Sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene/ sykehusene, kommunene og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene/ sykehusene, kommunene og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst"

Transkript

1

2 Målgruppe: Sykepleiere og sykepleieledere ved helseforetakene/ sykehusene, kommunene og utdanningsinstitusjoner i Helse Sør-Øst Målsetting: Å skape en møteplass for drøfting av faglig utviklingsvirksomhet Å inspirere til faglig utvikling på arbeidsplassen Å synliggjøre klinisk sykepleie Å stimulere til dokumentasjon og presentasjon av klinisk praksis Å presentere faglige prosjekter som det arbeides med innenfor sykepleietjenesten HOVEDFORELESERE: Frode Gallefoss, Forskningssjef, Sørlandet sykehus. Glenn Haugeberg, Professor og Hanne K. Vestaby, spesialsykepleier, Sørlandet sykehus Øystein Eiring, Psykiater, Kunnskapssenteret Ingrid Heimark, Erfaringskonsulent, Klinikk for Psykisk helse, Sørlandet sykehus Simone Kieling, Brukerrepresentant Solveig H. Songe, Sykepleier, Kristin Bårdsen Aas, sykepleier og Glenn Mathisen Brukerrepresentant brukerstyrt HIV poliklinikk, Sørlandet sykehus Trulte Konsmo, Seniorrådgiver, Kunnskapssenteret Karianne Vassbakk Brovold, PhD Stipendiat, Senter for kreftbehandling, Sørlandet sykehus Kari Hansen Berg, PhD stipendiat, Reumatologiisk avdeling, Sørlandet sykehus Programkomitè 2015: Vibeke Kristiansen Akershus Universitetssykehus, Bjørg Torild Stranden Langmo og Christine Råheim Borge Lovisenberg Diakonale sykehus, Merete Skogen Birkelund Martina Hansens Hospital, Siv K. Stafseth OUS,, Elisabeth Alstad OUS, Anne-Berit Schelbred og Anca Maria Yttri Sykehuset i Vestfold, Kari Kjønsberg avd. psykiatri, Anne Karine Østbye Roos Sykehuset Østfold, Berit Nordland Sørlandet sykehus, Rita Botnan, Vestre Viken. Lokalkomité Sørlandet sykehus 2015: Berit Nordland, Gudrun H. Thomassen, Laila Hamar, Ingeborg Rønning Eikeland, Sandrine Schuhler Slotten, Vivi Haavik Tønnessen, Anne Lill Berthelsen, Harald Meberg, Linda Kvilekval. Priser og påmelding: Konferanseavgift begge dager: kr 1600,- m/lunsj/kaffe Konferanseavgift èn dag: kr 800,- m/lunsj/kaffe (Konferanseavgift èn dag dekkes for alle forelesere) Vi har reservert rom på Ernst hotel. Dette må du selv bestille. Referanse nummer:1039r Tlf.nr: for å booke rom / sende mail til Enkeltrom: kr 1050,- dobbeltrom kr 1150,- Konferansemiddag: kr 495,- eksl. drikke Påmeldingsfrist: 6. februar 2014 Bindende påmelding skjer via

3 Program 11. mars dag 1 Kl Registrering Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Velkommen Kulturelt innslag United4Health. Frode Gallefoss Go Treat It. Glenn Haugeberg og Hanne Vestby Pause Hva er viktig for deg? Trulte Konsmo Lunsj Parallellsesjoner SESJON A Kl Implementering av ERAS-protokoll for pasienter som opereres elektivt for colorectalcancer. Ruth Gudrun Seland Thue kl Kvalitet på smertebehandling ved kirurgiske sengeposter Sørlandet sykehus. Stine Thorvaldsen Smith SESJON B Kronisk insomni blant kvinner og menn med atrieflimmer. Monica Bukkøy Kjetland Jeg er mer enn mitt arbeid. Bente Hamnes, Aud Rønningen, Åse Skarbø Brukerundersøkelse Øre- Nese- Hals Operasjonsseksjon 3H. Kari Svendsen Østby Behandlingslinje for voksne pasienter med hjernesvulst. Eli Torgrimsen SESJON C PLENUM Kl Erfaringsperspektivet: Den tredje foten for god behandling Ingrid Heimark. Erfaringskonsulent Kl Seksjonsvise leveregler. Anne Karine Roos Kl Bruk av e-læring i spesialisthelsetjenesten - hva nå? Ivan Dahl Kl Pause/ Poster Er det en sosial vending i norsk rehabiliteringspolitikk? Anne-Stine Bergquist Røberg Kl Festmiddag

4 Program 12. mars dag 2 Kl Kl Kl Brukerstyrt HIV poliklinikk v/ Solveig Songe, Kristin og bruker Pause Parallellesesjoner SESJON D SESJON E Hvordan lykkes med utvikling av en helsefremmende og kunnskapsbasert praksis i psykisk helsevern? Anca Maria Yttri Risikomøte som pasientsikkerhetstiltak på Sykehuset i Vestfold. Lene Skoglund Medisinsk simulering i psykisk helsevern noen erfaringer fra Sykehuset Innlandet. Johnny Sandaker Om døden med andre ord. Laila Hov Individuell jobbstøtte og integrert behandling Åse Marie Olsen, Magne Hammerstad Pasienterfaringer med tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold i institusjon en kvalitativ studie. Bjørn Stensrud Hvordan tilgang til egen pasientjournal og kommunikasjon med helsepersonell på sikker e-post påvirker pasientrollen. Torun Wibe Lærings og mestringskurs for blærekreftpasienter. Margrete Ronge Kl Kl Pause/ Poster Parallellsesjon SESJON F CEN- Sertifisert akuttsykepleier Raymond Bårdsen / Kim Gaarde Medisinske team på lik linje med traumeteamen utopi? Line Todal SESJON G High flow versus CPAP. Helene Engesland «Barnesykepleiers erfaringer med utøvelse av familiesentrert omsorg på familierom i neonatalavdeling. Linn Trapnes Mølnvik, Trine Ubostad

5 Substitusjonsbehandling i sykehus. Ingunn Schaug Sykepleieres erfaringer og opplevelser med overlys og lysmatter ved lysbehandling til nyfødte. Anne Marit Føreland, Lene Rosenberg Kl Lunsj Plenum Kl I CAN Livsstilsendringer for kreftpasienter under behandling med cellegift. Lar det seg gjennomføre? Karianne Vassbakk Brovold Livskvalitet og seksuell helse Kari Hansen Berg Kl Pause Kl Samvalgsverktøy Øystein Eiring Kl Samvalg- tør vi dele makt med pasienten? Simone Kieling, Brukerrepresentant Kl Oppsummering

6