PHONO*elektro-akustikk as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PHONO*elektro-akustikk as"

Transkript

1 PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert Sfera Antivandal Sprint Swing Pivot Axolute Polyx display Polyx Station PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse 2 / 0275 OSLO Tlf: Fax: www: e mail: Bticino Spa / PHONO*elektro-akustikk as

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: I MANUALEN ER SPESIELT VIKTIG INFO SKREVET I RØD TEKST!!! Viktig informasjon vedrørende garanti! Side 4 Teknisk info Side 5 Generelt Side 5 Prosjektering av et system Side 6 Avstander Side 6 Oversikt systemkomponenter Side 7 Montasje og kopling: Side 9 Viktig info om koplingsklemmer Side 9 Sprint telefon Side 9 Sprint monitor Side 10 Pivot telefon Side 11 Pivot monitor / Side 11 Brytersats i Pivot telefon og monitor Side 12 Polyx Display Side 13 Polyx Station / Polyx Memory Station Side 14 Axolute Display / Side 15 Axolute Station Side 16 Swing telefon Side 17 Swing monitor / Side 18 Strømforsyning Side 19 Buskopler Side 19 Sentralnode F441 Side 19 Multimedia sentralnode F441M Side 19 Videoavtapper Side 19 Aktuatorrelé Side 20 Aktuatorrelé Side 20 Kamerainterface Side 21 Multiinterface Side 21 Leilighetsinterface Side 22 Bus bryter L4651/2 Side 22 Sfera ringetablå Side 23 Numerisk tastatur Side 25 Minisfera ringetablå Side 25 Ringetablå med elektronisk navneliste Side

3 Programmering og justering Side 27 Generelt Side 27 Adressebrikker Side 27 Adressering av telefoner/monitorer Side 28 Funksjonsknapper Pivot telefoner/monitorer Side 28 Funksjonsknapper Swing telefoner/monitorer Side 29 Valg av ringesignal i Swing og Pivot Side 30 Valg av ringesignal i Polyx og Axolute Side 31 Programmering av Axolute og Polyx monitorer Side 31 Adressering og funksjoner ringetablåer Side 32 Regulering av talenivået Side 33 Programmering av parametere i tastaturmodul Side 33 Programmering samtalemodul m. elektronisk navnel Side 33 Adressering og funksjoner aktuatorer Side 34 Adressering og funksjoner interface Side 35 Adressering leilighetsinterface Side 35 Adressering og programmering multiinterface Side 35 Adressering og programmering bus bryter L4651/2 Side 35 Koplingsskjemaer Side 36 Basisanlegg med videoadapter Side 36 Basisanlegg med F441 videonode Side 37 Multioppgangssystem med Side 38 Avstandsutvidelse med Side 39 Multimediasystem med Side 40 Tilkoplingsregler stigere Side 41 Brukerveiledninger Side 43 Sprint telefon Side 43 Sprint monitor Side 44 Swing telefon Side 45 Swing monitor Side 46 Pivot telefon Side 47 Pivot monitor Side 48 Polyx Display Side 49 Polyx Station Side 50 Axolute Display Side 51 Axolute Station Side 52 Feilsøkingstips Side 53 Egne notater Side

4 VIKTIG INFO VEDRØRENDE GARANTI! Punktene på denne siden må respekteres Bortfall av garanti vil bli resultatet om de ignoreres. Bticino produktene leveres med 24 måneders garanti fra salgstidspunkt. All retur skal avtales med oss på forhånd. Returnert defekt vare erstattes med lik ny vare kostnadsfritt.! Vi forbeholder oss retten til alternativt å reparere varer som kan repareres uten å forringe kvaliteten på produktet. Vi dekker ikke kostnader ved demontering/montering av vare i forbindelse med feil. Bruk av skrudrill på koplingsklemmene i våre produkter, er ikke tillatt. Ødelagte terminaler, som følge av tiltrekking med skrudrill, dekkes ikke av garanti. Defekte produkter skal behandles som om de var nye. Vi aksepterer ikke retur av produkter, hvor det er skrevet på med tusj e. l. Dette gjelder også emballasjen. Bticino ringetablåer har klassifisering IP 54. Dette betinger imidlertid at montasjen er korrekt: Tablåene må alltid monteres slik at pakninger på fronten tetter mot underlaget. Dette gjelder også mellom boksene i tablåer med mer enn en rad. Dersom underlaget er så ujevnt at pakning ikke tetter, må ekstra tiltak iverksettes for å tette mellom tablåfront og veggunderlag. For Sfera ringetablå kan dette løses ved å benytte regnbeskyttelsesramme, og silikonere denne fast mot vegg. Rør skal føres inn i underkant av boks for å unngå at kondensvann fra røret kan renne inn i elektronikken. I åpne veggkonstruksjoner må boksen monteres helt frem i veggen, slik at vann på bakside av fasadeplater ikke kan renne inn i elektronikken. Vannskader som følge av mangelfull montasje vil ikke dekkes av garanti

5 TEKNISK INFO GENERELT: Et basissystem kan bestå av opp til 16 ringetablåer med kamera, og 64 monitorer/telefoner. Se skjemaer side 36 og 37 for nærmere info. Multiinterface i splittmodus kan benyttes for å realisere større systemer. En vil da generere et undersystem med opp til 64 monitorer/telefoner Maksimal utbygging ved hjelp av kan inneholde: 16 felles ringetablåer 39 undersystemer. (Et undersystem kan ha 3 lokale ringetablåer og 64 monitorer/telefoner) Se skjema side 38 for nærmere info. Det kan maksimalt koples 50 ringeknapper til et ringetablå. NB: Dersom det er mer enn 50 leiligheter, må man benytte numerisk tastatur eller elektronisk navneliste. Det er bestemte krav til struktur i kablingen. Man må tenke på bus kabelen som en antennekabel i og med at den skal overføre et videobilde. Derfor må visse regler følges i distribusjonen. Se skjemaer fra side 36 og utover for nærmere info. Maks avstand mellom ringetablå og monitor i et basissystem 200m. Se teknisk info side 6 for kabeltyper og avstander. Opp til 600m avstand mulig ved hjelp av multiinterface i forsterkermodus. Se skjema side 39 for nærmere info System med fargebilde kan enkelt realiseres. Bytt bare ut kameramodul med (fargekamera), og velg Fargemonitor(er) Man kan kombinere apparater med kun tale, med sort/hvitt bilde, og med fargebilde i samme system. Multimediasystemer i enkelte leiligheter i et større system mulig. Leilighetsinterface vil isolere leilighetens interne multimediasystem, og samtidig gi mulighet for anrop fra fellessystemet. I multimediasystemet kan det inngå: Egne ringetablåer med kamera. Separate overvåkingskameraer. Stereo bakgrunnsmusikk med individuelt kildevalg i det enkelte rom. Opp til 5 monitorer med intercom mellom, og paging mot bakgrunnsmusikkhøyttalere. Se skjema side 40 for nærmere info

6 PROSJEKTERING AV ET SYSTEM. I 2-leder bus video systemet, må kabel legges i fast struktur. Det er på mange måter lik tankegang som må følges ved opplegg av et antenneanlegg. (Se eksempelskjemaer på side for ytterligere info) Her er grunnreglene: Ringetablåer Disse må kables i stjerne inn mot videoadapter/node /F441/F441M Monitorer Disse kan legges i en eller flere stigere. På hver stiger må kabel ligge i en lang serie uten T skjøter. Man kan også ha opp til 4 hovedstigere med videoavtapper i stjernepunkter til leiligheter i hver etasje (se info om F441/F441M og for mer info). Avstander Avhengig av type kabel som benyttes er det forskjellige begrensninger i avstander mellom ytterpunktene i anlegget. Det er 3 faktorer å ta hensyn til. 1. Spenningsfall (dette avhenger av tverrsnittet på kabelen) 2. Tap i videosignal (dette avhenger av kabelens høyfrekvensegenskaper) 3. Total kapasitans i kabel (avhenger av total mengde kabel i anlegget) Kapasitansen er enkel å forholde seg til. Her har fabrikken satt en grense på 3000m kabel. Dersom anlegget er delt i flere undersystemer (med multiinterface eller leilighetsinterface ), vil hvert undersystem være isolert kapasitansmessig, og følgelig kan vi ha 3000m i hvert undersystem m i fellesdelen. For å kalkulere spenningsfall regnes avstanden fra strømforsyningen (B) til: 1. Hvert ringetablå (A). 2. Siste monitor på hver enkelt gren av bus stigeren (C). For å kalkulere tap i videosignalet regnes avstanden signalet må gå fra det ringetablået som er lengst unna sentral, til siste monitor må den lengste grenen i bus stigeren. (A C) Nedenstående tabell angir maksimale avstander med forskjellige typer kabel: Maksimalt tillatte avstander i systemet: Ikke revolvert Fra - Til kabel 0,28mm²! pt0,28mm² cat5utp Bt A B 50m 100m 75m 100m B C 50m 100m 75m 100m A C 50m 100m 150m 200m! Ikke revolvert kabel anbefales kun i svært små systemer, så som i enebolig eller tomannsbolig. I større systemer er faren stor for at man får problemer med innstrålt støy som gir forstyrrelser i bildet. Det skal aldri benyttes skjermet kabel i dette systemet Avstandene kan økes ved å benytte multiinterface som forsterker. Se skjema side 39 for nærmere info - 6 -

7 For å realisere anlegget i henhold til kravene benytter man følgende komponenter: Videoadapter (Skjema side 36) (brukes i mindre systemer med 1 eller 2 dører, og 1 stiger) Ringetablå(er) koples til klemme BUS TK Stiger koples til klemme BUS PI Strømforsyning og andre komponenter som kan ødelegge bildet (aktuatorer etc) koples til klemme PS. (På stiger kan det koples videoavtappere for å få tappe av signal til grener. Se info om lenger ned på siden) Sentral F441 (Skjema side 37) (brukes i større systemer med flere ringetablåer/stigere) Det er 4 innganger for ringetablåer med kamera, eller interface for ekstra kamera Disse inngangene er merket IN1 IN4 Det er mulig å henge en ny F441 på hver inngang på den primære. På denne måten kan man utvide kapasiteten til 16 ringetablåer med kamera. Dersom man har koplet til sekundære F441 på inngangene på den primære, skal SCS klemmen på de sekundære ikke tilkoples strømforsyning, men avsluttes med endemotstand Det er 4 utganger til hovedstigere mot leiligheter. Disse utgangene er merket OUT1 OUT4 (På hver hovedstiger kan det koples videoavtappere for å få tappe av signal til grener. Se info om lenger ned på siden) Det er 1 inngang for strømforsyning, og tilkopling av annet utstyr som kan ødelegge bildet Her koples, i tillegg til strømforsyning , blant annet aktuatorer / til. Denne inngangen er merket SCS. Sentral F441m (Skjema side 40) (brukes i multimediasystemer eller systemer med behov for mer enn 4 hovedstigere) Det er 4 innganger for ringetablåer med kamera/interface for ekstra kamera Disse inngangene er merket TK1 TK4 Det er mulig å henge en F441 på hver TK inngang på F441m. På denne måten kan man utvide kapasiteten til 16 ringetablåer med kamera. Dersom man har koplet til sekundære F441 på TK inngangene på F441M, skal SCS klemmen på de sekundære F441 ikke tilkoples strømforsyning, men avsluttes med endemotstand Det er 4 innganger for musikkilder til bakgrunnsmusikksystemet Disse inngangene er merket med S1-S4 Det er 8 utganger til stigere mot leiligheter. Disse utgangene er merket OUT1 OUT8 (På hver hovedstiger kan det koples videoavtappere for å få tappe av signal til grener. Se info om lenger ned på siden) Det er 1 inngang for strømforsyning, og tilkopling av annet utstyr som kan ødelegge bildet Her koples, i tillegg til strømforsyning , blant annet aktuatorer / til. Denne inngangen er merket SCS Videoavtapper (Skjema side 36 og 37) For å tappe av stiger(e) i grener benyttes videoavtapper Denne har 4 utganger til slike grener, samt gjennomgang for stiger til neste Det er ikke tillatt å kople en ny på en av grenutgangene P1-P4 på en Til hver grenutgang kan det koples maksimalt 3 monitorer i serie. Gjennomgangen IN/OUT på siste avtapper skal alltid avsluttes med en monitor, eller en endemotstand 3499 for å unngå refleksjoner i bilde

8 Strømforsyning (Skjema side 36 og 37) En enkelt strømforsyning kan forsyne et system med maksimalt: 1 ringetablå og opp til 32 monitorer 2 ringetablåer og opp til 24 monitorer 3 ringetablåer og opp til 18 monitorer 4 ringetablåer og opp til 12 monitorer Dersom systemet er større enn dette, må du kople til ekstra strømforsyning til ringetablå(ene). Det vil i så fall være nødvendig med 2 ekstra ledere fra strømforsyningen til ringetablået. Du benytter klemme 1 og 2 på en ekstra strømforsyning, og kopler disse til klemme 1 og 2 på samtaleenheten i ringetablå(er) (polaritetsavhengig kopling, 1 til 1 og 2 til 2). NB: Når du bruker separat strømforsyning til klemme 1 og 2 på et ringetablå, må jumper J3 under lokket på samtaleenheten fjernes først. Gjør man ikke det kan samtaleenheten brenne opp. Aktuatorer og (Kopling side 20) Disse reléene vil forstyrre bildet dersom de koples til en del av bus kabelen med videosignal i. For å unngå dette må aktuatorer kun koples til på utsiden av videofilteret som sitter i bus kopler og sentralnoder F441/F441M. Det betyr at man må kople dem til mot klemme PS på , eller klemme SCS på F441/F441M. Multiinterface (Skjema side 38 og 39) Benyttes til to forskjellige ting: 1. Forsterker ved lange kabler (avstandene er basert på bus kabel) Sett inn en på stigeren mindre enn 200m unna ringetablået På utgangen fra koples en matet med en egen strømforsyning Stigeren på utgangen fra har nå nye 200m rekkevidde. 2. Isolator for oppganger i store systemer. Man kan her lage et anlegg med opp til 4 felles ringetablåer, og 39 oppganger. Hver oppgang kan ha inntil 3 lokale ringetablåer, og inntil 64 leiligheter. Se skjema side for et slikt system Leilighetsinterface (Skjema side 40) Benyttes til å lage et isolert undersystem i en leilighet. Ved hjelp av dette interface kan man lage et isolert undersystem i den enkelte leilighet. I leiligheten kan man da realisere et komplett multimediasystem med: Opp til 15 private ringetablåer/kameraer. Opp til 4 musikkilder. Opp til 5 videomonitorer med intercom mellom. Bakgrunnsmusikkforsterkere/høyttalere i ønsket antall rom Ringetablåer (Info side 23-26) Se nærmere beskrivelse av de enkelte tablåene senere i manualen Kamerainterface (Info side 21) Ved hjelp av dette kan et hvilket som helst kamera med standard 75ohm koax utgang koples til systemet. (Kameraer som kan drives av 12VDC (maks 150mA) kan også spenningsforsynes fra ). Monitorer og andre svarapparater (Info side 9-18) Se nærmere info om de enkelte modellene senere i manualen. Bus bryter L4651/2 (info side 22) Kan benyttes til å styre forskjellige funksjoner (etasjetrykk, lysstyring, låsstyring) Forsterkere og kilder til multirom bakgrunnsmusikk-systemet Se egen multimediamanual for info om disse komponentene

9 MONTASJE OG KOPLING NB VIKTIG Ved kopling av blå tilkoplingsplugger på monitorer og samtalemoduler, skal følgende prosedyre følges: 1. Avisoler ca 12mm 2. Brett leder dobbelt 3. Skru fast under klemme NB pass på at leder ikke stikkes så langt inn at isolasjonen kommer under klemmen. Følges ikke disse reglene, vil du få ustabil forbindelse. Lederen kan tilsynelatende sitte godt fast, men ligger i klem mellom mutter og plast i stedet for mellom mutter og kontaktflate i pluggen. SVARAPPARATER/MONITORER Sprint telefon NB! DERSOM DENNE BENYTTES SOM SISTE TELEFON PÅ EN STIGER, MÅ ENDEMOTSTAND 3499 BENYTTES FOR Å FÅ TERMINERT BUS. Vipp opp lokket på telefonen med en skrutrekker (se fig 1). Skru fast telefonen ved hjelp av medfølgende skruer (eller tilsvarende) i valgfrie festepunkter (se fig 2). Kople bus stiger in/ut parallelt til 2 klemmer merket bus (se fig 3) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal helt til venstre, full styrke (se fig 1). Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Sett på lokket på telefonen, og heng på plass røret

10 Sprint monitor Skru fast metallbrakett på veggen der hvor monitoren skal festes. Løsne det blå koplingsstykket forsiktig fra monitorens bakside ved å sette en skrutrekker mellom monitoren og undersiden av koplingsstykket. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Skal monitoren forsynes med spenning fra ekstra strømforsyning, koples denne inn mellom klemme 1 og 2. Ekstra strømforsyning må benyttes på ekstra monitorer dersom du skal ha flere Sprint monitorer i samme leilighet. Du kan benytte opp til 2 ekstra monitorer, og de kan da benytte en felles ekstra strømforsyning. Når monitor forsynes med ekstra spenning, må sort jumper bak på monitor fjernes Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Plugg inn koplingsstykket på monitoren, og hekt monitor på plass på veggbraketten. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal til ønsket posisjon (pass på at den står i et av trinnene, ellers vil ikke ringesignal virke)

11 Pivot telefon og monitor /22 I alle beskrivelser står det referert til monitor (sort/hvitt), Monitor har akkurat de samme egenskapene som , bort sett i fra at dette er en fargemonitor. NB: Pivot telefon er så smal at den ikke vil dekke en vanlig bryterboks ordentlig. Vi anbefaler derfor at man setter inn en lampettboks når skal benyttes. Ved åpen kabel, kan man ved å skjære et 1 cm høyt spor i høyre side av festeplaten, og føre kabel inn i fordypning på høyre side i telefonens underside. Skru fast metallbrakett på veggen der hvor monitoren/telefonen skal festes. Løsne det blå koplingsstykket forsiktig fra monitorens bakside ved å sette en skrutrekker mellom monitoren og undersiden av koplingsstykket. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Skal monitoren forsynes med spenning fra ekstra strømforsyning (benyttes når du skal ha flere monitorer som tenner samtidig i samme leilighet), koples denne inn mellom klemme 1 og 2. Har du flere Pivot monitorer i samme leilighet (maks 3), men ingen ekstra strømforsyning, må alle unntatt 1 stk. settes til slave. Det gjøres ved at jumper for master/slave fjernes. Monitorer med fjernet jumper vil ikke vise bilde før man løfter av røret på dem eller trykker på oppstartknappen. Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Plugg inn koplingsstykket på monitoren, og hekt denne på plass på veggbraketten. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base

12 Brytersats til Pivot telefon og monitor. Skru ut de to skruene som holder telefonen sammen (øverst og nederst på baksiden av telefonen) Vipp ut dekkplaten over feltet som skal monteres i. (ovenfor standardbrytere på fronten) Trykk in frontdelen av fra forsiden av telefonen. Sett inn adressebrikke for ønsket funksjon (MOD) i bryterkortet. (se side 28) Skru inn bryterkortet med 2 medfølgende skruer inni telefonen. Plugg inn kabel fra bryterkort i sokkel øverst på kretskortet i telefonen. Skru sammen telefonen

13 Polyx Display Apparatet har ikke mulighet for innføring av åpen kabel. Det bør derfor alltid monteres en boks i veggen på montasjestedet. Skru fast festeplaten på veggen der hvor monitor skal festes. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC eller OSD meny, eller programmeres på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideodisplay programvare. Heng apparatet opp på braketten. Forside: 1. Mikrofon 2. LCD skjerm 3,5 3. Menytaster 4. Bryter for selvstart 5. Bryter for å svare/avslutte. 6. Led indikator for samtale 7. Høyttaler 8. Led indikator for døråpning 9. Knapp for døråpning 10. Knapp for å stenge av ringesignal 11. Led indikator for avstengt ringesignal Bakside: 1. USB kontakt for programmering via PC 2. Sokler for adressebrikker 3. Tilkopling for ekstra spenningsforsyning 4. BUS tilkopling 5. Bryter for terminering av BUS

14 Polyx Station / Polyx Memory Station Disse 2 apparatene har same funksjon og installasjonsmåte. Forskjellen ligger i at er utstyrt med en telefonsvarerfunksjon, og lagringsmulighet for bilder. Du vil derfor kunne motta beskjed fra og se bilde av de som har ringt på mens du var ute. For beskrivelse av telefonsvarerfunksjonen henvises til egen brukermanual for Apparatene har ikke mulighet for innføring av åpen kabel. Det bør derfor alltid monteres en boks bak apparatet i veggen på montasjestedet. Skru fast festeplaten på veggen der hvor monitor skal festes. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC, OSD meny, eller på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideo programvare. Heng apparatet opp på braketten. Forside: 1. Mikrofon 2. LCD skjerm 5,6 3. Menytaster 4. Stereo høyttalere 5. Bryter for å svare/avslutte. 6. Led indikator for samtale 7. Led indikator for utkoplet ringesignal 8. Led indikator for døråpning 9. Knapp for døråpning 10. Funksjonsknapper: Kople ut mikrofon Selvstart Trappelys Slå av ringesignal Bakside: 1. BUS tilkopling 2. Sokler for adressebrikker 3. Bryter for terminering av BUS 4. Programmeringstilkopling SCS 5. USB kontakt for programmering via PC 6. Tilkopling for ekstra spenningsforsyning

15 Axolute Display / Disse apparatene må felles inn i vegg. Benytt boks 506PB. Denne kan støpes fast i murvegg, eller monteres inn i etterkant i tre/gips. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC, OSD meny, eller på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideodisplay programvare som følger med i esken. Skru fast apparatet i veggboksen, og klips på dekkrammen. Forside: 1. LCD skjerm 2,5 2. Høyttaler 3. LED indikator for avskrudd ringesignal. 4. Bryter for å svare/avslutte. 5. LED indikator samtale aktiv. 6. Selvstartbryter 7. LED indikator dørlås 8. Bryter for døråpning 9. Menytaster 10. Mikrofon Bakside: 1. USB tilkopling for programmering via PC. 2. Sokler for adressebrikker. 3. BUS tilkopling. 4. Bryter for endeavslutning av BUS. 5. Tilkopling for ekstra spenningsforsyning

16 Axolute Station Monteres direkte på vegg med medfølgende brakett. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Apparatet har ikke mulighet for innføring av åpen kabel. Det bør derfor alltid monteres en boks bak apparatet i veggen på montasjestedet. Skru fast festeplaten på veggen der hvor monitor skal festes. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC, OSD meny, eller på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideo programvare. Løsne de 4 skruene bak på apparatet, trekk inn festeørene for dekkrammen, legg rammen på plass, og skyv ut/skru fast festeører. Heng apparatet opp på braketten

17 Swing telefon Telefon deles ved å sette en skrutrekker inn i sporet nederst på apparatets bakstykke. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET " En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N", "P" og MOD for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Klem på lokket på telefonen. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base, og heng på plass røret

18 Swing monitor (sort/hvitt)/344824(farge) Skru fast metallbrakett på veggen der hvor monitoren skal festes. Løsne det blå koplingsstykket forsiktig fra monitorens bakside ved å sette en skrutrekker mellom monitoren og undersiden av koplingsstykket. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Skal monitoren forsynes med spenning fra ekstra strømforsyning (benyttes når du skal ha flere monitorer som tenner samtidig i samme leilighet), koples denne inn mellom klemme 1 og 2. Har du flere monitorer i samme leilighet (maks 3), men ingen ekstra strømforsyning, må alle unntatt 1 stk. settes til slave. Det gjøres ved at jumper for master/slave fjernes. Monitorer med fjernet jumper vil ikke vise bilde før man løfter av røret på dem eller trykker på oppstartknappen. Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N", "P" og MOD for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Plugg inn koplingsstykket på monitoren, og hekt denne på plass på veggbraketten. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base

19 Strømforsyning : (Teknisk info side 8, Skjema side 36-37) Strømforsyningen skal monteres på DIN skinne. Den er 8 modulenheter stor, og IP30 klassifisert. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt enheten. Driftstemperatur º C Dersom strømforsyningen blir for varm, vil den slutte å levere strøm til systemet. Kople 2 ledere fra klemmer BUS, til klemmer PS eller F441/F441M klemmer SCS Klemmer merket 1 og 2 leverer 24VDC for drift av tilleggsutstyr som aktuatorreléer etc. De benyttes også for å forsyne ringetablåer separat, ved store systemer. Bus video kopler : (Skjema side 36) Denne benyttes i mindre anlegg (maks 2 ringetablåer, og 2 stigere). For større anlegg benytt F441 Bus kopleren plasseres ved siden av strømforsyning , og er 2 modulenheter stor. Kople "PS" klemmer mot klemmer "bus" på Kople en kabel fra hvert ringepanel (maks 2) i parallell på klemmer "bus tk" Kople stigerkabel til leiligheter/videofordeler(e) på klemmer "bus pi" NB: Dersom du har 1 ringepanel, kan du kople 2 stigere direkte til "bus pi" klemmene Har du derimot 2 ringepaneler, kan du kun kople 1 stiger til "bus pi" klemmer. Sentralnode F441: (Skjema side 37) Denne har inngang for 4 ringetablåer, og utgang til 4 stigere. Hver stiger kan deles opp ytterligere med videofordeler Sentralen plasseres sammen med strømforsyning(er), og er 6 DIN moduler stor. Kople "PS" klemmer mot klemmer "bus" på Eventuelle aktuatorer / må også koples til her, og ikke på den videobærende delen av bus kabelen. Kople en kabel fra hvert ringetablå/ til sin egen inngang (IN1 IN4) på F441 Kople stigerkabler til leiligheter/videofordeler(e) på utganger (OUT1 OUT4) på F441 Multimedia sentralnode F441M: (Skjema side 40) Denne har inngang for 4 ringetablåer, 4 musikkilder, og utgang til 8 stigere. Hver stiger kan deles opp ytterligere med videoavtapper Sentralen plasseres sammen med strømforsyning(er), og er 10 DIN moduler stor. Kople "PS" klemmer mot klemmer "bus" på Eventuelle aktuatorer / må også koples til her, og ikke på den videobærende delen av bus kabelen. Kople en kabel fra hvert ringetablå/ til sin egen inngang (TK1 TK4) på F441M Kople en kabel fra hver musikkilde (hvis benyttet) til sin egen inngang (S1 S4) på F441M Kople stigerkabler til leiligheter/videoavtapper(e)/forsterkere på utganger (OUT1 OUT8) på F441M Videoavtapper : (Skjema side 36-37) Avtapperen er en liten enhet som kan plasseres i en vegg/takboks. Kabel fra bus kopler klemme "bus pi", (eller F441 klemme OUT 1 4/F441 klemme out 1-8), koples til in/out klemme på videoavtapper. Ved flere videoavtappere koples en kabel parallelt fra in/out klemmen på første avtapper, til in/out klemmen på den neste (og så videre). Fra siste videoavtapper klemme inn/out må man alltid kople til minimum 1 apparat med termineringsbryter, eller en endemotstand 3499 for å få avsluttet bus stigeren. Til hver grenutgang P1-P4 på avtapper koples maks 3 apparater i serie

20 Aktuatorrelé Reléet skal monteres på DIN skinne. Det trenger 4 modulenheter plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Det er 2 grønne klemmerekker med tilkoplinger nummerert fra 1-8. Disse to er koplet i parallell, og du kan benytte den du ønsker. Klemmer merket 1 og 2 koples mot strømforsyningens klemmer 1 og 2 Klemmer merket 5 og 6 koples mot strømforsyningens klemmer "bus" (ikke polaritetsavhengig) NB: Må aldri koples på bus kabelens videobærende strekk, men mellom og /F441/F441M Lasten som skal styres koples over relékontakten C/NC/NO på reléets kropp. En bryter for direkte utstyring av reléet kan koples til klemmer merket med et brytersymbol på reléets kropp. Sett inn adressebrikker for riktig funksjon i brønn på reléet. (adressering, se side 34) Aktuatorrelé Dette er en ren kopi av dørlåskretsen i samtalemodulen , og benyttes for å kunne lage en ikke manipulerbar åpnefunksjon. Reléet monteres på DIN skinne, og tar 2 DIN moduler plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Klemmer merket "bus" koples mot strømforsyningens klemmer "bus" NB: Aktuatorer må ikke koples på bus kabelens videobærende strekk, men mellom og /F441 Elektrisk sluttstykke 12VDC/250mA maks, koples til mellom klemmer S+ og S- Ønsker du i stedet å styre en last som krever en potensialfri NO kontakt, kan du fjerne 2 lasker merket JMP på , og kople lasten mellom PL og S+ klemmene. (Adressering, se side 34)

21 Kamerainterface Dette kan benyttes for å kople inn et eksternt kamera på systemet, enten i stedet for et internt kamera i ringetablået, eller som et tilleggskamera som kan startes fra monitoren ved behov. Det er 2 måter å kople den inn i anlegget: 1. direkte til samtalemodul: klemmer bus, koples til klemmer bus på samtaleenheten NB: enheten må koples direkte til ved hjelp av den faste kabelen på , som ikke kan skjøtes. Må plasseres lenger unna, må metode 2 benyttes. Koax kabel fra eksternt kamera koples til klemmer V (senterleder) og (skjerm). 12v DC maks 150mA kan hentes til drift av kamera fra klemmer 12 (+), og 1 (-). 2. På egen kabel til sentral: klemmer bus, koples til en egen inngang på F441 sentralboks, som om den skulle være et eget ringetablå med kamera. Koax kabel fra eksternt kamera koples til klemmer V (senterleder) og (skjerm). 12v DC maks 150mA kan hentes til drift av kamera fra klemmer 12 (+), og 1 (-). Adressering, se side 35 Multiinterface Ved hjelp av denne kan 2-leder systemet utvides til å dekke de fleste behov. Den kan benyttes i 2 forskellige modus. a) som forsterker for å øke rekkevidden i et system. (skjema side 39) b) som isolator for å kople sammen flere undersystemer, med felles ringetablå(er). (skjema side 38) koples inn på bus kabelen, og isolerer deler av bus systemet fra hverandre. Dette muliggjør bruk av flere bus strømforsyninger i samme system. Derved kan antall ringetablåer og monitorer økes ut over det tillatte i et basissystem. Samtidig forsterker den opp videosignalet, slik at man kan oppnå lengre rekkevidde mellom ringetablå og monitor. Tilkoplinger/indikatorer: 1. Bus ut mot monitorer/lokalt undersystem 2. Alternativ til 1 ved bruk av Bticino plugg. 3. Alternativ til 5 ved bruk av Bticino plugg. 4. Termineringsbryter for inngående bus. 5. Bus inn fra ringetablå(er) på felles system. 6. Sokkel for programmering. 7. Signalkvalitet lyd 8. Signalkvalitet video 9. Funksjonsstatus Statusindikasjoner: Funksjonsstatus (9) Grønn dobbeltblink = Interface virker som isolator for undersystem og er i standby. Grønn rask blinking = Interface virker som isolator og samtale er koplet opp mot ringetablå på lokalt undersystem. Grønt fast lys = Interface virker som isolator, og samtale er koplet opp mot felles ringetablå på IN klemmer. Grønn langsom blinking = Interface virker som forsterker for lange kabelstrekk. Status video og lyd (8 og 7) Videosignal kan kun sjekkes når det er oppkoplet en samtale fra et ringetablå med videokamera på IN klemmer. Lydsignal kan kun sjekkes dersom det spiller en bakgrunnsmusikkilde på kabelen koplet til IN klemmer. Grønn lampe = Signal ok Rød/grønn vekslende lampe = Svakt signal Rød lampe = Ikke signal (normaltilstand når anlegget er i standby)

22 Leilighetsinterface (Skjema side 40) Ved hjelp av denne kan du lage et isolert undersystem i en leilighet I leiligheten kan man installere et system med egne video ringetablåer, egne overvåkingskameraer, bakgrunnsmusikk, opp til 5 monitorer med intercom mellom koples inn på bus kabelen i hovedsystemet, og isolerer leiligheten fra resten. Den adresseres med leilighetens adresse i hovedsystemet, og gir ved anrop ut et fellesanrop til alle monitorer (maks 5) internt i leiligheten. Innenfor kan du bygge et helt nytt system med alle tilgjengelige funksjoner i 2-leder bus systemet. Tilkoplinger: 1. Bus ut mot leilighetens internsystem. 2. Alternativ til 1 ved bruk av Bticino plugg. 3. Alternativ til 5 ved bruk av Bticino plugg. 4. Termineringsbryter for inngående bus. 5. Bus inn fra ringepanel/felles system. 6. Sokkel for programmering. 7. Signalkvalitet lyd 8. Signalkvalitet video 9. Funksjonsstatus Statusindikasjoner: Funksjonsstatus (9) Grønt fast lys = Samtale er koplet opp mot fellessystem på IN klemmer. Grønn blinking = Interface i standby. Status video og lyd (8 og 7) Videosignal kan kun sjekkes når det er oppkoplet en samtale fra et ringetablå med videokamera på IN klemmer. Lydsignal vil kun kunne sjekkes dersom det spiller en bakgrunnsmusikkilde på kabelen koplet til IN klemmer. Grønn lampe = Signal ok Rød/grønn vekslende lampe = Svakt signal Rød lampe = Ikke signal (normaltilstand når anlegget er i standby) Bus bryter L4651/2 Denne bryteren kan benyttes til lokal ringeknapp for Axolute og Polyx monitorer, samt for døråpnebryter (for eksempel utpasseringsknapp), eller for tenning av trappelys. Bryteren koples inn på bus stigeren i serie med monitorene, eller på bus mellom strømforsyning og videoadapter/node. Dersom den er siste komponent på en stiger, må en 3499 endemotstand benyttes for å avslutte bus

23 Ringetablå Sfera: Det er meget viktig at montasjeveiledningen følges nøye. Feilaktig montering medfører i verste fall at tablået ikke oppfyller IP klassifiseringen som fabrikken oppgir. Vannskade som følge av feilaktig montering dekkes ikke av garanti. A. Innfelling av bokser og montasjerammer for tablå: Slik bruker du tabellen: 1. Bestem om det skal være kamera eller ikke i tablået. 2. Finn det antall knapper du trenger i aktuell kolonne til venstre i tabellen. 3. Les av hvilke bokser du trenger, og hva målene er, i raden til høyre for valgt antall knapper. Husk ved planlegging av montasjestedet at du må ha plass til frontplate og eventuell regnbeskyttelsesramme. Boksen kan for eksempel ikke monteres helt inn i et hjørne, eller inntil en fremstikkende profil på veggen. System uten kamera Velg antall knapper: System med kamera Velg antall knapper: Bokskombinasjon nødvendig Innfellingsutsparing som må taes i vegg Mål frontplate (Husk at du må ha plass til fronten på montasjestedet) Regnbeskyttelsesrammer: / / / / Hullmål for innfelling direkte i dørfelt eller liknenede 1 til 2 knapper - 1stk B x 123H x 45D 139B x 143,5H 149B x 152H x 51D 95B x 90H 3 til 6 knapper 7 til 10 knapper 11 til 14 knapper 15 til 22 knapper 23 til 34 knapper 1 til 2 knapper 1stk B x 214H x 45D 139B x 235H 149B x 242H x 51D 95B x 180H 3 til 6 knapper 1stk B x 306H x 45D 139B x 326,5H 149B x 332H x 51D 95B x 270H 7 til 10 knapper 2stk B x 214H x 45D 278B x 235H 290B x 242H x 51D 95B x 180H (2 hull) 11 til 18 knapper 2stk B x 306H x 45D 278B x 326,5H 290B x 332H x 51D 95B x 270H (2 hull) 19 til 30 knapper 3stk B x 306H x 45D 417B x 326,5H 428B x 332H x 51D 95B x 270H (3 hull) EKSEMPEL 1 INNFELLING MED ORIGINALBOKSER EKSEMPEL 2 INNFELLING UTEN ORIGINALBOKSER NB! HUSK ALLTID PLASS TIL FRONTEN!! (markert med stiplet linje) 2x med bakbokser murt inn i vegg Totalt hull for innmuring = 256mmB x 306mmH Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) Bakbokser settes sammen med medfølgende avstandsstykker. Disse fungerer også som gjennomføring for kabler. OBSERVER FØLGENDE ANGÅENDE MONTERING AV TABLÅER: 2x montert uten bakbokser Hull = 95mmB x 270mm H Avstand mellom hull = 43mm Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) 1. Videokamera Når det er videokamera i tablået, skal overkant av tablået ikke være lavere enn 150cm, og ikke høyere enn 175cm over bakken. Høyde utenom dette gjør det vanskelig å justere korrekt bildeområde for kamera. I systemer med videokamera må det taes hensyn til lysforholdene på stedet. Å montere kameraet slik at solen kan skinne rett inn mot det vil føre til at personer kun fremkommer som en skygge i bildet. 2. Rørinnføring Rørinnføring til boksene bør gjøres fra undersiden. På denne måten unngår man at kondensvann i røret renner ned i tablåets innmat. Et dreneringshull bør alltid taes i underkant, slik at kondensvann kan slippe ut. 3. Tetting mellom bokser Ved innstøping av et tablå som består av flere rader (mer enn en boks), må det også støpes mellom boksene, slik at rammenes pakning har anleggsflate hele veien rundt. Unnlater man å gjøre dette, vil vann kunne trenge inn mellom rammene, og på denne måten komme til innsiden av tablået

24 4. Teglvegger og stående panel Ved montasje i teglvegg og panelvegger med stående panel, må eventuelle fuger og åpninger som kommer i overkant av tablået tettes, slik at vann ikke kan renne ned i innmaten i tablået. En god måte å tette panelet på er å benytte regnbeskyttelsesramme Denne kan silikoneres mot underlaget, og sikrer derved en vanntett kopling mellom vegg og panelfront. Samtidig ivaretaes servicevennlighet ved at festerammene ikke "limes" fast i vegg. 5. Vegger med åpen konstruksjon (fasadeplate) Det er i en del veggkonstruksjoner benyttet en frittstående fasadeplate. I disse konstruksjonene er det mulig for vann å renne ned langs baksiden av fasadeplaten. Man må ved montasje av paneler i en slik konstruksjon sørge for at bakboksen monteres med forkant helt ut i ytterkant av fasadeplaten, og at overgangen mellom fasadeplate og boks tettes. Det må sørges for at det ikke er noen hull i boksens overkant. Rør må taes inn i underkant av boks, slik at ikke skapmuffer etc. vil kunne lekke vann inn i boksen. Et alternativ er å montere en påveggsboks delvis innfelt i fasadeplaten. B. Sammensetting av innmaten i tablået: Modulene settes inn i montasjerammen(e), og forbindes som vist på skissen nedenfor: Kamera / plugges inn i samtalemodul i passende kontakt Korte flatkabler følger med knappemodul Ekstendermodul Monteres mellom 6. og , regnet fra samtaleenheten. (Selvsagt kun dersom du har mer enn 6 stk ) Pass på at flatkabel må vris 180º for å passe inn i neste modul. Flatkabel kopler fra bunnen av en rad til toppen av den neste. Endeplugg CT15/11 (følger med ) skal monteres i siste Følgende er viktig!! 1. Flatkablene er utstyrt med et styrespor. Forsøk aldri å presse inn pluggen feil vei. 2. Endeplugg CT15/11 skal alltid benyttes i siste for å avslutte flatkabelbus. Den skal ikke benyttes dersom du ikke har noen knappemoduler tilkoplet, og heller ikke dersom du benytter numerisk tastaturmodul i stedet for knapper. 3. Maksimalt antall som kan tilkoples en samtaleenhet er 12. B. Tilkopling: Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus. Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) Alternativ kopling for åpning av automatisk dør, eller samkjøring mot adgangskontroll: Fjern jumper J1 og J2 under lokket på samtaleenheten. Du har nå en potensialfri normalt åpen (NO) kontakt mellom PL og S+ Blå klemme med nummer 1 og 2 benyttes normalt ikke. Se side 8 og for info om bruk av klemme 1 og 2 til ekstra strømforsyning i store basisanlegg

25 Ringetablåer med tastaturmodul Benytter du tastaturmodul , plugges denne rett inn i samtalemodul i stedet for trykknappmodul(er). Utgangen på skal ikke avsluttes med CT15/11, men stå åpen. Dersom du har info moduler for navneliste etc., kan disse koples i utgangen på Adressering av ringetablå, se side 32 Ringetablå Minisfera Sett inn høyttalergrillen øverst i montasjeramme ved å trykke den på plass til det høres et klikk (fig. 3) Sett inn knapper, infofelt, blindfelt i ønsket konfigurasjon (fig. 4 og 5) Skyv til slutt låsefjærer opp (fig. 6) Dersom du benytter tilleggsmodul for flere knapper, forberedes rammen for denne på samme måte (fig 4,5,6) Medfølgende 4-leder kabel koples fra klemme "out" til klemme "in", og så videre fra "out" til neste "in" Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus (fig 1) Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- (fig 1) Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) (fig 1) Plugg inn belysningsdioder i kontakt "led", og fest disse i "hengsel" i bunnen av panelet.(fig 2) For å kople ut ikke benyttede brytere inni ringetablået, settes medfølgende jumpere over sokkel ved de knappene man ønsker å kople ut. Dette er nødvendig for å unngå at det blir stående ubrukte adresser i systemet, ved bruk av store trykknapper (332713), infofelt (342714), og blindfelt (342715) Adressering av ringetablå, se side

26 Ringetablå vandalsikkert, med elektronisk navneliste Her er konvensjonelle trykknapper erstattet med et elektronisk navnelager, og et display som viser valgt navn. Panelet kan leveres med eller uten plass for kamera, og finnes i 2 versjoner. 1. Basisversjon. Her er det kun 3 knapper for betjening. 1 for å bla opp i listen, 1 for å bla ned i listen, og 1 for å ringe på. 2. Fullversjon. Her er det i tillegg et full numerisk tastatur. Det gjør det også mulig å taste inn systemadressen til den enkelte leilighet for å ringe på. Dessuten får man tilgang til 5 programmerbare koder for åpning av ytterdøren fra ringetablået. Sammenkopling av komponenter: Plugg sammen med kameramodul og eventuell numerisk tastatur-modul, ved hjelp av de medfølgende flatkablene. Disse kablene passer bare på et sted, og kan ikke snues uten å bruke stor kraft. Tilkopling av til systemet: Kople bus klemmene på til mot bus TK klemmene på , eller til en av inngangene IN-1 IN-4 på F441/TK-1 TK-4 på F441M. Elektrisk sluttstykke koples til klemmer S+ og S- (12VDC eller multispenning sluttstykke) Alternativt kan potensialfri NO kontakt til styring av adgangskontroll/motorlås etc oppnåes på følgende måte: Fjern jumpere J1 og J2 under lokket bak på NO kontakt er nå mellom PL og S+ klemme på For store systemer, må også klemme 1 og 2 koples til fra egen strømforsyning. Når egen strømforsyning benyttes må jumper J3 under lokket bak på fjernes. (se side 8 for info om når dette er nødvendig) For programmering av navn og parametere i benyttes interfacekabel L4686 og programvare TiCall installert på en PC. Nærmere info om dette finnes i egen manual for TiCall programmet. Man kan også i en nødsituasjon endre navn og parametere via tastene på fronten av ringetablået. Man vil da imidlertid ikke kunne legge inn bokstavene æ, ø, eller å. For info om slik programmering, se egen instruksjonsbok for

27 PROGRAMMERING: Generelt: I og med at alle komponenter er koplet sammen på de 2 samme lederne, må vi gi alt utstyret adresser, slik at vi kan få ønsket funksjon. NB, RESET NØDVENDIG ETTER ADRESSENDRING: All endring av adresser i en bus komponent må etterfølges av frakopling av spenningen på vedkommende komponent. Adresseendring registreres nemlig først av komponenten ved oppstart fra spenningsløs tilstand. Det er ikke nødvendig å legge hele systemet spenningsløst, kun komponenten du har endret adresse i. Dersom du allikevel ønsker å legge hele anlegget spenningsløst, vær obs på følgende: Når du kopler fra 230V tilførselen til strømforsyningen, må utkoplingen vare i minimum et minutt for at man skal være sikker på at kondensatorene i denne er helt utladet. Vi anbefaler derfor at man heller kopler ut bus kabelen fra strømforsyningen for å nullstille anlegget, da kabelen i dette tilfellet kun behøver å fjernes i et par sekunder før man legger den inn igjen. Adressebrikker. Systemet adresseres ved hjelp av adressebrikker. Disse brikkene er egentlig presisjonsmotstander. Du kan derfor kontrollere verdien dersom du er i tvil, eller dersom trykk på brikken er visket ut. Tabellen nedenfor viser hvilken motstand de forskjellige adressebrikkene har. 0 = 4,7MΩ 5 = 392KΩ OFF = 150KΩ AUX / PUL = 2,21 KΩ 1 = 825KΩ 6 = 332KΩ ON / SLA = 121KΩ 2 = 681KΩ 7 = 274KΩ GEN = 100KΩ 3 = 562KΩ 8 = 221KΩ GR = 68,1 KΩ 4 = 475KΩ 9 = 182KΩ AMB / CEN = 33,2 KΩ Grønne brikker er normale adressebrikker. Blå brikker er for spesialfunksjoner og multimediasystemer. Adressetyper: Det er 2 hovedtyper adresser i systemet, ringetablå-adresse (P) og telefon-adresse (N). Disse 2 adressetypene har helt forskjellig funksjon, og må ikke forveksles ved programmering. Ringetablå-adresse (P) benyttes for å skille ringetablåene fra hverandre. Dette er helt nødvendig i systemer med flere ringetablåer, blant annet for å sørge for at kun riktig dørlås åpnes når beboeren trykker på åpneknappen på apparatet sitt. Telefonadressene (N) benyttes for å nå riktig telefon når det ringes på Telefon(er) i hver leilighet har sin unike adresse, slik at man kan nå ønsket leilighet fra et ringetablå. I tillegg finnes det i noen av komponentene spesielle adresseplasser for å definere hvordan den skal oppføre seg. Disse adresseplassene er: S Finnes i samtalemodulen i ringetablået, og bestemmer hvilket ringesignal som skal gjengies inne når man ringer på fra aktuell dørstasjon. T Finnes i samtalemodulen i ringepanelet, og bestemmer hvor lang tid dørlåsen skal gå når man trykker på åpneknappen i leiligheten. MOD Finnes i Swing telefon/monitor, aktuator , og på bryterkort Her bestemmer man hvordan komponenten skal oppføre seg i systemet (modus). For nærmere beskrivelse, se under programmering av den enkelte komponenten. Åpne sokler registreres som 0. Derfor setter vi ikke inn 0 brikke i venstre sokkel når vi har adresse under 10. Allikevel er det fornuftig å alltid tenke to-sifret, slik at vi ikke faller for fristelsen til å sette brikken i feil posisjon. Eksempel: adresse1 = (0)1, adresse2=(0)2 og så videre. Flytter du brikken et hakk til venstre blir det i stedet: 10, 1(0) og 20, 2(0)

28 Adressering av Telefoner/monitorer: I telefoner/monitorer finnes følgende sokler for å bestemme adressen: N sokler (2 stk). Finnes i alle telefoner. Disse benyttes til å bestemme telefonens adresse. Eksempel: Du skal gi telefonen adressen 06. Sett en brikke med verdi 6 i den høyre av de 2 N posisjonene. Adressen som registreres = 0 i første siffer (tom sokkel) og 6 i andre siffer. Telefonen har fått adresse 06. P sokkel (1 stk.) Finnes i alle telefoner NB: I Sprint telefon er funksjonen for P sokkelen litt spesiell, da det ikke er noen egen selvstartknapp i denne telefonen. Se derfor andre avsnitt om du skal programmere P sokkel i alle telefoner unntatt Denne kan du benytte til å fortelle den enkelte telefon/monitor hvilken dør som skal åpnes når anlegget er i standby, og til å aktivisere tilbakekall til et bestemt utvendig ringetablå ved første trykk på selvstarknapp på apparatet i leiligheten. Eksempel: En leilighet har et eget ringetablå ved sin hagedør. Beboer i leiligheten ønsker å ha enkel tilgang til å titte på bildet fra dette kameraet hvis han hører lyder i hagen. Ringetablået ved hagedøren har P = 2 Setter man P = 2 i monitoren i leiligheten, vil bilde fra hagedøren dukke opp på skjermen ved første trykk på selvstartknappen på monitoren. P sokkel i Sprint : har kun en funksjonsknapp tilgjengelig. Denne har forskjellig funksjon avhengig av P adressen satt i telefonen. Dersom P=0, er knappen programmert for tenning av trappelysrelé (346200) Dersom P=1-7 derimot, vil den fungere som selvstart mot ringetablå med samme P verdi (1-7). Funksjonsknapper på telefoner/monitorer: Programmering av ekstra brytersats for Pivot Denne kan benyttes til å lage intercom mellom telefoner med adresse N=1-5, eller for å styre aktuator Brytersatsen må programmeres for ønsket funksjon Mod = 0, styring av med MOD=9 Mod = 1, Mod = 7, Intercom mellom telefoner med N=1-5 Spesial for 2-manns boliger. Ringer til alle apparater i leilighet N=01 med knapp 1, og alle apparater i leilighet N=02 med knapp 2 Knapp 3 og 4 åpner dørlås i ringetablå hvor P er henholdsvis et og to nummer høyere enn P verdien satt i telefonen/monitoren

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM Utgave 2015/1 PHONO*elektro akustikk AS 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Generell informasjon om systemet side 4 Info om ringetablå Linea 2000 side 5 Info

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER

TRÅDLØS GSM ALARMSENDER GSM-REX TRÅDLØS GSM ALARMSENDER OG STYRINGSENHET med ekstra terminaler V 25 GSM-REX 2. Art. nr: 07.630/ V 19 Holars AS Korr: 13.11.07 Side 1 (41) GSM-REX. 1 GSM-REX SOM STRØMSTYRINGSENHET 3 1.1 MONTERING

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC.

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Installasjons og brukerveiledning. PHONO*elektro akustikk as Postadresse: Pb. 1020Hoff 0218 OSLO Besøksadresse: Hoff Terrasse 2 0275 OSLO Web: www.phono.no Tlf:

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5

Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4. 1.1 - Generell beskrivelse... 4. 1.2 - Advarsler... 5 2011 MMS kamera SG660M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 18.08.2011 1 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelser og Standard innstillinger... 4 1.1 - Generell beskrivelse... 4 1.2 - Advarsler... 5 1.3

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810

Installasjonsmanual. Manual nr.: MIOASIS0810 Installasjonsmanual Det tas forbehold om mulige feil i manualen og Noby AS påberoper seg rettigheten til å gjøre endringer på produkt såvel som i manual uten forutgående varsel. Manual nr.: MIOASIS0810

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Bewacard BC640. Teknisk håndbok

Bewacard BC640. Teknisk håndbok Bewacard BC640 Teknisk håndbok NO Copyright 2004 Bewator AB, Solna, Sverige Kopiering fra håndboken må bare skje med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til å endre så vel

Detaljer

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok

Entro Lite. Installasjons- & brukerhåndbok Entro Lite Installasjons- & brukerhåndbok NO Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Materialet i denne håndboken kan kun kopieres med skriftlig tillatelse fra Bewator. Bewator forbeholdes retten til å endre

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Omgivelseskontroll Dokumentasjon for IR-sendere Pico4, Pico8 og Pico16 Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer