Grafisk profil Retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grafisk profil Retningslinjer"

Transkript

1 Grafisk profil Retningslinjer

2 01 Grafisk profil Introduksjon Dette heftet er laget i en papir-versjon og en skjermversjon som ligger på cd-en. Heftet deles ut til kommunens avdelinger som har ansvar for å produsere trykksaker og påse at alt materiell produseres i henhold til Stavanger kommunens identitet / profilprogram. Hva er en grafisk profil? En grafisk profil er den visuelle (synlig) identiteten til en bedrift som sier omgivelsene noe om hvem de er og som skaper gjenkjennelighet. Denne identiteten skal være synlig i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til skilt og arbeidstøy. Den grafiske profilen er summen av f.eks logo, typografi (skrift), farger, grafiske former og valg av foto eller illustrasjon. Alle disse elementene bygger opp Stavanger kommunes visuelle profil. Stavanger kommune skal framstå som ryddige, ordentlige og profesjonelle, men samtidig friske og nytenkende. Gjennomføringen av den nye profilen vil ta tid, og kommer til å skje gradvis. Heftet gir en kort innføring i profilens hovedelementer, slik at dere kan produsere f.eks kontortrykksaker, annonser og enkle brosjyrer ved egen hjelp. På cd-en finner du skjermversjonen av dette heftet som pdf-fil. Filen åpnes i programmet Acrobat, som du kan laste ned gratis fra internett på I tillegg inneholder cd-en logoer (for Macintosh) og grafiske elementer, dessuten maldokumenter for annonser, kontormateriell og brosjyreforsider. Malene er laget i QuarkXPress 4.11 for Macintosh slik at trykkerier, reklame-/designbyråer og aviser kan bruke disse. Cd-en inneholder også en malside for PowerPoint-presentasjon (for pc) malsiden ligger i Stavanger kommunes intraweb under håndbøker, slik at alle kommunens ansatte kan lage presentasjoner i henhold til vår grafiske profil. Til slutt inneholder cd-en logoer for pc. Logoene er lagt inn i Stavanger kommunes intraweb under håndbøker, slik at kommunenes dokumentmaler alltid inneholder korrekt logo. Kontaktpersoner Den grafiske profilen er utarbeidet av Fasett AS i Stavanger. Spørsmål angående profilen kan stilles til Tor Sveinung Vagle eller Kari Krogh Lande på Servicetorget. 2 3

3 02 Logo Byvåpenet utgjør sammen med teksten Stavanger kommune kommunes logo. I utgangspunktet skal hele logoen (byvåpen og tekst) brukes. Forholdet mellom byvåpen og tekst skal aldri endres. Byvåpenet Byvåpenet kan stå alene (uten tekst) på f.eks flagg, enkelte skilt og som sponsorlogo. Hovedlogoer For at logoen skal være fleksibel og dekke mange behov, er den laget i to varianter. Det finnes ikke klare avgrensinger for når sidestilt eller midtstilt logo skal brukes det gjelder å bruke skjønn. Sidestilt logo Midtstilt logo 4 5

4 Logo-varianter Negativ logo Sort/hvitt logo Den negative logoen har hvit skrift og skal kun brukes på sort bakgrunn. Dvs. den negative logoen skal aldri brukes på andre mørke bakgrunnsfarger enn sort. Engelsk logo Den engelske logoen finnes også i sort/hvitt og negativ variant. 6 7

5 03 Farger I grafisk bransje brukes fargesystemet Pantone (forkortes pms). Stavanger kommune har to hovedfarger: pms 293 (blå) og pms 457 (oker). Stavanger kommune har endel tilleggsfarger definert som lyse eller mørke.! Logoen er kun tillatt å bruke oppå de lyse fargene (+ hvit), da den kommer dårlig fram på de mørke fargene (unntak: sort, se side 6). Hovedfarge 1 Tilleggsfarger: Lyse farger Brukes i sort/hvitttrykksaker PMS 293 ( ) PMS 1205 ( ,5-0) PMS 494 ( ,5-0) PMS 617 ( ,5) PMS 621 ( ,5-0) PMS 291 (47-11, ) PMS 2562 (23, ) PMS 390 (18, ) PMS 156 (0-18, ) PMS 428 ( ,5) 24% sort ( ) Spesialfarge: Metalic farge: PMS 457 (0-18, ,5) PMS 119 (0-11, ) PMS 161 ( ) PMS 5815 ( ) PMS 370 ( ,5) PMS 302 (100-18, ) PMS 194 ( ) PMS 3292 ( ) PMS 2425 ( ) PMS 419 ( ) Sort Hovedfarge 2 8 I trykksaker med spesialfarger, erstattes pms 457 med metalikkfargen Tilleggsfarger: Mørke farger 9

6 04 Typografi Frutiger ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå (.,;?!&) Om skrifttypene For å bygge opp en helhetlig profil og skape gjenkjennelighet, er det definert to skrifttyper for Stavanger kommune. Den ene skrifttypen heter Frutiger. Denne skrifttypen skal brukes i alle trykksaker (som f.eks annonser og brosjyrer). Den andre skrifttypen heter Times New Roman og skal brukes internt i Stavanger kommune. Dette gjelder for brevoppsett, dokumenter, sakspapirer og PowerPoint-presentasjoner som hver ansatt kan produsere på sin pc. Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå (.,;?!&) 10 11

7 05 Grafiske elementer Hovedregel 1 Midtområdet kan utvides. Utgangspunkt for det grafiske element Midtområde Det grafiske element med utvidet midtområde Det grafiske elementet er en viktig del av Stavanger kommunes visuelle profil. Det skal forsterke kommunens identitet og gi økt gjenkjennelighet. Det grafiske elementet kan brukes på en relativt fri og leken måte i ulike trykksaker og brosjyrer. 12 Hovedregel 2 Det grafiske elementet kan roteres 90, 180 og 270,i tillegg til å speilvendes.! Midtområde Elementet er laget både i Adobe Illustrator (som eps) og i QuarkXPress (som et polygon). Sistnevnte egner seg til å paste bilder inni. (Ligger på cd-en). 13

8 05 Grafiske elementer. Eksempler på bruk Det er tillatt å beskjære det grafiske elementet, og legge elementet utfallende (dvs. at det går helt ut til kanten av arket) Lys farge skal stå mot mørk farge. Dvs at når fargen på det grafiske elementet er fra den lyse fargepaletten (se side 8 og 9), skal bakgrunnsfargen være fra den mørke fargepaletten. Og motsatt. Det er tillatt å legge foto eller illustrasjon inni det grafiske elementet. Logoen skal alltid stå på en av fargene fra den lyse fargepaletten. Det er tillatt å forlenge midtområdet på det grafiske elementet. (se side 13). Det er tillatt å bruke det grafiske elementet gjentatte ganger på en side (så lenge elementene ikke berører hverandre). Eksempel på feil bruk: Logoen kommer for dårlig fram når den står på en av fargene fra den mørke fargepaletten. (se side 8 og 9)

9 Oppmålingsavdelingen Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis. Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim. Si meliora dies, ut vina. en fungerer i dag som leder for med oppgaver innenfor delingslovens område. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf en fungerer i dag som leder for med oppgaver innenfor delingslovens område.. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: Haakon VIIs gate Stavanger. innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis. en fungerer i dag som leder for med oppgaver innenfor delingslovens område. en fungerer i dag som leder for med oppgaver innenfor delingslovens område. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. Vi ønsker en fagperson som har solid realkompetanse innenfor kart- og oppmålingsfaget Den formelle kompetansen må være. Den formelle kompetansen må være på universitetsnivå. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf en fungerer i dag som leder for med oppgaver innenfor delingslovens område. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer. innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf en fungerer i dag som leder for med oppgaver. innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf Stavanger kommune tilstreber en jevn fordeling av begge kjønn i stillingene. Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelige søkere, hvis dette kjønnet er underrepresentert. Kommunen tar videre sikte på å øke andelen innvandrere blant sine ansatte, og innvandrere oppfordres til å søke stillinger. Bekreftede kopier av attester/ vitnemål vedlegges søknaden. Se også våre internettsider: Haakon VIIs gate Stavanger. Oppmålingsavdelingen Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis. Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim. Si meliora dies, ut vina. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opp Stavanger kommune tilstreber en jevn fordeling av begge kjønn i stillingene. Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelige søkere, hvis dette kjønnet er underrepresentert. Kommunen tar videre sikte på å øke andelen innvandrere blant sine ansatte, og innvandrere oppfordres til å søke stillinger. Bekreftede kopier av attester/ vitnemål vedlegges søknaden. Se også våre internettsider: Haakon VIIs gate Stavanger. tatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. innenfor kart- og oppmålingsfaget Den formelle kompetansen må være. Den formelle kompetansen må være på universitets-/høyskolenivå. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf Oppmålingsavdelingen Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis. Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim. Si meliora dies, ut vina. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kartog oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen. innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: innenfor kartog oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen. innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør Einar J. Solgaard, tlf Stavanger kommune tilstreber en jevn fordeling av begge kjønn i stillingene. Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelige søkere, hvis dette kjønnet er underrepresentert. Kommunen tar videre sikte på å øke andelen innvandrere blant sine ansatte, og innvandrere oppfordres til å søke stillinger. Bekreftede kopier av attester/ vitnemål vedlegges søknaden. Se også våre internettsider: Byggesaksavdelingen Haakon VIIs gate Stavanger. Telefon Telefaks Direkte Mobil Internett E-post Oppmålingsavdelingen Si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis. en fungerer i dag som leder for en gruppe med åtte personer som arbeider med oppgaver innenfor delingslovens område. Lønn: Ltr i det offentlige regulativet. Søknadsfrist: Vi ønsker en fagperson som har solid realkompetanse innenfor kart- og oppmålingsfaget, er opptatt av faglig utvikling innenfor det aktuelle området og har gode relasjonelle ferdigheter. Den formelle kompetansen. Vi ønsker en fagperson som har solid realkompetanse innenfor kart- og oppmålingsfaget. Søknad sendes til:, Postboks Stavanger. Kontaktperson: Oppmålingssjef Tore Bø eller sjefsingeniør, tlf Byggesaksavdelingen Postadr.: Postboks Stavanger. Besøksadr.: Olav Kyrres gate Stavanger. Telefon Faks E-post: Overskrift kommer her Kopi til: Fjogstad-Hus AS, Strandgaten 21, 4307 Sandnes. DERES REFERANSE VÅR REFERANSE ARKIVNR. JOURNAL(?)NR. DATO Byggesaksavdelingen Postadr.: Postboks Stavanger. Besøksadr.: Olav Kyrres gate Stavanger. Telefon Faks E-post: Kopi til: Fjogstad-Hus AS, Strandgaten 21, 4307 Sandnes. Byggesaksavdelingen Postadr.: Postboks Stavanger. Besøksadr.: Olav Kyrres gate Stavanger. Telefon Faks E-post: Org. nr. NO Trykksaker Stavanger god by å bo i Noen hovedtrekk fra Stavanger kommunes budsjett 2002, samt økonomi-/ handlingsplan Brosjyrer Stavanger kommune har fire forskjellige brosjyreformater å velge mellom. Det er kun laget mal for brosjyreforsidene. Dessuten fungerer brosjyren Stavanger god by å bo i som en mal for innsiden. Jobb i kommunen? Transportplansjef Transportplanlegger Jobb i kommunen? Transportplansjef Jobb i kommunen? Transportplansjef Jobb i kommunen? Annonser Stavanger kommune har maler for stillingsannonser og informasjonsannonser i 1-, 2-, 3- og 4-spalters bredde. Toppfeltet (utsnitt av det grafiske elementet) kan varieres fra å inneholde foto til å ha en av fargene som vist (sort, pms 293 eller pms 457). Dersom det er ønskelig å benytte! foto i toppfeltet, kontakt Kari Krogh Lande på Servicetorget. Hovedoverskrift Her kommer en eller annen undertittel Her kommer overskrift Stavanger god by å bo i Noen hovedtrekk fra Stavanger kommunes budsjett 2002, samt økonomi-/ handlingsplan Karianne H. Berg Andreassen Byarkitekt eller annen tittel Visittkort (85 x 55 mm) Fasett AS Kari Nordmann Pedersgaten Stavanger Telefaks Ola Nordmann SSU-00/11542 BYG 0/ / Overskrift kommer her Excludat iurgia finis. Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Excludat Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, Til: Fasett Faks: qui deperiit minor Sider: uno. Est 1 vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et. Ved: Kari Nordmann Dato: 30. august 2001 Fra: Ola Nordmann Direkte telefon: Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Excludat Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno. Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui Stilling: Direktør for teknisk drift E-post: deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas. A4 (210 x 297 mm) A5 (148 x 210 mm) 100 x 210 mm 200 x 200 mm Si meliora dies poemata Reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget. Scriptor abhinc annos centum qui Si meliora decidit, dies inter poemata Perfectos veteresque referri debet an inter vilis Excludat iurgia finis. Reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget. Scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter Perfectos veteresque referri debet an inter vilis Excludat iurgia finis. PowerPoint Stavanger kommune har to maler for PowerPoint-presentasjon. Farge-varianten brukes på eksterne presentasjoner, mens sort/hvitt-varianten brukes internt.! Dersom behov for andre typer brosjyrer og annonser til kampanjer og spesifikke formål, må disse utarbeides spesielt med utgangspunkt i retningslinjene i dette heftet. C4-konvolutt (229 x 324 mm) C5-konvolutt (162 x 229 mm) Kontormateriell E6/5-konvolutt (220 x 110 mm) Stavanger kommune har fått utarbeidet kontormateriell som vist over. Kontormateriellet skal trykkes i spesialfarger. Mal for brevark og telefaks, samt tekstoppsett for saksdokumenter er lagt inn i Stavanger kommunes datasystem. Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen Handlingsprogrammet Et samarbeidsprosjekt mellom Randaberg, Sandnes, Sola, og avanger kommuner i regi av ARNE-prosjektet Fortrykket forsideark Centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Excludat Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno. Excludat iurgia finis. Est vetus atque probus, Mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens Byggesaksavdelingen et postera respuat aetas? Excludat Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno. Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens Ola Nordmann Kari Nordmann Karl Olsen Byggesakssjef Avd. ingeniør Avd. ingeniør et. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas? Excludat Est vetus atque probus, centum qui UOFF perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno. Est LOV 123 vetus atque probus, centum qui perficit annos. Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas. Telefaks (trykkes ikke) Brevark (trykkes ikke) 16 17

10 07 Diverse 213 Teknisk drift 211 Stavanger kommune har utarbeidet skisser på endel profil-materiell som skal bidra til å forsterke kommunens profil i bybildet. Teknisk drift På neste side følger eksempler på dette. Disse skissene et utgangspunkt for leverandør/ designbyrå som skal produsere materiellet. Eksempel på bildekor Eksempel på bannere For å produsere dette eller annet materiell, må du først henvende deg til Servicetorget. Ta deretter kontakt med Stavanger kommunes prefererte leverandører for å innhente pris og få konkret forslag på det du skal lage. STAVANGER KOMMUNE Teknisk etat Rådmannen Utbygging Logo på arbeidstøy Personel og organisasjon Oppvekst levekår Økonomi Teknisk drift Teknisk drift STAVANGER KOMMUNE Teknisk drift Logo på arbeidstøy Eksempel på skilt (Dette er et unntaket fra regelen om grafisk 18 element.) 19

11 FASETT August 2002 Rådmannen Besøksadr.: Haakon VIIs gate 11 (Rådhuset) Stavanger. Postadr.: Postboks Stavanger. Telefon Faks E-post:

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Kortversjon av NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Kortversjon av s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold Innledning 3 Hovedretningslinjer 4 logo 5-6 Equis, CEMS og PIM 7 Typografi 8 Fargepalett 9 Fotobruk

Detaljer

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011

Visuell profil Retningslinjer for NHHs visuelle profil Juli 2011 Visuell profil Retningslinjer for s visuelle profil Juli 2011 VISUELL PROFIL - INNHOLD Juli 2011 side 2 Innhold 1. Innledning 3 Innledning 4 Hovedretningslinjer 5 2. Logo 6 logo 7-8 Skikk og bruk av logo

Detaljer

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum

Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Designmanual for Gjøviks 150-års jubileum Forord Det er med stolthet vi nå kan presentere Designmanual Gjøvik 2011. Når vi skulle utarbeide logo og design for byjubileet, var det naturlig for oss å henvende

Detaljer

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2

Profilhåndbok. Januar 2012 - Versjon 2 Profilhåndbok Januar 2012 - Versjon 2 Innhold 2 Innledning... 3 1 Profilelementer... 4 1.1 Logo...5 1.2 Fargepalett...10 1.3 Typografi...11 1.4 Tilleggselement illustrasjon...14 2 Postalt... 18 2.1 Brevark...19

Detaljer

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent

Profilhåndbok. REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent. GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent Profilhåndbok REKLAME Utgiver av temaaviser. Markedskonsulent GRAFISK Grafisk design og produksjon BOLIG Interiørkonsulent innhold 2 side 3...................................................bakgrunn side

Detaljer

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.

BackeGruppen Designmanual. AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen. BackeGruppen Designmanual AS Backe Widerøeveien 1 Postboks 359 1326 Lysaker telefon: 23 39 23 00 post.ba@backe.no www.backegruppen.no INNHOLD Grunnelementer Hovedlogo 3 Undertekst/signatur 5 BAS Maskinutleie

Detaljer

GRAFISK PROFIL. akilles.no

GRAFISK PROFIL. akilles.no GRAFISK PROFIL akilles.no Kapittel Side 1. Farger 3 2. Typografi 4 3. Logo 5 - bruk av navn - logo på fargede bakgrunner - sort/hvitt og negativ logo 4. Bruk av 8 - logo - illustrasjon - bildemanér 5.

Detaljer

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt

Forord. CD med originaler. Fargerikt og positivt Profilhåndbok, september 2010 CD med originaler Forord Fargerikt og positivt Profilhåndboka skal bidra til et helhetlig, friskt og positivt visuelt inntrykk av. Alle ledd i organisasjonen skal benytte

Detaljer

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye.

Bruk bare de verktøyene dere har behov og forutsetning for å bruke, og les brukerveiledningen nøye. Ref til rundskriv E-11/2012 og forsendelse av minnepinne med profilfiler og maler til lokallag og fylkeslag i LHL, sendt ut i august 2012. I denne veiledningen finner du en beskrivelse av vedleggene og

Detaljer

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid

profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Kommunikasjonsplattform og grafisk profil ved NTNU Ditt verktøyskrin for kommunikasjonsarbeid Innhold Merkevaren NTNU...3 Logo...13 Typografi...19 Fargebruk... 22 Formprinsipp... 26 Eksempler... 26 Trykksaker

Detaljer

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon

Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon Grafisk profilhåndbok Retningslinjer for visuell kommunikasjon 1 Rev 1.1 Profilmanualen er utarbeidet av Kjell Jakobsen ved TM7 2010. Foto: Geir Øyvind Gismervik og Kjell Jakobsen

Detaljer

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil

DESIGNMANUAL. Retningslinjer for bruk av visuell profil DESIGNMANUAL Retningslinjer for bruk av visuell profil INNHOLD BAKGRUNN 4 FILFORMATER 5 VÅPEN 6 LOGO 7 OPPSETT LOGO 8 LOGO MED AVDELING 10 LOGO I SORT/HVITT 11 TYPOGRAFI 12 FARGER 14 DESIGNELEMENT 15 SLAGORD/VISJON

Detaljer

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Grafisk profil. Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester tviklingssenter for Grafisk profil Veiledende grafisk profil for den nasjonale satsingen tviklingssenter for 1 2 TITTEL INNHOLD Om profilen 4 tviklingssenter for bruk av navnet og forkortelser 4 Logo 5

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

GRAFISK DESIGN. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Etiketter med den nye grafiske profilen til Bergsdalstunet. Illustrasjon: Stine Karlsen Grafisk design handler om å skape et visuelt uttrykk som skal kommunisere et budskap. Du kan se grafisk design rundt

Detaljer

Venstres visuelle profil

Venstres visuelle profil Venstres visuelle profil Grafisk profil Innledning Logo og navn Logoens bruk og plassering Typografi Fargebruk Tilleggselement Lokale maler Internett Eksempler Merkantilt Brosjyrer Annonser Plakater/roll-ups

Detaljer

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune

Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil. Randaberg kommune Retningslinjer for bruk av vår grafiske profil Randaberg kommune Våpen Randaberg kommune RETNINGSLINJER GRAFISK PROFIL SIDE 5 Randaberg kommune sitt kommunevåpen ble godkjent ved kgl.res. den 26. juni

Detaljer

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101

Profilhåndbok. Versjon 1.0 2012 - eb. eb.no - TLF. 03101 Profilhåndbok Versjon 1.0 2012 - eb Innledning EB er et energi- og nettkonsern som bygger og drifter samfunnskritisk infrastruktur. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1

Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 1 Normisjon, Informasjonsavdelingen, Postboks 9219, Grønland, 0134 Oslo Tlf: 23 30 10 00 Copyright Normisjon 2000 Barneboken.qxd 01.12.00 10:42 Side 2 Organisasjonens

Detaljer

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO:

Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: Sirdal kommune Strategi for informasjon, kommunikasjon og markedsføring av Sirdal kommune LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 6682/2013-2011/1156 Jan Magne Josdal 14.05.2013 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

Detaljer

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst

Brev, søknad og CV KURS 1. Brev, søknad og CV form og innhold. 206 www.gyldendal.no/kontekst Brev, søknad og CV Underkapitlet Brev, søknad og CV er ordnet i to kurs. Velg rekkefølge ut fra hva du allerede kan, og hva du skal øve på eller lære. SJANGERKUNNSKAP KURS 1: Brev, søknad og CV form og

Detaljer

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101

PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB EB.NO - TLF. 03101 PROFILHÅNDBOK VERSJON 2.0 2014 - EB INNLEDNING EB ER ET ENERGI- OG NETTKONSERN SOM BYGGER OG DRIFTER SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR. Vi leverer ren energi, kunnskap og opplevelser til de tusen hjem og virksomheter,

Detaljer

Profilhåndbok Lyngdal kommune

Profilhåndbok Lyngdal kommune Profilhåndbok Lyngdal kommune lyngdal.kommune.no Innledning Designprogrammet til Lyngdal kommune skal synliggjøre og kommunisere våre verdier, uttrykke kvalitet, kompetanse og skape felles identitet og

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA

Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Profilhåndbok PROFILHÅNDBOK GLOMMEN SKOG BA Innhold Innhold CD-rom Innhold profilhåndbok Logofiler til grafisk produksjon Vektoriserte eps-filer laget i Adobe Illustrator CS2. GS_Logo_PMS 575.eps GS_Logo_PMS

Detaljer

VISUELL PROFIL JANUAR 2014

VISUELL PROFIL JANUAR 2014 VISUELL PROFIL JANUAR 2014 Hvorfor visuell profil? Innhold Statens pensjonskasse kommuniserer med mange ulike målgrupper gjennom en rekke ulike kanaler og flater. Det er viktig at vi fremstår enhetlig

Detaljer

Profilhåndbok Misjonsforbundet

Profilhåndbok Misjonsforbundet Profilhåndbok Misjonsforbundet kapitteltittel Innhold: Misjonsforbundet: Symbol - disippelkorset 4 Logo og regler: Misjonsforbundet 6 Logo og regler: Misjonsforbundet UNG 20 Fonter 30 Fargepaletter 38

Detaljer

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN

3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN Designhåndbok for NRK Sist endret: 25.03.2003 3.0 KOMMUNIKASJONSDESIGN 3.1 Innledning................................................................ side 2 3.2 Kontordokumenter og administrasjonsobjekter...........................

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering

HABBERSTAD // VISUELL IDENTITET DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0. 75. 6.4: Kreditering DESIGNMANUAL // 2013 // NKF // VERSON 1.0 1 DESIGNMANUAL KAPITTEL 1.0 // FORORD KAPITTEL 2.0 // DESIGN ELEMENTER KAPITTEL 3.0 // POSTALE TRYKKSAKER KAPITTEL 4.0 // INFORMASJONSTRYKK KAPITTEL 5.0 // WEB

Detaljer