SXP TIG 220 AC/DC SXP TIG 220 AC/DC. Brukermanual. Bestillingsnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SXP TIG 220 AC/DC SXP TIG 220 AC/DC. Brukermanual. Bestillingsnummer: 8410000220"

Transkript

1 SXP TIG 220 AC/DC Brukermanual SXP TIG 220 AC/DC Bestillingsnummer:

2 INTRODUKSJON BAKPANELET SXP TIG 220 AC/DC er en inverter strømkilde for følgende sveisemetoder: Ved TIG-sveising kan følgende bryterbetjening benyttes: To-takt lift arc (2T) Fire-takt lift arc (4T) Fire-takt Bi-level Maskinen er utstyrt med: Et front panel Et bak panel med en millitærkontakt for fjernkontroll, nettbryter, nettkabel og kontakt for tilkobling av kjøleaggregat. En positiv (+) sveisekontakt, en negativ (-) sveisekontakt, tilkobling for gass og sveisepistol på fronten. Det er 50 lagringsmuligheter for personlig innstillte program. Viften starter bare når man sveiser, og vil fortsette å gå etter endt sveising til maskinen er nedkjølt. Viften kontrolleres ved hjelp av sensorer. Maskinen kan tilkobles generatorer så lenge den har stabilisert spenning. Fig.17 C1: Nettkabel 3x2,5mm2 2,5m A1 : Gass inn tilkobling. Når maskinen slås på vil gassventilen bli aktivert i 1 sek. slik at gassystemet fylles opp. I1 : Nettbryter. Den har to posisjoner I / På og O / Av. Når maskinen er tilkoblet nett med nettbryteren i posisjon I / På og innstilt for MMA, er det spenning mellom negativ og positiv kontakt. For TIG sveising må start av sveiseprosessen skje med bryteren på pistolen eller fotpedalen. J1 : 6-polet militærkontakt for fjernkontroll. Ved tilkobling av fotpedal kan bare 2 takt (2T) ved lift-arc og 2 takt (2T HF) ved HF tenning benyttes. Z1 ; Kontakt for kjøleaggregat. Hold dekslet igjen når kjøleaggregat ikke er i bruk. Kontakten er spenningsførende. INSTALLASJON FRONT UTTAK Maskinen tilkobles nett med 1x230V +/- 15% 50-60Hz. jordet kontakt. Sett nettbryteren i I / ON posisjonen, maskinen vil da stille seg inn på den sist brukte sveise prosessen. Ny sveiseprosess velges på frontpanelet. Fig.18 P1 : NEGATIV (-) sveisekontakt P2 : POSITIV (+) sveisekontakt A2 : Kontakt for gass ut. Til pistolen. J2 : Kontakt for TIG pistol. En TIG pistol med oppog nedregulering (trykknapp) på håndtaket kan tilkobles maskinen. Hver gang trykknappen benyttes endrer strømmen seg med 1Amp. Holdes knappen inne øker strømmen eksponentielt. 2

3 FRONTPANEL Fig TILBAKESTILLING For tilbakestilling av alle lagrede programmer og parametere og laste ned standardverdiene. Press knapp S3 og S5 samtidig og slå på maskinen, når teksten LOAD ORIGINAL SETUP vises i displayet, bekreft med å trykke på S2. RESET OF THE MEMORY IN PROGRESS vil blinke i displayet til prosessen er utført INNSTILLING AV SPRÅK For innstilling av språk, press knapp S4 og slå på maskinen. Når LANGUAGE SELECTION vises i displayet, velges ønsket språk ved å dreie på encoderen, bekreft ved å trykke på S4 igjen DISPLAY D1: Display for sveisestrøm Viser verdien av sveisestrømmen både regulert fra frontpanelet (INTERNAL) og fra fjernkontrollen (EXTERNAL) D2: Display for sveiseparametere. Displayet viser sveiseparametere og funksjoner som kan innstilles fra hovedmenyen (ved å trykke på S3) og fra undermenyen (ved å holde S3 i 3 sek) 13.4 ENCODER E 1: Encoderen endrer verdiene vist i displayet. Gjør det mulig å endre sveisestrømmen som vises i display D1 (bare på versjoner hvor panelinnstilling er mulig) eller på D2 parameter innstillingsdisplayet. Nedenfor beskrives funksjonen til de forskjellige knappene, et softwarediagram letter forklaringen LED L 1: Ekstra fusjon. L2: Omstillbar frekvens for TIG AC. L3: Balanse verdier for TIG AC. L4: LED sveisestrøm på. Når LED lyser er det spenning på sveisekontaktene. L5: LED alarm Når maskinen slås på, vil den lyse i 5 sek. I denne tiden vil sveisekontaktene være spenningsløse. Når denne LED lyser har overopphetnings-beskyttelsen koblet ut sveisestrømmen. Slå ikke av maskinen men la viften gå til maskinen er kjølt ned. Display D2 viser THERMAL ALLARM L6: Når denne lyser, er puls innstillingen aktiv. L7: Når denne lyser (bare om PULSED TIG innstillingen er aktiv) er synergi innstillingen aktiv og operatøren bare kan justere sveisestrømmen da alle andre parametere automatisk innstilles av maskinen. L8: Når denne lyser er H.F. (høyfrekvens) aktiv. L9: fjernkontroll. Når denne lyser er maskinen klar for tilkobling av fjernregulator. 3

4 13.6 KNAPPER S1: Knapp for valg av sveiseparameter. Knapp S1 er bare anvendbar i TIG AC innstillingen. (Parameter forklaring se punkt.14.3) Fig.20 Fig.21 S2: Knapp for lagring, lasting eller sletting av sveiseprogrammer. Når knapp S2 betjenes og maskinen ikke sveiser, vil menyen som tillater å legge inn maskinens standardverdier eller som er lagret av operatøren bli tilgjengelig. Ved å vri på encoderen vil teksten tilhørende de lagrede programmer vises i display D2 og kan bekreftes ved å trykke på S2. For å gå ut av listen til de lagrede programmene velg og bekreft ESCAPE funksjonen i slutten på listen ved å trykke på knapp S2. Holdes knapp S2 inne i mer en 3 sekunder vil man få tilgang til menyen for programmering eller sletting. Ved hjelp av encoder knappen er det mulig og skrolle igjennom listen av funksjoner. Når knapp S2 betjenes vil funksjonen bekreftes og vises i display D2 for å lagres eller slettes. Får å gå ut av menyen velg og bekreft ESCAPE funksjonen i slutten på listen. S3: Knapp for valg av sveise parameter Hver gang knapp S3 betjenes vises et parameter relatert til den valgte sveisemetoden, prosedyren og funksjonen for denne innstillingen. Når et parameter er valgt benyttes encoderen til å endre, den nye verdien vil automatisk bli lagret. Får å gå ut av menyen, trykk på en knapp utenom S2 og S3. Når knapp S3 holdes inne i mer en 3 sek. vil man få tilgang til undermenyen som gjør det mulig å aktivere eller deaktivere en mengde maskinfunksjoner. Display D1 vil vise L.2. KNAPP S3 MMA INNSTILLING Når S5 betjenes velges MMA metode: LED lyser opp. Hver gang knapp S3 betjenes vil følgende parametere bli tilgjengelige: (Parameter forklaring se punkt.14.1) 4

5 MMA sveisestrøm UNDERMENY Når knapp S3 trykkes flere ganger i 3 sek. uten at den er i sveiseinnstilling, vil display D1 vise testen L.2. og display D2 vil vise parametere og funksjoner som kan velges ved å trykke på knapp S3. For å velge ønsket verdi, skru på encoder E1. (Parameter forklaring se punkt.14.1) Hot-start. Buetrykk (Arc-Force) Fjernstyring (Remote control) Minimum fotregulator sveisestrøm. (Dette virker bare om fjernstyringsfunksjonen er innstilt og at en fotregulator er tilkoblet) Fig.22 KNAPP S3 TIG DC INNSTILLING Ved å presse knapp S5 er vi i TIG DC sveisemetode; LED lyser opp. Når knapp S3 holdes inn, uten at man er i sveiseinnstiling kan man velge fra en liste av parametere og funksjoner som vises i display D2. Får å velge ønsket verdi vri på encoderen E1. (Parameter forklaring se punkt.14.1) TIG sveisestrøm. Sveisestrøm andrevalg. (Bare om Bi-level prosedyre er valgt) Bakgrunnsstrøm. (Bare om puls TIG prosedyre er valgt) Toppstrøm tid. (Bare om puls TIG prosedyre er valgt) Pulsfrekvens. (Bare om puls TIG prosedyre er valgt) Down-Slope tid. Avslutningsstrøm. (i prosent av sveisestrømmen) (Kraterfyllingsstrøms funksjonen er bare aktiv under 4 takts prosessen) Startstrøm. (i prosent av sveisestrømmen) Up-Slope tid. 5

6 UNDERMENY Når knapp S3 trykkes flere ganger i 3 sek. uten at den er i sveiseinnstilling, vil display D1 vise testen L.2. og display D2 vil vise parametere og funksjoner som kan velges ved å trykke på knapp S3.For å velge ønsket verdi, skru på encoder E1. (Parameter forklaring se punkt.14.2/14.4) Forstrømmingstid. (Bare om HF buestart prosedyre er valgt) Pulset TIG DC. Synergi pulset TIG DC. (Bare om pulset DC prosedyre er valgt) Fjernstyringskontroll. Minimum fotpedal strøm. (Bare om fotpedalen og funksjonen for denne er installert) HF bue start. Kjøleaggregat innkoblet. Fylling av pistol. (Bare om kjøleaggregat prosedyre er valgt) Fig.23 KNAPP S3 TIG AC INNSTILLING Når knapp S5 betjenes vil LED AC metode er aktiv. lyse opp og TIG Når knapp S3 holdes inn, uten at man er i sveiseinnstiling kan man velge fra en liste av parametere og funksjoner som vises i display D2. Får å velge ønsket verdi vri på encoderen E1. (Parameter forklaring se punkt.14.3) TIG sveisestrøm. Sveisestrøm andrevalg. (Bare om TIG Bi-level prosedyre er valgt) Bakgrunnsstrøm. (Bare om puls TIG prosedyre er valgt) Toppstrøm tid. (Bare om puls TIG prosedyre er valgt) Pulsfrekvens. (Bare om puls TIG prosedyre er valgt) Down-Slope tid. Avslutningsstrøm. (i rosent av sveisestrømmen) Etter strømming gasstid. Up-Slope tid. Startstrøm. (i prosent av sveisestrømmen) 6

7 Fig.24 UNDER MENY Når knapp S3 trykkes flere ganger i 3 sek. uten at den er i sveise innstilling, vil display D1 vise testen L.2. og display D2 vil vise parametere og funksjoner som kan velges ved å trykke på knapp S3. For å velge ønsket verdi, skru på encoder E1. (Parameter forklaring se punkt.14.3/14.4) Forstrømmings tid. (Bare om HF buestartprosedyre er valgt) Pulset TIG AC Fjernkontroll. Minimum fotpedal strøm. (Bare om fotpedalen og funksjonen for denne er installert) HF buestart. Elektrode diameter. AC kurveform. Mikset AC/DC kurveform. AC kurve over AC/DC. (Bare om mikset AC kurve prosedyre er valgt) Kjøleaggregat innkoblet. Fylling av pistol. (Bare om kjøleaggregat prosedyre er valgt) Fig.25 S4: Knapp for valg av TIG SVEISEPROSESS. Funksjonene er bare tilgengelig når TIG DC eller TIG AC sveisemetode er valgt. To-takt lift arc (2T) Fire-takt lift arc (4T) Fire-takt Bi-level Om LED`en ved siden av symbolet lyser, så er funksjonen aktiv. S5: Knapp for valg av sveiseprosesser. Hver gang knappen betjenes går man fra en sveisemetode til neste så lenge man ikke sveiser. Sveisemetodene som kan velges er: MMA TIG DC TIG AC 7

8 13.7 TRYKKNAPP VALG MULIGHETER T Lift-Arc sveising Berør arbeidsstykket med wolframelektroden. Trykk inn (1T) og hold den inne. Løft pistolen sakte for å tenne buen. Sveisestrømmen vil stige til den innstilte verdien, etter valgt upslope tid. Slipp (2T) knappen får å starte prosessen og sveisingen. Strømmen går til den innstilte avsluttingsstrømmen, etter valgt downslope tid og buen slukker.(justerbar tid) Gassen vil fortsette å strømme i henhold til den innstilte gassetterstrømmings-tiden (justerbar) Lift-Arc Sveising. Berør arbeidsstykket med wolframelektroden.trykk (1T) og slipp (2T) knappen. Løft pistolen sakte til buen tennes. Sveisestrømmen vil stige til den innstilte verdien etter valgt upslope tid. Trykk (3T) knappen og hold den inne får å starte prosessen og sveisingen. Strømmen går til innstilt avsluttingsstrøm under valgt downslope tid. (justerbar.) Buen vil være tent, med en strøm som er lik avslutnings strømmen.(justerbar) I denne tilstanden kan man avslutte sveisen (kraterfyllingsstrøm) Slipp knapp (4T) for avslutning. Gassen vil fortsette å strømme i henhold til den innstilte gassetterstrømmingstiden (justerbar) HF Sveising. Før wolframelektroden nesten ned til arbeidsstykke, hold elektroden 2 til 3mm over arbeidsstykket. Trykk knapp (1T) og hold den inne. Buen vil da tenne uten at elektroden berører arbeidsstykket, og (HF) vil automatisk stoppe. Sveisestrømmen vil stige til den innstilte verdien etter valgt upslope tid. Slipp (2T) knappen for å starte prosessen og sveisingen. Strømmen går til innstilt avsluttingsstrøm under valgt downslope tid. (justerbar.) Buen slukker. Gassen vil fortsette å strømme i henhold til den innstilte gassetterstrømmingstiden (justerbar) Bi-Level sveising Før wolframelektroden nesten ned til arbeidsstykke, hold elektroden 2 til 3mm over arbeidsstykket. Trykk knapp (1T) og hold den inne og slipp (2T) knappen på brenneren. Buen vil da tenne uten at elektroden berører arbeidsstykket, og (HF) vil automatisk stoppe. Strømmen går til innstilte strøm under valgt upslope tid. (justerbar.) Trykk inn og slipp med en gang knappen på sveisepistolen får å komme til den andre innstilte sveisestrømmen. Knappen må ikke holdes inne i mer en 0,3 sek ellers vil den innstilte sveiseprosessen starte. Ved å trykke inn knappen igjen og slippe med en gang vil du returnere til den først innstilte sveisestrømmen. Trykk (3T) knappen og hold den inne for å starte prosessen og sveisingen. Strømmen går til innstilt avsluttingsstrøm under innstilt downslope tid. (justerbar.) Buen vil være tent, med en strøm som er lik avslutningstrømmen. (justerbar) I denne tilstanden kan man avslutte sveisen (kraterfyllings strøm) Slipp knapp (4T) for avslutning. Gassen vil fortsette å strømme i henhold til den innstilte gassetterstrømmingstiden (justerbar) PARAMETER FORKLARING 14.1 MMA MMA sveisestrøm. Dette er strømmen det sveises med etter HOT-STARTen (hvis den er aktivert) er klar. Sveise strømmen kan justeres med encoder E1. HOT-START. En økning av sveisestrømmen i prosent av den innstilte strømmen, som vil forenkle tenningen av elektroden. Den følgende grafen viser ett eksempel: om I1=100A og Hot-Start = 30% vil toppstrømmen på I2 bli 130A T Lift-Arc sveising Berør arbeidsstykket med wolfram elektroden. Trykk (1T) og slipp (2T) knappen. Løft pistolen sakte til buen tennes. Sveisestrømmen vil stige til den innstilte verdien etter valgt upslope tid. Trykk (3T) knappen og hold den inne får å starte prosessen og sveisingen. Strømmen går til innstilt avsluttingsstrøm under valgt downslope tid. (justerbar.) Buen vil være tent, med en strøm som er lik avslutningstrømmen.(justerbar). I denne tilstanden kan man avslutte sveisen (kraterfyllingsstrøm) Slipp knapp (4T) for avslutning. Gassen vil fortsette å strømme i henhold til den innstilte gassetterstrømmings tiden (justerbar) Fig.26 Buetrykk øker strømmen i prosent av sveisestrømmen for ikke å fryse fast elektroden ved berøring av arbeidsstykket under sveising. Fjernkontroll muliggjør å kunne regulere sveisestrømmen fra en manuell fjernkontroll eller fra en fotpedal. Om en fotpedal benyttes kan maks. og min. verdier på sveisestrømmen innstilles. Minimum fotpedal strøm. Man kan innstille minimum sveisestrøm for fotpedalen i prosent av maksimum verdien innstilt med encoderen. (Eksempel: Om Imax=120A og minimum pedalstrøm er 25%, vil du ha 120/100x25=30A). 8

9 14.2 DC TIG Pulset TIG DC. For innstilling av pulset TIG DC metode. Synergisk pulset TIG DC. Pulsfrekvens, toppstrøm tid og bakgrunnsstrøm er innstilt av produsenten etter en synergisk kurve som er relatert til sveisestrømmen. Dette kan synliggjøres i displayet ved å trykke på knappen S3, men den kan ikke modifiseres. Figur 29 viser to grafer med forskjellig balanse verdier: den første grafen representer en kurve med mer negativ strøm balanse (mer innbrenning) som viser en mindre prosent andel av positiv strøm i forhold til den negative. I den andre grafen vises en kurve med positiv strømbalanse (mer rensing) 14.3 AC TIG Ekstra innbrenning. En prosentverdi blir vist mellom 0% og 80% som referer til amplituden av den positive kurven som kan trekkes fra eller legge til den negative kurven. Figur 27 viser den positive kurven med intervall I, som enten kan trekkes fra eller legges til den negative kurven. Dette former den nye prikkede kurven. Ved å øke toppstrømmen på den negative kurven får man bedre innbrenning i sveisen. Fig.27 Fig.29 Pulset TIG AC. For valg av pulset TIG AC metode. Elektrode diameter. Ved å velge riktig diameteren på wolframelektroden som benyttes kan SXP TIG 220T AC/DC optimere sveiseparameterne for starten i AC TIG innstillingen. Anvendbare diametre er 1,0 1,6 2,0 2,4 3,2 og 4,0mm. AC kurveformer. Se nedenfor for valg av kurveformer. Inversjons frekvens i TIG AC bestemmer hvilken frekvens sveisestrømmen skal passerere fra DC+ til DC- og omvent. Figur 28 viser et eksempel hvor kurven i den nederst grafen har dobbel frekvensen sammenlignet med den første grafen. Høye inversjons-frekvensverdier gir en mer konsentrert bue og en smalere innbrenning. Tab.4 SEMIWAVE + SEMIWAVE Sinusoidal Sinusoidal Square Square Triangular Triangular Sinusoidal Square Square Sinusoidal Sinusoidal Triangular Triangular Sinusoidal Square Triangular Triangular Square Fig.28 Mikset AC/DC kurve. Det gjør det mulig å ha en kurve som har en del AC strøm og en annen del med DC strøm. AC kurve over AC/DC. Miks (bare om mikset AC kurve funksjon er installert) Dette muliggjør å prosentvis installere AC strøm i den miksede AC/DC kurven, som vist i den følgende figuren. Balanse verdi i TIG AC. Fremvising av en positiv eller negativ verdi som referer til den positive kurven i TIG AC innstilingen. En negativ verdi indikerer større innbrenning og øket varmetilførsel til smeltebadet, men mindre rensing av arbeidstykket. En positiv verdi indikerer bedre rensing og mindre innbrenning, Fig.30 9

10 14.4 DC TIG/AC TIG For bedre å forstå funksjonen av parameterne beskrevet nedenfor, vises til følgende graf. Fig.31 (I1): TIG sveisestrøm. Dette er strømmen sveiseren får etter endt upslope (hvis installert) eller rett etter sveisestart. Andre innstilte sveisestrøm. Dette er den andre sveisestrømmen som sveiseren kan velge, med et raskt trykk på pistolknappen (mindre en 0,5sek) under sveiseoperasjonen. Den innstilte verdien av den andre strømmen er i prosent av hovedsveisestrømmen. (I2): Bakgrunnsstrøm. Er minimumstrøm i den pulsede kurven. Når den økes vil smeltebadet dannes fortere, likeså varmetilførsel i materialet og i varmepåvirket sone. (T2): Toppstrøm tid. Er tiden som pulsen har sveise strømmen sammenlignet med totale tiden for puls syklusen(t2+t3) (1/t2+t3): Puls frekvens. Er frekvensen for repetisjon av en puls. Ved å øke denne får man en større konsentrasjon av buen i sveisesonen og varmesonen minsker. (t4): Down-Slope tid. Justerbar tid fra sveisestrøm til avslutningsstrøm. (I3): Avslutningsstrøm. Dette er strømmen i slutten av sveiseprosessen. I firetakt posisjonen er det en krater fyllingsstrøm funksjon(i tredje takten) som gir en optimal kraterfylling. (I4): Startstrøm. Sveisestrømmen man får etter at buen er tent. (t1): Up slope tid. Den innstilte tiden fra startstrømmen til sveisestrømmen. Forstrømmings gasstid. Innstilling av tiden gassen strømmer før buen tennes. HF buestart. For tenning av buen med høyfrekvens (HF) Fjernkontroll. Man kan benytte en manuell fjernkontroll eller en fotpedal for å styre strømmen. Om en fotpedal benyttes kobbles denne til J1 (6 polet militærkontakt) på maskinens bakside. Ved bruk av fotpedal kan verdien på min og maks sveisestrøm innstilles og pedalen virker imellom. Minimum fotpedal strøm. Man kan innstille minimum sveisestrøm for fotpedalen i prosent av maksimumverdien innstilt med encoderen. (Eksempel: Om Imax=120A og minimum pedalstrøm er 25%, vil du ha 120/100x25=30A) MMA SVEISING MED DEKKEDE ELEKTRODER INSTALASJON Tilkoble elektrodeholder og jordklemme til maskinens terminaler, ifølge produsentens anbefaling av polariteten til elektroden som skal benyttes. NB! Påse at elektroden ikke kommer i kontakt med metall, siden i denne sveisemetoden er utgangsterminalene på maskinen ledende MMA SVEISING MED DEKKEDE ELEKTRODER Får å få en god sveis er det nødvendig å sveise på et rent arbeidsstykke som er fritt for rust og andre forurensninger. Når fugen klargjøres til sveising må man ta i betraktning tykkelsen, type av fuge, sveiseposisjonen og krav til prosjektet. Normalt prepareres fugen til en V fuge, men for tykkere materialer, anbefaler man X fuge for tosidig sveis eller U fuge for sveising uten baksveis. Produsenten av elektroden vil spesifisere maksstrøm for hver elektrodetype. Typen av elektrode som velges avhenger av materialtykkelsen og sveiseposisjonen. Sett elektroden i elektrodeholderen. For å tenne buen, rip elektroden mot arbeidsstykket som er tilkoblet jordklemmen. Når buen er tent løftes elektroden sakte til normal sveiseavstand. For lettere tenning av buen tilfører man mer strøm (Hot- Start) enn den innstilte sveisestrømmen. Elektroden smelter i form av dråper som går over i smeltebadet og dekket på elektroden tilfører dekkgassen som trengs for sveisingen. I dråpeovergangen til smeltebadet kan det bli en kortsluttning, en rask økning av sveisestrømmen vil forhindre at elektroden fryser fast og buen slokker. Om elektroden er fryst fast til arbeidsstykket er det en antifrys funksjon som gjør at etter en kortsluttning slås sveisestrømmen av. Da kan elektroden fjernes uten at den ødelegges. Når en dekket elektrode benyttes må slagget fjernes fra sveisen etter hver streng. Generell informasjon om elektrodevalg er gitt i tabellen nedenfor, vi gjør oppmerksom på at alle dataene er kun for informasjon. Materialtykkelse (mm.) Ø Elektrode (mm.) Sveisestrøm (A) Materialtykkelse(mm) Elektrode (mm) Sveisestrøm (A) Tab. 5 SVEISEMETODE 1, , , >

11 15.2 TIG/TIG AC SVEISING INSTALASJON - Tilkoble TIG pistolen til det negative uttaket, P1. - Tilkoble jordklemmen til det positive uttaket, P2. - Tilkoble gassslangen fra pistolen til kontakt A2 - Tilkoble kontakten fra pistolen til kontakt J2 - Tilkoble gassnippel fra gassflasken til kontakt A1. Om TIG pistolen bruker vannkjøling tilkobles kjøling ut til hurtigkobling og retur til hurtigkobling på kjøleenheten. Tilkoble enhetens nettkabel til kontakt Z1 og slå på kjøleenheten TIG SVEISING I TIG (Tungsten Inert Gas) sveising tennes buen mellom en ikke smeltende elektrode (ren wolfram eller en legering) og arbeidsstykket i en atmosfære beskyttet av en inert gass (argon) TIG lift-arc prosessen tennes ved berøring av elektroden mot arbeidsstykket. En lav kortsluttningssveisestrøm er installert for å begrense wolframavleiring i arbeidsstykket. Denne prosessen garanterer ikke en høykvalitets sveis i starten av smeltebadet. For å unngå wolframavleiring i arbeidsstykket, må ikke elektroden berøre materialet. Ved bruk av en høyfrekvens start (HF) tennes buen uten berøring. Mange ganger kan det være nyttig å ha forhåndsinnstilt to forskjellige sveisestrømmer man kan velge mellom. (Bi-level) For å forbedre kvaliteten på avslutningen i sveisebadet kan du kontrollere downslope til sveisestrømmen og etterstrømmingsgass tid. TIG sveising benyttes for sveising som må ha et optimalt utseende med minst mulig etterarbeide. For dette kreves det korrekt bearbeidelse og rengjøring av fugene som skal sveises. Tilsettmaterialet som skal benyttes må ha de samme mekaniske egenskapene som materialet som skal sveises. Beskyttelsesgassen som benyttes kan være ren argon, helium eller en blanding av argon og helium eller argon og hydrogen. Valget vil variere i henhold til arbeidsoppgaven. I henhold til type sveising som skal utføres og materialet som skal brukes, velger man sveisepolariteten Sveising med negativ polaritet. Den mest vanlige polariteten som benyttes for TIG sveising av de fleste materialer er negativ polaritet. TIG pistolen kobles til den negative kontakten P1 og jordingsklemmen til den positive kontakten P2. Denne polariteten gjør at wolframelektroden slites lite, fordi det meste av varmen konsentreres til arbeidsstykket. Denne polariteten velges for sveising av materialer med høy termisk ledning slik som kopper, men også for rustfritt stål hvor den rød merkede wolframelektroden (2% thorium) anbefales. Diameteren på elektroden velges i forhold til den innstilte strømmen Sveising med negativ polaritet med pulset strøm. Med pulset strøm får man en bedre kontroll av sveisebadet, mindre varmesone og færre deformasjoner samt mindre fare for porer og varmsprekking. Når frekvensen øker får man en mer stabil og konsentrert bue. Dette gjør at man får en kvalitetssveis på tynne materialer Omvent polaritet Med omvent polaritet kan man sveise legeringer dekket med et motstandsdyktig oksid lag (som har et høyere smeltepunkt en materialet) som aluminium (med sine legeringer) og magnesium. For TIG sveising med omvendt polaritet kobles TIG pistolen til den positive kontakten P2 og jordklemmen til den negative kontakten P1. Denne polariteten tilfører mye varme til elektroden, det gjør at den brukes fort opp. Derfor kan man bare utføre sveising med veldig lav strøm. 11

12 TEKNISK DATA Type Inverter 220AC/DC Omgivelses tempratur 40 C Nettspenning 1x230V~±15%/50-60Hz Sikring 16A Delayed Sveisemetode MMA TIG Intermittens 40% 60% 100% 35% 60% 100% Sveisestrøm 180A 150A 120A 220A 180A 160A Arbeidsspenning 27,2V 26,0V 24,8V 18,8V 17,2V 16,4V Maks inngangseffekt 6,2KVA 4,7KVA 3,6KVA 5,4KVA 4,2KVA 3,6KVA Maks inngangsstrøm 30,0A 22,3A 16,3A 25,7A 20,2A 16,3A Maks effektiv inngangsstrøm 18,9A 17,2A 16,3A 15,2A 15,6A 16,3A Tomgangsspenning 80V 12V Isolasjonsklasse H Beskyttelsesklasse IP23S Kjøling I.H.T EN / EN Dimensjoner ( L x D x H ) 230x460x325 mm Vekt 17,5Kg. Tab SYMBOL OG PARAMETER FORKLARING U 2 = Spenningen mellom utgangsterminalene under sveising relatert til innstilt sveisestrøm. Relasjonen mellom de forskjellige metodene er som følger: MMA til U2 = (20+0,04 *l2) TIG til U2 = (10+0,04 *l2) I 1eff max= Maksimum effektiv verdi av inngangsstrømmen til maskinen. I 1 eff= Maks effektiv verdi av tilført strøm til maskinen under den korresponderende intermittenssyklusen. I 2 = Sveisestrøm COOLING AF = Kjøling med vifte. IP12S = Beskyttelse grad på kassen. I.CL.H = Termisk klasse på isolasjons materialene og isolasjonssystemet resistent opp til 180 C. Arbeidssyklus til maskinen (intermittensen) relaterer seg til en 10 minutters periode. Intermittensen angir i % hvor lenge maskinen vil sveise ved den angitte strøm av en 10 minutters periode før sveisestrømmen slås av og viften går, til maskinen er nedkjølt. Intermittensen refererer seg til 40 C omgivelses temperatur. Uo = Tomgangsspenning: spenning (unntatt stabiliseringsspenning og tennspenning) mellom utgangsterminalene når maskinen ikke sveiser. U 1 = Den effektive nettspenningen som maskinen er konstruert for. En-fas vekselstrøm tilførsel med 50/60Hz frekvens. En-fas statisk transformator likeretter, frekvenskonverter. MMA (Manual Metal Arc) sveising med dekkede elektroder. TIG (Tungsten Inert Gas) sveising i inert gassatmosfære med wolframelektrode. EN Norm for buesveising. EN Elektromekanisk kompabilitet. 12

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS

BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS BRUKSANVISNING DRAG-GUN PLUS Introduksjon. Plasma er en gass som er blitt oppvarmet til en ekstremt høy temperatur og ionisert så den blir elektrisk ledende. Plasmabuekutte-prosessen benytter denne plasmaen

Detaljer

Strømkilder for dekkede elektroder

Strømkilder for dekkede elektroder Invertec 135S Strømkilder for dekkede elektroder Invertec 135 S er en inverterbasert elektrodemaskin for elektroder t.o.m. 3,2m mm. Utmerket bue karakteristikk for både rutile og basiske elektroder. Liten

Detaljer

magicwave 1700/2200 Transtig 2200

magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging magicwave 1700/2200 Transtig 2200 / TIG & elektrode-sveising Den Active Wave-teknologien øker lønnsomheten: / Hele systemet er fullkommen digitalisert:

Detaljer

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium.

1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. 1.1 Sveisemetoder 1.1.1 Generelt Figur 1.1.1 viser de vanlige sveisemetodene. Vi skal se på de vanligste metodene i forbindelse med sveising av aluminium. SVEISEMETODER SMELTE- ANDRE MOTSTANDS- SVEISING

Detaljer

Kemppi Mastertig AC/DC- serien. Sveisesurferen

Kemppi Mastertig AC/DC- serien. Sveisesurferen Kemppi Mastertig AC/DC- serien Sveisesurferen Kemppi Mastertig AC/DC- serien Sveisesurferen Mastertig AC/DC- serien har kompakte TIG-/MMA- invertere for likestrøm/vekselstrømsveising med begge polariteter.

Detaljer

1.2 Sveising og materialegenskaper

1.2 Sveising og materialegenskaper 1.2 Sveising og materialegenskaper Et godt resultatet ved sveising av aluminium avhenger av type legering og dens leveringstilstand. Et godt resultat er også avhengig av de fysikalske egenskapene til aluminium

Detaljer

BRUKSANVISNING OG DELELISTE

BRUKSANVISNING OG DELELISTE W83CE035 08/2001 Rev. 0 INVERTEC V205-T AC/DC BRUKSANVISNING OG DELELISTE LINCOLN ELECTRIC EUROPE B.V. P.O. Box 253, 6500 AG Nijmegen, The Netherlands www.lincolnelectric.com 1 Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

TransPocket 1100 TransPocket 1500,1500 RC,1500 TIG. Elektrode & TIG DC SVEISER BEDRE

TransPocket 1100 TransPocket 1500,1500 RC,1500 TIG. Elektrode & TIG DC SVEISER BEDRE TransPocket 1100 TransPocket 1500,1500 RC,1500 TIG Elektrode & TIG DC SVEISER BEDRE Fra nå av er intelligens det viktigste GENERELT Resonant intelligens Den nye standard på sveising Forestill deg at du

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER

ENC - 100. ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER ENC - 100 ENKEL AKSE og KLIPPE LENGDE KONTROLLER for PLATESAKSER 1. GENERELLE SPESIFIKASJONER Membran tastatur med lang levetid. Klart og lett lesbart display. Viser hver av de 6 sifrene for aktuell og

Detaljer

MIKROPROSESSOR KONTROLL

MIKROPROSESSOR KONTROLL MIKROPROSESSOR KONTROLL mp3 INSTRUKSJONS MANUAL Les igjennom denne manualen før du bruker kontrolleren. UNIFLAIR 1 INNHOLD ADVARSLER side 3 I GANGKJØRINGS PÅMINNER side 3 STANSING AV ENHETEN side 3 KONTROLL

Detaljer

Sveisemaskiner Tig 2-1. 3 års garanti SVEISELIKERETTERE - INVERTEC 170 TX OG 170 TPX SVEISELIKERETTER - INVERTEC 220 TPX

Sveisemaskiner Tig 2-1. 3 års garanti SVEISELIKERETTERE - INVERTEC 170 TX OG 170 TPX SVEISELIKERETTER - INVERTEC 220 TPX Sveisemaskiner Tig SVEISELIKERETTERE - INVERTEC 170 TX OG 170 TPX Invertec 170 TX og 170 TPX Maskinene leveres standard med alle innstilingsmuligheter du forventer av en profesjonell TIG-maskin, inkludert

Detaljer

TransPocket 2500 / 3500. Elektrode & TIG likestrømsveising

TransPocket 2500 / 3500. Elektrode & TIG likestrømsveising TransPocket 2500 / 3500 Elektrode & TIG likestrømsveising Intelligent hode søker robust kropp GENERELT BRUK Et sprang i utviklingen, på alle måter I begynnelsen var det et genialt konsept: Resonant intelligens,

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Trådløs forseringsbryter - Spirit

Trådløs forseringsbryter - Spirit 110984N-05 2016-02 Trådløs forseringsbryter - Spirit Monteringsveiledning ART.NR.: 113243 Trådløs forseringsbryter Innhold 1 Funksjon 2 2 Installasjon 3 2.1 Valg av installasjonssted 3 2.2 Installasjon

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN

INVERTEC V160 BRUKSANVISNING OG DELELISTE. IM2007 01/2011 Rev. 2 NORWEGIAN INVERTEC V160 IM2007 01/2011 Rev. 2 BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Samsvars erklæring LINCOLN

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

ASPECT 300 BRUKSANVISNING IM2065 03/2015 REV00 NORWEGIAN

ASPECT 300 BRUKSANVISNING IM2065 03/2015 REV00 NORWEGIAN ASPECT 300 IM2065 03/2015 REV00 BRUKSANVISNING NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Samsvarserklæring 13 Lincoln Electric

Detaljer

EC-Styring med "Magelis" berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2

EC-Styring med Magelis berøringsskjerm. 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 Innhold 1. Oppstart og initialisering av maskin... 2 2. Drift av maskinen... 3 2.1 Beskrivelse av hovedmeny...3 2.2 Endre program...4 2.3 Opprette et program - eksempel på programmering av en profil...5

Detaljer

VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2. MIG/MAG Sveising

VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2. MIG/MAG Sveising VarioSynergic 3400 / 4000 / 5000 VarioSynergic 3400-2 / 4000-2 / 5000-2 MIG/MAG Sveising S V E I S E R B E D R E Et sterkt kaliber med all komfort GENERELT INNSATS Alt inni, alt på VarioSynergic er en

Detaljer

TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Elektrode & TIG DC

TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG. Elektrode & TIG DC TransPocket 1500 / 1500 RC / 1500 TIG Elektrode & TIG DC Fra nå av er intelligens det viktigste GENERELT Resonant intelligens Den nye standard på sveising Forestill deg at du kjører på en bred, stort sett

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX

INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX IM2050 11/2015 Rev02 INVERTEC 170TX 170TPX & 220TPX BRUKSANVISNING OG DELELISTE NORWEGIAN Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

KERAMISK BACKING - for ensidig sveising

KERAMISK BACKING - for ensidig sveising Keramisk backing for ensidig sveising 1/12 Larvik, januar 2oo9 KERAMISK BACKING - for ensidig sveising Et komplett keramisk backing program tilpasset sveisemetodene 121/SAW 136/FCAW 131-135/MIG-MAG 111/MMA

Detaljer

Miniguide. Aluminiumssveising.

Miniguide. Aluminiumssveising. Miniguide. Aluminiumssveising. 2 Innhold. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringer 5 Sveising av aluminium Deformasjoner Rengjøring før sveising Tilsettsmaterialer 7 Beskyttelsesgasser MISON beskyttelsesgass

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL

TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL TA VARE PÅ DENNE INNSTRUKSJONEN BRUKER MANUAL Denne aircond. bruker det miljøvennelige kuldemedie R0A SAMMENDRAG - Installasjonssted........................................................ - Elektriske

Detaljer

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator.

Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Kom igang: En enkel innføring i bruk av en håndholdt spektrum analysator. Først litt generelt om instrumentet: Spektrum analysator MS 2711 er en batteridrevet analysator som veier ca 2 kg og måler i frekvensområdet

Detaljer

T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA. Produkt Katalog 2.0/V1

T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA. Produkt Katalog 2.0/V1 T e c h n o l o g y f o r T h e W e l d e r s W o r l d. PLASMA Produkt Katalog 2.0/V1 www.binzel-abicor.com Innhold Plasma Skjære Pistoler Plasma skjære Pistoler ABIPlAs cut luftkjølt side 04 05 ABIPLAS

Detaljer

Minarc 220 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk

Minarc 220 EN FI SV NO DA DE NL FR ES PL RU. Operating manual English. Käyttöohje Suomi. Bruksanvisning Svenska. Bruksanvisning Norsk Minarc 220 Operating manual English Käyttöohje Suomi Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Norsk Brugsanvisning Dansk Gebrauchsanweisung Deutsch Gebruiksaanwijzing Nederlands Manuel d utilisation Français

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

INVERTEC V160 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE

INVERTEC V160 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE INVERTEC V160 W83CE172 01/2004 Rev. 3 OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Detaljer

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter

BRUKSANVISNING PAKKENS INNHOLD: MONTERINGSMÅL: ---------- METER for solcellesystem med doble batterier. ---------- For caravans, bobiler og båter BRUKSANVISNING ---------- METER for solcellesystem med doble batterier ---------- For caravans, bobiler og båter ---------- Modell EPIP20-DB PAKKENS INNHOLD: Kontrollpanel for innfelt eller utenpåliggende

Detaljer

MP.com Isvannsaggregat

MP.com Isvannsaggregat MP.com Isvannsaggregat Kort brukerveiledning Mikroprosessor styringssystem for RC EASY/COLDPACK med nytt display Beskrivelse av regulatoren De forskjellige reguleringsfunksjoner er beskrevet nedenfor,

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Minarc Evo-serien Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider

Minarc Evo-serien Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider Kvalitetssveising, uansett hvor du arbeider Minarc Evo 150 Optimal sveiseytelse Kan brukes med alle elektrodetyper PFC-teknologi for optimalt energiforbruk Konstruert for bruk med lange skjøteledninger

Detaljer

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108

CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brannalarmsentraler CSP-204 CSP-208 CSP-104 CSP-108 Brukermanual Firmware versjon 1.00 csp-x_o_en 05/13 Noby AS Cecilie Thoresensvei 5 1101 Oslo tlf. 23 03 13 90 support@noby.no www.noby.no SATEL sp. z

Detaljer

Minarc Evo-familien Uansett hvor jobben skal gjøres

Minarc Evo-familien Uansett hvor jobben skal gjøres Uansett hvor jobben skal gjøres Minarc Evo 180 Fordeler Førsteklasses sveiseresultat Passer alle elektrodetyper Kan brukes med lange skjøtekabler PFC-teknologi for optimal energiutnyttelse Høy utgående

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. TIG & elektrode-sveising

MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200. TIG & elektrode-sveising MagicWave 1700 / 2200 TransTig 2200 TIG & elektrode-sveising Dette turde ikke sveisere å drømme om GENERELT INNSATS Vi har klart det TIG-sveisere kan nå virkelig glede seg. Fronius har utviklet en apparatserie,

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Regulator for elektrokjeler. type: 901315

Regulator for elektrokjeler. type: 901315 Bruksanvisning Regulator for elektrokjeler type: 901315 Regulator for elektrokjeler etter 2010 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55 95 06 00 Moss Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no INNHOLD Innledning...3

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL500-2405 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 24V batteri

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W

Installasjons- og brukermanual PWK 24/250W og PWK 24/500W Artikkelnummer: 255082 (PWK 24/250W) 255164 (PWK 24/500W) Utgave 4, januar 2006. T40082-B4-2 Teknisk informasjon: PWK 24 er 24V nødlyssentraler som gir ut 24VAC på markeringslyskursene i normal drift og

Detaljer

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing

Sveising og andre sammenføyningsmetoder. Frey Publishing Sveising og andre sammenføyningsmetoder Frey Publishing 1 Definisjon Sveising er en sammenføyningsmetode der delene sammenføyes under tilførsel av energi. Når det også tilføres et tilsettingsmateriale,

Detaljer

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar

Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar Brukermanual MB styrepanel til Sabiana SkyStar MB 25.06.2013 Innhold Sikkerhet... side 2 Oversikt MB styrepanel... Side 3 Av / På... Side 3 Justering av temperatur... Side 4 Velge driftsmodus (kjøling

Detaljer

Beskyttelsesgasser til sveising

Beskyttelsesgasser til sveising Foto: Stian Elton Beskyttelsesgasser til sveising Making our planet more productive Beskyttelsesgassens oppgave Beskyttelsesgassens hovedoppgave er å beskytte smeltebadet mot den omkringliggende luft.

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner.

Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt til små og middels store installasjoner. ELKO Wireless er et trådløst styringssystem for lys. ELKO Wireless er basert på radiokommunikasjon mellom enhetene. Systemet programmeres enkelt uten spesielle hjelpemidler, og egner seg spesielt godt

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C

TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C TERMO-Blok Med Elektronisk Panel Type C Driftsinstruksjon Sept.2012 side 1 Elektronisk kontroll panel - type C. Type C ute temperatur kompensator 1. Display Visning av temperatur til + 99 o C (over +99

Detaljer

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK

DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK DIRIS A20 BRUKERMANUAL PÅ NORSK Utstyret må installeres av fagpersonell. Produsenten kan ikke lastes for feil hvis ikke manualen er fulgt. Fare for Ulykker, død, forbrenning eller eksplosjon. - Utsytret

Detaljer

Expert - Kort anvisning

Expert - Kort anvisning 1 Expert - Kort anvisning Kople displayenheten på følgende måte idet du bruker forbindelseskablene: Kople til de 37-pols konnektorene med hverandre ved å trykke ned og dreie på låseringen. Kople konnektoren

Detaljer

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL

FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL FINGERAVTRYKKSLESER PROGRAMMERING OG INSTALLASJONS MANUAL 2009 November INNHOLD Spesifikasjoner Leserens frontpanel Lys- og lydsignaler Leserens bakre panel SF-2000P Display Leser installasjonsprosedyre

Detaljer

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak

Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak Varsler om isdannelse i takrenne, nedløp eller på tak GENERELT TR50 varsler om isdannelse og kan styre varmekabel slik at issamling hindres. Energiforbruket med denne vil bli mye lavere enn ved bruk av

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL800-4813 er en driftssikker strømforsyning basert på switch-mode teknologi som gir høy virkningsgrad og små dimensjoner. Strømforsyningen er beregnet for å stå i paralelldrift med et 48V batteri

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000.

7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. 7.0 STYREBOKSEN'S FUNKSJONER. Styreboks type LC 2000. AUTO WRAP 1500/1504's forskjellige funksjoner blir betjent og styres ved hjelp av en computer. Den består av tre deler. Selve "hjernen", (computeren),

Detaljer

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring

PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring PT-20AMX og PT-21AMX Skjжrebrennere for plasmabueskjжring Brukerhеndbok for installasjon, drift og vedlikehold (NO) 08004291 vær sikker på at operatøren får denne informasjonen. du kan få ekstra kopier

Detaljer

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm)

1 AV/PÅ Kontroll 2 Minske Utgangseffekt 3 Frekvensvalg 4 Øke Utgangseffekt 5 Informasjon (Volum, ma, volt, ohm) Loc-10Tx TSender 6.1 Loc-10Tx Sender Oversikt Loc-10Tx Senderen er en robust bærbar sender drevet av alkaliske "D"-celler eller Ni-MH (Nickel Metal Hybride) oppladbare batterier. Følgende beskriver funksjonene

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN KFE-TM. Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN KFE-TM Brukermanual for vekter tilkoblet KFE-TM display enhet Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern.

Detaljer

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11

Display og knapper 3-4. Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6. Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 RF Fjernkontroll 1 Innhold Display og knapper 3-4 Innstillinger 5 Flammesymbol 5 Batterier 5 Synkronisering 6 Tid og dato 6 Funksjoner 7-10 Manuell styring 7-10 Tidsplan 11 Brukermeny 13 Manuell eller

Detaljer

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data:

ASU-4 alarmsystem. Tekniske data: ASU-4 alarmsystem Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert montringsbrakett)

Detaljer

HVA SOM HELST KAN SAMMENSVEISES.

HVA SOM HELST KAN SAMMENSVEISES. SVEISETEKNIKK HVA SOM HELST KAN SAMMENSVEISES. Når det handler om førsteklasses sveiseapparater, lar ikke våre ingeniører noe bli svidd. De er til stadighet i dialog med dem som vet best hvordan et godt

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing

Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Brukermanual for FS, automatisk Bandforing Innholdsfortegnelse: Produksjons deklarasjon 2 Viktig informasjon 3 Skap oversikt og beskrivelse 4 Skjerm 5 Manuell start/ start tider 6 Vekt innstilling 7 Instillinger

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

DIRIS A20. Norsk Manual

DIRIS A20. Norsk Manual DIRIS A20 Norsk Manual DIRIS A20 PRESENTASJON 6 7 4 N 1. Tastatur med 4 Dobbeltfunksjonsknapper (Display eller Programmering) 2. LCD display (bakgrunnsbelyst) 3. Fasespesifisering 4. Måleverdiene 5. Enhetsbenevnelse

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4

FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 FK 2000 regulator Brukerveiledning Versjon BBE2.4 PB 73 Nyborg N 5871 BERGEN, Tlf.: 55 53 51 50 Fax: 55 19 31 43 www.bruvik.no Brukerveiledning Side 2 Forord Denne bruker veiledningen inneholder den nødvendige

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

Cim 777LF (Low Flow) Ventilen er produsert i messing i henhold til standard EN 12165-CW602N-M. Nominelt trykk: PN25 Brukstemperatur: -10 to 120 C

Cim 777LF (Low Flow) Ventilen er produsert i messing i henhold til standard EN 12165-CW602N-M. Nominelt trykk: PN25 Brukstemperatur: -10 to 120 C Cim 777LF (Low Flow) Kan leveres med følgende motoralternativer: CIM 777LF2303P: 230V, 3-polet CIM 777LF243P: 24V, 3-polet CIM 777LFPRO24: 24V, progressiv Denne ventilen er produsert i henhold til kvalitetssikringskravene

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1

SUB640 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING. www.argonaudio.com 1 02 BRUKERMANUAL 05 ILLUSTRASJONER 07 SPESIFIKASJONER 07 FEILSØKING www.argonaudio.com 1 Brukermanual SUB640 Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Persienne-styretast Best.nr. : 2328.. Persienne-styretast med sensoranalyse Best.nr. : 0820.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Tekniske data: Strømtilførsel Strømforbruk Dimensjoner Materiale Vekt IP-klasse Omgivelsestemperatur Monteringsmiljø 230Vac 50/60Hz 15 VA H xb X D = 300 x 230 x 120 mm (inkludert

Detaljer

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold

SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT. Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT Drift og vedlikehold SEITRON TRÅDLØS ROMTERMOSTAT TR D0 2B Integreret føler, mulighet for bruk av ekstern føler. Lavt batterinivå indikator Kan brukes til både varme- og kjølesystemer.

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER

MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 1 2 3 4 MONTERING AV FORSTERKERBRAKETT OG FESTEBRAKETT FOR GM 800 & GM1000 PORTÅPNERE TIL GRANDAL GARASJEPORTER 5 Programmering og menyer for GM800 og GM1000 1. Før programmeringen starter må porten åpnes

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO

BE17 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO BE17 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske data... 3 Transport

Detaljer

Enkel veiledning for: GSM key3+

Enkel veiledning for: GSM key3+ Enkel veiledning for: GSM key3+ 1 Innhold Kort beskrivelse på oppstart:... 3 Tilkobling på GSM Key 3+... 4 1. Offline programmering vis SMS.... 6 2. Administrator: (Må legges inn)... 7 3. Enhetsinformasjon:...

Detaljer