BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER. Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter. TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER. Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter. TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2

2 INNHOLD 1 INNLEDNING TAKK FOR AT DU VALGTE ET PRODUKT FRA SEFAC Viktig informasjon Vennligst les denne håndboken nøye for å gjøre deg kjent med riktig bruk og vedlikehold av SEFAC-utstyret. Denne håndboken skal regnes som en integrert del av SEFAC-utstyret, og du må rådføre deg med håndboken før bruk. Ta vare på håndboken og hold den i god stand. Les alle sikkerhetsmeldingene i denne håndboken, samt alle sikkerhets- og betjeningsinstruksjoner som kan være montert på utstyret. Hold disse instruksjonene i god stand, og erstatt dem hvis de forsvinner eller blir skadet. Vær oppmerksom på symbolene nedenfor. De er brukt til å merke viktige punkter i hele denne brukerhåndboken. KVALIFISERT BRUKER FORSIKTIG FRIGJØR HJULENE OBSERVASJONER 2 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 4

3 INNHOLD Lær deg riktig bruk og betjening av SEFAC-utstyret. Utstyret må ikke brukes av personer som ikke har fått opplæring i bruk av det. Hold utstyret i god stand. Uautoriserte endringer på utstyret kan påvirke driften og medføre risiko for operatøren. Uautoriserte endringer kan også redusere utstyrets levetid, og fører umiddelbart til at garantien blir ugyldig. Det er foretatt overbelastningstester på fabrikken i samsvar med standarden EN Statisk overbelastningstest: 50 % overbelastning - Varighet: 1 time Dynamisk overbelastningstest 15 % overbelastning - 2 løftesykluser Funksjonstester Måling av løftestrømmer Test av sikkerhetssystem Det er operatørens ansvar å kontrollere at utstyret er egnet for formålet. 5 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 3

4 01 INNLEDNING 2 SAMSVARSERKLÆRING SAMSVARS- ERKLÆRING DEN EUROPEISKE UNION Produsenten: SEFAC S.A 1, rue André Compain BP MONTHERME - FRANCE Telefon: + 33 (0) Faks: + 33 (0) I samsvar med direktiv nr. 2006/42/EC erklæres det at denne maskinen samsvarer med den harmoniserte europeiske standarden (NF) EN 1493 Kjøretøyløftere. Denne samsvarserklæringen er ikke gyldig hvis det er foretatt tekniske endringer på maskinen, utført av andre enn produsenten. Alle varianter av basisutstyret produsert av SEFAC samsvarer med maskindirektivet som er nevnt i denne erklæringen: Produktgruppe: Produktfamilie: Beskrivelse av maskinen: Type: Serienummer: Teknisk dokumentasjon utarbeidet av: Maskin. Kjøretøyløfter. Mobil kjøretøyløfter. SW2 PME XX F2 075 VB XX XX Eric LETELLIER (Teknisk sjef) 1, rue André Compain MONTHERME - FRANCE Referanseforskrift: EU-direktiv nr. 2006/42/EC EU-direktiv nr. 2004/108/EC angående elektromagnetisk kompatibilitet EU-direktiv nr. 2006/95/EC angående lavspenning Standard EN 1493 Utgitt i Monthermé (Frankrike), 4 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 6

5 02 SAMSVARSERKLÆRING 3 PRESENTASJON AV UTSTYRET 3.1 MEKANISK PRESENTASJON TEKNISK BESKRIVELSE Girmotor + kontrollskrue AU / AT adapterfestepunkt Beskyttende list Ramme Flytte systemet med det hydrauliske håndtaket Holder med løftegaffel Lastbærende hjul 7 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 5

6 02 SAMSVARSERKLÆRING SØYLELØFTERE - TEGNING 6 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 8

7 02 SAMSVARSERKLÆRING SØYLELØFTERE - TEKNISKE DATA Løftekapasitet, for hver søyle Antall søyler 7,5 tonn 1 til 8, alle identiske (ingen master eller slave) Kapasitet, dekkstørrelse Diameter 600 til 1155 mm Gaffelens anvendbare lengde 345 mm Avstand mellom søylens forside og 195 mm baksiden av gaffelen Løftehøyde mm Synkronisering Automatisk med elektronisk hastighetsvariasjon Sikkerhetsinnretninger Mekanisk sikkerhetslås (2,5 mm bevegelsesfølsomhet) Bevegelsessensor på søyle Styring Kommunikasjon Hele gruppen, enkeltvis eller i par Trådløs, 2,4 GHz sikker protokoll Løfteområde mm Løftehastighet: Opp (7,5 t) 790 mm/min Ned (7,5 t) mm/min Uten last 1090 mm/min Antall løftesykluser ved 7,5 t 18 Motoreffekt Batterier Elektronisk lader Ladespenning / strøm Ladetid 1,8 kw 2x12 V 100 Ah, seriekoblet 230/110 V 50/60 Hz 3A 24 V 10 A 10 timer Flytting av søyle Hydraulisk jekkehåndtak på hver søyle + 2 hjul foran Høyde Bredde Lengde Benhøyde Vekt uten batterier Vekt med batterier Kapslingsbeskyttelse Støynivå mm mm mm 135 mm 350 kg 400 kg IP54 < 70 db 9 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 7

8 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET 3.2 STYREENHETER UTVENDIG LAYOUT STYREENHET PUNK T 1 HOVEDBRYTER (BATTERIBRYTER) 2 KONTAKT TIL FJERNKONTROLL 3 TYPESKILT 4 NØDSTOPPKNAPP 5 RFID-SENSOR 6 KONTROLLPANEL 7 RFID-KORT BESKRIVELSE 8 RJ 45 KOMMUNIKASJONSKONTAKT (ALTERNATIV) 9 LADEINDIKATOR (Rød: batteriene lades / Grønn: batteriene er ladet) 10 STRØMKONTAKT FOR BATTERILADER 8 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 10

9 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET FJERNKONTROLL 1 2 PUNKT 1 OPP-KNAPP 2 NED-KNAPP BESKRIVELSE 11 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 9

10 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET 4 LASTING - LOSSING - LAGRING 4.1 ANBEFALINGER Losseprosedyrene må følges. Prosedyrene for lasting og lossing må følges hver gang utstyret skal flyttes til et nytt sted. Løftesøylene leveres i loddrett stilling. Søylene må aldri lastes i vannrett stilling uten at det er tatt forholdsregler. Kontakt oss i slike tilfeller. FORSIKTIG: Vi tar intet ansvar for eventuell skade i forbindelse med transport eller omlasting av utstyret. Hvis du mottar et skadet produkt, skriver du en beskrivelse av skaden på transportørens følgeseddel og sender transportøren et rekommandert brev med alle detaljer om skadene som er påvist (gjøres innen: 72 timer * Fra leveringsdatoen på følgeseddelen Innledende trinn: Festebolt Bruk et egnet verktøy til å fjerne boltene som holder produktet på lasteplanet, og klipp deretter av stroppene (Forsiktig! Stroppene er stramme.) Kontroller at utstyret som brukes ved lossing minst har følgende kapasitet: Minstekapasitet på 500 kg Egnet løftehøyde Losseutstyret er stabilt Gulvets tilstand Slynger i egnet tilstand og med egnet lengde (nylonslynger med en kapasitet på 1500 kg er velegnet.) SEFAC mobile løftesøyler leveres i loddrett stilling. De kan losses med gaflene på en gaffeltruck eller med løfteslynger. Bruk en hydraulisk jekketralle til å løfte bakre del av søylen, og sett deretter gaflene på en gaffeltruck inn under foten på søylen. Kontroller at håndtaket på jekketrallen er festet med festestropper. VIKTIG MERKNAD: La festestroppene sitte på hydraulikkhåndtaket på jekketrallen hele tiden, grunnet fare for at stempelet løsner. 10 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 12

11 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET 4.2 LOSSING Losse med gaffeltruck Flytt løftesøylene til losseområdet. Bruk håndtaket på jekketrallen til å løfte bakre del av løftesøylen fra gulvet. Sett gaffelen på gaffeltrucken inn under foten på løftesøylen. Løft gaffelen litt, og stropp deretter foten på løftesøylen fast til gaffelen. Senk løftesøylen og sett den forsiktig på bakken, og fjern deretter gaffeltruckens gafler forsiktig fra løftesøylen. Flytt løftesøylen til side og gjenta fremgangsmåten for de andre løftesøylene. Håndtak på jekketralle Stropp Søylefot Gafler FORSIKTIG: Fjern festestroppene fra håndtaket på jekketrallen etter at løftesøylene er losset og før bruk. 13 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 11

12 04 LASTING LOSSING - LAGRING 5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukeren må ikke bruke utstyret til andre formål enn det som er beskrevet i denne dokumentasjonen. 5.1 INSTRUKSJONER SOM MÅ FØLGES AV BRUKEREN INSTRUKSJONER ANGÅENDE PERSONALET BRUKEREN MÅ IKKE Stå under kjøretøy eller last i bevegelse. Oppholde seg i eller på kjøretøyet mens det er i bevegelse. Bruke løfteutstyret til å få tilgang til det løftede kjøretøyet eller deler av kjøretøyet. Holde hender, føtter eller klær nær bevegelige deler. Utføre vedlikeholdsarbeid uten å slå av settet med løftesøyler først. INSTRUKSJONER ANGÅENDE LØFTEUTSTYRET BRUKEREN MÅ IKKE Overskride maksimal godkjent last per løftesøyle. Fjerne eller kortslutte sikkerhetsinnretningene på løfteutstyret. Bytte om på koblingene mellom kretskortene i de elektriske kabinettene. Lage kortslutninger mellom ulike komponenter på ett eller flere kretskort. Kortslutte batteriene. La utstyret være uten tilsyn mens én eller flere av kabinettene er åpne. Bruke utstyret når det er defekt (helt eller delvis). Prøve å flytte lasten vannrett ved hjelp av løfteutstyret. Koble sammen/prøve å koble sammen mer enn 8 løftesøyler. Koble sammen/prøve å koble sammen søyler fra ulike produsenter eller med ulike delenumre i samme sett uten først å ha rådført seg med den tekniske avdelingen i SEFAC. Koble sammen/prøve å koble sammen søyler med ulik kapasitet eller hastighet i samme sett uten først å ha rådført seg med den tekniske avdelingen i SEFAC. Åpne de elektriske kabinettene uten tillatelse. Endre de elektriske enhetene eller kabinettene for å lage en annen strømfordeling enn den opprinnelige (montering av stikkontakter, lyssystem osv. koblet til batteriene) eller bruke batteriene til andre formål enn de er ment for. Oppbevare gjenstander inne i de elektriske enhetene eller kabinettene. Utsette utstyret for: o vann, vannsprut, regn, o sandblåsing, sliping, lakk, vaskemiddel eller korroderende produkter osv., o eksplosiv atmosfære. Lagre løftesøylene i vannrett stilling. Lagre løftesøylene i et miljø som ikke er egnet for riktig lagring av batteriene. 12 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 14

13 04 LASTING LOSSING - LAGRING INSTRUKSJONER ANGÅENDE LASTEN SOM SKAL LØFTES BRUKEREN MÅ IKKE Starte motoren på kjøretøyet hvis kjøretøyet ikke står på bakken. Løfte kjøretøyet i ENKEL eller PARVIS MODUS (i én aksel eller ett hjul) mer enn 50 cm over bakken. Tilpasse tilbehøret eller installere kjøretøy på adaptere som ikke er levert av SEFAC. Løfte et kjøretøy med blokkerte hjul. Hvis det skal utføres arbeid på bremsene, må en luftforsyning monteres. INSTRUKSJONER ANGÅENDE MILJØET BRUKEREN MÅ IKKE Bruke løfteutstyret hvis underlaget ikke er horisontalt (dvs. har en helling på mer enn 1 %). Bruke løfteutstyret hvis underlagets bæreevne er mindre enn 240 kg/cm 2. Flytte løftesøylene på underlag som heller mer enn 2 %. Oppbevare løftesøylene på underlag som heller mer enn 2 %. 5.2 INSTRUKSJONER SOM MÅ FØLGES AV BRUKEREN INSTRUKSJONER ANGÅENDE LØFTEUTSTYRET BRUKEREN MÅ GJØRE FØLGENDE: Holde de elektriske kabinettene lukket. Bruke en underlagsplate hvis gulvets bæreevne er mindre enn 240 kg/cm 2. Bruke bare GRUPPE-kontrollen til å løfte hele lasten. Sørge for at enveislageret og mutteren er riktig smurt. Flytte løftesøylene med styrehåndtaket hvis underlaget heller mindre enn 2 %. Kontrollere at strømkablene ikke kommer i veien for personer som arbeider i nærheten av kablene når batteriene lades. Oppbevare og bruke utstyret på et skjermet sted. Lagre løftesøylene i senket (nedre) stilling. INSTRUKSJONER ANGÅENDE LASTEN SOM SKAL LØFTES BRUKEREN MÅ GJØRE FØLGENDE: Montere løfteren på hver løftesøyle helt under dekkene på kjøretøyet. Sørge for at den løftede lasten alltid er horisontal. Merk: Hvis hjulene på kjøretøyet er utstyrt med hjulkapsler, må brukeren passe på at hjulkapslene ikke kommer i kontakt med løftegaffelen for å unngå skade på hjulkapslene. 15 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 13

14 04 LASTING LOSSING - LAGRING Dekk Løftegaffel Kontroller løftepunktenes tilstand og styrke. Kontroller at dekkdimensjonene på kjøretøyet som skal løftes samsvarer med løftegaflenes mål. Forsikre deg om at hjulene kan beveges fritt Hvis kjøretøyet er utstyrt med boggiaksel, må den ubelastede akselen festes, eller 2 ekstra løftesøyler må brukes. Forsikre deg om at det er riktig lufttrykk i dekkene på kjøretøyet som skal løftes. Forsikre deg om at felgen ikke kan falle gjennom gaffelen hvis et dekk punkterer. Kontroller at lasten som skal løftes er stabil. INSTRUKSJONER ANGÅENDE MILJØET BRUKEREN MÅ GJØRE FØLGENDE: Sørge for at ingenting hindrer bevegelsen opp eller ned. Forsikre seg om at det ikke finnes hindringer der søylene skal beveges. 14 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 16

15 05 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 6 BRUKSANVISNING 6.1 FLYTTE LØFTESØYLENE FORSIKTIG: BRUKEREN MÅ ALLTID BRUKE VERNESKO VED HÅNDTERING AV SØYLENE. SEFAC løftesøyler må bare brukes av kvalifiserte personer som har lest brukerhåndboken. Ved flytting av løftesøylene på gulvet, brukes hydraulikkhåndatket som ble levert med løftesøylen. For å plassere en løftesøyle riktig må den bakre delen løftes fra gulvet ved hjelp av hydraulikkhåndtaket. Dette fører til at løftesøylens vekt støttes av de to forhjulene og hjulene på styrehåndtaket LØFTE SØYLEN Hold utløseren på styrehåndtaket oppe og beveg styrehåndtaket nedover for å løfte baksiden av løftesøylen FLYTTE SØYLEN Når maksimal høyde er nådd, holdes utløseren oppe og løftesøylen flyttes til løfteområdet. FORSIKTIG: Løftesøylene må håndteres med begge hender på styrehåndtaket (og ved å skyve i styrehåndtaket). Skyv ikke mot plastkapslingen på løftesøylene SENKE SØYLEN NED PÅ GULVET Plasser løftesøylen foran hjulene på kjøretøyet, sentrer gaffelen under dekket og slipp utløseren på styrehåndtaket. Løftesøylen senkes ned. 17 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 15

16 06 BRUKSANVISNING 6.2 ELEKTRISK BETJENING INNLEDENDE TRINN Forsikre deg om at hjulene kan beveges fritt Montere løfteren på hver løftesøyle helt under dekkene på kjøretøyet. Merk: Hvis hjulene på kjøretøyet er utstyrt med hjulkapsler, må brukeren passe på at hjulkapslene ikke kommer i kontakt med løftegaffelen for å unngå skade på hjulkapslene. Dekk Løftegaffel Konfigurer settet med løftesøyler først når alle løftesøylene er satt på plass, dvs. med gaflene under dekkene på kjøretøyet som skal løftes. Løftesøylene er utstyrt med bevegelsessensorer som åpner settet. Formålet med dette systemet er å hindre usikre løftebetingelser (f.eks. løfting av 3 søyler under et kjøretøy og én søyle som ikke er plassert under kjøretøyet). 16 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 18

17 06 BRUKSANVISNING SLÅ PÅ EN LØFTESØYLE Gjør følgende først når løftesøylen er satt på plass med styrehåndtaket i øvre stilling. 1. Slå på løftesøylen. Drei (batteribryteren). PÅ/AV-bryteren 2. Enheten kjører egendiagnostikk. 3. SEFAC-logoen vises i ett sekund. 4. Løftesøylen venter på et SEFACmagnetkort. 5. Berør RFID-sensoren med SEFACmagnetkortet. 19 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 17

18 06 BRUKSANVISNING 6. Tallet 1 blinker: Dette er den første løftesøylen i settet. 7. Berør RFID-sensoren igjen på den samme løftesøylen med SEFACmagnetkortet. 8. Displayet viser en visuell bekreftelse av sløyfekoblingen for settet. 9. Direkte tilgang til hovedskjermbildet. Løftesøylen er klar til bruk. MERK: Siden løftesøylen er koblet i sløyfe med seg selv, er nettverkssymbolet krysset ut. 18 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 20

19 06 BRUKSANVISNING SETTE SAMMEN ET SETT MED FLERE LØFTESØYLER (MAKSIMALT 8 SØYLER) Gjør følgende først når alle løftesøylene er satt på plass med styrehåndtaket i øvre stilling. Løftesøyle 1 1. Slå på den første løftesøylen. Drei PÅ/AV-bryteren (batteribryteren). 2. Enheten kjører egendiagnostikk. 3. SEFAC-logoen vises i ett sekund. 4. Løftesøylen venter på et SEFACmagnetkort. 5. Berør RFID-sensoren med SEFACmagnetkortet. 21 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 19

20 06 BRUKSANVISNING 6. Tallet 1 blinker: Dette er den første løftesøylen i settet. Løftesøyle 2 7. Slå på den andre løftesøylen. 8. Enheten kjører egendiagnostikk. 9. SEFAC-logoen vises i ett sekund. 10. Løftesøylen venter på et SEFACmagnetkort. Vent til symbolet vises (nede til høyre) før du berører RFIDsensoren med SEFAC-magnetkortet 20 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 22

21 06 BRUKSANVISNING 11. Berør RFID-sensoren med SEFACmagnetkortet. 12. Tallet 2 blinker: Den andre løftesøylen har registrert at en løftesøyle er aktivert tidligere med samme magnetkode. Den blir derfor søyle nummer 2 i settet. Løftesøyle 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 (avhengig av det ønskede antallet løftesøyler i settet) 13. Slå på løftesøylene. Gjenta trinn 7 til 12. Den tredje løftesøylen registrerer at to løftesøyler er aktivert tidligere med samme magnetkode. Den blir derfor søyle nummer 3 i settet. Det samme gjelder den fjerde løftesøylen, som blir søyle nummer 4, osv. 23 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 21

22 06 BRUKSANVISNING Lukke settet med løftesøyler 14. Berør en av de tidligere valgte løftesøylene med magnetkortet igjen for å lukke settet med løftesøyler. (Eksempelet viser et sett med 2 løftesøyler). 15. Alle displayene viser en visuell bekreftelse på at settet med løftesøyler er lukket. 16. Direkte tilgang til hovedskjermbildet. Settet med løftesøyler er klart til bruk. 22 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 24

23 06 BRUKSANVISNING Fjernkontroll: For å styre hele settet må fjernkontrollen kobles til én av løftesøylene (avhengig av valgt driftsmodus): 25 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 23

24 06 BRUKSANVISNING LØFTEKONFIGURASJONER Velg ønsket løftemodus i menyen. Menyen åpnes ved å trykke tasten på en av løftesøylene, og deretter flytte markøren med tastene og under displayet. Når markøren står på ønsket modus, trykker du på Bekreft-tasten for å bekrefte valget. Tabellen nedenfor viser en oppsummering av de ulike driftsmodusene: Symbol på skjermen Opp/ned DRIFT Konfigurasjon med 4/6 løftesymboler Sett med 4, 6 eller 8 løftesøyler* Par ** Enkel ** * Løftesøylene styres fra en valgfri løftesøyle. ** Løftesøylene styres fra sine egne kontrollpaneler via fjernkontrollen. Brukeren har ansvaret for å velge løftemodus og sette sammen et par løftesøyler. 24 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 26

25 06 BRUKSANVISNING PRESENTASJON AV HOVEDSKJERMBILDET 1/ mm 850 mm/min kg BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 25

26 06 BRUKSANVISNING Bruk i gruppemodus Bruk i enkeltmodus Bruk i parvis modus Auto Automatisk variabel hastighet-modus Langsom modus Lav bevegelseshastighet mm 850 mm/min kg 01 1/8 Fulladet batteri 75 % batterinivå 50% batterinivå 25% batterinivå Utladet batteri Indikerer løftesøylens bevegelsesretning (kun under betjening) Indikerer løftehøyde (i forhold til laveste punkt) 1/ mm 850 mm/min kg 01 Umiddelbar løftehastighet Last løftet av løftesøylen 26 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 28

27 06 BRUKSANVISNING Det første tallet viser løftesøylens nummer i settet. Det andre tallet viser totalt antall løftesøyler i settet. 1/ mm 850 mm/min kg 01 Intet nettverk Svakt kommunikasjonssignal Middels kommunikasjonssignal Godt kommunikasjonssignal Sterkt kommunikasjonssignal 01 Feil ikke bekreftet, men registrert. Tallet angir hvilken type feil som har oppstått. Se vedlikeholdshåndboken for å finne feilen og bekrefte den. Symbolet forsvinner så snart feilen er bekreftet. 02 Vedlikehold som må utføres. Tallet angir hvilken type vedlikehold som må utføres. Se vedlikeholdshåndboken for å finne vedlikeholdstypen. Symbolet forsvinner når vedlikeholdsarbeidet er utført. 29 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 27

28 06 BRUKSANVISNING BLA GJENNOM MENYEN. Bekreft-tast Menytast Opp/ned-taster (bla gjennom menyen) Strømindikatorlampe Feilindikator RFIDsensor Trykk tasten på en av løftesøylene for å åpne menyen. Merk: Når tasten er trykt, er det ikke mulig å åpne menyen på de andre løftesøylene. 28 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 30

29 06 BRUKSANVISNING Auto Opp/ned-taster (bla gjennom menyen) Bekreft-tast Markøren beveges opp og ned med piltastene og under displayet. Trykk på bekreftelsestasten for å bekrefte modusvalget der markøren står. Velger gruppemodus Velger enkeltvis modus Velger parvis modus Auto Velger automatisk variabel hastighet, avhengig av lasten Velger langsom hastighet (for fremkjøring) 31 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 29

30 06 BRUKSANVISNING Tilgang til følgende informasjon i lesemodus : Dato for kontroll av mutterslitasje (gjelder ikke trådløs versjon) Dato for smøring av mutter og enveislager Neste periodiske kontroll Dato for første gangs bruk API-programnummer Displayskjerm, programnummer Løftesøylens serienummer Styrekortets serienummer Logikkortets serienummer Strømkortets serienummer Indikasjon av ladenivået i batteriene i settet Kontaktinformasjon, SEFAC Service Tilgang (via passord som oppgis til verkstedsleder) for bruk i enkoderfri modus og for innstilling av parametere som: Innstilling av dato for kontroll av mutterslitasje (gjelder ikke trådløs versjon) Innstilling av dato for smøring av mutter og enveislager Innstilling av dato for neste periodiske kontroll Stille klokken (dato og klokkeslett) Innstilling av maksimal løftehøyde Aktivering av nødmodus / enkoderfri modus (krever bekreftelse) Visning av hendelseslogg Valg av grensesnittspråk (6 språk tilgjengelige som standard + 2 språk som tillegg) Fransk Engelsk Tysk Italiensk Spansk Nederlandsk Alternativt språk 1 Alternativt språk 2 30 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 32

31 06 BRUKSANVISNING Presentasjon av vedlikeholdsmenyen Vedlikeholdsbmenyen åpnes ved å plassere markøren ved symbolet på displayet, og deretter trykke Bekreft-tasten. Du blir bedt om å taste et passord. Taste passordet (4-sifret kode): Plasser markøren på det første sifferet. Trykk piltasten eller. Når ønsket tall er valgt, bekrefter du ved å trykke Bekreft-tasten. 33 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 31

32 06 BRUKSANVISNING Markøren flyttes til neste siffer. Trykk piltasten eller igjen for å velge det andre sifferet. Gjenta fremgangsmåten for alle de 4 sifrene. Menyen åpnes når det siste sifferet er bekreftet hvis den 4-sifrede koden er riktig. Merk: Hvis feil kode tastes, går displayet automatisk tilbake til menyen. Dette gir tilgang til følgende funksjoner: - Innstilling av dato for neste periodiske kontroll - Innstilling av dato for kontroll av mutterslitasje (gjelder ikke trådløs versjon) - Innstilling av dato for smøring av mutter og enveislager - Stille klokken (dato og klokkeslett) - Innstilling av maksimal løftehøyde 32 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 34

33 06 BRUKSANVISNING - Aktivering av nødmodus / enkoderfri modus (krever bekreftelse) - Visning av hendelseslogg Justere kontrasten på displayet Du kan når som helst justere kontrasten på displayet. Trykk tastene under displayet mens hovedskjermbildet vises. og En kontraststolpe (stolpegraf) vises nederst på skjermen. 35 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 33

34 06 BRUKSANVISNING FEILTABELL Feilkode Beskrivelse 1 Hindring Teknisk beskrivelse (årsak) Det finnes en hindring under holderen ved bevegelse nedover. Fremgangsmåte/løsning Hev holderen minst 5 cm og fjern deretter gjenstanden. 2 Gjelder ikke trådløs modell (SEFAC SW2). 3 Gjelder ikke trådløs modell (SEFAC SW2). 4 Selvvatring Høydeforskjellen mellom søylene overstiger 40 mm. 5 Batteri, logikkrets Logikkretsens batteri er utladet. 6 Lavt batterinivå Batteri utladet. 7 Utladet batteri 8 Batterisikkerhet 9 Bevegelse 10 SWiP-nettverk Batteriet er utladet, bare én bevegelse ned er tillatt. Batteri utladet, bevegelse opp forbudt, ingen bevegelse tillatt. Ledningsenkoder defekt eller ødelagt. Trådløs kommunikasjon forstyrret. Betjen en eller flere løftesøyler for å gjenopprette vatringen av kjøretøyet. Skift batteriet og still klokken på logikkretsen igjen. Lad batteriene så snart som mulig. Lad batteriene. Lad batteriene. Kontroller ledningsenkoderen og skift den om nødvendig. Finn årsaken (hvis feilen vedvarer) og/eller skift til ledningsforbindelse. 11 Nødstopp Nødstoppknapp aktivert. Frigjør nødstoppknappen. 12 Gjelder ikke trådløs modell (SEFAC SW2) Mekanisk overbelastning Overoppheting av strømkort Løftesøylens bevegelse Lasten som skal løftes er for tung (med tanke på løftesøylens nominelle kapasitet). Temperaturen i strømkortet er for høy som følge av overdreven bruk. Bevegelse av løftesøylen i mer enn 10 sekunder. Senk kjøretøyet. Løftesøylen forblir deaktivert så lenge temperaturen i strømkortet er for høy. Vent til feilindikatorlampen slukkes (nedkjøling av strømkortet). Sett løftesøylen på plass og konfigurer settet på nytt. 16 Fall Løfteholderen har falt ned. Kontroller kjøretøyets vatring. 17 Forbindelse til styrekortet Forbindelsen til styrekortet er brutt. 18 SD-kort SD-kort mangler. 19 SWiP-nettverk ikke tilgjengelig Ingen kanaler tilgjengelige for trådløs tilkobling. 20 Strømforsyning på Strømforsyning av. Start løftesøylen på nytt. Kontroller om SD-kortet er på plass og/eller sett inn SD-kortet. Slå av et SEFAC-sett som bruker SWiP-nettverket for å frigjøre en kanal og/eller skift til ledningsforbindelse. Kontroller at strømkortet fungerer som det skal. Kontakt om nødvendig SEFAC Service. 34 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 36

35 06 BRUKSANVISNING 7 VEDLIKEHOLD 7.1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD OPPSUMMERINGSTABELL, VEDLIKEHOLD SLÅ AV HELE SETTET MED LØFTESØYLER FØR DET UTFØRES VEDLIKEHOLDSARBEID! PUNKTER SOM MÅ KONTROLLERES OPERASJONER INTERVALL INSPEKSJO NSMÅTE POSITIVT RESULTAT TILTAK VED NEGATIVT RESULTAT Ladekabel Kontroller utseende 6 måneder Visuell kontroll Ingen skade Skift kabelen Kontakt Kontroller utseende 6 måneder Visuell kontroll Ingen skade Skift kontakten Mutter/skrue Kontroller utseende 6 måneder Visuell kontroll Ingen skade Skift skrue/mutterenhet Mutter Smøring (se 7.1.2) 1 år Visuell kontroll Mutter full av fett Tilsett fett Batterier Batteriklemmer riktig trukket til 1 år Visuell kontroll De røde merkene på mutter og klemme skal stå på linje Trekk til klemmene til de røde merkene står på linje Øvre stopper Smøring (se 7.1.2) 1 år Visuell kontroll Stopperstøtteskål full av fett Tilsett fett Batteri Utskifting Kontinuerlig Visuell kontroll Antall løftesykluser <5 mellom 2 batteriladinger Skift batteriene De andre komponentene krever ikke spesiell vedlikehold bortsett fra vanlig overvåking. Girmotoren og lagrene er smurt for hele sin levetid LISTE OVER SMØREMIDLER SMØREDEL SMØREMETODE SMØREMIDDEL DELENUMMER Mutter Fettpumpe KLUBER ISOFLEX TOPAS L 152 Skrueopphengsstopper Fettpumpe OMNILUB No. 2 fett eller fett egnet for komponentene 37 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 35

36 06 BRUKSANVISNING Velg produsentens garanti for inspeksjon av ditt SEFAC-utstyr! Vår kunnskap: Våre styrker: Vår forpliktelse: Vi har vært den fremste franske produsenten av mobile løftesøyler siden Rask service med høy kvalitet Vi tar dine gamle SEFAC mobile søyler i innbytte Kontroll (med last) på vår kalibrerte testbenk Vi tilbyr ulike typer servicekontrakter tilpasset dine behov, og vi gir rabatter på våre originale reservedeler. Velg produsentens garanti for vedlikehold av dine mobile løftesøyler! 36 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 38

37 07 VEDLIKEHOLD 8 RESERVEDELER 8.1 GENERELT FORSIKTIG: Alle reservedeler må være originale SEFAC-reservedeler. Bare deler som har et delenummer kan leveres som reservedeler. Vennligst oppgi følgende i bestillingen: Løftesøylens nummer (se første side) Datoen da settet med løftesøyler ble levert Diagramnummer Fullstendig beskrivelse av delen Delenummer Ved bruk av originale reservedeler beholder produsenten sitt ansvar. SEFAC originaldeler fremstilles i strengt samsvar med de opprinnelige egenskapene (dimensjoner og materialer). Ved å bruke originale reservedeler med garanti fra SEFAC, oppnår du følgende: Utstyret beskyttes. Funksjonsfeil unngås. Utstyret er i samsvar med EC-direktivet. 39 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 37

38 07 VEDLIKEHOLD 8.2 LØFTESØYLE - ENHET PUN KT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Drivverk (se de neste sidene) 2 Øvre enhet (se de neste sidene) 3 Strømkabel til batterilader 4 Bevegelsessensor Styrehåndtak B 6 Bakhjul B 7 Nedre enhet (se de neste sidene) 8 Ramme - 9 Forhjulsenhet Beskyttelseslist Motorfeste - 12 Potensiometer BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 40

39 07 VEDLIKEHOLD 8.3 LØFTEGAFFEL PUNK T BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Holder - 2 Avstandsstykke Rulle BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 39

40 07 VEDLIKEHOLD 8.4 DRIVVERK PUN KT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Brems 2 Motor Rulleaksiallager Motorfeste - 5 Kuleskrue/mutter-enhet Sikkerhetsløfteblokk Mekanisk sikkerhetslås 8 Potensiometer Girmotor BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 42

41 07 VEDLIKEHOLD 8.5 ELEKTRISKSYSTEM ELEKTRISK ENHET PUNKT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Antenne Trådløst nettverk-merke Batteri PÅ/AV-bryter Kontakt til fjernkontroll Merke med sikkerhetsinstruksjoner Produsentskilt Øvre deksel Nedre deksel SEFAC-merke Nødstoppknapp A 11 Fleksibelt tastatur ,5 t-merke RFID-kort Fjernkontroll BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 41

42 08 VEDLIKEHOLD INNSIDEN AV LUKEN 2 1 PUNKT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Styrekort GB SD-kort BATTERI BESKRIVELSE DELENUMMER Batteri BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 44

43 08 VEDLIKEHOLD DEN ELEKTRISKE ENHETEN INNVENDIG /4 5 6 PUNKT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Antenneledning Logikkort Sikring Sikringsholder Batteri PÅ/AV-bryter Kontakt til fjernkontroll Batterilader /24 V-relé Sikring Annet Styrekort Strømkort IEC-kontaktsikring BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 43

44 08 VEDLIKEHOLD LEDNINGSDIAGRAM 44 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 46

45 08 VEDLIKEHOLD 47 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 45

46 08 VEDLIKEHOLD 46 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 48

47 08 VEDLIKEHOLD 49 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 47

48 08 RESERVEDELER 9 TILBEHØR BESKRIVELSE FJERNKONTROLL DELENUMMER Fjernkontroll med kabel for styring av et sett løftesøyler BESKYTTELSESTREKK BESKRIVELSE DELENUMM ER Sett med 4 beskyttende plasttrekk for intensiv bruk i vaskehaller PZM 65 ADAPTER FOR NYTTEKJØRETØY BESKRIVELSE Sett med 4 gaffeladaptere for bruk med nyttekjøretøy - Kapasitet 4,8 tonn hjuldiameter 600 til 930 mm DELENUMM ER PMZ AU 112 ADAPTER FOR PRIVATKJØRETØY BESKRIVELSE Sett med 4 gaffeladaptere for bruk med privatkjøretøy - Kapasitet 2 tonn hjuldiameter 500 til 730 mm DELENUMM ER PMZ AT BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 50

49 08 RESERVEDELER HENGERBJELKE BESKRIVELSE Hengerløftebjelke Maksimal kapasitet: 3 x 5 tonn DELENUMM ER PZM75 LAVPROFILBJELKE BESKRIVELSE Løftebjelke for busser Maksimal kapasitet: 2 x 6 tonn DELENUMM ER PZM03 GIRKASSEJEKK BESKRIVELSE DELENUMMER Kapasitet: 1,5 tonn Med svingbart hode Kapasitet: Min. høyde: Maks. høyde: 2 hastigheter 1,5 tonn mm mm DFM hjul, diam.: 200 mm Vekt: 175 kg Dim. (L x B) mm 51 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 49

50 08 RESERVEDELER HØYE BUKKER 14 T BESKRIVELSE 6 tonn / Min. - Maks.: mm / 10 trinn 10 tonn / Min. - Maks.: mm / 10 trinn 15 tonn / Min. - Maks.: mm / 10 posisjoner / hjelpefjær / hode med hurtigjusteringsskrue DELENUMMER TBE 527 TBE 528 TBE 530 R ÅK BESKRIVELSE 12 tonn / Min. - Maks.: mm / 12 trinn 12 tonn / Min. - Maks.: mm / 7 trinn DELENUMMER TAE 515 TAE BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 52

51 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 51

52 SALG OG SERVICE FRA ÉN LEVERANDØR Würth Verkstedutstyr består av 18 selgere og 23 serviceteknikere, som kun har som oppgave å hjelpe våre kunder med deres behov. Velger du Würth Verksted utstyr som leverandør av verkstedutstyr, er du sikret gode produkter og service også i fremtiden. Kvalitet på produkter og service er satt i høysetet av Würth Norge AS. Würth Verkstedutstyr har valgt sine leverandører ut fra de krav som våre kunder forventer av oss. Det betyr at vi har vært selektive i vår utvelgelse, og inngått lang varig samarbeid med de beste på markedet. De beste l everandørene er ofte markedsledere, og det er slik vi i Würth Verkstedutstyr også vil bestrebe oss på å være. Alle våre selgere har kunnskap og tegneprogram for å hjelpe våre kunder med prosjektering og p roduksjonsplanlegging. Henvendelse på e-post til: Fast serviceavtale inngått med vår serviceavdeling vil sikre kontinuerlig oppfølging og drift. Våre kommunikasjons linjer er korte og går direkte fra deg til vår service telefon: eller på e-post til: Ta kontakt med våre medarbeidere, enten det er behov for assistanse på service eller kjøp av utstyr. Se oversikt her på siden. Trenger du hjelp? Ta gjerne kontakt! Würth Norge AS, Morteveien 12, 1481 Hagan. Telefon: Faks: Kundesenter: Telefon: Faks: Lik oss på Facebook! 52 vårbrukerhåndbok MOBIL SØYLELØFTER Besøk nettside for å finnetrådløs din nærmeste Würth-butikk.

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no

Brukermanual. Torlandsveien 3. Tlf. 4000 1059. TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Brukermanual Torlandsveien 3 Tlf. 4000 1059 TKS Heis AS, 4365 Nærbø. Tlf 4000 1059 E-post: post@tksheis.no www.tksheis.no Innhold 1. Introduksjon... 2 1.1. Produsent... 2 1.2. Bruk... 2 1.3. Viktig informasjon...

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC Trådløs romføler. Funksjon - Drift - Vedlikehold CTC Trådløs romføler Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Jan. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE.

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Beskrivelse av betjeningspanel.... 2 1.1 Funksjoner... 2 1.2 Beskrivelse av funksjoner... 2 1.3 Betjenings funksjons parametere.... 5 1.3.2 Sagblad hastighet....5 1.3.3 Kjølevæske

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN

OM DIN NYE ALARM VERSJONER AKTIVERE ALARMEN DEAKTIVERE ALARMEN www.bilradiospes.no OM DIN NYE ALARM Med over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, er du med din DEFA Security Alarm sikret et kvalitetsprodukt med lang levetid. Kvalitetskontroll

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

1 Tekniske data: 2 Sendere:

1 Tekniske data: 2 Sendere: Ref. 000071 No INSTALLASJONS guide Altus RTS Elektronisk styrt rørmotor med RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk SOMFY Altus RTS er en rørmotor med innebygd RTS radiomottaker, sol- & vindautomatikk

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISK TREDEMØLLE PD111 BRUKSANVISNING Vennligst sørg for å lese denne bruksanvisningen grundig før bruk, og ta godt vare på bruksanvisningen. 8 Kontrollpanel Skann Hastighet Tid Distanse Kalorier På/Av

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805

Brukerhåndbok. Traveller+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0805 Brukerhåndbok Traveller+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0805 2 Traveller+ 3 4 5 Innholdsfortegnelse 1GENERELT...7

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene.

Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Reduser dine verkstedutgifter, - og få mer igjen for pengene. Lei av å ligge på gulvet å skru! En rimelig investering i bedre økonomi Garantert investering i større fortjeneste Proffe løftebukker til hobbypris

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Gi verkstedet et skikkelig løft

Gi verkstedet et skikkelig løft Gi verkstedet et skikkelig løft 2 Søylere fra 3,2 til 5 Ton. Velg mellom bunnramme eller toppramme. Elektrohydraulisk drift. 220V/1-Fas eller 400V/3 fas. Priser fra 12.990,- ekskl. mva. Sakseløftere og

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng

tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng tekniske hjelpemidler brukerveiledning Movita pleieseng BESKRIVELSE ELEKTRISKE FUNKSJONER Oversikt og håndkontrollens symboler Funksjon valg: Ryggstøtte /Hjertebrett Aktiveringsknapper opp/ned Funksjon

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVKC24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Gangtid

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens

Elektriske data Nominell spenning AC/DC 24 V Nominell frekvens Teknisk datablad NVK24A-SZ-TPC Modulerende aktuator for 2-veis og 3-veis seteventiler Skyvekraft 1000 N Nominell spenning AC/DC 24 V Regulering: modulerende DC (0) V...10 V Nominelt slag 20 mm Levetid

Detaljer

Tillegg til brukerhåndbok

Tillegg til brukerhåndbok Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard Kontaktalarm First Edition Second Printing Part No. 1278541GTNW Tillegg til brukerhåndbok Lift Guard kontaktalarmsystem Lift Guard kontaktalarmsystem er utformet for

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Marsden M200 Stolvekt

Marsden M200 Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO Marsden M200 Stolvekt Brukermanual for M200 Stolvekt OVERSIKT Strømforsyning... 2 Spesifikasjoner... 2 Vedlikehold........ 2 1.0 Grunnleggende

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn

Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn Brukermanual for T-116 og T-117 Løftetårn 1 INTRODUKSJON 2 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-116 3 3 TEKNISKE SPESIFIKASJONER T-117 4 4 SIKKERHETSMESSIGE FORHÅNDSREGLER 5 5 T-116/7 I PRAKTISK BRUK 6 6 VEDLIKEHOLD

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

Bruksanvisning Styring WX-15S

Bruksanvisning Styring WX-15S Bruksanvisning Styring WX-15S Indeks 000 10987082 no /15.04.08 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO

KERN MCC Stolvekt. Brukermanual for MCC Stolvekt GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO GRINIVEIEN 159, 1359 EIKSMARKA. TLF. 67 16 68 10 POST@VEKT1.NO KERN MCC Stolvekt Brukermanual for MCC Stolvekt Dette er en forenklet oversettelse av engelsk brukermanual levert av Kern. Denne utgaven er

Detaljer

Etac Nova 100 Løftemotor

Etac Nova 100 Løftemotor Etac Nova 100 Løftemotor Gir personalet frie hender Sikre hjelpemidler skaper trygghet og tilstedeværelse. Nova 100 løftemotor er utviklet med utgangspunkt i at produktet må være trygt, fleksibelt og enkelt

Detaljer

Connectivity- Control-Unit (CCU)

Connectivity- Control-Unit (CCU) no Viktige merknader Connectivity- Control-Unit (CCU) 1. Beregnet bruk 1 2. Sikkerhetsinformasjon 1 3. Rettslige krav 2 4. Leveringsomfang 2 5. Funksjonsbeskrivelse 2 6. Enhetsbeskrivelse 2 7. Igangkjøring

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Forover. Høyre. Bakover

Forover. Høyre. Bakover 11. Styreboks R-net Lade kontakt På-/Av knapp Horn Varsellys Lys Batteri indikator Valgt hastighet Valgt profil Modusknapp Blinklys venstre Forover Profile knapp Blinklys Høyre Hastighets valg Vens tre

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Telefunken trener manual

Telefunken trener manual Telefunken trener manual Fjernkontroll & Funksjons taster: PÅ/Standby Pause Volum + Språkvalg. Trykk 5 sekunder, alternativt trykk 2-sifret språk kode Framover/neste Forrige Bakover Volum - Sjokk ikke

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Automatikkskap type ABS CP 151-254

Automatikkskap type ABS CP 151-254 15975197NO (12/2014) Installasjons- og bruksanvisning www.sulzer.com 2 Installasjons- og bruksanvisning Automatikkskap type ABS CP 151 153 253 254 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Kontrollenhet...

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter.

Beskrivelse og bruk. Innhold. Denne vekten er laget som tilbehør til Molift Partner 230 eller Molift Partner 255 pasientløfter. - en vekt fra Innhold Beskrivelse og bruk... 2 Montering... 3 Veiing... 3 Alternativ veieprosedyre:... 3 Beregning av BMI... 4 Visning i kilo (kg) eller pund (lb))... 4 Knapper og LED-indikatorer... 5

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A

EQUICALOR. Monteringsanvisning MA 7.A.4. Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat. Equicalor MA 7.A EQUICALOR Reguleringssystem for radiatorer med kombinert aktuator og termostat 1/8 Beskrivelse Del 1 - Chronotermostat Display og knapper Advarsler Alarm historikk Monteringsanvisning Montering - -A Montering

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning

Invacare IDC. Manøverboks Bruksanvisning Invacare IDC no Manøverboks Bruksanvisning Denne veiledningen skal overleveres til sluttbrukeren. Les denne veiledningen FØR du bruker produktet, og behold den for fremtidig referanse. 2015 Invacare Corporation

Detaljer

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE

INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE INSTRUKSJON E-GREEN MEDIO: P SERIE 1. Introduksjon Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon 2. Produktbeskrivelse 2.1 Rammenummer 3. Funksjoner/innstillinger 3.1 Batteri -/feilindikator 3.2 Assist funksjon

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon

Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt. Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Alu kombi Dusj og-toalettstol 2024 tilt Montering og brukerveiledning (Og med montering av 24 hjul som ekstra tilbehør) tilt funksjon Art. nr. 2024 Fabrikant: FAABORG REHAB TECHNIC A/S Smedemestervej 9

Detaljer

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH

BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH BRUKSANVISNING COSTA ESCAPE FLASH INDEX 1. INTRODUKSJON... 4 1.1 COSTA, ESCAPE, FLASH BESKRIVELSE... 4 2. FØR DU TAR SYKKELEN I BRUK... 5 3. MONTERING... 5 4. BRUK... 6 5. VEDLIKEHOLD... 8 6. TEKNISK SERVICE...

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK

MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK MANUAL FOR INSTALLASJON OG BRUK Eco eye Elite og Mini Takk for at du valgte å kjøpe et trådløst wattmeter fra Eco Eye. Vi håper du blir fornøyd og at produktet vil hjelpe deg med å begrense bruken av elektrisitet

Detaljer