Vårt felles utseende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt felles utseende"

Transkript

1

2

3 Vårt felles utseende Vårt merke og vårt navnetrekk utgjør vår logo. Bruken av logoen sammen med farger og skrift, fotografier og illustrasjoner, måten vi organiserer og presenterer tekst og bilder det vi tilsammen kaller vårt profilprogram er det nærmeste vi kommer et felles utseende på alle oss som tilhører og representerer Fellesforbundet. Samtidig er profilprogrammet et arbeidsredskap som skal bidra til å rasjonalisere og forenkle den utformingsmessige og tekniske produksjonen av all vår skriftlige informasjon intern som ekstern fra brevark og visittkort til brosjyrer og nettsider. Ved å følge profilprogrammets retningslinjer bidrar du til at all vår informasjon får et tydelig fellespreg, slik at det aldri er tvil om at alt vi sender fra oss «kommer fra Fellesforbundet». Et slikt klart og tydelig fellespreg vil også føre til at den samlede effekten av alle våre informasjonstiltak blir enda sterkere. Ved at vi nå har bestemt alt fra størrelse og plassering av vår logo til valg av riktig papirformat for riktig formål, slipper vi «å finne opp kruttet på ny» hver gang et nytt tiltak skal iverksettes. En konsekvent gjennomføring av profilprogrammet betyr at vi fra nå av først og fremst kan konsentere oss om det viktigste: Budskapets innhold og form. Kjell Bjørndalen Forbundsleder Oslo, 28. juni

4 Merke + navnetrekk = logo Merket plassert på farget felt i kombinasjon med forbundets navnetrekk er vår logotype eller bare «logo». Med sin kombinasjon av rette og myke linjer, kan Fellesforbundets merke tolkes i mange retninger: Som hender som verner om enkeltindividet. Som et ledd som knytter oss til hverandre. Som et symbol for samhold, styrke og omsorg. Merket vårt er plassert negativt (hvitt på rød eller sort/grå bakgrunn) i et rektangulært felt og i en størrelse som gjør at det dekker området fra stor «F» til «l» nr. 2 i navnetrekket «Fellesforbundet». Mot høyre avsluttes det rektangulære feltet bak «s» i «Felles». Mot venstre strekker feltet seg som vist på disse eksemplene, men det kan også forlenges når dette er hensiktsmessig. (Se eksempler på side 4.) Ved å sette merket inn i et felt har vi sikret at det blir enklere å plassere riktig ikke på skjeve, slik vi ofte har opplevd tidligere. Navnetrekket er satt i en ny og kraftigere skrift som harmonerer bedre med merket, og som gir et bedre størrelsesforhold mellom merke og navnetrekk. (Se side 6 Typografi) 13x x 9,5x x 4x 2

5 Fellesforbundets nye logo vårt merke på farget felt i kombinasjon med navnetrekket kan stå alene eller med en tilføyelse under; f.eks. forbundets slagord («tagline») eller navnet på en av våre avdelinger. Det skal alltid være en klar forskjell i størrelsesforholdet mellom skriften i navnetrekket og underteksten. Jfr. disse eksemplene hvor navnetrekket er satt i 24 punkt og tilføyelsen i 12 punkt. God kontrast Stor fargeforskjell mellom logo og bakgrunn øker leseligheten og forteller tydelig at Fellesforbundet er avsender. I flerfargetrykk, på skjerm o.l. skal det rektangulære feltet primært ha rød farge. Når dette ikke er praktisk gjennomførbart eller når estetiske hensyn krever noe annet, kan feltet være sort eller trykt i en egnet gråtone. Bruk av en gråtone vil f.eks. være hensiktsmessig hvis logoen skal plasseres på mørk bakgrunn. I slike tilfeller skal ikke bare merket, men også navnetrekket gjengis negativt. I det nederste eksemplet er logoen plassert på en side med en farge-illustrasjon. Siden den eneste tillatte fargen på logoens rektangulære felt (utenom sort/grå) er rød, må vi velge farger på siden forøvrig som harmonerer med logoens rødfarge. 3

6 Utfallende trykk I mange trykksaker lar man Rødt bånd kan forlenges rytmisk Bakside Forside Skjærekant bilder og tekst dekke hele formatet uten bruk av marg såkalt «utfallende trykk». I slike tilfeller skal fargefeltet under Fellesforbundets merke legges slik på trykkoriginalen at det går utenfor trykkflaten. Da vil fargen gå helt ut til kanten, når trykkpapiret skjæres ned til riktig format. I kapittelet foran nevnte vi at logoens fargefelt i spesielle tilfeller kan strekkes lengre mot venstre. Dette er også et slikt eksempel. Fleksibilitet Fellesforbundets navnetrekk kan plasseres både over og under merket, men alltid i samme forhold som beskrevet på side 2. Tilpasning til formatet Lengden på fargefeltets venstre del kan f.eks. tilpasses lengden på en tilleggstekst som i sin tur skal plasseres i god avstand fra navnetrekket. «Luft» rundt logoen 1x Logoen skal alltid ha tilstrekkelig med luft rundt seg slik at den ikke forstyrres 2x av andre elementer (tekst og bilder) på siden. Illustrasjonen viser et minimumsrom rundt logoen. 1x 4

7 Feil bruk! Feil bruk! Obs! Eksempler på feil bruk: Fargefeltet skal aldri ha noen annen farge enn ensfarget rød eller sort/grå. Feil bruk! Obs! Navnetrekket må ikke deles med bindestrek eller plasseres på noen annen måte enn beskrevet på s.2. Feil bruk! Feil bruk! Dårlig kontrast Når vanlig, positiv skrift (sort) plasseres på en mørk bakgrunn, blir skriften nærmest uleselig. Feil bruk! Reglene tillater heller ikke alternative plasseringer, eller å sette Fellesforbundets merke i sort på hvit bakgrunn. 5

8 Typografi Fellesforbundets skriftvalg Skrift skal først og fremst være lett å lese. Men samtidig har hver skrift sin karakter og atmosfære som preger innholdet på en måte vi aner mer enn vi er bevisst på. Skriftvalget og måten vi bruker skrift på (typografi) er derfor en viktig del av Fellesforbundets profilprogram. I denne nye utgaven av profilprogrammet har vi derfor endret skriften i vårt navnetrekk. Den nye skriften heter Helvetica Neue Condensed; et skriftsnitt (font) som stilmessig står godt til blandingen av rette og myke linjer i vårt merke. Helvetica har også et visst «teknisk preg» som harmonerer med de bransjer som Fellesforbundets medlemmer representerer. Helvetica Neue Condensed skal også benyttes på forsider av brosjyrer, informasjonshefter, og i egnede anledninger som uthevinger i annonser osv. I all løpende tekst («brødtekst») skal vi benytte Times New Roman, en antikvaskrift. Denne typen skrifter blir i norsk skrifttradisjon oppfattet som lettere leselig i store tekstmengder, enn sans serif-skriftene (grotesk) som Helvetica tilhører. Både Helvetica Neue Condensed og Times New Roman er velkjente skrifter fra PCenes tekstbehandlingsprogrammer. Vi håper dermed å begrense risikoen for at noen faller for fristelsen til å benytte «liknende» skrifter. Skrift for trykking og kopiering (printere) Skrift på papir har bedre oppløsning den er skarpere og klarere enn skrift på skjerm. Bokstavene kan f.eks. stå tettere sammen uten at det går ut over leseligheten. TIMES NEW ROMAN abcdefghijklmnopqrst TIMES kursiv abcdefghijklmnop TIMES BOLD abcdefghijklmnopqrst TIMES bold kursiv abcdefghijklmnop HELVETICA NEUE CONDENSED abcdefghijklmnopqrst Helvetica Neue Condensed kursiv Skrift på skjerm Skrift på skjerm har dårligere oppløsning enn skrift på papir. Det gjelder særlig skrift på nettsider (på grunn av kravet til rask overføring). Her kan bokstavene ikke stå like tett og det kan heller ikke stå like mye tekst på sidene. TIMES NEW ROMAN abcdefghijklmnopqrst TIMES kursiv abcdefghijklmnop Arial abcdefghijklmnopqrst

9 Vår fargepalett Ingenting innenfor grafisk formgivning skaper så mye diskusjon som fargevalgene. Absolutt alle har vi en farge eller en fargekombinasjon vi ikke liker, og som heller ingen form for argumentasjon kan få oss til å like. Til Fellesforbundets profilprogram har vi derfor valgt så klare og rene farger som mulig. Dette valget er også gjort for at fargene skal være lette å «treffe» for de grafiske fagfolkene. Alle farger i Fellesforbundets «palett» er navngitt med de internasjonale fargekodene som gjelder i grafisk bransje. 100% 60% 40% 20% Hovedfarger Pantone 193 C C:0 M:100 Y:70 K:15 R:187 G:19 B:62 Process Black C C:60 M:0 Y:0 K:100 R:0 G:0 B:0 Farger for trykking er navngitt etter fargesystemet CMYK for 4-fargetrykk, hvor C=Cyan, M=Magenta, Y=Yellow og K=Key-color, dvs. basisfargen sort (black). Farger på skjerm er navngitt etter RGBsystemet, hvor R=Red, G=Green og B=Blue. Pantone er et fargesystem som kan brukes i tillegg til CMYK, og som også angir en definert fargereferanse til trykkeriet. Fargeprøvene til venstre er gjengitt i CMYK. Aksentfarger: Pantone 116 C C:0 M:20 Y:100 K:0 R:254 G:203 B:0 Pantone 1585 C C:0 M:60 Y:100 K:0 R:255 G:109 B:34 I blant vil vi ha behov for å friske opp våre trykksaker og skjermbilder med andre farger enn rød og grå. For at vi skal kunne følge en visuell linje som gjør at vi fortsatt kjennes igjen fra gang til gang, har vi valgt seks faste dekor- eller aksentfarger hver med nedtonede (rastrerte) tvillingfarger. Disse fargene er gul, oransje, to nyanser av blå og grønn. Pantone 280 C C:100 M:70 Y:0 K:20 R:0 G:39 B:118 Process Cyan C C:100 M:0 Y:0 K:0 R:0 G:159 B:218 Pantone 356 C C:95 M:0 Y:100 K:25 R:0 G:121 B:52 7

10 Bruk av grunnelementene på postale trykksaker Vår dato Vår referanse Med postale trykksaker mener vi forretningspapirer som brevark, konvolutter, korrespondansekort, følgesedler osv. Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Av hensyn til gjenkjenneligheten, men også pga av de kravene til plassering av adressefelt, avsenderinformasjon osv. som stilles fra Postverket og etter Norsk Standard, er det viktig at profilprogrammets grafiske grunnelementer alltid står på faste plasser. Konvoluttene har logoen trykket øverst til venstre på forsiden, og plass til avsenderadresse midtstilt på baksidens klaff. Dette gjør at alle distriktskontorer og avdelinger kan bruke samme forside på konvoluttene, og få sin egen adresse trykket på baksiden etter behov. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. Scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis Postmottak Fellesforbundet Lilletorget Oslo Telefon Telefaks Besøksadresse Fellesforbundet Lilletorget 1, Oslo Foretaksregisteret Bankkonto Fellesforbundet Lilletorget 1, 0184 Oslo 8

11 Bent Inge Bye Rådgiver Telefon: Mobil: Privat: Visittkort Utformingen av visittkortene er tilrettelagt for produksjon etter maler på lokale fargeprintere. Fellesforbundet Lilletorget Oslo Sentralbord: Telefaks: Vidar Grønli Head of Information Press Spokesman The Norwegian United Federation of Trade Unions Fédération Unie de Syndiats Norvegiéns Federación Unida de Sindicatos Noruegos Verband Vereinigter Norwegischer Gewerkschaften Phone: Mobile: Telefax: Fellesforbundet Lilletorget 1 N-0184 Oslo Norway Aktomslag Hvis vi skal sende både brev og trykksaker i én og samme konvolutt, virker det ryddigere dersom de legges inn i et aktomslag. Slike omslag kan ha ulike illustrasjoner på forsiden, og eventuelt også baksiden - tilpasset den sammenhengen omslaget/ utsendelsen skal brukes i. Fellespreget ivaretas ved det røde båndet med forbundets logo. Båndet skal alltid plasseres horisontalt øverst i formatet - langs kanten og utfallende. 9

12 Formater Fellesforbundets nye profilprogram legger opp til en sterk forenkling og rasjonalisering av papirbruken. Vi skal nå konsentrere oss om tre papirformater. A4 Våre papirformater For fremtiden skal vi i hovedsak benytte kun tre papirformater: A4, A5 og 10x21 cm. Hensikten er at dette skal føre til enklere innkjøp og lagerhold, samtidig som vi får en mye større grad av standardisering på arkiveringssiden. Samtlige formater får f.eks. nå uten problemer plass i vanlige ringpermer. A5 10x21cm Andre formater: I spesielle sammenhenger, som f.eks. ved trykking av plakater, Vi skal ikke bruke glansede papirsorter i våre trykksaker, vi skal velge såkalt ubestrøket papir. kan det være aktuelt å fravike de tre hovedformatene. Da skal vi holde oss til A-formatene: (Se forklaring om tekstur s. 16) A0: 841 x 1189 mm A1: 594 x 841 mm A2: 420 x 594 mm A3: 297 x 420 mm A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm A6: 105 x 148 mm A7: 74 x 105 mm Bruken av grunnelementene på informasjonstrykksaker, plakater o.l. A4 På alle former for informasjonstrykksaker og plakater skal logoen alltid plasseres utfallende øverst i venstre hjørne, slik disse eksemplene viser. Det gir stor gjenkjennelighet samtidig som formatet frigjøres for optimal eksponering av budskapet. NB! Legg merke til hva som tidligere er sagt om muligheten for konflikt mellom logoens rødfarge og fargebruken på siden forøvrig. A5 (Se side 3 og 5.) 10x21cm 10

13 Topp: 9,5 mm / Bunn: 13 mm Gridsystemet 11 mm 3 mm 14,3 mm 28,9 mm 43,5 mm Si meliora dies, ut vina, poemata de reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor unik abhinc annos cent qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus Centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno in mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae de paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter ani Grid i A4-formatet curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Illustrasjonen Naevius in over manibus viser non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter vertikal deling og eksempel på utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, spaltebredder dicitur Afrani i gridsystemet toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, for A4-format. 11 mm Det nye profilprogrammet innfører et nytt gridsystem for plassering av tekst og bilder på sidene. Gridsystemet deler sidene i et fast antall like brede, vertikale moduler, hvor tekst og bilder kan plasseres i ulike spaltebredder. Et A4-format gir plass til 11 moduler, et A5-format til 7 moduler og et 10x21 format til 5 moduler. Gridsystemet gjør det enklere å gi sidene en form som gir følelse av orden, systematikk og gjenkjennelighet, og som samtidig gir rom for oppfinnsomhet og kreativitet. (Se også reglene for bildebruk på s. 13.) 18,8 mm 5,5 mm Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, Plautus ad exemplar Siculi Grid i A5-formatet Griden i A5-formatet beholder målene fra A4-systemet, men er skåret ned til 7 moduler. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste Grid i 10x21-formatet Griden i brosjyreformatet er basert på de samme målene som i de andre systemene, men systemet er redusert til 5 vertikale moduler. Si meliora dies, ut vina, poemata Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scrip- quotus arroget annus. scriptor reddit, scire velim, chartis pretium tor abhinc annos centum qui abhinc annos centum qui decidit, decidit, inter perfectos veteresque inter perfectos veteresque referri referri debet an inter vilis atque debet an inter vilis atque novos? novos? Excludat iurgia finis, Excludat iurgia finis, Est vetus Est vetus atque probus, centum atque probus, centum qui perficit qui perficit annos. Quid, qui annos. Quid, qui deperiit minor deperiit minor uno mense vel uno mense vel anno, inter quos anno, inter quos referendus erit? referendus erit? Veteresne poetas, an Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Iste quidem veteres inter quos et praesens et postera respuat ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno. Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit. Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quoti- 11

14 Profileringsartikler Det er viktig at et profilprogram ikke setter for strenge grenser for utformingen og dramatiseringen av budskapet. Men samtidig er det like viktig at Fellesforbundet som budskapets avsender også i slike sammenhenger får sin logo gjengitt riktig og plassert riktig. Regelen når det gjelder annonser, skilt, profileringsartikler o.l. vil være at utformingen alltid skal godkjennes av forbundets ledelse, og alltid være innenfor rammene av profilprogrammet. Styrke og troverdighet Profileringsartikler er et viktig hjelpemiddel til å gjøre Fellesforbundets nye logo synlig og dermed skape oppmerksomhet rundt vår virksomhet. Vi vil bruke logoen på alt fra kulepenner og kaffekopper til T-skjorter, ryggsekker og luer. Dette er bare noen eksempler på hva som kan produseres. Har du flere gode forslag? Kom med dem! 12

15 Noen enkle råd om bildebruk: Fotografier og illustrasjoner er viktige virkemidler i all kommunikasjon. Ofte er bildene nesten viktigere enn teksten, fordi de fanger oppmerksomheten først. Feil bildebruk kan trekke oppmerksomheten bort fra et viktig budskap. Bildet kan til og med gi et galt inntrykk av innholdet. Bildevalg og bildebehandling er et fag i seg selv, men stiller du deg disse enkle spørsmålene kan du unngå de verste feilene: Bidrar bildet til å utdype eller understreke innholdet i teksten? Gir bildene av personene som er omtalt i teksten det riktige inntrykket av dem? Vil de være fornøyd med å se seg selv avbildet på denne måten? Pass på at f.eks riktig verneutstyr blir brukt på bilder fra arbeidssituasjoner. Er det noen gjenstander e.l. med på bildet (papirrot, kaffekopper) som gir et dårlig inntrykk eller trekker oppmerksomheten bort fra det som er viktig? Da må bildet retusjeres eller beskjæres. Hvis du kjøper fotografier fra et tilgjengelig bildearkiv, så spør deg selv om modellene og omgivelsene de er avbildet i virker troverdige i vår sammenheng. Er bildet teknisk godt nok? Er det skarpt? Er viktige deler av bildet for lyse eller for mørke? Forekommer det sjenerende skygger fra direkte blitzlys? Bildefiler som er lagret for å brukes på nettsider o.l. har som regel alt for lav oppløsning dvs. de inneholder for lite informasjon til at de vil gi et godt resultat på trykk. Sørg for å få overført tilstrekkelig store filer. Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er et klart nei, er det kanskje like greit å la teksten stå uten noe bilde 13

16 C Y M K En kort grafisk ordliste (til hjelp når du skal snakke med trykkerier og grafiske formgivere) Beskjæring og beskjæringsmonn Om bilder/fotografier: Det utsnittet av bildet som man ønsker å bruke. (Man skjærer bort det som ikke skal med.) Om papirformater: Papir som brukes til trykking, kommer i store ark eller på rull. Etter trykking skjæres papiret ned til ønsket format (A4, A5 osv.). «Beskjæringsmonn» betyr at man tilrettelegger trykkoriginalen for det aktuelle formatet, slik at viktig informasjon ikke kuttes bort når arket beskjæres. C-format Format på konvolutter tilpasset papirer med A-format. CMYK Kode som beskriver blandingsforholdet mellom fargene i firefargetrykk. Når en fagmann sier at et bilde må «cmyk es», mener han at det må gjennom en prosess som forbereder det for trykking hvor fargene skilles fra hverandre (separeres). Bokstavene står for: C = Cyan, M = Magenta, Y = Yellow og K = Keycolor (sort). EPS (eller EPSF) «Encapsulated PostScript Format» er et standardformat for lagring og overføring av PostScript-filer (se Vektorgrafikk). EPS-dokumenter består som regel av én side eller én illustrasjon, og de kommer gjerne som en del av et annet dokument. EPS kan gjengi alle typer tekst, grafikk og bilder. NB! Når formatet brukes til forhåndsvisning på skjerm (Preview), foregår dette med en oppløsning på 72 dpi som gjør filene lite egnet for annen bruk. Fals Den grafiske bransjens betegnelse på en «brett». En 4-siders trykksak i A4- format er lik et A3-format som er falset én gang. Fargeseparasjon Et fargebilde på trykk blir vanligvis gjengitt med fire farger: cyan, magenta, gul og sort. (Se side 7, Vår fargepalett) Fargene i bildet filtreres og fordeles på fire filmer som brukes i trykkeprosessen, én film for hver trykkfarge. Ved hjelp av en rasterskive (Se Raster) blir bildeflaten delt opp i punkter. Punktene på hver film dreies likt, slik at fargene ikke legges oppå hverandre. De fire filmene utgjør til sammen det man kaller et fargeseparasjonssett. Ferdiggjøring Prosessene de trykte arkene gjennomgår før selve trykksaken er ferdig; f.eks. skjæring, falsing og stifting. Foliering Teknikk hvor papiret etter trykking blir belagt med en folie i en høytrykkpresse. Gjøres gjerne med trykksaker som skal være ekstra holdbare for ytre påkjenninger. (Folie er også en betegnelse på et eget papirformat.) GIF «Graphics Interchange Format» er i likhet med JPG et komprimeringsformat for overføring av bilder på nettet. GIF gir mindre kvalitetstap enn JPG, men støtter bare 256 farger og brukes derfor hovedsaklig til lagring og overføring av dokumenter med få og rene farger, enkle strektegninger og tekst. Gramvekt Angivelse av et papirs vekt i gram pr. kvadratmeter. Vanlig brevpapir har vanligvis en gramvekt på 80 gram, trykkpapir som regel noe høyere. JPG (eller JPEG) Forkortelse for «Joint Photographic Experts Group»; betegnelse på en komprimeringsteknikk som gjør at store fotografier med store mengder informasjon kan overføres på nettet som relativt små filer, og siden gjengis på skjerm uten at det menneskelige øyet ser nevneverdig kvalitetsforskjell. JPG kan gjengi opptil 16 millioner fargenyanser. Formatet egner seg dårlig for lagring av strektegninger, diagrammer og tekst (bokstaver). Kolofon Opplysninger om hvem som har utgitt og laget en trykksak, opplagstall, osv. plassert i en egen spalte. Korrektur En foreløpig utgave beregnet på å finne feil som må rettes, før en trykksak e.l. settes i endelig produksjon. Feilene markeres i teksten med såkalte korrekturtegn. Disse gjentas i margen sammen med en forklaring av feilen. For å unngå å overse feil kan det være lurt først å lese teksten på vanlig måte for å kontrollere at meningen og tegnsettingen er riktig. Deretter leser man baklengs linje for linje for å sjekke at enkeltordene er stavet riktig. 14

17 Kursiv En vanligvis tynnere og hellende skriftform (mot høyre). I tekstbehandlingsprogrammer brukes den engelske betegnelsen Italic. Andre vanlige norske betegnelser på skrift er Halvfet (Bold) og Normal (Regular). Normal skrift Kursiv skrift Halvfet skrift Limfresing Innbindingsteknikk for bøker eller andre trykksaker med stort sidetall, hvor arkene limes sammen i ryggen. (I mer påkostede bøker blir sidene vanligvis sydd sammen.) Moaré Uønsket effekt som kan forekomme, hvis man bruker et allerede rastrert bilde som original i en ny trykkprosess. Når de to rastrene legges over hverandre, kan de danne et eget mønster. Oppløsning En betegnelse på kvaliteten i gjengivelse av bilder på papir og skjerm i pikselgrafikk. (Se egen forklaring.) Høy oppløsning = god kvalitet. Lav oppløsning = lav kvalitet. Kvaliteten defineres av antall punkter innenfor et visst areal og oppgis i «dpi» (dots per inch). Jo høyere tall, desto bedre kvalitet eller skarpere bilde. Et bilde som skal gjengis på trykk, bør ha en oppløsning på minst 300 dpi. For gjengivelse på skjerm klarer det seg godt med 72 dpi. (Se også EPS og Raster) Pantone «Pantone Matching System» en vanlig kodeangivelse for farger som brukes i firefargetrykk. Utviklet av det amerikanske selskapet Pantone Inc. PDF «Portable Document Format» et filformat fra Adobe for bruk på e-post. Gjør det mulig å sende og lese originaler av dokumenter på alle typer datamaskiner. Dokumentene leses ved hjelp av gratisprogrammet Acrobat Reader. PDF blir stadig mer vanlig i korrektursammenheng. Pikselgrafikk (punktgrafikk) Rasterteknikk som gjennom mange år har vært benyttet til å produsere klisjeer for gjengivelse av fotografier i aviser, blader og bøker. «Pikselgrafikk» betegner et digitalt raster (en datafil) hvor informasjonen er lagret som «bits». På en skjerm fremstår rasteret som et rektangulært rutenett eller «kart» (derav «bitmap») av små fargepunkter (piksler). På skjerm benyttes tre typer punkter (se RGB), ved trykking fire (se CMYK). Preg Metode hvor tekst eller dekorelementer presses inn i arket slik at det oppstår en relieffvirkning. Prøvetrykk En prosess som gjennomføres før trykksaken går til endelig trykking. Brukes for å kontrollere fargegjengivelse og helhetsvirkning. Korreksjoner i teksten på dette stadiet kan bli kostbart; da må nemlig trykkefilmene lages på ny. Raster Et linjemønster som legges over et bilde som skal trykkes, slik at det deles opp i punkter. Jo flere punkter innenfor formatet, desto finere og mer naturtro gjengivelse på trykk. (Se Oppløsning) RGB Mens man i trykkeprosesser vanligvis bruker fire farger for å gjengi et fargebilde, bruker man bare tre for å gjengi det samme bildet på en skjerm. (Sort lar seg ikke gjengi med en lys/elektronstråle.) Bokstavene står for: R = Red, G = Green og B = Blue. Samtrykk Trykking av to eller flere trykksaker samtidig på samme papir. En effektiv måte å få ned trykningsutgiftene på, men den krever god planlegging. Sats og satsspeil Satsspeilet (satsflaten) er betegnelsen på den plassen all sats (tekst og bilder) tar i høyde og bredde innenfor sideformatet. Pantone 356 C Pantone 1585 C Pantone 193 C 15

18 Silketrykk (serigrafi) Trykkteknikk hvor fargen presses gjennom en sjablong som er festet under en finmasket duk. Gir tykkere fargelegging enn andre metoder og brukes derfor mye til plakater. Vannmerke En form for merking av papir som foregår under selve papirproduksjonen. De våte papirfibrene presses til side med en original av messingtråd festet til en rulle, slik at papiret blir tynnere der merket treffer. Merket vil siden kunne ses tydelig når papiret holdes mot lyset. Vannmerke («Watermark») er også en betegnelse på en spesiell form for merking av bilder i en bildedatabase. Spotlakk Teknikk som gjør at man kan legge glans på enkeltelementer, f.eks. på logoer eller initialer (store forbokstaver i begynnelsen av et kapittel). Tekstur Beskriver overflaten av et materiale, f.eks. papir. Papiret kan ha en naturlig, ubehandlet tekstur eller det kan belegges (bestrykes) med ulike typer masser som gir ulike teksturer. TIFF «Tagged Image File Format» er det mest brukte formatet for lagring av pikselgrafikk og spesielt egnet for dokumenter som skal trykkes. TIFFdokumenter kan inneholde tekst og bilder i alle gråtoner og fargetoner. TIFF-filer er ofte meget store filer. Vektorgrafikk I vektorgrafikk benyttes ikke punkter til å gjengi et bilde (se Pikselgrafikk), men geometriske figurer som kurver og polygoner (mangekanter). Vektorgrafikk er særlig egnet til å lagre og overføre skrifttyper (fonter) til skrivere i formater som «pfm» (PostScript) og «ttf» (TrueType). Litt forenklet kan man si at vektorgrafikk er et tegneprogram, mens pikselgrafikk er et maleprogram. Vektorgrafikk er lite egnet til å gjengi fotografier, mens pikselgrafikk er lite egnet til å gjengi ubrudte linjer. Vektoriserte illustrasjoner lagres i formater som «.pdf» (Portable Document Format), «.eps» (Encapsulated Post Script»), «.wmf» (Windows Meta File) og «.ai» (Adobe Illustrator file). Fellesforbundet Design: Bruno Oldani as Tekst: Rolf Karlstrøm /Karlstrøm Kommunikasjon Trykk: Lobo Media

19

20

Vårt felles utseende. Kjell Bjørndalen Forbundsleder. Oslo, 22. mars 2007 1

Vårt felles utseende. Kjell Bjørndalen Forbundsleder. Oslo, 22. mars 2007 1 Vårt felles utseende Vårt merke, vårt navnetrekk, bruken av farger og skrift, fotografier og illustrasjoner, måten vi organiserer og presenterer tekst og bilder det vi tilsammen kaller vårt profilprogram

Detaljer

Vårt felles utseende

Vårt felles utseende Vårt felles utseende Vårt merke og vårt navnetrekk utgjør vår logo. Bruken av logoen sammen med farger og skrift, fotografier og illustrasjoner, måten vi organiserer og presenterer tekst og bilder det

Detaljer

Innhold. undertekster henviser til hvor i mappestrukturen originalfilene finnes. filene som inneholder obj er klare til trykk, de andre kan redigeres.

Innhold. undertekster henviser til hvor i mappestrukturen originalfilene finnes. filene som inneholder obj er klare til trykk, de andre kan redigeres. Identitetsguide Innhold 3 Logo og farger 4 Hovedfonter 5 Tilleggsfonter 6 Brevark og visittkort 7 Fakturamal og konvolutt 8 Bilder 9 Profiltekst 10 Emballasje 12 Etiketter 13 Papir og teip 14 Annonser

Detaljer

Grafisk profil Retningslinjer

Grafisk profil Retningslinjer Grafisk profil Retningslinjer 01 Grafisk profil Introduksjon Dette heftet er laget i en papir-versjon og en skjermversjon som ligger på cd-en. Heftet deles ut til kommunens avdelinger som har ansvar for

Detaljer

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok

58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1. Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 1 Profilhåndbok 58155_Designmanual_NY 28.06.04 09:11 Side 2 Innledning og retningslinjer Vår grafiske profil er et viktig element når vi daglig signaliserer forbundets

Detaljer

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011

1 innhold. Forskningsdagene. Grafiske retningslinjer, februar 2011 1 innhold 2 forord 3 hovedlogo, farger 4 hovedlogo, språkvarianter 5 hovedlogo, avstand og minstemål 6 fargepalett 7 typografi 8 postale trykksaker 9 dekorelement Forskningsdagene er en nasjonal, årlig

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale om webdesign, brukergrensesnitt, brukeropplevelse, interaksjons- og informasjonsdesign

Konkurransegrunnlag. Rammeavtale om webdesign, brukergrensesnitt, brukeropplevelse, interaksjons- og informasjonsdesign Konkurransegrunnlag Rammeavtale om webdesign, brukergrensesnitt, brukeropplevelse, interaksjons- og informasjonsdesign Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon +47 78 47 40 00 Telefaks +47

Detaljer

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10

INNHOLD INTRODUKSJON...3 LOGO... 4 TYPOGRAFI...6 FARGER...8 DESIGNELEMENTER...9 POSTALIA... 10 PROFILHÅNDBOK INNHOLD INTRODUKSJON....3 LOGO....................... 4 TYPOGRAFI....6 FARGER....8 DESIGNELEMENTER....9 POSTALIA.................. 10 2 INTRODUKSJON Denne profilhåndboken angir retningslinjer

Detaljer

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11

Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011. Versjon 1.0-15.12.11 Designmanual for 1 Denne designmanualen for Private Brand Solutions er utarbeidet av Annette Berg Dahlen 2011 Versjon 1.0-15.12.11 2 Innhold Om designmanualen 4 Introduksjon 5 Logo - Print og web 6 Farger

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame

SCANNING OG REPARASJON AV GAMLE BILDER Jessheim bibliotek 21. august 2007. Minikurs. Adobe Photoshop Elements. v/ Randi Lersveen - Krem reklame 1 Minikurs v/ Randi Lersveen - Krem reklame Adobe Photoshop Elements Viktige begrep for digitale bilder 2 FARGER (mode) Bitmap: Grayscale: RGB-color: CMYK: Bildet inneholder kun sorte og hvite punkter

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler

Profilprogram for Harstad kommune. Med elektroniske profilmaler Profilprogram for Harstad kommune Med elektroniske profilmaler Bruk alltid kommunevåpenet sammen med teksten Harstad kommune og slagordet Attraktiv hele livet. Disse elementene er tilpasset hverandre til

Detaljer

Minimanual Kavlifondet s.1

Minimanual Kavlifondet s.1 Minimanual Kavlifondet s.1 Varianter av logo og pay-off Hovedlogo finnes i farger og i sort/hvit versjon. På neste side vises også varianter med pay-off. Typografi - Morgan Sans Condenced Medium Italic

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013

PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 PROFILHÅNDBOK Versjon 1.13 Februar, 2013 INNHOLD INTRODUKSJON 3 LOGO 4 Plassering 5 Varianter 6 Profilering 7 FARGER 8 TYPOGRAFI 9 KONVOLUTTER 10 BREVARK & VISITTKORT 11 BILDER 12 POWERPOINT 13 NETTSIDE

Detaljer

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge

Profilmanual. Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Profilmanual Grafiske retningslinjer for Handel og Kontor i Norge Vår visuelle profil Formålet med profilmanualen er å sikre en mest mulig helhetlig og konsekvent bruk av Handel og Kontor i Norge sine

Detaljer

Grafisk designprogram for AHO

Grafisk designprogram for AHO Grafisk designprogram for AHO Håndbok Versjon 2 November 2005 1 Innhold Bakgrunn for profilen 2 Logo 4 Føringer for bruk av logo 5 Logo for Institutt for urbansime og landskap 6 Markering av AHOs fag 7

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5

Farger... side 3 NRK P3-signaturen og omgivelsene rundt... side 4 Signaturen skal ikke... side 5 NRK mp3 signaturen... side 5 Designhåndbok for NRK Sist endret 31.10.05 NRK P3 DESIGNHÅNDBOK Vedlegg til Designhåndbok for NRK del 2.0 Visuelle grunnelementer Innledning..............................................................

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0

Retningslinjer for grafisk profil. Januar 2009 Versjon 3.0 Retningslinjer for grafisk profil Januar 2009 Versjon 3.0 Beskyttelsesområde For å sikre lesbarheten og at logoen skal stå tydelig frem, er det definert et område rundt logoen som skal være fritt for tekst

Detaljer

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no

DESIGNMANUAL 2015. Arbeiderpartiet.no DESIGNMANUAL 2015 Designmanual for arbeiderpartiet I dette dokumentet finner du råd, tips og prinsipper for hvordan Arbeiderpartiet skal framstå visuelt; På nett, i trykksaker og i andre sammenhenger hvor

Detaljer

Om UiBs grafiske profil

Om UiBs grafiske profil Om UiBs grafiske profil Den grafiske profilen til Universitetet i Bergen (UiB) er basert på universitetets kjerneverdier, samtidig som den er smidig og fleksibel. Profil eller stil.. Visuell profil er

Detaljer

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3

Innhold. Bamble kommunes visuelle profil s. 3 PROFILHÅNDBOK 2013 Innhold Bamble kommunes visuelle profil s. 3 1.0 Kommunevåpenet s. 4 1.1 Logo, versjoner s. 5 1.2 Logo, friområde/bakgrunn s. 6 2.0 Farger s. 7 2.1 Farger i bruk/kombinasjoner s. 8 3.0

Detaljer

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere.

Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Eplet (vårt symbol) er det tydeligste elementet i vår profil, og er ikke forandret. Skrifttypen i navnet (signaturen), er tidsriktig og fremstår som mer åpen enn tidligere. Vårt hovedslagord (pay-off)

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2016 Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil, i alle fylker

Detaljer

1.Raster(bitmap) versus vektorer

1.Raster(bitmap) versus vektorer 1.Raster(bitmap) versus vektorer Raster er oftest brukt ved fotografier. Det er et rutenett bestående av små ruter, pixler, hvor hver pixel består av en fargekode. Når man forstørrer et bitmap bilde vil

Detaljer

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse Parat designmanual Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Logo på farget

Detaljer

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ

ILLUSTRATOR. Adobe. En kort innføring JOHNNY KREUTZ Adobe ILLUSTRATOR En kort innføring JOHNNY KREUTZ 1. Hva er Illustrator? Illustrator er et verktøy for produksjon av illustrasjoner, diagrammer, logoer, web-grafikk etc. Illustrator brukes mye i kombinasjon

Detaljer

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide

Ulike bildeformater og komprimering. Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide Ulike bildeformater og komprimering Ferdighet 7. trinn Produsere og bearbeide I korte trekk Det finnes mange ulike typer bildeformater, og man må kjenne til noen av dem for å gjøre gode valg når man skal

Detaljer

Profilprogram for Kristiansund kommune

Profilprogram for Kristiansund kommune Profilprogram for Kristiansund kommune Byvåpen i farger Kommunevåpenet skal brukes oppe i venstre hjørne sammen med visjonen «I medvind uansett vær» Byvåpen i sort/hvitt Kommunevåpenet skal brukes oppe

Detaljer

Profilmanual for Kirkevalget 2015

Profilmanual for Kirkevalget 2015 Profilmanual for Kirkevalget 2015 2 Om Kirkevalgets designprofil Kirkevalgets grmfske profi skal skape en tydelig avsenderidentitet for Kirkevalget. Den grmfske profika skal brukes på tvers av alle kanaler

Detaljer

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014

Profilhåndbok Aktiv mot kreft. Revidert 2014 nklet_mars2014 Profilhåndbok Aktiv mot kreft Revidert 2014 1. hovedlogo Aktiv mot kreft Hovedlogo Hovedlogoen skal fortrinnsvis brukes på alle flater. På mørkere bakgrunner kan negativ (hvit) logo benyttes.

Detaljer

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG

PROFILHÅNDBOK RØYKEN HISTORIELAG 1 P R O F I L H Å N D B O K Røyken Historielag V.4.2 14.02.2017 Bjørn Auke Endringslogg: 1. Side 4 og 5 er nye. 2. På sidene 7, 8 og 9 er logobruk på mørk bakgrunn vist. 3. På side 15 er bruken av fonten

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD

EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD Profilmanual EL OG IT FORBUNDET PROFILMANUAL 2 INNHOLD I denne profilmanualen vil du finne retningslinjer for bruk av EL og IT sin visuelle profil. Disse retningslinjene har blitt utarbeidet for at EL

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008

Grafisk pakke dataseminar ARK6 12.feb 2008 Farger Fonter Raster og vektor Filtyper Komprimering Programmer FARGER : RGB-SKJERM - additiv fargemodell beregnet for bruk i skjerm, scanner og digitalkamera - Ulikt forhold mellom Rød, Grønn og Blå skaper

Detaljer

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb

Retningslinjer for bruk av logo. Norsk Jernbaneklubb Retningslinjer for bruk av logo Norsk Versjon 2a 24. mars 2004 1. Formålet med dette dokumentet Norsk har mange avdelinger og fora som benytter klubbens profil. For å ha en helhetlig profil og virke som

Detaljer

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB

1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB FORUS DESIGNHÅNDBOK 1 SYMBOL 2 LOGO 3 LOGO FARGEVARIANTER 4 FARGEPALETT 5 TYPOGRAFI 6 EKSEMPLER PÅ BRUK 7 WEB SYMBOL Symbolet til Forus er en pin/markør som skal sette Forus på kartet og som indikerer

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 23.11.2015 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (VIVA IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype

Logo Logo plassering. Logo. Fargeprofil Fargesammensetning. Farge. Typografi Font hierarki. Skrifttype Profilhåndbok Denne profilhåndboken fungerer som en hjelp til å implementere og ta i bruk MDN sin identitet effektivt på tvers av ulike medier. Disse retningslinjene er essensielle for å bevare kontinuitet

Detaljer

PROFILMANUAL. Fluid Control

PROFILMANUAL. Fluid Control PROFILMANUAL Fluid Control Den visuelle profilen skal sørge for at Fluid Control fremstår gjenkjennelig og helhetlig i all kommunikasjon. For at det skal skje, må profilmanualen følges konsekvent. LOGO

Detaljer

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne

Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Veiledning for visuell identitet Miljøpartiet de Grønne Visuell identitet Logo, fonter og farger Logo Logoen skal stå på alt materiellet til Miljøpartiet de Grønne. Det er vår underskrift, og skal vises

Detaljer

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg

Profilmanual. Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til Teknologibyen Kongsberg 20. april 2010 ingrid forbord grafisk design Bakgrunn Det er utarbeidet en visuell profil

Detaljer

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN

VERSJON VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN VERSJON 14. 7. 2016 VEILEDNING FOR BRUK AV KOMMUNEVÅPEN Bakgrunn og vedtatte regler for Gjerdrum kommunes våpen Gjerdrum kommune fikk sitt kommunevåpen i 1993. Kommunevåpenkomiteen anbefalte et våpen med

Detaljer

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g

P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g P rof i l h å n db ok : G e ologiens Da g Sist oppdatert 24. november 2004 2004 Geologiens Dag 2 i n n l e d n i n g For å bygge opp og vedlikeholde en visuell profil utvikles det gjerne et sett med signaler

Detaljer

GRAFISK PROFILHÅNDBOK

GRAFISK PROFILHÅNDBOK GRAFISK PROFILHÅNDBOK Revidert april 2016 INNHOLD Introduksjon Brand Grafiske elementer Typografi Farger Maler Profilering Digitalt INTRODUKSJON Dette er en revidert versjon av Ifocus Optikk sin profil

Detaljer

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL

Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil PROFIL MANUAL Logo Typografi Farger Element/Layout Papir Fotostil Orange sin visuelle profil: Orange sin utseende, eller visuelle profil, er utviklet

Detaljer

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv

C: 39 M: 0 Y: 73 K: 0 C: 67 M: 29 Y: 97 K: 9 C: 11 M: 1 Y: 0 K: 64. profilmanual. inkluderende arbeidsliv 1 profilmanual inkluderende arbeidsliv 2 3 Innhold ia-avtalen Bakgrunn for profilen 3 4 Profilelementer: Logo - uten typografi Logo - sentrert typografi Logo - typografi høyrestilt Logo - typografi to

Detaljer

printwhat Design guide for printwhat

printwhat Design guide for printwhat printwhat Design guide for printwhat Generelle krav 2 Klistremerker 2 Bleed 2 Konvolutter 2 Magasiner 3 Brettet Flyers 4 Blekk 4 Kalendere 4 Linjetykkelse 5 Plakater 5 Presentasjons mapper 5 Stifted brosjyrer

Detaljer

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no

Designmanual Godhet. Spørsmål vedrørende bruk utover det manualen beskriver, kan stilles til Forum design, post@forumdesign.no Designmanual Designmanual Godhet Denne designmanualen innholder grunnleggende informasjon du trenger for å anvende Godhet sin grafiske profil, og manualen skal følges disiplinert. Kontaktpersoner: Designmanualen

Detaljer

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON

Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Profilmanual Retningslinjer for riktig bruk og implementering av den grafiske profilen til KRONA JULI 2015 GODT SAGT KOMMUNIKASJON Innhold 3 Logo 4 Logo, farger 5 Logo med hovedbudskap 6 Minste tillatte

Detaljer

Viva Designmanual 1. Designmanual

Viva Designmanual 1. Designmanual Viva Designmanual 1 Designmanual Versjon 13.06.2017 Viva Designmanual 2 Forord Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap (Viva IKS) ble etablert 1. juli 2014. Selskapet eies av kommunene Lier,

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ.

Retningslinjer. Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Profilhåndbok Retningslinjer Retningslinjer for kommunikasjon gjelder for alle oss som arbeider med å synligjøre/profilere Stiftelsen KGJ. Hensikten er å gjøre det enklere å gi Stiftelsen KGJ ett uttrykk,

Detaljer

Grafisk håndbok unge venstre

Grafisk håndbok unge venstre Grafisk håndbok 2017 unge venstre Introduksjon Unge Venstres grafiske profil skal fremheve ungdomspartiet som en varm, grønn, liberal og kreativ kraft i norsk politikk. Gjennom en helhetlig grafisk profil,

Detaljer

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing

PAPIRAVISA Teknisk. Teknisk rettleiing Teknisk rettleiing Formater Annonsa må vere på rett mål, og det må ikkje liggja objekt utanfor dokumentformatet. Opplysningar om modulstørrelsar, sjå modulkart som du finn på nettsida vår Bilete Bileta

Detaljer

Profilmanual. for Norsk Form

Profilmanual. for Norsk Form Profilmanual for Norsk Form Introduksjon Norsk Form fikk i 2006 ny grafisk profil utarbeidet av Enzo Finger. Profilen består av logo, fargepalett, typografi og formkonsept. Gjennomført bruk av den visuelle

Detaljer

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L

H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L H Ø G S K O L E N I Å L E S U N D G R A F I S K P R O F I L SIDE 2 Innhold: Innledning Om den grafiske profilen Logo Typografi Farger Annonser og materiell Internett SIDE3 Denne håndboka er en presentasjon

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo

INNHOLD. Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Merkevareplattform 2. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - Facebooklogo - TV-aksjonen separatlogo 3. Farger 4. Font 5. Grafiske element: - bøsse 6. Elektroniske maler:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD

INNHOLDSFORTEGNELSE: FORORD publishing guide FORORD Dette heftet er ment å være til hjelp for alle som skal levere fargetrykksaker for trykking på en trykkpresse. Det er mange spørsmål i den anledningen, og de skal jeg prøve å besvare

Detaljer

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal.

Innhold. Inhold Introduksjon Logo. Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker. Merker E-post signatur PowerPoint-mal. Profilmanual Inhold Introduksjon Logo Farger Typografi Grafikk Profilbilder Kontortrykksaker Merker E-post signatur PowerPoint-mal Annonser Skilt Header Symbol Negativ og svart Visittkort Brevark/wordmal

Detaljer

Tips& TRiKs VEILEDNINGER

Tips& TRiKs VEILEDNINGER Tips& TRIKS VEILEDNINGER Tips og veiledning // TRYKKSAKER Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte

Detaljer

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1

P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L COPYRIGHT 2012 MUSEUM STAVANGER AS VERSJON 0.1 P R O F I L M A N U A L MUSTs visjon er levende og ledende. En profilmanuals funksjon er å påse at det som blir sagt og gjort stemmer

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Hvordan bruke profilmanualen

Hvordan bruke profilmanualen Visuell identitet Versjon 1 2016 Introduksjon Hvordan bruke profilmanualen Denne profilmanualen gir retningslinjer for hvilke elementer Friluftslivets uke inneholder og hvordan elementene kan brukes. Retningslinjene

Detaljer

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09

Aurskog-Høland kommune. den romslige kommunen. Grafisk profil. for Aurskog-Høland kommune. April 09 Aurskog-Høland kommune den romslige kommunen Grafisk profil for Aurskog-Høland kommune April 09 Hvorfor grafisk profil? En gjennomført grafisk profil skaper gjenkjennbarhet og gir inntrykk av seriøsitet.

Detaljer

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter

PhotoShop Grunnleggende ferdigheter PhotoShop Grunnleggende ferdigheter Kurs for ansatte DMMH februar/mars 2009 Versjon 2 Svein Sando Åpne og lagre Åpne: to varianter File Open Ctrl+O Lagre: to varianter File Save Ctrl+S Lagre som: to varianter

Detaljer

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune

Profilhåndbok for Vestvågøy kommune Profilhåndbok for Vestvågøy kommune i forkant Innhold Innledning... s. 4 Vår nye profil... s. 5 Logoen vår... s. 6 Fargepaletten... s. 8 Bakgrunner... s. 10 Bølgen... s. 12 Ureberget... s. 13 Verdifigurene

Detaljer

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker.

Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. PROFILMANUAL FOR Formål Formålet med denne profilmanualen er å gi retningslinjer for bruk av NM Friidrett Tønsberg 2013 s logo og kjennemerker. Ukritisk bruk og gjengiving av logoen kan skade NM Friidrett

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune Grafisk profil manual for Vest-Agder fylkeskommune Oppdatert versjon 2005 Felles grafisk profil for alle fylkeskommunale virksomheter Vest-Agder fylkeskommune representerer bred faglig virksomhet med tilholdssteder

Detaljer

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer:

Noen viktige poenger for deg som er typograf eller designer hos produsenter av Tekna kursbrosjyrer: Tekna kursbrosjyrer Viktige råd til deg som skal lage kursbrosjyrer 2 Generelt om det nye designet og designmalene 3 Forside-design når Tekna er arrangør 4 Forside-design når det er flere arrangører 5

Detaljer

Tips og veiledning fra Print House AS

Tips og veiledning fra Print House AS Tips og veiledning fra Print House AS Det er ikke alltid lett å skjønne alle begreper og teknikker innen trykkeri-faget. Fargerom, bildeoppløsning og bleed er kjente problemer som ofte dukker opp igjen.

Detaljer

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik

Mau profilmanual. Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Mau profilmanual Ståle Tevik Tove Jonassen Svein Lunde Grethe Bjørk Margrét Alsvik Innholdsfortegnelse Grunnelementer... 3 Logo... 3 Fargepalett... 3 Typografi... 5 Profilfont... 5 Støttefont... 5 Intern

Detaljer

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer.

INNHOLD LOGO/FARGER POSTALIA EKSEMPLER PÅ PROFILERING. 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer. PROFILMANUAL LOGO/FARGER 04-08: Farger 09-13: Om Logo 14-15: Typografi og dekordetaljer POSTALIA 16: Visittkort 17: Brevark EKSEMPLER PÅ PROFILERING 14-15: Bildekor INNHOLD Profilmanualen er en veiledning

Detaljer

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater).

Digitale bilder. Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter) og vektorgrafkk (linjer og fater). Høgskolen i Østfold Digital Medieproduksjon Oppgave T4/Digitale bilder Uke 38/23.09.10 Jahnne Feldt Hansen Digitale bilder Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder på: rastergrafkk (punkter)

Detaljer

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil

TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil TRYKK HÅNDBOK - Tips og triks for å lage trykkfil INNHOLD Ordliste Førtrykk Filformat Farge Trykk Ferdiggjøring PDF Bilder Adressering Falsemetoder Galleri Spottlakk Stansing Foliepreg Blindpreg Kontaktinfo.

Detaljer

DIS-Norge Bruk av ny logo Veiledning L.H. Alstadsæter m/tillegg av J. Eri 21.01.2001 1. Logo og sekundærelementer DIS-Norges nye logo består av selve logoen og ulike sekundærelementer. Logoen brukes for

Detaljer

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo

Visuell identitet Designmanual. Versjon 2 Forenklet utgave. Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Designmanual Versjon 2 Forenklet utgave Kunsthøgskolen i Oslo Fossveien 24 0551 Oslo Telefon +47 22 99 55 00 E-post khio@khio.no www.khio.no Virksomhetsidé Kunsthøgskolen i Oslo Kunsthøgskolen i Oslo samler

Detaljer

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008

Løten kommune. Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Profilhåndbok LØTEN KOMMUNE 2008 Innhold 3 4 5 7 8 9 10 14 15 16 17 Grunnelemeter - Kommunevåpen Grunnelemeter - Logo Grunnelemeter - Signatur Signatur med tilleggstekst Farger Typografi Profilelementer

Detaljer

DESIGNGUIDE

DESIGNGUIDE DESIGNGUIDE 23.05.2016 2 En kjent og tydelig stemme mot urett Sivilombudsmannen undersøker og behandler klager rettet mot den offentlige forvaltning. Ut over mandatet fra Stortinget arbeider Sivilombudsmannens

Detaljer

Profilmanual Bilfører 65+ visuelle identitet. s. 1

Profilmanual Bilfører 65+ visuelle identitet. s. 1 Profilmanual Bilfører 65+ visuelle identitet s. 1 s. 2 Forord Alle prosjekter i Statens vegvesen skal følge etatens visuelle profil. Enhetlig visuell profil gjør oss synlige og forståelige for kunder og

Detaljer

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok

VISUELL KOMMUNIKASJON. Designhåndbok VISUELL KOMMUNIKASJON Designhåndbok INNHOLD Kommunens visuelle profil Logo Farger Skriftsnitt Maler Powerpoint Brev Planer Visittkort Annonse rubrikk 2-spalte Elementer Topp- og bunnstripe Skjeggklokke

Detaljer

P R O F I L H Å N D B O K

P R O F I L H Å N D B O K PROFILHÅNDBOK INTRODUKSJON Storhamar Hockey er ett av innlandets sterkeste varemerker, Ikke bare et varemerke i sin egen rett, men også et symbol for regionen og byen Hamar. Et slikt varemerke krever konsekvens

Detaljer

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE

Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE Profilmanual 2015 RØRENTREPRENØRENE NORGE OM PROFILEN INNHOLD RIKTIG BRUK AV PROFILEN - ET FELLES ANSVAR! Denne profilmanualen er et verktøy som skal bidra til å ivareta Rørentreprenørene Norges profil

Detaljer

9.0 LISENSPRODUKTER MED UTGANGSPUNKT I NRK-PROGRAMMER

9.0 LISENSPRODUKTER MED UTGANGSPUNKT I NRK-PROGRAMMER Sist endret 20.02.06 9.0 LISENSPRODUKTER MED UTGANGSPUNKT I NRK-PROGRAMMER 9.1 Lisensstrategi................................................................. side 2 9.2 Prinsipp for merking av lisensprodukter......................................

Detaljer

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no.

LOGO. Logoen består av navnetrekket Byggesystemer, symbol Vi leier ut!. Grønn stripe med teksten www.byggesystemer.no. PROFILPROGRAM LOGO Logo eies av Bysy AS. Byggesystemers merkevarelogo finnes i fire varianter + klisje, som kan brukes til forskjellige oppgaver. og ivaretar alle Byggesystemers verdier: kvalitet, tradisjon

Detaljer

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil

PROFILHÅNDBOK. Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil PROFILHÅNDBOK Veiledning og inspirasjon til Byggeriets profil 1 Logo Logoen til Byggeriet skal brukes aktivt i kommunikasjon fra Byggeriet. Avhengig av format og medie benyttes forskjellige varianter av

Detaljer

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714

Norsk Journalistlag Visuelle retningslinjer. 01 forord innhold. jnd 020714 01 forord innhold Norsk Journalistlag skal: arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser verne om den redaksjonelle uavhengigheten

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DESIGN

RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR DESIGN RETNINGSLINJER FOR LOGO 2 PRIMÆRLOGO Dette er LOfavørs primærlogo og skal benyttes i all intern kommunikasjon og all ekstern kommunikasjon hvor LOfavør er primæravsender. Logo

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

Typografi Introduksjon

Typografi Introduksjon Typografi Typografi Introduksjon Velkommen til Spire sin designmanual som viser deg hvordan Spire skal profileres. Målet med designmanualen er å sikre at Spire fremstår helhetlig og konsekvent i alle kanaler.

Detaljer

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten

Design. Manual. Mynte Medier. Svein Erik Rusten Design Manual Svein Erik Rusten 2. Innhold Logo Mynte medier logoen Logo Farger typografi 3 6 8 Logoen er bygged opp av de to forbokstavene i med spesialtegnede M er inne i en boks, med bedriftens navn

Detaljer

PROFILHÅNDBOK Froland kommune

PROFILHÅNDBOK Froland kommune PROFILHÅNDBOK Froland kommune Enkelt og nært! INNLEDNING Froland kommune ønsker at vår profil skal bidra til å skape positive assosiasjoner og gjenkjennelse hos brukere, potensielle arbeidstakere, oss

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Norske Redningshunder Profilhåndbok

Norske Redningshunder Profilhåndbok Norske Redningshunder Profilhåndbok NRH`s profilprogram Som ansvarlig under fornyelsen av NRH`s profilprogram vil jeg med dette gi litt informasjon rundt endringene. I forhold til det gamle programmet

Detaljer