Sistor 142 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sistor 142 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES"

Transkript

1 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Sistor 142

2 ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS NEDERLANDS SVENSKA DANSK NORSK SUOMI Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque donées, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, Significato targa dati del generatore, Meaning of power source data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification des données sur la plaque du générateur, Significado da chapa de dados do gerador, Significado da chapa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Innebörden av uppgifterna på generatorns märkplåt, Betydning af dataskiltet for Strømkilden, Betydning av informasjonsteksten på Generatorns skilt, Generaattorin arvokilven tiedot, Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio, Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, Legenda simboli, Key to Sumbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset,

3 NORSK INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD Denne håndboken er en grunnleggende del av enheten eller maskinen og må følge med hver gang maskinen flyttes eller videreselges. Det er brukerens ansvar å se til at håndboken ikke ødelegges eller forsvinner. SELCO s.r.l. forbeholder seg retten til å foreta forandringer når som helst og uten forvarsel. Rettighetene for oversettelser, reproduksjon, tilpasning, hel eller delvis og med ethvert middel (deri innbefattet fotokopier, film og mikrofilm) er reserverte og forbudt uten skriftlig tillatelse av SELCO s.r.l. Utgave '02 SAMSVARSERKLÆRING Produsenten SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19-3 ONARA DI TOMBOLO (Padova) - ITALY Tel Fax Erklærer at den nye maskinen SISTOR 142 er i samsvar med direktivene: 73/23/CEE 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68 CEE og at følgende lovforskrifter er benyttet: EN 199 EN Ethvert inngrep eller forandring som ikke er autorisert av SELCO s.r.l. gjør at denne erklæringen ikke lenger vil være gyldig. Vi setter CE-merke på maskinen. Onara di Tombolo (PADOVA) Administrerende direktør... INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SIKKERHET Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje man For å forebygge brann/eksplosjoner Beskyttelse mot røyk og gass Plassering av generatorn Installasjon av maskinen Forsiktighetsregler mot risker som gjelder bruket av trykkluft Løftemodus ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) Installasjon, bruk og vurdering av området Metoder for å minke støy RISIKOANALYSE PRESENTASJON AV SVEISEMASKINEN Frontalt styringspanel Bakre styringspanel Tekniske egenskaper TRANSPORT - AVLASTING INSTALLASJON KOPLING Nettspenning Valg av nettspenning Jordeledning Elektrisk tilkobling til el-nettet Lino Frasson 8.0 TILKOBLING AV UTSTYR FOR Å TA ANLEGGET I BRUK PROBLEM - ÅRSAKER Mulige kuttedefekter Mulige elektriske problemer NØDVENDIG ORDINÆRT VEDLIKEHOLDSARBEID ALMINDELIG INFORMASJON GJELDENDE PLASMAKUTTING Kutteprosess for plasmakutting KARAKTERISTISKE TREKK FOR KUTTING SYMBOLENES FORKLARING Store farer som forårsaker alvorlige skader på personer og farlig oppførsel som kan føre til alvorlige skader. Oppførsel som kan føre til skader på personer eller på gjenstander. Merknadene som forutgås av dette symbolet er av teknisk natur og gjør det lettere å utføre inngrepene. 75

4 1.0 SIKKERHET ADVARSEL Før du begynner operasjonene, må du forsikre deg om at ha lest og forstått denne håndboka ordentlig. Utfør ikke modifieringer eller vedlikeholdsarbeid som ikke er beskrevet. Hvis du er i tvil eller det oppstår problemer angående bruk av maskinen, også hvis de ikke er beskrevet her, skal du henvende deg til kyndige teknikere. Produsenten er ikke ansvarlig for skader på personer eller ting som oppstår på grunn av mangelfull lesing eller manglende utførelse avinstruksjonene i denne håndboka. 1.1 Personlig beskyttelse og beskyttelse av tredje man Sveiseprosessen (kutting) er årsak til strålning, støy, varme og gassutslipp. Alle personer som har livsviktige elektroniske apparater (pace-maker) må henvende seg til legen før de nærmer seg til soner hvor sveiseoperasjoner eller plasmakutting blir utført. Hvis skader oppstår og man ikke respektert normen ovenfor, hvil tilverkeren ikke ta ansvar for konsekvensene. Personlig beskyttelse: - Bruk aldri kontaktlinser!!! - Forsikre deg om at det finnes et første hjelpen-kit i nærheten. - Ikke undervurder forbrenninger eller sår. - Ha på deg beskyttelsesklær for å beskytte huden fra strålene, gnistene eller glødende metall og en hjelm eller en sveisehjelm. - Bruk masker med sidebeskyttelser for ansiktet og lempelig beskyttelsesfilter (minst NR eller mere) for øyene dine. - Bruk hørselvern hvis sveiseprosedyren (kuttingen) forårsaker altfor meget støy. Bruk alltid sikkerhetsbriller med sideskjermer spesielt for manuelle eller mekaniske operasjoner for å fjerne sveiserester (kuttingsrester). Avbryt sveiseoperasjonene (kuttingsoperasjonene) umiddelbart hvis du føler en elektrisk støt. Beskyttelse av tredje man: - Installer en brannvegg for å beskytte sveisesonen (kuttingssonen) mot stråler, gnist og glødende rester. - Advar alle personer at ikke feste blikken på sveisingsstrålen (kutting) og at beskytte seg om buens stråler eller den glødende metallen. - Hvis støynivået overstiger de tillatte grensene, må du avgrense arbeidssonen og forsikre deg om at personene som befinner seg i sonen er utstyrt med beskyttelseslurer eller hørebeskyttelse. 1.2 For å forebygge brann/eksplosjoner Sveiseprosedyren (kuttingen) kan forårsake brann og/eller eksplosjoner. - Gassbeholdene er under trykk og kan være farlige: henvend deg til leverantøren før du manipulerer beholdene. Beskytt gassbeholdene som følger: - mot direkt kontakt med solstrålene; - flammer; - store temperaturforandringer; - meget lave eller høye temperaturnivåer. Fest beholdene på lempelig måte mot veggen eller andre overflater for å forhindre at de faller ned. - Fjern alle brannfarlige eller lettantennlige materialer eller formål fra arbeidssonen. - Plasser et anlegg eller maskin for å slekke brenner i nærheten av maskinen. - Utfør ikke sveiseoperasjoner eller kutteoperasjoner på stengte beholder eller rør. - Hvis beholder eller rør er åpne, skal du tømme og rengjøre dem nøye og sveiseoperasjonen (kuttingsprosedyren) må bli utført meget forsiktig. - Du skal ikke sveise (kutte) i atmosfærer som innholder støv, gass eller eksplosive anger. - Utfør ingen sveiseprosedyre (kutting) på eller i nærheten av beholder under trykk. - Ikke bruk denne typen apparat for å tine opp rørene. 1.3 Beskyttelse mot røyk og gass Røyk, gass og støv som blir dannet under sveisingen (kuttingen) kan være farlige for menneskens helse. - Bruk aldri oksygen for ventilasjon av maskinen. - Forsikre deg om at ventilasjonen er fullgod, naturlig eller luftkondisjonering, i arbeidssonen. - Hvis du skal utføre sveising (kutting) i trange rom, anbefaler vi deg å la en kollege kontrollere operatøren utifra. - Plasser gassbeholdene utendørs eller i rom med fullgod luftsirkulasjon. - Utfør ingen sveiseoperasjoner (kutting) på plasser hvor avfettingseller maleprosedyrer skjer. 1.4 Plassering av generatorn Følg disse reglene: - Lett adgang til kontrollene og kontaktene. - Plasser ikke utstyret i trange rom. - Plasser aldri generatorn på et plan med en skråning som overstiger fra horisontal posisjon. 1.5 Installasjon av maskinen - Følg lokale regler og sikkerhetsnormer for installasjonen og utfør vedlikeholdet av maskinen i overensstemmelse med fabrikantens indikasjoner. - Eventuelt vedlikeholdsarbeid må kun utføres av kvalifisert personal. - Det er forbudt å kople (seriale eller parallelt) av generatorene. - Kople fra nettkabeln fra anlegget før du åpner generatorn for å utføre arbeid innvendig. - Utfør regelmessig vedlikehold av anlegget. - Forsikre deg om at strømforsyningsnettet og jordeledningen er tilstrekkelig og fullgode. - Jordeledningene skal koples så nære som mulig til sveisesonen (kuttesonen). - Følg forholdsreglene gjeldende generatorns beskyttelsesgrad. - Før du sveiser (kutter) materialet, skal du kontrollere de elektriske kablenes tilstand og sveisebrennerens tilstand. Hvis de er skadde, skal du ikke utføre sveiseprosedyren (kutteprosedyren) før eventuelle reparasjoner eller utskiftinger. - Gå ikke opp på eller støtt deg mot materialene som skal sveises (kuttes). - Vi rekommenderer deg å forsikre deg om at operatøren ikke samtidlig berør to sveisebrenner eller to elektrodholdertenger. 1.6 Forsiktighetsregler mot risker som gjelder bruket av trykkluft Kople luftforsyningsenheten til forlengelsen og forsikre deg om at trykket er minst 6 bar (0,6 MPa) med en minste kapasitet på 0 liter/min. Hvis luftforsyningen kommer fra en trykkreduserer, en kompressor eller et sentralisert anlegg må redusereren være regulert på maksimal utgangstrykk som ikke må overstige 8 bar (0,8 Mpa). Hvis luftforsyningen kommer fra en beholder med trykkluft, skal den være utstyrt med en trykkregulerer. Kople aldri en trykkluftsbeholder direkte til maskinens reduserer! Trykket kan overstige redusererens kapasitet og eksplodere! 76

5 1.7 Løftemodus Figur A Figur B For en korrekt løfting av maskinen, skal du følge skjemaet i figur A. Unngå absolutt å utføre en løfting i en vinkel som skiller seg fra 90. Løft aldri maskinen som er vist i figur B: ellers kan øyeboltene gå i stykker. Vær forsiktig med å ikke gjøre deg ille mens du løfter maskinen. Hvis instruksjonene ovenfor ikke utførs regelmessig og uten unntak, fører det til at tilverkeren avsier seg alt ansvar. 2.0 ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC) ADVARSEL Denne maskinen er konstruert i overensstemmelse med de indikasjoner som er angitt i normen EN199 som brukeren av maskinen må konsultere. - Installer og bruk anlegget i overensstemmelse med indikasjonene i denne håndboka. - Dette apparatet må brukes kun i profesjonelle applikasjoner i industrimiljøer. Du må ta i betraktning at det kan være vanskelig å garantere elektromagnetisk kompatibilitet i miljøer som skiller seg fra industrimiljøer. 2.1 Installasjon, bruk og vurdering av området - Brukeren må har erfaringer i sektorn og er ansvarlig for installasjon og bruk av apparatet i overensstemmelse med fabrikantens indikasjoner. Hvis elektromagnetiske forstyrrelser oppstår, er det brukeren som må komme med løsninger på problemet ved hjelp av tilverkerens tekniske assistans. - I hvert fall må de elektromagnetiske forstyrrelsene bli redusert slik at de ikke utgør et problem lenger. - Før du installerer dette apparatet, må du ta i betraktning mulige elektromagnetiske problemer som kan oppstå i området og som kan være farlige for personene som er området, f.eks. personer som bruker pace-maker eller høreapparater. 2.2 Metoder for å minke støy STRØMFORSYNING FRA ELNETTET - Sveisemaskinen må koples til nettet i overensstemmelse med fabrikantens instruksjoner. I fall av forstyrrelser, kan det være nødvendig å utføre andre operasjoner, som f.eks. filtrering av Strømforsyningen fra elnettet. Du må også kontrollere muligheten å skjerme nettkabeln. VEDLIKEHOLD AV SVEISEMASKINEN Sveisemaskinen må vedlikeholdes regelmessig i overensstemmelse med fabrikantens indikasjoner. Alle adgangsdørene og vedlikeholdsdørene og lokk må være stengt og sitte godt fast når apparatet er igang. Du må aldri modifiere sveisemaskinen. KABLER FOR SKJERMING OG KUTTING Sveisekablene (kuttekablene) skal være så korte som mulig og skal plasseres nære hverandre og løpe på eller nære gulvnivået. KOPLING AV FLERE MASKINER MED SAMME EFFEKT Koplingen av jordeledningen til alle metallkomponentene i sveiseanlegget (kutting) og dens nærhet må beregnes. Men de metallkomponentene som er koplet til delen som skal bearbeides, kan øke risikoen for elektrisk støt hvis operatøren rører samtidlig ved disse metallkomponentene og elektroden. Av denne grunn må operatøren være isolert fra alle disse metallkomponentene med jordeledning. Følj nasjonelle normer gjeldende kopling av maskiner med samme effekt. JORDELEDNING AV DELEN SOM SKAL BEARBEIDES Hvis delen som skal bearbeides ikke har jordeledning, på grunn av elektrisk sikkerhet eller på grunn av dens dimensjoner og plassering, kan du bruke en jordeledning mellom selve delen og jordekontakten for å minke forstyrrelsene. Vær meget nøye med å kontrollere at jordeledningen av delen som skal bearbeides ikke øker risikoen for ulykker for brukene eller risikoen for skader på de andre elektriske apparatene. Følg gjeldende nasjonelle normer gjeldende jordeledning. SKJERMING Skjerming av andre kabler og apparater i nærheten kan gi problemer med forstyrrelser. Skjermingen av hele sveiseanlegget (kutting) kan bli brukt for spesielle applikasjoner. 3.0 RISIKOANALYSE Farer forbundet med maskinen Fare for feil installasjon. Støtfare - fare av elektrisk natur. Farer tilknyttet elektromagnetiske forstyrrelser på sveisemaskinen og foranlediget av selve sveisemaskinen. Løsninger brukt for å forhindre at disse farene skal oppstå Farene er fjernet ved at det er skrevet en instruksjonshåndbok. Bruk av lovforskriften EN Bruk av lovforskriften EN

6 Anvisningene i dette kapitlet er meget viktige og nødvendige for at garantin skal være gyldig. Hvis operatøren ikke respekterer instruksjonene, fører det til at tilverkeren avsier seg alt ansvar. 4.0 PRESENTASJON AV SVEISEMASKINEN Sistor 142 er en generator for plasmakutting idealisk for mellomtungt og tungt tømmermansarbeid. Sistor 142 bruker trykkluft som eneste gass og kan bli utstyrt med en normal kompressor eller av et sentralisert anlegg av lempelige mål; den kan utføre ekonomiske kuttinger av god kvalitet opp til tykkelser av 40/ mm på kullstål, rustfritt stål og aluminium. Man kan også bruke gass, som f.eks. kvelstoff; dette gir en mindre tykkelse og en større kuttepresisjon. Strømmen er stabil, presis og påvirkes ikke av variasjoner i nettspenningen, av høyden på kuttebuen, av fremgangshastigheten og tykkelsen på metallen som skal kuttes. Disse optimale prestasjoner er mulige takket være bruket av moderne teknologier som bruker den høye omkoplingshastigheten som er mulig med de nye elektriske komponentene. Der er sikkerhetssystem som blokkerer strømkresen når operatøren kommer i kontakt med deler under spenning i maskinen, og kontroller for å minke slitasje på elektrod og nippel da kuttebuen blir aktivert. Aktiveringen av pilotbuen skjer ved hjelp av en spenningsutladning med høy frekvense som blir automatisk frakoplet og begrenser utslipp av radiostøy under kuttingsprosedyren. På generatorn sitter: - et feste for sveisebrenneren - et jordeledningsuttak, - et frontpanel, - et bakpanel. 4.1 Frontalt styringspanel (Figur 1) Figur 1 * I1 : Bryter. Styrer den elektriske påslåingen av sveisemaskinen. Den har to posisjoner "O" slått av; "I" slått på. ADVARSEL * Med I1 i posisjonen "I" på, er sveisemaskinen operativ. * Når sveisemaskinen er tilkoblet el-nettet, selv med I1 i posisjonen "O" av, finnes det deler som står i spenning inne i maskinen. Man må forholde seg nøyaktig slik som advarslene i denne håndboken foreskriver. * L1 : Varsellys - grønn lysemitterende diode for å signalisere tilkobling til strøm. Lyset tennes med bryteren på det frontalt panelet (Figur 1) "I1" i posisjon "I" og viser at anlegget er slått på og at det mottar strøm. * L2: Rød lysindikator for utgangseffekt. Denne indikatorn tennes når buen blir aktivert, både i delen og utenfor delen og den slokker da buen blir avsluttet. * L3: grønn lysindikator for å indikere manglende hette på sveisebrenneren. Indikerer at sveisebrennerens hette ikke er korrekt installert. Generatorn har ingen utgangsstrøm. * L4: grønn lysindikator for å indikere manglende trykkluft. Indikerer at trykkluftens trykk er mindre enn 3 bar og derfor utilstrekkelig for en korrekt funksjon. Generatorn har ingen utgangsstrøm. * L5: Varsellys - gul lysemitterende diode for å signalisere overlastbryter. Lyset viser at overlastbryteren har slått seg på. Med "L5" tent forblir generatoren tilkoblet til el-nettet men gir ikke strøm. "L5" forblir tent inntil de interne temperaturene når normale nivå. Det er derfor nødvendig å la generatoren stå på for å kunne utnytte viften og redusere dødtid. * E1 : Kodenhet for innstilling av kuttingsstrømmen. For å regulere kuttingsstrømmen kontinuerlig. Denne strømmen er uforandret under kuttingen når stømforsyningstilstandet og kuttingstilstandet varierer innenfor den rekkevidde som er indikert i den tekniske beskrevelsen. * T1: Tast for valg av indikasjon VOLT-AMPERE. For å vise på SKJERM "D1" spenningsverdiet eller sveisestrømmen. Hvis lydindikator "V" lyser, blir det siste spenningsmålet vist. Hvis du ikke begynner kuttingen innen 5 sek. skjer en automatisk omkopling i A som indikerer innstillt strømverdi. Omvendt, hvis du begynner kuttingsprosedyren innen denne intervallen, blir spenningen vist under hele kuttingsprosessen, og siden blir det seneste målet vist i 5 sekunder til. Hvis lysindikator "A" lyser på skjermen "D1", blir den innstillte strømmen vist og kuttingsstrømmen også hvis prosedyren er igang. Denne visning skjer i 5 sekunder etter prosedyren er slutt. * T2: tast for gasstest. For å befrie trykkluftskretsen fra urenheter og utføre nødvendige preliminære reguleringer av trykket og trykkluftens effekt, uten utgangsstrøm. * D1:Indikerer de innstillte strømverdiene, kuttestrøm og kuttespenning og teksten GEN (da du kopler på strømmen) og ERR (blinker da alarmen går) * D2: Indikerer målt verdi for lufttrykket i kutteprosedyren. Da du kopler på strømmen blir softwarens versjon indikert. Hvis alarmen går, blir feilkoden indikert: 01 feil IIC 02 sveisebrennerens hette er åpen 03 lufttrykket er altfor lavt 11 termisk vern Hvis alarmet går, blir det operative tilstandet stillt tilbake på null bare hvis du fjerner årsaken til problemet. 78

7 4.2 Bakre styringspanel (Figur 2-3) 5.0 TRANSPORT - AVLASTING Se 1.7 Løftemodus Ikke undervurder anleggets vekt, (se teknisk beskaffenhet). Ikke la lasten beveges eller henges over personer eller ting. Ikke la anlegget eller hver enkelt del falle eller plasseres hardhendt. Figur INSTALLASJON Velg et passende miljø i henhold til anvisningene i punktene "1.0 SIKKERHET" og "2.0 ELEKTROMA- GNETISK FORENLIGHET (EMF)". Plasser aldri generatoren og anlegget på en flate som skråner/heller mer enn sett fra horisontal flate. Beskytt anlegget mot regn og sol. Ventilatorn blir aktivert kun da anlegget er varmt. Figur 3 * 1 : Strømførende kabel. * B1: Ekstre vernesikring 4A-2V TYPE T (TREG). * B2: Ekstre vernesikring 4A-2V TYPE T (TREG). * F1: Trykkregulator. Sitter i hjørnet bak til venstre på maskinen og gjør at du kan regulere trykkluftens trykk slik at du kan oppnå det verdi som passer for kuttingen og filtrere luften for å fjerne eventuelle urenheter (f.eks. fukt). * A1: Sentralisert feste Til dette uttaket skal du kople sveisebrennerens kabler. * A2: Uttak for jordeledning. 4.3 Tekniske egenskaper SISTOR 142 Spenning (/60 Hz) 3x230/400V Treg sikring 25A (400V) - 40A (230V) Nominell effekt 22.6 kw Kuttestrøm (x=40%) A (x=60%) 1A (x=%) 90A Kuttespenning (x=40%) 116V Tomgangsspenning 272V Pilotbuens strøm 22A Arbeidstrykk 5 bar Kapasitet 0 l/min Sveisebrenner som PLASMA-sveisebrenner skal benyttes Beskyttelsesgrad IP21S Isolasjonsklasse H Byggeforskrifter EN /EN199 Størrelse (l x d x h) 400x700x780 mm Vekt kg. Data ved 40 C romtemperatur 7.0 KOPLING 7.1 Nettspenning Før generatorn sendes bort fra fabrikken, blir den innstillt for en nettspenning på 400V ~. Apparatens funksjon er garantert for spenninger som skiller seg maks. ± % fra nominellt verdi (f.eks. Vnom 400V~ arbeidsspenningen er mellom 360V ~ og 440V ~). ADVARSEL: for å unngå skader på personer eller på anlegget, skal du kontrollere den nettspenning som du valgt og sikringene før du kopler maskinen til nettet. Dessuten skal du forsikre deg om at kabeln blir koplet til et uttak med jordeledning Valg av nettspenning ADVARSEL: for alle innvendige operasjoner i generatorn, må du først slå av strømforsyningsanlegget ved å fjerne kontakten fra uttaket. Nettspenningen kan endres kun av kvalifisert personal og med maskinen slått av. Da du fjerner sidepanelet, skal du være nøye med å utføre koplingene på korrekte måte på kabelfestet (fig.4). Fig. 4 Konfigurering av kabelfestet for spenningsskifte. For kopling til 230V vekselstrøm er det nødvendig å skifte ut strømkabeln ved å bruke settet med kod

8 7.1.2 Jordeledning For beskyttelse av brukeren, skal anlegget være korrekt koplet til jordeledning. Strømkabeln er utstyrt med en ledning (gul/grønn) for jordeledning og den skal koples til en kontakt med jordeledning. Denne prosedyren skal bli utført til festeringen er helt montert. For å kople fra sveisebrennerens skal du første fjerne blokkeringen som motvirker rotasjonen ved å sette in det medfølgende verktøyet (D) i hullet (C) Elektrisk tilkobling til el-nettet Anlegget er utstyrt med en eneste el-tilkobling med en 6mmq lang kabel som befinner seg på generatorens bakre del. Tabell over kablenes skalering og sikringene i inngang ved generatoren: SISTOR 142 Nominell spenning 400 V ±15% V ±15% Spenningsverdiområde 340/460 V - 195/265 V Forsinkede sikringer 25 A 400 V - 40 A 230V Strømførende kabel 4x6 mm2-4x mm2 ADVARSEL * El-anlegget må settes opp av teknisk kyndig personale, hvis tekniske arbeidskunnskaper er spesifikke og i samsvar med lovgivningen i det landet der installasjonen utføres. * Sveisemaskinens strømførende kabel er utstyrt med en gul/grønn ledning, som ALLTID må tilkobles jordingen. Denne gul/grønne ledningen må ALDRI benyttes sammen med en annen ledning for strømuttak. * Sjekk at anlegget er jordet og at stikkontakten er i god stand. * Bruk bare typegodkjente støpsler i samsvar med sikkerhetsforskriftene. 8.0 TILKOBLING AV UTSTYR Man må holde seg til sikkerhetsforskriftene i punkt "1.0 SIKKERHET". Koble utstyret nøyaktig til for å unngå tap i spenning. 9.0 FOR Å TA ANLEGGET I BRUK For å ta anlegget i bruk, skal du følge disse indikasjonene: 1. Plasser generatorn på en tør, ren plass med tilstrekkelig ventilasjon. 2. Kople forsyningskabeln for trykkluft till luftuttaket P1 på filterhet F1 (Fig. 2) ved hjelp av en forlengelse på ¼". Tryket skal garantere minst 5 bar med en minste kapasitet på 0 liter per minutt. Kople jordeledningen til generatorn som i fig Plasser jordeledningstangen på delen som skal kuttes og forsikre deg om at der er god elektrisk kontakt (Fig. 6). 4. Kontroller at alle komponentene er installert på sveisebrenneren og godt feste og kople sveisebrennerens feste til kontakten på generatorn som i Fig. 5. Sett inn feste "han" (sveisebrennerens side) på tilsvarende feste "hun" (maskinens side). Kontroller at retningstannen (A) kommer inn i setet og sett inn festeringen (B) som skal skrues og må være av kompatibel type. For å kunne skrue festeringen (B), må du først sette inn og trykke på hullet (C) med medfølgende verktøy (D) slik at fjerne blokkeringen som forhindrer rotasjonen. Fig Kople på generatorn og kontroller at signaleringsindikatorene og skjermene fungerer korrekt. Hvis du oppdager funksjonsfel i generatorn, blir den blokkert til normale operasjonstilstandet kommer tilbake. Trykk på tasten for gasstest (T2 i Fig.1) slik at du renser trykkluftskretsen fra eventuelle rester og urenheter, og løft siden og vri på kontrollen for å regulere trykket (F1 i Fig. 2) til et trykk på 5 bar blir indikert på skjerm D2 (utfør operasjonen ved å holde tasten for gasstest nedtrykkt slik at du utfør reguleringen med luftkretsen åpen). 6. Utfør innstillingen av korrekt kuttestrøm med potensmåleren og husk på tykkelsen som skal bearbeides. 7. Trykk kort på sveisebrennerens tast til pilotbuen blir generert; fjern kontrollen og kontroller korrekt funksjon i maskinen på skjermen. Vi anbefaler deg å ikke la pilotbuen være tennt i luften uten å bli brukt for å unngå slitasje på elektroden og nippeln; i hvert fall slokker apparaten selv pilotbuen etter 6 sekunder omtrent. Hvis feil oppstår under fasene som er beskrevet ovenfor, skal du kontrollere lysindikatorene, skjermene og eventuellt også kapittelet "Mulige elektriske problemer" i håndboka. Fig. 6 80

9 .0 PROBLEM - ÅRSAKER.1 Mulige kuttedefekter DEFEKT Utilstrekkelig penetrering Kuttebuen slokker Store kvantiteter metallrester dannes Overopphetning av nippeln.2 Mulige elektriske problemer DEFEKT Apparaten starter ikke (den grønne lysindikatorn L1 lyser ikke) Pilotbuen starter ikke (med den grønne lysindikatorn L1 som lyser) Pilotbuen starter ikke (med den grønne lysindikatorn L1 och den røde lysindikatorn L2 som lyser) ÅRSAK - Altfor høy kuttehastighet - Altfor lav strømnivå innstillt - Jordekontakten er ikke effektiv - Delen er altfor tykk - Slitasje på elektrod, nippel eller spreder - Altfor høyt lufttrykk - Altfor lav kuttehastighet - Utilstrekkelig luftkapasitet - Defekt trykkmåler - Altfor lav nettspenning - Galt lufttrykk - Altfor lav kuttehastighet - Erodert nippel - Erodert elektrod - Utilstrekkelig luftkvantitet ÅRSAK - Gal nettstrømsforsyning - Avbrudd i sikringene - Avbrudd i kontaktene på sveisebrennerens tast (kontroller kontinuiteten på festekontakten da du først slått av strømmen) - Sveisebrennerens deler som er utsatt for slitasje fungerer ikke - Altfor høyt lufttrykk - Mulige problemer med kontrollkretsen 11.0 NØDVENDIG ORDINÆRT VEDLIKEHOLDSARBEID Unngå at det hoper seg opp metallstøv nær eller på selve lufteribbene. Kutt strømtilførselen til anlegget før ethvert inngrep! Periodiske inngrep på generatoren: * Rengjør innvendig med lav trykkluft og pensler med myk bust. * Kontroller de elektriske koplingene og alle koplingskablene. For vedlikehold eller utskifting av sveisebrennerens komponenter og/eller jordeledningene: * Kutt strømtilførselen til anlegget før ethvert inngrep. * Kontroller komponentenes temperatur og pass på at de ikke overopphetes. * Bruk alltid vernehansker i samsvar med forskriftene. * Bruk passende nøkler og utstyr. * For vedlikehold av sveisebrenneren, må du nøye følge instruksjonene i bruksanvisningen for sveisebrenneren som medfølger denne håndboka. BEMERK: Hvis det ordinære vedlikeholdsarbeidet ikke blir utført, blir garantin erklært ugyldig og tilverkeren fratas alt ansvar ALMINDELIG INFORMASJON GJELDEN- DE PLASMAKUTTING En gass forandres til plasma når den oppnår meget høye temperaturer og den blir mer eller mindre helt jonisert og blir elektrisk konduktiv. Selv om plasman finns i hver elektrisk bue, betyr termen plasmabue (PLASMA ARC) den plasma som blir brukt i sveisebrennere for sveising eller kutting og som bruker en elektrisk bue som skal passere gjennem en spesiell nippel for å varme opp gassen som kommer ut av nippeln til den oppnår plasmatilstandet. Ingen overføring av pilotbuen til kuttebuen Ingen strømforsyning - Mulige problemer med kontrollkretsen - Defekte buesensorer (kort ) - Vern aktivert (se kapittel "Kontrollfunksjoner") - Mulige problemer med kontrollkretsen Fig. 7 Manuelt anlegg for plasmakutting Se også kapittel 4.1 for problemer som presenterer en alarmkod. Ikke nøl med å ta kontakt med nærmeste tekniske assistansesenter hvis du skulle være i tvil eller det skulle oppstå problemer. 81

10 12.1 Kutteprosess for plasmakutting Kuttingen skjer da plasmabuen, som er meget varm og meget konsentrert på grunn av sveisebrennerens geometri, blir overført på den konduktive delen som skal kuttes ved å lukke en elektrisk bane med generatorn. Materialet blir først smelt av den høye temperaturen i buen og deretter fjernt ved hjelp av jonisert gass som sprøyter ut av nippeln med høy hastighet. Buen kan være i to situasjoner: i situasjonen med overført bue, når elstrømmen blir overført til den del som skal kuttes, til pilotbuen eller uten overføring til buen, hvis den er mellom elektroden og nippeln KARAKTERISTISKE TREKK FOR KUTTING I plasmakutting er noen faktorer sammenhengende: tykkelsen på materialet som skal kuttes, kuttingshastigheten og strømmen som blir forsynt av generatorn; dette beror på type og kvalitet av materialet, på type av sveisebrenner och elektrodens og nippelns tilstand, på avstandet mellom nippel og arbeidsdelen, av trykket og urenheter i trykkluften, ønsket kuttkvalitet, temperatur på den del som skal kuttes, etc. Følgende tabeller og diagrammane i fig. 8, 9 og indikerer dette og du kan bemerke hvordan tykkelsen som skal kuttes er omvendt proporsjonell til kuttehastigheten og hvordan disse to størrelser kan økes da strømmen øker. Kutteprøvene er blitt utført i overensstemmelse med standardfunksjonene og ved hjelp av en sveisebrenner Trafimet ved A KULLSTÅL Tykkelse (mm) RUSTFRITT STÅL Tykkelse (mm) Strøm (A) Strøm (A) Hastighet (mm/min) 4300* * 7* * 1800* 7* 400* * * 6* 3* 0* Hastighet (mm/min) * 0* * 1800* 5* * 900* 0* 300* 1 ALUMINIUM Tykkelse (mm) * Kutt av høy kvalitet KUTTEHASTIGHET (mm/min) KUTTEHASTIGHET (mm/min) KUTTEHASTIGHET (mm/min) Strøm (A) KUTTEHASTIGHET MED A TYKKELSE (mm) KUTTEHASTIGHET MED A TYKKELSE (mm) KUTTEHASTIGHET MED A Hastighet (mm/min) 4300* 1900* * 3000* 900* * 1600* 0* 600* 300* KULLSTÅL RUSTFRITT STÅL ALUMINIUM Fig. 8 KULLSTÅL RUSTFRITT STÅL ALUMINIUM Fig. 9 KULLSTÅL RUSTFRITT STÅL ALUMINIUM TYKKELSE (mm) Fig. 82

11 Targa dati, Nominal data, Leistungschilder, Plaque des données, Placa de características, Placa de dados, Technische gegevens, Märkplåt, Dataskilt, Identifikasjonsplate, Arvokilpi, 99

12 Significato targa dati del generatore, Meaning of POWER SOURCE data plate, Bedeutung der Angaben auf dem Leistungsschild des Generators, Signification des données sur la plaque du générateur, Significado da chapa de dados do gerador, Significado da chapa de dados do gerador, Betekenis gegevensplaatje van de generator, Innebörden av uppgifterna på GENERATORNS märkplåt, Betydning af dataskiltet for Strømkilden, Betydning av informasjonsteksten på Generatorns skilt, Generaattorin arvokilven tiedot, ITALIANO 1 Marchio di fabbricazione 2 Nome ed indirizzo del costruttore 3 Modello dell apparecchiatura 4 N di serie 5 Simbolo del tipo di saldatrice 6 Riferimento alle norme di costruzione 7 Simbolo del processo di saldatura/taglio 8 Simbolo per le saldatrici idonee a lavorare in un ambiente a rischio accresciuto di scossa elettrica 9 Simbolo della corrente di saldatura/taglio Tensione assegnata a vuoto 11 Gamma della corrente assegnata di saldatura/taglio massima e minima e della corrispondente tensione convenzionale di carico 12 Simbolo del ciclo di intermittenza 13 Simbolo della corrente assegnata di saldatura/taglio 14 Simbolo della tensione assegnata di saldatura/taglio Valori del ciclo di intermittenza 15A-16A-17A Valori della corrente assegnata di saldatura/taglio 15B-16B-17B Valori della tensione convenzionale di carico 18 Simbolo per l alimentazione 19 Tensione assegnata d alimentazione Massima corrente assegnata d alimentazione 21 Massima corrente efficace d alimentazione 22 Grado di protezione IP21 S Grado di protezione dell'involucro in conformità alla EN 60529: IP2XX : Involucro protetto contro l'accesso a parti pericolose con un dito e contro corpi solidi estranei di diametro maggiore/uguale a 12.5 mm. IPX1X : Involucro protetto contro pioggia a 0 sulla verticale. ENGLISH 1 Trademark 2 Name and address of manufacturer 3 Machine model 4 Serial no. 5 Welder type symbol 6 Reference to construction standards 7 Welding/cutting process symbol 8 Symbol for welders suitable for operation in environments with increased electrical shock risk 9 Welding/cutting current symbol Assigned loadless voltage 11 Range of maximum and minimum assigned welding /cutting current and corresponding conventional load voltage 12 Intermittent cycle symbol 13 Assigned welding/cutting current symbol 14 Assigned welding/cutting voltage symbol Intermittent cycle values 15A-16A-17A Assigned welding/cutting current values 15B-16B-17B Conventional load voltage values 18 Power supply symbol 19 Assigned power supply voltage Maximum assigned power supply current 21 Maximum effective power supply current 22 Protection rating IP21 S Casing protection rating in compliance with EN 60529: IP2XX Casing protected against access to dangerous parts with fingers and against solid foreign. bodies with diameter greater than/equal to 12.5 mm. IPX1X Casing protected against rain hitting it at 0. DEUTSCH 1 Marke 2 Herstellername und -adresse 3 Gerätemodell 4 Seriennr. 5 Symbol des Schweißmaschinentyps 6 Bezugnahme auf die Konstruktionsnormen 7 Symbol des Schweißprozesses/Schneidprozesses 8 Symbol für die Schweißmaschinen, die sich zum Betrieb in Räumen mit großer Stromschlaggefahr eignen 9 Symbol des Schweißstroms/Schneidstroms Zugeteilte Leerlaufspannung 11 Bereich des zugeteilten Höchst- und Mindestschweißstroms/Mindestschneidstroms und der entsprechenden Ladespannung 12 Symbol für den intermittierenden Zyklus 13 Symbol des zugeteilten Schweißstroms/ Schneidstroms 14 Symbol der zugeteilten Schweißspannung/ Schneidspannung Werte des intermittierenden Zyklus 15A-16A-17A Werte des zugeteilten Schweißstroms/ Schneidstroms 15B-16B-17B Werte der üblichen Ladespannung 18 Symbol der Versorgung 19 Zugeteilte Versorgungsspannung Zugeteilter, maximaler Versorgungsstrom 21 Maximaler, wirksamer Versorgungsstrom 22 Schutzart IP21 S Schutzart des Gehäuses in Konformität mit EN 60529: IP2XX Gehäuse mit Schutz vor Zutritt zu gefährlichen Teilen mit einem Finger und vor Fremdkörpern mit einem Durchmesser von/über 12.5 mm. IPX1X Gehäuse mit Regenschutz auf 0 an der Vertikalen. FRANÇAIS 1 Marque de fabrique 2 Nom et adresse du constructeur 3 Modèle de l'appareil 4 Numéro de série 5 Symbole du type de soudeuse 6 Référence aux normes de construction 7 Symbole du processus de soudure/decoupage 8 Symbole pour les soudeuses en mesure de travailler dans un local où il y a un gros risque de secousse électrique 9 Symbole du courant de soudure/decoupage Tension attribuée à vide 11 Gamme du courant de soudure/decoupage maximum et minimum attribué et de la tension conventionnelle de charge correspondante 12 Symbole du cycle d'intermittence 13 Symbole du courant attribué de soudure/decoupage 14 Symbole de la tension attribuée de soudure/ decoupage Valeurs du cycle d'intermittence 15A-16A-17A Valeurs du courant attribué de soudure/ decoupage 15B-16B-17B Valeurs de la tension conventionnelle de charge 18 Symbole pour l'alimentation 19 Tension attribuée d'alimentation Courant maximum attribué d'alimentation 21 Courant maximum efficace d'alimentation 22 Degré de protection IP21 S Degré de protection du boîtier conformément à la norme EN 60529: IP2XX Boîter de protection contre l accès aux parties dangereuses avec un doigt et contre les corps solides étrangers ayant un diamètre supérieur/égal à 12.5 mm. IPX1X Boîter de protection contre la pluie à 0 sur la verticale. ESPAÑOL 1 Marca de fabricación 2 Nombre y dirección del fabricante 3 Modelo del aparato 4 N de serie 5 Símbolo del tipo de soldadora 6 Normas de construcción de referencia 7 Símbolo del proceso de soldadura/corte 8 Símbolo para las soldadoras adecuadas para trabajar en un ambiente en donde existan riesgos de descargas eléctricas 9 Símbolo de la corriente de soldadura/corte Tensión en vacío asignada 11 Gama de la corriente de soldadura/corte máxima y mínima asignada y de la tensión convencional de carga correspondiente 12 Símbolo del ciclo de intermitencia 13 Símbolo de la corriente de soldadura/corte asignada 14 Símbolo de la tensión de soldadura/corte asignada Valores del ciclo de intermitencia 15A-16A-17A Valores de la corriente de soldadura/corte asignada 15B-16B-17B Valores de la tensión convencional de carga 18 Símbolo para la alimentación 19 Tensión de alimentación asignada Corriente de alimentación máxima asignada 21 Corriente de alimentación máxima eficaz 22 Clase de protección IP21 S Grado de protección de la envoltura en conformidad con EN 60529: IP2XX Envoltura protegida contra el acceso a partes peligrosas con un dedo y contra cuerpos sólidos extraños de diámetro mayor/igual a 12.5 mm. IPX1X Envoltura protegida contra la lluvia a 0 en la vertical.

13 Schema, Diagram, Schaltplan, Schéma, Esquema, Diagrama, Schema, kopplingsschema, Oversigt, Skjema, Kytkentäkaavio, 1

14 SISTOR 142 Lista ricambi, Spare parts list, Ersatzteilverzeichnis, Liste de pièces détachées, Lista de repuestos, Lista de peças de reposição, Reserveonderdelenlijst, Reservdelslista, Liste med reservedele, Liste over reservedeler, Varaosaluettelo, 2

15 ITALIANO POS.DESCRIZIONE CODICE 1 Cofano superiore Ruota girevole Pannello laterale sinistro Pannello laterale destro Ruota Pannello comandi FP (scheda targa serigrafata) 7 Manopola Maniglia Adattatore centralizzato Presa fissa Pannello plastico frontale Pressacavo Controdado Scheda filtro Teleruttore arco pilota Teleruttore linea Scheda H.F Scheda logica Trasformatore ausiliario Elettrovalvola gas Elettrovalvola gas flusso ridotto Supporto per filtro regolatore Filtro-regolatore Scheda sensori di corrente Trasformatore H.F Condensatore Induttanza di livellamento Raddrizzatore Gruppo chopper Interruttore Portafusibile Cavo alimentazione Motore del ventilatore Ventola Trasformatore di potenza Scheda filtro out ENGLISH POS.DESCRIPTION CODE 1 Upper cover Rotating wheel Side panel left Side panel right Wheel Control panel FP (board silk screen panel) 7 Knob Handle Centralized adapter Fixed socket Front plastic panel Cable clamp Counter-nut Filter board Pilot arc contactor Line contactor H.F. board Logic board Auxiliary transformer Solenoid valve gas Reducer flux solenoid valve Regulator-filter holder Regulator-filter Hall PC board H.F. transformer Capacitor Leveling inductor Rectifier Chopper unit Switch Fuse carrier Supply main cable Fan motor Propellers Power transformer Out filter board DEUTSCH POS.BESCHREIBUNG CODE 1 Obere Haube Drehbares Rad Seitenteil links Seitenteil rechtd Rad Bedienungsfeld FP (Platine siebdruck Schild) 7 Drehknopf Griff Zentralisierter Adapter Feste Steckdose Stirnplastiktafel Kabelklemme Gegenmutter Filterplatine Pilotbogenschutz Hauptschutz H. F. - Platine Logik - Platine Hilfstrafo Elektroventil gas Solenoidventil riduzierte flussigkeit Halterung für Reglerfilter Regler-Filter Hallsensorplatine Transformator H.F Kondensator Glättungsdrosselspule Gleichrichter Chopper einheit Schalter Sicherungshalter SpeiseKabel Ventilatormotor Fluegelrad Leistungstransformator Filterplatine out FRANÇAIS POS.DESCRIPTION CODE 1 Capot supérieur Roue pivotante Panneau lateral gauche Panneau lateral droit Roue Panneau de reglage FP (platine panneau avec serigraphie) 7 Bouton Poignée Adaptateur central Prise fixe Panneau plastique antérieur Serre-cable Ecrou de blocage Carte filtre Télérupteur arc pilote Télérupteur ligne Carte H.F Carte logique Transformateur auxiliaire Soupape electrique gaz Soupape flux d aire reduit Support pour filtre-régulateur Filtre-régulateur Platine capteur courant Transformateur H.F Condensateur Inductance d écrêtage Redresseur Groupe chopper Interrupteur Tableau de fusibles Câble d alimentation Moteur ventilateur Helices Transformateur de puissance Platine filtre out ESPAÑOL POS.DESCRIPCION CODIGO 1 Cofre superior Rueda giradoria Panel lateral izquierdo Panel lateral derecho Rueda Panel de control FP (tarjeta panel con serigrafia) 7 Botón Mango Adaptador central Enchufe fijo Panel plastico anterior Abrazadera Contratuerca Tarjeta filtro Telerruptor arco piloto Telerruptor linea Ficha H.F Tarjeta lógica Transformador auxiliar Electrovalvula Electrovalvula flujo reducido Soporte para filtro regulador Filtro regulador Tarjeta sensor de corriente Transformador H.F Condensador Bobina de inductancia stabilizadora de corriente Rectificador Grupo chopper Interruptor Portafusibles Cable de alimentación Motor helice Helice Transformador de potencia Tarjeta filtro out Kit cavo alimentazione 230 V Kit input cable 230 V Netzkabel kit 230 V Kit cable d alimentation 230 V Kit cable de alimentación 230 V

16 Legenda simboli, Key to Sumbols, Legende der Symbole, Legende des Symboles, Legenda dos símbolos, Legenda dos símbolos, Legenda van de symbolen, Teckenförklaring, Symbolforklaring, Symbolbeskrivelse, Merkkien selitykset, ITALIANO ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL Spegnimento generatore Power source switch-off Ausschalten des Generators Arrêt générateur Apagado del generador Accensione generatore Power source switch-on Einschalten des Generators Allumage générateur Encendido del generador Alimentazione del generatore Power source power supply Versorgung des Generators Alimentation du générateur Alimentación del generador Allarme sovratemperatura Overtemperature alarm Übertemperaturalarm Alarme surchautle Alarma sobretemperatura Protezione cappuccio torcia Torch cap protection Brennerkappenschutz Protection capuchon torche Protección capuchón antorcha Impostazione di corrente Current setting Stromeinstellung Réglage de courant Configuración de corriente Impostazione di tensione Voltage setting Spannungseinstellung Réglage de tension Configuración de tensión Alimentazione gas Gas feeding Gasleitung Alimentation gaz Alimentación gas Test gas Gas test Gasprüfung Test gaz Test gas Procedimento di taglio plasma Plasma cutting process Plasmaschneideverfahren Procédé de coupe au plasma Procedimiento de corte plasma 4

17 SELCO s.r.l. - Via Palladio, 19-3 ONARA DI TOMBOLO (PADOVA) ITALY Tel Fax SELCO 2 - Via Macello, CITTADELLA (PADOVA) ITALY Codice

Sistor 82 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES

Sistor 82 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Detaljer

Tecnoplasma 52 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES

Tecnoplasma 52 ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Detaljer

Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH

Genesis 200 AC-DC/TLH Genesis 202 AC-DC/TLH ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD Denne håndboken er en grunnleggende del av enheten eller maskinen og må følge med hver gang maskinen flyttes eller videreselges. Det er brukerens ansvar

Detaljer

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTION MANUAL BETRIEBSANWEISUNG MANUEL D INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE USO MANUAL DE INSTRUÇÕES GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

Detaljer

MBM Minima. Frityrtopp

MBM Minima. Frityrtopp MBM Minima EF46 EF66 Frityrtopp 1 Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 9 1. Tekniske data. 10 1.1 El. frityrer Minima. 10 2. Installasjons instrukser... 10 2.1 Data plate for el. Frityrer

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp

MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC. Flatgrilltopp MBM Minima EFT46L EFT66L EFT66LR EFT46LC EFT66LC EFT66LRC EFT46R EFT66R EFT106LR EFT46RC EFT66RC EFT106LRC Flatgrilltopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 10 1. Tekniske data. 11

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

MBM Domina 900. Vannbadtopp

MBM Domina 900. Vannbadtopp MBM Domina 900 EBM49T EBM99T Vannbadtopp Innhold Kapittel Beskrivelse Side Generell informasjon.. 11 1. Tekniske data. 12 1.1 El. Vannbadtopp Domina 900... 12 1.2 Teknisk karakteristikk... 12 2. Installasjons

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD NORSK INSTRUKSJONSHÅNDBOK FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD Denne håndboken er en grunnleggende del av enheten eller maskinen og må følge med hver gang maskinen flyttes eller videreselges. Det er brukerens ansvar

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk

Installeringshåndbok. Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1. Installeringshåndbok Modbus Interface DIII. Norsk Installeringshåndbok Modbus Interface DIII EKMBDXA7V1 Installeringshåndbok Modbus Interface DIII Norsk 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning Slagdrill

Brukerveiledning Slagdrill Brukerveiledning Slagdrill Generelle forsiktighetsregler Advarsel! Les alle instruksjonene. Fare for elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade dersom instruksjonene ikke etterfølges. Definisjonen elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Monteringsanvisning MA 4.B.1

Monteringsanvisning MA 4.B.1 Atlas Varmluftsviften Atlas er beregnet for oppvarming av industribygg og innendørs idrettsanlegg. Atlas skal ikke benyttes: for oppvarming utendørs. i fuktige miljø. i miljø med fare for eksplosiver.

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6)

RIO. Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación (6) RIO 150718 GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA Rio Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série Rio Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar Rio Manual de operación

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyrvakt (ICSG-1) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyrvakt ICSG-1 2012 Side 1 av 6 Montasjeanvisning EFP Integrert Komfyrvakt

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk.

Brukerveiledning. Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor. Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Brukerveiledning Lyskaster Halogen 400w med bevegelsesdetektor Vennligst les brukerveiledningen før bruk. Ta vare på brukerveiledningen for fremtidig referanse. Forsiden 1. Skrue til glassramme 2. Glassramme

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold

Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700. Montering, bruk og vedlikehold Apparat for pumping av dekk, med beskyttelsesbur i tilfelle dekkeksplosjon S700 Montering, bruk og vedlikehold CE-SAMSVARSERKLÆRING GIULIANO S.r.l. - Via Guerrieri, 6-42015 Correggio (RE) ITALIA erklærer

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter

Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter Sveisehjelm i profesjonell kvalitet med solcellepanel og automatisk blendingsfilter IT016101 Advarsel! Les og forstå alle instruksjonene før bruk Denne sveisehjelmen er utviklet for å beskytte øyne og

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock

Drifts- og vedlikeholdsinstruks. Zanotti Uniblock Børresen Cooltech AS Rosenholmveien 17 Postboks 130 Holmlia NO-1203 Oslo Telefon: +47 23 16 94 00 Faks: +47 23 16 94 01 http://www.borresen.no Org.nr: NO 918 890 025 MVA Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Detaljer

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet

Installasjon- og Brukerveiledning. VERN Komfyrvakt Sensor. El.nr.: 6251630. Enkel trygghet Installasjon- og Brukerveiledning VERN Komfyrvakt Sensor El.nr.: 625630 Enkel trygghet BRUKERINFORMASJON MONTERINGSINSTRUKS VERN komfyrvakt sensor er et sikkerhetsprodukt som overvåker platetoppen på komfyren.

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S5 27,2VDC 8,2A. 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750

Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 Instruksjons Manual Frekvensomformer FC 750 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 Generell informasjon om elektrisk og mekanisk installasjon av FC 750. Viktig!! Ved oppstart er

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40

VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Artikkel: VULCANO 1/1 VULCANO 2/1 VULCANO 3/1 VULCANO 4/1 VULCANO 60x40 Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og

Detaljer

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3

RØROS HETTA INSTALLASJONSVEILEDNING. Siro komfyrvakt. Se installasjonsvideo: Strømstyringsenhet: PCU5.1-P PCU5.1-PP PCU3 Se installasjonsvideo: INSTAASJONSVEIEDNING Siro komfyrvakt Strømstyringsenhet: PCU5.-P PCU5.-PP PCU 086 V4.5.0 NOR RM SIRO PCU5.-P RØROS HETTA INNEHOD ADVARSER. FORBEREDESER. Forberedelser. Installasjon.

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA

VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Artikkel: VULCANO 2/1 INFRA VULCANO 3/1 INFRA VULCANO 4/1 INFRA Rev. 02.2012 Innhold 1. Advarsler vedrørende brukermanualen...2 2. Sikkerhet og korrekt bruk...2 3. Garanti...2 4. Klargjøring og drift...2

Detaljer

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO

TDS 10 M BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO TDS 10 M NO BRUKSANVISNING KERAMISK VARMEAPPARAT TRT-BA-TDS10M-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E

KI52E - KI70E - KIL52E - KIL70E - KSEG5E - KSEG7E - KSEG51E Libretto d uso User manual Manuel d utilisation Gebrauchsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de uso Livro para utilização Brugsvejledning Användningshandbok Руководство по эксплуатации Instrukcja użytkowania

Detaljer

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer