BrukerManual BADELØFTER TR 9650/9660

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BrukerManual BADELØFTER TR 9650/9660"

Transkript

1 BrukerManual BADELØFTER TR 9650/9660

2 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Innholdsfortegnelse Reguleringer og presentasjon av badeløfter med liggeplate... 4 Reguleringer og presentasjon av badeløfter med stol... 5 Reguleringer og presentasjon av badeløfter... 6 reguleringer for hev og senk... 6 autostopp... 6 ladeprosedyre... 7 Feste av liggeplate og stol på badeløfterene... 8 Hjul med brems... 8 retningssperre... 8 ryggstøtte... 9 Sikkerhetsbelte rengjøring av liggeplate og stol Pasienthåndtering - Badeløft med liggeplate Pasientforflytning med Liggeplate Pasientforflytning: Rullestol til liggeplate Pasientforflytning: Seng til liggeplate Instrukjoner ved badning: Liggeplate i badekar Pasientforflytning: Liggeplate til seng Pasienthåndtering - Badeløft med stol Pasientforflytning med Stol Pasientforflytning: Rullestol til stolløft Pasientforflytning: Seng til stolløft Instrukjoner ved badning: Stolløft i badekar Pasientforflytning: Stolløft til seng Toalett med stolløft Dusjing av pasient Pasienthåndtering - Løft fra gulv Badeløft med liggeplate Badeløft med stol

3 BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual TR 1650 Vekt Sikkerhets- og kontrollrutiner Vedlikeholdsrutiner Garanti Les bruksanvisningen nøye før badeløfteren brukes. Bare kvalifisert personell som har lest og forstått denne bruksanvisningen før produktet tas i bruk/vedlikeholdes kan bruke produktet. Dersom du har spørsmål om bruk eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt Handicare AS. Produsent Tranås Rostfria AB Forhandler Handicare AS Øreveien 37 Postboks Moss Tlf: Faks: CE-merket Läkemedelsverket Registreringsbevis Dnr.452:2007/

4 ger og presentasjon av badeløfter med liggeplate tamme TR 9650/9660 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Reguleringer og presentasjon av badeløfter med liggeplate TR 9650/ Avtagbart ryggdeksel r feste av liggeplate/stol 14 Sperre for innstilling av ryggstøtte 1 Løftestamme 13 Avtagbart ryggdeksel åndtak 15 Sikkerhetsbelte 2 Ratt for feste av liggeplate/stol 14 Sperre for innstilling av ryggstøtte 16 Hodepute 3 Kjørehåndtak 15 Sikkerhetsbelte ed brems 17 Oppfellbar sikkerhetsbøyle ed retningssperre 4 Ben 18 16Bøyle/håndtak Hodepute le for heving 5 Hjul med brems 19 17Løftebånd Oppfellbar sikkerhetsbøyle le for senkingstillbar 16 Hjul med Løftestamme retningssperre 20 18Lydsignal Bøyle/håndtak 13for lav batterispenning Avtagbart ryggdeksel Reguleringer og presentasjon av badeløfter med liggepla Reguleringer og presentasjon av badeløfter med liggeplate r ryggstøtte 27 Fotbøyle Ratt for for feste heving av liggeplate/stol 21 19Ladeuttak Løftebånd 14 Sperre for innstilling av ryggstøtte 3 1Kjørehåndtak Løftestamme Avtagbart Sikkerhetsbelte ryggdeksel ater 8 Fotbøyle for senking, stillbar 22 20Nødstopp 2 Ratt for feste av liggeplate/stol Lydsignal 14 for Sperre lav for batterispenning innstilling av ryggstøtte te (standard) 4 Ben 16 Hodepute 10 Stillbar 3 ryggstøtte Kjørehåndtak 21 Ladeuttak 15 Sikkerhetsbelte 5 4Hjul med Ben brems Hodepute Oppfellbar sikkerhetsbøyle 611 Liggeflater Hjul med retningssperre 22 Nødstopp 18 Bøyle/håndtak 5 Hjul med brems 17 Oppfellbar sikkerhetsbøyle Helt sete Fotbøyle (standard) for Hjul heving med retningssperre Bøyle/håndtak Løftebånd 8 7 Fotbøyle for heving Fotbøyle for senkingstillbar Løftebånd Lydsignal for lav batterispenning 10 8 Fotbøyle for senkingstillbar 20 Lydsignal for lav batterispenning Stillbar ryggstøtte 21 Ladeuttak 10 Stillbar ryggstøtte 21 Ladeuttak Liggeflater Liggeflater 22 Nødstopp Nødstopp Helt sete Helt (standard) sete (standard) Tilbehør Tilbehør Veggbrakett TR9680 for oppbevaring av Veggbrakett TR9680 for liggeplate eller stol. oppbevaring Tilbehør av liggeplate eller stol. Veggbrakett TR9680 for oppbevaring av liggeplate eller stol. Tilbehør Veggbrakett TR9680 for oppbevaring a liggeplate eller stol. 4

5 ger og presentasjon av badeløfter med liggeplate BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual Reguleringer og og presentasjon av av badeløfter med stol med stol TR 9650/9660 tamme 13 Avtagbart ryggdeksel r feste av 1 liggeplate/stol Løftestamme 10 Oppfellbar arm-/ryggstøtte 14 Sperre for innstilling av ryggstøtte åndtak 1 2 Løftestamme Ratt for feste av liggeplate/stol 15 11Sikkerhetsbelte Toalettsete Toalettsete (standard) (standard)v 2 3 Ratt Kjørehåndtak for feste av liggeplate/stol 16 13Hodepute Avtagbart Avtagbart ryggdeksel ryggdeksel 3 Kjørehåndtak 14 Ryggstøtte ed brems 4 Fotstøtte 17 14Oppfellbar Ryggstøtte sikkerhetsbøyle 4 Fotstøtte 15 Sikkerhetsbeltev ed retningssperre 5 Hjul med brems 18 15Bøyle/håndtak Sikkerhetsbelte 5 Hjul med brems 18 Løftebånd le for heving 6 6 Hjul med med retningssperre Løftebånd 20 Løftebånd Lydsignal ved lav batterispenning le 7 for senkingstillbar 7 Fotbøyle for heving 20 Lydsignal for heving for Lydsignal Ladeuttak lav batterispenning ved lav batterispenning r ryggstøtte 8 Fotbøyle 1 for senkingbar Løftestamme ryggstøtte 21 Ladeuttak Nødstopp Avtagbart ryggdeksel 8 Fotbøyle 2 for Ratt senkingbar for feste av liggeplate/stol 21 Ladeuttak 14 Sperre for innstilling av ryggstøtte ater 10 Oppfellbar arm-/ryggstøtte 22 Nødstopp ryggstøtte 3 Kjørehåndtak 22 Nødstopp 15 Sikkerhetsbelte te (standard) Reguleringer og presentasjon av badeløfter med liggeplate 4 Ben 16 Hodepute 5 Hjul med brems 17 Oppfellbar sikkerhetsbøyle 6 Hjul med retningssperre 18 Bøyle/håndtak 7 Fotbøyle for heving 19 Løftebånd 8 Fotbøyle for senkingstillbar 20 Lydsignal for lav batterispenning 10 Stillbar ryggstøtte 21 Ladeuttak 11 Liggeflater 22 Nødstopp 12 Helt sete (standard) Tilbehør Tilbehør Veggbrakett TR9680 for oppbevaring av Veggbrakett liggeplate TR9680 eller for stol. oppbevaring av liggeplate eller stol. Tilbehør Veggbrakett TR9680 for oppbevaring av liggeplate eller stol. Tilbehør Veggbrakett TR9680 for oppbevaring av liggeplate eller stol. 5 Hygiene Hygiene Equipment Designed for for People Peop

6 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Reguleringer og presentasjon av badeløfter Regulering for hev og senk Hev og senk liggeplate/stol ved hjelp av pilsymbolene. Hev ved å trykke på det høyre pilsymbolet for OPP (7). Senk ved å trykke på det venstre pilsymbolet for NED (8). Heving/senking stanser Reguleringer umiddelbart når og fotpedalen presentasjon slippes. av badeløfter umidn av badeløfter TR 9650/9660 Regulering for hev og senk Hev og senk liggeplate/stol ved hjelp av pilsymbolene. ). ppes. al. aten. ring ). enne Hev ved å trykke på det høyre pilsymbolet for OPP (7). Senk ved å trykke på det venstre pilsymbolet for NED (8). Heving/senking stanser umiddelbart når fotpedalen slippes. Ved overbelastning høres et lydsignal. Når liggeplate/stol er i høyeste stilling, høres et lydsignal. Avbryt og trykk på symbolet for NED for å senke liggeplaten. Ved overbelastning høres et lydsignal Når liggeplate/stol er i høyeste stilling, høres et lydsignal. Avbryt og trykk på symbolet for NED for å senke liggeplaten. Autostopp Dersom liggeplate eller stol hindres/stoppes av en hindring når det kjøres ned, stanser motoren automatisk. Autostopp Dersom liggeplate eller stol hindres/stoppes av en hindring når det kjøres ned, stanser motoren automatisk mot løftestammen. automatisk. Hev ved å trykke på det høyre pilsymbolet for OPP (7). Ved slakt løftebånd er liggeplate/stol stoppet og låser denne Frigjør ved å trykke på det høyre pilsymbolet for OPP (7). Dersom løftebåndet skulle briste, låses liggeplate/stol Hev ved å trykke på det høyre pilsymbolet for OPP (7). automatisk mot løftestammen. Kontakt serviceperson umiddelbart. Ved slakt løftebånd er liggeplate/stol stoppet og låser denne automatisk mot løftestammen. Frigjør ved å trykke på det høyre pilsymbolet for OPP (7). Dersom løftebåndet skulle briste, låses liggeplate/stol automatisk mot løftestammen. Kontakt serviceperson umiddelbart. 6

7 BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual gnal t. Ladeprosedyre Lad TR badeløfteren 9650/9660 i tørre omgivelser daglig og når lydsignal høres når fotbryter betjenes. Bruk kun den medfølgende TR batterilader 24 volt. Plasser først batteriladerens ladeplugg i dusjvognens ladeuttak (21). Reguleringer Forsikre deg og om presentasjon at pluggen er trykt av badeløfter helt inn. Ladeprosedyre Sett deretter støpselet i kontakten. Lad badeløfteren i tørre omgivelser daglig og når lydsignal høres Indikatorlampen når fotbryter betjenes. på batteriladeren lyser når denne er korrekt tilkoplet. Indikatorlampen lyser gult når lading pågår og grønt når batteriet er fulladet Bruk kun den medfølgende TR batterilader 24 volt. og klar til bruk. Plasser først batteriladerens ladeplugg i dusjvognens ladeuttak Maksimal (21). Forsikre ladetid deg om er at pluggen 8 timer. trykt Batteriene helt kan ikke overlades. inn. Når lading er avsluttet, ta først ut støpselet av kontakten. Sett Ta deretter støpselet ladepluggen i kontakten. ut av ladeuttaket på understellet Indikatorlampen (trekk ut pluggen på batteriladeren lyser ikke når dra denne i er ledningen). korrekt tilkoplet. En flat 15A sikring er plassert mellom batteriene under dekslet. Indikatorlampen en lyser gult er når utstyrt lading pågår med og grønt nødstopp når (22). on av badeløfter batteriet er fulladet og klar til bruk. ens kt helt e er nt når Maksimal ladetid er 8 timer. Batteriene kan ikke overlades. Når lading er avsluttet, ta først ut støpselet av kontakten. Ta deretter ladepluggen ut av ladeuttaket på understellet (trekk ut pluggen ikke dra i ledningen). En flat 15A sikring er plassert mellom batteriene under dekslet. en er utstyrt med nødstopp (22). Batterier Batteries Ved bytte av blybatteriene skal disse leveres til det lokale batteridepot. Ved bytte av blybatteriene skal disse leveres til det lokale batteridepot. ver- tak- under- under 6 7

8 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Feste av liggeplate og stol på løftestammen Reguleringer og presentasjon og presentasjon av badeløfter av badeløfter v Advarsel: Lås alltid hjulene før liggeplate/stol byttes på løfteren. Senk løfteren Feste liggeplate av liggeplate og stol på og løftestammen stol på løftestammen til en passende arbeidshøyde. l: Advarsel: Lås alltid Lås hjulene alltid før hjulene liggeplate/stol før liggeplate/stol byttes på byttes på. løfteren. Senk løfteren Senk løfteren til en passende til passende arbeidshøyde. arbeidshøyde. For å fjerne liggeplate/stol, ta bort ryggdekslet rne For liggeplate/stol, å fjerne og skru liggeplate/stol, ut ta rattet bort ryggdekslet ta (2). bort Løft ryggdekslet og deretter skru ut og liggeplatens/ skru ut ). rattet Løft deretter (2). stolens Løft liggeplatens/stolens deretter underkant liggeplatens/stolens frem underkant og opp underkant frem for å hekte frem av for og å opp hekte kroken for av å hekte kroken på av på løftestammen. kroken løftestammen. på løftestammen. ontere For å montere liggeplate/stol, liggeplate/stol, plasser tappen plasser i tappen hullet på i hullet på For å montere liggeplate/stol, plasser tappen løftestammen. Senk liggeplate/stol Senk liggeplate/stol slik skruen slik at kommer skruen kommer i i kru i hullet på løftestammen. Senk liggeplate/stol hullet. på rattet Skru på og rattet trekk og godt trekk til. godt til. slik at skruen kommer i hullet. Skru på rattet og kru Viktig: rattet trekk Skru godt rattet godt fast! godt til. fast! e, Fest ryggdeksel, sete, Viktig: ryggdeksel, sikkerhetsbelte Skru sikkerhetsbelte og pute. Dersom rattet godt og fast! pute. Dersom t systemet er utstyrt er med utstyrt vekt, med må vekt, denne må kalibreres denne kalibreres på nytt på nytt ). (side 21). Fest sete, ryggdeksel, sikkerhetsbelte og pute. Dersom systemet er utstyrt med vekt, må denne kalibreres på nytt (side 21). d Hjul brems med Hjul brems med brems adeløfteren Parker Parker badeløfteren og aktiver badeløfteren og begge aktiver røde begge og hjulene aktiver røde hjulene (5) begge ved (5) ved ned å trykke den røde ned den bremsepedalen. hjulene røde bremsepedalen. (5) ved Frigjør å trykke bremsen Frigjør ned bremsen ved den ved og å trykke vippe røde og tilbake vippe den bremsepedalen. tilbake røde den bremsepedalen røde bremsepedalen til den Frigjør bremsen til den opprinnelige stillingen stillingen med foten. med foten. ningssperren ved å trykke og vippe tilbake den røde Bruk retningssperren også på de også mindre på de hjulene mindre (6) hjulene for økt (6) for økt t. stabilitet. bremsepedalen til den opprinnelige stillingen med foten. Bruk retningssperren også på de min- Retningssperre dre hjulene (6) for økt stabilitet. re De hjulene mindre (6) hjulene kan låses (6) kan for låses å kjøre for rett å kjøre frem rett ved frem ved ransporter. lengre transporter. Retningssperre ingssperren Lås retningssperren De mindre på det fremre på hjulene det hjulet fremre (6) i kan kjøreretningen hjulet låses i kjøreretningen for å rett frem ved lengre transporter. ykke ved ned å trykke den ned grå pedalen den grå pedalen på hjulet på slik hjulet at det slik høres at det høres et klikk. Lås retningssperren på det fremre hjulet i kjøreretningen ved å trykke ned den grå pedalen på hjulet slik at det høres et klikk. etningssperren Frigjør retningssperren ved å trykke ved og å trykke vippe og pedalen vippe pedalen tilbake. Frigjør retningssperren ved å trykke og vippe pedalen tilbake. 8

9 TR 9650/9660 BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual eguleringer og presentasjon av badeløfter yggstøtte Ryggstøtte stol stol d henting av en pasient, kan det avtagbare ryggdekslet Ved henting av en pasient, kan det avtagbare 4) flyttes fra den ene oppfellbare armbøylen til den andre. ryggdekslet (14) flyttes fra den ene oppfellbare armbøylen til den andre. yggstøtte Reguleringer Liggeplate: og presentasjon av badeløfter gge ender av liggeplaten kan benyttes som hodeende. Ryggstøtte liggeplate: ette forenkler Ryggstøtte overflytningen. stol Ved Begge henting av ender pasient, av kan liggeplaten det avtagbare kan ryggdekslet benyttes som (14) flyttes fra den ene oppfellbare armbøylen til den andre. ytt puten hodeende. (16) til valgfri ende og still inn vinkelen på ryggen. Dette forenkler overflytningen. ev ryggstøtten Ryggstøtte (10) Liggeplate: ved å løfte kortenden litt opp (18) og mtidig Begge løfte ender Flytt sperren av liggeplaten puten (14). (16) Sperren kan benyttes til valgfri låser ende automatisk som hodeende. og still i sine inn vinkelen på ryggen. spektive Dette posisjoner. forenkler overflytningen. Flytt puten (16) til valgfri ende og still inn vinkelen på ryggen. ev ryggstøtten (10) fra horisontalleiet ved først å løfte spern (14) og deretter ryggstøttens kortende (18). Når pasienten ligger på liggeplaten, skal de to juster- Sikkerhetsbelter Hev ryggstøtten (10) ved å løfte kortenden litt opp (18) og samtidig løfte sperren Hev (14). ryggstøtten Sperren (10) ved låser å løfte automatisk kortenden litt opp i sine (18) og respektive bare posisjoner. sikkerhetsbeltene (15) legges over pasientens samtidig løfte sperren (14). Sperren låser automatisk i sine nk ryggstøtten (10) fra sin vinklede posisjon ved først bryst og ben, justeres og låses. respektive posisjoner. løfte den Hev litt opp, ryggstøtten frigjør sperren (10) (14) fra og horisontalleiet deretter senk ved først å løfte sperren ggstøtten Hev (14) ryggstøtten til ønsket og deretter (10) stilling. fra horisontalleiet Sperren ryggstøttens låser ved automatisk først kortende å løfte i sine sperren (14) posisjoner. og deretter ryggstøttens kortende (18). Når sikkerhetsbeltene pasienten ligger (15) på liggeplaten, rundt pasientens skal de to bryst juster- og ben. (18). Sikkerhetsbelter Når pasienten sitter på stolen, fest de regulerbare spektive bare sikkerhetsbeltene (15) legges over pasientens Senk ryggstøtten (10) fra sin vinklede posisjon ved først å løfte den litt opp, frigjør BS Vær Senk sperren nøye ryggstøtten med (14) å (10) trykke fra sin og ned vinklede deretter sperren posisjon senk i den ryggstøtten ønskede ved først bryst Tre sikkerhetsbeltets og ben, justeres og ender låses. gjennom festene på stolen. Juster og fest sikkerhetsbeltet. til ønsket stilling. Sperren låser automatisk i sine respektive å løfte den litt opp, frigjør sperren (14) og deretter senk sisjonen ved hev- og senkendringer. posisjoner. ryggstøtten til ønsket stilling. Sperren låser automatisk i sine respektive posisjoner. kkerhetsbøylen (17) skal kun benyttes som støtte for OBS! Vær nøye med å trykke ned sperren i den ønskede posisjonen ved hevndene OBS ved Vær kjøring. nøye med å trykke ned sperren i den ønskede og senkendringer. posisjonen ved hev- og senkendringer. Sikkerhetsbøylen (17) skal kun benyttes som støtte for hendene ved kjøring. Når pasienten sitter på stolen, fest de regulerbare sikkerhetsbeltene (15) rundt pasientens bryst og ben. Tre sikkerhetsbeltets ender gjennom festene på stolen. Juster og fest sikkerhetsbeltet. Sikkerhetsbøylen (17) skal kun benyttes som støtte for hendene ved kjøring. Reguleringer og presentasjon av badeløfter EQUIPMENT AB 9 Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone: Fax:

10 ggstøtte stol d henting av en pasient, kan det avtagbare ryggdekslet ) flyttes fra den ene oppfellbare armbøylen til den andre. Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 eguleringer og presentasjon av badeløfter ggstøtte Liggeplate: gge ender av liggeplaten kan benyttes som hodeende. yggstøtte Sikkerhetsbelter stol tte forenkler overflytningen. d henting av en pasient, kan det avtagbare ryggdekslet Når pasienten ligger på liggeplaten, skal de to tt 4) puten flyttes (16) fra til valgfri den ende ene og oppfellbare still inn vinkelen armbøylen på ryggen. til den andre. justerbare sikkerhetsbeltene (15) legges over v ryggstøtten (10) ved å løfte kortenden litt opp (18) og pasientens bryst og ben, justeres og låses. mtidig løfte sperren (14). Sperren låser automatisk i sine yggstøtte pektive posisjoner. Liggeplate: gge ender Når av pasienten liggeplaten kan sitter benyttes på stolen, som hodeende. fest de regulerbare ryggstøttens sikkerhetsbeltene kortende (18). (15) rundt pasientens v ryggstøtten (10) fra horisontalleiet ved først å løfte sper- Sikkerhetsbelter ette forenkler overflytningen. (14) og deretter bryst og ben. ytt nk ryggstøtten puten (16) (10) til fra valgfri sin vinklede ende posisjon og still ved inn først vinkelen på ryggen. øfte den litt opp, frigjør sperren (14) og deretter senk gstøtten til ønsket stilling. Sperren låser automatisk i sine ev ryggstøtten Tre sikkerhetsbeltets (10) ved å løfte kortenden ender litt gjennom opp (18) og festene på pektive posisjoner. mtidig løfte stolen. sperren Juster (14). og Sperren fest låser sikkerhetsbeltet. automatisk i sine S Vær nøye med å trykke ned sperren i den ønskede spektive posisjoner. sisjonen ved hev- og senkendringer. Når pasienten ligger på liggeplaten, skal de to justerbare sikkerhetsbeltene (15) legges over pasientens bryst og ben, justeres og låses. Når pasienten sitter på stolen, fest de regulerbare sikkerhetsbeltene (15) rundt pasientens bryst og ben. Tre sikkerhetsbeltets ender gjennom festene på stolen. Juster og fest sikkerhetsbeltet. ev kerhetsbøylen ryggstøtten (17)(10) skal kun fra benyttes horisontalleiet som støtte for ved først å løfte spern (14) og deretter ryggstøttens kortende ndene ved kjøring. (18). nk ryggstøtten (10) fra sin vinklede posisjon ved først løfte den litt opp, frigjør sperren (14) og deretter senk ggstøtten til ønsket stilling. Sperren låser automatisk i sine spektive posisjoner. BS Vær nøye med å trykke ned sperren i den ønskede sisjonen ved hev- og senkendringer. Sikkerhetsbelter Når pasienten ligger på liggeplaten, skal de to justerbare sikkerhetsbeltene (15) legges over pasientens bryst og ben, justeres og låses. Når pasienten sitter på stolen, fest de regulerbare sikkerhetsbeltene (15) rundt pasientens bryst og ben. Tre sikkerhetsbeltets ender gjennom festene på stolen. Juster og fest sikkerhetsbeltet. kkerhetsbøylen (17) skal kun benyttes som støtte for ndene ved kjøring. EQUIPMENT AB Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone: Fax: EQUIPMENT AB 10 Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone: Fax:

11 Reguleringer og presentasjon av badeløfter Rengjøring Rengjøring Rengjøring Stol Kjør stolen over badekaret og dusj den med rengjøringsdusjen. Toalettsetet (11), det avtagbare ryggdekslet (13) samt ryggstøtten (14) kan fjernes og rengjøres/desinfiseres Rengjøring separat i badekaret. Stol Kjør stolen over badekaret og dusj den med Skyll nøye etter med dusjen. rengjøringsdusjen. TR 9650/9660 Toalettsetet (11), det avtagbare OBS ryggdekslet Sikkerhetsbeltene (13) (15) kan samt maskinvaskes ryggstøtten og tørkes. (14) kan fjernes og rengjøres/desinfiseres separat i Tørk stolens underside for å unngå vannsøl på gulvet. badekaret. Rengjøring Liggeplate Kjør liggeplaten over badekaret og dusj den med rengjøringsdusjen. Liggeflatene (11), helt sete (12) avtagbart ryggdeksel Ved henting (13) av en samt pasient, hodeputen kan det avtagbare (16) kan ryggdekslet fjernes og Ryggstøtte stol rengjøres/desinfiseres (14) flyttes fra den ene separat oppfellbare i badekaret. armbøylen Skyll til den nøye andre. etter Reguleringer og presentasjon av badeløfter Skyll nøye etter med dusjen. OBS! Sikkerhetsbeltene (15) kan med dusjen. maskinvaskes og tørkes. Ryggstøtte Liggeplate: OBS Ikke Begge rengjør ender av seter/ryggdeksel liggeplaten kan benyttes og pute som i hodeende. autoklav eller i dekontaminator. Tørk stolens Dette forenkler underside overflytningen. for å unngå vannsøl på gulvet. Flytt puten (16) til valgfri ende og still inn vinkelen på ryggen. OBS Sikkerhetsbeltene (15) kan maskinvaskes og tørkes. BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual Rengjøring liggeplate Putens Hev velkrobånd ryggstøtten må (10) settes ved å løfte sammen kortenden under litt opp vask (18) og og tørk. Kjør Hvis liggeplaten ikke, samtidig mister løfte det sperren sin over gripeevne. (14). badekaret Sperren låser automatisk og dusj i sine den med rengjøringsdusjen. Liggeflatene respektive posisjoner. (11), helt sete (12) avtagbart ryggdeksel (13) samt hodeputen (16) kan fjernes og Tørk liggeplatens underside for å unngå vannsøl. rengjøres/desinfiseres Hev ryggstøtten (10) fra horisontalleiet separat ved i først badekaret. å løfte sper- Sikkerhetsbelter Skyll nøye etter med dusjen. ren (14) og deretter ryggstøttens kortende (18). OBS! Ikke rengjør seter/ryggdeksel og pute bryst i autoklav og ben, justeres eller og låses. i dekontaminator. Senk ryggstøtten (10) fra sin vinklede posisjon ved først å løfte den litt opp, frigjør sperren (14) og deretter senk ryggstøtten til ønsket stilling. Sperren låser automatisk i sine OBS! Sikkerhetsbeltene (15) kan maskinvaskes og tørkes. Putens velkrobånd respektive posisjoner. sikkerhetsbeltene (15) rundt pasientens bryst og ben. må settes sammen under vask og tørk. Hvis ikke, mister det sin gripeevne. OBS Vær nøye med å trykke ned sperren i den ønskede posisjonen ved hev- og senkendringer. Tørk liggeplatens underside for å unngå vannsøl. Sikkerhetsbøylen (17) skal kun benyttes som støtte for hendene ved kjøring. Når pasienten ligger på liggeplaten, skal de to justerbare sikkerhetsbeltene (15) legges over pasientens Når pasienten sitter på stolen, fest de regulerbare Tre sikkerhetsbeltets ender gjennom festene på stolen. Juster og fest sikkerhetsbeltet. 11 8

12 TR 9650/9660 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Pasienten håndtering - Badeløft med liggeplate Pasienthåndtering Forflytning med Liggeplate - Badeløft med liggeplate Pasienten Pasienten håndtering håndtering - Badeløft Badeløft med med liggeplate liggeplate Forflytning av bevegelig pasient. Forflytning med Forflytning liggeplate med Liggeplate Forflytning med Liggeplate Viktig: Av hensyn til pasientens sikkerhet og komfort Forflytning av bevegelig Forflytning av bevegelig pasient. anbefales Forflytning at også bevegelige av bevegelig pasient. pasienter forflyttes på liggeplaten. Viktig: Av hensyn til pasientens sikkerhet og komfort Viktig: anbefales Av hensyn at også til bevegelige pasientens sikkerhet pasienter og forflyttes komfort på anbefales liggeplaten. også bevegelige pasienter forflyttes på Liggeplaten kan senkes til badeløfterens ben. Viktig: Av hensyn liggeplaten. til pasientens sikkerhet og Liggeplaten kan senkes til badeløfterens ben. komfort 1. anbefales Lås begge Liggeplaten hjulene det kan at (5) senkes også til badeløfterens bevegelige ben. pasienter forflyttes 1. Lås på begge liggeplaten. hjulene (5) 1. Lås begge hjulene (5) 2. Reguler ryggstøtten (10) for pasientens komfort. 2. Reguler ryggstøtten (10) for pasientens komfort. 2. Reguler ryggstøtten (10) for pasientens komfort. 3. La pasienten ligge i en behagelig stilling på liggeplaten. 3. La pasienten ligge i en behagelig stilling på liggeplaten. Liggeplaten kan 3. senkes La pasienten til ligge badeløfterens i en behagelig stilling ben. på liggeplaten. 1. Lås begge 4. Plasser hjulene 4. sikkerhetsbeltene Plasser (5) sikkerhetsbeltene rundt rundt brystet brystet og bena og bena og og fest fest dem. 4. Plasser sikkerhetsbeltene rundt brystet og bena og fest dem. 2. Reguler ryggstøtten dem. (10) for pasientens komfort. 5. Reguler 5. høyden Reguler på høyden liggeplaten på liggeplaten til en til behagelig en behagelig kjøre- kjøre- 5. Reguler høyden på liggeplaten til en behagelig kjørehøyde ved å betjene fotpedalene for hev og senk. høyde ved høyde å betjene ved å betjene fotpedalene fotpedalene for hev for hev og senk. og senk. 3. La pasienten ligge i en behagelig stilling på 6. La pasienten holde i den oppfellbare sikkerhetsbøylen liggeplaten. 6. La pasienten 6. La pasienten for optimal holde sikkerhet. i holde den oppfellbare i den oppfellbare sikkerhetsbøylen for optimal for sikkerhet. optimal sikkerhet. 4. Plasser sikkerhetsbeltene rundt brystet og 7. Frigjør bremsene (5) og aktiver retningssperren (6) for 7. Frigjør bremsene (5) og aktiver retningssperren (6) for bena og 7. Frigjør fest bremsene dem. enklere manøvrering (5) og aktiver under retningssperren transporten. (6) for enklere manøvrering under transporten. enklere manøvrering under transporten. 5. Reguler høyden 8. Kjør på pasienten. liggeplaten til en behagelig 8. Kjør pasienten. kjøre høyde 8. Kjør pasienten. ved Advarsel: å Av betjene sikkerhetsgrunner fotpedalene skal pasienten for aldri hev Advarsel: plasseres Av sittende sikkerhetsgrunner ytterst på liggeplaten. skal pasienten aldri og senk. plasseres sittende ytterst på liggeplaten. Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri 6. La pasienten plasseres sittende holde ytterst i den på oppfellbare liggeplaten. sikkerhetsbøylen for optimal sikkerhet. 7. Frigjør bremsene (5) og aktiver retningssperren (6) for enklere manøvrering under transporten. 8. Kjør pasienten. Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri TR plasseres EQUIPMENT AB sittende ytterst på liggeplaten Hygiene Equipment Designed for Peop 12

13 BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual Pasienten håndtering - - Badeløft med liggeplate Pasienten håndtering - Badeløft med liggeplate Overflytning fra Overflytning rullestol fra rullestol til liggeplate til Liggeplate Overflytning fra rullestol til Liggeplate Overflytning fra rullestol til Liggeplate Tilpass Tilpass liggeplaten liggeplaten til til rullestolens rullestolens høyde høyde for for å forenkle å forenkle over- over- flytningen Tilpass liggeplaten Tilpass flytningen liggeplaten av til av pasienten. pasienten. til rullestolens høyde for å forenkle å overflytningen av pasienten. Overflytning fra rullestol til Liggeplate forenkle overflytningen Lås Lås badeløfterens badeløfterens av pasienten. bakre bakre hjul hjul (5) (5) og og hev hev ryggstøtten ryggstøtten til til Tilpass liggeplaten til rullestolens høyde for å forenkle o 1. Lås øverste øverste badeløfterens stilling. stilling. bakre hjul (5) og hev ryggstøtten til øverste stilling. flytningen av pasienten. 1. Lås badeløfterens Kjør Kjør inntil inntil rullestolen bakre rullestolen med hjul med liggeplatens (5) liggeplatens midtseksjon og hev midtseksjon og og 2. lås Kjør lås hjulene inntil hjulene rullestolen på på rullestolen. rullestolen. med liggeplatens midtseksjon og ryggstøtten til øverste stilling. 1. Lås badeløfterens bakre hjul (5) og hev ryggstøtten lås hjulene på rullestolen Senk Senk liggeplaten liggeplaten til til rullestolens rullestolens nivå nivå ved ved å bruke å bruke regul- regul- øverste stilling. 2. Kjør inntil rullestolen eringen Opp/Ned med på understellet. liggeplatens 3. Senk eringen liggeplaten Opp/Ned til rullestolens på understellet. nivå ved å bruke regulmidtseksjon og eringen lås Opp/Ned hjulene på understellet. på rullestolen Kjør inntil rullestolen med liggeplatens midtseksjon 4. Fjern Fjern den den ene ene armstøtten armstøtten på på rullestolen rullestolen og og sving sving fotstøt- fotstøt- 3. Senk liggeplaten 4. tene Fjern tene til den til side. side. ene rullestolens armstøtten på rullestolen nivå og ved sving å fotstøt- lås hjulene på rullestolen. tene til side. bruke reguleringen 5. Forflytt pasienten Opp/Ned fra rullestolen på til understellet. 5. Forflytt pasienten fra rullestolen til liggeplatens liggeplatens midtsek- midtsek- 3. Senk liggeplaten til rullestolens nivå ved å bruke re sjon. Støtt pasienten hele tiden under armene. 4. Fjern den ene 5. Forflytt sjon. armstøtten pasienten Støtt pasienten fra rullestolen på hele rullestolen tiden til under liggeplatens armene. og midtseksjon. Støtt pasienten hele tiden under armene. eringen Opp/Ned på understellet. sving fotstøttene Legg Legg pasienten pasienten til side. komfortabelt komfortabelt på på liggeplaten. liggeplaten. Fest Fest 6. sikkerhetsbeltene Legg sikkerhetsbeltene pasienten komfortabelt (5) (5) og og aktiver aktiver på ett liggeplaten. ett av av hjulene hjulene Fest med med 5. Forflytt pasienten retningssperre fra rullestolen for enklere manøvrering. til liggeplatens 4. Fjern den ene armstøtten på rullestolen og sving fo sikkerhetsbeltene retningssperre for (5) enklere og aktiver manøvrering. ett av hjulene med midtseksjon. retningssperre Støtt pasienten for enklere manøvrering. hele tiden under tene til side Kjør Kjør pasienten. pasienten. armene. 7. Kjør pasienten. Advarsel: Advarsel: Av Av sikkerhetsgrunner sikkerhetsgrunner skal skal pasienten pasienten aldri aldri 5. Forflytt pasienten fra rullestolen til liggeplatens mid 6. Legg pasienten plasseres plasseres komfortabelt sittende sittende ytterst ytterst på på liggeplaten. liggeplaten. på liggeplaten. Bruk Bruk alltid alltid sikkerhetsbeltenkerhetsbeltene (15) (15) for for pasientens pasientens trygghet. Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri sik- sjon. Støtt pasienten hele tiden under armene. plasseres sittende ytterst på liggeplaten. trygghet. Bruk alltid sikkerhetsbeltene (15) for Fest sikkerhetsbeltene (5) pasientens og aktiver trygghet. ett av hjulene med retningssperre for enklere 6. Legg pasienten komfortabelt på liggeplaten. Fest sikkerhetsbeltene (5) og aktiver ett av hjulene med manøvrering. retningssperre for enklere manøvrering. 7. Kjør pasienten. 7. Kjør pasienten. Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri plasseres sittende ytterst på liggeplaten. Bruk alltid sikkerhetsbeltene (15) for pasientens trygghet. Pasienten håndtering - Bade Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri plasseres sittende ytterst på liggeplaten. Bruk alltid kerhetsbeltene (15) for pasientens trygghet. TR TR EQUIPMENT EQUIPMENT AB AB Hygiene Hygiene Equipment Equipment Designed Designed for for People People P.O TR P.O EQUIPMENT Box Box 116, 116, S-573 AB S , 22, TRANÅS TRANÅS SWEDEN SWEDEN Phone: Phone: Fax: Fax: Hygiene Equipment Designed for People P.O Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone:

14 TR 9650/9660 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Pasientoverflytning Pasienten Pasienten fra seng håndtering håndtering til liggeplate Badeløft Badeløft med med liggeplate Pasienten håndtering - Badeløft med liggeplate liggeplate Pasientoverflytning fra Seng til Liggeplate Pasientoverflytning fra Seng til Liggeplate 1. Forsikre deg Pasientoverflytning om at sidegrinden fra Seng til Liggeplate 1. på motsatt Forsikre deg om at sidegrinden på motsatt side av badeløf- 1. side av badeløfteren Forsikre er oppfelt deg om er og at låst. sidegrinden på motsatt side av badeløf- 1. Forsikre deg om at sidegrinden oppfelt på og motsatt låst. side av badeløfteren er oppfelt og låst. teren er oppfelt og låst. 2. Vend pasienten 2. Vend pasienten over på over på siden med ansiktet ansiktet bort fra 2. Vend badeløfteren. pasienten over på siden med ansiktet bort fra bort fra 2. Vend pasienten over på siden med ansiktet bort fra badeløfteren. badeløfteren. 3. Plasser pasienten 3. Plasser pasienten i i sengen slik at at liggeplaten kommer nær 3. pasienten Plasser pasienten ved overflytningen. i sengen slik at liggeplaten kommer nær 3. Plasser pasienten i sengen slik at liggeplaten kommer nær kommer nær pasienten ved overflytningen. ved overflytningen. pasienten ved overflytningen. 4. Kjør liggeplaten over sengen og senk ned på madrassen. 4. Kjør liggeplaten 4. Kjør over og senk ned på Bruk liggeplaten fotreguleringen over sengen for Ned og og senk trykk ned samtidig på madrassen. 4. Kjør liggeplaten over sengen og senk ned på madrassen. med madrassen. hendene Bruk fotreguleringen på liggeplaten for slik Ned at og denne trykk samtidig for presses Ned litt med Bruk fotreguleringen for Ned og trykk samtidig med ned og i madrassen. hendene på liggeplaten slik at denne presses litt ned i hendene på liggeplaten slik at denne presses litt ned i trykk samtidig madrassen. med hendene på liggeplaten madrassen. 5. Aktiver bremsene på hjulene (5). slik at denne 5. Aktiver presses bremsene litt på hjulene ned (5). i madrassen. 5. Aktiver bremsene på hjulene (5). 5. Aktiver bremsene 6. Rull pasienten på inn hjulene på liggeplaten (5). i en komfortabelt stilling. 6. Rull pasienten inn på liggeplaten i en komfortabelt stilling. 6. Rull pasienten inn på liggeplaten i en komfortabelt stilling. 6. Rull pasienten 7. Reis inn opp ryggstøtten på til ønsket stilling i og en hev liggeplaten 7. noe. Reis opp Bruk ryggstøtten fotreguleringen til ønsket Opp. stilling Fest sikkerhetsbeltene og hev liggeplaten over komfortabelt 7. Reis stilling. opp ryggstøtten til ønsket stilling og hev liggeplaten pasientens noe. Bruk fotreguleringen bryst og ben. Opp. Fest sikkerhetsbeltene over noe. Bruk fotreguleringen Opp. Fest sikkerhetsbeltene over pasientens bryst og ben. 7. Reis opp ryggstøtten pasientens bryst til og ben. ønsket stilling og hev 8. Hev liggeplaten ytterligere. Bruk fotreguleringen Opp. liggeplaten 8. noe. Hev liggeplaten Bruk ytterligere. Bruk fotreguleringen Opp. 8. Hev liggeplaten ytterligere. Bruk fotreguleringen Opp. 9. Frigjøre de låste hjulene og kjør liggeplaten bort fra sengen Fest sikkerhetsbeltene 9. over pasientens bryst ved Frigjøre å dra de i kjørehåndtaket låste hjulene og (3). kjør liggeplaten bort fra sengen 9. Frigjøre de låste hjulene og kjør liggeplaten bort fra sengen ved å dra i kjørehåndtaket (3). og ben. ved å dra i kjørehåndtaket (3). 10. Reguler liggeplaten i komfortabel kjørestilling og aktiver 8. Hev liggeplaten 10. ett Reguler av hjulene ytterligere. liggeplaten med rettstyring i komfortabel Bruk enklere kjørestilling manøvrering og aktiver 10. Reguler liggeplaten i komfortabel kjørestilling og aktiver ved transport. ett av hjulene med rettstyring for enklere manøvrering ved fotreguleringen ett av transport. Opp. hjulene med rettstyring for enklere manøvrering ved transport. 9. Frigjøre de 11. låste Kjør løfteren hjulene ved å skyve og i kjørehåndtaket liggeplaten (18) nærmest 11. pasientens Kjør løfteren hode. ved å skyve i kjørehåndtaket (18) nærmest 11. Kjør løfteren ved å skyve i kjørehåndtaket (18) nærmest bort fra sengen pasientens ved hode. å dra i (3). pasientens hode. 12. Kjør pasienten. 10. Reguler liggeplaten 12. Kjør pasienten. i komfortabel kjørestilling 12. Kjør pasienten. Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri og aktiver plasseres Advarsel: ett av Av sittende hjulene sikkerhetsgrunner ytterst med på liggeplaten. skal rettstyring pasienten Bruk aldri alltid for sikkerhetsbeltene plasseres Advarsel: Av sittende sikkerhetsgrunner (15) for ytterst pasientens på liggeplaten. skal pasienten trygghet. Bruk aldri alltid sikkerhetsbeltene plasseres sittende (15) for ved ytterst pasientens transport. på liggeplaten. trygghet. Bruk alltid sikker- enklere manøvrering hetsbeltene (15) for pasientens trygghet. 11. Kjør løfteren ved å skyve i kjørehåndtaket (18) nærmest pasientens hode. 12. Kjør pasienten. Advarsel: Av sikkerhetsgrunner skal pasienten aldri plasseres sittende ytterst på liggeplaten. Bruk alltid sikkerhetsbeltene (15) for pasientens trygghet

15 TR 9650/9660 Pasienten håndtering - Badeløft med liggeplate Bading med Liggeplate i Badekar BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual Bading med liggeplate Pasienten i badekar Advarsel: Forlat Pasienten aldri pasient håndtering håndtering uten tilsyn. Bruk - Badeløft Badeløft alltid med med liggeplate liggeplate sikkerhetsbeltene Bading med under Liggeplate hele prosedyren. i Badekar Advarsel: 1. Pasienten Bading Forlat skal med aldri enten Liggeplate en holde i pasient med Badekar begge uten hender tilsyn. i den Bruk oppfellbare Advarsel: Forlat aldri en pasient uten tilsyn. Bruk alltid alltid sikkerhetsbeltene Advarsel: sikkerhetsbøylen Forlat aldri under en pasient eller sitte hele hele prosedyren. uten med tilsyn. armene Bruk alltid i prosedyren. kors for sikkerhetsbeltene 1. å Pasienten unngå klemrisiko under skal enten mot hele holde badekarkanten. prosedyren. med begge hender i den 1. Pasienten skal enten holde med begge hender i den oppfellbare sikkerhetsbøylen eller sitte med armene i 1. Pasienten 2. Ryggstøtten oppfellbare skal kors skal for enten å være sikkerhetsbøylen unngå i holde oppreist klemrisiko stilling eller sitte med mot badekarkanten. når med begge liggeplaten armene i hender kors for å unngå klemrisiko mot badekarkanten. kjøres over badekaret. i den oppfellbare 2. Ryggstøtten sikkerhetsbøylen skal være i oppreist stilling når eller liggeplaten sitte 2. Ryggstøtten skal være i oppreist stilling når liggeplaten kjøres over badekaret. med 3. armene Bruk kjørehåndtaket kjøres i kors over badekaret. for (3) for å å unngå kjøre badeløfteren klemrisiko over mot badekaret. badekarkanten. 3. Bruk kjørehåndtaket (3) for å kjøre badeløfteren over 3. Bruk kjørehåndtaket (3) for å kjøre badeløfteren over badekaret. 2. Ryggstøtten 4. Senk badekaret badekaret. skal og være hev liggeplaten i oppreist slik at stilling platen går når liggeplaten over badekaret 4. Senk badekaret kjøres med over god og margin. hev liggeplaten slik at platen går 4. Senk badekaret og badekaret. hev liggeplaten slik at platen går over badekaret med god margin. over badekaret med god margin. 3. Bruk 5. kjørehåndtaket Ved behov benyttes den (3) regulerbare for å kjøre fotstøtten badeløfteren for ytter- 5. Ved behov benyttes den regulerbare fotstøtten for ytterover badekaret. ligere sikkerhet 5. Ved behov ligere sikkerhet og komfort. benyttes den regulerbare fotstøtten for ytterog komfort. ligere sikkerhet og komfort. 4. Senk badekaret og hev liggeplaten slik at 6. Still liggeplaten 6. Still liggeplaten rett over rett badekaret over badekaret og som og som hjelp hjelp plas- plas- 6. Still liggeplaten rett over badekaret og som hjelp plasplaten seres går løftestammen over seres badekaret løftestammen mot badekarkanten. mot med god margin. seres løftestammen mot badekarkanten. 5. Ved behov 7. benyttes Sentrer liggeplaten den over regulerbare badekaret. Lås hjulene fotstøtten med 7. Sentrer 7. liggeplaten Sentrer liggeplaten over badekaret. over badekaret. Lås hjulene Lås hjulene med med brems. for ytterligere brems. brems. sikkerhet og komfort. 6. Still liggeplaten 8. Hev badekaret rett over til passende badekaret arbeidshøyde og senk ligge- 8. Hev badekaret 8. Hev badekaret platen til passende til passende badekarkanten. arbeidshøyde arbeidshøyde og senk og senk liggeliggesom hjelp plasseres platen til badekarkanten. platen til badekarkanten. løftestammen mot Etter avsluttet bad senkes badekaret. Hev deretter badekarkanten Etter avsluttet bad senkes badekaret. Hev deretter liggeplaten. Vask og tørk pasienten. Legg på et varmt 9. Etter avsluttet liggeplaten. bad senkes Vask og badekaret. tørk pasienten. Hev Legg deretter på et varmt 7. Sentrer håndkle. over badekaret. liggeplaten. håndkle. Vask og tørk pasienten. Legg på et varmt Lås hjulene håndkle. 10. med Tørk liggeplaten brems. på undersiden for å unngå vannsøl på 10. Tørk liggeplaten på undersiden for å unngå vannsøl på gulvet. 8. Hev badekaret gulvet. til passende arbeidshøyde og 10. Tørk liggeplaten på undersiden for å unngå vannsøl på senk liggeplaten gulvet. 11. Hev liggeplaten til badekarkanten. slik at den kommer over badekarkanten. 11. Hev liggeplaten slik at den kommer over badekarkanten. Frigjør bremsene på hjulene og kjør løfteren bort fra 9. Etter avsluttet Frigjør badekaret. bad bremsene senkes på hjulene badekaret. og kjør løfteren bort Hev fra 11. Hev liggeplaten badekaret. slik at den kommer over badekarkanten. deretter Frigjør liggeplaten. Vask og tørk pasienten. 12. bremsene Reguler liggeplaten på hjulene i komfortabel og kjør løfteren kjørestilling bort fra og aktiver 12. Reguler liggeplaten i komfortabel kjørestilling og aktiver Legg på badekaret. et varmt ett av hjulene håndkle. med rettstyring for enklere manøvrering ett av hjulene med rettstyring for enklere manøvrering ved transport. 10. Tørk liggeplaten ved transport. på undersiden for å unngå 12. Reguler liggeplaten i komfortabel kjørestilling og aktiver Kjør pasienten. vannsøl på 13. ett av hjulene 13. gulvet. Kjør pasienten. med rettstyring for enklere manøvrering ved transport. 11. Hev liggeplaten TR EQUIPMENT slik AB at den kommer over badekarkanten. 13. Kjør pasienten. Frigjør bremsene på hjulene og TR kjør EQUIPMENT løfteren AB bort fra badekaret. 12. Reguler liggeplaten i komfortabel kjørestilling og aktiver ett av hjulene med rettstyring for enklere manøvrering ved transport. 13. Kjør pasienten

16 TR TR 9650/ /9660 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Pasientforflytning fra liggeplate til seng Pasienten håndtering - Badeløft med liggeplate Pasienten Pasientforflytning håndtering fra Liggeplate til Seng - Badeløft med liggeplate Motsatt rekkefølge Pasientforflytning Pasientforflytning fra Liggeplate til Seng Pasientforflytning fra Seng til Liggeplate Motsatt rekkefølge fra Liggeplate Pasientforflytning til Sengfra Seng til Liggeplate Pasienten håndtering - Badeløft med liggeplate Motsatt rekkefølge Pasientforflytning fra Seng til Liggeplate Motsatt 1. Kontroller rekkefølge at Pasientforflytning sengen står plant fra og Seng at sidegrindene til Liggeplate på 1. Kontroller at sengen står plant og at sidegrindene på motsatt side av badeløfteren er oppfelt og låst. Kontroller 1. at Kontroller sengen motsatt side at sengen av står badeløfteren står plant og er og oppfelt at sidegrindene at og sidegrind- låst. på motsatt side av badeløfteren er oppfelt og låst. ene på motsatt 2. La pasienten av holde badeløfteren i liggeplatens oppfellbare er oppfelt sikkerhet- 2. La pasienten holde i liggeplatens oppfellbare sikkerhetog låst. 2. La sbøyle sbøyle pasienten og og kjør kjør holde den den i i liggeplatens stilling i stilling over over sengen, oppfellbare sengen, lås sikkerhet- hjulene lås hjulene og og sbøyle senk senk og liggeplaten liggeplaten kjør den ned i stilling ned i madrassen. i madrassen. over sengen, Bruk Bruk lås fotreguleringen hjulene fotreguleringen og La pasienten senk Opp/Ned. holde liggeplaten i liggeplatens ned i madrassen. Bruk oppfellbare fotreguleringen TR 9650/9660 Opp/Ned. sikkerhetsbøyle 3. og kjør den i stilling over Fell deretter liggeplatens ryggstøtte ned ned på madrassen. på sengen, lås 3. Fell deretter liggeplatens ryggstøtte ned på madrassen. hjulene og senk liggeplaten ned i 4. Fjern sikkerhetsbeltene fra fra pasienten. madrassen. 4. Bruk Fjern sikkerhetsbeltene fotreguleringen fra pasienten. Opp/Ned. Fell deretter 5. Vend liggeplatens Vend pasienten pasienten forsiktig forsiktig over ryggstøtte over på på sengen. sengen. ned på Pasienten håndtering - Badeløft med lig 5. Vend pasienten forsiktig over på sengen. Pasientforflytning fra Liggeplate til Seng madrassen. 6. Hev liggeplaten litt over madrassen. Bruk fotreguler Hev Hev liggeplaten litt over madrassen. Bruk fotreguleringen liggeplaten Opp. Frigjør litt over bremsene madrassen. og kjør Bruk løfteren fotreguler- bort fra Motsatt rekkefølge Pasientforflytning fra Seng til Liggeplate Fjern sikkerhetsbeltene ingen ingen Opp. Frigjør fra bremsene pasienten. og kjør løfteren bort fra sengen. Opp. Frigjør bremsene og kjør løfteren bort fra sengen. sengen. 1. Kontroller at sengen står plant og at sidegrindene på Vend pasienten 7. forsiktig over på sengen. motsatt side av badeløfteren er oppfelt og låst. Legg pasienten på ryggen i sengen. Legg på ryggen i sengen. Hev liggeplaten Legg pasienten på ryggen i sengen. litt over madrassen. 2. La pasienten holde i liggeplatens oppfellbare sikkerhet- 8. Fell sidegrindene opp og lås disse. sbøyle og kjør den i stilling over sengen, lås hjulene og Bruk fotreguleringen Fell Fell sidegrindene Opp. opp opp og lås Frigjør og disse. lås disse. bremsene senk liggeplaten ned i madrassen. Bruk fotreguleringen Opp/Ned. Reguler liggeplaten til passende kjørestilling og aktiver ett og kjør løfteren Reguler bort fra sengen. Reguler av hjulene liggeplaten liggeplaten med retningssperre til passende til passende kjørestilling for enklere kjørestilling og manøvrering aktiver og aktiver ett og ett 3. Fell deretter liggeplatens ryggstøtte ned på madrassen. av Legg pasienten av kjøring hjulene hjulene av med på løfteren. retningssperre for enklere manøvrering og med ryggen retningssperre i sengen. for enklere manøvrering og kjøring av løfteren. Fjern sikkerhetsbeltene fra pasienten. kjøring av løfteren. 4. Fell sidegrindene opp og lås disse. 5. Vend pasienten forsiktig over på sengen. Reguler liggeplaten til passende kjørestilling og aktiver ett av hjulene med retningssperre for enklere manøvrering og kjøring av løfteren. 6. Hev liggeplaten litt over madrassen. Bruk fotreguleringen Opp. Frigjør bremsene og kjør løfteren bort fra sengen. 7. Legg pasienten på ryggen i sengen. 8. Fell sidegrindene opp og lås disse. Reguler liggeplaten til passende kjørestilling og aktiver ett av hjulene med retningssperre for enklere manøvrering og kjøring av løfteren. TR P.O EQUIPMENT Box 116, AB S , TRANÅS SWEDEN Phone: Fax: Hygiene Equipment Designed for People 14 Hygiene Equipment Designed for Peop 14 P.O Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone: Hyg Fax:

17 TR 9650/9660 BADELØFTER TR 9650/9660 Brukermanual Pasienthåndtering Pasienten håndtering - Badeløft med stol Pasienten - håndtering Badeløft - med Badeløft med stol stol Pasientforflytning.Pasientforflytning med stolløfter med Stolløfter Stolløfteren kan senkes ned til gulvnivå for å hjelpe Når Når man Når man kjører man en kjører en pasient med pasient med stolen, med skyv stolen, skyv løfteren med løfteren med en pasient som ligger på gulvet. Når man kjører en pasient med stolen, skyv løfteren med den ene hånden på kjørehåndtaket og Advarsel: Advarsel: Sikkerhetsbeltet skal skal skal alltid alltid brukes. den andre hånden 1. Lås de bremsbare hjulene og senk til 1. Lås 1. Lås bremsbare hjulene på ryggstøtten og og senk senk stolen bak til pasientens til passende høyde. høyde. rygg. Pasienten skal kunne holde seg i den fellbare 2. Bruk den lille ryggstøtten (14) for pasientens komfort. 2. armstøtten foran 2. Bruk Bruk den seg den lille lille ryggstøtten for (14) ekstra (14) for sikkerhet. for pasientens komfort. Hjelp pasienten å sette seg på stolen. Advarsel: Sikkerhetsbeltet skal alltid brukes Pasientforflytning med med Stolløfter Stolløfteren kan kan alltid alltid senkes ned ned til til gulvnivå for for å hjelpe en en Stolløfteren kan alltid senkes ned til gulvnivå for å hjelpe en pasient som pasient som ligger som ligger på ligger på gulvet. på gulvet. den den ene den ene ene hånden hånden på på kjørehåndtaket på kjørehåndtaket og og og den den andre andre hånden på på ryggstøtten ryggstøtten bak bak bak pasientens pasientens rygg. rygg. Pasienten skal skal kunne holde holde seg seg i seg i den den i den fellbare fellbare armstøtten foran foran seg seg for for ekstra sikkerhet. 3. Hjelp pasienten å sette seg på stolen Hjelp pasienten å sette seg på stolen. 4. Fest sikkerhetsbeltene rundt pasientens bryst og ben Fest Fest sikkerhetsbeltene rundt rundt pasientens bryst bryst og og ben. ben. Lås de bremsbare 5. Hev stolen til hjulene passende og kjørehøyde. senk Bruk stolen fotreguler- til 5. passende 5. Hev Hev ingen stolen Opp. til til en Pasientens passende føtter kjørehøyde. skal hvile Bruk Bruk lett mot fotreguler- fotstøtten. Opp. Opp. Pasientens føtter føtter skal skal hvile hvile lett lett mot mot fotstøt- Bruk den ten. lille ten. ryggstøtten (14) for pasientens høyde. ingen ingen Advarsel: Pasientens føtter skal ikke henge fritt for derved komfort. å kunne bli hengende fast under løfteren. Advarsel: Pasientens føtter skal skal ikke ikke henge fritt fritt for for derved å kunne bli bli hengende fast fast under løfteren. Hjelp pasienten 6. Frigjør å hjulene sette med seg brems og på aktiver stolen. retningssperren på ett av hjulene for enklere styring ved transport. Fest sikkerhetsbeltene Frigjør hjulene med med brems rundt og og aktiver pasientens retningssperren bryst på på ett og ben. 7. ett av av hjulene Kjør for pasienten. for enklere styring ved ved transport. Hev stolen Kjør Kjør til pasienten. passende kjørehøyde. Bruk fotreguleringen Opp. Pasientens føtter skal hvile lett mot fotstøtten. Advarsel: Pasientens føtter skal ikke henge fritt for derved å kunne bli hengende fast under løfteren Frigjør hjulene med brems og aktiver retningssperren på ett av hjulene for enklere styring ved transport. TR TR EQUIPMENT EQUIPMENT AB AB Kjør pasienten. 15 Hygiene Equipment Designed for for People P.O P.O Box Box 116, 116, S-573 S , 22, TRANÅS TRANÅS SWEDEN SWEDEN Phone: Phone: Fax: Fax:

18 TR 9650/9660 TR 9650/9660 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 TR 9650/9660 Pasientforflytning fra rullestol til stolløfter Tilpass stolens Pasienten høyde til rullestolens håndtering setehøyde - Badeløft ved med forflytning stol av rullestolbrukere. Pasienten håndtering Badeløft med stol Pasientforflytning 1. Lås de bremsbare Pasienten fra hjulene. håndtering Rullestol til Stolløfter - Badeløft med stol Pasientforflytning fra Rullestol til Stolløfter 2. Parker rullestolen Tilpass Pasientforflytning stolens inntil høyde fra løfteren til Rullestol rullestolens til Stolløfter og setehøyde lås ved hjulene forflytning Tilpass av stolens rullestolbrukere. høyde til rullestolens setehøyde ved forflytning Tilpass av stolens rullestolbrukere. høyde til rullestolens setehøyde ved forfly- med brems. 1. tning Lås av de rullestolbrukere. bremsbare hjulene. 3. Senk stolen 1. slik at den passer til rullestolens Lås de bremsbare hjulene. setehøyde Parker Lås de rullestolen bremsbare inntil hjulene. løfteren og lås hjulene med 2. brems. Parker rullestolen inntil løfteren og lås hjulene med Bruk fotreguleringen 2. brems. Parker rullestolen Ned. inntil løfteren og lås hjulene med 3. Senk brems. stolen slik at den passer til rullestolens setee- 4. Fjern rullestolens 3. høyde. armlener Bruk fotreguleringen og Ned. sving benstøt- Senk stolen slik at den passer til rullestolens seteetene til side. 3. høyde. Senk stolen Bruk slik fotreguleringen at den passer Ned. til rullestolens setee- 4. høyde. Fjern rullestolens Bruk fotreguleringen armlener og Ned. sving benstøttene til side. 5. Forflytt pasienten 4. Fjern rullestolens fra rullestolen armlener og sving til benstøttene stolen og til side. gi Forflytt Fjern rullestolens pasienten armlener fra rullestolen og sving til stolen benstøttene og gi støtte til side. støtte under 5. armene. under armene. Vær oppmerksom oppmerksom på at løftestolens på at Forflytt pasienten fra rullestolen til stolen og gi støtte ryggstøtte bør være i nedfelt stilling under forflytningen. løftestolens 5. under Forflytt armene. pasienten Vær fra bør oppmerksom rullestolen være i på stolen nedfelt at løftestolens og gi støtte stilling under forflytningen. 6. ryggstøtte Sørg at bør pasienten være i nedfelt sitter komfortabelt stilling under på forflytningen. stolen. Fell ryggstøtte under armene. bør være Vær i oppmerksom nedfelt stilling på under at løftestolens forflytningen. 6. frem Sørg for armstøtten at pasienten og la sitter pasienten komfortabelt gripe på denne. stolen. Spenn Fell 6. Sørg for at pasienten 6. fast det øvre sikkerhetsbeltet sitter rundt pasientens bryst på frem Sørg for armstøtten at pasienten og la sitter pasienten komfortabelt gripe om på denne. stolen. Spenn Fell og det nedre beltet over hoftene. stolen. Fell fast frem det armstøtten øvre sikkerhetsbeltet og la pasienten og rundt gripe la pasientens om denne. bryst Spenn og det fast nedre det øvre beltet sikkerhetsbeltet over hoftene. rundt pasientens bryst og gripe om denne. 7. Hev det nedre stolen Spenn beltet til passende over fast hoftene. kjørehøyde det øvre og påse sikkerhetsbeltet rundt 7. Opp. pasientens bryst det nedre at pasien- 7. tens Hev stolen føtter hviler til passende på løfterens kjørehøyde ben. Bruk og påse fotreguleringen at pasientens Hev stolen føtter hviler til passende på løfterens kjørehøyde ben. Bruk og påse fotreguleringen at pasienbeltet over Advarsel: hoftene. Opp. tens føtter hviler på løfterens ben. Bruk fotreguleringen Opp. Pasientens føtter skal ikke henge fritt for derved å kunne bli hengende fast under løfteren. 7. Hev stolen Advarsel: til passende Pasientens føtter kjørehøyde skal ikke henge og fritt påse for derved at å Advarsel: kunne bli Pasientens hengende føtter fast under skal ikke løfteren. henge fritt for derved pasientens 8. å føtter kunne Frigjør bli hviler løfterens hengende bremsede på fast løfterens under hjul løfteren. og aktiver ben. rettstyringen Bruk 8. på Frigjør ett av løfterens hjulene bremsede for enklere hjul styring og aktiver ved transport. rettstyringen fotreguleringen 8. Frigjør Opp. løfterens bremsede hjul og aktiver rettstyringen på ett av hjulene for enklere styring ved transport. 9. Kjør på ett pasienten. av hjulene for enklere styring ved transport. Advarsel: Pasientens 9. Kjør pasienten. stolløfteren ved å holde den ene hånden på kjørehåndtaket pasienten. stolløfteren og den ved andre å holde på den den bakre ene hånden armstøtten. på kjøre- føtter skal ikke henge fritt for 9. Kjør derved å kunne bli Kjør håndtaket hengende stolløfteren og den ved andre fast å holde på under den den bakre ene hånden løfteren. armstøtten. på kjøre- For igjen håndtaket å forflytte og den pasienten andre på til rullestolen, den bakre armstøtten. gjør prosedyren i omvendt For igjen å rekkefølge. forflytte pasienten til rullestolen, gjør prosedyren i Frigjør løfterens omvendt For igjen bremsede å rekkefølge. forflytte pasienten hjul til rullestolen, og aktiver gjør prosedyren i omvendt rekkefølge. rettstyringen på ett av hjulene for enklere styring ved transport. Kjør pasienten. Kjør stolløfteren ved å holde den ene hånden på kjørehåndtaket og den andre på den bakre armstøtten. P.O Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone: Fax: Hygiene Equipment Designed for People P.O Box 116, S , TRANÅS SWEDEN Phone: Fax: Hygiene Equipment Designed for People For igjen å forflytte pasienten til rullestolen, gjør prosedyren i omvendt rekkefølge. 18

19 Pasientforflytning fra Seng til Stolløfter Pasientforflytning fra Seng til Stolløfter ved å kunne bli hengende fast under løfteren. Følgende rutine følges: Advarsel: Pasientens føtter skal ikke henge fritt for der Følgende 1. Forsikre rutine deg følges: om at sengegrinden på motsatt side av Advarsel: ved å kunne Pasientens bli hengende føtter fast skal under ikke henge løfteren. fritt for derved 13. å Kjør kunne TR stolløfteren 9650/9660 bli hengende ved å fast Brukermanual holde under den løfteren. ene hånden på kjør BADELØFTER 1. løfteren Forsikre er deg oppfelt om at og sengegrinden låst. på motsatt side av 1. Forsikre deg om at sengegrinden på motsatt side av 13. håndtaket Kjør stolløfteren og den ved andre å holde på den den bakre ene hånden armstøtten. på kjør løfteren er oppfelt og låst. 13. Kjør stolløfteren ved å holde den ene hånden på kjøre 2. løfteren Fell ned er begge oppfelt armlener/ryggstøtter og låst. opp og ned bak håndtaket og den andre på den bakre armstøtten. Pasientforflytning fra seng til stolløfter 14. håndtaket Aktiver retningssperren og den andre på den ett av bakre hjulene armstøtten. for enklere 2. stolen. Fell ned begge armlener/ryggstøtter opp og ned bak 2. Fell ned begge armlener/ryggstøtter opp og ned bak 14. manøvrering Aktiver retningssperren og kjøring av på løfteren. ett av hjulene for enklere stolen. 14. Aktiver retningssperren på ett av hjulene for enklere 3. stolen. Rull pasienten på siden i sengen, med ansiktet bort fra manøvrering og kjøring av løfteren. Følgende rutine følges: manøvrering og kjøring av løfteren. 3. løfteren. Rull pasienten på siden i sengen, med ansiktet bort fra 3. Rull pasienten på siden i sengen, med ansiktet bort fra løfteren løfteren. Kjør Forsikre inn stolen over deg sengen om at og sengegrinden nær baken på pasient- på motsatt 4. en. Kjør side inn stolen av løfteren over sengen er og oppfelt nær baken og på låst. pasient- 4. Kjør inn stolen over sengen og nær baken på pasient- 2. en. Fell ned begge armlener/ryggstøtter opp og 5. en. Senk stolen med fotreguleringen Ned, samtidig som hånden ned trykker bak stolen. 5. Senk stolen med stolsetet fotreguleringen litt ned i Ned, madrassen. samtidig som Senk Rull stolen pasienten med fotreguleringen på siden Ned, i sengen, samtidig som hånden trykker stolsetet litt ned i madrassen. med ansiktet 6. hånden Lås bort trykker bremsbare stolsetet fra løfteren. hjulene. litt ned i madrassen Lås Kjør de bremsbare inn stolen hjulene. 6. over sengen og nær baken på 7. Lås Vend de pasienten bremsbare tilbake hjulene. på ryggen og plasser han/hun på stolsetet. pasienten. 7. Vend pasienten Fell tilbake ned den på fremre ryggen armstøtten og plasser foran han/hun Vend pasienten. Senk pasienten stolen tilbake med på ryggen fotreguleringen og plasser han/hun på stolsetet. Fell ned den fremre armstøtten foran Ned, sampå stolsetet. Fell ned fremre armstøtten foran pasienten. tidig som hånden trykker stolsetet litt ned i 8. pasienten. Hjelp pasienten med å sette seg opp og ta tak i armmadrassen. 8. støtten. Hjelp pasienten Dersom med pasienten å sette har seg en opp elektrisk og ta tak høyderegulerbar Lås pasienten seng, de bremsbare hev med hodeenden. å sette seg hjulene. Når opp pasienten og ta tak sitter, i arm- i arm Hjelp støtten. Dersom pasienten har en elektrisk høyderegulerbar seng, hev hodeenden. Når pasienten sitter, det. og fell plasser fell 7. støtten. frem Vend ryggstøtten Dersom pasienten og la pasienten tilbake har lene elektrisk på seg ryggen mot høyderegulerbar seng, hev hodeenden. Når pasienten sitter, fell frem han/hun ryggstøtten på og stolsetet. la pasienten Fell lene seg ned mot den det. fremre armstøtten foran pasienten. 9. frem Spenn ryggstøtten fast det øvre og la sikkerhetsbeltet pasienten lene seg rundt mot pasientens det. 9. Spenn bryst og fast det det nedre øvre rundt sikkerhetsbeltet hoftene. rundt pasientens Spenn Hjelp fast det pasienten øvre sikkerhetsbeltet med å sette rundt pasientens seg opp og ta tak bryst og det nedre rundt hoftene. 10. bryst Hev i stolen og armstøtten. det fra nedre madrassen rundt Dersom hoftene. ved å bruke pasienten fotreguleringen har en elektrisk stolen Frigjør høyderegulerbar fra madrassen bremsede hjulene. ved å bruke seng, fotreguleringen hev hodeenden. 10. Hev Opp. 10. Hev stolen fra madrassen ved å bruke fotreguleringen Opp. Når Frigjør pasienten de bremsede sitter, hjulene. fell frem ryggstøtten og la 11. Opp. Løft Frigjør opp pasientens de bremsede ben hjulene. når du vender løfteren fra sengen. pasienten lene seg mot det. 11. Løft opp pasientens ben når du vender løfteren fra Løft opp sengen. Spenn pasientens fast det ben når øvre du sikkerhetsbeltet vender løfteren fra rundt 12. sengen. Hev pasientens eller senk stolen bryst slik at og pasientens det nedre føtter rundt hviler på hoftene. 12. løfterens ben. Bruk fotreguleringen Opp eller Ned. 10. Hev Hev eller senk stolen stolen fra slik madrassen at pasientens ved føtter å hviler bruke på 12. fotreguleringen ben. Bruk Opp. fotreguleringen Frigjør de Opp bremsede eller Ned. hjulene. Hev eller senk stolen slik at pasientens føtter hviler på løfterens ben. Bruk fotreguleringen Opp eller Ned. løfterens 11. Løft opp pasientens ben når du vender løfteren TR EQUIPMENT fra sengen. AB Hygiene Equipment Designed for Peop P.O TR EQUIPMENT 12. Box 116, Hev S-573 AB eller 22, senk TRANÅS stolen SWEDEN slik Phone: at pasientens føtter 60 Fax: Hygiene Equipment Designed for Peop P.O Box 116, hviler S-573 på 22, løfterens TRANÅS SWEDEN ben. Bruk Phone: fotreguleringen Fax: Opp eller Ned. 19

20 Brukermanual BADELØFTER TR 9650/9660 Advarsel: Pasientens føtter skal ikke henge fritt for derved å kunne bli hengende fast under løfteren. 13. Kjør stolløfteren ved å holde den ene hånden på kjørehåndtaket og den andre på den bakre armstøtten. 14. Aktiver retningssperren på ett av hjulene for enklere manøvrering og kjøring av løfteren. 20

tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA

tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA tekniske hjelpemidler brukerveiledning toalettløfter TA Bruksanvisning TA. Stasjonær toalettløfter m/elektrisk løft Advarsel: For å sikre korrekt bruk av TA toalettløfter skal bruksanvisning leses grundig

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 6100 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING REAL MOBIL 600 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon Sid Bruksanvisning Sid Tilsynsanvisning Sid Service og rekond Sid 6 Individuelle tilpasninger Sid 8 Monteringsanvisninger

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B

BRUKERMANUAL MB3197-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Gratulerer med valg av ny rullestol Innledning Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 30 blir produsert av Handicare AS. Vi er meget interessert

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D

BRUKERMANUAL MB3196-NO-D BRUKERMANUAL NO -D Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 20 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Etac Bad og Toalett. Funksjonelle og stilfulle produkter

Etac Bad og Toalett. Funksjonelle og stilfulle produkter Etac Bad og Toalett Funksjonelle og stilfulle produkter Etac skaper muligheter Skandinavisk design, innovasjon og teknologi er vårt grunnlag. Etac har utviklet produkter og tjenester som skaper muligheter

Detaljer

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK

VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK NO VIKTIG! TA VARE PÅ FOR FREMTIDIG BRUK Bær barnet sikkert Det er viktig at du tar deg tid til å lese igjennom brukerveiledningen før du tar din Caboo bæresele i bruk. Det anbefales spesielt å lese forholdsreglene

Detaljer

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5

DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 DYNAPAC CA 252/302/402 KJØRING O252NO5 Box 504, SE-37 23 Karlskrona, Sweden Telephone +46 455 30 60 00 Telefax +46 455 30 60 30 Web www.dynapac.com ILF05WO 9 Vibrasjonsvals CA 252/302/402 Kjørehåndbok

Detaljer

REVOLUTION SE DUALLIE

REVOLUTION SE DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Germany REVOLUTION SE DUALLIE NORSK Bruksanvisning DISSE ANVISNINGENE MÅ LESES OG FORSTÅS! VIKTIG - OPPBEVAR BRUKSANVISNINGEN FOR SENERE

Detaljer

LG WC Bidésete - ett rent underverk!

LG WC Bidésete - ett rent underverk! LG WC Bidésete - ett rent underverk! Eksempel på programmeringsmuligheter LG WC Fjernkontroll kan tilkobles slik att også personalet kan betjene bidéet. Lufttemperaturen kan reguleres mellom 40 og 48 grader

Detaljer

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Bruksanvisning Bruksanvisning Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING

Detaljer

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet.

FORORD. Instruksjonsboken er en del av bilen. La den ligge i bilen til enhver tid, også ved et eventuelt videresalg. Takk for at du valgte Chevrolet. FORORD Denne instruksjonsboken gjør deg kjent med bruk og vedlikehold av din nye bil. Den inneholder også viktig sikkerhetsinformasjon. Les den nøye, og følg anbefalingene for komfortabel, sikker og problemfri

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2111 M, FR 2113 MA, FR 2115 MA, FR 2116 MA, FR 2116 MA2

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09

EKS 110. Bruksanvisning 03.09 - 03.09 EKS 110 03.09 - Bruksanvisning N 51142038 03.09 Forord Merknader til instruksjonsboken ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken.

Detaljer

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan

Shopi. Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler. Relax. Kaptein Duo. Twister. Jan Bruksanvisning og for generelle holdsregler for Draisin sykler Shopi Trici Lotse Steffen/Linda Draisin plus Relax Kaptein Duo Jan Twister Innhold Sammendrag Side Samsvar Samsvarserklæring 3 Utgiver Kolofon

Detaljer

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider Pro 15, Pro 18 og Pro 18

Detaljer

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler

MANUELLE RULLESTOLER. Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler MANUELLE RULLESTOLER Et temahefte om formidling av manuelle rullestoler Utgitt av Rikstrygdeverket 2000 Redaktør: Gerd Vidje Faglig ansvarlig: Ragna Flø, Hjelpemiddelkontoret ISBN 82-551-0828-9 Tidligere

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y

Forovervendt/fremadvendt. Brugsanvisning. Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y Forovervendt/fremadvendt Bruksanvisning/ Brugsanvisning ECE R44 04 Gruppe Vekt Alder 1 9-18 kg 9m-4y 1 ! Takk for at du valgte BeSafe izi Comfort. BeSafe har utviklet dette setet med stor omtanke, for

Detaljer

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Bruksanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Bruksanvisning N 51171374 02.14 Samsvarserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Produsent eller agent innen fellesskapet Type Ekstrautstyr Serienr. Byggeår EKS 110 Øvrige

Detaljer

spesialtoalett clos-o-mat

spesialtoalett clos-o-mat BrukerManual spesialtoalett clos-o-mat Palma Lima & Lima Vita Brukermanual CLOS-O-MAT Vi gratulerer deg med valget av dusj og føn toalett. Du har bestemt deg for originalen Clos-O-Mat som vi tror du kommer

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3

INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 INSTRUKSJONSBOK LIFT: GALAXY GT 18-12 CE-GODKJENNING: CEI 4102 CHASSIS: NISSAN CAB STAR TL 35/3 LES DENNE BRUKERVEILEDNINGEN NØYE FØR MASKINEN TAS I BRUK. DENNE MASKINEN HAR BLITT TESTET OG PRODUSERT I

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for FR 2111, FR 2113 A, FR 2113 MA, FR 2116 MA Innledning... 2 Ferdsel og

Detaljer

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Instruksjonsbok 04.08 - 51105433 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Instruksjonsbok N 51105433 07.08 orord ORIGINALINSTRUKSJONSBOKEN har til formål å gi den nødvendige kjennskap som er en forutsetning for sikker bruk av trucken. Informasjonen presenteres

Detaljer

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon

Brukerhåndbok. Z-33/18 Likestrøm. Serienummerområde. Fra serienr.: Z331815M-101. med vedlikeholdsinformasjon Brukerhåndbok Serienummerområde Z-33/18 Likestrøm Fra serienr.: Z331815M-101 CE med vedlikeholdsinformasjon Oversettelse av den originale bruksanvisningen Første utgave Første opplag Kode 1257143NW Brukerhåndbok

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Clinique Sonic System

Clinique Sonic System Clinique Sonic System vibrerende rensebørste brukermanual VIKTIGE FORHOLDSREGLER Clinique Sonic System er ikke tiltenkt til å brukes av personer (inklusive barn) med fysiske hemmelser, manglende følelses-

Detaljer

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Aktivitetshjelpemidler

Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne. Aktivitetshjelpemidler Hjelpemidler for funksjonshemmede barn, unge og voksne Aktivitetshjelpemidler April 2014 Katalog 2 Velkommen til Hjelpemiddelspesialisten Litt om oss... Vi har valgt å satse på hjelpemidler for funksjonshemmede,

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer