Informasjon foreldremøte for 8.trinn 2007/08

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon foreldremøte for 8.trinn 2007/08"

Transkript

1 Referat fra foreldremøte for 8.trinn 2007/08. Referatet er også lagt ut på Skolens hjemmeside: Skoleåret 2007 / 2008 starter 20.august. Se for øvrig tidligere utsendt skolereute. Skoletid: Skyssliste vil bli sendt ut før skolestart. 21 elever, 8 gutter og 13 jenter Fag- og timeplanfordeling, oppgitt i enheter på 45 min. Fag og uketimer KRL 1,75 Norsk 4,50 Matematikk 4,00 Samfunnsfag 3,00 Kunst og håndverk 2,00 Naturfag 3,00 Engelsk 3,00 Musikk 1,00 Kroppsøving 3,00 2. fremmedspråk 3,00 Programfag 1,00 Klasse og elevrådsarbeid 0,75 Undervisningsåret er delt inn i 4 ulike temaperioder. Timetallet i de ulike fagene kan variere fra periode til periode. Arbeidsplanperiodene har en lengde på 2 uker og deles ut mandag. Arbeidsplanene er en oversikt over arbeidsoppgavene i den kommende 14. dagers perioden. Læremidler: Det er kjøpt inn nytt læreverk i matematikk, engelsk, (norsk). I tillegg vil det sannsynligvis bli kjøpt inn læreverk til Naturfag og Krl. Hver elev vil ha egen bærbar pc til disposisjon på skolen. Ressurser til gruppa: Gruppa har etter vår vurdering god tilgang på pedagogiske ressurser. Opplæringa vil bli tilrettelagt på ulike måter: Klasseromsundervisning Deling av klassen Gruppeundervisning.

2 I fag hvor det er flere enn en lærer involvert vil gruppa ha tilgang til ett eller flere grupperom som muliggjør deling hvis det er ønskelig. Hvordan de pedagogiske ressursene vil bli benyttet avgjøres ved skolestart. Personell: Skolesjefen har arbeidsgiveransvar for lærere i Beiarn og er den som fordeler undervisningspersonellet mellom skolene. Med bakgrunn i denne fordelingen har rektor ved skolen fordelt ansvarsoppgavene for 8.trinn. Kontaktlærere Krl Norsk Matematikk Samfunnsfag Engelsk Naturfag Klasse og elevrådsarbeid Musikk 2.fremmedspråk/Språklig fordypning Programfag* Kroppsøving Kunst/Håndverk Randi Aspmo og Stian Brændmo Sture Moldjord og Stian Randi, Stian og Sture Randi, Stian og Sture Sture og Randi Stian, Hege Sæther Randi og Sture Randi og Stian (Ved behov) Stian og Randi (Ved behov) Maksimalt 4 forskjellige lærere, avhengig av hvilke fag elevene velger. Ivar Sæther Sture Sture og Randi Assistent: (Merete Mathisen og Bodil Johannessen I utgangspunktet skal faglærere og kontaktlærerne følge elevene ut u-trinnet. Dette vil være en fordel for den faglige og sosiale oppfølginga av eleven. Elevene skal være tilknyttet en kontaktlærer, det er ikke bestemt pr. dags dato hvilke elever som skal være tilknyttet de forskjellige kontaktlærerne. Kontaktlærerne har ansvaret for den praktiske, sosiale og faglige oppfølgingen av eleven. I tillegg har kontaktlæreren ansvaret for skoleheim samarbeidet for den enkelte elev. *Programfag til valg er et nytt fag i grunnskolen som skal gjenspeile utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Innføring av faget skal være med på å skape et helhetlig 13-årig skoleløp for elevene og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen.

3 Klasseliste 2007/08 Informasjon foreldremøte for 8.trinn 2007/08 Brekke Christoffersen Dinessen Hammer Hansen Hansen Johannessen Johansen Johansen Kjærran Larsen Lauritzen Leiråmo Moen Navjord Nybakk Nystad Steen Strand Tollånes Vilhelmsen Vrybloed Victoria Øien Reidar Johan Linda Martine Beathe Marie Camilla Elise Martin Kine-Elisabeth Lorentzen Thomas Regine Aspmo Karoline Therese Martine Ole Johan Tverrånes Andre Johnsen John-Håkon Sara-Emilie Gusjås Karoline Helbostad Karitha Myrvoll Ove Sætermo Mathilde Martin 2.fremmedspråk/ Språklig fordypning Spansk: Lokal lærer Tysk: Nettbasert opplæring med lokal veileder. Kristian Ross ved Saltdal vgs. er faglærer i tysk. Elevene skal ved utgangen av 10.trinn nå nivå I i fremmedspråket de har valgt. Engelsk fordypning: Lokal lærer Norsk fordypning: Lokal lærer Alle fag vurderes med karakter, karakteren teller ved inntak til videregående opplæring. 8 uketimer i løpet av u-trinnet: Elevene kan bytte i løpet av høstsemesteret i 8.trinn. Vurderinger som bør gjøres av den enkelte elev/foreldre:

4 Ønsker eleven å lære seg et nytt språk? Ønsker eleven å arbeide mer med de språkene han/hun allerede har? Hvilke tanker har eleven om valg av Utdanningsprogram i videregående opplæring? Hvilke konsekvenser har dette for mulige valg av på videregående? Med fremmedspråk i grunnskolen: Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring i læreplanen nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men tar til med et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal i videregående ha opplæring i læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. Uten fremmedspråk i grunnskolen. Avhenger av hvilket utdanningsprogram elevene velger i videregående skole. Det er bare elever som velger ett av følgende Utdanningsprogram i videregående som vil bli berørt av kravet om 2.fremmedspråk: Utdanningsprogram for studiespesialisering (Tidligere gymnas/allmenne fag) Utdanningsprogram for idrettsfag Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Elever som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen skal begynne med fremmedspråk i tillegg til engelsk i videregående opplæring. Hvis en ikke har 2.fremmedspråk fra grunnskolen reduseres muligheten noe i forhold til valg av timer til programfag i 3.året i videregående. Elever som velger yrkesfaglige Utdanningsprogram i videregående vil ikke bli berørt av kravet om 2.fremmedspråk. Hvis dere har spørsmål knyttet til videregående opplæring og valg av 2.fremmespråk/ Språklig fordypning kan dere ta kontakt med rådgiver Ivar Sæther. Det vil bli forsøkt å organisere en felles skoledag for begge gruppene på Trones i løpet av april mnd. I den forbindelse vil det bli gitt informasjon om 2.fremmedspråk/ Språklig fordypning. Skjema for valg av fag ligger vedlagt dette referatet. Hvis dere har behov for ytterligere informasjon kan dere ta kontakt med: Anniken Eide: Spansk Stian Brændmo: Tysk

5 Engelsk og Norsk fordypning: Hege Sæther Annet: Foreldregruppa oppfordres til å organisere fellesaktiviteter for elevene utenom skoletiden i løpet av vårhalvåret. Den aktive skolegård Prosjektet tar sikte på å legge til rette for økt fysisk aktivitet blant barn og ungdom. Arbeidet består i å legge til rette for nye aktiviteter i skolegården og i eksisterende skileikanlegg. Aktivitetene det skal tilrettelegges for skal benyttes til organisert og uorganisert aktivitet i skoletid og fritid. Tiltakene vil være viktig for vår mulighet til å legge til rette for vårt mål om en time med fast fysisk aktivitet for elevene hver dag. Arbeidet skal hovedsak realiseres gjennom dugnad i løpet av De nødvendige midler til prosjektet ble tildelt i forbindelse med budsjett for Oversikt over hovedområder som skal utbedres: Utbedring av skileikanlegget Opparbeiding av sykkelcrossløype Spillsone Fotballbanen Klatrevegg Basketbane Smashball Volleyball/badmintonbane Skøytebane Merking av skoleplassen Turnløype/Hinderløye Ytterligere informasjon om hva som er planlagt på de enkelte delprosjektene finner dere på skolens hjemmeside.

6 Leirskole, våren mai: Avreise med buss til Bodø, Hurtigruten MS Nordlys til Stamsund kl mai: Avreise med hurtigruten MS Kong Harald fra Svolvær kl til Bodø. Det vil bli satt opp buss til Beiarn son ankommer kommunen ca. kl , natt til 11.mai. Elevene får fri fra skolen fredag 11.mai. 3 lærere følger elevene til leirskolen. Elever som av en eller annen grunn ikke kan delta vil få ordinær opplæring på skolen i denne perioden. Tips fra møtet: Ta med matpakke til reisen. Hurtigrute fra Svolvær istedenfor Stamsund, korter ned ventetida. I programmet står det at elevene skal delta i fjøsstell. Det er ikke nødvendig med egne fjøsklær til dette arrangementet. Gårdsbesøket vil bli tatt i forbindelse fjellturen og elevene vil da normalt ha på seg turklær. Før avreise sender skolen en klasseliste til leirskolen hvor vi oppgir om noen av elevene har spesielle behov pga. allergi av ulike slag. Såfremt skolen har slike opplysninger om eleven vil den bli gitt til leirskolen. Turen er gratis for elevene, ingen egenandel. Foreldrene bør samsnakkes for å bli enige om et beløp beregnet til lommepenger. Moldjord og Trones skole vil sende ut ytterligere informasjon på et senere tidspunkt. Ta kontakt med Siri Kvæl eller Randi Aspmo hvis dere har spørsmål knyttet til turen. Se for øvrig informasjonsskrivet som ble delt ut på møtet eller leirskolens hjemmeside:

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole

Skolestart 2015-2016. Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Skolestart 2015-2016 Til elever og foreldre ved Elverum videregående skole Hilsen fra rektor Velkommen til Elverum videregående skole! På vegne av skolen ønsker jeg både elever og foreldre velkommen til

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Valg av språkfag (2. fremmedspråk)

Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til elever/foresatte 7. trinn Valg av språkfag (2. fremmedspråk) Til høsten skal dere begynne i ungdomsskolen (8. trinn). I den forbindelse må dere velge hvilket språk dere ønsker. Disse fagene utgjør

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL

SPRÅK. Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet ELEV BOKMÅL SPRÅK Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet UNGDOMSSKOLE ELEV BOKMÅL Valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet I et lite språkområde som Norge trenger vi folk som kan språk. Dette gjelder ikke bare engelsk,

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE

GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE GAULDAL VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHEFTE SKOLEÅRET 2012-2013 Kjære elev! Vi ved Gauldal videregående skole ønsker deg velkommen til vår skole! Vel møtt til skolestart! Det er alltid spennende å ta fatt på

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010

Velkommen. TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Velkommen TEMA: Informasjon til 7.kl om ungdomsskolen våren 2010 Sande ungdomsskole 2009/10 367 elever 51 ansatte Alf Goksøyr Sissel Leet Skeide rektor rådgiver Oppussing / bygging våren 2010 Rollefordeling

Detaljer

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015

Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2. 25. august 2015 Velkommen til møte for foreldre og foresatte til elever i Vg2 25. august 2015 Hva skal vi ta opp i kveld? Presentere skolens ledelse og rådgivere Resultater våren 2015 Utfordringer skoleåret 2015/2016

Detaljer

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det

Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Nå gjelder det Vurdering på ungdomstrinnet og i videregående opplæring Nå gjelder det Nå gjelder det 1. august 2009 ble forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Individuell vurdering i grunnskolen og i videregående

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran

Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7. Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Info om Sande ungdomsskole til barneskolene i uke 7 Alf Goksøyr, Sissel Leet Skeide, Ida Thorvaldsen, Marthe Bleken Klemetsdal, Magnus Vold Gran Sande ungdomsskole 2011/12 363 elever 49 ansatte Sande ungdomsskole

Detaljer

Velkommen til Ås ungdomsskole

Velkommen til Ås ungdomsskole Velkommen til Ås ungdomsskole Informasjonshefte 2015/2016 August 2015 Til nye elever og foresatte Nå er sommerferien snart slutt, og vi ønsker deg velkommen til nytt skoleår på 8. trinn ved Ås ungdomsskole.

Detaljer

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013.

Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Dato: 08.03.13 Til elever og foresatte i de nye 8. klassene ved Gimle skole høsten 2013. Orientering om valg av 2. fremmedspråk eller språklig fordypning. Overgangen til ungdomsskolen nærmer seg, og vi

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

Spesiell undervisning for alle

Spesiell undervisning for alle videregående skole Bjertnes Spesiell undervisning for alle Rapport over arbeidet med Ny GIV og IKO ved Bjertnes videregående skole 2012/13 Marie Westreng Pettersen 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Ny GIV/

Detaljer

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN

TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN Utdanningsspeilet 2011 2013 TALL OG ANALYSE AV barnehager og GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utgitt: Juni 2013 ISBN: 978-82-486-2010-5 Design: Tank Design Foto: Henrik Lindal (forside, kapittelåpninger) Trykk:

Detaljer