Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Referansegruppe - MS - Norskog - jan 08.pdf Referansegruppe for evaluering av MS-prosessen 2008/ / Norskog Oppdragsrapport 19/2011 Skogtilstanden i verneområder og vurderinger av mulighetene for intensivert overvåking gjennom Landsskogtakseringen Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Avlevering av publikasjoner - Rapport 13/2011 Status og utvikling i jordbrukets kulturlandskap Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Meddelelse om kontraktstildeling i åpen anbudskonkurranse om tre varebiler Anskaffelse - 3 stk varebiler innen kjøretøygruppe N1 2012/ / Follo Autoco AS Side: 1 av 19

2 Avlevering av publikasjoner, Rapport Barkvalitet i Nobeledelgarn Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Midlertidig arbeidsavtale 2012 Pensjonistavtaler 2007/ / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Tilbudsforespørsel - utarbeidelse av faggrunnlag og forskrift for råtetvebladmose i Norge nvitasjon til anbudsrunder 2010/ / Fylkesmannen i Oppland Vedr. din oppsigelse Personalmappe / / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 Side: 2 av 19

3 Vedr. varsling om jordsmonnkartlegging i Sveio fra 2. til 25. mai 2012 Jordsmonnkartlegging 2006/ / Sveio kommune Bevilgningsbrev Prosjekt: Verdisettning av Nordens grønne kulturarv Planter - Prosjektstøtte 2010/ / Norden - Nordisk Ministerråd Forespørsel interaksjonsdesign/design Kart i RMP 2012/ / Making waves Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe / / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 NAV Ås Side: 3 av 19

4 Forespørsel interaksjonsdesign/design Kart i RMP 2012/ / Bekk Consulting AS Oppfordring til bruk av standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag Norges forskningsråd (NFR) - diverse programmer (organisasjon) 2008/ / Landbruks- og matdepartementet Forespørsel interaksjonsdesign/design Kart i RMP 2012/ / Netlife research Kjell Morten VS: Forespørsel interaksjonsdesign/design Kart i RMP 2012/ / Bekk Consulting AS, Frithjof Fredriksen Side: 4 av 19

5 Bruk av informasjons- kommunikasjonsteknologi (KT) i staten - undersøkelse Bruk av informasjons- kommunikasjonsteknologi (KT) i staten 2007/ / Statistisk sentralbyrå VS: Kopi av 18_oppdatert regnskapsskjema.xlsx Tildeling Geovekst for Nordland 2007/ / Statens kartverk, Bodø, Finn Ørnes Regulering av leieavtale Regionkontor Nord-Norge 2010/ / Bioforsk Nord, Holt Prosjektavtale mellom Bioforsk og Skog og landskap, Artsprosjektet 2011-ref.nr 46-11, prosjektnr Mapping and barcoding of pseudofungi in Norway, including Svalbard - Prosjektnr / / Bioforsk Side: 5 av 19

6 Høring - NO 2012:9 Energiutredningen -verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø Høringer / / Olje og energidepartement tlysning - WebCruiter annonse Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Norsk institutt for skog og landskap Avtale mellom Kystskogbruket og Skog og landskap om videreføring av "Hovedplan skogsveier" aktivitet produksjon av rapporter Prosjekt Hovedplan skogsveier 2010/ /2012 Helge Kårstad Rundskriv om krav om sjekksummer ved overføring av arkivuttrekk til Riksarkivet Arkiv - Korrespondanse med Riksarkivet 2008/ / Riksarkivet Side: 6 av 19

7 Oppfordring til å inngi tilbud på høytrykksutstyr til syredekomponering av jord-, plante og treprøver Anskaffelse - Høytrykksutstyr for dekomponering til laboratoriet 2011/ /2012 Matriks AS, Forskningsparken m.fl. Meddelelse om kontraktstildeling i åpen anbudskonkurranse om håndholdt datamaskin Anskaffelse - Datalagringsenheter 2011/ / BarCom Labelling Meddelelse om kontraktstildeling i åpen anbudskonkurranse om håndholdt datamaskin Anskaffelse - Datalagringsenheter 2011/ / RFD-huset AS Kvittering for innbetaling til ECPGR - Contribution of Norway for 2012 ECPGR ( European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources ) 2010/ / Bioversity nternational Side: 7 av 19

8 Biotechnology in agriculture and aquaculture - effects of intellectual property rights in the food production chain Søknader til Norges forskningsråd / / Norges forskningsråd Agreement of Cooperation Prosjekt: LANS: Ash dieback in Norway - causes, impact and control NFR-prosjekt: /E40 Prosjekt / / Centre of Forest Research CFOR-NA Søknad import furufrø til Kontrollutvalget for frøforsyning - svar fra Kontrollutvalget for frøforsyning i skogbruket Kontrollutvalget for frøforsyning / import av skogfrø / Skogfrøverket 2007/ / Glommen Skog VS: Rapportering - brukerundersøkelser Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet Side: 8 av 19

9 Rapportering - brukerundersøkelser Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet QA/QC rapport LLCF - Klimagassregnskapet 2012 Klimasenteret - KLF - Posjketnr.: / / Klima- og forurensningsdirektoratet AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for Steigen kommune 2006/ /2012 Statens kartverk, Bodø AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Hemsedal kommune (Ref. WebSak 05/16/61 og 05/82/63) 2011/ /2012 Statens kartverk, Oslo Side: 9 av 19

10 Oppdatering vedr etablering av genressursreservater for trær 2010 Genressurser - Skogtrær 2010/ / Fylkesmannen v/miljøvernavdelingen i alle fylker AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Sula kommune 2010/ /2012 Statens kartverk, Molde Tilbudsforespørsel - kartlegging av slåttemark i Hadeland og Sør-Aurdal nvitasjon til anbudsrunder 2010/ / Fylkesmannen i Oppland AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og Gårdskart for Hå kommune 2011/ /2012 Statens kartverk, Stavanger Side: 10 av 19

11 Rapport 7/12 - Vegetasjon og beite i beiteområdet til Atnelien Hamnelag Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ /2012 Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana AR5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og gårdskart for Time kommune 2011/ /2012 Statens kartverk, Stavanger m.fl. Signert samarbeidsavtale om bruk av D-porten Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Direktoratet for forvaltning og KT Offentlig elektronisk postjournal OEP - nnkalling til samarbeidsforum - Vår 2012 og invitasjon til opplæring av ny versjon Offentlighet i Staten 2007/ /2012 Landbruks- og matdepartementet Side: 11 av 19

12 nformasjon: Digital kopiering og utskriving på vegne av DSS og Kopinor Kopieringsundersøkelse 2011/2012 i statsadministrasjonen, Stortinget og domstolene 2012/ /2012 psos MM Oversendelse av undertegnet konsortieavtale Ecological effects of expanding nitrogen-fixing species in vulnerable ecosystems Prosjekt / / Bioforsk Avtaledokument for Fo-prosjekt - NFR-prosjektnr /E40 Ecological effects of expanding nitrogen-fixing species in vulnerable ecosystems Prosjekt / / Bioforsk Kontrakt til signering - TOV søknad Otterstadstølen naturreservat Otterstadstølen naturreservat 2012/ / Direktoratet for naturforvaltning Side: 12 av 19

13 Frafall av forhåndsvarsel om sanksjon ved manglende oppfølging av sykmeldt arbeidstaker Personalmappe / / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 NAV Vedr. Mangelfull sluttrapport "Måling av brystomfang / mankhøgde på kyr av vest. raudkollrasen" 2010 Genressurser Husdyr 2010/ / Laget for Vestlandsk Raudkolle Søknad og CV - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge - st. ref. ( ) - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Tidsbegrenset arbeidsavtale Tidsbegrenset arbeidsavtaler - Landsskogtakseringen / / P2 Off.l. 13 jf fvl, 13 1 ledd, 25 José Luis Barreiro Tomé Side: 13 av 19

14 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) AR5 og Gårdskarkart for Snåsa kommune 2012/ /2012 Statens kartverk, Steinkjer Dilli padhaya - Renhold R Manpower - Oppdrag renhold R9 2006/ / Shraddha Khatiwada - Renhold R Manpower - Oppdrag renhold R9 2006/ / AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Namsos kommune 2010/ /2012 Statens kartverk, Steinkjer Side: 14 av 19

15 Jeanette Johansen - Renhold R Manpower - Oppdrag renhold R9 2006/ / Tony Garcia - Renhold R Manpower - Oppdrag renhold R9 2006/ / Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Khatiwasa Shraddha - Renhold Manpower - Oppdrag renhold H8 2006/ / Side: 15 av 19

16 Oppdatering av arealressurskartet AR5 Gårdskart og DMK for Ørskog kommune 2008/ /2012 Ørskog kommune, Landbruksetaten Vivian Bårli Svendsen Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Vivian Bårli Svendsen Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Vivian Bårli Svendsen Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Side: 16 av 19

17 Vivian Bårli Svendsen Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Hilde rene Sveen Alegria Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Talat Montazami Mollaei Roghieh Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Vivian Bårli Svendsen Manpower - Oppdrag kantine R9 2006/ / Side: 17 av 19

18 Søknad og CV - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge - st. ref. ( ) - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Søknad og CV - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge - st. ref. ( ) - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Side: 18 av 19

19 Søknad og CV - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge - st. ref. ( ) - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Svarbrev, søknad mottatt - Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Ny og spennende stilling ved Regionkontor Midt-Norge Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 Side: 19 av 19

Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** *****

Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2013-13.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2013 Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** *****

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 09.02.2010 Svarbrev, søknad mottatt - GS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st.

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.

Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.8.2013-30.8.2013, Journalenhet: plh, loa, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 05.09.2013 Søknad om midler til prosjektet "Biokull - Vurdering

Detaljer

Offentlig journal. Endringer utført av leietaker. Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/345-6 1696/2012

Offentlig journal. Endringer utført av leietaker. Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken 2011/345-6 1696/2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012-27.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.06.2012 nnhold: Endringer utført av leietaker Trondheimsklinikken, North Bridge, eiendomsforvaltning Trondheimsklinikken

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Offentlig journal. VS: Rød skogfrue 2009. Rød skogfrue (Prosjekt 137136 ) 2009/90-1 912/2009 03.04.2009 04.10.2011

Offentlig journal. VS: Rød skogfrue 2009. Rød skogfrue (Prosjekt 137136 ) 2009/90-1 912/2009 03.04.2009 04.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2011-9.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.10.2011 VS: Rød skogfrue 2009 Rød skogfrue (Prosjekt 137136 ) 2009/90-1 912/2009 03.04.2009 Åsmund Tysse,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.

Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 01.09.2014-07.09.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.09.2014 Regulering av leiepris utleieboliger 2014 Leiekontrakt

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.

Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.04.2015-04.05.2015, Journalenhet: jor, loa, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.05.2015 Kopi av søknad - covalcrop - Collaborative

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.

Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 06.04.2015-12.04.2015, Journalenhet: loa, sva, jor, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 13.04.2015 Oversender CV Personalmappe - Marte Sverdrup

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.

Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.08.2011-19.08.2011, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 23.08.2011 Anskaffelse av digital vekt for veiiing av prøver

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** *****

Offentlig journal. Sluttattest. Personal ***** ***** ***** 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 30.04.2013. Beregningsplan Leikanger. Personal ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.4.2013-5.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Sluttattest ersonal 2011/252-11 1351/2013 25.03.2013 Beregningsplan Leikanger ersonal 2012/170-5

Detaljer