCE 5 Bølgeformer i AC (kun G 200/202 AC-DC) Følgende tabell indikerer forholdet mellom nummer og halve bølger: Nummer Halve bølger - Halve bølger + 0 Sinusoid Sinusoid 1 Triangel Triangel 2 Firkant Firkant 3 Sinusoid Triangel 4 Sinusoid Firkant 5 Triangel Sinusoid 6 Triangel Firkant 7 Firkant Sinusoid 8 Firkant Triangel 6 Min. verdi for strømmen I TIG.EXT. 7 7 Maks. verdi for strømmen I TIG-EXT for sveising 8 LIFT-start i TIG DC (1) eller HF-start (0) (kun G 200 AC-DC) (default=0) 9 Reset av alle parametrer 12 Sveising i DC+ (1) eller DC - (0) (kun G 200/202 AC-DC) (default=0) 14 Innstillingsmodus for I-basen av pulsert TIG-operasjon (0=i Ampere, 1=% på I av høyste nivået) (default=0) 23 Innstilling av TIMER-modus (med 23 = 0 modus 2 faser, med 23 0 sveisetid) 99 Reset av alle parametrer A Hvis du stiller inn linjene 9 og 99 og trykker på S5, går alle setup-parametrene tilbake til de verdier som er blitt innstillt av tilverkeren. A For å gå ut fra setup-moduset og spare de innstillte verdiene, gå tilbake til linje 0 og trykk på S5. Parameter Forgassperiod Begynnelsesstrøm Oppgangstid tu Sveisekorreksjon l Back-korreksjon lb Impulstid Ip Frekvense ip og ib AC-frekvense AC-balanse AC bølgeformer Elektrodens diameter Back-tid tb Nedgangstid td Sluttstrøm If Ettergassperiod Strøm i MMA L maks utvendig L min. utvendig L2 i BILEVE Hot-Start Arc-Force verdi Bemerk s Kan stilles inn bare fra setup % Prosent av sveisestrømmen, bare setup s Kan reguleres fra frontpanelet A Kan reguleres fra frontpanelet A (%) Bare pulsert regulerbart fra frontpanelet s Bare med langsomme impulser regulerbare fra frontpanelet Hz Bare med hurtige impulser regulerbare fra frontpanelet Hz Regulerbar på panelet (kun AC-DC) % Regulerbar på panelet (kun AC-DC) n Velges fra set-up (kun AC-DC) mm Velges på panelet (kun AC-DC) s Bare med langsomme impulser regulert fra frontpanelet s Regulerbart fra frontpanelet A Regulerbart fra frontpanelet s Regulerbart fra frontpanelet A Regulerbart fra frontpanelet A Kan reguleres fra frontpanelet og fra setup A Kan stilles inn bare fra setup A Kan reguleres fra frontpanelet % MMA, kan bli innstillt bare fra setup % MMA, kan bli innstillt bare fra setup Min (1%) 0.02 (AC 0.2) (AC 0.2) Maks (100%) Forinns (50%)

9 4.2 Kontrollpanelet bak (Fig. 3) * I1 : Strømbryter. Kontrollerer den elektriske strømforsyninga til sveiseren. Har to posisjoner O : slått av, I : aktivert. * Med L1 i posisjon I (aktivert), er sveiseren igang og der er spenning mellom den positive polen (+) og den negative polen (-) i elektroden. I TIG, trenger sveiseren pedalstart eller aktivering ved hjelp av sveisebrennerens tasto for å danne spenning mellom polene (+) og (-). * Sveiseren er koplet til nettet også med I1 i posisjon 0 og har deler under spenning innvendig. Hold deg nøye til advarslingene som er indikert i denne instruksjonshåndboka. * 1 : Nettkabel. * 2 : Gassfeste. ADVARSEL - Trykk på S5 ; hver gang du trykker på tasten tennes en av LED-indikatorene på grafen G1 (i en sekvens som er med klokken) og på skjermen D1 blir parameterverdiet vist; stoppe ved ønsket parameter. - Vri potensmåleren E1 og endre parameterverdiet. - Trykk på SETUP/parameter-tasten S5 igjen for å endre en annen parameter eller vent i 5 sekunder (LED I tennes automatisk i grafen G1 ). Maskinen er alltid klar for sveising og dette tilstand er indikert av LED-indikatorene på panelet. Ventilatorn blir aktivert kun da anlegget er varmt. 4.4 Kjølegruppe WU15 Denne kjølegruppe er valgfri og gjør at du kan utføre væskeavkjølingen av TIG-sveisebrenneren. Det finnes bare en elektrisk kopling mellom WU15 og Genesis 200/202 TLH/AC-DC og etter montering utgør de en eneste enhet. * Hver utskifting, reparasjon eller kopling av WU15 skal utføres av kvalifisert personal som blitt faglært av SELCO. * Påfylling eller fylling av kjølevæske I tanken skal utføres med generatorn og WU15 montert og plassert på et horisontellt plan. * Påfylling eller fylling av tanken skal utføres med Selcos kjølevæske kode Funksjon Fig.3 A Maskinen memorerer den seneste sveisingsprosedyren og viser den da du slår maskinen på igjen. * Plasser hovedbryteren I1 på I : da indikatorn lyser er maskinen under spenning L1 (grønn Led-indikator) for å bekrefte at maskinen er i spenning. * Skjermen D1 viser teksten 200/202 og alle LED-indikatorene tennes (for kontroll) i 3 sekunder. Siden slokker LED-indikatorene på frontpanelen og sveisebrennerens softwareversjon blir vist i 4 sekunder på D1 (f.eks. 1.0); under denne perioden kan du: - gå inn i SETUP-modus ved å trykke på S5 ; - fortsette med svesisingen (eller varieringen av parametrene). * Hvis du velger at gå inn i SETUP-modus, blir dette bekreftet av indikasjonen " 0 " på skjermen D1. - Vri potensmåleren E1 og på skjermen D1 indikeres (i orden) de nummer som tilsvarer parametrene; stoppe ved ønsket parameter og trykk på S5. Bruk parameter ()9) for å radere alle endringer som blitt utført i SETUP og gå tilbake til de standardverdier som blitt innstillt av SELCO. - Numret på skjermen D1 blir bytt ut av det parameterverdi som blitt endret ved hjelp av potensmåleren E1. * Hvis det er nødvendig, kan du endre sveiseparametrenes verdier i crafen G1. - La 4 sekunder gå etter panelens LED-indikatorer slokker og LED-indikatorn 1 lyser på grafen (sveisestrøm). * For å ikke skade kjølegruppen, skal du alltid montere bypass-slangen når sveisebrenneren ikke er koplet til terminalene for kjølevæskens inngang/utgang. 4.5 Fjernstyrte kontroller Fjernstyrt kontroll og potensmåler RC16 for sveising av typen MMA og TIG Denne anordining gjør at du kan variere nødvendig strømkvantitet med fjernstyrt kontroll, uten å avbryte sveiseprosessen eller gå bort fra arbeidsområdet. Det finnes koplingskabler på 5.10 og 20 m Fjernstyrt pedalkontroll RC12 for TIG-sveising Da generatorn blitt innstillt I modus YTRE KONTROL, blir utgangsstrømmen variert av et min. og et maks. verdi (som kan bli innstillt fra SETUP) ved å variere vinkeln mellom støtteplanet på sokkeln og pedalens bas. En mikrobryter forsyner enheten med signalen for sveisebegynnelse ved minste trykk. 135

10 4.6 Teknisk beskaffenhet G 200 TLH G 200 AC-DC G 202 TLH G 202 AC-DC Strømforsyningsspenning (50/60Hz) 1x230V ± 15% 1x230V ± 15% 1x230V ± 15% 1x230V ± 15% (1x115V ± 15%) (1x115V ± 15%) Maksimal effect absorbert I TIG (x=40%) 4.9kW 5.3kW 4.9kW (3.86 kw) 5.3kW (4.15 kw) Maksimal strøm absorbert i TIG (x=40%) 21.8 A 23.4 A 21.8 A (33.9 A) 23.4 A (36.6 A) Absorbert strøm i TIG (x=100%) 12.9 A 14.2 A 12.9 A (22.2 A) 14.2 A (23.9 A) Maksimal effect absorbert I MMA (x=40%) 6.0 kw 6.6 kw 6.0 kw (4.51 kw) 6.6 kw (4.76 kw) Maksimal strøm absorbert I MMA (x=40%) 26.7 A 28.8 A 26.7 A (39.7 A) 28.8 A (41.2 A) Strøm absorbert I MMA (x=100%) 17.9 A 18.7 A 17.9 A (24.4 A) 18.7 A (25.6 A) Potensfaktor Cosinus-ϕ Sveisestrøm TIG (x=40%) 200 A 200 A 200 A (160 A) 200 A (160 A) (x=60%) 170 A 170 A 170 A (130 A) 170 A (130 A) (x=100%) 140 A 140 A 140 A (120 A) 140 A (120 A) Sveisestrøm MMA (x=35%) 180 A 180 A 180 A (130 A) 180 A (130 A) (x=60%) 150 A 150 A 150 A (110 A) 150 A (110 A) (x=100%) 130 A 130 A 130 A (90 A) 130 A (90 A) Reguleringsfelt TIG (MMA) (180 A) (180 A) 6-200/6-180 A 6-200/6-180 A (6-160/6-130 A) (6-160/6-130 A) Tomgangsspenning 53.7 V 53.7 V 53.7 V 53.7 V Beskyttelsesgrad IP23C IP23C IP23C IP23C Isoleringsklasse H H H H Produksjonsnormer EN EN EN EN EN50199 EN50199 EN50199 EN50199 Mål (lxdxh) 179x430x293 mm 179x430x293 mm 179x430x293 mm 179x430x293 mm Vekt 16 Kg. 16 Kg. 16 Kg. 16 Kg. Data ved en romtemperatur på 40 C WU15 Strømspenning (50/60 Hz) 1x230 V ± 15% Nominell absorbert strøm 0.8 A Tankens kapasitet 1.7 l Kjøleeffekt 900 W Beskyttelsesgrad IP23C Mål (lxdxh) 179x430x160 mm Vekt med væske 9.5 Kg. 5.0 TRANSPORT - AVLASTING Ikke undervurder anleggets vekt, (se teknisk beskaffenhet). Ikke la lasten beveges eller henges over personer eller ting. Ikke la anlegget eller hver enkelt del falle eller plasseres hardhendt. Når innpakningen er tatt av har generatoren en rem som er regulerbar i lengden som gjør det mulig å flytte på den, både for hånd og ved å bære den på skulderen. 6.0 INSTALLASJON Velg et passende miljø i henhold til anvisningene i punktene "1.0 SIKKERHET" og "2.0 ELEKTROMA- GNETISK FORENLIGHET (EMF)". Plasser aldri generatoren og anlegget på en flate som skråner/heller mer enn 10 sett fra horisontal flate. Beskytt anlegget mot regn og sol. Bruk ikke generatorn for å tine opp rør. 136

11 6.1 Kopling til elnettet Anlegget er utstyrt med en eneste elkopling med en kabel som er 5 meter lang bak på generatorn. Tabell for kablenes mål og sikringenes verdier ved generatorns inngang: Generator G 200 TLH e AC-DC Nominell spenning 1x230 V ± 15% Spenningsomfang 195 V V Sikringer med langsom effect 16 A Spenningskabel 3x2.5 mm2 Kopling for TIG.sveising - Kople gassslangen som kommer fra gassbeholderen til gassuttaket bak. Generator Nominell spenning Spenningsomfang Sikringer med langsom effect Spenningskabel G 202 TLH e AC-DC 1x115 V /1x230 V V / V 25 A / 16 A 3x2.5 mm2 ADVARSEL * El-anlegget må settes opp av teknisk kyndig personale, hvis tekniske arbeidskunnskaper er spesifikke og i samsvar med lovgivningen i det landet der installasjonen utføres. * Sveisemaskinens strømførende kabel er utstyrt med en gul/grønn ledning, som ALLTID må tilkobles jordingen. Denne gul/grønne ledningen må ALDRI benyttes sammen med en annen ledning for strømuttak. * Sjekk at anlegget er jordet og at stikkontakten er i god stand. * Bruk bare typegodkjente støpsler i samsvar med sikkerhetsforskriftene. Hvis du utfør TIG-sveising med en sveisebrenner som er utstyrt med vannkjøling og WU15-gruppen, skal du utføre følgende koplinger. * Kople væskeforsyningsslangen på TIG-sveiseren til feste på panelet foran på WU15. * Kople vannreturslangen på TIG-sveiseren til feste på panelet foran på WU Connecting the equipment components Keep to the safety regulations contalned in section 1.0 SAFETY. 7.0 PROBLEM - ÅRSAKER 7.1 Mulige MMA-sveisedefekter Connect the componente carefully, in order to avoid power losses. Kopling for MMA-sveising Koplingen I bilden oppstår av en sveising med omvendt polaritet. For å oppnå en sveising med direkte polaritet, utfør koplingen må omvendt mate. Problem For store spruter Kratere Inklusjoner Utilstrekkelig gjennomtrenging Sammenliminger Luftbobler og porøsiteter Brister Årsak 1) Lang bue. 2) Høy strøm. 1) Sakte fjerning av elektroden når den kobles fra/løsrives. 1) Dårlig rengjøring eller fordeling av sveisestrengene. 2) Defekt bevegelse av elektroden. 1) For høy fremføringshastighet. 2) Altfor lav sveisestrøm. 3) Trang brodd. 4) Manglende meisling på toppen. 1) Altfor kort bue. 2) Altfor lav strøm. 1) Fuktighet i elektroden. 2) Lang bue. 1) Altfor høy strøm. 2) Skitne materialer. 3) Hydrogen under sveising (tilstede på elektrodens bekledning). 137

12 7.2 Mulige TIG-sveisedefekter Problem Oksidering Inkluderinger av wolfram Porøsitet Brister 7.3 Mulige elektriske problemer Defekt Maskinen tennes ikke. (Grøn LED-indikator lyser ikke) Strømmen som blir generert er ikke korrekt. (Den grønne LED-indikatorn tennes.) Ingen utgangsstrøm (grønn ledindikator lyser) Årsak 1) Utilstrekkelig gass. 2) Manglende beskyttelse på baksiden. 1) Feil sliping av elektroden. 2) Altfor liten elektrode. 3) Operativ defekt (Spissen står i kontakt med delen). 1) Skitt på randene. 2) Skitt på tilførselsmaterialet. 3) Høy fremføringshastighet. 4) Altfor lav strømintensitet. 1) Utilpassende tilførselsmateriale. 2) Høy termisk tilførsel. 3) Skitne materialer. Årsak 1) Ingen nettspenning i nettuttaket 2) Defekt i kontakten eller nettkabeln. 3) Sikringen innvendig er gått. 1) Gal innstilling av sveiseparametrene. 2) Lav nettspenning 3) Defekt i potensmålern for strømregulering. 1) Gul LED-indikator lyser og 10 blinker på D1: apparatet er overhettet og venter på avkjøling med sveiseren på D1 2) "11 blinker på D1 : altfor høy nettspenning 3) 12 blinker på D1 : altfor lav nettspenning 4) 20 blinker på D1 : feil i det serielle minnet (assistanse trenges) 5) 24 blinker på D1: gal RCtarering (be om teknisk assistanse). 6) 25 blinker på D1: feil I det serielle minnet (be om teknisk assistanse). Ikke nøl med å ta kontakt med nærmeste tekniske assistansesenter hvis du skulle være i tvil eller det skulle oppstå problemer. 8.0 NØDVENDIG ORDINÆRT VEDLIKE- HOLDSARBEID Unngå at metallstøv kommer bort i luftningsbladene. Fjern strømforsyningen fra anlegget før du utfør operasjonene! Regelmessige kontroller av generatorn og WU15: * Utfør en innvendig rengjøring ved å bruke trykkluft med lavt trykk og pensler med myke børst. * Kontroller de elektriske koplingene og alle koplingskablene. For vedlikehold og bruk av trykkreduserene, skal du se de spesielle håndbøkene. For vedlikehold og utskifting av komponentene på TIG-sveisebrennene, av elektrodholdertangen og/eller jordeledningene: * Fjern strømforsyningen fra anlegget før du utfører operasjonene. * Kontroller komponentenes temperatur og forsikre deg om at de ikke er overhettet. * Bruk alltid hansker av den type som er rekommendert. * Bruk nøkkler og verktøy som er lempelig. BEMERK: Hvis det ordinære vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført, blir garantin erklært ugyldig og tilverkeren fratas alt ansvar. 9.0 GENERELL INFORMASJON OM SVEISING 9.1 Sveising med bekledt elektrode (MMA) Forberedelse av kantene For å oppnå gode sveiseresultater anbefales det å alltid arbeide på rene deler, fri for oksid, rust eller annet smuss. Valg av elektrode Diameteren på elektroden som skal benyttes er avhengig av materialets tykkelse, av posisjonen, av typen skjøt og typen brodd. Elektroder med stor diameter krever høy strøm med påfølgende høy termisk tilførsel i sveisingen. Type bekledning Rutil, titandioksid (Ti O2) Syre Basisk Egenskap Enkel å bruke Høy smeltehastighet Mekaniske egenskaper Bruksområde Alle posisjoner Flate Alle posisjoner Valg av sveisestrøm Sveisestrømmens range for typen elektrode som benyttes angis av produsenten på elektrodenes beholder. 138

13 Påtenning og opprettholdelse av buen Den elektriske buen oppnås ved å gni elektrodens spiss på delen som skal sveises koblet til jordingskabelen, og når buen gnister trekkes stangen tilbake til normal sveiseavstand. For å forbedre tenningen av buen kan det generelt være nyttig med en økning av strømmen i begynnelsen sett i forhold til sveisestrømmen (Hot Start). Når buen er tent begynner den midterste delen av elektroden å smelte og renner ned i form av dråper på den delen som skal sveises. Den ytre bekledningen av elektroden, idet den forbrukes, gir ifra seg beskyttende gass for sveisingen som således blir av ypperlig kvalitet. For å unngå at dråpene av smeltet materialet som kortslutter elektroden ved sveisebadet, på grunn av at de tilfeldigvis nærmes hverandre, skal slukke buen, er det veldig nyttig å øke sveisestrømmen en kort stund til kortslutningen er forbi (Arc Force). I tilfelle elektroden festes til delen som skal sveises anbefales det å redusere kortslutningsstrømmen til et minimum (antisticking). Utføring av sveising Hellningsvinkelen for elektroden varierer alt ettersom antallet sveisestrenger. Elektrodens bevegelse utføres normalt med svingninger og med stopp på sidene av strengen slik at man unngår en opphopning av tilførselsmateriale midt på. Sveisepolaritet D.C.S.P. (Direct Current Straight Polarity) Dette er den polariteten som er mest utbredt (direkte polaritet) og som gir en begrenset slitasje av elektroden (1) idet 70% av varmen konsentreres på anoden (delen). Man oppnår trange og dype bad med høy fremføringshastighet og dermed lav termisk tilførsel. Med denne polariteten sveises mesteparten av materialene unntatt aluminium (og dets legeringer) samt magnesium. D.C.R.P. (Direct Current Reverse Polarity) Polariteten er omvendt og gjør det mulig å sveise legeringer som er bekledt med et lag ildfast/tungtsmeltende oksid med et smeltepunkt som ligger over metallets. Høy strøm kan ikke benyttes da dette ville medføre stor slitasje av elektroden. Fjerning av metallslagg Sveising med bekledte elektroder gjør at man må fjerne metallslagget etter hver sveisestreng. Fjerningen skjer ved hjelp av en liten hammer eller slagget børstes vekk i tilfelle det dreier seg om skjørt metallslagg. 9.2 TIG-sveising (kontinuerlig bue) Innledning Fremgangsmåten for TIG-sveising (Tungsten lnert Gas) er basert på prinsippet av en elektrisk bue som gnister mellom en usmeltelig elektrode (ren wolfram wolframlegering, med et smeltepunkt på cirka 3370 C) og delen: En atmosfære med uvirksom gass (argon) gjør at badet beskyttes. For å unngå farlige inklusjoner av tungsten, skal elektroden aldri komme bort i den del som skal sveises og derfor dannes en ladning i H.F.-generatorn for å gjöre at den elektriske buen kan aktiveres med fjernstyring. Det finnes også en annen måte å starte på, med reduserte inkluderinger av wolfram: Start i lift, som ikke krever høy frekvens, men en startsituasjon med kortslutning ved lav strøm mellom elektroden og delen: Idet elektroden løftes dannes buen og strømmen øker til inntastet sveiseverdi. For å forbedre kvaliteten på sveisingens slutdel er det skikkelig å kontrollere med presisjon hvis sveisestrømmen synker og hvis det er nødvendig at gassen kommer ned i sveisingsbadet i noen sekunder etter buen slokker. I mange operative tilstand er det godt å bruke 2 forinnstillte sveisestrømmer slik at du kan veksle mellom de to nivåene (BILEVEL). D.C.S.P.-impulser (Direct Current Straight Polarity Pulsed) Bruk av likstrøm gir en bedre kontroll av sveisebadet i spesielle operative situasjoner. Sveisebadet dannes av høydeimpulser (Ip), mens basstrømmen (Ib) beholder buen tennt; dette gjør at sveisingen av formål som ikke er tykke går lettere og gir mindre deformasjoner, bedre formfaktorer og danner derfor mindre farer for overopphetning och gassinklusjoner. Da frekvensen øker (mellomsterk frekvens) hvis du oppnår en smalere bue, mer konsentrert og mer stabil og en bedre kvalitet i sveising av tynnere materialer. 139

14 A.C. (vekselstrøm) Sveisingen med vekselstrøm blir stillt inn når du skal sveise aluminium (og dens legeringer) eller magnesium ved et høyt strømnivå (50A). Den frekvense som normalt blir brukt er nettspenning (50/60Hz). Under den positive halve bølgen (D.C.R.P.) oppnår du oksidbrudd, mens når elektroden er negativ (D.C.S.P.), blir den avkjølet og du oppnår en god penetrasjon, da den termiske effekten på delen øker. A.C.-Pulsed (pulsert vekselstrøm) Også i sveising av aluminium, er det mulig å bruke en pulsert strøm, med effekter som ligner dem tilhørende den pulserte sveisingen med likstrøm TIG-sveising av stål TIG-fremgangsmåten er veldig effektiv når det gjelder sveising av stål, det være seg karbonstål eller stållegeringer, for den første sveisestrengen på rør og i den typen sveisinger som må være særdeles vellykkede sett fra et estetisk synspunkt. Det kreves direkte polaritet (D.C.S.P.). Forberedelse av kantene Fremgangsmåten krever en grundig rengjøring av delene samt en nøye forberedelse. Buens reaksjon kan være på ulike måter i forhold til polariteten. Hvis du bruker en enkel sinusoid generator, forårsaker spenningens overgang til null at buen slokker. Denne kontinuerlige slokking, gjør at buen blir ustabil og blir vanskelig å kontrollere. Løs dette problemet ved å bruke stabiliserte generatorer med firkantet buer. Valg og forberedelse av elektrode Vi anbefaler dem å bruke elektroder av torium-tungsten (2% torium-rødfarget) eller alternativt elektroder som er vokset eller behandlet med følgende diameterverdier: Ø elektrode (mm) strømgamma (A) Elektroden må spisses slik som anvist i figuren. ( ) strømgamma (A) Tilførselsmateriale Tilførselsstengene må ha mekaniske egenskaper som tilsvarer de som finnes i grunnmetallet. Det frarådes å bruke strimler som er laget av grunnmetallet, idet de kan være urene grunnet bearbeidelsen og dermed kan ødelegge sveisearbeidet. Spenningens og strømmens overgant mot null skjer umiddelbart og garanterer buens stabilitet. Derfor kan du sjønne funksjoner som balansering av bølgen, for å kunne kontrollere forholdet mellom rengjøringsstrømmen og penetreringsstrømmen ved hjelp av variasjonene i forholdet mellom D.C.S.P. og D.C.R.P. Beskyttelsesgass I praksis brukes bestandig ren argon (99.99%). Sveisestrøm (A) Ø elektrode (mm) Dyse for gass nr. Ø (mm) 4/5 6/8.0 4/5/6 6.5/8.0/9.5 6/7 9.5/11.0 Flyt av Argon (l/min) TIG-sveising av kobber I og med at TIG er en fremgangsmåte med svært høy termisk konsentrasjon er TIG-sveisingen særs egnet til sveising av materialer som har en meget stor evne til å lede varme, slik som kobber. For TIG-sveising av kobber følg samme anvisninger som for TIG-sveising av stål eller bruk spesifikke tekster. 140

15 9.2.3 TIG-sveising av aluminium med vekselstrøm (kun G 200/202 AC-DC) Prosedyren kan brukes i alle posisjonene, men på grunn av vanskelighetene i å støtte badet, er det bedre at utføre sveisingen i horisontal posisjon. Rengjøringen av delene og støttematerialet er meget viktig for sveising av høy kvalitet; det er også meget bra å børste delene for å fjerne den aluminumdel som dannes på overflaten. I skjøtene som er gjennemgående er det en bra metode å bruke støtter i rustfritt stål for å støtte det omvendte badet og beskytter det mot oksidering. De beste resultanene i beskyttelsen av det omvendte badet oppnås ved å la den inerte gassen løpe langs sveisingen. Forberedelse av kantene Fremgangsmåten krever en grundig rengjøring av delene samt en nøye forberedelse. Forberedelse og bruk av elektroden I TIG-sveising med vekselstrøm, blir elektroden utsatt for høye temperaturer og kan derfor ikke ha en konisk spiss; den må rundes som er vist i bilden. For å oppnå det indikerte resultatet er det tilstrekkelig å runde av kantene på elektroden og buen skal siden danne et rundt hode. Hvis, spissen for en dråpform under sveisingen, er dette tegn på overbelastning og elektroden må skiftes ut med en elektrod som har en større diameter; ellers er det mulig å bruke balansekontrollen og bevege den i retning mot 20%. I tabellen nedenfor, indikerer vi de valgkriterier som gjelder elektrodene i forhold til maksimalt ampereverdi og med en balanse på 50%. Støttematerial Støttematerialet skal velges i forhold til basmaterialet som skal brukes. Der finnes tilgjengelig aluminiumstenger i siliciumlegering (Si=5%) for sveising av Al-Si-legeringer og Al-Mg-Si-legeringer med Si<10% og stenger i legeringer av basmagnesium som består av Al-Mg-legeringer som er korrosjonsbestandige. Beskyttelsesgass Både argon og helium og blandninger av disse kan brukes for sveising av aluminium. De gassverdier som anbefales er indikert nedenfor: Strøm (A) Argon (l/min) Helium (l/min) Elektrodens diameter (mm) Amperetall for ren tungsten (grønn farge) (A) Amperetall for sink-tungsten (hvit farge) (A)

16 BEMERK 142

17 Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque donées, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, GENESIS 200 AC-DC GENESIS 200 TLH GENESIS 202 AC-DC GENESIS 202 TLH WU

18 Significato targa dati del generatore, Meaning of POWER SOURCE data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification des données sur la plaque du générateur, Significado da chapa de dados do gerador, Significado da chapa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Innebörden av uppgifterna på GENERATORNS märkplåt, Betydning af dataskiltet for Strømkilden, Betydning av informasjonsteksten på Generatorns skilt, Generaattorin arvokilven tiedot, ITALIANO 1 Marchio di fabbricazione 2 Nome ed indirizzo del costruttore 3 Modello dell apparecchiatura 4 N di serie 5 Simbolo del tipo di saldatrice 6 Riferimento alle norme di costruzione 7 Simbolo del processo di saldatura 8 Simbolo per le saldatrici idonee a lavorare in un ambiente a rischio accresciuto di scossa elettrica 9 Simbolo della corrente di saldatura 10 Tensione assegnata a vuoto 11 Gamma della corrente assegnata di saldatura massima e minima e della corrispondente tensione convenzionale di carico 12 Simbolo del ciclo di intermittenza 13 Simbolo della corrente assegnata di saldatura 14 Simbolo della tensione assegnata di saldatura Valori del ciclo di intermittenza 15A-16A-17A Valori della corrente assegnata di saldatura 15B-16B-17B Valori della tensione convenzionale di carico 18 Simbolo per l alimentazione 19 Tensione assegnata d alimentazione 20 Massima corrente assegnata d alimentazione 21 Massima corrente efficace d alimentazione 22 Grado di protezione IP23 C Grado di protezione dell'involucro in conformità alla EN 60529: IP2XX : Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore/uguale a 12.5 mm. IPX3X : Involucro protetto contro pioggia a 60 sulla verticale. IPXXC : Involucro protetto contro il contatto di un calibro di prova di 2.5 mm di Ø lungo 100 mm con le parti attive pericolose. ENGLISH 1 Trademark 2 Name and address of manufacturer 3 Machine model 4 Serial no. 5 Welder type symbol 6 Reference to construction standards 7 Welding process symbol 8 Symbol for welders suitable for operation in environments with increased electrical shock risk 9 Welding current symbol 10 Assigned loadless voltage 11 Range of maximum and minimum assigned welding current and corresponding conventional load voltage 12 Intermittent cycle symbol 13 Assigned welding current symbol 14 Assigned welding voltage symbol Intermittent cycle values 15A-16A-17A Assigned welding current values 15B-16B-17B Conventional load voltage values 18 Power supply symbol 19 Assigned power supply voltage 20 Maximum assigned power supply current 21 Maximum effective power supply current 22 Protection rating IP23 C: Casing protection rating in compliance with EN IP2XX: Casing protected against access to dangerous parts with fingers and against solid foreign bodies with diameter greater than/equal to 12.5 mm IPX3X: Casing protected against rain hitting it at 60 IPXXC :Casing protected against contact with test piece Ø 2.5 mm, length 100 mm with dangerous live parts. DEUTSCH 1 Marke 2 Herstellername und -adresse 3 Gerätemodell 4 Seriennr. 5 Symbol des Schweißmaschinentyps 6 Bezugnahme auf die Konstruktionsnormen 7 Symbol des Schweißprozesses 8 Symbol für die Schweißmaschinen, die sich zum Betrieb in Räumen mit großer Stromschlaggefahr eignen 9 Symbol des Schweißstroms 10 Zugeteilte Leerlaufspannung 11 Bereich des zugeteilten Höchst- und Mindestschweißstroms und der entsprechenden Ladespannung 12 Symbol für den intermittierenden Zyklus 13 Symbol des zugeteilten Schweißstroms 14 Symbol der zugeteilten Schweißspannung Werte des intermittierenden Zyklus 15A-16A-17A Werte des zugeteilten Schweißstroms 15B-16B-17B Werte der üblichen Ladespannung 18 Symbol der Versorgung 19 Zugeteilte Versorgungsspannung 20 Zugeteilter, maximaler Versorgungsstrom 21 Maximaler, wirksamer Versorgungsstrom 22 Schutzart IP23 C Schutzart des Gehäuses in Konformität mit EN 60529: IP2XX: Gehäuse mit Schutz vor Zutritt zu gefährlichen Teilen mit einem Finger und vor Fremdkörpern mit einem Durchmesser von/über 12,5 mm. IPX3X: Gehäuse mit Regenschutz auf 60 an der Vertikalen. IPXXC: Gehäuse mit Schutz vor dem Kontakt durch eine Probelehre von 2.5 mm Ø und 100 mm Länge bei aktivierten, gefährlichen Teilen. FRANÇAIS 1 Marque de fabrique 2 Nom et adresse du constructeur 3 Modèle de l appareil 4 Numéro de série 5 Symbole du type de soudeuse 6 Référence aux normes de construction 7 Symbole du processus de soudure 8 Symbole pour les soudeuses en mesure de travailler dans un local où il y a un gros risque de secousse électrique 9 Symbole du courant de soudure 10 Tension attribuée à vide 11 Gamme du courant de soudure maximum et minimum attribué et de la tension conventionnelle de charge correspondante 12 Symbole du cycle d intermittence 13 Symbole du courant attribué de soudure 14 Symbole de la tension attribuée de soudure Valeurs du cycle d intermittence 15A-16A-17A Valeurs du courant attribué de soudure 15B-16B-17B Valeurs de la tension conventionnelle de charge 18 Symbole pour l alimentation 19 Tension attribuée d alimentation 20 Courant maximum attribué d alimentation 21 Courant maximum efficace d alimentation 22 Degré de protection IP23 C Degré de protection du boîtier conformément à la norme EN 60529: IP2XX : Boîtier de protection contre l accès aux parties dangereuses avec un doigt et contre les corps solides étrangers ayant un diamètre supérieur/ égal à 12,5 mm. IPX3X : Boîtier de protection contre la pluie à 60 sur la verticale. IPXXC : Boîtier de protection contre le contact d un calibre d essai de 2,5 mm de Ø, longueur 100 mm, avec les parties actives dangereuses. ESPAÑOL 1 Marca de fabricación 2 Nombre y dirección del fabricante 3 Modelo del aparato 4 N de serie 5 Símbolo del tipo de soldadora 6 Normas de construcción de referencia 7 Símbolo del proceso de soldadura 8 Símbolo para las soldadoras adecuadas para trabajar en un ambiente en donde existan riesgos de descargas eléctricas 9 Símbolo de la corriente de soldadura 10 Tensión en vacío asignada 11 Gama de la corriente de soldadura máxima y mínima asignada y de la tensión convencional de carga correspondiente 12 Símbolo del ciclo de intermitencia 13 Símbolo de la corriente de soldadura asignada 14 Símbolo de la tensión de soldadura asignada Valores del ciclo de intermitencia 15A-16A-17A Valores de la corriente de soldadura asignada 15B-16B-17B Valores de la tensión convencional de carga 18 Símbolo para la alimentación 19 Tensión de alimentación asignada 20 Corriente de alimentación máxima asignada 21 Corriente de alimentación máxima eficaz 22 Clase de protección IP23 C Clase de protección de la envoltura según EN 60529: IP2XX: Envoltura protegida contra el acceso a piezas peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extra ños de diámetro mayor o igual que 12,5 mm. IPX3X: Envoltura protegida contra lluvia con 60 de inclinación. IPXXC: Envoltura protegida contra el contacto de un calibre de prueba de 2,5 mm de Ø y 100 mm de longi tud con las piezas activas peligrosas. 172

19 Significato targa dati del WU, Meaning of WU data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des WU, Signification des données sur la plaque du groupe WU, Significado da chapa de dados do WU, Significado da chapa de dados do WU, Betekenis gegevensplaatje van de WU, Innebörden av uppgifterna på WU-enhetens märkplåt, Betydning av informasjonsteksten på WUs skilt, WU-yksikön arvokilven tiedot, DEUTSCH 1 Marke 2 Herstellername und -adresse 3 Gerätemodell 4 Seriennr. 5 Austauschertyp 6 Gewicht der Apparatur 7 Schutzart IP23 C Schutzart des Gehäuses in Konformität mit EN 60529: IP2XX: Gehäuse mit Schutz vor Zutritt zu gefährlichen Teilen mit einem Finger und vor Fremdkörpern mit einem Durchmesser von/über 12,5 mm. IPX3X: Gehäuse mit Regenschutz auf 60 an der Vertikalen. IPXXC: Gehäuse mit Schutz vor dem Kontakt durch eine Probelehre von 2.5 mm Ø und 100 mm Länge bei aktivierten, gefährlichen Teilen. 8 Isolationsklasse 9 Kühlungsart 10-10A Modell Motor/Spule 11 Versorgungsfrequenz (Nennfrequenz) 12 Versorgungsspannung (Nennspannung) 13 Stromaufnahme im Eingang (Nennstrom) 14 Umdrehungen/Pulsationen der Pumpe (Nenndrehzahl) 15 Isolationsklasse der Pumpe 16-16APumpentyp 17 Benutzte Flüssigkeit 18 Maximale Förderleistung der Pumpe 19 Maximale Förderhöhe der Pumpe 20-20AKühlflüssigkeitstyp 21 Umgebungstemperatur, auf die sich die Daten auf dem Schild beziehen 22-22ALeistung des Kühlaggregats 23-23A-23B Temperatur der in das Kühlaggregat einlaufen den Flüssigkeit bei den unter 25 angegebenen Leistungen 24-24A-24B Temperatur der aus dem Kühlaggregat auslau fenden Flüssigkeit bei den unter 25 angegebenen Leistungen 25-25A-25B Beim Test gelieferte Leistungen ITALIANO 1 Marchio di fabbricazione 2 Nome ed indirizzo del costruttore 3 Modello dell apparecchiatura 4 N di serie 5 Tipo di scambiatore 6 Peso dell apparecchiatura 7 Grado di protezione IP23 C Grado di protezione dell'involucro in conformità alla EN 60529: IP2XX : Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore/uguale a 12.5 mm. IPX3X : Involucro protetto contro pioggia a 60 sulla verticale. IPXXC : Involucro protetto contro il contatto di un calibro di prova di 2.5 mm di Ø lungo 100 mm con le parti attive pericolose. 8 Classe d isolamento 9 Tipo di raffreddamento 10-10A Modello motore/bobina 11 Frequenza d alimentazione (nominale) 12 Tensione d alimentazione (nominale) 13 Corrente assorbita in ingresso (nominale) 14 N di giri/pulsazioni della pompa (nominale) 15 Classe d isolamento della pompa 16-16A Tipo di pompa 17 Liquido d utilizzo 18 Portata massima della pompa 19 Prevalenza massima della pompa 20-20A Tipo di liquido di raffreddamento 21 Temperatura ambiente a cui sono riferiti i dati di targa 22-22A Portata del gruppo di raffreddamento 23-23A-23B Temperatura del liquido entrante nel gruppo di raffreddamento alle potenze indicate in A-24B Temperatura del liquido uscente dal gruppo di raffreddamento alle potenze indicate in A-25B Potenze fornite durante il test FRANÇAIS 1 Marque de fabrique 2 Nom et adresse du constructeur 3 Modèle de l appareil 4 Numéro de série 5 Type d échangeur 6 Poids de l appareil 7 Degré de protection IP23 C Degré de protection du boîtier conformément à la norme EN 60529: IP2XX : Boîtier de protection contre l accès aux parties dangereuses avec un doigt et contre les corps solides étrangers ayant un diamètre supérieur/ égal à 12,5 mm. IPX3X : Boîtier de protection contre la pluie à 60 sur la verticale. IPXXC : Boîtier de protection contre le contact d un calibre d essai de 2,5 mm de Ø. longueur 100 mm. avec les parties actives dangereuses. 8 Classe d isolation 9 Type de refroidissement 10-10A Modèle moteur/ bobine 11 Fréquence d alimentation (nominale) 12 Tension d alimentation (nominale) 13 Courant absorbé à l entrée (nominal) 14 Nombre de tours/ pulsations de la pompe (nominal) 15 Classe d isolation de la pompe 16-16A Type de pompe 17 Liquide d utilisation 18 Débit maximum de la pompe 19 Hauteur d élévation maximum de la pompe 20-20A Type de liquide de refroidissement 21 Température ambiante à laquelle se réfèrent les données de la plaque 22-22A Débit du groupe de refroidissement 23-23A-23B Température du liquide qui entre dans le groupe de refroidissement aux puissances indiquées au n A-24B Température du liquide qui sort du groupe de refroidissement aux puissances indiquées au n A-25B Puissances fournies durant le test ENGLISH 1 Trademark 2 Name and address of manufacturer 3 Machine model 4 Serial no. 5 Exchanger type 6 Weight of equipment 7 Protection rating IP23 CCasing protection rating in compliance with EN IP2XX Casing protected against access to dangerous parts with fingers and against solid foreign bodies with diameter greater than/equal to 12.5 mm IPX3X Casing protected against rain hitting it at 60 IPXXC Casing protected against contact with test piece Ø 2.5 mm, length 100 mm with dangerous live parts 8 Insulation class 9 Type of cooling 10-10A Motor/coil model 11 Power supply frequency (rated) 12 Power supply voltage (rated) 13 Current absorbed in input (rated) 14 No. of pump revs/pulses (rated) 15 Pump insulation class 16-16A Pump type 17 Liquid used 18 Pump maximum flow rate 19 Pump maximum head 20-20A Type of cooling liquid 21 Rating plate specification ambient reference temperature 22-22A Cooling unit flow rate 23-23A-23B Temperature of liquid entering cooling unit at powers specified in A-24B Temperature of liquid leaving cooling unit at powers specified in A-25B Powers supplied during the test ESPAÑOL 1 Marca de fabricación 2 Nombre y dirección del fabricante 3 Modelo del aparato 4 N de serie 5 Tipo de cambiador 6 Peso del aparato 7 Clase de protección IP23 C Clase de protección de la envoltura según EN 60529: IP2XX : Envoltura protegida contra el acceso a piezas peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extraños de diámetro mayor o igual que 12,5 mm. IPX3X : Envoltura protegida contra lluvia con 60 de inclinación. IPXXC : Envoltura protegida contra el contacto de un calibre de prueba de 2,5 mm de Ø y 100 mm de longitud con las piezas activas peligrosas. 8 Clase de aislamiento 9 Tipo de refrigeración 10-10A Modelo motor/bobina 11 Frecuencia de alimentación (nominal) 12 Tensión de alimentación (nominal) 13 Corriente absorbida en entrada (nominal) 14 N de revoluciones/pulsaciones de la bomba (nominal) 15 Clase de aislamiento de la bomba 16-16A Tipo de bomba 17 Líquido empleado 18 Caudal máximo de la bomba 19 Altura máxima de la bomba 20-20A Tipo de líquido de refrigeración 21 Temperatura ambiente a la que se refieren los datos nominales 22-22A Capacidad del grupo de refrigeración 23-23A-23B Temperatura del líquido que entra al grupo de refrigeración a las potencias indicadas en A-24B Temperatura del líquido que sale del grupo de refrigeración a las potencias indicadas en A-25B Potencias suministradas durante el ensayo 173

20 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio, GENESIS 200 TLH GENESIS 200 AC-DC 174

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 07/2013 Rev00 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

SPEEDTEC 180C & 200C

SPEEDTEC 180C & 200C SPEEDTEC 180C & 200C BRUKSANVISNING IM3039 09/2012 REV01 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 12 Lincoln

Detaljer

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN

INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN INVERTEC 160SX BRUKSANVISNING OG DELELISTE IM2038 12/2014 rev05 NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring

Detaljer

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl

E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl E3.610 NM 2000.03.28/MG/lgl 1 Lincoln Electric Norge AS INNENFOR SVEISING OG SKJÆRING DEKKES FØLGENDE PRODUKTOMRÅDER: Tilsettmaterialer for produksjonssveising Tilsettmaterialer for reparasjon og påleggsveising

Detaljer

CV 350 T og CV 450 T

CV 350 T og CV 450 T CV 350 T og CV 450 T E3.608 NM IM 1029, IM 1030, IM 1038 2000/11 Sikkerhet avhenger av deg. Lincoln Electric sveiseutstyr er bygget med sikkerhet i tankene, men sikkerheten kan økes ved riktig og forsvarlig

Detaljer

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN

WELD PAK 2000 BRUKSANVISNING IM3051 04/2015 REV02 NORWEGIAN WELD PAK 2000 IM3051 04/2015 REV02 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 14 Lincoln Electric

Detaljer

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian

powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Skjæresystem plasmalysbue Driftshåndbok 80398A Revisjon 0 foreløpig Ledende i verden på plasma skjæreteknologi Norsk / Norwegian powermax380 Driftshåndbok IM-398 Norsk / Norwegian Revisjon

Detaljer

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones.

Master S 400, 500 EN DA DE ES FI FR IT NL NO PL PT RU SV ZH. Operating manual. Bruksanvisning. Gebrauchsanweisung. Manual de instrucciones. Master S 400, 500 Operating manual Bruksanvisning Gebrauchsanweisung Manual de instrucciones Käyttöohje Manuel d utilisation Manuale d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Instrukcja obsługi Manual de

Detaljer

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80

OPPSUMERING. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET 80 Måling av vannets hardhet...80 Innstilling av vannets hardhet...80 OPPSUMERING INNLEDNING...71 Bokstaver i parentes...71 Problemer og reparasjoner...71 SIKKERHET...71 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger...71 BRUK I SAMSVAR MED TILTENKT FORMÅL.72 BRUKSANVISNING...72 BESKRIVELSE...72

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 79905G-M http://no.yourpdfguides.com/dref/814511 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 79905G-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 79905G-M i bruksanvisningen

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Kempact Pulse 3000 MVU EN NO. Operating manual English. Bruksanvisning Norsk

Kempact Pulse 3000 MVU EN NO. Operating manual English. Bruksanvisning Norsk Kempact Pulse 3000 MVU Operating manual English Bruksanvisning Norsk EN Kempact Pulse 3000 MVU / Kemppi Oy / 1026 Bruksanvisning Norsk Kempact Pulse 3000 MVU / Kemppi Oy / 1026 Innhold 1. INNLEDNING...3

Detaljer

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin

Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Powercut 875 Plasmabueskjæremaskin Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken gir instruksjoner for installasjon og drift for nedenfor nevnte Powercut 875 skjæremaskiner, som begynner med serienummer (PxxJ434xxx).

Detaljer

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

innholdsfortegnelse 1 Håndbok

innholdsfortegnelse 1 Håndbok innholdsfortegnelse Generell informasjon... 2 Introduksjon... 2 Formål med håndboken.... 2 Identifikasjon av produsenten og apparatet.... 3 Sikkerhetsinformasjon.... 3 Sikkerhetsregler.... 3 Sikkerhetsanordninger....

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke

Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Powercut-1300/1600 Manuell og mekanisert Plasmarc-skjærepakke Instruksjonshåndbok (NO) Denne håndboken inneholder komplette anvisninger for MANUELLE KONSOLLER fra og med serienummer PxxJ824xxx, juni 2008

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD

BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD BRUKS OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Originale instruksjoner LUI MINI S.I. LUI MINI S.I.W./S.I.E. LUI S.I.460 LUI MINI 220 LUI MINI HD DEL 1 INNFØRENDE INFORMASJON NOEN MERKNADER OM BRUKSANVISNINGEN Vi minner

Detaljer

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o )

U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a. ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Internasjonal Bruksanvisning Norsk U t v i k l e t f o r v e r d e n s t ø f f e s t e k l i m a ( H v o r d u e n n m å t t e b o ) Gratulerer! Ditt valg av Arctic Spa viser at du har sans for fremragende

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240

NORMA - S IDRO DSA. Testata secondo / Tested according to / Geprüft nach / Testet i henhold til / : EN13240 ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE, L USO E LA MANUTENZIONE - IT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE - EN ANWEISUNGEN FÜR DIE AUFSTELLUNG, DEN GEBRAUCH UND DIE WARTUNG - DE INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Detaljer

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA

TERMOCUCINOTTA EVO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA INSTALLASJONS-, BRUKS- OG EDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER - NO TERMOCUCINOTTA EO DSA - TERMOCUCINOTTA DSA Testet i henhold til / : EN12815 NO FOR Å UNNGÅ SKADER PÅ APPARATET MÅ DU RESPEKTERE MAKSIMAL BRENNSTOFFMENGDE

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A

Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING. 6530-395EA Rev. A 880 Altamar Aspen Cameo Capri Majesta Marin Maxxus Optima BRUKERVEILEDNING 6530-395EA Rev. A Viktig informasjon til nye eiere av massasjebad! Gratulerer med ditt nye Sundance -massasjebad! Nedenfor finner

Detaljer