Vegliste 2019 Riksveger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vegliste 2019 Riksveger"

Transkript

1 Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April

2 Innhold Viktig informasjon... 2 Forkortelser... 3 A Forskrift om bruksklasse, tillatt og tillatt for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveger) liste for normaltransport liste for transport av tømmer Ikrafttredelse aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg for enkeltkjøretøy på offentlig veg aktuell for vogntog på offentlig veg kjøretøy- og for offentlig veg kjøretøybredde på offentlig veg Særlige bestemmelser om transport av tømmer Særlige bestemmelser om modulvogntog C Forenklet oversikt over tillatte dimensjoner og vekter etter direktiv 96/53/EF Dimensjoner Vekter Minsteavstand Vekt på drivende hjul D Farlig gods Viktig informasjon Fra 1. september 2014 er punkt bestemmelsene om tillatt aksellast, tillatt for enkeltkjøretøy, tillatt for vogntog, tillatt lengde og tillatt bredde flyttet til forskrift om bruk av kjøretøy 5-4. Bestemmelsene om tømmertransport og modulvogntog er flyttet til 5-5. Vi har til informasjon lagt inn disse bestemmelsene i punkt B i dette heftet på samme måte som vi tidligere og fremdeles har informasjon om tillatte vekter og dimensjoner etter direktiv 96/53EF (del C) og om farlig gods (del D). Punkt A er selve vegliste-forskriften. 2

3 Forkortelser Generelt Flypl. flyplass fk. ferjekai <fylkesnavn> gr. fylkesgrense g. gate/gata krk. kirke N, S, Ø, V himmelretning, nord, sør, øst, vest <Navn> st. stasjon, f.eks. Hamar st. P-plass parkeringsplass riksgr.<stedsnavn> Riksgrensen, angis med stedsnavn bak rkj. rundkjøring v. vei, veien eller veg, vegen x kryss Veger Europaveg E rv. Fylkesveg fv. Kommunal veg kv. Privat veg pv. Sideveg arm Modulvogntog L en er ikke tillatt for linkmodulvogntog. V en har begrenset tillatt til maks. 50 nn 50 i perioden 1.november mandag etter andre påskedag. påskedag. I Nordland, Troms og Finnmark gjelder tilsvarende tilsvarende fra 16. oktober til 30. april. 3

4 A Forskrift om bruksklasse, tillatt og tillatt for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveger) Fastsatt av Vegdirektoratet 22. mars 2019 med hjemmel i lov 18. juni om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 og delegeringsvedtak 24. november , jf. forskrift 25. januar om bruk av kjøretøy bokstav a. 1. liste for normaltransport Østfold - normaltransport E6 1) Riksgr. / Svinesund Akershus gr. / Smørbekk E6 Arm til Moss lufthavn Rygge E18 2) Riksgr. / Ørje Akershus gr. / Brekke 19 Patterød x E6/fv. 120 Moss fk. 21 Svinesundparken x E6 Halden N x fv Bergenhus x rv. 111 Akershus gr. / Krokedal 110 Jonsten rkj. Rakkestadsvingen x rv Øra Bergenhus x rv. 22/fv ) Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 og kjøretøybredde 2,60 tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute: E 6 riksgr. v/svinesund Svinesundsparken rv. 21 Svinesundsparken x veg til Helle (Haldenterminalen) Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane eller bil ved Haldenterminalen. 2) Vogntog med totallengde 24,00 m, kjøretøybredde 2,60 m og 60 tillates kjør ca. 5 km etter følgende rute: E 18 riksgr. v/ørje avkjøring Sletta terminal og retur 4

5 Akershus - normaltransport E6 Østfold gr. / Smørbekk Oslo gr. / Myrer E6 Oslo gr. / Tangerud Hedmark gr. / Budalen E16 Oppland gr. / Leirsjøen Lundbykrysset E16 Gardermoen Flypl. x E6 E16 Skibakk x E6/fv. 452 Hedmark gr. / Dysterud E16 Kjørbo x E18 Buskerud gr. / Sollihøgda E18 Østfold gr. / Brekka Oslo gr. / Mastemyr E18 Oslo gr. / Lysaker bru Buskerud gr. / Padderudvann E134 Vassum x E6 Buskerud gr. / Oslofjorden 4 Oslo gr. / Gjelleråsen Oppland gr. / Varpet 22 Hvam x E6 Østfold gr. / Krokedal 120 Mosesvingen x rv. 22 Skedsmovollen x E6 150 Oslo gr. / Granfosstunnelen Lysaker x E Oslo gr. / Robsrudenga x E6 Tangen N x rv Robsrudskogen rkj. Oslo gr. (Starv.) 163 Oslo gr. / Tangerud S Robsrud V x rv. 159 Oslo - normaltransport E6 Akershus gr. / Åsland Ryen Akershus gr. / Tangerud E6 Arm x E6 rkj. Ryen x arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru x E6 Sørenga x E18 E18 Akershus gr. / Mastemyr Akershus gr. / Lysaker bru E18 Arm til Vippetangen via Skippergt og Akershusstranda 4 Sinsen S V rkj. Fagerheimgt Sinsenkrysset Akershus / Gjelleråsen 150 Ring 3 Hovin (Ulvensplitten) x E6 Akershus gr. / Granfosstunnelen 159 Karihaugen x E6 Akershus gr. / Robsrudenga 162 Ring 1 Grønlia Vaterland Ø Filipstad x E Økern V x rv. 150 Akershus gr. / Tangerud 191 Trosterud x E6 Nylandskrysset x rv Arm x 191 Kjelsrud Alna (Alfasetv. til Terminalområdet) 5

6 Hedmark - normaltransport E6 Akershus gr. / Budalen Oppland gr. / Mjøsbrua E6 arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblis v.) E16 Akershus gr. / Dysterud riksgr. / Riksåsen 2 Riksgr. Magnor Kongsvinger S x E16 (Sundehjørnet) 2 Kongsvinger Ø x E16 (Hov) Glåmbrua Ø x rv. 25 (Elverum) 3 Kolomoen x E6 Trøndelag gr. / Gardli 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) 25 Hamar x fv. 222 Ånestad x rv Terningmoen x rv. 3 Riksgr./Bergulvkjølen Oppland - normaltransport E6 Hedmark gr. Trøndelag gr. E6 Arm til Lillehammer stasjon E6 Arm til Lillehammer sentrum x fv. 213 E16 Sogn og Fjordane gr. Buskerud gr. E16 Buskerud gr. Akershus gr. E136 Dombås x E6 Møre og Romsdal gr. 4 Akershus gr. Biri x E6 15 Otta x E6 Sogn og Fjordane gr. 15 Oppland gr./oppljostunnelen Stryn Kjøspollen x E39 Buskerud - normaltransport E16 Oppland gr. Akershus gr. E16 Nymoen Hov Oppland gr. E18 Akershus gr. Vestfold gr. E134 Bangeløkka Telemark gr. 7 Ve x E16 Gol Hordaland gr. 23 Akershus gr. Oslofjordtunnelen- Kjellstad 35 Haug (Langebru) Styggedal x E16 52 Gol V x rv. 7 Sogn og Fjordane gr. 282 Bangeløkka x E18/E134 Brakerøya x E18 6

7 Vestfold - normaltransport E18 Buskerud gr. Telemark gr. E18 Fokserød x E18 (x 41) Sandefjord lufthavn Torp 19 Horten fk. Undrumsdal x E18 (x 34) 40 Larvik fk. Revet x E18 Bommestad (x 45) Telemark - normaltransport E18 Vestfold gr. Aust-Agder gr. E134 Buskerud gr. Hordaland gr. E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Spesiell 28 12,40 Vågslidtunnelen avkj. E134 Vågsli Ø x pv. Prestegården Spesiell begrensning 3 aksellast E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Prestegården x pv.-avkj. Kjeladammen E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Spesiell 28 12,40 Vågslidtunnelen avkj. Kjeladammen avkj. E134 Vågsli V Spesiell begrensning 3 aksellast 9 Aust-Agder gr. Tallaksbru x E Skjelsvik x fv. 354 Seljord x E Aust-Agder gr. Brunkeberg x E Rugtvedt x E18 x Tangenv. (Breviksterminalen) Kjørholtx E18 Aust-Agder - normaltransport E18 Telemark gr. Vest Agder gr. 9 Vest-Agder gr. Telemark gr. 41 Vest-Agder gr. Telemark gr. 7

8 Vest-Agder - normaltransport E18 Aust-Agder gr. Kristiansand E39 Kristiansand Rogaland gr. 9 Kristiansand Aust-Agder gr. 41 Timenes x E18 Aust-Agder gr. 451 Kjevikv. x rv. 41 Kjevik Flypl. Rogaland - normaltransport E39 Vest-Agder gr. / Uran Stavanger Mortavika fk. E39 Arsvågen fk. Hordaland gr. / Fjon E39 Våland S x E39 Kiellandsmyr x rv. 509 E39 Arm Mortavika P-plass E39 Arm Arsvågen P-plass E134 Hordaland gr. / Fikse Haugesund lufthavn, Karmøy E134 Nygård Husøy Hamneterminal 13 Hove x E39 Hogstadkrossen x fv Hogstadkrossen Ims Høle krk x kv. BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv. 316 Vatnekrossen Hommeland og fv. 508 Hommeland Høle 13 Høle krk x kv. Lauvvik fk. Oanes fk. Torgerkrossen x rv Torgerkrossen x rv. 13 Hjelmeland Hordaland gr./uføreberget 42 Krossmoen x E39 Eie Nordsjøterminalen, Eigerøy 44 Skjæveland x fv. 325 Soma x E39 44 Soma x fv. 509 Stangeland (Stangeland skule) x E39/fv Forus N x E39 Solasplitten x E39 Tananger Sundekrossen Kiellandsmyr x E Arm Sømmevågen Stavanger lufthavn, Sola 8

9 Hordaland - normaltransport E16 Sogn og Fjordane gr. / Gudvangen Voss N (Ringheim rkj.) Vågsbotn x E39 E16 Nygårdstangen x E39 Vestre Strømkai x fv. 585 E16 Arm Sivle Stalheim/Brekke Bk ,40 Stalheimskleiva E16 Arm Bergen busst. Bergen st. E16 Arm til Permanenten E16 Arm Pauls krk x rv. 555 Permanenten Ø E39 Rogaland gr. / Fjon Sandvikvåg fk. Haljem fk. Vågsbotn x E16 Sogn og Fjordane gr. /Jernfjell E39 Arm Meatjønn aust Skjersholmane fk. E134 Telemark gr. / Ståvatn Rogaland gr. / Fikse E134 Arm Haukeli Midtlæger Bk ,40 E134 Arm Austmannali Nyastøl Bk ,40 E134 Arm Håradalen Seljestadjuv Spes. Spes. 12,40 Spesiell begrensning: 3,5 50 E134 Arm Langebø S Rullestadvatnet E134 Arm Åkrafjordtunet x arm Tjelmeland N x kv. E134 Arm Håland (Stordalsvatnet) 7 Buskerud gr./ Halne Brimnes Bu x rv. 13 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr. / Uføreberget Horda x E Jøsendal x E134 Bu Granvin x fv. 7 Voss N x E16 13 Vinje x E16 Sogn og Fjordane gr. / Vikafjell 13 Arm Kinsarvik Kinsarvik fk. 13 Arm Brynagjelet Sverresplass x E Nygårdstangen x E39 Beinastaden x fv Arm Nygårdstunnelen Dokkeskjærskaien Jekteviken x fv Arm Dokkeskjærskaien Nygård tunnelen 555 Arm Sartor terminal 580 Hopskrysset x E39 Bergen Lufthavn, Flesland 9

10 Sogn og Fjordane - normaltransport E16 Oppland gr./fossebakken Hordaland gr./gudvangen E39 Hordaland gr./jernfjell Oppedal fk. Lavik fk. Anda fk. Lote fk. Hjelle Kjøspollen x Rv.15 Møre og Romsdal gr./kvivsv. 5 Håbakken x E16 Fodnes fk. Mannheller fk. Fugleskjærskaia Florø 5 Kaupangsenteret x rv. 5 Kaupanger fk. 5 Lærdalsøyri x Rv.5 Lærdal fk. 13 Hordaland gr./vikafjellet Vangsnes fk. Dragsvik fk. 15 Oppland gr./oppljostunnelen Stryn Kjøspollen x E39 15 Eid krk x E39 Måløy S x fv Buskerud gr./eldrehaugen Borlaug x E16 55 Stedje rkj. rv. 5 (Sogndal) Hella fk. 55 Arm Fiksnes 651 Hjelle x E39 Møre og Romsdal gr./stigedalen Møre og Romsdal - normaltransport E39 Sogn og Fjordane gr. Kvivstunnelen Trøndelag gr. Vinjefjorden E39 Arm til Festøya fk. E39 Arm til Greifsneset E39 Arm til Molde lufthavn, Årø E136 Oppland gr. Stuguflåten Remmem- Spjelkavika Skutvika 70 Trøndelag gr. Gråura Sunndalsøra Bergsøya-Kristiansund, Piren 651 Sogn og Fjordane gr. Stigedalen Volda 658 Ålesund Ø x E136 Ålesund lufthavn, Vigra 658 Arm til Flatholmen 681 Flyplasskrysset x rv. 70 Kristiansund lufthavn, Kvernberget 10

11 Trøndelag - normaltransport E6 Oppland gr. Nordland gr. E6 Bakke bru V Brattørbrua E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Gryta x fv. 910 E6 Arm Fossheim Bjørset E6 Arm Vist Gevika E14 Stjørdal x E6 riksgr. Sverige E39 Klett x E6 Møre og Romsdal gr. / Engdalen 3 Hedmark gr. Ulsberg x E6 70 Oppdal x E6 Møre og Romsdal gr. / Gråura 706 Okstadbakken x E6 x Rotvoll x E6 706 Steinberget rkj. Ilaparken rkj. 706 Sluppen bru 706 Sluppen bru- Sluppenv. Ø x E6 706 Havneg. rkj. NSB rampe Nordland - normaltransport E6 Trøndelag gr. / Smalvatnet Troms gr. / Gratangseidet E6 Arm Båfjellmo bru x arm Båfjellmo bru x rv. 73 E6 Arm Mobekk bru x kv. Mo jernbanest E6 Arm Fauske st E6 Arm Fauske N Fauske godst x kv. E6 Arm Fagerneskaia (Narvikterminalen) E6 Arm Narvik Narvik st E10 Riksgr. Bjørnfjell Troms gr./langvatnet E10 Troms gr./sandtorg Lødingen x rv. 85 E10 Lødingen x rv. 85 Troms gr./austerdalen E10 Troms gr./sørdalstunnelen Å P-plass E10 Arm Moskenes fk. E12 Tverrånes x E6 Umbukta riksgr. 12 Tverrånes x E6 Vikaåsen Toranes kai 73 Båfjellmo x E6 riksgr. Krutvatn 77 Storjord x E6 riksgr. Graddis 80 Fauske rkj. E6 Bodø lufthavn 80 Stormyra x rv. 80 jernbanest. Bodø fk. 85 Bognes x E6 Kåringen x E10 85 Troms gr./austpollen Sortland bru x fv Sommerset x E6 Sætran x E6 833 Nautå bru x E10 Evenes Flypl. 11

12 Troms - normaltransport E6 Nordland gr. / Gratangseid Finnmark gr. / Alteidet E8 Riksgr. Galgujavri x rv. 862 Terjevika E8 Arm Sandvikeid Ramfjordnes E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen E8 Arm til Tromsøysundv./fv. 53 E10 Nordland gr. /Langvatnet Nordland gr./sandtorg E10 Nordland gr./austerdalen Gullesfjordbotn rkj. rv. 85 E10 Gullesfjordbotn rkj. rv. 85 Nordland gr./sørdalstunnelen E10 Arm til gml Lilleng fk. E10 Arm til gml Steinsland fk. 83 Kjeldsund bru V rkj. rv. 83 Sama rkj. fv. 867/fv Bogvika x E6 Sortland N 85 Nordland gr. / Austerdalen Gullesfjordbotn rkj. E Andselv rkj. E6 Bardufoss lufthavn 862 Terjevika rkj. E8 Tromsø lufthavn 862 Gjæverbukta rkj. rv. 862 rkj. Ringsv. x ved Jekta Finnmark - normaltransport E6 Troms gr. / Alteidet Kirkenes nye kai E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai E45 Gakori x E6 riksgr. Kivilompolo E69 Olderfjord x E6 Nordkapp E69 Arm til Honningsvåg E75 Riksgr. Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai E75 Arm Vadsø gravpl x E6 Vadsø ds-kai E105 Bjørkheim x E6- Storskog tollst. 92 Riksgr. Karigasniemi Gievdneguoikka 94 Skaidi x E6 Hammerfest kai 94 Havnev. (fv. 94) Leirvikabasen 881 Elvebakken x E6 Alta lufthavn 887 Høybuktmoen V x E6 Kirkenes lufthavn 892 Lakselv x E6/ Banak Flypl. 893 Nedre Neiden x E6 riksgr. Neiden 12

13 2. liste for transport av tømmer Østfold - tømmertransport E6 Riksgr. / Svinesund Akershus gr. / Bk ,00 Smørbekk E18 Riksgr. / Ørje Akershus gr. / Brekke Bk ,00 19 Patterød x E6/fv. 120 Moss fk. Bk ,00 21 Svinesundparken x E6 Halden x fv. 22 Bk ,00 22 Bergenhus x rv. 111 Homstvedt x E18 Bk ,00 22 Laugslett x E18 Akershus gr./krokedal Bk , Jonsten x E6/fv. 118 Rakkestadsvingen Bk ,00 x rv Øra Bergenshus x rv. 22/fv. 124 Bk ,00 Akershus - tømmertransport E6 Østfold gr. / Smørbekk Oslo gr. / Myrer Bk ,00 E6 Oslo gr. / Tangerud Hedmark gr. / Bk ,00 Budalen E16 Oppland gr. / Leirsjøen Lundebykrysset Bk ,00 E16 Gardermoen Flypl. x E6 Bk ,00 E16 Skibakk x E6/fv. 452 Hedmark gr. / Bk ,00 Dysterud E16 Kjørbo x E18 Buskerud gr. / Sollihøgda Bk ,00 E18 Østfold gr. / Brekka Vinterbro x E6 Bk ,00 E18 Vinterbro x E6 Oslo gr. Mastemyr Bk ,00 E18 Oslo gr. / Lysaker bru Buskerud gr. / Bk ,00 Padderudvann E134 Vassum x E6 Buskerud gr. / Oslofjorden Bk ,00 4 Oslo gr. / Gjelleråsen Oppland gr. / Bk ,00 Varpet 22 Hvam x E6 Østfold gr. / Krokedal Bk , Mosesvingen x rv. 22 Skedsmovollen x Bk ,00 E6 150 Oslo gr. / Granfosstunnelen Lysaker x Bk ,00 E Oslo gr. / Robsrudenga x E6 Tangen N x Bk ,00 rv Robsrudskogen rkj. Oslo gr. (Starv.) Bk , Oslo gr. / Tangerud S Postterminalen Robsrud Robsrud V x rv. 159 Bk ,00 13

14 Oslo - tømmertransport E6 Akershus gr. / Åsland Ryen Akershus Bk ,00 gr. / Tangerud E6 Arm x E6 rkj. Ryen x arm E6 Bk ,00 Gamlebyen(Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru x E6 Sørenga x E18 Bk ,00 E18 Akershus gr. / Mastemyr x E6 Sørenga Bk ,00 E18 Sørenga x E6 Akershus gr. / Lysaker bru Bk ,00 E18 Arm til Vippetangen via Skipperg. og Bk ,00 Akershusstranda 4 Sinsen S V rkj. Fagerheimgt Sinsenkrysset 4 Sinsenkrysset Akershus gr. / Bk ,00 Gjelleråsen 150 Ring 3 Hovin (Ulvensplitten) x E6 Bk ,00 Akershus gr. / Granfosstunnelen 150 Rampe Sinsen SV rkj. Fagerheimgt Sinsenkrysset 150 Rampe Sinsenkrysset Akershus gr. / Bk ,00 Gjelleråsen 159 Karihaugen x E6 Akershus gr. / Bk ,00 Robsrudenga 162 Ring 1 Grønlia -Vaterland Ø Filipstad x E Økern V x rv. 150 Akershus gr. Bk ,00 Tangerud x E6 191 Trosterud x E6 Nylandskrysset x rv. 163 Bk , Arm x rv. 191 Kjelsrud Alna (Alfasetv.. til Terminalområdet) Bk ,00 Hedmark - tømmertransport E6 Akershus gr. / Budalen Oppland gr. / Bk ,00 Mjøsbrua E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblis Bk ,00 v.) E16 Akershus gr. / Dysterud riksgr. / Bk ,00 Riksåsen 2 Riksgr. Magnor Kongsvinger S x E16 Bk ,00 (Sundehjørnet) 2 Kongsvinger Ø x E16 (Hov) Glåmbrua Ø Bk ,00 x rv. 25 (Elverum) 3 Kolomoen x E6 Trøndelag gr. / Gardli Bk ,00 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk ,00 25 Hamar x fv. 222 Ånestad x rv. 3 Bk ,00 25 Terningmoen x rv. 3 riksgr./bergulvkjølen Bk ,00 14

15 Oppland - tømmertransport E6 Hedmark gr. Trøndelag gr. Bk ,00 E6 Arm til Lillehammer stasjon Bk ,00 E6 Arm til Lillehammer Sentrum x fv. 213 Bk ,00 E16 Sogn og Fjordane gr. Buskerud gr. Bk ,00 E16 Buskerud gr. Akershus gr. Bk ,00 E136 Dombås x E6 Møre og Romsdal gr. Bk ,00 4 Akershus gr. Biri x E6 Bk ,00 15 Otta x E6 Sogn og Fjordane gr. Bk ,00 Buskerud - tømmertransport E16 Akershus gr. Oppland gr. Bk ,00 E16 Nymoen Hov Oppland gr. Bk ,00 E18 Akershus gr. Vestfold gr. Bk ,00 E134 Bangeløkka Telemark gr. Bk ,00 7 Ve Gol Hordaland gr. Bk ,00 23 Akershus gr. Oslofjordtunnelen Kjellstad Bk ,00 35 Haug (Langebru) Styggedal x E16 Bk ,00 52 Gol V x rv. 7- Tuv Ø Bk ,00 52 Tuv Ø Sogn og Fjordane gr. Bk , Bangeløkka x E18/E134 over Strømsø Bk ,00 bru til x kommunal veg til Holmen kai 282 Holmen bru (Bragernesløpet) Brakerøya Bk ,00 x rv. 283 Omkj. Holmen bru: fv. 282/fv. 283: Bangeløkka Øvre Sund Brakerøya x E18/ rv. 282 Bk ,00 Vestfold - tømmertransport E18 Buskerud gr. Telemark gr. Bk ,00 E18 Fokserød x E18 (x 41) Sandefjord Bk ,00 lufthavn Torp 19 Horten fk. Undrumsdal x E18 (x 34) Bk ,00 40 Larvik fk. Revet x E18 Bommestad (x 45) Bk ,00 15

16 Telemark - tømmertransport E18 Vestfold gr. Aust-Agder gr. Bk ,00 E134 Buskerud gr. Hordaland gr. Bk ,00 E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Spesiell 28 12,40 Vågslidtunnelen avkj. E134 Vågsli Ø x pv. Prestegården Spesiell begrensning 3 aksellast E134 Prestegården x pv.-avkj. Kjeladammen E134 Omkjøringsveg/Turistveg over Spesiell 28 12,40 Vågslidtunnelenx avkj. Kjeladammen avkj. E134 Vågsli V Spesiell begrensning 3 aksellast 9 Aust-Agder gr. Tallaksbru (x E134) Bk ,00 36 Skjelsvik x fv. 354 Seljord x E134 Bk ,00 41 Aust-Agder gr. Brunkeberg x E134 Bk ,00 41 Arm Karlsrud Sundet (Sundkil bru) Bk , Rugtvedt x E18 x Tangenv. (Breviksterminalen) Kjørholt x E18 Bk ,00 Aust-Agder - tømmertransport E18 Telemark gr. Vest Agder gr. Bk ,00 9 Vest-Agder gr. Telemark gr. Bk ,00 41 Vest-Agder gr.-telemark gr. Bk ,00 Vest-Agder - tømmertransport E18 Aust-Agder gr. Kristiansand Bk ,00 E39 Kristiansand Rogaland gr. Bk ,00 9 Kristiansand Aust-Agder gr. Bk ,00 41 Timenes x E18 x fv. 2 Bk ,00 41 x fv. 2 rv. 451 (over Kjevik bru) Bk ,00 41 x rv. 451 Aust-Agder gr. Bk , Kjevikv. x rv. 41 Kjevik Flypl. Bk ,00 16

17 Rogaland - tømmertransport E39 Vest-Agder gr. / Uran Mortavika fk. Bk ,00 E39 Arsvågen fk. Hordaland gr. / Fjon Bk ,00 E39 Våland S x E39 Kiellandsmyr x rv. 509 Bk ,00 E39 Arm Mortavika P-plass Bk ,00 E39 Arm Arsvågen P-plass Bk ,00 E134 Hordaland gr. / Fikse Karmsund bru N Bk ,00 E134 Karmsund bru Bk ,00 E134 Karmsund bru S Haugesund lufthavn Bk ,00 Karmøy E134 Arm Nygård Husøy Hamneterminal Bk ,00 13 Hove x E39 Hogstadkrossen Bk ,00 13 Hogstadkrossen Ims Høle krk x kv. BkT ,40 Omkjøring vogntog: fv. 316 Vatnekrossen Hommeland og fv. 508 Hommeland Høle 13 Høle krk x kv. Lauvvik fk. Bk ,00 13 Oanes fk. Torgerkrossen x fv. 13 Bk ,00 Vindsvik 13 Vindsvik Nesflaten x fv. 691 Bk ,00 13 Nesflaten x fv. 691 Hordaland BK ,50 gr./uføreberget 42 Krossmoen x E39 Eie Holeviga Bk ,00 Nordsjøterminalen, Eigerøy 44 Skjæveland x fv. 325 Soma x E39 Bk ,00 44 Stangeland (Stangeland skule) x E39 Soma (Soma gravlund) x rv. 44 Bk , Forus N x E39 Solasplitten Tananger Kiellandsmyr x E Arm Sømmevågen Stavanger lufthavn, Sola Bk ,00 Bk ,00 17

18 Hordaland - tømmertransport E16 Sogn og Fjordane gr. / Gudvangen Bk ,00 Vågsbotn x E39 E16 Nygårdstangen x E39 Vestre Strømkai x fv. 585 E16 Arm Sivle x E16 Stalheim/Brekke x E16 Bk ,40 (Stalheimskleiva) E16 Arm Bergen busst. Bergen st. E16 Arm til Permanenten E16 Arm Pauls krk x rv. 555 Permanenten Ø E39 Rogaland gr. / Fjon Sandvikvåg fk. Bk ,00 Haljem fk. Vågsbotn Knarvik x fv. 57 E39 Knarvik x fv. 57 Romarheim x fv. 569 Bk ,00 E39 Romarheim x fv. 569 Sogn og Fjordane Bk ,00 gr./jernfjell E39 Arm Meatjønn aust x E39 Bk ,00 Skjersholmane fk. E134 Telemark gr. / Ståvatn Jøsendal (Skare) Bk ,00 x rv. 13 Rogaland gr. / Fikse E134 Arm Haukeli Midtlæger Bk ,40 E134 Arm Austmannali Nyastøl Bk ,40 E134 Arm Håradalen Seljestadjuv Spes. Spes. 12,40 Spesiell begrensning: 3,5 E134 Arm Langebø S Rullestadvatnet E134 Arm Åkrafjordtunet Tjelmeland N x kv. E134 Arm Håland (Stordalsvatnet) 7 Buskerud gr./ Halne Eidfjord x fv. 103 Bk ,00 7 Eidfjord x fv. 103 Brimnes fk. Bu x rv. Bk ,00 13 (Hardangerbrua) 13 Rogaland gr. / Uføreberget Horda x E Jøsendal x E134 Bu x rv Bu x rv. 7 Granvin x fv. 7 Voss N Bk ,00 (Ringheim rkj.) x E16 13 Vinje x E16 Voss fjellandsby 13 Voss fjellandsby x rv. 13 Sogn og fjordane gr. / Vikafjell 13 Arm Kinsarvik x rv. 13 Kinsarvik fk. 13 Arm Brynagjelet x rv. 13 Sverresplass x E Nygårdstangen x E39 Puddefjordsbrua Bk ,00 Ø 555 Puddefjordsbrua Bk , Puddefjordsbrua V Sotrabrua Ø Bk , Sotrabrua Bk , Sotrabrua V Beinastaden x fv. 561 Bk , Arm Nygårdstunnelen Bk ,00 Dokkeskjærskaien Jekteviken x fv Arm Dokkeskjærskaien Nygårdstunnelen Bk , Arm Sartor terminal 580 Hopskrysset x E39 Flesland Bk ,00 18

19 Sogn og Fjordane - tømmertransport E16 Oppland gr. / Fossebakken Flåm x fv. Bk , E16 Flåm x fv. 245 Gudvangatunnelen Bk ,00 Gudvangen x fv. 241 E16 Gudvangen x fv. 241 Hordaland gr. / Bk ,00 Gudvangen E39 Hordaland gr. / Jernfjell Oppedal fk. Bk ,00 Lavik fk. Anda fk. Lote fk. Hjelle Kjøspollen x rv. 15 Møre og Romsdal gr./kvivsv. 5 Håbakken x E16 Fodnes fk. Mannheller Bk ,00 fk. Loftesnes bru Ø 5 Loftesnes bru Bk ,00 5 Loftesnes bru V Skei Førde Bk ,00 Fugleskjærskaia Florø 5 Arm Kaupangsenteret Kaupanger fk. Bk ,00 5 Arm Lærdalsøyri Lærdal kai Bk ,00 13 Hordaland gr. / Vikafjellet Vangsnes fk. Dragsvik fk. 15 Oppland gr./ Oppljostunnelen Stryn Bk ,00 Kjøspollen x E39 15 Eid krk. x E39 Måløy N x fv. 616 Bk ,00 52 Buskerud gr./ Eldrehaugen Borlaug x Bk ,00 E16 55 Stedje rkj. rv. 5 (Sogndal) Leikanger Bk ,00 (hurtigbåtkaien) 55 Leikanger (hurtigbåtkaien) Hella fk. 55 Arm Fiksnes 651 Hjelle x E39 Møre og Romsdal gr./stigedalen 19

20 Møre og Romsdal - tømmertransport E39 Sogn og Fjordane gr. Kvivstunnelen Bk ,00 Trøndelag gr. Vinjefjorden E39 Arm til Festøya fk. Bk ,00 E39 Arm til Grifsneset Bk ,00 E39 Arm til Molde lufthavn, Årø Bk ,00 E136 Oppland gr. Stuguflåten Remmem Bk ,00 Spjelkavika Skutvika 70 Trøndelag gr. Gråura Romfobrua SØ Bk ,00 70 Romfobrua SØ Elvarhøy x fv. 313 Bk ,00 70 Elvarhøyx fv. 313 Sunndalsøra Bk ,00 Bergsøya-Kristiansund, Piren 651 Sogn og Fjordane gr. Stigedalen Volda x Bk ,00 E Ålesund Ø x E136- Ålesund lufthavn, Bk ,00 Vigra 658 Arm til Flatholmen Bk , Flyplasskrysset x rv. 70 Kristiansund lufthavn, Kvernberget Bk ,00 20

21 Trøndelag - tømmertransport E6 Oppland gr. Nordland gr. Bk ,00 E6 Bakke bru V Brattørbrua E6 Brattørbrua Bk ,50 E6 Brattørbrua Gryta x fv. 910 E6 Arm Fossheim- Bjørset Bk ,00 E6 Vist Gevika Bk ,00 E14 Stjørdal x E6 riksgr. Sverige Bk ,00 E39 Klett x E6 Møre og Romsdal gr. / Bk ,00 Engdalen 3 Hedmark gr. Ulsberg x E6 Bk ,00 70 Oppdal x E6 Møre og Romsdal gr. / Bk ,00 Gråura 706 Okstadbakken x E6 x Rotvoll x E6 Bk , Steinberget rkj. Ilaparken rkj. Bk , Sluppen bru- Sluppenv. Ø x E6 706 Havneg. rkj. NSB rampe Bk ,00 21

22 Nordland - tømmertransport E6 Trøndelag gr. / Smalvatnet Båfjellmo Bk ,00 (Trofors) x rv. 73 E6 Båfjellmo (Trofors) x rv. 73 Mo i Rana x Bk ,00 E12 E6 Mo i Rana x E12 Salten verk Bk ,00 E6 Salten verk Sætran x rv. 827 Bk ,00 E6 Sætran x rv. 827 Fagernes rkj. x Bk ,00 Narvikterminalen E6 Narvikterminalen Bjerkvik rkj. E10 (over Bk ,00 Hålogalandsbrua) Troms gr./ E6 Arm Båfjellmo x E6 x rv. 73 Bk ,00 E6 Arm Mobekk bru x kv. Mo jernbanest Bk ,00 E6 Arm Fauske st Bk ,00 E6 Arm Fauske N Fauske godsterminal x Bk ,00 kv. E6 Arm Fagerneskaia Bk ,00 E6 Arm Narvik Narvik st. Bk ,00 E6 Arm (Rombaken E6) Osnes x E6 Bk ,00 Trældal x E10 E10 Riksgr. Bjørnfjell Bjerkvik rkj. x E6 Bk ,00 Troms gr./langvatnet E10 Troms gr./sandtorg Lødingen x rv. 85 Bk ,00 E10 Lødingen x rv. 85 Troms Bk ,00 gr./austerdalen E10 Troms gr./sørdalstunnelen Svolvær fk. Bk ,00 E10 Svolvær fk. Å P-plass Bk ,00 E10 Arm Moskenes fk. Bk ,00 E12 Tverrånes x E6 Umbukta riksgr. Bk ,00 12 Tverrånes x E6 Vikaåsen Toranes kai Bk ,00 73 Båfjellmo (Trofors) x E6 riksgr. Krutvatn Bk ,00 77 Storjord x E6 riksgr. Graddis 80 Fauske rkj. E6 Bodø lufthavn Bk ,00 80 Stormyra x rv. 80 jernbanest. Bodø fk. Bk ,00 85 Bognes x E6 Kåringen x E10 Bk ,00 85 Troms gr./austpollen Sortland bru x fv. Bk , Sommerset x E6 Sætran x E6 Bk , Nautå bru x E10 Evenes Flypl. Bk ,00 22

23 Troms - tømmertransport E6 Nordland gr. / Gratangseid Setermoen Bk ,00 rkj. Fv. 847 Storslett x fv. 352 E6 Nordreisa bru I og II BK ,00 E6 Storslett x fv. 865 Finnmark gr. / Bk ,00 Alteidet E6 Rampe Olderbakken x E8 Bk ,00 E8 Riksgr. Galgujavri rkj. rv. 862 Terjevika Bk ,00 E8 Arm Sandvikeid Ramfjordnes E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen E8 Arm til x E8 Tromsøysundv. / fv. 53 Bk ,00 E10 Nordland gr. /Langvatnet Lille Skånland Bk ,00 rasteplass E10 Lille Skånland rasteplass Nordland gr. / Bk ,00 Sandtorg E10 Nordland gr./austerdalen Bk ,00 Gullesfjordbotn rkj. rv. 85 Nordland gr./sørdalstunnelen E10 Arm til Lilleng fk. Bk ,00 E10 Arm til Steinsland fk. Bk ,00 83 Kjeldsund bru V rkj. E10 Sama rkj. fv. Bk ,00 867/fv Gullesfjordbotn rkj. E10 Nordland Bk ,00 gr./langvatnet 853 Andselv rkj. E6 Bardufoss lufthavn Bk , Terjevika rkj. E8-Trømsø lufthavn Bk , Gjæverbukta x rv. 862 rkj. Ringv. x ved Jekta Bk ,00 23

24 Finnmark - tømmertransport E6 Troms gr. / Alteidet Olderfjord x E69 Bk ,00 E6 Olderfjord x E69 Lakselv x rv. 892/fv. Bk ,00 98 E6 Lakselv x rv. 892/fv. 98 Tana bru V x Bk ,00 fv. 98 E6 Tana bru Bk ,00 E6 Tana bru Ø Kirkenes nye kai Bk ,00 E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk ,00 E45 Gakori x E6 Riksgr. Kivilompolo Bk ,00 E69 Olderfjord x E6 Nordkapp Bk ,00 E69 Arm til Honningsvåg Bk ,00 E75 Riksgr. Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai Bk ,00 NB! Ikke over Tana bru (E6) E75 Arm Vadsø gravpl x E6 Vadsø ds-kai Bk ,00 E105 Bjørkheim rkj. E6- Storskog tollst. Bk ,00 92 Riksgr. Karigasniemi Gievdneguoikka x Bk ,00 rv Skaidi x E6 Hammerfest kai Bk ,00 94 Havnev. (fv. 94) Leirvikabasen Bk , Elvebakken x E6 Alta lufthavn Bk , Høybuktmoen x E6 Kirkenes lufthavn Bk , Lakselv kryss x E6 Banak Flypl. Bk , Nedre Neiden x E6 riksgr. Neiden Bk ,00 24

25 3. liste for modulvogntog Østfold - modulvogntog Riks -veg Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog 50 (V) E6 Riksgr. / Svinesund Akershus gr. / Smørbekk E18 Riksgr. / Ørje Akershus gr. / Brekke 19 Patterød x E6/rv. 120 Moss fk. 21 Svinesundparken x E6 Halden N x fv x E18 (Laugslettkrysset) Kirkev. 2A (Trøgstad) 110 Jonsten x E6/fv. 118 Rakkestadsvingen x rv x kv. Ørav. Rudskogen Næringspark 25

26 Akershus - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) E6 Østfold gr. / Smørbekk Oslo gr. / Myrer E6 Oslo gr. / Tangerud Hedmark gr. / Budalen E16 Oppland gr./leirsjøen Herva L Rkj. x fv. 469 E16 Herva Rkj. x fv. 469 Lundebykrysset E16 Gardermoen Flypl. x E6 E16 Skibakk x E6/fv. 452 Hedmark gr. / Dysterud E16 Kjørbo x E18 Buskerud gr. /Sollihøgda E18 Østfold gr. / Brekka Vinterbro x E6 E18 Oslo gr. / Lysaker bru Buskerud gr. / Padderudvann 4 Oslo gr. / Gjelleråsen Oppland gr. / Varpet 22 Hvam x E6 x fv. 383 (Trondheimsv.) 22 Mosesvingen x rv. 120 x fv. 170 Kringen 120 Mosesvingen x rv. 22 Skedsmovollen x E6 150 Oslo gr./granfosstunnelen x E18 Lysaker 159 Oslo gr. / Robsrudenga x E6 Tangen N x rv Postterminalen Robsrud V x rv (V) 26

27 Oslo - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Akershus gr. / Åsland Ryen Akershus gr. / Tangerud E6 Arm x E6 rkj. Ryen x arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) E6 Arm Alnabru x E6 Sørenga x E18 E18 Sørenga x E6 Akershus gr. / Lysaker bru E18 Kongshavn x E6 Kong Håkon 5 s g. x pv. 4 Sinsen x rv. 150 Akershus / Gjelleråsen 150 «Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) x E6 rv. 4 Sinsen Akershus gr./granfosstunnelen 159 Karihaugen x E6 Akershus gr. / Robsrudenga 163 Økern V x rv. 150 x kv. Jernkroken 163 «Ring 3» x rv. 150 Selma Ellefsens vei x kv. 191 Trosterud x E6 Nylandskrysset x rv Arm x 191 Kjelsrud Alna (Alfasetv. til Terminalområdet) 27

28 Hedmark - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Akershus gr. / Budalen Oppland gr. / Mjøsbrua E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblis v.) E16 Akershus gr. / Dysterud Kongsvinger Ø x rv. 2(Hov) 2 Riksgr. Magnor Kongsvinger S x E16 (Sundehjørnet) 2 Kongsvinger Ø x E16 (Hov) Glåmbrua Ø x rv. 25 (Elverum) 3 Kolomoen x E6 Trøndelag gr./gardli 25 Hamar x E6 Ånestad x rv Terningmoen x rv. 3 riksgr./bergulvkjølen Oppland - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Hedmark gr./mjøsbrua Trøndelag gr. E16 Toso x fv. 241 Akershus gr. E16 Begnavn. x fv.226 Buskerud gr. E136 Dombås Møre og Romsdal gr. 4 Akershus gr. Biri x E6 15 Otta x E6 Skansen rkj kv. Skansen 28

29 Buskerud - modulvogntog Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E16 Oppland gr Nes i Ådal - Akershus gr Sollihøgda E16 Oppland gr - Akershus gr E18 Akershus gr. Vestfold gr. E134 Bangeløkka x rv. 282 E134 x E18 (Bangeløkka) Kongsberg Telemark gr. 7 Ve x E16-Gol V 7 Gol V-Torpo V L 23 x rv. 282 (Amtmannssvingen) Røykenv Lerberg x E134 Vikersund x fv Brakerøya x E18 x kv. Bk ,25 Kjerraten 282 Bangeløkka x E18/E134 Strømsø bru x kv. til Holmen kai Omkj. Holmen bru: fv. 282/fv. 283: Bangeløkka Øvre Sund Brakerøya x E18/ rv. 282 Vestfold - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E18 Buskerud gr. Telemark gr. E18 Fokserød x E18 (x 41) Sandefjord lufthavn Torp 19 Horten fk. Undrumsdal x E18 (x 34) 40 Larvik fk. Revet x E18 Bommestad (x 45) 29

30 Telemark - modulvogntog Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E18 Vestfold gr. Aust-Agder gr. E134 Buskerud gr. Tuven x rkj. kv. Tuvenbøygen 36 x E18 Skjelsvik x kv Kjørbekkdalen 36 Kjørbekkdalen x kv. x rkj. L fv.357 Moflata 354 Rugtvedt x E18 x Tangenv. (Breviksterminalen) Kjørholt x E18 Aust-Agder - modulvogntog Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E18 Telemark gr. Vest Agder gr. 41 Tollnes x kv 1018 Birkeland L nord x pv Scanflex Vest-Agder - modulvogntog Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E18 Aust-Agder gr. Kristiansand E39 Kristiansand kai kv. (Mjåvannsv.) E39 E39V x Rigedalen (Rigekrysset) 9 Kristiansand Augland x fv

31 Rogaland - modulvogntog Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) Ingen strekninger Hordaland - modulvogntog Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) Ingen strekninger Sogn og Fjordane - modulvogntog Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) Ingen strekninger Møre og Romsdal - modulvogntog Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) Ingen strekninger 31

32 Trøndelag - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Oppland gr. Omkjøringsv. Asp x fv. 17 E6 Ramper fra E6 i Hommelvik E6 Arm til Værnes E14 Stjørdal x E6 riksgr. Storlien E39 Klett x E6 Gjølme x fv. 710 L 3 Hedmark gr. Ulsberg x E6 706 Okstadbakken x E6 x Rotvoll x E6 Nordland - modulvogntog Bruks - klasse Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Trøndelag gr. Båfjellmo (Trofors) E6 Tverrånes rkj. E12 rkj. kv. Industriparkv. E6 Kontrollstasjon Mo i Rana Industriveien - Storforshei x Ørtfjellveien E6 Narvikterminalen Bjerkvik rkj. E10 (over Hålogalandsbrua) Troms gr. E10 Riksgr. Bjørnfjell Bjerkvik rkj E6 Troms gr. E12 Tverrånes rkj. E6 Umbukta riksgr. 12 Tverrånes rkj. E6 Vikaåsen Toranes kai 73 Båfjellmo (Trofors) x E6 riksgr. Krutvatn L V L V 32

33 Troms - modulvogntog Riks -veg Finnmark - modulvogntog Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Nordland gr. Nordkjosbotn BK ,25 L V kontrollstasjon E6 Nordkjosbotn kontrollstasjon Nordkjosbotn x E8 E6 Nordkjosbotn x E8 Olderbakken x E8 E6 Olderbakken x E8 Skibotnterminalen E8 Riksgr. Galgujavri rkj. rv. 862 Terjevika E10 Nordland gr. Lille Skånland L V rasteplass 862 Terjevika x E8 Tromsø lufthavn Riks -veg Bruks - klasse Gjelder ikke linkmodul vogntog (L) 50 (V) E6 Karasjok x rv. 92 Lakselv x fv. 98 E6 Tana bru V x fv. 98 Tana bru Ø x Bk ,25 fv. 890 E6 Tana bru Ø x fv. 890 x E75 Varangerbotn E6 Varangerbotn x E75 Kirkenes Hurtigrutekai E45 Riksgr. Finland Kivilompolo omlastingsplass (300 m inn på Norsk side) E75 Riksgr. Finland/Utsjoki-Tana bru x fv. 98 E75 Varangerbotn x E6 Vardø kai E10 5 Bjørkheim rkj. E6 Storskog tollst. 92 Riksgr. Karigasniemi Karasjok x E6 892 Lakselv kryss x E6 Banak Flypl. 893 Nedre Neiden x E6 riksgr. Neiden 4. Ikrafttredelse Denne forskrift trer i kraft 1. april Samtidig oppheves forskrift 21. september om bruksklasse, tillatt og tillatt for normaltransport, tømmertransport og kjøring med modulvogntog på riksveg (Vegliste riksveg). 33

34 B Utdrag fra forskrift om bruk av kjøretøy kap. 5 aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg Forskrift om bruk av kjøretøy a. Aksellasttabell: Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjon på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i tabell 1. Aktuell aksellast kan begrenses ut fra det som er angitt i kjøretøyets vognkort. Tabell 1 Tonn Aksel/ Akselavstand i Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 akselkombinasjon Aksellast (frirullende hjul) Aksellast drivaksel 11, Last fra to aksler 1,30 1, , (boggi) 1,20 1, (boggi) 0,80 1, ,5 11,5 8,5 Under 0, Trippelboggi 1,30 1, ,00 1, Under 1, ,5 bare på én drivaksel 2 19 på motorvogn når drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring iht. direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 3 Begge avstander 4 En eller begge avstander b. Fordeling av lasten i boggi eller trippelboggi: I akselkombinasjoner med to eller tre aksler må ikke vekten fra noen aksel overskride den aksellast som er tillatt etter tabellen under a. c. Buss: Aksellasten for buss med luftfjæring eller tilsvarende fjæring, jf. fotnote 2 til aksellasttabellen under a, kan økes med 1 på veger i Bk8 og høyere, men ikke ut over 11,5 på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2, men ikke ut over 14 i Bk8 og T8 og 19 i Bk10. 34

35 for enkeltkjøretøy på offentlig veg Forskrift om bruk av kjøretøy Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de forskjellige bruksklasser er angitt i tabell 2. Aktuell tillatt kjøretøyvekt kan begrenses ut fra aksellasttabellen (tabell 1) og det som er angitt i kjøretøyets vognkort. Tabell 2 Kjøretøyvekttabell Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Kjøretøytype Motorvogn med 2 aksler unntatt buss Buss med 2 aksler 19, Motorvogn med 3 aksler Motorvogn med 4 mindre enn 5, aksler og flere 1,2,3 og avstand fra m 5,40 m 5,59 m første til siste aksel 5,60 m 5,79 m ,80 m eller større Leddbuss Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med aksler eller flere Påhengsvogn/ semitrailer med 1 aksel Påhengsvogn/ semitrailer med aksler 4 Semitrailer med 2 aksler i avstand over ,79 m med tvillingmonterte hjul der siste akselen er tvangsstyrt 4,5 Påhengsvogn/ semitrailer med 3 aksler og flere 4 Semitrailer med boggi med boggiavstand 1,30 1,79 m og en etterfølgende tvangsstyrt 5 aksel i avstand over 1,79 m, og der minst de faste akslene har tvillingmonterte hjul Både fotnote 2 og 3 må være oppfylt. Hvis ikke, er tillatt vekt som for 3-akslet motorvogn. 2 Under forutsetning av at drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring i henhold til direktiv 96/53/EF, eller hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overstiger 9,5 t 3 Under forutsetning av 2 styrende aksler der den ene kan være friksjonsstyrt 4 Sum aksellast 5 Tvangsstyring er et system der tilhengerens aksler styres automatisk når vinkelen mellom lengdeakslene på bil og tilhenger endres. Joystick- og friksjonsstyring er ikke å betrakte som tvangsstyring. 6 Dersom fotnote 2 er oppfylt, økes tillatt for motorvogn som bruker alternativt drivstoff med den ekstra vekt som kreves for den alternative drivstoffteknologien, inntil 1. 7 For motorvogn som bruker alternativt drivstoff økes tillatt med den ekstra vekt som kreves for den alternative drivstoffteknologien, inntil 1. 35

36 aktuell for vogntog på offentlig veg Forskrift om bruk av kjøretøy a. aktuell for de forskjellige vogntog på de forskjellige bruksklasser er oppført i tabell 3a og 3b og er avhengig av minsteavstanden. Med minsteavstand menes avstanden fra bakerste aksel på motorvogn til fremste aksel på tilhenger. b. Motorvognens og tilhengerens tillatte aktuelle vekter begrenses eventuelt av aksellasttabellen, tabell 1, kjøretøyvekttabellen, tabell 2 og tillatte vekter etter vognkortet. Vogntogvekten begrenses eventuelt av slike tillatte vekter etter motorvognens vognkort samt andre krav som gjelder vogntogvekter i forskrift om bruk av kjøretøy. aktuell vogntogvekt kan fordeles på kjøretøyene i vogntoget innenfor de rammene som er nevnt foran. For vogntog bestående av motorvogn M2 eller M3 med slepvogn eller påhengsvogn skal minsteavstanden ikke være mindre enn 3,00. Det samme gjelder vogntog bestående av motorvogn N2 eller N3 med slepvogn eller påhengsvogn O3 eller O4. Tabell 3a Totalvekttabell for vogntog bestående av motorvogn med slepvogn Vogntog bestående av: Tonn Motorvogn Slepvogn 1 Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 med med Minsteavstand, m aksler 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler 1 Mindre enn 3, ,00 og større aksler og Mindre enn 3, flere 1 3,00 og større aksler 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og Mindre enn 3, flere 1 3,00 og større aksler og flere 2 aksler 1 Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og Mindre enn 3, flere 1 3,00 og større Gjelder ikke for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00. For disse gjelder vogntogvekten som for vogntog med påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler etter tabell 3b. 36

37 Tabell 3b Totalvekttabell for vogntog bestående av motorvogn med påhengsvogn eller semitrailer Vogntog bestående av: Tonn Påhengsvogn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn / semitrailer med med Minsteavstand, m 2 aksler 1 aksel Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,1 21 3,40 til og med 3, ,70 og større aksler i avstand over 1,79 m 3 aksler og flere 2) Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,6 24 3,70 og større 39 37, ,70 og større 39 37, Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,6 24 3,70 til og med 3, , ,00 til og med 4, , ,4 24 4,30 til og med 4, , ,8 24 4,60 til og med 4, , ,3 24 4,90 til og med 5, , ,7 24 5,30 til og med 5, , ,4 24 5,70 til og med 6, , ,10 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00. 37

38 Tabell 3b forts. Vogntog bestående av: Tonn Påhengsvogn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn / semitrailer med med Minsteavstand, m 3 aksler 1 aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,7 21 3,60 til og med 3, ,4 21 4,00 til og med 4, aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 24 3,60 til og med 3, , ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,10 til og med 4, , ,6 24 4,30 til og med 4, , ,9 24 4,50 til og med 4, , ,2 24 4,70 til og med 5, , ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,20 og større aksler i Mindre enn 3, avstand 3,00 til og med 3, over 1,79 m 3,30 til og med 3, , ,4 25,5 3 aksler og flere 2) 3,60 til og med 3, ,8 26 3,90 til og med 4, , ,2 26,5 4,20 til og med 4, ,6 27 4,50 og større 46 41, Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,3 30,4 25,5 3,60 til og med 3, ,7 30,8 26 3,90 til og med 4, , ,2 26,5 4,20 til og med 4, ,6 27 4,50 til og med 4, , ,80 til og med 5, ,10 til og med 5, ,40 til og med 5, ,70 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00. 38

39 Tabell 3b forts. Vogntog bestående av: Motorvogn med 4 aksler og flere Påhengsvogn / semitrailer med Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk Minsteavstand, m 1 aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 23,5 3,60 til og med 3, ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,20 til og med 4, ,8 24 4,70 til og med 5, ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,40 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,7 29,7 25,6 3,80 til og med 4, , ,4 30,4 26,1 4,10 til og med 4, , ,9 26,6 4,40 til og med 4, , ,5 27 4,70 til og med 4, , ,00 til og med 5, ,30 til og med 5, ,60 og større aksler i Mindre enn 3, avstand 3,00 til og med 3, over 1,79 m, 3,40 til og med 3, , ,5 3 aksler og flere 2) 3,80 til og med 4, ,20 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00. 39

40 kjøretøy- og for offentlig veg Forskrift om bruk av kjøretøy a. Offentlige veger har ulike tillatte største lengder. For den enkelte vegstrekning er slike lengder fastsatt i riksveglisten gitt i medhold av bokstav a og i veglister for fylkes- og kommunale veger. Følgende lengder er tillatt for enkeltkjøretøy og vogntog dersom ikke mindre lengde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste. Tabell 4 lengde i Kjøretøy/vogntogtype 19,50 m- veger 15 m- veger 12,40 m- veger Motorvogn unntatt buss 12,00 12,00 12,00 Tilhenger, unntatt semitrailer og 12,00 12,00 12,00 slepvogn til bruk i 24,00 tømmervogntog Motorvogn med semitrailer 17,50 15,00 12,40 Motorvogn med slepvogn eller 19,50 15,00 12,40 påhengsvogn Buss med 2 aksler 3 13,50 1, 2 13,50 1, 2 12,40 Buss med 3 aksler eller flere 3 15, , ,40 4 Leddbuss 3 18,75 15,00 12,40 Buss med slepvogn eller påhengsvogn 18,75 15,00 12,40 1 Opphevet 2 For buss registrert før 9. mars 2004 er tillatt lengde 15,00. Dette gjelder inntil 1. januar Når buss registrert fra og med 9. mars 2004 står stille skal et vertikalt plan som tangerer kjøretøyets side (på den siden av kjøretøyet som vender ut fra sirkelen) og den ytterste sirkelradien, defineres ved å merke opp en linje på bakken. For leddbusser skal begge de to stive leddseksjonene plasseres parallelt med planet. Når kjøretøyet så kjøres inn i sirkelen, må ingen deler av kjøretøyet gå utenfor dette planet med mer enn 0,60. b. For kjøretøy og vogntog som spesifisert ovenfor, gjelder dessuten følgende: 1. Motorvogner og vogntog skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 5,30. En et semitrailervogntog med lengde inntil 17,50 skal anses å oppfylle kravene i første ledd dersom semitrailerens akselavstand ikke overstiger (12,50 2,04) 2 (5,30 + LL 2) 2 der L er semitrailerens bredde, og akselavstanden i dette nummer måles som avstanden mellom aksen til semitrailerens kingbolt og den ikkestyrende boggiens midtlinje. 2. Avstanden målt mellom senter king-pin og semitrailerens bakerste punkt målt langs senterlinjen skal ikke overstige 12, Den horisontalt målte avstand mellom senter king-pin og et vilkårlig punkt på semitrailerens forende må ikke overstige 2,04 40

41 4. For vogntog bestående av motorvogn og slepvogn eller påhengsvogn, skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse fra lastbærerens forreste utvendige punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste utvendige punkt minus avstanden mellom motorvognens bakerste punkt til tilhengerens forreste punkt ikke overstige 15, For vogntog som nevnt i 4 skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse, fra lastbærerens forreste utvendige punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste utvendige punkt ikke overstige 17, For vogntog bestående av motorvogn kategoriene M2 og M3 med slepvogn eller påhengsvogn skal avstanden mellom bakerste aksel på motorvogn til forreste aksel på tilhenger (minsteavstand) ikke være mindre enn 3,00. Det samme gjelder for vogntog bestående av motorvogn N2 eller N3 med slepvogn eller påhengsvogn O3 eller O4. kjøretøybredde på offentlig veg Forskrift om bruk av kjøretøy a. Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste. b. For kjøretøy med faste eller avtakbare skappåbygg, containere eller vekselflak som er spesielt utstyrt til transport av gods under kontrollert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 på veger som ellers er tillatt for 2,55. 41

42 Særlige bestemmelser om transport av tømmer Forskrift om bruk av kjøretøy og 3 1. Særlige bestemmelser om transport av tømmer a. Transport av tømmer med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 på veg som er merket 22,00 og med inntil 24,00 på veger som er merket 24,00 i veglister gitt med hjemmel i bokstav a. b. Største tillatte høyde for slepvogn som inngår i tømmervogntog med lengde større enn 19,50 : Slepvogn med høyde 4 aksler 4,00 5 eller flere aksler 4,20 4 eller flere aksler og godkjent Ingen særlig høydebegrensning elektronisk stabiliseringskontroll c. Vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med mellom 19,50 og 24,00, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 12,50 og 2,00. d. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. e. Transport av returgods på vogntog med lengde mellom 19,50 og 24,00 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene her. Ved slik transport skal det på forlangende godtgjøres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres med fraktbrev eller lignende. f. for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler 1. Største tillatte ved transport av tømmer fremgår av veglister gitt med hjemmel i bokstav a. 2. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 60, tillates slike er som angitt i 3 bokstav a. 3. På veger hvor største tillatte for transport av tømmer er angitt som 56, tillates slike er som angitt i 3 bokstav a inntil Tømmervogntog med større enn 50 skal ha lengde uten gods minst 21, Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte 50 g. for slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt større enn For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 60, er største tillatte 36, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,01 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,01, tillates slik som angitt i 3 bokstav b. 2. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt inntil 56 etter bokstav f. 3, er største tillatte 32 dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5, Slepvognen skal ha to styrende aksler. 4. Ved transport av returgods skal slepvognens ikke overstige

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. mars 2019 kl. 14.50 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 nr. 360 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 353 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. september 2018 kl. 15.10 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 1374 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1487 Forskrift om, tillatt

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015 Tømmertransport er Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 April 2015 www.vegvesen.no/veglister Innhold Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1488 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vegliste 2018 Riksveger Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Vegliste 2018 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 nr. 355 Forskrift om to ganger

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 7. april 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 11. april 2017 24.03.2017 452 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Vegliste 2019 Riksveger

Vegliste 2019 Riksveger Vegliste 2019 er Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte er og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2019 www.vegvesen.no/veglister

Detaljer

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen

Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til endringsforskrift Bruk av modulvogntog ved driftsstans på Dovrebanen Høring om forslag til endringer i forskrift 15. januar 2014 om nærmere bestemmelser om tillatte

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 26. september 2018 kl. 15.40 PDF-versjon 3. oktober 2018 21.09.2018 nr. 1400 Forskrift

Detaljer

Vegliste 2017 Riksveger

Vegliste 2017 Riksveger Vegliste 2017 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2017 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/100. Spesialtransport Riksveger Vegliste 2 x totalvekt / Spesialtransport Oktober 2018 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for spesialtransport på riksveg (Vegliste / spesialtransport riksveger)....

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014 Tømmertransport veger Utdrag av Vegliste 201 veger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 September 201 www.vegvesen.no/veglister Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16 Forskrift om endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 1. februar 2013 nr. 136 Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 22. oktober 2013 med hjemmel

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen.

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen. Vegliste 2014 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner www.vegvesen.no/veglister Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG

Detaljer

Vegliste 2018 Spesialtransport

Vegliste 2018 Spesialtransport Vegliste 2018 Spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Rikser Forskrift om vekter og dimensjoner Oktober 2018 www.vesen.no/lister 1 Innhold INFORMASJON...2 Forkortelser...3 A VEGLISTE

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye strekninger for modulvogntog Høring om forslag til endringer i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 25. mars 2019 kl. 15.20 PDF-versjon 2. april 2019 22.03.2019 278 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65

Vegliste 2 x totalvekttabellen 12/65 Vegliste 2 x totalvekt / Mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler April 2019 www.vesen.no/lister 1 Innhold Forskrift om to ganger totalvekt, / tonn, for mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler på

Detaljer

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 April 15. Lov 2 om endr. i konkurranseloven

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2019 Riksveger Endringsliste Vegliste 2019 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog Spesialtransport, Mobilkraner 12/65, Spesialtransport 12/100 April 2019 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport...

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 19. mars 2018 kl. 13.40 PDF-versjon 12. april 2018 15.03.2018 354 Forskrift om to ganger totalvekttabellen,

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen.

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Forskrift om vekter og dimensjoner Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 skal lyde: Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak

Detaljer

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen.

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Spesialtransport og Nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 INNHOLD VIKTIG VIKTIG... 3 INFORMASJON...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY «Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 4,

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Finnmark fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste 2019 MODULVOGNTOG. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Troms April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Fin n m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste 2015 Riksveger

Vegliste 2015 Riksveger Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler

Vegliste /100 SPESIALTRANSPORT. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Svensbakken. Jarle Wæhler Vegliste 2019 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Foto: Svensbakken Jarle Wæhler Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Troms Oktober 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Steinar Svensbakken Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Nordland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog

Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Statens vegvesen Høringsnotat nye tilknytningsstrekninger for modulvogntog Høring om forslag til endring i forskrift 1. februar 2012 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. No rdla nd. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger No rdla nd April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innholdfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 3 Ny utformings

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region sør - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet. Saksbehandler/innvalgsnr. Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirekioratei Anette Hauge - 2010/008302-217 28.10.2011 Høring

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast i teleløsningsperioden.

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/ SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Troms. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Troms fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK BÅRD FADES BERHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE CE FASIT ARBEIDSBOK KI Forlaget AS, 2016 6. utgave, 1. opplag 2016 Utgiver: KI Forlaget AS, Universitetsgata 10, 0164 Oslo Postboks 6705, St. Olavs plass,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Os l o-ake rsh us April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN, VEGLISTE 12/65 MOBILKRAN M.M. AKERSHUS

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Nordland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhold Innholdsfortegnelse.. 2 Nordland fylke.. 3 Innledning.. 3 Aksellast

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober Sogn og Fjordane. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 12/65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Tel e m a rk April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 12/100 SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Sogn og Fjordane www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

Vegliste tømmer Riksveger

Vegliste tømmer Riksveger Vegliste tømmer er Punkt 7 og 8 i forskrift 15. januar 2014 nr. 28 om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg (vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) 15. januar 2014

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:... Tekst Statens vegvesen - Vegliste for 2 x totalvekttabellen,

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale vegar S ogn og Fjo rd ane April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon / epost:...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Aust-Agder. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Aust-Agder. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger

Statens vegvesen. Høring vedrørende forskriftsendring for prøveordning med modulvogntog i Region øst - nye tilknytningsstrekninger ± Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratei Anelle Hauge - 2010/008302-216 28.10.2011 Høring

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober Rogaland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober Rogaland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale vegar Oktober 2018 Rogaland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Statens vegvesen

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober Oslo-Akershus. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 / MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oslo-Akershus www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken , VEGLISTE / MOBILKRAN M.M. AKERSHUS OG OSLO TILLATT LAST Innledning

Detaljer

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste /65 MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Vest-Agde r. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 12/ MOBILKRAN M.M. Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste Mai S ogn og Fjo rd ane. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 S ogn og Fjo rd ane Mai 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... 2 Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

Vegliste April w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide

Vegliste April w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 Ro ga la n d April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide Innhald Kontor / stasjon / adresse / telefon /epost:... Tekst Vegliste for modulvogntog Bruksklasse, tillaten

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Jarle Wæhler

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Ø s tfold. Foto: Jarle Wæhler Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Ø s tfold April 2018 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Jarle Wæhler , ØSTFOLD TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Innledning Vegliste modulvogntog,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området

Forslag til ny tjenesteleveransemodell. tjenestestruktur på TK-området Forslag til ny tjenesteleveransemodell og tjenestestruktur på TK-området Oppdraget Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet: «Samferdselsdepartementet ber Statens vegvesen videreføre arbeidet med modernisering

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Au st-agde r. Foto: Knut Opeide

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger. w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter. Au st-agde r. Foto: Knut Opeide Vegliste 2019 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Au st-agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken

Vegliste MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober Oppland. Foto: Steinar Svensbakken Vegliste 2018 MODULVOGNTOG Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2018 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Oktober 2018 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Svensbakken STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE,

Detaljer

12/100 SPESIALTRANSPORT

12/100 SPESIALTRANSPORT Vegliste 2019 / SPESIALTRANSPORT Fylkes- og kommunale veger Vest-Agde r April 2019 w w w.ve gve s e n.no/ve gl is ter Foto: Knut Opeide VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Om tabellene. Januar - februar 2019

Om tabellene. Januar - februar 2019 Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned

Personer med nedsatt arbeidsevne. Fylke og alder. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Personer med nedsatt arbeidsevne" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Personer med nedsatt arbeidsevne". Fylke. Antall I alt I alt

Detaljer