demob nettsted mot mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "demob nettsted mot mobbing"

Transkript

1 Petter Andresen Kandidatnummer: Enhet: EST Studieprogram: DKDM Høgskolen i Oslo (HiO) 2009

2

3 Petter Andresen KandidatnuMMEr: demob nettsted mot mobbing Prosjektoppgave/eksamen i digitale bilder 2009

4 Innhold Forord 5 Innledning 6 Problemområde og problemstilling 7 Arbeidsprosessen 8 Oppsummering og konklusjon 10 Begreper 12 Noter 12 Kilder 13 4 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

5 Forord Undertegnede har selv mobbeerfaring fra barneskolen. Etter fem år søkte jeg meg til en annen skole, uten at nissen fulgte med på lasset. 40 år senere under en gjenforeningsfest for førstnevnte barneskoleklasse oppdaget jeg at en relativt stor andel av mine medelever også hadde opplevd mobbing. Vi kan ikke ha vært så snille mot hverandre Noen av oss har jevnlig holdt kontakten etter denne gjenforeningsfesten og brukt mye tid på å snakke om mobbingen. På samme tiden jobbet jeg for Rød Kors kontakttelefon for barn og unge og hadde mange mobbesamtaler med yngre. I denne sammenhengen kom jeg på ideen med demob. Det er altså en gammel idé som jeg aldri har fått tid til å gjøre noe med, men som jeg tenkte kunne være utmerket utgangspunkt for denne eksamensoppgaven. Jeg vil også takke Ada Helene Vinje, Geir Lier og Terje Berntsen fra den famøse barneskole klassen som hadde sin første skoledag høsten 1963 på Bøler skole, for alle fredagskveldene med gjensidig heling av gamle sår. 5 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

6 Innledning Ideen til demob fikk jeg under mitt arbeid som telefonvakt for Røde Kors Barn og unges kontakttelefon (BUK). Henvendelser, og særlig fra unge gutter, om mobbing ble et problemområde som hadde mange flere fellestrekk enn andre problemtelefoner. Siden jeg selv har erfaring med mobbing tror jeg at jeg var til brukbar nytte for innringerne. Tanken bak demob er at voksne, som meg selv, skal verves som telefonvakter, chattevakter osv. i et frivillighetsnettverk. På et høyre plan enn anonyme samtaler kan man tenkes å etablere samtalegrupper eller fastere forbindelser mellom Buddies og de som er utsatt for mobbing. Siden mobbing også rammer eldre grupper enn BUKs nedslagsfelt er tanken å differensiere mellom barn, ungdom og voksne samt jenter som en egen kategori (bitching). I hver av disse kategoriene finner man helt egne mobbestrukturer som vil kreve spesialisert kompetanse fra Buddy. demob har et avvikende syn på mobbing enn det synet som ligger til grunns for f.eks Zero -programmet som er utviklet av Senter for atferdsforskning i Stavanger (http://saf.uis.no/vi_tilbyr/ programmer/zero/). demobs utgangspunkt er at mobbing ikke kan utryddes og heller ikke løses med intoleranse (les: nulltoleranse). demob er et ordspill jamfør demontering, demobilisering etc., altså demobbing men like gjerne demontering av begrepet mobbing. Opprinnelig fra amerikansk, synonymt med crowd ; etymologisk fra latin; mobile vulgus som Mirriam Webster forklarer som vacillating crowd. Altså en vaklende eller ubesluttsom folkemengde. I The Catcher In The Rye (1945) bruker J. D. Salinger begrebet mob som en verdinøytral beskrivelse av folkemylderet på Manhatten. Mens mob i tradisjonelle amerikanske filmer beskriver en folkemengde som oppildnes til hevnakt og tar loven egne hender og henretter antatt uskyldige (For eksempel Fury, Fritz Lang, 1936). Mens en mob og mobbing opprinnelig både omfattet folkemassens fysiske overgrep på enkeltpersoner om minoriteter samt passiv aggressivitet som utfrysing, blir begrepet i dag ofte redusert til trakassering fra en mobber. («Han mobber oss!»). Nulltoleranse-strategiene (Zero) til Senter for atferdsforskning i Stavanger tar dette utgangspunktet. Men hvordan møter man passiv aggressivitet fra majoriteten med nulltoleranse? 6 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

7 Problemområde Firepunkts kommunikasjonsstrategi for nettstedet 1. Målgruppe: individer som er eksponert for mobbing som objekt i nåtid eller fortid. 2. Eksisterende inntrykk i målgruppen: Jeg ønsker å bedre livssituasjonen for egen eller andres del, jamfør mobbing gjennom dialog og kunnskap. 3. Tilstrebet inntrykk i målgruppen: demob legger til rette for dialog mellom mobbeofre og erfarne voksne et sted for hjelp til selvhjelp. 4. Konsept Å bruke urbane, populærkulturelle virkemidler for å fange målgruppens oppmerksomhet og trekke dem inn i en dialog om egen livssituasjon. Utfordringen med demob er å fange to målgrupper som har mobbing som fellesnevner men hvor den ene gruppa oppfatter å bli utsatt for mobbing, mens den andre har selvinnsikt og overskudd til å hjelpe førstnevnte. De som oppfatter seg som utsatt for mobbing kan deles inn i barn, ungdom, jenter ( bitching 1 ) og voksne. Mens målgruppen som forsøkes verves som telefon-, chat- og forumverter/vertinner såkalte Buddies er voksne som har selvinnsikt i forhold til egne mobberfaringer og overskudd til å delta i denne type frivillighetsarbeide. Sosiodemografiske kjennetegn for målgruppene vil være at de bor i byer og tettsteder. Ikke for at jeg tror det ikke foregår mobbing i rurale områder, men her er miljøet mer oversiktlig og nettverkene tettere. Dessuten bor 80 % av Norges befolkning i tettbebygde strøk, 37 % bor i de fire største byene. Kilde: ( ). Aldersmessig vil de yngste av brukerne sannsynligvis ikke understige år. Yngre aldersgrupper enn dette bruker vanligvis ikke nettet til å forske på egen livssituasjon (min antakelse). Aldersgruppa ungdom vil strekke seg opp til 20, mens jeg med voksne mener Dette er en stor aldersmessig spredning og man kan stille spørsmål Problemstilling Min problemstilling blir da: Hvilke formalestetiske virke midler kan appellere til alle de foran nevnte målgrupper, med hovedvekt på ungdom (13 19) og jenter (bitching ) OG potensielle Buddies. Voksne og de yngste brukerne er om voksne i det hele tatt vil bruke samme nettstedet som de yngste. Jeg vil anta at mange voksne som utsettes for mobbing også har vært utsatt for mobbing som barn. Det er ellers ikke mange nettsteder tilpasset vokse i denne situasjonen; Landsforeningen mot mobbing på arbeidsplassen LMM (www.lmm.no) har eksistert siden Nettsiden deres innholder ingen tjenester eller kunnskapsbase og er i realiteten et utvidet visittkort for medlemskap en terskel som kan være høy for denne målgruppa. Psykodemografiske kjennetegn for målgruppene vil være at de på en eller annen måte oppfatter seg som marginalisert for eksempel basert på ytre kjennetegn, sosioetnisk tilhørighet eller normativ avvikende atferd eller interesser. Felles for noen av disse gruppene kan være at de faktisk er kunnskapsrike ( nerder og geeks ) som et ytterpunkt. Mens et annet ytterpunkt er at de er ressursfattige. Nettstedet demob vil, basert på denne vurderingen, ikke kunne være et alternativ for alle, eller kunne brukes av alle. Kjernebrukeren må ha såpass oppdrift at han eller hun vil være i stand til å bruke virtuelle nettverk og nettbaserte ressurser til å endre egen livssituasjon. fortsatt i målbildet men spiller en sekundær rolle i valg av formalestetiske virkemidler. Problemstillingen inneholder også en enkel kommunikasjonsstrategi. Enkel fordi demob er et fiktivt case med mange uløste problemstillinger. 7 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

8 arbeidsprosessen Banksy er et psevdonym for en street-art kunstner som antas å være Robert Banks, født i Bristol i Kjent for spektakulære grafittistunts, bla. på den israelske muren. Men også som kunstner, med kunder som Angelina Jolie og Brad Pitt. Kilde: Aftenposten.no Mockup 1 Banksy Den første idéen var basert på å holde fram en talsperson for demob; en ungdom som utstråler styrke og samtidig er sårbar. Bildet er fra en foto-session hvor jeg portretterte en del av ungdommene i egen familie, og har de kvalitetene jeg var ute etter. Jeg dypetset bildet og monterte dette foran en murvegg med gjenmurte vinduer og dører. Inspirert av street-art kunstneren Banksy lagde jeg håndtrykkmotivet i bakgrunnen. Kontrasten i denne komposisjonen er først og fremst farger mot sort/ hvit, men også åpen/lukket med portrettet mot den gjenmurte veggen bak. Fonten i navigasjonsbaren over er DIN; som må løses grafisk på grunn av lav utbredelse. Denne grotesken er nøktern, kvadratisk utformet og fungerer til det urbane uttrykket jeg er ute etter. Resten av teksten er satt i Verdana en annen grotesk som har høy utbredelse og som leser godt på nettsider. Bildet er løst i Photoshop ved hjelp av MaskPro 4.1 til dypetsingen, og to mask-layers for Banksymotivet, samt adjustment-layer for sort/hvit. I logoen har jeg forsøkt å få fram ordet emo et begrep som noen i målgruppa vil kunne identifisere seg med. Dette synes jeg at jeg får best fram med den nederste. Mockup 1 Demaskering Den neste idéen tok utgangspunkt at vi dekker oss bak masker når vi føler oss i underlege, og ser heller ikke annet en masken hos den vi frykter. Også her har jeg plassert en sunn og sterk ungdom mellom en maske av gasbind (sykdom) og en rituell dødsmaske samt en venetiansk karnevalsmaske som symboliserer dualiteten mellom fest og forsakelse men også det mystiske, ukjente. Montasjen er plasser over et foto av gamle Nora-fabrikken i Oslo med en trapp strategisk plassert opp mot lyset. Kontrastene i denne komposisjonen går på planene mellom maskene (forgrunnen) og dypet gårdsrommet bak. Men også mellom liv og død. I tillegg til de to fontene som jeg brukte i den første har jeg satt inn slagordet Demaskering = demob med en skriveskrift (Cezanne) som en del av motivet. Et problem med dette layoutet er at motivet er integrert i layoutet slik at jeg vil trenge flere alternativer for de underliggende sidene. Logoen er her som i de øvrige skissene laget i Illustrator og plassert inn som SmartObject. I denne mockup en har jeg laget en spesialvarianthvor kjernen i teksten er gjennomskinnelig. Bakgrunnsmotivet er delvis løst i RAW converter, mens vignetteringen i Photoshop. 8 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

9 arbeidsprosessen Mockup 3 Asfaltjungel Til den siste, og foretrukne idéen, tegnet jeg en tegneseriekarakter med demob-trøye. Inspirasjo nen til dette er karakterene i South Park. Opphavs mennene til denne animerte serien, Matt Stone og Trey Parker, er selv vokst opp i Colorado; Fairplay; som er forbildet for South Park. Serien harselerer Jeg ville lage et sett med karakterer til demob som er like tøffe som Power Puff Girls og like satiriske som ungene i South Park. Til det brukte jeg en HowTo-Tutorial fra Ici La Lune et fransk webdesignfirma. med amerikanske verdier og fordommer sett fra det laveste ståstedet som kan tenkes. Serien har kultstatus på tvers av alder og kjønn, og jeg antar at mobbeofre kan relatere seg til mye av det som skjer i serien. I det hele tatt er populærkulturelle fenomener som manga, anime og dataspill hevet over tradisjo nelle sosidemografiske delingsmodeller. Idéen er å bruke den lille fyren som blikkfang på forsiden; en man trassig kan forholde seg til på samme måten som nerder og geeker ofte bru ker og overdriver disse stigmaene som buffer mot eventuelle plageånder. I snakkeboblen står kun et utropstegn, les; på tide å si fra og gjerne høylytt. Karakteren er satt inn en collage sammen med en papirtiger (Mao Tse Tung: Alle reaksjo nære er papitigre ) og en superhelt. Kontrastene er fargekontrast mellom tigeren og boligblokka ning på ca 74% (RGB: , Hex: ). i bakgrunnen; stor/liten samt opak/transparent Noe som letter lesingen av mengdetekst. mellom de to karakterene. Jeg har også brukt to plan i layoutet. De to underliggende sidene inneholder en nettbutikk for T-shirts med et bestillingssystem Fonten Magda er brukt både i navigasjonsbaren som jeg har lånt fra nettstedet spreadshirt.com, og i collagen. Den matcher grunge -uttrykket i den og en side med henvisninger til video-snutter som foretrukne logo-varianten. På undersidene vil jeg kan brukes i skolesammenheng. Disse er produ redusere kontrasten mellom det hvite og brødtekst/ sert av Kjetil & Kjartan på et annet nettsted; www. stikktitler ved å gi fonten en gråtone med en met mobbing.no. 9 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

10 Oppsummering og konklusjon Den gylne spiral er en konstruksjon basert på Leonardo Pisano Fibonacci tallrekke 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,, som er definert rekursivt ved at hvert ledd (fra og med det tredje) er lik summen av de to foregående. I spiralen representert som størrelsesforholdet mellom kvadratene og sirkelsegmentene som danner spiralen. Etter å ha vurdert mockup 1 kom jeg til at den ble for tradisjonell i uttrykket, selv om den ivaretar føringene om et urbant uttrykk. Men Banksy-elementet er ikke nok til å spille på sub-kulturelle referanser. Mockup 2 har ikke den samme pop-kulturelle apellen som de øvrige, dessuten er layoutet lite fleksibelt. Mens jeg mener jeg har besvart problemstillingen med mockup 3 ; ja det finnes popkulturelle preferanser som går på tvers av alderssegmenteringen. Hvorvidt demob kan bli en suksess avhenger av mye som ligger utenfor denne oppgavens avgrensning. Å få brukere og Buddies til å oppsøke siden f.eks. Oppgaven blir derfor å presentere en forside som gir brukern lyst til å gå videre, samt trygghet for at han eller hun vil finne det de leter etter. Samt å designe et sett med undersider som gir trygghet for at nettstedet er konsistent selv om det er differensiert mot et utvalg av brukergrupper. Som Bo Bergstøm skriver i Effektiv visuell kommunikation (s. 216): Oftast får man bara en chans. Jeg forutsetter at demob har gjort jobben sin offline og fått brukerne til å oppsøke nettstedet. Eventuelt har ryktet spredd seg på nettet. Det er da mitt design får én sjanse til å vekke nysgjerrighet og gi trygghet for at Ja! dette er stedet. De grepene jeg har tatt for ikke å misbruke denne sjansen er følgende; jeg har valgt proposjonene 16:9 (widescreen) for hovedillustrasjonen som et moderne (TV/film) anslag. Jeg har valgt collage som teknikk og stoler på Donald Barthelme ( ) 2 ; collageprinsippet er det sentrale prinsippet i all kunst i det tyvende århundre. Jeg har brukt den gylne spiral som sentralt komposisjonsprinsipp. Av kontraster har jeg brukt fargekontrast (forgrunn/bakgrunn), størrelseskontraster (min karakter vs. superhelten bak) mellom disse to er det også en kontrast i gjennomskinnelighet. Jeg spiller også på kontraster mellom illustrasjon og foto og foto av tigeren som er trykket på kartong og brettet til 3D-modell. Jeg bruker også en 3Dmetafor ved å gi forsideillustrasjonen og tekstfeltet på undersidene en drop-shadow og oppnår to plan i layoutet. (Itten, Johannes, Design and Form, side 10). Valget av fonten Magda er også bevisst, og tilfører både illustrasjon og layout et element av grunge. Dette er også brukt i bakgrunnsgrafikken for hele siden. Tekstelementene i illustrasjonen fungerer også postivt, ikkemoralistisk og forhåpentligvis humoristisk; «Du lever i en asfaltjungel full av papirtigre men kan heve deg fra zero til hero med demob». Dermed har jeg spilt på flere modernistiske, pop- og subkulturelle referanser. Den mest sentrale refransen er likevel tegneseriekarakteren. Det er også denne som binder hjemmesiden sammen med sub-sidene. 10 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

11 Oppsummering og konklusjon Mario eller Millet? Medieinformasjons- og popkultursamfunnet ved inngangen til 2010 byr på en litt annerledes kulturell kapital enn i forrige århundret Noen vurderinger helt til slutt. Begrepet Buddy er kanskje det minst selvforklarende begrepet på hjemmesiden, jfr. navigasjonsbaren. Her er jeg usikker. Jeg merker meg at Høgskolen i Oslo bruker termen Buddy i stedet for det gammelmodige fadder. Det samme gjøres i flere støre bedrifter og konsern som har program for såkalt on-boarding ved nyansettelser. Så jeg er rimelig trygg på at Buddy blir forstått for hva det er. Dessuten er det en kort presentasjon og en lenke til mer fra hjemmesiden. Når man snakker til både yngre ungdommer og voksne bruker man ulikt språk. Jeg har tenkt på dette i forbindelse med utviklingen av flytdiagrammet for nettstedet. Spørsmålet er om vanskelig språk hindrer yngre brukere og omvendt; at et puerilt språk hindrer vokse brukere. Jeg tenker at dette løses ved at man differensierer i tekstmengde og begrepsbruk fra det enkle og sammenfattede til utdypende og eventuelt mer komplekst alt etter hvilken tråd du følger. Om ideen med tegneseriekarakterer blir for banal for voksne eller om de blir oppfattet som krampeaktig fra ungdommens side tenker jeg at jeg har laget dette for meg selv; slik kunne jeg gjerne bli møtt på et nettsted som tar meg, og min livssituasjon på alvor; med glimt i øyet og nok eyecandy til at jeg ikke umiddelbart surfer videre. Jeg vil også minne om at ved inngangen til 2010 er alle kjedebutikker for musikk/film så nær som én erstattet av butikker for dataspill, hvor helten like gjerne er en hyperaktiv vaktmester som en avatar fra en annen dimensjon. Den kulturelle kapitalen til den oppvoksende slekt vil sannsynligvis se annerledes ut enn da Pierre Bourdieu skrev Distinksjonen i demob struktur for nettstedet Index.html 0.1 Om demob 1.0 For deg 2.0 For Buddies 3.0 Kontakttelefon 4.0 Chat/Forum 5.0 Kunnskap 6.0 Video 7.0 Shop 8.0 Lenker 0.2 Kontakt 1.1 For barn 2.1 Bli Buddy? 3.1 Telefonvakt for barn 4.1 WebChat 5.1 Artikler 6.1 Kjell og Kjartans 7.1 T-shirts 0.3 Områdekart 1.2 For ungdom 2.2 Buddy-kurs 3.2 Telefonvakt for ungdom 4.2 WebForum 5.2 Opplegg for selvutvikling 6.2 Friends (Svensk) 7.2 Buttons mm 1.3 For jenter 2.3 Buddy-forum 3.3 Telefonvakt for jenter 4.3 Samtalegrupper 7.3 Bøker 1.4 For voksne 3.4 Telefonvakt for voksne 4.4 For samtaleverter Bli 4.4 Bli samtalevert? 4.4 samtalevert? 7.4 Betaling 11 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

12 Begreper Anime, japansk animasjonsfilm, betegner den japanske tegnefilmtradisjonen slik den fremstår i film, fjernsyn, reklame, videospill og på internett. Den har gjerne visse estetiske karakteristika. Figurene har tradisjonelt store øyne og tydelige emosjoner. Bakgrunnene er ofte tegnet som detaljerte, levende miljøer. Moderne anime består av mange varierte og individuelle uttrykk. Avatar, av avatara (sanskrit) i indisk mytologi å stige ned, det vil si når guden stiger ned til jorden antar (inkarnasjon) en kroppslig form. I moderne form er en avatar en elektronisk representasjon, eller visialisering av en person i et dataspill eller et nettsamfunn. Buddies, kompis, venn. I denne sammenheng som samtalepartner. Erstatter begrepet fadder ved høyere læreanstalter og i næringsliv. Nerd, mulig av nerd, en skapning i barneboka If I Ran the Zoo (1950) by Dr. Seuss (Theodor Geisel). Forstått som person som ensidig er opptatt av ett eller flere fagområder, så til de grader at det går ut over sosiale ferdigheter. Geek og nerd brukes om hverandre. Emo, forkortelse for emosjonell, brukt om en punk-basert musikk og livsstil. Forbindes med ungdom som bedriver selvskading både i en reell suicidal kontekst men også som stil. Geek, fra engelsk Geck Fool opprinnelig en karnevalsfigur. Forstått som person som ensidig er opptatt av ett eller flere fagområder, så til de grader at det går ut over sosiale ferdigheter. Geek og nerd brukes om hverandre. Grunge er amerikansk-engelsk, antakelig dannet til slang-ordet grungy (fra 1960-årene, opprinnelse ukjent: sjusket, uflidd ). På norsk blir ordet ofte både skrevet og uttalt grønsj. Manga,, japanske tegneserier, betegner også skissepregede tegninger. Manga har røtter i en karikaturtradisjon tilbake til 600- og 700-tallet. Den første kjente japanske billedfortellingen stammer fra begynnelsen av 1100-tallet. Begrepet manga ble introdusert på 1800-tallet av Katsushika Hokusai. Mockup, brukes innen produksjon og design om en fullskala modell eller en prototype presentasjon eller demonstrasjon. Street-art, felles betegnelse for grafitti, tagging og sjablongbaserte motiver. noter 1 Bitching eller jentemobbing er en subtil form for mobbing som sjelden kjennetegnes ved åpen trakassering. Baksnakking, hvisking og karakterisering er virkemidler som ofte kan utarte nokså langt før lærere og andre gjennomskuer det. Ei jente kan få kallenavnet Kiwi, underforstått Kjapp, trygg og billig. Fenomenet er grundig behandlet i boka Bitching en bok om jenter og mobbing, Liv Skotheim; Anna Holm Vågsland, 2008, Omnipax forlag. 2 Donald Barthelme ( ) amerikansk forfatter og journalist i Houston Post, administrerende redaktør for magasinet Location, direktør for Contemporary Arts Museum i Houston ( ), medgrunnlegger av litteraturmagasinet Fiction (med Mark Mirsky samt Max og Marianne Frisch) og professor ved ulike universiteter. Han var også en av grunnleggerne av The University of Houston Creative Writing Program. Kilde: Universitetet i Tromsø (http://uit.no/humfak/8779/91) 12 Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

13 Kilder BøKER : Salinger, J. D., 1945, The Catcher In The Rye, Boston, US, Little, Brown and Company Skotheim, Liv; Holm Vågsland, Anna, 2008, Bitching en bok om jenter og mobbing, Oslo, Omnipax Bergström, Bo, 2007, Effektiv visuell kommunikation, Carlssons Itten, Johannes, 1975, Design and Form Revised Edition, Wiley Ambrose/Harris, 2005, Layout, Ava Publishing sa Fishel, Catharine, Gardner, Bill, 2006, Logo Lounge, Rockport Hemenway, Priya, 2005, The Secret Code, Evergreen Bourdieu, Pierre, 1995, Distinksjonen, Pax Forlag NETTSTEDER : Senter for atferdsforskning (UiS), Programmer > Zero, , Brenner, Paul, Plot Synopsis for Fritz Langs film Fury, , Statistisk sentralbyrå, Tema: Befolkning, , Kjetil & Kjartans tips mot mobbing, Friends svensk nettsted om mobbing, Spreadshirt nettsted for bestilling av T-shirts, Østvang, Kirsti, Graffitikunstner dekorerte Israels mur, , Aftenposten/NTB, TV 2 får South Park-advarsel, , Adobe.com. Ici La Lune: How-to Gallery, *Norsk side, mangler bilder. **Japansk side Men med bilder Kuler, web 2.0 fargesystem for designere, Digitale bilder prosjektoppgave HiO 2009

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades

Obligatorisk oppgave 02. One product Four decades Obligatorisk oppgave 02 One product Four decades 20-tallet Plakat og emballasje-etikett 50-tallet Plakat og emballasje-etikett 70-tallet Plakat og emballasje-etikett 80-tallet Plakat og emballasje-etikett

Detaljer

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*:

Margareth Iuell-Heitmann. Når klassen er ferdig med å jobbe med reklame skal elevene i 1bat*: Læreplanen i norsk sier dette: Målet for opplæringa er at eleven skal kunne: kombinere muntlige, skriftlige, visuelle og auditive uttrykksformer i framføringer og presentasjoner beskrive samspillet mellom

Detaljer

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk

dreamweaverflash bridge typografi photoshop label masse som struktur film indesign indesign logo komposisjon webside den daglige tegningen steampunk inal adobe cut cs3 til nå... den daglige tegningen webside indesign indesign komposisjon dreamweaverflash typografi label photoshop Z steampunk Z logo film bridge masse som struktur typografi: Typografi

Detaljer

Grafisk. design. Grafisk

Grafisk. design. Grafisk Grafisk profil Hvordan den brukes i en bedrift og hvorfor det er så viktig å ha en tydelig profil på bedriften. Grafisk profilering er arbeidet med visuell markedsføring av en virksomhet eller et produkt

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 9.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en

Det var ikke lov til å bruke tekst på plakaten og den skulle ha målene 50 70 cm, en INNLEDNING Denne oppgaven går ut på å velge en musiker,gruppe eller et orkester og lage en visuell presentasjon av en av deres sanger. Ved å illustrere sangens mening og lage en original ide, vil det gi

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 7 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 I utgangspunktet er to klasser (a/b, c/d, e/f) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi

Detaljer

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud

Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG. Åpne og gratis tilbud Informasjon til lærere WONG CHUNG-YU RANDOMATION LÆRING GJENNOM KUNSTOPPLEVELSE OG DIALOG Åpne og gratis tilbud WONG CHUNG-YU Trinn: 8. - 10. Tidspunkt: 07.10. - 13.11.11 Varighet: 45 min. FAGOMRÅDER:

Detaljer

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune

Profilhåndbok. for Troms fylkeskommune Profilhåndbok for Troms fylkeskommune 01.07.2011 Innhold 1. Innledning... 3 2. Identitet... 3 2.1 Hovedelementene... 3 2.2 Fylkesvåpenet... 4 2.3 Logoteksten... 4 2.4 Topplogo... 4 3.0 Farger... 4 3.2

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE 10.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 I utgangspunktet er to klasser ( a/b, c/d, e/f ) sammenslått og delt i tre. I noen perioder jobber vi med hele

Detaljer

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi

Markedsplan. Markedsmål. Visjon. Forretningsidé. Kommunikasjon og visuell strategi Markedsplan I denne markedsplanen har det vært fokus på det som dreier seg om design og utforming av dette. Det er formulert to markedsmål, som er i tråd med briefen. I tillegg har det blitt benyttet SWOT-teori,

Detaljer

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss

BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss BESTE MARKEDSFØRING Vår bedrift har brukt flere virkemidler for å markedsføre oss Plakater/flygeblad: Vi har laget 450 plakateksemplarer der hver av de 29 ansatte i bedriften vår har hengt opp plakater

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

NORSK DEL 2 Design og håndverk Johanne Husum og Terese Kr. Aarsund Myklebust

NORSK DEL 2 Design og håndverk Johanne Husum og Terese Kr. Aarsund Myklebust FYR-SKOLERING 17.-19. november 2014 NORSK DEL 2 Design og håndverk Johanne Husum og Terese Kr. Aarsund Myklebust Sammenfallende kompetansemål fellesfag og programfag PERIODE 7 Eldre og funksjonshemmede

Detaljer

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil.

Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Dette er icare UB Vi selger iphonedeksler med motiv til deg som ønsker å beskytte din mobil med stil. Vi i icare UB har stort fokus på det å bry seg om andre. Vi synes det å gi er mer givende enn å få.

Detaljer

FOTO. Uke 44/45. Camilla Sørensen Wik

FOTO. Uke 44/45. Camilla Sørensen Wik FOTO Uke 44/45 Camilla Sørensen Wik Skrivekonkuransen 2013 Arrangert av PPS Pedagogisk senter Skrik i natta leveringsfrist 08.02.13 Karmøy folkebibliotek Karmøy kino Skudenes og Aakra sparebank Laget av

Detaljer

REFLEKSJON PSYKISK HELSE

REFLEKSJON PSYKISK HELSE REFLEKSJON PSYKISK HELSE 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Jeg ble bedt om å være med på å markedsføre Verdensdagen for psykisk helse. Det første jeg tenkte var at dette var rettet mest mot jenter. Derfor burde

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj107 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2014/15 Elevene får opprettet en skisse/arbeidsbok i kunst og håndverk. Der skal dokumentasjon på arbeidsprosesser skal

Detaljer

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider

Læringsstrategi Vøl. -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider 4 Design -Benytte ulike teknikker til overflatebehandling av egne arbeider Læringsmål -Lære å pusse tre - Lære å polere tre -Lære å overflatebehandle tre: beise, male med olje, male med maling - Lære å

Detaljer

99 U 4480. AnneJCrogstad Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon

99 U 4480. AnneJCrogstad Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon 99 U 4480 AnneJCrogstad Image i topp-politikken Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon Institutt for samfunnsforskning Oslo 1997 Innhold Illustrasjoner 7 Liste over

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 8. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 6 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen.

cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. cv for alexander lillevik Født 09.12.1987 i Narvik. Bosatt i Bergen. Utdanning Høyere utdanning Bachelor i design ved fagområdet visuell kommunikasjon (2010 2013) Kunst- og designhøgskolen i Bergen ved

Detaljer

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011

Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Folkemøte, Lillehammer - 10. november 2011 Hvordan skal vi fikse det? Film Medietilsynet Trygg bruk Informasjons- og rådgivingstjeneste Nasjonal koordinator Prosjektorganisert EU, 29 land Safer Internet

Detaljer

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold

INNHOLD. Grafisk design. Bruksområder. Profilmanual Nordlandsforskning. Innhold PROFILMANUAL 1 INNHOLD Innhold Grafisk design Primærlogo Logovarianter Logoelementer Logobruk Piktogrammer Typografi Farger Bildemanér Multikanal Facebook Twitter LinkedIn Powerpoint Brevmal Notatmal Rapportmal

Detaljer

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016

Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 Årsplan i Kunst & handverk 8.klasse 2015-2016 De grunnleggende ferdighetene i faget De grunnleggende ferdighetene i kunst og håndverk er integrert i kompetansemålene, der de er en del av og medvirker til

Detaljer

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD

TORSO/ PROFIL/ INNHOLD PROFILHÅNDBOK TORSO/ PROFIL/ INNHOLD Torso Torso er menneskes overkropp, foruten armer, bein, og hode. Det vil si brystpartiet, ryggen og «magepartiet». Navnet kommer fra italiensk som egentlig betyr av

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Prøveeksamen høst 2011

Prøveeksamen høst 2011 Prøveeksamen høst 2011 Tverrfaglig prøve MK2 Medier og kommunikasjon Forberedelsesdelen Forberedelsestid ca. 24 timer Utdeling mandag 14.november kl. 08:35 Hjelpemidler: Alle Informasjon Praktisk del Tirsdag

Detaljer

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD

UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD UNIKS DESIGNPROGRAM RETNINGSLINJER FOR VISUELLE ELEMENTER INNHOLD 1. LOGO 2. DEKORELEMENTER 3. TYPOGRAFI 4. FARGEPALETT 5. ADMINISTRATIVT MATERIELL - VISITTKORT - BREVARK - KONVOLUTTER - PPT-MAL 6. WEBSIDE

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 10.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366)

Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Kunsten å velge bok (Ref #1308049190366) Søknadssum: 64000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Bergen Offentlige Bibliotek, Oasen filial / 964338531 Folke

Detaljer

Grafisk profil Norske Landbrukstenester

Grafisk profil Norske Landbrukstenester Grafisk profil Norske NLT er inndelt i 2 områder som er hovedorganisasjonen (NLT) og medlemslagene i NLT. Den visuelle profil skal bidra til at all aktivitet under Norske sin paraply knyttes sammen og

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for informatikk og e-læring Målform: Bokmål Eksamensdato: 16. mai 2012 Varighet/eksamenstid: 0900-1200 Emnekode: Emnenavn: LN513D/LO513D Webdesign Klasse(r): Studiepoeng:

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Huldraheimen

Prosjektbeskrivelse Huldraheimen Prosjektbeskrivelse Huldraheimen Huldraheimen skal være et kreativt rom for barn og ungdom å utvikle fortelleregenskaper gjennom teater, spill og skriving. Målet er å forsterke barn og ungdoms evne til

Detaljer

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 5. september 2016 Selsbakk skole Års- og vurderingsplan Kunst og håndverk Selsbakk skole 9. trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 5 Kompetansemål Visuell kommunikasjon I visuell kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole

Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret Haumyrheia skole Årsplan i Kunst & Håndverk Trinn 8 Skoleåret 2015-2016 Tids rom Kompetansemål Hva skal vi lære? (Læringsmål) Hvordan jobber vi? (Metoder) 35-39 tegne hus ved hjelp av topunktsperspektiv. vurdere funksjonell

Detaljer

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø,

Tema 8: Reklame. Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger. Brief fra Kitchen. Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Tema 8: Reklame Lærere: CC, Jørgen, Magne, Pål Sparre-Enger Brief fra Kitchen Av: Miriam Porsmyr, Steffen Kjønø, Martin Kværner Westbye og Stina Herleiksplass INTRO: Vi skal lage en reklamekampanje på

Detaljer

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07

Offentlige IKT-tjenester sett fra de unges perspektiv Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Offentlige -tjenester sett fra de unges perspektiv" Rundebordskonferansen Grand Hotell 29.10.07 Petter Bae Brandtzæg, SINTEF EU Kids Online (2006-09) EFFIN (2003-2007) CITIZEN MEDIA (2006-09) RECORD (2007-10)

Detaljer

Barn har rett til å være trygge på nettet. Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg

Barn har rett til å være trygge på nettet. Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg Barn har rett til å være trygge på nettet Fagdag om digital mobbing Redd Barna, Kaja Hegg 06.12.2010 Redd Barna Verdens største barnerettighetsorganisasjon FNs barnekonvensjon Redd Barnas arbeider å styrke

Detaljer

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO

VISUELL PROFIL NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND VISUELL PROFIL LOGO VISUELL PROFIL 1 LOGO VISUELL PROFIL 2 VISUELL PROFIL FORORD LOGO Logoen som presenteres i denne håndboken bygger på grunnelementer (kors og klode) som har vært en del av NLMs identitet i en årrekke. Logoen

Detaljer

Grafisk profil Versjon 27.01.2015

Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Grafisk profil Versjon 27.01.2015 Innholdsfortegnelse UTFORMING... 4 Oppsett av logo... 5 Bruk av logo... 6 Farger... 7 Typografi... 8 Grafikk... 8 BRUKSOMRÅDER... 9 Web-sider... 10 Konvolutter... 11 Brevark

Detaljer

KUNST OG HÅNDVERK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Visuell kommunikasjon:

KUNST OG HÅNDVERK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Visuell kommunikasjon: KUNST OG HÅNDVERK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Visuell kommunikasjon: 1. bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser 2. bruke ulike funksjoner i bildebehandlingsprogram

Detaljer

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon

Sandnes kommune Kjennetegn på måloppnåelse ved utgangen av 10.trinn. Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon Sandnes kommune Kjennetegn på ved utgangen av 10.trinn Fag: Kunst og håndverk Hovedområder: Visuell kommunikasjon bruke ulike materialer og redskaper i arbeid med bilder ut fra egne interesser bruke ulike

Detaljer

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk

«Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk «Mediehverdagen» Foto: Silje Hanson og Arne Holsen. - en spørreundersøkelse om unges mediebruk Mediehverdagen - sammendrag Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen Mediehverdagen

Detaljer

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7

INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 GUNNHILD VEGGE: VESLA... 4 BIRGIT JAKOBSEN: STOPP... 5 ELI HOVDENAK: EN BLIR TO... 6 DANG VAN TY: MOT ØST... 7 BJØRN SAASTAD: ØYEBLIKKETS IDYLL... 8 MONTAROU: PAR...

Detaljer

Fag: Kunst og håndverk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter

Fag: Kunst og håndverk. Underveisvurdering Tverrfaglige emner. Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Fag: Kunst og håndverk Faglærere: K.M.L Trinn:8.trinn Skoleår:2015/2016 Periode Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter 1. Linosnitt Bruke ulike materialer og redskaper i arbeid bilder ut ifra Stilisere

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2013/14 TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORM ER Obj137 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2013/14 Elevene får opprettet en skisse/arbeidsbok i kunst og håndverk. Der skal dokumentasjon på arbeidsprosesser skal

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Rapport: 2.oktober 2009

Rapport: 2.oktober 2009 Rapport: 2.oktober 2009 OBLIGATORISK OPPGAVE 2 3D film 09/10 Ellen Rye Johnsen Innledning: I denne oppgaven skulle vi lage en karakter. Vi skulle også sette denne karakteren inn i en situasjon. Det vil

Detaljer

D E S I G N M A N U A L 1

D E S I G N M A N U A L 1 DESIGNMANUAL 1 INNHOLD Farger s.4 Farger brukt i logo s.5 Logo s.6 Typografi s.8 Dekorelementer s.10 X-avstand s.11 Biprodukt s.12 FORORD er et rusfritt arrangement for ungdom fra 7. klasse og oppover.

Detaljer

Ungdomsblad. Se informasjon om kompetansemål og vurderingskriterier til den skriftlige oppgaven på de to neste sidene.

Ungdomsblad. Se informasjon om kompetansemål og vurderingskriterier til den skriftlige oppgaven på de to neste sidene. Ungdomsblad For å få elever til å lese mer på fremmedspråket og holde seg oppdatert om hva som skjer i målspråkområdet, vil forlaget Kontinentalis lansere et nytt ungdomsblad på fransk/spansk/tysk. Bladet

Detaljer

Lese digitalt. Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon

Lese digitalt. Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon Lese digitalt Å lese digitalt og viktigheten av navigasjon Lese digitalt E L Å S lese digitalt er annerledes enn å lese analogt, blant annet fordi man leser på ulike måter. Analogt leser man fra øverst

Detaljer

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6

22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 22 V e r k t ø y k a s s a N R 3 2 0 0 6 Syng og sans med kort! Det startet med at William på to år kom hjem fra barnehagen og sang «Bæ, bæ, lille lam» til et illustrert sangkort. En genial idé, tenkte

Detaljer

De unges sosiale verden

De unges sosiale verden INGRID GRIMSMO JØRGENSEN PEDAGOG KOMPETANSER.NO FØLG MEG PÅ TWITTER: INGRIDGRIMSMOJ Jeg bare tulla - barn og digital dømmekraft De unges sosiale verden «Give me some pickaxsen and get me some cobbelstone..

Detaljer

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland

Oblig 06. Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland Oblig 06 Person, Product and Natural Lighting Laila-Marie Rosland RESEARCH OG ARBEIDSPROSESS INNLEDNING I denne oppgaven skal jeg produsere to fotografier for en fiktiv reklamekampanje, der den skal fremme

Detaljer

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5%

Bounce 30-70% Kikkere. 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% Sjekkliste for Konvertering besøkende Bounce 30-70% Kikkere 20-60% Tvilere 10-20% Sene tvilere 5-10% Konverterte 1-5% kunder Crevita Marketing AS Kanalveien 62, N-5068 Bergen Tel +47 55 55 77 40 @: kontakt@crevita.no

Detaljer

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene?

Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? Kompetansemål 1. 2. Trinn Hvordan bidra til at de grunnleggende ferdigheter blir utviklet gjennom arbeidet med hovedområdene? muntlige beskrivelser og virkemidler og sammenhenger utvikling av tekstforsåelse.

Detaljer

8 temaer for godt samspill

8 temaer for godt samspill Program for foreldreveiledning BUF00023 8 temaer for godt samspill Samtalehefte for foreldre og andre voksne program for foreldreveiledning Dette heftet inngår i en serie av materiell i forbindelse med

Detaljer

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER

TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i kunst og håndverk for 10. trinn 2015/16 Elevene får opprettet en skisse/arbeidsbok i kunst og håndverk. Der skal dokumentasjon på arbeidsprosesser skal lagres,

Detaljer

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse

INNHOLD. 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen - bøsse VISUELL PROFIL INNHOLD Introduksjon 1. Logo - Hovedlogo - Sekundærlogo - TV-aksjonen separatlogo - TV-aksjonen separatlogo, forenklet 2. Farger 3. Font 4. Grafiske elementer - rammen - rammeillustrasjonen

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I KUNST & HÅNDVERK 7. TRINN Årstimetallet i faget: Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet

Detaljer

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET.

1-ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. -ÅRS RAPPORT FOR GALLERIPROSJEKTET. Galleri - utprøving av spesialavdeling for ungdom og unge voksne ved Bergen Off. Bibliotek, hovedbiblioteket. Ved utbyggingen av hovedbiblioteket i 999/2, ble det mulig

Detaljer

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme

Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn. Fortsatt rom for lesing hjemme Ideer og råd til foreldre med barn på 5. 7. trinn Fortsatt rom for lesing hjemme Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle.

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Hjemmesider og blogger

Hjemmesider og blogger Publiseringsarenaer Publiseringsarenaer Ulike publiserings- og delingsarenaer er ypperlig for å dele ulike filer med andre. Ofte kan man bruke embedkode for å vise fram filer (bilder, videoer, presentasjoner)

Detaljer

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss:

Innledning. Persona. For å ta for oss noen målgrupper kan vi tenke oss: Øving D1 i MMI Innledning Til oppgaven har jeg valgt å vurdere nettsidene www.netcom.no og www.telenor.no. Disse to telegigantene har en stor kundegruppe og gir da en større varians av målgruppen. Til

Detaljer

forstå bildets betydning uten å se den hele store sammenhengen. Disse elementene kalles ikonografiske koder.(larsen, 2008, s.

forstå bildets betydning uten å se den hele store sammenhengen. Disse elementene kalles ikonografiske koder.(larsen, 2008, s. Arbeidskrav 2B I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av Pepsi sitt bildet for Halloween, basert på bildeanalyse. (Se vedlegg 1) Analysen er basert på et tidligere gruppearbeid hvor vi skulle analysere

Detaljer

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger.

Analyse av en sammensatt tekst. Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Analyse av en sammensatt tekst Reklamer, holdningskampanjer, annonser, tegneserier, illustrasjoner eller kunst. Resonnerende sjanger. Forberedelse før skrivingen begynner Begynn med å se/lese teksten og

Detaljer

PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE

PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE Vedlegg 1. fra ide til produkt PLAST, Fyr oppgave TANNKREM& EMBALLASJE Naturfag & design og handtverk Produktanalyse av Studer pakningen nøye og noter ned en beskrivelse og vurdering av følgende Farger:

Detaljer

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan

Refleksjon foto. Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Refleksjon foto Navn: Sophie Midbøe Uke: 42-43 Dato: 22/10 Lærer: Kjartan Mål: MEK forklare grunnleggende prinsipper for opphavsrett, etikk og ytringsfrihet og ta hensyn til dem i eget arbeid MED bruke

Detaljer

Refleksjonsnotat Web.

Refleksjonsnotat Web. Refleksjonsnotat Web. www.kildebruk.host22.com Mariell Hagen Hovedoppgaven i Web Webdesign: opphavsrett og bruk av kilder Vi har hatt prosjektperiode i litt over 2 uker. Oppgaven var at vi skulle lage

Detaljer

GRUNNREGLER FOR EN TRIWA KLOKKEUTSTILLING

GRUNNREGLER FOR EN TRIWA KLOKKEUTSTILLING DISPLAY GUIDEN Klokke merket TRIWA er et moderne og stilfullt akronym for «Transforming the Industry of Watches». Merket legger hovedvekt på stil, følelse og kvalitet ved klokker. Hver TRIWA klokke som

Detaljer

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2015/2016. Kompetansemål Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2015/2016. Kompetansemål Visuell kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ÅRSPLAN I KUNST OG HÅNDVERK 5. KLASSE 2015/2016 FAGLÆRER: Evelyn Haugen og Ståle Tangset Kompetansemål Visuell kommunikasjon bruke fargekontraster, forminsking og sentralperspektiv for å gi illusjon av

Detaljer

Skoleundersøkelse om mobbing

Skoleundersøkelse om mobbing Skoleundersøkelse om mobbing Elevskjema - Bokmål Humanistisk fakultet Senter for atferdsforskning Spørreskjema for Zero et program mot mobbing Informasjon til elevene Skolen du går på har valgt å være

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN

LOKAL FAGPLAN Kunst og Håndtverk 1.-10. TRINN LOKAL FAGPLAN og Håndtverk 1.-10. TRINN Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig i kunst og håndverk om sitt eget og andres arbeid er en viktig del av faget. Samtalen kan føres på ulike nivåer,

Detaljer

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn

Anja og Gro Hammerseng-Edin. Anja + Gro = Mio. Kunsten å få barn Anja og Gro Hammerseng-Edin Anja + Gro = Mio Kunsten å få barn Innhold Innledning Den fødte medmor Storken En oppklarende samtale Små skritt Høytid Alt jeg ville Andre forsøk Sannhetens øyeblikk Hjerteslag

Detaljer

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn.

TIL VENSTRE Bordet og stolen er bruktfunn. Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:08 PM Side 8 Det er noe spesielt med gamle møbler, sier Eva. Jeg føler en egen ro når jeg holder på med et nytt prosjekt, og liker tanken på at møbler som ellers

Detaljer

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1

Google AdWords Basic 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Google AdWords Basic AV DATASERVICE RJUKAN AS FOR TELEMARKONLINE.NO 2015 15.05.2015 GOOGLE ADWORDS BASIC 1 Velkommen Kort om meg Trond Botnen, DataService Rjukan AS, 920 49 001 Mål for dagen Innledning

Detaljer

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR

barn og dataspill 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR barn og dataspill Ni av ti barn mellom 9-16 år oppgir at de spiller dataspill på fritiden. 4/10 BARN HAR SPILT SPILL DATASPILL SOM ER MERKET MED ALDERSGRENSE 18 ÅR fakta Aldersgrenser 4 av 10 barn og unge

Detaljer

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM

MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM MITT BLIKK - FOTOWORKSHOP MED FLYKTNINGER OG LOKAL UNGDOM Bodø Røde Kors og Kunst og kultursenteret gjennomførte i forbindelse med tv-aksjonen et fotoprosjekt rettet mot enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier Vedlegg til rapport Småbarn og medier 2012 - Fakta om mindre barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier En undersøkelse gjennomført for Medietilsynet Trygg Bruk Vedlegget inneholder enkeltspørsmål brutt

Detaljer

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes

Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning. Raymond Karlsen og Eirik Øvernes Digital karriereveiledning i praksis: Utdanning.no og ne4veiledning Raymond Karlsen og Eirik Øvernes 5500 350 70 Utdanninger Utdanning s- beskrivels er Artikler og støtteinformasjo n 850 550 550 Læresteder

Detaljer

SKJULT MOBBING. v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger

SKJULT MOBBING. v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger SKJULT MOBBING v/ Tove Flack Senter for Atferdsforskning Universitetet i Stavanger Definisjon av mobbing Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei

Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei Organiser rapporten din omtrent sånn, og vurder i vei 1. Forside - Navn + nettadresse til siden din. 2. Innledning (kort) - Oversikt over prosjektoppgaven. (Ta utgangspunkt i oppgaveteksten. Eks: Vi har

Detaljer

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur

Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Læreplan i kunst og visuelle virkemidler felles programfag i utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur Fastsett som forskrift av . Gjeld

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT

KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT KOMPOSISJONSPRINSIPP PLAKAT Studentarbeid v Nord Universitet KORT OM PROSJEKTET Arbeid med plakat egner seg til innføring i komposisjon og tverrfaglig undervisning. Komposisjon inngår i programfaget kunst

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler

Sosiale Medier. Salgsplakaten rett i stua. 10.10.2013 Sigrun F. Gregori - Sjef digitale kanaler Sosiale Medier Salgsplakaten rett i stua Sigrun Journalist og samfunnsviter Min første profesjonelle kommunikasjonsjobb i 1991 Vært redaktør for medlemsblader + Jobbet med digitale flater siden 2007 Facebook,

Detaljer

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv

Grafisk arbeid. Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Grafisk arbeid Artikkelen er skrevet av Henning Handå for Studentliv Artikkelen er opprinnelig utarbeidet i til bruk for deltagere på Studentlivs kurs i PR og markedsføring. Samtidig fungerer den også

Detaljer

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag

Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag Danningsperspektivet i lærerutdanninga i en stadig økende digital hverdag (Og om bevissthet i arbeidet med å utnytte det som er bra, og ta avstand fra skit n ) Arve Thorshaug, pedagog og studieleder Grunnskolelærerutdanningen

Detaljer