Vegliste Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen."

Transkript

1 Vegliste 2014 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner

2 Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG VEG, TABELL TILLATT TOTALVEKT FOR ENKELTKJØRETØY PÅ OFFENTLIG VEG, TABELL TILLATT TOTALVEKT FOR VOGNTOG PÅ OFFENTLIG VEG TILLATT KJØRETØY- OG VOGNTOGLENGDE FOR OFFENTLIG VEG VEGLISTE RIKSVEGER SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TRANSPORT AV TØMMER VEGLISTE FOR TØMMERTRANSPORT - RIKSVEGER SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN VEGLISTE RIKSVEGER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,55 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN IKRAFTTREDELSE... 34

3 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 15. januar 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1 og forskrift 25. januar 1990 om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 14 (direktiv 85/3/EØF som endret senes ved direktiv 92/7/EØF og erstattet av direktiv 96/53/EF) og nr. 15a (direktiv 2002/7/EF). 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG VEG, TABELL 1 a) Aksellasttabell Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i etterfølgende tabell 1. Tabell 1 Tonn Aksel/akselkombinasjon Akselavstand i m Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Aksellast (frirullende hjul) Aksellast drivaksel 11, Last fra to aksler 1,30 1,79 (boggi) ,20 1,29 (boggi) ,80 1, ,5 11,5 8,5 Under 0, Trippelboggi 1,30 1, ,00 1, Under 1, ,5 t bare på en drivaksel. 19 t på motorvogn når drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende 2 fjæring iht. direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Begge avstander. 4 En eller begge avstander. b) Fordeling av lasten i boggi eller trippelboggi I akselkombinasjoner med to eller tre aksler må ikke vekten fra noen aksel overskride den aksellast som er tillatt etter tabellen under a). c) Buss med luftfjæring eller tilsvarende fjæring, jf. fotnote 2 til aksellasttabellen under a) Aksellasten for slik buss kan økes med 1 på veger i Bk8 og høyere, dog ikke ut over 11,5 på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2, dog ikke ut over 14 i Bk8 og BkT8 og 19 i Bk TILLATT TOTALVEKT FOR ENKELTKJØRETØY PÅ OFFENTLIG VEG, TABELL 2 Kjøretøyvekttabeller Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i tabell 2a og 2b. Aktuell tillatt kjøretøyvekt kan begrenses ut fra aksellasttabellen (tabell 1) eller det som er angitt i kjøretøyets vognkort.

4 Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk Motorvogn med 2 aksler Motorvogn med 3 aksler Motorvogn med 4 aksler mindre enn 5,40 m og flere 1, 2, 3 og avstand fra første til siste aksel 5,40 m 5,59 m ,60 m 5,79 m ,80 m eller større Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler eller flere Påhengsvogn/semitrailer med 1 aksel Påhengsvogn/semitrailer med 2 aksler Semitrailer med 2 aksler i avstand over 1,79 m med tvillingmonterte hjul der siste akselen er tvangsstyrt 4, 5 Påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler og flere Semitrailer med boggi med boggiavstand 1,30 1,79 m og en etterfølgende tvangsstyrt, 5 og der minst de faste akslene har tvillingmonterte hjul Dersom fotnotene 2 og/eller 3 ikke er oppfylt og/eller avstanden fra første til siste aksel er mindre enn 5,40 m, er tillatt vekt som for 3-akslet motorvogn 2 Under forutsetning av at drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring i henhold til Rdir 96/53/EF, eller hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Under forutsetning av 2 styrende aksler der den ene kan være friksjonsstyrt (medsporende). 4 Sum aksellast 5. Tvangsstyring er et system der tilhengerens aksler styres automatisk når vinkelen mellom lengdeakslene på bil og tilhenger endres. (Joystick- og friksjonsstyring er ikke å betrakte som tvangsstyring). Tabell 2b for enkeltkjøretøy som inngår i modulvogntog og vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med tillatt 60 Avstand fra første til siste aksel () Slepvogn 1 og mindre enn 5,80 m 30 dolly med 5,80 m 6,35 m 32 semitrailer med 4 6,36 m 6,90 m 33 aksler og flere 6,91 m 7,45 m 34 7,46 m 8,00 m 35 8,01 m eller større 36 1 Under forutsetning av 2 styrende aksler. Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler, er største tillatte 30 uavhengig av avstand fra første til siste aksel

5 3. TILLATT TOTALVEKT FOR VOGNTOG PÅ OFFENTLIG VEG a) aktuell for de forskjellige vogntog på de forskjellige bruksklasser (Bk) er oppført i tabell 3a og 3b avhengig av minsteavstanden. Med minsteavstand forstås avstanden fra bakerste aksel på motorvogn til fremste aksel på tilhenger. b) Motorvognens og tilhengerens tillatte aktuelle vekter begrenses eventuelt av aksellasttabellen, tabell 1, kjøretøyvekttabellen, tabell 2 og tillatte vekter etter vognkortet. Vogntogvekten begrenses eventuelt av tillatte vekter etter motorvognens vognkort samt andre krav som gjelder vogntogvekter i forskrift om bruk av kjøretøy. aktuell vogntogvekt kan fordeles på kjøretøyene innenfor de rammer som er nevnt foran. Tabell 3a Tonn Vogntog bestående av: Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Slepvogn 1 med Minsteavstand, m aksler 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere 1 Mindre enn 3, ,00 og større Gjelder ikke for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m. For disse gjelder vogntogvekten som for vogntog med påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler etter tabell 3b.

6 Tabell 3b Vogntog bestående av: Tonn Påhengsvogn/ Bk10 BkT8 Bk 8 Bk 6 Motorvogn med semitrailer med Minsteavstand, m aksler 1 aksel Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,1 21 3,40 til og med 3, ,3 21 3,70 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over 1,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 2) 3,40 til og med 3, , ,6 24 3,70 til og med 3, , ,00 til og med 4, , ,4 24 4,30 til og med 4, , ,8 24 4,60 til og med 4, , ,3 24 4,90 til og med 5, , ,7 24 5,30 til og med 5, , ,4 24 5,70 til og med 6, , ,10 og større aksler 1 aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,7 21 3,60 til og med 3, ,4 21 4,00 til og med 4, aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 24 3,60 til og med 3, , ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,10 til og med 4, , ,6 24 4,30 til og med 4, , ,9 24 4,50 til og med 4, , ,2 24 4,70 til og med 5, , ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,20 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m.

7 Tabell 3b forts. Vogntog bestående av: Tonn Påhengsvogn / Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med semitrailer med Minsteavstand, m 3 aksler 2 aksler i avstand Mindre enn 3, over 1,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 2) 3,30 til og med 3, , ,3 30,4 25,5 3,60 til og med 3, ,7 30,8 26 3,90 til og med 4, , ,2 26,5 4,20 til og med 4, ,6 27 4,50 til og med 4, , ,80 til og med 5, ,10 til og med 5, ,40 til og med 5, ,70 og større aksler og flere 1 aksel Mindre enn 3, ) 3,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 23,5 3,60 til og med 3, ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,20 til og med 4, ,8 24 4,70 til og med 5, ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,40 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,7 29,7 25,6 3,80 til og med 4, , ,4 30,4 26,1 4,10 til og med 4, , ,9 26,6 4,40 til og med 4, , ,5 27 4,70 til og med 4, , ,00 til og med 5, ,30 til og med 5, ,60 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over 1,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 2) 3,40 til og med 3, , ,5 3,80 til og med 4, ,20 og større Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m.

8 c) I tillegg gjelder følgende for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler og modulvogntog med tillatt inntil 60 jf. denne forskrift pkt. 7 og 9: Minsteavstand Avstand fra første til siste aksel Totalvekt i i 3,00 m 3,69 m Mindre enn 16,00 Som for Bk10/50 16,00 eller større 50 Tømmervogntog og 15,60 eller mindre 50 modulvogntog bestående av 15,61 16,00 51 motorvogn med dolly med 16,01 16,20 52 semitrailer, med 16,21 16,60 53 minsteavstand 3,70 m eller større, og øvrige 16,61 17,00 54 modulvogntog uavhengig av 17,01 17,40 55 minsteavstander 17,41 17, ,81 18, ,21 18, ,61 18, ,00 eller større TILLATT KJØRETØY- OG VOGNTOGLENGDE FOR OFFENTLIG VEG Offentlige veger har ulike største tillatte lengder. For den enkelte vegstrekning er slike lengder fastsatt i riksveglisten i pkt. 6 nedenfor og i veglister for fylkesveger og kommunale veger. a) Fra 1. januar 2007 gjelder følgende lengder for enkeltkjøretøy og vogntog: lengde i Kjøretøy-/vogntogtype 19,50 m-veger 15 m-veger 12,40 m-veger Motorvogn, unntatt buss Tilhenger, unntatt semitrailer og slepvogn til bruk i 22 m tømmervogntog Motorvogn med slepvogn eller 19, ,40 påhengsvogn Motorvogn med semitrailer 17, ,40 Buss med 2 aksler 3 13,50 1, 2 13,50 1, 2 12,40 Buss med 3 aksler eller flere ,40 4 Leddbuss 3 18, ,40 Buss med slepvogn eller påhengsvogn 18, , ,40 m for buss som er innrettet for kombinert transport av personer og gods ut over bagasje og som ikke innehar nasjonalt eller internasjonalt ruteløyve 2 For buss registrert før 9. mars 2004 er tillatt lengde 15 m. Dette gjelder til 1. januar Når buss registrert fra og med 9. mars 2004 står stille skal et vertikalt plan som tangerer kjøretøyets side (på den siden av kjøretøyet som vender ut fra sirkelen) og den ytterste sirkelradien, defineres ved å merke opp en linje på bakken. For leddbusser skal begge de to stive seksjonene plasseres parallelt med planet. Når kjøretøyet så kjører inn i sirkelen (nevnt nedenfor), må ingen del av kjøretøyet gå utenfor dette plan med mer enn 0,60 m. 4 På strekningen Fv. 63 Stigseterøra Istedalssetra (Trollstigen) kan buss med tre aksler ha lengde inntil 13,10 m når den har tvangsstyrt aksel. Dokumentasjon for at bussen har slik aksel må medbringes og kunne fremvises ved forespørsel. Dokumentasjonen skal være utstedt av enten kjøretøyets produsent eller registreringslandets veg- eller kjøretøymyndighet, være på norsk eller engelsk og omtale det konkrete kjøretøyet. Kjøringen skal kun foregå med sittende passasjerer.

9 For kjøretøy/vogntog som spesifisert ovenfor, gjelder dessuten følgende: 1. Motorvogner og vogntog, unntatt vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer og med mellom 19,50 og 24 m, skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 5,30 m Semitrailervogntog med lengde inntil 17,50 m der avstanden fra semitrailerens king-pin til svingsenteret i semitrailerens akselkombinasjon er inntil 8,15 m, anses å oppfylle sporingskravet. 2. Avstand mellom senter king-pin og semitrailerens bakerste punkt målt langs senterlinjen skal ikke overstige: 3. Den horisontalt målte avstand mellom senter king-pin og et vilkårlig punkt på semitrailerens forende må ikke overstige:. 4. For vogntog bestående av motorvogn og slepvogn eller påhengsvogn, skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt minus avstanden mellom motorvognens bakerste punkt til tilhengerens forreste punkt ikke overstige: For vogntog som nevnt i nr. 4 skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse, fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt ikke overstige: For vogntog nevnt i nr. 4 skal avstanden mellom bakerste aksel på motorvogn til forreste aksel på tilhenger (minsteavstand) ikke være mindre enn:. 12 m 2,04 m 15,65 m 17,15 m 3 m b) Nytt pkt. 7 c) Største tillatte lengder etter dette punkt skal måles uten toleranse. 5. TILLATT KJØRETØYBREDDE FOR OFFENTLIG VEG Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 m hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste. For kjøretøy med skappåbygg - fast eller avtagbart - spesielt utstyrt for transport av gods ved en automatisk regulert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m. Største tillatte bredder etter dette punkt skal måles uten toleranse.

10 6. VEGLISTE RIKSVEGER Østfold E6 1) Riksgrensen /Svinesund Akershus gr /Smørbekk Bk ,50 E18 2) Riksgrensen /Ørje Akershus gr /Brekke Bk ,50 19 Patterød xe6/rv120 Moss fk Bk ,50 21 Svinesundparken xe6 Halden nord xfv22 Bk ,50 22 Bergenhus XRv111 Akershus gr /Krokdal Bk , Jonsten rkj Rakkestadsvingen xrv111 Bk , Øra Bergenhus xrv22 Bk ,50 1) Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 og kjøretøybredde 2,60 tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute: E 6 Riksgr. v/svinesund Svinesundparken Rv21 Svinesundparken X veg til Helle (Haldenterminalen) Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane/bil ved Haldenterminalen. 2) Vogntog med totallengde 24 m, kjøretøybredde 2,60 m og 60 samt vogntog etter modulsystemet med totallengde 25,25 m, kjøretøybredde 2,55 m og 60 tillates kjørt ca. 5 km etter følgende rute: E 18 Riksgrensen v/ Ørje avkjøring Sletta terminal og retur. Akershus E6 Østfold gr / Smørbekk Oslo gr / Myrer Bk ,50 E6 Oslo gr / Tangerud Hedmark gr / Budalen Bk ,50 E16 Oppland gr / Leirsjøen Lundebykrysset Bk ,50 E16 Gardermoen flyplass xe6 Bk ,50 E16 Skibakk xe6/fv452 Hedmark gr / Dysterud Bk ,50 E16 Kjørbo xe18 Buskerud gr / Sollihøgda Bk ,50 E18 Østfold gr / Brekka Oslo gr / Mastemyr Bk ,50 E18 Oslo gr / Lysaker bru Buskerud gr / Padderudvann Bk ,50 4 Oslo gr / Gjelleråsen Oppland gr / Varpet Bk ,50 22 Hvam xe6 Østfold gr / Krokedal Bk ,50 23 Vassum xe6 Buskerud gr / Oslofjorden Bk , Mosesvingen xrv22 Skedsmovollen xe6 Bk , Oslo gr / Granfosstunnelen Lysaker xe18 Bk , Oslo gr / Robsrudenga xe6 Tangen nord xrv22 Bk , Robsrudskogen rkj Olso gr (Starveien) Bk , Oslo gr / Tangerud sør Postterminalen Robsrud - Robsrud vest xrv159 Bk ,50

11 Oslo E6 Akershus gr / Åsland - Ryen Bk ,50 E6 Ryen Akershus gr / Tangerud Bk ,50 E6 Arm xe6 rkj Ryen X arm E6 Gamlebyen Bk ,50 (Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru xe6 Sørenga XE18 Bk ,50 E18 Akershus gr / Mastemyr Akershus gr / Lysaker bru Bk ,50 E18 Arm til Vippetangen via Skippergt og Akershusstranda Bk ,50 4 Sinsen S V rkj Fagerheimgt Sinsenkysset - Akershus / Bk ,50 Gjelleråsen 150 Ring 3 Hovin (Ulvensplitten) XE6 Akershus gr / Bk ,50 Granfosstunnelen 159 Karihaugen XE6 Akershus gr / Robsrudenga Bk , Ring 1 Grønlia Vaterland øst Filipstad XE18 Bk , Økern vest xrv150 Akershus gr / Tangerud Bk , Trosterud xe6 Nylandskrysset XRv163 Bk , Arm X191 Kjelsrud Alna (Alfasetvn til Terminalområdet) Bk ,50 Hedmark E6 Akershus gr / Budalen Oppland gr / Mjøsbrua Bk ,50 E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv) Bk ,50 E16 Akershus gr / Dysterud Riksgrensen / Riksåsen Bk ,50 2 Riksgrensen Magnor Glåmbrua øst xrv25 (Elverum) Bk ,50 3 Kolomoen XE6 Sør-Trøndelag gr / Gardli Bk ,50 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk ,50 25 Hamar XFv222 Riksgrensen / Bergulvkjølen Bk ,50 Oppland nr E6 Hedmark gr Sør-Trøndelag gr Bk ,50 E16 Sogn og Fjordane gr Buskerud gr. Bk ,50 E16 Buskerud gr Akershus gr Bk ,50 E136 Dombås XE6 Møre og Romsdal gr Bk ,50 4 Akershus gr Biri XE6 Bk ,50 15 Otta bru xe6 Sogn og Fjordane gr Bk ,50

12 Buskerud E16 Oppland gr - Akershus gr Bk ,50 E16 Nymoen Hov Oppland gr Bk ,50 E18 Akershus gr Vestfold gr Bk ,50 E134 Bangeløkka Telemark gr Bk ,50 7 Ve xe16 - Gol Hordaland gr Bk ,50 23 Akershus gr /Oslofjordtunnelen- Kjellstad Bk ,50 35 Haug (Langebru) Styggedal XE16 Bk ,50 52 Gol Vest xrv7 Sogn og Fjordane gr Bk , Bangeløkka xe18/e134 BrakerøyaxE18 Bk ,50 Vestfold Riks-veg E18 Buskerud gr Solum Telemark gr Bk ,50 E18 Fokserød xe18 - Sandefjord lufthavn Torp Bk ,50 19 Horten ferje Undrumsdal xe18 Bk ,50 40 Ferjekai Revet Larvik xev18 Bommestad Bk ,50 Telemark nr E18 Vestfold gr Aust-Agder gr Bk ,50 E134 Buskerud gr Hordaland gr Bk ,50 E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk ,40 9 Aust-Agder gr Tallaksbru (x E134) Bk ,50 36 Skjelsvik (xfv354) Seljord (xe134) Bk ,50 41 Aust-Agder gr - Brunkeberg (xe134) Bk ,50 41 Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk , xe18 Rugtvedt Tangenvn (Breviksterminalen) xe18 Heistad Bk ,50 Aust-Agder

13 E18 Telemark grense Vest Agder grense Bk ,50 9 Vest-Agder gr Telemark gr Bk ,50 41 Vest-Agder gr Telemark gr Bk , Øygardsdalen - Vest-Agder gr Bk ,50 Vest-Agder E18 Aust-Agder gr Kristiansand Bk ,50 E39 Kristiansand Lybgdal - Rogaland gr Bk ,50 9 Kristiansand Aust-Agder gr Bk ,50 41 Timenes xe18 Aust-Agder gr Bk , Aust-Agder gr Dyreparken Bk , Kryss Rv41 Kjevik flyplass Bk ,50 Rogaland E39 Vest-Agder gr / Uran Stavanger Mortavika fk Bk ,50 E39 Arsvågen fk Hordland gr / Fjon Bk ,50 E39 Våland sør xe39 Kiellandsmyr xrv509 Bk ,50 E39 Arm Mortavika P-plass Bk ,50 E39 Arm Arsvågen P-plass Bk ,50 E134 Hordaland gr / Fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk ,50 E134 Arm Nygård Husøy hamneterminal Bk ,50 13 Hove xe39 Hogstadkrossen xfv516 Bk ,50 13 Hogstadkrossen Ims - Høle krk xkv BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv316 Vatnekrossen Hommeland og Fv508 Hommeland Høle 13 Høle krk xkv Lauvvik fk Oanes fk - Torgerkrossen Bk ,50 xrv13- Hordaland gr/uføreberget 42 Krossmoen xe39 Egersund stasjon xrv44 Bk ,50 44 Jernbanevn X Rv42 Jærvn xrv502 Bk ,50 44 Skjæveland xfv325 Soma xe39 Bk , Eie bru xrv44 Holeviga (tidl Eigersund ferjeterminal) Bk , Stangeland (Stangeland skule) xe39 Soma (Soma Bk ,50 gravlund) xrv Solasplitten xe39 - Tananger - Sundekrossen Kiellandsmyr Bk ,50 xe Sømmevågen xrv 509 Stavanger lufthavn Bk ,50

14 Hordaland E16 Sogn og Fjordan gr / Gudvangen Voss nord - Vågsbotn Bk ,50 xe39 E16 Nygårdstangen xe39 Vestre Strømkai xfv585 Bk ,50 E16 arm Sivle xe16 - Stalheim/Brekke xe16 Bk ,40 (Stalheimskleiva) E16 Arm Bergen busstasjon Bergen jb.st. Bk ,50 E16 Arm til Permanenten Bk ,50 E16 Arm Pauls krk xrv555 Permanenten øst Bk ,50 E39 Rogaland gr / Fjon Sandvikvåg fk Haljem fk - Vågsbotn Bk ,50 Knarvik Sogn og Fjordane gr/jernfjell E39 Meatjønn aust xe39 Skjersholmane fk Bk ,50 E134 Telemark gr / Ståvatn Rogaland gr / Fikse Bk ,50 E134 Haukeli xe134 - Midtlæger xe134 Bk ,40 E134 Austmannali xe134 Nyastøl xe134 Bk ,40 E134 Hordaland br.st Seljestadjuv x E134 Bk ,40 E134 Langebø sør xe134 Rullestadvatnet xe134 Bk ,50 E134 Åkrafjordtunet X arm Tjelmeland nord xkv Bk ,50 7 Buskerud gr/ Halne Brimnes - Bu xrv13 Bk ,50 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr / Uføreberget Horda xe134 Bk ,50 13 Jøsendal xe134 Bu - Granvin xfv7 Voss nord ve16 Bk ,50 13 Vinje xe16 Sogn og fjordane gr / Vikafjell Bk ,50 13 Kinsarvik xrv13 Kinsarvik fk Bk ,50 13 Brynagjelet xrv13 Sverresplass xe16 Bk , Nygårdstangen xe39 Beinastaden xfv561 Bk , Arm Nygårdstunnel - Dokkeskjærskaien - Jekteviken Bk ,50 xfv Arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk , Arm til Sartor terminal Bk , Hopskrysset xe39 - Flesland Bk ,50

15 Sogn og Fjordane E16 Oppland gr / Fossebakken Hordaland gr / Gudvangen Bk ,50 E39 Hordaland gr / Jernfjell Oppedal fk - Lavik fk- Anda fk Bk ,50 Lote fk - Møre og Romsdal gr / Alflotevatnet 5 Håbakken X E16 Fodnes fk Manheller fk Bk ,50 Fugleskjærskaia Florø 5 Kaupangsenteret xrv5 Kaupanger fk Bk ,50 5 Lærdalsøyri xrv5 Lærdal fk Bk ,50 13 Hordaland gr / Vikafjellet Vangsnes fk Hella fk Bk ,50 15 Oppland gr / Oppljostunnelen Måløy sør xrv617 Bk ,50 52 Buskerud gr / Eldrehaugen Borlaug xe16 Bk ,50 55 Stedje rundkjøring xrv5 (Sogndal) Hella fk Dragsvik fk Bk , Måløy nord xrv617 Port Måløy hamn Bk , Måløy sør xrv15 Måløy nord xrv616 Bk ,50 Møre og Romsdal Riks-veg E39 Sogn og Fjordane gr Sør-Trøndelag gr Bk ,50 E39 Arm Brastad-Skorgeneset Bk ,50 E39 Arm til Molde lufthavn. Årø Bk ,50 E136 Oppland gr Spjelkavik- Skutvika Bk ,50 70 Sør-Trøndelag gr Sunndalsøra Kristiansund Bk , Ålesund aust Ålesund lufthavn Bk , Arm til Flatholmen Bk , Veg til Kvernberget lufthavn Bk ,50

16 Sør-Trøndelag Riks-veg E6 Oppland grense Nord-Trøndelag grense Bk ,50 E6 Olav Trygvassonsgt - Sentralstasjon Bk ,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk ,50 E6 Sentralstasjon - Gryta xrv706 Bk ,50 E6 Sluppen S - Nidelv bru Ø Bk ,50 E39 Klett xe6 Møre og Romsdal grense / Engdalen Bk ,50 3 Hedmark grense Ulsberg xe6 Bk ,50 70 Oppdal xe6 Møre og Romsdal gr / Gråura Bk , Fossestuvegen xf902 - Rotvoll rundkj. Bk , Steinberget rundkj. - Ilaparken rundkj. Bk , Sluppen bru Bk , Sluppen bru- Sluppenvegen Ø xe6 Bk , Pirbrua vest rundkj. - X Dyre Halses gate Bk , Havnegata n rundkj. - NSB rampe Bk ,50 Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag grense Nordland grense Bk ,50 E6 Arm Vist-Gevika Bk ,50 E14 Stjørdal xe6 riksgrense Sverige Bk ,50

17 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr / Smalvatnet Troms gr / Gratangseidet Bk ,50 E6 Arm Båfjellmo xe6 xrv73 Bk ,50 E6 Arm Mobekk bru xkv Mo jernbanest Bk ,50 E6 Arm Fauske st Bk ,50 E6 Arm Fauske nord Fauske godst xkv Bk ,50 E6 Arm Fagerneskaia Bk ,50 E6 Arm Narvik Narvik st Bk ,50 E10 Riksgrense Bjørnfjell Å parkeringsplass Bk ,50 E10 Arm Moskenes fk Bk ,50 E12 Tverrånes xe6 Umbuktu riksgrense Bk ,50 12 Tverrånes xe6 Vikaåsen Toranes kai Bk ,50 73 Båfjellmo xe6 riksgrense Krutvatn Bk ,50 77 Storjord xe6 riksgrense Graddis Bk ,50 80 Fauske rkj xe6 Bodø lufthavn Bk ,50 80 Stormyra xrv80 jernbanest. Bodø fk Bk ,50 85 Bognes xe6 Kåringen xe10 Bk ,50 85 Troms gr/austpollen Sortland bru xfv82 Bk , Sommerset xe6 Sætran X E6 Bk , Nautå bru xe10 Evenes flyplass Bk ,50 Troms E6 Nordland gr / Gratangseid Finnmark gr / Alteidet Bk ,50 E8 Riksgrense Galgujavri xrv862 Terjevika Bk ,50 E8 Arm til Olderbakken xe6 Bk ,50 E8 Arm Sandvikeid - Ramfjordnes BkT ,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk ,50 E8 Arm til Tromsøysundvn / Fv53 Bk ,50 E10 Nordland gr /Langvatnet Nordland gr/sandtorg Bk ,50 E10 Nordland gr / Austerdalen Nordland gr / Sørdalstunnelen Bk ,50 E10 Arm til gml Lilleng fk Bk ,50 E10 Arm til gml Steinsland fk Bk ,50 83 Kjeldsundbr V xrv83 Sama rkj Fv867/Fv83 Bk ,50 85 Bogvika xe6 Sortland nord Bk ,50 85 Nordland gr / Austerdalen - Gullesfjordbotn XE10 Bk , Andselv xe6 Bardufoss lufthavn Bk , Terjevika xe8 Tromsø lufthavn Bk , Gjæverbukta xrv862 rkj Ringvn X v/jekta Bk ,50

18 Finnmark Riks-veg E6 Troms gr / Alteidet Kirkenes nye kai Bk ,50 E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk ,50 E69 Olderfjord /X E6 - Nordkapp Bk ,50 E69 Arm til Honningsvåg Bk ,50 E75 Riksgrense Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai Bk ,50 E75 Arm Vadsø gravpl xe6 Vadsø ds-kai Bk ,50 E105 Bjørkheim xe6- Storskog tollstasjon Bk ,50 92 Gievdneguoikka - Riksgrense Karigasniemi Bk ,50 93 Gakori xe6 Riksgrense Kivilompolo Bk ,50 94 Skaidi xe6 Hammerfest kai Bk ,50 94 Havnevn (Fv94) Leirvikabasen Bk , Elvebakken xe6 Alta lufthavn Bk , Høybuktmoen xe6 Kirkenes lufthavn Bk , Lakselv xe6 Banak flyplass Bk , Nedre Neiden xe6 riksgrense Neiden Bk ,50

19 7. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR TRANSPORT AV TØMMER a. Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 på veg som er merket 22,00 og med inntil 24,00 på veger som er merket 24,00 i riksveglisten i pkt. 8 og i veglister for fylkes- og kommunale veger. b. Vogntoget må være spesielt innrettet for tømmertransport. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4,00 dersom vogntoget er lengre enn 19,50. c. Vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer med mellom 19,50 og 24,00, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00. d. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. e. Transport av returgods på vogntog med lengde mellom 19,50 og 24,00 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene her. Ved slik transport skal det på forlangende godtgjøres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres med fraktbrev eller lignende. f. for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler 1. Største tillatte ved transport av tømmer fremgår av riksveglisten i denne forskrift pkt. 8 og av veglister for fylkes- og kommunale veger. 2. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 60, tillates slike er som angitt i pkt. 3 tabell 3c 3. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 56, tillates slike er som angitt i pkt. 3 tabell 3c inntil Tømmervogntog med større enn 50 skal ha lengde uten gods minst 21, Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte 50. g. for slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt større enn For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 60, er største tillatte 36, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,01, tillates slik som angitt i tabell 2b. 2. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 56 etter bokstav f. nr. 3, er største tillatte 32 dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5, Slepvognen skal ha to styrende aksler. 4. Ved transport av returgods skal slepvognens ikke overstige 30.

20 8. VEGLISTE FOR TØMMERTRANSPORT - RIKSVEGER Østfold E6 Riksgrensen / Svinesund Akershus gr / Smørbekk Bk E18 Riksgrensen / Ørje Akershus gr / Brekke Bk Patterød xe6/rv120 Moss fk Bk Svinesundparken XE6 Halden nord xfv22 Bk Bergenhus xrv111 Akershus gr/krokedal Bk Jonsten rkj Rakkestadsvingen xrv111 Bk Øra Bergenshus xrv22 Bk Akershus E6 Østfold gr/ Smørbekk Oslo gr/ Myrer Bk E6 Oslo gr / Tangerud Hedmark gr / Budalen Bk E16 Oppland gr / Leirsjøen Lundebykrysset Bk E16 Gardermoen flyplass - xe6 Bk E16 Skibakk xe6/fv452 Hedmark gr / Dysterud Bk E16 Kjørbo xe18 xfv616 (Bærumsvn) Bk E16 xfv616 (Bærumsvn)- Buskerud gr/ Sollihøgda Bk E18 Østfold gr / Brekka Oslo gr /Mastemyr Bk E18 Oslo gr / Lysaker bru Buskerud gr /Padderudvann Bk Oslo gr / Gjelleråsen Oppland gr /Varpet Bk Hvam xe6 Kringen xfv170 Bk Kringen x Fv170 - Østfold gr /Krokedal Bk Vassum xe6 Buskerud gr /Oslofjorden Bk Mosesvingen xrv22 Skedsmovollen xe6 Bk Oslo gr / Granfosstunnelen Lysaker xe18 Bk Oslo gr /Robsrudenga xe6 Tangen nord xrv22 Bk Robsrudskogen rkj Olso gr (Starveien) Bk Oslo gr Tangerud sør Postterminalen Robsrud - Robsrud vest xrv159 Bk

21 Oslo E6 Akershus gr /Åsland - Ryen Bk E6 Ryen Akershus gr /Tangerud Bk E6 Arm xe6 rkj Ryen X Arm E6 Gamlebyen Bk (Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru xe6 Sørenga xe18 Bk E18 Akershus gr /Mastemyr Akershus gr /Lysaker bru Bk E18 Arm til Vippetangen via Skippergata og Akershusstranda Bk Sinsen S V rkj Fagerheimgt Sinsenkysset Bk ,50 4 Sinsenkrysset Akershus gr /Gjelleråsen Bk Ring 3 Hovin (Ulvensplitten)xE6 Sinsen Bk Sinsen - Akershus gr /Granfosstunnelen Bk Rampe Sinsen SV rkj. Fagerheimgt - Sinsenkrysset Bk , Rampe Sinsenkrysset xrv4 mot Akershus gr Bk /Gjelleråsen 159 Karihaugen xe6 Akershus gr /Robsrudenga Bk Ring 1 Grønlia -Vaterland øst Filipstad xe18 Bk , Økern vest xrv150 xkv. Jernkroken Bk xkv Jernkroken Akershus gr /Tangerud Bk , Trosterud xe6 Nylandskrysset xrv163 Bk Arm X191 Kjelsrud Alna (Alfasetvn til Terminalområdet) Bk

22 Hedmark E6 Akershus gr / Budalen Oppland gr /Mjøsbrua Bk E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv) Bk E16 Akershus gr /Dysterud Kongsvinger sør xrv2 Bk Sundehjørnet E16 Kongsvinger sør xrv2 Sundehjørnet Norsenga Bk tømmerterminal E16 Norsenga tømmerterminal Kongsvinger øst xrv2 (Hov) Bk E16 Kongsvinger øst xrv2 (Hov) Riksgrensen Riksåsen Bk Riksgrensen Magnor Kongsvinger øst xe16 Bk (Sundehjørnet) 2 Kongsvinger øst xe16 (Hov) Glåmbrua øst xrv25 Bk (Elverum) 3 Kolomoen xe6 Terningmoen xrv25- xpv Åsta bru sør Bk xpv til Åstdalen Åsta bru S xpv Åsta bru N Bk xpv Åsta bru N Storsteigen xfv681 Bk Storsteigen xfv681 Grimshaugen xfv691 (over Steien Bk bru) 3 Grimshaugen xfv691 Sør-Trøndelag gr /Gardli Bk Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk Hamar xfv222 Hamar xe6 - Riksgrensen Bergulvkjølen Bk Oppland E6 Hedmark gr - Sør-Trøndelag gr Bk E6 Mesnadalsarmen - Lillehammer St Bk ,50 E6 Arm Mesna xe6 Bankplassen xfv213 Bk E16 Sogn og Fjordane gr - Fagernes xfv204 Bk E16 Fagernes xfv204 - Buskerud gr Bk E16 Buskerud gr Akershus gr Bk E136 Dombås xe6 Møre og Romsdal gr Bk Akershus gr Biri xe6 Bk Otta bru xe6 Sogn og Fjordane gr Bk

23 Buskerud E16 Oppland grense - Akershus grense Bk E16 Nymoen Hov Oppland grense Bk E18 Akershus grense Vestfold grense Bk E134 Bangeløkka Telemark grense Bk Ve xe16 Gol Hordaland grense Bk Akershus gr /Oslofjordtunnelen - Kjellstad Bk Haug (Langebru) Hokksund X Hellefossvn Bk Hellefossvn - Hokksund bru - Lerberg Bk Lerberg Vikersund xfv173 Ask Bk Rv.35 Ask Styggedal/Bærenga xe16 Bk Gol vest xrv7- Tuv Bk Tuv - Sogn og Fjordane grense Bk , Bangeløkka xe18/e134 over Strømsø bru til kryss Bk kommunal veg til Holmen kai 282 Holmen bru (Bragernesløpet) Bk X rkj ved Holmen bru Brakerøya xe18 Bk Vestfold E18 Buskerud grense Solum Telemark grense Bk E18 Fokserød xe18 Sandefjord lufthavn Torp Bk Horten ferje Undrumsdal xe18 Bk Ferjekai Revet Larvik xe18 Bommestad Bk

24 Telemark E18 Vestfold grense Aust-Agder grense Bk E134 Buskerud xfv361 Gransheradvegen Bk E134 xfv361 Gransheradvegen Hordaland grense Bk E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk ,40 9 Aust-Agder grense Tallaksbru xe134 Bk Skjelsvik xfv354 Seljord xe134 Bk Aust-Agder grense - xfv355 Bk xfv355 xfv358 (Tveitsund bru) Bk x Fv358-Brunkeberg xe134 Bk Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk xe18 Rugtvedt Tangenvn (Breviksterminalen) Bk xe18 Heistad Tangenvn (Breviksterminalen) Bk Aust-Agder E18 Telemark grense Vest Agder grense Bk Vest-Agder gr kommunal veg Stavenes Bk Kommunal veg Stavenes Hovden Bk Hovden Telemark grense Bk Vest-Agder grense-telemark grense Bk Øygardsdalen Vest-Agder grense Bk Vest-Agder E18 or Aust-Agder grense - Kristiansand Bk E39 Kristiansand Lyngdal Rogaland grense Bk Kristiansand - Aust-Agder grense Bk Timenes xe18 - Aust-Agder grense Bk Aust-Agder gr Dyreparken Bk Kryss Rv41 Kjevik flyplass Bk

25 Rogaland E39 Vest-Agder gr /Uran- Stavanger Mortavika fk Bk E39 Arsvågen fk Hordland gr /Fjon Bk E39 Våland sør xe39 Kiellandsmyr xrv509 Bk E39 Arm Mortavika P-plass Bk E39 Arm Arsvågen P-plass Bk E134 Hordaland gr / Fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk ,50 E134 Nygård xe134 Husøy hamneterminal Bk ,50 13 Hove xe39 Hogstadkrossen Bk ,50 13 Hogstadkrossen Ims - Høle krk xkv BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv316 Vatnekrossen Hommeland og Fv508 Hommeland - Høle 13 Høle krk xkv Lauvvik fk Oanes fk - Torgerkrossen Bk ,50 xrv13- Hordaland gr/uføreberget 42 Krossmoen xe39 Egersund stasjon xrv44 Bk ,50 44 Jernbanevn xrv42 Jærvn xrv502 Bk ,50 44 Skjæveland xfv325 Soma xe39 Bk , Eie bru xrv44 Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) Bk , Stangeland (Stangeland skole) xe39 Soma (Soma Bk ,50 gravlund) xrv Solasplitten xe39 - Tananger - Sundekrossen Bk ,50 Kiellandsmyr xe Sømmevågen xrv 509 Stavanger lufthavn Bk ,50

26 Hordaland E16 Sogn og Fjordan gr /Gudvangen Voss nord Bk ,50 E16 Voss nord xrv13 Vågsbotn xe39 Bk E16 Nygårdstangen xe39 Vestre Strømkai xfv585 Bk ,50 E16 arm Sivle xe16 - Stalheim/Brekke xe16 Bk ,40 (Stalheimskleiva) E16 Arm Bergen busstasjon Bergen jb.st. Bk ,50 E16 Arm til Permanenten Bk ,50 E16 Arm Pauls krk xrv555 Permanenten øst Bk ,50 E39 Rogaland gr /Fjon Sandvikvåg fk Haljem fk - Vågsbotn Bk Knarvik xfv57 E39 Knarvik xfv57 Sogn og Fjordane gr /Jernfjell Bk ,50 E39 Meatjønn aust xe39 Skjersholmane fk Bk ,50 E134 Telemark gr /Ståvatn Rogaland gr /Fikse Bk ,50 E134 Haukeli xe134 - Midtlæger xe134 Bk ,40 E134 Austmannali xe134 Nyastøl xe134 Bk ,40 E134 Hordaland br.st Seljestadjuv xe134 Bk ,40 E134 Langebø sør xe134 Rullestadvatnet xe134 Bk ,50 E134 Åkrafjordtunet X arm Tjelmeland nord xkv Bk ,50 7 Buskerud gr/ Halne Brimnes fk Bu xrv13 Bk ,50 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr / Uføreberget Horda xe134 Bk ,50 13 Jøsendal xe134 Bu - Granvin xfv7 Bk ,50 13 Granvin xfv7 Voss nord xe16 Bk Vinje xe16 Sogn og fjordane gr / Vikafjell Bk ,50 13 Kinsarvik xrv13 Kinsarvik fk Bk ,50 13 Brynagjelet xrv13 Sverresplass xe16 Bk , Nygårdstangen xe39 Beinastaden xfv561 Bk , Arm Nygårdstunnel Dokkeskjærskaien Jekteviken Bk ,50 xfv Arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk , Arm til Sartor terminal Bk , Hopskrysset xe39 - Flesland Bk ,50

27 Sogn og Fjordane E16 Oppland gr /Fossebakken Hordaland gr /Gudvangen Bk ,50 E39 Hordaland gr /Jernfjell Oppedal fk - Lavik fk- Anda fk Bk ,50 Lote fk - Møre og Romsdal gr /Alflotevatnet 5 Håbakken xe16 Fodnes fk Manheller fk Bk ,50 Fugleskjærskaia Florø 5 Kaupangsenteret xrv5 Kaupanger fk Bk ,50 5 Lærdalsøyri xrv5 Lærdal fk Bk ,50 13 Hordaland gr /Vikafjellet Vangsnes fk - Hella fk Bk ,50 15 Oppland gr /Oppljos tunnelen Måløy sør xrv617 Bk ,50 52 Buskerud gr / Eldrehaugen Borlaug xe16 Bk ,50 55 Stedje rundkjøring xrv5 (Sogndal) Hella fk Dragsvik Bk ,50 fk 616 Måløy nord xrv617 Port Måløy hamn Bk , Måløy sør xrv15 Måløy nord xrv616 Bk ,50 Møre og Romsdal E39 Sogn og Fjordane grense - Sør Trøndelag grense Bk E39 arm Brastad Skorgeneset Bk E39 arm til Molde lufthavn, Årø Bk E136 Oppland grense Spjelkavik - Skutvika Bk Sør-Trøndelag grense - Sunndalsøra - Kristiansund Bk Ålesund aust- Ålesund lufthavn Bk Arm til Flatholmen Bk Veg til Kvernberget lufthavn Bk

28 Sør-Trøndelag E6 Oppland grense Støren xfv30 Bk E6 Støren xfv30 Nord-Trøndelag grense Bk E6 Olav Trygvassonsgt - Sentralstasjon Bk ,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk ,50 E6 Sentralstasjon - Gryta xrv706 Bk ,50 E6 Sluppen S - Nidelv bru Ø Bk ,50 E6 Olav Trygvassons gt - Sentralstasjon Bk ,50 E39 Klett xe6 Forve xfv470 Bk E39 Forve xfv470 Møre og Romsdal gr /Engdalen Bk Hedmark grense Ulsberg xe6 Bk Oppdal xe6 Møre og Romsdal gr /Gråura Bk Fossestuvegen xf902 - Rotvoll rundkj. Bk , Steinberget rundkj. - Ilaparken rundkj. Bk , Sluppen bru Bk , Sluppen bru- Sluppenvegen Ø xe6 Bk , Pirbrua V rundkj. - X Dyre Halses gate Bk , Havnegata n rundkj. - NSB rampe Bk ,50 Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag gr Stjørdal Skogn Harran sentrum Bk E6 Harran sentrum Nordland grense Bk E6 Arm Vist - Gevika Bk E14 Stjørdal xe6 riksgrense Sverige Bk

29 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr /Smalvatnet Mo i Rana xe12 Bk E6 Mo i Rana xe12 Salten verk Bk E6 Salten verk Troms gr /Gratangseidet Bk E6 Arm Båfjellmo xe6 xr73 Bk E6 Arm Mobekk bru xkv Mo jernbanest Bk E6 Arm Fauske st Bk E6 Arm Fauske nord Fauske godst xkv Bk E6 Arm Fagerneskaia Bk E6 Arm Narvik Narvik st Bk E10 Riksgrense Bjørnfjell Lødingen xrv85 Bk E10 Lødingen x R85 Gullesfjordbotn xrv85 Bk E10 Gullesfjordbotn xrv85 - Å parkeringsplass Bk E10 Arm Moskenes fk Bk E12 Tverrånes xe6 - Umbukta riksgrense Bk Tverrånes xe6 Vikaåsen Toranes kai Bk Båfjellmo xe6 riksgrense Krutvatn Bk Storjord xe6 riksgrense Graddis Bk Fauske rkj xe6 Bodø lufthavn Bk Stormyra xrv80 jernbanest Bodø fk Bk Bognes xe6 Kåringen xe10 Bk Troms gr Austpollen Sortland bru xfv82 Bk Sommerset xe6 Sætran xe6 Bk Nautå bru xe10 Evenes flyplass Bk ,50

30 Troms E6 Nordland gr /Gratangseid Olderbakken xe8 Bk E6 Olderbakken xe8 Storslett xfv865 Bk E6 Storslett xfv865 - Finnmark gr /Alteidet Bk E8 Riksgrense Galgujavri xrv862 Terjevika Bk E8 Arm til Olderbakken xe6 Bk E8 Arm Sandvikeid - Ramfjordnes BkT ,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk E8 Arm til Tromsøysundvn / Fv53 Bk ,50 E10 Nordland gr /Langvatnet Nordland gr /Sandtorg Bk E10 Nordland gr /Austerdalen Gullesfjordbotn xrv85 Bk E10 Gullesfjordbotn xrv85 Nordland gr /Sørdalstunnelen Bk E10 Arm til gml Lilleng fk Bk E10 Arm til gml Steinsland fk Bk Kjeldsundbr V xrv83 Sama rkj Fv867/Fv83 Bk Bogvika xe6 Sortland nord Nordland gr /Austerdalen - Gullesfjordbotn xrv85 Bk Andselv xe6 Bardufoss lufthavn Bk Terjevika xe8-trømsø lufthavn Bk Gjæverbukta xrv862 rkj Ringvn x ved Jekta Bk Finnmark E6 Troms gr /Alteidet Kirkenes nye kai Bk E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk E69 Olderfjord /X E6 - Nordkapp Bk E69 Arm til Honningsvåg Bk E75 Riksgrense Finland Utsjoki-Vardø ds-kai Bk E75 Arm Vadsø gravpl xe6 Vadsø ds-kai Bk E105 Bjørkheim xe6- Storskog tollstasjon Bk Gievdneguoikka - Riksgrense Karigasniemi Bk Gakori xe6 Riksgrense Kivilompolo Bk Skaidi xe6 Hammerfest kai Bk Havnevn (Fv94) Leirvikabasen Bk Elvebakken xe6 Alta lufthavn Bk Høybuktmoen xe6 Kirkenes lufthavn Bk Lakselv xe6 Banak flyplass Bk Nedre Neiden xe6 Riksgrense Neiden Bk

31 9. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,25 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN Frem til 1. juni 2017 gjelder i tillegg følgende særbestemmelser for modulvogntog på nærmere oppgitte strekninger på offentlig veg: a) Definisjon: Ved modulvogntog forstås kjøretøykombinasjoner bestående av motorvogner N2 og N3, tilhengere O3 og O4 og semitrailere O3 og O4 som er i samsvar med dimensjonene i rådsdirektiv 96/53/EF (som endret ved direktiv 2002/7/EF). e modulvogntog er: Motorvogn N2 og N3 påkoblet en «dolly» med semitrailer O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 påkoblet en påhengsvogn O3 og O4 Motorvogn N2 og N3 med semitrailer O3 og O4 med vekselbeholder/container/skap påkoblet en semitrailer O3 og O4 b) Et modulvogntogs lengde må ikke overstige 25,25 m. Største tillatte lengder etter dette punkt skal måles uten toleranse. c) For modulvogntog hvor avstanden mellom første og siste aksel er 19,00 eller mer, er største tillatte 60. d) Ved bruk av modulvogntog gjelder i tillegg: Et modulvogntog skal ikke ha mer enn 2 ledd som vogntogets deler kan dreies om i horisontalplanet. Alle kjøretøy som inngår i modulvogntog skal ha ABS-bremser. Et modulvogntog skal fra plassering på linje kunne kjøres 120 mellom to konsentriske sirkler med radius 16,50 og 7,50. Trekking av inntil to tilhengere tillates. e) Farlig gods, i henhold til forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, vil ikke være tillatt å frakte med modulvogntog. 10. VEGLISTE RIKSVEGER FOR MODULVOGNTOG MED LENGDE INNTIL 25,55 METER OG TOTALVEKT INNTIL 60 TONN Fram til 1. juni 2017 kan modulvogntog med lengde inntil 25,25 og inntil 60 kjøre på følgende riksveger: Vegnr. Detaljer. REGION NORD Finnmark E6 Karasjok X Rv. 92-Lakselv kryss X E6/Fv. 98 Bk ,25 E6 XF v. 98 Tana bru X E75 Varangerbotn Bk ,25 E6 Varangerbotn X E75-til Hurtigrutekaia i Kirkenes Bk ,25 E75 Varangerbotn X E6-Vardø kai Bk ,25 i

32 E75 Riksgrense Finland/ Utsjoki-Tana Bru X Fv. 98 Bk ,25 Rv. 92 Riksgrensen Karigasniemi-Karasjok X E6 Bk ,25 Rv. 93 (Kivilompola, Kautokeino) Riksgrensen Finland omlastingsplass (300 inn på norsk side) Bk ,25 Rv. 892 Lakselv kryss X E6/98-Banak flyplass Bk ,25 Rv. 893 Nedre neiden X E6-riksgrense Neiden Bk ,25 Troms E6 Olderbakken X E8 X Fv. 295 Bk ,25 E6 Olderbakken X E8/E6-Skibotnterminalen Bk ,25 E6 X Fv. 295 (Nordkjosbotn) Stormoen Bk ,25 avfallsdeponi E8 Riksgrensen Galgujavri-X Rv. 862 Terjevika Bk ,25 Rv. 862 X E8-Tromsø lufthavn Bk ,25 Nordland E6 Tverrånes X E12-X Kv. Industriparkveien Bk ,25 E12 Riksgrensen Umbukta-Tverrånes X E6 Bk ,25 Rv.12 Tverrånes X E6-Vikaåsen-Toranes kai Bk ,25 Rv. 73 Båfjellmo (Trofors) X E6-Riksgrense Krutvatn Bk ,25 REGION MIDT Nord-Trøndelag E6 Sør-Trøndelag grense-egge rkj. X Fv. 285 Bk ,25 E14 Stjørdal X E6-Riksgrensen Storlien Bk ,25 Sør-Trøndelag E6 Klett X E39-via omkjøringsveien-nord- Trøndelag grense Bk ,25 E39 Klett X E6-Bårdshaug X Fv. 710 Bk ,25 Rv. 706 (Skippergt., X Kv. Maskinistgata 2 X Pir II og jernbanen Bk ,25 Losgt., Transittgt. og Havnegt.) (Privat veg) Rv. 706 X E6 (Okstadbakken) X Pir II og jernbanen (Privat veg) Bk ,25 REGION SØR Vest-Agder E18 Kristiansand-Aust-Agder grense Bk ,25 E39 Kristiansand kai-x E18 Bk ,25 Aust-Agder E18 Vest-Agder grense-x Harebakken Fv. 410 Bk ,25 Vestfold

33 E18 Buskerud grense Telemark grense Bk ,25 Rv.19 Undrumsdal X E18-Horten ferje Bk ,25 Rv. 40 Bommestad X E18-Revet Larvik ferje Bk ,25 Telemark E18 Vestfold grense X Fv. 32 (Movegen) Bk ,25 Rv.36 X Skjelsvik X Kjørbekkdalen Bk ,25 Buskerud E18 Vestfold grense/ Skoger sør-akershus grense/ Lierskogen Bk ,25 E134 X E18 (Bangeløkka) X Rv. 282 Bk ,25 E134 X E18 (Bangeløkka) X Fv. 28 (Mjøndalen) Bk ,25 E134 X Fv. 28 (Mjøndalen) X Fv. 28 (Losmoen) Bk ,25 Rv. 23 X Rv. 282 Røykenveien 18 Bk ,25 Rv. 282 X E134 X Kv. Kjerraten Bk ,25 Rv. 282 (Strandveien) X E18 (Brakerøya) X Kv. Kjerraten Bk ,25 REGION ØST Oslo E6 Akershus gr./ Åsland-Akershus gr./ Tangerud Bk ,25 E6 X E6 Sørenga-Svartdalstunnelen-Ryen Bk ,25 E18 Akershus gr./ Lysaker bru-x E6 Sørenga Bk ,25 E18 X Rv. 190 Sørenga-Bispelokket X Privat veg Bk ,25 (Havnevegen) Rv. 4 X Rv. 150 Sinsen-Akershus gr./ Gjelleråsen Bk ,25 Rv. 150 Ulvensplitten X E6-X Rv. 4 Sinsen Bk ,25 Rv. 159 Karihaugen X E6-Akershus gr./ Robsrudenga Bk ,25 Rv. 163 Økern vest X Rv. 150-X Kv. Jernkroken Bk ,25 Rv. 163 (Dronning X Rv. 150 X Kv. Selma Ellefsens vei Bk ,25 Margretes vei) Rv. 190 Alnabru X E6-Sørenga X E18 Bk ,25 Rv. 191 X Rv. 163 Nyland-X E6 Trosterud m/ arm til Alfaset postterminal og Alnabruterminalen Bk ,25 Akershus E6 Oslo gr./ Myrer-Østfold gr./ Smørbekk Bk ,25 E6 Oslo gr./ Tangerud-Hedmark gr./ Budalen Bk ,25 E16 Kjørbo X E18-X Fv. 616 Bk ,25 E18 Buskerud gr./ Padderudvann-Oslo gr./ Lysaker Bk ,25 bru E18 bro X E6-Østfold gr./ Brekka Bk ,25 Rv. 2 Skibakk X E6/Fv. 452-Hedmark grense/ Dysterud Bk ,25 Rv. 3 (Trondheimsvegen) X Rv. 25 Kv. Tiurvegen Bk ,25

34 Rv. 4 Oslo gr./ Gjelleråsen-Oppland gr./ Varpet Bk ,25 Rv. 22 Tangen Nord X Rv. 159-X Kv. Leiravegen Bk ,25 Rv. 22 X Rv. 120 X Kv. Leiraveien Bk ,25 Rv. 22 X Leiraveien X Fv. 170 Bk ,25 Rv. 22 X E6 (Skjetten) X Fv. 383 Bk ,25 (Trondheimsveien) Rv. 23 X E6 X Kv. 156 Bk ,25 Rv. 35 Lundbykrysset X E6-Gardermoen flyplass Bk ,25 Rv. 120 X E6 (Skedsmokrysset) Rv. 22 Bk ,25 Rv. 159 Oslo gr./ Robsrudenga-Tangen Nord X Rv. 22 Bk ,25 Rv. 163 Robsrud Vest X Rv. 159-Postterminalen, Robsrud Bk ,25 Hedmark E6 Akershus gr./ Budalen-Oppland gr./ Mjøsbrua Bk ,25 Rv. 2 Akershus gr./ Dysterud-Riksgrensen/ Magnor Bk ,25 Rv. 3 Kolomoen X E6-X Rv. 25 Terningmoen Bk ,25 Rv. 20 Kongsvinger Øst X Rv. 2-Glåmbrua Øst X Rv. 25 Bk ,25 Rv. 25 X E6-Riksgrensen/ Bergulvkjølen Bk ,25 Oppland E6 Hedmark grense/ Mjøsbrua-X Fv. 255 Bk ,25 Rv. 4 Akershus gr./ Varpet-Mjøsbrua Vest X E6 Bk ,25 Rv. 33 X Rv. 4 Kv. Rambekkvegen Bk ,25 Østfold E6 Akershus gr./ Smørbekk-Riksgrensen v/ Bk ,25 Svinesund E18 Riksgrensen/ Ørje-Akershus gr./ Brekke Bk ,25 Rv. 19 Patterød X E6 Moss fergekai Bk ,25 Rv. 21 Svinesundparken X E6 Halden X Kv. 22 Bk ,25 Rv. 22 X E18 (Momarkenkrysset) Kirkeveien 2 Bk ,25 Rv. 110 Jonsten X E6/Fv. 118 X Rv. 111 Bk ,25 Rakkestadsvingen Rv. 111 X Kv. Øraveien Rudskogen Næringspark Bk ,25 Rv. 111 (Iseveien) X Fv. 118 Kv. Bredmyra Bk , IKRAFTTREDELSE Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 1. februar 2013 nr. 136 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg.

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Høring om forslag til endringer i forskrift 15. januar 2014 om nærmere bestemmelser om tillatte

Detaljer

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16 Forskrift om endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 1. februar 2013 nr. 136 Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 22. oktober 2013 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Høring om forslag til endringer i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 April 15. Lov 2 om endr. i konkurranseloven

Detaljer

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 skal lyde: Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014 Tømmertransport veger Utdrag av Vegliste 201 veger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 September 201 www.vegvesen.no/veglister Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. september 2018 kl. 15.40 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 nr. 1400 Forskrift

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 355 Forskrift om to ganger

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY «Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 4,

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr. Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirekioratei Anette Hauge - 2010/008302-217 28.10.2011 Høring

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015 Tømmertransport er Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 April 2015 www.vegvesen.no/veglister Innhold Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen.

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Forskrift om vekter og dimensjoner Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Vegliste 2018 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Høring om forslag til endring i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig

Detaljer

Vegliste 2017 Riksveger

Vegliste 2017 Riksveger Vegliste 2017 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2017 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratei Anelle Hauge - 2010/008302-216 28.10.2011 Høring

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1488 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte er og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen.

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Finnmark fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. september 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 1374 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 353 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1487 Forskrift om, tillatt

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger Endringsliste Vegliste 2019 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog Spesialtransport, Mobilkraner 12/65, Spesialtransport 12/100 April 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport...

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 7. april 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 11. april 2017 24.03.2017 452 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK BÅRD FADES BERHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE CE FASIT ARBEIDSBOK KI Forlaget AS, 2016 6. utgave, 1. opplag 2016 Utgiver: KI Forlaget AS, Universitetsgata 10, 0164 Oslo Postboks 6705, St. Olavs plass,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. mars 2019 kl. 14.50 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 nr. 360 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn m.m. Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg pkt.

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Spesialtransport og Nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 INNHOLD VIKTIG VIKTIG... 3 INFORMASJON...

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65 Vegliste 2 x totalvekt / Mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler April 2019 www.vesen.no/lister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg - Tabell 1 Aksellasttabell 1 2. for enkeltkjøretøy på offentlig veg - Tabell 2 Kjøretøyvekttabell

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. mars 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 278 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2019

Om tabellene. Januar - mars 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Om tabellene. Januar - mars 2018

Om tabellene. Januar - mars 2018 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Om tabellene. Januar - desember 2018

Om tabellene. Januar - desember 2018 Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg.

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg. HTN - Hoved Truck Nettverk: De mest kostnadseffektive og strategisk plasserte stasjonene Truckdieselkjede HTN stasjoner er stasjoner som tar i mot storbil, har høyhastighetspumpe og eget pumpefundament

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

MODULVOGNTOG. Tillatt vogntoglengde. Vegnr Bruksklasse Maks totalvekt tonn Vinter Rv Bk 10. Riksgrensen Øvre Neiden Bk 10 25,25.

MODULVOGNTOG. Tillatt vogntoglengde. Vegnr Bruksklasse Maks totalvekt tonn Vinter Rv Bk 10. Riksgrensen Øvre Neiden Bk 10 25,25. MODULVOGNTOG Vegnr Bruksklasse Maks Rv. 893 Riksgrensen Øvre Neiden - Neiden x Kv. Hessengveien xrv 893 Neiden til Hurtigrutekaia i Kirkenes med arm til Linjegodsterminalen på Hesseng E8 Riksgrensen Helligskogen

Detaljer

Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog

Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Foto Dag Skjølaas Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Utarbeidet på grunnlag av veglister fra april 2019 Ola Molstad og Dag Skjølaas Innholdsfortegnelse Formålet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 354 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/ MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast i teleløsningsperioden.

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Om tabellene. Periode:

Om tabellene. Periode: Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned

Mottakere av arbeidsavklaringspenger. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Mottakere av arbeidsavklaringspenger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)". Fylke. Antall

Detaljer

Dimensjoner uten disp. KJETIL

Dimensjoner uten disp. KJETIL Dimensjoner uten disp. KJETIL 5-6 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2 båter og biler Transport uten dispensasjon på veger med tillatt vogntoglengde 19,50 meter som ikke er i veggruppe

Detaljer