Martin E. Smith CURRICULUM VITAE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Martin E. Smith CURRICULUM VITAE"

Transkript

1 Martin E. Smith CURRICULUM VITAE Personopplysninger Address Arbeid Fødselsdato: 12 November 1955 Midtveis Bioforsk Svanhovd Gift og har 2 barn 9925 Svanvik 9925 Svanvik UTDANNING 2006: Sertifisert som Certified Wildlife Biologist (CWS) by the Certification Review Board of The Wildlife Society. 1994: Masters of Science i Wildlife Management, Universitet i Alaska Fairbanks, USA. 1987: Bachelor of Science i Wildlife Biology, Univ. i Montana, Missoula, USA. 1976: Fagbrev som snekker. Sertifisert hos Internasjonale Brotherhood of Carpenters and Joiners. RELEVANTE KURS 1998: Godkjenning for å kunne utføre forsøk med dyr. Veterinærhøgskolen Oslo. Akkreditert som FELASA kategori C, forsker (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). Kurset gir godkjenning fra Forsøksdyrutvalget ved Landbruks- og matdepartementet. 1995: Distance Sampling and Analysis, University of Colorado, Hedmark University College, Evenstad, Norway 1990: Intensiv Norsk kurs, Trinn to og tre. Universitet i Oslo, Blindern. ARBEIDSERFARING aug dd: Seniorforsker, Bioforsk Jord og miljø Svanhovd, Svanvik. Gjennomføring av viltforskning prosjekter i samarbeid med Russland og Finland. Primære forskningsfelt er alle elementer av brunbjørnbiologi inklusiv konflikter mellom store rovdyr og mennesker. Andre prosjekter er knyttet til reinsdyradferd og problemløsning i forbindelse med generelle viltkonflikter. mars 2004 aug. 2005: Prosjektleder, Høgskole i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Etablerte et ettårs internasjonalt, engelsk språklig studieprogram i Nature Conservation and Management. sep des. 2003: Rovdyr biolog for Defenders of Wildlife, Washington D.C. Sikret at uttalelser i formelle høringer, presentasjon om juridiske saker og rapporter var vitneskapelige korrekte. Utviklet nasjonale og regionale bevaringsstrategier for flere dyrearter. juni sep 2000: Forsker, Universitet for miljø og biovitenskap, Institutt for husdyrfag på prosjektet Bukkesegmentets betydning for en bærekraftig villreinforvaltning og tamreindrift." Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd og Reindriftens Utviklingsfond. Arbeid omfattet planlegging, ledelse av feltarbeid (med 8 feltarbeidere) samt bearbeiding og behandling av data. Prosjektet krevde mye koordinering fordi mange samarbeidspartnere var involvert: Finsk Institutt for Vilt og Fisk Forskning, Norges Veterinærhøgskole, NINA, og NLH. (prosjektleder Dr. Øystein Holand) april 1996-mars 2000: Forsker, Høgskolen i Nord-Trøndelag på prosjektet Utprøving av tiltak for å redusere rovdyrskader på sau. Prosjektet var finansiert av Tiltaksfond, DN, og Fylkeskommune. Arbeidet omfattet planlegging og gjennomføring av lovende tiltak som gjetting, bruk av nattkve, og bruk av vokterhund som tapsreduserende tiltak for husdyr. Dette var et 3-årig samarbeidsprosjekt med NINA/NIKU, NTF og HiNT. des feb 1999: Konsulent, Environmental Consultants (ENCO), Statkraft. Konsekvenseutredninger av 3 ulike planlagte vindkraftutbygging på Smøla, Hitra og Stadlandet. Arbeid skulle beskrive hvordan de planlagte vindmølleparkene ville påvirke vilt. feb 1996-mai 1996: Forsker, NINA/Høgskole i Nord-Trøndelag på prosjektet "Reduksjon av rovdyr - husdyrkonflikter: en nasjonal og internasjonal analyse". Arbeide omfattet

2 litteraturstudie, studiebesøk i USA og direkte kontakt med forskere og forvaltere i hele verden. Rapporten omhandlet testing og utprøving av mulige tiltak og anbefalinger for norsk forvaltning av husdyr og rovdyr. mai nov. 1995: Forsker og feltassistant ved NINA, NLH, og Fylkesmannen i Akershus, miljøvernavdelingen (Prosjekt leder: Leif Kastdalen). Prosjekt: "Elgen i Romerike." Arbeidet omfattet radiopeiling av elg, utvikling av aerial peileteknikk, observasjoner av elg, statistisk analyses og rapport skriving. juli 1995-sep. 1995: Feltassistent/Konsulent, Bioforsk, Tjøtta ved prosjektet "Bruk av pyreneerhund som vern mot rovdyr i beitemark for sau". Arbeide omfattet atferdsstudier av hundene, kadaversøk og registrering av spor og sportegn. apr juni 1995: Forsker, IBN, Norges landbrukshøgskole ved prosjektet "Historisk bruk og utnyttelse av Romerike landskapsvernområde." Arbeidet omfattet fotogrammetrisk analyse av flybilder for å kartlegge vegetasjonsforandring over tid. Jobbet også med "Kvalitet og tilgjengelighet av vinter- og vårbeite for rein." Arbeidet omfattet kartlegging av habitatpreferanser i felt. aug mars 1993: Forskningstekkniker, Inst. for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole ved prosjektet: "Reproduksjonsfysiologi hos rein." Arbeidet omfattet fôring og stell av 30 rein samt deltaking i datainnsamling. sep jan. 1991: Lærerassistent, Biologi og Wildlife Dept., Universitet i Alaska Fairbanks. Underviste i laborarotiemetoder i biologi. apr okt. 1987: Biolog, Montana Power Company Environmental Department, Butte, Montana (Supervisor: Frank Pickett). Foretok konsekvensvurderinger for viltdelen av "Environmental Impact Statements" til flere ulike vannkraft-prosjekter; evaluering av rådgivendene rapporter; prøvetaking av innsjø- og elvesediment; analyse av vannkvalitet og våtmarksvegetasjon. jan sept. 1985:Biologi assistent, National Park Service-Glacier National Park, Montana (Prosjektleder: Kim Keating. Databehandling, revidering og ajourføring av Bear Information Management System. apr des. 1985: Forskningsassistent, Border Grizzly Project, University of Montana, Missoula Prosjektleder: Dr. Chuck Jonkel. Utvikling og testing av mekaniske og kjemiske midler for å forsvare seg mot angripende bjørn. Utvikling av metoder for å endre atferd til "problembjørner" (svartbjørn og brunbjørn som skadet husdyr eller eiendom). Begynte som medarbeider på prosjektet (1982) og ledet prosjektet selv i perioden jan mar. 1984: Vilttekniker, Montana Department of Fish, Wildlife and Parks, Missoula, Montana (Prosjektleder:Dr. Scott Brainerd). Assistent på gaupeforskningsprosjekt. Jobben inkluderte oppsetting og overvåking av ca. 80 km felle-linje, konstruksjon av burfeller og radiomerking og peiling av gauper : Arbeid som snekkerlærling og snekker for George Hyman Constuction Company og Pew Construction.

3 PUBLIKASJONER Internasjonal bok 2004 Facione, N., A. Delach and M. E. Smith (eds.) Predators and People: From Conflict to Conservation. Island Press. Washington D.C. 285 pages Internasjonale tidskrifter 2006 Smith, M. E., S. Wikan, P. E. Aspholm, T. A. Bjørn, P. M. Knappskog, L. Ollila, L. Jensen, & H. G. Eiken Status of the brown bear population in the Pasvik Valley, Norway using DNA analysis of scat samples. Dynamics of Game Animals populations in Northern Europe, the IV International Symposium, September 18-22, : Ollila, L., M. E. Smith, S. Wikan, P. E. Aspholm & H. G. Eiken Recent increase in brown bear observations do not correspond to changes in the population size of bear population in the Pasvik Valley, Norway.. Poster Abstract. Dynamics of Game Animals Populations in Northern Europa, The IV International Symposium, September : Holand, Ø, R. B. Weladji, K. H. Røed, H. Gjøstein, J. Kumpula, J.-M. Gaillard, M. E. Smith and M. Nieminen Male age structure influences females mass change during rut in a polygynous ungulate: the reindeer (Rangifer tarandus). J. of Behavioral Ecology and Sociobiology, 59: Musiani, Marco, Tyler Muhly, C. Cormack Gates, Carolyn Callaghan, Martin E. Smith, and Elisabetta Tosoni Seasonality and reoccurrence of depredation and wolf control in western North America. Wildlife Society Bulletin, 33: Holand, Øystein, Robert B. Weladji, Hallvard Gjøstein, Jouko Kumpula, Martin E. Smith, Mauri Nieminen and Knut H. Røed Reproductive effort in relation to maternal social rank in reindeer (Rangifer tarandus). Behavioral Ecology and Sociobiology, 57: Holand, Øystein, H. Gjøstein, A. Losvar, J. Kumpula, M. E. Smith, K. H. Røed, M. Nieminen, and R. B. Weladji Social rank in female reindeer (Rangifer tarandus): effects of body mass, antler size and age. Journal of Zoology, 263: Musiani, Marco, Tyler Muhly, Carolyn Callaghan, C. Cormack Gates, Martin E. Smith, Suzanne Stone, and Elisabetta Tosoni. Wolves in rural agricultural areas of western North America: conflict and conservation. Pages IN: Nina Fascione, Aimee Delach, Martin E. Smith (Editors) People and Predators: From Conflict to Coexistence. Island Press, Washington D.C. 285 Pages Holand, Øystein, Knut H. Røed, Atle Mysterud, Jouko Kumpula, Mauri Nieminen, Martin E. Smith The effect of sex ratio and male age structure on reindeer calving. Journal of Wildlife Management, 67: Røed, Knut H., Øystein Holand, Martin E. Smith, Hallvard Gjøstein, Jouko Kumpula, Mauri Nieminen Reproductive success in reindeer males in a herd with varying sex ratio. Molecular Ecology, 11: Smith, M. E., J. D. C. Linnell, J. Odden, and J. E. Swenson Review of methods to reduce livestock depredation: Guardian Animals. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science 50: Smith, M. E., J. D. C. Linnell, J. Odden, and J. E. Swenson Review of methods to reduce livestock depredation II: Aversive Conditioning, Deterrents, and Repellents. Acta Agric. Scandinavica, Section A - Animal Science, 50: Linnell, J. D. C., R. Aanes, J. E. Swenson, J. Odden, and M. E. Smith Large carnivores that kill livestock: do "problem individuals" really exist? Wildlife Society Bull., 27: Hansen, I., and M. E. Smith Livestock-guarding dogs in Norway. Part II: Different working regimes. Journal of Range Management, 52: Staaland, H., Ø. Holand, C. Nellemann and M. Smith Time scale for forest regrowth: abandoned grazing and agricutural areas in southern Norway. Ambio, 27: Linnell, J. D. C., R. Aanes, J. E. Swenson, J. Odden, and M. E. Smith Translocation of carnivores as a method for managing problem animal: a review. Biodiversity and Conservation, 6: Linnell, J. D. C., M. E. Smith, J. Odden, J. E. Swenson, and P. Kaczensky Carnivores and Sheep Farming in Norway. 4. Strategies for the Reduction of Carnivore - Livestock - Conflicts: a Review. NINA Oppdragsmelding, 443: Smith, M. E., J. L. Hechtel, and E. H. Follmann Black bear denning ecology in Interior Alaska. Ursus, 9: Smith, M. E. and E. H. Follmann Grizzly bear, Ursus arctos, predation of a denned adult black bear, Ursus americanus. Canadian Field-Naturalist, 107: Manuskripter (In-prep) Smith, M. E. et al. Monitoring of the Pasvik-Inari brown bear population using DNA hair sampling: density and population size estimates. Smith, M. E. and F. O. Christiansen. The cost and efficacy of using herding and livestock guarding dogs to reduce sheep depredation in Lierne, Norway. Smith, M. E, Ø. Holand, K. Røed, J. Kumpula, and M. Nieminen. Movements of female semi-domestic reindeer during the breeding period related to mate choice. Smith, M. E, Ø. Holand, K. Røed, J. Kumpula, and M. Nieminen. Activity patterns of semi-domestic reindeer during the rut under different male compositions.

4 Smith, M. E., J. L. Hechtel, and E. H. Follmann. In prep. Black bear habitat use and den site selection in Interior Alaska. Submitted to Journal of Wildlife Management. (Under revision). Smith, M. E., C. L. Hunt, and C. J. Jonkel. In Prep. Testing of repellents and deterrents on captive and free-ranging black and grizzly bears. Norsk rapporter (første forfatter) Smith, M. E., H. G. Eiken, L. E. Ollila, C. Tobiassen, S. G.Bjervamoen, P. E. Aspholm og I. Wartiainen Hair snares applied to detect brown bears in the vicinity of farms in the Pasvik Valley Bioforsk Report Vol. 3 No. 169: Smith, M. E., H. G. Eiken, L. E. Ollila, C. Tobiassen, S. G.Bjervamoen, P. E. Aspholm og I. Wartiainen Forsøk med hårfeller som påvisningsmetode for brunbjørn nær gårdsbruk i Pasvikdalen høsten Bioforsk Rapport Vol. 3 nr. 145: Smith, M. E., L. Ollila, S.G. Bjervamoen, H.G. Eiken, P.E. Aspholm, A. Kopatz, J. Aspi, T. Kyykkä, T. Ollila, P. Sulkava, O. Makarova, N. Polikarpova, and I. Kojola Final Report: Monitoring of the Pasvik-Inari brown bear population using hair snares. Final Report Pasvik-Inari Trilateral Park Monitoring. A Project under the Interreg IIIA North Neighbourhood Programme and The North Calotte Council Environment Coop. 9 s Smith, M. E Effekt av etablering vindkraftverk på hjorteviltpopulasjoner. NVE og DN seminaret, Folketshus, Oslo, 3-4 November (The effect of establishing windmill parks on deer populations. Invited speaker at Norwegian Energy Department and Department of Nature Management Seminar). Smith, M. E Vindkraft på Hitra. En konsekvensutredning om fauna (ekskl. Fugl). Rapport utarbeidet for ENCO Environmental Consultants på oppdrag av Statkraft SF. 26s. (Wind power on Hitra. A consequence evaluation for fauna [excluding birds].) Smith, M. E Vindkraft på Smøla. En konsekvensutredning om fauna (ekskl. Fugl). Rapport utarbeidet for ENCO Environmental Consultants på oppdrag av Statkraft SF. 29s. (Wind power on Smøla. A consequence evaluation for fauna [excluding birds].) Smith, M. E Vindkraft på Stadlandet. En konsekvensutredning om fauna (ekskl. Fugl). Rapport utarbeidet for ENCO Environmental Consultants på oppdrag av Statkraft SF. 26s. (Wind power on Stadlandet. A consequence evaluation for fauna [excluding birds].) Smith, M. E., L. Kastdalen, og P. E. Sannes Elgens områdevalg. Kap. 6 (s.31-42) i: Kastdalen. Romerikeselgen og Gardermoutbyggingen. Hovedrapport fra Elgprosjekt på Øvre Romerike. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. 115 s. (Moose habitat selection. Chap. 6 (pages 31-42) in L. Kastdalen (ed.), The moose of Romerike and building of Gardermoen [new international airport].) Smith, M. E Elgtrekk på Romerike - Sporregistrering fra 1988 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Notat. 43s. (Seasonal moose migration in Romerike - Track registrations from County Governor's Environmental Dept. Report. 43 pp.) Smith, M. E Gardermoen elgprosjekt, rapport for sommeren Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Intern rapport. 45s. (Gardermoen moose project, Internal Report: sommer 1993 [Note: Gardermoen is a new international airport under construction]) Smith, M. E Black bear denning ecology in Interior Alaska. SFFL, FAGINFO: Naturforvaltning. Nr. 23: (SFFL, [National Information Service for Agriculture], Subject area: Natural Resource Management.) Norsk rapporter (med forfatter) Bjervamoen, S. G., H. G. Eiken, M. E. Smith, H. Brøseth, P. E. Aspholm, E. Maartmann, P. Wabakken, P. M. Knappskog og I. Wartiainen Populasjonsovervåkning av brunbjørn : Rapport for Sør-Norge, Bioforsk Rapport Vol. 3, Nr. 52: Hind L. J., I. Hansen, S. Brainerd & M. Smith El-sikring av bigårder mot bjørnengrep. Bioforsk Rapport, Vol. 2 Nr Brainerd, S., Levin, M., Smith, M., Karlsson, J. & Linnell, J Å leve med bjørn - birøkt i bjørneområder. En informasjonsbrosjyre fra NINA, Bioforsk og Viltskadecenter i Sverige. - Viltskadecenter, Ridderhyttan ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ; Bioforsk, Ås. 4 pp. Brainerd, S., Levin, M., Smith, M., Karlsson, J. & Linnell, J Å leve med bjørn - for innbyggere i bjørneområde. En informasjonsbrosjyre fra NINA, Bioforsk og Viltskadecenter i Sverige. - Viltskadecenter, Ridderhyttan ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ; Bioforsk, Ås. 4 pp. Brainerd, S., Linnell, J., Smith, M., Levin, M. & Karlsson, J Å leve med bjørn. Friluftsliv i bjørneområder. En informasjonsbrosjyre fra Viltskadecenter i Sverige, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Bioforsk - Svanhovd. - Viltskadecenter, Ridderhyttan ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ;. 4 pp. Eiken, H.G., S. G. Bjervamoen, M. E. Smith, H. Brøseth, S. Wikan, L. Jensen, P.M. Knappskog, T-A. Bjørn, L. Ollila and P.E. Aspholm Populasjonsovervåkning av brunbjørn : Rapport for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 47: Eiken, H. G., S. Wikan, M. E.Smith, L. Jensen, H. Brøseth, P. M. Knappskog, T. A. Bjørn, L. Ollila, & P. E. Aspholm Populasjonsovervåkning av brunbjørn : Rapport for Sør-Varanger, Finnmark for 2004 og Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 62: 1-18.

5 Krogstad, S., F. Christiansen, M. E. Smith, O. C. Røste, N. Aanesland, R. H. Tillung og L. Thorud Forebyggende tiltak mot rovdyrskader på sau. Gjeting og bruk av vokterhund i Lierne. Sluttrapport: NINA fagrapport 41: (Mitigating measures for predation of sheep. Herding and the use of livestock guardian dogs in Lierne. Final Report: ) Linnell, J.D.C., M. E. Smith, J. Odden, P., Kaczensky, and J. E. Swenson Rovvilt og sauenæring i Norge. 5. Stategier for å redusere av rovvilt husdyr konflikter: en litteraturoversikt. NINA Oppdragsmelding 444:1-24. (A shortened Norwegian version of the publication above.) Hansen, I., M. E. Smith & Ø. Trondsen Bruk av vokterhund og andre forebyggende tiltak mot rovdyrskader på bufe - erfaringer fra USA. Planteforsk Grønn forskning 10/97: 47 pp. Hansen, I., M. E. Smith, og Ø. Trondsen Bruk av vokterhund og andre forebyggende tiltak mot rovdyrskader på bufe-erfaringer fra USA. Final Rapport, Norsk institutt for planteforskning. 14 s.(+5 vedlegg). (The use of livestock guardian dogs and other mitigating measures against livestock predation - experience from USA.) Linnell, J.D.C., M. E. Smith, J. Odden, P., Kaczensky, and J. E. Swenson Carnivores and sheep farming in Norway. 4. Strategies for the reduction of carnivore - livestock conflicts: a review. NINA Oppdragsmelding 443:1-118 Mysterud, I., J. E. Swenson, J. D. C. Linnell, A. O. Gautestad, I. Mysterud, J. Odden, M. E. Smith, R. Aanes, og P. Kaczensky Rovvilt og sauenæring i Norge: Kunnskapsoversikt og evaluering av forebyggende tiltak. Sluttrapport. 18 s. (Carnivores and sheep farming in Norway: a survey of the information and evaluation of mitigating measures. Final report.). Wartiainen, I., C. Tobiassen, S. G. Bjervamoen, M. E. Smith, S. Wikan og H. G. Eiken DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 127: 1-28.

El-sikring av bigårder mot bjørnengrep

El-sikring av bigårder mot bjørnengrep Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 152 2007 El-sikring av bigårder mot bjørnengrep Evaluering av behov for utforming av egen standard for elektriske gjerder innen vandrebirøkt Liv Jorunn Hind 1, Inger Hansen

Detaljer

Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012:

Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 8 Nr. 47 03 Populasjonsovervåking av brunbjørn 009-0: DNA-analyse av prøver innsamla i Norge i 0 Siv Grethe Aarnes, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Bård Spachmo,

Detaljer

Populasjonsovervåking av brunbjørn

Populasjonsovervåking av brunbjørn Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 9 Nr. 48 2014 Populasjonsovervåking av brunbjørn DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2013 Siv Grethe Aarnes, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Beate Banken

Detaljer

AREALKRAV TIL EN HUNNBJØRNBESTAND MED 20 YNGLINGER ÅRLIG I NORGE

AREALKRAV TIL EN HUNNBJØRNBESTAND MED 20 YNGLINGER ÅRLIG I NORGE AREALKRAV TIL EN HUNNBJØRNBESTAND MED 20 YNGLINGER ÅRLIG I NORGE Jon E. Swenson og Jonas Kindberg (www.bearproject.info) Rapport nr. 2011-2 fra Det skandinaviske bjørneprosjektett til Direktoratet for

Detaljer

Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012:

Populasjonsovervåking av brunbjørn 2009-2012: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 7 Nr. 57 0 Populasjonsovervåking av brunbjørn 009-0: DNA-analyse av prøver samlet i Norge i 0 Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Beate Banken Bakke, Siv Grete Aarnes,

Detaljer

Populasjonsovervåking av brunbjørn

Populasjonsovervåking av brunbjørn NIBIO RAPPORT NIBIO REPORT VOL.: 2, NR.: 56, 2016 Populasjonsovervåking av brunbjørn DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2015 SIV GRETHE AARNES, CAMILLA TOBIASSEN, HENRIK BRØSETH, BEATE BANKEN BAKKE,

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 nr. 46 2015

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 nr. 46 2015 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 10 nr. 46 2015 Populasjonsovervåking av brunbjørn DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2014 Siv Grethe Aarnes, Ida Fløystad, Henrik Brøseth, Camilla Tobiassen,

Detaljer

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008:

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 58 2009 Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2005-2008: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2008. Ingvild Wartiainen, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Siv

Detaljer

Genetisk analyse av brunbjørn i Hedmark 2002-2008

Genetisk analyse av brunbjørn i Hedmark 2002-2008 Genetisk analyse av brunbjørn i Hedmark 2002-2008 Ingvild Wartiainen Bioforsk Jord og miljø, Svanhovd Dialogkonferanse 16.03.2010 Bioforsk i Norge Bioforsk Norsk institutt for landbruks- og miljøforskning

Detaljer

Populasjonsovervåking av brunbjørn

Populasjonsovervåking av brunbjørn 1340 Populasjonsovervåking av brunbjørn DNA-analyse av prøver innsamlet i Norge i 2016 (revidert utgave) Siv Grethe Aarnes Henrik Brøseth Beate Banken Bakke Ida Fløystad Hans Geir Eiken Snorre B. Hagen

Detaljer

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2012 Ole-Gunnar Støen

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2012 Ole-Gunnar Støen Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2012 Ole-Gunnar Støen Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/jon M. Arnemo Det skandinaviske bjørneprosjektet,

Detaljer

2/9/2016. Scandlynx Midt-Norge (2012 ) Rovdyrkompetanse på NINA. Status Scandlynx Midt-Norge. Scandlynx (1994 >) Individbaserte data

2/9/2016. Scandlynx Midt-Norge (2012 ) Rovdyrkompetanse på NINA. Status Scandlynx Midt-Norge. Scandlynx (1994 >) Individbaserte data Rovdyrkompetanse på NINA Status Scandlynx Midt-Norge John Linnell NINA Rovvilt John Linnell - Trondheim John Odden - Oslo Jenny Mattisson - Trondheim Rein Torkild Tveraa - Tromsø Audun Stien - Tromsø Sammfunsforskning

Detaljer

Bioforsk. Report. mulige analyse

Bioforsk. Report. mulige analyse Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 4 Nr. 189 2009 Binneområderr i Sør-Varanger: Undersøkelse av områdebruk og identifisering av mulige avkom ved feltobservasjoner og DNA- analyse Ingvild Wartiainen,

Detaljer

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros

Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge, NMBU Inge E. Danielsen, Gåebrien Sijte, Røros Project information Project title Environmental Impact Analyses (EIA) for reindeer herding. An evaluation. Year 2013-2016 Project leader Jan Åge Riseth Participants Hans Tømmervik, NINA Nikolai K. Winge,

Detaljer

Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk

Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk Seminar om lokal forvaltning av elg og fisk Bruk av sett elg data i lokal forvaltning 26.06.2004 Bård-Jørgen Bårdsen Innledning Tetthet, antall og indekser Metode Antall elg per jaktdagsverk Antall kalver

Detaljer

Statusrapport for prosjektet: Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr. 1 november 2010. Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen

Statusrapport for prosjektet: Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr. 1 november 2010. Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen Statusrapport for prosjektet: Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr 1 november 2010 Gro Kvelprud Moen og Ole-Gunnar Støen Det Skandinaviske Bjørneprosjektet Rapport 2010 2 1 1.

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

2011 Ole-Gunnar Støen. Det skandinaviske bjørneprosjektet, Rapport 2012 1. Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/eva Filipczykova

2011 Ole-Gunnar Støen. Det skandinaviske bjørneprosjektet, Rapport 2012 1. Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/eva Filipczykova Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions of human-brown bear encounters implications for management (2009-2012). Kontraktnr: 06040039-3 2011 Ole-Gunnar Støen Foto: Det Skandinaviske

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012:

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 72 2010 Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 Ingvild Wartiainen, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Mari

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 6 Nr. 140 2011 Hårfeller og DNA-analyse brukt som metoder for å påvise bjørn i Hattfjelldal i Nordland i 2011 Hans Geir Eiken, Alexander Kopatz, Paul E. Aspholm, Camilla

Detaljer

Merkeprosjekt og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn «HordaHjort» 2008-2013 www.hordahjort.no

Merkeprosjekt og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn «HordaHjort» 2008-2013 www.hordahjort.no Merkeprosjekt og utviklingsprosjekt hjort Hordaland og Sogn «HordaHjort» 2008-2013 www.hordahjort.no En liten oppsummering av prosjektet Erling L. Meisingset Bioforsk Økologisk, Tingvoll Bergen 11.12.13

Detaljer

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr

Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 191 2010 Utvikling av en multipleks mitokondrie-dna test spesifikk for elg, rein, rødrev, mårhund og grevling Analyse av 406 ekskrementer negative for brunbjørn-dna

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 24 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 73

Detaljer

Bioforsk Rapport Vol. 3 No

Bioforsk Rapport Vol. 3 No Bioforsk Rapport Vol. 3 No. 145 2008 Forsøk med hårfeller som påvisningsmetode for brunbjørn nær gårdsbruk i Pasvikdalen høsten 2008 Forfattere: Martin E. Smith, Hans Geir Eiken, Leif E. Ollila, Camilla

Detaljer

2010 Ole-Gunnar Støen. Björnprojektet Rapport 20. Skandinaviska Björnprojektet. Foto: Alina Evans

2010 Ole-Gunnar Støen. Björnprojektet Rapport 20. Skandinaviska Björnprojektet. Foto: Alina Evans Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions of human human-brown bear encounters implications for management (2009-2012). (2009 Kontraktnr: 06040039-3 06040039 2010 Ole-Gunnar

Detaljer

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ,

Effektstudien Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, Effektstudien 1990-94 Oppfølging i 2009? Kort presentasjon (1) DØ, 2008-10-14 Mål: Effektstudien ble gjennomført for å bestemme virkningen av utslipp på omgivelsene rundt smelteverkene i Norge. Hovedmål

Detaljer

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2

Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2 1 Notat Evaluering og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 2 Inger Hansen 1, John Odden 2 og John Linnell 2 1 Bioforsk Nord Tjøtta 2 Norsk institutt for naturforskning 1 Bakgrunn De nasjonale

Detaljer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer

TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer ELG TREKKET AV ELG SOM KRYSSER DEN NORSK-RUSSISKE GRENSE I PASVIK VINTEREN 2004/2005 Resultat fra feltregistreringer LEIF EIVIND OLLILA, NILS EDVIN ERLANDSEN OG PAUL ERIC ASPHOLM 2005 Rapport: Trekket

Detaljer

DET LEVENDE UNIVERSITET

DET LEVENDE UNIVERSITET Internasjonalisering i ingeniørutdanningene 6. Desember 2011 www.umb.no 2 1 Den høiere Landbrugsskole paa Aas: 1859 Norges landbrukshøgskole: 1897 Norges første vitenskapelige høgskole med rett å tildele

Detaljer

(01.01.1995-01.01.2006: Planteforsk Tjøtta fagsenter) (Før 01.01.1995: Tjøtta forskingsstasjon, SFL)

(01.01.1995-01.01.2006: Planteforsk Tjøtta fagsenter) (Før 01.01.1995: Tjøtta forskingsstasjon, SFL) Bioforsk Nord Tjøtta (01.01.1995-01.01.2006: Planteforsk Tjøtta fagsenter) (Før 01.01.1995: Tjøtta forskingsstasjon, SFL) Oversikt over publikasjoner om: Forebyggende tiltak mot tap av beitedyr til rovvilt,

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell 261 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007 John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2013 Ole-Gunnar Støen

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2013 Ole-Gunnar Støen Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions. Kontraktnr: 12040017 2013 Ole-Gunnar Støen Foto: Det Skandinaviske bjørneprosjektet/ole-gunnar Støen Det skandinaviske bjørneprosjektet,

Detaljer

REINMAN: FORSKNINGSPROSJEKT PÅ REGIONAL PLANLEGGING AV VILLREINOMRÅDER. Eirin Hongslo

REINMAN: FORSKNINGSPROSJEKT PÅ REGIONAL PLANLEGGING AV VILLREINOMRÅDER. Eirin Hongslo REINMAN: FORSKNINGSPROSJEKT PÅ REGIONAL PLANLEGGING AV VILLREINOMRÅDER Eirin Hongslo REINMAN Finansiert av Norges forskningsråd: Miljø 2015 Samarbeid mellom NINA og Institutt for landskapsplanlegging (UMB)

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag.

Utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag. Utrede konsekvensene for å ta ut Forollhogna som yngleområde for jerv og etablere yngleområde for bjørn utenfor Nord-Trøndelag John Linnell Hell 12:11:2014 Arbeidsgruppe Inger Hansen & Svein Eilertsen

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GIO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok.

Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - GIO Land channel: Verification finished by Geir-Harald Strand (stage reference: _h8fmg) Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2014-7.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2014 Elektronisk kvittering på mottatt leveranse - "GO Land" channel: Verification finished by Geir-Harald

Detaljer

Elgtrekk over den norskrussiske

Elgtrekk over den norskrussiske Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 134 2007 Elgtrekk over den norskrussiske grense Resultater av feltregistreringer i Pasvik vinteren 2006-2007 Paul Eric Aspholm et al. Bioforsk Jord og miljø Svanhovd Forsidefoto:

Detaljer

Elgtrekk over den norskrussiske

Elgtrekk over den norskrussiske Bioforsk Rapport Vol. 5 nr 163 2010 Elgtrekk over den norskrussiske grense Resultater av feltregistreringer i Pasvik vinteren 2009-2010 Paul Eric Aspholm, Leif Eivind Ollila, Nils Edvin Erlandsen og Tor

Detaljer

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv

Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Megatrender og trender i naturbasert reiseliv Idre, 2017-10-03 Fredman, Peter Haukeland, Jan Vidar Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Fra stedbaserte naturressurser til verdifulle opplevelser:

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010. Henrik Brøseth

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010. Henrik Brøseth 590 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2010 Mari Tovmo Henrik Brøseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Dok.dato: 26.08.2011. IPCC Special Report on "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation" (SREX

Dok.dato: 26.08.2011. IPCC Special Report on Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.08-02.09 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.09.2011 nvitasjon til møte Høring av revidert søknad og konsekvensutredning Finnmark Kraft AS - Hamnefjell

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap

NIBIO. Norsk institutt for bioøkonomi. livsviktig kunnskap NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi livsviktig kunnskap 10.06.2015 NIBIO 2 Tre blir ett: = NIBIO 10.06.201 5 NIBIO 3 NIBIO Vår framtidige velferd vil være tuftet på biologiske ressurser som utnyttes bærekraftig

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01.

Offentlig journal. Oversendelse av arealressurskart-ar50. AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 02.02.2015 Oversendelse av arealressurskart-ar50 AR250 og AR50 arealressurskart 2013/448-11 188/2015 12.01.2015

Detaljer

En bioøkonomisk tilnærming i elgforvaltningen

En bioøkonomisk tilnærming i elgforvaltningen En bioøkonomisk tilnærming i elgforvaltningen Harry P. Andreassen Høgskolen i Hedmark avdeling for Skog- og Utmarksfag Evenstad Høsting av elg og hjort: en bioøkonomisk tilnærming NFR-prosjekt 2003-2007

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nord-Trøndelag 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nord-Trøndelag 1991 .... ":::; : >.. : W..., Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nord-Trøndelag 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTITUTT FOR NATURFORS=NG Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt

Detaljer

DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark 2007

DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark 2007 Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 127 2008 DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark 2007 Ingvild Wartiainen, Camilla Tobiassen, Siv Grete Bjervamoen, Martin E. Smith, Steinar Wikan, Hans Geir Eiken

Detaljer

Elgfôringsprosjektet

Elgfôringsprosjektet Elgfôringsprosjektet December 2010 Jos Milner, Floris van Beest, Bent Thorkildsen, Knut Nicolaysen og Torstein Storaas Høgskolen i Hedmark, Evenstad Føremål: 1. Forstå verknaden av vinterfôring på elgen

Detaljer

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy

Prosjekt - Bioenergy as means to secure landscape functions - Benefits and Challenges in relation to biodiversity, Cultural Heritage and economy Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 07.10.2013 Letter of collaboration - Bekreftelse på samarbeid Prosjekt - Bioenergy as means to secure

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier

ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier ER DET MULIG Å REGULERE RØDREVBESTANDEN Noen suksesshistorier og andre historier WORKSHOP RØDREV 2011 Nina E. Eide NINA HVOR STOR ER RØDREVBESTANDEN? Foto: Ola Eirik Bolme 1 Gruppestørrelse e Le eveområdestørre

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 23 Henrik Brøseth John Odden John D.C. Linnell Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 7 På

Detaljer

Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier

Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier Utilsiktet fangst av sjøfugl i norske kystfiskerier Kirstin Fangel 1, Øystein Aas 1, Jon Helge Vølstad 2, Kim Magnus Bærum 1, Signe Christensen-Dalgaard 1, Kjell Nedreaas 2, Modulf Overvik 3, Line Camilla

Detaljer

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata

Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata Ansvaret for formidling, drift og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt Morten Kjørstad Leder - Rovdata 350 Jakt- og fellingsstatistikk for bjørn fra 1846 til jaktåret 2009/2010 300 250

Detaljer

Forebyggende tiltak mot rovviltskader

Forebyggende tiltak mot rovviltskader Forebyggende tiltak mot rovviltskader Øyvind Skogstad miljøvernavdelinga Fauske, 11.02.2016 Rovviltforvaltninga har en todelt målsetting: Mål om å sikre bærekraftig forvaltning av de store rovdyra Ivareta

Detaljer

Å leve med bjørn for innbyggere i bjørneområder. FOTO Steinar Wikan

Å leve med bjørn for innbyggere i bjørneområder. FOTO Steinar Wikan Å leve med bjørn for innbyggere i bjørneområder FOTO Steinar Wikan Innledning Hvert år oppstår konflikter mellom mennesker og bjørn i Skandinavia. Mange av disse kan forebygges. Du kan langt på vei unngå

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth Gauperegistrering i utvalgte fylker 2012 Mari Tovmo Henrik Brøseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth 750 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2011 Mari Tovmo Henrik Brøseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions of human-brown. Kontraktnr: 06040039-3. 2009 Ole-Gunnar Støen

Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions of human-brown. Kontraktnr: 06040039-3. 2009 Ole-Gunnar Støen Årsrapport fra prosjektet: Brown bear behaviour and human perceptions of human-brown human bear encounters implications for management (2009-2012). (2009 Kontraktnr: 06040039-3 06040039 2009 Ole-Gunnar

Detaljer

www.akvaplan.niva.no

www.akvaplan.niva.no Akvaplan-niva NIVA-gruppen Avdelinger Marine Environment Coast and Freshwater Aquaculture consultancy Aquaculture research Ca. 45 ++ ansatte 10 på bentos (identifisering, forskning, overvåking, forvaltning)

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth 985 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2013 Mari Tovmo Henrik Brøseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA Oppdragsmelding

Detaljer

Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge

Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding: Status og forvaltning av brunbjørnen i Norge Jon E. Swenson Bjørn Dahle Jon M. Arnemo Sven Brunberg Håkon Hustad Eskil Nerheim Finn Sandegren Knut Håkon

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

NINA NIKUs publikasjoner

NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende faste publikasjoner: NINA Fagrapport NIKU Fagrapport Her publiseres resultater av NINAs og NIKUs eget forskningsarbeid, problemoversikter, kartlegging

Detaljer

Registrering av ulv og gaupe i Hedmark 2001 Rapport fra registrering 13. januar 2001

Registrering av ulv og gaupe i Hedmark 2001 Rapport fra registrering 13. januar 2001 Rapport nr. 11/2001 Registrering av ulv og gaupe i Hedmark 2001 Rapport fra registrering 13. januar 2001 av John Odden, Håkon Solvang, Erling Maartmann, Petter Wabakken, John Linnell, Reidar Andersen,

Detaljer

#NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils

#NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils ##8,PEDOLOGIJA,J:EN,J:NORVEŠKI Meddelelser fra #PPNORSK INSTITUTT FOR SKOGFORSKNING Reports of the Norwegian Forest Research Institute 38.16 #NNThe micromorphology of some Norwegian forest soils #A!G.

Detaljer

Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6. Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Rovdyr i Nord-Trøndelag og region 6 Inge Hafstad Seniorrådgiver Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Telefonmøte 2. mars 2015 Kvotevedtaket endret Kvotejaktsområde 4 utvidet med de deler av kommunene Holtålen

Detaljer

Miljørådgivning og fugleovervåkning på Svalbard

Miljørådgivning og fugleovervåkning på Svalbard Miljørådgivning og fugleovervåkning på Svalbard Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38298812.aspx External tender id M286815/MAR194933 Tender type Contract Award Document type Voluntary

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Oppland 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Oppland 1991 4414.» 4ing» Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Oppland 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTEUIT FOR NA=FORSKNING Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt elg Årsrapport

Detaljer

Gaupe og jerv i Troms og Finnmark Statusrapport Scandlynx 2012-2013

Gaupe og jerv i Troms og Finnmark Statusrapport Scandlynx 2012-2013 Gaupe og jerv i Troms og Finnmark Statusrapport Scandlynx 2012-2013 John Odden Jenny Mattisson Thomas H. Strømseth John D.C. Linnell Odden, J., Mattisson, J., Strømseth, T.H. & Linnell, J.D.C. Gaupe og

Detaljer

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist

Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Presentasjon på Smart Grid Seminar, Steinkjer 9.4.2015 av Gunnar Vist Norway Grants In the period 2009-14, the Norway Grants support 61 programmes in 13 countries in Europe. Available to the 13 EU member

Detaljer

ÅrsrapportForelhogna, Rondanenord,Rondanesør og SetesdalRyfylke

ÅrsrapportForelhogna, Rondanenord,Rondanesør og SetesdalRyfylke Overvåkning hjortevilt rein ÅrsrapportForelhogna, Knutshe, Rondanenord,Rondanesør og SetesdalRyfylke TerjeSkogland OlavStrand Morten Heim PerJordhøy NORSK INSTITUIT FOR NATUR,FORSKNING Overvåkning hjortevilt

Detaljer

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU

At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU At ARK er forskningsbasert hva innebærer det? Marit Christensen Institutt for Psykologi, Senter for helsefremmende forskning, NTNU Hvorfor forskningsbasert? Vi forsker ikke for forskningen sin del, vi

Detaljer

Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén

Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén 601 Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Skogsdrift øker kvikksølvnivået

Skogsdrift øker kvikksølvnivået Skogsdrift øker kvikksølvnivået i fisk Heleen de Wit Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) Sigurd Rognerud, Markus Lindholm, NIVA Martin Kainz, Wasserkluster Lunz, Austria Aksel Granhus, Skog og Landskap

Detaljer

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014

Dok.dato: 22.03.2014. Dok.dato: 11.04.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.4.2014-4.5.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 05.05.2014 Referat fra møte i Skjerdingfjellvegen A/L den 22.mars 2014 på Skjerdingfjell Høyfjellshotell

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

25 år med forskning over tregrensen

25 år med forskning over tregrensen 25 år med forskning over tregrensen Av Olav Strand, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Eigil Reimers, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) Det startet egentlig i Snøhetta Når vi skal

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth

Gauperegistrering i utvalgte fylker Mari Tovmo Henrik Brøseth 1054 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2014 Mari Tovmo Henrik Brøseth NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene NINA Fagrapport, NINA

Detaljer

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015

EcoManage. Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser. Brukermøte november 2015 Kronikk fra EcoManage i Aftenposten 14. september 2015 EcoManage Forbedret metodikk for utvikling og forvaltning av energi- og vannressurser Brukermøte november 2015 www.cedren.no/projects/ecomanage "I

Detaljer

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv

Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Potetcystenematode (PCN) Globodera spp.i et internasjonalt perspektiv Ricardo Holgado & Christer Magnusson Bioforsk Plantehelse Ås. ricardo.holgado@bioforsk.no Potetcystenematodene (PCN) Globodera spp.

Detaljer

Overvåking Nårtevilt - elg Årsrapport Troms 1991

Overvåking Nårtevilt - elg Årsrapport Troms 1991 NORSK INs-TiTuri FOH NATURFORSKNING Overvåking Nårtevilt - elg Årsrapport Troms 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTITUTT FOR NATURFORS=G Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Troms 1991 Bernt-Erik

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune 2014/420-1 2352/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 30.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Nøtterøy

Detaljer

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell

Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006. John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell 167 Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006 John Odden Henrik Brøseth John D. C. Linnell NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere seriene

Detaljer

Effekt av arealbruk på karbonbinding. Fagseminar September 2014 Teresa G. Bárcena Bioforsk Vest Fureneset

Effekt av arealbruk på karbonbinding. Fagseminar September 2014 Teresa G. Bárcena Bioforsk Vest Fureneset Effekt av arealbruk på karbonbinding Fagseminar 17-18.September 2014 Teresa G. Bárcena Bioforsk Vest Fureneset Arealbruk og karbon (C) C lageret C utveksling Utslipp Kilde: Woods Hole Research Center,

Detaljer

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat. for gaupe i Norge i Henrik Brøseth John Odden John D. C. Linnell

Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat. for gaupe i Norge i Henrik Brøseth John Odden John D. C. Linnell 79 Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2005 Henrik Brøseth John Odden John D. C. Linnell NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk

Detaljer

Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK

Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK Internasjonale aktiviteter innenfor funksjonskontroll med bidrag fra PFK www.sintef.no/pfk Natasa Nord, førsteamanuensis Institutt for Energi- og prosessteknikk, NTNU Annex 47 Kostnadseffektiv funksjonskontroll

Detaljer

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS)

Offentlig journal. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.5.2013-2.6.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 04.06.2013 R5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig

Detaljer

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nordland 1991

Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nordland 1991 á Overvåking hjortevilt - elg Årsrapport Nordland 1991 Bernt-Erik Sæther Morten Heim NORSK INSTFTUTT FOR NATURFORSKNIN"G Bernt Erik Sæther og Morten Heim 1992 Overvåking hjortevilt elg Årsrapport Nordland

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia: GIS analyser på et økoregionalt nivå

Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia: GIS analyser på et økoregionalt nivå NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia: GIS analyser på et økoregionalt nivå Unni Støbet Lande John

Detaljer

John D. C. Linnell Martin E Smith John Odden Petra Kaczensky Jon E. Swenson. Bogskolert i Hedmark. NINA Norsk institutt for naturforskning N NA.

John D. C. Linnell Martin E Smith John Odden Petra Kaczensky Jon E. Swenson. Bogskolert i Hedmark. NINA Norsk institutt for naturforskning N NA. Rovvilt og sauenæring i Norge (Carnivores and sheep farming in Norway). 5 Strategier for å redusere rovdyr - husdyr konflikter: en I itteratu roversikt John D. C. Linnell Martin E Smith John Odden Petra

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer