Andebu. God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang God jul og godt nytt år I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Ordføreren har ordet Jeg sitter på kontoret. Ute skinner sola. I natt regnet det. Vi er mer enn halvveis i november når jeg skriver dette. Du som leser det vet at nå er det kort tid til jul. Utenfor vinduet ser jeg at byggekrana er på plass der det nye NAV-kontoret og biblioteket skal stå ferdig kommende høst. I går hadde vi besøk av en entusiastisk gjeng som ville fortelle oss politikere hvor lurt det er å bygge kunstgressbane i Andebu. I Høyjord og Kodal har de fortsatt tro på vinteren og oppgraderer lysløypene. Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Inger Moe Åpningstider De kommunale kontorene og sentralbordet ved herredshuset, familiesenteret og på sykehjemmet har fått ny åpningstid kl Det kan selvfølgelig som i dag gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Redaksjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Forsidebilde: Andebu skole i vinterskrud. Nede i gangen henger et flyfoto fra Jeg ser kirka med kirkegården og herredshuset. Flere gårder er også med. Men det er ingen skole, ikke bankbygg eller butikker, ingen boligfelt eller idrettsanlegg. Få ville kalle dette Andebu sentrum i På nyåret starter rulleringen av kommuneplanen. Det ble gjort en omfattende jobb med kommuneplanen i forrige periode. Planen er på ingen måte utdatert, men på noen områder trenger vi å gjøre korrigeringer. Andebu kommune gjorde 1. mars 2005 et enstemmig vedtak angående kommunestruktur. Vedtaket har fem punkter. I punkt 2 står det: Andebu kommune ønsker å bestå som egen kommune.. I det femte punktet heter det: Strategiske spørsmål knyttet til framtidig kommunestruktur vurderes i forbindelse med rullering av kommuneplanens langsiktige del. Jeg har nesten til gode å treffe innbyggere som er uenige i dette vedtaket. Det finnes imidlertid nok av sentrale politikere, næringslivsledere og økonomer som mener at så små kommuner som Andebu ikke har livets rett. Når vi har diskutert strategier har vi også betraktet de kommunene i Vestfold som ikke lengre er egne kommuner. Noe av det vi ser er at legger man eget sentrum i nabokommunen eller nær nabokommunen lever man farlig. Det som også har blitt merkbart de siste årene er at vi som er mobile, handler der vi finner det beste tilbudet. Hvorvidt det er i egen kommune er mindre viktig. Resultatet blir fort at tilbudet i nærmiljøet kan forsvinne. I løpet av de siste 10 åra har antall matbutikker i vår kommune blitt redusert fra 5 til 2. En av hovedgrunnene er våre handlevaner. De som blir hardest rammet er gjerne eldre mennesker med mindre mulighet til å forflytte seg. Fra kommuneledelsens side vil vi gjerne bevare og utvikle de tre kommunesentrene våre. Der har vi våre tre barneskoler, våre tre middelalderkirker og idrettsanlegg. Det er leit at Høyjord ikke lenger har sin matbutikk, men bygda er fortsatt et levende lokalsamfunn. Et tema vi også skal ha fokus på i kommuneplanrulleringen er næring. Vi har et mål om å nå opp i 70% egendekning av arbeidsplasser. Tallet for 2007 er 68%, og med unntak av Stokke (88%) er vi den kommunen utenom byene i Vestfold som har høyest egendekning. Det skal ikke bare være bra å bo i Andebu, men også bra å jobbe i Andebu. Til slutt har jeg lyst til å trekke fram at Lorens Berg stiftelsen nå har lagt ut bygdebøkene på nett (www.andebu.info). Dermed er Andebu den første kommunen i fylket som har bygdebøkene digitalisert. Stiftelsen har ikke tenkt å stoppe der, men vil skrive den nyere historien videre. Her kan vi alle bidra med å bringe Andebu tilbake til det vi har vært kjent for: Ledende i landet på bygdebøker. God jul og godt nytt år til dere alle! Hans Hilding Hønsvall 2

3 Rådmannens forslag til budsjett 2009 og økonomiplan Stram og sårbar økonomi Nytt sentrumsbygg skal inneholde bibliotek, NAVkontor og familiesenter. Det gjennomføres innsparingstiltak tilsvarende 7,3 mill. kr i Eiendomsskatt utredes i 2009 og innføres gradvis fra Forslaget til budsjett bygger på kommunens økonomiplan som ble vedtatt i kommunestyret For å videreføre nåværende drift i helse- og sosialsektoren og gjennomføre forutsatt innsparingsprogram, må kommunen redusere kostnadene med 7,3 mill. kroner i Økonomisk situasjon Rådmannen beskriver kommunens økonomiske situasjon slik: Ambisjoner, målsettinger og tjenestenivå har ikke vært godt tilpasset inntektsrammene Viktige langsiktige økonomiske mål blir ikke oppfylt Tjenestenivået er opprettholdt kortsiktig ved bruk av fondsmidler, merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og planlagt framtidig avkastning fra Kraftfondet Tjenestenivået er ikke langsiktig og forutsigbart - verken for innbyggerne eller ansatte Høyt investeringsnivå medfører økt lånegjeld og økte utgifter til renter og avdrag Det er ikke midler til å dekke større uforutsette utgifter eller reduserte inntekter Kommunen har i større grad prioritert å bygge nye bygg enn å vedlikeholde eksisterende Det avsettes ikke nok midler for å vedlikeholde og utvikle ansattes kompetanse og deres arbeidsmiljø. Prosjekt Andebu 2010 Innbyggernes behov for og forventninger til kommunale tjenester øker i årene framover. Kommunens økonomiske handlefrihet må forbedres. Omstillings- og effektiviseringsprosjekt skal gjennomføres i Dette skal føre til bedre balanse mellom ambisjoner, målsettinger, investerings- og driftsnivå og inntekter. Totalbudsjett 2009 Inntekter: 273 mill. kr Utgifter: 271 mill. kr Resultat 2 mill. kr Investeringer: 46 mill. kr Kraftfondets beholdning er 123 mill. kr. Beholdningen opprettholdes i Kommunens lånegjeld øker fra 173 til 204 mill. kr. Investeringer i 2009 Nytt sentrumsbygg som skal inneholde bibliotek, NAV-kontor, kontorer for lensmannen og familiesenter vil stå ferdig høsten 2009, totalt 37,5 mill. kr. Rehabilitering av skoler, totalt 2,5 mill. kr. IKT-løsninger Ny minibuss i omsorgssektoren, totalt 0,4 mill. kr Tidligere vedtatt investeringsprosjekter utsettes eller gjennomføres ikke, bl.a flere gang- og sykkelveier Det vurderes å selge flere eiendommer under forutsetning av at akseptable vilkår oppnås. Hovedtrekk i driftsbudsjettet 2009 Vedlikehold av bygninger styrkes Tjenestenivået i omsorgssektoren og kirkelig sektor videreføres Som følge av at statlige bostøtteordninger styrkes, forutsettes at sosialhjepsutgiftene reduseres tilsvarende Barnehagene vil holde stengt i jule- og påskeferien Tilskudd til lag og foreninger reduseres Omfanget av barnefestivalen reduseres Turstier/kulturstier merkes ikke på nytt Biblioteket får dårligere tilbud på nye bøker Antall delingstimer i skolen reduseres. Tilpasset opplæring vanskeliggjøres Rådmann Ole Sverre Lund Flere klasser vil ikke ha lærebøker etter nytt læreplanverk Større grad av behovsprøvet renhold på ungdomsskolen Kontaktlærertimene reduseres. Disse overføres til elevtimer. Mindre tid til foreldrekontakt og elevsamtaler Elever med særskilte behov får redusert oppfølging Planlagt styrking av skoleadministrasjonen bortfaller Færre møter i folkevalgte organer Økonomisk støtte til politiske partier bortfaller Redusert informasjonsvirksomhet Dårligere ekstern og intern service Bortfall av velferdsmidler og midler til arbeidsmiljø- og HMS-tiltak Bortfall av overtidsarbeid og bruk av ekstrahjelp Eiendomsskatt utredes i 2009 og innføres gradvis fra 2010 Ny stilling som NAV-leder Inntil 10 årsverk inndras. Ambisjoner og målsettinger reduseres og oppgaver fjernes. Videre behandling av budsjettforslaget Budsjettforslaget behandles i eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arbeidsmiljøutvalget , i hovedutvalgene , i administrasjonsutvalget og formannskapet Formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn før den behandles i kommunestyret Andebu Stikka nr

4 Kulturkvelden 2008 Andebu kommune vil gjerne rette en hjertelig takk til alle som bidro til en trivelig og stemningsfull kveld på Andebu menighetshus onsdag 29.oktober. Rundt 90 personer trosset det første snøværet og ble med på den tradisjonsrike kulturkvelden. En særlig takk til Folkeakademiet Andebu, Andebu bygdekvinnelag og Andebu Fortidslag for bevertning og god planlegging. Vi siterer gjerne en svært fornøyd ordfører som konstaterte at i år var alle gode krefter på kulturkvelden hentet fra lokalmiljøene i egen kommune. Som det vil være kjent gikk årets kulturpris til en meget verdig vinner, Yngvar Sulutvedt fra Høyjord. I tillegg ble Norgesmester i skyting Kristoffer Skjelland hedret. Flotte sanginnslag ble besørget av to unge talenter fra hhv Kodal og Andebu, Mari Tveiten akkompagnert av faren Jan Tore, og Jørgen Dahl Moe. Jordbrukssjef Håkon Fæste Håkon Fæste kåserte om biologisk mangfold og hadde mange tankevekkende og interessante kommentarer til samspillet i naturen. Det hele ble ledsaget av svært vakre fotografier av dyr og natur tatt av Arvid Brynjulfsen. Mye folk og stor stemning på kulturkvelden. Jørgen Dahl Moe og Mari Tveiten stod for underholdningen. Kristoffer Skjelland - Norgesmester i skyting På kulturkvelden onsdag 29. oktober ble Kristoffer Skjelland (snart 17) hedret for sin innsats innen skyttersporten. Nå har Kristoffer blitt Norgesmester. Skytingen Kristoffer ble Norgesmester i, foregår på 50 meters avstand, og det skytes med finkaliber. Blinken i denne skytingen er vesentlig mindre enn den vi kjenner fra vanlig skyting feks Landsskytterstevnet. Det sies at en dårlig tier (feks 10,0) ikke er mer enn en åtter på denne skiven. Det går ikke an å sammenligne forskjellige konkurranser (forskjellig vær- og vindforhold og ellers andre forhold), men dersom Kristoffer hadde deltatt i OL i Beijing i denne øvelsen og skutt det samme resultatet, så ville det gitt en fjerde plass, ett tidel bak bronsemedaljen. Det sier ganske mye om hvor bra resultatet er! Andebu skytterlag Kristoffer Skjelland er medlem av Andebu skytterlag. I dag er han elev ved Norges Toppidrettsgymnas avd. Kongsvinger. Andebu skytterlag har rike og gode tradisjoner. Mange har hevdet seg godt også nasjonalt. Nå har Andebu skytterlaget fått fram en ny skytter som vi sikkert kommer til å høre mye om i mange år framover. Kristoffer har skutt siden det året han fylte ti år og er en del av en gruppe ivrige og dyktige skytterungdommer fra Andebu. Tidligere prestasjoner Han har blitt Årets skytter i Vestfold to ganger Blitt samlagssmester flere ganger Mange gode plasseringer i landsdelskretsmesterskap (bl a seier på 15 m i 2007) Han har skutt seg til finale på Landskytterstevnet flere ganger Har en rekke stevneseire på vanlige stevner Deltok på NTG Kongsvinger sitt lag på NM Luftrifle og ble mester + pluss finaleplass og 8. plass totalt 4

5 Kulturprisen 2008 til Yngvar Sulutvedt På den årlige kulturkvelden onsdag 29. oktober ble Andebu kommunes kulturpris for 2008 tildelt Yngvar Sulutvedt. Det var ordfører Hans Hilding Hønsvall som avslørte for en fullsatt sal på Andebu menighetshus at det var nettopp tidligere rektor på Høyjord skole, Yngvar Sulutvedt, som ble beæret med Andebu kommunes kulturpris for Yngvar Sulutvedt fikk prisen for sin mangeårige innsats for idrett, friluftsliv og ungdomsarbeid i bygda, særlig i Høyjord. Han har vært sterkt engasjert i friidrett og har vært en ildsjel som fikk fart på denne idretten. Han har vært formann i skigruppa, organisert poenglangrenn og idrettsmerkeprøving, vært speiderleder og vært leder for Andebu hagelag. Han har siden starten av De grønne turene vært med på planlegging, rydding og merking av disse. Han er æresmedlem i Høyjord IL og har fått utmerkelser fra Norges Friidrettsforbund. Yngvar Sulutvedt er fortsatt engasjert i idrett og friluftsliv og han blir benyttet på friidrettsstevner også utenfor kommunens grenser. Det var stor enighet om at prisvinneren er en meget Kulturprisvinneren flankert av ordfører Hans Hilding Hønsvall og Hans Skjelbred, leder i oppvekst- og kulturutvalget. verdig vinner av Andebu kommunes kulturpris. Selv var han overrasket og overveldet og hadde ikke ventet seg dette. Andebu kommunes kulturpris består av et diplom og et Vestfoldteppe (Åsenteppet). TV aksjon Blå Kors 2008 I Andebu kommune samlet frivillige bøssebærere inn kr ,50 på aksjonsdagen 19.oktober. I tillegg bidro Andebu kommune og Andebu sparebank med kr ,- hver samt at vi har mottatt ca ,- fra Borgen Aktiemølle. Totalt ble det fra Andebu kommune samlet inn ca. kr ,64. Deler vi det på innbyggere så blir det ca. 33 kr pr. innbygger. Med bidraget fra regjeringen blir det 45,80 pr. innbygger. Annie Wegger var førstemann inne etter bøsserunden sin. Her blir hun tatt imot av ordrøreren. Andebu Stikka nr Resultatmessig sett ligger vi på en tredjeplass blant kommunene i Vestfold, noe vi må si oss godt fornøyd med. Det var de tre menighetsrådene som var ansvarlig for å skaffe bøssebærere. De gjorde en flott innsats, ja vi fikk faktisk for mange bøssebærere i år, noe vi vel ikke har opplevd før. Generelt kan vi si at det var en veldig positiv holdning til aksjonen i år, så det var tydelig at årets tema var populært. Noe som ikke var så moro var at vi hadde besøk av falske bøssebærere og dessverre ble noen lurt til å gi sitt bidrag Bøsebærerne samles til litt kaffekos etter at runden er ferdig. til disse. Vi kan bare beklage dette og jobbe videre med saken slik at vi kanskje unngår dette ved neste års aksjon. Vi takker alle dere som frivillig stilte opp og gikk med bøsse for oss denne dagen. Uten den frivillige dugnadsånden fra alle som på en eller annen måte hjalp til ville resultatet vært uoppnåelig. Vi håper inntektene fra Andebu vil bli riktig disponert slik at Andebu kommunes innbyggere kan være stolte av sitt bidrag. I tillegg vil vi nevne at Blå Kors skal bygge nye boliger i Andebu i samarbeid med Andebu kommune. Her skal det benyttes TV-aksjonspenger, så på den måten vil vi jo få litt glede av vår egen giverglede. Takk for flott innsats.

6 Ungdommens kulturmønstring (UKM) -for Andebu, Stokke og Re 28. FEBRUAR 2009 PÅ SOLHAUG Andebu Ungdomslags lokaler på Berg i Andebu- UKM skal være en profesjonell arena hvor ulike kunstneriske uttrykk kan vises. Barn og unge i aldersgruppen år kan melde seg på sin lokale mønstring og herfra kan man gå videre til Fylkesmønstring (Hjertnes Sandefjord) og Landsmønstring (Trondheim). Det er ikke nødvendigvis den som er teknisk flinkest som går videre - men originalitet, nytenking og sjarm er også viktige faktorer. UKM er en arena hvor du kan møte andre kreative ungdommer - enten det er som vokalist i et band, skuespiller, tubaspiller, danser, skulptør, maler, korrekturleser, aktmodell, matsmaker eller kameraholder etc. UKM er et mangfold av både mennesker og uttrykk og alle som entrer UKM arenaen får masse feedback/ energi både fra publikum og andre utøvere. UKM er en arena hvor du kan vise fram akkurat det du kan meld deg på i dag!! Se mer info på Påmelding mottas fra 1. november 08 på Fristen er 1. februar 2009 Kontaktperson for Andebu er Marianne Møller Jonassen. Tlf / (torsdager) mail: AVLASTERE OG STØTTEKONTAKTER Det er behov for avlastere og støttekontakter til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Grundig opplæring vil bli gitt. Kontakt fagkonsulent Christina Gogoll tlf Åpningstider i julen Legekontorets åpningstider julen 2008 Julaften og nyttårsaften stengt. Mandag 29. og tirsdag 30. desember: kl Utenom åpningstidene kontaktes legevakt. Tønsberg tlf Sandefjord tlf SFO Andebu, Høyjord og Kodal Åpent 24/12 og 31/12 kl Romjulen - kl Alle dager påmelding etter behov. SFO er stengt fredag 2. januar 2009 p.g.a planlegging Barnehagene Åpent 24/12 og 31/12 kl Romjulen - kl Alle dager påmelding etter behov Skolene Siste skoledag før juleferien fredag 19/12 kort dag Første skoledag etter juleferien mandag 05/01 Andebu bibliotek Siste åpningsdag 19/12 Første åpningsdag etter nyttår 02/01 De kommunale kontorene Gjelder de kommunale kontorene på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret: Julaften 24/12. kl Romjulen 29/12. og 30/12. kl Nyttårsaften 31/12. kl

7 Lorents Berg stiftelsen -Åpning av lokalhistorisk senter Tirsdag 28. oktober var det offisiell åpning av lokalhistorisk senter i Andebu og den digitale utgaven av Andebu bygdebok. Nesten hele kommunestyret i Andebu og flere andre innbudte gjester var til stede da ordfører Hans Hilding Hønsvall åpnet slektshistorisk senter og gjorde den digitale utgaven av de tre bygdebøkene for Andebu tilgjengelig for allmenheten. Dermed er to viktige milepæler nådd for Lorens Berg-stiftelsen. Senteret skal bli et ressurs- og aktivitetssenter for lokalhistorisk interesserte i Andebu. Lars Harald Alstadsæter holder kurs for nybegynnere i slektsgransking 4 mandager i november. Vel 20 personer deltar. Senterets datamaskiner står til disposisjon for alle interesserte. Her kan man gjøre søk i de digitale bygdebøkene og enkelt finne fram til alle gårdenes historie. Enda enklere og morsommere er det om man skaffer seg de digitale bygdebøkene på CD. Her er det mulig å søke fram all info om f.eks. en enkeltperson som måtte finnes i de tre bygdebøkene. Dermed slipper man å lete gjennom store mengder tekst og kanskje finne informasjon man ikke ville funnet på egenhånd. Lorens Berg-stiftelsens neste store prosjekt er et seminar på nyåret 2009 med tema Framtidas bygdebok. Målet er å blåse liv i bygdebokarbeidet i Vestfold og prøve å finne ut av hvordan framtidas bygdebøker bør utformes. Du finner mer informasjon om stiftelsens virksomhet på Primus motor i Lorens Berg stiftelsens arbeid Lars Harald Alstadsæter og styreleder Roald Nomme. Ordfører Hans Hilding Hønsvall foretok den digitale åpningen. Over i pensjonistenes rekker Ernst-Birger Doksrød hadde sin siste arbeidsdag på Andebu ungdomsskole den 30. oktober. Fra 1. november ble han å finne i pensjonistenes rekker. Nå blir det mer tid til familien og ikke minst til barnebarna. I tillegg vil nok Ernst få tid til å nyte friluftslivets gleder i enda større grad enn nå. Ernst hadde vært lærer ved Kjellervolla ungdomsskole i noen år før han ble ansatt ved Andebu ungdomsskole 1.august 1976, og han har dermed over 32 års arbeid ved skolen bak seg, hvorav nesten 22 år som inspektør. Ernst har satt spor etter seg ved blant annet å legge vekt på friluftsliv med valgfaggrupper og initiativtaker til leirskoleopphold både ved sjøen og på fjellet. Ernst var en meget dyktig lærer i naturfag, matematikk og samfunnsfag. Han la stor vekt på læring, og er selv opptatt av gleden og nytten av stadig å lære nye ting. Det var kanskje en av grunnene til at han ble den selvskrevne fagveilederen i kommunen i EDB fra 92/93. Som dataveileder har han i stor grad bidratt til utviklingen innenfor IT på skolen både ved implementering av nye systemer og programmer og ved en support av kollegiet som også har økt sin kompetanse. Ernst i sitt rette element Andebu Stikka nr

8 Nyansatte i Andebu kommune Sigrun Stangeby Meyer er ansatt som konsulent i virksomheten institusjon og hjemmetjenester fra Hun skal bistå virksomheten i å lage et helhetlig kvalitetssystem. Målet er å bedre kvaliteten på tjenestene. Sigrun er 56 år, er sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, veiledning og ledelse. Hun har over 30 års yrkeserfaring fra ulike avdelinger/virksomheter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sigrun er opprinnelig fra Stokke, men har bodd mange steder i Norge, fra Kragerø i sør til Tromsø i nord. Hun har også bodd og jobbet i Spania. For tiden har hun permisjon fra lederstilling i Tjeldsund kommune, har stengt av huset på Haukebø i Harstad kommune og bor i generasjonsbolig i Gamle Kongevei i Stokke. Dag H. Kilvær 55 år, skal overta funksjonen til Gunnbjørn Tangen i teknisk etat, som nå blir pensjonist. Dag H. Kilvær kommer fra Larvik kommune. Hans formelle bakgrunn er som høgskoleingeniør i bygg- og anleggsfag fra Hærens Ingeniørhøgskole. Tidligere arbeidsbakgrunn fra Forsvarets Bygningstjeneste, Postens eiendomsservice, Statsbygg, og fra 2001 som seksjonsleder i eiendomsdrift i Larvik kommune. Tjenestegjorde i i ett år som offiser i FN i det tidligere Jugoslavia. Rigmor Sørensen Miljøarbeider på Andebu sykehjem fra 1. juni i år. Arbeidet består først og fremst i å bistå de frivillige som driver mange flotte aktiviteter for de eldre som bor på sykehjemmet og de eldre som kommer på besøk. Det er et spennende arbeid. Arbeidsbakgrunn fra eldreomsorgen i Sandefjord og Stokke. Var ferdig hjelpepleier i 1975 og jobbet på sjømannskirken i Philadelphia, USA i et år. Jobbet på Sandar sykehjem i 13 år og 10 år i hjemmetjenesten i Stokke, og har siden 2004 vært ansatt på Dagsenteret på Soletunet i Stokke. Der jobber hun fremdeles i 50 %, ved siden av sin stilling her i Andebu. Rigmor er en person som har engasjert seg mye i frivillig arbeid. Hun sitter nå som leder i Stokke Blandede Kor. Hun har alltid vært glad i sang, musikk og dans, og det er det hun bruker mesteparten av fritida si til. Hun liker godt å kose seg med å være farmor til lille Håkon på 1 år og 2 måneder. Anne Bjørnstad Anne Bjørnstad er ansatt som flyktningekonsulent 50% og miljøterapeut (psykisk helse) 50% ved Familiesenteret. Hun er 49 år, bor i vestbygda i Andebu, har fire barn og er nylig blitt bestemor. Hun har jobbet i Andebu i mange år, på Møylandtunet, sykehjemmet, Anekset og ungdomsskolen. Det siste året har hun jobbet på Vestfoldklinikken avd. Vivestad. Hun er utdannet vernepleier og omsorgsarbeider med videreutdanning psykisk helse. Anne har mange husflids hobbyer og er glad i å gå tur i skog og mark. Mannen hennes driver med hundekjøring, og familien har 6 voksne hunder og 4 valper. Hun er engasjert i arbeid med barn og unge i bygda. Gunnbjørn Tangen slutter etter nærmere 36 år Gunnbjørn Tangen går av med AFP 1. januar. Han har arbeidet ved teknisk etat siden 1973, og har vært med på alle de store byggeprosjektene i kommunen som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og pensjonistboliger. Han har hatt et engasjement og en arbeidsinnsats for Andebu kommune langt utover det vanlige. Hans store lokalkunnskap og lokalhistorie vil bli savnet både av medarbeiderne og av innbyggerne. Som pensjonist har han planene klare han skal bl.a. hjelpe sine to sønner med å pusse opp/vedlikeholde sine boliger i Oslo og ved Stockholm. Og ikke minst få mer tid i skog og mark. Barnebarna skal også få mer oppmerksomhet. Gunnbjørn Tangen Vi ønsker deg lykke til med pensjonstilværelsen du har fortjent det! 8

9 Næringsprisen 2008 til Andebu hundesenter v/jeanette Myhre Ordfører Hans Hilding Hønsvall overrakk Andebu kommunes næringspris til Andebu hundesenter v/jeanette Myhre under frokostmøtet for de næringsdrivende i kommunen fredag 3. oktober. Andebu kommunes næringspris består av en sjekk på kr samt et diplom. Om prisvinneren sa ordføreren: Årets prisvinner har bygd opp en virksomhet som vi tidligere har manglet i bygda, men som ikke mangler konkurranse. Det er flere etableringer i fylket i samme bransje. Jeanette Myhre har lokalisert sin virksomhet et stykke unna sentrum i kommunen vår. Lokaliseringen er imidlertid glimrende for den virksomheten prisvinneren driver. Prisvinneren er oppvokst i Valdres, men har slått seg ned i bygda vår sammen med sin familie som deler de samme interessene. Andebu er kjent for å være en omsorgskommune. Andebu hundesenter er også på mange måter en omsorgsbedrift. Stadig nye kunder kan fortelle at de er svært godt fornøyd med oppholdet familiens firbente har hatt hos årets prisvinner. Prisvinner Jeanette Myhre og ordfører Hans Hilding Hønsvall Andebu næringspris har blitt utdelt siden Disse har tidligere fått tildelt Andebu næringspris: Jorunn Sommerrud Modul AS Trond E. Vegger Hasås AS Vestfold Plastindustri Steinar Ellefsrød Jan Oddvar Haugerød Anne Marie Sti og Arne Sti Dalsroa Pensjonat v/liv-irene Rabe Andebu tannlegekontor Aktivitetskalender for Andebu sykehjem og omegn Anexet Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Har du spørsmål om tilbudene på sykehjemmet, ring tirsdag og torsdag til Rigmor Sørensen tlf Andebu Stikka nr

10 Andebu ungdomsråd Andebu kommune har i mange år hatt ungdomsråd. Rådet velger leder og nestleder hver høst. Denne gangen ble Inger Therese Olberg valgt til leder og Jonas Haukjem valgt til nestleder. De er avbildet sammen med ordfører Hans Hilding Hønsvall som var til stede på valgmøtet. Ungdomsrådet i Andebu består av representanter fra barneskolene, ungdomsskolen og ungdomslagene i kommunen. I alt 19 personer var til stede på møtet der ungdomsrådet uttalte seg om budsjett for Andebu kommune De delte ut kroner til ulike ungdomsformål, og de hadde også et møte med Vest Viken Kollektivtrafikk der de drøftet skolekjøring i Andebu. Her var ungdomsrådet klare i sine holdninger når det gjaldt oppførsel på skolebussene. De ønsket trivligere turer både for sjåfører og elever. Saken ble tatt opp på grunn av noen uheldige episoder den siste tiden. Nå arbeider ungdomsrådsmedlemmene aktivt i sine klasser for å forbedre forholdene. Jonas Haukjem og Inger Therese Olberg sammen med ordføreren. Allerede nå gleder det nye ungdomsrådet seg til den tradisjonen rådet har i Andebu, nemlig et Stortingsbesøk i mai der de kan oppleve å treffe både statsminister og statsråder. Høyjord skoles solidaritetsaksjon høsten 2008 Overskuddet av årets solidaritetsaksjon, kroner gikk i sin helhet til Redd Barna (ABC redder barn), hvor pengene er øremerket skole- og utdannelse. Vi er imponert over den entusiasme elever, foreldre og lotterigevinst - givere viser år etter år. Hyggelig er det også at så mange foreldre, besteforeldre og naboer har anledning til å sette av noen timer. Tradisjonen tro hadde vi både utlodning og lærernes Gottekrukke. I tillegg hadde klassene ansvaret for en aktivitet i sine klasserom som en kunne være med på. 7.klassingene har det kanskje aller travlest, kafé er en populær aktivitet både blant elever, foreldre og personalet. En gang i året kan man på denne lokale kafeen treffe kjente, spise godt og billig og samtidig støtte en god sak. Ikke rart at det er rift om plassene. I de enkelte klasserommene var det også varierte tilbud. 6. klassingene tilbød Svampkast, 5. klassingene hadde en lokal variant av Sett hale på hesten, samt Bowling. Klasserommet i 4. klasse var gjort om til loppemarked med hyggelige priser. I 3. klasse kunne en kaste på stikka, og i 2. klasse kunne du lage ditt personlige bokmerke for 5 kr. Travelt var det også i 1. klasse. Der var det full produksjon i popkorn - fabrikken under hele aksjonen. Det ble tatt hyppige smaksprøver under produksjonen. Ved spørsmål ta kontakt med oppvekst og kulturkontoret i Andebu kommune En av 1. klassingene i dyp konsentrasjon under produksjonen tlf: eller E-post: i popkornfabrikken som for øvrig var lett å finne. Det var bare å følge sporene 10

11 Gjenbruket Nå har Gjenbruket vært åpent i 10 måneder. Bruktbutikken i Kodal har blitt en stor suksess og går så det suser! Det har vært en rivende utvikling på alle måter: Et samlingssted der alle er velkommen til en god prat over en kopp kaffe og vafler Meget god omsetning Flotte frivillige med gå på innstilling Hva er Gjenbruket Gjenbruket er et samarbeid mellom Mental Helse Andebu, Frivillighetssentralen i Andebu, Psykisk helsetjeneste i Andebu, Røde Kors i Andebu og Helselaget i Kodal. Det er kommunen som står som garantist for prosjektet som har fått økonomisk støtte fra fylket. Prosjektet går over 2 år, etter den tid skal butikken står på egne ben. Overskuddet fra butikken skal deles mellom samarbeidspartnerne. Butikken ligger i Kodal sentrum og har åpent tirsdag kl til 17.00, torsdag til og lørdag til Det er også mulig å få kjøpt kaffe og vafler her. Pris til Gjenbruket Prosjektet ble støttet i startfasen med kr fra Hjerteromsmidlene ved Psykisk Helse Norge. Etter ca. et halvt år mottok Gjenbruket en gjev pris. Av 60 prosjekter ble Gjenbruket plukket ut som en av 5 beste prosjekter i Norge. Som et synlig bevis på dette henger det en flott plakett i lokalet. Pri- Leder i Mental Helse, Dag Kristiansen med prisen fra hjerteroms -aksjonen sen ble mottatt av Dag Kristiansen, som er leder av Mental helse i Andebu. Begrunnelsen for utmerkelsen var at prosjektet hadde kommet meget langt med hensyn til å innfri de målene som er satt i prosjektplanen. Men vi vil videre. Vi har som mål å utvikle oss til å bli en stor ressurs for Andebu kommune. Ved siden av å være et sted der folk kan gjøre et godt kjøp, ønsker vi også å tilby de som har behov for det, et sted der det er mulig å utvikle seg både praktisk og sosialt. Vi ønsker alle en riktig god jul og velkommen til en trivelig prat og handel på Gjenbruket. Husk brannfaren i jula! Ta noen forholdsregler ved bruk av levende lys. IKKE forlat rom med levende lys. Unngå brennbare lysmansjetter. Unngå brennbare lysestaker. Sett aldri telys midt i bokhyller. Telys kan få en flammehøyde på cm. Sett aldri lys i vindusposten når vinduet står åpent. Sjekk boligen før sengetid. Vi ønsker dere en riktig trygg jul og et godt nytt år! Fornuftig fyring - unngå brannfare. Hovedårsaken til pipebranner er at folk fyrer feil. Mange av pipebrannene kunne vært unngått dersom det hadde blitt benyttet tørr ved og fyrt med god trekk. Fire råd for riktig fyring: 1. Fyr med tørr ved. Ikke bruk tennvæske og lignende ved opptenning. 2. Fyr med god trekk. Legg i litt av gangen da unngår du at flammen slår opp i pipa og skaper sprekker eller pipebrann. God forbrenning krever mye luft. 3. Unngå rundfyring. Full ovn og gjenskrudd trekk danner fort beksot. Resultatet kan bli pipebrann. 4. Tøm ikke aske i pappeske eller plastpose. Asken kan være varm i lang tid etter at ovnen har sluknet. Andebu Stikka nr

12 Kildesortering Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Desember 49 BIO + PP 50 BIO + RA 51 BIO + PP 52 BIO + RA Januar 01 BIO + PP 02 BIO + RA 03 BIO + PP Måned uke nr. Fraksjon 04 BIO + RA 05 BIO + PP Februar 06 BIO + RA 07 BIO + PP 08 BIO + RA 09 BIO + PP 10 BIO + RA VESAR utarbeider årlig en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne sendes direkte ut til abonnentene og hvis du ikke har fått kalenderen, er det bare å ta kontakt med VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside NY OG FORBEDRET INNSAMLINGSORDNING FRA 4. MAI 2009: I mai 2009 starter Vesar opp med innsamling av plast samt glass og metall på husstandsnivå. Dette medfører betydelige endringer i innsamlingssystemet, noe vi mener vil bli til stor glede og nytte for både miljøet og deg som abonnent. Vi har hatt kildesortering i Vestfold i mange år, men innsamlingssystemet har praktisk talt vært uforandret siden Tønsberg som første kommune innførte det i De endringene vi gjør nå vil derfor bli et stort løft for Vestfold. Innsamling av plastemballasje Det har vært prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år. De andre kommunene kommer nå etter fra mai 2009 (med unntak av Larvik og Sandefjord som driver i egen regi). I Stokke er det samlet inn ca. 8 kg pr. innbygger. Dette er faktisk meget bra, også på landsbasis. Vi håper å få til dette snittet i alle kommunene. Klarer vi det, vil vi komme til å samle inn ca. 960 tonn plast emballasje i Vestfold! Hva betyr dette for deg? Plasten vil bli hentet hver 3. uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall i beholderen din. Innføring av plast gjør det derfor hensiktsmessig å samtidig redusere tømmefrekvensen for restavfall fra 2 til 3 uker. Innsamling av glass- og metallemballasje Vesar blir blant de første i landet som starter med å samle inn glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Dette betyr at returpunktene forsvinner til fordel for hjemmehenting. Hva betyr dette for deg? Tømmingen vil skje hver 6. uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en boks av plast på ca. 45 l til å samle glass og metall i. Boksen kan du ha inne i huset ditt, for så å sette den ut på hentedagen din som er markert i kalenderen. Det vil også være mulig å kontakte Vesar for å få utdelt en ekstra utebeholder til glass og metall istedenfor boksen. Utebeholderen vil stå ute hele tiden, og du trenger da ikke å tenke på hvilken dag som er din tømmedag. Vi ser frem til å starte opp med innsamling av plast, glass og metall i mai, og er sikre på at innføringen vil gi forbedret service til abonnentene, øke kvaliteten på tjenestene våre og ikke minst, gi en betydelig miljøgevinst. Se Vesars hjemmeside for mer informasjon. DERSOM AVFALLET IKKE ER HENTET Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar, og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Så ta raskt kontakt med Vesar ved avvik. Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret pga. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. 12

13 Forbud mot fyrverkeriraketter fra nyttår 2008/2009 Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri. Forrige nyttår økte skadetallene. Raketter er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene. For å hindre skader på helse og materielle verdier, blir det nå forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg blir det forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy. Som tidligere varslet, blir det ikke lenger lov å selge eller bruke slikt fyrverkeri. Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel effektbatterier, fontener med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn raketter med styrepinne. De nødvendige forskriftsendringene er vedtatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører. I 2006/2007 ble 128 personer registrert skadet. Etter nyttårsfeiringen 2007/2008 ble det registrert 155 personskader. De fleste skader knyttet til fyrverkeri er overfladiske brannsår, øyeskader og mindre kutt. Men det er også registrert alvorlige øyeskader, sterke forbrenninger og ødelagte hender og fingre. Dødsfall knyttet til fyrverkeri har også forekommet. I tillegg kommer materielle skader, blant annet som følge av branner. Magne Johannessen Brannsjef HUSK: 10 - fyrverkeriregler 1. Forbered fyrverkeri-oppskytingen 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte 5. Bruk tennstav, sigarettglo eller liknende 6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke blir tent ved første forsøk 9. Hold god avstand fra oppskytingen 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke samme Sammen mot null TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2008: Det er vinter igjen og mørket sniker seg på og gjør skoleveier mer utrygge. Veilys er et effektivt trafikksikkerhetstiltak, og kommunen har derfor fokusert på denne type tiltak de seneste årene. I høst anlegges det veilys langs Håskenveien fra Solvang og sørover til Kjørkåsen. Det er videre vedtatt 40 km fartsgrense og fartsreduserende tiltak i nordre del av Askjemveien. BRUK REFLEKS! Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! MØRKE OG GLATTE VEIER! Vær forberedt på mørke og glatte veier. Sjekk og event. bytt vindusviskere og lyspærer, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide! FOKUSER PÅ TRAFIKKSIKKERHET: Det er store muligheter for deg og meg til å ta vårt ansvar som trafikant på alvor. Hold fartsgrensen Bruk bilbelte Kjør rusfritt Andebu Stikka nr

14 Nytt grisehus innflyttingsklart i Andebu Torsdag 6. november var det omvisning i det nye grisehuset til Brita og Tommy Lønn. Det møtte frem ca. 200 personer som ville se det nye huset. Planlegging og utbygging har tatt ca et år og resultatet har blitt meget bra. Det er valgt tidsriktige løsninger med automatisk foring, varme i gulv og ventilasjon i himling. Familien Lønn er veldig fornøyd med det nye grisehuset og ser nå frem til å få dyrene på plass slik at produksjon kan komme i gang. Brita og Tommy Lønn er fornøyd med det nye grisehuset Solhaug 100 år 8. november 1908 var det offisiell åpningsfest på Andebu ungdomslags nye forsamlingslokale Solhaug. Bygda fikk med dette et samlingssted der det kunne holdes møter, samlinger og foredrag. Lørdag 8. november kunne altså ungdomslaget invitere til jubileumsfest. Det ble en høytidelig og verdig feiring av et høyst levende lokale som i dag huser ungdomsklubb, barneteater, revy, dans, barneklubb-kvelder og i tillegg leies ut de fleste av helgene i året. På festen ble jubileumsrevy med gamle og nye revystjerner vist, og middag ble fortært sammen med taler og gaveoverrekkelser. Det var også laget en jubileumsberetning med husets historie som ble lagt fram på festen. Gjestene kom til et helt nytt lokale. Solhaug har nemlig fått en solid ansiktsløfting i høst under ledelse av Kurt Nilsen og husstyret. Salene er blitt flotte og innbydende med malte flater og ny belysning. Tilstede på festen var, blant andre, ordføreren, rådmannen, vår nye sogneprest, tidligere ledere av laget, andre nøkkelpersoner rundt Solhaug og selvsagt AULs æresmedlem Tor Himberg. Tor har vært lagets eneste æresmedlem i mange år og hovedstyret ønsket å benytte jubileet som anledning til å utnevne nok et æresmedlem. Det ble ingen lange diskusjoner for å komme fram til rett kandidat, det måtte bare bli Jan Agnar Stålerød. Gratulerer! Førjulskonsert med 3243 i Kodal kirke 10. desember Koret i Kodal Ungdomslag tar i år opp igjen tradisjonen med førjulskonsert i kirken i samarbeid med menighetsrådet. Dirigenten, Kristin Ellefsen, har satt sammen et spennende reportoir som vil inneholde mange nye julesanger, i tillegg til de tradisjonelle. Det blir i år ingen gjestekor, men vi har vært så heldige å få med oss 19 år gamle Eline Trollsås som gjestesolist. Orgel og piano vil bli handtert av kantor Hallvard Brattvoll. Så sett av onsdag 10. desember kl 19:00 til en stemningsfull førjulskveld i Kodal kirke! 3243 Kodal - Tlf Spør oss om varmepumper! 14

15 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Hva skjer? - Høst og vinter Onsdag 10. desember kl Koret 3243 fra Kodal ungdomslag arrangerer førjulskonsert i Kodal kirke. Fredag 12. desember kl Reisen til julestjernen på Solhaug ungdomslokale Andebu barneteater. Lørdag 13. desember kl Reisen til julestjernen på Solhaug ungdomslokale Andebu barneteater. Søndag 14. desember kl Reisen til julestjernen på Solhaug ungdomslokale Andebu barneteater. Søndag 14. desember kl Julekonsert i Andebu kirke med Bygdekoret og solist Tone Krohn. Søndag 21. desember Nissetog i Andebu sentrum. Toget går fra Andebu senter til sykehjemmet og tilbake. Gang rundt juletreet og pakker til barna. Butikkene har åpent. Onsdag 24. desember Julaftenfeiring på Anexet. Det blir servering av julemat, og vi venter besøk av julenissen. Arrangør er Andebu Mental Helse og Andebu Røde Kors. Søndag 4. januar kl Juletrefest for hele familien på Solhaug ungdomslokale. Mandag 5. januar kl Bygdekvinnelaget arrangerer juletrefest for sykehjemsbeboere og Mental helse Mental helse i Andebu er et aktivt lag. Lokallaget ble startet i Andebu i oktober 2004 og har et styre på 7 medlemmer med Dag Kristiansen som leder. Mental Helse i Andebu er aktive og jobber på mange områder, både synlige som arrangementer og møtevirksomhet og litt mer i det stille som ved samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og ikke minst ved å ha representanter i forskjellige råd og organer, både på lokalt og nasjonalt nivå. Mental Helse i Andebu har representanter bl.a. i : Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kommunalt) FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Byggekomite for NAV-utbygging brukerrepresentant Rådgivingskontoret for kriminalofre Pasientombudet FORMÅL Mental Helse Norge skal være en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, deres nærmeste, andre interesserte og helsepersonell. Formålet med organisasjonen er å jobbe for at alle mennesker skal få rett til tjenester som fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. ARRANGEMENTER Det er Mental Helse i Andebu som arrangerer julaftenfeiring på Andebu Stikka nr beboere i omsorgsbolig i atriet på sykehjemmet. Pårørende er også hjertelig velkommen. Bevertning og underholdning. Torsdag 22. januar Premiere på Annie på Vonheim ungdomslokale KULA. Fredag 27. mars Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Vonheim ungdomslokale KULA Lørdag 28. mars Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Vonheim ungdomslokale KULA Søndag 29. mars Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Vonheim ungdomslokale KULA Andebu sykehjem er 50 år 12. desember 2009 Vi tenker oss at 2009 skal være et jubileumsår med forskjellige markeringer gjennom hele året. Vi legger opp til 4 store markeringer med noen mindre arrangementer mellom disse. Jubileumsåpning vil være 28. januar. For nærmere opplysninger, se annonsering i pressen i januar. Julelunsj i helse- og sosialetaten Torsdag 18. desember kl i atriet på sykehjemmet. Alle ansatte, egne pensjonister og frivillige medarbeidere inviteres til julelunsj. Det serveres snitter og pepperkaker. Påmelding til Inger innen torsdag 11. desember, tlf Anexet hvert år, så også i år. Her blir det servering av julemat og det blir også besøk av julenissen. Mental Helse i Andebu arrangerer julaften sammen med Andebu Røde Kors. Mental Helse i Andebu har også stand på Andebudagene og markerer Verdensdagen for psykisk helse. I år ble Verdensdagen markert med underholdning og andre aktiviteter på og utenfor Anexet den 11. oktober. GJENBRUKET Gjenbruket er et prosjekt som Mental Helse har vært med å starte opp. Gjenbruket er en bruktbutikk i Kodal som har blitt en suksess. Se mer omtale av Gjenbruket i egen artikkel i Andebustikka. LOKALLAGET I ANDEBU Mental Helse i Andebu har ca. 4 medlemsmøter pr. år i tillegg til sommeravslutning og julebord. Alle kan bli medlem av Mental Helse både unge og gamle. Det er også anledning til å tegne familiemedlemskap. Lokallaget er avhengig av støtte fra sine medlemmer og fra det offentlige for å kunne drive laget videre. TA KONTAKT Ta gjerne kontakt med en oss hvis du vil bli medlem av Mental Helse i Andebu. Mental Helse har en hjelpetelefon

16 Reisen til julestjernen På slottet er det mørkt og trist og selv om julen nærmer seg er det ingen glede å spore. Kongen forbannet julestjernen da hans elskede datter forsvant for mange år siden og Dronningen døde av sorg. Men ifølge stjernetyderne skal datteren komme tilbake bare julestjernen vil skinne igjen. Hver jul siden har kongen lett etter julestjernen. Men det er noen som ikke ønsker den skal bli funnet Andebu Ungdomslags Barneteater kommer tilbake med juleforestilling i år. Det er den tradisjonelle Reisen til julestjernen av Sverre Brandt som er kjent fra både teater og film. Her finner vi tjenere og kongen, en slesk greve og en skummel heks. Nisser hører også med. Og vi må ikke glemme den vakre Sonja, eller Gulltopp som hun egentlig heter. 18 skuespillere står på scenen og de har til sammen 32 roller! Det betyr at det har vært stor aktivitet i foreldregruppa for å få i stand kostymer. I tillegg skal det snekres kulisser og rigges til kiosk og billettsalg, så litt ekstra har vi å tenke på i julestria. Vi håper å se dere på Solhaug! FORESTILLINGER Fredag 12. desember kl Lørdag 13. desember kl Søndag 14. desember kl Kula informerer Teater er gøy! Denne høsten og vinteren er det virkelig full fart på Vonheim. Med premiere på Annie 22. Januar er det ingen tid å miste. Teaterglade kodølinger og andre wannabies øver jevnt og trutt. I år kan vi også notere en rekord i teatergruppa. Over 100 barn skal denne vinteren stå på Vonheimscenen. 6. klasse og oppover skal først i ilden. Annie blir årets storsatsning og stykket begynner å ta form allerede. Det er masse å lære, både replikker, dansetrinn og sang. Årets instruktører er tospannet Frode Aleksander Rismyhr og Trine Lise Aadne. Pass på, dette må man få med seg! Ta med familie og venner og kos dere med Annie. Historien om den foreldreløse barnehjemsjenta i New York under depresjonen, som får tilbringe jula hos den styrtrike finansmagnaten Oliver Warbucks. Mathilde Wedde og Benedicte Ring Johansen skal spille Annie annenhver forestilling. Gjett om de gleder seg 16

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Folkehelse - Trygge lokalsamfunn Klima- og energiplan Kulturprisen 2011 Kommune-

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Andebu bibliotek flytter Program Andebu barnefestival Andebu kulturskole INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2009-18. årgang Program for Andebu barnefestival finner du i midten av bladet! I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu bibliotek

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang FULLDISTRIBUSJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2006-15. årgang I dette nummer kan du lese om: Miljørettet helsevern Miljøundervisning i praksis Kreativ forestilling Det grønne

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang

Andebu. Stikk@ Grunnlovsjubiléet i Andebu INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2014-23. årgang Grunnlovsjubiléet i Andebu 200 år siden Andebu kirke var valgsted 4. mars 1814 ble det holdt valg i Andebu kirke. Da

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22.

Andebu. Stikk@ Barnehagen i Kodal er klar! INFORMASJON. - Program i midten av bladet. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2013-22. årgang Barnehagen i Kodal er klar! I begynnelsen av juni flytter endelig Kodal barnehage over i nye og store lokaler. Personalet

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang. Andebu kommune har fått Naturvernforbundets. Les mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2014-23. årgang Andebu kommune har fått Naturvernforbundets Oljefri-diplom Tidenes andre utdeling av Oljefri-diplomet ble mottatt av

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009 www.lardal.kommune.no Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON

Stokke bibliotek. God jul og godt nytt år! www.stokke.kommune.no. Nr. 10 desember 2008-9. årgang INFORMASJON INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 10 desember 2008-9. årgang

Detaljer