GOL OG HEMSEDAL. Nr. 5 Nov. 65. årgang. Foto: Kjetil Th. Storebråten. Rune Min salme Flott konsert i Gol kyrkje...7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GOL OG HEMSEDAL. Nr. 5 Nov. 65. årgang. Foto: Kjetil Th. Storebråten. Rune... 4. Min salme... 2. Flott konsert i Gol kyrkje...7"

Transkript

1 GOL OG HEMSEDAL I n n h a l d Nr. 5 Nov. 65. årgang Min salme års konfirmanter Hemsedal... 2 Andakt...3 Avskjed med Allan, Susanne og Rune... 4 Ny kyrkjeverje i Hemsedal... 5 Ny menighets pedagog hjørnet...7 Flott konsert i Gol kyrkje...7 Ei sann folkekyrkje... 8 Kunngjeringar... 9 & 10 Velkomen til kyrkje! Foto: Kjetil Th. Storebråten

2 Han tek ikkje glansen av livet Han tek ikkje glansen av livet, Den Frelsar som kallar på deg. Fyrst då kan for alvor du leva Når han får deg fylgja på veg. Du høyrer dei dårande røyster som lovar deg gullglim og glans, men ingen legg lys over vegen som Jesus og kjærleiken hans. Han hjelper i brattaste bakkar og stør deg når vegen vert smal. Han signar dei sollyse sletter og lyser i døds-skuggens dal. Min salme Anlaug Slaattestølen Anlaug Slaattestølen i Grønlio i Gol vel salmen Han tek ikkje glansen av livet, skriven av Trygve Bjerkreim i Ho har fleire salmar i tanken, men kjem stadig attende til denne, som dei song mykje i konfirmanttida hjå sokneprest Ødne. Salmen har følgd henne sidan. Kyrkjebladet var på besøk ein solgylt haustdag med vakker utsikt mot både Storehorn og Skogshorn i Hemsedal. Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den himmelske strand. Når døden sin brotsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Han tek ikkje glansen av livet, han gyller din morgon og kveld og opnar ei dør til dei salar der æveleg høgtid du held. Tekst og foto Kåre Olav Solhjell 50års konfirmanter Hemsedal 2 Fra venstre mot høgre: Engebret Langehaugen, Leif Ødegaard, Birgit Marie Bekkevold Korsmo (f. Bekkevold), Magnhild Solveig Løvehaug, Bergfrid Sletten, Ola Rusto, Gunvor Ulsaker Kristiansen (f. Ulsaker), John Stillerud, Odd Kåre Markegård, Anne-Marie Juvhaugen (f. Solheim), Ann Louise Eggen (f. Larsen). Fotograf: Kjetil Th. Storebråten

3 Jeg er så lite verdt Andakt Sommeren ligger bak oss et høstsemester ligger foran. Kan jeg brukes til noe? De andre er så flinke, de er ressursmennesker, de har fått så mye utlevert. Min frimodighet er på et lavmål. Jeg har prøvd å gjøre noe, men synes jeg makter så lite. Så blir det til at jeg setter meg ned og sier: «Jeg er så lite verdt». Denne motløshetens ånd kommer ikke fra Gud, han som har skapt deg. Det står i salme 8 at Gud gjorde mennesket lite ringere enn Gud selv og kronet ham med ære og herlighet. Og Jesus sa at en menneskesjel var mer verdt enn hele verden. Vi har dessverre ofte lave tanker om oss selv det har ikke Gud. Tanker som «jeg er så lite verdt» kommer fra «ødeleggeren» - som vil ta fra oss frimodigheten. Men vi er forskjellige. Og det har han gjort for at vi til sammen skal utgjøre den helhet som Bibelen kaller for Kristi legeme. Vi har alle hver vår plass å fylle. For oss alle gjelder Paulus`ord: «For vi er Hans verk, skapt i Jesus Kristus til gode gjerninger, som Han på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle gå inn i dem». Vi er alle Guds verk. Alt det vi er og har, har vi fått fra Ham. Derfor er det så viktig å finne frem til - og se - de gjerningene Gud legger foran oss på vår livsvei. Vi må be Gud lede oss skritt for skritt inn i de oppgaver Han legger foran oss. Ingen av oss skal gjøre alt men vi kan alle gjøre noe. Du er mye verdt, har så mange ressurser og muligheter. Lykke til. Hilsen Per Tore Meberg GOL OG HEMSEDAL KYRKJEBLAD Antall nr.: Utgjevar: Redaksjon: 6 nummer i året Sokneråda i Gol og Hemsedal prestegjeld Kjell Slåtten, Kåre Olav Solhjell, Jan Olav Skinnemoen, Sølvi Larsen Aalrust (red.), Kjetil Th Storebråten Ekspedisjon: Kyrkjekontoret 3550 Gol Kasserar: Arne Oddmund Tuv, 3560 Hemsedal. Bankgiro: Sparebank 1 Hallingdal E-post: GOL, herad OG HEMSEDAL Gol kyrkjekontor Ekspedisjonstid månd torsd Gol kommunehus 3. etg. Tlf: Kyrkjeverje: Anne Gerd Jorde Kontortid: Måndag torsdag Dir.tlf Mobil: Sokneprest: Jan Olav Skinnemoen Dir.tlf Mobil: Måndag: Fridag. Soknediakon: Ingrid Økesveen Dir. tlf Organist: Justin Vickery Tlf Sekretær: Berit Langehaug Tlf Kontortid: Månd, tysd, torsd kl Kyrkjetenarar: Arne Braathen Tlf.: knut Ole Klepp Tlf.: Menighetspedagog for Gol og Hemsedal: Britt Marie Haraldset Hafsås Tlf: HEMSEDAL KYRKJEKONTOR Ekspedisjonstid månd onsdag Hemsedal kommunehus Tlf Organist: Mikael Christensen Tlf: Kyrkjeverje: Kjetil Th. Storebråten Kontortid: Mandag, tysdag og onsdag Tlf: Mob: Kyrkjetenar: Hans Vidar Sørensen Tlf Sokneråda: Gol: Leiar Trygve Lono Smedsgård Tlf.: Herad: Leiar Lars Riise Tlf Hemsedal: Toril Venås Sørensen Tlf Fellesråda: Gol: Leiar Ola Grønseth Tlf Hemsedal: Toril Venås Sørensen Tlf Ynskjer du å gje ei gåve til kyrkja: Hemsedal: Gol: Herad:

4 Avskjed med Allan, Susanne og Rune Allan Helmer Madsen har vore sokneprest i Hemsedal i over fem år. Den 31. august hadde menigheiten bede inn til avskjedsfest for han og kona Susanne. Dei flyttar no attende til Danmark for å koma nærmare familie og vener der. Søndag 24. august var det avskjedsgudsteneste for Allan i Gol kyrkje. Etter gudstenesta var det kyrkjekaffe med taler og overrekking av gave. Han mottok stavkyrkjenøkkelen frå sokneråda i Gol. Frå staben i Gol fekk han også eit saueskinn - så nå skal ikkje Allan og Susanne fryse i Danmark. Tekst og foto Kjetil Th. Storebråten Etter ei flott gudsteneste i Hemsedal kyrkje var det samling i Kyrkjestugo. Der var det mange som ville gje dei to gode ord for tenesta dei hadde utført, og ynskje dei lukke til vidare. Leiar i Felles rådet Toril Venås Sørensen oppsummerte tenesta i tala si. Allan kom frå Grane med hatt, fiskestong og glød, og inntok kyrkja med Power Point og tale frå midtgangen, fortalde Toril. Han likte å forkynne, talene var Jesus-sentrerte. Men han var også oppteken av miljø, og rettferdig fordeling av verda sine goder. Allan Madsen og kona Susanne får overrekt ei gåve frå Leiar i soknerådet i Hemsedal Toril Venås Sørensen 4 Avtroppande kyrkjeverje Rune Abrahamsen Allan og Susanne opna gjestfritt dørene sine for andre, og ikkje minst for flyktningane i bygda. Susanne har trufast baka, og stått for kyrkjekaffi etter messene. Takk til dykk begge for tida i Hemsedal, og lukke til som gommo og gofa i Danmark, avslutta Toril V. Sørensen, før ho delte ut blomar og ein flott saueskinnsfell med skinntrykk. Prostens utsending Arne Lie, gav ei oppsummering av tida som Allan hadde vore prest i Hemsedal, og la ikkje skjul på at han var ein mann som likte å gå sine eigne vegar, men at han og var ein prest som var glad i menigheiten. Pensjonert prost frå Ringerike Per Tore Meberg ville også dele litt frå tida med Allan. Per Tore hadde vore mentor for Allan medan han var i Hemsedal. Sterkt inntrykk gjorde det då flyktningfamilien Nedjati, som hadde fått mykje hjelp frå Allan takka for støtta og omsorga han hadde synt dei. Dei var veldig glade for at nettopp Allan døypte vesleguten deira Daniel på avskjedsgudstenesta. Det vart også teken avskjed med avtroppande kyrkjeverje Rune Abrahamsen. Rune ga seg som kyrkjeverje i vår, og hadde alt fått fallskjermhopp i gåve frå Fellesråd og sokneråd, men fekk likevel ein velfortent bukett med blomar og godord med på vegen.

5 Goling ansatt i Hemsedal, er dette starten på kommunesammenslåing undrer jeg. Jeg møter Kjetil i Hemsedal kommunehus med vakre høstfarger utendørs. He, he gjerne det sier Kjetil, jeg bor på Robru så jeg er jo nesten i Hemsedal. Kanskje vi kunne ta høyere leie for hytta vår på Golingsfjellet da, om jeg kunne si at den lå i Hemsedal? Tekst: Sølvi Larsen Aalrust Foto: Einar Vebjørnsen Kjetil Storebråten ny kyrkjeverje i Hemsedal Hvem er du Kjetil? Født i Oslo Lørenskog, ble adoptert sammen med storesøster Ylva til Gol som femåring. Har bodd på småbruket oppe på solsida på Robru hele sitt liv. Utdanning fra helse- og sosiallinja, jeg gikk faktisk på husmorskolen på Nesbyen, den het jo det den gangen. Tok agronomutdanning på Tomb, og senere fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Gift med Gro og har to barn, Vilde 20 år og Borgar 24 år. Vilde går barnevernslinja på Lillehammer, Borgar bor i Oslo og er i ferd med å utdanne seg til lærer, men er i disse dager i Nashville og spiller inn plate. Gro jobber i Sparebank1 på Gol. Telefonen ringer og Kjetil blir litt opptatt. Jeg får tid til å se meg litt rundt på et kontor preget av mye papir men også av personlige ting. Biler, flere av dem, og kalender fra Autofil. Den der spør jeg Kjetil, er det helst veteranbiler du liker? Å neida, gjerne sånne, han peker på en styla AUDI, hvit, lav og lekker. Jeg skal til Paris på fredag, til Paris Mondial Bilutstilling. Jeg har kjørt Route 66 i Amerika, på motorsykkel da. Jeg har en Honda Goldwing 1200 cc, den veier 320 kilo. Den er både tung og bred og tøff. Ja, også har jeg kjørt Pacific Highway Number One fra Los Angeles og opp til San Fransisco, kyststripa, bare helt utrulig flott. Da var jeg på verdensomreise. Kameraten Hallgeir Mythe og jeg var i Hong Kong og var på privat besøk og spiste Dim Sum. Eh, ja..? Jo, det er om lag førti småretter på bordet. Det er alt fra hønseføtter til innvoller og annet snaks. De setter et stort kar på bordet med vann som holder seg kokende, så velger du en bit med pinnen din og koker det, dypper i valgt saus og spiser. Tar tid vet du. Det var kanskje mer interessant enn godt. Så reiste vi innom Australia og Sydney, for der hadde Hallgeir datteren sin, og derfra via Raratonga over til Amerika. Jeg har vært en del i det landet. Bodde der som ung et års tid, og har hatt et titalls besøk etterpå. Ja forresten, det var der jeg kjøpte Martin M38 gitaren min. Det lages bare om lag åtti i året, og jeg kunne få tilslaget på en. Så jeg skrev brev til tanta mi og fortalte at det jeg virkelig ønska meg her i verden var en Martin gitar. Og hun satte inn penger på kontoen min. Jeg hadde ikke råd til billett opp til Chicago, så jeg haika. Med seks tusen dollar i skoen, under sålen. Det gikk fint det, jeg fikk skyss. En gang jeg sto ved en stor vei med flere filer hørte jeg bare det kvein i bremser, og der kom det en kar skjenende inn fra ytterste fil, sportsbil vet du. Jeg har aldri vært så redd i mitt liv, han kjørte som en gal, tror vi kjørte forbi flere hundre biler på den turen. Ja, og på samme turen sto jeg utenfor Los Angles, ved central road, en sånn sirkel som går rundt storbyer. Jeg sto med papplate med Chicago på, da stoppa det en hyggelig kar og sa at om jeg skulle til Chicago så burde jeg stå rette veien! Jeg sto og haika feil vei, kan du tenke! Hong Kong har forresten verdens fineste flyplass, den er helt rein og strøken og det går tog ut til alle gatene. I 1998 dro han og sønnen til Amazonas deltaet. En barndomsvenn av han hadde slått seg ned der som elvebåtskipper, misjonær og helsearbeider. Vi måtte reise opp elva i to døgn med linjebåt. Da må du ha med egen hengekøye, og så henger du der om natta, fire i høyden. Han flirer. Det var ganske eksotisk der ja. Men kyrkjeverje Kjetil, hva er det? Det er en jobb der du er daglig leder for kirka. Du er ansiktet utad for de som har behov for kirkelige handlinger i form av dåp, vigsel eller gravferd. Og så forvalter jeg kirkegården. Det er alt administrativt og praktisk arbeid, som kirken skal gjøre. Jeg har også personalansvar. Jeg har et ønske om å få til et godt fellesskap, blant oss som arbeider i kirken, og med de frivillige. Takk for alt du delte med oss Kjetil og velkommen til Hemsedal! 5

6 Britt Marie Haraldset Hafsås, ny menighets pedagog i Gol og Hemsedal Fra Bømlo til Hemsedal Britt Marie, det er litt av et sprang? Hun ler, ja det er et stykke medgir hun. Det skal bli godt med skikkelige vintre igjen, men jeg vil nok savne vestlandsvåren. Den nye menighetspedagogen tar imot Kyrkjebladet på Hemsedal kommunehus. Nesning til Hemsedal ja iallfall rukkedøl til Hemsedal svarer hun. 6 Av Sølvi Larsen Aalrust Britt Marie, hvem er du? Ja, 35 år, vokst opp i Rukkedalen Nesbyen, var i Stavanger et år på folkehøyskole før jeg startet på lærerhøgskolen i Kristiansand. Men det ble med et år, en venninne ringte og ba meg komme til Stord og fortsette studiene der og det gjorde jeg. Det ble allmennlærerlinja med påfølgende samfunnsfag og IKT. På lærerskolen hadde hun kroppsøving som fordypningsfag. Håndball foreslår jeg? Neida, hun rister bestemt på de lyse krøllene, fotball, keeper på Nesbyen jentelag i mange år. Jeg spilte aktivt til jeg gikk ut av videregående skole. Jeg er litt sportsidiot medgir hun, men liker best det med ball, jeg må liksom ha en ball å springe etter. Hjemme heier de på hvert sitt lag, Britt Marie på Rosenborg og Helge på Molde. Men det stikker ikke så djupt altså sier hun forklarende. Sammen har de vesle Synne Kristin på et og et halvt år. Hun er allerede i gang i barnehagen på Ulsåk. Helge som tidligere har jobba som barne- og ungdomsarbeider, jobber nå som drosjesjåfør i Hemsedal. Aner vi en liten tidskabal der undrer jeg? akk ja sier hun, men det går bra, vi har fått tak i barnepass. Britt Marie har ikke bare bodd noen år på vestlandet, hun var også utvekslingsstudent i Tyskland. Et tverrfaglig tilbud til studenter over et halvt år i Lüneburg en times tid sør for Hamburg, i nord altså sier hun forklarende. Det var et flott opphold. Og tysken sitter? Nja, nei, jo hvis jeg får frisket litt opp så. Og i dag bor dere på Svøo i Hemsedal. Ja, der er det fint, bra sted å ha barn også sier hun. Menighetspedagog, hva er det? Jeg har ansvaret for trosopplæringen 0 18 år i Gol og Hemsedal. Jeg er tilsatt 60% på Gol og 40% i Hemsedal sier hun. Jeg arrangerer og legger til rette for aktiviteter gjennom året. De faste aktivitetene ligger på de frivillige og går sin gang, slik som søndagsskole og S-klubben. Nå jobber jeg med Helmax som blir 18. oktober. Det er en helaften for ungdom, fra hele Hallingdal. Dette arrangementet går på omgang i dalen, i år er det på Gol. Vi skal bl.a. ha volleyballturnering, sang, appell, taco og minikonsert. Menighetspedagogen i Gol og Hemsedal har konto på facebook der hun annonserer aktivitetene. I desember blir det Lys Våken, senere kommer konfirmantleir, Tårnagenter og hun er akkurat ferdig med fireårs samlingen. Britt Marie er også involvert i Babysang på Gol sammen med Frelsesarmeen, og har straks klart Småbarnstreff 0 5 år på Kyrkjestugu i Hemsedal. Det blir annenhver uke på tirsdager fra og starter opp 14. oktober. Nok å henge fingrene i med andre ord. Det er viktig for meg å jobbe slik at barn og unge føler de hører til i kirka. Folk må få komme til kirken slik de er avslutter hun. Tusen takk for det du delte med oss Britt Marie, og velkommen til Gol og Hemsedal!

7 Velkommen til SMÅBARNSTREFF Datoar for hausten: oktober oktober Hilde Bakke Jensen blir med og snakkar om gode søvnvaner november november - 9. desember TYSDAG PÅ KYRKJE- STUGU I HEMSEDAL KL. 10:00 12:00 Alle barn mellom 0 og 5 år er velkomen i lag med ein vaksen. Vi syng, leikar, høyrer andakt og et lunsj saman. Ta gjerne med niste, så ordnar vi med kaffe, te, saft og frukt. Leder: Britt Marie H. Hafsås barn og unge i hallingdal prosti 0-18 hjørnet Ein helt som har makt til å frelse Har du nokon du ser opp til? Ein idrettsutøvar eller musikkstjerne? Kanskje ein superhelt som Spiderman eller Supermann? Eller ein vaksen du kjenner? Det kan vere bra å ha ein helt å sjå opp til, og særleg viss det er nokon du kjenner og som kan hjelpe deg fram i livet. Slik kan vi vekse og utvikle oss, vi har noko å strekke oss etter! I Bibelen står det i Sefanja 3,17-18a: «Herren din Gud er hos deg, ein helt som frelser. Han gleder og frydar seg over deg, viser deg atter sin kjærleik. Han jublar over deg med fryd som på ein høgtidsdag.» Gud er den største helten av alle, han frelser! Ved Jesus kan han gi deg evig liv. Og han er uendeleg glad i deg, ja han gleder og fryder seg over deg! Og han jublar over deg med fryd som på ein høgtidsdag! Over DEG! Og MEG! Det beste er at han set ikkje noko krav til korleis vi er. Eg treng ikkje vere ein god musiker for å gjere han stolt. Du treng ikkje vinne noko på fotballbanen. Han gleder seg over deg uansett! Det er godt å vite! Gud velsigne deg! Britt Marie Flott konsert i Gol kyrkje Siste punkt på programmet for fårefestivalen i september var ein konsert med Eilif Gundersen (bukkehorn, lur og seljefløyte) og Justin Vickery (orgel) i Gol kyrkje. Dei spelte folketonar frå Hallingdal og andre stader i landet, og nye komposisjonar av Justin Vickery og Kjell Mørk Karlsen baserte på eller inspirerte av folkemusikk. Folkemusikkinstrumenta er ikkje så kyrkjeframande som ein kanskje kunne tru: Medan Gundersen bles i luren la eg merke til at nokre meter over hovudet hans, i taket i kordøra, hang ein engel som også hadde ein lur! Bukkehorn, lur og seljefløyte høyrdest svært bra ut saman med orgel, og instrumenta fekk ein fantastisk klang og etterklang i kyrkjerommet. Eilif Gundersen batt saman programmet med få og velvalde ord. Mellom anna fortalde han at før i tida hadde dei ikkje orgel i kyrkjene, men ein forsongar. Når dei fekk ein ny salmetekst var det ofte enklast for forsongaren å bruke ein kjend melodi som passa til rytmen i teksten. Til dømes har salmen "Guds kyrkjefolk, syng for vår skapar med von!" same melodi som folkevisa "Margit Hjukse". Denne melodien framførte dei på seljefløyte og orgel. Folketonen "Ingen vinner frem til den evige ro" vart fyrst spelt av Gundersen på bukkehorn, deretter spelte Vickery fem eigenkomponerte variasjonar over melodien. Vickery fekk vist at han kan skape fleire ulike uttrykk eller stemningar på orgelet; nokon av dei rolege, andre meir dramatiske. Gundersen runda av nummeret med melodien på bukkehorn. Det var mange nummer i programmet, men dei var så varierte at eg aldri vart lei av å høyre på. Før eg reiste heimanfrå var eg sterkt freista til å bli liggjande på sofaen, men eg var glad for at eg kom meg ut! Dei to musikarane spelte musikk som gav både kvile og ny energi. Tekst og foto Ingebjørg Rivedal 7

8 Ei sann folkekyrkje Få kyrkjer fortener meir å bli kalla folkekyrkje enn den i Herad. Bygdefolket sytte ikkje berre for materialar til kyrkja, dei stod for heile finansieringa! Tekst og foto: Kjell Slåtten Det skjedde tidleg på 1930-talet. Ei driftig syforeining med Guro Hoftun (Narum) i spissen, sydde i tillegg alt utstyr til kyrkja og heldt basarar som skaffa kroner. Ved inngangen til 1932 hadde ein kroner til rådvelde, og 60 tylfter tømmer som var gitt av velvillige skogeigarar. Dette var nok til at byggenemnda fann å kunne starte byggearbeidet. Herad kapell (vart kalla kyrkje fyrst etter at Herad vart eige sokn i 1997) vart innvigd 26. september Det er 80 år sidan, og dette vart markert under gudstenesta i Herad kyrkje no 28. september. Begeistra biskop Biskop Johan Lunde stod for den høgtidelege vigslinga av kapellet i Under den påfølgjande kommunale middagen på Hesla hotell, var biskopen raus med godorda ikkje berre om det nye gudshuset, men om Gol og heile Hallingdal: 8

9 «Det er ingen dal som taler slik til mitt norske hjerte som Hallingdal, når jeg ser disse uendelig mange steinrøyser som i tidens løp er båret sammen for å rydde jord. Da gripes jeg av en uendelig fedrelandsfølelse,» sa biskopen, før han foreslo at festlyden reiste seg og song «Ja, vi elsker». Imponerande innsats For folk i Herad og Engene var det lang veg til Golreppen, der kyrkja låg. Alt like etter 1900 kom ideen om eit kapell i Herad opp for fyrste gong. Og så tidleg som i 1907 vart det valt byggenemnd. Det skulle likevel gå meir enn 20 år før kapellet vart reist. Det oppstod også usemje om kvar det skulle byggjast. I Engene var det sterke krefter som ønskte kapellet dit. Men det kom altså i Herad. Rekneskapen synte at kapellet hadde kosta kr ,22. Alt framskaffa ved frivillige bidrag! Ordførar Knut Hesla kunne difor slå fast at når kapellet ikkje hadde kosta det offentlege éi einaste krone, var det berre rett og rimeleg at kommunen spanderte festmiddag! Feira med «Kinderegg» Under jubileumsgudstenesta 28. september var det i tillegg til sjølve gudstenesta, lagt inn eit «Kinderegg» med trefaldig innhald: - Utdeling av Barnas kyrkjebok til 4-åringane i soknet. - Takk og heider til Gol husflidslag for restaurering av den gamle altarduken. - Presentasjon av den nye trusopplæraren i Gol og Hemsedal, Britt Marie Haraldset Hafsås. Frammøtet var ikkje like stort som under innviinga i 1934, men ein kyrkjelyd godt over gjennomsnittet vitnar om ein livskraftig 80-åring i Herad! K u n ngj e r i nga r Kyrkjeskyss til Gol og Herad kyrkjer Kunne du tenke deg å være sjåfør til og fra Gol og Herad kyrkjer noen ganger i året? Dette er en viktig tjeneste som vil være til hjelp og glede, for de som trenger hjelp med tran sport til kyrkja. Diakonen setter opp datoer over søndager, og dere kan velge datoer når det passer. Hvis du kan bidra, kan du ringe for å få mer informasjon til: Ingrid Økesveen mob Wera Waage Frogner kyrkjekontoret Kl Kl SANGKAFÈ med misjonsbasar Dørene opnar for: Kafé, loddsal, varesal og åresal. Konsert. Andakt og misjonsinfo. Åresal. Fredag 31. okt. Evjens Minne, Ål Laurdag 1. nov. Kyrkjestugo, Hemsedal Sang: B-karad'n. Andakt og misjonsinfo: Bangladesh-misjonærane Inger Marie og Olav Vold. Laurdag 8. nov. Gol bedehus. Sangandakt: Sanggruppa «Røli» fra Våle, med saxofon, tussefløyte, zitter og gitar. Misjon: Gunnvor Kreken. Alle stader: Litt forskjellig loddsal. Kafé med sal av kaffi og kaker. Sal av varer frå Normisjon sine samarbeidsland som er fine julegåver! Sal av småkaker m.m. NB: Vi tek gjerne imot småkaker, syltetøy o.l. for sal, og gevinstar til åresalet. Arr.: Normisjon i Hallingdal. Velkomen til SANG-kafé med misjonsbasar! Før jul er alle 11- åringar velkomen til overnatting i kyrkja Det blir spennande!! Set av helga allerede no: Gol kyrkje Hemsedal kyrkje november november Om nokon kan tenke seg å vere med som frivillig hjelp eller nattevakt den helga, ta kontakt med Britt Marie H. Hafsås på Vi er takknemlege for alle som kan bidra med stort eller smått. GOL GRAVFERDSBYRÅ c/o Bente Andreassen Tlf.: /mob HEMSEDAL GRAVFERDSBYRÅ Olav Støyten og Hans Vidar Sørensen Tlf.: HALLINGDAL GRAVFERDSBYRÅ Steinar Aa Tlf GRAVSTEINER OG GRAVERING Kontakt gravferdsbyrået eller Roar og Tor Erik Strand 3576 Hol Tlf.: /mob

10 K u n ngj e r i nga r Døyp te Hemsedal kyrkje Ida Jeannette Grøndalen Maiken Taraldsen Bergrud Henrik Halbjørhus Taraldsen Tobias Lund Mythe Gol kyrkje Amalie Bjerke Jordheim Olav Åboen Irion Brage Ullestad Venedokken Døde Hemsedal Kyrkje Halvard Eikrehagen f Gol kyrkje Anna Løstegard f Knut Eidsberget f Magne Berget f Kristen Klepp f Elisabeth Tønsager f Herad kyrkje Olav Persmoen f Nils Halden f Gudrun Engebakken f Vigde Gol kyrkje Linn Githmark og Audun Vad Petterson Gol stavkyrkje May-Lindi Onarhaim og Oddbjørn Krog Hege Stubsve Setra og John Bang Olsen Sørbygda misjonsforening Det er enda plass til fleire i Sørbygda misjonsforening. Plan for hausten 2014 Møte på Bedehuset kl Møte på Bedehuset 9.12 kl Spanande mat og program. Velkomen! Ruth Thorset, sekr. Åpent hus Torsdag 30. oktober på Gol bedehus kl Andakt ved Guri Ekse. Ord og utrykk ved Odd Oleivsgard. Kollekt. Bevertning. På Gol bedehus torsdag 4. desember kl Andakt ved Jan-Fredrik Raastad. Kollekt. Bevertning. Alle hjertelig velkommen! Arr Diakoniutvalget Dugurdstreff på Gol bedehus Torsdag 6. november kl Vi snakker litt om gamle dager. Sang og opplesning. Ord til ettertanke. Dugurdsmat. Arr: Diakoniutvalget konsertar 31. OKTOBER 19:30 messe Jazzmesse med lokale krefter Fredag 31. oktober kl kommer damekoret Kråkesølv igjen til Gol kirke. Forrige gang de sang her var før jul med julekonserten "Julefred". Nå har de byttet ut de sakrale tonene med swingende jazz, og tar for anledningen med seg Lystjazzensemblet bestående av Arild Jensen på gitar, Audun Haugeplass på piano m.m, Espen Bergo på slagverk og for anledningen Kjell Audun Holestøl på bass. Dette er jazzmusikere på høyt nivå, og kjente navn for mange her i Hallingdal. Øverst på konsertmenyen står verket "a little jazz mass" av Bob Chilcott, altså en liten jazzmesse som blander kirkemusikk og jazz på en uvanlig, artig og spennende måte. Kråkesølv består i hovedsak av golinger, ispedd en og annen hemsedøl og nesning. Musikalsk leder og dirigent er Målfrid Breivik. 10 Hemsedal Kyrkje Silje Venås og Marius Dyrstad Anne Marit Løkken Walter og Sondre Hov Ulsaker Jannike Tandberg og Andre Pracek Lene Stavenjord og Leif Haugo Guro Overrein og Gregers Gram Rygg Nina Elisabeth Christensen og Arild Dahlberg Lykkja Kapell Live Steinleien og Ola Jordheim Halvorsen Borgund Stavkyrkje Vita Kristin Nymoen og Ole Henrik Gram Torsdagstreff for kvinner Møteplass for kvinner fra ulike kulturer. Fellesskap. Tar opp forskjellige temaer. Spiser mat fra forskjellige land. Sang og underholdning. Torsdag 23. oktober kl Torsdag 20. november kl Ønsker du skyss til treffene ring Gunhild eller Ingrid Arr: Gol Røde Kors, Helselaget og Diakoniutvalget Kyrkjeskyss Allehelgens-søndag 2. nov. til Gol kyrkje 2 kl til Herad kyrkje kl Kjører er Ola Magne Ransedokken tlf Foto: Joon Brandt Hanne Krogh & Tre tenorer Hanne Krogh og de tre tenorene legger den første av sine julekonserter til Hemsedal. Det synes vi er hyggelig! De som er med: Hanne Krogh, tenorer - Thomas R. von Bulow, Jan Erik Fillan, Marius Roth Christensen. Stein Austrud (kapellmester) og Tarjei Nysted (fiolin/ perkusjon). Hemsedalskoret m/dirigent Tori Snerte vil også synge med. Velkommen til en stemningsfull konsert i Hemsedal kyrkje torsdag 20. november kl Billetter: eller kjøp hos Hemsedal Turistkontor. NB! Det selges ikke billetter i kirken.

11 V e l ko m e n t i l k y r k j e! 26. oktober Bots- og bønedag HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Meberg. Takkoffer: Kirkens bymisjon HEMSEDAL KYRKJE KL Folkemusikkgudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Takkoffer: Song og musikkarbeidet i kyrkjelyden 31. oktober fredag GOL KYRKJE KL Konsert/jazzmesse v/kråkesølv 2. november Allehelgensdag HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Økesveen. Vi minnest dei som har gått bort siste året. Takkoffer: Diakoniarbeidet. Kyrkjekaffe ved diakoniutvalet. HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Meberg. Vi minnest dei som har gått bort siste året. Takkoffer: Familievernkontoret Hallingdal. GOL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Økesveen. Vi minnest dei som har gått bort siste året. Kyrkjekaffe ved diakoniutvalet. Takkoffer: Diakoniarbeidet i kyrkjelyden. 9. november 22. s. i treeiningstida HEMSEDAL KYRKJE KL Kveldsgudsteneste. Nattverd. Skinnemoen. Takkoffer: NKSS Norges kristelige student og skoleungdomslag. 16. november 23. s i treeiningstida GOL KYRKJE KL Gudsteneste. Raastad. Takkoffer: Frelsesarmeen 19. november onsdag GOL KYRKJE KL Konsert med musikere fra Det Norske Kammerorkester og elever ved Gol kulturskule. 20. november torsdag HEMSEDAL KYRKJE KL Konsert m/hanne Krogh og 3 tenorer 23. november Domssundag. Kristi kongedag HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Skinnemoen. Takkoffer: Anne Berit Lagsmannsgård sitt arbeid HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Raastad. Takkoffer: Kyrkjelydens arbeid blant sesongarbeidere. 27. november torsdag ÅL KYRKJE KL Kyrkje- og kulturfest m/biskop Per Arne Dahl. 30. november 1. s. i adventstida GOL KYRKJE KL Gudsteneste med Lys våken. 11-åringane overnattar i kyrkja! Skinnemoen. Hafsås. Takkoffer: Barne ungdomsarbeidet i kyrkjelyden. 7. desember 2. s. i adventstida HERAD KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Skinnemoen Takkoffer: Misjonsalliansen HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste med Lys våken. 11-åringane overnattar i kyrkja! Hafsås. Hafsås. Takkoffer: Søndagsskulane i Hemsedal HEMSEDAL KYRKJESTUGO KL Sundag for alle 11. desember torsdag HERAD KYRKJE KL Adventskonsert ved kulturskulen 14. desember 3. s. i advent HEMSEDAL KYRKJE KL Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer. GOL KYRKJE KL Adventskonsert. Skinnemoen. Takkoffer: Song- og musikkarbeidet i kyrkjelyden. 16. desember tysdag HERAD KYRKJE KL Advents/julestund. Menneske med nedsett funksjonsevne deltek. Skinnemoen. Økesveen Kyrkjekaffe på bedehuset. 21. desember 4. s. i adventstida LYKKJA KAPELL KL Gudsteneste. Nattverd. Takkoffer: Kirkens nødhjelp HEMSEDAL KYRKJE KL Julekonsert. Takkoffer: Song og musikkarbeidet i kyrkjelyden. GOL KYRKJE KL Konsert. Til Betlehem 24. desember julaftan GOL HELSETUN KL Juleandakt. Økesveen HERAD KYRKJE KL Familiegudsteneste. Skinnemoen Takkoffer: Kirkens Nødhjelp GOL KYRKJE KL Familiegudsteneste. Skinnemoen. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp HEMSEDAL BYGDAHEIM KL Juleandakt. HEMSEDAL KYRKJE KL , og Familiegudsteneste. Takkoffer: Kirkens Nødhjelp 25. desember 1.juledag GOL KYRKJE KL Høgtidsgudsteneste. Skinnemoen Takkoffer: Det norske misjonsselskap 26. desember 2. juledag HERAD KYRKJE KL Høgtidsgudsteneste. Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet HEMSEDAL KYRKJE KL Høgtidsgudsteneste. Skinnemoen. Takkoffer: Det norske misjonsselskap 28. desember Romjulssundag GOL HELSETUN KL Gudsteneste. Økesveen. (Skinnemoen) 31. desember nyårsaftan GOL KYRKJE KL Aftansong. Skinnemoen Takkoffer: Kyrkjelydsarbeidet. HEMSEDAL KYRKJE KL Midnattsmesse. Takkoffer: Stefanusalliansen. NESTE KYRKJEBLAD Nr. 6/2014 kjem ut rundt 8. desember. Stoff sender ein til: innan 18. november. 11

12 «SAMMEN ER VI BEST» Informasjon Vår nye biskop i Tunsberg, Per Arne Dahl, ønsker å besøke alle ti prostier i bispedømmet i løpet av høsten. Han kommer til Hallingdal torsdag 27. november. På formiddagen vil han møte alle kirkelig tilsatte og på ettermiddagen blir det møte med tilsatte og folkevalgte ledere i kirken. På kvelden november blir det åpen kirke- og kulturfest i Ål kyrkje kl Her blir det kåseri ved biskopen med tittelen: «Sammen er vi best» Det blir ulike kulturinnslag fra Hallingdal, allsang og et par uhøytidelige intervjuer. Vår nye biskop har en stor kontaktflate. Han har glimt i øyet, og formidler kloke tanker fra levd liv. Vi ønsker å ta godt imot ham, og håper å fylle kirken med folk fra hele prostiet! VELKOMMEN! 12 Gol Grafiske as tlf

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 4 Sept./Okt. 65. årgang. Min salme... 2. Kunngjeringar... 4. 50års konfirmanter Gol... 2. Velkomen til kyrkje!... 5. Andakt...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 4 Sept./Okt. 65. årgang. Min salme... 2. Kunngjeringar... 4. 50års konfirmanter Gol... 2. Velkomen til kyrkje!... 5. Andakt... GOL OG HEMSEDAL I n n h a l d Nr. 4 Sept./Okt. 65. årgang Min salme... 2 50års konfirmanter Gol... 2 Andakt...3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Gol prestegård 100 år... 6 Flyfoto av Gol prestegård

Detaljer

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene...

GOL OG HEMSEDAL. Nr. 1 Februar 2010 62. årgang. Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb... 7 Tårnagentene... GOL OG HEMSEDAL Nr. 1 Februar 2010 62. årgang Innh ald Min Salme... 2 Andakt... 3 Kunngjeringar... 4 Velkomen til kyrkje!... 5 Rekneskap... 5 Kongeleg koptisk brudepar... 6 Solstreif... 6 Populær dåpsklubb...

Detaljer

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12

Johan skriv om sin julesalme. Johan Gjørven deler sine refleksjonar om ein vakker julesalme. Side 12 Nr. 4-2012 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 76. årgang Grønt kor Les om Stryn Barnekor sitt grøne engasjement og omtanke for jorda vår. Side 16 Men Maria gøymde alt dette i hjartet

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Foto: Ingunn Karijord. Bønn:

Foto: Ingunn Karijord. Bønn: RETURADRESSE: Vullum Design as Pb.122,6659 Rindal Juni 2009 «Jesus svara: Den som ikkje blir fødd av vatn og Ande, kan ikkje koma inn i Guds rike.» Joh 3,5 Nr. 3-69. årgang Pinsevår Våren kom tidleg i

Detaljer

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje

yrkjelydsblad for Hå Nærbø kyrkje 10 år www.haa.kyrkja.no Tema: Eldsjeler Det er på Matningsdal det skjer Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Kyrkjelydsblad Nr. 1-2015 27/2-28/5 Årgang 47 www.haa.kyrkja.no for Hå Nærbø kyrkje 10 år yrkjelydsblad Tårnagentar i Nærbø og Varhaug kyrkje Tema: Eldsjeler Det var godt å vera prest på Ogna Det er på

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja.

Møt Inger Lavik Side 7. Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4. Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16. www.vaksdal.kyrkja. INFORMASJON T ET 65. årg. FOR VAKSDAL Nr. 1/2011 Andakt Side 3 Slekters gang Side 15 Gudstenesteliste Side 16 Tårnagentar i Vaksdal kyrkje Side 4 Møt Inger Lavik Side 7 www.vaksdal.kyrkja.no 2 Kyrkjebladet

Detaljer

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker

Magnor Mydland om tro og bil. Erik Fjelland Moi i misjonstjeneste. Etiopia. << Andre saker Kjøreplan: Lund Prestegjeld Postadresse: Kirkekontoret, 4460 Moi E-post: gsrettedal@yahoo.no Bankkontonummer: 3213 63 20024 Redaksjon og Layout: Frist for stoff 11. nov. Ut ca. uke 50 Nr. 4-2009 Lund og

Detaljer

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009

Tårnklang. Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Tårnklang Menighetsblad for Falnes og Ferkingstad 02-2009 Eg veit ei hamn for meg som heimlaus vankar og som i livsens storm så lett driv av. Eg veit ei hamn for mine redde tankar som flyg lik trøytte

Detaljer

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1

Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no. Menighetsbladet Pust nr 4 32012 1 pust Desember Nr. 4 2012 11. årgang www.fok.no Et fadderbarn til jul? Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadderbarn og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt en norsk

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring

God sommer! Av innholdet: Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring 32:123552 Kyrkjeliv 5-05 26.05.2010 04:08 Page 1 Juni 2010 Kyrkjeliv nr. 2 Årg. 46 Av innholdet: Konfirmantene samlet inn 50 000 kr. Pilegrimer klar for ny vandring Lønnlig håp om mer penger til kirkelig

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang

Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 6 julen 2013-54. årgang VI ER FORSKJELLIGE Reidulf K. Ljøkjell F R A P R E S T E N S P E N N 2 Når jeg skriver dette er det midt i julestria og midt

Detaljer

Vår på Sør-Fron kirkegård

Vår på Sør-Fron kirkegård INFORMASJON N r. 2 V Å R E N 2 0 1 0 Å R G A N G 5 5 Vår på Sør-Fron kirkegård Arne Slåen, Arild Larshaugen og Josef Nerli i aktivitet på Sør-Fron kirkegård. Foto: Berit Nustad. Pinseliljetid Det er nok

Detaljer

Kirkebladet. Hovet kyrkje 100 år. 20.10.2010 kl.20.10 Les mer på side 4. Eldretreff på Geilo Les mer på side 4

Kirkebladet. Hovet kyrkje 100 år. 20.10.2010 kl.20.10 Les mer på side 4. Eldretreff på Geilo Les mer på side 4 Geilo kulturkyrkje 2010 Geilo kyrkje 1890 Dagali kirke 1850 Hol gml kyrkje ca 1200 Hovet kyrkje 1910 Hol kyrkje 1924 Skurdalskyrkja 1969 Kirkebladet For Hol Prestegjeld Årgang 62 Desember 2010 nr 6 Foto:

Detaljer

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy

Innhold. Menighetsblad for Lillesand og Justøy Menighetsblad for Lillesand og Justøy KIRKEHILSEN Nr. 3. September 2012 63. årgang Innhold Prestens hjørne Leiaren av menighetsrådet 2 Fra kirkevergen og fellesrådet Status givertjeneste 3 UNG-team 2012

Detaljer

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. God påske. Nr. 2/2014-56. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar God påske Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 2/2014-56. årgang Kvardagsgleder Då pinsedagen kom, var alle samla på éin stad. Brått lét det frå himmelen som når ein sterk vind blæs,

Detaljer

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld Sider februar 2011_Layout 1 04.02.11 14.22 Side 1 Nr. 1-2011 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg,

Detaljer

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang

Kyrkjetonar. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn. Nr. 1/2015-57. årgang Kyrkjetonar Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 1/ - 57. årgang Meir enn gode ord :-) For så elska Gud verda at han gav Son sin, den einborne, så kvar den som trur på han, ikkje skal gå fortapt,

Detaljer

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn

Innhold: Lund & Heskestad Menighetsblad. Lund Prestegjeld. Prestens penn Lund & Heskestad Menighetsblad www.dalane.kirken.no Besøksadresse: Moivn. 7, 4460 Moi Postadresse: Moivn. 9, 4460 Moi E-post adresser: soknepresten@lund.kommune.no kateketen@lund.kommune.no kirkevergen@lund.kommune.no

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 5 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd

Menighetsbladet. Nr 5 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang. Ringebu. Fåvang. Venabygd Menighetsbladet Nr 5 / 2012 Ringebu prestegjeld 68. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Ja, de penga... Tekst: Magne Mjærum Vi har behov for flere penger for å komme

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang. Gode kollegaer takker av

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang. Gode kollegaer takker av Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 12/2014 126. årgang Gode kollegaer takker av Side 18 21 Les også: Reportasjer Nytt fra Landsstyret Dikt og julehjerter Andakt Fritt ord Innhold Den indre Sjømannsmisjon

Detaljer

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg -

møte:plassen Takk for nå, Per Børge side 4-7 Nytt lydanlegg side 8-9 Aktuelt side 11-14 Barnas side side 15 - Gud velsigne deg - Nr 3, 2014 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja «Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt

Detaljer

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42

Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 123854 Kyrkjeliv 1-06 11-03-08 18:35 Side 1 Mars 2006 Kyrkjeliv nr. 1 Årg. 42 Påskeandaktene som diakon Sigmund Tveit for fire år siden tok initiativet til har blitt mer og mer populære. Første året møtte

Detaljer

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul!

Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang. God Jul! Nr. 4 I desember 2012 I 40. årgang God Jul! Utgjeve av Sogndal og Leikanger Kyrkjelege fellesråd Redaktør: Magny Ugulsvik Bukholm Kasserar: Arne Flatland Bankgiro: 3720 30 15063 Postgiro: 0806 341 1915

Detaljer

NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen

NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen NR. 6 Desember 2014 ÅRGANG 56 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Vinnar i kommunen 1. - 4. klasse: Oliwa Cieslar, 4. klasse Sandeid skule. 1 Biskopen har Ordet

Detaljer

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg.

Preikestolen. Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. Preikestolen Nr. 1, FEBRUAR 2014 75 årg. KYRKJEblad for HJELMELAND STRand forsand Adresse: Postboks 188, 4126 Jørpeland Neste nummer av Preikestolen kjem ut ca. 2. april Frist for innlevering av stoff

Detaljer