Andebu. God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Andebu. Stikk@ God jul og godt nytt år. Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok INFORMASJON"

Transkript

1 Andebu INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/ årgang God jul og godt nytt år I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Stram og sårbar økonomi i Andebu Lorens Berg stiftelsen - Ny digital bygdebok

2 Andebu Utgiver: Andebu kommune E-post: Ordføreren har ordet Jeg sitter på kontoret. Ute skinner sola. I natt regnet det. Vi er mer enn halvveis i november når jeg skriver dette. Du som leser det vet at nå er det kort tid til jul. Utenfor vinduet ser jeg at byggekrana er på plass der det nye NAV-kontoret og biblioteket skal stå ferdig kommende høst. I går hadde vi besøk av en entusiastisk gjeng som ville fortelle oss politikere hvor lurt det er å bygge kunstgressbane i Andebu. I Høyjord og Kodal har de fortsatt tro på vinteren og oppgraderer lysløypene. Andebu kommunes hjemmeside: Lay-out/trykk: Print Konsult, 3158 Andebu Opplag: Redaksjonskomitéen: Judith Pehrson Inger Steen Vigdis Prøytz Inger Moe Åpningstider De kommunale kontorene og sentralbordet ved herredshuset, familiesenteret og på sykehjemmet har fått ny åpningstid kl Det kan selvfølgelig som i dag gjøres avtaler om møter utenom åpningstiden. Redaksjonen ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år! Forsidebilde: Andebu skole i vinterskrud. Nede i gangen henger et flyfoto fra Jeg ser kirka med kirkegården og herredshuset. Flere gårder er også med. Men det er ingen skole, ikke bankbygg eller butikker, ingen boligfelt eller idrettsanlegg. Få ville kalle dette Andebu sentrum i På nyåret starter rulleringen av kommuneplanen. Det ble gjort en omfattende jobb med kommuneplanen i forrige periode. Planen er på ingen måte utdatert, men på noen områder trenger vi å gjøre korrigeringer. Andebu kommune gjorde 1. mars 2005 et enstemmig vedtak angående kommunestruktur. Vedtaket har fem punkter. I punkt 2 står det: Andebu kommune ønsker å bestå som egen kommune.. I det femte punktet heter det: Strategiske spørsmål knyttet til framtidig kommunestruktur vurderes i forbindelse med rullering av kommuneplanens langsiktige del. Jeg har nesten til gode å treffe innbyggere som er uenige i dette vedtaket. Det finnes imidlertid nok av sentrale politikere, næringslivsledere og økonomer som mener at så små kommuner som Andebu ikke har livets rett. Når vi har diskutert strategier har vi også betraktet de kommunene i Vestfold som ikke lengre er egne kommuner. Noe av det vi ser er at legger man eget sentrum i nabokommunen eller nær nabokommunen lever man farlig. Det som også har blitt merkbart de siste årene er at vi som er mobile, handler der vi finner det beste tilbudet. Hvorvidt det er i egen kommune er mindre viktig. Resultatet blir fort at tilbudet i nærmiljøet kan forsvinne. I løpet av de siste 10 åra har antall matbutikker i vår kommune blitt redusert fra 5 til 2. En av hovedgrunnene er våre handlevaner. De som blir hardest rammet er gjerne eldre mennesker med mindre mulighet til å forflytte seg. Fra kommuneledelsens side vil vi gjerne bevare og utvikle de tre kommunesentrene våre. Der har vi våre tre barneskoler, våre tre middelalderkirker og idrettsanlegg. Det er leit at Høyjord ikke lenger har sin matbutikk, men bygda er fortsatt et levende lokalsamfunn. Et tema vi også skal ha fokus på i kommuneplanrulleringen er næring. Vi har et mål om å nå opp i 70% egendekning av arbeidsplasser. Tallet for 2007 er 68%, og med unntak av Stokke (88%) er vi den kommunen utenom byene i Vestfold som har høyest egendekning. Det skal ikke bare være bra å bo i Andebu, men også bra å jobbe i Andebu. Til slutt har jeg lyst til å trekke fram at Lorens Berg stiftelsen nå har lagt ut bygdebøkene på nett (www.andebu.info). Dermed er Andebu den første kommunen i fylket som har bygdebøkene digitalisert. Stiftelsen har ikke tenkt å stoppe der, men vil skrive den nyere historien videre. Her kan vi alle bidra med å bringe Andebu tilbake til det vi har vært kjent for: Ledende i landet på bygdebøker. God jul og godt nytt år til dere alle! Hans Hilding Hønsvall 2

3 Rådmannens forslag til budsjett 2009 og økonomiplan Stram og sårbar økonomi Nytt sentrumsbygg skal inneholde bibliotek, NAVkontor og familiesenter. Det gjennomføres innsparingstiltak tilsvarende 7,3 mill. kr i Eiendomsskatt utredes i 2009 og innføres gradvis fra Forslaget til budsjett bygger på kommunens økonomiplan som ble vedtatt i kommunestyret For å videreføre nåværende drift i helse- og sosialsektoren og gjennomføre forutsatt innsparingsprogram, må kommunen redusere kostnadene med 7,3 mill. kroner i Økonomisk situasjon Rådmannen beskriver kommunens økonomiske situasjon slik: Ambisjoner, målsettinger og tjenestenivå har ikke vært godt tilpasset inntektsrammene Viktige langsiktige økonomiske mål blir ikke oppfylt Tjenestenivået er opprettholdt kortsiktig ved bruk av fondsmidler, merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer og planlagt framtidig avkastning fra Kraftfondet Tjenestenivået er ikke langsiktig og forutsigbart - verken for innbyggerne eller ansatte Høyt investeringsnivå medfører økt lånegjeld og økte utgifter til renter og avdrag Det er ikke midler til å dekke større uforutsette utgifter eller reduserte inntekter Kommunen har i større grad prioritert å bygge nye bygg enn å vedlikeholde eksisterende Det avsettes ikke nok midler for å vedlikeholde og utvikle ansattes kompetanse og deres arbeidsmiljø. Prosjekt Andebu 2010 Innbyggernes behov for og forventninger til kommunale tjenester øker i årene framover. Kommunens økonomiske handlefrihet må forbedres. Omstillings- og effektiviseringsprosjekt skal gjennomføres i Dette skal føre til bedre balanse mellom ambisjoner, målsettinger, investerings- og driftsnivå og inntekter. Totalbudsjett 2009 Inntekter: 273 mill. kr Utgifter: 271 mill. kr Resultat 2 mill. kr Investeringer: 46 mill. kr Kraftfondets beholdning er 123 mill. kr. Beholdningen opprettholdes i Kommunens lånegjeld øker fra 173 til 204 mill. kr. Investeringer i 2009 Nytt sentrumsbygg som skal inneholde bibliotek, NAV-kontor, kontorer for lensmannen og familiesenter vil stå ferdig høsten 2009, totalt 37,5 mill. kr. Rehabilitering av skoler, totalt 2,5 mill. kr. IKT-løsninger Ny minibuss i omsorgssektoren, totalt 0,4 mill. kr Tidligere vedtatt investeringsprosjekter utsettes eller gjennomføres ikke, bl.a flere gang- og sykkelveier Det vurderes å selge flere eiendommer under forutsetning av at akseptable vilkår oppnås. Hovedtrekk i driftsbudsjettet 2009 Vedlikehold av bygninger styrkes Tjenestenivået i omsorgssektoren og kirkelig sektor videreføres Som følge av at statlige bostøtteordninger styrkes, forutsettes at sosialhjepsutgiftene reduseres tilsvarende Barnehagene vil holde stengt i jule- og påskeferien Tilskudd til lag og foreninger reduseres Omfanget av barnefestivalen reduseres Turstier/kulturstier merkes ikke på nytt Biblioteket får dårligere tilbud på nye bøker Antall delingstimer i skolen reduseres. Tilpasset opplæring vanskeliggjøres Rådmann Ole Sverre Lund Flere klasser vil ikke ha lærebøker etter nytt læreplanverk Større grad av behovsprøvet renhold på ungdomsskolen Kontaktlærertimene reduseres. Disse overføres til elevtimer. Mindre tid til foreldrekontakt og elevsamtaler Elever med særskilte behov får redusert oppfølging Planlagt styrking av skoleadministrasjonen bortfaller Færre møter i folkevalgte organer Økonomisk støtte til politiske partier bortfaller Redusert informasjonsvirksomhet Dårligere ekstern og intern service Bortfall av velferdsmidler og midler til arbeidsmiljø- og HMS-tiltak Bortfall av overtidsarbeid og bruk av ekstrahjelp Eiendomsskatt utredes i 2009 og innføres gradvis fra 2010 Ny stilling som NAV-leder Inntil 10 årsverk inndras. Ambisjoner og målsettinger reduseres og oppgaver fjernes. Videre behandling av budsjettforslaget Budsjettforslaget behandles i eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og arbeidsmiljøutvalget , i hovedutvalgene , i administrasjonsutvalget og formannskapet Formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn før den behandles i kommunestyret Andebu Stikka nr

4 Kulturkvelden 2008 Andebu kommune vil gjerne rette en hjertelig takk til alle som bidro til en trivelig og stemningsfull kveld på Andebu menighetshus onsdag 29.oktober. Rundt 90 personer trosset det første snøværet og ble med på den tradisjonsrike kulturkvelden. En særlig takk til Folkeakademiet Andebu, Andebu bygdekvinnelag og Andebu Fortidslag for bevertning og god planlegging. Vi siterer gjerne en svært fornøyd ordfører som konstaterte at i år var alle gode krefter på kulturkvelden hentet fra lokalmiljøene i egen kommune. Som det vil være kjent gikk årets kulturpris til en meget verdig vinner, Yngvar Sulutvedt fra Høyjord. I tillegg ble Norgesmester i skyting Kristoffer Skjelland hedret. Flotte sanginnslag ble besørget av to unge talenter fra hhv Kodal og Andebu, Mari Tveiten akkompagnert av faren Jan Tore, og Jørgen Dahl Moe. Jordbrukssjef Håkon Fæste Håkon Fæste kåserte om biologisk mangfold og hadde mange tankevekkende og interessante kommentarer til samspillet i naturen. Det hele ble ledsaget av svært vakre fotografier av dyr og natur tatt av Arvid Brynjulfsen. Mye folk og stor stemning på kulturkvelden. Jørgen Dahl Moe og Mari Tveiten stod for underholdningen. Kristoffer Skjelland - Norgesmester i skyting På kulturkvelden onsdag 29. oktober ble Kristoffer Skjelland (snart 17) hedret for sin innsats innen skyttersporten. Nå har Kristoffer blitt Norgesmester. Skytingen Kristoffer ble Norgesmester i, foregår på 50 meters avstand, og det skytes med finkaliber. Blinken i denne skytingen er vesentlig mindre enn den vi kjenner fra vanlig skyting feks Landsskytterstevnet. Det sies at en dårlig tier (feks 10,0) ikke er mer enn en åtter på denne skiven. Det går ikke an å sammenligne forskjellige konkurranser (forskjellig vær- og vindforhold og ellers andre forhold), men dersom Kristoffer hadde deltatt i OL i Beijing i denne øvelsen og skutt det samme resultatet, så ville det gitt en fjerde plass, ett tidel bak bronsemedaljen. Det sier ganske mye om hvor bra resultatet er! Andebu skytterlag Kristoffer Skjelland er medlem av Andebu skytterlag. I dag er han elev ved Norges Toppidrettsgymnas avd. Kongsvinger. Andebu skytterlag har rike og gode tradisjoner. Mange har hevdet seg godt også nasjonalt. Nå har Andebu skytterlaget fått fram en ny skytter som vi sikkert kommer til å høre mye om i mange år framover. Kristoffer har skutt siden det året han fylte ti år og er en del av en gruppe ivrige og dyktige skytterungdommer fra Andebu. Tidligere prestasjoner Han har blitt Årets skytter i Vestfold to ganger Blitt samlagssmester flere ganger Mange gode plasseringer i landsdelskretsmesterskap (bl a seier på 15 m i 2007) Han har skutt seg til finale på Landskytterstevnet flere ganger Har en rekke stevneseire på vanlige stevner Deltok på NTG Kongsvinger sitt lag på NM Luftrifle og ble mester + pluss finaleplass og 8. plass totalt 4

5 Kulturprisen 2008 til Yngvar Sulutvedt På den årlige kulturkvelden onsdag 29. oktober ble Andebu kommunes kulturpris for 2008 tildelt Yngvar Sulutvedt. Det var ordfører Hans Hilding Hønsvall som avslørte for en fullsatt sal på Andebu menighetshus at det var nettopp tidligere rektor på Høyjord skole, Yngvar Sulutvedt, som ble beæret med Andebu kommunes kulturpris for Yngvar Sulutvedt fikk prisen for sin mangeårige innsats for idrett, friluftsliv og ungdomsarbeid i bygda, særlig i Høyjord. Han har vært sterkt engasjert i friidrett og har vært en ildsjel som fikk fart på denne idretten. Han har vært formann i skigruppa, organisert poenglangrenn og idrettsmerkeprøving, vært speiderleder og vært leder for Andebu hagelag. Han har siden starten av De grønne turene vært med på planlegging, rydding og merking av disse. Han er æresmedlem i Høyjord IL og har fått utmerkelser fra Norges Friidrettsforbund. Yngvar Sulutvedt er fortsatt engasjert i idrett og friluftsliv og han blir benyttet på friidrettsstevner også utenfor kommunens grenser. Det var stor enighet om at prisvinneren er en meget Kulturprisvinneren flankert av ordfører Hans Hilding Hønsvall og Hans Skjelbred, leder i oppvekst- og kulturutvalget. verdig vinner av Andebu kommunes kulturpris. Selv var han overrasket og overveldet og hadde ikke ventet seg dette. Andebu kommunes kulturpris består av et diplom og et Vestfoldteppe (Åsenteppet). TV aksjon Blå Kors 2008 I Andebu kommune samlet frivillige bøssebærere inn kr ,50 på aksjonsdagen 19.oktober. I tillegg bidro Andebu kommune og Andebu sparebank med kr ,- hver samt at vi har mottatt ca ,- fra Borgen Aktiemølle. Totalt ble det fra Andebu kommune samlet inn ca. kr ,64. Deler vi det på innbyggere så blir det ca. 33 kr pr. innbygger. Med bidraget fra regjeringen blir det 45,80 pr. innbygger. Annie Wegger var førstemann inne etter bøsserunden sin. Her blir hun tatt imot av ordrøreren. Andebu Stikka nr Resultatmessig sett ligger vi på en tredjeplass blant kommunene i Vestfold, noe vi må si oss godt fornøyd med. Det var de tre menighetsrådene som var ansvarlig for å skaffe bøssebærere. De gjorde en flott innsats, ja vi fikk faktisk for mange bøssebærere i år, noe vi vel ikke har opplevd før. Generelt kan vi si at det var en veldig positiv holdning til aksjonen i år, så det var tydelig at årets tema var populært. Noe som ikke var så moro var at vi hadde besøk av falske bøssebærere og dessverre ble noen lurt til å gi sitt bidrag Bøsebærerne samles til litt kaffekos etter at runden er ferdig. til disse. Vi kan bare beklage dette og jobbe videre med saken slik at vi kanskje unngår dette ved neste års aksjon. Vi takker alle dere som frivillig stilte opp og gikk med bøsse for oss denne dagen. Uten den frivillige dugnadsånden fra alle som på en eller annen måte hjalp til ville resultatet vært uoppnåelig. Vi håper inntektene fra Andebu vil bli riktig disponert slik at Andebu kommunes innbyggere kan være stolte av sitt bidrag. I tillegg vil vi nevne at Blå Kors skal bygge nye boliger i Andebu i samarbeid med Andebu kommune. Her skal det benyttes TV-aksjonspenger, så på den måten vil vi jo få litt glede av vår egen giverglede. Takk for flott innsats.

6 Ungdommens kulturmønstring (UKM) -for Andebu, Stokke og Re 28. FEBRUAR 2009 PÅ SOLHAUG Andebu Ungdomslags lokaler på Berg i Andebu- UKM skal være en profesjonell arena hvor ulike kunstneriske uttrykk kan vises. Barn og unge i aldersgruppen år kan melde seg på sin lokale mønstring og herfra kan man gå videre til Fylkesmønstring (Hjertnes Sandefjord) og Landsmønstring (Trondheim). Det er ikke nødvendigvis den som er teknisk flinkest som går videre - men originalitet, nytenking og sjarm er også viktige faktorer. UKM er en arena hvor du kan møte andre kreative ungdommer - enten det er som vokalist i et band, skuespiller, tubaspiller, danser, skulptør, maler, korrekturleser, aktmodell, matsmaker eller kameraholder etc. UKM er et mangfold av både mennesker og uttrykk og alle som entrer UKM arenaen får masse feedback/ energi både fra publikum og andre utøvere. UKM er en arena hvor du kan vise fram akkurat det du kan meld deg på i dag!! Se mer info på Påmelding mottas fra 1. november 08 på Fristen er 1. februar 2009 Kontaktperson for Andebu er Marianne Møller Jonassen. Tlf / (torsdager) mail: AVLASTERE OG STØTTEKONTAKTER Det er behov for avlastere og støttekontakter til barn, unge og voksne med ulike bistandsbehov. Grundig opplæring vil bli gitt. Kontakt fagkonsulent Christina Gogoll tlf Åpningstider i julen Legekontorets åpningstider julen 2008 Julaften og nyttårsaften stengt. Mandag 29. og tirsdag 30. desember: kl Utenom åpningstidene kontaktes legevakt. Tønsberg tlf Sandefjord tlf SFO Andebu, Høyjord og Kodal Åpent 24/12 og 31/12 kl Romjulen - kl Alle dager påmelding etter behov. SFO er stengt fredag 2. januar 2009 p.g.a planlegging Barnehagene Åpent 24/12 og 31/12 kl Romjulen - kl Alle dager påmelding etter behov Skolene Siste skoledag før juleferien fredag 19/12 kort dag Første skoledag etter juleferien mandag 05/01 Andebu bibliotek Siste åpningsdag 19/12 Første åpningsdag etter nyttår 02/01 De kommunale kontorene Gjelder de kommunale kontorene på herredshuset, sykehjemmet og familiesenteret: Julaften 24/12. kl Romjulen 29/12. og 30/12. kl Nyttårsaften 31/12. kl

7 Lorents Berg stiftelsen -Åpning av lokalhistorisk senter Tirsdag 28. oktober var det offisiell åpning av lokalhistorisk senter i Andebu og den digitale utgaven av Andebu bygdebok. Nesten hele kommunestyret i Andebu og flere andre innbudte gjester var til stede da ordfører Hans Hilding Hønsvall åpnet slektshistorisk senter og gjorde den digitale utgaven av de tre bygdebøkene for Andebu tilgjengelig for allmenheten. Dermed er to viktige milepæler nådd for Lorens Berg-stiftelsen. Senteret skal bli et ressurs- og aktivitetssenter for lokalhistorisk interesserte i Andebu. Lars Harald Alstadsæter holder kurs for nybegynnere i slektsgransking 4 mandager i november. Vel 20 personer deltar. Senterets datamaskiner står til disposisjon for alle interesserte. Her kan man gjøre søk i de digitale bygdebøkene og enkelt finne fram til alle gårdenes historie. Enda enklere og morsommere er det om man skaffer seg de digitale bygdebøkene på CD. Her er det mulig å søke fram all info om f.eks. en enkeltperson som måtte finnes i de tre bygdebøkene. Dermed slipper man å lete gjennom store mengder tekst og kanskje finne informasjon man ikke ville funnet på egenhånd. Lorens Berg-stiftelsens neste store prosjekt er et seminar på nyåret 2009 med tema Framtidas bygdebok. Målet er å blåse liv i bygdebokarbeidet i Vestfold og prøve å finne ut av hvordan framtidas bygdebøker bør utformes. Du finner mer informasjon om stiftelsens virksomhet på Primus motor i Lorens Berg stiftelsens arbeid Lars Harald Alstadsæter og styreleder Roald Nomme. Ordfører Hans Hilding Hønsvall foretok den digitale åpningen. Over i pensjonistenes rekker Ernst-Birger Doksrød hadde sin siste arbeidsdag på Andebu ungdomsskole den 30. oktober. Fra 1. november ble han å finne i pensjonistenes rekker. Nå blir det mer tid til familien og ikke minst til barnebarna. I tillegg vil nok Ernst få tid til å nyte friluftslivets gleder i enda større grad enn nå. Ernst hadde vært lærer ved Kjellervolla ungdomsskole i noen år før han ble ansatt ved Andebu ungdomsskole 1.august 1976, og han har dermed over 32 års arbeid ved skolen bak seg, hvorav nesten 22 år som inspektør. Ernst har satt spor etter seg ved blant annet å legge vekt på friluftsliv med valgfaggrupper og initiativtaker til leirskoleopphold både ved sjøen og på fjellet. Ernst var en meget dyktig lærer i naturfag, matematikk og samfunnsfag. Han la stor vekt på læring, og er selv opptatt av gleden og nytten av stadig å lære nye ting. Det var kanskje en av grunnene til at han ble den selvskrevne fagveilederen i kommunen i EDB fra 92/93. Som dataveileder har han i stor grad bidratt til utviklingen innenfor IT på skolen både ved implementering av nye systemer og programmer og ved en support av kollegiet som også har økt sin kompetanse. Ernst i sitt rette element Andebu Stikka nr

8 Nyansatte i Andebu kommune Sigrun Stangeby Meyer er ansatt som konsulent i virksomheten institusjon og hjemmetjenester fra Hun skal bistå virksomheten i å lage et helhetlig kvalitetssystem. Målet er å bedre kvaliteten på tjenestene. Sigrun er 56 år, er sykepleier med videreutdanning i psykisk helse, veiledning og ledelse. Hun har over 30 års yrkeserfaring fra ulike avdelinger/virksomheter i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Sigrun er opprinnelig fra Stokke, men har bodd mange steder i Norge, fra Kragerø i sør til Tromsø i nord. Hun har også bodd og jobbet i Spania. For tiden har hun permisjon fra lederstilling i Tjeldsund kommune, har stengt av huset på Haukebø i Harstad kommune og bor i generasjonsbolig i Gamle Kongevei i Stokke. Dag H. Kilvær 55 år, skal overta funksjonen til Gunnbjørn Tangen i teknisk etat, som nå blir pensjonist. Dag H. Kilvær kommer fra Larvik kommune. Hans formelle bakgrunn er som høgskoleingeniør i bygg- og anleggsfag fra Hærens Ingeniørhøgskole. Tidligere arbeidsbakgrunn fra Forsvarets Bygningstjeneste, Postens eiendomsservice, Statsbygg, og fra 2001 som seksjonsleder i eiendomsdrift i Larvik kommune. Tjenestegjorde i i ett år som offiser i FN i det tidligere Jugoslavia. Rigmor Sørensen Miljøarbeider på Andebu sykehjem fra 1. juni i år. Arbeidet består først og fremst i å bistå de frivillige som driver mange flotte aktiviteter for de eldre som bor på sykehjemmet og de eldre som kommer på besøk. Det er et spennende arbeid. Arbeidsbakgrunn fra eldreomsorgen i Sandefjord og Stokke. Var ferdig hjelpepleier i 1975 og jobbet på sjømannskirken i Philadelphia, USA i et år. Jobbet på Sandar sykehjem i 13 år og 10 år i hjemmetjenesten i Stokke, og har siden 2004 vært ansatt på Dagsenteret på Soletunet i Stokke. Der jobber hun fremdeles i 50 %, ved siden av sin stilling her i Andebu. Rigmor er en person som har engasjert seg mye i frivillig arbeid. Hun sitter nå som leder i Stokke Blandede Kor. Hun har alltid vært glad i sang, musikk og dans, og det er det hun bruker mesteparten av fritida si til. Hun liker godt å kose seg med å være farmor til lille Håkon på 1 år og 2 måneder. Anne Bjørnstad Anne Bjørnstad er ansatt som flyktningekonsulent 50% og miljøterapeut (psykisk helse) 50% ved Familiesenteret. Hun er 49 år, bor i vestbygda i Andebu, har fire barn og er nylig blitt bestemor. Hun har jobbet i Andebu i mange år, på Møylandtunet, sykehjemmet, Anekset og ungdomsskolen. Det siste året har hun jobbet på Vestfoldklinikken avd. Vivestad. Hun er utdannet vernepleier og omsorgsarbeider med videreutdanning psykisk helse. Anne har mange husflids hobbyer og er glad i å gå tur i skog og mark. Mannen hennes driver med hundekjøring, og familien har 6 voksne hunder og 4 valper. Hun er engasjert i arbeid med barn og unge i bygda. Gunnbjørn Tangen slutter etter nærmere 36 år Gunnbjørn Tangen går av med AFP 1. januar. Han har arbeidet ved teknisk etat siden 1973, og har vært med på alle de store byggeprosjektene i kommunen som skoler, barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og pensjonistboliger. Han har hatt et engasjement og en arbeidsinnsats for Andebu kommune langt utover det vanlige. Hans store lokalkunnskap og lokalhistorie vil bli savnet både av medarbeiderne og av innbyggerne. Som pensjonist har han planene klare han skal bl.a. hjelpe sine to sønner med å pusse opp/vedlikeholde sine boliger i Oslo og ved Stockholm. Og ikke minst få mer tid i skog og mark. Barnebarna skal også få mer oppmerksomhet. Gunnbjørn Tangen Vi ønsker deg lykke til med pensjonstilværelsen du har fortjent det! 8

9 Næringsprisen 2008 til Andebu hundesenter v/jeanette Myhre Ordfører Hans Hilding Hønsvall overrakk Andebu kommunes næringspris til Andebu hundesenter v/jeanette Myhre under frokostmøtet for de næringsdrivende i kommunen fredag 3. oktober. Andebu kommunes næringspris består av en sjekk på kr samt et diplom. Om prisvinneren sa ordføreren: Årets prisvinner har bygd opp en virksomhet som vi tidligere har manglet i bygda, men som ikke mangler konkurranse. Det er flere etableringer i fylket i samme bransje. Jeanette Myhre har lokalisert sin virksomhet et stykke unna sentrum i kommunen vår. Lokaliseringen er imidlertid glimrende for den virksomheten prisvinneren driver. Prisvinneren er oppvokst i Valdres, men har slått seg ned i bygda vår sammen med sin familie som deler de samme interessene. Andebu er kjent for å være en omsorgskommune. Andebu hundesenter er også på mange måter en omsorgsbedrift. Stadig nye kunder kan fortelle at de er svært godt fornøyd med oppholdet familiens firbente har hatt hos årets prisvinner. Prisvinner Jeanette Myhre og ordfører Hans Hilding Hønsvall Andebu næringspris har blitt utdelt siden Disse har tidligere fått tildelt Andebu næringspris: Jorunn Sommerrud Modul AS Trond E. Vegger Hasås AS Vestfold Plastindustri Steinar Ellefsrød Jan Oddvar Haugerød Anne Marie Sti og Arne Sti Dalsroa Pensjonat v/liv-irene Rabe Andebu tannlegekontor Aktivitetskalender for Andebu sykehjem og omegn Anexet Tilbudene er åpne for alle som bor i Andebu kommune. Transport til og fra ordner du selv. Har du spørsmål om tilbudene på sykehjemmet, ring tirsdag og torsdag til Rigmor Sørensen tlf Andebu Stikka nr

10 Andebu ungdomsråd Andebu kommune har i mange år hatt ungdomsråd. Rådet velger leder og nestleder hver høst. Denne gangen ble Inger Therese Olberg valgt til leder og Jonas Haukjem valgt til nestleder. De er avbildet sammen med ordfører Hans Hilding Hønsvall som var til stede på valgmøtet. Ungdomsrådet i Andebu består av representanter fra barneskolene, ungdomsskolen og ungdomslagene i kommunen. I alt 19 personer var til stede på møtet der ungdomsrådet uttalte seg om budsjett for Andebu kommune De delte ut kroner til ulike ungdomsformål, og de hadde også et møte med Vest Viken Kollektivtrafikk der de drøftet skolekjøring i Andebu. Her var ungdomsrådet klare i sine holdninger når det gjaldt oppførsel på skolebussene. De ønsket trivligere turer både for sjåfører og elever. Saken ble tatt opp på grunn av noen uheldige episoder den siste tiden. Nå arbeider ungdomsrådsmedlemmene aktivt i sine klasser for å forbedre forholdene. Jonas Haukjem og Inger Therese Olberg sammen med ordføreren. Allerede nå gleder det nye ungdomsrådet seg til den tradisjonen rådet har i Andebu, nemlig et Stortingsbesøk i mai der de kan oppleve å treffe både statsminister og statsråder. Høyjord skoles solidaritetsaksjon høsten 2008 Overskuddet av årets solidaritetsaksjon, kroner gikk i sin helhet til Redd Barna (ABC redder barn), hvor pengene er øremerket skole- og utdannelse. Vi er imponert over den entusiasme elever, foreldre og lotterigevinst - givere viser år etter år. Hyggelig er det også at så mange foreldre, besteforeldre og naboer har anledning til å sette av noen timer. Tradisjonen tro hadde vi både utlodning og lærernes Gottekrukke. I tillegg hadde klassene ansvaret for en aktivitet i sine klasserom som en kunne være med på. 7.klassingene har det kanskje aller travlest, kafé er en populær aktivitet både blant elever, foreldre og personalet. En gang i året kan man på denne lokale kafeen treffe kjente, spise godt og billig og samtidig støtte en god sak. Ikke rart at det er rift om plassene. I de enkelte klasserommene var det også varierte tilbud. 6. klassingene tilbød Svampkast, 5. klassingene hadde en lokal variant av Sett hale på hesten, samt Bowling. Klasserommet i 4. klasse var gjort om til loppemarked med hyggelige priser. I 3. klasse kunne en kaste på stikka, og i 2. klasse kunne du lage ditt personlige bokmerke for 5 kr. Travelt var det også i 1. klasse. Der var det full produksjon i popkorn - fabrikken under hele aksjonen. Det ble tatt hyppige smaksprøver under produksjonen. Ved spørsmål ta kontakt med oppvekst og kulturkontoret i Andebu kommune En av 1. klassingene i dyp konsentrasjon under produksjonen tlf: eller E-post: i popkornfabrikken som for øvrig var lett å finne. Det var bare å følge sporene 10

11 Gjenbruket Nå har Gjenbruket vært åpent i 10 måneder. Bruktbutikken i Kodal har blitt en stor suksess og går så det suser! Det har vært en rivende utvikling på alle måter: Et samlingssted der alle er velkommen til en god prat over en kopp kaffe og vafler Meget god omsetning Flotte frivillige med gå på innstilling Hva er Gjenbruket Gjenbruket er et samarbeid mellom Mental Helse Andebu, Frivillighetssentralen i Andebu, Psykisk helsetjeneste i Andebu, Røde Kors i Andebu og Helselaget i Kodal. Det er kommunen som står som garantist for prosjektet som har fått økonomisk støtte fra fylket. Prosjektet går over 2 år, etter den tid skal butikken står på egne ben. Overskuddet fra butikken skal deles mellom samarbeidspartnerne. Butikken ligger i Kodal sentrum og har åpent tirsdag kl til 17.00, torsdag til og lørdag til Det er også mulig å få kjøpt kaffe og vafler her. Pris til Gjenbruket Prosjektet ble støttet i startfasen med kr fra Hjerteromsmidlene ved Psykisk Helse Norge. Etter ca. et halvt år mottok Gjenbruket en gjev pris. Av 60 prosjekter ble Gjenbruket plukket ut som en av 5 beste prosjekter i Norge. Som et synlig bevis på dette henger det en flott plakett i lokalet. Pri- Leder i Mental Helse, Dag Kristiansen med prisen fra hjerteroms -aksjonen sen ble mottatt av Dag Kristiansen, som er leder av Mental helse i Andebu. Begrunnelsen for utmerkelsen var at prosjektet hadde kommet meget langt med hensyn til å innfri de målene som er satt i prosjektplanen. Men vi vil videre. Vi har som mål å utvikle oss til å bli en stor ressurs for Andebu kommune. Ved siden av å være et sted der folk kan gjøre et godt kjøp, ønsker vi også å tilby de som har behov for det, et sted der det er mulig å utvikle seg både praktisk og sosialt. Vi ønsker alle en riktig god jul og velkommen til en trivelig prat og handel på Gjenbruket. Husk brannfaren i jula! Ta noen forholdsregler ved bruk av levende lys. IKKE forlat rom med levende lys. Unngå brennbare lysmansjetter. Unngå brennbare lysestaker. Sett aldri telys midt i bokhyller. Telys kan få en flammehøyde på cm. Sett aldri lys i vindusposten når vinduet står åpent. Sjekk boligen før sengetid. Vi ønsker dere en riktig trygg jul og et godt nytt år! Fornuftig fyring - unngå brannfare. Hovedårsaken til pipebranner er at folk fyrer feil. Mange av pipebrannene kunne vært unngått dersom det hadde blitt benyttet tørr ved og fyrt med god trekk. Fire råd for riktig fyring: 1. Fyr med tørr ved. Ikke bruk tennvæske og lignende ved opptenning. 2. Fyr med god trekk. Legg i litt av gangen da unngår du at flammen slår opp i pipa og skaper sprekker eller pipebrann. God forbrenning krever mye luft. 3. Unngå rundfyring. Full ovn og gjenskrudd trekk danner fort beksot. Resultatet kan bli pipebrann. 4. Tøm ikke aske i pappeske eller plastpose. Asken kan være varm i lang tid etter at ovnen har sluknet. Andebu Stikka nr

12 Kildesortering Forbruksavfall fra husstandene hentes av renovatøren, bioavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt: (BIO matrester mv, RA - restavfall, PP drikkekartong/papir/papp) Måned uke nr. Fraksjon Desember 49 BIO + PP 50 BIO + RA 51 BIO + PP 52 BIO + RA Januar 01 BIO + PP 02 BIO + RA 03 BIO + PP Måned uke nr. Fraksjon 04 BIO + RA 05 BIO + PP Februar 06 BIO + RA 07 BIO + PP 08 BIO + RA 09 BIO + PP 10 BIO + RA VESAR utarbeider årlig en fin informasjonskalender med henterutiner og mange nyttige opplysninger og tips om renovasjonen. Denne sendes direkte ut til abonnentene og hvis du ikke har fått kalenderen, er det bare å ta kontakt med VESAR på tlf Se også Vesars hjemmeside NY OG FORBEDRET INNSAMLINGSORDNING FRA 4. MAI 2009: I mai 2009 starter Vesar opp med innsamling av plast samt glass og metall på husstandsnivå. Dette medfører betydelige endringer i innsamlingssystemet, noe vi mener vil bli til stor glede og nytte for både miljøet og deg som abonnent. Vi har hatt kildesortering i Vestfold i mange år, men innsamlingssystemet har praktisk talt vært uforandret siden Tønsberg som første kommune innførte det i De endringene vi gjør nå vil derfor bli et stort løft for Vestfold. Innsamling av plastemballasje Det har vært prøveordning for plastinnsamling i Stokke kommune i drøyt 2 år. De andre kommunene kommer nå etter fra mai 2009 (med unntak av Larvik og Sandefjord som driver i egen regi). I Stokke er det samlet inn ca. 8 kg pr. innbygger. Dette er faktisk meget bra, også på landsbasis. Vi håper å få til dette snittet i alle kommunene. Klarer vi det, vil vi komme til å samle inn ca. 960 tonn plast emballasje i Vestfold! Hva betyr dette for deg? Plasten vil bli hentet hver 3. uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en plastsekk til å samle emballasjen i. Denne setter du ut til renovatøren på hentedagen din. Plast utgjør i dag ca volumprosent av restavfallet. Ved at plasten sorteres ut, reduseres volumbehovet for restavfall, og du vil merke en markant forskjell i mengden restavfall i beholderen din. Innføring av plast gjør det derfor hensiktsmessig å samtidig redusere tømmefrekvensen for restavfall fra 2 til 3 uker. Innsamling av glass- og metallemballasje Vesar blir blant de første i landet som starter med å samle inn glass- og metallemballasje på husstandsnivå. Dette betyr at returpunktene forsvinner til fordel for hjemmehenting. Hva betyr dette for deg? Tømmingen vil skje hver 6. uke hjemme hos deg. Du vil få utdelt en boks av plast på ca. 45 l til å samle glass og metall i. Boksen kan du ha inne i huset ditt, for så å sette den ut på hentedagen din som er markert i kalenderen. Det vil også være mulig å kontakte Vesar for å få utdelt en ekstra utebeholder til glass og metall istedenfor boksen. Utebeholderen vil stå ute hele tiden, og du trenger da ikke å tenke på hvilken dag som er din tømmedag. Vi ser frem til å starte opp med innsamling av plast, glass og metall i mai, og er sikre på at innføringen vil gi forbedret service til abonnentene, øke kvaliteten på tjenestene våre og ikke minst, gi en betydelig miljøgevinst. Se Vesars hjemmeside for mer informasjon. DERSOM AVFALLET IKKE ER HENTET Dersom husholdningsavfallet ikke er hentet av renovatør, må dette umiddelbart varsles til Vesar. Kontroller imidlertid hvilke fraksjoner som skal hentes den aktuelle hentedagen. Ikke hentet avfall registreres som avvik hos Vesar, og renovatøren skal normalt ordne opp innen 24 timer. Så ta raskt kontakt med Vesar ved avvik. Det gis ikke reduksjon i renovasjonsgebyret pga. avvik. Dette må varsles umiddelbart til Vesar, slik at renovatøren kan ordne opp. 12

13 Forbud mot fyrverkeriraketter fra nyttår 2008/2009 Hvert år blir mange skadet av fyrverkeri. Forrige nyttår økte skadetallene. Raketter er oppgitt som årsak i 68 prosent av skadetilfellene. For å hindre skader på helse og materielle verdier, blir det nå forbud mot raketter med styrepinne. I tillegg blir det forbud mot fyrverkeri som ser ut som leketøy. Som tidligere varslet, blir det ikke lenger lov å selge eller bruke slikt fyrverkeri. Annet fyrverkeri vil fortsatt være lovlig, som for eksempel effektbatterier, fontener med mer, fordi disse anses tryggere i bruk enn raketter med styrepinne. De nødvendige forskriftsendringene er vedtatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Forbudene omfatter ikke salg til profesjonelle aktører. I 2006/2007 ble 128 personer registrert skadet. Etter nyttårsfeiringen 2007/2008 ble det registrert 155 personskader. De fleste skader knyttet til fyrverkeri er overfladiske brannsår, øyeskader og mindre kutt. Men det er også registrert alvorlige øyeskader, sterke forbrenninger og ødelagte hender og fingre. Dødsfall knyttet til fyrverkeri har også forekommet. I tillegg kommer materielle skader, blant annet som følge av branner. Magne Johannessen Brannsjef HUSK: 10 - fyrverkeriregler 1. Forbered fyrverkeri-oppskytingen 2. Les bruksanvisningen nøye før bruk 3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet 4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte 5. Bruk tennstav, sigarettglo eller liknende 6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna 7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri 8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke blir tent ved første forsøk 9. Hold god avstand fra oppskytingen 10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke samme Sammen mot null TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2008: Det er vinter igjen og mørket sniker seg på og gjør skoleveier mer utrygge. Veilys er et effektivt trafikksikkerhetstiltak, og kommunen har derfor fokusert på denne type tiltak de seneste årene. I høst anlegges det veilys langs Håskenveien fra Solvang og sørover til Kjørkåsen. Det er videre vedtatt 40 km fartsgrense og fartsreduserende tiltak i nordre del av Askjemveien. BRUK REFLEKS! Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk. Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at andre trafikanter ser deg! MØRKE OG GLATTE VEIER! Vær forberedt på mørke og glatte veier. Sjekk og event. bytt vindusviskere og lyspærer, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide! FOKUSER PÅ TRAFIKKSIKKERHET: Det er store muligheter for deg og meg til å ta vårt ansvar som trafikant på alvor. Hold fartsgrensen Bruk bilbelte Kjør rusfritt Andebu Stikka nr

14 Nytt grisehus innflyttingsklart i Andebu Torsdag 6. november var det omvisning i det nye grisehuset til Brita og Tommy Lønn. Det møtte frem ca. 200 personer som ville se det nye huset. Planlegging og utbygging har tatt ca et år og resultatet har blitt meget bra. Det er valgt tidsriktige løsninger med automatisk foring, varme i gulv og ventilasjon i himling. Familien Lønn er veldig fornøyd med det nye grisehuset og ser nå frem til å få dyrene på plass slik at produksjon kan komme i gang. Brita og Tommy Lønn er fornøyd med det nye grisehuset Solhaug 100 år 8. november 1908 var det offisiell åpningsfest på Andebu ungdomslags nye forsamlingslokale Solhaug. Bygda fikk med dette et samlingssted der det kunne holdes møter, samlinger og foredrag. Lørdag 8. november kunne altså ungdomslaget invitere til jubileumsfest. Det ble en høytidelig og verdig feiring av et høyst levende lokale som i dag huser ungdomsklubb, barneteater, revy, dans, barneklubb-kvelder og i tillegg leies ut de fleste av helgene i året. På festen ble jubileumsrevy med gamle og nye revystjerner vist, og middag ble fortært sammen med taler og gaveoverrekkelser. Det var også laget en jubileumsberetning med husets historie som ble lagt fram på festen. Gjestene kom til et helt nytt lokale. Solhaug har nemlig fått en solid ansiktsløfting i høst under ledelse av Kurt Nilsen og husstyret. Salene er blitt flotte og innbydende med malte flater og ny belysning. Tilstede på festen var, blant andre, ordføreren, rådmannen, vår nye sogneprest, tidligere ledere av laget, andre nøkkelpersoner rundt Solhaug og selvsagt AULs æresmedlem Tor Himberg. Tor har vært lagets eneste æresmedlem i mange år og hovedstyret ønsket å benytte jubileet som anledning til å utnevne nok et æresmedlem. Det ble ingen lange diskusjoner for å komme fram til rett kandidat, det måtte bare bli Jan Agnar Stålerød. Gratulerer! Førjulskonsert med 3243 i Kodal kirke 10. desember Koret i Kodal Ungdomslag tar i år opp igjen tradisjonen med førjulskonsert i kirken i samarbeid med menighetsrådet. Dirigenten, Kristin Ellefsen, har satt sammen et spennende reportoir som vil inneholde mange nye julesanger, i tillegg til de tradisjonelle. Det blir i år ingen gjestekor, men vi har vært så heldige å få med oss 19 år gamle Eline Trollsås som gjestesolist. Orgel og piano vil bli handtert av kantor Hallvard Brattvoll. Så sett av onsdag 10. desember kl 19:00 til en stemningsfull førjulskveld i Kodal kirke! 3243 Kodal - Tlf Spør oss om varmepumper! 14

15 Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begivenheter eller bare fortelle litt om laget sitt. Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre hjemmesider. Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv eller de kan kontakte oss, så legger vi inn arrangementet herfra. Hva skjer? - Høst og vinter Onsdag 10. desember kl Koret 3243 fra Kodal ungdomslag arrangerer førjulskonsert i Kodal kirke. Fredag 12. desember kl Reisen til julestjernen på Solhaug ungdomslokale Andebu barneteater. Lørdag 13. desember kl Reisen til julestjernen på Solhaug ungdomslokale Andebu barneteater. Søndag 14. desember kl Reisen til julestjernen på Solhaug ungdomslokale Andebu barneteater. Søndag 14. desember kl Julekonsert i Andebu kirke med Bygdekoret og solist Tone Krohn. Søndag 21. desember Nissetog i Andebu sentrum. Toget går fra Andebu senter til sykehjemmet og tilbake. Gang rundt juletreet og pakker til barna. Butikkene har åpent. Onsdag 24. desember Julaftenfeiring på Anexet. Det blir servering av julemat, og vi venter besøk av julenissen. Arrangør er Andebu Mental Helse og Andebu Røde Kors. Søndag 4. januar kl Juletrefest for hele familien på Solhaug ungdomslokale. Mandag 5. januar kl Bygdekvinnelaget arrangerer juletrefest for sykehjemsbeboere og Mental helse Mental helse i Andebu er et aktivt lag. Lokallaget ble startet i Andebu i oktober 2004 og har et styre på 7 medlemmer med Dag Kristiansen som leder. Mental Helse i Andebu er aktive og jobber på mange områder, både synlige som arrangementer og møtevirksomhet og litt mer i det stille som ved samarbeid med kommunen, fylkeskommunen og ikke minst ved å ha representanter i forskjellige råd og organer, både på lokalt og nasjonalt nivå. Mental Helse i Andebu har representanter bl.a. i : Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kommunalt) FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon) Byggekomite for NAV-utbygging brukerrepresentant Rådgivingskontoret for kriminalofre Pasientombudet FORMÅL Mental Helse Norge skal være en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende, deres nærmeste, andre interesserte og helsepersonell. Formålet med organisasjonen er å jobbe for at alle mennesker skal få rett til tjenester som fremmer uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. ARRANGEMENTER Det er Mental Helse i Andebu som arrangerer julaftenfeiring på Andebu Stikka nr beboere i omsorgsbolig i atriet på sykehjemmet. Pårørende er også hjertelig velkommen. Bevertning og underholdning. Torsdag 22. januar Premiere på Annie på Vonheim ungdomslokale KULA. Fredag 27. mars Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Vonheim ungdomslokale KULA Lørdag 28. mars Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Vonheim ungdomslokale KULA Søndag 29. mars Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen på Vonheim ungdomslokale KULA Andebu sykehjem er 50 år 12. desember 2009 Vi tenker oss at 2009 skal være et jubileumsår med forskjellige markeringer gjennom hele året. Vi legger opp til 4 store markeringer med noen mindre arrangementer mellom disse. Jubileumsåpning vil være 28. januar. For nærmere opplysninger, se annonsering i pressen i januar. Julelunsj i helse- og sosialetaten Torsdag 18. desember kl i atriet på sykehjemmet. Alle ansatte, egne pensjonister og frivillige medarbeidere inviteres til julelunsj. Det serveres snitter og pepperkaker. Påmelding til Inger innen torsdag 11. desember, tlf Anexet hvert år, så også i år. Her blir det servering av julemat og det blir også besøk av julenissen. Mental Helse i Andebu arrangerer julaften sammen med Andebu Røde Kors. Mental Helse i Andebu har også stand på Andebudagene og markerer Verdensdagen for psykisk helse. I år ble Verdensdagen markert med underholdning og andre aktiviteter på og utenfor Anexet den 11. oktober. GJENBRUKET Gjenbruket er et prosjekt som Mental Helse har vært med å starte opp. Gjenbruket er en bruktbutikk i Kodal som har blitt en suksess. Se mer omtale av Gjenbruket i egen artikkel i Andebustikka. LOKALLAGET I ANDEBU Mental Helse i Andebu har ca. 4 medlemsmøter pr. år i tillegg til sommeravslutning og julebord. Alle kan bli medlem av Mental Helse både unge og gamle. Det er også anledning til å tegne familiemedlemskap. Lokallaget er avhengig av støtte fra sine medlemmer og fra det offentlige for å kunne drive laget videre. TA KONTAKT Ta gjerne kontakt med en oss hvis du vil bli medlem av Mental Helse i Andebu. Mental Helse har en hjelpetelefon

16 Reisen til julestjernen På slottet er det mørkt og trist og selv om julen nærmer seg er det ingen glede å spore. Kongen forbannet julestjernen da hans elskede datter forsvant for mange år siden og Dronningen døde av sorg. Men ifølge stjernetyderne skal datteren komme tilbake bare julestjernen vil skinne igjen. Hver jul siden har kongen lett etter julestjernen. Men det er noen som ikke ønsker den skal bli funnet Andebu Ungdomslags Barneteater kommer tilbake med juleforestilling i år. Det er den tradisjonelle Reisen til julestjernen av Sverre Brandt som er kjent fra både teater og film. Her finner vi tjenere og kongen, en slesk greve og en skummel heks. Nisser hører også med. Og vi må ikke glemme den vakre Sonja, eller Gulltopp som hun egentlig heter. 18 skuespillere står på scenen og de har til sammen 32 roller! Det betyr at det har vært stor aktivitet i foreldregruppa for å få i stand kostymer. I tillegg skal det snekres kulisser og rigges til kiosk og billettsalg, så litt ekstra har vi å tenke på i julestria. Vi håper å se dere på Solhaug! FORESTILLINGER Fredag 12. desember kl Lørdag 13. desember kl Søndag 14. desember kl Kula informerer Teater er gøy! Denne høsten og vinteren er det virkelig full fart på Vonheim. Med premiere på Annie 22. Januar er det ingen tid å miste. Teaterglade kodølinger og andre wannabies øver jevnt og trutt. I år kan vi også notere en rekord i teatergruppa. Over 100 barn skal denne vinteren stå på Vonheimscenen. 6. klasse og oppover skal først i ilden. Annie blir årets storsatsning og stykket begynner å ta form allerede. Det er masse å lære, både replikker, dansetrinn og sang. Årets instruktører er tospannet Frode Aleksander Rismyhr og Trine Lise Aadne. Pass på, dette må man få med seg! Ta med familie og venner og kos dere med Annie. Historien om den foreldreløse barnehjemsjenta i New York under depresjonen, som får tilbringe jula hos den styrtrike finansmagnaten Oliver Warbucks. Mathilde Wedde og Benedicte Ring Johansen skal spille Annie annenhver forestilling. Gjett om de gleder seg 16

Fester og høytid i Norge -bursdag

Fester og høytid i Norge -bursdag Fester og høytid i Norge -bursdag Det er vanlig å feire bursdag eller fødselsdag i Norge slik som i mange land i verden. Ett-årsdagen er en stor begivenhet, spesielt for foreldre og for besteforeldre.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

UKEBLADET UKE

UKEBLADET UKE UKEBLADET UKE 51 2017 Onsdag 20. desember: Julespill ved lærerne. Siste skoledag før jul. Elevene slutter kl. 11.00 Vi har hatt flere tradisjonelle juleaktiviteter ved skolen vår: Adventsspiral, julemarked,

Detaljer

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm

SLF Lillestrøm og omegn foreslår at sykkelkonferansen 2018 arrangeres i messe- og sykkelbyen Lillestrøm lillestrom@syklistene.no www.facebook.com/slfloo Til ordføreren og rådmannen i Skedsmo kommune m/ kopi til generalsekretær i Syklistenes landsforening Lillestrøm, 8. desember 2016 SLF Lillestrøm og omegn

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset MÅNEDSPLAN FOR SOLA DESEMBER 2014 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 49 1 Adventsstund: Vi tenner det 1. lyset 2 Julegudstjeneste kl 13 4 Juleverksted 3 Vi skal på besøk til Sigrid. Alle barna må

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag!

Vi kommer til å dele barna i smågrupper når vi har formingsaktiviteter, derfor gjør ikke alle barna det samme hver dag! ADVENTSTIDEN PÅ NØTTELITEN DESEMBER 2016 Jula nærmer seg med stormskritt, og adventstiden står foran oss. Vi gleder oss til en tid fylt med forventning og glede. Vi vil i denne perioden ikke ha vår faste

Detaljer

MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR

MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR MÅ NEDSPLÅN FOR JÅNUÅR Vi ser tilbake på desember: I desember var månedens fokus å vente på Jula. Vi opplever at adventstida på Maurtua har vært preget av ro og hygge. Barna har sunget julesanger, snakket

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Nyhetsbrev for desember

Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrev for desember Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Desember har virkelig vært en begivenhetsrik

Detaljer

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal

Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hverdag og innflytelse for ungdom i Sunndal Hvordan er hverdagen til ungdommen i Sunndal? Er vi i dag sosial eller asosial? I dagens samfunn kommer man ikke vekk fra internett. Internett har blitt en viktig

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Månedsbrev For Litlaland Desember:

Månedsbrev For Litlaland Desember: Månedsbrev For Litlaland Desember: Vi har kommet til desember en måned fylt med tradisjoner, gode lukter og arbeidsomme små og store.. For å skape mest mulig hygge i adventstiden prøver vi i barnehagen

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER

ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER HAGLEBUPOST Nr. 278 Dato: 20.11.17 Temp: -10 gr Snødybde: Ca 5 cm Skispor: Se skisporet.no Kjørt Hovdanløype og rundt vannet. Det er ikke spor, men slådd. ÅPNINGSTIDER NOVEMBER/DESEMBER Man - Tors fra

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830

Tidsplan i Festiviteten: - fredag 18/2 tekniske prøver starter kl. 1830 Ungdommens Kulturmønstring 2005 Lokalmønstring i Levanger kommune Forestilling I og II 15. februar 2005 Til UKM-deltakere som skal delta med scene-bidrag Velkommen til UKM 2005 her kommer praktisk info

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2014 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013

ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 ADVENTSTIDEN PÅ GRØNN AVDELING 2013 Vi gleder oss til jul og har en koselig førjulstid preget av forventning og glede Bøleråsen barnehage, Bregnefaret 5, 1405 Langhus Tlf. Grønn: 64853154 Kontoret: 64853150

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Ukeplan Grønnfink Uke: 50

Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Ukeplan Grønnfink Uke: 50 Mandag 7. Tirsdag 8. Onsdag 9. Torsdag 10. Fredag 11. Informasjon: Vi baker lussekatter Ha med dag 10.45 Ped.ledermøte 10.45 11.30 Basemøte og hamed-samling 11.30 Vi griller pølser

Detaljer

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12

VI TAR JULEFERIE Vi tar juleferie fra 11/12 til og med 26/12 HAGLEBUPOST Nr. 279 Dato: 07.12.17 Temp: + 4 gr Snødybde: Ca 30-40 cm Skispor: Se skisporet.no og følg Eggedal Turlag på Facebook ÅPNINGSTIDER DESEMBER Vi har åpent i dag til kl. 18.00. Fredag 8/12 stenger

Detaljer

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune

Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Velkommen til Temamøte om oppvekst! I forbindelse med: Rullering av kommuneplan for Vegårshei kommune Men. Hva er egentlig en ordfører? ifølge en gruppe barn 3 5 år på Dyrebo barnehage.. En ordfører er.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, FEBRUAR, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en strålende måned!!! Vi på Sølje er så heldige, for en god gjeng med barn, og enda flere skal vi bli i mars. Fra mars og frem

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE OKTOBER 2011 Hei alle sammen! Nå står høsten for dør og mesteparten av bladene har falt av trærne og vi ser merkbare endringer i naturen bare i den siste tiden. Det er tid

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen

Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Tema: Den levende skogen Spurvene OKTOBER 2016 Mål: La barna oppleve glede ved å ferdes i naturen, og få grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspillet i naturen Uke nr 40 (3-7.10) Mandag Tirsdag

Detaljer

Månedsbrev for januar

Månedsbrev for januar Månedsbrev for januar Hei allesammen! Vi håper dere har hatt en flott jul, romjul og nyttårsfeiring. Vi ønsker å starte dette året med å takke dere for en fantastiskt fin høst! Med så flotte barn, foreldre

Detaljer

Tema Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober. Gruppe gul går ut 8.30

Tema Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober. Gruppe gul går ut 8.30 Tema Mandag 23. oktober Tirsdag 24. oktober Onsdag 25. oktober Torsdag 26. oktober Fredag 27. oktober Prosjekt: Peter og ulven av Sergei Vi lager kostymer til lek og forsøker å lage et temarom i samarbeid

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.desember Vi tar med barna til Trons holen på juleutstillingen. Juleverksted MÅNEDSBREV FOR DESEMBER Da var bare 20 dager til jul, barna har nedtelling og endelig kan de åpne en og en luke i adventskalenderen sin. Eventyrskogen har mye å glede seg til i desember, og det går ikke

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER

DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER DESEMBER PÅ RUFFEN TILBAKEBLIKK PÅ NOVEMBER Ja da var også november passert, og vi går inn i julemåneden og en koselig førjulstid i barnehagen. Men først vil vi fortelle litt om hva vi har gjort i november

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA DESEMBER INNLEDNING

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA DESEMBER INNLEDNING PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA 2008 DESEMBER INNLEDNING Nå er vi klar for desember måned, jammen har denne høsten gått unna i en fart. Vi har vært heldige som har hatt en ekstra person på avdelingen denne høsten,

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. Da er den første sommermåneden over, og vi på

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage

Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Juleplaner 2013 for Sandbakken barnehage Mål: (generelle) Fylle førjulstiden med forventning, glede og undring Gjøre barna kjent med julens tradisjoner og skikker Ta vare på tradisjoner som er en viktig

Detaljer

Tillegg/ RAPPORT 2016

Tillegg/ RAPPORT 2016 Tillegg/ RAPPORT 2016 Sentralen for friskliv, trivsel og frivillighet Andebu Frivilligsentral Satsning Andebu kommune hadde i 2012 en partnerskap for folkehelse-avtale med Vestfold fylkeskommune. Et av

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene.

Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9 årene. Andebu frivilligsentral: Hva har skjedd i frivilligsentralen siden oppstart april 2001 Hvilke aktiviteter, arrangementer, kurs etc. som Andebu frivilligsentral har arrangert/engasjert seg i de siste 9

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

ELVAPOSTEN DESEMBER 2016

ELVAPOSTEN DESEMBER 2016 ELVAPOSTEN DESEMBER 2016 Da er desember måned snart over. Julaften nærmer seg og i år ble det en litt annerledes desember enn vi bruker å ha. Småstein har vært på Granåsen og vi har fått nye gulv her på

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Periodeplan Januar- Mars 2009

Periodeplan Januar- Mars 2009 Periodeplan Januar- Mars 2009 Innledning Ett nytt år har begynt og vi ser frem til å oppleve mye spennende de neste 3 måneder inne på Konglius. I denne planen vil vi gå igjennom hvordan vi arbeider på

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas?

Hvem er det som sikrer de helhetlige ansvaret for Jonas? MANUAL MED TIPS TIL TEMAER FOR DISKUSJON ETTER Å HA SETT FILMEN TILFELLET JONAS Jeg vil være hos mamma, men det går ikke. Novellefilmen Tilfellet Jonas er en oppfølger av filmkonseptet Fredag ettermiddag

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

MÅNEDSBREV Natur November og Desember

MÅNEDSBREV Natur November og Desember MÅNEDSBREV Natur November og Desember 2016 1 November ma ti on to fr 1. Møtedag..2.Førskolevetter 3. Vi går på tur 4.Vi er i bhg/ og lager mat Lager mat/div. aktiviteter Hesten, miljøvern og barnestemmen.

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Månedsplan for Trekanten, januar 2016

Månedsplan for Trekanten, januar 2016 Månedsplan for Trekanten, januar 2016 Mandag 04.01 Tirsdag 05.01 Onsdag 06 01 Torsdag 07.01 Fredag 08.01 Planleggingsdag, barnehagen er stengt aktivitet prosjekt Mandag 11.01 Tirsdag 12.01 Onsdag 13.01

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre.

Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold. Lardal. Nøtterøy. Høyre. Spørreundersøkelse vedrørende bibliotek - en utfordring til Vestfolds lokalpolitikere fra NBF avd. Vestfold Er ditt parti fornøyd med standarden på biblioteket i deres kommune? Ønsker ditt parti å satse

Detaljer