Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Svar på høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon Høring - Styrende dokument for standardiseringsarbeidet innen geografisk informasjon 2013/ / Statens kartverk Avlevering Rapport Jordsmonnstatistikk Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap / / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Avlevering av rapport SAT-SKOG Avlevering av publikasjoner fra Skog og landskap / / Nasjonalbibliotekavdelingen i Rana Ferdigstilling AR5 for Horten kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Horten kommune 2013/ / Horten kommune, landbruksetaten Side: 1 av 17

2 AR5 fra kontinuerlig ajourhold er lastet til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Vega kommune 2013/ / Statens kartverk, Bodø Ferdigstilling AR5 for Lom kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Lom kommune 2013/ / Lom kommune, landbruksetat AR5 frå kontinuerlie ajourhald er lasta til Statens kartverk sin nasjonale base (QMS) Kontinuerlig ajourhold av AR5 for Stord kommune 2013/ / Statens kartverk, Bergen Rapport Velg Skog Q1-13 Skoglauget - Velg Skog / / Bente E. Løvenskiold Side: 2 av 17

3 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Hallgeir Bergland Tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / /2013 Hallgeir Bergland Tidsbegrenset arbeidsavtale - Espen Zahlin Tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / /2013 Espen Zahlin Bruk KT i staten 2013, RA-0536 Bruk av nformasjons- og kommunikasjonsteknologi i staten - KT 2013/ /2013 Statistisk sentralbyrå Tidsbegrenset arbeidsavtale - Landsskog - Maxim Galashevskiy Personalmappe - Maxim Galashevskiy 2011/ /2013 Maxim Galashevskiy Side: 3 av 17

4 Tidsbegrenset arbeidsavtale - Tormod Stav Tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / /2013 Tormod Stav Oversendelse av kontrakt til signering Prosjekt: Sustainable utilization of forest resources in Norway - NFR-prosjekt 22539/E / / Norges forskningsråd Frivillig vern av skog på Gislefoss i Audnedal kommune - høring av verneplan Høring - Frivillig vern av skog på Gislefoss i Audnedal kommune - høring av verneplan 2013/ /2013 Fylkesmannen i Vest-Agder Snustjernkoia - leieavtale til signering Skogsfugl - Prosjektnr (tidligere prosjektnr ) 2006/ /2013 Statskog SF Side: 4 av 17

5 Nordisk Baltisk workshop - Bekreftelse Genressursutvalget for kulturplanter 2010/ / Nordic Council of Ministers Søknad om innførsel av genmateriale - Deutch Evern - jordbær Håndtering av plantemateriale 2011/ /2013 Mattilsynet Tidsbegrenset arbeidsavtale - Gesine Jiménez Martinez Tidsbegrensede arbeidsavtaler - seksjon Landskap 2013/ / Gesine Jiménez Martinez Oppsigelse av avtale om - utleie - av Hege D. Næsje Kuregisteret - korrespondanse 2011/ / Norsk Landbruksmuseum Side: 5 av 17

6 Behandling av prosjektsøknad - bevaring og bruk av gamle kornarter og -sorter Planter - Prosjektstøtte / /2013 Norsk landbruksrådgiving Østafjells Behandling av prosjektsøknad - Bevaring ved bruk - gamle rosesorter arter som er motstandsdyktige mot sykdom Planter - Prosjektstøtte / /2013 Det norske hageselskap Behandling av prosjektsøknad - Norske klosterplanter Planter - Prosjektstøtte / /2013 Agder naturmuseum og botaniske hage Behandling av prosjektsøknad - Kryofrisk Planter - Prosjektstøtte / /2013 Bioforsk Plantehelse Side: 6 av 17

7 Behandling av prosjektsøknad - Karakterisering og evaluering av rotekte plommer og prosjektet Rensing av mandatsorter i eple ved varmeterapi Planter - Prosjektstøtte / /2013 Njøs næringsutvikling AS Behandling av prosjektsøknad - Økt kunnsakp om nordiske byggsorters tilpasning til marginale klimaforhold - tviding av det genetiske mangfoldet i havre - Klonsamling - gamle hageroser samlet på Østlandet Planter - Prosjektstøtte / /2013 nstitutt for plante- og miljøvitenskap, MB Høringssvar til forskrift om miljøtilskudd til jordbruket i Nordland Høringer - Genressurssenteret 2011/ /2013 Fylkesmannen i Nordland Letter of Agreement - Signert avtale ERFP ( European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources ) 2010/ / Federal Office for Agriculture and Food m.fl. Side: 7 av 17

8 tlysning av prosjektmidler innen bevaring og bærekraftig bruk av bevaringsverdige husdyrraser Husdyr - Prosjektstøtte til eksterne aktører / / niversitetet for miljø- og biovitenskap m.fl. Angående deltager i Genressursutvalget- ny person fra Mattilsynet Genressursutvalgene 2011/ / Landbruks- og matdepartementet Støttebrev - NordGen konferanse i København desemeber 2013 Generelle hendvendelser 2012/ / NordGen Støtteerklæring til søknad om forprosjektet - utvikling av avlsverdier og DNA-baserte metoder i hundeavl Generelle hendvendelser 2012/ / Geninova AS Side: 8 av 17

9 Bestilling elektroniske kjørebøker Elektroniske kjørebøker 2013/ / Zeekit AS Tilbud og informasjon og priser Autozeek og mobilezeek Elektroniske kjørebøker 2013/ / Zeekit Reisestipend fra NordGen Skog NordGen Skog 2013/ / Glommen skog v/are Nordgaard Vedrørende tilskudd - Grants from NordGen Forest NordGen Skog 2013/ / Metla v/tiina Ylioja Side: 9 av 17

10 Vedrørende tilskudd - Grants from NordGen Forest NordGen Skog 2013/ / LN v/cecilia Malmqvist tbetalinger til NordGen stipend NordGen Skog 2013/ / NordGen Høringsuttalelse - Forslag til forskrift om uttak og utnytting av genetisk materiale - Bioprospekteringsforskriften Høringer - Genressurssenteret 2011/ / Fiskeri og kystdepartementet m.fl. Søknad om støtte til Fo-prosjektet - Vegetasjonsundersøkelser i Granneset i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana i Nordland Vegetasjonsundersøkelser i Granneset i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana i Nordland 2013/ / Direktoratet for naturforvaltning Side: 10 av 17

11 Bekreftelse på mottatt søknad Vegetasjonsundersøkelser i Granneset i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark i Rana i Nordland 2013/ / Direktoratet for naturforvaltning Vedrørende søknad om ny frist for rapportering av nøkkeltall for 2012 NF Step - nøkkeltall/årsrapportering 2007/ / NF Step nnspill til høring om årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter Høring: Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter 2013/ /2013 Landbruks- og matdepartementet Besvarelse av Nøkkeltall for 2012 NF Step - nøkkeltall/årsrapportering 2007/ / NF Step v/kristoffer Rørstad Side: 11 av 17

12 nvitasjon til konkurranse samt ny kravspec og et tilbudsskjema Anbudskonkurranse - Multifunksjonsmaskiner 2013/ / Konica Minolta B S Norway AS nvitasjon til konkurranse samt ny kravspec og et tilbudsskjema Anbudskonkurranse - Multifunksjonsmaskiner 2013/ / Pitney Bowes Norge AS nvitasjon til konkurranse samt ny kravspec og et tilbudsskjema Anbudskonkurranse - Multifunksjonsmaskiner 2013/ / mento Norge AS nvitasjon til konkurranse samt ny kravspec og et tilbudsskjema Anbudskonkurranse - Multifunksjonsmaskiner 2013/ / nventum-kontor AS Side: 12 av 17

13 nstituttgjennomgangen - oppfølging av rapporten om regional struktur Gjennomgang av LMDsine forskningsinstitusjonar og grenseflater mellom desse og forvaltninga 2010/ / Landbruks- og matdepartementet Søknadsfrist for høyere utdanning - Bachelor i Skogfag Skoglauget - Velg Skog / /2013 NHO Mat og Landbruk TLBD FOR RAMMEAVTALE PÅ MLTFNKSJONSMASKNER FRA PTNEY BOWES Anbudskonkurranse - Multifunksjonsmaskiner 2013/ /2013 Pitney Bowes Norge AS Kvittering for mottatt søknad - Nye EA 43 - Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains Prosjekt - Nye EA 43 - Mobilizing Sustainable Bioenergy Supply Chains 2013/ /2013 Norges forskningsråd Side: 13 av 17

14 Referat fra Landbruks- og matdepartementets styringsmøte med Norsk institutt for skog og landskap Styringsmøte mellom Skog og landskap og LMD fra / /2013 Landbruks- og matdepartementet Skogutdanningen styrkes med gjeninnføring av Forstkandidaten ved MB (pressemelding) Skoglauget - Velg Skog / /2013 NHO Mat og landbruk Forslag om bedre utnyttelse av ressursene på Hoxmark forsøksgård Hoxmark Søndre - Forslag om avtale på Hoxmark forsøksgård 2013/ / Øistein Kvarme Særrapport 2012 og plan 2013 for aktiviteter ved Skog og landskap, kompetansesenteret for skogbruksplanlegging Statsbudsjettet / / Landbruks- og matdepartementet Side: 14 av 17

15 Arbeidsplassvurdering - behov for stol Personalmappe - nger S. Fløistad Tilg.kode P2 2010/ /2013 Hjemmel: Offl. 23 første ledd Follo BHT tdanning og yrkespraksis Halgeir Bergland Tidsbegrenset arbeidsavtale - Feltarbeidere - Landsskogtakseringen / / Halgeir Bergland Refusjonskrav - Arbeidspraksis ordinær Arbeidspraksis - Rober Banfi 2013/ / NAV tiltak Akershus m.fl. nnvilget søknad - uten omsorgspermisjon 20% Personalmappe - Kjetil Damsberg Fadnes 2006/ / Kjetil Fadnes Side: 15 av 17

16 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Henrik Forsberg Mathiesen Tilg.kode P2 2011/ /2013 Hjemmel: Offl. 23 første ledd Henrik Forsberg Mathiesen ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Henrik Forsberg Mathiesen Tilg.kode P2 2011/ /2013 Hjemmel: Offl. 23 første ledd Henrik Forsberg Mathiesen ***** ***** ***** Personalmappe - Anders Møyner Eid Hohle Tilg.kode P2 2008/ /2013 Hjemmel: Offl. 23 første ledd Anders Møyner Eid Hohle Retningslinjer for bruk av PC - Signert Personalmappe - Jørgen Hole X 2013/ / Side: 16 av 17

17 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personalmappe - Anders Møyner Eid Hohle Tilg.kode P2 2008/ /2013 Hjemmel: Offl. 23 første ledd Anders Møyner Eid Hohle Side: 17 av 17

Dok.dato: 05.03.2013. Dok.dato: 26.02.2013

Dok.dato: 05.03.2013. Dok.dato: 26.02.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.4.2013-28.4.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.04.2013 nnkalling til styremøte nr 1-2013 Styret for Skog og landskap 2013 2013/75-2 983/2013 05.03.2013

Detaljer

Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01.

Offentlig journal. Referansegruppe - MIS - Norskog - jan 08.pdf. Referansegruppe for evaluering av MIS-prosessen 2008/1-2 104/2008 04.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2012-29.4.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.05.2012 Referansegruppe - MS - Norskog - jan 08.pdf Referansegruppe for evaluering av MS-prosessen 2008/1-2

Detaljer

NFR-186912/I30: Increasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - Utviklingsfondet. Dok.dato: 18.12.2007. Dok.

NFR-186912/I30: Increasing wood deliveries and enviromental quality (325921) (Green-wood) - Utviklingsfondet. Dok.dato: 18.12.2007. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.2.2012-12.2.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.02.2012 Notat i forbindelse med søknad NFR-186912/30: ncreasing wood deliveries and enviromental quality

Detaljer

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007

Dok.dato: 22.06.2007. Dok.dato: 29.06.2007 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.2.2013-17.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.02.2013 Registrering av Domenenavn Domenenavn 2006/431-11 1514/2007 22.06.2007 ninett Egenerklæring 'skogskader.no'

Detaljer

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02.

Offentlig journal. Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog. Satellittovervåking av skog 2015/99-1 549/2015 19.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2015-10.5.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 11.05.2015 Signert kommersialiseringsavtale - Satellittovervåking av skog Satellittovervåking av skog 2015/99-1

Detaljer

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013

Offentlig journal. Partneropplysninger GNK KRYOVIR. Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 04.09.2013 11.10.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.10.2013-13.10.2013, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 14.10.2013 Partneropplysninger GNK KRYOVR Planter - Prosjektstøtte 2013 2013/43-49 3094/2013 11.10.2013

Detaljer

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04.

Offentlig journal. SV: INSPIRE-monitorering_2014_S. INSPIRE - EU direktiv - Utveksling av geografisk miljøinformasjon 2010/107-7 1226/2014 29.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.1.2015-18.1.2015, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 19.01.2015 SV: NSPRE-monitorering_2014_S NSPRE - E direktiv - tveksling av geografisk miljøinformasjon

Detaljer

Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** *****

Offentlig journal. Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2013-13.1.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.01.2013 Søknad og CV - Prosjektøkonom - st. ref. (1641008477) - ***** ***** ***** Prosjektøkonom Norsk

Detaljer

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling

Offentlig journal. Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012-22.1.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 23.01.2012 Taubaneprosjekt i Kystfylkene - anmodning om utbetaling Kystskogbruket - taubaner og vanskelig

Detaljer

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06.

Offentlig journal. Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser. Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4 508/2013 08.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.2.2013-10.2.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.02.2013 Sluttrapport - Kundestyrte tømmerleveranser Kundestyrte tømmerleveranser - Prosjekt 327091 2006/436-4

Detaljer

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret

Offentlig journal. New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address. LMD og Genressurssenteret Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 24.02.2014 New National Focal Point for Forest Genetic Resources for Norway - update of e-mail address

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11.

Offentlig journal. VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design. Nytt Internett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6 746/2006 14.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.10.2012-7.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 08.10.2012 VS: Kort hva vi avtalte i dag ang plan for grafisk design Nytt nternett - Prosjektnr. 938025 2006/352-6

Detaljer

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran

Offentlig journal. Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.12.2011-18.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.12.2011 Anmodning om utbetaling - Bonitering i fjellskog av gran NFRprosjekt 201164/99 - Bonitering

Detaljer

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** *****

Svarbrev, søknad mottatt - GIS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 570911651 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 07.02.2010, Dokumenttype:,, Status: J, 09.02.2010 Svarbrev, søknad mottatt - GS spesialist: Landskapsanalyse Norsk institutt for skog og landskap - st.

Detaljer

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8

Offentlig journal. Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.8.2011-7.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.08.2011 Skog og landskap ber om tilbud på hovedrengjøring i Raveien 9 og Høgskoleveien 8 Anskaffelse - Hovedrengjøring

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Sak 71/14 Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 10 Onsdag 24. mars 2013 kl 1230 til 1730 / Scandic Vulkan hotell, Oslo. Ragnar Eltun (møteleder),

Detaljer

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7

Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Tittel: Dato/Sted: Til stede: Referent: Genressursutvalg for Kulturplanter Godkjent møtebok nr 7 Onsdag 9. oktober 2013 kl 1000 til 1600 / Radisson Blue Hotell, Longyearbyen Ragnar Eltun (møteleder), Petter

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.

Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.03.2014-23.03.2014, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 26.03.2014 Tilbud på minikonkurranse Kartlegging av naturtyper

Detaljer

Offentlig journal. Arealbarometer for Grong. Periodisk ajourhold av AR5 for Grong kommune 2013/694-6 2135/2014 06.08.2014 22.08.

Offentlig journal. Arealbarometer for Grong. Periodisk ajourhold av AR5 for Grong kommune 2013/694-6 2135/2014 06.08.2014 22.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.8.2014-24.8.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 03.09.2014 Arealbarometer for Grong Periodisk ajourhold av AR5 for Grong kommune 2013/694-6 2135/2014

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.

Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.01.2015-01.02.2015, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.02.2015 Framdriftsrapport til NFR for perioden 01.06.2014-30.11.2014,

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.

Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.11.2014-23.11.2014, Journalenhet: jor, sva, loa, plh, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 04.12.2014 Signert - Green Industry Innovation Romania

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.

Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 08.05.2012 Søknad - Produksjon av rips og solbær i nordlig klima

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.

Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 21.10.2013-27.10.2013, Journalenhet: loa, plh, jor, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.10.2013 Følgebrev rapportering 3.tertial 2012/plan

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.

Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 15.10.2012-21.10.2012, Journalenhet: LOA, JOR, PLH, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 22.10.2012 Husleie Barnehagen Hundre Leieavtale Barnehagen

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.

Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 19.03.2012-23.03.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 27.03.2012 Personaldokument Personalmappe - Døving, Aksel Kjetil

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.

Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 27.10.2014-02.11.2014, Journalenhet: loa, jor, plh, sva, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 10.11.2014 Søknad om støtte til konferanse JPI-kulturarv

Detaljer

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.

Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.01.2012-20.01.2012, Journalenhet: LOA,PLH,JOR, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.01.2012 E-post søknad om midler for 2012 - SKOLEHAGE Tingvoll

Detaljer