Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg"

Transkript

1 av :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse Sist endret FOR Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV , FOR , FOR Kunngjort kl Rettet Korttittel Forskrift om vekter og dimensjoner, off. veg Kapitteloversikt:. aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell 2. totalvekt for enkeltkjøretøy på offentlig veg, tabell 2 3. totalvekt for vogntog på offentlig veg 4. kjøretøy- og for offentlig veg 5. kjøretøybredde for offentlig veg 6. Vegliste riksveger 7. Særlige bestemmelser for transport av tømmer 8. Vegliste for tømmertransport riksveger 9. Særlige bestemmelser for modulvogntog med lengde inntil 25,25 og totalvekt inntil 60 tonn 0. Vegliste riksveger for modulvogntog med lengde inntil 25,25 og totalvekt inntil 60 tonn. Ikrafttredelse Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 5. januar 204 med hjemmel i lov 8. juni 965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 3, jf. delegeringsvedtak 24. november 980 nr. og forskrift 25. januar 990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4 (direktiv 85/3/EØF som endret senest ved direktiv 92/7/EØF og erstattet av direktiv 96/53/EF) og nr. 5a (direktiv 2002/7/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 3 jan 204 nr. 83, 9 april 204 nr. 523, april 204 nr aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell

2 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 2 av :57 a) Aksellasttabell Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i etterfølgende tabell. Tabell Tonn Aksel/akselkombinasjon Akselavstand i m Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Aksellast (frirullende hjul) Aksellast drivaksel, Last fra to aksler,30,79 (boggi) ,20,29 (boggi) ,80,9 5,5,5 8,5 Under 0, Trippelboggi,30, ,00, Under, ,5 t bare på en drivaksel. 2 9 t på motorvogn når drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring iht. direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Begge avstander. 4 En eller begge avstander. 2 b) Fordeling av lasten i boggi eller trippelboggi I akselkombinasjoner med to eller tre aksler må ikke vekten fra noen aksel overskride den aksellast som er tillatt etter tabellen under a). c) Buss med luftfjæring eller tilsvarende fjæring, jf. fotnote 2 til aksellasttabellen under a) Aksellasten for slik buss kan økes med tonn på veger i Bk8 og høyere, dog ikke ut over,5 tonn på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2 tonn, dog ikke ut over 4 tonn i Bk8 og BkT8 og 9 tonn i Bk0. 2. totalvekt for enkeltkjøretøy på offentlig veg, tabell 2 Kjøretøyvekttabeller Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i tabell 2a og 2b. Aktuell tillatt kjøretøyvekt kan begrenses ut fra aksellasttabellen (tabell ) eller det som er angitt i kjøretøyets vognkort. Tabell 2a Tonn Bk0 BkT8 Bk8 Bk Motorvogn med 2 aksler Motorvogn med 3 aksler Motorvogn med 4 aksler og flere mindre enn 5,40 m ,, og avstand fra første til siste aksel 5,40 m 5,59 m ,60 m 5,79 m

3 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 3 av :57 Tonn Bk0 BkT8 Bk8 Bk ,80 m eller større Slepvogn og dolly med semitrailer med 2 aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med 3 aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med 4 aksler eller flere Påhengsvogn/semitrailer med aksel Påhengsvogn/semitrailer med 2 aksler Semitrailer med 2 aksler i avstand over,79 m med tvillingmonterte hjul der siste akselen er tvangsstyrt 4, 5 4 Påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler og flere Semitrailer med boggi med boggiavstand,30,79 m og en etterfølgende tvangsstyrt, 5 og der minst de faste akslene har tvillingmonterte hjul 4 Dersom fotnotene 2 og/eller 3 ikke er oppfylt og/eller avstanden fra første til siste aksel er mindre enn 5,40 m, er tillatt vekt som for 3-akslet motorvogn 2 Under forutsetning av at drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring i henhold til direktiv 96/53/EF, eller hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Under forutsetning av 2 styrende aksler der den ene kan være friksjonsstyrt (medsporende). 4 Sum aksellast. 5 Tvangsstyring er et system der tilhengerens aksler styres automatisk når vinkelen mellom lengdeakslene på bil og tilhenger endres. (Joystick- og friksjonsstyring er ikke å betrakte som tvangsstyring). Tabell 2b. totalvekt for enkeltkjøretøy som inngår i modulvogntog og vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med tillatt totalvekt 60 tonn Slepvogn og dolly med semitrailer med 4 aksler og flere Avstand fra første til siste aksel totalvekt mindre enn 5,80 m 30 5,80 m 6,35 m 32 6,36 m 6,90 m 33 6,9 m 7,45 m 34 7,46 m 8,00 m 35 8,0 m eller større 36 Under forutsetning av 2 styrende aksler. Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler, er største tillatte totalvekt 30 tonn uavhengig av avstand fra første til siste aksel. 3. totalvekt for vogntog på offentlig veg a) aktuell totalvekt for de forskjellige vogntog på de forskjellige bruksklasser (Bk) er oppført i tabell 3a og 3b avhengig av minsteavstanden. Med minsteavstand forstås avstanden fra bakerste aksel på motorvogn til fremste aksel på tilhenger. b) Motorvognens og tilhengerens tillatte aktuelle vekter begrenses eventuelt av aksellasttabellen, tabell, kjøretøyvekttabellen, tabell 2 og tillatte vekter etter vognkortet. Vogntogvekten begrenses eventuelt av tillatte vekter etter motorvognens vognkort samt andre krav som gjelder vogntogvekter i forskrift om bruk av kjøretøy. aktuell vogntogvekt kan fordeles på kjøretøyene innenfor de rammer som er nevnt foran. Tabell 3a Tonn

4 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 4 av :57 Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Slepvogn med Minsteavstand, m aksler 2 aksler Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere Mindre enn 3, ,00 og større aksler 2 aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere 2 aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere Mindre enn 3, ,00 og større Gjelder ikke for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m. For disse gjelder vogntogvekten som for vogntog med påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler etter tabell 3b. Tabell 3b Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Påhengsvogn/ semitrailer med Tonn Minsteavstand, m aksler aksel Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, , 2 3,40 til og med 3, ,3 2 3,70 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 3,40 til og med 3, , ,6 24 3,70 til og med 3, , ,00 til og med 4, , ,4 24 4,30 til og med 4, , ,8 24 4,60 til og med 4, , ,3 24 4,90 til og med 5, , ,7 24 5,30 til og med 5, , ,4 24 5,70 til og med 6, ,

5 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 5 av :57 Tonn Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Påhengsvogn/ semitrailer med Minsteavstand, m ,0 og større aksler aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,7 2 3,60 til og med 3, ,4 2 4,00 til og med 4, aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 24 3,60 til og med 3, , ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,0 til og med 4, , ,6 24 4,30 til og med 4, , ,9 24 4,50 til og med 4, , ,2 24 4,70 til og med 5, , ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,20 og større aksler 2 aksler i avstand Mindre enn 3, over,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 3,30 til og med 3, ,5 4 39,3 30,4 25,5 3,60 til og med 3, ,7 30,8 26 3,90 til og med 4, , ,2 26,5 4,20 til og med 4, ,6 27 4,50 til og med 4, , ,80 til og med 5, ,0 til og med 5, ,40 til og med 5, ,70 og større aksler og flere aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 23,5 3,60 til og med 3, ,9 24 3,90 til og med 4,9 4 37, ,3 24 4,20 til og med 4, ,8 24 4,70 til og med 5, ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,40 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,7 29,7 25,6

6 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 6 av :57 Tonn Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Påhengsvogn/ semitrailer med Minsteavstand, m ,80 til og med 4, , ,4 30,4 26, 4,0 til og med 4, , ,9 26,6 4,40 til og med 4, , ,5 27 4,70 til og med 4, , ,00 til og med 5, ,30 til og med 5, ,60 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 3,40 til og med 3, , ,5 3,80 til og med 4, ,20 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m. c) I tillegg gjelder følgende for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler og modulvogntog med tillatt totalvekt inntil 60 tonn jf. denne forskrift pkt. 7 og 9: Minsteavstand Avstand fra første til siste aksel i Totalvekt i tonn 3,00 m 3,69 m Mindre enn 6,00 Som for Bk0/50 Tømmervogntog og modulvogntog bestående av motorvogn med dolly med semitrailer, med minsteavstand 3,70 m eller større, og øvrige modulvogntog uavhengig av minsteavstander 6,00 eller større 50 5,60 eller mindre 50 5,6 6,00 5 6,0 6, ,2 6, ,6 7, ,0 7, ,4 7, ,8 8, ,2 8, ,6 8, ,00 eller større kjøretøy- og for offentlig veg Offentlige veger har ulike største tillatte lengder. For den enkelte vegstrekning er slike lengder fastsatt i riksveglisten i pkt. 6 nedenfor og i veglister for fylkesveger og kommunale veger. a) Fra. januar 2007 gjelder følgende lengder for enkeltkjøretøy og vogntog: lengde i Kjøretøy-/vogntogtype 9,50 m-veger 5 m-veger 2,40 m-veger Motorvogn, unntatt buss Tilhenger, unntatt semitrailer og slepvogn til bruk i 22 m tømmervogntog 2 2 2

7 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 7 av :57 lengde i Kjøretøy-/vogntogtype 9,50 m-veger 5 m-veger 2,40 m-veger Motorvogn med slepvogn eller påhengsvogn 9,50 5 2,40 Motorvogn med semitrailer 7,50 5 2,40 Buss med 2 aksler 3,50, 3,50, 2,40 Buss med 3 aksler eller flere 5 5 2, Leddbuss 8,75 5 2,40 Buss med slepvogn eller påhengsvogn 8,75 5 2,40 2,40 m for buss som er innrettet for kombinert transport av personer og gods ut over bagasje og som ikke innehar nasjonalt eller internasjonalt ruteløyve. 2 For buss registrert før 9. mars 2004 er tillatt lengde 5 m. Dette gjelder til. januar Når buss registrert fra og med 9. mars 2004 står stille skal et vertikalt plan som tangerer kjøretøyets side (på den siden av kjøretøyet som vender ut fra sirkelen) og den ytterste sirkelradien, defineres ved å merke opp en linje på bakken. For leddbusser skal begge de to stive seksjonene plasseres parallelt med planet. Når kjøretøyet så kjører inn i sirkelen (nevnt nedenfor), må ingen del av kjøretøyet gå utenfor dette plan med mer enn 0,60 m. 4 På strekningen Fv. 63 Stigseterøra Istedalssetra (Trollstigen) kan buss med tre aksler ha lengde inntil 3,0 m når den har tvangsstyrt aksel. Dokumentasjon for at bussen har slik aksel må medbringes og kunne fremvises ved forespørsel. Dokumentasjonen skal være utstedt av enten kjøretøyets produsent eller registreringslandets veg- eller kjøretøymyndighet, være på norsk eller engelsk og omtale det konkrete kjøretøyet. Kjøringen skal kun foregå med sittende passasjerer. For kjøretøy/vogntog som spesifisert ovenfor, gjelder dessuten følgende:. Motorvogner og vogntog, unntatt vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer og med mellom 9,50 og 24 m, skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius Semitrailervogntog med lengde inntil 7,50 m der avstanden fra semitrailerens king-pin til svingsenteret i semitrailerens akselkombinasjon er inntil 8,5 m, anses å oppfylle sporingskravet. 2. Avstand mellom senter king-pin og semitrailerens bakerste punkt målt langs senterlinjen skal ikke overstige: 3. Den horisontalt målte avstand mellom senter king-pin og et vilkårlig punkt på semitrailerens forende må ikke overstige: 4. For vogntog bestående av motorvogn og slepvogn eller påhengsvogn, skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt minus avstanden mellom motorvognens bakerste punkt til tilhengerens forreste punkt ikke overstige: 5. For vogntog som nevnt i nr. 4 skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse, fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt ikke overstige: 6. For vogntog nevnt i nr. 4 skal avstanden mellom bakerste aksel på motorvogn til forreste aksel på tilhenger (minsteavstand) ikke være mindre enn: 2,50 og 5,30 m 2 m 2,04 m 5,65 m 7,5 m 3 m b) Nytt pkt. 7 c) Største tillatte lengder etter dette punkt skal måles uten toleranse. 5. kjøretøybredde for offentlig veg Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 m hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste. For kjøretøy med skappåbygg - fast eller avtagbart - spesielt utstyrt for transport av gods ved en automatisk regulert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m. Største tillatte bredder etter dette punkt skal måles uten toleranse.

8 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 8 av :57 6. Vegliste riksveger Østfold E6 Riksgrensen/Svinesund Akershus gr./smørbekk Bk0 50 9,50 2 E8 Riksgrensen/Ørje Akershus gr./brekke Bk0 50 9,50 9 Patterød X E6/Rv. 20 Moss fk. Bk0 50 9,50 2 Svinesundparken X E6 Halden nord X Fv. 22 Bk0 50 9,50 22 Bergenhus X Rv. Akershus gr./krokdal Bk0 50 9,50 0 Jonsten rkj. Rakkestadsvingen X Rv. Bk0 50 9,50 Øra Bergenhus X Rv. 22 Bk0 50 9,50 Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 og kjøretøybredde 2,60 tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute: E6 Riksgr. v/svinesund Svinesundparken Rv. 2 Svinesundparken X veg til Helle (Haldenteminalen). Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane eller bil ved Haldenterminalen. Akershus E6 Østfold gr./smørbekk Oslo gr./myrer Bk0 50 9,50 E6 Oslo gr./tangerud Hedmark gr./budalen Bk0 50 9,50 E6 Oppland gr./leirsjøen Lundebykrysset Bk0 50 9,50 E6 Gardermoen flyplass X E6 Bk0 50 9,50 E6 Skibakk X E6/Fv. 452 Hedmark gr./dysterud Bk0 50 9,50 E6 Kjørbo X E8 Buskerud gr./sollihøgda Bk0 50 9,50 E8 Østfold gr./brekka Oslo gr./mastemyr Bk0 50 9,50 E8 Oslo gr./lysaker bru Buskerud gr./padderudvann Bk0 50 9,50 4 Oslo gr./gjelleråsen Oppland gr./varpet Bk0 50 9,50 22 Hvam X E6 Østfold gr./krokedal Bk0 50 9,50 23 Vassum X E6 Buskerud gr./oslofjorden Bk0 50 9,50 20 Mosesvingen X Rv. 22 Skedsmovollen X E6 Bk0 50 9,50 50 Oslo gr./granfosstunnelen Lysaker X E8 Bk0 50 9,50 59 Oslo gr./robsrudenga X E6 Tangen nord X Rv. 22 Bk0 50 9,50 59 Robsrudskogen rkj. Oslo gr. (Starveien) Bk0 50 9,50 63 Oslo gr./tangerud sør Postterminalen Robsrud Robsrud vest X Rv. 59 Bk0 50 9,50 Oslo

9 av :57 E6 Akershus gr./åsland Ryen Bk0 50 9,50 E6 Ryen Akershus gr./tangerud Bk0 50 9,50 E6 Arm X E6 rkj. Ryen X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) Bk0 50 9,50 E6 Arm Alnabru X E6 Sørenga X E8 Bk0 50 9,50 E8 Akershus gr./mastemyr Akershus gr./lysaker bru Bk0 50 9,50 E8 Arm til Vippetangen via Skipperg. og Akershusstranda Bk0 50 9,50 4 Sinsen S V rkj. Fagerheimg. Sinsenkrysset Akershus/Gjelleråsen Bk0 50 9,50 50 «Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6 Akershus gr./granfosstunnelen Bk0 50 9,50 59 Karihaugen X E6 Akershus gr./robsrudenga Bk0 50 9,50 62 «Ring» Grønlia Vaterland øst Filipstad X E8 Bk0 50 9,50 63 Økern vest X Rv. 50 Akershus gr./tangerud Bk0 50 9,50 9 Trosterud X E6 Nylandskrysset X Rv. 63 Bk0 50 9,50 9 Arm X 9 Kjelsrud Alna (Alfasetv. til Terminalområdet) Bk0 50 9,50 Hedmark E6 Akershus gr./budalen Oppland gr./mjøsbrua Bk0 50 9,50 E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.) Bk0 50 9,50 E6 Akershus gr./dysterud Riksgrensen//Riksåsen Bk0 50 9,50 2 Riksgrensen Magnor Glåmbrua øst X Rv. 25 (Elverum) Bk0 50 9,50 3 Kolomoen X E6 Sør-Trøndelag gr./gardli Bk0 50 9,50 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk0 50 9,50 25 Hamar X Fv. 222 Riksgrensen/Bergulvkjølen Bk0 50 9,50 Oppland E6 Hedmark gr. Sør-Trøndelag gr. Bk0 50 9,50 E6 Sogn og Fjordane gr. Buskerud gr. Bk0 50 9,50 E6 Buskerud gr. Akershus gr. Bk0 50 9,50 E36 Dombås X E6 Møre og Romsdal gr. Bk0 50 9,50 4 Akershus gr. Biri X E6 Bk0 50 9,50 5 Otta bru X E6 Sogn og Fjordane gr. Bk0 50 9,50 Buskerud

10 0 av :57 E6 Oppland gr. Akershus gr. Bk0 50 9,50 E6 Nymoen Hov Oppland gr. Bk0 50 9,50 E8 Akershus gr. Vestfold gr. Bk0 50 9,50 E34 Bangeløkka Telemark gr. Bk0 50 9,50 7 Ve X E6 Gol Hordaland gr. Bk0 50 9,50 23 Akershus gr./oslofjordtunnelen Kjellstad Bk0 50 9,50 35 Haug (Langebru) Styggedal X E6 Bk0 50 9,50 52 Gol Vest X Rv. 7 Sogn og Fjordane gr. Bk0 50 9, Bangeløkka X E8/E34 Brakerøya X E8 Bk0 50 9,50 Vestfold E8 Buskerud gr. Solum Telemark gr. Bk0 50 9,50 E8 Fokserød X E8 Sandefjord lufthavn Torp Bk0 50 9,50 9 Horten ferje Undrumsdal X E8 Bk0 50 9,50 40 Ferjekai Revet Larvik X E8 Bommestad Bk0 50 9,50 Telemark E8 Vestfold gr. Aust-Agder gr. Bk0 50 9,50 E34 Buskerud gr. Hordaland gr. Bk0 50 9,50 E34 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk6 28 2,40 9 Aust-Agder gr. Tallaksbru (X E34) Bk0 50 9,50 36 Skjelsvik (X Fv. 354) Seljord (X E34) Bk0 50 9,50 4 Aust-Agder gr. Brunkeberg (X E34) Bk0 50 9,50 4 Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk0 50 9, X E8 Rugtvedt Tangenv. (Breviksterminalen) X E8 Heistad Bk0 50 9,50 Aust-Agder E8 Telemark gr. Vest-Agder gr. Bk0 50 9,50 9 Vest-Agder gr. Telemark gr. Bk0 50 9,50 4 Vest-Agder gr. Telemark gr. Bk0 50 9, Øygardsdalen Vest-Agder gr. Bk0 50 9,50 Vest-Agder

11 av :57 E8 Aust-Agder gr. Kristiansand Bk0 50 9,50 E39 Kristiansand Lyngdal Rogaland gr. Bk0 50 9,50 9 Kristiansand Aust-Agder gr. Bk0 50 9,50 4 Timenes X E8 Aust-Agder gr. Bk0 50 9, Aust-Agder gr. Dyreparken Bk0 50 9,50 45 Kryss Rv. 4 Kjevik flyplass Bk0 50 9,50 Rogaland E39 Vest-Agder gr./uran Stavanger Mortavika fk. Bk0 50 9,50 E39 Arsvågen fk. Hordland gr./fjon Bk0 50 9,50 E39 Våland sør X E39 Kiellandsmyr X Rv. 509 Bk0 50 9,50 E39 Arm Mortavika P-plass Bk0 50 9,50 E39 Arm Arsvågen P-plass Bk0 50 9,50 E34 Hordaland gr./fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk0 50 9,50 E34 Arm Nygård Husøy hamneterminal Bk0 50 9,50 3 Hove X E39 Hogstadkrossen X Fv. 56 Bk0 50 9,50 3 Hogstadkrossen Ims Høle krk. X Kv. Omkjøring vogntog: Fv. 36 Vatnekrossen Hommeland og Fv. 508 Hommeland Høle BkT8 50 2,40 3 Høle krk. X Kv. Lauvvik fk. Oanes fk. Torgerkrossen X Rv. 3 Hordaland gr./uføreberget Bk0 50 9,50 42 Krossmoen X E39 Egersund stasjon X Rv. 44 Bk0 50 9,50 44 Jernbanev. X Rv. 42 Jærv. X Rv. 502 Bk0 50 9,50 44 Skjæveland X Fv. 325 Soma X E39 Bk0 50 9, Eie bru X Rv. 44 Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) Bk0 50 9, Stangeland (Stangeland skule) X E39 Soma (Soma gravlund) X Rv. 44 Bk0 50 9, Solasplitten X E39 Tananger Sundekrossen Kiellandsmyr X E39 Bk0 50 9, Sømmevågen X Rv. 509 Stavanger lufthavn Bk0 50 9,50 Hordaland E6 Sogn og Fjordane gr./gudvangen Voss nord Vågsbotn X E39 Bk0 50 9,50 E6 Nygårdstangen X E39 Vestre Strømkai X Fv. 585 Bk0 50 9,50

12 2 av :57 totalvekt tonn E6 Arm Sivle X E6 Stalheim/Brekke X E6 (Stalheimskleiva) Bk0 50 2,40 E6 Arm Bergen busstasjon Bergen jb.st. Bk0 50 9,50 E6 Arm til Permanenten Bk0 50 9,50 E6 Arm Pauls krk. X Rv. 555 Permanenten øst Bk0 50 9,50 E39 Rogaland gr./fjon Sandvikvåg fk. Haljem fk. Vågsbotn Knarvik Sogn og Fjordane gr./jernfjell Bk0 50 9,50 E39 Meatjønn aust X E39 Skjersholmane fk. Bk0 50 9,50 E34 Telemark gr./ståvatn Rogaland gr./fikse Bk0 50 9,50 E34 Haukeli X E34 Midtlæger X E34 Bk0 50 2,40 E34 Austmannali X E34 Nyastøl X E34 Bk0 50 2,40 E34 Hordaland br.st. Seljestadjuv X E34 Bk0 50 2,40 E34 Langebø sør X E34 Rullestadvatnet X E34 Bk0 50 9,50 E34 Åkrafjordtunet X arm Tjelmeland nord X Kv. Bk0 50 9,50 7 Buskerud gr./halne Brimnes Bu X Rv. 3 (Hardangerbrua) Bk0 50 9,50 3 Rogaland gr./uføreberget Horda X E34 Bk0 50 9,50 3 Jøsendal X E34 Bu Granvin X Fv. 7 Voss nord v/e6 Bk0 50 9,50 3 Vinje X E6 Sogn og Fjordane gr./vikafjell Bk0 50 9,50 3 Kinsarvik X Rv. 3 Kinsarvik fk. Bk0 50 9,50 3 Brynagjelet X Rv. 3 Sverresplass X E6 Bk0 50 9, Nygårdstangen X E39 Beinastaden X Fv. 56 Bk0 50 9, Arm Nygårdstunnel Dokkeskjærskaien Jekteviken X Fv. 555 Bk0 50 9, Arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk0 50 9, Arm til Sartor terminal Bk0 50 9, Hopskrysset X E39 Flesland Bk0 50 9,50 Sogn og Fjordane E6 Oppland gr./fossebakken Hordaland gr./gudvangen Bk0 50 9,50 E39 Hordaland gr./jernfjell Oppedal fk. Lavik fk. Anda fk. Lote fk. Møre og Romsdal gr./alflotevatnet Bk0 50 9,50 5 Håbakken X E6 Fodnes fk. Manheller fk. Fugleskjærskaia Florø Bk0 50 9,50 5 Kaupangsenteret X Rv. 5 Kaupanger fk. Bk0 50 9,50 5 Lærdalsøyri X Rv. 5 Lærdal fk. Bk0 50 9,50 3 Hordaland gr./vikafjellet Vangsnes fk. Hella fk. Bk0 50 9,50 5 Oppland gr./oppljostunnelen Måløy sør X Rv. 67 Bk0 50 9,50 52 Buskerud gr./eldrehaugen Borlaug X E6 Bk0 50 9,50

13 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 3 av :57 totalvekt tonn 55 Stedje rundkjøring X Rv. 5 (Sogndal) Hella fk. Dragsvik fk. Bk0 50 9,50 66 Måløy nord X Rv. 67 Port Måløy hamn Bk0 50 9,50 67 Måløy sør X Rv. 5 Måløy nord X Rv. 66 Bk0 50 9,50 Møre og Romsdal E39 Sogn og Fjordane gr. Sør-Trøndelag gr. Bk0 50 9,50 E39 Arm Brastad-Skorgeneset Bk0 50 9,50 E39 Arm til Molde lufthavn. Årø Bk0 50 9,50 E36 Oppland gr. Spjelkavik Skutvika Bk0 50 9,50 70 Sør-Trøndelag gr. Sunndalsøra Kristiansund Bk0 50 9, Ålesund aust Ålesund lufthavn Bk0 50 9, Arm til Flatholmen Bk0 50 9,50 68 Veg til Kvernberget lufthavn Bk0 50 9,50 Sør-Trøndelag E6 Oppland grense Nord-Trøndelag grense Bk0 50 9,50 E6 Olav Trygvassonsg. Sentralstasjon Bk0 50 9,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk0 50 9,50 E6 Brattørbrua Bk6 28 9,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk0 50 9,50 E6 Sentralstasjon Gryta X Rv. 706 Bk0 50 9,50 E6 Sluppen S Nidelv bru Ø Bk0 50 9,50 E39 Klett X E6 Møre og Romsdal grense/engdalen Bk0 50 9,50 3 Hedmark grense Ulsberg X E6 Bk0 50 9,50 70 Oppdal X E6 Møre og Romsdal gr./gråura Bk0 50 9, Fossestuvegen X F902 Rotvoll rundkj. Bk0 50 9, Steinberget rundkj. Ilaparken rundkj. Bk0 50 9, Sluppen bru Bk0 50 9, Sluppen bru Sluppenvegen Ø X E6 Bk0 50 9, Pirbrua vest rundkj. X Dyre Halses gate Bk0 50 9, Havnegata N rundkj. NSB rampe Bk0 50 9,50 Nord-Trøndelag

14 4 av :57 E6 Sør-Trøndelag grense Nordland grense Bk0 50 9,50 E6 Arm Vist Gevika Bk0 50 9,50 E4 Stjørdal X E6 riksgrense Sverige Bk0 50 9,50 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr./smalvatnet Troms gr./gratangseidet Bk0 50 9,50 E6 Arm Båfjellmo X E6 X Rv. 73 Bk0 50 9,50 E6 Arm Mobekk bru X Kv- Mo jernbanest. Bk0 50 9,50 E6 Arm Fauske st. Bk0 50 9,50 E6 Arm Fauske nord Fauske godst. X Kv. Bk0 50 9,50 E6 Arm Fagerneskaia Bk0 50 9,50 E6 Arm Narvik Narvik st. Bk0 50 9,50 E0 Riksgrense Bjørnfjell Å parkeringsplass Bk0 50 9,50 E0 Arm Moskenes fk. Bk0 50 9,50 E2 Tverrånes X E6 Umbuktu riksgrense Bk0 50 9,50 2 Tverrånes X E6 Vikaåsen Toranes kai Bk0 50 9,50 73 Båfjellmo X E6 riksgrense Krutvatn Bk0 50 9,50 77 Storjord X E6 riksgrense Graddis Bk0 50 9,50 80 Fauske rkj. X E6 Bodø lufthavn Bk0 50 9,50 80 Stormyra X Rv. 80 jernbanest. Bodø fk. Bk0 50 9,50 85 Bognes X E6 Kåringen X E0 Bk0 50 9,50 85 Troms gr./austpollen Sortland bru X Fv. 82 Bk0 50 9, Sommerset X E6 Sætran X E6 Bk0 50 9, Nautå bru X E0 Evenes flyplass Bk0 50 9,50 Troms E6 Nordland gr./gratangseid Finnmark gr./alteidet Bk0 50 9,50 E8 Riksgrense Galgujavri X Rv. 862 Terjevika Bk0 50 9,50 E8 Arm til Olderbakken X E6 Bk0 50 9,50 E8 Arm Sandvikeid Ramfjordnes BkT8 50 9,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk0 50 9,50 E8 Arm til Tromsøysundv./Fv. 53 Bk0 50 9,50 E0 Nordland gr./langvatnet Nordland gr./sandtorg Bk0 50 9,50 E0 Nordland gr./austerdalen Nordland gr./sørdalstunnelen Bk0 50 9,50 E0 Arm til gml. Lilleng fk. Bk0 50 9,50 E0 Arm til gml. Steinsland fk. Bk0 50 9,50

15 5 av :57 totalvekt tonn 83 Kjeldsundbr V X Rv. 83 Sama rkj. Fv. 867/Fv. 83 Bk0 50 9,50 85 Bogvika X E6 Sortland nord Bk0 50 9,50 85 Nordland gr./austerdalen Gullesfjordbotn X E0 Bk0 50 9, Andselv X E6 Bardufoss lufthavn Bk0 50 9, Terjevika X E8 Tromsø lufthavn Bk0 50 9, Gjæverbukta X Rv. 862 rkj. Ringv. X v/jekta Bk0 50 9,50 Finnmark E6 Troms gr./alteidet Kirkenes nye kai Bk0 50 9,50 E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk0 50 9,50 E69 Olderfjord/X E6 Nordkapp Bk0 50 9,50 E69 Arm til Honningsvåg Bk0 50 9,50 E75 Riksgrense Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai Bk0 50 9,50 E75 Arm Vadsø gravpl. X E6 Vadsø ds-kai Bk0 50 9,50 E05 Bjørkheim X E6 Storskog tollstasjon Bk0 50 9,50 92 Gievdneguoikka Riksgrense Karigasniemi Bk0 50 9,50 93 Gakori X E6 Riksgrense Kivilompolo Bk0 50 9,50 94 Skaidi X E6 Hammerfest kai Bk0 50 9,50 94 Havnev. (Fv. 94) Leirvikabasen Bk0 50 9,50 88 Elvebakken X E6 Alta lufthavn Bk0 50 9, Høybuktmoen X E6 Kirkenes lufthavn Bk0 50 9, Lakselv X E6 Banak flyplass Bk0 50 9, Nedre Neiden X E6 riksgrense Neiden Bk0 50 9,50 7. Særlige bestemmelser for transport av tømmer a. Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 på veg som er merket 22,00 og med inntil 24,00 på veger som er merket 24,00 i riksveglisten i pkt. 8 og i veglister for fylkes- og kommunale veger. b. Vogntoget må være spesielt innrettet for tømmertransport. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4,00 dersom vogntoget er lengre enn 9,50. c. Vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer med mellom 9,50 og 24,00, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 2,50 og 2,00. d. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. e. Transport av returgods på vogntog med lengde mellom 9,50 og 24,00 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene her. Ved slik transport skal det på forlangende godtgjøres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres med fraktbrev eller lignende. f. totalvekt for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler. Største tillatte totalvekt ved transport av tømmer fremgår av riksveglisten i denne forskrift pkt. 8 og av veglister for fylkes- og kommunale veger.

16 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 6 av :57 2. På veger hvor største tillatte totalvekt for transport av tømmer er angitt som 60 tonn, tillates slike totalvekter som angitt i pkt. 3 tabell 3c 3. På veger hvor største tillatte totalvekt for transport av tømmer er angitt som 56 tonn, tillates slike totalvekter som angitt i pkt. 3 tabell 3c inntil 56 tonn. 4. Tømmervogntog med større totalvekt enn 50 tonn skal ha lengde uten gods minst 2, Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte totalvekt 50 tonn. g. totalvekt for slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt større enn 50 tonn. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt inntil 60 tonn, er største tillatte totalvekt 36 tonn, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,0 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,0, tillates slik totalvekt som angitt i tabell 2b. 2. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt inntil 56 tonn etter bokstav f nr. 3, er største tillatte totalvekt 32 tonn dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5, Slepvognen skal ha to styrende aksler. 4. Ved transport av returgods skal slepvognens totalvekt ikke overstige 30 tonn. 8. Vegliste for tømmertransport riksveger Østfold E6 Riksgrensen/Svinesund Akershus gr./smørbekk Bk E8 Riksgrensen/Ørje Akershus gr./brekke Bk Patterød X E6/Rv. 20 Moss fk. Bk Svinesundparken X E6 Halden nord X Fv. 22 Bk Bergenhus X Rv. Akershus gr./krokedal Bk Jonsten rkj. Rakkestadsvingen X Rv. Bk Øra Bergenshus X Rv. 22 Bk Akershus E6 Østfold gr./smørbekk Oslo gr./myrer Bk E6 Oslo gr./tangerud Hedmark gr./budalen Bk E6 Oppland gr./leirsjøen Lundebykrysset Bk E6 Gardermoen flyplass X E6 Bk E6 Skibakk X E6/Fv. 452 Hedmark gr./dysterud Bk E6 Kjørbo X E8 X Fv. 66 (Bærumsvn) Bk E6 X Fv. 66 (Bærumsvn) Buskerud gr./sollihøgda Bk E8 Østfold gr./brekka Oslo gr./mastemyr Bk E8 Oslo gr./lysaker bru Buskerud gr./padderudvann Bk Oslo gr./gjelleråsen Oppland gr./varpet Bk Hvam X E6 Kringen X Fv. 70 Bk Kringen X Fv. 70 Østfold gr./krokedal Bk Vassum X E6 Buskerud gr./oslofjorden Bk Mosesvingen X Rv. 22 Skedsmovollen X E6 Bk

17 7 av :57 totalvekt tonn 50 Oslo gr./granfosstunnelen Lysaker X E8 Bk Oslo gr./robsrudenga X E6 Tangen nord X Rv. 22 Bk Robsrudskogen rkj. Olso gr. (Starveien) Bk Oslo gr. Tangerud sør Postterminalen Robsrud Robsrud vest X Rv. 59 Bk Oslo E6 Akershus gr./åsland Ryen Bk E6 Ryen Akershus gr./tangerud Bk E6 Arm X E6 rkj. Ryen X Arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) Bk E6 Arm Alnabru X E6 Sørenga X E8 Bk E8 Akershus gr./mastemyr Akershus gr./lysaker bru Bk E8 Arm til Vippetangen via Skippergata og Akershusstranda Bk Sinsen S V rkj. Fagerheimg. Sinsenkrysset Bk0 50 9,50 4 Sinsenkrysset Akershus gr./gjelleråsen Bk «Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6 Sinsen Bk Sinsen Akershus gr./granfosstunnelen Bk Rampe Sinsen SV rkj. Fagerheimg. Sinsenkrysset Bk0 50 9,50 50 Rampe Sinsenkrysset X Rv. 4 mot Akershus gr./gjelleråsen Bk Karihaugen X E6 Akershus gr./robsrudenga Bk «Ring» Grønlia Vaterland øst Filipstad X E8 Bk0 50 9,50 63 Økern vest X Rv. 50 X Kv. Jernkroken Bk X Kv. Jernkroken Akershus gr./tangerud Bk0 50 9,50 9 Trosterud X E6 Nylandskrysset X Rv. 63 Bk Arm X 9 Kjelsrud Alna (Alfasetv. til Terminalområdet) Bk Hedmark E6 Akershus gr./budalen Oppland gr./mjøsbrua Bk E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.) Bk E6 Akershus gr./dysterud Kongsvinger sør X Rv. 2 Sundehjørnet Bk E6 Kongsvinger sør X Rv. 2 Sundehjørnet Norsenga tømmerterminal Bk

18 8 av :57 totalvekt tonn E6 Norsenga tømmerterminal Kongsvinger øst X Rv. 2 (Hov) Bk E6 Kongsvinger øst X Rv. 2 (Hov) Riksgrensen Riksåsen Bk Riksgrensen Magnor Kongsvinger øst X E6 (Sundehjørnet) Bk Kongsvinger øst X E6 (Hov) Glåmbrua øst X Rv. 25 (Elverum) Bk Kolomoen X E6 Terningmoen X Rv. 25 X Pv. Åsta bru sør Bk X Pv. til Åstdalen Åsta bru S X Pv. Åsta bru N Bk X Pv. Åsta bru N Storsteigen X Fv. 68 Bk Storsteigen X Fv. 68 Grimshaugen X Fv. 69 (over Steien bru) Bk Grimshaugen X Fv. 69 Sør-Trøndelag gr./gardli Bk Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk Hamar X Fv. 222 Hamar X E6 Riksgrensen Bergulvkjølen Bk Oppland E6 Hedmark gr. Sør-Trøndelag gr. Bk E6 Mesnadalsarmen Lillehammer St. Bk0 50 9,50 E6 Arm Mesna X E6 Bankplassen X Fv. 23 Bk E6 Sogn og Fjordane gr. Fagernes X Fv. 204 Bk E6 Fagernes X Fv. 204 Buskerud gr. Bk E6 Buskerud gr. Akershus gr. Bk E36 Dombås X E6 Møre og Romsdal gr. Bk Akershus gr. Biri X E6 Bk Otta bru X E6 Otta telegrafstasjon X Fv. 435 Bk Otta telegrafstasjon X Fv. 435 Sogn og Fjordane gr. Bk Buskerud E6 Oppland grense Akershus grense Bk E6 Nymoen Hov Oppland grense Bk E8 Akershus grense Vestfold grense Bk E34 Bangeløkka Telemark grense Bk Ve X E6 Gol Hordaland grense Bk Akershus gr./oslofjordtunnelen Kjellstad Bk

19 9 av :57 totalvekt tonn 35 Haug (Langebru) Hokksund X Hellefossv. Bk Hellefossv. Hokksund bru Lerberg Bk Lerberg Vikersund X Fv. 73 Ask Bk Rv. 35 Ask Styggedal/Bærenga X E6 Bk Gol vest X Rv. 7 Tuv Bk Tuv Sogn og Fjordane grense Bk0 50 9, Bangeløkka X E8/E34 over Strømsø bru til kryss kommunal veg til Holmen kai Bk Holmen bru (Bragernesløpet) Bk X rkj. ved Holmen bru Brakerøya X E8 Bk Vestfold E8 Buskerud grense Solum Telemark grense Bk E8 Fokserød X E8 Sandefjord lufthavn Torp Bk Horten ferje Undrumsdal X E8 Bk Ferjekai Revet Larvik X E8 Bommestad Bk Telemark E8 Vestfold grense Aust-Agder grense Bk E34 Buskerud- X Fv. 36 Gransheradvegen Bk E34 X Fv. 36 Gransheradvegen Hordaland grense Bk E34 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk6 28 2,40 9 Aust-Agder grense Tallaksbru X E34 Bk Skjelsvik X Fv. 354 Seljord X E34 Bk Aust-Agder grense X Fv. 355 Bk X Fv. 355 X Fv. 358 (Tveitsund bru) Bk X Fv. 358-Brunkeberg X E34 Bk Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk X E8 Rugtvedt Tangenv. (Breviksterminalen) Bk X E8 Heistad Tangenv. (Breviksterminalen) Bk Aust-Agder

20 0 av :57 totalvekt tonn E8 Telemark grense Vest-Agder grense Bk Vest-Agder gr. kommunal veg Stavenes Bk Kommunal veg Stavenes Hovden Bk Hovden Telemark grense Bk Vest-Agder grense Telemark grense Bk Øygardsdalen Vest-Agder grense Bk Vest-Agder E8 Aust-Agder grense Kristiansand Bk E39 Kristiansand Lyngdal Rogaland grense Bk Kristiansand Aust-Agder grense Bk Timenes X E8 Aust-Agder grense Bk Aust-Agder gr. Dyreparken Bk Kryss Rv. 4 Kjevik flyplass Bk Rogaland E39 Vest-Agder gr./uran Stavanger Mortavika fk. Bk E39 Arsvågen fk. Hordland gr./fjon Bk E39 Våland sør X E39 Kiellandsmyr X Rv. 509 Bk E39 Arm Mortavika P-plass Bk E39 Arm Arsvågen P-plass Bk E34 Hordaland gr./fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk0 50 9,50 E34 Nygård X E34 Husøy hamneterminal Bk0 50 9,50 3 Hove X E39 Hogstadkrossen Bk0 50 9,50 3 Hogstadkrossen Ims Høle krk. X Kv. Omkjøring vogntog: fv. 36 Vatnekrossen Hommeland og Fv. 508 Hommeland Høle BkT8 50 2,40 3 Høle krk. X Kv. Lauvvik fk. Oanes fk. Torgerkrossen X Rv. 3 Hordaland gr./uføreberget Bk0 50 9,50 42 Krossmoen X E39 Egersund stasjon X Rv. 44 Bk0 50 9,50 44 Jernbanev. X Rv. 42 Jærv. X Rv. 502 Bk0 50 9,50 44 Skjæveland X Fv. 325 Soma X E39 Bk0 50 9, Eie bru X Rv. 44 Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) Bk0 50 9, Stangeland (Stangeland skole) X E39 Soma (Soma gravlund) X Rv. 44 Bk0 50 9,50

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy

FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy FOR 1990-01-25 nr 92: Forskrift om bruk av kjøretøy DATO: FOR-1990-01-25-92 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Vei- og trafikksikkerhetsavd., Vegdirektoratet PUBLISERT: I 1990 141 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming STF22 A04305 Åpen RAPPORT Revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Dimensjoneringsutfordringer Dag Bertelsen, Torunn Moltumyr, Arve Augdal SINTEF Bygg og miljø Veg og samferdsel Februar 2004 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2002 Side 1093 1245 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2002 Side 1093 1245 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 11. september 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni 28. Endr. i

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Forskrift om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 21. juni 2012 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24, 26, 27, 28, 30 og 43, jf. delegeringsvedtak

Detaljer

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon

Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012. Trafikkskilt. Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon Vegdirektoratet 2014 Faglig innhold 2012 Trafikkskilt Del 3 Forbudsskilt, påbudsskilt, opplysningsskilt og skilt med trafikksikkerhetsinformasjon normal Håndbok N300 Statens vegvesens håndbokserie får

Detaljer

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbok 228 Veiledning Kjøre- og hviletider Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner

Detaljer

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20.

21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF. av 20. 21.2.2004 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 9/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITTEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/85/EF 2004/EØS/9/01 av 20. november 2001 om særlige bestemmelser om kjøretøyer

Detaljer

STRATEGIPLAN FLYPLASSER

STRATEGIPLAN FLYPLASSER STRATEGIPLAN FLYPLASSER 21. sep 2007 23 stamlufthavner (inkl. Longyearbyen) 27 regionale lufthavner 25 allmennflyplasser Fullstendig nedlagt: 1. Honningsvåg Valan 2. Hammerfest 3. Mo i Rana Røssvoll Redusert/bruk

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23

LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. INNHOLD. LOV-1965-06-18-4 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) IKRAFTTREDELSE: 1965-07-01, 1967-04-23 WHO Region: EURO / Norway Alcohol Legislation Submitted to GSRRS 2008 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK Skriv ut LOV 1965-06-18 nr 04: Vegtrafikklov. DATO: LOV-1965-06-18-4

Detaljer

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER

KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng Oppdragsrapport fra Skog og landskap 22/2008 KRAV TIL SNUPLASSER FOR LANDBRUKSVEIER Jørn Lileng ISBN 978-82-311-0072-0

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste)

Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale (Bedriftshelsetjeneste) best. nr. 501 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 8. juni 1989, nr. 914 Sist endret 25. oktober 2002. Hvilke virksomheter skal ha knyttet til seg verne-

Detaljer

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013.

Jtl~'Jirt. l:)j~ rtr n~ Siv A~t~ ~eï I3?tiJ~ ordfører MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE FAUSKE KOMMUNE SAKSLISTE: - MØTE NR 2 /2013. FAUSKE KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRE Tid: 21.03.2013 kl.: 10:00-18:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 012/13-020/13 Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Referatsaker. Tana kommune

Referatsaker. Tana kommune Referatsaker Tana Formannskapet 23.05.2013 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Ane Karine Lillevoll Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 77642069 17.04.2013 2013/730-4 423.1 Deres dato Deres

Detaljer

MOTTAK AV FARLIG AVFALL

MOTTAK AV FARLIG AVFALL MOTTAK AV FARLIG AVFALL VEILEDER FOR AVFALLSAKTØRER SOM HÅNDTERER FARLIG AVFALL NORSAS AS Oktober 2004 Oktober 2004 side 2 Forord Denne veilederen beskriver de viktigste oppgavene avfallsaktørene har i

Detaljer

UP på vei 2012. En status og risikovurdering av ulykkesutviklingen. i vår kontrollaktivitet på veien.

UP på vei 2012. En status og risikovurdering av ulykkesutviklingen. i vår kontrollaktivitet på veien. UP på vei 212 En status og risikovurdering av ulykkesutviklingen og metodebruk for kriminalitetsbekjempelse i vår kontrollaktivitet på veien. 2 UP PÅ VEI 212 Forord UP på vei 212 er ment å være en rapportering

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen

ÅRSRAPPORT 2004 for Statens vegvesen ÅRSRAPPORT for Statens vegvesen Februar 2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMLET VURDERING 4 2. RAMMEBETINGELSER 6 2.1 PRISENDRING FRA 2003 TIL 6 2.2 TRAFIKKUTVIKLING 6 2.2.1 UTVIKLINGEN I 6 2.2.2 UTVIKLING

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: REFERATSAKER I PERIODEN SAKSPAPIR. Refererte dokumenter tas til orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2036 I I Arkiv JouralpostID: sakid: 13/514 I Saksansvarlig: Berit Vestvan Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr: 013/13 I KOMMUNESTYRE I Dato: 21032013

Detaljer

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' "^ Om& " Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp.

^^ for et enkelt og enheuig regelvesr, ' ^ Om&  Eet» 22 JUKI2006 g/0 Saksh. Statens vegvese ri n Arkivnr. liksp. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Likelydende brev Se vedlagt liste Statens vegvese ri n Arkivnr. Saknr.i^/? J 6 0 y/gj. Dok.nr. liksp. U. of f. 22 JUKI2006 g/0 Saksh. / Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr:

Detaljer

Salgsbetingelser. Prisliste Forbehandlingstjenester Fraktsoner. 1. april 2014. Priser på våre produkter finner du på vår hjemmeside - her

Salgsbetingelser. Prisliste Forbehandlingstjenester Fraktsoner. 1. april 2014. Priser på våre produkter finner du på vår hjemmeside - her Prisliste Forbehandlingstjenester Fraktsoner Salgsbetingelser 1. april 2014 Priser på våre produkter finner du på vår hjemmeside - her Telefon 66 84 28 00 - - Firmapost@norskstaal.no PRISLISTE Forbehandling

Detaljer