PMC Servi Group. Solution Provider of Power Motion Control. 100 years. Power Motion Control since 1912

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PMC Servi Group. Solution Provider of Power Motion Control. 100 years. Power Motion Control since 1912"

Transkript

1 PMC Servi Group Solution Provider of Power Motion Control 100 years Power Motion Control since

2 PMC Group Norge eies av det svenske selskapet PMC Group som er Nordens ledende leverandør av totalløsninger innen fagområdet PMC Power, Motion, Control. PMC Group s spisskompetanse er hydraulikk, elektromekanikk, smøresystemer og pneumatikk. Gruppen utvikler, produserer og selger både systemer og komponenter. Våre kunder finnes hovedsakelig innenfor områdene energi, offshore og marine, mobile systemer og industri. PMC Group er et globalt konsern med virksomheter 12 land, og i 2011 omsatte konsernet for ca SEK 3,1 milliarder. PMC Group Norway is owned by the Swedish company PMC Group, the Nordic Region s leading supplier of total solutions in the field of PMC Power, Motion, Control. PMC Group s spearhead areas of know-how are hydraulics, electromechanics, lubrication systems and pneumatics. The PMC Group develops, manufactures and sells both systems and components. Our customers are to be found mainly in the areas of Energy, Offshore & Marine, Industrial and Mobile Systems. PMC Group is a globally oriented corporation and operates in 12 countries. In 2011 the turnover was apporx. SEK 3,1 billions. 2

3 Innhold Content OM OSS ABOUT US page 4 HYDRAULIKK - DESIGN OG PRODUKSJON HYDRAULIC DESIGN AND MANUFACUTRING page 6 HYDRAULIKK - SERVICE, REPARASJON OG TESTSENTER HYDRAULIC SERVICE, REPAIR AND TEST CENTER page 7 HYDRAULIKK - KOMPONENTER HYDRAULIC COMPONENTS page 8 HYDRAULIKK - KOMPAKTAGGREGATER HYDRAULIC COMPACT AGGREGATES page 12 HYDRAULIKK - VENTILBLOKKPRODUKSJON HYDRAULIC VALVE BLOCK PRODUCTION page 14 HYDRAULIKK - SYLINDERPRODUKSJON HYDRAULIC CYLINDER PRODUCTION page 16 ELEKTROMEKANIKK ELECTROMECHANICS page 19 PNEUMATIKK PNEUMATICS page 20 VAKUUM VACUUM page 24 GLIDELAGRE PLAIN BEARINGS page 26 VINDUSVISKERSYSTEMER WINDOW WIPER SYSTEMS page 28 PRODUKTER FOR BYGG OG ANLEGG PRODUCTS FOR THE CONSTRUCTION INDUSTRY page 30 VIBRATORER FOR INDUSTRIEN VIBRATORS FOR INDUSTRY page 31 3

4 PMC tett på kunden PMC close to the customer RISSA ULSTEINVIK TRONDHEIM BERGEN KONGSBERG SKI TØNSBERG STAVANGER KRISTIANSAND PMC i Norge har 9 avdelinger. Hovedkontoret ligger i Ski. Du kan nå alle våre kontorer ved å ringe eller sende mail til Etter kl kan vi treffes på 24t-tlf: PMC in Norway has 9 branches. The main office is situated in Ski. You can reach all our locations by ringing or sending to After you can reach us on 24h-phone: PMC GROUP NORWAY AS PMC SERVI AS Ski, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim PMC SERVI TECHNICS AS Ulsteinvik PMC CYLINDERSERVICE AS Rissa PMC HYDRANOR AS Kongsberg Power Motion Control Systems and Components Hydraulic cylinder and accumulator production Hydraulic valves and valve block production 4

5 100 års erfaring med Power Motion Control 100 years experience with Power Motion Control Historie / History 1912 Ingeniørforretningen Atlas (etablert av - / established by Sophus Berendsen) 1988 Sjong Hydraulikk (overtagelse / acquicition) 1989 Vickers (overtagelse / acquicition) 1991 Servi Hydraulikk (overtagelse / acquicition) 1991 Atlas Servi Hydraulikk (navnbytte / change of name) 1992 Hydratek (overtagelse / acquicition) 1996 Berendsen PMC (navnbytte / change of name) 2000 Servi Motion Control AS (ny eier, navnbytte / new owner, change of name) 2000 Servi Technics AS (nytt datterselskap / new subsidiary) 2002 Cylinderservice AS (overtagelse / acquicition) 2005 Hydronic AS (overtagelse / acquicition) 2008 Hydrapower AS (overtagelse / acquicition) 2009 PMC Servi (navnbytte / change of name) 2012 Hydranor AS (overtagelse / acquicition) PMC har lang erfaring innen salg og distribusjon av hydraulikk, pneumatikk, glidelagre og elektromekanikk. I tillegg leverer vi et bredt spekter av andre industriprodukter. Vi leverer komponenter og kundetilpassede systemløsninger til norsk industri, og vår største kundegruppe er innenfor marine og offshore. Foruten et komplett program kvalitetsprodukter, har PMC Servi høyt kvalifiserte medarbeidere som vil gi deg råd og veiledning til beste for din bedrift. PMC has years of experience within sales and distribution of hydraulics, pneumatics, sliding bearings and electromechanics. We serve Norwegian industry, with particular emphasis on the marine and offshore sectors. We deliver a large range of industrial components, together with customized system solutions, to our customers nationwide. Our highly-qualified and experienced staff is there to provide advice and guidance to help you optimise your operations. 5

6 Hydraulikk - design og produksjon Hydraulic design and manufacturing Våre medarbeidere er blant de fremste i landet på produkt og applikasjonskunnskap. Dette, kombinert med agenturer på produkter av topp kvalitet, gjør at vi kan designe og produsere optimale løsninger basert på kundespesifikasjoner, både ut i fra tekniske og kommersielle hensyn. Ved hjelp av vårt produktprogram løser vi mange oppgaver ved bruk av standardkomponenter. På denne måten kan vi i mange tilfeller spare kunden for dyre spesialløsninger. I de tilfeller der spesialdesign allikevel er påkrevet, påtar vi oss gjerne oppgaven. PMC er Norges største produsent av hydrauliske systemer, inkludert styresystemer, og har produksjonsfasiliteter i Trondheim, Ski, Kongsberg, Ulsteinvik, Stavanger og Kristiansand. Our tecnologially skilled, cross trained employe- es have a high degree of product and application knowledge. This expertise combined with a wide range of high quality products makes us able to design and manufacture the best solutions based on customer specifications - with regard to both technical and commercial aspects. Due to our extensive product range and experience, we can meet most requirements cost-effectively by using standard components. When special design is necessary, we have the knowledge and experience to provide bespoke components and systems. PMC is the leading manufacturer of hydraulic systems in Norway, with production facilities in Trondheim, Ski, Kongsberg, Ulsteinvik, Stavanger and Kristiansand. Vårt kvalitetssikringssystem sørger for pålitelige leveranser inkludert tegninger og sluttdokumentasjon. 6

7 Hydraulikk - service, reparasjon og testsenter Hydraulic service, repair and test center PMC Test Center. Max flow: 1800 l/min Max trykk/pressure: 350 bar. Innenfor drift og vedlikehold påtar vi oss både enkeltoppdrag og servicekontrakter. Vi utfører feilsøking, montasje, service og vedlikehold på automasjons- og hydraulisk utstyr inkludert mekanisk utstyr. Vi kan også overta driftsansvaret med garantert tilgjengelighet. Service, reparasjons- og testsenter PMC er sertifisert av ledende hydraulikk-produsenter som Kawasaki, Eaton Vickers, Hawe og Moog. PMC utfører reparasjoner på vegne av disse, og i tillegg utfører vi reparasjoner på komponenter av de fleste kjente fabrikater. Våre kunder krever mer enn bare en reparasjon. Med PMC Testsenter kan vi verifisere og dokumentere funksjon og ytelse på reparerte pumper, ventiler og motorer, og vi kjører fullskala tester på utstyret. Testsenteret gjør oss i stand til å kvalitetssikre at reparerte komponenter og sammensatte blokkløsninger innfrir våre kunders forventninger. Vi har serviceavdelinger i Ski, Kristiansand, Stavanger, Ulsteinvik, Trondheim og Rissa. Vi er tilgjengelige 24 timer i døgnet på In our service- and maintenance department we take on single tasks and/or more comprehensive service contracts. We provide trouble shooting, mounting, service and maintenance on automation and hydraulic equipment, including mechanical equipment. PMC s repair and test center Leading manufacturers including Kawasaki, Eaton/ Vickers, Hawe and Moog awarded certification to PMC to undertake repairs on behalf of these. In addition we can repair products from other suppliers. Our customers demand more than just a repair. Using the PMC Test Center means we can verify and document repaired pumps, valves and motor performance, as well as undertaking full-scale block solution testing. The Test Center enables us to quality-assure repaired components and complex block solutions to match our customer s requirements. You can reach us at any time on our 24 h service tel

8 Hydraulikk - komponenter, roterende utstyr Hydraulic components, rotating equipment Pumper Vinge-, stempel (aksial og radial) og tannhjulspumper. Fast eller variabelt fortrengningsvolum fra 1 til 1000 cm 3 /omdr. Trykk opp til 700 bar. Leverer også håndpumper med eller uten tank. Transmisjonspumper/-motorer for lukkede systemer Aksialstempelenheter med et stort utvalg av kontrollmuligheter. Trykk opp til 420 bar. Enkel- og tandemutførelse. Fra 20 til 1000 cm 3 /omdr. Motorer Aksial stempel-, radial stempel, tannhjul, gerotor- og geroler-motor. Med fast eller variabelt fortrengningsvolum fra 1 til cm 3 / omdr. Trykk opp til 400 bar. Leverer også vriaktuatorer. Pumps Vane, piston (axial and radial) and gear pumps. Fixed or variable displacement from 1 to 1000 cm 3 /rev. Pressure up to 700 bar. Hand pumps can also be delivered with or without tank. Closed-circuit pumps and motors Wide range with different control options. Pressure up to 420 bar. Single and tandem versions available. From 20 to 1000 cm 3 /rev. Motors Axial piston, radial piston, gear, gerotor and geroler motors. With fixed or variable displacement from 1 to cm 3 /rev. Pressure up to 400 bar. Rotary actuators can also be delivered. Suppliers: Eaton-Vickers-Hydrokraft Hawe, Bucher, Atos, Moog, Kawasaki, Marzocchi, Linde Suppliers: Eaton - Vickers - Hydrokraft, Linde Suppliers: Eaton - Vickers Hydrokraft, Kawasaki, HKS, Bucher, Marzocchi, Düsterloh, Hawe, Sunfab, Linde 8

9 Hydraulikk - komponenter, ventiler Hydraulic components, valves Ventiler Sleide- og patronventiler. Oljemengder opp til liter/min. Trykk opp til 400 bar. Manuell, hydraulisk eller elektrisk betjening. Evt. ex-utførelse. Kan leveres helt eller delvis i syrefast utførelse. Servo-/Proporsjonalventiler (sleide & cartridgeventiler) Servo- og proporsjonalventiler med styringer. Kan også leveres i Exd eller Exi utgaver med eller uten integrert elektronikk. Cartridgeventiler leveres i størrelser fra NG16 til NG100. Ventilblokker Bruk av ventilblokker gir en kompakt løsning, redusert monteringstid og en elegant design. I tillegg reduseres behovet for bruk av kostbar fittings og antall mulige lekkasjepunkter reduseres til et minimum. Valves Spool- and cartridge valves. Flow up to litres/min. Pressure up to 400 bar. Manual, hydraulic or solenoid actuated. Ex-versions available. Can also be supplied in stainless steel. Servo-/Proportional valves (spool & cartridge valves) Servo and proportional valves with controls. Can also be supplied in Exd or Exi versions with or without integrated electronics. Available range for cartridge valves: from NG16 to NG100. Valveblocks Valve blocks provide an elegantly designed, compact solution that reduces mounting time and space requirement. Furthermore, the need for expensive fittings is significantly reduced and potential leakage points are reduced to a minimum. Suppliers: PMC Hydranor, Eaton Vickers, Ultronics, Hawe, Integrated, Aroflex, Bucher, Moog Hydrolux, Atos, Sun Suppliers: PMC Hydranor, Eaton Vickers, Moog Hydrolux Supplier: PMC Servi, PMC Hydranor 9

10 Hydraulikk - komponenter Hydraulic components Akkumulatorer Blære-, stempel- og membranakkumulatorer. I alternative materialer; f.eks syrefast eller duplex. Standard og spesialutførelse. Filtre Alle typer filtre. Returfiltre: standard opp til 2000 l/min. Trykkfiltre: trykk opp til 420 bar og oljemengde opp til 475 l/min. Filter I syrefats for opp til 1000 bar. Programmet inkluderer også «offline» filter KLEENTEK elektrostatisk oljerensemetode Rensing av olje/system med elektrostatisk oljerensemetode. Fjerner forurensing i form av oksydasjonsprodukter. Fjerner vann fra 500 ppm (0,05%) og nedover. Forskjellen mellom ren olje og nesten ren olje måles i kroner! Accumulators Bladder, piston and membrane accumulators. Alternative materials, such as stainless steel or duplex. Standard and special versions. Suppliers: PMC Servi Cylinderservice, EPE, Hydroll, PMC Cylinders Filters All types of filters. Return filters: standard up to 2000 l/min. Pressure filters: pressure up to 420 bar and flow up to 475 l/min. Filters in stainless steel up to 1000 bar The programme also include off line filters Suppliers: MP Filtri, Triple R, Eaton Internormen, Mann+Hummel KLEENTEK electrostatic oilcleaning method Electrostatic cleaning for oil/ system. Removes contaminants as oxydationproducts. Removes water from 500 ppm (0.05%) and less. The difference between clean oil and almost clean oil can be measured by money saved. Supplier: Kleentek 10

11 Hydraulikk - komponenter Hydraulic components Måleutstyr Komplett måleutstyr for måling av trykk, oljestrøm, temperatur og turtall. Intern lagring for overføring til PC for viderebehandling av måleresultater og lagring. Kjølere Vann / oljekjølere Rørkjølere og platekjølere Trykk opp til 35 bar, ferskvann og sjøvannsutførelse. Luft / oljekjølere: retur-oljekjølere og sirkulasjonskjølere. Trykk opp til 35 bar, standard og spesialutførelse. Leverandører: Thermal Transfer, Alfa Laval, Nissens, Sesino Miljøvennlig vannhydraulikk Med ferskvann eller sjøvann som basis Stempelmotorer fra 3,1-180 cm 3 /omdr. Stempelpumper fra cm 3 /omdr. Retningsventiler, tilbakeslagsventiler, servoventiler, trykkventiler, komplette aggregater. Leverandør: The Water Hydraulics Company, Atos, Walter Voss Measuring equipment Complete range of equipment for measuring pressure, flow, temperature and rpm. Internal storage of data for transfer to PC for further calculation and long-term storage. Supplier: Hydrotechnic Coolers Water/oil-coolers: Tube- and plate-coolers Pressures up to 35 bar, freshwater and saltwater versions. Air/oil-coolers: Return oil- and circulationcoolers. Suppliers: Universal Hydraulik, Alfa Laval, Nissens, Sesino Environmentally-friendly water hydraulics Using fresh or salt water as a medium. Pistonmotors from cm 3 /omdr. Pistonpumps from cm 3 /omdr Directional control valves, checkvalves, servovalves, pressurevalves, complete powerpacks. Leverandør: Atos, Walter Voss 11

12 Hydraulikk - kompaktaggregater Hydraulic compact power packs Single kompaktaggregat med en motor/pumpe-enhet. Pumpestørrelser: ccm/omdr. Kapasitet l/min (1750 rpm) Kontinuerlig trykk 320 bar. Maks. trykk 350 bar Tankvolumer liter. Motoreffekt kw. Leveres med returfilter, pustefilter, og nivå/temperatur-vakt. Tilbehør som kjøler, trykkfilter, ventiler og øvrig utstyr kan monteres etter ønske. Service-vennlig utførelse. Double kompaktaggregat med to motor/pumpe-enheter Pumpestørrelser: 2x80-2x140-2x200 ccm/omdr. Kapasitet l/min (1750 rpm) Kontinuerlig trykk 320 bar. Maks. trykk 350 bar Tankvolumer liter. Motoreffekt 2x30-2x315 kw. Leveres med returfilter, pustefilter, og nivå/temperatur-vakt. Tilbehør som kjøler, trykkfilter, ventiler og øvrig utstyr kan monteres etter ønske. Service-vennlig utførelse. Triple kompaktaggregat med tre motor/pumpe-enheter. Pumpestørrelser: 3x80-3x140-3x200 ccm/omdr. Kapasitet l/min (1750 rpm) Kontirnuerlig trykk 320 bar. Maks. trykk 350 bar Tankvolumer liter. Motoreffekt 3x30-3x315 kw. Leveres med returfilter, pustefilter, og nivå/temperatur-vakt. Tilbehør som kjøler, trykkfilter, ventiler og øvrig utstyr kan monteres etter ønske. Service-vennlig utførelse. Single compact power pack with one motor/pump unit. Pump size ccm/rev. Capacity l/min (1750 rpm) Constant pressure 320 bar Max pressure 350 bar Tank volume litre Motor effect kw Incl. return filtre, breathing filter, and level/temperature monitor. Other accessories by request. Service-friendly design Supplier: PMC SERVI AS Double compact power pack with two motor/pump units. Pump size 2x80-2x200 ccm/rev. Capacity l/min (1750 rpm) Constant pressure 320 bar Max pressure 350 bar Tank volume litre Motor effect 2x30-2x315 kw Incl. return filtre, breathing filter, and level/temperature monitor. Other accessories by request. Service-friendly design Supplier: PMC SERVI AS Triple compact power pack with three motor/pump units. Pump size 3x80-3x200 ccm/rev. Capacity l/min (1750 rpm) Constant pressure 320 bar Max pressure 350 bar Tank volume litre Motor effect 3x30-3x315 kw Incl. return filtre, breathing filter, and level/temperature monitor. Other accessories by request. Service-friendly design Supplier: PMC SERVI AS 12

13 Hydraulikk - diesel- og bensinaggregater Hydraulic diesel- and petrol power packs Dieseldrevne og bensindrevne hydraulikkaggregat Standard, eller skreddersøm. Pumpestørrelser: ccm/omdr. Kapasitet l/min Kontinuerlig trykk opp til 310 bar. Hydraulikktanker på 30 liter, 65 liter, 140 liter eller 270 liter. Dieselmotorer opp til 48 kw er normalt på lager hos oss. Bensinmotorer normalt lagervare. Større motorer kan leveres på bestilling. Leveres med fast eller variabel pumpe. Hurtigkoblinger og ventiler etter ønske. Små enkle standard aggregat med en motor/pumpe-enhet. Pumpestørrelser: ccm/omdr. Kapasitet l/min Kontinuerlig trykk 310 bar. Tankvolumer liter. Motoreffekt 1,1 22,0 kw. Leveres med returfilter, pustefilter, og nivå/temperatur-vakt. Tilbehør som kjøler, trykkfilter, ventiler og øvrig utstyr kan monteres etter ønske. Service-vennlig utførelse. Diesel and petrol hydraulic power packs Standard or customized. Pump size ccm/rev. Capacity l/min Constant pressure up to 310 bar. Hydraulic tanks of 30 litres, 65 litres, 140 litres or 270 litres. Diesel engines up to 48 kw normally in stock. Petrol engines normally in stock. Regular or variable pump Rapid couplings and valves on request. Suppliers: All types of pumps from PMC Servi, Lombardini diesel engines, Kohler petrol engines. Single compact power pack with one motor/pump unit. Pump size 0,5-100 ccm/rev. Capacity l/min Constant pressure 310 bar Tank volume litre Motor effect 1,1 22,0 kw Incl. return filtre, breathing filter, and level/temperature monitor. Other accessories by request. Service-friendly design. Supplier: PMC SERVI AS 13

14 Hydraulikk - ventilblokkproduksjon Hydraulic valve block production PMC Hydranor ble etablert i I 2009 åpnet vi nye og moderne fasiliteter i Kongsberg. I 2011 hadde vi 50 ansatte og 75 millioner NOK i omsetning. Produsent av high flow -hydraulikkventiler. PMC Hydranor holder til på Kongsberg - hjertet av Norge i over 300 år når det kommer til teknologisk innovasjon. Vår naboer er bl.a. Kongsberg Aerospace & Defense, Kongsberg Group, FMC Technologies. PMC Hydranor s produktspekter Spisskompetanse: - Hydraulikkventiler med stor flow lpm. - Hydraulikkventiler med med trykk fra bar (760bar). - Proporsjonal retnings ventiler - Multi funksjonelle ventilblokker for hydraulikkmotorer og hydraulikksylindere. - Alternative sleidetyper tilgjengelige Produksjon Materiale: - Støpejern GJS Sjøvannsbestandig aluminium AW-6082-T - Karbon stål - Syrefast stål 304, 316 Produksjons muligheter: - Maskinering av manifolds og blokker - Størrelser - Arbeidsstykke - innenfor en diameter på 800mm på arbeidsstykket mm i arbeidshøyde kg bordlast - Ingen begrensning mht kompleksitet Montering, maling, testing: - Manifolds og blokker kan ferdiggjøres etter kundens ønske. Alt fra beskyttende overflatebehandling til NORSOK-standard. Manufacturer of high flow hydraulic valves. PMC Hydranor is located in Kongsberg, heart of Norwegian technology innovation for more then 300 year. Our neighbours are Kongsberg Aerospace & Defense, Kongsberg Group, FMC Technologies and others. PMC Hydranor s product range Top competence: - Hydraulic valves with high flow lpm. - Hydraulic valves with pressure from bar (760bar). - Proportional directional valves. - Multi function valve blocks for hydraulic motors and cylinders - Ability to make any type of spool. Production Material: - Ductile Iron GJS Seawater resistent aluminium AW-6082-T - Carbon steel - Some stainless steel 304, 316 Production capability: - Machining of manifolds og blocks - Sizes - 800mm in diameter of work piece (rectangle within) mm in work hight kg table load - No limit in complexibility Assembly, painting, testing: - Manifold, blocks can be done finished after customers request. Painting from protective coating to NORSOK Standard. 14

15 Hydraulikk - ventilblokkproduksjon Hydraulic valve block production PMC Hydranor was founded in1962. In 2009 we opened new and modern facilities in Kongsberg. In 2011 we had 50 employees and 75 million NOK in turnover. Maskinering Siste generasjon CNC multiakselt maskineringsmaskiner fra Mori Seiki (NH400 DCG, SH40 og SH63) Siste generasjon dreie-, frese- og slipemaskiner 2 Vaskemaskiner for rengjøring av maskinerte produkter. Termisk avgradning. Hydraulisk test Utstyr - 2 stk Test stasjoner med kapasitet: 250 bar/1200 lpm - 2 stk Test stasjoner for funksjonskontroll: 250/425 bar /20 lpm Hydraulisk Testaggregat: liter tank - 5 Elektro hydrauliske pumper (600 kw, 1200 lpm, 250 bar) - 4 Høytrykkspumper: 425 bar(510 bar) 20 lpm Machining/system 4 latest generations CNC machining centers (Mori Seiki NH5000 DCG, SH 40 and SH 63). New multiaxle CNC lathes (Mori Seiki and Mazak). Additional lathes, drilling, grinding and milling machines for manufacturing of finished. 2 Heavy washing machines. Thermical deburring equipment. Hydraulic Test Equipment Test equipment: - 2 x Test stand Flow: 250 bar/1200lpm. - 2 x Test stand Function: 250/425 bar. Hydraulic Power Unit: liter tank - 5 Electro hydraulic pumps. (600kW, 1200 lpm. 250 bar) - 4 High pressure pumps: 425(510)bar lpm. 15

16 Hydraulikk - sylinderproduksjon Hydraulic sylinder production PMC Servi Cylinderservice AS ble startet i 1936 og vi begynte å produsere sylindere i Våre produkter har fra starten av blitt benyttet i et av verdens tøffeste klima og under veldig krevende arbeidsoperasjoner. For å imøtekomme de krav til kvalitet som våre kunder forventer, arbeider vi kontinuerlig med å videre-utvikle våre produkter. Våre kunder opererer innenfor offshore, marine/skip, vannkraft, smelteverk samt generell industri. PMC Servi Cylinderservice AS er ISO-9001:2008 godkjent siden I tillegg har selskapet flere produktsertifikater. Sylindere PMC Servi Cylinderservice AS har et standardsortiment på hydrauliske sylindere, men det meste av produksjonen er kundetilpassede spesialløsninger. Vi leverer sylindre med stempeldiameter fra 20 Ø800, slaglengde inntil 12 m avhengig av dimensjon og utformingi både svarte og rustfrie kvaliteter. Standard sylindere Vår LHA25-sylinder er typegodkjent av DnV for trykk inntil 250 bar avhengig av slaglengder. Dette er en videreutvikling og forbedring av den gamle CD20-sylinderen. Du kan selv designe en LHA25 ved bruk av vår tegnegenerator på internett; Teleskopsylindere Vi konstruerer og produserer teleskopsylindere for ethvert formål. Enkeltvirkende/ plungersylindere Vi har i en årrekke levert plungersylindere til å løfte baugporter på ferger, fergekailemmer etc. Spesialsylindere Vi produserer sylindere til forskjellige formål innen offshore, vannkraft, marine/skip, subsea og landbasert industri; sylindere med ulik design, dimensjoner, trykklasser, materialer, integrerte ventiler og sensorer. Inkludert er også servomotorer for vannturbiner, samt tension sylindere for stigerør på flytende plattformer. Cylinders PMC Servi Cylinderservice AS offers a wide standard product range of hydraulic cylinders, but most of the production is based on customized solutions. We deliver cylinders with piston diameter 20-Ø800, stroke up to12 m, depending on dimension and design, both in black and non-corrosive material qualities. Standard cylinders Our LHA25 cylinder is type approved by DnV for pressure up to 250 bar depending on stroke lengths, this is a developed and improved design based on the old CD20-cylinder. You can design your own LHA25 by using our design generator on; Telescope cylinders We design and produce telescope cylinders for any industrial application. Single operated / plunger cylinders We have for several years delivered plunger cylinders for lifting of bow ports, ramps, ferry berths etc. Special cylinders We produce cylinders for different purposes in the field of offshore, hydro power, marine/ship, subsea and land based industry. All with different design, dimensions, pressure classes, materials, integrated valves and sensors. Included are also servo motors for water turbines and inlet valves, plus tension cylinders for risers on floating platforms. PMC Servi Cylinderservice AS arbeider i tett dialog med kunden for å oppnå et kvalitetsprodukt som dekker kundens behov. 16

17 Hydraulikk - demperproduksjon Hydraulic absorber production PMC Servi Cylinderservice AS was founded in 1936 and in 1956 started to develop and manufacture hydraulic cylinders. From day one, our products have been used in extremely demanding operations under some of the toughest climatic conditions in the world. We continuously strive to develop and improve our products to maintain the level of quality our customers expect. We deliver to industry in general, including the offshore, marine and shipbuilding sectors, hydro-electric installations and foundries. PMC Servi Cylinderservice AS is approved by DNV in accordance toiso-9001:2008. Dempere Vi har i lang tid prosjektert og levert et bredt spekter av dempere til forskjellige formål. Absorbers We have for a long time developed and delivered a wide range of absorbers for different purposes. Noen eksempler: Kransjokkdempere, både med og uten energiopptak, også for subsea bruk. I denne forbindelse kan det nevnes at vi leverer Cranemaster til firma Ernst-B. Johansen AS som også innehar produktrettighetene. (link: Subsea impulsdempere som benyttes som landingsdempere for moduler og utstyr som settes ned på havbunnen. Svingningsdempere for gulv i sportshaller etc. Endedempere for kran/trolley bevegelser. Dempere for Parawan Winchsystemer på oljeletingsfartøyer (seismiske), også to-trinns dempere. Disse demperne er et resultat av et tett samarbeid med firmaet Vestdavit AS. (link: Hivkompensatorsylindere Aktive og passive toppkompensatorer i boretårn på Borerigger, samt kombinerte aktiv/passiv hiv-kompensering sylindre for winch-systemer offshore og marint. Some examples: Offshore Crane shock absorbers, both with and without energy intake also for subsea use. It should be mentioned that we deliver Crane master to the company Ernst B. Johansen AS. In this case the customer is also the licensee. (link: SubSea Soft Landing Dampers used for landing modules and equipment on to the seabed. Vibration absorbers for floors in sport centres etc. End shock absorbers for crane/trolley motions. Shock Absorbers for Parawan Winch systems on oil finding vessels (seismical) both tension and plunger type one- or two-steps absorbers. These absorbers are a result of a close cooperation with the company Vestadvit AS. (link: Heave compensated cylinders Active and passive top compensators in derricks for drilling Rigs, and and combined active / passive heave compensation cylinders for winch systems offshore and marine. 17

18 Hydraulikk - akkumulatorproduksjon Hydraulic accumulator production Stempel akkumulatorer Vi designer og produserer også akkumulatorer iht. kundens spesifikke behov i de fleste materialer, f.eks. med endebrytere, burstdisc, utvendig eller innvendig posisjonssensor etc. Akkumulatorene produseres i dimensjoner fra Ø 40 til Ø 700 mm og opp til 1500 bar, som er øvre grense for typegodkjenningen. Akkumulatorer > 1L er godkjent for CE-merking iht. PED-61-B. Godkjenningen gjelder også trykktanker. Piston accumulators We do design and produce accumulators according to the customers specifications, delivered in most types of materials. For example limit switches, burst disc, external and internal position sensor, accumulators for subsea use, etc. Accumulators are produced in the dimensions Ø 40 Ø 700 mm to 1500 bars (the upper limit for type approval). The accumulators > 1L are CE approved according to PED-61-B. The approvals also cover pressure tanks. Reparasjon og Service PMC Servi Cylinderservice AS har gjennom mange år utført reparasjon og service på alle typer sylindere, stempelakkumulatorer og hydrauliske dempere. Vi utfører også honing av sylinderrør samt rekromming av stempelstenger. Vi bistår også våre kunder med modifiseringer og eventuelle forbedringer av eksisterende produkter. Vi dokumenterer eventuelle designendringer med tekniske beregninger og nye tegninger. Ved en total renovering av f.eks. en sylinder gir vi en fornyet garanti på produktet. I tillegg har vi et omfattende lager av komponenter og pakninger til våre produkter. Det vi ikke har lagerført kan vi enten produsere eller skaffe til veie iløpet av noen få dager. Vi har kvalifisert personell for inspeksjon og reparasjon av sylindere på stedet med nødvendig godkjenning for offshoreoppdrag. Repair and Service PMC Servi Cylinderservice AS has long experience with repair and service on all types of cylinders, piston accumulators and hydraulic absorbers. We also do machining of cylinder tubes and re-chrome of piston rods. We help our customers with modifications and possible improvements of existing products. Possible design changes with technical calculations and new drawings might be documented if required. After a total renovation, e.g. of a cylinder, we provide new guarantee for the product basically valid for 3 months. In addition we have an extensive stock of components and gaskets matching our products. Our skilled service personnel can perform inspections and repairs of any kind of cylinder on site. 18

19 Elektromekanikk Electromechanics Servomotorer og Drives Maks moment 1420 Nm. Maks turtall o/min. Maks effekt 58 kw. Leveres også med posisjonssensor, brems og for bruk i eksplosjonsfarlige områder - ATEX. Leveres i både AC og DC utførelse med eller uten påbygd servokontroller. Lineæraktuatorer Maks kraft 400 kn. Maks slaglengde 2500 mm. Maks hastighet 1600 mm/sek. Leveres også med posisjonssensor og for bruk i eksplosjonsfarlige områder - ATEX. Leveres både i AC og DC utførelse med eller uten påbygd servokontroller. Servo Motors and Drives Max moment 1420 Nm. Max speed o/min. Max effect 58 kw. Can be delivered with position sensor, brake and for use in hazardous areas. Can be delivered both in AC and DC design, with or without extended servo controller. Linear actuators Max power 400 kn. Max stroke 1600 mm/sec. Can be delivered with position sensor and for use in hazardous areas. Can be delivered both in AC and DC design, with or without extended servo controller Suppliers: MOOG, Exlar Suppliers: MOOG, Exlar 19

20 Pneumatikk Pneumatics Pneumatiske ventiler Ventilene leveres i dimensjoner fra M5 til 2 1/2. Vi leverer ventilblokker etter kundens behov. Blokkene kan leveres med forskjellige el. tilkoblinger eller BUS systemer. Pneumatiske ventiler AISI 316 Vi leverer mekaniske, manuelle, luftstyrte og elektriske ventiler i AISI 316. Ventilene leveres med Ex coil i alle klasser. Størrelse opp til 1 BSP eller NPT. Alle ventilene kan leveres med sertifikater om ønskelig. Pneumatic valves Valve range: M5 2,5 electrical, air or mechanically operated. Custom valve blocks: with multipole or BUS connections. Pneumatic valves AISI 316 We deliver mechanical, manual, air operated and solenoid operated valves in AISI 316. The valves can be delivered with Ex coil and cerificates. Suppliers: Metal Work, Flo Control Supplier: Pressmair 20

21 Pneumatikk Pneumatics Luftbehandlingsutstyr I tillegg til regulatorer, smøreapparater og vanlige filtre, har vi også et stort utvalg av mikro- og kullfiltre. Dimensjoner: Filtre fra 1/8 til 6 (flensmontert). Regulatorer fra 1/8 til 2. Smørere fra 1/8 til 2. Vi leverer også fordelingsblokker, avstengningsventiler, mykstartere, kombinert mykstart/nødstopp, elektroniske regulatorer, lufttørkere og luftbehandlingsutstyr i AISI 316. Vi leverer også komplette pusteluftstasjoner. Gripere og moduler PHD leverer komponenter av høy kvalitet innen vrisylindere, pick-and-place enheter, gripere samt sleideføringer mm. Enhetene leveres i metrisk og imperial, både for pneumatisk og hydraulisk drift inntil 200 bar. Air treatment FRL Filters, regulators, lubricators. 1/8 6. Micro and coalescing filters. Soft start and pressure dump systems. Breathing air systems. FRL in AISI 316. Grippers and modules Grippers and clamps for pneumatics and hydraulics. Slides, rotary, pick and place units. Supplier: Wilkerson, Metal Work Suppliers: PHD, Metal Work 21

22 Pneumatikk Pneumatics Pneumatiske sylindere Programmet består av VDMA-, ISO-, kompakt-, dreie-, stempelstangløse-, proporsjonal- og posisjoneringssylindere. Vi kan også levere spesialsylindere laget etter kundens spesifikasjoner. Pneumatiske sylindere i AISI 316 Vi leverer forskjellige typer sylindre i AISI 316 for bl.a offshore og næringsmiddelindustrien. Alt fra kompakte enheter til ISO (Cetop og VDMA) standarder. Leverer også spesialutgaver for høye temperaturer. Alle sylindrene kan leveres med sertifikater om ønskelig. Pneumatic cylinders Pneumatic cylinders. VDMA, ISO, compact, rodless and rotary. Proportional and position cylinders. Special design. Pneumatic cylinders in AISI 316 Pneumatic cylinders. VDMA, ISO, compact and special designs. Suppliers: Metal Work, Bimba, Tol-O-Matic, Pimatic Supplier: Pressmair 22

23 Pneumatikk Pneumatics Luftmotorer Lamell- og stempelmotorer med tilbehør. Motorene kan leveres både flens- og fotmontert. Enhetene leveres også med gear og brems. Lamellmotorene har en effekt fra 0,2 kw til 8 kw. Stempelmotorene har en effekt fra 0,8 kw til 23 kw. Industristøtdempere og vibrasjonsdempere Hydrauliske industristøtdempere samt vibrasjons-dempere. I programmet inngår også belgsylindere og spesialprodukter innenfor følgende områder: Industri, offshore, marine, elektronikk, fly og militære formål. Air motors Vane or radial piston motors. Flange or foot mounted. Can also be fitted with gear and brake. Power from 0.2 kw to 23 kw. Hydraulic shock absorbers for industry Shock and vibration isolation (wirerope and air spring). Special products for electronics, offshore, marine and military purposes. Suppliers: Fenner/SPX, Globe Supplier: Enidine 23

24 Vakuum Vacuum Sugekopper Størrelser fra 1 til 600 mm. Belg, flate, ovale og rektangulære. Mange materialer og fester. Eget program for trykkerier. Vakuumpumper Flerstegs, luftdrevet ejektorpumpe. Ingen bevegelige deler, ingen varmeavgang eller vibrasjoner. Lav vekt. Støysvak. Mange størrelser, materialer og vakuumnivåer. Suction cups Sizes from 1 to 600 mm. Bellows, flat, oval and rectangular. Many different materials and fittings. Separate programme for the printing industry. Vacuum pumps Multistage air-driven ejector pumps. No moving parts, heat or vibration. Low weight and noise. Many sizes, materials and vacuum levels. Suppliers: Vmeca, Fipa og Stilson Supplier: Vmeca 24

25 Vakuum Vacuum V-Grip system Enheten løfter produkter med de fleste former (papp, rør, profiler, støpegods etc.) Løfteplaten består av en fleksibel skumplast som legger seg over de fleste ujevnheter. Selve platen har mange åpninger med tilbakeslagsventiler. V-Grip kan også leveres uten ejektorer, man kan da koble til ekstern vakuumkilde. V-Gripen leveres i bredde 80, 130, 200 og 300 mm og lengde fra 150 til 1200 mm. Enheten leveres med 2 og opp til 8 stk. vakuumpatroner. Luftforbruket er minimalt, Nl/min. Max vakuum er -75 kpa. Støynivået er helt ned i dba. V-Gripen kan fås med av/på-ventil, friblåsventil og vakuumvakt. Ingen bevegelige deler og lav vekt V-Grip system V-Grip i excellent gripping both even and uneven surface product. There are optional standard, ajustable or Suction Cup Array types that are available. Supplier: Vmeca 25

26 Glidelagre Sliding Bearings Vi lagerfører glidelagre fra den kjente leverandøren GGB (tidligere Glacier Garlock Bearings). Glidelagre leveres som rette foringer, flensforinger, trøsteskiver, plater og spesial produkter. Glidesjiktet kan bestå av Ptfe eller andre polymerer, med metallbacking eller materiale tvers igjennom. Levetid kan estimeres med hensyn til last, hastighet, antall slitasjekilometer, ruhet, temperatur og miljø. We stock plain bearings from market leading supplier GGB (formerly known as Glacier Garlock Bearings). Bearing types include cylindrical wrapped bushes, flanged bushes, thrust washers, strip material and special products. The sliding layer can be either Ptfe-based or made of other engineered polymer, with metal backings or solid right through. Bearing life may be estimated by considering load, speed, friction kilometres, roughness, temperature and other environmental data. Selvsmørende glidelagre Industriens førstevalg i 50 år. Lav friksjon uten smøring. Type: DU og DU TM -B Selvsmørende eller oljesmørte glidelagre Blyfritt alternativ til DU. Lav friksjon med eller uten olje. Type: DP4 TM Fettsmurte glidelagre Besparende erstatning for bronselagre. Lav friksjon med kun marginal megde fett. Type: DX Selvsmørende komposittlagre Forskjellige typer med forskjellige egenskaper. Self-lubricating bearings Industry standard for 50 years. Low friction no grease or oil required. Type: DU og DU TM -B Self-lubricating or oil-lubricated bearings Lead-free alternative to DU. Low friction with or without oil-lubrication. Type: DP4 TM Grease-lubricated bearings Cost efficient compared to old bronze bearings. Low friction with just marginal lubrication. Type: DX Self-lubricating filament wound bearings Numerous types with diverse properties. HSGTM komposittlager med ekstrem belastningskapasitet som overgår andre lagre. For smørefri og vedlikeholdsfri drift. 26

27 Glidelagre Sliding Bearings Glidelagre fra Deva er selvsmørende, vedlikeholdsfrie og kan leveres i rustfrie legeringer. Dette er glidelagre med ekstreme kvaliteter som brukes på områder hvor miljø, krefter eller levetider krever denne kvaliteten. Glidelagre leveres som rette foringer, flensforinger, trøsteskiver, segmenter, sfæriske glidelagre (rustfrie) og i spesial design. Vår viten er basert på erfaringsdata fra de tøffeste miljøer gjennom 60 år med leveranser. Sliding bearings from Deva are self-lubricating, maintenance-free and can be supplied in stainless alloys. These bearings have extreme properties and should be used in areas where environment, loads or lifetime demand this quality. Bearing types include cylindrical bearings, flanged bearings, thrust washers, segments, spherical bearings (stainless) and special design. Our knowledge is based on experience from the most hostile environments through 60 years of deliveries. Glidesjikt gjennom hele materialet Selvsmørende glidelagre. Stor frihet i valg av dimensjoner. Legeringsvalg etter miljø og tekniske data. Type: deva.metal Kraftig glidesjikt på rustfritt stål Selvsmørende glidelagre. Takler uønskede partikler meget effektivt. Legeringsvalg etter miljø og tekniske data. Type: deva.bm Glassfiberforsterket kompositt Selvsmørende glidelagre. Ekstrem styrke ved vibrasjoner og slag. Stabile dimensjoner også i vann. Type: deva.tex Bronse med smøreplugger Selvsmørende glidelagre Brukes ved store bevegelser. Type: deva.glide Sliding layer throughout the material Self-lubricating bearings. Dimensions is not a limitation. Choice of alloy according to environment and technical data. Type: deva.metal Powerful sliding layer on stainless steel Self-lubricating bearings. Non-sensitive to dirt. Choice of alloy according to environment and technical data. Type: deva.bm Glass-fibre reinforced composite bearings Self-lubricating bearings. Extreme strength against vibration and shock loads. Stabile dimensions also in water. Type: deva.tex Bronze with lubricant plugs Self-lubricating bearings. Used for large movements. Type: deva.glide deva.tex 552 sfærisk selvsmørende glassfiberforsterket komposittlager. Utviklet spesielt for ekstreme offshoreapplikasjoner. Rustfritt. 27

28 Vindusviskersystemer for marine Window wiper systems for marine Vindusviskersystemer Fra verdens ledende produsent av klarsikt utstyr til skip og industrielt bruk - Hepworth Marine. Vindusviskere Straight Line, pantograf og pendeltyper samt roterende vinduer. Høy kvalitet gir god driftssikkerhet under alle forhold. Reservedeler er tilgjengelige over hele verden. Window wiper systems Types: Straight Line, Pantograph and Pendel from two of the world s leading manufacturers of clear view products for naval use. High quality secures a long life and reliability of operation under all circumstances. Spare parts available worldwide. This makes PMC Servi a preferred supplier for yards and ship owners. Dette gjør PMC Servi til et begrep hos rederier og verft. Supplier: Hepworth Marine 28

29 Pneumatiske vindusviskere for offshore Pneumatic window wipers for offshore Pneumatiske vindusviskere og spylesystemer i ATEX-utførelse produsert av PMC SERVI Kostnadseffektive, lang levetid, enkel montering, lavt luftforbruk. Systemer levert til internasjonal oljeindustri i over 20 år. Pneumatiske Straight Line vindusviskere Pneumatiske Straight Line viskere er sertifisert for bruk gassone 1. Servi designer og produserer kundetilpassede pneumatiske visker- og vindusspyleanlegg til bruk på borekabiner, krankabiner, helikopterbuer ol. Viskerhus av sjøvannsbestandige, ekstruderte aluminiums-profiler. En integrert børste hindrer mud fra å forurense drivmekanismen. Automatisk selvparkering og kan monteres over, under eller ved siden av vinduet. Enkelt vedlikehold og montering. Pantograf vindusviskere Ekstra kraftig drivenhet sikrer pålitelighet og lang levetid. Justerbar slagvinkel. Automatisk selvparkering og kan monteres over, under eller ved siden av vinduet. Leveres med rustfrie armer og Heavy Duty viskerblader. Pneumatic window wiper and wash systems manufactured by PMC SERVI for hazardous areas, ATEX-design, manufactured by PMC Servi. Long life, easy mounting and low air consumption gives cost effectiveness. System delivered to offshore industry worldwide for more than twenty years. The first delivery was to Heidrun in Pneumatic Straight Line wipers Pneumatic Straight Line Wipers certified for use in gas zone 1. Individually manufactured by PMC Servi to meet customer requirements. Mainframe made of seawater-resistant aluminium and rigid, extruded profiles. Integrated brush prevents mud and dirt from contaminate components inside frame. Automatic end of stroke parking. Can be mounted in any position. Easy mounting and maintenance. Pneumatic Pantograph wipers Strong drive unit manufactured by PMC Servi for long life and reliability. On-site adjustable angle of arc. Delivered with heavy duty blades and stainless steel arms. Auto self park at end of stroke. 29

30 Produkter for bygg og anlegg Products for the construction industry Prøveutstyr for bygg og anlegg PMC Servi har i mer enn 30 år levert prøveutstyr og elektroniske vekter til bygg- og anleggsbransjen. Vi kan tilby et bredt produktspekter innenfor prøving av sement, tilslag, betong og asfalt. Vi kan gi våre kunder den beste rådgivning og tilby gode produkter og løsninger. Fabrikat: FTS Seidner, Proceq, Endecotts, Matest Laboratory instruments and testing machines For more than 30 years, PMC Servi has marketed equipment for building materials, such as concrete, cement, mortar, asphalt and aggregates. Elektroniske vekter Vi leverer presisjonsvekter, tellevekter og plattformvekter til bruk i industri og laboratorier. Fabrikat: Shinko Denshi Electronic scales We supply precision, counting and platform scales for industry and laboratory use. Supplier: Shinko Denshi The combination of our experience and supplier network means we can meet your needs in the shortest possible time. Our service department also provides technical support, completes repairs, supplies spare parts, sets equipment in operation etc. Suppliers: FTS Seidner, Proceq, Endecotts, MatestShinko Denshi 30

31 Vibratorer for industrien Vibrators for industry Pneumatiske vibratorer Små enheter med gunstig vekt/ytelse forhold. Enkel og rimelig hastighetsjustering. Solid konstruksjon med få bevegelige deler gir rimelig, lite vedlikehold og lang levetid. Ingen eksplosjonsfare. Fabrikat: Findeva Pneumatic vibrators Small body for excellent power to weight ratio. Easy and cheap speed adjustability. Rugged, simple construction with few moving parts for minimum downtime, low maintenance and long life. No risk of explosion. Supplier: Findeva Elektriske vibratorer Vårt leveringsprogram inneholder et bredt sortiment av elektriske vibrasjonsmotorer i størrelser fra 40 N til 60 kn sentrifugalkraft og i utførelse med 3000, 1500 eller 750 omdr./min. Noen vibratorer leveres også i eksplosjonsikker utførelse.(atex). Fabrikat: Würges Electric vibrators Our delivery programme comprises electrically operated attachable vibration of 3000, 1500, 1000 and 750 rev/min. Centrifugal forces from 40 N to 60 kn are offered. Some vibration motors are also available in explosion-proof execution. Execution (ATEX). Supplier: Würges 31

32 PMC Servi AS Haugenveien 10, Ås Tel PMC Servi AS Stensarmen 4, Tønsberg Tel PMC Servi AS Skibåsen 33D, Kristiansand Tlf PMC Servi AS Bedriftsveien 15, Sandnes Tel PMC Servi AS Midtunheia 20, Nesttun Tel PMC Servi AS Lade Allé 9, Trondheim Tel VAT: PMC Servi Technics AS Brendehaugen 24, Ulsteinvik Tel VAT: PMC Cylinderservice AS Kvithyll, Rissa Tel PMC GROUP NORWAY /NO-EN VAT: PMC Hydranor AS Bergmannsveien 241, Kongsberg Tel VAT: years Power Motion Control since 1912

POWER AND MOTION CONTROL

POWER AND MOTION CONTROL POWER AND MOTION CONTROL WWW.SERVI.NO POWER AND MOTION CONTROL KOMPONENTER SYSTEMER SERVICE OG VEDLIKEHOLD INNHOLD OM OSS 5 HYDRAULIKK - KOMPONENTER 7 HYDRAULIKK - VENTILER OG BLOKKER, EGENPRODUKSJON 12

Detaljer

cd25 - DOBBELTVIRKENDE HYDRAULISK SYLINDER 250 BAR

cd25 - DOBBELTVIRKENDE HYDRAULISK SYLINDER 250 BAR cd25 - DOBBELTVIRKENDE HYDRAULISK SYLINDER 250 BAR www.servi.no SYLINDERPRODUSENT SIDEN 1956 LEDENDE LEVERANDØR OG PRODUSENT AV HYDRAULISKE SYLINDRE, AKKUMULATORER OG DEMPERE 2 2 OM OSS Servi Cylinderservice

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11:

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 Samling på bunn 11: dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1, 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 16: FFU-SEMINAR 2014 Samling på bunn 6:

Detaljer

POWER AND MOTION CONTROL FOR VANNKRAFT

POWER AND MOTION CONTROL FOR VANNKRAFT POWER AND MOTION CONTROL FOR VANNKRAFT - HYDRAULIKK - PNEUMATIKK - ELEKTROMEKANIKK - GLIDELAGRE www.servi.no 100 års erfaring med power and motion control til norsk industri systemer komponenter service

Detaljer

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9

Trådløs kommunikasjon under vann. - et alternativ til umbilical. Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5. StatoilHydro forventer økt aktivitet side 9 Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 1 2008 Trådløs kommunikasjon under vann - et alternativ til umbilical side 19 og 20 Jubileumsintervju med Dag Ringen side 5 StatoilHydro forventer økt aktivitet

Detaljer

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011

dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 2 2011 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI Subsea Wireless SidE 04 Communication Vest

Detaljer

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen

ONS 40 år. dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 26: 44: Bygger mobilt Bredbånd Nordsjøen dyp magasinet fra Forening for fjernstyrt undervannsteknologi Nr 3. 2014 FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI 5: ONS 40 år 16: i Bygger mobilt Bredbånd

Detaljer

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

FFUnytt FFU. Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner. Technology Awareness Workshop. Ny medlemsbedrift: Mechanica AS FFU FFUnytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI NR. 3. NOVEMBER 2003 Power Jack stopper innsynkning av havbunnsinstallasjoner Technology Awareness Workshop Side 4 Ny medlemsbedrift: Mechanica AS

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007

ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT 2007 Fokus på sikkerhet og miljø Focus on safety and the environment Offisielle nøkkeltall I Official key figures Nøkkeltall I Key figures 2005 2006 2007 Driftsinntekter I

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008

ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 ÅRSMELDING 2008 ANNUAL REPORT 2008 INTELLIGENTE LØSNINGER INTELLIGENT SOLUTIONS NØKKELTALL I KEY FIGURES Nøkkeltall I Key figures 2007 2008 Driftsinntekter I Operating income 1 167 518 1 720 383 Driftsresultat

Detaljer

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014

Olje- og energibransjen møtes på ONS 2014 Industri & Olje o 7. UTGAVE NORGES ELDSTE OLJEAVIS 40 ÅRGANG DNVs 150-års jubileum og DNV GLs første år. Side 19 First oil produced from SNEPCO project. Side 38 ABB vinner global rammeavtale hos Shell.

Detaljer

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline

FFU nytt FFU. Ormen Lange. - mer enn templates og pipline FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 1 JANUAR 2006 Ormen Lange Som skapt for FFU Side 5 Nye undervannskontrakter Side 7 FFU Seminar 2006 Side 9 Diamonds and wirecutting Side 10

Detaljer

En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro. A safe and reliable full-range electro supplier

En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro. A safe and reliable full-range electro supplier En trygg og pålitelig totalleverandør innen elektro A safe and reliable full-range electro supplier Om Hareid Group The Hareid Group Våre ansatte er vår suksess Hareid Group består av ni selskaper, i hovedsak

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Modular Building Systems

Modular Building Systems FLEXMODUL A/S Modular Building Systems PLANLEGGING ARKITEKTUR KONSTRUKSJON Markhus MARKHUS A/S, i Grimstad, er et offshore- og maritimt relatert ingeniørfirma med erfarne arkitekter, ingeniører og tegnere.

Detaljer

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS.

SIDE- POWER SR 80/185 T SR 100/185 T. Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning. Thruster systems SLEIPNER MOTOR AS. SIDE- POWER Thruster systems SR 80/185 T SR 100/185 T Installation & User Guide Installasjons- og brukerveiledning SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69

Detaljer

Katalogen innehåller entrébiljetter. Velkommen til EURO EXPO. FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter

Katalogen innehåller entrébiljetter. Velkommen til EURO EXPO. FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter Katalogen innehåller entrébiljetter Velkommen til EURO EXPO IndustriMesse FagMesse for offshore- og produksjonbedrifter O ässa rkande företag Vi ønsker å vise deg siste nytt innen industrien. Messen kommer

Detaljer

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013

HAVYARD GROUP ASA. Annual report / Årsrapport 2013 HAVYARD GROUP ASA Annual report / Årsrapport 2013 2 CONTENT / INNHOLD 4 Havyard Group in general 4 Dette er Havyard Group 10 CEO letter 10 Administrerende direktør 12 Segments 12 Segment presentasjoner

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual

ES 60/185 S SIDE-POWER. Rev 1.0.1. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SIDE-POWER Thruster Systems ES 60/185 S Rev 1.0.1 Keep this manual onboard! E Installation and user's manual Installasjons og brukermanual SLEIPER MOTOR AS P.O. Box 519-1612 Fredrikstad orway Tel: +47

Detaljer

Annual Report / Årsrapport

Annual Report / Årsrapport 2007 Annual Report / Årsrapport 2007 Contents Innhold Mission 3 Market outlook 4 Ready for production 6 Products and service offerings 8 Innovation and competence 10 Corporate Governance statement 12 Report

Detaljer

IMPORTANT INFORMATION:

IMPORTANT INFORMATION: Form MHD56298 IMPORTANT INFORMATION: A copy of our Safe Operating Practices Manuals are always available free of charge either by downloading it from our Technical Publications website @ www.airwinch.com

Detaljer

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS

Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Beste stand på ONS 2006 ExxonMobil fikk utmerkelsen Best Stand Award under årets ONS Utvikling av nye verktøy offshore Jotun A-skipet fikk spesiallaget

Detaljer

VI FORLENGER LEVETIDEN

VI FORLENGER LEVETIDEN VI FORLENGER LEVETIDEN EXTENDED SERVICE LIFE OF PIPES OFFSHORE www.olimboffshore.no «VI KAN DOKUMENTERE AT EN VELLYKKET RØRFORNYING OGSÅ ER EN GOD ØKONOMISK INVESTERING» MAGASIN Utgiver: Olimb Offshore

Detaljer

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance

SAVOIE. Model : 174 08 02 Y. Technical manual. to be saved. by the user. for future reference. Oil burning stove (EN1) Description of the appliance SAVOIE Oil burning stove Document n 038- ~ 4/0/00 English Norsk Model : 74 08 0 Y (EN) Technical manual to be saved by the user for future reference Description of the appliance Installation instructions

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

FFU nytt FFU. En åpenbaring

FFU nytt FFU. En åpenbaring FFU nytt FORENING FOR FJERNSTYRT UNDERVANNSTEKNOLOGI FFU NR. 4 DESEMBER/JANUAR 2004/05 En åpenbaring For å styrke samarbeidet Side 4 Survey utstyr 3 Side 8 Challenges of the descommissioning of large steel

Detaljer

BÅTUTSTYR YRKESBÅTER WWW.SLEIPNER.NO

BÅTUTSTYR YRKESBÅTER WWW.SLEIPNER.NO BÅTUTSTYR YRKESBÅTER WWW.SLEIPNER.NO Velkommen til Sleipner etabl. 908 Kjære leser! Når du nå åpnet denne katalogen bladde du om til over 00 år med maritim historie. På tiden din far, farfar eller oldefar

Detaljer

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT / ANNUAL REPORT 2013 Land Norge Skottland Chile Canada Antall fartøy 5 5 2 1 Country Norway Scotland Chile Canada No of vessels 5 5 2 1 FARTØY / VESSELS 3.000 m³ 1.900 m³ 1.100 m³ 650 m³ 2013-2014

Detaljer

Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden

Thrusterutskifting World First-metode i bruk på Balder. Slagen gode på miljøsiden Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Thrusterutskifting "World First"-metode i bruk på Balder Slagen gode på miljøsiden ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Vellykket ONS-deltakelse

Detaljer