Vegliste Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen."

Transkript

1 Vegliste 2014 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner

2 Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG VEG, TABELL TILLATT TOTALVEKT FOR ENKELTKJØRETØY PÅ OFFENTLIG VEG, TABELL TILLATT TOTALVEKT FOR VOGNTOG PÅ OFFENTLIG VEG TILLATT KJØRETØY- OG VOGNTOGLENGDE FOR OFFENTLIG VEG VEGLISTE RIKSVEGER SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TRANSPORT AV TØMMER VEGLISTE FOR TØMMERTRANSPORT - RIKSVEGER SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN VEGLISTE RIKSVEGER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,55 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN IKRAFTTREDELSE... 34

3 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 15. januar 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 og forskrift 25. januar 1990 om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 14 (direktiv 85/3/EØF som endret senes ved direktiv 92/7/EØF og erstattet av direktiv 96/53/EF) og nr. 15a (direktiv 2002/7/EF). 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG VEG, TABELL 1 a) Aksellasttabell Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i etterfølgende tabell 1. Tabell 1 Tonn Aksel/akselkombinasjon Akselavstand i m Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Aksellast (frirullende hjul) Aksellast drivaksel 11, Last fra to aksler 1,30 1,79 (boggi) ,20 1,29 (boggi) ,80 1, ,5 11,5 8,5 Under 0, Trippelboggi 1,30 1, ,00 1, Under 1, ,5 t bare på en drivaksel. 19 t på motorvogn når drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende 2 fjæring iht. direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Begge avstander. 4 En eller begge avstander. b) Fordeling av lasten i boggi eller trippelboggi I akselkombinasjoner med to eller tre aksler må ikke vekten fra noen aksel overskride den aksellast som er tillatt etter tabellen under a). c) Buss med luftfjæring eller tilsvarende fjæring, jf. fotnote 2 til aksellasttabellen under a) Aksellasten for slik buss kan økes med 1 på veger i Bk8 og høyere, dog ikke ut over 11,5 på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2, dog ikke ut over 14 i Bk8 og BkT8 og 19 i Bk TILLATT TOTALVEKT FOR ENKELTKJØRETØY PÅ OFFENTLIG VEG, TABELL 2 Kjøretøyvekttabeller Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i tabell 2a og 2b. Aktuell tillatt kjøretøyvekt kan begrenses ut fra aksellasttabellen (tabell 1) eller det som er angitt i kjøretøyets vognkort.

4 Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk Motorvogn med 2 aksler Motorvogn med 3 aksler Motorvogn med 4 aksler mindre enn 5,40 m og flere 1, 2, 3 og avstand fra første til siste aksel 5,40 m 5,59 m ,60 m 5,79 m ,80 m eller større Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler eller flere Påhengsvogn/semitrailer med 1 aksel Påhengsvogn/semitrailer med 2 aksler Semitrailer med 2 aksler i avstand over 1,79 m med tvillingmonterte hjul der siste akselen er tvangsstyrt 4, 5 Påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler og flere Semitrailer med boggi med boggiavstand 1,30 1,79 m og en etterfølgende tvangsstyrt, 5 og der minst de faste akslene har tvillingmonterte hjul Dersom fotnotene 2 og/eller 3 ikke er oppfylt og/eller avstanden fra første til siste aksel er mindre enn 5,40 m, er tillatt vekt som for 3-akslet motorvogn 2 Under forutsetning av at drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring i henhold til Rdir 96/53/EF, eller hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Under forutsetning av 2 styrende aksler der den ene kan være friksjonsstyrt (medsporende). 4 Sum aksellast 5. Tvangsstyring er et system der tilhengerens aksler styres automatisk når vinkelen mellom lengdeakslene på bil og tilhenger endres. (Joystick- og friksjonsstyring er ikke å betrakte som tvangsstyring). Tabell 2b for enkeltkjøretøy som inngår i modulvogntog og vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med tillatt 60 Avstand fra første til siste aksel () Slepvogn 1 og mindre enn 5,80 m 30 dolly med 5,80 m 6,35 m 32 semitrailer med 4 6,36 m 6,90 m 33 aksler og flere 6,91 m 7,45 m 34 7,46 m 8,00 m 35 8,01 m eller større 36 1 Under forutsetning av 2 styrende aksler. Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler, er største tillatte 30 uavhengig av avstand fra første til siste aksel

5 3. TILLATT TOTALVEKT FOR VOGNTOG PÅ OFFENTLIG VEG a) aktuell for de forskjellige vogntog på de forskjellige bruksklasser (Bk) er oppført i tabell 3a og 3b avhengig av minsteavstanden. Med minsteavstand forstås avstanden fra bakerste aksel på motorvogn til fremste aksel på tilhenger. b) Motorvognens og tilhengerens tillatte aktuelle vekter begrenses eventuelt av aksellasttabellen, tabell 1, kjøretøyvekttabellen, tabell 2 og tillatte vekter etter vognkortet. Vogntogvekten begrenses eventuelt av tillatte vekter etter motorvognens vognkort samt andre krav som gjelder vogntogvekter i forskrift om bruk av kjøretøy. aktuell vogntogvekt kan fordeles på kjøretøyene innenfor de rammer som er nevnt foran. Tabell 3a Tonn Vogntog bestående av: Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Slepvogn 1 med Minsteavstand, m aksler 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere 1 Mindre enn 3, ,00 og større Gjelder ikke for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m. For disse gjelder vogntogvekten som for vogntog med påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler etter tabell 3b.

6 Tabell 3b Vogntog bestående av: Tonn Påhengsvogn/ Bk10 BkT8 Bk 8 Bk 6 Motorvogn med semitrailer med Minsteavstand, m aksler 1 aksel Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,1 21 3,40 til og med 3, ,3 21 3,70 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over 1,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 2) 3,40 til og med 3, , ,6 24 3,70 til og med 3, , ,00 til og med 4, , ,4 24 4,30 til og med 4, , ,8 24 4,60 til og med 4, , ,3 24 4,90 til og med 5, , ,7 24 5,30 til og med 5, , ,4 24 5,70 til og med 6, , ,10 og større aksler 1 aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,7 21 3,60 til og med 3, ,4 21 4,00 til og med 4, aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 24 3,60 til og med 3, , ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,10 til og med 4, , ,6 24 4,30 til og med 4, , ,9 24 4,50 til og med 4, , ,2 24 4,70 til og med 5, , ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,20 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m.

7 Tabell 3b forts. Vogntog bestående av: Tonn Påhengsvogn / Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med semitrailer med Minsteavstand, m 3 aksler 2 aksler i avstand Mindre enn 3, over 1,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 2) 3,30 til og med 3, , ,3 30,4 25,5 3,60 til og med 3, ,7 30,8 26 3,90 til og med 4, , ,2 26,5 4,20 til og med 4, ,6 27 4,50 til og med 4, , ,80 til og med 5, ,10 til og med 5, ,40 til og med 5, ,70 og større aksler og flere 1 aksel Mindre enn 3, ) 3,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 23,5 3,60 til og med 3, ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,20 til og med 4, ,8 24 4,70 til og med 5, ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,40 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,7 29,7 25,6 3,80 til og med 4, , ,4 30,4 26,1 4,10 til og med 4, , ,9 26,6 4,40 til og med 4, , ,5 27 4,70 til og med 4, , ,00 til og med 5, ,30 til og med 5, ,60 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over 1,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 2) 3,40 til og med 3, , ,5 3,80 til og med 4, ,20 og større Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m.

8 c) I tillegg gjelder følgende for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler og modulvogntog med tillatt inntil 60 jf. denne forskrift pkt. 7 og 9: Minsteavstand Avstand fra første til siste aksel Totalvekt i i 3,00 m 3,69 m Mindre enn 16,00 Som for Bk10/50 16,00 eller større 50 Tømmervogntog og 15,60 eller mindre 50 modulvogntog bestående av 15,61 16,00 51 motorvogn med dolly med 16,01 16,20 52 semitrailer, med 16,21 16,60 53 minsteavstand 3,70 m eller større, og øvrige 16,61 17,00 54 modulvogntog uavhengig av 17,01 17,40 55 minsteavstander 17,41 17, ,81 18, ,21 18, ,61 18, ,00 eller større TILLATT KJØRETØY- OG VOGNTOGLENGDE FOR OFFENTLIG VEG Offentlige veger har ulike største tillatte lengder. For den enkelte vegstrekning er slike lengder fastsatt i riksveglisten i pkt. 6 nedenfor og i veglister for fylkesveger og kommunale veger. a) Fra 1. januar 2007 gjelder følgende lengder for enkeltkjøretøy og vogntog: lengde i Kjøretøy-/vogntogtype 19,50 m-veger 15 m-veger 12,40 m-veger Motorvogn, unntatt buss Tilhenger, unntatt semitrailer og slepvogn til bruk i 22 m tømmervogntog Motorvogn med slepvogn eller 19, ,40 påhengsvogn Motorvogn med semitrailer 17, ,40 Buss med 2 aksler 3 13,50 1, 2 13,50 1, 2 12,40 Buss med 3 aksler eller flere ,40 4 Leddbuss 3 18, ,40 Buss med slepvogn eller påhengsvogn 18, , ,40 m for buss som er innrettet for kombinert transport av personer og gods ut over bagasje og som ikke innehar nasjonalt eller internasjonalt ruteløyve 2 For buss registrert før 9. mars 2004 er tillatt lengde 15 m. Dette gjelder til 1. januar Når buss registrert fra og med 9. mars 2004 står stille skal et vertikalt plan som tangerer kjøretøyets side (på den siden av kjøretøyet som vender ut fra sirkelen) og den ytterste sirkelradien, defineres ved å merke opp en linje på bakken. For leddbusser skal begge de to stive seksjonene plasseres parallelt med planet. Når kjøretøyet så kjører inn i sirkelen (nevnt nedenfor), må ingen del av kjøretøyet gå utenfor dette plan med mer enn 0,60 m. 4 På strekningen Fv. 63 Stigseterøra Istedalssetra (Trollstigen) kan buss med tre aksler ha lengde inntil 13,10 m når den har tvangsstyrt aksel. Dokumentasjon for at bussen har slik aksel må medbringes og kunne fremvises ved forespørsel. Dokumentasjonen skal være utstedt av enten kjøretøyets produsent eller registreringslandets veg- eller kjøretøymyndighet, være på norsk eller engelsk og omtale det konkrete kjøretøyet. Kjøringen skal kun foregå med sittende passasjerer.

9 For kjøretøy/vogntog som spesifisert ovenfor, gjelder dessuten følgende: 1. Motorvogner og vogntog, unntatt vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer og med mellom 19,50 og 24 m, skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 5,30 m Semitrailervogntog med lengde inntil 17,50 m der avstanden fra semitrailerens king-pin til svingsenteret i semitrailerens akselkombinasjon er inntil 8,15 m, anses å oppfylle sporingskravet. 2. Avstand mellom senter king-pin og semitrailerens bakerste punkt målt langs senterlinjen skal ikke overstige: 3. Den horisontalt målte avstand mellom senter king-pin og et vilkårlig punkt på semitrailerens forende må ikke overstige:. 4. For vogntog bestående av motorvogn og slepvogn eller påhengsvogn, skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt minus avstanden mellom motorvognens bakerste punkt til tilhengerens forreste punkt ikke overstige: For vogntog som nevnt i nr. 4 skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse, fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt ikke overstige: For vogntog nevnt i nr. 4 skal avstanden mellom bakerste aksel på motorvogn til forreste aksel på tilhenger (minsteavstand) ikke være mindre enn:. 12 m 2,04 m 15,65 m 17,15 m 3 m b) Nytt pkt. 7 c) Største tillatte lengder etter dette punkt skal måles uten toleranse. 5. TILLATT KJØRETØYBREDDE FOR OFFENTLIG VEG Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 m hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste. For kjøretøy med skappåbygg - fast eller avtagbart - spesielt utstyrt for transport av gods ved en automatisk regulert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m. Største tillatte bredder etter dette punkt skal måles uten toleranse.

10 6. VEGLISTE RIKSVEGER Østfold E6 1) Riksgrensen /Svinesund Akershus gr /Smørbekk Bk ,50 E18 2) Riksgrensen /Ørje Akershus gr /Brekke Bk ,50 19 Patterød xe6/rv120 Moss fk Bk ,50 21 Svinesundparken xe6 Halden nord xfv22 Bk ,50 22 Bergenhus XRv111 Akershus gr /Krokdal Bk , Jonsten rkj Rakkestadsvingen xrv111 Bk , Øra Bergenhus xrv22 Bk ,50 1) Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 og kjøretøybredde 2,60 tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute: E 6 Riksgr. v/svinesund Svinesundparken Rv21 Svinesundparken X veg til Helle (Haldenterminalen) Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane/bil ved Haldenterminalen. 2) Vogntog med totallengde 24 m, kjøretøybredde 2,60 m og 60 samt vogntog etter modulsystemet med totallengde 25,25 m, kjøretøybredde 2,55 m og 60 tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute: E 18 Riksgrensen v/ Ørje avkjøring Sletta terminal og retur. Akershus E6 Østfold gr / Smørbekk Oslo gr / Myrer Bk ,50 E6 Oslo gr / Tangerud Hedmark gr / Budalen Bk ,50 E16 Oppland gr / Leirsjøen Lundebykrysset Bk ,50 E16 Gardermoen flyplass xe6 Bk ,50 E16 Skibakk xe6/fv452 Hedmark gr / Dysterud Bk ,50 E16 Kjørbo xe18 Buskerud gr / Sollihøgda Bk ,50 E18 Østfold gr / Brekka Oslo gr / Mastemyr Bk ,50 E18 Oslo gr / Lysaker bru Buskerud gr / Padderudvann Bk ,50 4 Oslo gr / Gjelleråsen Oppland gr / Varpet Bk ,50 22 Hvam xe6 Østfold gr / Krokedal Bk ,50 23 Vassum xe6 Buskerud gr / Oslofjorden Bk , Mosesvingen xrv22 Skedsmovollen xe6 Bk , Oslo gr / Granfosstunnelen Lysaker xe18 Bk , Oslo gr / Robsrudenga xe6 Tangen nord xrv22 Bk , Robsrudskogen rkj Olso gr (Starveien) Bk , Oslo gr / Tangerud sør Postterminalen Robsrud - Robsrud vest xrv159 Bk ,50

11 Oslo E6 Akershus gr / Åsland - Ryen Bk ,50 E6 Ryen Akershus gr / Tangerud Bk ,50 E6 Arm xe6 rkj Ryen X arm E6 Gamlebyen Bk ,50 (Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru xe6 Sørenga XE18 Bk ,50 E18 Akershus gr / Mastemyr Akershus gr / Lysaker bru Bk ,50 E18 Arm til Vippetangen via Skippergt og Akershusstranda Bk ,50 4 Sinsen S V rkj Fagerheimgt Sinsenkysset - Akershus / Bk ,50 Gjelleråsen 150 Ring 3 Hovin (Ulvensplitten) XE6 Akershus gr / Bk ,50 Granfosstunnelen 159 Karihaugen XE6 Akershus gr / Robsrudenga Bk , Ring 1 Grønlia Vaterland øst Filipstad XE18 Bk , Økern vest xrv150 Akershus gr / Tangerud Bk , Trosterud xe6 Nylandskrysset XRv163 Bk , Arm X191 Kjelsrud Alna (Alfasetvn til Terminalområdet) Bk ,50 Hedmark E6 Akershus gr / Budalen Oppland gr / Mjøsbrua Bk ,50 E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv) Bk ,50 E16 Akershus gr / Dysterud Riksgrensen / Riksåsen Bk ,50 2 Riksgrensen Magnor Glåmbrua øst xrv25 (Elverum) Bk ,50 3 Kolomoen XE6 Sør-Trøndelag gr / Gardli Bk ,50 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk ,50 25 Hamar XFv222 Riksgrensen / Bergulvkjølen Bk ,50 Oppland nr E6 Hedmark gr Sør-Trøndelag gr Bk ,50 E16 Sogn og Fjordane gr Buskerud gr. Bk ,50 E16 Buskerud gr Akershus gr Bk ,50 E136 Dombås XE6 Møre og Romsdal gr Bk ,50 4 Akershus gr Biri XE6 Bk ,50 15 Otta bru xe6 Sogn og Fjordane gr Bk ,50

12 Buskerud E16 Oppland gr - Akershus gr Bk ,50 E16 Nymoen Hov Oppland gr Bk ,50 E18 Akershus gr Vestfold gr Bk ,50 E134 Bangeløkka Telemark gr Bk ,50 7 Ve xe16 - Gol Hordaland gr Bk ,50 23 Akershus gr /Oslofjordtunnelen- Kjellstad Bk ,50 35 Haug (Langebru) Styggedal XE16 Bk ,50 52 Gol Vest xrv7 Sogn og Fjordane gr Bk , Bangeløkka xe18/e134 BrakerøyaxE18 Bk ,50 Vestfold Riks-veg E18 Buskerud gr Solum Telemark gr Bk ,50 E18 Fokserød xe18 - Sandefjord lufthavn Torp Bk ,50 19 Horten ferje Undrumsdal xe18 Bk ,50 40 Ferjekai Revet Larvik xev18 Bommestad Bk ,50 Telemark nr E18 Vestfold gr Aust-Agder gr Bk ,50 E134 Buskerud gr Hordaland gr Bk ,50 E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk ,40 9 Aust-Agder gr Tallaksbru (x E134) Bk ,50 36 Skjelsvik (xfv354) Seljord (xe134) Bk ,50 41 Aust-Agder gr - Brunkeberg (xe134) Bk ,50 41 Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk , xe18 Rugtvedt Tangenvn (Breviksterminalen) xe18 Heistad Bk ,50 Aust-Agder

13 E18 Telemark grense Vest Agder grense Bk ,50 9 Vest-Agder gr Telemark gr Bk ,50 41 Vest-Agder gr Telemark gr Bk , Øygardsdalen - Vest-Agder gr Bk ,50 Vest-Agder E18 Aust-Agder gr Kristiansand Bk ,50 E39 Kristiansand Lybgdal - Rogaland gr Bk ,50 9 Kristiansand Aust-Agder gr Bk ,50 41 Timenes xe18 Aust-Agder gr Bk , Aust-Agder gr Dyreparken Bk , Kryss Rv41 Kjevik flyplass Bk ,50 Rogaland E39 Vest-Agder gr / Uran Stavanger Mortavika fk Bk ,50 E39 Arsvågen fk Hordland gr / Fjon Bk ,50 E39 Våland sør xe39 Kiellandsmyr xrv509 Bk ,50 E39 Arm Mortavika P-plass Bk ,50 E39 Arm Arsvågen P-plass Bk ,50 E134 Hordaland gr / Fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk ,50 E134 Arm Nygård Husøy hamneterminal Bk ,50 13 Hove xe39 Hogstadkrossen xfv516 Bk ,50 13 Hogstadkrossen Ims - Høle krk xkv BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv316 Vatnekrossen Hommeland og Fv508 Hommeland Høle 13 Høle krk xkv Lauvvik fk Oanes fk - Torgerkrossen Bk ,50 xrv13- Hordaland gr/uføreberget 42 Krossmoen xe39 Egersund stasjon xrv44 Bk ,50 44 Jernbanevn X Rv42 Jærvn xrv502 Bk ,50 44 Skjæveland xfv325 Soma xe39 Bk , Eie bru xrv44 Holeviga (tidl Eigersund ferjeterminal) Bk , Stangeland (Stangeland skule) xe39 Soma (Soma Bk ,50 gravlund) xrv Solasplitten xe39 - Tananger - Sundekrossen Kiellandsmyr Bk ,50 xe Sømmevågen xrv 509 Stavanger lufthavn Bk ,50

14 Hordaland E16 Sogn og Fjordan gr / Gudvangen Voss nord - Vågsbotn Bk ,50 xe39 E16 Nygårdstangen xe39 Vestre Strømkai xfv585 Bk ,50 E16 arm Sivle xe16 - Stalheim/Brekke xe16 Bk ,40 (Stalheimskleiva) E16 Arm Bergen busstasjon Bergen jb.st. Bk ,50 E16 Arm til Permanenten Bk ,50 E16 Arm Pauls krk xrv555 Permanenten øst Bk ,50 E39 Rogaland gr / Fjon Sandvikvåg fk Haljem fk - Vågsbotn Bk ,50 Knarvik Sogn og Fjordane gr/jernfjell E39 Meatjønn aust xe39 Skjersholmane fk Bk ,50 E134 Telemark gr / Ståvatn Rogaland gr / Fikse Bk ,50 E134 Haukeli xe134 - Midtlæger xe134 Bk ,40 E134 Austmannali xe134 Nyastøl xe134 Bk ,40 E134 Hordaland br.st Seljestadjuv x E134 Bk ,40 E134 Langebø sør xe134 Rullestadvatnet xe134 Bk ,50 E134 Åkrafjordtunet X arm Tjelmeland nord xkv Bk ,50 7 Buskerud gr/ Halne Brimnes - Bu xrv13 Bk ,50 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr / Uføreberget Horda xe134 Bk ,50 13 Jøsendal xe134 Bu - Granvin xfv7 Voss nord ve16 Bk ,50 13 Vinje xe16 Sogn og fjordane gr / Vikafjell Bk ,50 13 Kinsarvik xrv13 Kinsarvik fk Bk ,50 13 Brynagjelet xrv13 Sverresplass xe16 Bk , Nygårdstangen xe39 Beinastaden xfv561 Bk , Arm Nygårdstunnel - Dokkeskjærskaien - Jekteviken Bk ,50 xfv Arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk , Arm til Sartor terminal Bk , Hopskrysset xe39 - Flesland Bk ,50

15 Sogn og Fjordane E16 Oppland gr / Fossebakken Hordaland gr / Gudvangen Bk ,50 E39 Hordaland gr / Jernfjell Oppedal fk - Lavik fk- Anda fk Bk ,50 Lote fk - Møre og Romsdal gr / Alflotevatnet 5 Håbakken X E16 Fodnes fk Manheller fk Bk ,50 Fugleskjærskaia Florø 5 Kaupangsenteret xrv5 Kaupanger fk Bk ,50 5 Lærdalsøyri xrv5 Lærdal fk Bk ,50 13 Hordaland gr / Vikafjellet Vangsnes fk Hella fk Bk ,50 15 Oppland gr / Oppljostunnelen Måløy sør xrv617 Bk ,50 52 Buskerud gr / Eldrehaugen Borlaug xe16 Bk ,50 55 Stedje rundkjøring xrv5 (Sogndal) Hella fk Dragsvik fk Bk , Måløy nord xrv617 Port Måløy hamn Bk , Måløy sør xrv15 Måløy nord xrv616 Bk ,50 Møre og Romsdal Riks-veg E39 Sogn og Fjordane gr Sør-Trøndelag gr Bk ,50 E39 Arm Brastad-Skorgeneset Bk ,50 E39 Arm til Molde lufthavn. Årø Bk ,50 E136 Oppland gr Spjelkavik- Skutvika Bk ,50 70 Sør-Trøndelag gr Sunndalsøra Kristiansund Bk , Ålesund aust Ålesund lufthavn Bk , Arm til Flatholmen Bk , Veg til Kvernberget lufthavn Bk ,50

16 Sør-Trøndelag Riks-veg E6 Oppland grense Nord-Trøndelag grense Bk ,50 E6 Olav Trygvassonsgt - Sentralstasjon Bk ,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk ,50 E6 Sentralstasjon - Gryta xrv706 Bk ,50 E6 Sluppen S - Nidelv bru Ø Bk ,50 E39 Klett xe6 Møre og Romsdal grense / Engdalen Bk ,50 3 Hedmark grense Ulsberg xe6 Bk ,50 70 Oppdal xe6 Møre og Romsdal gr / Gråura Bk , Fossestuvegen xf902 - Rotvoll rundkj. Bk , Steinberget rundkj. - Ilaparken rundkj. Bk , Sluppen bru Bk , Sluppen bru- Sluppenvegen Ø xe6 Bk , Pirbrua vest rundkj. - X Dyre Halses gate Bk , Havnegata n rundkj. - NSB rampe Bk ,50 Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag grense Nordland grense Bk ,50 E6 Arm Vist-Gevika Bk ,50 E14 Stjørdal xe6 riksgrense Sverige Bk ,50

17 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr / Smalvatnet Troms gr / Gratangseidet Bk ,50 E6 Arm Båfjellmo xe6 xrv73 Bk ,50 E6 Arm Mobekk bru xkv Mo jernbanest Bk ,50 E6 Arm Fauske st Bk ,50 E6 Arm Fauske nord Fauske godst xkv Bk ,50 E6 Arm Fagerneskaia Bk ,50 E6 Arm Narvik Narvik st Bk ,50 E10 Riksgrense Bjørnfjell Å parkeringsplass Bk ,50 E10 Arm Moskenes fk Bk ,50 E12 Tverrånes xe6 Umbuktu riksgrense Bk ,50 12 Tverrånes xe6 Vikaåsen Toranes kai Bk ,50 73 Båfjellmo xe6 riksgrense Krutvatn Bk ,50 77 Storjord xe6 riksgrense Graddis Bk ,50 80 Fauske rkj xe6 Bodø lufthavn Bk ,50 80 Stormyra xrv80 jernbanest. Bodø fk Bk ,50 85 Bognes xe6 Kåringen xe10 Bk ,50 85 Troms gr/austpollen Sortland bru xfv82 Bk , Sommerset xe6 Sætran X E6 Bk , Nautå bru xe10 Evenes flyplass Bk ,50 Troms E6 Nordland gr / Gratangseid Finnmark gr / Alteidet Bk ,50 E8 Riksgrense Galgujavri xrv862 Terjevika Bk ,50 E8 Arm til Olderbakken xe6 Bk ,50 E8 Arm Sandvikeid - Ramfjordnes BkT ,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk ,50 E8 Arm til Tromsøysundvn / Fv53 Bk ,50 E10 Nordland gr /Langvatnet Nordland gr/sandtorg Bk ,50 E10 Nordland gr / Austerdalen Nordland gr / Sørdalstunnelen Bk ,50 E10 Arm til gml Lilleng fk Bk ,50 E10 Arm til gml Steinsland fk Bk ,50 83 Kjeldsundbr V xrv83 Sama rkj Fv867/Fv83 Bk ,50 85 Bogvika xe6 Sortland nord Bk ,50 85 Nordland gr / Austerdalen - Gullesfjordbotn XE10 Bk , Andselv xe6 Bardufoss lufthavn Bk , Terjevika xe8 Tromsø lufthavn Bk , Gjæverbukta xrv862 rkj Ringvn X v/jekta Bk ,50

18 Finnmark Riks-veg E6 Troms gr / Alteidet Kirkenes nye kai Bk ,50 E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk ,50 E69 Olderfjord /X E6 - Nordkapp Bk ,50 E69 Arm til Honningsvåg Bk ,50 E75 Riksgrense Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai Bk ,50 E75 Arm Vadsø gravpl xe6 Vadsø ds-kai Bk ,50 E105 Bjørkheim xe6- Storskog tollstasjon Bk ,50 92 Gievdneguoikka - Riksgrense Karigasniemi Bk ,50 93 Gakori xe6 Riksgrense Kivilompolo Bk ,50 94 Skaidi xe6 Hammerfest kai Bk ,50 94 Havnevn (Fv94) Leirvikabasen Bk , Elvebakken xe6 Alta lufthavn Bk , Høybuktmoen xe6 Kirkenes lufthavn Bk , Lakselv xe6 Banak flyplass Bk , Nedre Neiden xe6 riksgrense Neiden Bk ,50

19 7. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TRANSPORT AV TØMMER a. Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 på veg som er merket 22,00 og med inntil 24,00 på veger som er merket 24,00 i riksveglisten i pkt. 8 og i veglister for fylkes- og kommunale veger. b. Vogntoget må være spesielt innrettet for tømmertransport. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4,00 dersom vogntoget er lengre enn 19,50. c. Vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer med mellom 19,50 og 24,00, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00. d. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. e. Transport av returgods på vogntog med lengde mellom 19,50 og 24,00 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene her. Ved slik transport skal det på forlangende godtgjøres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres med fraktbrev eller lignende. f. for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler 1. Største tillatte ved transport av tømmer fremgår av riksveglisten i denne forskrift pkt. 8 og av veglister for fylkes- og kommunale veger. 2. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 60, tillates slike er som angitt i pkt. 3 tabell 3c 3. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 56, tillates slike er som angitt i pkt. 3 tabell 3c inntil Tømmervogntog med større enn 50 skal ha lengde uten gods minst 21, Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte 50. g. for slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt større enn For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 60, er største tillatte 36, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,01, tillates slik som angitt i tabell 2b. 2. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 56 etter bokstav f. nr. 3, er største tillatte 32 dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5, Slepvognen skal ha to styrende aksler. 4. Ved transport av returgods skal slepvognens ikke overstige 30.

20 8. VEGLISTE FOR TØMMERTRANSPORT - RIKSVEGER Østfold E6 Riksgrensen / Svinesund Akershus gr / Smørbekk Bk E18 Riksgrensen / Ørje Akershus gr / Brekke Bk Patterød xe6/rv120 Moss fk Bk Svinesundparken XE6 Halden nord xfv22 Bk Bergenhus xrv111 Akershus gr/krokedal Bk Jonsten rkj Rakkestadsvingen xrv111 Bk Øra Bergenshus xrv22 Bk Akershus E6 Østfold gr/ Smørbekk Oslo gr/ Myrer Bk E6 Oslo gr / Tangerud Hedmark gr / Budalen Bk E16 Oppland gr / Leirsjøen Lundebykrysset Bk E16 Gardermoen flyplass - xe6 Bk E16 Skibakk xe6/fv452 Hedmark gr / Dysterud Bk E16 Kjørbo xe18 xfv616 (Bærumsvn) Bk E16 xfv616 (Bærumsvn)- Buskerud gr/ Sollihøgda Bk E18 Østfold gr / Brekka Oslo gr /Mastemyr Bk E18 Oslo gr / Lysaker bru Buskerud gr /Padderudvann Bk Oslo gr / Gjelleråsen Oppland gr /Varpet Bk Hvam xe6 Kringen xfv170 Bk Kringen x Fv170 - Østfold gr /Krokedal Bk Vassum xe6 Buskerud gr /Oslofjorden Bk Mosesvingen xrv22 Skedsmovollen xe6 Bk Oslo gr / Granfosstunnelen Lysaker xe18 Bk Oslo gr /Robsrudenga xe6 Tangen nord xrv22 Bk Robsrudskogen rkj Olso gr (Starveien) Bk Oslo gr Tangerud sør Postterminalen Robsrud - Robsrud vest xrv159 Bk

21 Oslo E6 Akershus gr /Åsland - Ryen Bk E6 Ryen Akershus gr /Tangerud Bk E6 Arm xe6 rkj Ryen X Arm E6 Gamlebyen Bk (Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru xe6 Sørenga xe18 Bk E18 Akershus gr /Mastemyr Akershus gr /Lysaker bru Bk E18 Arm til Vippetangen via Skippergata og Akershusstranda Bk Sinsen S V rkj Fagerheimgt Sinsenkysset Bk ,50 4 Sinsenkrysset Akershus gr /Gjelleråsen Bk Ring 3 Hovin (Ulvensplitten)xE6 Sinsen Bk Sinsen - Akershus gr /Granfosstunnelen Bk Rampe Sinsen SV rkj. Fagerheimgt - Sinsenkrysset Bk , Rampe Sinsenkrysset xrv4 mot Akershus gr Bk /Gjelleråsen 159 Karihaugen xe6 Akershus gr /Robsrudenga Bk Ring 1 Grønlia -Vaterland øst Filipstad xe18 Bk , Økern vest xrv150 xkv. Jernkroken Bk xkv Jernkroken Akershus gr /Tangerud Bk , Trosterud xe6 Nylandskrysset xrv163 Bk Arm X191 Kjelsrud Alna (Alfasetvn til Terminalområdet) Bk

22 Hedmark E6 Akershus gr / Budalen Oppland gr /Mjøsbrua Bk E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv) Bk E16 Akershus gr /Dysterud Kongsvinger sør xrv2 Bk Sundehjørnet E16 Kongsvinger sør xrv2 Sundehjørnet Norsenga Bk tømmerterminal E16 Norsenga tømmerterminal Kongsvinger øst xrv2 (Hov) Bk E16 Kongsvinger øst xrv2 (Hov) Riksgrensen Riksåsen Bk Riksgrensen Magnor Kongsvinger øst xe16 Bk (Sundehjørnet) 2 Kongsvinger øst xe16 (Hov) Glåmbrua øst xrv25 Bk (Elverum) 3 Kolomoen xe6 Terningmoen xrv25- xpv Åsta bru sør Bk xpv til Åstdalen Åsta bru S xpv Åsta bru N Bk xpv Åsta bru N Storsteigen xfv681 Bk Storsteigen xfv681 Grimshaugen xfv691 (over Steien Bk bru) 3 Grimshaugen xfv691 Sør-Trøndelag gr /Gardli Bk Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk Hamar xfv222 Hamar xe6 - Riksgrensen Bergulvkjølen Bk Oppland E6 Hedmark gr - Sør-Trøndelag gr Bk E6 Mesnadalsarmen - Lillehammer St Bk ,50 E6 Arm Mesna xe6 Bankplassen xfv213 Bk E16 Sogn og Fjordane gr - Fagernes xfv204 Bk E16 Fagernes xfv204 - Buskerud gr Bk E16 Buskerud gr Akershus gr Bk E136 Dombås xe6 Møre og Romsdal gr Bk Akershus gr Biri xe6 Bk Otta bru xe6 Sogn og Fjordane gr Bk

23 Buskerud E16 Oppland grense - Akershus grense Bk E16 Nymoen Hov Oppland grense Bk E18 Akershus grense Vestfold grense Bk E134 Bangeløkka Telemark grense Bk Ve xe16 Gol Hordaland grense Bk Akershus gr /Oslofjordtunnelen - Kjellstad Bk Haug (Langebru) Hokksund X Hellefossvn Bk Hellefossvn - Hokksund bru - Lerberg Bk Lerberg Vikersund xfv173 Ask Bk Rv.35 Ask Styggedal/Bærenga xe16 Bk Gol vest xrv7- Tuv Bk Tuv - Sogn og Fjordane grense Bk , Bangeløkka xe18/e134 over Strømsø bru til kryss Bk kommunal veg til Holmen kai 282 Holmen bru (Bragernesløpet) Bk X rkj ved Holmen bru Brakerøya xe18 Bk Vestfold E18 Buskerud grense Solum Telemark grense Bk E18 Fokserød xe18 Sandefjord lufthavn Torp Bk Horten ferje Undrumsdal xe18 Bk Ferjekai Revet Larvik xe18 Bommestad Bk

24 Telemark E18 Vestfold grense Aust-Agder grense Bk E134 Buskerud xfv361 Gransheradvegen Bk E134 xfv361 Gransheradvegen Hordaland grense Bk E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk ,40 9 Aust-Agder grense Tallaksbru xe134 Bk Skjelsvik xfv354 Seljord xe134 Bk Aust-Agder grense - xfv355 Bk xfv355 xfv358 (Tveitsund bru) Bk x Fv358-Brunkeberg xe134 Bk Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk xe18 Rugtvedt Tangenvn (Breviksterminalen) Bk xe18 Heistad Tangenvn (Breviksterminalen) Bk Aust-Agder E18 Telemark grense Vest Agder grense Bk Vest-Agder gr kommunal veg Stavenes Bk Kommunal veg Stavenes Hovden Bk Hovden Telemark grense Bk Vest-Agder grense-telemark grense Bk Øygardsdalen Vest-Agder grense Bk Vest-Agder E18 or Aust-Agder grense - Kristiansand Bk E39 Kristiansand Lyngdal Rogaland grense Bk Kristiansand - Aust-Agder grense Bk Timenes xe18 - Aust-Agder grense Bk Aust-Agder gr Dyreparken Bk Kryss Rv41 Kjevik flyplass Bk

25 Rogaland E39 Vest-Agder gr /Uran- Stavanger Mortavika fk Bk E39 Arsvågen fk Hordland gr /Fjon Bk E39 Våland sør xe39 Kiellandsmyr xrv509 Bk E39 Arm Mortavika P-plass Bk E39 Arm Arsvågen P-plass Bk E134 Hordaland gr / Fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk ,50 E134 Nygård xe134 Husøy hamneterminal Bk ,50 13 Hove xe39 Hogstadkrossen Bk ,50 13 Hogstadkrossen Ims - Høle krk xkv BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv316 Vatnekrossen Hommeland og Fv508 Hommeland - Høle 13 Høle krk xkv Lauvvik fk Oanes fk - Torgerkrossen Bk ,50 xrv13- Hordaland gr/uføreberget 42 Krossmoen xe39 Egersund stasjon xrv44 Bk ,50 44 Jernbanevn xrv42 Jærvn xrv502 Bk ,50 44 Skjæveland xfv325 Soma xe39 Bk , Eie bru xrv44 Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) Bk , Stangeland (Stangeland skole) xe39 Soma (Soma Bk ,50 gravlund) xrv Solasplitten xe39 - Tananger - Sundekrossen Bk ,50 Kiellandsmyr xe Sømmevågen xrv 509 Stavanger lufthavn Bk ,50

26 Hordaland E16 Sogn og Fjordan gr /Gudvangen Voss nord Bk ,50 E16 Voss nord xrv13 Vågsbotn xe39 Bk E16 Nygårdstangen xe39 Vestre Strømkai xfv585 Bk ,50 E16 arm Sivle xe16 - Stalheim/Brekke xe16 Bk ,40 (Stalheimskleiva) E16 Arm Bergen busstasjon Bergen jb.st. Bk ,50 E16 Arm til Permanenten Bk ,50 E16 Arm Pauls krk xrv555 Permanenten øst Bk ,50 E39 Rogaland gr /Fjon Sandvikvåg fk Haljem fk - Vågsbotn Bk Knarvik xfv57 E39 Knarvik xfv57 Sogn og Fjordane gr /Jernfjell Bk ,50 E39 Meatjønn aust xe39 Skjersholmane fk Bk ,50 E134 Telemark gr /Ståvatn Rogaland gr /Fikse Bk ,50 E134 Haukeli xe134 - Midtlæger xe134 Bk ,40 E134 Austmannali xe134 Nyastøl xe134 Bk ,40 E134 Hordaland br.st Seljestadjuv xe134 Bk ,40 E134 Langebø sør xe134 Rullestadvatnet xe134 Bk ,50 E134 Åkrafjordtunet X arm Tjelmeland nord xkv Bk ,50 7 Buskerud gr/ Halne Brimnes fk Bu xrv13 Bk ,50 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr / Uføreberget Horda xe134 Bk ,50 13 Jøsendal xe134 Bu - Granvin xfv7 Bk ,50 13 Granvin xfv7 Voss nord xe16 Bk Vinje xe16 Sogn og fjordane gr / Vikafjell Bk ,50 13 Kinsarvik xrv13 Kinsarvik fk Bk ,50 13 Brynagjelet xrv13 Sverresplass xe16 Bk , Nygårdstangen xe39 Beinastaden xfv561 Bk , Arm Nygårdstunnel Dokkeskjærskaien Jekteviken Bk ,50 xfv Arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk , Arm til Sartor terminal Bk , Hopskrysset xe39 - Flesland Bk ,50

27 Sogn og Fjordane E16 Oppland gr /Fossebakken Hordaland gr /Gudvangen Bk ,50 E39 Hordaland gr /Jernfjell Oppedal fk - Lavik fk- Anda fk Bk ,50 Lote fk - Møre og Romsdal gr /Alflotevatnet 5 Håbakken xe16 Fodnes fk Manheller fk Bk ,50 Fugleskjærskaia Florø 5 Kaupangsenteret xrv5 Kaupanger fk Bk ,50 5 Lærdalsøyri xrv5 Lærdal fk Bk ,50 13 Hordaland gr /Vikafjellet Vangsnes fk - Hella fk Bk ,50 15 Oppland gr /Oppljos tunnelen Måløy sør xrv617 Bk ,50 52 Buskerud gr / Eldrehaugen Borlaug xe16 Bk ,50 55 Stedje rundkjøring xrv5 (Sogndal) Hella fk Dragsvik Bk ,50 fk 616 Måløy nord xrv617 Port Måløy hamn Bk , Måløy sør xrv15 Måløy nord xrv616 Bk ,50 Møre og Romsdal E39 Sogn og Fjordane grense - Sør Trøndelag grense Bk E39 arm Brastad Skorgeneset Bk E39 arm til Molde lufthavn, Årø Bk E136 Oppland grense Spjelkavik - Skutvika Bk Sør-Trøndelag grense - Sunndalsøra - Kristiansund Bk Ålesund aust- Ålesund lufthavn Bk Arm til Flatholmen Bk Veg til Kvernberget lufthavn Bk

28 Sør-Trøndelag E6 Oppland grense Støren xfv30 Bk E6 Støren xfv30 Nord-Trøndelag grense Bk E6 Olav Trygvassonsgt - Sentralstasjon Bk ,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk ,50 E6 Sentralstasjon - Gryta xrv706 Bk ,50 E6 Sluppen S - Nidelv bru Ø Bk ,50 E6 Olav Trygvassons gt - Sentralstasjon Bk ,50 E39 Klett xe6 Forve xfv470 Bk E39 Forve xfv470 Møre og Romsdal gr /Engdalen Bk Hedmark grense Ulsberg xe6 Bk Oppdal xe6 Møre og Romsdal gr /Gråura Bk Fossestuvegen xf902 - Rotvoll rundkj. Bk , Steinberget rundkj. - Ilaparken rundkj. Bk , Sluppen bru Bk , Sluppen bru- Sluppenvegen Ø xe6 Bk , Pirbrua V rundkj. - X Dyre Halses gate Bk , Havnegata n rundkj. - NSB rampe Bk ,50 Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag gr Stjørdal Skogn Harran sentrum Bk E6 Harran sentrum Nordland grense Bk E6 Arm Vist - Gevika Bk E14 Stjørdal xe6 riksgrense Sverige Bk

29 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr /Smalvatnet Mo i Rana xe12 Bk E6 Mo i Rana xe12 Salten verk Bk E6 Salten verk Troms gr /Gratangseidet Bk E6 Arm Båfjellmo xe6 xr73 Bk E6 Arm Mobekk bru xkv Mo jernbanest Bk E6 Arm Fauske st Bk E6 Arm Fauske nord Fauske godst xkv Bk E6 Arm Fagerneskaia Bk E6 Arm Narvik Narvik st Bk E10 Riksgrense Bjørnfjell Lødingen xrv85 Bk E10 Lødingen x R85 Gullesfjordbotn xrv85 Bk E10 Gullesfjordbotn xrv85 - Å parkeringsplass Bk E10 Arm Moskenes fk Bk E12 Tverrånes xe6 - Umbukta riksgrense Bk Tverrånes xe6 Vikaåsen Toranes kai Bk Båfjellmo xe6 riksgrense Krutvatn Bk Storjord xe6 riksgrense Graddis Bk Fauske rkj xe6 Bodø lufthavn Bk Stormyra xrv80 jernbanest Bodø fk Bk Bognes xe6 Kåringen xe10 Bk Troms gr Austpollen Sortland bru xfv82 Bk Sommerset xe6 Sætran xe6 Bk Nautå bru xe10 Evenes flyplass Bk ,50

30 Troms E6 Nordland gr /Gratangseid Olderbakken xe8 Bk E6 Olderbakken xe8 Storslett xfv865 Bk E6 Storslett xfv865 - Finnmark gr /Alteidet Bk E8 Riksgrense Galgujavri xrv862 Terjevika Bk E8 Arm til Olderbakken xe6 Bk E8 Arm Sandvikeid - Ramfjordnes BkT ,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk E8 Arm til Tromsøysundvn / Fv53 Bk ,50 E10 Nordland gr /Langvatnet Nordland gr /Sandtorg Bk E10 Nordland gr /Austerdalen Gullesfjordbotn xrv85 Bk E10 Gullesfjordbotn xrv85 Nordland gr /Sørdalstunnelen Bk E10 Arm til gml Lilleng fk Bk E10 Arm til gml Steinsland fk Bk Kjeldsundbr V xrv83 Sama rkj Fv867/Fv83 Bk Bogvika xe6 Sortland nord Nordland gr /Austerdalen - Gullesfjordbotn xrv85 Bk Andselv xe6 Bardufoss lufthavn Bk Terjevika xe8-trømsø lufthavn Bk Gjæverbukta xrv862 rkj Ringvn x ved Jekta Bk Finnmark E6 Troms gr /Alteidet Kirkenes nye kai Bk E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk E69 Olderfjord /X E6 - Nordkapp Bk E69 Arm til Honningsvåg Bk E75 Riksgrense Finland Utsjoki-Vardø ds-kai Bk E75 Arm Vadsø gravpl xe6 Vadsø ds-kai Bk E105 Bjørkheim xe6- Storskog tollstasjon Bk Gievdneguoikka - Riksgrense Karigasniemi Bk Gakori xe6 Riksgrense Kivilompolo Bk Skaidi xe6 Hammerfest kai Bk Havnevn (Fv94) Leirvikabasen Bk Elvebakken xe6 Alta lufthavn Bk Høybuktmoen xe6 Kirkenes lufthavn Bk Lakselv xe6 Banak flyplass Bk Nedre Neiden xe6 Riksgrense Neiden Bk

31 9. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN Frem til 1. juni 2017 gjelder i tillegg følgende særbestemmelser for modulvogntog på nærmere oppgitte strekninger på offentlig veg: a) Definisjon: Ved modulvogntog forstås kjøretøykombinasjoner bestående av motorvogner N2 og N3, tilhengere O3 og O4 og semitrailere O3 og O4 som er i samsvar med dimensjonene i rådsdirektiv 96/53/EF (som endret ved direktiv 2002/7/EF). e modulvogntog er: Motorvogn N2 og N3 påkoblet en «dolly» med semitrailer O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoblet en påhengsvogn O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoblet en semitrailer O3 og O4 b) Et modulvogntogs lengde må ikke overstige 25,25 m. Største tillatte lengder etter dette punkt skal måles uten toleranse. c) For modulvogntog hvor avstanden mellom første og siste aksel er 19,00 eller mer, er største tillatte 60. d) Ved bruk av modulvogntog gjelder i tillegg: Et modulvogntog skal ikke ha mer enn 2 ledd som vogntogets deler kan dreies om i horisontalplanet. Alle kjøretøy som inngår i modulvogntog skal ha ABS-bremser. Et modulvogntog skal fra plassering på linje kunne kjøres 120 mellom to konsentriske sirkler med radius 16,50 og 7,50. Trekking av inntil to tilhengere tillates. e) Farlig gods, i henhold til forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, vil ikke være tillatt å frakte med modulvogntog. 10. VEGLISTE RIKSVEGER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,55 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN Fram til 1. juni 2017 kan modulvogntog med lengde inntil 25,25 og inntil 60 kjøre på følgende riksveger: Vegnr. Detaljer. REGION NORD Finnmark E6 Karasjok X Rv. 92-Lakselv kryss X E6/Fv. 98 Bk ,25 E6 XF v. 98 Tana bru X E75 Varangerbotn Bk ,25 E6 Varangerbotn X E75-til Hurtigrutekaia i Kirkenes Bk ,25 E75 Varangerbotn X E6-Vardø kai Bk ,25 i

32 E75 Riksgrense Finland/ Utsjoki-Tana Bru X Fv. 98 Bk ,25 Rv. 92 Riksgrensen Karigasniemi-Karasjok X E6 Bk ,25 Rv. 93 (Kivilompola, Kautokeino) Riksgrensen Finland omlastingsplass (300 inn på norsk side) Bk ,25 Rv. 892 Lakselv kryss X E6/98-Banak flyplass Bk ,25 Rv. 893 Nedre neiden X E6-riksgrense Neiden Bk ,25 Troms E6 Olderbakken X E8 X Fv. 295 Bk ,25 E6 Olderbakken X E8/E6-Skibotnterminalen Bk ,25 E6 X Fv. 295 (Nordkjosbotn) Stormoen Bk ,25 avfallsdeponi E8 Riksgrensen Galgujavri-X Rv. 862 Terjevika Bk ,25 Rv. 862 X E8-Tromsø lufthavn Bk ,25 Nordland E6 Tverrånes X E12-X Kv. Industriparkveien Bk ,25 E12 Riksgrensen Umbukta-Tverrånes X E6 Bk ,25 Rv.12 Tverrånes X E6-Vikaåsen-Toranes kai Bk ,25 Rv. 73 Båfjellmo (Trofors) X E6-Riksgrense Krutvatn Bk ,25 REGION MIDT Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag grense-egge rkj. X Fv. 285 Bk ,25 E14 Stjørdal X E6-Riksgrensen Storlien Bk ,25 Sør-Trøndelag E6 Klett X E39-via omkjøringsveien-nord- Trøndelag grense Bk ,25 E39 Klett X E6-Bårdshaug X Fv. 710 Bk ,25 Rv. 706 (Skippergt., X Kv. Maskinistgata 2 X Pir II og jernbanen Bk ,25 Losgt., Transittgt. og Havnegt.) (Privat veg) Rv. 706 X E6 (Okstadbakken) X Pir II og jernbanen (Privat veg) Bk ,25 REGION SØR Vest-Agder E18 Kristiansand-Aust-Agder grense Bk ,25 E39 Kristiansand kai-x E18 Bk ,25 Aust-Agder E18 Vest-Agder grense-x Harebakken Fv. 410 Bk ,25 Vestfold

33 E18 Buskerud grense Telemark grense Bk ,25 Rv.19 Undrumsdal X E18-Horten ferje Bk ,25 Rv. 40 Bommestad X E18-Revet Larvik ferje Bk ,25 Telemark E18 Vestfold grense X Fv. 32 (Movegen) Bk ,25 Rv.36 X Skjelsvik X Kjørbekkdalen Bk ,25 Buskerud E18 Vestfold grense/ Skoger sør-akershus grense/ Lierskogen Bk ,25 E134 X E18 (Bangeløkka) X Rv. 282 Bk ,25 E134 X E18 (Bangeløkka) X Fv. 28 (Mjøndalen) Bk ,25 E134 X Fv. 28 (Mjøndalen) X Fv. 28 (Losmoen) Bk ,25 Rv. 23 X Rv. 282 Røykenveien 18 Bk ,25 Rv. 282 X E134 X Kv. Kjerraten Bk ,25 Rv. 282 (Strandveien) X E18 (Brakerøya) X Kv. Kjerraten Bk ,25 REGION ØST Oslo E6 Akershus gr./ Åsland-Akershus gr./ Tangerud Bk ,25 E6 X E6 Sørenga-Svartdalstunnelen-Ryen Bk ,25 E18 Akershus gr./ Lysaker bru-x E6 Sørenga Bk ,25 E18 X Rv. 190 Sørenga-Bispelokket X Privat veg Bk ,25 (Havnevegen) Rv. 4 X Rv. 150 Sinsen-Akershus gr./ Gjelleråsen Bk ,25 Rv. 150 Ulvensplitten X E6-X Rv. 4 Sinsen Bk ,25 Rv. 159 Karihaugen X E6-Akershus gr./ Robsrudenga Bk ,25 Rv. 163 Økern vest X Rv. 150-X Kv. Jernkroken Bk ,25 Rv. 163 (Dronning X Rv. 150 X Kv. Selma Ellefsens vei Bk ,25 Margretes vei) Rv. 190 Alnabru X E6-Sørenga X E18 Bk ,25 Rv. 191 X Rv. 163 Nyland-X E6 Trosterud m/ arm til Alfaset postterminal og Alnabruterminalen Bk ,25 Akershus E6 Oslo gr./ Myrer-Østfold gr./ Smørbekk Bk ,25 E6 Oslo gr./ Tangerud-Hedmark gr./ Budalen Bk ,25 E16 Kjørbo X E18-X Fv. 616 Bk ,25 E18 Buskerud gr./ Padderudvann-Oslo gr./ Lysaker Bk ,25 bru E18 bro X E6-Østfold gr./ Brekka Bk ,25 Rv. 2 Skibakk X E6/Fv. 452-Hedmark grense/ Dysterud Bk ,25 Rv. 3 (Trondheimsvegen) X Rv. 25 Kv. Tiurvegen Bk ,25

34 Rv. 4 Oslo gr./ Gjelleråsen-Oppland gr./ Varpet Bk ,25 Rv. 22 Tangen Nord X Rv. 159-X Kv. Leiravegen Bk ,25 Rv. 22 X Rv. 120 X Kv. Leiraveien Bk ,25 Rv. 22 X Leiraveien X Fv. 170 Bk ,25 Rv. 22 X E6 (Skjetten) X Fv. 383 Bk ,25 (Trondheimsveien) Rv. 23 X E6 X Kv. 156 Bk ,25 Rv. 35 Lundbykrysset X E6-Gardermoen flyplass Bk ,25 Rv. 120 X E6 (Skedsmokrysset) Rv. 22 Bk ,25 Rv. 159 Oslo gr./ Robsrudenga-Tangen Nord X Rv. 22 Bk ,25 Rv. 163 Robsrud Vest X Rv. 159-Postterminalen, Robsrud Bk ,25 Hedmark E6 Akershus gr./ Budalen-Oppland gr./ Mjøsbrua Bk ,25 Rv. 2 Akershus gr./ Dysterud-Riksgrensen/ Magnor Bk ,25 Rv. 3 Kolomoen X E6-X Rv. 25 Terningmoen Bk ,25 Rv. 20 Kongsvinger Øst X Rv. 2-Glåmbrua Øst X Rv. 25 Bk ,25 Rv. 25 X E6-Riksgrensen/ Bergulvkjølen Bk ,25 Oppland E6 Hedmark grense/ Mjøsbrua-X Fv. 255 Bk ,25 Rv. 4 Akershus gr./ Varpet-Mjøsbrua Vest X E6 Bk ,25 Rv. 33 X Rv. 4 Kv. Rambekkvegen Bk ,25 Østfold E6 Akershus gr./ Smørbekk-Riksgrensen v/ Bk ,25 Svinesund E18 Riksgrensen/ Ørje-Akershus gr./ Brekke Bk ,25 Rv. 19 Patterød X E6 Moss fergekai Bk ,25 Rv. 21 Svinesundparken X E6 Halden X Kv. 22 Bk ,25 Rv. 22 X E18 (Momarkenkrysset) Kirkeveien 2 Bk ,25 Rv. 110 Jonsten X E6/Fv. 118 X Rv. 111 Bk ,25 Rakkestadsvingen Rv. 111 X Kv. Øraveien Rudskogen Næringspark Bk ,25 Rv. 111 (Iseveien) X Fv. 118 Kv. Bredmyra Bk , IKRAFTTREDELSE Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. februar 2013 nr. 136 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg.

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16 Forskrift om endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 1. februar 2013 nr. 136 Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 22. oktober 2013 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 April 15. Lov 2 om endr. i konkurranseloven

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen.

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Forskrift om vekter og dimensjoner Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn m.m. Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg pkt.

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg - Tabell 1 Aksellasttabell 1 2. for enkeltkjøretøy på offentlig veg - Tabell 2 Kjøretøyvekttabell

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg.

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg. HTN - Hoved Truck Nettverk: De mest kostnadseffektive og strategisk plasserte stasjonene Truckdieselkjede HTN stasjoner er stasjoner som tar i mot storbil, har høyhastighetspumpe og eget pumpefundament

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vegliste tømmer Riksveger

Vegliste tømmer Riksveger Vegliste tømmer er Punkt 7 og 8 i forskrift 15. januar 2014 nr. 28 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) 15. januar 2014

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Sist endret: 2015-06-19 Definisjon: Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Spørsmål og svar inntil 21. mars 2011

Spørsmål og svar inntil 21. mars 2011 Toll- og avgiftsdirektoratet Administrasjonsavdelingen Saksnummer: 2010/100837 TAD Dato 21. mars 2011 Spørsmål og svar inntil 21. mars 2011 Side 1 av 5 Spørsmål 1 I Konkurransegrunnlagets Del III, kap.

Detaljer

Vegliste 2015 Riksveger

Vegliste 2015 Riksveger Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre

Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Temadag skred og skredvarsling 10.4.2013 Skredsikringsplaner oppsummering og veien videre Randi Harnes Veg- og transportavdelingen Vegdirektoratet Oppsummering av arbeidet til nå Oppdateringen av de regionvise

Detaljer

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET

MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN RUNDSKRIV OM KRITERIER FOR VEGERS EGNETHET Det vises til bestemmelsene om modulvogntog jf. forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 2

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND MED AT NETTET GJØRES PERMANENT.

SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND MED AT NETTET GJØRES PERMANENT. Samferdselsdepartementet Vår dato 20.05.2014 postmottak@sd.dep.no Deres dato Vår referanse Erling Sæther Deres referanse Carsten Horn Hansen SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2

Høringsoppsummering. Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Høringsoppsummering Forskrift om bruk av kjøretøy revidert kapittel 5 med vedlegg og 6-2 Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen Revidert utgave 8. august 2014 1 Vegdirektoratet gjør oppmerksom

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet

HINST INSTITUSJONSNAVN RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HIST ISTITUSOSAV RHF HF 10501 Sykehuset Innlandet Gjøvik SØ Sykehuset Innlandet HF 10502 Sykehuset Innlandet Lillehammer SØ Sykehuset Innlandet HF 10504 Valdres Fødestogo SØ Sykehuset Innlandet HF 10503

Detaljer

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Nasjonal transportplan 2010-2019 Nasjonal sykkelstrategi Sykkelbynettverkets kurs: Planlegging sykkelanlegg og sykkelveginspeksjoner Trondheim 29.-30. august 2011 Marit Espeland, Vegdirektoratet Intern

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. 120002 Vinstra. 120003 Stavanger. 120019 Ølen.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. 120002 Vinstra. 120003 Stavanger. 120019 Ølen. 15.01.2012 Gudbrandsdal Hundeklubb 15.01.2012 120002 Vinstra LP 20852556979 04.01.2012 2670 OTTA akritama@online.no 15.01.2012 15.01.2012 11.02.2012 12.02.2012 11.02.2012 12.02.2012 Sør-Rogaland Brukshund-Klubb

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva

PRISER NORDIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN Alle priser er gitt med LRA (last room availability) og inkluderer mva ER NORIC CHOICE HOTELLAVTALE UH-SEKTOREN STANAR ROM Alta 0 0 0 0 0 Alta 0 0 Arendal Clarion Hotel Tyholmen 1184 200 1245 46 30 Arendal 46 30 Asker Quality Hotel Leangkollen 1200 0 0 98 0 Asker 98 0 Bardufoss

Detaljer

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.

Dato Arrangør/Pmld.adr UTID/Sted Arrangement Type Kontonr. Pmld.frist. LP 1503.17.53918 11.12.2013 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online. 11.01.2014 Norsk Terrier Klub Østfold 140132 LP 1503.17.53918 11.12.2013 11.01.2014 Bævøveien 14 Sarpsborg 1634 Gamle Fredrikstad whumle@online.no 12.01.2014 12.01.2014 16.02.2014 16.02.2014 Sør-Rogaland

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3.

Læringsmål i ny spesialistutdanning for leger: De kliniske fagene i del 1 og felles kompetansemoduler del 1-3. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Mottakers navn vil bli flettet inn ved ekspedering. Evt. kontaktpersons navn vil også bli flettet inn her.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere.

Verdiene fortsetter å gå oppover. Antall aksjonærer synker, som det har gjort tidligere. Aksjestatestikk årsskifte 2013/2014 Oversikt : 31.12.2013: 31.12.2012: Totalt antall aksjonærer: Totalt antall aksjonærer: 352,966 360,200 Total aksjeverdi: Total aksjeverdi: 74,424,212,094 62,592,765,231

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Høringsnotat nye regler for modulvogntog

Høringsnotat nye regler for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye regler for modulvogntog Høring om forslag til endring i forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (Vedlegg 1 til forskrift

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

«El 39» og erfaringar frå Hordaland

«El 39» og erfaringar frå Hordaland «El 39» og erfaringar frå Hordaland Infrastruktur for elbilar, Molde 25.10.2012 Per Svae Klima og naturressursseksjonen, Hordaland fylkeskommune Elbilar og lading Hordaland fase 1: Normallading: Omlag

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 14 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS hasj Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Etter en økning i bruken av hasj og marihuana fram mot, har vi sett en markert

Detaljer

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål

Vedlegg. 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg. 1. Formål Vedlegg 1) Forslag - ny forskrift om sykkelritt på veg Fastsatt av Vegdirektoratet med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 4, jfr. kgl.res. av 21. mars 1985 nr. 750 om delegering av myndighet

Detaljer