PHONO*elektro-akustikk as

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PHONO*elektro-akustikk as"

Transkript

1 PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert Sfera Antivandal Sprint Swing Pivot Axolute Polyx display Polyx Station PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse 2 / 0275 OSLO Tlf: Fax: www: e mail: Bticino Spa / PHONO*elektro-akustikk as

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: I MANUALEN ER SPESIELT VIKTIG INFO SKREVET I RØD TEKST!!! Viktig informasjon vedrørende garanti! Side 4 Teknisk info Side 5 Generelt Side 5 Prosjektering av et system Side 6 Avstander Side 6 Oversikt systemkomponenter Side 7 Montasje og kopling: Side 9 Viktig info om koplingsklemmer Side 9 Sprint telefon Side 9 Sprint monitor Side 10 Pivot telefon Side 11 Pivot monitor / Side 11 Brytersats i Pivot telefon og monitor Side 12 Polyx Display Side 13 Polyx Station / Polyx Memory Station Side 14 Axolute Display / Side 15 Axolute Station Side 16 Swing telefon Side 17 Swing monitor / Side 18 Strømforsyning Side 19 Buskopler Side 19 Sentralnode F441 Side 19 Multimedia sentralnode F441M Side 19 Videoavtapper Side 19 Aktuatorrelé Side 20 Aktuatorrelé Side 20 Kamerainterface Side 21 Multiinterface Side 21 Leilighetsinterface Side 22 Bus bryter L4651/2 Side 22 Sfera ringetablå Side 23 Numerisk tastatur Side 25 Minisfera ringetablå Side 25 Ringetablå med elektronisk navneliste Side

3 Programmering og justering Side 27 Generelt Side 27 Adressebrikker Side 27 Adressering av telefoner/monitorer Side 28 Funksjonsknapper Pivot telefoner/monitorer Side 28 Funksjonsknapper Swing telefoner/monitorer Side 29 Valg av ringesignal i Swing og Pivot Side 30 Valg av ringesignal i Polyx og Axolute Side 31 Programmering av Axolute og Polyx monitorer Side 31 Adressering og funksjoner ringetablåer Side 32 Regulering av talenivået Side 33 Programmering av parametere i tastaturmodul Side 33 Programmering samtalemodul m. elektronisk navnel Side 33 Adressering og funksjoner aktuatorer Side 34 Adressering og funksjoner interface Side 35 Adressering leilighetsinterface Side 35 Adressering og programmering multiinterface Side 35 Adressering og programmering bus bryter L4651/2 Side 35 Koplingsskjemaer Side 36 Basisanlegg med videoadapter Side 36 Basisanlegg med F441 videonode Side 37 Multioppgangssystem med Side 38 Avstandsutvidelse med Side 39 Multimediasystem med Side 40 Tilkoplingsregler stigere Side 41 Brukerveiledninger Side 43 Sprint telefon Side 43 Sprint monitor Side 44 Swing telefon Side 45 Swing monitor Side 46 Pivot telefon Side 47 Pivot monitor Side 48 Polyx Display Side 49 Polyx Station Side 50 Axolute Display Side 51 Axolute Station Side 52 Feilsøkingstips Side 53 Egne notater Side

4 VIKTIG INFO VEDRØRENDE GARANTI! Punktene på denne siden må respekteres Bortfall av garanti vil bli resultatet om de ignoreres. Bticino produktene leveres med 24 måneders garanti fra salgstidspunkt. All retur skal avtales med oss på forhånd. Returnert defekt vare erstattes med lik ny vare kostnadsfritt.! Vi forbeholder oss retten til alternativt å reparere varer som kan repareres uten å forringe kvaliteten på produktet. Vi dekker ikke kostnader ved demontering/montering av vare i forbindelse med feil. Bruk av skrudrill på koplingsklemmene i våre produkter, er ikke tillatt. Ødelagte terminaler, som følge av tiltrekking med skrudrill, dekkes ikke av garanti. Defekte produkter skal behandles som om de var nye. Vi aksepterer ikke retur av produkter, hvor det er skrevet på med tusj e. l. Dette gjelder også emballasjen. Bticino ringetablåer har klassifisering IP 54. Dette betinger imidlertid at montasjen er korrekt: Tablåene må alltid monteres slik at pakninger på fronten tetter mot underlaget. Dette gjelder også mellom boksene i tablåer med mer enn en rad. Dersom underlaget er så ujevnt at pakning ikke tetter, må ekstra tiltak iverksettes for å tette mellom tablåfront og veggunderlag. For Sfera ringetablå kan dette løses ved å benytte regnbeskyttelsesramme, og silikonere denne fast mot vegg. Rør skal føres inn i underkant av boks for å unngå at kondensvann fra røret kan renne inn i elektronikken. I åpne veggkonstruksjoner må boksen monteres helt frem i veggen, slik at vann på bakside av fasadeplater ikke kan renne inn i elektronikken. Vannskader som følge av mangelfull montasje vil ikke dekkes av garanti

5 TEKNISK INFO GENERELT: Et basissystem kan bestå av opp til 16 ringetablåer med kamera, og 64 monitorer/telefoner. Se skjemaer side 36 og 37 for nærmere info. Multiinterface i splittmodus kan benyttes for å realisere større systemer. En vil da generere et undersystem med opp til 64 monitorer/telefoner Maksimal utbygging ved hjelp av kan inneholde: 16 felles ringetablåer 39 undersystemer. (Et undersystem kan ha 3 lokale ringetablåer og 64 monitorer/telefoner) Se skjema side 38 for nærmere info. Det kan maksimalt koples 50 ringeknapper til et ringetablå. NB: Dersom det er mer enn 50 leiligheter, må man benytte numerisk tastatur eller elektronisk navneliste. Det er bestemte krav til struktur i kablingen. Man må tenke på bus kabelen som en antennekabel i og med at den skal overføre et videobilde. Derfor må visse regler følges i distribusjonen. Se skjemaer fra side 36 og utover for nærmere info. Maks avstand mellom ringetablå og monitor i et basissystem 200m. Se teknisk info side 6 for kabeltyper og avstander. Opp til 600m avstand mulig ved hjelp av multiinterface i forsterkermodus. Se skjema side 39 for nærmere info System med fargebilde kan enkelt realiseres. Bytt bare ut kameramodul med (fargekamera), og velg Fargemonitor(er) Man kan kombinere apparater med kun tale, med sort/hvitt bilde, og med fargebilde i samme system. Multimediasystemer i enkelte leiligheter i et større system mulig. Leilighetsinterface vil isolere leilighetens interne multimediasystem, og samtidig gi mulighet for anrop fra fellessystemet. I multimediasystemet kan det inngå: Egne ringetablåer med kamera. Separate overvåkingskameraer. Stereo bakgrunnsmusikk med individuelt kildevalg i det enkelte rom. Opp til 5 monitorer med intercom mellom, og paging mot bakgrunnsmusikkhøyttalere. Se skjema side 40 for nærmere info

6 PROSJEKTERING AV ET SYSTEM. I 2-leder bus video systemet, må kabel legges i fast struktur. Det er på mange måter lik tankegang som må følges ved opplegg av et antenneanlegg. (Se eksempelskjemaer på side for ytterligere info) Her er grunnreglene: Ringetablåer Disse må kables i stjerne inn mot videoadapter/node /F441/F441M Monitorer Disse kan legges i en eller flere stigere. På hver stiger må kabel ligge i en lang serie uten T skjøter. Man kan også ha opp til 4 hovedstigere med videoavtapper i stjernepunkter til leiligheter i hver etasje (se info om F441/F441M og for mer info). Avstander Avhengig av type kabel som benyttes er det forskjellige begrensninger i avstander mellom ytterpunktene i anlegget. Det er 3 faktorer å ta hensyn til. 1. Spenningsfall (dette avhenger av tverrsnittet på kabelen) 2. Tap i videosignal (dette avhenger av kabelens høyfrekvensegenskaper) 3. Total kapasitans i kabel (avhenger av total mengde kabel i anlegget) Kapasitansen er enkel å forholde seg til. Her har fabrikken satt en grense på 3000m kabel. Dersom anlegget er delt i flere undersystemer (med multiinterface eller leilighetsinterface ), vil hvert undersystem være isolert kapasitansmessig, og følgelig kan vi ha 3000m i hvert undersystem m i fellesdelen. For å kalkulere spenningsfall regnes avstanden fra strømforsyningen (B) til: 1. Hvert ringetablå (A). 2. Siste monitor på hver enkelt gren av bus stigeren (C). For å kalkulere tap i videosignalet regnes avstanden signalet må gå fra det ringetablået som er lengst unna sentral, til siste monitor må den lengste grenen i bus stigeren. (A C) Nedenstående tabell angir maksimale avstander med forskjellige typer kabel: Maksimalt tillatte avstander i systemet: Ikke revolvert Fra - Til kabel 0,28mm²! pt0,28mm² cat5utp Bt A B 50m 100m 75m 100m B C 50m 100m 75m 100m A C 50m 100m 150m 200m! Ikke revolvert kabel anbefales kun i svært små systemer, så som i enebolig eller tomannsbolig. I større systemer er faren stor for at man får problemer med innstrålt støy som gir forstyrrelser i bildet. Det skal aldri benyttes skjermet kabel i dette systemet Avstandene kan økes ved å benytte multiinterface som forsterker. Se skjema side 39 for nærmere info - 6 -

7 For å realisere anlegget i henhold til kravene benytter man følgende komponenter: Videoadapter (Skjema side 36) (brukes i mindre systemer med 1 eller 2 dører, og 1 stiger) Ringetablå(er) koples til klemme BUS TK Stiger koples til klemme BUS PI Strømforsyning og andre komponenter som kan ødelegge bildet (aktuatorer etc) koples til klemme PS. (På stiger kan det koples videoavtappere for å få tappe av signal til grener. Se info om lenger ned på siden) Sentral F441 (Skjema side 37) (brukes i større systemer med flere ringetablåer/stigere) Det er 4 innganger for ringetablåer med kamera, eller interface for ekstra kamera Disse inngangene er merket IN1 IN4 Det er mulig å henge en ny F441 på hver inngang på den primære. På denne måten kan man utvide kapasiteten til 16 ringetablåer med kamera. Dersom man har koplet til sekundære F441 på inngangene på den primære, skal SCS klemmen på de sekundære ikke tilkoples strømforsyning, men avsluttes med endemotstand Det er 4 utganger til hovedstigere mot leiligheter. Disse utgangene er merket OUT1 OUT4 (På hver hovedstiger kan det koples videoavtappere for å få tappe av signal til grener. Se info om lenger ned på siden) Det er 1 inngang for strømforsyning, og tilkopling av annet utstyr som kan ødelegge bildet Her koples, i tillegg til strømforsyning , blant annet aktuatorer / til. Denne inngangen er merket SCS. Sentral F441m (Skjema side 40) (brukes i multimediasystemer eller systemer med behov for mer enn 4 hovedstigere) Det er 4 innganger for ringetablåer med kamera/interface for ekstra kamera Disse inngangene er merket TK1 TK4 Det er mulig å henge en F441 på hver TK inngang på F441m. På denne måten kan man utvide kapasiteten til 16 ringetablåer med kamera. Dersom man har koplet til sekundære F441 på TK inngangene på F441M, skal SCS klemmen på de sekundære F441 ikke tilkoples strømforsyning, men avsluttes med endemotstand Det er 4 innganger for musikkilder til bakgrunnsmusikksystemet Disse inngangene er merket med S1-S4 Det er 8 utganger til stigere mot leiligheter. Disse utgangene er merket OUT1 OUT8 (På hver hovedstiger kan det koples videoavtappere for å få tappe av signal til grener. Se info om lenger ned på siden) Det er 1 inngang for strømforsyning, og tilkopling av annet utstyr som kan ødelegge bildet Her koples, i tillegg til strømforsyning , blant annet aktuatorer / til. Denne inngangen er merket SCS Videoavtapper (Skjema side 36 og 37) For å tappe av stiger(e) i grener benyttes videoavtapper Denne har 4 utganger til slike grener, samt gjennomgang for stiger til neste Det er ikke tillatt å kople en ny på en av grenutgangene P1-P4 på en Til hver grenutgang kan det koples maksimalt 3 monitorer i serie. Gjennomgangen IN/OUT på siste avtapper skal alltid avsluttes med en monitor, eller en endemotstand 3499 for å unngå refleksjoner i bilde

8 Strømforsyning (Skjema side 36 og 37) En enkelt strømforsyning kan forsyne et system med maksimalt: 1 ringetablå og opp til 32 monitorer 2 ringetablåer og opp til 24 monitorer 3 ringetablåer og opp til 18 monitorer 4 ringetablåer og opp til 12 monitorer Dersom systemet er større enn dette, må du kople til ekstra strømforsyning til ringetablå(ene). Det vil i så fall være nødvendig med 2 ekstra ledere fra strømforsyningen til ringetablået. Du benytter klemme 1 og 2 på en ekstra strømforsyning, og kopler disse til klemme 1 og 2 på samtaleenheten i ringetablå(er) (polaritetsavhengig kopling, 1 til 1 og 2 til 2). NB: Når du bruker separat strømforsyning til klemme 1 og 2 på et ringetablå, må jumper J3 under lokket på samtaleenheten fjernes først. Gjør man ikke det kan samtaleenheten brenne opp. Aktuatorer og (Kopling side 20) Disse reléene vil forstyrre bildet dersom de koples til en del av bus kabelen med videosignal i. For å unngå dette må aktuatorer kun koples til på utsiden av videofilteret som sitter i bus kopler og sentralnoder F441/F441M. Det betyr at man må kople dem til mot klemme PS på , eller klemme SCS på F441/F441M. Multiinterface (Skjema side 38 og 39) Benyttes til to forskjellige ting: 1. Forsterker ved lange kabler (avstandene er basert på bus kabel) Sett inn en på stigeren mindre enn 200m unna ringetablået På utgangen fra koples en matet med en egen strømforsyning Stigeren på utgangen fra har nå nye 200m rekkevidde. 2. Isolator for oppganger i store systemer. Man kan her lage et anlegg med opp til 4 felles ringetablåer, og 39 oppganger. Hver oppgang kan ha inntil 3 lokale ringetablåer, og inntil 64 leiligheter. Se skjema side for et slikt system Leilighetsinterface (Skjema side 40) Benyttes til å lage et isolert undersystem i en leilighet. Ved hjelp av dette interface kan man lage et isolert undersystem i den enkelte leilighet. I leiligheten kan man da realisere et komplett multimediasystem med: Opp til 15 private ringetablåer/kameraer. Opp til 4 musikkilder. Opp til 5 videomonitorer med intercom mellom. Bakgrunnsmusikkforsterkere/høyttalere i ønsket antall rom Ringetablåer (Info side 23-26) Se nærmere beskrivelse av de enkelte tablåene senere i manualen Kamerainterface (Info side 21) Ved hjelp av dette kan et hvilket som helst kamera med standard 75ohm koax utgang koples til systemet. (Kameraer som kan drives av 12VDC (maks 150mA) kan også spenningsforsynes fra ). Monitorer og andre svarapparater (Info side 9-18) Se nærmere info om de enkelte modellene senere i manualen. Bus bryter L4651/2 (info side 22) Kan benyttes til å styre forskjellige funksjoner (etasjetrykk, lysstyring, låsstyring) Forsterkere og kilder til multirom bakgrunnsmusikk-systemet Se egen multimediamanual for info om disse komponentene

9 MONTASJE OG KOPLING NB VIKTIG Ved kopling av blå tilkoplingsplugger på monitorer og samtalemoduler, skal følgende prosedyre følges: 1. Avisoler ca 12mm 2. Brett leder dobbelt 3. Skru fast under klemme NB pass på at leder ikke stikkes så langt inn at isolasjonen kommer under klemmen. Følges ikke disse reglene, vil du få ustabil forbindelse. Lederen kan tilsynelatende sitte godt fast, men ligger i klem mellom mutter og plast i stedet for mellom mutter og kontaktflate i pluggen. SVARAPPARATER/MONITORER Sprint telefon NB! DERSOM DENNE BENYTTES SOM SISTE TELEFON PÅ EN STIGER, MÅ ENDEMOTSTAND 3499 BENYTTES FOR Å FÅ TERMINERT BUS. Vipp opp lokket på telefonen med en skrutrekker (se fig 1). Skru fast telefonen ved hjelp av medfølgende skruer (eller tilsvarende) i valgfrie festepunkter (se fig 2). Kople bus stiger in/ut parallelt til 2 klemmer merket bus (se fig 3) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal helt til venstre, full styrke (se fig 1). Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Sett på lokket på telefonen, og heng på plass røret

10 Sprint monitor Skru fast metallbrakett på veggen der hvor monitoren skal festes. Løsne det blå koplingsstykket forsiktig fra monitorens bakside ved å sette en skrutrekker mellom monitoren og undersiden av koplingsstykket. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Skal monitoren forsynes med spenning fra ekstra strømforsyning, koples denne inn mellom klemme 1 og 2. Ekstra strømforsyning må benyttes på ekstra monitorer dersom du skal ha flere Sprint monitorer i samme leilighet. Du kan benytte opp til 2 ekstra monitorer, og de kan da benytte en felles ekstra strømforsyning. Når monitor forsynes med ekstra spenning, må sort jumper bak på monitor fjernes Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Plugg inn koplingsstykket på monitoren, og hekt monitor på plass på veggbraketten. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal til ønsket posisjon (pass på at den står i et av trinnene, ellers vil ikke ringesignal virke)

11 Pivot telefon og monitor /22 I alle beskrivelser står det referert til monitor (sort/hvitt), Monitor har akkurat de samme egenskapene som , bort sett i fra at dette er en fargemonitor. NB: Pivot telefon er så smal at den ikke vil dekke en vanlig bryterboks ordentlig. Vi anbefaler derfor at man setter inn en lampettboks når skal benyttes. Ved åpen kabel, kan man ved å skjære et 1 cm høyt spor i høyre side av festeplaten, og føre kabel inn i fordypning på høyre side i telefonens underside. Skru fast metallbrakett på veggen der hvor monitoren/telefonen skal festes. Løsne det blå koplingsstykket forsiktig fra monitorens bakside ved å sette en skrutrekker mellom monitoren og undersiden av koplingsstykket. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Skal monitoren forsynes med spenning fra ekstra strømforsyning (benyttes når du skal ha flere monitorer som tenner samtidig i samme leilighet), koples denne inn mellom klemme 1 og 2. Har du flere Pivot monitorer i samme leilighet (maks 3), men ingen ekstra strømforsyning, må alle unntatt 1 stk. settes til slave. Det gjøres ved at jumper for master/slave fjernes. Monitorer med fjernet jumper vil ikke vise bilde før man løfter av røret på dem eller trykker på oppstartknappen. Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Plugg inn koplingsstykket på monitoren, og hekt denne på plass på veggbraketten. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base

12 Brytersats til Pivot telefon og monitor. Skru ut de to skruene som holder telefonen sammen (øverst og nederst på baksiden av telefonen) Vipp ut dekkplaten over feltet som skal monteres i. (ovenfor standardbrytere på fronten) Trykk in frontdelen av fra forsiden av telefonen. Sett inn adressebrikke for ønsket funksjon (MOD) i bryterkortet. (se side 28) Skru inn bryterkortet med 2 medfølgende skruer inni telefonen. Plugg inn kabel fra bryterkort i sokkel øverst på kretskortet i telefonen. Skru sammen telefonen

13 Polyx Display Apparatet har ikke mulighet for innføring av åpen kabel. Det bør derfor alltid monteres en boks i veggen på montasjestedet. Skru fast festeplaten på veggen der hvor monitor skal festes. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC eller OSD meny, eller programmeres på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideodisplay programvare. Heng apparatet opp på braketten. Forside: 1. Mikrofon 2. LCD skjerm 3,5 3. Menytaster 4. Bryter for selvstart 5. Bryter for å svare/avslutte. 6. Led indikator for samtale 7. Høyttaler 8. Led indikator for døråpning 9. Knapp for døråpning 10. Knapp for å stenge av ringesignal 11. Led indikator for avstengt ringesignal Bakside: 1. USB kontakt for programmering via PC 2. Sokler for adressebrikker 3. Tilkopling for ekstra spenningsforsyning 4. BUS tilkopling 5. Bryter for terminering av BUS

14 Polyx Station / Polyx Memory Station Disse 2 apparatene har same funksjon og installasjonsmåte. Forskjellen ligger i at er utstyrt med en telefonsvarerfunksjon, og lagringsmulighet for bilder. Du vil derfor kunne motta beskjed fra og se bilde av de som har ringt på mens du var ute. For beskrivelse av telefonsvarerfunksjonen henvises til egen brukermanual for Apparatene har ikke mulighet for innføring av åpen kabel. Det bør derfor alltid monteres en boks bak apparatet i veggen på montasjestedet. Skru fast festeplaten på veggen der hvor monitor skal festes. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC, OSD meny, eller på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideo programvare. Heng apparatet opp på braketten. Forside: 1. Mikrofon 2. LCD skjerm 5,6 3. Menytaster 4. Stereo høyttalere 5. Bryter for å svare/avslutte. 6. Led indikator for samtale 7. Led indikator for utkoplet ringesignal 8. Led indikator for døråpning 9. Knapp for døråpning 10. Funksjonsknapper: Kople ut mikrofon Selvstart Trappelys Slå av ringesignal Bakside: 1. BUS tilkopling 2. Sokler for adressebrikker 3. Bryter for terminering av BUS 4. Programmeringstilkopling SCS 5. USB kontakt for programmering via PC 6. Tilkopling for ekstra spenningsforsyning

15 Axolute Display / Disse apparatene må felles inn i vegg. Benytt boks 506PB. Denne kan støpes fast i murvegg, eller monteres inn i etterkant i tre/gips. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC, OSD meny, eller på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideodisplay programvare som følger med i esken. Skru fast apparatet i veggboksen, og klips på dekkrammen. Forside: 1. LCD skjerm 2,5 2. Høyttaler 3. LED indikator for avskrudd ringesignal. 4. Bryter for å svare/avslutte. 5. LED indikator samtale aktiv. 6. Selvstartbryter 7. LED indikator dørlås 8. Bryter for døråpning 9. Menytaster 10. Mikrofon Bakside: 1. USB tilkopling for programmering via PC. 2. Sokler for adressebrikker. 3. BUS tilkopling. 4. Bryter for endeavslutning av BUS. 5. Tilkopling for ekstra spenningsforsyning

16 Axolute Station Monteres direkte på vegg med medfølgende brakett. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Apparatet har ikke mulighet for innføring av åpen kabel. Det bør derfor alltid monteres en boks bak apparatet i veggen på montasjestedet. Skru fast festeplaten på veggen der hvor monitor skal festes. NB: Bør ikke monteres lavere enn ansiktshøyde grunnet innsynsvinkel på LCD skjerm. Kople bus kabelen til klemmer merket BUS bak på monitoren. Kople eventuell spenning fra ekstra strømforsyning inn på klemme 1 og 2 Benyttes dersom du skal ha flere monitorer som viser bilde samtidig i samme leilighet. Er dette siste apparatet på bus kabelen, slå bryter bak på apparatet til ON Dette apparatet kan enten softprogrammeres via PC, OSD meny, eller på tradisjonell måte med adressebrikker. Se side 28 for adressering med brikker. For programmering via OSD, se side 31. For programmering via PC henvises til TiVideo programvare. Løsne de 4 skruene bak på apparatet, trekk inn festeørene for dekkrammen, legg rammen på plass, og skyv ut/skru fast festeører. Heng apparatet opp på braketten

17 Swing telefon Telefon deles ved å sette en skrutrekker inn i sporet nederst på apparatets bakstykke. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET " En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N", "P" og MOD for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Klem på lokket på telefonen. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base, og heng på plass røret

18 Swing monitor (sort/hvitt)/344824(farge) Skru fast metallbrakett på veggen der hvor monitoren skal festes. Løsne det blå koplingsstykket forsiktig fra monitorens bakside ved å sette en skrutrekker mellom monitoren og undersiden av koplingsstykket. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Skal monitoren forsynes med spenning fra ekstra strømforsyning (benyttes når du skal ha flere monitorer som tenner samtidig i samme leilighet), koples denne inn mellom klemme 1 og 2. Har du flere monitorer i samme leilighet (maks 3), men ingen ekstra strømforsyning, må alle unntatt 1 stk. settes til slave. Det gjøres ved at jumper for master/slave fjernes. Monitorer med fjernet jumper vil ikke vise bilde før man løfter av røret på dem eller trykker på oppstartknappen. Er dette siste apparat på BUS stigeren, skal bryteren bak på apparatet settes til "ON" for å terminere kabelen. På alle andre apparater skal bryter stå i OFF posisjon. Sett inn adressebrikker i sokler "N", "P" og MOD for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 28) Plugg inn koplingsstykket på monitoren, og hekt denne på plass på veggbraketten. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base

19 Strømforsyning : (Teknisk info side 8, Skjema side 36-37) Strømforsyningen skal monteres på DIN skinne. Den er 8 modulenheter stor, og IP30 klassifisert. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt enheten. Driftstemperatur º C Dersom strømforsyningen blir for varm, vil den slutte å levere strøm til systemet. Kople 2 ledere fra klemmer BUS, til klemmer PS eller F441/F441M klemmer SCS Klemmer merket 1 og 2 leverer 24VDC for drift av tilleggsutstyr som aktuatorreléer etc. De benyttes også for å forsyne ringetablåer separat, ved store systemer. Bus video kopler : (Skjema side 36) Denne benyttes i mindre anlegg (maks 2 ringetablåer, og 2 stigere). For større anlegg benytt F441 Bus kopleren plasseres ved siden av strømforsyning , og er 2 modulenheter stor. Kople "PS" klemmer mot klemmer "bus" på Kople en kabel fra hvert ringepanel (maks 2) i parallell på klemmer "bus tk" Kople stigerkabel til leiligheter/videofordeler(e) på klemmer "bus pi" NB: Dersom du har 1 ringepanel, kan du kople 2 stigere direkte til "bus pi" klemmene Har du derimot 2 ringepaneler, kan du kun kople 1 stiger til "bus pi" klemmer. Sentralnode F441: (Skjema side 37) Denne har inngang for 4 ringetablåer, og utgang til 4 stigere. Hver stiger kan deles opp ytterligere med videofordeler Sentralen plasseres sammen med strømforsyning(er), og er 6 DIN moduler stor. Kople "PS" klemmer mot klemmer "bus" på Eventuelle aktuatorer / må også koples til her, og ikke på den videobærende delen av bus kabelen. Kople en kabel fra hvert ringetablå/ til sin egen inngang (IN1 IN4) på F441 Kople stigerkabler til leiligheter/videofordeler(e) på utganger (OUT1 OUT4) på F441 Multimedia sentralnode F441M: (Skjema side 40) Denne har inngang for 4 ringetablåer, 4 musikkilder, og utgang til 8 stigere. Hver stiger kan deles opp ytterligere med videoavtapper Sentralen plasseres sammen med strømforsyning(er), og er 10 DIN moduler stor. Kople "PS" klemmer mot klemmer "bus" på Eventuelle aktuatorer / må også koples til her, og ikke på den videobærende delen av bus kabelen. Kople en kabel fra hvert ringetablå/ til sin egen inngang (TK1 TK4) på F441M Kople en kabel fra hver musikkilde (hvis benyttet) til sin egen inngang (S1 S4) på F441M Kople stigerkabler til leiligheter/videoavtapper(e)/forsterkere på utganger (OUT1 OUT8) på F441M Videoavtapper : (Skjema side 36-37) Avtapperen er en liten enhet som kan plasseres i en vegg/takboks. Kabel fra bus kopler klemme "bus pi", (eller F441 klemme OUT 1 4/F441 klemme out 1-8), koples til in/out klemme på videoavtapper. Ved flere videoavtappere koples en kabel parallelt fra in/out klemmen på første avtapper, til in/out klemmen på den neste (og så videre). Fra siste videoavtapper klemme inn/out må man alltid kople til minimum 1 apparat med termineringsbryter, eller en endemotstand 3499 for å få avsluttet bus stigeren. Til hver grenutgang P1-P4 på avtapper koples maks 3 apparater i serie

20 Aktuatorrelé Reléet skal monteres på DIN skinne. Det trenger 4 modulenheter plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Det er 2 grønne klemmerekker med tilkoplinger nummerert fra 1-8. Disse to er koplet i parallell, og du kan benytte den du ønsker. Klemmer merket 1 og 2 koples mot strømforsyningens klemmer 1 og 2 Klemmer merket 5 og 6 koples mot strømforsyningens klemmer "bus" (ikke polaritetsavhengig) NB: Må aldri koples på bus kabelens videobærende strekk, men mellom og /F441/F441M Lasten som skal styres koples over relékontakten C/NC/NO på reléets kropp. En bryter for direkte utstyring av reléet kan koples til klemmer merket med et brytersymbol på reléets kropp. Sett inn adressebrikker for riktig funksjon i brønn på reléet. (adressering, se side 34) Aktuatorrelé Dette er en ren kopi av dørlåskretsen i samtalemodulen , og benyttes for å kunne lage en ikke manipulerbar åpnefunksjon. Reléet monteres på DIN skinne, og tar 2 DIN moduler plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Klemmer merket "bus" koples mot strømforsyningens klemmer "bus" NB: Aktuatorer må ikke koples på bus kabelens videobærende strekk, men mellom og /F441 Elektrisk sluttstykke 12VDC/250mA maks, koples til mellom klemmer S+ og S- Ønsker du i stedet å styre en last som krever en potensialfri NO kontakt, kan du fjerne 2 lasker merket JMP på , og kople lasten mellom PL og S+ klemmene. (Adressering, se side 34)

21 Kamerainterface Dette kan benyttes for å kople inn et eksternt kamera på systemet, enten i stedet for et internt kamera i ringetablået, eller som et tilleggskamera som kan startes fra monitoren ved behov. Det er 2 måter å kople den inn i anlegget: 1. direkte til samtalemodul: klemmer bus, koples til klemmer bus på samtaleenheten NB: enheten må koples direkte til ved hjelp av den faste kabelen på , som ikke kan skjøtes. Må plasseres lenger unna, må metode 2 benyttes. Koax kabel fra eksternt kamera koples til klemmer V (senterleder) og (skjerm). 12v DC maks 150mA kan hentes til drift av kamera fra klemmer 12 (+), og 1 (-). 2. På egen kabel til sentral: klemmer bus, koples til en egen inngang på F441 sentralboks, som om den skulle være et eget ringetablå med kamera. Koax kabel fra eksternt kamera koples til klemmer V (senterleder) og (skjerm). 12v DC maks 150mA kan hentes til drift av kamera fra klemmer 12 (+), og 1 (-). Adressering, se side 35 Multiinterface Ved hjelp av denne kan 2-leder systemet utvides til å dekke de fleste behov. Den kan benyttes i 2 forskellige modus. a) som forsterker for å øke rekkevidden i et system. (skjema side 39) b) som isolator for å kople sammen flere undersystemer, med felles ringetablå(er). (skjema side 38) koples inn på bus kabelen, og isolerer deler av bus systemet fra hverandre. Dette muliggjør bruk av flere bus strømforsyninger i samme system. Derved kan antall ringetablåer og monitorer økes ut over det tillatte i et basissystem. Samtidig forsterker den opp videosignalet, slik at man kan oppnå lengre rekkevidde mellom ringetablå og monitor. Tilkoplinger/indikatorer: 1. Bus ut mot monitorer/lokalt undersystem 2. Alternativ til 1 ved bruk av Bticino plugg. 3. Alternativ til 5 ved bruk av Bticino plugg. 4. Termineringsbryter for inngående bus. 5. Bus inn fra ringetablå(er) på felles system. 6. Sokkel for programmering. 7. Signalkvalitet lyd 8. Signalkvalitet video 9. Funksjonsstatus Statusindikasjoner: Funksjonsstatus (9) Grønn dobbeltblink = Interface virker som isolator for undersystem og er i standby. Grønn rask blinking = Interface virker som isolator og samtale er koplet opp mot ringetablå på lokalt undersystem. Grønt fast lys = Interface virker som isolator, og samtale er koplet opp mot felles ringetablå på IN klemmer. Grønn langsom blinking = Interface virker som forsterker for lange kabelstrekk. Status video og lyd (8 og 7) Videosignal kan kun sjekkes når det er oppkoplet en samtale fra et ringetablå med videokamera på IN klemmer. Lydsignal kan kun sjekkes dersom det spiller en bakgrunnsmusikkilde på kabelen koplet til IN klemmer. Grønn lampe = Signal ok Rød/grønn vekslende lampe = Svakt signal Rød lampe = Ikke signal (normaltilstand når anlegget er i standby)

22 Leilighetsinterface (Skjema side 40) Ved hjelp av denne kan du lage et isolert undersystem i en leilighet I leiligheten kan man installere et system med egne video ringetablåer, egne overvåkingskameraer, bakgrunnsmusikk, opp til 5 monitorer med intercom mellom koples inn på bus kabelen i hovedsystemet, og isolerer leiligheten fra resten. Den adresseres med leilighetens adresse i hovedsystemet, og gir ved anrop ut et fellesanrop til alle monitorer (maks 5) internt i leiligheten. Innenfor kan du bygge et helt nytt system med alle tilgjengelige funksjoner i 2-leder bus systemet. Tilkoplinger: 1. Bus ut mot leilighetens internsystem. 2. Alternativ til 1 ved bruk av Bticino plugg. 3. Alternativ til 5 ved bruk av Bticino plugg. 4. Termineringsbryter for inngående bus. 5. Bus inn fra ringepanel/felles system. 6. Sokkel for programmering. 7. Signalkvalitet lyd 8. Signalkvalitet video 9. Funksjonsstatus Statusindikasjoner: Funksjonsstatus (9) Grønt fast lys = Samtale er koplet opp mot fellessystem på IN klemmer. Grønn blinking = Interface i standby. Status video og lyd (8 og 7) Videosignal kan kun sjekkes når det er oppkoplet en samtale fra et ringetablå med videokamera på IN klemmer. Lydsignal vil kun kunne sjekkes dersom det spiller en bakgrunnsmusikkilde på kabelen koplet til IN klemmer. Grønn lampe = Signal ok Rød/grønn vekslende lampe = Svakt signal Rød lampe = Ikke signal (normaltilstand når anlegget er i standby) Bus bryter L4651/2 Denne bryteren kan benyttes til lokal ringeknapp for Axolute og Polyx monitorer, samt for døråpnebryter (for eksempel utpasseringsknapp), eller for tenning av trappelys. Bryteren koples inn på bus stigeren i serie med monitorene, eller på bus mellom strømforsyning og videoadapter/node. Dersom den er siste komponent på en stiger, må en 3499 endemotstand benyttes for å avslutte bus

23 Ringetablå Sfera: Det er meget viktig at montasjeveiledningen følges nøye. Feilaktig montering medfører i verste fall at tablået ikke oppfyller IP klassifiseringen som fabrikken oppgir. Vannskade som følge av feilaktig montering dekkes ikke av garanti. A. Innfelling av bokser og montasjerammer for tablå: Slik bruker du tabellen: 1. Bestem om det skal være kamera eller ikke i tablået. 2. Finn det antall knapper du trenger i aktuell kolonne til venstre i tabellen. 3. Les av hvilke bokser du trenger, og hva målene er, i raden til høyre for valgt antall knapper. Husk ved planlegging av montasjestedet at du må ha plass til frontplate og eventuell regnbeskyttelsesramme. Boksen kan for eksempel ikke monteres helt inn i et hjørne, eller inntil en fremstikkende profil på veggen. System uten kamera Velg antall knapper: System med kamera Velg antall knapper: Bokskombinasjon nødvendig Innfellingsutsparing som må taes i vegg Mål frontplate (Husk at du må ha plass til fronten på montasjestedet) Regnbeskyttelsesrammer: / / / / Hullmål for innfelling direkte i dørfelt eller liknenede 1 til 2 knapper - 1stk B x 123H x 45D 139B x 143,5H 149B x 152H x 51D 95B x 90H 3 til 6 knapper 7 til 10 knapper 11 til 14 knapper 15 til 22 knapper 23 til 34 knapper 1 til 2 knapper 1stk B x 214H x 45D 139B x 235H 149B x 242H x 51D 95B x 180H 3 til 6 knapper 1stk B x 306H x 45D 139B x 326,5H 149B x 332H x 51D 95B x 270H 7 til 10 knapper 2stk B x 214H x 45D 278B x 235H 290B x 242H x 51D 95B x 180H (2 hull) 11 til 18 knapper 2stk B x 306H x 45D 278B x 326,5H 290B x 332H x 51D 95B x 270H (2 hull) 19 til 30 knapper 3stk B x 306H x 45D 417B x 326,5H 428B x 332H x 51D 95B x 270H (3 hull) EKSEMPEL 1 INNFELLING MED ORIGINALBOKSER EKSEMPEL 2 INNFELLING UTEN ORIGINALBOKSER NB! HUSK ALLTID PLASS TIL FRONTEN!! (markert med stiplet linje) 2x med bakbokser murt inn i vegg Totalt hull for innmuring = 256mmB x 306mmH Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) Bakbokser settes sammen med medfølgende avstandsstykker. Disse fungerer også som gjennomføring for kabler. OBSERVER FØLGENDE ANGÅENDE MONTERING AV TABLÅER: 2x montert uten bakbokser Hull = 95mmB x 270mm H Avstand mellom hull = 43mm Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) 1. Videokamera Når det er videokamera i tablået, skal overkant av tablået ikke være lavere enn 150cm, og ikke høyere enn 175cm over bakken. Høyde utenom dette gjør det vanskelig å justere korrekt bildeområde for kamera. I systemer med videokamera må det taes hensyn til lysforholdene på stedet. Å montere kameraet slik at solen kan skinne rett inn mot det vil føre til at personer kun fremkommer som en skygge i bildet. 2. Rørinnføring Rørinnføring til boksene bør gjøres fra undersiden. På denne måten unngår man at kondensvann i røret renner ned i tablåets innmat. Et dreneringshull bør alltid taes i underkant, slik at kondensvann kan slippe ut. 3. Tetting mellom bokser Ved innstøping av et tablå som består av flere rader (mer enn en boks), må det også støpes mellom boksene, slik at rammenes pakning har anleggsflate hele veien rundt. Unnlater man å gjøre dette, vil vann kunne trenge inn mellom rammene, og på denne måten komme til innsiden av tablået

24 4. Teglvegger og stående panel Ved montasje i teglvegg og panelvegger med stående panel, må eventuelle fuger og åpninger som kommer i overkant av tablået tettes, slik at vann ikke kan renne ned i innmaten i tablået. En god måte å tette panelet på er å benytte regnbeskyttelsesramme Denne kan silikoneres mot underlaget, og sikrer derved en vanntett kopling mellom vegg og panelfront. Samtidig ivaretaes servicevennlighet ved at festerammene ikke "limes" fast i vegg. 5. Vegger med åpen konstruksjon (fasadeplate) Det er i en del veggkonstruksjoner benyttet en frittstående fasadeplate. I disse konstruksjonene er det mulig for vann å renne ned langs baksiden av fasadeplaten. Man må ved montasje av paneler i en slik konstruksjon sørge for at bakboksen monteres med forkant helt ut i ytterkant av fasadeplaten, og at overgangen mellom fasadeplate og boks tettes. Det må sørges for at det ikke er noen hull i boksens overkant. Rør må taes inn i underkant av boks, slik at ikke skapmuffer etc. vil kunne lekke vann inn i boksen. Et alternativ er å montere en påveggsboks delvis innfelt i fasadeplaten. B. Sammensetting av innmaten i tablået: Modulene settes inn i montasjerammen(e), og forbindes som vist på skissen nedenfor: Kamera / plugges inn i samtalemodul i passende kontakt Korte flatkabler følger med knappemodul Ekstendermodul Monteres mellom 6. og , regnet fra samtaleenheten. (Selvsagt kun dersom du har mer enn 6 stk ) Pass på at flatkabel må vris 180º for å passe inn i neste modul. Flatkabel kopler fra bunnen av en rad til toppen av den neste. Endeplugg CT15/11 (følger med ) skal monteres i siste Følgende er viktig!! 1. Flatkablene er utstyrt med et styrespor. Forsøk aldri å presse inn pluggen feil vei. 2. Endeplugg CT15/11 skal alltid benyttes i siste for å avslutte flatkabelbus. Den skal ikke benyttes dersom du ikke har noen knappemoduler tilkoplet, og heller ikke dersom du benytter numerisk tastaturmodul i stedet for knapper. 3. Maksimalt antall som kan tilkoples en samtaleenhet er 12. B. Tilkopling: Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus. Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) Alternativ kopling for åpning av automatisk dør, eller samkjøring mot adgangskontroll: Fjern jumper J1 og J2 under lokket på samtaleenheten. Du har nå en potensialfri normalt åpen (NO) kontakt mellom PL og S+ Blå klemme med nummer 1 og 2 benyttes normalt ikke. Se side 8 og for info om bruk av klemme 1 og 2 til ekstra strømforsyning i store basisanlegg

25 Ringetablåer med tastaturmodul Benytter du tastaturmodul , plugges denne rett inn i samtalemodul i stedet for trykknappmodul(er). Utgangen på skal ikke avsluttes med CT15/11, men stå åpen. Dersom du har info moduler for navneliste etc., kan disse koples i utgangen på Adressering av ringetablå, se side 32 Ringetablå Minisfera Sett inn høyttalergrillen øverst i montasjeramme ved å trykke den på plass til det høres et klikk (fig. 3) Sett inn knapper, infofelt, blindfelt i ønsket konfigurasjon (fig. 4 og 5) Skyv til slutt låsefjærer opp (fig. 6) Dersom du benytter tilleggsmodul for flere knapper, forberedes rammen for denne på samme måte (fig 4,5,6) Medfølgende 4-leder kabel koples fra klemme "out" til klemme "in", og så videre fra "out" til neste "in" Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus (fig 1) Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- (fig 1) Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) (fig 1) Plugg inn belysningsdioder i kontakt "led", og fest disse i "hengsel" i bunnen av panelet.(fig 2) For å kople ut ikke benyttede brytere inni ringetablået, settes medfølgende jumpere over sokkel ved de knappene man ønsker å kople ut. Dette er nødvendig for å unngå at det blir stående ubrukte adresser i systemet, ved bruk av store trykknapper (332713), infofelt (342714), og blindfelt (342715) Adressering av ringetablå, se side

26 Ringetablå vandalsikkert, med elektronisk navneliste Her er konvensjonelle trykknapper erstattet med et elektronisk navnelager, og et display som viser valgt navn. Panelet kan leveres med eller uten plass for kamera, og finnes i 2 versjoner. 1. Basisversjon. Her er det kun 3 knapper for betjening. 1 for å bla opp i listen, 1 for å bla ned i listen, og 1 for å ringe på. 2. Fullversjon. Her er det i tillegg et full numerisk tastatur. Det gjør det også mulig å taste inn systemadressen til den enkelte leilighet for å ringe på. Dessuten får man tilgang til 5 programmerbare koder for åpning av ytterdøren fra ringetablået. Sammenkopling av komponenter: Plugg sammen med kameramodul og eventuell numerisk tastatur-modul, ved hjelp av de medfølgende flatkablene. Disse kablene passer bare på et sted, og kan ikke snues uten å bruke stor kraft. Tilkopling av til systemet: Kople bus klemmene på til mot bus TK klemmene på , eller til en av inngangene IN-1 IN-4 på F441/TK-1 TK-4 på F441M. Elektrisk sluttstykke koples til klemmer S+ og S- (12VDC eller multispenning sluttstykke) Alternativt kan potensialfri NO kontakt til styring av adgangskontroll/motorlås etc oppnåes på følgende måte: Fjern jumpere J1 og J2 under lokket bak på NO kontakt er nå mellom PL og S+ klemme på For store systemer, må også klemme 1 og 2 koples til fra egen strømforsyning. Når egen strømforsyning benyttes må jumper J3 under lokket bak på fjernes. (se side 8 for info om når dette er nødvendig) For programmering av navn og parametere i benyttes interfacekabel L4686 og programvare TiCall installert på en PC. Nærmere info om dette finnes i egen manual for TiCall programmet. Man kan også i en nødsituasjon endre navn og parametere via tastene på fronten av ringetablået. Man vil da imidlertid ikke kunne legge inn bokstavene æ, ø, eller å. For info om slik programmering, se egen instruksjonsbok for

27 PROGRAMMERING: Generelt: I og med at alle komponenter er koplet sammen på de 2 samme lederne, må vi gi alt utstyret adresser, slik at vi kan få ønsket funksjon. NB, RESET NØDVENDIG ETTER ADRESSENDRING: All endring av adresser i en bus komponent må etterfølges av frakopling av spenningen på vedkommende komponent. Adresseendring registreres nemlig først av komponenten ved oppstart fra spenningsløs tilstand. Det er ikke nødvendig å legge hele systemet spenningsløst, kun komponenten du har endret adresse i. Dersom du allikevel ønsker å legge hele anlegget spenningsløst, vær obs på følgende: Når du kopler fra 230V tilførselen til strømforsyningen, må utkoplingen vare i minimum et minutt for at man skal være sikker på at kondensatorene i denne er helt utladet. Vi anbefaler derfor at man heller kopler ut bus kabelen fra strømforsyningen for å nullstille anlegget, da kabelen i dette tilfellet kun behøver å fjernes i et par sekunder før man legger den inn igjen. Adressebrikker. Systemet adresseres ved hjelp av adressebrikker. Disse brikkene er egentlig presisjonsmotstander. Du kan derfor kontrollere verdien dersom du er i tvil, eller dersom trykk på brikken er visket ut. Tabellen nedenfor viser hvilken motstand de forskjellige adressebrikkene har. 0 = 4,7MΩ 5 = 392KΩ OFF = 150KΩ AUX / PUL = 2,21 KΩ 1 = 825KΩ 6 = 332KΩ ON / SLA = 121KΩ 2 = 681KΩ 7 = 274KΩ GEN = 100KΩ 3 = 562KΩ 8 = 221KΩ GR = 68,1 KΩ 4 = 475KΩ 9 = 182KΩ AMB / CEN = 33,2 KΩ Grønne brikker er normale adressebrikker. Blå brikker er for spesialfunksjoner og multimediasystemer. Adressetyper: Det er 2 hovedtyper adresser i systemet, ringetablå-adresse (P) og telefon-adresse (N). Disse 2 adressetypene har helt forskjellig funksjon, og må ikke forveksles ved programmering. Ringetablå-adresse (P) benyttes for å skille ringetablåene fra hverandre. Dette er helt nødvendig i systemer med flere ringetablåer, blant annet for å sørge for at kun riktig dørlås åpnes når beboeren trykker på åpneknappen på apparatet sitt. Telefonadressene (N) benyttes for å nå riktig telefon når det ringes på Telefon(er) i hver leilighet har sin unike adresse, slik at man kan nå ønsket leilighet fra et ringetablå. I tillegg finnes det i noen av komponentene spesielle adresseplasser for å definere hvordan den skal oppføre seg. Disse adresseplassene er: S Finnes i samtalemodulen i ringetablået, og bestemmer hvilket ringesignal som skal gjengies inne når man ringer på fra aktuell dørstasjon. T Finnes i samtalemodulen i ringepanelet, og bestemmer hvor lang tid dørlåsen skal gå når man trykker på åpneknappen i leiligheten. MOD Finnes i Swing telefon/monitor, aktuator , og på bryterkort Her bestemmer man hvordan komponenten skal oppføre seg i systemet (modus). For nærmere beskrivelse, se under programmering av den enkelte komponenten. Åpne sokler registreres som 0. Derfor setter vi ikke inn 0 brikke i venstre sokkel når vi har adresse under 10. Allikevel er det fornuftig å alltid tenke to-sifret, slik at vi ikke faller for fristelsen til å sette brikken i feil posisjon. Eksempel: adresse1 = (0)1, adresse2=(0)2 og så videre. Flytter du brikken et hakk til venstre blir det i stedet: 10, 1(0) og 20, 2(0)

28 Adressering av Telefoner/monitorer: I telefoner/monitorer finnes følgende sokler for å bestemme adressen: N sokler (2 stk). Finnes i alle telefoner. Disse benyttes til å bestemme telefonens adresse. Eksempel: Du skal gi telefonen adressen 06. Sett en brikke med verdi 6 i den høyre av de 2 N posisjonene. Adressen som registreres = 0 i første siffer (tom sokkel) og 6 i andre siffer. Telefonen har fått adresse 06. P sokkel (1 stk.) Finnes i alle telefoner NB: I Sprint telefon er funksjonen for P sokkelen litt spesiell, da det ikke er noen egen selvstartknapp i denne telefonen. Se derfor andre avsnitt om du skal programmere P sokkel i alle telefoner unntatt Denne kan du benytte til å fortelle den enkelte telefon/monitor hvilken dør som skal åpnes når anlegget er i standby, og til å aktivisere tilbakekall til et bestemt utvendig ringetablå ved første trykk på selvstarknapp på apparatet i leiligheten. Eksempel: En leilighet har et eget ringetablå ved sin hagedør. Beboer i leiligheten ønsker å ha enkel tilgang til å titte på bildet fra dette kameraet hvis han hører lyder i hagen. Ringetablået ved hagedøren har P = 2 Setter man P = 2 i monitoren i leiligheten, vil bilde fra hagedøren dukke opp på skjermen ved første trykk på selvstartknappen på monitoren. P sokkel i Sprint : har kun en funksjonsknapp tilgjengelig. Denne har forskjellig funksjon avhengig av P adressen satt i telefonen. Dersom P=0, er knappen programmert for tenning av trappelysrelé (346200) Dersom P=1-7 derimot, vil den fungere som selvstart mot ringetablå med samme P verdi (1-7). Funksjonsknapper på telefoner/monitorer: Programmering av ekstra brytersats for Pivot Denne kan benyttes til å lage intercom mellom telefoner med adresse N=1-5, eller for å styre aktuator Brytersatsen må programmeres for ønsket funksjon Mod = 0, styring av med MOD=9 Mod = 1, Mod = 7, Intercom mellom telefoner med N=1-5 Spesial for 2-manns boliger. Ringer til alle apparater i leilighet N=01 med knapp 1, og alle apparater i leilighet N=02 med knapp 2 Knapp 3 og 4 åpner dørlås i ringetablå hvor P er henholdsvis et og to nummer høyere enn P verdien satt i telefonen/monitoren

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC.

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Installasjons og brukerveiledning. PHONO*elektro akustikk as Postadresse: Pb. 1020Hoff 0218 OSLO Besøksadresse: Hoff Terrasse 2 0275 OSLO Web: www.phono.no Tlf:

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM Utgave 2015/1 PHONO*elektro akustikk AS 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Generell informasjon om systemet side 4 Info om ringetablå Linea 2000 side 5 Info

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

PORTTELEFONSYSTEMER. Meget lave installasjonskostnader.

PORTTELEFONSYSTEMER. Meget lave installasjonskostnader. PORTTELEFONSYSTEMER 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå Meget lave installasjonskostnader. (kun 2 upolariserte ledere i fri struktur) Opp l 100 leiligheter i en bus Opp l 3 apparater i parallell

Detaljer

PORTTELEFONSYSTEMER. 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå,ny versjon Meget lave installasjonskostnader.

PORTTELEFONSYSTEMER. 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå,ny versjon Meget lave installasjonskostnader. PORTTELEFONSYSTEMER 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå,ny versjon 2017 Meget lave installasjonskostnader. (kun 2 upolariserte ledere i fri struktur) Opp l 100 leiligheter i en bus Opp l

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System Oversikt VX2300 VIDEX Digitalt 2 tråds buss system. 2 tråds buss (upolarisert); Opptil 200 meter kabelstrekk med VIDEX CM2 0,5mm2 tvunnet kabel eller 70/100 meter med CAT.5/standard telefon kabel Opptil

Detaljer

PORTTELEFONSYSTEMER. Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komple med innfellingsboks,

PORTTELEFONSYSTEMER. Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komple med innfellingsboks, PORTTELEFONSYSTEMER 2-leder bus pakker med fargebilde, el nummer 6304580-6304597 Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komple med innfellingsboks, og er utstyrt med: Vidvinkel fargekamera/samtalemodul

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Quick guide X1- system- Innhold

Quick guide X1- system- Innhold Quick guide X1- system- Innhold X1 system Oversikt Systemstruktur Koblingseksempel Flerlinjeskjema Programmering Videodistributører og forsterkere XAS/301 forsterker XDV/304 videodistributør XDV/300A videoforsterker

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000

Brukerveiledning. SuperTalker. Varenr. 107 000 Brukerveiledning SuperTalker Varenr. 107 000 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 SuperTalkers funksjoner:... 3 Skisse av SuperTalker... 4 Batteri / Strømforbruk... 5 Bytt Overlegg og Fingerguide... 5 Valg

Detaljer

PROGRAMMERING AV COMMAX CAT.5 PORTTELEFONSYSTEM

PROGRAMMERING AV COMMAX CAT.5 PORTTELEFONSYSTEM 2011 PROGRAMMERING AV COMMAX CAT.5 PORTTELEFONSYSTEM Generelt For kabling, montasje og switching vises til vedlagte veiledning tilhørende de enkelte komponentene. I forbindelse med skjøt av tråder frarådes

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Dato oppdatert: DISPENSER

Dato oppdatert: DISPENSER Dato oppdatert: 18.11.2014 DISPENSER Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON..................2 2. FESTE AV DISPENSER............... 2 3. STRØMTILFØRSEL.................2 4. SETTE PÅ ETIKETT RULL..............2

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA

INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA GENERELT Hustelefonen villa er en hustelefon med knapp (etikettholder) som fungerer på et GSM/3Gnett. Det gjør det mulig å sende anrop til fast- og mobiltelefoner.

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450

hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 hager Brukermanual Rom-controller Tebis TX 450 196 197 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 1. Innledning....................199 2. Installasjon...................200 2.1 Tilkobling.........................200

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster!

Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Bruksanvisning for Master Swing TM - personlig driving range for alle golfentusiaster! Merknad: Denne oversettelsen inneholder ikke illustrasjoner. Se på illustrasjonene i den engelske bruksanvisningen

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - 46 QP Hvorfor Styrke og stabilitet Rask og enkel installasjon Dobbeltisolert Dør med 180 åpning med trekant lås. Kan utstyres med nøkkel lås. Høy motstandskraft mot slag og støt Andre spesifikasjoner

Detaljer

1384 nødterminal. Manual

1384 nødterminal. Manual 84 nødterminal Manual Innhold Innhold / Varianter... 2 Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4 Montering / Installasjon... 5-6 Koblingsskjema for profil... 7-8 Koblingsskjema for profil 0... 9- Tekniske

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Duo HOME. Monteringsanvisning

Duo HOME. Monteringsanvisning Monteringsanvisning INNHOLD Teknisk data Side 2 Montering Side 3-5 Programmering Side 6-11 Administrering Side 12-13 Daglig bruk Side 14-16 TEKNISK DATA TEKNISK SPESIFIKASJON Lesing: Lese/skrive MIFARE/NFC

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Hurtigmanual for programmering av CA-10

Hurtigmanual for programmering av CA-10 Hurtigmanual for programmering av CA-10 www.noby.no side 1 Generell informasjon: Denne manualen tar for seg basis programmering for en enkel installasjon av CA-10. Hovedvekt av informasjon vil bli lagt

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor.

:skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER. NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. MONTERINGSVEILEDNING GARDEROBEINNREDNINGER NØDVENDIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. NB! Du finner også filmer på www.langlo.no som viser montering av en del

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring AX9 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring AX9 1 Systembeskrivelse... 3 2 Installasjonsmiljø... 3 3 Installasjon av Simkort... 4 4 Montering av enheten.... 4 5 Tilkoblinger... 5 5.1 220V og kontaktorer for

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr

Falck 6901 EpiTon. Epilepsialarm med Mikrofonføler. Art.nr Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Epilepsialarm med Mikrofonføler Art.nr 323001 Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as

OLSEN - OVERDRAG. Tingtec as LSEN - VERDRAG TELEFN VER SKILLETRANSFRMATRER I HYSPENT- G FAREMRÅDER! VERSJN 6M.! Skytterveien 14D Tlf. 71 58 70 60 Fax. 71 58 70 61 For analoge telefoner og nyere modem! LSEN-overdrag, Versjon 6M. SYSTEMBESKRIVELSE

Detaljer

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler.

Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. Elektrisk koblingsskjema for regulator T-MB og MB kort på Sabiana fancoiler. 1 Innholdsfortegnelse Side Informasjon 2 Elektrisk tilkobling av kabler til regulator T-MB 3 Elektrisk tilkobling av kabler

Detaljer

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no

FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL. www.k-moen.no FINGERLESER F-007 BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden med fjernkontroll, (* 9999 # ved levering). Lampe lyser fast rødt i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde:

Skyvbare partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen. Toleranse høyde: Skyvbare partier. Kontroller alltid at du har fått med deg riktig antall artikler før du begynner monteringen. Se innholdslisten på neste side. OBS! Nesten alle skruer er Torx-skruer. Du trenger en T20

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000

BRUKERMANUAL. Isolasjonsvakt MEG-1000 BRUKERMANUAL Isolasjonsvakt MEG-1000 SCANDINAVIAN ELECTRIC AS TLF. 55 50 60 70 JANAFLATEN 28 FAKS. 55 50 60 99 POSTBOKS 80 GODVIK E-POST se.mail@scel.no 5882 BERGEN Hjemmeside http://www.scel.no Org.no.

Detaljer

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn

LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn LITTLEmack - Rød, Gul, Blå og Grønn Brukerveiledning Varenr.: 540 541 Innholdsfortegnelse: Innledning:... 2 Noen ideer til bruk av LITTLEmack:... 3 Batteri /Strømforbruk... 3 Slik setter du batteriet på

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

Skjøting i FPD76. Innhold

Skjøting i FPD76. Innhold Skjøting i FPD6 VEILEDNING Side 1 av 6 Innhold 1. Generelt... 1 2. Materiell... 1 3. Bruk av boksen... 2 4. Skjøting med fiberhaler... 3 4A. Fiberhaler i grunnenheten... 3 4B. Fiberhaler i påbygningsenheten...

Detaljer