Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport"

Transkript

1 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport

2 Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ OFFENTLIG VEG - AKSELLAST, LAST FRA AKSELKOMBINASJON OG TOTALVEKT STØRRE LENGDE OG BREDDE FOR OFFENTLIG VEG ENN TILLATT ETTER VEDLEGG KRAV TIL TRANSPORT MED LENGDE MER ENN 2 M OVER DET SOM ER TILLATT ETTER VEDLEGG 1 OG MED STØRRE BREDDE ENN 2,60 M VEGLISTE RIKSVEGER IKRAFTTREDEN Adresser og telefonnummer til Statens vegvesen m. fl.. NORGE: Statens vegvesen Vegdirektoratet Brynsengfaret 6A Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Telefon Telefax Vegmeldingstjenesten: Telefon 175 Fra utlandet: Internettadresse Statens vegvesen: Veglistene på internett: SVERIGE: Vägverket Telefon FINLAND: Vägverket Telefon DANMARK: Vejdirektoratet Telefon

3 Vedlegg 2 til Forskrift om bruk av kjøretøy Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om lengde og bredde uten dispensasjon Fastsatt av Vegdirektoratet 31. mai 2010 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav b. 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ OFFENTLIG VEG - AKSELLAST, LAST FRA AKSELKOMBINASJON OG TOTALVEKT Veggruppe A: Veggruppe B: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Øvrige bruer med ett kjørefelt. a) Tabell for transport hvor det kreves følge over bruer Akselavstand i VEGGRUPPE A VEGGRUPPE B Bk10 BkT8 Bk 8 Bk10 BkT8 Bk 8 Aksellast " Drivaksel Boggilast 1,30-1, " 1,20-1, Trippelboggilast 1,30-1,80 2) " 1,20-1,29 3) " Under 1,20 3) ) Begge avstander 3) En eller begge avstander 1

4 b) Tabell for transport uten følge over bruer Akselavstand i VEGGRUPPE A VEGGRUPPE B Bk10 BkT8 Bk 8 Bk10 BkT8 Bk 8 Aksellast " Drivaksel 12 1) ) 9 9 Boggilast 1,30-1, ) ) " 1,20-1, Trippelboggilast 1,30-1,80 2) 26 1) ) " 1,20-1,29 3) " Under 1,20 3) ) 2) 3) 12 tonn på kun en drivaksel Begge avstander En eller begge avstander c) Tabellen i bokstav a ovenfor brukes bare ved utstedelse av tidsbegrenset dispensasjon. Ved utstedelse av dispensasjon uten tidsbegrensning, blankettene (321) og (322), brukes tabellen i bokstav b. d) Totalvekttabell Totalvekten blir beregnet etter den totale akselavstand og etter de innbyrdes akselavstander i de enkelte akselkombinasjoner. For transporter hvor det kreves følge over bruer kan totalvekten beregnes ved å gange med forholdstallene 1,6 for veger i VEGGRUPPE A 1,3 for veger i VEGGRUPPE B For transport av udelbart gods uten følge over bruer kan totalvekten beregnes ved å gange med forholdstallene 1,3 for veger i VEGGRUPPE A 1,2 for veger i VEGGRUPPE B De utregnede verdier for totalvekten forhøyes til nærmeste hele tonn. Aksellasten forhøyes til nærmeste 100 kg. Ved større akselavstand enn 16 m regnes den totalvekten som svarer til 16 m. 2

5 Totalvekttabell Maks totalvekt i tonn Akselavstand i Bk 10 BkT8 Bk 8 Bk ,5 27,5 1,81-2,50 18,2 18,2 18,0 14,5 10,5 2,51-2,60 18,4 18,4 18,0 14,6 10,6 2,61-2,80 18,8 18,8 18,0 14,9 10,9 2,81-3,00 19,3 19,3 18,0 15,2 11,2 3,01-3,20 19,8 19,8 18,0 15,5 11,5 3,21-3,40 20,2 20,2 20,2 15,9 11,9 3,41-3,60 20,7 20,7 20,7 16,2 12,2 3,61-3,80 21,1 21,1 21,1 16,5 12,5 3,81-4,00 21,6 21,6 21,6 16,8 12,8 4,01-4,20 22,1 22,1 22,1 17,1 13,1 4,21-4,40 22,5 22,5 22,5 17,4 13,4 4,41-4,60 23,0 23,0 23,0 17,7 13,7 4,61-4,80 23,4 23,4 23,4 18,0 14,0 4,81-5,00 23,9 23,9 23,9 18,3 14,3 5,01-5,20 24,4 24,4 24,4 18,6 14,6 5,21-5,40 24,8 24,8 24,8 19,0 15,0 5,41-5,60 25,3 25,3 25,3 19,3 15,3 5,61-5,80 25,7 25,7 25,7 19,6 15,6 5,81-6,00 26,2 26,2 26,2 19,9 15,9 6,01-6,20 26,7 26,7 26,7 20,2 16,2 6,21-6,40 27,1 27,1 27,1 20,5 16,5 6,41-6,60 27,6 27,6 27,6 20,8 16,8 6,61-6,80 28,0 28,0 28,0 21,1 17,1 6,81-7,00 28,5 28,5 28,5 21,4 17,4 7,01-7,20 29,0 28,8 28,8 21,7 17,7 7,21-7,40 29,5 29,1 29,1 22,1 18,1 7,41-7,60 30,0 29,4 29,4 22,4 18,4 7,61-7,80 7,81-8,00 30,5 31,0 29,7 30,0 29,7 30,0 22,7 23,0 18,7 19,0 8,01-8,20 8,21-8,40 8,41-8,60 8,61-8,80 8,81-9,00 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 30,3 30,6 30,9 31,2 31,5 30,3 30,6 30,9 31,2 31,5 23,3 23,5 23,8 24,0 24,3 19,3 19,5 19,8 20,0 20,3 3

6 Totalvekttabell Maks totalvekt i tonn Bk 10 BkT8 Bk 8 Bk 6 Akselavstand i ,5 27,5 9,01-9,20 34,0 31,8 31,8 24,5 20,5 9,21-9,40 34,5 32,1 32,1 24,8 20,8 9,41-9,60 35,0 32,4 32,4 25,0 21,0 9,61-9,80 35,5 32,7 32,7 25,3 21,3 9,81-10,00 36,0 33,0 33,0 25,5 21,5 10,01-10,20 36,5 33,3 33,3 25,8 21,8 10,21-10,40 37,0 33,6 33,6 26,0 22,0 10,41-10,60 37,5 33,9 33,9 26,3 22,3 10,61-10,80 38,0 34,2 34,2 26,5 22,5 10,81-11,00 38,5 34,5 34,5 26,8 22,8 11,01-11,20 39,0 34,8 34,8 27,0 23,0 11,21-11,40 39,5 35,1 35,1 27,3 23,3 11,41-11,60 40,0 35,4 35,4 27,5 23,5 11,61-11,80 40,5 35,7 35,7 27,8 23,8 11,81-12,00 41,0 36,0 36,0 28,0 24,0 12,01-12,20 41,5 36,3 36,2 28,2 24,2 12,21-12,40 42,0 36,6 36,3 28,4 24,4 12,41-12,60 42,5 36,9 36,5 28,5 24,5 12,61-12,80 43,0 37,2 36,6 28,7 24,7 12,81-13,00 43,5 37,5 36,8 28,9 24,9 13,01-13,20 44,0 37,8 36,9 29,1 25,1 13,21-13,40 44,5 38,1 37,1 29,2 25,2 13,41-13,60 45,0 38,4 37,2 29,4 25,4 13,61-13,80 45,5 38,7 37,4 29,6 25,6 13,81-14,00 46,0 39,0 37,5 29,8 25,8 14,01-14,20 46,5 39,3 37,7 29,9 25,9 14,21-14,40 47,0 39,6 37,8 30,1 26,1 14,41-14,60 47,5 39,9 38,0 30,3 26,3 14,61-14,80 48,0 40,2 38,1 30,5 26,5 14,81-15,00 48,5 40,5 38,3 30,6 26,6 15,01-15,20 49,0 40,8 38,4 30,8 26,8 15,21-15,40 49,5 41,1 38,6 31,0 27,0 15,41-15,60 50,0 41,4 38,7 31,2 27,2 15,61-15,80 50,0 41,7 38,9 31,3 27,3 15,81-16,00 50,0 42,0 39,0 31,5 27,5 4

7 e) Flere enn tre etterfølgende aksler Lasten av akselkombinasjon med flere enn tre etterfølgende aksler med innbyrdes avstander 1,20 m eller mer og av vogntoget som helhet skal hver for seg og samlet regnes ut etter de regler om totalvekt som er angitt i bokstav d ovenfor. Dersom de etterfølgende aksler har innbyrdes avstand 1,20-1,80 m, må ingen av aksellastene overstige 1/3 av angitt trippelboggilast for vegstrekningens bruksklasse i tabellene i bokstav a - b ovenfor. 2. STØRRE LENGDE OG BREDDE FOR OFFENTLIG VEG ENN TILLATT ETTER VEDLEGG 1 a) Største lengder og bredder for dispensasjon uten tidsbegrensning etter forskrift om bruk av kjøretøy 5-6 nr. 1. Gjelder ikke veggruppe IKKE. Motorvogn/vogntogtype Med gods Uten gods Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m Trekkbil med plattformtilhenger som har fem eller flere aksler med lik avstand mellom akslene, beregnet på spesielt tungt, udelbart gods (f.eks. transformator) 20 3, ,00 Trekkbil med svanehalssemitrailer med styrbar aksel på semitraileren 20 3, ,00 Trekkbil med svanehalssemitrailer uten styrbar aksel på semitraileren 20 3,25 17,50 3,00 Motorredskap 14 3,25 5

8 b) Største lengder og bredder for kjøring med motorredskap eller transport av ett udelbart kolli uten dispensasjon etter forskrift om bruk av kjøretøy 5-7. Gjelder ikke veggruppe IKKE. Motorvogn/vogntogtype Med gods Uten gods Lengde m Bredde m Lengde m Bredde m Trekkbil med plattformtilhenger som har fem eller flere aksler med lik avstand mellom akslene, beregnet på spesielt tungt, udelbart gods (f.eks. transformator) 20 3, ,00 Trekkbil med svanehalssemitrailer med styrbar aksel på semitraileren 20 3, ,00 Trekkbil med svanehalssemitrailer uten styrbar aksel på semitraileren 20 3,25 17,50 3,00 Motorredskap 14 3,25 Trekkbil med uttrekkbar tilhenger beregnet på transport av langt, udelbart gods 20 2,55 18,75 2,55 Trekkbil med vanlig semitrailer 20 3,25 17,50 2,55 Lastebil med slep- eller påhengsvogn 19,50 3,25 19,50 2,55 Motorvogn 12 3, ,55 6

9 3. KRAV TIL TRANSPORT MED LENGDE MER ENN 2 M OVER DET SOM ER TILLATT ETTER VEDLEGG 1 OG MED STØRRE BREDDE ENN 2,60 M a) Følgende generelle krav gjelder: Kjøringen må ikke foregå fredag mellom kl , eller fra kl lørdag eller hverdag før helligdag eller offentlig høytidsdag til kl søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag. Politiet kan i særlig tilfelle gjøre unntak fra disse bestemmelsene. Kjøringen må heller ikke foregå på sted med stor rushtrafikk mellom kl eller mellom kl Kjøringen skal fortrinnsvis foregå i dagslys. I særlig tilfelle kan politiet påby kjøring i et annet tidsrom. Motorvogn eller vogntog skal være utstyrt med minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider når bredden er over 2,60 m. b) Når lengden er over 6 m mer enn etter vedlegg 1, eller bredden er over 3 m, gjelder dessuten følgende: Transporten skal følges av ledsagerkjøretøy. Antallet fastsettes ved utstedelse av dispensasjon. Transportøren må skaffe til veie ledsagerkjøretøy. Til ledsaging kan bare nyttes personbil eller varebil. Vogntog og ledsagerkjøretøy skal være utstyrt med minst en varsellykt som gir blinkende gult lys til alle sider. Merking av utstikkende gods og bruk av skilt på vogntog og ledsagerkjøretøy skal være i samsvar med bestemmelsene i forskrift om bruk av kjøretøy 3-4. Politiet bestemmer om det på grunn av trafikkforholdene, transportens størrelse m.v. skal lede eller overvåke transporten. Transportøren må kontakte politiet for mulig avtale om politiledsaging. 7

10 4. VEGLISTE RIKSVEGER Veggruppe A: Veggruppe B: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Øvrige bruer med ett kjørefelt. Veggruppe IKKE: Veger som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle. Østfold Riksveg Veggruppe E6 Riksgrensen / Svinesund Akershus gr / Smørbekk E6 Arm til Moss lufthavn Rygge E18 Riksgrensen / Ørje Akershus gr / Brekke 19 Patterød XE6/Rv120 Moss fk 21 Svinesundparken XE6 - Halden XRv22 22 Bergenhus XRv111 Akershus gr / Krokedal 110 Jonsten XE6/Fv118 Rakkestadsvingen XRv Rakkestadsvingen XRv110 Bergenshus XRv22/Fv Øra Rakkestadsvingen XRv110 8

11 Akershus Riksveg Veggruppe E6 Østfold gr / Smørbekk Oslo gr / Myrer E6 Oslo gr / Tangerud Hedmark gr / Budalen E16 Kjørbo XE18 Buskerud gr / Sollihøgda E18 Østfold gr / Brekka Oslo gr / Mastemyr E18 Oslo gr / Lysaker bru Buskerud gr / Padderudvann 2 Skibakk XE6/Fv452 Hedmark gr / Dysterud 2 XRv177 Vormsund bru V Uvesund - Oppakermoen 2 Uvesund Oppakermoen Hedmark gr / Dysterud 4 Oslo gr / Gjelleråsen Oppland gr / Varpet 22 Hvam XE6 Østfold gr / Krokedal 23 Vassum XE6 Buskerud gr / Oslofjorden 35 Oppland gr / Leirsjøen Lundbykrysset XE6 120 Mosesvingen XRv22 Skedsmovollen XE6 150 Oslo gr / Granfosstunnelen Lysaker XE Vinterbro XE6 Stenfelt XE6 159 Oslo gr / Robsrudenga XE6 Tangen nord XRv Arm XR159 XFv352 Solheimsvn (Robsrudenga) 163 Oslo gr / Tangerud sør Robsrud vest XRv159 9

12 Oslo Riksveg Veggruppe E6 Akershus gr / Åsland - Ryen Bk10 A 19,50 E6 Ryen Akershus gr / Tangerud Bk10 A 19,50 E6 Arm XE6 rkj Ryen X190 Gamlebyen Bk10 A 19,50 (Svartdalstunnelen) E18 Akershus gr / Mastemyr Bispevika Bk10 A 19,50 E18 Bispevika Akershus gr / Lysaker bru Bk10 A 19,50 E18 Arm til Vippetangen via Skippergata og Bk10 A 19,50 Akershusstranda 4 Vaterland Xrv162 Bispelokket XE18 Bk10 A 19,50 4 Sinsen S V rkj Fagerheimgt Sinsenkysset Bk10 IKKE 19,50 4 Sinsenkrysset Akershus / Gjelleråsen Bk10 IKKE 19, Ring 3 Hovin XE6 Akershus gr / Granfosstunnelen Bk10 A 19, Karihaugen XE6 Akershus gr / Robsrudenga Bk10 A 19, Ring 1 Vaterland øst XRv4 Filipstad XE18 Bk10 IKKE 19, Økern vest XRv150 Akershus gr / Tangerud Bk10 A 19, Alnabru XE6 Sørenga XE18 Bk10 A 19, Trosterud XE6 Nylandskrysset XRv163 Bk10 A 19, Arm X191 Kjelsrud Alna (Alfasetvn til Terminalområdet) Bk10 A 19,50 10

13 Hedmark Riksveg Veggrupp e E6 Akershus gr / Budalen Oppland gr / Mjøsbrua E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv) 2 Akershus gr / Dysterud Riksgrensen / Magnor 3 Kolomoen XE6 X pv til Åstdalen 3 X pv til Åstdalen Åsta bru S X pv Åsta bru S 3 X pv Åsta bru N X pv til Estenvollan 3 X pv til Estenvollan X pv til Bjørkeng 3 X pv til Bjørkeng Sør-Trøndelag gr / Gardli 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) 20 Kongsvinger øst XRv2 X avkj Norsenga tømmerterminal 20 X avkj Norsenga tømmerterminal Glåmbrua øst XRv25 25 Hamar XFv222 Ånestad XRv3 25 Terningmoen XRv3 Riksgrensen / Bergulvkjølen 200 Jaren XRv20 Riksgrensen / Riksåsen 11

14 Oppland Riksveg Veggruppe E6 Hedmark gr / Mjøsbrua Biri travbane XFv E6 Biri travbane XFv Vingrom XFv250 E6 Vingrom XFv250 Ringebu S XFv Brugata E6 Ringebu S XFv Brugata Ringebu N X Bjørgemogata E6 Ringebu N X Bjørgemogata Sør-Trøndelag gr / Grønbakken E6 Mesnadalsarmen til Fv213 Lillehammer S E6 Arm til Fv213 Sannom, Lillehammer N E16 Buskerud gr / Begnadalen Sogn og Fjordane gr / Fossebakken E136 Dombås krk XE6 X kv til Jora industriområde E136 X kv til Jora industrområde Joramo / X kv til Brustugu E136 Joramo / X kv til Brustugu Møre og Romsdal gr / Bjørnekleiv 4 Akershus gr / Varpet Mjøsbrua vest XE6 15 Otta bru XE6 Bismo XKv 15 Bismo XKv Sogn og Fjordane gr / Oppljostunnelen 35 Buskerud gr / Eggemoen Sand XRv4 35 Grulikrysset XRv4 Akershus / Leirsjøen 12

15 Buskerud Riksveg E16 Akershus gr - Oppland gr / Begnadalen E18 Akershus gr / Lierskogen Vestfold gr / Skoger sør E134 Bangeløkka X 282 Telemark gr / Knutsmyr 7 Ve X E16 Hordaland gr / Halne 23 Akershus gr Oslofjordtunnelen- Kjellstad 35 Haug (Langebru) X Hellefossvn 35 X Hellefossvn - Hokksund bru - Lerberg Bk 10 IKKE 19,50 35 Lerberg Styggedal/XE16 35 XE16 /Nymoen - Hov Oppland gr 52 Gol Vest Sogn og Fjordane gr / Eldrehaugen 282 Bangeløkka X E18/E134 X kommunal veg til Holmen kai 282 Holmen bru S Holmen bru N (Bragernesløpet) 1) Bk 10 IKKE 19, X rkj ved Ho,men bru - Brakerøya 1) For totalvekt over 50 tonn: Omkjøring via E18 Motorvegbrua Vestfold Veggruppe Riksveg Veggruppe E18 Buskerud grense Solum Telemark grense E18 Fokserød XE18 Sandefjord lufthavn Torp 19 Horten ferje Undrumsdal XE18 40 Revet Larvik ferje Bommestad XE18 13

16 Telemark Riksveg E18 Vestfold gr Aust-Agder gr E134 Buskerud gr / Knutsmyr Hordaland gr /Ståvatnet E134 arm Edland vest Edland kro 9 Aust-Agder gr X E134 (Haukeli) 36 XE18 (Moheim) X E134 (Seljord) 36 arm Hauen - Kjørbekk X Fv arm til Bergan brygge 36 arm til Årnes brygge 41 Aust-Agder gr / Gaukås - XE134 (Brunkeberg) Aust-Agder Veggruppe Riksveg Veggruppe E18 Telemark grense Vest Agder grense 9 Vest-Agder gr Telemark gr 41 Vest-Agder gr Telemark gr 41 Arm Herefoss nord Herefoss st 420 Øygardsdalen XFv420 - Vest-Agder gr 420 Arm Tingsaker rkj V Tingsaker rkj X E Arm Kjerlingland rkj Brønningsmyr rkj S X E18 14

17 Vest-Agder Riks -veg Veggruppe E18 Aust-Agder gr Kristiansand E39 Kristiansand Rogaland gr E39 Arm Lunde X E39 Lunde X F204 E39 Arm Skårodden X E39 Skårodden F201 E39 Arm Tjomsland X E39 Tjomsland X F551 9 Kristiansand Aust-Agder gr 41 Timenes X E18 Aust-Agder gr 420 Aust-Agder gr / Studeheia Sørlandsparken rkj X E Bøenskryss Kjevik 15

18 Rogaland Riks -veg Bruks- Veggruppe klasse E39 Vest-Agder gr Hordaland gr E39 Hinna X Rv510 Boganes X Rv44 E39 Våland sør X E39 Kiellandsmyr E39 Mortavika fk Arsvågen fk E134 Hordaland gr Haugesund sør X Rv47 13 Hove X E39 Hogstadkrossen 13 Hogstadkrossen Høle X Rv508 T8 IKKE 12,40 13 Høle X Rv508 Torgerkrossen X Fv Torgerkrossen X Fv513 Hordaland gr Bk 10 IKKE 19,50 13 Lauvvik fk Oanes fk 13 Hjelmeland fk Nesvik fk Bk 10 IKKE 19,50 42 Helleland X E39 Egersund stasjon X Rv44 44 Jernbanevn X Rv42 Jærvn Rv Skjæveland X Fv325 Soma X E39 47 Nygård X Rv518 Haugesund X E Nygård X Rv47 Husøy hamneterminal 502 Eie bru X Rv44 Egersund ferjeterminal 509 Stangeland Soma X E Sømmevågen Kiellandsmyr X E Sømmevågen Stavanger lufthavn 510 Sømmevågen X Rv509 Hinna X E Nygård x Rv47 Helganes flyplass 16

19 Hordaland Riksveg Veggruppe E16 Sogn og Fjordan gr / Gudvangen Vågsbotn X E39 Bk10 A 19,50 E16 arm Sivle X E16 - Stalheim/Brekke X E16 (Stalheimskleiva) Bk10 IKKE 12,40 E39 Rogaland gr / Fjon Sogn og Fjordane gr / Jernfjell Bk10 A 19,50 E39 Sandvikvåg fk Halhjem fk Bk10 A 19,50 E39 Meatjønn aust X E39 Skjersholmane fk Bk10 A 19,50 E134 Telemark gr / Ståvatn Jøsendal X Rv13 Bk10 IKKE 19,50 E134 Jøsendal X Rv13 Rogaland gr / Fikse Bk10 A 19,50 7 Brimnes fk Brimnes X Rv13 Bk10 A 19,50 7 Buskerud / Halne Brimnes X Rv13 Bk10 A 19,50 7 Brimnes fk Bruravik fk Bk10 A 19,50 7 Bruravik fk Granvin x Rv7 Bk10 A 19,50 13 Jøsendal X E134 Brimnes X Rv7 Bk10 A 19,50 13 Kinsarvik X Rv13 Kinsarvik fk Bk10 A 19,50 13 Øvre Granvin X Rv7 Voss Bk10 A 19,50 13 Rogaland / Uføreberget Horda X E134 Bk10 IKKE 19,50 13 Vinje X E16 Sogn og Fjordane / Vikafjell Bk10 IKKE 19, Nygårdstangen X E39 Beinastaden X Fv561 Bk10 A 19, Puddefjordbrua arm Dokkeskjærskaien Bk10 A 19, Nygårdstunnel arm - Dokkeskjærskaien Bk10 A 19, Ferjestrekningen Klokkarvik Hjellestad Bk10 IKKE 12, Nøstebryggen fk X Rv.555 Nøstet Bk10 A 19, Hop - Flesland Bk10 A 19,50 17

20 Sogn og Fjordane Riks -veg Bruks- Veggruppe klasse E16 Oppland gr / Fossebakken Hordaland gr / Gudvangen E39 Hordaland gr / Jernfjell Møre og Romsdal gr / Alflotevatnet E39 Oppedal fk Lavik fk E39 Anda fk Lote fk 5 Håbakken X E16 Fugleskjærskaia Florø 5 Fodnes fk Manheller fk 13 Hordaland gr / Vikafjellet Vangsnes fk 13 Vangsnes fk Hella fk 15 Oppland gr / Oppljostunnelen Måløy sør X Rv Buskerud gr / Eldrehaugen Borlaug X E16 55 Stedje rundkjøring X Rv5 (Sogndal) Hella fk 616 Måløy nord X Rv617 Port Måløy hamn 617 Måløy sør X Rv15 Måløy nord X Rv616 18

21 Møre og Romsdal Riks -veg E39 Sogn og Fjordane gr Folkestad E39 Volda fk Sør-Trøndelag gr E39 Arm Brastad-Skorgeneset E39 Arm til Molde lufthavn. Årø E136 Oppland gr - Spjelkavika E136 Spjelkavika - Skutvika 70 Sør-Trøndelag Sunndalsøra Tingvoll Øygarden Bergsøya - Kristiansund 658 Ålesund aust Ålesund lufthavn 658 Arm til Flatholmen 681 Arm til Kvernberget lufthavn Sør-Trøndelag Riks -veg Bruks- Veggruppe klasse Bruks- Veggruppe klasse E6 Oppland grense Nord-Trøndelag grense Skiltet rute i Trondheim by: arm Sluppen Holtermannsvei Elgsetergt _ Elgseter bru Prinsensgt _ Olav Tryggvasonsgt_ Bakke bru _ Innherredsvn _ Gildheim - Rotvoll bru Arm Søndregt X Olav Tryggvasonsgt Trondheim jernb.stasjon Nidelv bru X Innherredsvn Arm Kjøpmannsgt X Olav Tryggvasonsgt Brattøra / Trondheim havn Brattørbrua skiltet 25 tonn totalvekt. Arm Pirbrua til Nyhavna E39 Klett XE6 Møre og Romsdal grense 3 Hedmark grense Ulsberg XE6 Bk 10 B 19,50 70 Oppdal XE6 Langset XE39 19

22 Nord-Trøndelag Riks -veg E6 Sør-Trøndelag grense Harran E6 Harran Nordland grense Bk 10 B 19,50 E14 Stjørdal XE6 riksgrense Sverige Nordland Riks -veg Veggruppe Veggruppe E6 Nord-Trøndelag gr / Smalvatnet Mo i Rana XE12 E6 Mo i Rana X E12 Rognan E6 Rognan Troms gr / Gratangseidet E6 Arm Båfjellmo bru X arm Båfjellmo bru X73 E6 Arm Mobekk bru X kv Mo jernbanest E6 Arm Fauske st E6 Arm Fauske nord Fauske godst X kv E6 Arm Fagerneskaia E6 Arm Narvik Narvik st E10 Riksgrense Bjørnfjell Kåkern XFv810 E10 Kåkern XFv810 Å parkeringsplass Bk 10 B 19,50 E10 Arm Osan fk E10 Arm Moskenes fk E12 Tverrånes XE6 - Umbukta riksgrense 12 Tverrånes XE6 Vikaåsen Toranes kai 73 Båfjellmo X E6 Hattfjelldal 73 Hattfjelldal riksgrense Krutvatn Bk 10 B 19,50 77 Storjord X E6 riksgrense Graddis 80 Fauske rkj X E6 Bodø lufthavn 80 Arm Vågan fk 80 Stormyra XR80 jernbanest Bodø fk 85 Bogvika X E6 Sortland nord 827 Sopmmerset X E6 Sætran X E6 833 Nautå bru X E10 Evenes flyplass 20

23 Troms Riks -veg E6 Nordland gr / Gratangseid Finnmark gr / Alteidet E8 Riksgrense Galgujavri Tomasjord XF53 E8 Arm til Olderbakken X E6 E8 arm Sandvikeid - Ramfjordnes BkT8 A 19,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen E8 Arm Tromsdalen X E8arm Tromsdalen X E8 E10 Nordland gr /Langvatnet Nordland gr / Higravfjorden E10 Arm til Lilleng fk E10 Arm til Steinsland fk 83 Kjeldsundbr V X83 Sama rkj F867/F83 85 Gullesfjordbotn XE10 Nordland gr 853 Andselv XE6 Bardufoss lufthavn 862 XE8-Trømsø lufthavn Finnmark Riks -veg Bruks- Veggruppe klasse Bruks- Veggruppe klasse E6 Troms gr / Alteidet Kirkenes nye kai E6 Tana bru Bk 10 B 19,50 E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai E69 Olderfjord XE6 Honningsvåg fk E75 Riksgrense Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai E75 Samelandsbrua Bk 10 B 19,50 E75 Arm Vadsø gravpl XE6 Vadsø ds-kai E105 Bjørkheim XE6- Storskog tollstasjon 92 Riksgrense Karigasniemi Gievdneguoikka X93 93 Gakori XE6 riksgrense Kivilompolo 94 Skaidi XE6 Hammerfest kai 881 Elvebakken XE6 Alta lufthavn 887 Høybuktmoen V XE6 Kirkenes lufthavn 892 Lakselv kryss XE6/98 Banak flyplass 893 Nedre neiden XE6 riksgrense Neiden 21

24 5. IKRAFTTREDEN Forskriften trer i kraft 1. juni Fra samme dato oppheves forskrift 20. januar 2009 om nærmere vilkår for dispensasjon og om lengde og bredde uten dispensasjon. 22

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen.

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16 Forskrift om endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 1. februar 2013 nr. 136 Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 22. oktober 2013 med hjemmel

Detaljer

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Høring om forslag til endringer i forskrift 15. januar 2014 om nærmere bestemmelser om tillatte

Detaljer

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen.

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Forskrift om vekter og dimensjoner Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Spesialtransport og Nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 INNHOLD VIKTIG VIKTIG... 3 INFORMASJON...

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014 Tømmertransport veger Utdrag av Vegliste 201 veger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 September 201 www.vegvesen.no/veglister Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen.

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen. Vegliste 2014 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner www.vegvesen.no/veglister Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 355 Forskrift om to ganger

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. september 2018 kl. 15.40 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 nr. 1400 Forskrift

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015 Tømmertransport er Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 April 2015 www.vegvesen.no/veglister Innhold Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Høring om forslag til endringer i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt

Detaljer

Vegliste 2018 Spesialtransport

Vegliste 2018 Spesialtransport Vegliste 2018 Spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Rikser Forskrift om vekter og dimensjoner Oktober 2018 www.vesen.no/lister 1 Innhold INFORMASJON...2 Forkortelser...3 A VEGLISTE

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1488 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Vegliste 2018 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte er og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Vegliste 2017 Riksveger

Vegliste 2017 Riksveger Vegliste 2017 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2017 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Dimensjoner uten disp. KJETIL

Dimensjoner uten disp. KJETIL Dimensjoner uten disp. KJETIL 5-6 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2 båter og biler Transport uten dispensasjon på veger med tillatt vogntoglengde 19,50 meter som ikke er i veggruppe

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 April 15. Lov 2 om endr. i konkurranseloven

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. september 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 1374 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1487 Forskrift om, tillatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 353 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. mars 2019 kl. 14.50 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 nr. 360 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 7. april 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 11. april 2017 24.03.2017 452 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65 Vegliste 2 x totalvekt / Mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler April 2019 www.vesen.no/lister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. mars 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 278 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 354 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Vegliste tømmer Riksveger

Vegliste tømmer Riksveger Vegliste tømmer er Punkt 7 og 8 i forskrift 15. januar 2014 nr. 28 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) 15. januar 2014

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Finnmark fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Høring om forslag til endring i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN, VEGLISTE 12/65 MOBILKRAN M.M. AKERSHUS

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr. Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirekioratei Anette Hauge - 2010/008302-217 28.10.2011 Høring

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Oppla nd. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oppla nd April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MOBILKRAN ER / - TILLATT LAST Oppland fylke Innledning Vegliste

Detaljer

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 skal lyde: Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Vegliste 2015 Spesialtransport

Vegliste 2015 Spesialtransport Vegliste 2015 Spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold INFORMASJON...2 Forkortelser...3 A VEGLISTE

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/ MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger Endringsliste Vegliste 2019 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog Spesialtransport, Mobilkraner 12/65, Spesialtransport 12/100 April 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport...

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratei Anelle Hauge - 2010/008302-216 28.10.2011 Høring

Detaljer

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK BÅRD FADES BERHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE CE FASIT ARBEIDSBOK KI Forlaget AS, 2016 6. utgave, 1. opplag 2016 Utgiver: KI Forlaget AS, Universitetsgata 10, 0164 Oslo Postboks 6705, St. Olavs plass,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:... Tekst Statens vegvesen - Vegliste for 2 x totalvekttabellen,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer