Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg"

Transkript

1 av :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse Sist endret FOR Endrer FOR Gjelder for Norge Hjemmel LOV , FOR , FOR Kunngjort kl Rettet Korttittel Forskrift om vekter og dimensjoner, off. veg Kapitteloversikt:. aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell 2. totalvekt for enkeltkjøretøy på offentlig veg, tabell 2 3. totalvekt for vogntog på offentlig veg 4. kjøretøy- og for offentlig veg 5. kjøretøybredde for offentlig veg 6. Vegliste riksveger 7. Særlige bestemmelser for transport av tømmer 8. Vegliste for tømmertransport riksveger 9. Særlige bestemmelser for modulvogntog med lengde inntil 25,25 og totalvekt inntil 60 tonn 0. Vegliste riksveger for modulvogntog med lengde inntil 25,25 og totalvekt inntil 60 tonn. Ikrafttredelse Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 5. januar 204 med hjemmel i lov 8. juni 965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 3, jf. delegeringsvedtak 24. november 980 nr. og forskrift 25. januar 990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstav a. EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 4 (direktiv 85/3/EØF som endret senest ved direktiv 92/7/EØF og erstattet av direktiv 96/53/EF) og nr. 5a (direktiv 2002/7/EF). Endringer: Endret ved forskrifter 3 jan 204 nr. 83, 9 april 204 nr. 523, april 204 nr aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg, tabell

2 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 2 av :57 a) Aksellasttabell Største tillatte aksellast og last fra akselkombinasjoner på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i etterfølgende tabell. Tabell Tonn Aksel/akselkombinasjon Akselavstand i m Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Aksellast (frirullende hjul) Aksellast drivaksel, Last fra to aksler,30,79 (boggi) ,20,29 (boggi) ,80,9 5,5,5 8,5 Under 0, Trippelboggi,30, ,00, Under, ,5 t bare på en drivaksel. 2 9 t på motorvogn når drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring iht. direktiv 96/53/EF, eller når hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Begge avstander. 4 En eller begge avstander. 2 b) Fordeling av lasten i boggi eller trippelboggi I akselkombinasjoner med to eller tre aksler må ikke vekten fra noen aksel overskride den aksellast som er tillatt etter tabellen under a). c) Buss med luftfjæring eller tilsvarende fjæring, jf. fotnote 2 til aksellasttabellen under a) Aksellasten for slik buss kan økes med tonn på veger i Bk8 og høyere, dog ikke ut over,5 tonn på drivaksel. Boggilasten kan økes med 2 tonn, dog ikke ut over 4 tonn i Bk8 og BkT8 og 9 tonn i Bk0. 2. totalvekt for enkeltkjøretøy på offentlig veg, tabell 2 Kjøretøyvekttabeller Største tillatte vekt av enkeltkjøretøy på veger i de forskjellige bruksklasser (Bk) er angitt i tabell 2a og 2b. Aktuell tillatt kjøretøyvekt kan begrenses ut fra aksellasttabellen (tabell ) eller det som er angitt i kjøretøyets vognkort. Tabell 2a Tonn Bk0 BkT8 Bk8 Bk Motorvogn med 2 aksler Motorvogn med 3 aksler Motorvogn med 4 aksler og flere mindre enn 5,40 m ,, og avstand fra første til siste aksel 5,40 m 5,59 m ,60 m 5,79 m

3 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 3 av :57 Tonn Bk0 BkT8 Bk8 Bk ,80 m eller større Slepvogn og dolly med semitrailer med 2 aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med 3 aksler Slepvogn og dolly med semitrailer med 4 aksler eller flere Påhengsvogn/semitrailer med aksel Påhengsvogn/semitrailer med 2 aksler Semitrailer med 2 aksler i avstand over,79 m med tvillingmonterte hjul der siste akselen er tvangsstyrt 4, 5 4 Påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler og flere Semitrailer med boggi med boggiavstand,30,79 m og en etterfølgende tvangsstyrt, 5 og der minst de faste akslene har tvillingmonterte hjul 4 Dersom fotnotene 2 og/eller 3 ikke er oppfylt og/eller avstanden fra første til siste aksel er mindre enn 5,40 m, er tillatt vekt som for 3-akslet motorvogn 2 Under forutsetning av at drivakselen har tvillingmonterte hjul og luftfjæring eller tilsvarende fjæring i henhold til direktiv 96/53/EF, eller hver drivaksel har tvillingmonterte hjul og ingen av akslene overskrider 9,5 t. 3 Under forutsetning av 2 styrende aksler der den ene kan være friksjonsstyrt (medsporende). 4 Sum aksellast. 5 Tvangsstyring er et system der tilhengerens aksler styres automatisk når vinkelen mellom lengdeakslene på bil og tilhenger endres. (Joystick- og friksjonsstyring er ikke å betrakte som tvangsstyring). Tabell 2b. totalvekt for enkeltkjøretøy som inngår i modulvogntog og vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med tillatt totalvekt 60 tonn Slepvogn og dolly med semitrailer med 4 aksler og flere Avstand fra første til siste aksel totalvekt mindre enn 5,80 m 30 5,80 m 6,35 m 32 6,36 m 6,90 m 33 6,9 m 7,45 m 34 7,46 m 8,00 m 35 8,0 m eller større 36 Under forutsetning av 2 styrende aksler. Dersom slepvognen ikke har 2 styrende aksler, er største tillatte totalvekt 30 tonn uavhengig av avstand fra første til siste aksel. 3. totalvekt for vogntog på offentlig veg a) aktuell totalvekt for de forskjellige vogntog på de forskjellige bruksklasser (Bk) er oppført i tabell 3a og 3b avhengig av minsteavstanden. Med minsteavstand forstås avstanden fra bakerste aksel på motorvogn til fremste aksel på tilhenger. b) Motorvognens og tilhengerens tillatte aktuelle vekter begrenses eventuelt av aksellasttabellen, tabell, kjøretøyvekttabellen, tabell 2 og tillatte vekter etter vognkortet. Vogntogvekten begrenses eventuelt av tillatte vekter etter motorvognens vognkort samt andre krav som gjelder vogntogvekter i forskrift om bruk av kjøretøy. aktuell vogntogvekt kan fordeles på kjøretøyene innenfor de rammer som er nevnt foran. Tabell 3a Tonn

4 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 4 av :57 Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Slepvogn med Minsteavstand, m aksler 2 aksler Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere Mindre enn 3, ,00 og større aksler 2 aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere Mindre enn 3, ,00 og større aksler og flere 2 aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,70 og større aksler og flere Mindre enn 3, ,00 og større Gjelder ikke for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m. For disse gjelder vogntogvekten som for vogntog med påhengsvogn/semitrailer med 3 aksler etter tabell 3b. Tabell 3b Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Påhengsvogn/ semitrailer med Tonn Minsteavstand, m aksler aksel Mindre enn 3, ,00 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, , 2 3,40 til og med 3, ,3 2 3,70 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 3,40 til og med 3, , ,6 24 3,70 til og med 3, , ,00 til og med 4, , ,4 24 4,30 til og med 4, , ,8 24 4,60 til og med 4, , ,3 24 4,90 til og med 5, , ,7 24 5,30 til og med 5, , ,4 24 5,70 til og med 6, ,

5 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 5 av :57 Tonn Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Påhengsvogn/ semitrailer med Minsteavstand, m ,0 og større aksler aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,20 til og med 3, ,7 2 3,60 til og med 3, ,4 2 4,00 til og med 4, aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 24 3,60 til og med 3, , ,9 24 3,90 til og med 4, , ,3 24 4,0 til og med 4, , ,6 24 4,30 til og med 4, , ,9 24 4,50 til og med 4, , ,2 24 4,70 til og med 5, , ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,20 og større aksler 2 aksler i avstand Mindre enn 3, over,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 3,30 til og med 3, ,5 4 39,3 30,4 25,5 3,60 til og med 3, ,7 30,8 26 3,90 til og med 4, , ,2 26,5 4,20 til og med 4, ,6 27 4,50 til og med 4, , ,80 til og med 5, ,0 til og med 5, ,40 til og med 5, ,70 og større aksler og flere aksel Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,30 til og med 3, , ,4 23,5 3,60 til og med 3, ,9 24 3,90 til og med 4,9 4 37, ,3 24 4,20 til og med 4, ,8 24 4,70 til og med 5, ,5 24 5,20 til og med 5, ,3 24 5,70 til og med 6, ,40 og større aksler Mindre enn 3, ,00 til og med 3, ,40 til og med 3, , ,7 29,7 25,6

6 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 6 av :57 Tonn Vogntog bestående av: Bk0 BkT8 Bk8 Bk6 Motorvogn med Påhengsvogn/ semitrailer med Minsteavstand, m ,80 til og med 4, , ,4 30,4 26, 4,0 til og med 4, , ,9 26,6 4,40 til og med 4, , ,5 27 4,70 til og med 4, , ,00 til og med 5, ,30 til og med 5, ,60 og større aksler i avstand Mindre enn 3, over,79 m, 3,00 til og med 3, aksler og flere 3,40 til og med 3, , ,5 3,80 til og med 4, ,20 og større ) Gjelder også for slepvogn hvor samtlige innbyrdes akselavstander er under 3,00 m. c) I tillegg gjelder følgende for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler og modulvogntog med tillatt totalvekt inntil 60 tonn jf. denne forskrift pkt. 7 og 9: Minsteavstand Avstand fra første til siste aksel i Totalvekt i tonn 3,00 m 3,69 m Mindre enn 6,00 Som for Bk0/50 Tømmervogntog og modulvogntog bestående av motorvogn med dolly med semitrailer, med minsteavstand 3,70 m eller større, og øvrige modulvogntog uavhengig av minsteavstander 6,00 eller større 50 5,60 eller mindre 50 5,6 6,00 5 6,0 6, ,2 6, ,6 7, ,0 7, ,4 7, ,8 8, ,2 8, ,6 8, ,00 eller større kjøretøy- og for offentlig veg Offentlige veger har ulike største tillatte lengder. For den enkelte vegstrekning er slike lengder fastsatt i riksveglisten i pkt. 6 nedenfor og i veglister for fylkesveger og kommunale veger. a) Fra. januar 2007 gjelder følgende lengder for enkeltkjøretøy og vogntog: lengde i Kjøretøy-/vogntogtype 9,50 m-veger 5 m-veger 2,40 m-veger Motorvogn, unntatt buss Tilhenger, unntatt semitrailer og slepvogn til bruk i 22 m tømmervogntog 2 2 2

7 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 7 av :57 lengde i Kjøretøy-/vogntogtype 9,50 m-veger 5 m-veger 2,40 m-veger Motorvogn med slepvogn eller påhengsvogn 9,50 5 2,40 Motorvogn med semitrailer 7,50 5 2,40 Buss med 2 aksler 3,50, 3,50, 2,40 Buss med 3 aksler eller flere 5 5 2, Leddbuss 8,75 5 2,40 Buss med slepvogn eller påhengsvogn 8,75 5 2,40 2,40 m for buss som er innrettet for kombinert transport av personer og gods ut over bagasje og som ikke innehar nasjonalt eller internasjonalt ruteløyve. 2 For buss registrert før 9. mars 2004 er tillatt lengde 5 m. Dette gjelder til. januar Når buss registrert fra og med 9. mars 2004 står stille skal et vertikalt plan som tangerer kjøretøyets side (på den siden av kjøretøyet som vender ut fra sirkelen) og den ytterste sirkelradien, defineres ved å merke opp en linje på bakken. For leddbusser skal begge de to stive seksjonene plasseres parallelt med planet. Når kjøretøyet så kjører inn i sirkelen (nevnt nedenfor), må ingen del av kjøretøyet gå utenfor dette plan med mer enn 0,60 m. 4 På strekningen Fv. 63 Stigseterøra Istedalssetra (Trollstigen) kan buss med tre aksler ha lengde inntil 3,0 m når den har tvangsstyrt aksel. Dokumentasjon for at bussen har slik aksel må medbringes og kunne fremvises ved forespørsel. Dokumentasjonen skal være utstedt av enten kjøretøyets produsent eller registreringslandets veg- eller kjøretøymyndighet, være på norsk eller engelsk og omtale det konkrete kjøretøyet. Kjøringen skal kun foregå med sittende passasjerer. For kjøretøy/vogntog som spesifisert ovenfor, gjelder dessuten følgende:. Motorvogner og vogntog, unntatt vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer og med mellom 9,50 og 24 m, skal kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius Semitrailervogntog med lengde inntil 7,50 m der avstanden fra semitrailerens king-pin til svingsenteret i semitrailerens akselkombinasjon er inntil 8,5 m, anses å oppfylle sporingskravet. 2. Avstand mellom senter king-pin og semitrailerens bakerste punkt målt langs senterlinjen skal ikke overstige: 3. Den horisontalt målte avstand mellom senter king-pin og et vilkårlig punkt på semitrailerens forende må ikke overstige: 4. For vogntog bestående av motorvogn og slepvogn eller påhengsvogn, skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt minus avstanden mellom motorvognens bakerste punkt til tilhengerens forreste punkt ikke overstige: 5. For vogntog som nevnt i nr. 4 skal avstanden målt parallelt med vogntogets lengdeakse, fra lastbærerens forreste punkt bak førerhuset til tilhengerens bakerste punkt ikke overstige: 6. For vogntog nevnt i nr. 4 skal avstanden mellom bakerste aksel på motorvogn til forreste aksel på tilhenger (minsteavstand) ikke være mindre enn: 2,50 og 5,30 m 2 m 2,04 m 5,65 m 7,5 m 3 m b) Nytt pkt. 7 c) Største tillatte lengder etter dette punkt skal måles uten toleranse. 5. kjøretøybredde for offentlig veg Største tillatte bredde for kjøretøy på offentlig veg er 2,55 m hvis ikke mindre bredde er fastsatt ved oppsetting av offentlig trafikkskilt eller i vegliste. For kjøretøy med skappåbygg - fast eller avtagbart - spesielt utstyrt for transport av gods ved en automatisk regulert temperatur hvor hver sidevegg inklusive isolasjon er minst 45 mm tykk, er største tillatte bredde 2,60 m på veger som ellers er tillatt for 2,55 m. Største tillatte bredder etter dette punkt skal måles uten toleranse.

8 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 8 av :57 6. Vegliste riksveger Østfold E6 Riksgrensen/Svinesund Akershus gr./smørbekk Bk0 50 9,50 2 E8 Riksgrensen/Ørje Akershus gr./brekke Bk0 50 9,50 9 Patterød X E6/Rv. 20 Moss fk. Bk0 50 9,50 2 Svinesundparken X E6 Halden nord X Fv. 22 Bk0 50 9,50 22 Bergenhus X Rv. Akershus gr./krokdal Bk0 50 9,50 0 Jonsten rkj. Rakkestadsvingen X Rv. Bk0 50 9,50 Øra Bergenhus X Rv. 22 Bk0 50 9,50 Trekkbil og slepvogn med totallengde 24 og kjøretøybredde 2,60 tillates kjørt 5,5 km etter følgende rute: E6 Riksgr. v/svinesund Svinesundparken Rv. 2 Svinesundparken X veg til Helle (Haldenteminalen). Tillatelsen gjelder bare gods som skal omlastes/samlastes fra/til jernbane eller bil ved Haldenterminalen. Akershus E6 Østfold gr./smørbekk Oslo gr./myrer Bk0 50 9,50 E6 Oslo gr./tangerud Hedmark gr./budalen Bk0 50 9,50 E6 Oppland gr./leirsjøen Lundebykrysset Bk0 50 9,50 E6 Gardermoen flyplass X E6 Bk0 50 9,50 E6 Skibakk X E6/Fv. 452 Hedmark gr./dysterud Bk0 50 9,50 E6 Kjørbo X E8 Buskerud gr./sollihøgda Bk0 50 9,50 E8 Østfold gr./brekka Oslo gr./mastemyr Bk0 50 9,50 E8 Oslo gr./lysaker bru Buskerud gr./padderudvann Bk0 50 9,50 4 Oslo gr./gjelleråsen Oppland gr./varpet Bk0 50 9,50 22 Hvam X E6 Østfold gr./krokedal Bk0 50 9,50 23 Vassum X E6 Buskerud gr./oslofjorden Bk0 50 9,50 20 Mosesvingen X Rv. 22 Skedsmovollen X E6 Bk0 50 9,50 50 Oslo gr./granfosstunnelen Lysaker X E8 Bk0 50 9,50 59 Oslo gr./robsrudenga X E6 Tangen nord X Rv. 22 Bk0 50 9,50 59 Robsrudskogen rkj. Oslo gr. (Starveien) Bk0 50 9,50 63 Oslo gr./tangerud sør Postterminalen Robsrud Robsrud vest X Rv. 59 Bk0 50 9,50 Oslo

9 av :57 E6 Akershus gr./åsland Ryen Bk0 50 9,50 E6 Ryen Akershus gr./tangerud Bk0 50 9,50 E6 Arm X E6 rkj. Ryen X arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) Bk0 50 9,50 E6 Arm Alnabru X E6 Sørenga X E8 Bk0 50 9,50 E8 Akershus gr./mastemyr Akershus gr./lysaker bru Bk0 50 9,50 E8 Arm til Vippetangen via Skipperg. og Akershusstranda Bk0 50 9,50 4 Sinsen S V rkj. Fagerheimg. Sinsenkrysset Akershus/Gjelleråsen Bk0 50 9,50 50 «Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6 Akershus gr./granfosstunnelen Bk0 50 9,50 59 Karihaugen X E6 Akershus gr./robsrudenga Bk0 50 9,50 62 «Ring» Grønlia Vaterland øst Filipstad X E8 Bk0 50 9,50 63 Økern vest X Rv. 50 Akershus gr./tangerud Bk0 50 9,50 9 Trosterud X E6 Nylandskrysset X Rv. 63 Bk0 50 9,50 9 Arm X 9 Kjelsrud Alna (Alfasetv. til Terminalområdet) Bk0 50 9,50 Hedmark E6 Akershus gr./budalen Oppland gr./mjøsbrua Bk0 50 9,50 E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.) Bk0 50 9,50 E6 Akershus gr./dysterud Riksgrensen//Riksåsen Bk0 50 9,50 2 Riksgrensen Magnor Glåmbrua øst X Rv. 25 (Elverum) Bk0 50 9,50 3 Kolomoen X E6 Sør-Trøndelag gr./gardli Bk0 50 9,50 3 Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk0 50 9,50 25 Hamar X Fv. 222 Riksgrensen/Bergulvkjølen Bk0 50 9,50 Oppland E6 Hedmark gr. Sør-Trøndelag gr. Bk0 50 9,50 E6 Sogn og Fjordane gr. Buskerud gr. Bk0 50 9,50 E6 Buskerud gr. Akershus gr. Bk0 50 9,50 E36 Dombås X E6 Møre og Romsdal gr. Bk0 50 9,50 4 Akershus gr. Biri X E6 Bk0 50 9,50 5 Otta bru X E6 Sogn og Fjordane gr. Bk0 50 9,50 Buskerud

10 0 av :57 E6 Oppland gr. Akershus gr. Bk0 50 9,50 E6 Nymoen Hov Oppland gr. Bk0 50 9,50 E8 Akershus gr. Vestfold gr. Bk0 50 9,50 E34 Bangeløkka Telemark gr. Bk0 50 9,50 7 Ve X E6 Gol Hordaland gr. Bk0 50 9,50 23 Akershus gr./oslofjordtunnelen Kjellstad Bk0 50 9,50 35 Haug (Langebru) Styggedal X E6 Bk0 50 9,50 52 Gol Vest X Rv. 7 Sogn og Fjordane gr. Bk0 50 9, Bangeløkka X E8/E34 Brakerøya X E8 Bk0 50 9,50 Vestfold E8 Buskerud gr. Solum Telemark gr. Bk0 50 9,50 E8 Fokserød X E8 Sandefjord lufthavn Torp Bk0 50 9,50 9 Horten ferje Undrumsdal X E8 Bk0 50 9,50 40 Ferjekai Revet Larvik X E8 Bommestad Bk0 50 9,50 Telemark E8 Vestfold gr. Aust-Agder gr. Bk0 50 9,50 E34 Buskerud gr. Hordaland gr. Bk0 50 9,50 E34 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk6 28 2,40 9 Aust-Agder gr. Tallaksbru (X E34) Bk0 50 9,50 36 Skjelsvik (X Fv. 354) Seljord (X E34) Bk0 50 9,50 4 Aust-Agder gr. Brunkeberg (X E34) Bk0 50 9,50 4 Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk0 50 9, X E8 Rugtvedt Tangenv. (Breviksterminalen) X E8 Heistad Bk0 50 9,50 Aust-Agder E8 Telemark gr. Vest-Agder gr. Bk0 50 9,50 9 Vest-Agder gr. Telemark gr. Bk0 50 9,50 4 Vest-Agder gr. Telemark gr. Bk0 50 9, Øygardsdalen Vest-Agder gr. Bk0 50 9,50 Vest-Agder

11 av :57 E8 Aust-Agder gr. Kristiansand Bk0 50 9,50 E39 Kristiansand Lyngdal Rogaland gr. Bk0 50 9,50 9 Kristiansand Aust-Agder gr. Bk0 50 9,50 4 Timenes X E8 Aust-Agder gr. Bk0 50 9, Aust-Agder gr. Dyreparken Bk0 50 9,50 45 Kryss Rv. 4 Kjevik flyplass Bk0 50 9,50 Rogaland E39 Vest-Agder gr./uran Stavanger Mortavika fk. Bk0 50 9,50 E39 Arsvågen fk. Hordland gr./fjon Bk0 50 9,50 E39 Våland sør X E39 Kiellandsmyr X Rv. 509 Bk0 50 9,50 E39 Arm Mortavika P-plass Bk0 50 9,50 E39 Arm Arsvågen P-plass Bk0 50 9,50 E34 Hordaland gr./fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk0 50 9,50 E34 Arm Nygård Husøy hamneterminal Bk0 50 9,50 3 Hove X E39 Hogstadkrossen X Fv. 56 Bk0 50 9,50 3 Hogstadkrossen Ims Høle krk. X Kv. Omkjøring vogntog: Fv. 36 Vatnekrossen Hommeland og Fv. 508 Hommeland Høle BkT8 50 2,40 3 Høle krk. X Kv. Lauvvik fk. Oanes fk. Torgerkrossen X Rv. 3 Hordaland gr./uføreberget Bk0 50 9,50 42 Krossmoen X E39 Egersund stasjon X Rv. 44 Bk0 50 9,50 44 Jernbanev. X Rv. 42 Jærv. X Rv. 502 Bk0 50 9,50 44 Skjæveland X Fv. 325 Soma X E39 Bk0 50 9, Eie bru X Rv. 44 Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) Bk0 50 9, Stangeland (Stangeland skule) X E39 Soma (Soma gravlund) X Rv. 44 Bk0 50 9, Solasplitten X E39 Tananger Sundekrossen Kiellandsmyr X E39 Bk0 50 9, Sømmevågen X Rv. 509 Stavanger lufthavn Bk0 50 9,50 Hordaland E6 Sogn og Fjordane gr./gudvangen Voss nord Vågsbotn X E39 Bk0 50 9,50 E6 Nygårdstangen X E39 Vestre Strømkai X Fv. 585 Bk0 50 9,50

12 2 av :57 totalvekt tonn E6 Arm Sivle X E6 Stalheim/Brekke X E6 (Stalheimskleiva) Bk0 50 2,40 E6 Arm Bergen busstasjon Bergen jb.st. Bk0 50 9,50 E6 Arm til Permanenten Bk0 50 9,50 E6 Arm Pauls krk. X Rv. 555 Permanenten øst Bk0 50 9,50 E39 Rogaland gr./fjon Sandvikvåg fk. Haljem fk. Vågsbotn Knarvik Sogn og Fjordane gr./jernfjell Bk0 50 9,50 E39 Meatjønn aust X E39 Skjersholmane fk. Bk0 50 9,50 E34 Telemark gr./ståvatn Rogaland gr./fikse Bk0 50 9,50 E34 Haukeli X E34 Midtlæger X E34 Bk0 50 2,40 E34 Austmannali X E34 Nyastøl X E34 Bk0 50 2,40 E34 Hordaland br.st. Seljestadjuv X E34 Bk0 50 2,40 E34 Langebø sør X E34 Rullestadvatnet X E34 Bk0 50 9,50 E34 Åkrafjordtunet X arm Tjelmeland nord X Kv. Bk0 50 9,50 7 Buskerud gr./halne Brimnes Bu X Rv. 3 (Hardangerbrua) Bk0 50 9,50 3 Rogaland gr./uføreberget Horda X E34 Bk0 50 9,50 3 Jøsendal X E34 Bu Granvin X Fv. 7 Voss nord v/e6 Bk0 50 9,50 3 Vinje X E6 Sogn og Fjordane gr./vikafjell Bk0 50 9,50 3 Kinsarvik X Rv. 3 Kinsarvik fk. Bk0 50 9,50 3 Brynagjelet X Rv. 3 Sverresplass X E6 Bk0 50 9, Nygårdstangen X E39 Beinastaden X Fv. 56 Bk0 50 9, Arm Nygårdstunnel Dokkeskjærskaien Jekteviken X Fv. 555 Bk0 50 9, Arm Puddefjordbrua Dokkeskjærskaien Bk0 50 9, Arm til Sartor terminal Bk0 50 9, Hopskrysset X E39 Flesland Bk0 50 9,50 Sogn og Fjordane E6 Oppland gr./fossebakken Hordaland gr./gudvangen Bk0 50 9,50 E39 Hordaland gr./jernfjell Oppedal fk. Lavik fk. Anda fk. Lote fk. Møre og Romsdal gr./alflotevatnet Bk0 50 9,50 5 Håbakken X E6 Fodnes fk. Manheller fk. Fugleskjærskaia Florø Bk0 50 9,50 5 Kaupangsenteret X Rv. 5 Kaupanger fk. Bk0 50 9,50 5 Lærdalsøyri X Rv. 5 Lærdal fk. Bk0 50 9,50 3 Hordaland gr./vikafjellet Vangsnes fk. Hella fk. Bk0 50 9,50 5 Oppland gr./oppljostunnelen Måløy sør X Rv. 67 Bk0 50 9,50 52 Buskerud gr./eldrehaugen Borlaug X E6 Bk0 50 9,50

13 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 3 av :57 totalvekt tonn 55 Stedje rundkjøring X Rv. 5 (Sogndal) Hella fk. Dragsvik fk. Bk0 50 9,50 66 Måløy nord X Rv. 67 Port Måløy hamn Bk0 50 9,50 67 Måløy sør X Rv. 5 Måløy nord X Rv. 66 Bk0 50 9,50 Møre og Romsdal E39 Sogn og Fjordane gr. Sør-Trøndelag gr. Bk0 50 9,50 E39 Arm Brastad-Skorgeneset Bk0 50 9,50 E39 Arm til Molde lufthavn. Årø Bk0 50 9,50 E36 Oppland gr. Spjelkavik Skutvika Bk0 50 9,50 70 Sør-Trøndelag gr. Sunndalsøra Kristiansund Bk0 50 9, Ålesund aust Ålesund lufthavn Bk0 50 9, Arm til Flatholmen Bk0 50 9,50 68 Veg til Kvernberget lufthavn Bk0 50 9,50 Sør-Trøndelag E6 Oppland grense Nord-Trøndelag grense Bk0 50 9,50 E6 Olav Trygvassonsg. Sentralstasjon Bk0 50 9,50 E6 Bakke bru V Brattørbrua Bk0 50 9,50 E6 Brattørbrua Bk6 28 9,50 E6 Brattørbrua Brattøra Tollbua Bk0 50 9,50 E6 Sentralstasjon Gryta X Rv. 706 Bk0 50 9,50 E6 Sluppen S Nidelv bru Ø Bk0 50 9,50 E39 Klett X E6 Møre og Romsdal grense/engdalen Bk0 50 9,50 3 Hedmark grense Ulsberg X E6 Bk0 50 9,50 70 Oppdal X E6 Møre og Romsdal gr./gråura Bk0 50 9, Fossestuvegen X F902 Rotvoll rundkj. Bk0 50 9, Steinberget rundkj. Ilaparken rundkj. Bk0 50 9, Sluppen bru Bk0 50 9, Sluppen bru Sluppenvegen Ø X E6 Bk0 50 9, Pirbrua vest rundkj. X Dyre Halses gate Bk0 50 9, Havnegata N rundkj. NSB rampe Bk0 50 9,50 Nord-Trøndelag

14 4 av :57 E6 Sør-Trøndelag grense Nordland grense Bk0 50 9,50 E6 Arm Vist Gevika Bk0 50 9,50 E4 Stjørdal X E6 riksgrense Sverige Bk0 50 9,50 Nordland E6 Nord-Trøndelag gr./smalvatnet Troms gr./gratangseidet Bk0 50 9,50 E6 Arm Båfjellmo X E6 X Rv. 73 Bk0 50 9,50 E6 Arm Mobekk bru X Kv- Mo jernbanest. Bk0 50 9,50 E6 Arm Fauske st. Bk0 50 9,50 E6 Arm Fauske nord Fauske godst. X Kv. Bk0 50 9,50 E6 Arm Fagerneskaia Bk0 50 9,50 E6 Arm Narvik Narvik st. Bk0 50 9,50 E0 Riksgrense Bjørnfjell Å parkeringsplass Bk0 50 9,50 E0 Arm Moskenes fk. Bk0 50 9,50 E2 Tverrånes X E6 Umbuktu riksgrense Bk0 50 9,50 2 Tverrånes X E6 Vikaåsen Toranes kai Bk0 50 9,50 73 Båfjellmo X E6 riksgrense Krutvatn Bk0 50 9,50 77 Storjord X E6 riksgrense Graddis Bk0 50 9,50 80 Fauske rkj. X E6 Bodø lufthavn Bk0 50 9,50 80 Stormyra X Rv. 80 jernbanest. Bodø fk. Bk0 50 9,50 85 Bognes X E6 Kåringen X E0 Bk0 50 9,50 85 Troms gr./austpollen Sortland bru X Fv. 82 Bk0 50 9, Sommerset X E6 Sætran X E6 Bk0 50 9, Nautå bru X E0 Evenes flyplass Bk0 50 9,50 Troms E6 Nordland gr./gratangseid Finnmark gr./alteidet Bk0 50 9,50 E8 Riksgrense Galgujavri X Rv. 862 Terjevika Bk0 50 9,50 E8 Arm til Olderbakken X E6 Bk0 50 9,50 E8 Arm Sandvikeid Ramfjordnes BkT8 50 9,50 E8 Arm Tromsdalen Ishavskatedralen Bk0 50 9,50 E8 Arm til Tromsøysundv./Fv. 53 Bk0 50 9,50 E0 Nordland gr./langvatnet Nordland gr./sandtorg Bk0 50 9,50 E0 Nordland gr./austerdalen Nordland gr./sørdalstunnelen Bk0 50 9,50 E0 Arm til gml. Lilleng fk. Bk0 50 9,50 E0 Arm til gml. Steinsland fk. Bk0 50 9,50

15 5 av :57 totalvekt tonn 83 Kjeldsundbr V X Rv. 83 Sama rkj. Fv. 867/Fv. 83 Bk0 50 9,50 85 Bogvika X E6 Sortland nord Bk0 50 9,50 85 Nordland gr./austerdalen Gullesfjordbotn X E0 Bk0 50 9, Andselv X E6 Bardufoss lufthavn Bk0 50 9, Terjevika X E8 Tromsø lufthavn Bk0 50 9, Gjæverbukta X Rv. 862 rkj. Ringv. X v/jekta Bk0 50 9,50 Finnmark E6 Troms gr./alteidet Kirkenes nye kai Bk0 50 9,50 E6 Arm Altagårdsskog Bukta ds-kai Bk0 50 9,50 E69 Olderfjord/X E6 Nordkapp Bk0 50 9,50 E69 Arm til Honningsvåg Bk0 50 9,50 E75 Riksgrense Finland/Utsjoki-Vardø ds-kai Bk0 50 9,50 E75 Arm Vadsø gravpl. X E6 Vadsø ds-kai Bk0 50 9,50 E05 Bjørkheim X E6 Storskog tollstasjon Bk0 50 9,50 92 Gievdneguoikka Riksgrense Karigasniemi Bk0 50 9,50 93 Gakori X E6 Riksgrense Kivilompolo Bk0 50 9,50 94 Skaidi X E6 Hammerfest kai Bk0 50 9,50 94 Havnev. (Fv. 94) Leirvikabasen Bk0 50 9,50 88 Elvebakken X E6 Alta lufthavn Bk0 50 9, Høybuktmoen X E6 Kirkenes lufthavn Bk0 50 9, Lakselv X E6 Banak flyplass Bk0 50 9, Nedre Neiden X E6 riksgrense Neiden Bk0 50 9,50 7. Særlige bestemmelser for transport av tømmer a. Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med inntil 22,00 på veg som er merket 22,00 og med inntil 24,00 på veger som er merket 24,00 i riksveglisten i pkt. 8 og i veglister for fylkes- og kommunale veger. b. Vogntoget må være spesielt innrettet for tømmertransport. Høyden på slepvognen må ikke være mer enn 4,00 dersom vogntoget er lengre enn 9,50. c. Vogntog spesielt innrettet for transport av tømmer med mellom 9,50 og 24,00, skal fra plassering på linje kunne kjøres en runde mellom to konsentriske sirkler med radius 2,50 og 2,00. d. Ordningen omfatter sagtømmer, skurtømmer, rundtømmer med små dimensjoner, massevirke og slipvirke. Flis er ikke massevirke. e. Transport av returgods på vogntog med lengde mellom 9,50 og 24,00 er tillatt i forbindelse med tømmertransport i henhold til bestemmelsene her. Ved slik transport skal det på forlangende godtgjøres at transporten er en returtransport ved at den forutgående tømmertransporten dokumenteres med fraktbrev eller lignende. f. totalvekt for vogntog særlig innrettet for transport av tømmer med minst 7 aksler. Største tillatte totalvekt ved transport av tømmer fremgår av riksveglisten i denne forskrift pkt. 8 og av veglister for fylkes- og kommunale veger.

16 Lovdata - Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dime... 6 av :57 2. På veger hvor største tillatte totalvekt for transport av tømmer er angitt som 60 tonn, tillates slike totalvekter som angitt i pkt. 3 tabell 3c 3. På veger hvor største tillatte totalvekt for transport av tømmer er angitt som 56 tonn, tillates slike totalvekter som angitt i pkt. 3 tabell 3c inntil 56 tonn. 4. Tømmervogntog med større totalvekt enn 50 tonn skal ha lengde uten gods minst 2, Ved returtransport i henhold til bokstav e er største tillatte totalvekt 50 tonn. g. totalvekt for slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt større enn 50 tonn. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt inntil 60 tonn, er største tillatte totalvekt 36 tonn, dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 8,0 m. For slepvogn med avstand fra første til siste aksel mindre enn 8,0, tillates slik totalvekt som angitt i tabell 2b. 2. For slepvogn med 4 aksler eller flere som inngår i tømmervogntog med tillatt totalvekt inntil 56 tonn etter bokstav f nr. 3, er største tillatte totalvekt 32 tonn dersom slepvognen har avstand fra første til siste aksel minst 5, Slepvognen skal ha to styrende aksler. 4. Ved transport av returgods skal slepvognens totalvekt ikke overstige 30 tonn. 8. Vegliste for tømmertransport riksveger Østfold E6 Riksgrensen/Svinesund Akershus gr./smørbekk Bk E8 Riksgrensen/Ørje Akershus gr./brekke Bk Patterød X E6/Rv. 20 Moss fk. Bk Svinesundparken X E6 Halden nord X Fv. 22 Bk Bergenhus X Rv. Akershus gr./krokedal Bk Jonsten rkj. Rakkestadsvingen X Rv. Bk Øra Bergenshus X Rv. 22 Bk Akershus E6 Østfold gr./smørbekk Oslo gr./myrer Bk E6 Oslo gr./tangerud Hedmark gr./budalen Bk E6 Oppland gr./leirsjøen Lundebykrysset Bk E6 Gardermoen flyplass X E6 Bk E6 Skibakk X E6/Fv. 452 Hedmark gr./dysterud Bk E6 Kjørbo X E8 X Fv. 66 (Bærumsvn) Bk E6 X Fv. 66 (Bærumsvn) Buskerud gr./sollihøgda Bk E8 Østfold gr./brekka Oslo gr./mastemyr Bk E8 Oslo gr./lysaker bru Buskerud gr./padderudvann Bk Oslo gr./gjelleråsen Oppland gr./varpet Bk Hvam X E6 Kringen X Fv. 70 Bk Kringen X Fv. 70 Østfold gr./krokedal Bk Vassum X E6 Buskerud gr./oslofjorden Bk Mosesvingen X Rv. 22 Skedsmovollen X E6 Bk

17 7 av :57 totalvekt tonn 50 Oslo gr./granfosstunnelen Lysaker X E8 Bk Oslo gr./robsrudenga X E6 Tangen nord X Rv. 22 Bk Robsrudskogen rkj. Olso gr. (Starveien) Bk Oslo gr. Tangerud sør Postterminalen Robsrud Robsrud vest X Rv. 59 Bk Oslo E6 Akershus gr./åsland Ryen Bk E6 Ryen Akershus gr./tangerud Bk E6 Arm X E6 rkj. Ryen X Arm E6 Gamlebyen (Svartdalstunnelen) Bk E6 Arm Alnabru X E6 Sørenga X E8 Bk E8 Akershus gr./mastemyr Akershus gr./lysaker bru Bk E8 Arm til Vippetangen via Skippergata og Akershusstranda Bk Sinsen S V rkj. Fagerheimg. Sinsenkrysset Bk0 50 9,50 4 Sinsenkrysset Akershus gr./gjelleråsen Bk «Ring 3» Hovin (Ulvensplitten) X E6 Sinsen Bk Sinsen Akershus gr./granfosstunnelen Bk Rampe Sinsen SV rkj. Fagerheimg. Sinsenkrysset Bk0 50 9,50 50 Rampe Sinsenkrysset X Rv. 4 mot Akershus gr./gjelleråsen Bk Karihaugen X E6 Akershus gr./robsrudenga Bk «Ring» Grønlia Vaterland øst Filipstad X E8 Bk0 50 9,50 63 Økern vest X Rv. 50 X Kv. Jernkroken Bk X Kv. Jernkroken Akershus gr./tangerud Bk0 50 9,50 9 Trosterud X E6 Nylandskrysset X Rv. 63 Bk Arm X 9 Kjelsrud Alna (Alfasetv. til Terminalområdet) Bk Hedmark E6 Akershus gr./budalen Oppland gr./mjøsbrua Bk E6 Arm til Brumunddal sentrum (Nils Amblisv.) Bk E6 Akershus gr./dysterud Kongsvinger sør X Rv. 2 Sundehjørnet Bk E6 Kongsvinger sør X Rv. 2 Sundehjørnet Norsenga tømmerterminal Bk

18 8 av :57 totalvekt tonn E6 Norsenga tømmerterminal Kongsvinger øst X Rv. 2 (Hov) Bk E6 Kongsvinger øst X Rv. 2 (Hov) Riksgrensen Riksåsen Bk Riksgrensen Magnor Kongsvinger øst X E6 (Sundehjørnet) Bk Kongsvinger øst X E6 (Hov) Glåmbrua øst X Rv. 25 (Elverum) Bk Kolomoen X E6 Terningmoen X Rv. 25 X Pv. Åsta bru sør Bk X Pv. til Åstdalen Åsta bru S X Pv. Åsta bru N Bk X Pv. Åsta bru N Storsteigen X Fv. 68 Bk Storsteigen X Fv. 68 Grimshaugen X Fv. 69 (over Steien bru) Bk Grimshaugen X Fv. 69 Sør-Trøndelag gr./gardli Bk Arm til Alvdal sentrum (Steia) Bk Hamar X Fv. 222 Hamar X E6 Riksgrensen Bergulvkjølen Bk Oppland E6 Hedmark gr. Sør-Trøndelag gr. Bk E6 Mesnadalsarmen Lillehammer St. Bk0 50 9,50 E6 Arm Mesna X E6 Bankplassen X Fv. 23 Bk E6 Sogn og Fjordane gr. Fagernes X Fv. 204 Bk E6 Fagernes X Fv. 204 Buskerud gr. Bk E6 Buskerud gr. Akershus gr. Bk E36 Dombås X E6 Møre og Romsdal gr. Bk Akershus gr. Biri X E6 Bk Otta bru X E6 Otta telegrafstasjon X Fv. 435 Bk Otta telegrafstasjon X Fv. 435 Sogn og Fjordane gr. Bk Buskerud E6 Oppland grense Akershus grense Bk E6 Nymoen Hov Oppland grense Bk E8 Akershus grense Vestfold grense Bk E34 Bangeløkka Telemark grense Bk Ve X E6 Gol Hordaland grense Bk Akershus gr./oslofjordtunnelen Kjellstad Bk

19 9 av :57 totalvekt tonn 35 Haug (Langebru) Hokksund X Hellefossv. Bk Hellefossv. Hokksund bru Lerberg Bk Lerberg Vikersund X Fv. 73 Ask Bk Rv. 35 Ask Styggedal/Bærenga X E6 Bk Gol vest X Rv. 7 Tuv Bk Tuv Sogn og Fjordane grense Bk0 50 9, Bangeløkka X E8/E34 over Strømsø bru til kryss kommunal veg til Holmen kai Bk Holmen bru (Bragernesløpet) Bk X rkj. ved Holmen bru Brakerøya X E8 Bk Vestfold E8 Buskerud grense Solum Telemark grense Bk E8 Fokserød X E8 Sandefjord lufthavn Torp Bk Horten ferje Undrumsdal X E8 Bk Ferjekai Revet Larvik X E8 Bommestad Bk Telemark E8 Vestfold grense Aust-Agder grense Bk E34 Buskerud- X Fv. 36 Gransheradvegen Bk E34 X Fv. 36 Gransheradvegen Hordaland grense Bk E34 Omkjøringsveg/Turistveg over Vågslidtunnelen Bk6 28 2,40 9 Aust-Agder grense Tallaksbru X E34 Bk Skjelsvik X Fv. 354 Seljord X E34 Bk Aust-Agder grense X Fv. 355 Bk X Fv. 355 X Fv. 358 (Tveitsund bru) Bk X Fv. 358-Brunkeberg X E34 Bk Arm Karlsrud Sundet (over Sundebrui) Bk X E8 Rugtvedt Tangenv. (Breviksterminalen) Bk X E8 Heistad Tangenv. (Breviksterminalen) Bk Aust-Agder

20 0 av :57 totalvekt tonn E8 Telemark grense Vest-Agder grense Bk Vest-Agder gr. kommunal veg Stavenes Bk Kommunal veg Stavenes Hovden Bk Hovden Telemark grense Bk Vest-Agder grense Telemark grense Bk Øygardsdalen Vest-Agder grense Bk Vest-Agder E8 Aust-Agder grense Kristiansand Bk E39 Kristiansand Lyngdal Rogaland grense Bk Kristiansand Aust-Agder grense Bk Timenes X E8 Aust-Agder grense Bk Aust-Agder gr. Dyreparken Bk Kryss Rv. 4 Kjevik flyplass Bk Rogaland E39 Vest-Agder gr./uran Stavanger Mortavika fk. Bk E39 Arsvågen fk. Hordland gr./fjon Bk E39 Våland sør X E39 Kiellandsmyr X Rv. 509 Bk E39 Arm Mortavika P-plass Bk E39 Arm Arsvågen P-plass Bk E34 Hordaland gr./fikse Haugesund lufthavn Karmøy Bk0 50 9,50 E34 Nygård X E34 Husøy hamneterminal Bk0 50 9,50 3 Hove X E39 Hogstadkrossen Bk0 50 9,50 3 Hogstadkrossen Ims Høle krk. X Kv. Omkjøring vogntog: fv. 36 Vatnekrossen Hommeland og Fv. 508 Hommeland Høle BkT8 50 2,40 3 Høle krk. X Kv. Lauvvik fk. Oanes fk. Torgerkrossen X Rv. 3 Hordaland gr./uføreberget Bk0 50 9,50 42 Krossmoen X E39 Egersund stasjon X Rv. 44 Bk0 50 9,50 44 Jernbanev. X Rv. 42 Jærv. X Rv. 502 Bk0 50 9,50 44 Skjæveland X Fv. 325 Soma X E39 Bk0 50 9, Eie bru X Rv. 44 Holeviga (tidl. Eigersund ferjeterminal) Bk0 50 9, Stangeland (Stangeland skole) X E39 Soma (Soma gravlund) X Rv. 44 Bk0 50 9,50

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16

Tabell 2a Tonn Bk10 BkT8 Bk8 Bk6 50 42 50 40 32 28 Motorvogn med 2 aksler 19 19 16 16 16 12 Motorvogn med 3 aksler 26 26 22 22 20 16 Forskrift om endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 1. februar 2013 nr. 136 Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 22. oktober 2013 med hjemmel

Detaljer

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen.

Vegliste 2014. Riksveger. Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Forskrift om vekter og dimensjoner. www.vegvesen. Vegliste 2014 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner www.vegvesen.no/veglister Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST FOR OFFENTLIG

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2010. riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Side 695-875 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 10. mai 2016 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2016 April 15. Lov 2 om endr. i konkurranseloven

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Kapittel 5 skal lyde:

Kapittel 5 skal lyde: Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 08. august 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 13 jf. delegeringsvedtak

Detaljer

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner

A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY. Kapittel 5. Vekt, dimensjoner A. ENDRINGER I FORSKRIFT OM BRUK AV KJØRETØY «Forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 25. januar 1990 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 4,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste 2014 Riksveger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. September 2014 Tømmertransport veger Utdrag av Vegliste 201 veger og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 September 201 www.vegvesen.no/veglister Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse, tillatt

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015

Tømmertransport. Riksveger. Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr.1 og 3. April 2015 Tømmertransport er Utdrag av Vegliste riksveger, april 2015 og Forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 1 og 3 April 2015 www.vegvesen.no/veglister Innhold Viktig informasjon... 2 Utdrag fra forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017

Kunngjort 27. september 2017 kl PDF-versjon 3. oktober 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 27. september 2017 kl. 15.50 PDF-versjon 3. oktober 2017 22.09.2017 1487 Forskrift om, tillatt

Detaljer

Vegliste 2016 Riksveger

Vegliste 2016 Riksveger Vegliste 2016 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Oktober 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen

Høringsnotat. Vegdirektoratet. Trafikant- og kjøretøyavdelingen Høringsnotat Økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn m.m. Forslag til endring av forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg pkt.

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

Vegliste 2017 Riksveger

Vegliste 2017 Riksveger Vegliste 2017 er Normaltransport, tømmertransport, modulvogntog og Nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg April 2017 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold Viktig informasjon...

Detaljer

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017

Kunngjort 7. april 2017 kl PDF-versjon 11. april 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 53. Kunngjort 7. april 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 11. april 2017 24.03.2017 452 Forskrift om bruksklasse,

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK

BÅRD FADNES BERNHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE FASIT ARBEIDSBOK BÅRD FADES BERHARD HAUGE Vogntog FØRERKORT KLASSE CE FASIT ARBEIDSBOK KI Forlaget AS, 2016 6. utgave, 1. opplag 2016 Utgiver: KI Forlaget AS, Universitetsgata 10, 0164 Oslo Postboks 6705, St. Olavs plass,

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. aksellast, boggilast og trippelboggilast for offentlig veg - Tabell 1 Aksellasttabell 1 2. for enkeltkjøretøy på offentlig veg - Tabell 2 Kjøretøyvekttabell

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen.

Gratis. Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER. Forskrift om vekter og dimensjoner. Foto: Knut Opeide. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Forskrift om vekter og dimensjoner Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02

Setermoen Sortland 11.06.2012 1 Forslag 1 Tromskortet.no 10:35 4 32:02 TEST REISEPLANLEGGER Fra Til Dato Antall Antall Tid forslag bytter FINNMARK - TROMS Kautokeino Tromsø 11.06.2012 2 Forslag 1 177Troms.no Tromskortet.no 04:45 1 12:43 Forslag 2 177Troms.no Tromskortet.no

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner

Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Forskrift om vekter og dimensjoner Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Forskrift om vekter og dimensjoner Innhold Vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. TILLATT AKSELLAST, BOGGILAST OG TRIPPELBOGGILAST

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg.

Last ned vår Circle k App, der får du informasjon om hvert enkelt anlegg. HTN - Hoved Truck Nettverk: De mest kostnadseffektive og strategisk plasserte stasjonene Truckdieselkjede HTN stasjoner er stasjoner som tar i mot storbil, har høyhastighetspumpe og eget pumpefundament

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen.

RIKSVEGER. Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport. vegvesen. Gratis Vegliste 2012 Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy RIKSVEGER Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Foto: Knut Opeide vegvesen.no Innholdsfortegnelse 1. DISPENSASJON FOR KJØRING PÅ

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for

gods ikke tillatt gods ikke tillatt a. Tabell Vogntogtype Med gods Uten gods Bredde m (for Foreløpig forskriftstekst per 5. mars 2014, 5-7 til 5-9 5-7 Kjøring med større lengde eller bredde uten dispensasjon for motorredskap, mobilkran, betongpumpebil og liftbil og transport av udelbart gods

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

MODULVOGNTOG. Tillatt vogntoglengde. Vegnr Bruksklasse Maks totalvekt tonn Vinter Rv Bk 10. Riksgrensen Øvre Neiden Bk 10 25,25.

MODULVOGNTOG. Tillatt vogntoglengde. Vegnr Bruksklasse Maks totalvekt tonn Vinter Rv Bk 10. Riksgrensen Øvre Neiden Bk 10 25,25. MODULVOGNTOG Vegnr Bruksklasse Maks Rv. 893 Riksgrensen Øvre Neiden - Neiden x Kv. Hessengveien xrv 893 Neiden til Hurtigrutekaia i Kirkenes med arm til Linjegodsterminalen på Hesseng E8 Riksgrensen Helligskogen

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Løselig seksverdig krom i sement

Løselig seksverdig krom i sement best. nr. 489 FORSKRIFT Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet 25. januar 2005 Løselig seksverdig krom i sement ARBEIDSTILSYNET Utgitt mars 2005 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Fartstest mellom mobiloperatører

Fartstest mellom mobiloperatører Contents 1 Konklusjon 3 2 Metodikk 6 3 4 Fylkesmessige forskjeller 15 5 Resultater fylke for fylke 18 Resultater vektet på befolkning og kommune 12 2 1 Konklusjon Flere kunder Vekstkart Nye markeder 4

Detaljer

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64

Navn Postadresse Besøksadresse Telefonnummer Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 Trafikkstasjoner i Akershus fylke Timebestilling gratis Forespørsler og russebilkontroll informasjon Billingstad trafikkstasjon Postboks 253 Stasjonsveien 21 815 22 000 66 77 29 56 66 77 29 64 377 BILLINGSTAD

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Dimensjoner uten disp. KJETIL

Dimensjoner uten disp. KJETIL Dimensjoner uten disp. KJETIL 5-6 Særlige bestemmelser om transport av 2 husmoduler, 2 båter og biler Transport uten dispensasjon på veger med tillatt vogntoglengde 19,50 meter som ikke er i veggruppe

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway

Sandvika Storsenter. sandvika storsenter. the largest shopping centre in norway sandvika storsenter the largest shopping centre in norway K content About Sandvika Storsenter Sales Floor plans Contact U about Sandvika Storsenter some of our shops FACTS An average of 25,600 visitors

Detaljer

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE

PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE PRESENTASJON AV FORSLAG TIL ENDRINGER I KAPITTEL 5 OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR OFFENTLIG VEG I NORGE FORSLAG TIL REVIDERT REGELVERK BLE SENDT PÅ HØRING 16.JULI 2012. HØRINGSFRISTEN VAR 21. DESEMBER

Detaljer

Vegliste 2014 Riksveger

Vegliste 2014 Riksveger Vegliste 2014 er Spesialtransport og Nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon September 2014 www.vegvesen.no/veglister 2 INNHOLD VIKTIG VIKTIG... 3 INFORMASJON...

Detaljer

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1.

Spørsmål 30. Svar: Før kontraktsfestet prisomregning summerer alle disse kontraktene seg til omlag 396 mill. kr for 2004, jf. tabell 1. Spørsmål 30 Kjøp av persontransporttjenester Fylkesvis tabell Det bes om et fylkesvis skjema for offentlig kjøp (tilskott) av persontransporttjenester med følgende samferdselsmidler (de enkelte fylker

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2010 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy side 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013)

Finnmark fylkeskommune: Alta videregående skole (to karakterer, oppstart 2013) Kirkenes videregående skole (én karakter, oppstart 2013) Med hjemmel i opplæringsloven 1-4 innvilger Utdanningsdirektoratet søknad om forsøk med én eller to karakterer i norskfaget på studieforberedende utdanningsprogram offentlige skoler Akershus fylkeskommune:

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

Vegliste 2016 Spesialtransport

Vegliste 2016 Spesialtransport Vegliste 2016 Spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy er Forskrift om vekter og dimensjoner April 2016 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold INFORMASJON...2 Forkortelser...3 A VEGLISTE

Detaljer

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland

Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland 123 Korridor 8 Bodø Narvik Tromsø Kirkenes med arm til Lofoten og veg- og jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland E6 Fauske Nordkjosbotn med tilknytninger 1. Innledning Ruta

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND MED AT NETTET GJØRES PERMANENT.

SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND MED AT NETTET GJØRES PERMANENT. Samferdselsdepartementet Vår dato 20.05.2014 postmottak@sd.dep.no Deres dato Vår referanse Erling Sæther Deres referanse Carsten Horn Hansen SØKNAD OM UTVIDELSE AV RUTENETTET FOR MODULVOGNTOG I SAMBAND

Detaljer

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling SAKSBEHANDLER Sissel Carlstrøm VÅR REF. 14/00521-1 ARK. 351.0 Forvaltningsarkivet DERES REF. INNVALGSTELEFON DERES DATO VÅR DATO 27.02.2014 TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker

Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Varmegodsplan 2014/2015 -linjetrafikker Hele landet i perioden fra og med 15.10.14 til og med 31.03.15 Egne frister i forbindelse med jul / nyttår. AVGANG FRA TIL M T O T F Alta Tromsø x x x x x Alta Fauske

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Uttak nr El og IT Fagforbundet Fellsorg - FO Musikernes fellesorg Skolenes Landsforbund SUM LOK Presteforening. Akademikerforb. Utdanningsforb. Sykepleierforbundet Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet

Detaljer

Nasjonal Transportplan 2010-2019

Nasjonal Transportplan 2010-2019 Nasjonal Transportplan 2010-2019 Tverretatlig plan (Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen) Den enkeltes etats strategier og tiltak i perioden 2010-2019 Forslag ble lagt frem 17.jan.2008

Detaljer

Kjøpesenterfakta 2014

Kjøpesenterfakta 2014 Kjøpefakta 2014 Her er et lite utvalg av kjøpefakta fra 2014 KJØPESENTER ARAplan viser at det er registrert 572 kjøpe i Norge i 2014. 382 av disse er registrert med en salgsflate på mer enn 2500 kvadratmeter

Detaljer

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2.

Produktspesifikasjon. Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Oppdateringslogg. 1. Kjente bruksområder og behov. 2. Innhold og struktur. 2. Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.04-733 Sykkeltilbud, riksvegrute (ID=874) Sist endret: 2015-06-19 Definisjon: Informasjon om sykkeltilbud langs riksvegrute.

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009)

Statens vegvesen. Tilskudds til tilgjengelighetstiltak i kommunesektoren: Invitasjon til å søke om midler (2009) YLKESKOMMUNE S^ Dok.nr. l Statens vegvesen hk. M,. Kommuner, fylkeskommuner og pilotkommuner i henhold til adresseliste O 5 UtS 2008 Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse:

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember 2015 Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Transport av tømmer Unntak; forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1

Ottar Eide, generalsekretær NIHF. 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 NIHF ANLEGGSPOLITIKK 2015-2019 STRATEGIPLAN Ottar Eide, generalsekretær NIHF 2014 Norges Ishockeyforbund Bad, Park & Idrett 2016 1 DE VIKTIGSTE ARBEIDSPROSESSER FOR NORSK IDRETT KJERNEPROSESSER STØTTEFUNKSJONER

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013

Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Se adresseliste Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2012/16340 ART-FF-KMJ 04.12.2012 Arkivkode: Regulering av fiske etter anadrome laksefisk i 2013 Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

VEDLEGG // DESEMBER 2015

VEDLEGG // DESEMBER 2015 VEDLEGG // DESEMBER 2015 Geografiske områder - Prisutvikling og omsetning Både gjennomsnittlige priser, er og antall solgte er varierer betydelig mellom de ulike regionene i statistikken. Variasjonene

Detaljer

Høring om implementering av bestemmelser fra direktiv 201 5/71 9/EU i forskrift om bruk av kjøretøy

Høring om implementering av bestemmelser fra direktiv 201 5/71 9/EU i forskrift om bruk av kjøretøy Høring om implementering av bestemmelser fra direktiv 201 5/71 9/EU i forskrift om bruk av kjøretøy Høringsnotat Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5 MIME referanse 15/235714-10 Vegdirektoratet

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Pressemelding 20. mai 2009

Pressemelding 20. mai 2009 Pressemelding 20. mai 2009 Tariffoppgjøret i kommunal sektor - mellomoppgjøret 2009 Fagforbundet tar ut 13.608 i streik i første uttak Meklingen mellom KS og Fagforbundet går inn i en avsluttende fase.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven

Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Høyhastighetstog i Norge Erfaringer fra 10 år med høyhastighet og videre planer Kommersiell direktør Sverre Høven Kort historikk 1992: Stortingsvedtak 1993: NSB Gardermobanen AS stiftes, 100% datter av

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer