Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog"

Transkript

1 Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog

2 Innhold MF som studiested Oslo - den pulserende studentbyen 5 Spenning og refleksjon - MF utfordrer! 6 Ut i verden, inn i kulturer 9 Praktisk informasjon 10 4 studenter om MF 12 Om studiene 14 Hva kan jeg bli? 16 Bachelorprogram 17 Årsstudium i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) 19 Årsstudium i Tverrkulturell kommunikasjon 20 Bachelor i Kultur og samfunnsfag, studieretning Ungdom, kultur og tro 21 Bachelor i Kultur og samfunnsfag med studieemner i KRL 22 Bachelor i teologi 23 Enkeltemner på bachelornivå 24 Profesjonsstudiet i teologi 27 Masterprogram Disiplinbasert master i kirkelig undervisning (kateket) 30 Master i diakoni 31 Master i teologi 33 Disiplinbasert master i kristendomskunnskap 35 Erfaringsbasert master i kristendomskunnskap 37 Studietabell En forenklet, grafisk fremstilling av gradsstudiene ved MF 38 2

3 3

4 4

5 Oslo - den pulserende studentbyen Velkommen til Oslo og Det teologiske Menighetsfakultet Ingen by i Norge har flere studietilbud enn Oslo. Men studenter skal ikke bare studere. Det som gjør Oslo så unik som studentby, er kombinasjonen av mange studietilbud og mulighetene for en aktiv studenttilværelse utenom studiene. Ingen by har så mange teatre, kinoer, kafeer, konserter eller turmuligheter i umiddelbar nærhet som hovedstaden. Ingen annen by har et så stort kulturelt mangfold, så mye usmakt mat og så store variasjoner bydelene imellom. Oslo byr også på et rikt kirke- og organisasjonsliv du kan engasjere deg i. Mange av studentene ved Det teologisk e Menighetsfakultet (MF) har funnet seg til rette i en av Oslos større eller mindre menigheter. Midt på Majorstuen, i det mangfoldet av tilbud som hovedstaden byr på, ligger Det teologiske Menighetsfakultet. Det teologiske Menighetsfakultet (MF) er en privat vitenskapelig høyskole, akkreditert i henhold av Lov om universiteter og høyskoler av MF ble grunnlagt i 1907, og er i dag landets største teologiske utdanningsinstitusjon med ca. 90 ansatte og ca. 900 studenter på bachelor, master og Ph.D.-nivå. 5

6 Spenning og refleksjon - MF utfordrer! Ved MF kan du utdanne deg til prest, kateket eller diakon i Den norske kirke, eller velge mellom en rekke bachelorog masterprogrammer som gir kompetanse for virksomhet i skole, samfunn eller kirke, samt ett Ph.D.-program (doktorgradsutdanning). Institusjonen tilbyr også emner og studieprogrammer med sikte på tjeneste i Den katolske kirke, Metodistkirken, Pinsebevegelsen og Frelsesarmeen. I møte med ny kunnskap og i dialog med studenter og lærere utfordres du som person. Gjennom faglig veiledning får du prøvet ut dine refleksjoner i møte med fagene. Gjennom øvelser, veiledningsgrupper og praksisveiledning får du respons på hvordan du fungerer i en fremtidig yrkesrolle. Gjennom kritisk tenkning og prøving av egne argumenter får du utvidet forståelseshorisont. I læringsmiljøet på MF er det mye aktivitet i ulike sammenhenger, ikke bare i forbindelse med undervisningen. Vi ønsker et MF der undervisningsrom, grupperom, bibliotek, andaktsrom, café og trimrom kan være veksthus for hele mennesker! Studentene på MF er opptatt av å ivareta fellesskapets interesser og behov. Et viktig arbeid i denne sammenheng er å forsøke å skape et åpent, godt og trygt miljø blant student ene. Studentene er representert i alle styrende organe r, samt i lokale og nasjonale studentorganisasjoner. Hver dag er det forskjellige samlinger i kapellet: morgenbønn, andakt eller gudstjeneste. Kapellet er alltid åpent og dersom du ønsker å være i stillhet, tenne et lys eller be en bønn er du velkommen til å bruke kapellet. MF har to studentprester som du kan snakke med om ting som opptar deg. Noen ganger trenger man at noen kan lytte, og kanskje be en bønn. Studentprestene har taushetsplinkt. 6

7 7

8 8

9 Ut i verden, inn i kulturer Utenlandsopphold - Noe for deg? Som student ved MF kan du skaffe deg kunnskap og opplevelser fra et annet land, eller til og med en annen verdensdel. MF har samarbeidsavtaler om studentutveksling med utdanningsinstitusjoner i USA, Canada, Afrika, Asia og Europa. Prinsippet bak studentutvekslingen er at du fortsatt er MF-student mens du tilegner formell kompetanse ved en annen utdanningsinstitusjon. Et semester i utlandet kan dermed gi uttelling som om du var på MF. I Europa tilrettelegges studentutvekslingen i rammen av Erasmus-programmet. MF har utvekslingsavtaler med universiteter i Tyskland, Storbritannia, Italia og Tsjekkia. I Norden er MF en del av Nordplus-programmet der alle de nordiske fakulteter samarbeider. Det er en målsetting for MF at studenter på flerårig studieprogram skal ha studieopphold i utlandet. MF arrangerer også kortere studiereiser som en del av egen undervisning. Studiereisene har spennende reisemål som for eksempel England, Italia, Hellas og Israel. Reiselederne er MFs egne lærere. MF har en egen internasjonal konsulent som hjelper deg til å finne fram til ditt mest spennende semester i studiet. Har du egne ideer, hjelper vår konsulent deg så langt som mulig. Internasjonal konsulent: Tlf: / , E-post: 9

10 Praktisk informasjon Søknad om opptak Opptakskrav for alle begynnerstudier på bachelornivå er generell studiekompetanse, eventuelt realkompetansevurdering for søkere over 25 år. Det kan være begrenset plass på enkelte studier. For mer informasjon om opptakskrav generelt, se Søkerhåndboka, ring eller se For spesielle forhold, ta kontakt med MF. Søknadsfrister Søknadsfrist til begynnerstudier er 15. april (1. mars for spesielle søkergrupper) for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret. Søknad til begynnerstudier som starter opp om høsten går via Samordna Opptak. Til øvrige studier søker du på eget skjema som fås ved henvendelse til MF, eller lastes ned fra MFs hjemmeside. Alle søknader om opptak til studier som begynner i vårsemesteret sendes direkte til MF. MF har lokale opptak til vårsemesteret med søknadsfrist 1. desember. Søknadsfrist til masterstudiet er 1. desember for vårsemesteret og 1. juni for høstsemesteret. Søknadsskjema kan lastes ned fra MFs nettside eller fås ved henvendelse til fakultetet. Du kan også søke elektronisk: Gå inn på Der ligger det link til søknadsweben. Støtte Alle MFs studietilbud gir krav på støtte fra Lånekassen. Det er i tillegg egne reisestipender på MF for utenlandsopphold, og støtte til utveksling fra Nordplus til Skandinavia, Erasmus til Europa og Lånekassen ellers i verden. Studentvelferd MF har to studentprester, lesesal, PC-stue, studentcafé, treningsrom, gymsal og sofakjeller. Bygget er tilpasset 10

11 funksjonshemmede. Alle studenter på MF er medlemmer i Studentsamskipnaden i Oslo (SiO), som har egne tilbud som sosionom, psykolog, prest og gratis lege, treningsrom, kantiner, bibliotek og bokhandel. Bolig kan du skaffe gjennom SiO, internt på MF eller på egen hånd. Studentdemokrati Er du student bør du engasjere deg for din studiehverdag. Det kan du gjøre ved å delta på allmøter der viktige saker skal tas opp, du kan bli med i studentrådet, sitte i fagråd og miljøutvalg, være fadder for nye studenter, i det hele tatt gjøre noe for deg selv og dine medstudenter. Studieveilederne Studieveilederne kan hjelpe deg med informasjon om studiene. De vil også hjelpe deg å utarbeide en utdanningsplan tilpasset din studiesituasjon. For ytterligere informasjon, kontakt: Studieveileder for bachelor Tlf: / , E-post: Studieveileder for master og teologi Tlf: / , E-post: Deltidsstudier MF tilbyr studier på deltid med undervisning på kvelder og helger i KRL grunnstudier, i enkelte fordypningsemner i KRL og på erfaringsbasert master i KRL fagdidaktikk. Mer informasjon om nye emner og deltidsstudier finner du på MFs hjemmesider. 11

12 4 studenter om MF Ingebjørg Seim holder på med grunnstudier i KRL på MF. Jeg har brukt året til å finne ut hva jeg tenker videre, om jeg skal bruke emnet som en del av utdannelsen for å bli lærer eller gå videre med teologistudier, og nå har jeg bestemt meg: Jeg tar fatt på teologistudiet. Jeg har kommet fram til at teologi er et studium som rommer mye. Man kan fordype seg i ulike tekster, studere teologihistorie, tilegne seg kunnskap om det å møte mennesker i ulike situasjoner, men først og fremst ser jeg fram til å lære mer om og studere Jesus. Hans betydning for historien, hans betydning i dag og hvordan man kan nå ut med det kristne budskapet. Å studere ved MF er veldig sosialt. Alltid noen som er klar for en liten pust i kantina for en kaffe og en prat. Det er dette jeg setter pris på med MF og studiet, man kan ta del i alle mulige sosiale aktiviteter som skidag og kaffekos i kantina samtidig som man studerer i hyggelige omgivelser. Elise Skjelvik Ottesen er på profesjonsstudiet i teologi på MF. Jeg skal bli prest og går mitt sjette semster på MF. Nå er jeg halvveis i studiet og kan lese både hebraisk og gresk. For fem år siden hadde jeg 12

13 aldri trodd at jeg skulle studere teologi, men nå har jeg ikke lyst til noe annet enn å bli prest. Jeg trives godt på MF - både faglig og sosialt. Jeg føler det er plass til hele meg her og det synes jeg er viktig. Dessuten er det viktig å føle seg både sett og hørt i miljøet, og det gjør jeg her. Å studere det jeg tror på kan være utfordren de, men jeg opplever stadig at jeg blir sterkere! Johne Stødle er på masterstudiet i teologi på MF. Jeg syr min egen master i teologi med vekt på fag som relaterer seg til kultur og menneskesyn. Jeg ønsker å fordype meg i spørsmål som handler om hva det vil si å være menneske i vår tid, og hvordan den kristne tro kan møte tendenser i vår kultur. Jeg har valgt dette både fordi det er enormt aktuelt og utadrettet, og jeg tror fagene gir meg en anvendelig kompetanse til bruk både i og utenfor kristne institusjoner. Jeg ønsker også etterhvert å jobbe med sjelesorg, og ser forståelsen av mennesket og kulturen som avgjørende i mitt arbeid. Solveig Johannessen er på bachelorprogrammet Ungdom, kultur og tro (UKT) på MF: Jeg studerer UKT fordi det er et studie som er relevant for eget liv og for de jeg skal jobbe med. Vi er i mindre klasser og det gjør at vi blir godt kjent og klassen blir et trygt sted å utvikle seg i. Vi har praksis gjennom alle tre årene, noe som gjør at vi får lov til å komme i kontakt med ungdommer, lære om og av dem - og se det vi lærer, i praksis. UKT er et stilig studie - jeg lærer masse om meg selv, teamarbeid, menighet og relasjoner. Det har gitt og gir meg masse. Jeg er knallfornøyd med å gå på UKT! 13

14 Om studiene Velg perspektiv Studiene på MF vil både utfordre og stimulere troen, utvide horisonter og gjøre deg bevisst på ulike virkelighetsbilder. Mange starter på grunn av interesse, uten å vite hva de vil bli, og erfarer at veien til arbeidslivet blir til i løpet av studietiden. Andre har en klar overbevisning om å bli prest, diakon, kateket, lærer, ungdomsarbeider eller noe annet. Det viktigste utgangspunktet for studietiden er lysten til å lære noe, og en dag kunne jobbe med det du har studert. Å bestemme deg for hva du skal studere og bli, er både en viktig og krevende utfordring som vil påvirke din framtid. Dette valget vil styre hva du kommer til å jobbe med og hvordan. På landets største teologiske læringssted kan du både velge en utdannelse som gir kontakt med mennesker i viktige livssituasjoner samtidig som du fordyper deg i livets store spørsmål. Du får tid til å velge retning og spesialisering. På MF lærer du om egen og andres tro, innsikt du alltid vil ha bruk for så lenge du jobber med mennesker. Variert studietilbud Studienes omfang måles i studiepoeng. Ett års fulltidsstudium gir 60 studiepoeng (sp). De fleste enkeltemner er på 10 sp. Studieåret er delt inn i to semestre. Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr fem studieprogram på lavere nivå (bachelornivå), to studieprogram på både høyere og lavere nivå (Master i teologi og Profesjonsstudiet i teologi) og seks studieprogram på høyere nivå. I tillegg er det mulig å avlegge enkelte studier (f.eks. årsstudium i KRL) som enkeltemner, dvs. av et halvt års varighet eller mindre. 14

15 15

16 Hva kan jeg bli? Å bestemme deg for hva du skal studere og bli, er både en viktig og krevende utfordring. Den vil påvirke din framtid. Valget vil styre hva du vil jobbe med og hvordan. En utdannelse fra MF vil gi deg mulighet til å jobbe i kontakt med mennesker i viktige livssituasjoner og med de store spørsmålene i livet. Som student på MF vil du lære om egen og andres tro. Det er noe du alltid vil ha bruk for så lenge du jobber med mennesker Her finner du eksempler på stillinger som studenter fra MF går inn i etter fullført utdannelse: Prest Prest er fellesbetegnelse for prost, sokneprest, kapellan, menighetsprest, misjonsprest, institusjonsprest (fengsel, sykehus o.l.), feltprest (i forsvaret) og andre spesialstillinger som f. eks. studentprest. Prestens oppgaver er blant annet: - Forkynne Guds ord på gudstjenester og på møter - Utføre kirkelige handlinger: dåp, nattverd, konfirmasjon, skriftemål, vigsel, begravelse - Sjelesorg - Konfirmantopplæring - Besøkstjeneste - Kontakt med skolen - Føring av kirkebok Du kan lese mer om profesjonsstudiet i teologi på side 27. Kateket Kateketen er leder av undervisningsarbeidet i menigheten. Kateketens hovedoppgave er dåps- og konfirmasjonsopplæring og voksenundervisning. Blant kateketens oppgaver er: - Organisering og gjennomføring av menighetens dåpsopplæring i samsvar med gjeldende plan for dåpsopplæring og menighetens konfirmantopplæring i samsvar med gjeldende plan for konfirmasjonstiden - Pedagogisk veiledning i arbeidet blant barn, unge og voksne - Lederrekruttering og veiledning - Forberedelse og evt. gjennomføring av gudstjenester i tilknytning til undervisningsoppdraget - Planlegging og gjennomføring av samarbeidet mellom menighet og skole Du kan lese mer om studiet som fører fram til kateket på side

17 Diakon En diakon er en omsorgsarbeider som jobber med et kristent utgangspunkt. Enten arbeidet er rettet mot gamle eller unge, er det deres behov som står i fokus. Det er tjenesten for medmennesket som er primæroppgaven. Blant diakonens oppgaver er: - Planlegging og samordning av dette arbeidet i menigheten - Ledertrening av frivillige medarbeidere gjennom kurs og veiledningsvirksomhet - Kontakt og besøksarbeid - Sorgarbeid - Hjelp til mennesker i vanskelige livssituasjoner - Koordinering og samarbeid med det offentlige helse- og sosialvesen, kultursektor og med frivillige humanitære organisasjoner i lokalsamfunnet. Du kan lese mer om master i diakoni på side 30. Misjonær Misjonærer kan ha forskjellige yrkesutdannelse som f. eks. sykepleier, agronom, prest, økonom, lærer, diakon, tekniker, administrator. De har likevel det til felles at de arbeider utenlands for å gjøre den kristne tro kjent for nye folkegrupper. Misjonærer tilhørende Den norske kirke eller et annet kirkesamfunn tilsettes og sendes ut av de frivillige misjonsorganisasjonene med tilslutning til kirken/ kirkesamfunnet. Under tjeneste ute har misjonærene lønn uavhengig av utdannelse og stilling. Lønnen tar hensyn til familiestørrelse og levekostnader i det enkelte land. Andre stillinger studenter ved MF går inn i etter endt utdannelse er blant annet lærer, rådgiver, journalist og forsker. 17

18 18

19 Bachelorprogram Årsstudium i Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (KRL) Norges religiøse landskap er flytende og stadig i endring. Å studere KRL er å sette seg inn i de store spørsmålene om tro og livssyn. Hva er kilden til kristen og annen religiøs tro? Årsstudium i KRL består av 50 studiepoeng (sp) grunnstudier i KRL og enten 10 sp exphil eller 10 sp fordypning i KRL. Grunnstudiene i KRL er det naturlige sted å starte på MF. De utgjør inngangsport og basis for de fleste studieprogram fakultetet tilbyr. De gir deg oversikt over de ulike fagene og grunnleggende kunnskap om de fleste temaer du senere vil studere på MF. Med grunnstudiene får du en bred innføring i vår tids religiøse landskap. Sentrale fagområder er bibelfag, kristen livstolkning, kristendommens historie, konfesjonskunnskap, livssyn, religionsvitenskap, religionspedagogikk og religionsdidaktikk. KRL er et vitenskapelig basert studium. I studiet av Bibelen vil du få anledning til å trenge dypere inn i den store fortellingen om Guds handling med verden, og hvilke forhold ditt liv har til denne fortellingen. Den vitenskapelige tilnærmingen innebærer å lese teksten og tolke tradisjoner på en kritisk og konstruktiv måte. FAKTA Varighet: 1 år/ 60 studiepoeng (sp). Årsstudium i KRL utgjør 50 sp KRL og enten 10 sp exphil eller 10 sp fordypning i KRL Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak. 1. desember for studiestart om våren. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Veien videre: Studiet inngår i de fleste studieprogrammene MF tilbyr. Årsstudiet i KRL kan innpasses som fjerde året av en allmennlærerutdanning. Det forutsetter imidlertid at en i tillegg til grunnstudier i KRL (50 sp) velger 10 sp fordypning i KRL (og ikke Exphil), til sammen 60 sp KRL. 19

20 Årsstudium i Tverrkulturell kommunikasjon Forskjellen i språk, historie, tro og virkelighetsoppfatning har betydning for hvordan vi kan ha kontakt med folk fra andre kulturer. Hovedfokuset i årsstudiet i Tverrkulturell kommunikasjon er forholdet mellom ulike kulturer og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av de barrierene som kulturforskjellene kan utgjøre. Studiet i tverrkulturell kommunikasjon er et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet og Mediehøgskolen Gimlekollen (MhG). MhG arbeider i hovedsak innenfor fagfeltene journalistikk og kommunikasjon, mens MF har som hovedmål å utdanne i teologi og KRL for tjeneste i kirke, skole og samfunn. I disse utdannelsene og i de yrkene som utdannelsene kvalifiserer for, er innsikt i tverrkulturell kommunikasjon av sentral betydning. Dette har sammenheng med en økende bevegelse av mennesker, teknologi og kulturytringer mellom ulike verdensdeler og ulike kulturer. Vår tid preges også av utfordringer som er globale i sin karakter - det gjelder ikke minst spørsmål som menneskerettigheter, demokrati og livssyn. Arbeid med tverrkulturell kommunikasjon blir viktig som grunnlag for faglig virksomhet på stadig flere områder. Studiet er relevant for alle som ønsker en dypere forståelse av det kulturelle mangfoldet som vi lever i, og hvorfor samfunnet er blitt slik det er. Det er særlig aktuelt for mennesker som gjennom sin yrkesutøvelse eller i annen sammenheng vil arbeide sammen med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn sin egen, enten i Norge eller i et annet land. Dette kan også gjelde skole, helse/sosial eller annen offentlig tjenesteyting, frivillige organisasjoner eller internasjonalt arbeid som bistand, misjon eller næringsliv. Studiet kan inngå i MFs bachelor i kultur og samfunnsfag med studieemner i KRL. FAKTA Varighet: 1 år/ 60 studiepoeng (sp) Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Studietur: 4 ukers studietur til Kina inngår og koster ca ,- 20

21 Bachelor i Kultur og samfunnsfag, studieretning Ungdom, kultur og tro Er kirken også en kirke for ungdom? Hvordan forkynner og kommuniserer vi til ungdom? Hva preger ungdomstiden? Ønsker du en utdannelse hvor praksis og teori er integrert? Dette og mye mer vil du lære om på bachelorstudiet Ungdom,kultur og tro. Studiets primære siktemål er å utruste til tjeneste som ungdoms- og menighetsarbeider i kirken og i kristne organisasjoner. Utdannelsen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i andre sammenhenger i samfunnet. Hva innebærer det å være en ungdomsleder? Hva betyr det konkret for deg? Hvilke utfordringer møter du som ungdomsleder? Hva slags erfaringer og kompetanse sitter du med som det bygges videre på? I hele studiet legges det vekt på å utvikle ungdomslederens faglige identitet og sevforståelse. Studenten arbeider med egen troshistorie, holdningsskapende undervisningsprosesser, integrasjon mellom teori og praksis og spørsmål rundt egen tro og spiritualitet. Er ungdomsarbeid virkelig en del av menigheten? Hvis det ikke er det, hvordan kan det bli integrert? Hva skal til for at konfirmanter vil ønske å bli værende i kirken? Studieprogrammet understreker at ungdomsarbeid og ungdom er en sentral del av kirken og ikke en forberedelse for å bli en del av den. Derfor vektlegges temaer som ledelse, medarbeiderskap, frivillighet, ungdomsteologi og ungdomsdiakoni. Hva mener vi med ungdomskultur og ungdomsmiljø? Hva blir formidlet i dagens musikk, massemedier og populærkultur? Hva er subkultur? Er kirken blitt en egen subkultur for de få innvidde? Hva mener vi med postmodernitet, og hvilke konsekvenser har det for ungdommers livstolkning? Ungdommens kulturytringer skifter fort. Vi ønsker å gi innføring i pedagogiske og teologiske verktøy som overlever dagen i dag. Samtidig søker vi gjennom undervisningen å relatere verktøyene til sammenhenger hvor ungdom ferdes. Det skjer i utstrakt grad ved ulike former for praksis i utdanningen. Et viktig mål i denne sammenheng er å hjelpe studentene til å utvikle evner til å tolke kulturen der de er. Slik kan dette brukes konstruktivt i ungdomsarbeidet. Studieplanens struktur er i hovedsak bygget opp av et fast system av emner på 100- og 200-nivå. De enkelte emnene har et omfang på 10 studiepoeng. Noen emner henger sammen og utgjør en større fordypning eller spesialisering. Praksis 21

22 vil være en integrert del av studiehverdagen. Studiet har en praksisdel i hvert semester, fortrinnsvis i et team med andre studenter. I hele praksisperioden får man veiledning. FAKTA Varighet: 3 år/ 180 studiepoeng (sp) Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Veien videre: Bachelorstudiet gir mulighet for videre masterstudier i kristendomskunnskap, diakoni, kirkelig undervisning og teologistudiet. Studiet kvalifiserer for arbeid som ungdoms- og menighetsarbeider i kirken og i kristne organisasjoner. Utdannelsen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i ulike sammenhenger i samfunnet. Bachelor i Kultur og samfunnsfag med studieemner i KRL Bachelor i Kultur og samfunnsfag med studieemner i kristendom, religion og livssyn (KRL) har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Graden består av 80 studiepoeng KRL (årsstudier i KRL - 60 sp og fordypningsstudier i KRL - 20 sp) og 20 studiepoeng examen philosophicum/ examen facultatum. De øvrige 80 studiepoeng kan enten velges fritt av emner på grunn- og fordypningsnivå ved MF eller ved andre studiesteder og innpasses i bachelorgraden i kultur- og samfunnsfag. Ønsker en å bygge videre på bachelorgraden og ta disiplinbasert master i kristendomskunnskap eller disiplinbasert master i kirkelig undervisning stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå. Studieprogrammets overordnede mål er å gi studenten grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning. Studiet skal også gi studenten kunnskap om andre religioner og livssyn som levende kilder for tro, moral og livstolkning. 22

23 FAKTA Varighet: 3 år/ 180 studiepoeng (sp) Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samorda Opptak. 1. desember for studiestart om våren. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse Veien videre: Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap. Bachelor i teologi Vil du studere teologiske fag? Har du tilhørighet til et luthersk, metodistisk, katolsk eller pentekostalt kirkesamfunn? Bachelorgraden i teologi har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Graden består av 80 studiepoeng KRL og 20 studiepoeng examen philosophicum/ examen facultatum. De øvrige 80 sp velges fritt av teologiske- og kristendomsfaglige emner og skal inneholde praktisk teologi og studium av minst ett teologisk språk. FAKTA Varighet: 3 år/ 180 studiepoeng (sp) Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samorda Opptak. 1. desember for studiestart om våren. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/ søknadsweb. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Veien videre: Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap og teologi 23

24 Enkeltemner på bachelornivå Enkeltemner er frittstående emner som tas alene eller i tilknytning til andre fagkombinasjoner på bachelornivå. Hvert emne gir 10 studiepoeng. Opptakskrav til enkeltemner er generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Enkeltemnene gir poengmessig uttelling i en bachelorgrad. Søknadsfrist er 1. juni for studiestart om høsten og 1. desember for studiestart om våren. Søknadsskjema fås ved henvendelse til MF eller lastes ned fra MFs hjemmeside. Fordypningsstudier i KRL Fikk du smaken på KRL-faget på grunnstudiene, blir du ikke skuffet om du fortsetter med fordypningsstudier i KRL. På fordypningsstudiene går du dypere i spørsmålene som ble berørt på grunnstudiene. Og enda bedre: Her velger du selv hvilke emner du vil ta. Noen av disse tar for seg helt sentrale kristne temaer: Hvem er Jesus? Hvordan kan teologi og religion hjelpe oss å forstå hva et menneske er? Andre emner går inn på mer spesielle temaer: Hvordan lese Bibelen som litteratur? Hva skjedde egentlig under reformasjonen? Hvilken rolle har religion i vår tid? Hvordan er forholdet 24 mellom religion og estetikk? Det undervises også i islam, i metodismens historie og teologi og i pentekostal bibelbruk og hermeneutikk. Pentekostal teologi Pentekostal teologi tar utgangspunkt i Pinsebevegelsens måte å tenke menighet, trosliv og Den Hellige Ånds gjerninger. MF har i samarbeid med Pentekostalt senter for ledelse og teologi utviklet seks emner i pentekostal teologi som tar sikte på å presentere sentrale deler av pentekostal teologi på akademisk nivå. De er velegnet både for personer i aktiv tjeneste og for studenter som allerede er i gang med studier i kristendom og teologi. Det er frittstående emner som også passer for de som trenger flere studiepoeng med sikte på å bygge opp en bachelorgrad i teologi/krl. Følgende emner tilbys i pentekostal teologi: 1. Pentekostal teologi, historie og spiritualitet (10 sp) 2. Lederskap og personlig utvikling (10 sp) 3. Ledelse og endringsprosesser i organisasjoner (10 sp) 4. Kommunikasjon og forkynnelse (10 sp) 5. Pentekostal bibelbruk og hermeneutikk (10 sp) 6. Kristen initiasjon (10 sp)

25 Katolsk teologi På MF kan du studere katolsk teologi innenfor en femårig master i teologi, studieretning katolsk teologi, eller master i kristendomskunnskap, studieretning katolsk teologi. Emnene i katolsk teologi vil også enkeltvis gi uttelling i en bachelorgrad ved MF, samt ved de fleste bachelorprogram i Norge. MF tilbyr tre emner innenfor katolsk teologi på bachelornivå, hvert med omfang på 10 studiepoeng (sp): 1. Katolsk praktisk teologi: Liturgia, martyria, diakoni (10 sp - emnet er på bachelornivå) 2. Katolsk lære i fortid og nåtid: Historisk og systematisk teologi (10 sp - emnet er på bachelornivå) 3. Katolsk sosiallære: Sosialetikk og politisk etikk (10 sp - emnet er på masternivå) Metodistisk teologi I samarbeid med Metodistisk Studiesenter tilbyr MF et enkeltemne innenfor metodistisk teologi på bachelornivå. Emnet Metodismens historie og teologi skal gi studenten god innsikt i metodistisk teologi. Emnet gir 10 studiepoeng og undervises hvert høstsemester. Frelsesarmeens teologi MF tilbyr et frittstående emne som gir en spennende og aktuell innføring i Frelsesarmeens historie, teologi og spiritualitet på bachelornivå. Emnet gir 10 studiepoeng og undervises hvert høstsemester. Emnet undervises i samarbeid med Frelsesarmeens Offiserskole. Emnet Frelsesarmeens historie, teologi og spiritualitet gir en innføring i Frelsesarmeens historie og opprinnelse med vekt på den første tiden og utviklingen i Norge, samt en innføring i Frelsesarmeens teologiske og spirituelle egenart. Emnet består av to delemner: A: Historie og B: Teologi og spiritualitet 25

26 26

27 Profesjonsstudiet i teologi (cand.theol.) Har du lyst til å bli prest? Vil du være med og forme framtidens kirke? Ønsker du å lede mennesker til tro? Ser du betydningen av de kristne verdier og ønsker å formidle budskapet de springer ut av? Graden cand.theol. har et omfang på 360 sp og er normert til 6 år/ 12 semestre. Den inneholder minst 60 sp med praktisk-teologiske studier og omfatter også studier av både bibelhebraisk og nytestamentlig gresk språk, som grunnlag for videre studier i bibelfagene. Studenten skal skrive et selvstendig vitenskapelig arbeid i løpet av studiet. Exphil og exfac inngår i grunnlaget for graden. Det er gode muligheter for å ta deler av studiet i utlandet. Studieprogrammet for graden cand.theol. tar sikte på å dyktiggjøre studenter for prestetjeneste i Den norske kirke og andre kirkesamfunn, og for videre studier. Profesjonsstudiet er i overordnet mening et praktisk-teologisk studium. Det tar sikte på å gi en bred innføring i ulike disipliner innenfor teologi og KRL ut fra profesjonsrelaterte perspektiver og interesser. Overordnede mål for studiet Studiets overordnede mål er å gi deg som student faglig grunnlag for prestetjeneste og annen tjeneste i Den norske kirke og i andre kirkesamfunn. Studiet skal også hjelpe deg til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis og stimulere til at du kan tilegne deg en personlig integrert teologisk helhetsforståelse. Studiet skal videre hjelpe deg til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger, gi deg faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner og stimulere til etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen. 27

28 I arbeidslivet Som prest får du mye ansvar og stor frihet. Du vil møte mennesker i alle aldre og livssituasjoner. I dagliglivet, i glede og i sorg. Du vil bringe med deg et godt budskap. Selv om de fleste som tar denne utdannelsen blir prester, har du som teolog også andre yrkesmuligheter. Du kan forske, veilede, misjonere, administrere eller være lærer på folkehøyskoler, bibelskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter. FAKTA Varighet: 6 år/ 360 studiepoeng (sp). Praksis: Integrert i 4 av 12 semestre. Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samorda Opptak. 1. desember for studiestart om våren. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/ søknadsweb. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Veien videre: Graden cand.theol. er den utdanningen som kreves for å bli prest i Den norske kirke. Innpassing: Har du studier fra andre studesteder som du mener kan innpasses i teologistudiet kan du, etter visse regler søke om innpassing av disse. For mer informasjon, ta kontakt med MF v/studieveileder. 28

29 29

30 Masterprogram 30 Spesialisering som gir spisskompetanse Er du sulten på mer kunnskap etter å ha fullført bachelorgraden? Vil du ha bedre svar på de store spørsmålene? Er du interessert i et spesielt område innenfor teologien eller kristendomsfaget? Kan du tenke deg å forske, være lærer eller bruke dine innsikter i menigheter, i organisasjoner eller med etiske utfordringer i samfunnet? Med en mastergrad får du både spesialisert deg i det du er mest interessert i, og du blir kvalifisert til flere typer yrker. MF tilbyr flere studieretninger på masternivå i både kristendomskunnskap og teologi. Disiplinbasert master i kirkelig undervisning (kateket) En kateket har ansvaret for undervisningen i en menighet. Det innebærer mye kontakt med barn, ungdom og voksn e. Konfirmantarbeid, ledertrening og dåpsopplæring er viktige oppgaver. Man får brukt seg selv på en konkret og meningsfull måte i et slikt arbeid. Den norske kirkes dåpsopplæringsprosjekt gjør denne utdannelsen spesielt viktig de kommende år. Studiet tar 5 år og består av en 3-årig bachelorgrad med 80 studiepoeng KRL og 30 studiepoeng relevant pedagogikk. Dette gir deg mulighet til å velge 50 studiepoeng fritt på bachelornivå. På masternivå er hovedinnholdet kristendomskunnskap, menighets- pedagogikk og andre praktisk-kirkelige fag. Du kan fordype deg i ett eller flere temaer i valgfrie fordypningsemner og avhandligen. Graden har som primært mål å gi utdanning til et fremtidig yrke som kateket, samtidig som den gir fordypning innenfor kristendom og teologi. Studiet gir dermed kompetanse både til menighetsarbeid og til arbeid i skole, organisasjons- og misjonsarbeid. FAKTA Varighet: 2 år/ 120 studiepoeng (sp) Praksis: Integrert i studiet Søknadsfrist: 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. Opptakskrav: Bachelorgrad med 80 sp KRL (hvorav 30 sp på fordypningsnivå) og 30 sp pedagogikk. Veien videre: Graden fører fram til yrkeskvalifikasjonen kateket. Den gir også fordypning innenfor kristendom/teologi og gir dermed kompetanse både til menighetsarbeid og for arbeid i skole, i organisasjons- og misjonsarbeid.

31 Master i diakoni En diakon er en omsorgsarbeider som jobber med et kristent utgangspunkt. Enten arbeidet er rettet mot gamle eller unge, er det deres behov som står i fokus. Mange diakoner jobber med misjon, bistand, i organisasjoner eller institusjoner og skoler. Det er tjeneste for medmennesket som er primæroppgaven. Mastergraden i diakoni er en disiplinbasert master. Mastergradsstudiet er et praktisk diakonalt og kristendomsfaglig studium. Studiet bygger på grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. De fag områdene som eksplisitt videreføres fra bachelornivået er: etikk, vitenskapsteori, samfunnsvitenskapelige emner, sykepleiefaglig omsorgsteori, pedagogiske emner, sosialt arbeid, praksisstudier og ferdighetstrening. De sentrale tema og spørsmålsstillinger som masterstudiet tar opp og viderefører, er forankret i menighetens liv og springer ut av den tjenesten for medmennesker som studiet sikter mot. De ulike fagene skal bidra til en grundig faglig innsikt i og forståelse av de utfordringer som en slik tjeneste rommer. Målet med mastergradsstudiet er å dyktiggjøre til diakonal tjeneste i kirke og samfunn. Studiets profil Studiet er menighetsforankret og ekumenisk orientert. Forholdet til andres tros- og kirkesamfunn lokalt og globalt står i fokus. Studiet er praksisorientert. Det praktisk diakonale arbeidet er grunnlaget for de teologiske temaene som tas opp. Videre er studiet tverrfaglig, samarbeidsrettet og personlighetsdannende. Studiet inviterer til en prosess der studenten kan integrere tro og erfaring med sikte på fremtidig tjeneste. Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen Diakonova. FAKTA Varighet: 2 år/ 120 studiepoeng (sp). Søknadsfrist: 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. Opptakskrav: Grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde, minimum 180 studiepoeng. Likeverdige kvalifikasjoner kan vurderes. Veien videre: Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, indre- og ytremisjon, bistandsarbeid, skole og institusjon. Utdanningen vil også være relevant for stillinger innenfor samfunns- og organisasjonsliv. 31

32 32

33 Master i teologi Master i teologi er et grundig, 5-årig studium med teologiske fag, inkludert språk. Her skaffer du deg unik innsikt i enkelte grener av teologien. Noen av studieretningene gir deg mulighet til å jobbe som pastor i enkelte kirkesamfunn. Mastergraden i teologi har et omfang på 300 sp og er normer til 5 år/ 10 semestre, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 sp Mastergradsstudiet i teologi har som overordnede mål å stimulere til faglig helhetsforståelse, å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoffet. Videre har det som mål å gi innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, samt å legge grunnlag for videre forskning. Programmet har for tiden følgende studieretninger Katolsk teologi Katolsk kristendom er i sin kjerne bekjennelse og bønn til den treenige Gud, Fader, Sønn og Hellig Ånd, en lovprisning av Gud for for det han i sin kjærlighet har gjort til menneskenes frelse i Jesus Kristus. Hans liv og offerdød blir nærværende til frelse og helliggjørelse ved de sakramen ter Kirken er satt til å forvalte. Kilde og rettesnor for katolsk tro er Skriftens vitnesbyrd om Guds selvåpenbaring og Kirkens tradisjon. Studiet gir en innføring i katolsk teologi forstått som kirkelig tjeneste i pakt med Kirkens bønn og lovprisning av Gud. Det omfatter bibelutlegning, fremstilling av kirkens historie og tradisjon samt filosofiske, teolog iske-dog matiske og moralteologiske emner Metodistisk teologi MF tilbyr graden Master i teologi, med studieretninge Metodistisk teologi. Programmet og studieemnene i 33

34 metodist isk teologi er utviklet i samarbeid med Høyskolen for Kristendom, Metodistkirkens Studiesenter. Metodistkirken har med sitt utgangspunkt i Den anglikanske kirke, røtter både i den felles oldkirkelige teo logiske tradisjon, i reformasjonens tolkning av denne og i vek kelses - kristendommens pietistiske retning. Metodistkirken har alltid levd i spenningen mellom det å være kirke og det å være en bevegelse, men har i hele sin historie lagt vekt på den personlige gudsrelasjon og det praktiske kristne liv. Det sosiale engasjement slik det kan komme til uttrykk i utøvelsen av barmhjertighet og i kampen for rettferdig het har også vært et kjennetegn ved Metodistkirken. John Wesley, metodismens grunnlegger har lagt viktige premisser for den teologiske tenkning, men teologien er i metodistisk tradisjon en alltid pågående prosess med utgangspunkt i Bibelen, tolket av tradisjonen, erfaringen og fornuften. Studiet bygger på den grunnutdanning MF tilbyr i KRLfaget, og gir i tillegg en inngående forståelse av metodismens historie og teologi. Studiet imøtekommer de krav Metodistkirken stiller for ordinasjon til eldste/pastor. Åpen studieretning En mastergrad i teologi, åpen studieretning, kan komponeres forholdsvis fritt etter de ønsker for bredde eller fordypning den enkelte student har. Det er anbefalt å starte studiet med grunn- og fordypningsstudier i KRL (til sammen 80 sp) samt exphil og exfac for deretter å gå videre med språk- og teologistudier. Visse krav som må oppfylles danner grunnlaget for sammensetningen av graden. Ta kontakt med studieveileder for å sette sammen graden. FAKTA Varighet: 5 år/ 300 studiepoeng (sp) Søknadsfrist: 15. april for studiestart om høsten. Søknad gjennom Samordna Opptak 1. desember for studiestart om våren. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse 34

35 Disiplinbasert master i kristendomskunnskap Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med flere ulike studieretninger har du en unik mulighet til å profilere utdannelsen mot dine fag- og yrkesinteresser. Du kan spesialisere deg i ett av teologiens klassiske fag, eller i en samfunnsorientert retning. På alle retninger spesialiserer du deg enda mer i et helt konkret tema i avhandlingen og i valg blant en mengde fordypningsemner. Felles for alle retninger er emner i Det nye testamente, systematisk teologi og metodelære. Du går videre inn i grunnleggende fagdebatter, og får stødig innsikt i sentrale religiøse tema, og med den spesialiseringen et masterstudium er, får du faglig trygghet og perspektiver på eget ståsted i en verden med et mangfold av oppfatninger. Mastergraden gir fagkompetanse til å undervise i videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler og på høyskole- og universitetsnivå. Den gir også mulighet for videre forskning. Dessuten gir studiet en grunnleggende innsikt i kristne og 35

36 religiøse tema som etterspørres i kirker, i mediesektoren, i organisasjoner og ellers i kultur- og samfunnslivet. Den disiplinbaserte mastergraden i kristendomskunnskap har et omfang på 120 sp og er normert til 2 års studier/4 semestre, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 sp. Graden omtales som disiplinbasert fordi den bygger på fordypning innenfor fagområdet for mastergraden. Denne mastergraden bygger på grad eller yrkesutdanning med et omfang på minst 180 sp, eller tilsvarende. Dessuten skal utdanningen på lavere grads nivå ha en fordypning i emner eller emnegrupper på minst 80 sp. Studieprogrammet har følgende studieretninger: Det gamle testamentet, Det nye testamentet, Kirkehistorie, Systematisk teologi, Kulturanalyse og menneskesyn, Religionssosiologi, Religionspsykologi, Pentekostal teologi, Metodistisk teologi og Katolsk teologi. FAKTA Varighet: 2 år/ 120 studiepoeng (sp) Søknadsfrist: 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema. 1. desember for studiestart om våren. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. NB: Ikke alle studieretninger har oppstart hvert semester. Opptakskrav: Bachelor med 80 studiepoeng (sp) KRL, der minimum 20 sp er på fordypningsnivå. Minimum snittkarakter C (evt. 2,7) på fordypningsenheten. Veien videre: Studiet gir fagkompetanse til å undervise i grunnskolen, videregående skole, folkehøgskoler, bibelskoler og på høyskole- og universitetsnivå. Studiet gir også mulighet for videre forskning. Dessuten gir studiet en grunnleggende innsikt i kristne og religiøse tema som etterspørres i kirker, i mediesektoren, i organisasjoner og ellers i kultur- og samfunnsliv. 36

37 Erfaringsbasert master i kristendomskunnskap Dette er en 90-studiepoengs master i KRL fagdidaktikk som er rettet mot undervisning i skolefaget. Målet med studieprogrammet er å gi en dypere og mer helhetlig forståelse av faget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt å dyktiggjøre til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke. Studieprogrammet Erfaringsbasert mastergrad i kristendomskunnskap har et omfang på 90 sp og er normert til 1,5 år/ 3 semestre, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 sp. Studieprogrammets studieretning: KRL fagdidaktikk Studieretningen KRL fagdidaktikk er primært rettet mot KRLfaget i grunnskolen og Religion og etikk i den videregående skolen. Studiet tar sikte på å bedre forståelsen for didaktiske og oppdragelsesteoretiske problemstillinger i skolen. FAKTA Varighet: 1,5 år / 90 studiepoeng. Søknadsfrist: 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema/søknadsweb. Opptakskrav: Bachelorgrad eller yrkesutdanning med minimum 60 studiepoeng KRL og 2 år relevant yrkeserfaring. Veien videre: Målet med studieprogrammet er å gi en dypere og mer helhetlig forståelse av faget i møte med andre fag, samfunnet og kulturen, samt å dyktiggjøre til yrkesutøvelse i skole, samfunn og kirke. Gjennom studiet vil studenten arbeide med pedagogiske og didaktiske utfordringer og møte konkrete oppgaver som en lærer vil stå overfor i sin undervisning i grunnskolen og i den videregående skole. 37

38 Gradsstudiene ved MF Her ser du en sterkt forenklet fremstilling av studiene ved MF, men på finner du en fullstendig presentasjon av de alternative mulighetene. 12. semester Cand.theol Prest 11. semester 10. semester Master Diakon Kateket Cand. theol høyere grad 9. semester 8. semester 7. semester 6. semester 5. semester 4. semester Bachelor Mastergrad i kristendomskunnsskap Bachelor i kultur- og samfunnsfag (med KRL) Mastergrad i diakoni Ungdom, kultur og tro: Bachelor i Kult. og samf.fag (med KRL og UKT) Mastergrad i kirkelig undervisning Mastergrad i teologi (5-årig, studiet gir også bachelorgrad etter 3 år) Bachelor i teologi Cand. theol lavere grad (Bachelor i teologi) 3. semester 2. semester 1. semester Årsstudium Grunnstudier KRL + ex.phil Grunnstudier KRL 38

39

40 Postadresse: Det teologiske Menighetsfakultet Postboks 5144, Majorstuen 0302 OSLO Besøksadresse: Det teologiske Menighetsfakultet Gydasvei 4, Majorstuen OSLO Sentralbordet: Telefaks: E-post: Internett: Spekter Reklamebyrå AS Foto: S.4 Robert Bråthen / Samfoto. S. 8 og 39, Tonje Sæther. Øvrige bilder, Linda Cartridge,

Utdanning forskning kirke samfunn skole. Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog 2005 / 2006

Utdanning forskning kirke samfunn skole. Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog 2005 / 2006 Utdanning forskning kirke samfunn skole Det teologiske Menighetsfakultet (MF) Studiekatalog 2005 / 2006 Innhold MF SOM STUDIESTED 5 MILJØET 6 STUDIENE 9 MØTE MED STUDENTER 10 STUDIETILBUDENE VÅRE 12 BACHELORPROGRAM

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur

Omfang, innhold, opptakskrav. Studieprogrammets mål og struktur Grunnstudier / Årsstudium i kristendom, religion og livssyn (KRL) Grunnstudier / Årstudium i kristendom, religion og livssyn gir en bred og grundig innføring i kristendom, religion og livssyn. Studiet

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

Bachelor i Ungdom, kultur og tro

Bachelor i Ungdom, kultur og tro Bachelor i Ungdom, kultur og tro Omfang, innhold, opptakskrav Omfang og innhold: Bachelorgraden i ungdom, kultur og tro har et omfang på 180 studiepoeng (3 år). Studieprogrammet for bachelor i ungdom,

Detaljer

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi studiekatalog INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03

REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET. vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 REGLEMENT FOR GRADSSTUDIER VED DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET vedtatt av Styret ved Det teologiske Menighetsfakultet 08.09.03 1: Allment om gradene Det teologiske Menighetsfakultet tildeler gradene bachelor,

Detaljer

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN

Revidert 231210 ÅRSSTUDIUM I DIAKONI. Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN ÅRSSTUDIUM I DIAKONI Deltidsstudium over 2 år 60 STUDIEPOENG STUDIEPLAN 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 Studiets fagforståelse og profil... 3 Målgruppe og opptakskrav... 4 Planens struktur...

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner

KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner KR 15/03 Kvalifikasjonskrav for diakoner Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 2.-4. mars 2003 Saksbehandler: Øyvind Meling Saksdokumenter: Kvalifikasjonskrav og tjenesteordning for diakoner

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL)

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I RELIGION OG ETIKK I FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN (10 VEKTTALL) Fordypningsenhet i religion og etikk, 10 vekttall, er en videreføring av og en fordypning i det faglig-pedagogiske

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, NYNORSK, 2011 HØST, versjon 08.aug.201 11:16:26 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heiltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC)

EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) EXAMEN FACULTATUM (EXFAC) Innledning Historikk Stortinget vedtok i 2001 å innføre en ny gradsstruktur for universiteter og høgskoler. Det ble også bestemt at examen philosophicum (exphil) og examen facultatum

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen

SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen SPØRREUNDERSØKELSE. Studiesteder som utdanner til kirkelige stillinger. Hans Stifoss-Hanssen Kartlegging. Med spørreskjemaet ønsket vi å kartlegge «hvordan overgrepsproblematikk behandles i studieretninger

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1042_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Religion, livssyn og etikk 1, emne 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1042_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

Sosiologi - bachelorstudium

Sosiologi - bachelorstudium Studieprogram B-SOSIOL, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Sosiologi - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for visuell kunst Studieplan for toårig masterstudium i billedkunst 120 Studiepoeng Godkjent av styret for Kunsthøgskolen i Oslo 09.12.03. Innholdsfortegnelse: 1. STUDIETS

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL)

Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultet for Samfunnsvitenskap Institutt for Landskapsplanlegging Master i Folkehelsevitenskap natur og miljø, helse og livskvalitet (M-FOL) Heltid og deltid

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Rettsvitenskap - bachelorstudium

Rettsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-RETVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Rettsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD. med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Norges miljø- og biovitenskapelige universitet FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016

ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 2015 2016 ÅRSPLAN I KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING 10. KLASSE 01 01 Faglærer: Torild A. Varhaug Faget har timer i uka. Årsplanen er utarbeidet med bakgrunn i Læreplan i kristendomskunnskap

Detaljer

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne)

3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av emne) 1. Studiets navn: Bachelor i språk og litteratur 2. Studiets grad/nivå, varighet og omfang Grad: Bachelor. Varighet: 3 år. Omfang: 180 stp. 3. Undervisningsspråk: Norsk (engelsk og spansk, avhengig av

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige

Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige 1 Opptaksreglement for enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Regler for opptak og rangering til enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet fastsatt av dekan 09.10.2015

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn

Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1. 7. trinn 1 Virkeområde og formål Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1. 7.trinn,

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing.

Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Studieprogram M-TRISSTY, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:43 Risikostyring - Master i teknologi/siv.ing. Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord

Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018. Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke. Mer himmel på jord Strategi for Stavanger bispedømme 2015-2018 Den norske kirke en evangelisk-luthersk folkekirke Mer himmel på jord Kirken i Stavanger bispedømme vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Journaliststudiet ved Universitetet

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst

Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad. Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg Einar Lundbys Stiftelse Modum Bad Et sted for hvile og vekst Et sted for hvile og vekst Institutt for Sjelesorg er en selvstendig, økumenisk, diakonal institusjon med kristen sjelesorg

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 52 / 13 10.09.2013 Dato: 02.09.2013 Arkivsaksnr: 2013/9096-BGR Orientering om opptak ved Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium

Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Sykepleie nettbasert - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Fører til grad: Bachelor i sykepleie

Detaljer

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016

FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 FAGRAPPORT FOR LOKALT GITT MUNTLIG EKSAMEN 2016 Elverum ungdomsskole Fag: KRLE Skole: Elverum ungdomsskole Klasser: 10A, 10B, 10C og 10D Faglærere: Hanne Norun Solberg, Iselin Skavern, Silje Hafslund,

Detaljer

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng

Organisasjon og ledelse for offentlig sektor - erfaringsbasert master (Master of Public Administration MPA), 90 studiepoeng Kan ikke vise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at koblingen peker til riktig fil og plassering. Organisasjon og ledelse for offentlig sektor

Detaljer

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn)

Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emne GLU2041_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Religion, livssyn og etikk 1, emne 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2041_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium

Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Barnevern (barnevernspedagog) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD med utfyllende bestemmelser Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2 + 2) - FELLESFAG I YRKESFAGLIG UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid

Lokal læreplan RLE Huseby skole. 8. trinn. Finne fram i Bibelen Muntlige diskusjoner Gruppearbeid Lokal læreplan RLE Huseby skole 8. trinn Kristendom Bibelen Hva slags bok? Å finne fram Forholdet mellom Bibelens to deler Profetene Protest og håp Fra Norges religionshistorie Fra reformasjonen til vår

Detaljer

Sykepleie - bachelorstudium

Sykepleie - bachelorstudium Studieprogram B-SYKEPL, BOKMÅL, 12 HØST, versjon 08.aug.13 11:16:51 Sykepleie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt

Detaljer

Helsevitenskap - Masterstudium

Helsevitenskap - Masterstudium Studieprogram M-HELVIT, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:30 Helsevitenskap - Masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i journalistikk Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Universitetet i Stavanger tilbyr både journalistutdanning og utdanning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Master

Detaljer

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK

2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK SIDE 87 2.5 BACHELORGRADSPROGRAM I INFORMATIKK Informatikk er læren om innhenting, tilrettelegging og bearbeiding av data, informasjon og kunnskap ved hjelp av datateknologi, og om hvilken betydning bruk

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn

Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emnegruppe: KRL 100 Kristendom, religion og livssyn Kode/emne/studiepoeng: KRL 101 Bibelen (10 studiepoeng) Dato: onsdag 25.mai 2011 KL: 09:00 Redegjør for tekst- og kanonhistorien til Det gamle Testamente

Detaljer

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for førskolelærerutdanning Fører til grad: Master

Detaljer

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden.

I kapittel 3.3, som inneholder rammeplanen for faget, foreslås det en rekke mindre endringer. Her kommenterer vi dem i tur og orden. Til Det kongelige Kunnskapsdepartement Høring forslag til endring av allmennlærerutdanningens rammeplan og førskolelærerutdanningens rammeplan for faget Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap Med

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap

Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogram i dokumentasjonsvitenskap Mastergradsprogrammet i dokumentasjonsvitenskap har to studieretninger. Velger du dokumentforvaltning kan du arbeid som bibliotekar i alle typer bibliotek,

Detaljer

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Fører til grad: Bachelor i sosialt

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) Godkjent av Udir 31. mars 2014 KRISTENDOMSKUNNSKAP (2,5 + 2,5) - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2008 HØST, versjon 08.aug.2013 11:12:10 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i historie Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2009 ØST, versjon 08.aug.2013 11:13:21 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium ekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i engelsk språk og litteratur eltid/deltid:

Detaljer

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. KRISTENDOMSKUNNSKAP - FELLESFAG I STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Fellesfaget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag. Kristendomskunnskap

Detaljer

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV

MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV MASTERGRADSSTUDIE I SYKEPLEIE MED KOMMUNEHELSETJENESTEPERSPEKTIV Kari Glavin Høyskolen Diakonova Fra høsten 2014 tilbyr Høyskolen Diakonova Mastergradsstudie i sykepleie med kommunehelsetjenesteperspektiv.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd UKM 05/08 Trosopplæring i en ny tid. Bakgrunn Trosopplæringsreformen ble vedtatt av Stortinget i mai 2003. Reformen ble vedtatt ut fra et

Detaljer

Rammeplan for ingeniørutdanning

Rammeplan for ingeniørutdanning Toårig og treårig ingeniørutdanning Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. Innledning... 3 2. Formål med ingeniørutdanningen... 3 3. Mål for ingeniørutdanning...

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Endringsledelse - masterstudium

Endringsledelse - masterstudium Studieprogram M-ENDLED, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:31 Endringsledelse - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 3, 2 år Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen

HVA? Innhold Tema. Kristne kirker Kirketreet Kirke og økumenikk Den katolske kirken Den ortodokse kirke Pinsebevegelsen Frelsesarmeen ARBEIDSSKJEMA LOKAL LÆREPLAN GUDEBERG SKOLE Grunnleggende Å kunne uttrykke seg muntlig i KRL innebærer å bruke talespråket til å kommunisere, forklare og forstå religioner og livssyn, etikk og filosofi.

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 4. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 4. mars 2016 Innholdsfortegnelse Del I Innholdsfortegnelse... 2 Om å studere på HLT... 5 Hvordan lese studiekatalogen... 5 HLTs visjon og verdier... 5 Studieopplegg... 6 Heltid... 6 Deltid... 7 Fjernstudier... 8 Enkeltemner...

Detaljer

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1)

KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) KRISTENDOMSKUNNSKAP (1+1) - PROSJEKT TIL FORDYPNING YRKESFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Formål med faget Kristendomskunnskap er et kunnskapsfag, et holdningsskapende fag og et fellesskapsbyggende fag.

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer