INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 39 Profesjonsstudiet i teologi"

Transkript

1 studiekatalog

2 INNHOLD 3 Velkommen 5 Studentene trives 7 Oslo - den pulserende studentbyen 8 Studieopphold i utlandet 9 Praktisk informasjon 10 Grafisk presentasjon av studieprogram 13 Årsstudier 14 Årsstudium i Kristendom/RLE 16 Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon 19 Årsstudium i Samfunnsfag 39 Profesjonsstudiet i teologi 43 Masterprogram 44 Master i Kirkelig undervisning (kateket) 46 Master i Diakoni 48 Master i Teologi 51 Master in Religion, Society and Global Issues 52 Master i Kristendomskunnskap 54 Master i Klinisk sjelesorg 56 Praktisk teologi (erfaringsbasert) 59 RLE/Religion og etikk (erfaringsbasert) 21 Bachelorprogram 22 Bachelor i Teologi 24 Bachelor i Ungdom, kultur og tro 26 Bachelor i Religion, kultur og samfunn: 28 Kristendom/RLE 31 Samfunnsfag 32 Religion og samfunn 61 Ph.d.-program 62 Videreutdanning på deltid 64 Innføringsstudier i katolsk kristendom 66 Enkeltemner 68 Fakta om studiestedet 35 Lektorprogrammet

3 VELKOMMEN 3 mf.no Det teologiske Menighetsfakultet kjennetegnes ved et spennende mangfold, både menneskelig, faglig og kirkelig. Vi tilbyr en rekke studieprogram på bachelor- og masternivå som gir kompetanse for arbeid i skole og samfunn, samt egne doktorgradsprogram for deg som vil forske videre. Hos oss kan du også utdanne deg til ungdomsarbeider, prest, kateket eller diakon i Den norske kirke, og studere med sikte på en tjeneste i andre kirker og trossamfunn. Vi ønsker å være i fremste rekke som akademisk institusjon - i forskning, undervisningskvalitet og studie miljø. Denne studiekatalogen er en veiviser til våre studietilbud. Mulighetene er mange, og vil du vite mer, anbefaler jeg mf.no Jeg ønsker deg velkommen til MF! Vidar L. Haanes Rektor

4 STUDENTENE TRIVES 4 5 Menighetsfakultetet (MF) har de siste årene deltatt i NAUTILUS-undersøkelsen som gjennomføres ved et utvalg universiteter og høgskoler. Undersøkelsen gir et overordnet nasjonalt bilde av studentenes vurderinger av forskjellige sider ved utdanningstilbudet. mf-studenten er betydelig mer tilfreds med lærested og studiekvalitet enn gjennomsnittet uttrykker sterkere enn gjennomsnittet at undervisningen gir inspirasjon til faglig fordypning er betydelig mer tilfreds med lærerens forberedelse, formidling og engasjement enn gjennomsnittet er langt mer positiv til det sosiale miljøet enn de øvrige studentene som er med i undersøkelsen

5 OSLO DEN PULSERENDE STUDENTBYEN 7 visitoslo.com Studenter skal ikke bare studere. Oslo gir muligheter for en aktiv student tilværelse! Ingen by har så mange teatre, kinoer, kafeer, konserter eller turmuligheter i umiddel bar nærhet som hovedstaden. Ingen annen by har et så stort kulturelt mang fold, så mye usmakt mat og så store variasjoner bydelene imellom. Oslo byr også på et rikt kirke- og organisasjonsliv du kan engasjere deg i. Mange av studentene ved MF har funnet seg til rette i en av Oslos større eller mindre menigheter. Midt på Majorstuen, i det mangfoldet av tilbud som hovedstaden byr på, ligger Menighetsfakultetet.

6 STUDIEOPPHOLD I UTLANDET PRAKTISK INFORMASJON 8 9 MF har samarbeidsavtaler om studentutveksling med utdanningsinstitusjoner i USA, Canada, Afrika, Asia og Europa. Du får en enda bedre utdannelse og studietid dersom du tar et studieopphold i et annet land. MF har god erfaring med å legge til rette for dette, og vi gjør det gjerne. Vi tar også ansvar for at det du studerer ved en annen utdanningsinstitusjon kan integreres i ditt studieløp på MF. Et semester i utlandet kan dermed gi deg full uttelling. I Europa tilrettelegges studentutvekslingen i rammen av Erasmus-programmet. Vi har utvekslingsavtaler med universiteter i Tyskland, Storbritannia, Italia og Tsjekkia. I Norden er MF en del av Nordplus-programmet der alle de nordiske fakulteter samarbeider. Det er i tillegg egne reisestipender for utenlandsopphold: nordplus-programmet støtte til utveksling i Skandinavia erasmus-programmet støtte til utveksling i Europa statens lånekasse støtte til utveksling andre steder i verden fordypning utenlands MF arrangerer også med jevne mellomrom kortere studieturer til reisemål som England, Kina, Italia, Hellas og Midtøsten. På noen studieprogram inngår studietur som en obligatorisk del (Interkulturell kommunikasjon; Ungdom, kultur og tro). Reiselederne er våre egne lærere. kontaktperson Ønsker du å vite mer, kan du kontakte vår rådgiver for internasjonalisering. Har du egne ideer, hjelper vår rådgiver deg så langt som mulig. t: / e: søknad om opptak Alle begynnerstudier på bachelornivå krever generell studiekompetanse, eventuelt realkompetansevurdering for søkere over 25 år. Det kan være begrenset plass på enkelte studier. For mer informasjon om opptakskrav generelt, se Søkerhåndboka, eller samordnaopptak.no. For spesielle forhold, ta kontakt med MF. søknadsfrister og søknadsskjema samordna opptak: Søknadsfrist til begynnerstudier er 15. april (1. mars for spesielle søkergrupper). Til øvrige studier søker du på eget skjema som fås ved henvendelse til MF, eller lastes ned fra mf.no lokalt opptak: Alle søknader til studier som begynner i vårsemesteret sendes direkte til MF (lokalt opptak) med søknadsfrist 1. desember. Søknadsfrist til masterstudiet er 1. juni (egen frist for Erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk). Søknadsskjema kan lastes ned fra MFs nettside eller fås ved henvendelse til fakultetet. Du kan også søke elektronisk: Gå inn på mf.no/ opptak. Der ligger det link til søknadsweben. økonomisk støtte Alle studietilbud ved Menighetsfakultetet gir rett til støtte fra Lånekassen, se lanekassen.no kontakt Studieveilederne kan hjelpe deg med informasjon om studiene. De vil også hjelpe deg å utarbeide en utdanningsplan tilpasset din studiesituasjon. t: e:

7 GRAFISK PRESENTASJON AV STUDIEPROGRAM (FULLTID) ma klinisk sjelesorg yrkespraksis ma praktisk teologi yrkespraksis profesjonsstudiet i teologi cand. theol. høyere grad phd ma diakoni ma religion, society and global issues ma kristendomskunnskap lektorog adjunkt ma kateket ma teologi 10 9 ppu ppu 8 7 ba ungdom, kultur og tro ba religion, kultur og samfunn: kristendom/rle samfunnsfag religion og samfunn ba teologi cand. theol. lavere grad forkunnskap helse/sosial/ped årsstudium interkulturell kommunikasjon årsstudium samfunnsfag årsstudium kristendom/rle 2 1 phd (ikke inkl. i oversikten) profesjonsstudiet master lektor- og adjunkt bachelor årsstudium

8 ÅRSSTUDIER Det teologiske Menighetsfakultet tilbyr tre årsstudier som kan inngå i en bachelorgrad: Årsstudium i Kristendom/RLE Årsstudium i Interkulturell kommunikasjon Årsstudium i Samfunnsfag

9 årsstudium KRISTENDOM/RLE 14 Årsstudiet i Kristendom/RLE gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. Studiet gir bred allmennkunnskap, og er relevant for ulike yrker innen kirke, skole og samfunn. Det inngår i MFs lektor-/adjunktprogram, flere bachelorprogram og teologistudiet. Studenter som ønsker seg inn på disse programmene, søker opptak direkte på disse. K/RLE-emnene på årsstudiet tar opp en rekke spørsmål knyttet til kristendom, religion og livssyn: Hva er religion? Hva er etikk? Kan tro læres? Hva slags bok er Bibelen? Hvordan analysere bibeltekster? Hvordan er kristendommen blitt forstått og praktisert gjennom historien? Hva lærer kristendommen om Gud, verden og mennesket? mf.no/arsstudium Hva er forskjellen mellom de ulike kirkesamfunnene? Hva tror muslimer, hinduer, buddhister, jøder? Hva er de viktigste ikke-religiøse livssynene i samfunnet vårt? Hva er RLE-fagets sentrale målsetninger, og hvordan kan disse oppnås? Studenter som ikke har Examen Philosophicum fra før, tar dette som en del av årsstudiet. Studenter som har Examen Philosophicum fra før, velger i stedet et fordypningsemne. Det er mulig å starte årsstudiet både i august og i januar. Oppstart i august gir den beste faglige progresjonen. fakta søknadsfrist 15. april. Søknad gjennom Samordna opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. veien videre Du gis mulighet for videre studier på profesjonsstudiet i teologi, lektor- og adjunkt-programmet og bachelor- programmet i UKT.

10 årsstudium INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON 16 Årsstudiet i Interkulturell kommunikasjon fokuserer på forholdet mellom ulike kulturer og hvordan man kan forstå hverandre på tvers av kulturelle barrierer. Med økende bevegelse av mennesker, teknologi og kulturytringer mellom ulike kulturer er innsikt i interkulturell kommunikasjon av sentral betydning. Vår tid preges av utfordringer som er globale i sin karakter. Det gjelder ikke minst med tanke på menneskerettigheter, demokrati og livssyn. Arbeid med interkulturell komunikasjon blir viktig som grunnlag for faglig virksomhet på stadig flere områder. dypere innsikt i det kulturelle mangfoldet Studiet er relevant for alle som ønsker en dypere forståelse av det kulturelle mangfoldet vi lever i, og hvorfor samfunnet er blitt slik det er. Det er særlig aktuelt for deg som vil arbeide sammen med mennesker med annen kulturell bakgrunn enn din egen, enten i Norge eller i et annet land. mf.no/arsstudium studietur til kina og hong kong/malaysia Studiet inkluderer en obligatorisk studietur på fire uker. Reisemålet er Kina og enten Hong Kong eller Malaysia. Pris: ca ,- (det gis reisestøtte fra Lånekassen). relevante arbeidssteder skole helse/sosialsektoren eller annen offentlig tjenesteyting næringslivet frivillige organisasjoner internasjonalt arbeid som bistand, misjon eller næringsliv studieløp Studiet kan inngå i bachelorgraden i Religion, kultur og samfunn. Du kan også bygge videre med mastergraden i Religion, Society and Global Issues. Studiet kan videre inngå i Lektor- og adjunktprogrammet. thomas østby (22) studium: Tidligere student, Interkulturell kommunikasjon kommer fra: Larvik hvorfor ville du studere på mf? - Studentmiljøet virket fint, men det var nok studiet som trakk meg hit. hvorfor valgte du dette studiet? - Jeg tenkte at dette ville bli et godt grunn- lag for videre studier. I tillegg er jeg oppvokst i utlandet, og har alltid interessert meg for andre kulturer.

11 årsstudium SAMFUNNSFAG 19 mf.no/arsstudium fakta søknadsfrist 15. april. Søknad gjennom Samordna opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. Med kunnskap om sosiale prosesser, kultur og politikk kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samfunnsfag er en fellesbetegnelse for fag som sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsgeografi og samfunnsøkonomi. Fra ulike faglige ståsteder analyserer samfunnsfagene aktuelle utviklingstrekk i samfunnet. De viser hvordan overordnede utviklingstrekk som globalisering, migrasjon og politikk påvirker hjemlige forhold og er med på å forme våre liv. Samfunnsfagene tufter sine innsikter på faglige/ teoretiske utgangspunkt som belyses gjennom empirisk forskning. Religiøsitet, tilhørighet og verdisyn både påvirker og påvirkes av verden rundt oss. Hensikten med dette studiet er å presentere aktuell kunnskap om samfunn og samfunnsutvikling, slik vi finner den i de ulike samfunnsfagene. I studieemnene og undervisningen legges det vekt på å få vise hvordan allmenne utviklingstrekk påvirker religiøse, kulturelle og verdimessige sider ved samfunnet. I dette studiet vil du lære mer om: Samfunnsfaglig teori og metode Det flerkulturelle Norge Ungdomskultur Velferdsstat og medborgerskap Internasjonal politikk Studiet kan inngå i bachelorgraden Religion, kultur og samfunn. Du kan bygge videre med mastergraden Religion, Society and Global Issues. Studiet kan videre inngå i Lektor- og adjunkt-programmet. Som en del av en lærerutdanning gir studiet undervisningskompetanse i samfunnsfag i skolen. Du kan også søke deg jobb innen kirke, organisasjonsliv og offentlig forvaltning.

12 BACHELOR Et bachelorstudium er et treårig program som fører fram til graden bachelor. Du kan bygge på denne graden til master og videre til doktorgrad. menighetsfakultetet tilbyr følgende bachelorprogram Bachelor i Teologi Bachelor i Ungdom, kultur og tro Bachelor i Religion, kultur og samfunn: Kristendom/RLE Samfunnsfag Religion og samfunn

13 bachelor TEOLOGI 22 mf.no/bachelor Ønsker du å fordype deg i teologi og Med en bachelor i teologi er veien videre ganske kristendom? Da kan du ta en bachelor i teologi, som også kan bygges videre til master i teologi. Gjennom en bachelor i teologi kan du enten fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. Flere emner gir deg også mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner (teologi innenfor en luthersk, katolsk, pentekostal, metodistisk eller salvasjonistisk tradisjon). mf tilbyr emner innen Det gamle testamente Det nye testamente Kirkehistorie Systematisk teologi Praktisk teologi åpen. Du kan selvsagt ta en master i teologi, eller du kan gå over til profesjonsstudiet. Du er da på vei mot målet, dersom det skulle vise seg å være presteyrket du sikter mot. Bachelorgraden i teologi har et omfang på 180 studiepoeng og er normert til 3 år. Graden består av 160 studiepoeng teologi eller Kristendom/RLE og 20 studiepoeng Ex.phil./ Ex.fac. Graden skal inneholde praktisk teologi og minst ett teologisk grunnspråk. utenlandsopphold I løpet av studietiden kan man ha et utenlandsopphold som en del av graden. Mulighetene er mange og MF har samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Kontakt for mer info. fakta varighet 3 år/ 180 studiepoeng søknadsfrist 15. april. Søknad gjennom Samordna Opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. øystein birkeland (23) studium: Bachelor i Teologi kommer fra: Oslo hvorfor ville du studere på mf? - Mye på grunn av det sosiale livet her, og på grunn av utviklingen det gjør med meg som kristen. hvorfor valgte du dette studiet? - Jeg ønsket å gå dypere inn på det jeg tror på og utvikle min kompetanse innenfor kristent arbeid. Misjonsvitenskap Religionspedagogikk Religionsvitenskap veien videre Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier i kristendomskunnskap og teologi.

14 bachelor UNGDOM, KULTUR OG TRO fakta varighet 3 år/ 180 studiepoeng søknadsfrist 15. april 24 mf.no/bachelor Søknad gjennom Samordna Opptak. Studiet utruster til tjeneste som ungdomsleder i kirke og organisasjonsliv. Utdannelsen gir også faglig kompetanse til å være ungdomsleder i andre sammenhenger, som kulturarbeider i en kommune eller miljøarbeider på ungdomsinstitusjoner. Å være ungdomsleder i menighetsarbeid krever variert kompetanse. Det undervises derfor i: Ledelse og medarbeiderskap Frivillighet Menighetspedagogikk Gudstjenesteliv Sjelesorg Ungdomsdiakoni Bibelfag og livstolkning Religions- og livssynskunnskap utenlandsopphold I løpet av studietiden kan man ha et utenlandsopphold som en del av graden. Mulighetene er mange og MF har samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Kontakt for mer info. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. veien videre Bachelorstudiet gir grunnlag for videre masterstudier i kristendomskunnskap, diakoni, kirkelig undervisning, Religion and Global Issues og teologistudiet. Studiet kvalifiserer for arbeid som ungdomsarbeider i kirke og samfunn. I hele studiet legges det vekt på å utvikle ung- Kulturanalyse domslederens faglige identitet og selvforståelse. Kirkekunnskap Dette gjøres i et kontinuerlig arbeid mellom teori og praksis, hvor studenten lærer å reflektere rundt egen praksis. Praksisdelen er en sentral og integrert del av stu- studieretninger Ungdomsledelse Menighetspedagogikk Teologi josva dammann kvilstad (23) studium: UKT diet som går gjennom fire semestre. Studentene kommer fra: Oslo blir utplassert i en menighet, fortrinnsvis i et team med andre studenter, og det blir gitt veiledning. Det forventes at studentene tar aktivt del i de oppgavene de blir tildelt på praksisstedet. veien videre Bachelorstudiet gir grunnlag for videre masterstudier i kristendomskunnskap, diakoni, kirkelig undervisning og teologistudiet. hvorfor valgte du dette studiet? Fordi det er et spennende tema og arbeidsfelt med en god faglig bredde. Bacheloren er også veldig fleksibel med tanke på videre studier. Jeg er engasjert i å møte mennesker der de er. Studiets praksis bidrar til min utvikling på dette området.

15 bachelor PRESENTASJON AV GRADEN RELIGION, KULTUR OG SAMFUNN 26 mf.no/bachelor Religion er en viktig del av identiteten til mange mennesker, og i Norge har kristendommen hatt en særstilling. Ved å studere kristendom, religion og livssyn kan du fordype deg i en rekke viktige problemstillinger som har med menneskets liv i verden å gjøre. Dersom du ønsker å fokusere mer på enten religionskomponenten eller samfunnskomponenten, kan du velge studieretning Kristendom/ RLE eller studieretning Samfunnfag. Du kan også kombinere disse to i studieretningen Religion og samfunn. Det er mulig å få tilpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF. Samfunnsfagene utforsker hvordan mennesker preges av ulike samfunn og hvordan samfunn endrer seg. Ved å studere samfunnsfag får du aktuell kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp og utvikler seg. Både religion og samfunn påvirker hverandre, og ved å studere begge deler får du økt innsikt i begge. Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samtidig formes også religion av samfunnet rundt seg, og samfunnsfagene tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet, tradisjoner og verdisyn. Studiet gir grunnlag for jobb i skole, kirke og samfunn for øvrig. E: utenlandsopphold I løpet av studietiden kan man ha et utenlandsopphold som en del av graden. Mulighetene er mange og MF har samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Kontakt for mer info.

16 bachelor i religion, kultur og samfunn STUDIERETNING KRISTENDOM/RLE 28 mf.no/bachelor De obligatoriske emnene i graden gir en innføring i religion og livssyn, med særlig vekt på kristendommen. Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet. Ved MF tilbys aktuelle valgemner innen følgende fagområder: Kristendom/RLE Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium) Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium) Teologi Pedagogikk Religion og estetikk studieløp I graden inngår minst 80 studiepoeng Kristendom/RLE. Av disse er 50 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner på fordypningsnivå. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette. Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF. fakta varighet 3 år/ 180 studiepoeng søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samordna Opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. veien videre Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier på masternivå.

17 bachelor i religion, kultur og samfunn STUDIERETNING SAMFUNNSFAG fakta varighet 3 år/ 180 studiepoeng søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samordna Opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. veien videre Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier på masternivå. 31 Graden gir en innføring i samfunnsvitenskapelig teori og metode, det flerkulturelle Norge, ungdomskultur, velferdsstatog medborgerskap, samt internasjonal politikk. Studentene har stor valgmulighet når det gjelder øvrige emner som kan inngå i studieprogrammet. Ved MF tilbys valgemner innen: Kristendom/RLE (enkeltemner eller årsstudium) Samfunnsfag (enkeltemner eller årsstudium) Interkulturell kommunikasjon (enkeltemner eller årsstudium) Teologi Pedagogikk Religion og estetikk mf.no/bachelor studieløp I graden inngår minst 80 studiepoeng samfunnsfag. Av disse er 60 stp obligatoriske emner på grunnivå og 20 stp valgfrie emner på fordypningsnivå. Dessuten inngår Ex.phil (10 stp) og Ex.fac (10 stp). De resterende 80 studiepoengene fylles av fritt valgte emner. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektor- og adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette. Det er mulig å få innpasset studier fra andre institusjoner i bachelorgraden ved MF.

18 bachelor i religion, kultur og samfunn STUDIERETNING RELIGION OG SAMFUNN 32 Studieretningen kombinerer studier i Kristendom/RLE og samfunnsfag. Både religion og samfunn påvirker hverandre, og ved å studere begge deler får du økt innsikt i begge. Med kunnskap om religion og kultur kan vi forstå hvordan et samfunn fungerer og hvilke verdier det bygger på. Samtidig formes også religion av samfunnet rundt seg, og samfunnsfagene tilbyr perspektiver på religion som utdyper forståelsen av religiøsitet, tradisjoner og verdisyn. mf.no/bachelor studieløp Graden består av 80 studiepoeng Kristendom/ RLE og 20 studiepoeng Ex.phil/Ex.fac, og 80 studiepoeng samfunnsfag. I hvert fag stilles det bestemte krav til fordypning i 80-gruppen. Merk at for studenter som ønsker å gå over på Lektorog adjunktprogrammet eller ta en mastergrad, stilles det spesielle krav til studier på fordypningsnivå i bachelorgraden. Ta kontakt med studieveileder om dette. fakta varighet 3 år/ 180 studiepoeng søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samordna Opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. veien videre Studieprogrammet gir grunnlag for videre studier på masternivå.

19 LEKTOR- PROGRAMMET

20 lektor LEKTORPROGRAMMET 36 mf.no/skole Lektorprogrammet ved MF er en fag- studieløp lærerutdanning med vekt på RLE/Religion og etikk og Samfunnsfag. De to grunnleggende elementene i utdanning er årsstudier i Kristendom/RLE og Samfunnsfag, i tillegg til Ex.phil. Til sammen utgjør disse grunnstudiene fire semester. Årsstudiene Ettårig praktisk-pedagogiske utdanning er en suppleres av to semesters fordypning i RLE/ integrert del av studieløpet. Utdanningen er Religion og etikk. I sjuende og åttende semester fire-/femårig og gir undervisningskompetanse gis den praktisk-pedagogiske utdanningen. på grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn og i videregående utdanning. Målet for Lektorutdanningen er både å gi kandidatene faglig tyngde i undervisningsfagene RLE/ Religion og etikk og samfunnsfag og å utruste kandidatene med profesjonskunnskap og pedagogisk kompetanse. adjunktkompetanse: Kandidater som ønsker adjunktkompetanse avslutter utdanningen etter åtte semestre (fire år). lektorkompetanse: Kandidater som ønsker lektorkompetanse, supplerer med masterutdan- fakta opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. jobbmuligheter Lektorprogrammet utdanner lærere til norsk skole. Kandidatene fra utdanningen er også aktuelle for andre yrker og funksjoner i skolesektoren og i samfunnet for øvrig. komponenter Lektorutdanningen gir grunnleggende og spesia- ning i ytterligere to semestre (totalt ti semestre). I masteren inngår fordypningsemner, metode og avhandling. Karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk lisert kompetanse i følgende fag/emner: RLE/Religion og etikk, og Samfunnsfag praktisk-pedagogisk utdanning: Den praktisk- Politiattest Spesialisert kunnskap om forholdet mellom pedagogiske utdanningen gis i samarbeid med religion, skole og samfunn Høgskolen i Østfold med MF/Oslo som undervis- Profesjonskunnskap for læreryrket ningssted. Kandidater som tas opp til Lektor- Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) med utdanningen, er garantert plass i den praktisk- praksis fra skoler i Oslo og omegn pedagogiske utdanningen.

21 PROFESJONS- STUDIET I TEOLOGI

22 profesjonsstudiet TEOLOGI linn sæbø (25) studium: Cand.theol 40 Har du lyst til å bli prest? Vil du forme framtidens kirke? Studieprogrammet kvalifiserer til prestetjeneste i Den norske kirke, og for videre studier. Profesjonsstudiet gir bred innføring i de teologiske disipliner. Praktisk-teologiske og profesjonsrelaterte perspektiver vektlegges. studiets mål er å gi deg et faglig grunnlag for prestetjeneste gi deg hjelp til å se sammenhengen mellom tro, fag og person i ditt eget liv hjelpe deg til å forstå og anvende teologien i spenningen mellom teori og praksis stimulere til en integrert teologisk helhetsforståelse hjelpe deg til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som grunnlag for pastoral praksis og for selvstendig faglig arbeid med teologiske problemstillinger gi deg en faglig basis for videre studier innen de teologiske disipliner studieløp Graden cand.theol. har et omfang på 360 studiepoeng og er normert til 6 år/ 12 semestre. Studiet inneholder først og fremst: bibelfag, kirkehistorie, systematisk teologi mv. praktisk- teologiske emner et selvstendig vitenskapelig arbeid Ex.phil, Ex.fac, bibelhebraisk og nytestamentlig gresk språk utenlandsopphold I løpet av studietiden kan man ha et utenlandsopphold som en del av graden. Mulighetene er mange og MF har samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Kontakt for mer info. ønsker du å vite mer? Bestill «En liten bok om prestekall» (gratis!) der du kan lese mer om hvordan andre har funnet veien til prestetjeneste.send bestillingen til kommer fra: Kristiansand hvorfor ville du studere på mf? - Jeg valgte å begynne på MF fordi jeg ville bli prest. Jeg hadde hørt mye bra om både undervisningen og miljøet her, så for meg var det aldri noen tvil om hvor jeg skulle studere. Jeg følte at det var på MF jeg kunne få best utrustning til å gå ut i yrke som prest. Både kunnskapsmessig og på det personlige plan. Studiet har absolutt levd opp til forventningene. God, spennende og utfordrende undervisning, og ikke minst, veldig godt miljø. fakta varighet 6 år/ 360 studiepoeng praksis Integrert i 3 av 12 semestre. søknadsfrist 15. april Søknad gjennom Samordna Opptak. opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. veien videre Den vanligste veien videre er å bli prest i Den norske kirke. Studiet kvalifiserer også for videre forskning (Ph.d.) eller andre jobber i kirken, skolen eller samfunnet. innpassing Relevante studier fra andre studiesteder kan innpasses i teologistudiet etter søknad. For mer informasjon, ta kontakt med MF v/studieveileder. stimulere til en etisk grunnholdning i yrkesutøvelsen

23 42 MASTER Et masterstudium er et toårig fulltidsstudium. Studiet bygger på faglig fordypning i bachelorgraden. menighetsfakultetet tilbyr følgende masterprogram Master i Kirkelig undervisning (kateket) Master i Diakoni Master i Teologi Master in Religion,Society and Global Issues Master i Kristendomskunnskap Master i Klinisk sjelesorg Erfaringsbasert master i Praktisk teologi Erfaringsbasert master i RLE/Religion og etikk (deltid) Søknad sendes direkte til lærestedet.

24 master KIRKELIG UNDERVISNING (KATEKET) 44 mf.no/master Å gi barn og unge kristendomskunnskap For arbeid i skolen er det en fordel at studentene studieløpet Bachelorstudiet omfatter kristendomskunnskap/ gjennom fortellinger, opplevelse, ritualer og lek er en viktig oppgave for kateketen. Trosopplæring bidrar til å bygge menigheter. Kateketen er menighetens undervisningsleder. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har skapt stort behov for kvalifiserte kateketer. Masterstudiet i kirkelig undervisning er et femårig program som inkluderer praktisk tar et annet skolefag ved siden av Kristendom / RLE i bachelorgraden. MF tilbyr årsstudium i samfunnsfag, men aktuelle fag er både norsk, matematikk, språkfag og praktisk-estetiske fag. kateketen har ansvar for å ivareta menighetens undervisning av barn, unge og voksne tilrettelegge kirkens arbeid for livslang læring innen den kristne tro drive ledertrening fakta varighet 5 år / 300 studiepoeng søknadsfrist Samordnet opptak 15. april (5-årig) 1. juni (2 1 /2 -årig) teologi, ex. phil, oppvekst, ungdomskultur og livsstil og praktisk teologiske fag som forkynnelse og gudstjenesteliv, ungdomsdiakoni og sjelesorg med praksis. Masterstudiet omfatter teologisk fordypning, pedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning i både kirke og skole og praktisk-teologiske fag som menighetspedagogikk, kirkebygget og teologi og ledelse i kirken. Forskningsmetode og masteravhandling inngår. Avhandlingen gir studentene en reell mulighet til å fordype seg i et pedagogisk utdanning (PPU) og kandidatene oppnår en dobbeltkvalifisering for arbeid i både kirke og skole. koordinere samarbeidet med skolen, ulike organisasjoner og kommunale etater bidra til å skape gode arenaer i menigheten for trosmessig og menneskelig vekst opptakskrav 5-årig: Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. interesseområde. Studenter med bachelorgrad fra andre studiesteder og studenter med lærerutdanning eller 4-årig Det femårige programmet som kvalifiserer for kateketyrket integrerer bachelor i Ungdom, kultur og tro studieretning menighetspedagogikk og masterpåbygging i kirkelig undervisning med PPU. Kandidatene som avslutter etter tre år med nevnte bachelor, er kvalifiserte menighetspedagoger. De fleste kateketer er med på å bestemme profilen på sin egen stilling, og dette gir en god fleksibilitet. Masterstudiet: Bachelor med 80 studiepoeng kristendom/rle og minimum snittkarakter C, kan søke opptak på masterstudiet inkludert PPU med varighet 2 1 /2 år/ 150 studiepoeng. Studenter med lærerutdanning eller 4-årig kateketutdanning kan søke innpassing med avkorting til 1 1 /2 år. kateketutdanning kan søke opptak direkte til masterstudiet. Kravet for opptak er minimum 80 studiepoeng kristendomskunnskap/rle og minimum snittkarakter C. Studenter uten pedagogikk i bachelorgraden får et 2 ½-årig masterstudium som inkluderer PPU.

25 master DIAKONI 46 Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? Vil du vite mer om hvordan kirken kan bidra til å fremme rettferdighet og ta vare på skaperverket? Masterstudiet i diakoni har som formål å gi innsikt i kirkens diakonale oppdrag. Samtidig sikter studiet mot å utvikle ferdigheter og holdninger som er aktuelle for utøvelsen av diakoni. Dette søkes oppnådd gjennom undervisning i blant annet følgende emner: diakoniens historie og teologi bibeltolkning og diakoni sjelesorg ledelse institusjonsdiakoni, menighetsdiakoni og internasjonal diakoni mf.no/master læring i praksis Studiet er praksisorientert. Praksisfeltet er dermed avgjørende for valg av teoretiske perspektiver. Studiet er samtidig samarbeidsorientert og tverrfaglig. Deler av undervisningen foregår derfor i samarbeid med preste- og kateketutdanningen. jobbmuligheter Masterstudiet dekker utdanningskravene for diakontjeneste innenfor Den norske kirke. Det kvalifiserer samtidig for diakonal tjeneste innenfor bistandsarbeid, misjon og institusjonsvirksomhet. Studiet kvalifiserer dessuten for videre studier på PhD-nivå. grunnlag og studieløp Masterstudiet i diakoni bygger på en bachelorgrad innen helse-/sosialfag eller et pedagogisk fagområde på minimum 180 studiepoeng. Studiet er samtidig et tilbud til allerede utdannede diakoner som ønsker seg videre fordypning i faget. Tidligere utdanning kan innpasses etter søknad. Studieprogrammet gjennomføres i samarbeid med Høgskolen Diakonova. fakta varighet 2 år/ 120 studiepoeng søknadsfrist 1. juni opptakskrav Grad eller utdanning på bachelornivå innen helsefag, sosialfag eller pedagogisk fagområde, minimum 180 studiepoeng. Likeverdige kvalifikasjoner fra MF eller andre utdanningsinstitusjoner kan vurderes. Bachelor i UKT kvalifiserer til opptak. einar eidsaa edland (26) studium: Master i Diakoni kommer fra: Stavanger hvorfor valgte du dette studiet? - Jeg ville studere diakoni fordi jeg under sosionomutdanningen savnet vektlegging av den religiøse og livssynsmessige dimensjonen ved menneskelivet, noe som hadde vært mer eller mindre fraværende i utdanningen. Jeg anså diakoniutdanningen som en naturlig vei videre for å få økt kompetanse på området. Samtidig anså jeg det som en ideell mulighet for min egen personlige og trosmessige utvikling. Jeg valgte MF fordi jeg tidligere har studert her og var da veldig fornøyd både med det sosiale og det faglige tilbudet.

26 master En mastergrad med fokus på katolsk teologi kan TEOLOGI enten tas i rammen av en ordinær 2-årig mastergrad i teologi, eller du kan følge et femårig løp som er spesialdesignet for å gi akademisk utdannelse til kommende prester i Den katolske 48 mf.no/master kirke. Dette løpet legger opp til ett års utveksling til Roma. I tillegg til bachelor- og mastergrads- Master i Teologi er et toårig studium Mastergradsstudiet i teologi vil stimulere til studiet i teologi (3+2 år) legger dette programmet også opp til et årsstudium i filosofi. som fokuserer på ulike teologiske fag. Gjennom Master i Teologi kan du enten fordype deg i hele spekteret av teologiske fag, eller spesialisere deg mer inn mot enkelte fagområder. faglig helhetsforståelse, å utvikle evnen til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid og skriftlig framstilling av fagstoffet. Studiet gir også innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid. Studiet kan gjennomføres på engelsk. metodistisk teologi Programmet er utviklet i samarbeid med Metodistkirkens teologiske seminar. Metodistkirken har med sitt utgangspunkt i Den anglikanske kirke, røtter både i den felles oldkirkelige teologiske tradisjon, i reformasjonens tolkning av fakta Flere emner gir deg også mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner (teologi som har vokst frem innenfor en luthersk, katolsk, pentekostal, metodistisk eller salvasjonistisk tradisjon). MF tilbyr emner innen: Det gamle testamente Det nye testamente Kirkehistorie Systematisk teologi Praktisk teologi Misjonsvitenskap Religionspedagogikk En mastergrad i teologi kan komponeres forholdsvis fritt etter de ønsker for bredde eller fordypning den enkelte student har. Ta kontakt med studieveileder for å drøfte sammensetningen av ditt program. katolsk teologi Ønsker du en faglig fordypning i katolsk tro? Den katolske kirke er en verdensomspennende kirke med en rik åndelig og teologisk tradisjon som står overfor mange utfordringer i vår tid. Gjennom å studere Den katolske kirkes tradisjon i fortid og nåtid inviteres du til å forstå og reflek- denne og i vekkelseskristendommens pietistiske retning. Metodistkirken har alltid levd i spenningen mellom det å være kirke og det å være en bevegelse, men har i hele sin historie lagt vekt på den personlige gudsrelasjon og det praktiske kristne liv. Studiet gir en inngående forståelse av metodismens historie og teologi. Studiet imøtekommer de krav Metodistkirken stiller for ordinasjon til eldste/akademiske prest. utenlandsopphold I løpet av studietiden kan man ha et utenlandsopphold som en del av graden. Mulighetene er mange og MF har samarbeid med utdannings- varighet 2 år/ 120 studiepoeng. Programmet starter opp hvert høstsemester (Merk at noen program er designet som 3+2 år dvs forutsetter en spesiell sammensetning av bachelorgraden) søknadsfrist 1. juni opptakskrav Bachelor i teologi med minimum ett språk (gresk/hebraisk). Minimum snittkarakter C (evt. 2,7) på fordypningsenheten. Religionsvitenskap tere over kristendommens rolle i vår verden, både institusjoner i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Religionspsykologi lokalt og globalt. Kontakt for mer info.

27 master elin maria haugland (24) RELIGION, SOCIETY AND GLOBAL ISSUES facts duration 2 years (120 ECTS) application deadline June 1 (for Norwegian nationals, see admissions Bachelor of Arts (or a similar bachelor degree in religion/theology and social studies). Minimum average grade: C. studium: Religion, Society and Global Issues kommer fra: Kristiansand hvorfor ville du studere på mf? - Jeg ønsker å lære mer om rollen religion spiller i verdenssamfunnet, og forstå utfordringene som oppstår i møtet mellom religioner og kulturer. 51 This Master s program aims at providing insight into the relationship between religion and society in an increasingly global and multicultural world. The study program is based on courses in social sciences and religious studies. An essential part of the program is to give insight into the different ways by which religion is shaped by various local and regional social conditions. The program aims at developing the knowledge acquired at the bachelor s level, in order to give a more profound understanding of the relationship between religion and society in a global perspective. This includes courses in: sociology of religion intercultural communication human rights, conflict and reconciliation poverty and development global ethics The program provides opportunities to specialize according to the students own interests. mf.no/master job opportunities This program aims at providing education for positions within research and education, as well as within Norwegian and international institutions and organizations, where knowledge of religion in an international and global perspective is required. It is also relevant for positions of leadership within the public and private sector. The Master s degree qualifies for further studies on the PhD level. The Master s program is a two-year academic course of study, 120 ects, including a thesis of 60 ects.

28 master KRISTENDOMSKUNNSKAP 52 mf.no/master Masterstudiet i Kristendomskunnskap er et studium hvor kristendommen kan studeres i dialog med andre humanistiske fag, med særlig vekt på idémessige, kontekstuelle og kulturhistoriske perspektiver. Metodisk kan studentene arbeide historisk og idéhistorisk, hermeneutisk og litteraturvitenskapelig, empirisk eller samfunnsvitenskapelig. I tillegg til en fordypning i kristendommen gir studiet også grundig kjennskap til vitenskapsteoretiske problemstillinger og en høy grad av metodisk bevissthet og refleksjon. Valgfriheten i programmet gir mulighet for faglig fordypning innen en rekke områder, i særlig grad relatert til arbeidet med masteroppgaven. Mastergraden gir fagkompetanse til å undervise i videregående skoler, folkehøgskoler, bibelskoler og på høyskole- og universitetsnivå. Den gir også mulighet for videre forskning. Dessuten gir studiet en grunnleggende innsikt i kristne og religiøse tema som etterspørres i kirke-, kulturog samfunnsliv. studieløp Graden har et omfang på 120 studiepoeng og er normert til 2 års studier/4 semestre, inkludert et selvstendig arbeid. Denne mastergraden bygger på en grad med et omfang på minst 180 sp, eller tilsvarende. Dessuten skal utdanningen på lavere grads nivå ha en fordypning på minst 80 studiepoeng i Kristendom/RLE eller teologi. Normalt bør de resterende 80 studiepoengene være hentet fra andre humanistiske eller samfunnsvitenskaplige fag. utenlandsopphold I løpet av studietiden kan man ha et utenlandsopphold som en del av graden. Mulighetene er mange og MF har samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Asia, Afrika, Amerika og Europa. Kontakt for mer info. fakta varighet 2 år/ 120 studiepoeng. Programmet starter opp hvert høstsemester søknadsfrist 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema. Studenter kan innpasses i programmet i vårsemesteret opptakskrav Bachelor med 80 studiepoeng Kristendom/RLE, der minimum 20 sp er på fordypningsnivå. Minimum snittkarakter C (evt. 2,7) på fordypningsenheten veien videre Studiet gir fagkompetanse i grunnskole, videregående skole, folkehøgskole, bibelskole og på høyskole- og universitetsnivå. Studiet gir også mulighet for videre forskning eller arbeid i organisasjons- og samfunnsliv.

29 master KLINISK SJELESORG fakta 54 Studiet gir kompetanse for stillinger mf.no/master studieprogrammet Det samme gjelder krav til veilederes kompetanse, varighet Graden har et omfang på 120 studiepoeng. Normalt vil graden gjennomføres i løpet av 5-6 år, vekslende mellom heltids og deltids studieperioder. som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. Studieprogrammet vil balansere klinisk og teoretisk læring gjennom veiledet praksis, faglig refleksjon, oppgaveskriving og valgfrie fordypningstema som sentrale elementer. Studiet er spesielt egnet for prester og diakoner, men kan også være relevant for andre yrkesgrupper i kirke og samfunn. Pastoralklinisk utdannelse (PKU) utgjør en sentral del av studiet med tre obligatoriske emner. I graden står erfaringsbasert og prosessorientert læring sentralt. Det stilles særskilte opptakskrav og krav om motivasjon til å arbeide med egne læringsbehov, samt villighet til å utforske egen sjelesorgpraksis. Vi vektlegger et læringsmiljø som fremmer faglig og personlig formasjon. Studieprogrammet har en hovedstamme bestående av tre PKU-emner à 20 studiepoeng. Hver av disse inneholder 400 timer veiledet læring. Emnene utlyses oftest som heltidsstudium på uker, av og til som deltidsstudium over 6-9 måneder. Undervisning med læringspraksis er lagt til institusjoner som MF har samarbeidsavtale med. Det forutsettes en faglig progresjon og utvikling fra kurs til kurs i henhold til emnebeskrivelsene. I tillegg tas et fellesemne (10 studiepoeng) i forbindelse med studiet. Videre inneholder studiet valgfrie fordypningsemner på til sammen 20 studiepoeng og et selvstendig arbeid på 30 studiepoeng (masteravhandling), inklusive kurs i vitenskapsteori- og metode. Pastoralklinisk utdannelse i Norge ivaretar internasjonale kontakter og forpliktelser. Emnene i graden svarer til den høyeste internasjonale standard, både i omfang, innhold og struktur. og kvalitetskrav som stilles til praksisinstitusjonene. MF har inngått avtaler med veiledere og praksis-institusjoner som er godkjent av Presteforeningens Fagråd for sjelesorg. kontakt e: søknadsfrist Kontakt MF opptakskrav For opptak til studieprogrammet kreves fullført cand.theol.-grad inkludert praktikum, master i teologi / kristendomskunnskap, mastergrad i diakoni, eller tilsvarende grad med minst 300 studiepoeng, der sjelesorg inngår i grunnutdanningen. Det kreves normalt to års praksis fra kirkelig tjeneste. Videre kreves det at man kan nyttiggjøre seg en prosessorientert/ klinisk læringsmodell og har grunnleggende forutsetninger for å ta hånd om praksisinstitusjonenes konfidenter på en forsvarlig måte. Dette siste er et særskilt krav som gjelder for PKU-emnene, og dermed hele graden, siden disse emnene er obligatoriske i studieprogrammet. For endelig opptak på programmet må man bestå det første PKU-emnet med anbefaling til videre studier.

30 erfaringsbasert master PRAKTISK TEOLOGI 56 mf.no/master I enhver profesjon lærer man ved å være i praksis. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke? Studiet gir prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis. Studiet gjør kandidatene i stand til å gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid, der utfordringer fra praktisk prestetjeneste bearbeides ved hjelp av metodiske arbeidsmåter. programmet er praksisorientert Det forutsetter praksiserfaring som bringes med inn i studiet, og alle emner i programmet er orientert mot praksis eller prøves ut i praksis. Med utgangspunkt i kompetanse tilegnet i grunnstudiet, samt dine yrkeserfaringer, gir studiet perspektiver og kompetanse til å forstå prestetjenesten på nye måter. Faget kombinerer et overordnet perspektiv på teologi der alle sider ved prestens hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon. samarbeidspartnere Studiet er et samarbeid mellom Det teologiske Menighetsfakultet, Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo, og Misjonshøgskolen. Det praktisk teologiske seminar (UiO) deltar også som faglig samarbeidspartner. Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved. Tidligere videreutdanning (SPP-moduler) vil kunne innpasses i graden. kontakt e: fakta varighet Graden har et omfang på 90 studiepoeng, inkludert et selvstendig arbeid på minst 30 studiepoeng. Studenten kan selv bestemme studieprogresjonen. søknadsfrist Kontakt MF. opptakskrav For å bli tatt opp til erfaringsbasert master i praktisk teologi må man være tildelt graden cand. theol. eller tilsvarende, og ha minimum 2 års praksis i prestetjeneste. Fakultetet avgjør hva som er relevant praksis.

31 erfaringsbasert master fakta RLE/RELIGION OG ETIKK (DELTID) varighet 3 år / 90 studiepoeng. søknadsfrist 1. juni for studiestart om høsten. Lokalt opptak med eget søknadsskjema opptakskrav Yrkes- eller profesjonsutdanning på minimum 180 studiepoeng (bachelor) med fordypning på minimum 60 studiepoeng Kristendomskunnskap/ RLE eller tilsvarende og 2 år relevant yrkeserfaring veien videre Målet med studieprogrammet er å gi en dypere og mer helhetlig forståelse av religions- og livssynsfaget i møte med kultur og samfunn, og å dyktiggjøre til yrkesutøvelse i skole, kirke samfunn 59 Vil du utvikle deg som lærer? De overordnende målene for studiet er å gi fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fagog forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående skole: religionsvitenskap etikk og filosofi Bibelen og kristen livstolkning identitet og pluralisme pedagogikk Gjennom studiet vil studenten arbeide med pedagogiske og didaktiske utfordringer og stimulere til en fagdidaktisk helhetsforståelse. Selv om studiet primært er rettet mot RLE-faget i grunnskolen og Religion og etikk i den videregående skolen, har det overføringsverdi til fagdidaktiske problemstillinger og utfordringer i andre fag i skoleverket og til arbeid i kirken. mf.no/master studieløp Studiet er et deltidsstudium over tre år med undervisning på lørdager. Fagemnene utgjør 60 studiepoeng og tas normalt over to år. Deretter kommer avhandlingen (30 stp), som skrives under veiledning av faglærer. Studiet kan kombineres med jobb. undervisning og eksamen Undervisningen skjer på lørdager. Hvert fagemne (10 studiepoeng) har 3-4 lørdagssamlinger. Eksamen tas etter hvert emne, enten som skoleeksamen eller hjemmeksamen.

32 ph.d. PH.D.-PROGRAM mf.no/phd Er forskning noe for deg? Forskerutdanning/doktorgradsstudier er en mulighet for deg som ønsker å utdanne deg videre etter avsluttet mastergrad. Ph.d.-graden kvalifiserer for undervisning på høyere nivå, forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Den organiserte forskerutdanningen består av en avhandling og en opplæringsdel. Sistnevnte er normert til 30 studiepoeng. forskerskole MF er vert for Religion Values Society, som er en ph.d.-tverrdisiplinær forskerskole for studenter som arbeider i feltet religion samfunn. Forskerskolens deltakere får tilbud om kurs der fremstående forskere innen ulike relevante temaer deltar og bygger nettverk mellom forskere og forskerrekrutter. Årlig arrangeres en sommerskole på Lesbos, Hellas. opptak For opptak i ph.d.-programmet forutsettes det en cand.theol./ mastergrad innenfor et relevant fagområde. Det kreves videre en god prosjektbeskrivelse for en vitenskapelig avhandling og angivelse av hvordan denne kan bli ferdig med 3 årsverk, samt en plan for finansiering av dette. Se mf.no/ phd og feltet hvordan søke?. Varighet: 3 år fulltid, eventuelt 6 år med 50 % forskning. 180 studiepoeng (ects). Doktorgradsprøven består av to prøveforelesninger og et offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Søknadsfrist: fortløpende. kontakt e: kontakt e:

33 videreutdanning TA ET FAG PÅ DELTID 62 mf.no/videreutdanning Menighetsfakultetet tilbyr følgende deltidsstudier som kan kombineres med full jobb: skole og samfunn rle 1: Studiet gir en grunnleggende innføring i det nye rle-faget. Studiet består av to emner, rle1010 og rle1020, hvert på 15 studiepoeng. Det blir lagt vekt på emner som er nye i forhold til tidligere lærerpraksis og lærerutdanning, særlig religionskunnskap, etikk og filosofi i skolen. Studiet er et deltidsstudium over to semester, med undervisning på lørdager. rle 2: Studiet er en faglig fordypning av emnene som er behandlet på rle 1. Studiet består av to emner, rle1030 og rle1040, hvert på 15 stp. Emnet skal gi en faglig og didaktisk fordypning og styrke kvalifikasjonene for undervisning. Studiet er et deltidsstudium over to semester, med undervisning på lørdager. religion og estetikk (rle2610, rle2611,rle 2612) Studiet består av ulike emner som kan tas enkeltvis og inngå i en bachelorgrad. Noen av emnene er knyttet opp mot estetikken i kristendommen, andre mot estetikken i andre religioner. Studiet tar sikte på å gi kunnskap om estetiske uttrykk, særlig billedkunst og arkitektur, i rammen av religiøs tro og praksis. Emnene undervises på torsdager etter klokken 17. For informasjon om opptakskrav, emnebeskrivelser og søknadsfrister, se nettsiden. erfaringsbasert master i rle/religion og etikk Det er også mulig å fortsette på en mastergrad innenfor dette fagområdet på deltid. Se nærmere opplysninger på side 59. kontakt e: kirke og kristne organisasjoner MF tilbyr videreutdanning i teologi og praktisk teologi. Kursene gis innenfor programmene Erfaringsbasert master i Praktisk teologi og Master i Klinisk sjelesorg, men kan også tas som enkeltemner. For mastergradene, se side kontakt e:

34 INNFØRINGSSTUDIER I KATOLSK KRISTENDOM 64 mf/no/katolsk Menighetsfakultetet tilbyr i samarbeid med Oslo katolske bispedømme et deltidsstudium over tre år som gir innføring i katolsk kristendom. Innføringsstudiet gir teologisk kompetanse til personer som ønsker å gjøre en særskilt tjeneste i Den katolske kirke, og til andre som ønsker en fordypning i teologi. Programmet kan inngå som en del av en kompetanse med sikte på å undervise i RLE-faget i skolen, eller som en del av en bachelorgrad ved MF.Undervisningen legges til fire helger hvert semester (fredag ettermiddag og lørdag). Det tas 15 studiepoeng hvert semester. Det undervises i: Innføring i katolsk teologi Innføring i Bibelen Pastorale emner Kirkehistoriske emner Fordypning i bibelfag, systematisk teologi og katolsk sosiallære fakta varighet 3 år / 90 studiepoeng. søknadsfrist 15. desember / 15. juni Finn søknadsprosedyre på mf.no/ katolsk eller søk på studweb.no opptakskrav Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse. kontakt T: E:

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol.

OVERSIKT BACHELORGRADER INFO ÅRSTUDIUM TEOLOGI MASTERGRADER. studiekatalogen 2014-2015. Bachelorgrad, mastergrad og Cand. Theol. STUDIEKATALOG 2014-2015 INFO STUDENTBYEN STAVANGER side 4-5 LIVET PÅ CAMPUS side 6-7 MISJONSHØGSKOLEN side 8-9 SPØRSMÅL & SVAR side 30 SPROSEDYRER side 31 BACHELORGRADER Bachelorgrad i KRISTENDOM, LEDELSE

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2014 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen Staffeldtsgate 8

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studiekatalog Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Studieprogram ved Høyskolen for Ledelse og Teologi: Bachelor i teologi og ledelse - Årsstudium i Kristendom - Grunnstudium i RLE - Årsstudium i barne-

Detaljer

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden.

Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. 1 Engasjert av troen, for mennesket, i hele verden. Misjonshøgskolen (MHS) er et globalt knutepunkt for utdanning og forskning i et mangfoldig og omfattende nettverk. Hos oss skapes engasjement og relasjoner

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011

UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 UNIVERSITETET I TROMSØ UiT 2011 HUMANISTISKE FAG, KUNST- og MUSIKKFAG LÆRERUTDANNINGER og UTDANNINGER i PEDAGOGIKK SAMFUNNSFAG og JURIDISKE FAG ØKONOMISKE og ADMINISTRATIVE FAG MEDISIN, ODONTOLOGI og HELSEFAG

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud

Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud STEINERHØYSKOLEN OSLO RUDOLF STEINER UNIVERSITY COLLEGE Studiekatalog 2013/2014: steinerpedagogiske studietilbud Førskolelærerutdanning Sosialpedagogikk Lærerutdanning Studieår i billedkunstfag Etter-

Detaljer

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015

Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Studieplan Det praktisk-teologiske seminar høsten 2015 Fullstendig studieplan finnes her: http://www.praktikum-pts.no/studier/studieplan/. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 2 STUDIEMÅL... 4 3 STUDIETS

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT

Yrke med mening 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT 4 LYTT TIL DEN INDRE MOTIVASJONEN 8 MANGE VEIER TIL ROM 12 SR-LEDER: Å SKAPE MENING 15 MITT FUNN: GUDS ETISKE AUTORITET 22 STUDIEOVERSIKT NR.1/15. 81. ÅRG. TEMA Yrke med mening REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor

Detaljer

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier Studiebrosjyre 2014-2015 Musikk og MUSIKKteknologi PSYKOLOGI Interkulturelle studier TEOLOGI Bachelorog Masterstudier Kristiansand Kristiansand - din studentby! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN

Bærekraftig tro 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 4 MED TROEN MOT NYE HØYDER 6 EN TRO SOM BÆRES 16 FELLESKAPET BÆRER TROEN 12 SÅRBAR STUDIETID 15 MITT FUNN: NÆRKONTAKT MED DE DØDE NR.2/15. 81. ÅRG. TEMA Bærekraftig tro REKTOR VIDAR L. HAANES Rektor Innhold

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi

Studieplan. Bachelorgradsprogram i sosialantropologi Oppdatert 29.11.2013 Studieplan Bachelorgradsprogram i sosialantropologi UiT Norges arktiske universitet Institutt for arkeologi og sosialantropologi Gjelder fra og med høsten 2014 1 Yrkesmuligheter Sosialantropologen

Detaljer

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Versjon 0908 Side 1 av 84 BACHELOR i KRISTENDOM STRUKTUR ved Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Innholdsfortegnelse: INNHOLDSFORTEGNELSE:... 1 STUDIETILBUD... 3 MODULENE I BACHELORSTUDIET... 3 MODUL

Detaljer

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram

Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Graden Cand.theol. med tilhørende studieprogram Studenter som oppnår graden cand.theol. er kvalifisert for prestetjeneste i Den norske kirke. Graden gir også (sammen med evt. andre kvalifikasjoner) grunnlag

Detaljer

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON. 120 STUDIEPOENG Høsten 2015

STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON. 120 STUDIEPOENG Høsten 2015 STUDIEPLAN FOR MASTERSTUDIUM I TEOLOGI OG MISJON 120 STUDIEPOENG Høsten 2015 Godkjent av Akademisk råd: April 2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Grunnlag for oppnåelse av mastergrad...

Detaljer

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 2011 2012 Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin s. 21 Ex. phil./ex. fac. i Hellas s. 21 I N N H O L

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse...

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE... 5 HISTORIKK... 5 FORMÅL... 5 PROFIL... 5 PRA100 PRAKTISK TEOLOGI... 7 MÅLSETTING... 7 Faglig kompetanse... 7 Formidlingskompetanse... 7 Sosial kompetanse... 8 Yrkesetisk kompetanse...

Detaljer