Martin E. Smith CURRICULUM VITAE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Martin E. Smith CURRICULUM VITAE"

Transkript

1 Martin E. Smith CURRICULUM VITAE Personopplysninger Address Arbeid Fødselsdato: 12 November 1955 Midtveis Bioforsk Svanhovd Gift og har 2 barn 9925 Svanvik 9925 Svanvik UTDANNING 2006: Sertifisert som Certified Wildlife Biologist (CWS) by the Certification Review Board of The Wildlife Society. 1994: Masters of Science i Wildlife Management, Universitet i Alaska Fairbanks, USA. 1987: Bachelor of Science i Wildlife Biology, Univ. i Montana, Missoula, USA. 1976: Fagbrev som snekker. Sertifisert hos Internasjonale Brotherhood of Carpenters and Joiners. RELEVANTE KURS 1998: Godkjenning for å kunne utføre forsøk med dyr. Veterinærhøgskolen Oslo. Akkreditert som FELASA kategori C, forsker (Federation of European Laboratory Animal Science Associations). Kurset gir godkjenning fra Forsøksdyrutvalget ved Landbruks- og matdepartementet. 1995: Distance Sampling and Analysis, University of Colorado, Hedmark University College, Evenstad, Norway 1990: Intensiv Norsk kurs, Trinn to og tre. Universitet i Oslo, Blindern. ARBEIDSERFARING aug dd: Seniorforsker, Bioforsk Jord og miljø Svanhovd, Svanvik. Gjennomføring av viltforskning prosjekter i samarbeid med Russland og Finland. Primære forskningsfelt er alle elementer av brunbjørnbiologi inklusiv konflikter mellom store rovdyr og mennesker. Andre prosjekter er knyttet til reinsdyradferd og problemløsning i forbindelse med generelle viltkonflikter. mars 2004 aug. 2005: Prosjektleder, Høgskole i Nord-Trøndelag, Steinkjer. Etablerte et ettårs internasjonalt, engelsk språklig studieprogram i Nature Conservation and Management. sep des. 2003: Rovdyr biolog for Defenders of Wildlife, Washington D.C. Sikret at uttalelser i formelle høringer, presentasjon om juridiske saker og rapporter var vitneskapelige korrekte. Utviklet nasjonale og regionale bevaringsstrategier for flere dyrearter. juni sep 2000: Forsker, Universitet for miljø og biovitenskap, Institutt for husdyrfag på prosjektet Bukkesegmentets betydning for en bærekraftig villreinforvaltning og tamreindrift." Prosjektet var finansiert av Norges forskningsråd og Reindriftens Utviklingsfond. Arbeid omfattet planlegging, ledelse av feltarbeid (med 8 feltarbeidere) samt bearbeiding og behandling av data. Prosjektet krevde mye koordinering fordi mange samarbeidspartnere var involvert: Finsk Institutt for Vilt og Fisk Forskning, Norges Veterinærhøgskole, NINA, og NLH. (prosjektleder Dr. Øystein Holand) april 1996-mars 2000: Forsker, Høgskolen i Nord-Trøndelag på prosjektet Utprøving av tiltak for å redusere rovdyrskader på sau. Prosjektet var finansiert av Tiltaksfond, DN, og Fylkeskommune. Arbeidet omfattet planlegging og gjennomføring av lovende tiltak som gjetting, bruk av nattkve, og bruk av vokterhund som tapsreduserende tiltak for husdyr. Dette var et 3-årig samarbeidsprosjekt med NINA/NIKU, NTF og HiNT. des feb 1999: Konsulent, Environmental Consultants (ENCO), Statkraft. Konsekvenseutredninger av 3 ulike planlagte vindkraftutbygging på Smøla, Hitra og Stadlandet. Arbeid skulle beskrive hvordan de planlagte vindmølleparkene ville påvirke vilt. feb 1996-mai 1996: Forsker, NINA/Høgskole i Nord-Trøndelag på prosjektet "Reduksjon av rovdyr - husdyrkonflikter: en nasjonal og internasjonal analyse". Arbeide omfattet

2 litteraturstudie, studiebesøk i USA og direkte kontakt med forskere og forvaltere i hele verden. Rapporten omhandlet testing og utprøving av mulige tiltak og anbefalinger for norsk forvaltning av husdyr og rovdyr. mai nov. 1995: Forsker og feltassistant ved NINA, NLH, og Fylkesmannen i Akershus, miljøvernavdelingen (Prosjekt leder: Leif Kastdalen). Prosjekt: "Elgen i Romerike." Arbeidet omfattet radiopeiling av elg, utvikling av aerial peileteknikk, observasjoner av elg, statistisk analyses og rapport skriving. juli 1995-sep. 1995: Feltassistent/Konsulent, Bioforsk, Tjøtta ved prosjektet "Bruk av pyreneerhund som vern mot rovdyr i beitemark for sau". Arbeide omfattet atferdsstudier av hundene, kadaversøk og registrering av spor og sportegn. apr juni 1995: Forsker, IBN, Norges landbrukshøgskole ved prosjektet "Historisk bruk og utnyttelse av Romerike landskapsvernområde." Arbeidet omfattet fotogrammetrisk analyse av flybilder for å kartlegge vegetasjonsforandring over tid. Jobbet også med "Kvalitet og tilgjengelighet av vinter- og vårbeite for rein." Arbeidet omfattet kartlegging av habitatpreferanser i felt. aug mars 1993: Forskningstekkniker, Inst. for husdyrfag, Norges landbrukshøgskole ved prosjektet: "Reproduksjonsfysiologi hos rein." Arbeidet omfattet fôring og stell av 30 rein samt deltaking i datainnsamling. sep jan. 1991: Lærerassistent, Biologi og Wildlife Dept., Universitet i Alaska Fairbanks. Underviste i laborarotiemetoder i biologi. apr okt. 1987: Biolog, Montana Power Company Environmental Department, Butte, Montana (Supervisor: Frank Pickett). Foretok konsekvensvurderinger for viltdelen av "Environmental Impact Statements" til flere ulike vannkraft-prosjekter; evaluering av rådgivendene rapporter; prøvetaking av innsjø- og elvesediment; analyse av vannkvalitet og våtmarksvegetasjon. jan sept. 1985:Biologi assistent, National Park Service-Glacier National Park, Montana (Prosjektleder: Kim Keating. Databehandling, revidering og ajourføring av Bear Information Management System. apr des. 1985: Forskningsassistent, Border Grizzly Project, University of Montana, Missoula Prosjektleder: Dr. Chuck Jonkel. Utvikling og testing av mekaniske og kjemiske midler for å forsvare seg mot angripende bjørn. Utvikling av metoder for å endre atferd til "problembjørner" (svartbjørn og brunbjørn som skadet husdyr eller eiendom). Begynte som medarbeider på prosjektet (1982) og ledet prosjektet selv i perioden jan mar. 1984: Vilttekniker, Montana Department of Fish, Wildlife and Parks, Missoula, Montana (Prosjektleder:Dr. Scott Brainerd). Assistent på gaupeforskningsprosjekt. Jobben inkluderte oppsetting og overvåking av ca. 80 km felle-linje, konstruksjon av burfeller og radiomerking og peiling av gauper : Arbeid som snekkerlærling og snekker for George Hyman Constuction Company og Pew Construction.

3 PUBLIKASJONER Internasjonal bok 2004 Facione, N., A. Delach and M. E. Smith (eds.) Predators and People: From Conflict to Conservation. Island Press. Washington D.C. 285 pages Internasjonale tidskrifter 2006 Smith, M. E., S. Wikan, P. E. Aspholm, T. A. Bjørn, P. M. Knappskog, L. Ollila, L. Jensen, & H. G. Eiken Status of the brown bear population in the Pasvik Valley, Norway using DNA analysis of scat samples. Dynamics of Game Animals populations in Northern Europe, the IV International Symposium, September 18-22, : Ollila, L., M. E. Smith, S. Wikan, P. E. Aspholm & H. G. Eiken Recent increase in brown bear observations do not correspond to changes in the population size of bear population in the Pasvik Valley, Norway.. Poster Abstract. Dynamics of Game Animals Populations in Northern Europa, The IV International Symposium, September : Holand, Ø, R. B. Weladji, K. H. Røed, H. Gjøstein, J. Kumpula, J.-M. Gaillard, M. E. Smith and M. Nieminen Male age structure influences females mass change during rut in a polygynous ungulate: the reindeer (Rangifer tarandus). J. of Behavioral Ecology and Sociobiology, 59: Musiani, Marco, Tyler Muhly, C. Cormack Gates, Carolyn Callaghan, Martin E. Smith, and Elisabetta Tosoni Seasonality and reoccurrence of depredation and wolf control in western North America. Wildlife Society Bulletin, 33: Holand, Øystein, Robert B. Weladji, Hallvard Gjøstein, Jouko Kumpula, Martin E. Smith, Mauri Nieminen and Knut H. Røed Reproductive effort in relation to maternal social rank in reindeer (Rangifer tarandus). Behavioral Ecology and Sociobiology, 57: Holand, Øystein, H. Gjøstein, A. Losvar, J. Kumpula, M. E. Smith, K. H. Røed, M. Nieminen, and R. B. Weladji Social rank in female reindeer (Rangifer tarandus): effects of body mass, antler size and age. Journal of Zoology, 263: Musiani, Marco, Tyler Muhly, Carolyn Callaghan, C. Cormack Gates, Martin E. Smith, Suzanne Stone, and Elisabetta Tosoni. Wolves in rural agricultural areas of western North America: conflict and conservation. Pages IN: Nina Fascione, Aimee Delach, Martin E. Smith (Editors) People and Predators: From Conflict to Coexistence. Island Press, Washington D.C. 285 Pages Holand, Øystein, Knut H. Røed, Atle Mysterud, Jouko Kumpula, Mauri Nieminen, Martin E. Smith The effect of sex ratio and male age structure on reindeer calving. Journal of Wildlife Management, 67: Røed, Knut H., Øystein Holand, Martin E. Smith, Hallvard Gjøstein, Jouko Kumpula, Mauri Nieminen Reproductive success in reindeer males in a herd with varying sex ratio. Molecular Ecology, 11: Smith, M. E., J. D. C. Linnell, J. Odden, and J. E. Swenson Review of methods to reduce livestock depredation: Guardian Animals. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal Science 50: Smith, M. E., J. D. C. Linnell, J. Odden, and J. E. Swenson Review of methods to reduce livestock depredation II: Aversive Conditioning, Deterrents, and Repellents. Acta Agric. Scandinavica, Section A - Animal Science, 50: Linnell, J. D. C., R. Aanes, J. E. Swenson, J. Odden, and M. E. Smith Large carnivores that kill livestock: do "problem individuals" really exist? Wildlife Society Bull., 27: Hansen, I., and M. E. Smith Livestock-guarding dogs in Norway. Part II: Different working regimes. Journal of Range Management, 52: Staaland, H., Ø. Holand, C. Nellemann and M. Smith Time scale for forest regrowth: abandoned grazing and agricutural areas in southern Norway. Ambio, 27: Linnell, J. D. C., R. Aanes, J. E. Swenson, J. Odden, and M. E. Smith Translocation of carnivores as a method for managing problem animal: a review. Biodiversity and Conservation, 6: Linnell, J. D. C., M. E. Smith, J. Odden, J. E. Swenson, and P. Kaczensky Carnivores and Sheep Farming in Norway. 4. Strategies for the Reduction of Carnivore - Livestock - Conflicts: a Review. NINA Oppdragsmelding, 443: Smith, M. E., J. L. Hechtel, and E. H. Follmann Black bear denning ecology in Interior Alaska. Ursus, 9: Smith, M. E. and E. H. Follmann Grizzly bear, Ursus arctos, predation of a denned adult black bear, Ursus americanus. Canadian Field-Naturalist, 107: Manuskripter (In-prep) Smith, M. E. et al. Monitoring of the Pasvik-Inari brown bear population using DNA hair sampling: density and population size estimates. Smith, M. E. and F. O. Christiansen. The cost and efficacy of using herding and livestock guarding dogs to reduce sheep depredation in Lierne, Norway. Smith, M. E, Ø. Holand, K. Røed, J. Kumpula, and M. Nieminen. Movements of female semi-domestic reindeer during the breeding period related to mate choice. Smith, M. E, Ø. Holand, K. Røed, J. Kumpula, and M. Nieminen. Activity patterns of semi-domestic reindeer during the rut under different male compositions.

4 Smith, M. E., J. L. Hechtel, and E. H. Follmann. In prep. Black bear habitat use and den site selection in Interior Alaska. Submitted to Journal of Wildlife Management. (Under revision). Smith, M. E., C. L. Hunt, and C. J. Jonkel. In Prep. Testing of repellents and deterrents on captive and free-ranging black and grizzly bears. Norsk rapporter (første forfatter) Smith, M. E., H. G. Eiken, L. E. Ollila, C. Tobiassen, S. G.Bjervamoen, P. E. Aspholm og I. Wartiainen Hair snares applied to detect brown bears in the vicinity of farms in the Pasvik Valley Bioforsk Report Vol. 3 No. 169: Smith, M. E., H. G. Eiken, L. E. Ollila, C. Tobiassen, S. G.Bjervamoen, P. E. Aspholm og I. Wartiainen Forsøk med hårfeller som påvisningsmetode for brunbjørn nær gårdsbruk i Pasvikdalen høsten Bioforsk Rapport Vol. 3 nr. 145: Smith, M. E., L. Ollila, S.G. Bjervamoen, H.G. Eiken, P.E. Aspholm, A. Kopatz, J. Aspi, T. Kyykkä, T. Ollila, P. Sulkava, O. Makarova, N. Polikarpova, and I. Kojola Final Report: Monitoring of the Pasvik-Inari brown bear population using hair snares. Final Report Pasvik-Inari Trilateral Park Monitoring. A Project under the Interreg IIIA North Neighbourhood Programme and The North Calotte Council Environment Coop. 9 s Smith, M. E Effekt av etablering vindkraftverk på hjorteviltpopulasjoner. NVE og DN seminaret, Folketshus, Oslo, 3-4 November (The effect of establishing windmill parks on deer populations. Invited speaker at Norwegian Energy Department and Department of Nature Management Seminar). Smith, M. E Vindkraft på Hitra. En konsekvensutredning om fauna (ekskl. Fugl). Rapport utarbeidet for ENCO Environmental Consultants på oppdrag av Statkraft SF. 26s. (Wind power on Hitra. A consequence evaluation for fauna [excluding birds].) Smith, M. E Vindkraft på Smøla. En konsekvensutredning om fauna (ekskl. Fugl). Rapport utarbeidet for ENCO Environmental Consultants på oppdrag av Statkraft SF. 29s. (Wind power on Smøla. A consequence evaluation for fauna [excluding birds].) Smith, M. E Vindkraft på Stadlandet. En konsekvensutredning om fauna (ekskl. Fugl). Rapport utarbeidet for ENCO Environmental Consultants på oppdrag av Statkraft SF. 26s. (Wind power on Stadlandet. A consequence evaluation for fauna [excluding birds].) Smith, M. E., L. Kastdalen, og P. E. Sannes Elgens områdevalg. Kap. 6 (s.31-42) i: Kastdalen. Romerikeselgen og Gardermoutbyggingen. Hovedrapport fra Elgprosjekt på Øvre Romerike. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen. 115 s. (Moose habitat selection. Chap. 6 (pages 31-42) in L. Kastdalen (ed.), The moose of Romerike and building of Gardermoen [new international airport].) Smith, M. E Elgtrekk på Romerike - Sporregistrering fra 1988 til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Notat. 43s. (Seasonal moose migration in Romerike - Track registrations from County Governor's Environmental Dept. Report. 43 pp.) Smith, M. E Gardermoen elgprosjekt, rapport for sommeren Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen. Intern rapport. 45s. (Gardermoen moose project, Internal Report: sommer 1993 [Note: Gardermoen is a new international airport under construction]) Smith, M. E Black bear denning ecology in Interior Alaska. SFFL, FAGINFO: Naturforvaltning. Nr. 23: (SFFL, [National Information Service for Agriculture], Subject area: Natural Resource Management.) Norsk rapporter (med forfatter) Bjervamoen, S. G., H. G. Eiken, M. E. Smith, H. Brøseth, P. E. Aspholm, E. Maartmann, P. Wabakken, P. M. Knappskog og I. Wartiainen Populasjonsovervåkning av brunbjørn : Rapport for Sør-Norge, Bioforsk Rapport Vol. 3, Nr. 52: Hind L. J., I. Hansen, S. Brainerd & M. Smith El-sikring av bigårder mot bjørnengrep. Bioforsk Rapport, Vol. 2 Nr Brainerd, S., Levin, M., Smith, M., Karlsson, J. & Linnell, J Å leve med bjørn - birøkt i bjørneområder. En informasjonsbrosjyre fra NINA, Bioforsk og Viltskadecenter i Sverige. - Viltskadecenter, Ridderhyttan ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ; Bioforsk, Ås. 4 pp. Brainerd, S., Levin, M., Smith, M., Karlsson, J. & Linnell, J Å leve med bjørn - for innbyggere i bjørneområde. En informasjonsbrosjyre fra NINA, Bioforsk og Viltskadecenter i Sverige. - Viltskadecenter, Ridderhyttan ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ; Bioforsk, Ås. 4 pp. Brainerd, S., Linnell, J., Smith, M., Levin, M. & Karlsson, J Å leve med bjørn. Friluftsliv i bjørneområder. En informasjonsbrosjyre fra Viltskadecenter i Sverige, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Bioforsk - Svanhovd. - Viltskadecenter, Ridderhyttan ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim ;. 4 pp. Eiken, H.G., S. G. Bjervamoen, M. E. Smith, H. Brøseth, S. Wikan, L. Jensen, P.M. Knappskog, T-A. Bjørn, L. Ollila and P.E. Aspholm Populasjonsovervåkning av brunbjørn : Rapport for Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark Bioforsk Rapport Vol. 2 Nr. 47: Eiken, H. G., S. Wikan, M. E.Smith, L. Jensen, H. Brøseth, P. M. Knappskog, T. A. Bjørn, L. Ollila, & P. E. Aspholm Populasjonsovervåkning av brunbjørn : Rapport for Sør-Varanger, Finnmark for 2004 og Bioforsk Rapport Vol. 1 Nr. 62: 1-18.

5 Krogstad, S., F. Christiansen, M. E. Smith, O. C. Røste, N. Aanesland, R. H. Tillung og L. Thorud Forebyggende tiltak mot rovdyrskader på sau. Gjeting og bruk av vokterhund i Lierne. Sluttrapport: NINA fagrapport 41: (Mitigating measures for predation of sheep. Herding and the use of livestock guardian dogs in Lierne. Final Report: ) Linnell, J.D.C., M. E. Smith, J. Odden, P., Kaczensky, and J. E. Swenson Rovvilt og sauenæring i Norge. 5. Stategier for å redusere av rovvilt husdyr konflikter: en litteraturoversikt. NINA Oppdragsmelding 444:1-24. (A shortened Norwegian version of the publication above.) Hansen, I., M. E. Smith & Ø. Trondsen Bruk av vokterhund og andre forebyggende tiltak mot rovdyrskader på bufe - erfaringer fra USA. Planteforsk Grønn forskning 10/97: 47 pp. Hansen, I., M. E. Smith, og Ø. Trondsen Bruk av vokterhund og andre forebyggende tiltak mot rovdyrskader på bufe-erfaringer fra USA. Final Rapport, Norsk institutt for planteforskning. 14 s.(+5 vedlegg). (The use of livestock guardian dogs and other mitigating measures against livestock predation - experience from USA.) Linnell, J.D.C., M. E. Smith, J. Odden, P., Kaczensky, and J. E. Swenson Carnivores and sheep farming in Norway. 4. Strategies for the reduction of carnivore - livestock conflicts: a review. NINA Oppdragsmelding 443:1-118 Mysterud, I., J. E. Swenson, J. D. C. Linnell, A. O. Gautestad, I. Mysterud, J. Odden, M. E. Smith, R. Aanes, og P. Kaczensky Rovvilt og sauenæring i Norge: Kunnskapsoversikt og evaluering av forebyggende tiltak. Sluttrapport. 18 s. (Carnivores and sheep farming in Norway: a survey of the information and evaluation of mitigating measures. Final report.). Wartiainen, I., C. Tobiassen, S. G. Bjervamoen, M. E. Smith, S. Wikan og H. G. Eiken DNA analyse av sporprøver fra brunbjørn, Øst-Finnmark Bioforsk Rapport Vol. 3 Nr. 127: 1-28.

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud UTMARKSNÆRING CHRISTOFFER ELSFJORDSTRAND... 2 GEIR FISKNES... 2 BJØRN ROAR HAGEN... 3 ASBJØRN KJELLSEN... 5 ROLF TERJE KROGLUND...

Detaljer

Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén

Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén 601 Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv? John Odden Jenny Mattisson Geir Rune Rauset John D.C. Linnell Jens Persson Peter Segerström Henrik Andrén NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk

Detaljer

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012:

Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 72 2010 Populasjonsovervåkning av brunbjørn 2009-2012: DNA analyse av prøver samlet i Norge i 2009 Ingvild Wartiainen, Camilla Tobiassen, Henrik Brøseth, Mari

Detaljer

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen

Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen Scott M. Brainerd (red.) NINA Fagrapport 66 NINA Norsk institutt for

Detaljer

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden

Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden Hvor sårbare er bjørner for forstyrrelser i hiperioden En litteraturoversikt En utredning foretatt i forbindelse med Forsvarets planer for Regionfelt Østlandet, del 2 John D.C. Linnell Brian Barnes Jon

Detaljer

Metodikk for bestandsovervåking. - En litteraturgjennomgang. John D.C. Linnell Jon E. Swenson Arild Landa Tor Kvam

Metodikk for bestandsovervåking. - En litteraturgjennomgang. John D.C. Linnell Jon E. Swenson Arild Landa Tor Kvam Metodikk for bestandsovervåking av store rovdyr - En litteraturgjennomgang John D.C. Linnell Jon E. Swenson Arild Landa Tor Kvam nina oppdragsmelding 550 NINA NIKUs publikasjoner NINA NIKU utgir følgende

Detaljer

NINA Publikasjoner og annen formidling 2007 Publications, reports, lectures, seminars etc.

NINA Publikasjoner og annen formidling 2007 Publications, reports, lectures, seminars etc. NINA Publikasjoner og annen formidling 2007 Publications, reports, lectures, seminars etc. Publikasjoner merket med * er publisert i tidsskrifter/bøker med referee-behandling Artikler i internasjonale

Detaljer

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67

NINA. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. NINA Fagrapport 67 Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge Reidar Andersen Tore Bjerke Scott M. Brainerd Inga Bruteig

Detaljer

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT)

CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) CV for alle lærere ved Naturbruksfagskolen i Midt-Norden Studietilbud DYR I NÆRINGSVIRKSOMHET (Studietilbud i Sverige skal ikke godkjennes av NOKUT) KNUT AARSLAND... 1 ARNT NARVE BORDAL... 2 TURID BUVIK...

Detaljer

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6

Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 1123 Utredning om endring i yngleområdene for jerv og bjørn i rovvilt region 6 John D. C. Linnell, Ole-Gunnar Støen, Inger Hansen, Svein Eilertsen, Øystein Flagstad, Vincenzo Gervasi, Henrik Brøseth, Jon

Detaljer

Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge

Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge NINA Norsk institutt for naturforskning Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding Informasjonstiltak om store rovdyr i Norge Scott M. Brainerd Tore Bjerke NINA Fagrapport 69 NINA Norsk institutt

Detaljer

Sluttrapport for bjørn- sauprosjektet i Hedmark 1990-93

Sluttrapport for bjørn- sauprosjektet i Hedmark 1990-93 058 Sluttrapport for bjørn- sauprosjektet i Hedmark 1990-93 PetterWabakken Erling Maartmann o NINA NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING á Sluttrapport for bjørn- sauprosjektet i Hedmark 1990-93 PetterWabakken

Detaljer

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt www.nina.no NINA Temahefte 57 Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt John Odden, Jenny Mattisson, Vincenzo Gervasi og John Linnell Norskfor institutt for naturforskning Samarbeid og kunnskap framtidas

Detaljer

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander

Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Høsting og menneskelig påvirkning i ressursbegrensa villreinbestander Olav Strand; Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim. Dette prosjektnotatet fokuserer på bestands- og arealrelaterte problemstillinger

Detaljer

Pohjoismainen poronhoidontutkimuselin (NOR) Nordic Council for Reindeer Husbandry Research (NOR) Proceedings - Konferanserapport

Pohjoismainen poronhoidontutkimuselin (NOR) Nordic Council for Reindeer Husbandry Research (NOR) Proceedings - Konferanserapport Pohjoismainen poronhoidontutkimuselin (NOR) Nordic Council for Reindeer Husbandry Research (NOR) Proceedings - Konferanserapport The 14 th Nordic Conference on Reindeer and Reindeer Husbandry Research

Detaljer

Symposium om kongeørn

Symposium om kongeørn Symposium om kongeørn Stjørdal, Nord-Trøndelag 3. 5. oktober 2003 Nordisk kongeørnsymposium Stjørdal, Nord-Trøndelag 3.-5. oktober 2003 Innledning Det femte nordiske kongeørnsymposium ble holdt på Quality

Detaljer

Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995

Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995 424 _ Rovdyrprosjektene i Nord- Trøndelag Årsrapport 1995 Fc7. 22. Tor Kvam OleJakob Sørensen Overskaug Truls Eggen Finn Berntsen Jon Swenson ri 073 kristian NINA NIKU NINA Norsk institutt for naturforskning

Detaljer

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen

Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015. Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen 1179 Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2015 Henrik Brøseth Mari Tovmo Erlend B. Nilsen NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005

Detaljer

529 üiküii GaIWRLD[IvCr

529 üiküii GaIWRLD[IvCr 529 üiküii GaIWRLD[IvCr Reproduksjon og dødelighet hos norsk villrein Delrapport I En gjennomgang og oppsummering av litteraturen Thrine Moen Heggberget NINA Oppdragsmelding ex 3 mag IKKE TIL UTLÅN f NINA

Detaljer

Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts and mitigation

Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts and mitigation NINA Norsk institutt for naturforskning Snøhvit and Saami reindeer husbandry outlook, impacts and mitigation Snøhvit og samisk reindrift Framtidsutsikter, konsekvenser og avbøtende tiltak Prepared upon

Detaljer

Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr

Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr ISSN 1891-2281 Metodeutvikling for studier av bjørners predasjon på klauvdyr Ole-Gunnar Støen INA fagrapport 21 Institutt for naturforvaltning Universitetet for miljø- og biovitenskap 2012 Forord Dette

Detaljer

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004

Prosjekt Fjellrev. Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Per Flatberg, styreleder Teveltunet 15.november 2004 Prosjekt Fjellrev Prosjekt Fjellrev er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Naturvernforbund, WWF, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og Fiskeforbund

Detaljer

Vokterhundmanual. Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 129 2010

Vokterhundmanual. Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 129 2010 Bioforsk Rapport Bioforsk Report Vol. 5 Nr. 129 2010 Vokterhundmanual En veiledning til brukere av vokterhund som tiltak mot rovviltskader på bufe. Revidert utgave 2010. Inger Hansen 1, Frank Christiansen

Detaljer

Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991 2014. Christer M. Rolandsen, Erling J. Solberg, Bram Van Moorter og Olav Strand

Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991 2014. Christer M. Rolandsen, Erling J. Solberg, Bram Van Moorter og Olav Strand 1145 Dyrepåkjørsler på jernbanen i Norge 1991 2014 Christer M. Rolandsen, Erling J. Solberg, Bram Van Moorter og Olav Strand NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en elektronisk serie fra 2005 som

Detaljer

Bachelorgradsoppgave

Bachelorgradsoppgave Bachelorgradsoppgave Arealbruk hos gaupe i norske reindriftsområder i forhold til de fastsatte forvaltningssonene. Area use by lynx in Norwegian reindeer herding areas in relation to the managements zones.

Detaljer

Publikasjonsliste for Lars Petter Hansen fra 1975 til og med 2000

Publikasjonsliste for Lars Petter Hansen fra 1975 til og med 2000 Publikasjonsliste for Lars Petter Hansen fra 1975 til og med 2000 Theses Hansen, L.P. 1977: Karakteristikk av noen fiskearter i Nordre Øyeren med særlig vekt på alder, vekst og reproduksjon hos mort, Rutilus

Detaljer

Vokterhund som supplerende tiltak mot rovviltskader

Vokterhund som supplerende tiltak mot rovviltskader Vokterhund som supplerende tiltak mot rovviltskader Inger Hansen Planteforsk Grønn Forskning 18/2002 ISBN 82-479-0312-1 ISSN 0809-1757 2002 Pris: NOK 100,- For bestilling kontakt: Planteforsk Tjøtta, 8860

Detaljer

Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 6-2009 Ulv i Skandinavia

Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 6-2009 Ulv i Skandinavia Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 6-2009 Petter Wabakken, Åke Aronson, Thomas H. Strømseth, Håkan Sand, Erling Maartmann, Linn Svensson og Ilpo Kojola Ulv i Skandinavia Statusrapport for vinteren

Detaljer

Trekk-og vandringsforholdtil elg merketi Løtenog Stor-Elvdal kommuner

Trekk-og vandringsforholdtil elg merketi Løtenog Stor-Elvdal kommuner Trekk-og vandringsforholdtil elg merketi Løtenog Stor-Elvdal kommuner Bemt-Erik Sæther MortenHeim 14 Cs t - %> " NORSK INSTITUIT FOR NATURFORSKNING Trekk- og vandringsforhold til elg merket i Leften og

Detaljer

Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007

Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 463 Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007 Erling J. Solberg Christer M. Rolandsen Ivar Herfindal Morten Heim NINAs publikasjoner NINA Rapport

Detaljer