Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015"

Transkript

1 Tømmertransport er Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy og 3 April

2 Innhold Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt og tillatt for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg, del A, pkt. 2. liste for transport av tømmer... 3 Østfold... 3 Akershus... 4 Oslo... 5 Hedmark... 6 Oppland... 6 Buskerud... 7 Vestfold... 7 Telemark... 8 Aust-Agder... 8 Vest-Agder... 8 Rogaland... 9 Hordaland...10 Sogn og Fjordane...11 Møre og Romsdal...11 Sør-Trøndelag...12 Nord-Trøndelag...12 Nordland...13 Troms...14 Finnmark...14 Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5, særlige bestemmelser om transport av tømmer Viktig informasjon Fra 1. september 2014 er punkt bestemmelsene om tillatt aksellast, tillatt for enkeltkjøretøy, tillatt for vogntog, tillatt lengde og tillatt bredde flyttet til forskrift om bruk av kjøretøy 5-4. Bestemmelsene om tømmertransport er flyttet til 5-5. Dette dokumentet inneholder utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt og tillatt for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Del A, punkt 2 i rosa vegliste) og bestemmelsene om transport av tømmer i forskrift om bruk av kjøretøy 5-5.

3 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt og tillatt for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg, del A, pkt. 2. liste for transport av tømmer Østfold E6 Riksgr. / Svinesund Akershus gr. / Smørbekk E18 Riksgr. / Ørje Akershus gr. / Brekke 19 Patterød x E6/fv.120 Moss Fk. 21 Svinesundparken x E6 - Halden x fv Bergenhus x rv Homstvedt x E18 22 Laugslett x E18 Akershus gr./krokedal 110 Jonsten x E6/fv.118 Rakkestadsvingen x rv Øra Bergenshus x rv.22/fv.124

4 Akershus E6 Østfold gr. / Smørbekk Oslo gr. / Myrer E6 Oslo gr. / Tangerud Hedmark gr. / Budalen E16 Oppland gr. / Leirsjøen Lundebykrysset E16 Gardermoen Flypl. x E6 E16 Skibakk x E6/fv.452 Hedmark gr. / Dysterud E16 x fv.616 (Bærumsv.) Buskerud gr. / Bk ,00 Sollihøgda E16 Kjørbo x E18 x fv.616 (Bærumsv.) E18 Østfold gr. / Brekka Vinterbro x E6 E18 Vinterbro x E6 Oslo gr. Mastemyr E18 Oslo gr. / Lysaker bru Buskerud gr. / Padderudvann 4 Oslo gr. / Gjelleråsen Oppland gr. / Varpet 22 Hvam x E6 Kringen x fv Kringen x fv Østfold gr. / Krokedal Bk ,00 23 Vassum x E6 Buskerud gr. / Oslofjorden 120 Mosesvingen x rv.22 Skedsmovollen x E6 150 Oslo gr. / Granfosstunnelen Lysaker x E Oslo gr. / Robsrudenga x E6 Tangen N x rv Robsrudskogen Rkj. Oslo gr. (Starv.) 163 Oslo gr. / Tangerud S Postterminalen Robsrud - Robsrud V x rv.159

5 Oslo E6 Akershus gr. / Åsland - Ryen Akershus gr. / Tangerud E6 arm x E6 Rkj. Ryen x arm E6 Gamlebyen(Svartdalstunnelen) E6 arm Alnabru x E6 Sørenga x E18 E18 Akershus gr. / Mastemyr x E6 Sørenga E18 x E6 Sørenga Akershus gr. / Lysaker bru E18 arm til Vippetangen via Skipperg. og Akershusstranda 4 Sinsen S V Rkj. Fagerheimgt Bk ,50 Sinsenkrysset 4 Sinsenkrysset Akershus gr. / Gjelleråsen 150 Ring 3 Hovin (Ulvensplitten) x E6 Akershus gr. / Granfosstunnelen 150 Rampe Sinsen SV Rkj. Fagerheimgt Bk ,50 Sinsenkrysset 150 Rampe Sinsenkrysset Akershus gr. / Gjelleråsen 159 Karihaugen x E6 Akershus gr. / Robsrudenga 162 Ring 1 Grønlia -Vaterland Ø Filipstad Bk ,50 x E Økern V x rv.150 Akershus gr. Tangerud x E6 191 Trosterud x E6 Nylandskrysset x rv arm x rv.191 Kjelsrud Alna (Alfasetv.. til Terminalområdet)

6 Hedmark E6 Akershus gr. / Budalen Oppland gr. / Mjøsbrua E6 arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblis v.) E16 Akershus gr. / Dysterud Riksgr. / Riksåsen 2 Riksgr. Magnor Kongsvinger S x E16 (Sundehjørnet) 2 Kongsvinger Ø x E16 (Hov) Glåmbrua Ø x rv.25 (Elverum) 3 Kolomoen x E6 Sør-Trøndelag gr. / Gardli 3 arm til Alvdal sentrum (Steia) 25 Hamar x fv.222 Ånestad x rv.3 25 Terningmoen x rv.3 - Riksgr./Bergulvkjølen Oppland E6 Hedmark gr. - Sør-Trøndelag gr. E6 arm til Lillehammer Sentrum x fv.213 E16 Sogn og Fjordane gr. - Buskerud gr. E16 Buskerud gr. Akershus gr. E136 Dombås x E6 Møre og Romsdal gr. 4 Akershus gr. Biri x E6 15 Otta x E6 Sogn og Fjordane gr.

7 Buskerud E16 Akershus gr. Oppland gr. E16 Nymoen Hov Oppland gr. E18 Akershus gr. Vestfold gr. E134 Bangeløkka Telemark gr. 7 Ve Gol Hordaland gr. 23 Akershus gr. Oslofjordtunnelen Kjellstad 35 Haug (Langebru) Styggedal x E16 52 Gol V x rv.7- Tuv Ø 52 Tuv Ø - Sogn og Fjordane gr. Bk , Bangeløkka x E18/E134 over Strømsø bru til x kommunal veg til Holmen kai 282 Holmen bru (Bragernesløpet) Bk , x Rkj. ved Holmen bru N Brakerøya x rv.283 Omkj. Holmen bru: fv.282/fv.283: Bangeløkka - Øvre Sund Bragerøya x E18/ rv.282 Vestfold E18 Buskerud gr. Solum Telemark gr. E18 Fokserød x E18 Sandefjord lufthavn Torp 19 Horten ferje Undrumsdal x E18 40 Fk. Revet Larvik x E18 Bommestad

8 Telemark E18 Vestfold gr. Aust-Agder gr. E134 Buskerud gr. Hordaland gr. E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Bk ,40 Vågslidtunnelen 9 Aust-Agder gr. Tallaksbru (x E134) 36 Skjelsvik x fv.354 Seljord x E Aust-Agder gr. - x fv x fv.355 x fv.358 (Tveitsund bru) Bk ,00 41 x fv.358-brunkeberg x E Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk , x E18 Heistad Tangenv. (Breviksterminalen) 354 x E18 Rugtvedt Rkj. fv.352 (Sundbyv.) 354 Breviksbrua Bk ,00 Aust-Agder E18 Telemark gr. Vest Agder gr. 9 Vest-Agder gr. Telemark gr. 41 Vest-Agder gr.-telemark gr. 420 Øygardsdalen Vest-Agder gr. Vest-Agder E18 Aust-Agder gr. - Kristiansand E39 Kristiansand Rogaland gr. 9 Kristiansand - Aust-Agder gr. 41 Timenes x E18 x fv.2 41 x fv.2 rv.451 (over Kjevik bru) Bk ,00 41 x rv.451 Aust-Agder gr. 420 Aust-Agder gr. Dyreparken 451 x rv.41 Kjevik Flypl. Bk ,00

9 Rogaland E39 Vest-Agder gr. / Uran Mortavika Fk. E39 Arsvågen Fk. Hordaland gr. / Fjon Bk ,00 E39 Våland S x E39 Kiellandsmyr x rv.509 E39 arm Mortavika P-plass E39 arm Arsvågen P-plass Bk ,00 E134 Hordaland gr. / Fikse Haugesund Bk ,50 lufthavn Karmøy E134 Nygård x E134 Husøy Hamneterminal Bk ,50 13 Hove x E39 Hogstadkrossen Bk ,50 13 Hogstadkrossen Ims - Høle krk x kv. BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv.316 Vatnekrossen Hommeland og fv.508 Hommeland Høle 13 Høle krk x kv. Lauvvik Fk. Oanes Fk. Bk ,50 - Torgerkrossen x rv.13- Hordaland gr./uføreberget 42 Krossmoen x E39 Eie Holeviga (tidl. Bk ,50 Eigersund ferjeterminal) 44 Skjæveland x fv.325 Soma x E39 Bk , Stangeland (Stangeland skole) x E39 Bk ,50 Soma (Soma gravlund) x rv Forus N Solasplitten x E39 - Tananger Bk ,50 - Sundekrossen Kiellandsmyr x E Sømmevågen x rv.509 Stavanger lufthavn Bk ,50

10 Hordaland E16 Sogn og Fjordane gr. / Gudvangen Bk ,50 Voss N (Ringheim Rkj.) E16 Voss N (Ringheim Rkj.) Vågsbotn x Bk ,00 E39 E16 Nygårdstangen x E39 Vestre Strømkai Bk ,50 x fv.585 E16 arm Sivle x E16 - Stalheim/Brekke x E16 Bk ,40 (Stalheimskleiva) E16 arm Bergen busst. Bergen jb.st. Bk ,50 E16 arm til Permanenten Bk ,50 E16 arm Pauls krk x rv.555 Permanenten Ø Bk ,50 E39 Rogaland gr. / Fjon Sandvikvåg Fk. Bk ,00 Haljem Fk. - Vågsbotn - Knarvik x fv.57 E39 Knarvik x fv.57 Sogn og Fjordane gr. / Bk ,50 Jernfjell E39 Meatjønn aust x E39 Skjersholmane Bk ,50 Fk. E134 Telemark gr. / Ståvatn Jøsendal x Bk ,50 rv.13 E134 Jøsendal x rv.13 Rogaland gr. / Fikse Bk ,50 E134 Haukeli x E134 - Midtlæger x E134 Bk ,40 E134 Austmannali x E134 Nyastøl x E134 Bk ,40 E134 Hordaland br.st Seljestadjuv x E134 Bk ,40 E134 Langebø S x E134 Rullestadvatnet x Bk ,50 E134 E134 Åkrafjordtunet x arm Tjelmeland N x Bk ,50 kv. 7 Buskerud gr./ Halne Brimnes Fk. Bu Bk ,50 x rv.13 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr. / Uføreberget Horda x Bk ,50 E Jøsendal x E134 Bu - Granvin x fv.7 Bk ,50 13 Granvin x fv.7 Voss N x E16 Bk ,00 13 Vinje x E16 Voss fjellandsby Bk ,50 13 Voss fjellandsby x rv.13 Sogn og Bk ,50 fjordane gr. / Vikafjell 13 Kinsarvik x rv.13 Kinsarvik Fk. Bk ,50 13 Brynagjelet x rv.13 Sverresplass x E16 Bk , Nygårdstangen x E39 Beinastaden x Bk ,50 fv arm Nygårdstunnel Dokkeskjærskaien Bk ,50 Jekteviken x fv arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk , arm til Sartor terminal Bk , Nøstebryggen Fk. x rv.555 Nøstet Bk , Hopskrysset x E39 - Flesland Bk ,50

11 Sogn og Fjordane E16 Oppland gr. / Fossebakken Hordaland Bk ,50 gr. / Gudvangen E39 Hordaland gr. / Jernfjell Oppedal Fk. Bk ,50 Lavik Fk. Anda Fk. Lote Fk. Hjelle Kjøspollen x rv.15 Møre og Romsdal gr./kvivsv. 5 Håbakken x E16 Fodnes Fk. Bk ,50 Manheller Fk. Fugleskjærskaia Florø 5 Kaupangsenteret x rv.5 Kaupanger Fk. Bk ,50 5 Lærdalsøyri x rv.5 Lærdal Fk. Bk ,50 13 Hordaland gr. / Vikafjellet Vangsnes Bk ,50 Fk. - Dragsvik Fk. 15 Oppland gr./ Oppljostunnelen Stryn Bk ,50 Kjøspollen x E39 15 Eid krk x E39 Måløy N x rv.616 Bk ,50 52 Buskerud gr./ Eldrehaugen Borlaug x Bk ,50 E16 55 Stedje Rkj. x rv.5 (Sogndal) Hella Fk. Bk , Hjelle x E39 Møre og Romsdal gr./stigedalen Bk ,50 Møre og Romsdal E39 Sogn og Fjordane gr. - Sør Trøndelag Bk ,00 gr. E39 arm Brastad Skorgeneset Bk ,00 E39 arm til Molde lufthavn, Årø Bk ,00 E136 Oppland gr. Spjelkavika Skutvika Bk ,00 70 Sør-Trøndelag gr. - Sunndalsøra Bk ,00 Kristiansund 651 Sogn og Fjordane gr. Volda Bk , Ålesund aust- Ålesund lufthavn, Vigra Bk , arm til Flatholmen Bk , x rv.70 Kristiansund lufthavn, Kvernberget Bk ,00

12 Sør-Trøndelag E6 Oppland gr. Støren x fv.30 Bk ,00 E6 Støren x fv.30 Nord-Trøndelag gr. E6 Olav Trygvassonsgt - Sentralst. Bk ,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk ,50 E6 Sentralst. - Gryta x rv.706 Bk ,50 E6 Sluppen S Bakke bru Ø Rkj. Bk ,50 E39 Klett x E6 Forve x fv.470 E39 Forve x fv.470 Møre og Romsdal gr. / Bk ,00 Engdalen 3 Hedmark gr. Ulsberg x E6 70 Oppdal x E6 Møre og Romsdal gr. / Bk ,00 Gråura 706 Fossestuv. x fv Rotvoll Rkj. Bk , Steinberget Rkj. - Ilaparken Rkj. Bk , Sluppen bru- Sluppenv. Ø x E6 Bk , Pirbrua V Rkj. - x Dyre Halses g. Bk , Havneg. Rkj. - NSB rampe Bk ,50 Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag gr. Nordland gr. E6 Vist Gevika E14 Stjørdal x E6 Riksgr. Sverige

13 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr. / Smalvatnet Båfjellmo (Trofors) x rv.73 E6 Båfjellmo (Trofors) x rv.73 Mo i Rana x Bk ,00 E12 E6 Mo i Rana x E12 Salten verk E6 Salten verk Troms gr. / Gratangseidet Bk ,00 E6 arm Båfjellmo x E6 x rv.73 E6 arm Mobekk bru x kv. Mo jernbanest Bk ,00 E6 arm Fauske st E6 arm Fauske N Fauske godsterminal x kv. E6 arm Fagerneskaia Bk ,00 E6 arm Narvik Narvik st. Bk ,00 E10 Riksgr. Bjørnfjell Troms gr./langvatnet Bk ,00 E10 Troms gr./sandtorg Lødingen x rv.85 Bk ,00 E10 Lødingen x rv.85 Troms Bk ,00 gr./austerdalen E10 Troms gr./sørdalstunnelen - Å P-plass Bk ,00 E10 arm Moskenes Fk. Bk ,00 E12 Tverrånes x E6 - Umbukta Riksgr. 12 Tverrånes x E6 Vikaåsen Toranes kai 73 Båfjellmo (Trofors) x E6 Riksgr. Krutvatn 77 Storjord x E6 Riksgr. Graddis Bk ,00 80 Fauske Rkj. x E6 Bodø lufthavn Bk ,00 80 Stormyra x rv.80 jernbanest Bodø Bk ,00 Fk. 85 Bognes x E6 Kåringen x E10 Bk ,00 85 Troms gr./austpollen Sortland bru x Bk ,00 fv Sommerset x E6 Sætran x E6 Bk , Nautå bru x E10 Evenes Flypl. Bk ,50

14 Troms E6 Nordland gr. / Gratangseid Bk ,00 Olderbakken x E8 E6 Olderbakken x E8 Storslett x fv.865 Bk ,00 E6 Storslett x fv Finnmark gr. / Bk ,00 Alteidet E6 Rampe Olderbakken x E8 Bk ,50 E8 Riksgr. Galgujavri x rv.862 Terjevika E8 arm til Olderbakken x E6 Bk ,00 E8 arm Sandvikeid - Ramfjordnes BkT ,50 E8 arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk ,00 E8 arm til x E8 Tromsøysundv. / fv.53 Bk ,50 E10 Nordland gr. /Langvatnet Nordland gr. Bk ,00 / Sandtorg E10 Nordland gr./austerdalen Bk ,00 Gullesfjordbotn x rv.85 Nordland gr./sørdalstunnelen E10 arm til Lilleng Fk. Bk ,00 E10 arm til Steinsland Fk. Bk ,00 83 Kjeldsundbr V x rv.83 Sama Rkj. Bk ,00 fv.867/fv Gullesfjordbotn x E10 Nordland Bk ,00 gr./austpollen 853 Andselv x E6 Bardufoss lufthavn Bk , Terjevika x E8-Trømsø lufthavn 862 Gjæverbukta x rv.862 Rkj. Ringv. x ved Jekta Finnmark E6 Troms gr. / Alteidet Kirkenes nye kai Bk ,00 E6 arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk ,00 E69 Olderfjord x E6 Nordkapp Bk ,00 E69 arm til Honningsvåg Bk ,00 E75 Riksgr. Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai Bk ,00 E75 arm Vadsø gravpl x E6 Vadsø ds-kai Bk ,00 E105 Bjørkheim x E6- Storskog tollst. Bk ,00 92 Gievdneguoikka Riksgr. Karigasniemi Bk ,00 93 Gakori x E6 Riksgr. Kivilompolo Bk ,00 94 Skaidi x E6 Hammerfest kai Bk ,00 94 Havnev. (fv.94) Leirvikabasen Bk , Elvebakken x E6 Alta lufthavn Bk , Høybuktmoen x E6 Kirkenes lufthavn Bk , Lakselv kryss x E6 Banak Flypl. Bk , Nedre Neiden x E6 Riksgr. Neiden

15 Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5, særlige bestemmelser om transport av tømmer Forskrift om bruk av kjøretøy og 3 1 Særlige bestemmelser om transport av tømmer a. Transport av tømmer med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 på veg som er merket 22,00 og med inntil 24,00 på veger som er merket 24,00 i veglister gitt med hjemmel i bokstav a. b. Vogntoget må være særlig innrettet for transport av tømmer. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4,00 dersom vogntoget er lengre enn 19,50. c. Vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med mellom 19,50 og 24,00, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00. d. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. e. Transport av returgods på vogntog med lengde mellom 19,50 og 24,00 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene her. Ved slik transport skal det på forlangende godtgjøres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres med fraktbrev eller lignende. f. for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler 1. Største tillatte ved transport av tømmer fremgår av veglister gitt med hjemmel i bokstav a. 2. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 60, tillates slike er som angitt i 3 bokstav a. 3. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 56, tillates slike er som angitt i 3 bokstav a inntil Tømmervogntog med større enn 50 skal ha lengde uten gods minst 21, Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte 50 g. for slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt større enn For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 60, er største tillatte 36, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,01, tillates slik som angitt i 3 bokstav b. 2. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 56 etter bokstav f. 3, er største tillatte 32 dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5, Slepvognen skal ha to styrende aksler. 4. Ved transport av returgods skal slepvognens ikke overstige 30.

16 3. I tillegg til de vekter som følger av og 3, gjelder følgende for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer og modulvogntog med tillatt over 50 etter denne paragraf 1 og 2 a. for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer og modulvogntog Minsteavstand Avstand fra første til siste aksel i Totalvekt i 3,00 3,69 m Mindre enn 16,00 Som for Bk10/50 16,00 eller større 50 Tømmervogntog og 15,60 eller mindre 50 modulvogntog 15,61 16,00 51 bestående av 16,01 16,20 52 motorvogn med dolly 16,21 16,60 53 og semitrailer, med 16,61 17,00 54 minsteavstand 3,70 17,01 17,40 55 m eller større, og 17,41 17,80 56 øvrige modulvogntog 17,81 18,20 57 uavhengig av 18,21 18,60 58 minsteavstander 18,61 18, ,00 eller større 60 b. for enkeltkjøretøy som inngår i vogntog særlig innrettet for transport av tømmer og modulvogntog Avstand fra første til siste aksel i Totalvekt i Slepvogn 1 og dolly mindre enn 5,80 m 30 med semitrailer med 4 5,80 m 6,35 m 32 aksler eller flere 6,36 m 6,90 m 33 6,91 m 7,45 m 34 7,46 m 8,00 m 35 8,01 m eller større 36 1 Under forutsetning av 2 styrende aksler. Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler, er største tillatte 30 uavhengig av avstand fra første til siste aksel

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014 Tømmertransport veger Utdrag av Vegliste 201 veger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 September 201 www.vegvesen.no/veglister Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1488 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1487 Forskrift om, tillatt

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 7. april 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 11. april 2017 24.03.2017 452 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. september 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 1374 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 355 Forskrift om to ganger

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 353 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. september 2018 kl. 15.40 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 nr. 1400 Forskrift

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Vegliste 2017 Riksveger

Vegliste 2017 Riksveger Vegliste 2017 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2017 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. mars 2019 kl. 14.50 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 nr. 360 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Vegliste 2018 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16 Forskrift om endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 1. februar 2013 nr. 136 Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 22. oktober 2013 med hjemmel

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte er og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Høring om forslag til endringer i forskrift 15. januar 2014 om nærmere bestemmelser om tillatte

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen.

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen. Vegliste 2014 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner www.vegvesen.no/veglister Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG

Detaljer

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 April 15. Lov 2 om endr. i konkurranseloven

Detaljer

Vegliste 2018 Spesialtransport

Vegliste 2018 Spesialtransport Vegliste 2018 Spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Rikser Forskrift om vekter og dimensjoner Oktober 2018 www.vesen.no/lister 1 Innhold INFORMASJON...2 Forkortelser...3 A VEGLISTE

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen.

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Spesialtransport og Nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 INNHOLD VIKTIG VIKTIG... 3 INFORMASJON...

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65 Vegliste 2 x totalvekt / Mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler April 2019 www.vesen.no/lister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. mars 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 278 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 354 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Høring om forslag til endringer i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen.

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Forskrift om vekter og dimensjoner Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Vegliste 2015 Riksveger

Vegliste 2015 Riksveger Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger Endringsliste Vegliste 2019 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog Spesialtransport, Mobilkraner 12/65, Spesialtransport 12/100 April 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport...

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vegliste tømmer Riksveger

Vegliste tømmer Riksveger Vegliste tømmer er Punkt 7 og 8 i forskrift 15. januar 2014 nr. 28 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) 15. januar 2014

Detaljer

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Høring om forslag til endring i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig

Detaljer

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK BÅRD FADES BERHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE CE FASIT ARBEIDSBOK KI Forlaget AS, 2016 6. utgave, 1. opplag 2016 Utgiver: KI Forlaget AS, Universitetsgata 10, 0164 Oslo Postboks 6705, St. Olavs plass,

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr. Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirekioratei Anette Hauge - 2010/008302-217 28.10.2011 Høring

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste 2015 Spesialtransport

Vegliste 2015 Spesialtransport Vegliste 2015 Spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold INFORMASJON...2 Forkortelser...3 A VEGLISTE

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Finnmark fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg.

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg. HTN - Hoved Truck Nettverk: De mest kostnadseffektive og strategisk plasserte stasjonene Truckdieselkjede HTN stasjoner er stasjoner som tar i mot storbil, har høyhastighetspumpe og eget pumpefundament

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratei Anelle Hauge - 2010/008302-216 28.10.2011 Høring

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Fullservice stasjon Automat stasjon. Oppdatert pr 01 des 2018

Fullservice stasjon Automat stasjon. Oppdatert pr 01 des 2018 HTN Hoved Truck Nettverk: De mest kostnadseffektive og strategisk plasserte stasjonene i hovedtruck nettverket. Dette skal være stasjoner som tar i mot storbil, har høyhastighetspumpe og helst ett eget

Detaljer

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport

Norge. Eiendom Norges boligtyperapport Norge Eiendom Norges boligtyperapport 2018 Innhold Hovedpunkter 3 Prisutvikling 4 Omsetningstid 5 / solgte 6 Leiligheter tabell 7 Eneboliger tabell 10 Delte boliger tabell 13 Begreper og definisjoner 16

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog

Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Foto Dag Skjølaas Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Utarbeidet på grunnlag av veglister fra april 2019 Ola Molstad og Dag Skjølaas Innholdsfortegnelse Formålet

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer