Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J, Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig terreng (Taubaneprosjektet) - Prosjektnr / / Fylkesmannen i Rogaland m.fl. Statsbudsjett forslag til store satsinger Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet DMK og Gårdskart for Flå kommune 2009/ / Statens kartverk, Oslo DMK og Gårdskart for Nes kommune ( Buskerud ) 2009/ / Statens kartverk, Oslo Side: 1 av 27

2 Hurum - Gårdskart - Oddbjørn Hagen 2008/ / Statens kartverk, Oslo DMK og Gårdskart for Ringebu kommune 2007/ / Statens kartverk, Hamar Midlertidig arbeidsavtale til Personalmappe / / R5 frå kontinuerleg ajourhald til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og gårdskart for Tokke kommune 2009/ / Statens kartverk, Skien Side: 2 av 27

3 DMK og Gårdskart for Marker kommune 2006/ / Statens kartverk, Oslo Signert avtale om utredningsoppdrag - grilus anxius tredning vedrørende grilus anxius - Prosjektnr / / Vitenskapskomiteen for mattrygghet Rømskog DMK og Gårdskart for Rømskog kommune 2006/ / Statens kartverk, Oslo nnfrielse av tilsagn for 2012 Prosjekt: LNS: sh dieback in Norway - causes, impact and control NFR-prosjekt: /E40 Prosjekt / / Norges forskningsråd Side: 3 av 27

4 Gårdskart og DMK for Bardu kommune (Tidligere sak 05/17/61 WebSak) 2007/ / Statens kartverk, Tromsø nntak fra dialogmøte 2 i regi av NV Oppfølging av sykmeldte / / NV Ås Rapport om skoghelse og skogskadeovervåkning med anbefaling om aktuelle tiltak Skogovervåking Prosjektnr (OPS - Modulink 92/00069 arkiv ) 2006/ / Statens landbruksforvaltning Midlertidig arbeidsavtale fra til Pensjonistavtaler 2007/ / Side: 4 av 27

5 Prosjket Hogst eller vern Prosjekt: Hogst eller vern - hva gir høyst karbonbinding - tviklilngsfondet - Prosjekt / / nstitutt for plante- og miljøvitenskap Søknad og CV - Rådgiver HMS - st. ref. ( ) - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Søknad og CV - rkivleder / informasjonsmedarbeider - st. ref. ( ) - rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Søknad og CV - Rådgiver HMS - st. ref. ( ) - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Side: 5 av 27

6 Søknad og CV - rkivleder / informasjonsmedarbeider - st. ref. ( ) - rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Søknad og CV - Rådgiver HMS - st. ref. ( ) - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Søknad og CV - Rådgiver HMS - st. ref. ( ) - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Søknad og CV - rkivleder / informasjonsmedarbeider - st. ref. ( ) - rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Side: 6 av 27

7 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Svarbrev, søknad mottatt - rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Svarbrev, søknad mottatt - rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Side: 7 av 27

8 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref Rådgiver HMS Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Svarbrev, søknad mottatt - rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref rkivleder / informasjonsmedarbeider Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / DMK og gårdskart for Bærum kommune 2009/ / Statens kartverk, Oslo Side: 8 av 27

9 Tidsbegrenset arbeidsavtale Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Linda Lien Oversendelse av endringer til kontrakt NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ / Norges forskningsråd Gårdskart og DMK for verøy kommune 2007/ / Statens kartverk, Molde Oppdatering av arealressurskartet R5 Gårdskart og arealressurskartet R5 for Eidskog kommune 2012/ / Eidskog kommune Landbruksetaten Side: 9 av 27

10 Sluttrapport vedrørende bestilling av oppdrag - "utarbeide forslag til et overvåkingsprogram for kulturmiljø" Forslag til et overvåkingsprogram for kulturmiljø / / Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning Tidsbegrenset arbeidsavtale Personalmappe / / Erik Sørensen rbeidsavtale Personalmappe / / Malgorzata Buszco-Briggs Fjernarbeidsavtale fra til Personalmappe / / Side: 10 av 27

11 Videresending av CD - CD94 flyoppgave Bildetaper og bildedisker 2006/ / Nasjonal sikkerhetsmyndighet m.fl. Forlengelse av avtale (Software Maintenance greement no 10056) Fotoware - Fotoarkivet (Tidligere sak 04/444/053 WebSak) 2006/ / FotoWare S vlevering av publikasjoner - Rapport 22/2011 Halm som biobrensel vlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonabibliotekavdelingen i Rana Oversendelse av Omløpsbilder - Oppg , 13970, 13989, 13990, og BNO08039 Omløpsfotografering - Norge i bilder - Prosjekt nr / / Statens kartverk Land Side: 11 av 27

12 Offentlig søkerliste T leder Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Norsk institutt for skog og landskap Tilbud på stilling T leder Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Kenneth Osenbroch Søknad og CV Personalmappe / / Tilbud på stilling Personalmappe / /2012 Side: 12 av 27

13 rbeidsavtale Personalmappe / /2012 Skademelding ved personskade Diverse 2012/ / Statens pensjonskasse Melding om yrkesskade påført under arbeid Diverse 2012/ / NV Oversendelse av endringer til kontrakt - signert NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ /2012 Norges forskningsråd Side: 13 av 27

14 Søknad om utsettelse av Fo prosjekt NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ / Statens landbruksforvaltning, seksjon skog og kulturlandskap Endringer i administrasjon / prosjektledelse NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ / Norges forskningsråd, Divisjon for innovasjon vlevering av publikasjoner - Rapport 20/11 Jordsmonnstatistikk ust-gder og Vest-gder vlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana vlevering av diverse publikasjoner vlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Side: 14 av 27

15 Program for møte 2. desember 2011 Samarbeid med forskningsinstitusjonene på Campus Ås 2011/ / niversitetet for miljø- og biovitenskap v/ragnhild Solheim rbeidsavtale Personalmappe / / R5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og arealressurskartet R5 for Forsand kommune 2011/ / Statens kartverk Stavanger DMK og Gårdskart for Strand kommune (Tidligere sak 05/10/61 WebSak) 2006/ / Statens kartverk Stavanger Side: 15 av 27

16 Gårdskart og DMK for Gloppen kommune (Tidligere sak 05/8/61 WebSak) 2006/ / Statens kartverk Bergen DMK og Gårdskart for Stor-Elvdal kommune 2008/ / Statens kartverk Hamar DMK og Gårdskart for Åmot kommune 2008/ / Statens kartverk Hamar Gårdskart og arealressurskartet R5 for Lindås kommune 2011/ / Statens kartverk Bergen Side: 16 av 27

17 R5 fra kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og gårdskart for Hyllestad kommune 2006/ / Statens kartverk Bergen R5 fra kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og R5 for Enebakk kommune 2011/ / Statens kartverk Oslo R5 fra kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Jølster kommune 2009/ / Statens kartverk Bergen vlevering av publikasjoner - Rapport 6/10 vlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Side: 17 av 27

18 tsending av informasjonsbrev om markarbeid på inn- og utmark Datafangst biomangfold Prosjektnr Q fugleregistreringer (tidligere sak 04/220/52 WebSak) 2007/ / Karmøy kommune, Landbrukskontoret m.fl. vtale til signering vedr. idereutvikling av databasen The Nordic saproxylic database Videreutvikling av databasen The Nordic saproxylic database 2012/ /2012 rtsdatabanken Tidsbegrenset arbeidsavtale - Rolf. Skjefstad Tidsbegrenset arbeidsavtale - Prosjekt / / Rolf. Skjefstad Tilbud om stilling Personalmappe / / Side: 18 av 27

19 Søknad om CV Personalmappe / / vlevering av publikasjoner Rapport 15/11, 16/11 og Forskning 1/11 vlevering av publikasjoner fra Skog og landskap 2006/ / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Gårdskart og arealressurskartet R5 for Lillesand kommune 2011/ / Statens kartverk, Kristiansand DMK og Gårdskart for Måsøy kommune 2009/ / Statens kartverk, Vadsø Side: 19 av 27

20 DMK og Gårdskart for Froland kommune 2010/ / Statens kartverk, Kristiansand Gårdskart og DMK for Birkenes kommune 2009/ /2012 Statens kartverk, Kristiansand R5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for Voss kommune 2009/ / Statens kartverk, Bergen DMK og Gårdskart for Vestvågøy kommune (Tidligere sak 04/8/61 WebSak) 2007/ / Statens kartverk, Bodø Side: 20 av 27

21 rendal kommune 2012/ / Statens kartverk, Kristiansand Økonomisk støtte til prosjekt "Foryngelse, bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Froland 2008" Foryngelse, bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Froland 2008 (prosjekt / ) 2008/ / Skogbrand Forsikringsselskap Gårdskart og DMK for Rennebu kommune 2007/ / Statens kartverk, Trondheim Økonomisk støtte til prosjekt "Foryngelse, bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Froland 2008" Foryngelse, bonitetsendring og driftstekniske erfaringer etter skogbrannen i Froland 2008 (prosjekt / ) 2008/ / Skogbrand Forsikringselskap Side: 21 av 27

22 Gårdskart og arealressurskartet R5 for Høylandet kommune 2012/ /2012 Statens kartverk, Steinkjer R5 frå kontinuerlie ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Fusa kommune 2008/ /2012 Statens kartverk, Bergen Vedr. ordre på utførelse av midlertidig arbeid nskaffelse - Vikar på T-drift 2011/ / Temp-Team S, avd. T &Telecom Samarbeidsavtale for bemanningstjenester inngått mellom Manpower og Skog og landskap Bemanningstjenester 2009/ / Manpower S Side: 22 av 27

23 Ny kartkatalog over alle kart og kartlag produsert av Skog og landskap Norge digitalt (Tidligere sak 04/362/016 WebSak) 2006/ / Statens kartverk DMK og Gårdskart for Nannestad kommune (Tidligere sak 05/9/61 WebSak) 2006/ / Statens kartverk Oslo Gårdskart og DMK for Klæbu kommune 2007/ / Statens kartverk Trondheim Oppdatering av arealressurskartet R5 DMK og Gårdskart for Løten kommune (Tidligere sak 05/7/61 WebSak) 2006/ / Løten kommune m.fl. Side: 23 av 27

24 Oppdatering av arealressurskartet R5 Gårdskart og arealressurskartet R5 for Midtre Gauldal kommune 2012/ / Midtre Gauldal kommune m.fl. Oppdatering av arealressurskartet R5 Gårdskart og arealressurskartet R5 for Stjørdal kommune 2012/ / Stjørdal kommune m.fl. Søknad og CV - vdelingsingeniør Landsskogtakseringen - st. ref. ( ) - vdelingsingeniør Landsskogtakseringen Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 R5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for lstein kommune 2008/ / Statens kartverk Molde Side: 24 av 27

25 R5 frå kontinuerleg ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Nes kommune 2006/ / Statens kartverk Oslo Lønn ifm konstituering til avd.dir Personalmappe / / Vedr din lønn ifm konstitueringen som avd.dir Personalmappe / / Oppfølgingsplan Oppfølging av sykmeldte Marianne Skolmo 2012/ / Nav Ås Side: 25 av 27

26 Leieavtale på leie av bolig Personalmappe / / Eva Kramvik Svarbrev, søknad mottatt - vdelingsingeniør Landsskogtakseringen Norsk institutt for skog og landskap - st. ref vdelingsingeniør Landsskogtakseringen Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2012 Bekreftelse vedrørende opphold på Kleivstua 7-8. juni 2011 Kleivstua 2011/ / Kleivstua S vtale - Elektroniske håndbøker nskaffelse - Nettbasert løsning for ledere personal, HMS arbeid og avviksregistrering 2011/ / nfotjenester S Side: 26 av 27

27 Søknad og CV - vdelingsingeniør Landsskogtakseringen - st. ref. ( ) - vdelingsingeniør Landsskogtakseringen Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Svarbrev, søknad mottatt - vdelingsingeniør Landsskogtakseringen Norsk institutt for skog og landskap - st. ref vdelingsingeniør Landsskogtakseringen Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / Side: 27 av 27

Framtidig behov for landbruksakademikere

Framtidig behov for landbruksakademikere Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad Rapport 6-2009 Landbrukets Utredningskontor Framtidig behov for landbruksakademikere Margaret Eide Hillestad ISSN 0803-0324 Rapport 6-2009

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03.

Offentlig journal. Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1. Diverse bekreftelser i landbruket 2011/1867-11 9424/2012 06.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2012, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.03.2012 Konsesjonstakst for gnr/bnr 79/2,12, 1/2 av 79/1 Diverse bekreftelser i landbruket

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/00856-18 Vedtak om mobiltelefon - personlig telefon - Personalmappe - Organisasjonsavdeling Dok. dato: 08.08.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011.

Journaldato: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.04.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.4.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.04.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe ***** *****

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n

Journaldato: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - UiAs saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.9.2014-5.10.2014, Arkivdel: SAK - ias saksarkiv, Status: j,a, Dokumenttype: i,u,x,n 10.10.2014 Angående vurdering av søker Tilsetting i ledig fast stilling

Detaljer

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12.

Offentlig journal. Innhenting av opplysninger. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2012/798-8 22375/2013 KK/TKL 31.12.2013 20.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.12.2013 nnhenting av opplysninger Pasientsak 2012/798-8 22375/2013 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Offentlig journal. Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter. Pasient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2014 Vedr. klage på manglende oppfyllelse av pasient- og brukerrettigheter sient - ***** ***** ***** 2014/2115-2 14242/2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11

3E0119 - Åpen. i Norge. rapport 3B0325. Videreføring av. Forfattere Tore Kvande (SINTEF) SINTEF Byggforsk 2012-01-11 - Åpen Rapport Klima- og sårbarhetsanalyse for bygninger i Norge Videreføring av rapport 3B0325 Forfattere Tore Kvande (SINTEF) Anders-Johan Almås (NTNU/SINTEF/Multiconsult) Harold McInnes og Hans Olav

Detaljer

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.

Journaldato: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.11.2011-31.12.2011, Journalenhet: JN - Journal Norsk olarinstitutt, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 29.06.2012 rotokoll fra møte 6/2010 i Tilsettingsrådet

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 11/08282-10 Innkalling av Lions Alocolmetre - Års-service av instrumenter - Års-service av instrumenter - Lions Alocolmetre - VWR International AS Med.teknisk seksjon

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05.

Offentlig journal. Kopi av journal - ***** ***** ***** ***** ***** - Innsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 18.05.2010 27.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.05.2010 Kopi av journal - - nnsyn i journal/erklæring 2010/1050-3 7345/2010 Mottaker Oddrun nstebø Bruland Oppnemning

Detaljer

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald

Regionalstatistikk 1/99. ark. Innhald Januarfebruar Noregs offisielle statistikk Regionalstatistikk 1/99 ark Innhald NMI Tuene 03.04 Økonomisk sosialhjelp WWI emne 06.03 Registrerte heilt arbeidslause og personar på arbeidsmarknadstiltak,

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03-20.03 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2009 Varsel om revisjon av flysikrings- og flyværtjenesten ved Svalbard lufthavn, Longyear Revisjon av

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal

Sørlandet sykehus HF - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 11/03723-21 Egenerklæring - kontroll av tuberkulose og MRSA - Personalmappe - Smittevernenheten Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel: Personalarkiv tgående internt produsert, 11/03857-10

Detaljer

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015.

Journaldato: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 24.06.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.15, Journalenhet: sen, jprs, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 01.07.2015 Samhandlingsavvik til Kåfjord kommune fra Blodbanken

Detaljer

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331.

Dok.dato: 05.11.2014. Klassering: 251. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.11.2014. Klassering: 432. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 331. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1125907&jp_... Side 1 av 29 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03.

Offentlig journal. Tenestebevis ***** ***** ***** ***** - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-PERS/ANWI4130 05.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.3.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 05.03.2013 Tenestebevis - Arbeidsforhold 2013/1650-1 6052/2013 26.02.2013 HR-ERS/ANW4130 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Detaljer

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS

Årsrapport 2014. Foto: Gerardo Poblete, KS Foto: Gerardo Poblete, KS årsrapport 2014 FORORD Prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving» har siden starten i 2007 og frem til den 31.12.14 fått med 242 kommuner som deltakere. Åtte av disse er ressurskommuner

Detaljer