BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER. Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter. TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER. Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter. TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2"

Transkript

1 BRUKERHÅNDBOK Brukerhåndbok trådløs mobil søyleløfter TRÅDLØSE MOBILE SØYLELØFTER TYPE: SW2 Serienr.: PME XX F2 075 VB XX XX Versjon: 2

2 INNHOLD 1 INNLEDNING TAKK FOR AT DU VALGTE ET PRODUKT FRA SEFAC Viktig informasjon Vennligst les denne håndboken nøye for å gjøre deg kjent med riktig bruk og vedlikehold av SEFAC-utstyret. Denne håndboken skal regnes som en integrert del av SEFAC-utstyret, og du må rådføre deg med håndboken før bruk. Ta vare på håndboken og hold den i god stand. Les alle sikkerhetsmeldingene i denne håndboken, samt alle sikkerhets- og betjeningsinstruksjoner som kan være montert på utstyret. Hold disse instruksjonene i god stand, og erstatt dem hvis de forsvinner eller blir skadet. Vær oppmerksom på symbolene nedenfor. De er brukt til å merke viktige punkter i hele denne brukerhåndboken. KVALIFISERT BRUKER FORSIKTIG FRIGJØR HJULENE OBSERVASJONER 2 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 4

3 INNHOLD Lær deg riktig bruk og betjening av SEFAC-utstyret. Utstyret må ikke brukes av personer som ikke har fått opplæring i bruk av det. Hold utstyret i god stand. Uautoriserte endringer på utstyret kan påvirke driften og medføre risiko for operatøren. Uautoriserte endringer kan også redusere utstyrets levetid, og fører umiddelbart til at garantien blir ugyldig. Det er foretatt overbelastningstester på fabrikken i samsvar med standarden EN Statisk overbelastningstest: 50 % overbelastning - Varighet: 1 time Dynamisk overbelastningstest 15 % overbelastning - 2 løftesykluser Funksjonstester Måling av løftestrømmer Test av sikkerhetssystem Det er operatørens ansvar å kontrollere at utstyret er egnet for formålet. 5 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 3

4 01 INNLEDNING 2 SAMSVARSERKLÆRING SAMSVARS- ERKLÆRING DEN EUROPEISKE UNION Produsenten: SEFAC S.A 1, rue André Compain BP MONTHERME - FRANCE Telefon: + 33 (0) Faks: + 33 (0) I samsvar med direktiv nr. 2006/42/EC erklæres det at denne maskinen samsvarer med den harmoniserte europeiske standarden (NF) EN 1493 Kjøretøyløftere. Denne samsvarserklæringen er ikke gyldig hvis det er foretatt tekniske endringer på maskinen, utført av andre enn produsenten. Alle varianter av basisutstyret produsert av SEFAC samsvarer med maskindirektivet som er nevnt i denne erklæringen: Produktgruppe: Produktfamilie: Beskrivelse av maskinen: Type: Serienummer: Teknisk dokumentasjon utarbeidet av: Maskin. Kjøretøyløfter. Mobil kjøretøyløfter. SW2 PME XX F2 075 VB XX XX Eric LETELLIER (Teknisk sjef) 1, rue André Compain MONTHERME - FRANCE Referanseforskrift: EU-direktiv nr. 2006/42/EC EU-direktiv nr. 2004/108/EC angående elektromagnetisk kompatibilitet EU-direktiv nr. 2006/95/EC angående lavspenning Standard EN 1493 Utgitt i Monthermé (Frankrike), 4 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 6

5 02 SAMSVARSERKLÆRING 3 PRESENTASJON AV UTSTYRET 3.1 MEKANISK PRESENTASJON TEKNISK BESKRIVELSE Girmotor + kontrollskrue AU / AT adapterfestepunkt Beskyttende list Ramme Flytte systemet med det hydrauliske håndtaket Holder med løftegaffel Lastbærende hjul 7 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 5

6 02 SAMSVARSERKLÆRING SØYLELØFTERE - TEGNING 6 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 8

7 02 SAMSVARSERKLÆRING SØYLELØFTERE - TEKNISKE DATA Løftekapasitet, for hver søyle Antall søyler 7,5 tonn 1 til 8, alle identiske (ingen master eller slave) Kapasitet, dekkstørrelse Diameter 600 til 1155 mm Gaffelens anvendbare lengde 345 mm Avstand mellom søylens forside og 195 mm baksiden av gaffelen Løftehøyde mm Synkronisering Automatisk med elektronisk hastighetsvariasjon Sikkerhetsinnretninger Mekanisk sikkerhetslås (2,5 mm bevegelsesfølsomhet) Bevegelsessensor på søyle Styring Kommunikasjon Hele gruppen, enkeltvis eller i par Trådløs, 2,4 GHz sikker protokoll Løfteområde mm Løftehastighet: Opp (7,5 t) 790 mm/min Ned (7,5 t) mm/min Uten last 1090 mm/min Antall løftesykluser ved 7,5 t 18 Motoreffekt Batterier Elektronisk lader Ladespenning / strøm Ladetid 1,8 kw 2x12 V 100 Ah, seriekoblet 230/110 V 50/60 Hz 3A 24 V 10 A 10 timer Flytting av søyle Hydraulisk jekkehåndtak på hver søyle + 2 hjul foran Høyde Bredde Lengde Benhøyde Vekt uten batterier Vekt med batterier Kapslingsbeskyttelse Støynivå mm mm mm 135 mm 350 kg 400 kg IP54 < 70 db 9 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 7

8 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET 3.2 STYREENHETER UTVENDIG LAYOUT STYREENHET PUNK T 1 HOVEDBRYTER (BATTERIBRYTER) 2 KONTAKT TIL FJERNKONTROLL 3 TYPESKILT 4 NØDSTOPPKNAPP 5 RFID-SENSOR 6 KONTROLLPANEL 7 RFID-KORT BESKRIVELSE 8 RJ 45 KOMMUNIKASJONSKONTAKT (ALTERNATIV) 9 LADEINDIKATOR (Rød: batteriene lades / Grønn: batteriene er ladet) 10 STRØMKONTAKT FOR BATTERILADER 8 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 10

9 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET FJERNKONTROLL 1 2 PUNKT 1 OPP-KNAPP 2 NED-KNAPP BESKRIVELSE 11 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 9

10 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET 4 LASTING - LOSSING - LAGRING 4.1 ANBEFALINGER Losseprosedyrene må følges. Prosedyrene for lasting og lossing må følges hver gang utstyret skal flyttes til et nytt sted. Løftesøylene leveres i loddrett stilling. Søylene må aldri lastes i vannrett stilling uten at det er tatt forholdsregler. Kontakt oss i slike tilfeller. FORSIKTIG: Vi tar intet ansvar for eventuell skade i forbindelse med transport eller omlasting av utstyret. Hvis du mottar et skadet produkt, skriver du en beskrivelse av skaden på transportørens følgeseddel og sender transportøren et rekommandert brev med alle detaljer om skadene som er påvist (gjøres innen: 72 timer * Fra leveringsdatoen på følgeseddelen Innledende trinn: Festebolt Bruk et egnet verktøy til å fjerne boltene som holder produktet på lasteplanet, og klipp deretter av stroppene (Forsiktig! Stroppene er stramme.) Kontroller at utstyret som brukes ved lossing minst har følgende kapasitet: Minstekapasitet på 500 kg Egnet løftehøyde Losseutstyret er stabilt Gulvets tilstand Slynger i egnet tilstand og med egnet lengde (nylonslynger med en kapasitet på 1500 kg er velegnet.) SEFAC mobile løftesøyler leveres i loddrett stilling. De kan losses med gaflene på en gaffeltruck eller med løfteslynger. Bruk en hydraulisk jekketralle til å løfte bakre del av søylen, og sett deretter gaflene på en gaffeltruck inn under foten på søylen. Kontroller at håndtaket på jekketrallen er festet med festestropper. VIKTIG MERKNAD: La festestroppene sitte på hydraulikkhåndtaket på jekketrallen hele tiden, grunnet fare for at stempelet løsner. 10 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 12

11 03 PRESENTASJON AV UTSTYRET 4.2 LOSSING Losse med gaffeltruck Flytt løftesøylene til losseområdet. Bruk håndtaket på jekketrallen til å løfte bakre del av løftesøylen fra gulvet. Sett gaffelen på gaffeltrucken inn under foten på løftesøylen. Løft gaffelen litt, og stropp deretter foten på løftesøylen fast til gaffelen. Senk løftesøylen og sett den forsiktig på bakken, og fjern deretter gaffeltruckens gafler forsiktig fra løftesøylen. Flytt løftesøylen til side og gjenta fremgangsmåten for de andre løftesøylene. Håndtak på jekketralle Stropp Søylefot Gafler FORSIKTIG: Fjern festestroppene fra håndtaket på jekketrallen etter at løftesøylene er losset og før bruk. 13 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 11

12 04 LASTING LOSSING - LAGRING 5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukeren må ikke bruke utstyret til andre formål enn det som er beskrevet i denne dokumentasjonen. 5.1 INSTRUKSJONER SOM MÅ FØLGES AV BRUKEREN INSTRUKSJONER ANGÅENDE PERSONALET BRUKEREN MÅ IKKE Stå under kjøretøy eller last i bevegelse. Oppholde seg i eller på kjøretøyet mens det er i bevegelse. Bruke løfteutstyret til å få tilgang til det løftede kjøretøyet eller deler av kjøretøyet. Holde hender, føtter eller klær nær bevegelige deler. Utføre vedlikeholdsarbeid uten å slå av settet med løftesøyler først. INSTRUKSJONER ANGÅENDE LØFTEUTSTYRET BRUKEREN MÅ IKKE Overskride maksimal godkjent last per løftesøyle. Fjerne eller kortslutte sikkerhetsinnretningene på løfteutstyret. Bytte om på koblingene mellom kretskortene i de elektriske kabinettene. Lage kortslutninger mellom ulike komponenter på ett eller flere kretskort. Kortslutte batteriene. La utstyret være uten tilsyn mens én eller flere av kabinettene er åpne. Bruke utstyret når det er defekt (helt eller delvis). Prøve å flytte lasten vannrett ved hjelp av løfteutstyret. Koble sammen/prøve å koble sammen mer enn 8 løftesøyler. Koble sammen/prøve å koble sammen søyler fra ulike produsenter eller med ulike delenumre i samme sett uten først å ha rådført seg med den tekniske avdelingen i SEFAC. Koble sammen/prøve å koble sammen søyler med ulik kapasitet eller hastighet i samme sett uten først å ha rådført seg med den tekniske avdelingen i SEFAC. Åpne de elektriske kabinettene uten tillatelse. Endre de elektriske enhetene eller kabinettene for å lage en annen strømfordeling enn den opprinnelige (montering av stikkontakter, lyssystem osv. koblet til batteriene) eller bruke batteriene til andre formål enn de er ment for. Oppbevare gjenstander inne i de elektriske enhetene eller kabinettene. Utsette utstyret for: o vann, vannsprut, regn, o sandblåsing, sliping, lakk, vaskemiddel eller korroderende produkter osv., o eksplosiv atmosfære. Lagre løftesøylene i vannrett stilling. Lagre løftesøylene i et miljø som ikke er egnet for riktig lagring av batteriene. 12 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 14

13 04 LASTING LOSSING - LAGRING INSTRUKSJONER ANGÅENDE LASTEN SOM SKAL LØFTES BRUKEREN MÅ IKKE Starte motoren på kjøretøyet hvis kjøretøyet ikke står på bakken. Løfte kjøretøyet i ENKEL eller PARVIS MODUS (i én aksel eller ett hjul) mer enn 50 cm over bakken. Tilpasse tilbehøret eller installere kjøretøy på adaptere som ikke er levert av SEFAC. Løfte et kjøretøy med blokkerte hjul. Hvis det skal utføres arbeid på bremsene, må en luftforsyning monteres. INSTRUKSJONER ANGÅENDE MILJØET BRUKEREN MÅ IKKE Bruke løfteutstyret hvis underlaget ikke er horisontalt (dvs. har en helling på mer enn 1 %). Bruke løfteutstyret hvis underlagets bæreevne er mindre enn 240 kg/cm 2. Flytte løftesøylene på underlag som heller mer enn 2 %. Oppbevare løftesøylene på underlag som heller mer enn 2 %. 5.2 INSTRUKSJONER SOM MÅ FØLGES AV BRUKEREN INSTRUKSJONER ANGÅENDE LØFTEUTSTYRET BRUKEREN MÅ GJØRE FØLGENDE: Holde de elektriske kabinettene lukket. Bruke en underlagsplate hvis gulvets bæreevne er mindre enn 240 kg/cm 2. Bruke bare GRUPPE-kontrollen til å løfte hele lasten. Sørge for at enveislageret og mutteren er riktig smurt. Flytte løftesøylene med styrehåndtaket hvis underlaget heller mindre enn 2 %. Kontrollere at strømkablene ikke kommer i veien for personer som arbeider i nærheten av kablene når batteriene lades. Oppbevare og bruke utstyret på et skjermet sted. Lagre løftesøylene i senket (nedre) stilling. INSTRUKSJONER ANGÅENDE LASTEN SOM SKAL LØFTES BRUKEREN MÅ GJØRE FØLGENDE: Montere løfteren på hver løftesøyle helt under dekkene på kjøretøyet. Sørge for at den løftede lasten alltid er horisontal. Merk: Hvis hjulene på kjøretøyet er utstyrt med hjulkapsler, må brukeren passe på at hjulkapslene ikke kommer i kontakt med løftegaffelen for å unngå skade på hjulkapslene. 15 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 13

14 04 LASTING LOSSING - LAGRING Dekk Løftegaffel Kontroller løftepunktenes tilstand og styrke. Kontroller at dekkdimensjonene på kjøretøyet som skal løftes samsvarer med løftegaflenes mål. Forsikre deg om at hjulene kan beveges fritt Hvis kjøretøyet er utstyrt med boggiaksel, må den ubelastede akselen festes, eller 2 ekstra løftesøyler må brukes. Forsikre deg om at det er riktig lufttrykk i dekkene på kjøretøyet som skal løftes. Forsikre deg om at felgen ikke kan falle gjennom gaffelen hvis et dekk punkterer. Kontroller at lasten som skal løftes er stabil. INSTRUKSJONER ANGÅENDE MILJØET BRUKEREN MÅ GJØRE FØLGENDE: Sørge for at ingenting hindrer bevegelsen opp eller ned. Forsikre seg om at det ikke finnes hindringer der søylene skal beveges. 14 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 16

15 05 SIKKERHETSINSTRUKSJONER 6 BRUKSANVISNING 6.1 FLYTTE LØFTESØYLENE FORSIKTIG: BRUKEREN MÅ ALLTID BRUKE VERNESKO VED HÅNDTERING AV SØYLENE. SEFAC løftesøyler må bare brukes av kvalifiserte personer som har lest brukerhåndboken. Ved flytting av løftesøylene på gulvet, brukes hydraulikkhåndatket som ble levert med løftesøylen. For å plassere en løftesøyle riktig må den bakre delen løftes fra gulvet ved hjelp av hydraulikkhåndtaket. Dette fører til at løftesøylens vekt støttes av de to forhjulene og hjulene på styrehåndtaket LØFTE SØYLEN Hold utløseren på styrehåndtaket oppe og beveg styrehåndtaket nedover for å løfte baksiden av løftesøylen FLYTTE SØYLEN Når maksimal høyde er nådd, holdes utløseren oppe og løftesøylen flyttes til løfteområdet. FORSIKTIG: Løftesøylene må håndteres med begge hender på styrehåndtaket (og ved å skyve i styrehåndtaket). Skyv ikke mot plastkapslingen på løftesøylene SENKE SØYLEN NED PÅ GULVET Plasser løftesøylen foran hjulene på kjøretøyet, sentrer gaffelen under dekket og slipp utløseren på styrehåndtaket. Løftesøylen senkes ned. 17 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 15

16 06 BRUKSANVISNING 6.2 ELEKTRISK BETJENING INNLEDENDE TRINN Forsikre deg om at hjulene kan beveges fritt Montere løfteren på hver løftesøyle helt under dekkene på kjøretøyet. Merk: Hvis hjulene på kjøretøyet er utstyrt med hjulkapsler, må brukeren passe på at hjulkapslene ikke kommer i kontakt med løftegaffelen for å unngå skade på hjulkapslene. Dekk Løftegaffel Konfigurer settet med løftesøyler først når alle løftesøylene er satt på plass, dvs. med gaflene under dekkene på kjøretøyet som skal løftes. Løftesøylene er utstyrt med bevegelsessensorer som åpner settet. Formålet med dette systemet er å hindre usikre løftebetingelser (f.eks. løfting av 3 søyler under et kjøretøy og én søyle som ikke er plassert under kjøretøyet). 16 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 18

17 06 BRUKSANVISNING SLÅ PÅ EN LØFTESØYLE Gjør følgende først når løftesøylen er satt på plass med styrehåndtaket i øvre stilling. 1. Slå på løftesøylen. Drei (batteribryteren). PÅ/AV-bryteren 2. Enheten kjører egendiagnostikk. 3. SEFAC-logoen vises i ett sekund. 4. Løftesøylen venter på et SEFACmagnetkort. 5. Berør RFID-sensoren med SEFACmagnetkortet. 19 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 17

18 06 BRUKSANVISNING 6. Tallet 1 blinker: Dette er den første løftesøylen i settet. 7. Berør RFID-sensoren igjen på den samme løftesøylen med SEFACmagnetkortet. 8. Displayet viser en visuell bekreftelse av sløyfekoblingen for settet. 9. Direkte tilgang til hovedskjermbildet. Løftesøylen er klar til bruk. MERK: Siden løftesøylen er koblet i sløyfe med seg selv, er nettverkssymbolet krysset ut. 18 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 20

19 06 BRUKSANVISNING SETTE SAMMEN ET SETT MED FLERE LØFTESØYLER (MAKSIMALT 8 SØYLER) Gjør følgende først når alle løftesøylene er satt på plass med styrehåndtaket i øvre stilling. Løftesøyle 1 1. Slå på den første løftesøylen. Drei PÅ/AV-bryteren (batteribryteren). 2. Enheten kjører egendiagnostikk. 3. SEFAC-logoen vises i ett sekund. 4. Løftesøylen venter på et SEFACmagnetkort. 5. Berør RFID-sensoren med SEFACmagnetkortet. 21 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 19

20 06 BRUKSANVISNING 6. Tallet 1 blinker: Dette er den første løftesøylen i settet. Løftesøyle 2 7. Slå på den andre løftesøylen. 8. Enheten kjører egendiagnostikk. 9. SEFAC-logoen vises i ett sekund. 10. Løftesøylen venter på et SEFACmagnetkort. Vent til symbolet vises (nede til høyre) før du berører RFIDsensoren med SEFAC-magnetkortet 20 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 22

21 06 BRUKSANVISNING 11. Berør RFID-sensoren med SEFACmagnetkortet. 12. Tallet 2 blinker: Den andre løftesøylen har registrert at en løftesøyle er aktivert tidligere med samme magnetkode. Den blir derfor søyle nummer 2 i settet. Løftesøyle 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 (avhengig av det ønskede antallet løftesøyler i settet) 13. Slå på løftesøylene. Gjenta trinn 7 til 12. Den tredje løftesøylen registrerer at to løftesøyler er aktivert tidligere med samme magnetkode. Den blir derfor søyle nummer 3 i settet. Det samme gjelder den fjerde løftesøylen, som blir søyle nummer 4, osv. 23 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 21

22 06 BRUKSANVISNING Lukke settet med løftesøyler 14. Berør en av de tidligere valgte løftesøylene med magnetkortet igjen for å lukke settet med løftesøyler. (Eksempelet viser et sett med 2 løftesøyler). 15. Alle displayene viser en visuell bekreftelse på at settet med løftesøyler er lukket. 16. Direkte tilgang til hovedskjermbildet. Settet med løftesøyler er klart til bruk. 22 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 24

23 06 BRUKSANVISNING Fjernkontroll: For å styre hele settet må fjernkontrollen kobles til én av løftesøylene (avhengig av valgt driftsmodus): 25 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 23

24 06 BRUKSANVISNING LØFTEKONFIGURASJONER Velg ønsket løftemodus i menyen. Menyen åpnes ved å trykke tasten på en av løftesøylene, og deretter flytte markøren med tastene og under displayet. Når markøren står på ønsket modus, trykker du på Bekreft-tasten for å bekrefte valget. Tabellen nedenfor viser en oppsummering av de ulike driftsmodusene: Symbol på skjermen Opp/ned DRIFT Konfigurasjon med 4/6 løftesymboler Sett med 4, 6 eller 8 løftesøyler* Par ** Enkel ** * Løftesøylene styres fra en valgfri løftesøyle. ** Løftesøylene styres fra sine egne kontrollpaneler via fjernkontrollen. Brukeren har ansvaret for å velge løftemodus og sette sammen et par løftesøyler. 24 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 26

25 06 BRUKSANVISNING PRESENTASJON AV HOVEDSKJERMBILDET 1/ mm 850 mm/min kg BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 25

26 06 BRUKSANVISNING Bruk i gruppemodus Bruk i enkeltmodus Bruk i parvis modus Auto Automatisk variabel hastighet-modus Langsom modus Lav bevegelseshastighet mm 850 mm/min kg 01 1/8 Fulladet batteri 75 % batterinivå 50% batterinivå 25% batterinivå Utladet batteri Indikerer løftesøylens bevegelsesretning (kun under betjening) Indikerer løftehøyde (i forhold til laveste punkt) 1/ mm 850 mm/min kg 01 Umiddelbar løftehastighet Last løftet av løftesøylen 26 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 28

27 06 BRUKSANVISNING Det første tallet viser løftesøylens nummer i settet. Det andre tallet viser totalt antall løftesøyler i settet. 1/ mm 850 mm/min kg 01 Intet nettverk Svakt kommunikasjonssignal Middels kommunikasjonssignal Godt kommunikasjonssignal Sterkt kommunikasjonssignal 01 Feil ikke bekreftet, men registrert. Tallet angir hvilken type feil som har oppstått. Se vedlikeholdshåndboken for å finne feilen og bekrefte den. Symbolet forsvinner så snart feilen er bekreftet. 02 Vedlikehold som må utføres. Tallet angir hvilken type vedlikehold som må utføres. Se vedlikeholdshåndboken for å finne vedlikeholdstypen. Symbolet forsvinner når vedlikeholdsarbeidet er utført. 29 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 27

28 06 BRUKSANVISNING BLA GJENNOM MENYEN. Bekreft-tast Menytast Opp/ned-taster (bla gjennom menyen) Strømindikatorlampe Feilindikator RFIDsensor Trykk tasten på en av løftesøylene for å åpne menyen. Merk: Når tasten er trykt, er det ikke mulig å åpne menyen på de andre løftesøylene. 28 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 30

29 06 BRUKSANVISNING Auto Opp/ned-taster (bla gjennom menyen) Bekreft-tast Markøren beveges opp og ned med piltastene og under displayet. Trykk på bekreftelsestasten for å bekrefte modusvalget der markøren står. Velger gruppemodus Velger enkeltvis modus Velger parvis modus Auto Velger automatisk variabel hastighet, avhengig av lasten Velger langsom hastighet (for fremkjøring) 31 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 29

30 06 BRUKSANVISNING Tilgang til følgende informasjon i lesemodus : Dato for kontroll av mutterslitasje (gjelder ikke trådløs versjon) Dato for smøring av mutter og enveislager Neste periodiske kontroll Dato for første gangs bruk API-programnummer Displayskjerm, programnummer Løftesøylens serienummer Styrekortets serienummer Logikkortets serienummer Strømkortets serienummer Indikasjon av ladenivået i batteriene i settet Kontaktinformasjon, SEFAC Service Tilgang (via passord som oppgis til verkstedsleder) for bruk i enkoderfri modus og for innstilling av parametere som: Innstilling av dato for kontroll av mutterslitasje (gjelder ikke trådløs versjon) Innstilling av dato for smøring av mutter og enveislager Innstilling av dato for neste periodiske kontroll Stille klokken (dato og klokkeslett) Innstilling av maksimal løftehøyde Aktivering av nødmodus / enkoderfri modus (krever bekreftelse) Visning av hendelseslogg Valg av grensesnittspråk (6 språk tilgjengelige som standard + 2 språk som tillegg) Fransk Engelsk Tysk Italiensk Spansk Nederlandsk Alternativt språk 1 Alternativt språk 2 30 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 32

31 06 BRUKSANVISNING Presentasjon av vedlikeholdsmenyen Vedlikeholdsbmenyen åpnes ved å plassere markøren ved symbolet på displayet, og deretter trykke Bekreft-tasten. Du blir bedt om å taste et passord. Taste passordet (4-sifret kode): Plasser markøren på det første sifferet. Trykk piltasten eller. Når ønsket tall er valgt, bekrefter du ved å trykke Bekreft-tasten. 33 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 31

32 06 BRUKSANVISNING Markøren flyttes til neste siffer. Trykk piltasten eller igjen for å velge det andre sifferet. Gjenta fremgangsmåten for alle de 4 sifrene. Menyen åpnes når det siste sifferet er bekreftet hvis den 4-sifrede koden er riktig. Merk: Hvis feil kode tastes, går displayet automatisk tilbake til menyen. Dette gir tilgang til følgende funksjoner: - Innstilling av dato for neste periodiske kontroll - Innstilling av dato for kontroll av mutterslitasje (gjelder ikke trådløs versjon) - Innstilling av dato for smøring av mutter og enveislager - Stille klokken (dato og klokkeslett) - Innstilling av maksimal løftehøyde 32 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 34

33 06 BRUKSANVISNING - Aktivering av nødmodus / enkoderfri modus (krever bekreftelse) - Visning av hendelseslogg Justere kontrasten på displayet Du kan når som helst justere kontrasten på displayet. Trykk tastene under displayet mens hovedskjermbildet vises. og En kontraststolpe (stolpegraf) vises nederst på skjermen. 35 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 33

34 06 BRUKSANVISNING FEILTABELL Feilkode Beskrivelse 1 Hindring Teknisk beskrivelse (årsak) Det finnes en hindring under holderen ved bevegelse nedover. Fremgangsmåte/løsning Hev holderen minst 5 cm og fjern deretter gjenstanden. 2 Gjelder ikke trådløs modell (SEFAC SW2). 3 Gjelder ikke trådløs modell (SEFAC SW2). 4 Selvvatring Høydeforskjellen mellom søylene overstiger 40 mm. 5 Batteri, logikkrets Logikkretsens batteri er utladet. 6 Lavt batterinivå Batteri utladet. 7 Utladet batteri 8 Batterisikkerhet 9 Bevegelse 10 SWiP-nettverk Batteriet er utladet, bare én bevegelse ned er tillatt. Batteri utladet, bevegelse opp forbudt, ingen bevegelse tillatt. Ledningsenkoder defekt eller ødelagt. Trådløs kommunikasjon forstyrret. Betjen en eller flere løftesøyler for å gjenopprette vatringen av kjøretøyet. Skift batteriet og still klokken på logikkretsen igjen. Lad batteriene så snart som mulig. Lad batteriene. Lad batteriene. Kontroller ledningsenkoderen og skift den om nødvendig. Finn årsaken (hvis feilen vedvarer) og/eller skift til ledningsforbindelse. 11 Nødstopp Nødstoppknapp aktivert. Frigjør nødstoppknappen. 12 Gjelder ikke trådløs modell (SEFAC SW2) Mekanisk overbelastning Overoppheting av strømkort Løftesøylens bevegelse Lasten som skal løftes er for tung (med tanke på løftesøylens nominelle kapasitet). Temperaturen i strømkortet er for høy som følge av overdreven bruk. Bevegelse av løftesøylen i mer enn 10 sekunder. Senk kjøretøyet. Løftesøylen forblir deaktivert så lenge temperaturen i strømkortet er for høy. Vent til feilindikatorlampen slukkes (nedkjøling av strømkortet). Sett løftesøylen på plass og konfigurer settet på nytt. 16 Fall Løfteholderen har falt ned. Kontroller kjøretøyets vatring. 17 Forbindelse til styrekortet Forbindelsen til styrekortet er brutt. 18 SD-kort SD-kort mangler. 19 SWiP-nettverk ikke tilgjengelig Ingen kanaler tilgjengelige for trådløs tilkobling. 20 Strømforsyning på Strømforsyning av. Start løftesøylen på nytt. Kontroller om SD-kortet er på plass og/eller sett inn SD-kortet. Slå av et SEFAC-sett som bruker SWiP-nettverket for å frigjøre en kanal og/eller skift til ledningsforbindelse. Kontroller at strømkortet fungerer som det skal. Kontakt om nødvendig SEFAC Service. 34 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 36

35 06 BRUKSANVISNING 7 VEDLIKEHOLD 7.1 FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD OPPSUMMERINGSTABELL, VEDLIKEHOLD SLÅ AV HELE SETTET MED LØFTESØYLER FØR DET UTFØRES VEDLIKEHOLDSARBEID! PUNKTER SOM MÅ KONTROLLERES OPERASJONER INTERVALL INSPEKSJO NSMÅTE POSITIVT RESULTAT TILTAK VED NEGATIVT RESULTAT Ladekabel Kontroller utseende 6 måneder Visuell kontroll Ingen skade Skift kabelen Kontakt Kontroller utseende 6 måneder Visuell kontroll Ingen skade Skift kontakten Mutter/skrue Kontroller utseende 6 måneder Visuell kontroll Ingen skade Skift skrue/mutterenhet Mutter Smøring (se 7.1.2) 1 år Visuell kontroll Mutter full av fett Tilsett fett Batterier Batteriklemmer riktig trukket til 1 år Visuell kontroll De røde merkene på mutter og klemme skal stå på linje Trekk til klemmene til de røde merkene står på linje Øvre stopper Smøring (se 7.1.2) 1 år Visuell kontroll Stopperstøtteskål full av fett Tilsett fett Batteri Utskifting Kontinuerlig Visuell kontroll Antall løftesykluser <5 mellom 2 batteriladinger Skift batteriene De andre komponentene krever ikke spesiell vedlikehold bortsett fra vanlig overvåking. Girmotoren og lagrene er smurt for hele sin levetid LISTE OVER SMØREMIDLER SMØREDEL SMØREMETODE SMØREMIDDEL DELENUMMER Mutter Fettpumpe KLUBER ISOFLEX TOPAS L 152 Skrueopphengsstopper Fettpumpe OMNILUB No. 2 fett eller fett egnet for komponentene 37 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 35

36 06 BRUKSANVISNING Velg produsentens garanti for inspeksjon av ditt SEFAC-utstyr! Vår kunnskap: Våre styrker: Vår forpliktelse: Vi har vært den fremste franske produsenten av mobile løftesøyler siden Rask service med høy kvalitet Vi tar dine gamle SEFAC mobile søyler i innbytte Kontroll (med last) på vår kalibrerte testbenk Vi tilbyr ulike typer servicekontrakter tilpasset dine behov, og vi gir rabatter på våre originale reservedeler. Velg produsentens garanti for vedlikehold av dine mobile løftesøyler! 36 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 38

37 07 VEDLIKEHOLD 8 RESERVEDELER 8.1 GENERELT FORSIKTIG: Alle reservedeler må være originale SEFAC-reservedeler. Bare deler som har et delenummer kan leveres som reservedeler. Vennligst oppgi følgende i bestillingen: Løftesøylens nummer (se første side) Datoen da settet med løftesøyler ble levert Diagramnummer Fullstendig beskrivelse av delen Delenummer Ved bruk av originale reservedeler beholder produsenten sitt ansvar. SEFAC originaldeler fremstilles i strengt samsvar med de opprinnelige egenskapene (dimensjoner og materialer). Ved å bruke originale reservedeler med garanti fra SEFAC, oppnår du følgende: Utstyret beskyttes. Funksjonsfeil unngås. Utstyret er i samsvar med EC-direktivet. 39 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 37

38 07 VEDLIKEHOLD 8.2 LØFTESØYLE - ENHET PUN KT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Drivverk (se de neste sidene) 2 Øvre enhet (se de neste sidene) 3 Strømkabel til batterilader 4 Bevegelsessensor Styrehåndtak B 6 Bakhjul B 7 Nedre enhet (se de neste sidene) 8 Ramme - 9 Forhjulsenhet Beskyttelseslist Motorfeste - 12 Potensiometer BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 40

39 07 VEDLIKEHOLD 8.3 LØFTEGAFFEL PUNK T BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Holder - 2 Avstandsstykke Rulle BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 39

40 07 VEDLIKEHOLD 8.4 DRIVVERK PUN KT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Brems 2 Motor Rulleaksiallager Motorfeste - 5 Kuleskrue/mutter-enhet Sikkerhetsløfteblokk Mekanisk sikkerhetslås 8 Potensiometer Girmotor BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 42

41 07 VEDLIKEHOLD 8.5 ELEKTRISKSYSTEM ELEKTRISK ENHET PUNKT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Antenne Trådløst nettverk-merke Batteri PÅ/AV-bryter Kontakt til fjernkontroll Merke med sikkerhetsinstruksjoner Produsentskilt Øvre deksel Nedre deksel SEFAC-merke Nødstoppknapp A 11 Fleksibelt tastatur ,5 t-merke RFID-kort Fjernkontroll BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 41

42 08 VEDLIKEHOLD INNSIDEN AV LUKEN 2 1 PUNKT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Styrekort GB SD-kort BATTERI BESKRIVELSE DELENUMMER Batteri BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 44

43 08 VEDLIKEHOLD DEN ELEKTRISKE ENHETEN INNVENDIG /4 5 6 PUNKT BESKRIVELSE DELENUMMER 1 Antenneledning Logikkort Sikring Sikringsholder Batteri PÅ/AV-bryter Kontakt til fjernkontroll Batterilader /24 V-relé Sikring Annet Styrekort Strømkort IEC-kontaktsikring BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 43

44 08 VEDLIKEHOLD LEDNINGSDIAGRAM 44 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 46

45 08 VEDLIKEHOLD 47 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 45

46 08 VEDLIKEHOLD 46 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 48

47 08 VEDLIKEHOLD 49 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 47

48 08 RESERVEDELER 9 TILBEHØR BESKRIVELSE FJERNKONTROLL DELENUMMER Fjernkontroll med kabel for styring av et sett løftesøyler BESKYTTELSESTREKK BESKRIVELSE DELENUMM ER Sett med 4 beskyttende plasttrekk for intensiv bruk i vaskehaller PZM 65 ADAPTER FOR NYTTEKJØRETØY BESKRIVELSE Sett med 4 gaffeladaptere for bruk med nyttekjøretøy - Kapasitet 4,8 tonn hjuldiameter 600 til 930 mm DELENUMM ER PMZ AU 112 ADAPTER FOR PRIVATKJØRETØY BESKRIVELSE Sett med 4 gaffeladaptere for bruk med privatkjøretøy - Kapasitet 2 tonn hjuldiameter 500 til 730 mm DELENUMM ER PMZ AT BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 50

49 08 RESERVEDELER HENGERBJELKE BESKRIVELSE Hengerløftebjelke Maksimal kapasitet: 3 x 5 tonn DELENUMM ER PZM75 LAVPROFILBJELKE BESKRIVELSE Løftebjelke for busser Maksimal kapasitet: 2 x 6 tonn DELENUMM ER PZM03 GIRKASSEJEKK BESKRIVELSE DELENUMMER Kapasitet: 1,5 tonn Med svingbart hode Kapasitet: Min. høyde: Maks. høyde: 2 hastigheter 1,5 tonn mm mm DFM hjul, diam.: 200 mm Vekt: 175 kg Dim. (L x B) mm 51 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 49

50 08 RESERVEDELER HØYE BUKKER 14 T BESKRIVELSE 6 tonn / Min. - Maks.: mm / 10 trinn 10 tonn / Min. - Maks.: mm / 10 trinn 15 tonn / Min. - Maks.: mm / 10 posisjoner / hjelpefjær / hode med hurtigjusteringsskrue DELENUMMER TBE 527 TBE 528 TBE 530 R ÅK BESKRIVELSE 12 tonn / Min. - Maks.: mm / 12 trinn 12 tonn / Min. - Maks.: mm / 7 trinn DELENUMMER TAE 515 TAE BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 52

51 BRUKERHÅNDBOK TRÅDLØS MOBIL SØYLELØFTER 51

52 SALG OG SERVICE FRA ÉN LEVERANDØR Würth Verkstedutstyr består av 18 selgere og 23 serviceteknikere, som kun har som oppgave å hjelpe våre kunder med deres behov. Velger du Würth Verksted utstyr som leverandør av verkstedutstyr, er du sikret gode produkter og service også i fremtiden. Kvalitet på produkter og service er satt i høysetet av Würth Norge AS. Würth Verkstedutstyr har valgt sine leverandører ut fra de krav som våre kunder forventer av oss. Det betyr at vi har vært selektive i vår utvelgelse, og inngått lang varig samarbeid med de beste på markedet. De beste l everandørene er ofte markedsledere, og det er slik vi i Würth Verkstedutstyr også vil bestrebe oss på å være. Alle våre selgere har kunnskap og tegneprogram for å hjelpe våre kunder med prosjektering og p roduksjonsplanlegging. Henvendelse på e-post til: Fast serviceavtale inngått med vår serviceavdeling vil sikre kontinuerlig oppfølging og drift. Våre kommunikasjons linjer er korte og går direkte fra deg til vår service telefon: eller på e-post til: Ta kontakt med våre medarbeidere, enten det er behov for assistanse på service eller kjøp av utstyr. Se oversikt her på siden. Trenger du hjelp? Ta gjerne kontakt! Würth Norge AS, Morteveien 12, 1481 Hagan. Telefon: Faks: Kundesenter: Telefon: Faks: Lik oss på Facebook! 52 vårbrukerhåndbok MOBIL SØYLELØFTER Besøk nettside for å finnetrådløs din nærmeste Würth-butikk.