NFR /I30: Increasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - Utviklingsfondet. Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NFR-186912/I30: Increasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - Utviklingsfondet. Dok.dato: 18.12.2007. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Notat i forbindelse med søknad NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ / Norges skogeierforbund m.fl. Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Enebakk kommune m.fl. Ny versjon av Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Etter liste Bioenergy Promotion - Budget re-allocation E Baltic Sea Region Programme "Bioenergy Promotion" (337036) 2009/ / Energimyndigheten Side: 1 av 29

2 nnkalling til styremøte nr Styret for Skog og landskap / / Styret for Skog og landskap Ønsker hjelp av systemarkitekt Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Tidsbegrenset arbeidsavtale - Thomas Sørlien Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Tilg.kode P2 Hjemmel: Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Thomas Sørlien Søknadsskjema - Klonsamling - gamle hageroser samlet på Østlandet Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 nstitutt for plante- og miljøvitenskap Side: 2 av 29

3 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Arild Sørlien Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Tilg.kode P2 Hjemmel: Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Arlid Sørlien Tidsbegrenset arbeidsavtale - Gunnar Våge Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Tilg.kode P2 Hjemmel: Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Gunnar Våge Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler for 2012 Tildeling Geovekst for Vest-Agder 2007/ /2012 Fylkesmannen i Vest-Agder Ny instruks for økonomi- og virksomhetsstyring Virksomhetsinstruks for Norsk institutt for skog og landskap 2006/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Side: 3 av 29

4 Statsbudsjettet Tildelingsbrev Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet Nøkkeltall/årsrapportering for 2011 NF Step - nøkkeltall/årsrapportering 2007/ /2012 NF Step Søknadsskjema - trydningstruede norske hunderaser Prosjektstøtte til eksterne aktører - Husdyr 2010/ /2012 Norsk Kennel Klub Søknadsskjema - Forprosjekt for produksjon av Smaalesgås som råvare til lokalt restaurantmarked Prosjektstøtte til eksterne aktører - Husdyr 2010/ / Fylkesmannen i Østfold Side: 4 av 29

5 Snutebiller Østlandet vedr. innvilget bidrag til prosjekt Snutebiller Østlandet Prosjekt / /2012 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Snutebiller Østlandet vedr. innvilget bidrag til prosjekt Snutebiller Østlandet Prosjekt / /2012 Fylkesmannen i Hedmark Snutebiller Østlandet vedr. innvilget bidrag til prosjekt Snutebiller Østlandet Prosjekt / /2012 Fylkesmannen i Vestfold AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Halden kommune 2009/ / Statens kartverk, Oslo Side: 5 av 29

6 Oppdatering av arealressurskartet AR5 DMK og Gårdskart for Lillehammer kommune (tidligere sak 05/12/61 WebSak) 2006/ /2012 Lillehammer kommune, landbruksetaten nnsending av regnskapsoppgaver til Statistisk sentralbyrå Regnskapsoppgaver til Statistisk sentralbyrå 2007/ / Statistisk sentralbyrå nnfrielse av tilsagn for ncreasing wood deliveries and environmental quality NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ /2012 Norges forskningsråd nnfrielse av tilsagn for Landscape Change NFR /30 Landscape Change - Prosjektnr / /2012 Norges forskningsråd Side: 6 av 29

7 Skriftlig innspill om forskningstemaer 2013 Forskningsområder for / /2012 Statens landbruksforvaltning Søknadsskjema - Bevaring og bruk av gamle kornarter og -sorter Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Norsk landbruksrådgiving Østafjells Søknadsskjema - Norsk Rasefjærfe Forbund (NRFF) Prosjektstøtte til eksterne aktører - Husdyr 2010/ / Norsk Rasefjærfe Forbund Søknadsskjema - Kartlegging og restaurering av frukthage i Svinviks arboret, Surnadal - Fase 1 Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Nordmøre museum, avdeling Surnadal museum Side: 7 av 29

8 Søknadsskjema - Bevaring ved bruk - nye lokalsortar av engvekstane timotei, engsvingel og raudkløver Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Bioforsk Øst Løken Søknadsskjema - Malteigenskapar for gamle norske byggsortar Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Bioforsk Øst Løken Søknadsskjema - Berekraftig skjøtsel av kystlynghei; forsåing av regionale forskjellar i røsslyngvekst Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Bioforsk Vest Fureneset Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Hedmark 2007/ / Fylkesmannen i Hedmark Side: 8 av 29

9 Signert bistandsavtale - Bistand til systemarkitektur Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Morecom AS Signert bistandsavtale - Javaprogramering på gårdskart Anskaffelse - Javaprogramering for gårdskart 2011/ / Morecom AS Avtale om bevaringsbesetning for hvit norsk gås Bevaringsbesetninger - Husdyr 2010/ / Lars Erik Strand Vitsø Oppfordring om å inkludere bevaringsverdige husdyrraser som tilskuddsberettigete over regionalt miljøprogram i Rogaland Generelle uttalelser innen forvaltningen 2011/ / Fylkesmannen i Rogaland Side: 9 av 29

10 Lønns- og trekkoppgaver 2011 Rapportering av data til De sentrale tjenestemannsregistrene 2006/ / Skattedirektoratet, Grunnlagsdata Oppdatering av arealressurskartet AR5 DMK og Gårdskart for Sunndal kommune (Tidligere sak 05/5/jrb/61 WebSak) 2007/ /2012 Sunndal kommune, Landbruksetaten Avlevering av publikasjoner - Rapport 1/ Bunting av vegkantvirke - Produktivitet og økonomi Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ /2012 Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for Lund kommune (Tidligere sak 05/10/61 WebSak) 2007/ /2012 Statens kartverk, Stavanger Side: 10 av 29

11 Samordnet registermelding Del 1b - Tillegg for enhet med virksomhet på flere adresser Opplysninger til Brønnøysundregistrene 2006/ / Brønnøysundregistrene Samordnet registermelding Del 1 - Hovedblankett - Endring av Styret ved Skog og landskap Opplysninger til Brønnøysundregistrene 2006/ / Brønnøysundregistrene Geovekst - Rapportering for 2011 og foreløpig søknad om kontantmidler for 2012 Tildeling Geovekst for Møre og Romsdal 2007/ / Fylkesmannen i Møre og Romsdal VS: Regnskap 2011, budsjett 2012.xls Tildeling Geovekst for Nord-Trøndelag 2007/ /2012 Paul Arne Tilset Side: 11 av 29

12 Søknad om kontantmidler for 2012 og rapportering for Vestfold Tildeling Geovekst for Vestfold 2007/ /2012 Fylkesmannen i Vestfold, Olav Sandlund Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/ /2012 Fylkesmannen i Finnmark, Tom Andreas Hætta Retur av disker , 13970, 13989, 13990, og BNO08039 Bildetaper og bildedisker 2006/ / Statens kartverk Land m.fl. Leveranse av R bilder Nord Trøndealg omløp 2010 oppgave Omløpsfotografering - Norge i bilder - Prosjekt nr / / COW AS Side: 12 av 29

13 Signert avtale om konsulentoppdrag - Fotogrammetrisk punktsky Nord-Trøndelag Anskaffelse - Fotogrammetrisk punktsky for Nord-Norge - Prosjektnr. 2011/ / Blom Geomatics AS Geovekst - Rapportering 2011og foreløpig søknad om kontantmidler 2012 Tildeling Geovekst for Telemark 2007/ / Fylkesmannen i Telemark, Nils Olaf Prestholdt Melding om feltarbeid 3Q-prosjektet 2006/ / Ål kommune Retur av HD med flybilder - Oppg , 06058, og Bildetaper og bildedisker 2006/ / Statens kartverk Side: 13 av 29

14 Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Oslo og Akershus 2007/ /2012 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Jon Anders Anmarkrud Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Oppland 2007/ /2012 Fylkesmannen i Oppland, Espen Gudevang Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Rogaland 2007/ /2012 Fylkesmannen i Rogaland, Tonje F. Aase Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Vest-Agder 2007/ /2012 Fylkesmannen i Vest-Agder, na Glende Janson Side: 14 av 29

15 Oppdatering av arealressurskartet AR5 Gårdskart og arealressurskartet AR5 for Nord-Odal kommune 2012/ / Nord-Odal kommune m.fl. Tilbud fra Netlife Research Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Netlife Research, Martin Vikesland AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Nærøy kommune 2006/ / Statens kartverk Steinkjer To the Norwegian Ministy of the Environment - Declaration of Commitment Diverse søknader (se egen saksmappe NFR) 2011/ / Scan Team Side: 15 av 29

16 Tilbud Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Reaktor, Caroline Arnfinsen Seim 16_oppdatert regnskapsskjema januar 2012.xlsx Tildeling Geovekst for Sør-Trøndelag 2007/ / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Gaute Arnekleiv Rapportering Geovekst Kontantmidler 2012 Tildeling Geovekst for Aust-Agder 2007/ / Fylkesmannen i Aust-Agder, Petter tklev Ny arealressursbrosjyre fra Skog og landskap Arealressurskart 2012/ / Landbruks- og matdepartementet m.fl. Side: 16 av 29

17 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for Aurskog-Høland kommune 2008/ / Statens kartverk Oslo Rapportering og foreløpig søknad om kontantmidler Tildeling Geovekst for Hedmark 2007/ /2012 Fylkesmannen i Hedmark, Roar kjær Ferdigstilling av AR5 Sandøy kommune DMK og Gårdskart for Sandøy kommune (Tidligere sak 05/5/61 WebSak) 2006/ / Sandøy kommune m.fl. AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Åsnes kommune 2011/ / Statens kartverk Hamar Side: 17 av 29

18 Rasekoding og raseandeler i Sauekontrollen Raselag 2010/ / Anna Rehnberg AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for Tingvoll kommune (Tidligere sak 05/5/jrb/61 WebSak) 2007/ / Statens kartverk Molde AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Sør-Aurdal kommune 2009/ / Statens kartverk Hamar ønsker hjelp av systemarkitekt Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Morecom, Rein Otto Skauen Side: 18 av 29

19 Søknad Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ / Nordgen Søknad fra Snøballfilm Planter - Prosjektstøtte 2010/ / Snøballfilm Film AS, Pål Karlsen Søknad og CV - Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon - st. ref. ( ) - ***** ***** Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Tilg.kode A Hjemmel: Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Rapport om bærekraftig skogbruk - næring og miljø Statsbudsjettet / /2012 Landbruks- og matdepartementet Side: 19 av 29

20 Endring av priser på avtale Databriller og synsundersøkelser til ansatte 2006/ / Krogh Optikk Konkurransegrunnlag - Bedriftshelsetjenester Anskaffelse - Bedriftshelsetjeneste / / Doffin Signert avtaledokument - Bedriftshelsetjenester Anskaffelse - Bedriftshelsetjeneste / / Follo Bedriftshelsetjeneste Valg av ansattes respresentant til Styret Styret for Norsk institutt for skog og landskap 2006/ / Landbruks- og matdepartementet Side: 20 av 29

21 Svarbrev, søknad mottatt - Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Tilg.kode A Hjemmel: Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Søknadsskjema - Kartlegging og bevaring av gamle stauder Planter - Prosjektstøtte 2010/ /2012 NTN Vitenskapsmuseet nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 Tilg.kode P2 Hjemmel: Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 NAV Ås Signert avtale - The Nordic saproxylic database Videreutvikling av databasen The Nordic saproxylic database - Prosjekt / /2012 Artsdatabanken m.fl. Side: 21 av 29

22 Signert bistandsavtale - Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Asplan Viak nternet AS Høring - tredning om særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter Høringer / /2012 Justisdepartementet, Lovavdelingen Oppfølgingspunkter etter møte Statistikkproduksjon 2008/ / Miljøverndepartementet v/mari Olea Lie SV: Hovedtariffoppgjøret ber om innspill Forhandlinger etter hovedtariffavtalen 2009/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Side: 22 av 29

23 Diverse eposter vedr. tilbud på priser på vannprøver Diverse laboratorietjenester / analyser mm. 2008/ /2012 NNA v/dr. Per Arild Aarrestad Søknadsskjema - Registrering av askeskuddsjuke på ask (Fraxinus excelsior) i Norge Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Skog og landskap Søknadsskjema - tvikling av et arboret i Tromsø Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Bioforsk Nord Holt Søknadsskjema - tvalg av norske trær til grøntanlegg og revegetering Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ /2012 nstitutt for plante- og miljøvitenskap, MB Side: 23 av 29

24 Søknadskjema - midler 2012 til villeple - Malus sylvestris Villeple i Norge 2011/ /2012 Agder naturmuseum og botaniske hage Søknadsskjema - nnsamling av norsk hassel til bruk i foredlingsprogram om støtte til genressursprosjekter på skogtrær Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ / Skog og landskap Kvittering for rapporteringsperiode - Kvartal Egenmeldt sykefravær 2010/ / Statistisk sentralbyrå Rapport over aktiviteter i Bioenergy Promotion i perioden 2011 (prosjekt nr ) og anmodning om utbetaling av restbeløp E Baltic Sea Region Programme "Bioenergy Promotion" (337036) 2009/ / OED Side: 24 av 29

25 E Baltic Sea Region Programme Søknad om fullfinansiering E Baltic Sea Region Programme "Bioenergy Promotion" (337036) 2009/ / Olje- og energidepartementet Søknadsskjema - Phytophthora trugar norsk bøk (Fagus sylvatica) Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ /2012 Bioforsk Plantehelse Prosjekt ncreasing wood deliveries and environmental quality - Vedr. ny sluttdato NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ / Norges forskningsråd Ny representant til referansegruppe for T-prosjektet Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ /2012 Bondelaget v/arild Bustnes Side: 25 av 29

26 Ny representant til referansegruppe for T-prosjektet Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ /2012 Mina Mjærum Johansen Referansegruppe - ny versjon Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ /2012 Småbrukarlaget v/john Petter Gardsbruk.no og Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Revitalisering av referansegruppen for prosjektet Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ /2012 Statens landbruksforvaltning m.fl. Side: 26 av 29

27 Sluttrapport og økonomisk rapport - Genecar (Centre for Advanceed Research in Forest Genetics and Tree Breeding) SNS CAR Avansert nordisk forskernettverk for skogstrærnes genetikk og planteforedling GENECAR Pr.nr (Modulink 05/ ) 2007/ /2012 Krtrine Hahn Kristensen Timesatser Norsk institutt for skog og landskap 2012 Statsbudsjettet / /2012 Norges forskningsråd Timesatser Norsk institutt for skog og landskap 2012 Statsbudsjettet / /2012 Norges forskningsråd SV: Timesatser Norsk institutt for skog og landskap 2012 Statsbudsjettet / / Norges forskningsråd Side: 27 av 29

28 Bekreftelse bokført mellomværende Statsbudsjettet / /2012 Landbruks- og matdepartementet Oversikt over statens aksjer og andeler Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet SV: Aksjer 2011 Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet Søknad og CV - Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon - st. ref. ( ) - ***** ***** Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Tilg.kode A Hjemmel: Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Side: 28 av 29

29 Svarbrev, søknad mottatt - Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Ledig engasjement med arbeidsfelt innen ressursundersøkelser og kartproduksjon Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Tilg.kode A Hjemmel: Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Side: 29 av 29

Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** *****

Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2013-13.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2013 Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** *****

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 09.02.2010 Svarbrev, søknad mottatt - GS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st.

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.

Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 12.03.2012-16.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 20.03.2012 Personalmappe - Koesling, Matthias - Tingvoll U 2010/475-8

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.

Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 08.08.2011-12.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 16.08.2011 Avtale om konsulentoppdrag mellom Kildesli sjøsamiske

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken.

Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. æ Foto: Hans Olav H. Egge. Norges lengste lindeallé på Hoel gård, på Nes på Hedmarken. 1 Innledning... 3 Genetiske ressurser... 3 Oppfølging av internasjonale forpliktelser... 3 Norsk genressurssenter

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A

Journaldato: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JNP - Journalenhet Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2015-28.2.2015, Journalenhet: JN - Journalenhet Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 02.03.2015 Feltrapport 2012 - Timing geochemical signature

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer