Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. ( ) - ***** ***** *****

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** *****"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Rapport etter arbeidsplassvurdering hos Claire Groenik Personalmappe - ***** ***** 2012/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Follo BHT Rapport etter arbeidsplassvurdering hos Frode Bentzen Personalmappe - ***** ***** 2006/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Follo BHT Side: 1 av 24

2 Rapport etter arbeidsplassvurdering hos Henrik Forsberg Mathiesen Personalmappe - ***** ***** ***** 2011/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Follo BHT Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. ( ) - ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / / A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Søknad om overføring av mertid Personalmappe - ***** ***** ***** P2 2007/ /2013 Offl. 23 første ledd Jan Erik Jacobsen Side: 2 av 24

3 Søknad om forlengelse av prosjekt Fo-prosjekt "Opplæring av taubanemannskap ved bruk av Owren 400 Min"i - Prosjektnr / / tviklingsfondet for skogbruk v/torgunn Sollid Avtale om coaching Personalmappe - ***** ***** ***** 2006/ / P2 Offl. 13 første ledd jf. fvl. 13 første ledd nr. 1 Laila Stange Åpningsbalanse pr ny versjon Betalingsformidlings- og kontoholdtjenester for staten - rammeavtaler og tilleggsavtaler 2006/ / Landbruks- og matdepartementet SV: Åpningsbalanse pr ny versjon Betalingsformidlings- og kontoholdtjenester for staten - rammeavtaler og tilleggsavtaler 2006/ / Landbruks- og matdepartementet Side: 3 av 24

4 Nytt innovasjonssenter - økonomiske konsekvenser nnovasjonssenter Campus ÅS 2010/ / Landbruks- og matdepartementet VS: Måling av metanutslepp fra råtnende ved Prosjekt - Måling av metanutslepp fra råtnende granved 2012/ / Statens landbruksforvaltning, tviklingsfondet m.fl. Aksept - Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden 1994Rødlistearter og dødved Prosjekt: Vedboende rødlistearter og utvikling av mengden død ved siden / / Statens landbruksforvaltning, tviklingsfondet Tilskuddsbrev - Bærekraftig skogplanteforedling Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ / Skogfrøverket v/arne Steffenrem Side: 4 av 24

5 Tilbaketrekking av prosjekttilskudd "Bærekraftig skogplanteforedling" Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ / Skogfrøverket v/arne Steffenrem m.fl. Anmodning om utbetaling "tvalg av norske trær til grøntanlegg og revegetering" Skogtrær - Prosjektstøtte 2010/ / niversitetet for miljø- og biovitenskap Høringsbrev - Ekstern gjennomgang av Plitiets sikkerhetstjeneste PST - Rapport fra Traavikutvalget Høring - Ekstern gjennomgang av Politiets sikkerhetstjeneste - Rapport fra Traavikutvalget 2013/ / Landbruks- og matdepartementet NOTAT - innretning av skogskadeovervåking: Overvåkingsprogram for skogskader (OPS) Skogovervåking Prosjektnr (OPS - Modulink 92/00069 arkiv ) 2006/ / Landbruks- og matdepartementet Side: 5 av 24

6 Resultater fra Overvåkingsprogram for skogskader i 2011 Skogovervåking Prosjektnr (OPS - Modulink 92/00069 arkiv ) 2006/ / Landbruks- og matdepartementet Bevilgning - Tysk-norsk forskningssamaarbeid i 2012/2013 Søknader til Norges forskningsråd / / Norges forskningsråd Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. ( ) - ***** ***** Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2013 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Svarbrev, søknad mottatt - Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2013 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Side: 6 av 24

7 Avslagsbrev 4 - stilling trukket tilbake - Renholdsleder Norsk institutt for skog og landskap - st. ref ***** ***** ***** ***** Renholdsleder Norsk institutt for skog og landskap - st. ref / /2013 A Off.l. 13,fvl 13 1.ledd og Off.l. 25 ***** Anmodning om opphør av hogst og andre inngrep i overvåkingsflater i skog NTERREG prosjektet Pasvik-programmet - miljøovervåking Prosjekt (Modulink 04/00053 arkiv 445) 2006/ / Finnmarkseiendommen Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/ /2013 Fylkesmannen i Østfold v/geodataleder Tildeling Geovekst for Oslo og Akershus 2007/ /2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/geodataleder Side: 7 av 24

8 Tildeling Geovekst for Hedmark 2007/ /2013 Fylkesmannen i Hedmark v/geodataleder Tildeling Geovekst for Oppland 2007/ /2013 Fylkesmannen i Oppland v/geodataleder Tildeling Geovekst for Buskerud 2007/ /2013 Fylkesmannen i Buskerud v/geodataleder Tildeling Geovekst for Vestfold 2007/ /2013 Fylkesmannen i Vestfold v/geodataleder Side: 8 av 24

9 Tildeling Geovekst for Telemark 2007/ /2013 Fylkesmannen i Telemark v/geodataleder Tildeling Geovekst for Aust-Agder 2007/ /2013 Fylkesmannen i Aust-Agder v/geodataleder Oppdatering av arealressurskartet AR5 DMK og Gårdskart for Molde kommune 2009/ / Molde kommune, Landbruksetaten Tildeling Geovekst for Vest-Agder 2007/ /2013 Fylkesmannen i Vest-Agder v/geodataleder Side: 9 av 24

10 Tildeling Geovekst for Rogaland 2007/ /2013 Fylkesmannen i Rogaland v/geodataleder Tildeling Geovekst for Sogn og Fjordane 2007/ /2013 Fylkesmannen i Sogn og fjordane v/geodataleder Tildeling Geovekst for Møre og Romsdal 2007/ /2013 Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/geodataleder Oppdatering av arealressurskartet AR5 DMK og Gårdskart for Nedre Eiker (Tidligere sak 05/16/61 WebSak) 2007/ / Nedre Eiker kommune, Landbruksetaten Side: 10 av 24

11 Tildeling Geovekst for Sør-Trøndelag 2007/ /2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/geodataleder Tildeling Geovekst for Nord-Trøndelag 2007/ /2013 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag v/geodataleder Tildeling Geovekst for Nordland 2007/ /2013 Fylkesmannen i Nordland v/geodataleder Tildeling Geovekst for Troms 2007/ /2013 Fylkesmannen i Troms v/geodataleder Side: 11 av 24

12 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/ /2013 Fylkesmannen i Finnmark v/geodataleder Tildeling Geovekst for Hordaland fylke 2007/ /2013 Fylkesmannen i Hordaland v/geodataleder Grunnlag for prioritering av områder for nydyrking Prosjekt Grunnlag for prioritering av omrpder for nydyrking - Prosjektnr / /2013 Bioforsk v/arne Grønlund m.fl. 09/51 Referat fra møte i referansegruppa for Gårdskart på nternett mandag 5/11 Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Bondelaget v/mina Mjarum Johansen m.fl. Side: 12 av 24

13 NOTAT - Grunnlag for beregninger av gårdskart DMK og Gårdskart for Hjartdal kommune 2007/ /2013 Advokatfullmektig Katrine Lillerud nvitasjon til møte i referansegruppa for Gårdskart på nternett tors 1/11 kl 09 evnt. man 5/11 kl. 14 Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Bondelaget, Mina Mjarum Johansen m.fl. Testing av ny funksjonalitet og nye kartlag i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Sarpsborg kommune, Stein Erik Knive Testing av ny funksjonalitet og nye kartlag i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Sør-Fron kommune, Ragnhild Sperstad Side: 13 av 24

14 Testing av ny funksjonalitet og nye kartlag i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / nnherred-samkommune, Ailin Wigelius Avtale - pgrouting for Cent OS 6.3 Support - "Traveling Salesperson functionality" and "Driving Distance functionality" 2013/ / Devrim GÜNDÜZ Testing av ny funksjonalitet og nye kartlag i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Lier kommune, Anne Bjørg Rian Nye Gårdskart på nternett lanseres onsdag 20 juni Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Enivest, Martin Kleppe m.fl. Side: 14 av 24

15 09/51 Referat fra møte i referansegruppa for Nye Gårdskart på nternett 24/4 Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Bonde og Småbrukarlaget, Martin Kleppe m.fl. 09/51 Bakgrunnsinformasjon og saksliste før møte i Referansegruppa for nye gårdskart på nternett tirsdag 24 april kl på Ås Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Bonde- og småbrukarlaget, Martin Kleppe m.fl. 09/51 Møte i Referansegruppen satt til 24 april 2012 Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Bonde-og småbrukarlaget, Martin Kleppe m.fl. 09/51 Referat Styringsgruppemøte Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Jostein Frydenlund m.fl. Side: 15 av 24

16 09/51 Problemer med bruk av samarbeidsportalen CRM: Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Direktoratet for forvaltning og KT Tildeling av grunnbevilgning for ncreasing wood deliveries and environmetal quality NFR /30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - tviklingsfondet 2008/ / Norges forskningsråd Egenmeldt sykefravær 4. kvartal Regionkontor Midt-Norge Egenmeldt sykefravær 2010/ / Statistisk sentralbyrå Egenmeldt sykefravær 4. kvartal Ås Egenmeldt sykefravær 2010/ / Statistisk sentralbyrå Side: 16 av 24

17 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal Regionkontor Tromsø Egenmeldt sykefravær 2010/ / Statistisk sentralbyrå Foreløpig prosjektrapport - Kartlegging og bevaring av gamle stauder: Delprosjekt om høstasters-slekta Planter - Prosjektstøtte 2010/ / NTN Vitenskapsmuseet Foreløpig prosjektrapport - NRF Roseregistrering Planter - Prosjektstøtte 2010/ / Norsk Roseforening Foreløpig prosjektrapport - Karkterisering og evaluering av rotekte plommesortar Planter - Prosjektstøtte 2010/ / Njøs næringsutvikling Side: 17 av 24

18 Tildeling av grunnbevilgning for 2013 og rapport for bruk av grunnbevilgningen i 2012 NFR /30 Landscape Change - Prosjektnr / / Norges forskningsråd Re: Request for selected E BioBio data and assurance on data sharing ndicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio /100 Eu-refnr. FP Prosjektnr / / BERS, Cledwyn Building Re: Request for data ndicators for biodiversity in organic/low-input farming systems - BioBio /100 Eu-refnr. FP Prosjektnr / / Peter Dennis, BERS, Cledwyn Building Signert avtale - Distribusjonsavtale for Geovekst-data Avtaler vedrørende distribusjon av Geovekstdata (Tidligere sak 04/9/hin/72 WebSak) 2006/ /2013 Viken Skog SA Side: 18 av 24

19 Signert - Endringer til kontrakt - LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control Prosjekt: LAND: Ash dieback in Norway - causes, impact and control NFR-prosjekt: /E40 Prosjekt Askeskuddsjuke og genetisk variasjon hos ask 2011/ / Norges forskningsråd Sluttrapport - Bonitering i eldre fjellskog av gran NFRprosjekt /99 - Bonitering av fjellskog av gran ( Prosjektnr ) 2010/ /2013 tviklingsfondet for Skogbruket Leieavtale - Oddvar Skre Regionkontor Bergen 2006/ / Oddvar Skre Signert avtale om Fo-prosjekt PLEOT Prosjekt PLEOT, Miljøriktig trebeskyttelse med pulserende likestrøms elektro-osmose teknologi 2010/ / KL Ofl. 13, fvl. 13. og ofl. 26 Miljøteknologi AS Side: 19 av 24

20 Kopi av søknad til nnovasjon Norge - PLEOT Prosjekt PLEOT, Miljøriktig trebeskyttelse med pulserende likestrøms elektro-osmose teknologi 2010/ /2013 KL Ofl. 13, fvl. 13. og ofl. 26 Miljøteknologi AS Ferdigstilling av AR5 for Vang Gårdskart og DMK for Vang kommune 2007/ / Vang kommune, landbruksetaten Oversendelse av kontrakt til signering "Askesmelteanalyser, bruk av askesmeltemikroskop" NFR /10: Solid biofuels from Forest - Fuel Specification and Quality Assurance, Dr.gr.stip. ( ) 2009/ / SNTEF Energi AS AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) DMK og Gårdskart for Evenes kommune (Tidligere sak 04/8/61 WebSak) 2006/ / Statens kartverk, Bodø Side: 20 av 24

21 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Gårdskart og DMK for Flakstad kommune 2008/ / Statens kartverk, Bodø AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Hurum - Gårdskart - Oddbjørn Hagen 2008/ / Statens kartverk, Oslo 09/51 Forbedringer i Gårdskart på nternett, 17/12-12 Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Fylkesmannen i Østfold, landbruksavd. m.fl. 09/51 Forbedringer i Gårdskart på nternett, 17/12-12 Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Fylkesmannen i Oslo og Akershus Side: 21 av 24

22 09/51 VS: Skog og landskap - Gårdskart på nternett trenger pålogging via D-porten Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Direktoratet for forvaltning og KT 09/51 VS: D-porten og Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / ngvild Nystuen 09/51 VS: Seminar om ntegrering av D-porten i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Norconsult 09/51 VS: Seminar om ntegrering av D-porten i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Acando Side: 22 av 24

23 09/51 VS: Seminar om ntegrering av D-porten i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Visma 09/51 VS: [Consulting] Seminar om ntegrering av D-porten i Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Redpill Linpro AS 09/51 VS: D-porten og Gårdskart på nternett Gårdskart på nternett (Tidligere sak 05/28/63 WebSak) 2009/ / Morecom VS: Foreløpig: Tildeling Geovekst for Sør-Trøndelag 2007/ /2013 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, fylkesskogmester Side: 23 av 24

24 Oversendelse av kontrakt - Tilstand, utvikling og produksjon på hogstflater i granplantefelt som ikke gjenplantes i kystskogbruket NFRprosjekt /99 - Tilstand, utvikling og produksjon på hogstflater i granplantefelt som ikke gjenplantes i kystskogbruket - ( ) 2010/ / Norges forskningsråd Side: 24 av 24

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.

Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.02.2012-24.02.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.02.2012 Samarbeidsplan 2012 Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Offentlig journal. VS: Rød skogfrue 2009. Rød skogfrue (Prosjekt 137136 ) 2009/90-1 912/2009 03.04.2009 04.10.2011

Offentlig journal. VS: Rød skogfrue 2009. Rød skogfrue (Prosjekt 137136 ) 2009/90-1 912/2009 03.04.2009 04.10.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.10.2011-9.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.10.2011 VS: Rød skogfrue 2009 Rød skogfrue (Prosjekt 137136 ) 2009/90-1 912/2009 03.04.2009 Åsmund Tysse,

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03-20.03 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2009 Varsel om revisjon av flysikrings- og flyværtjenesten ved Svalbard lufthavn, Longyear Revisjon av

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer):

SAKNOR 647.9. Avs./mot: Navn Jourenhet: Saksbehandler (enhet/initialer): Journal Seleksjon: Journaldato: 05.01.2015-11.01.2015, Journalenhet: loa, jor, sva, plh, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 14.01.2015 Bekreftelse på gjennomføring

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.

Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 23.06.2014-29.06.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 30.06.2014 Fornyet forespørsel om tilbud på drikkevannsløsning

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.

Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 29.08.2011-02.09.2011, Journalenhet: LOA,JOR,PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 09.09.2011 OEP - Bioforsk - jf brev fra Difi av 06.04.11 Lansering

Detaljer

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.

Journaldato: 25.10.2012, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype: I,U,X,N, Status: J - Journalført. Dok.dato: 04.10.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: FBJ - FB journalenhet, Dokumenttype:,,X,N, Status: J - Journalført 13.11.2012 2455234 - Skjold - fornyelse befalsmesse - 450536 generalentreprise

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.02.2012-04.03.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/113-1 Sakstittel Dok.dato 27.02.2012 Personalmappe ***

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.

Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 25.11.2013-01.12.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.12.2013 Retur av signert kontrakt Normalavlinger i

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05.

Offentlig journal. VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17. Fristbrudd, Ventetider og kvalitetsindikatorer - 2011 2011/170-51 2575/2011 06.05.2011 02.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.5.2011, Dokumenttype:,U,N, Status: J,A 06.05.2011 nnhold: VS: Ukentlig oversikt.xls-uke 17 2011/170-51 2575/2011 nnhold: rapporter fra HNT-uke 17 2011/170-52

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02.

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015-8.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015 nnkalling til DF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer