PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring."

Transkript

1 PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse 2 / 0275 OSLO Tlf: Fax: www: e mail: Bticino Spa/PHONO*elektro-akustikk as

2 Innholdsfortegnelse: Viktig informasjon vedrørende garanti! Side 3 Generell info om muligheter og begrensninger Side 4 Kalkulasjon av strømforbruk på bus Side 5 Dimensjonering av kabel Side 6 Montasje Side 7 Sprint telefon side 7 Bryterkort med ringesignalutgang side 8 Swing telefon side 8 Pivot telefon side 9 4 programmerbare brytere side 9 Polyx handsfree telefon side 10 Strømforsyning side 11 Aktuatorrelé side 10 Aktuatorrelé side 11 Multiinterface side 12 Bus bryter L4651/2 side 12 Ringetablå Sfera side 13 Ringetablå Minisfera side 15 Ringetablå vandalsikkert, m. elektr. navnel side 16 Programmering av systemet Side 17 Generelt om programmeringen side 17 Verdier adressebrikker side 17 Telefoner side 18 Ekstra brytersats for Pivot side 18 Knapper merket 0 3 på Swing telefon side 19 Ringetoner i Pivot side 20 Ringetoner i Swing side 20 Samtalemodul side Ringetastatur side Samtalemodul m. elektronisk navneliste side 22 Ringepanel Minisfera side 22 Aktuator side 23 Aktuator side 23 Multiinterface side 24 Bus bryter L4651/2 side 24 Koplingsskjemaer Side 25 Basisanlegg maks 100 leiligheter side 25 System med isolerte oppganger + felles panel(er) side 26 Brukerveiledninger Side 27 Sprint side 27 Swing side 28 Pivot side 29 Polyx side 30 Feilsøkingstips Side 31 Spesielt viktige tips er merket med rød skrift i manualen

3 VIKTIG INFO VEDRØRENDE GARANTI! Punktene på denne siden må respekteres Bortfall av garanti vil bli resultatet om de ignoreres. Bticino produktene leveres med 24 måneders garanti fra salgstidspunkt. All retur skal avtales med oss på forhånd. Returnert defekt vare erstattes med lik ny vare kostnadsfritt.! Vi forbeholder oss retten til alternativt å reparere varer som kan repareres uten å forringe kvaliteten på produktet. Vi dekker ikke kostnader ved demontering/montering av vare i forbindelse med feil. Bruk av skrudrill på koplingsklemmene i våre produkter, er ikke tillatt. Ødelagte terminaler, som følge av tiltrekking med skrudrill, dekkes ikke av garanti. Defekte produkter skal behandles som om de var nye. Vi aksepterer ikke retur av produkter, hvor det er skrevet på med tusj e. l. Dette gjelder også emballasjen. Bticino ringetablåer har klassifisering IP 54. Dette betinger imidlertid at montasjen er korrekt: Tablåene må alltid monteres slik at pakninger på fronten tetter mot underlaget. Dette gjelder også mellom boksene i tablåer med mer enn en rad. Dersom underlaget er så ujevnt at pakning ikke tetter, må ekstra tiltak iverksettes for å tette mellom tablåfront og veggunderlag. For Sfera ringetablå kan dette løses ved å benytte regnbeskyttelsesramme, og silikonere denne fast mot vegg. Rør skal føres inn i underkant av boks for å unngå at kondensvann fra røret kan renne inn i elektronikken. I åpne veggkonstruksjoner må boksen monteres helt frem i veggen, slik at vann på bakside av fasadeplater ikke kan renne inn i elektronikken. Vannskader som følge av mangelfull montasje vil ikke dekkes av garanti

4 Generell info om systemet, og gjeldende begrensninger: Det kan maksimalt koples til 100 telefoner i en bus. Større systemer kan realiseres ved å benytte multiinterface som et oppgangsinterface. Hver oppgang blir da å regne som en egen bus, og kan ha 100 telefoner. Man kan ha 39 slike oppganger, og derved 3900 telefoner. Det kan koples opp til 3 telefoner på samme adresse (mot en knapp). Ved flere telefoner per leilighet går dette av kvoten på 100 telefoner. For eksempel: En oppgang med 2 telefoner per leilighet kun kan inneholde 50 leiligheter (=100 telefoner) Ved hjelp av leilighetsinterface (ikke omtalt i denne manualen) kan vi realisere 10 stk. telefoner mot samme knapp uten at det går ut over maks antall totalt på bus (teller som 1) Trenger du en slik løsning, spør oss. Det kan maksimalt benyttes 96 samtaleenheter (ringetablåer) i et system Dette fordeles på felles tablåer og oppgangstablåer i systemer med multiinterface For eksempel 39 oppganger med 2 oppgangstablåer hver, og 18 felles tablåer for alle oppganger. Det kan maksimalt koples 50 ringeknapper til en samtaleenhet. Dersom det er mer enn 50 leiligheter, anbefaler vi at man benytter numerisk/alfanumerisk tastatur. Det er også mulig å bruke 2 samtaleenheter dersom kunden absolutt vil ha vanlige knapper. Det er ingen krav til struktur i kablingen. Alle telefoner og ringetablåer koples inn på de samme 2 lederne på vilkårlig sted. Strømforsyningen koples også til på de samme lederne på et passende sted. Du kan fritt lage avgreningspunkter, og gå fra et apparat til et annet. NB: Dersom systemet er så stort at det krever bruk av multiinterface og mer enn en strømforsyning, blir det en atskilt bus bak hver Det kan være maksimalt 1000m fra ringetablå til telefon Se side 6 for beregning av kabelens tverrsnitt Det kan være maksimalt 3000m kabel i et system. Med større mengde kabel i et anlegg kan ikke datasignaleringen garanteres på grunn av kapasitansen i kablene. NB:I et system delt opp i flere separate deler med multiinterface , er grensen 3000m for hver enkelt bus. ( opp til 39 oppganger á 3000m m i felles system) Det er kun mulig å føre en samtale av gangen i en bus. Dersom noen ringer på til en vilkårlig leilighet fra et ringetablå, mens det pågår en samtale mellom et annet tablå og en annen leilighet, vil den nye anroperen få opptattsignal i tablået. Han må så vente litt, og forsøke på nytt. NB:Med multiinterface som oppgangsinterface kan det foretaes 1 samtale i hver oppgang, men kun 1 oppgang kan være i forbindelse med felles tablåer av gangen. Strømtrekk må kalkuleres for å se om systemet kan realiseres. Tabellen på side 5 benyttes for å se om systemet trekker for mye strøm for en strømforsyning. I så fall må systemet deles opp med multiinterface og 2 eller flere strømforsyninger

5 KALKULASJON AV STRØMFORBRUK PÅ BUS. Alle komponenter som koples til bus, trekker strøm fra denne. Strømforsyningen kan maksimalt belastes med 900mA i standby. Det er derfor nødvendig å regne ut hvor mye strøm ditt planlagte system vil trekke, slik at du kan kontrollere om systemet kan realiseres. Eksempel på et anlegg med 2 hovedporter felles + lokalt panel for 3 oppganger á 20 leiligheter. På portene benyttes det numerisk ringemodul, og på oppgangene vanlige trykknapper. Vi får da følgende oppsett: Komponent Forbruk (ma) X Antall i ditt system = Totalt forbruk (ma) , samtalemodul 30 X 5 (1 per panel) = , trykknappmodul 15 X 15 (5 per oppgang) = , numerisk modul 15 X 2 (1 per port) = , Sprint telefon 5 X 60 (20 per oppg.) = 300 SUM FORBRUK I SYSTEMET 705 Tillatt forbruk 900mA, altså kan dette anlegget realiseres. Hadde vi i stedet hatt 4 oppganger á 25 leiligheter, ville regnestykket blitt: Komponent Forbruk (ma) X Antall i ditt system = Totalt forbruk (ma) , samtalemodul 30 X 6 (1 per panel) = , trykknappmodul 15 X 24 (6 per oppgang) = , numerisk modul 15 X 2 (1 per port) = , Sprint telefon 5 X 100 (25 per oppg.) = 500 SUM FORBRUK I SYSTEMET 1070 Dette anlegget kan vi altså ikke realisere som en bus, da strømforbruket blir for høyt. Vi kan her i stedet legge portene på en fellesbus, og benytte 4 stk. multiinterface i oppgangsmodus med hvert sitt oppgangstablå og respektive telefoner bak.. Da vil vi i tillegg til å få delt opp strømforbruket på 5 strømforsyninger, kunne ha en samtale gående mot hver av oppgangene samtidig. KALKULER DITT SYSTEM HER: Dersom du får for høyt strømforbruk, kontakt oss for løsningsforslag med flere strømforsyninger. Komponent Forbruk (ma) X Antall i systemet = Totalt forbruk (ma) , samtalemodul 30 X = , trykknappmodul 15 X = , numerisk modul 15 X = , infomodul 15 X = , alfanumerisk modul 110 X = , tastatur for X = , Sprint telefon 5 X = , Swing telefon 5 X = , Polyx apparat 10 X = , Pivot telefon 5 X = L4561/2, bus bryter 5 X = , aktuator 15 X = , aktuator 15 X = SUM FORBRUK I DITT SYSTEM (maks 900mA tillatt) - 5 -

6 DIMENSJONERING AV KABEL. I 2-leder bus systemet er det fri struktur i sammenkopling av komponenter på bus kabel. Det eneste du skal ta hensyn til, er maksimale avstander i forhold til tverrsnitt og antall komponenter på kabelen. For å oppnå maksimal rekkevidde er det alltid lurt å plassere strømforsyningen så midt i systemet som mulig.! Absolutte maksimalverdier for kabel i 2-leder systemet er: Maks avstand mellom 2 komponenter i hvert sitt ytterpunkt av bus = 1km Maks kabellengde totalt i systemet (ikke medregnet kabel til lokale trykknapper på telefoner) = 3km NB:Ved bruk av multiinterface er det maks 3km per delsystem. Tabellen nedenfor leses som følger: Telefoner. Her går man ut i fra at antall telefoner er fordelt jevnt langs en enkelt kabel ut i fra strømforsyningen, og at det ikke henger andre komponenter på denne kabelen. Ringepaneler. Her går man ut i fra at ringepanelet henger i enden på en egen kabel mot strømforsyningen, uten andre komponenter på dette kabelstrekket. Dersom du har både telefoner og et ringepanel, hengende på samme kabel ut i fra strømforsyningen, må du dele korteste avstandsangivelse i tabellen på 2. Eksempel. Fra strømforsyningen som står i leilighet 10, går det en 0,28 mm² kabel gjennom alle leiligheter, og ender til slutt i ringepanelet som står bortenfor leilighet 1. Du har her 10 telefoner, og et panel med 10 knapper som må dele kabel. Korteste avstand er 200m (tablå) / 2 = 100m. Avstand fra strømforsyning til panel må altså her ikke overstige 100m. Dersom du har flere tablåer på samme kabel, må avstanden deles på antall tablåer. AVSTANDER: 0,14 mm² (cat 5) 0,28 mm² (PT) 0,56 mm² (PT hele par) 10 telefoner 110m 220m 440m 20 telefoner 100m 200m 400m 30 telefoner 90m 180m 360m 40 telefoner 80m 160m 320m 50 telefoner 70m 140m 280m 1 panel 10 knapper 100m 200m 400m 1 panel 20 knapper 90m 180m 360m 1 panel 30 knapper 80m 160m 320m 1 panel 40 knapper 75m 150m 300m 1 panel 50 knapper 70m 140m 280m 1 panel numerisk 100m 200m 400m 1 panel alfanumerisk 70m 130m 200m - 6 -

7 MONTASJE OG KOPLING NB VIKTIG Ved kopling av blå tilkoplingsplugger på telefoner og samtalemoduler, skal følgende prosedyre følges: 1. Avisoler ca 12mm 2. Brett leder dobbelt 3. Skru fast under klemme NB pass på at leder ikke stikkes så langt inn at isolasjonen kommer under klemmen. Følges ikke disse reglene, vil du få ustabil forbindelse. Lederen kan tilsynelatende sitte godt fast, men ligger i klem mellom mutter og plast i stedet for mellom mutter og kontaktflate i pluggen. SVARAPPARATER Sprint telefon Vipp opp lokket på telefonen med en skrutrekker (se fig 1). Skru fast telefonen ved hjelp av medfølgende skruer (eller tilsvarende) i valgfrie festepunkter (se fig 2). Kople bus stiger in/ut parallelt til 2 klemmer merket bus (se fig 3) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal helt til venstre, full styrke (se fig 1). Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 18 ) Sett på lokket på telefonen, og heng på plass røret

8 Tilleggskort , for ekstra lydgiver på Ved hjelp av dette kortet kan man ta ut ringesignalet fra til en ekstra klokke , til Vestfold Audio DPS sender, eller til Friedland D271E sender for trådløse libra klokker. 1. Ta ut de to nederste blindbryterene på venstre side i telefonen, og knekk av stagene på disse. Sett inn den ene knappen i det nederste ledige hullet i telefonens lokk, og sett inn det røde glasset som følger med i pakken til i det neste. 2. Lokaliser den lille hvite multipolsokkelen på prinkortet inne i telefonen, og fjern jumperen som sitter mellom 2 av pinnene der. 3. Plugg inn kabelen fra i sokkelen, og skru fast kortet med den medfølgende skruen i åpningen etter de to blindbryterene du fjernet tidligere. 4. Kople ekstra klokke til klemme 1 og 5 på Med bryteren på i ytre stilling vil det ringe i både og i ekstra klokke. 6. Med bryter på i inntrykket stilling vil det lyse i den røde dioden for å varsle at ringelyd er utkoplet. Med jumper på i nedre stilling vil både og ekstra klokke slåes av. 7. Med bryter på i inntrykket stilling vil det lyse i den røde dioden for å varsle at ringelyd er utkoplet. Med jumper på i øvre stilling vil bare slåes av. Ekstra klokke ringer fortsatt. Flexiblink sentral "DPS" fra Vestfold audio kan koples til mellom klemme 1 og 5 på for varsling av anrop til døve/svakhørte. (Den ene inngangen på DPS er polaritetsavhengig, virker det ikke på første forsøk, snu om på ledningene) Senderen til Friedland trådløs klokke D911, kan koples til mellom klemme 1 og 5 på , for fleksibel varsling av anrop. Det skal koples til klemme 1 og 3 inni senderen. (NB. Polaritetsavhengig) Swing telefon Telefon deles ved å sette en skrutrekker inn i sporet nederst på apparatets bakstykke. Kople bus stiger til 2 klemmer merket bus (går bus videre, koples både inn og utgående kabel sammen på klemmene) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET " En ekstra klokke type kan koples til klemme 1 og 5. (Her kan også Flexiblink DPS sender koples til for optisk varsling til hørselshemmede) Termineringsbryter for videosystemer er irrelevant i systemer uten bilde, og skal stå på OFF. Sett inn adressebrikker i sokler "N", "P" og MOD for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 18) Klem på lokket på telefonen. Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base, og heng på plass røret

9 Pivot telefon NB: VEDR MONTASJE. Pivot telefon er så smal at den ikke vil dekke en vanlig bryterboks ordentlig. Vi anbefaler derfor at man setter inn en lampettboks når Pivot telefon skal benyttes. Ved åpen kabel, kan man ved å skjære et 1 cm høyt spor i høyre side av festeplaten, føre kabel inn i fordypning på høyre side i telefonens underside. Skyv løs festeplate fra telefonen, og skru denne fast over boksen på veggen. (se fig 2 nederst på siden) Alternativt kan telefonen monteres på bordbrakett, og tilkoples via kabel og kontakt (se fig 3 neste side) Husk i så fall å programmere telefonen før du setter den på bordbraketten. Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus (se fig 4 nederst på siden) Kople eventuell knapp utenfor leilighetsdør til 2 klemmer merket "ET" (se fig 4 nederst på siden) Eventuell ekstra klokke eller flexiblink DPS sender koples til klemme 1 og 5. (se fig 4 nederst på siden) Plugg inn spiralkabelkabel mellom rør og base. Skyv volumkontroll for ringesignal helt til venstre (full styrke). Sett inn adressebrikker i sokler "N" og "P" for å gi telefonen ønsket adresse og funksjon (se adressering side 18) Sett telefonen på plass på festeplaten/bordbraketten, og heng på plass røret. Brytersats i Pivot telefon. Skru ut de to skruene som holder telefonen sammen (øverst og nederst på baksiden av telefonen) Vipp ut dekkplaten over feltet som brytersatsen skal monteres i. (over standardbrytere på fronten) Trykk in frontdelen av fra forsiden av telefonen. Sett inn ønsket programmering (mod) i bryterkortet. (se side 18) Skru inn bryterkortet med 2 medfølgende skruer inni telefonen. Plugg inn kabel fra bryterkort i sokkel øverst på kretskortet i telefonen. Skru sammen telefonen. Tilkopling av ekstra signalgiver(e) for ringesignal: Flexiblink sentral "DPS" fra Vestfold audio kan koples til mellom klemme 1 og 5 for varsling av anrop til døve/svakhørte. (Den ene inngangen på DPS er polaritetsavhengig, virker det ikke på første forsøk, snu om på ledningene) Senderen til Friedland trådløs klokke D911, kan koples til mellom klemme 1 og 5 på , for fleksibel varsling av anrop. Det skal koples til klemme 1 og 3 inni senderen. (NB. Polaritetsavhengig, fungerer det ikke på første forsøk, bytt om lederene) - 9 -

10 Polyx handsfree telefon Info kommer senere. Apparatet lanseres januar

11 Strømforsyning : Strømforsyningen skal monteres på DIN skinne. Den trenger 8 modulenheter plass, og er klassifisert IP30. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon rundt enheten. Driftstemperatur º C Dersom strømforsyningen blir for varm, vil den slutte å levere strøm til systemet. Kople felles bus kabel for systemet til de to klemmene merket bus. Klemmer merket 1 og 2 skal normalt ikke koples til noe. Disse klemmene leverer 24VDC for drift av tilleggsutstyr som aktuatorreléer etc. I svært store anlegg kan også ringetablåene forsynes separat fra en ekstra strømforsyning via disse klemmene. Aktuatorrelé Reléet skal monteres på DIN skinne. Det trenger 4 modulenheter plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Det er 2 grønne klemmerekker med tilkoplinger nummerert fra 1-8. Disse to er koplet i parallell, og du kan benytte den du ønsker. Klemmer merket 1 og 2 koples mot strømforsyningens klemmer 1 og 2 Klemmer merket 5 og 6 koples mot strømforsyningens klemmer "bus" (ikke polaritetsavhengig) Lasten som skal styres koples over relékontakten C/NC/NO på reléets kropp. En bryter for direkte utstyring av reléet kan koples til klemmer merket med et brytersymbol på reléets kropp. Sett inn adressebrikker for riktig funksjon i brønn på reléet. (se side 23) Aktuatorrelé Dette er en ren kopi av dørlåskretsen i samtalemodulen , og benyttes for å kunne lage en ikke manipulerbar åpnefunksjon. Reléet monteres på DIN skinne, og tar 2 DIN moduler plass. NB: Må ikke monteres helt inntil på grunn av varme fra strømforsyningen. Klemmer merket "bus" koples mot strømforsyningens klemmer "bus" Elektrisk sluttstykke 12VDC/250mA maks, koples til mellom klemmer S+ og S- Ønsker du i stedet å styre en last som krever en potensialfri NO kontakt, kan du fjerne 2 lasker merket JMP på , og kople lasten mellom PL og S+ klemmene. Adresse P settes lik P i samtalemodulen i det panelet du vil aktuatoren skal åpne døren for. (se side 23)

12 Multiinterface Ved hjelp av denne kan 2-leder systemet utvides til å dekke de fleste behov. Den kan benyttes i 2 forskellige modus. a) som forsterker for å øke rekkevidden i et system. b) som isolator for å kople sammen flere undersystemer, med felles ringetablå(er) koples inn på bus kabelen, og isolerer deler av bus systemet fra hverandre. Dette muliggjør bruk av flere bus strømforsyninger i samme system. Derved kan antall ringetablåer og telefoner økes ut over det tillatte i et basissystem. Tilkoplinger/indikatorer: 1. Bus ut mot telefoner/lokalt undersystem 2. Alternativ til 1 ved bruk av Bticino plugg. 3. Alternativ til 5 ved bruk av Bticino plugg. 4. Termineringsbryter for inngående bus (benyttes ikke i audiosystem). 5. Bus inn fra ringetablå(er) på felles system. 6. Sokkel for programmering. 7. Signalkvalitet bakgrunnsmusikklyd (ikke relevant) 8. Signalkvalitet video (ikke relevant i audiosystem) 9. Funksjonsstatus Statusindikasjoner: Funksjonsstatus (9) Grønn dobbeltblink = Interface virker som isolator for undersystem og er i standby. Grønn rask blinking = Interface virker som isolator og samtale er koplet opp mot ringetablå på lokalt undersystem. Grønt fast lys = Interface virker som isolator, og samtale er koplet opp mot felles ringetablå på IN klemmer. Grønn langsom blinking = Interface virker som forsterker for lange kabelstrekk. Status video og lyd (8 og 7) Disse lampene vil ikke være relevante i et audiosystem, da det verken overføres bakgrunnsmusikk eller bilde her. (Programmering, se side 24) Bus bryter L4651/2 Denne bryteren kan benyttes til lokal ringeknapp for telefoner, samt for døråpnebryter (for eksempel utpasseringsknapp), eller for tenning av trappelys. Bryteren koples inn på bus stigeren sammen med annet utstyr, og adresseres etter ønsket funksjon. (Se side 24 for programmering)

13 Ringetablå Sfera: Det er meget viktig at montasjeveiledningen følges nøye. Feilaktig montering medfører i verste fall at tablået ikke oppfyller IP klassifiseringen som fabrikken oppgir. Vannskade som følge av feilaktig montering dekkes ikke av garanti. A. Innfelling av bokser og montasjerammer for tablå: Slik bruker du tabellen: 1. Bestem om det skal være kamera eller ikke i tablået. 2. Finn det antall knapper du trenger i aktuell kolonne til venstre i tabellen. 3. Les av hvilke bokser du trenger, og hva målene er, i raden til høyre for valgt antall knapper. Husk ved planlegging av montasjestedet at du må ha plass til frontplate og eventuell regnbeskyttelsesramme. Boksen kan for eksempel ikke monteres helt inn i et hjørne, eller inntil en fremstikkende profil på veggen. System uten kamera Velg antall knapper: Bokskombinasjon nødvendig Innfellingsutsparing som må taes i vegg Mål frontplate (Husk at du må ha plass til fronten på montasjestedet) Regnbeskyttelsesrammer: / / / / Hullmål for innfelling direkte i dørfelt eller liknenede 1 til 2 knapper 1stk B x 123H x 45D 139B x 143,5H 149B x 152H x 51D 95B x 90H 3 til 6 knapper 1stk B x 214H x 45D 139B x 235H 149B x 242H x 51D 95B x 180H 7 til 10 knapper 1stk B x 306H x 45D 139B x 326,5H 149B x 332H x 51D 95B x 270H 11 til 14 knapper 2stk B x 214H x 45D 278B x 235H 290B x 242H x 51D 95B x 180H (2 hull) 15 til 22 knapper 2stk B x 306H x 45D 278B x 326,5H 290B x 332H x 51D 95B x 270H (2 hull) 23 til 34 knapper 3stk B x 306H x 45D 417B x 326,5H 428B x 332H x 51D 95B x 270H (3 hull) EKSEMPEL 1 INNFELLING MED ORIGINALBOKSER EKSEMPEL 2 INNFELLING UTEN ORIGINALBOKSER NB! HUSK ALLTID PLASS TIL FRONTEN!! (markert med stiplet linje) 2x med bakbokser murt inn i vegg Totalt hull for innmuring = 256mmB x 306mmH Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) Bakbokser settes sammen med medfølgende avstandsstykker. Disse fungerer også som gjennomføring for kabler. OBSERVER FØLGENDE ANGÅENDE MONTERING AV TABLÅER: 2x montert uten bakbokser Hull = 95mmB x 270mm H Avstand mellom hull = 43mm Fronten dekker 278mmB x 326,5mm H (stiplet område) 1. Rørinnføring Rørinnføring til boksene bør gjøres fra undersiden. På denne måten unngår man at kondensvann i røret renner ned i tablåets innmat. Et dreneringshull bør alltid taes i underkant, slik at kondensvann kan slippe ut. 2. Tetting mellom bokser Ved innstøping av et tablå som består av flere rader (mer enn en boks), må det også støpes mellom boksene, slik at rammenes pakning har anleggsflate hele veien rundt. Unnlater man å gjøre dette, vil vann kunne trenge inn mellom rammene, og på denne måten komme til innsiden av tablået. 3. Teglvegger og stående panel Ved montasje i teglvegg og panelvegger med stående panel, må eventuelle fuger og åpninger som kommer i overkant av tablået tettes, slik at vann ikke kan renne ned i innmaten i tablået. En god måte å tette panelet på er å benytte regnbeskyttelsesramme

14 Denne kan silikoneres mot underlaget, og sikrer derved en vanntett kopling mellom vegg og panelfront. Samtidig ivaretaes servicevennlighet ved at festerammene ikke "limes" fast i vegg. 4. Vegger med åpen konstruksjon (fasadeplate) Det er i en del veggkonstruksjoner benyttet en frittstående fasadeplate. I disse konstruksjonene er det mulig for vann å renne ned langs baksiden av fasadeplaten. Man må ved montasje av paneler i en slik konstruksjon sørge for at bakboksen monteres med forkant helt ut i ytterkant av fasadeplaten, og at overgangen mellom fasadeplate og boks tettes. Det må sørges for at det ikke er noen hull i boksens overkant. Rør må taes inn i underkant av boks, slik at ikke skapmuffer etc. vil kunne lekke vann inn i boksen. Et alternativ er å montere en påveggsboks delvis innfelt i fasadeplaten. B. Sammensetting av innmaten i tablået: Modulene settes inn i montasjerammen(e), og forbindes som vist på skissen nedenfor: Korte flatkabler følger med knappemodul Ekstendermodul Monteres mellom 6. og , regnet fra samtaleenheten. (Selvsagt kun dersom du har mer enn 6 stk ) Pass på at flatkabel må vris 180º for å passe inn i neste modul. Flatkabel kopler fra bunnen av en rad til toppen av den neste. En T15/11 deplugg C (følger med ) skal monteres i siste Følgende er viktig!! 1. Flatkablene er utstyrt med et styrespor. Forsøk aldri å presse inn pluggen feil vei. 2. Endeplugg CT15/11 skal alltid benyttes i siste for å avslutte flatkabelbus. Den skal ikke benyttes dersom du ikke har noen knappemoduler tilk oplet, og heller ikke dersom du benytter numerisk tastaturmodul i stedet for knapp er. 3. Maksimalt antall som kan tilkoples en samtaleenhet er 12. B. Tilkopling: Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus. Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) Alternativ kopling for åpning av automatisk dør, eller samkjøring mot adgangskontroll: Fjern jumper J1 og J2 under lokket på samtaleenheten. Du har nå en potensialfri normalt åpen (NO) kontakt mellom PL og S+ Blå klemme med nummer 1 og 2 benyttes normalt ikke. Ringetablåer med tastaturmodul Benytter du tastaturmodul , plugges denne rett inn i samtalemodul i stedet for trykknappmodul(er). Utgangen på skal ikke avsluttes med CT15/11, men stå åpen. Dersom du har info moduler for navneliste etc., kan disse koples i utgangen på Adressering av ringepanel, se side

15 Ringetablå Minisfera Sett inn høyttalergrillen øverst i montasjeramme ved å trykke den på plass til det høres et klikk (fig. 3) Sett inn knapper, infofelt, blindfelt i ønsket konfigurasjon (fig. 4 og 5) Skyv til slutt låsefjærer opp (fig. 6) Dersom du benytter tilleggsmodul for flere knapper, forberedes rammen for denne på samme måte (fig 4,5,6) Medfølgende 4-leder kabel koples fra klemme "out" til klemme "in", og så videre fra "out" til neste "in" Kople felles bus kabel for systemet til 2 klemmer merket bus (fig 1) Elektrisk sluttstykke (12VDC/250mA maks strømtrekk) koples mellom S+ og S- (fig 1) Postsonelås kan koples mellom PL og S+ (lås går så lenge PL og S+ er forbundet) (fig 1) Plugg inn belysningsdioder i kontakt "led", og fest disse i "hengsel" i bunnen av panelet.(fig 2) For å kople ut ikke benyttede brytere inni ringetablået, settes medfølgende jumpere over sokkel ved de knappene man ønsker å kople ut. Dette er nødvendig for å unngå at det blir stående ubrukte adresser i systemet, ved bruk av store trykknapper (332713), infofelt (342714), og blindfelt (342715) Adressering av ringetablå, se side

16 Ringetablå vandalsikkert, med elektronisk navneliste Her er konvensjonelle trykknapper erstattet med et elektronisk navnelager, og et display som viser valgt navn. Panelet finnes i 2 versjoner. 1. Basisversjon. Her er det kun 3 knapper for betjening. 1 for å bla opp i listen, 1 for å bla ned i listen, og 1 for å ringe på. 2. Fullversjon. Her er det i tillegg et full numerisk tastatur. Det gjør det også mulig å taste inn systemadressen til den enkelte leilighet for å ringe på. Dessuten får man tilgang til 5 programmerbare koder for åpning av ytterdøren fra ringetablået. Sammenkopling av komponenter: Plugg sammen med eventuell numerisk tastatur-modul, ved hjelp av den medfølgende flatkabelen. Denne kabelen passer bare på et sted, og kan ikke snues uten å bruke stor kraft. Tilkopling av til systemet: Kople bus klemmene på til mot bus TK klemmene på , eller til en av inngangene IN-1 IN- S+ og S- (12VDC eller multispenning sluttstykke) 4 på F441/TK-1 TK-4 på F441M. Elektrisk sluttstykke koples til klemmer Alternativt kan potensialfri NO kontakt til styring av adgangskontroll/motorlås etc oppnåes på følgende måte: Fjern jumpere J1 og J2 under lokket bak på NO kontakt er nå mellom PL og S+ klemme på For store systemer, må også klemme 1 og 2 koples til fra egen strømforsyning. Når egen strømforsyning benyttes må jumper J3 under lokket bak på fjernes. For programmering av navn og parametere i benyttes interfacekabel L4686 og programvare TiCall installert på en PC. Nærmere info om dette finnes i egen manual for TiCall programmet. Man kan også i en nødsituasjon endre navn og parametere via tastene på fronten av ringetablået. Man vil da imidlertid ikke kunne legge inn bokstavene æ, ø, eller å. For info om slik programmering, se egen instruksjonsbok for Programmering, se side

17 PROGRAMMERING: Generelt: I og med at alle komponenter er koplet sammen på de 2 samme lederne, må vi gi alt utstyret adresser, slik at vi kan få ønsket funksjon. NB, RESET NØDVENDIG ETTER ADRESSENDRING: All endring av adresser i en bus komponent må etterfølges av frakopling av spenningen på vedkommende komponent. Adresseendring registreres nemlig først av komponenten ved oppstart fra spenningsløs tilstand. Det er ikke nødvendig å legge hele systemet spenningsløst, kun komponenten du har endret adresse i. Dersom du allikevel ønsker å legge hele anlegget spenningsløst, vær obs på følgende: Når du kopler fra 230V tilførselen til strømforsyningen, må utkoplingen vare i minimum et minutt for at man skal være sikker på at kondensatorene i denne er helt utladet. Vi anbefaler derfor at man heller kopler ut bus kabelen fra strømforsyningen for å nullstille anlegget, da kabelen i dette tilfellet kun behøver å fjernes i et par sekunder før man legger den inn igjen. Adressebrikker. Systemet adresseres ved hjelp av adressebrikker. Disse brikkene er egentlig presisjonsmotstander. Du kan derfor kontrollere verdien dersom du er i tvil, eller dersom trykk på brikken er visket ut. Tabellen nedenfor viser hvilken motstand de forskjellige adressebrikkene har. 0 = 4,7MΩ 5 = 392KΩ OFF = 150KΩ AUX / PUL = 2,21 KΩ 1 = 825KΩ 6 = 332KΩ ON / SLA = 121KΩ 2 = 681KΩ 7 = 274KΩ GEN = 100KΩ 3 = 562KΩ 8 = 221KΩ GR = 68,1 KΩ 4 = 475KΩ 9 = 182KΩ AMB / CEN = 33,2 KΩ Grønne brikker er normale adressebrikker. Blå brikker er for spesialfunksjoner og multimediasystemer. Adressetyper: Det er 2 hovedtyper adresser i systemet, ringetablå-adresse (P) og telefon-adresse (N). Disse 2 adressetypene har helt forskjellig funksjon, og må ikke forveksles ved programmering. Ringetablå-adresse (P) benyttes for å skille ringetablåene fra hverandre. Dette er helt nødvendig i systemer med flere ringetablåer, blant annet for å sørge for at kun riktig dørlås åpnes når beboeren trykker på åpneknappen på apparatet sitt. Telefonadressene (N) benyttes for å nå riktig telefon når det ringes på Telefon(er) i hver leilighet har sin unike adresse, slik at man kan nå ønsket leilighet fra et ringetablå. I tillegg finnes det i noen av komponentene spesielle adresseplasser for å definere hvordan den skal oppføre seg. Disse adresseplassene er: S Finnes i samtalemodulen i ringetablået, og bestemmer hvilket ringesignal som skal gjengies inne når man ringer på fra aktuelt ringepanel. T Finnes i samtalemodulen i ringetablået, og bestemmer hvor lang tid dørlåsen skal gå når man trykker på åpneknappen i leiligheten. MOD Finnes i Swing telefon, aktuator , bus bryter L4651/2, og på bryterkort for Pivot telefon. Den bestemmer man hvordan komponenten skal oppføre seg i systemet (modus). For nærmere beskrivelse, se under programmering av den enkelte komponenten. Åpne sokler registreres som 0. Derfor setter vi ikke inn 0 brikke i venstre sokkel når vi har adresse under 10. Allikevel er det fornuftig å alltid tenke to-sifret, slik at vi ikke faller for fristelsen til å sette brikken i feil posisjon. Eksempel: adresse1 = (0)1, adresse2=(0)2 og så videre. Flytter du brikken et hakk til venstre blir det i stedet: 10, 1(0) og 20, 2(0)

18 Adressering av Telefoner: I telefoner/monitorer finnes følgende sokler for å bestemme adressen: N sokler (2 stk). Finnes i alle telefoner. Disse benyttes til å bestemme telefonens adresse. Eksempel: Du skal gi telefonen adressen 06. Sett en brikke med verdi 6 i den høyre av de 2 N posisjonene. Adressen som registreres = 0 i første siffer (tom sokkel) og 6 i andre siffer. Telefonen har fått adresse 06. P sokkel (1 stk. i , 2 stk. i andre telefoner) NB: I Sprint telefon er funksjonen for P sokkelen litt spesiell, da det ikke er noen egen selvstartknapp i denne telefonen. Se derfor andre avsnitt om du skal programmere P sokkel i alle telefoner unntatt Denne kan du benytte til å fortelle den enkelte telefon/monitor hvilken dør som skal åpnes med låsknappen når anlegget er i standby, og til å aktivisere tilbakekall til et bestemt utvendig ringetablå ved første trykk på selvstarknapp på apparatet i leiligheten. P sokkel i Sprint : har kun en funksjonsknapp tilgjengelig. Denne har forskjellig funksjon avhengig av P adressen satt i telefonen. Dersom P=0, er knappen programmert for tenning av trappelysrelé (346200) Dersom P=1-7 derimot, vil den fungere som selvstart mot ringetablå med samme P verdi (1-7). Funksjonsknapper på telefoner: Programmering av ekstra brytersats for Pivot Denne kan benyttes til å lage intercom mellom telefoner med adresse N=1-5, eller for å styre aktuator Brytersatsen må programmeres for ønsket funksjon Mod = 0, styring av med MOD=9 Mod = 1, Mod = 7, Intercom mellom telefoner med N=1-5 Spesial for 2-manns boliger. Ringer til alle apparater i leilighet N=01 med knapp 1, og alle apparater i leilighet N=02 med knapp 2 Knapp 3 og 4 åpner dørlås i ringetablå hvor P er henholdsvis et og to nummer høyere enn P verdien satt i telefonen/monitoren

19 Programmering av knapper merket 0 3 på Swing telefon: Disse knappene kan programmeres til å utføre forskjellige kommandoer i følge tabellen nedenfor. Mod Knapp 0 Knapp 1 Knapp 2 Knapp 3 00 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 01 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 03 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 05 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 10 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 11 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=4 Der N=2, ringer den til N=4 Der N=3, ringer den til N=4 Der N=4, ringer den til N=5 Der N=5, tinger den til N=4 13 Oppstart av ringetablå hvor P = P i telefon 15 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Oppstart av ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=3 Der N=2, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=1 Oppstart av ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Oppstart av ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=5 Der N=2, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=1 Der N=4, ringer den til N=1 Der N=5, ringer den til N=1 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=3 Der N=2, ringer den til N=1 Der N=3, ringer den til N=1 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er to nummer høyere enn P i telefon Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=3 Der N=3, ringer den til N=2 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 og 2. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=1 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er to nummer høyere enn P i telefon Oppstart av ringetablå hvor P er to nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=5 Der N=3, ringer den til N=2 Der N=4, ringer den til N=2 Der N=5, ringer den til N=2 Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 3. Der N=1, ringer den til N=2 Der N=2, ringer den til N=3 Der N=3, ringer den til N=2 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er tre nummer høyere enn P i telefon Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av aktuator som er programmert i trappelysmodus Oppstart av ringetablå hvor P er tre nummer høyere enn P i telefon Intercomfunksjon mellom leiligheter med adresse N, 1 til 5. Der N=1, ringer den til N=3 Der N=2, ringer den til N=3 Der N=3, ringer den til N=5 Der N=4, ringer den til N=3 Der N=5, ringer den til N=3 Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er et nummer høyere enn P i telefon Åpning av dørlås i ringetablå hvor P er fire nummer høyere enn P i telefon

20 Valg av ringesignaler i Pivot telefon Disse apparatene kan programmeres av bruker, som kan velge mellom 16 forskjellige signaler. Følgende prosedyre benyttes: 1: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=0 (Vanligvis hoveddør) Telefonrør ligger på Trykk på "døråpnerknapp" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 2: ringelyd fra etasjetrykknapp (knappen rett utenfor leilighetsdøren) Telefonrør ligger på Trykk på "lysknapp" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 3: ringelyd ved intercom anrop (Programmering av dette kun mulig ved med brytersats i apparatet) Telefonrør ligger på Trykk på "1" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 4: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=1 (Programmering av dette kun mulig ved med brytersats i apparatet) Telefonrør ligger på Trykk på "4" og "selvstartknapp" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "selvstartknapp", til ønsket tone høres. Trykk på døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. Valg av ringesignaler i Swing telefon Disse apparatene kan programmeres av bruker, som kan velge mellom 16 forskjellige signaler. Følgende prosedyre benyttes: 1: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=0 (Vanligvis hoveddør) Telefonrør ligger på Trykk på "døråpnerknapp" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 2: ringelyd fra etasjetrykknapp (knappen rett utenfor leilighetsdøren) Telefonrør ligger på Trykk på "0" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 3: ringelyd ved intercom anrop Telefonrør ligger på Trykk på "2" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på "døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret. 4: ringelyd fra utvendig ringetablå hvor S=1 Telefonrør ligger på Trykk på "3" og "1" samtidig, og slipp så knappene. Trykk gjentatte ganger på "1", til ønsket tone høres. Trykk på døråpnerknapp", og løft så av og legg på røret

21 Programmering av ringetablåer: Samtalemodul Sokler for programmering sitter på samtaleenhetens (342170) bakside, under et lokk. Her finner du også: Jumpere for endring av dørlåsfunksjon (se side 14 for info) Jumper for fjerning av bekreftelsestonen i ringetablået ved anrop (se nederst på siden for info) Jumper for valg av lokal tilleggsforsyning av spenning til ringepanelet Følgende sokler finnes for programmering: P: (2 sokler lengst til venstre.) Disse bestemmer hvilken adresse ringetablået har i systemet, slik at døråpner og selvstart-kommandoer fra telefoner/monitorer kun aktiverer det tablået de er ment å aktivere. NB: Det må aldri være 2 ringetablåer med samme P adresse i et system. N: (2 sokler, nummer 3 og 4 fra venstre.) Disse angir hvilken adresse knappene i ringetablået skal begynne på. Når du har flere knapper tilkoplet en samtalemodul, vil disse telles opp med start lengst unna samtalemodulen (rett over endeplugg CT 15/11), og gies fortløpende stigende adresser med start lik adressen som står i N. I et anlegg med kun 1 ringetablå, starter vi alltid med N=1, og programmerer telefoner fortløpende med N fra 1 og oppover. Har man derimot flere tablåer, hvorav noen skal betjene kun noen av telefonene, må vi sette en annen startadresse for knappene i de tablåene som ikke skal dekke alle telefoner. Ved bruk av tastaturmodul , lager denne adressene direkte (det nummeret som tastes er den N adressen som sendes), og N i kan stå tom. Som en spesialfunksjon, kan du kombinere tastaturet med 1 eller 2 knapper i samtalemodulen. På denne måten kan du gi for eksempel resepsjon og vaktmester direkte knapper, og øvrige leietakere anropes ved å taste kode. N programmeres da med ønsket nummer for å nå resepsjonen etc. T: (1 sokkel, nummer 5 fra venstre.) Med denne kan du bestemme hvor lenge dørlåsen skal aktiviseres når det trykkes på åpneknappen på en telefon/monitor. 0 (ingen brikke) = 4 sekunder 1 = 1 sekund 2 = 2 sekunder 3 = 3 sekunder 4 = så lenge knappen holdes inne 5 = 6 sekunder 6 = 8 sekunder 7 = 10 sekunder S: (1 sokkel lengst til høyre) Her kan du bestemme hvilken ringelyd som skal lyde i telefonen ved anrop fra dette ringetablået. (Nyttig dersom man for eksempel ønsker å høre forskjell på om besøkende står ved garasjeporten eller hoveddøren). 0 (ingen brikke) = totone vekslende mellom 600 og 1200Hz (programmerbart per leilighet i Swing/Pivot/Polyx/Axolute apparater, se side 30-31) 1 = avbrutte toner 1200Hz av/på/av/på (programmerbart per leilighet i Swing/Pivot/Polyx/Axolute apparater, se side 30-31) 2 = totone vekslende mellom 1200 og 2400Hz 3 = jevn tone 1200Hz I eneboligsammenheng og i multimediasystemer kan man også definere at tablået skal gi ut et såkalt fellesanrop (anroper alle N adresser) 9 = Fellesanrop til alle N adresser. Denne funksjonen må kun benyttes i eneboligsystemer og leiligheter med multimediasystem bak interface. Dersom man forsøker å gi fellesanrop i et system med mer enn 5 telefoner vil systemet bryte sammen ved anrop. Fjerning av bekreftelsestonen i ringetablået ved anrop. Vanligvis lyder en tone i høyttaleren i ringetablået når du trykker på en ringeknapp. Dersom kunden av en eller annen grunn ikke ønsker denne tonen, kan du fjerne jumper J4 på samtaleenheten. Den besøkende vil nå ikke ha noen indikasjon på at anropet faktisk er sendt

22 Regulering av talenivået i anlegget. Lydnivået for talen i begge retninger kan justeres med volumkontroller plassert under lokket bak på samtaleenhet og , eller til venstre for høyttaler i Minisfera ringetablået. Justering foretaes med den lille oransje plast-skrutrekkeren som følger med enhetene. Normalt vil en innstilling som følger fungere bra: Volum ut (høyttalersymbol) på full styrke. Volum inn (mic symbol) på ca ¾ styrke. Får du pipetoner når røret løftes av / legges på, skru ned volumet litt. PROGRAMMERING AV RINGEMODUL Tastetrykk må skje med mindre enn 5 sekunders mellomrom 1. Endring av antall siffer ved i kode for å ringe på. Når modulen benyttes til et 2-leder bus basissystem, bør antall siffer settes til 2. Trykk inn * tasten, og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Displayet skifter nå til PPPP.) Tast nå inn enhetens master kode (1234 fra fabrikk) (Display viser nå CCCC.) Trykk på *. (Display skifter til PPPP.) Trykk på * igjen. (Display viser nå n4.) Tast 2 for å velge 2 siffer, og trykk * for å bekrefte. (Display går nå tilbake til standby, og viser 2 streker.) 2. Programmering av ny masterkode for aksess til programmering av enheten. Trykk inn * tasten og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Display skifter til PPPP.) Tast inn enhetens master kode (1234 fra fabrikk). (Display viser nå CCCC.) Trykk på *. (Display skifter nå til PPPP.) Tast inn ny master kode, og bekreft med *. (Display går nå tilbake til standby, og viser 2-4 streker, avhengig av valg i pkt. 1.)! Noter koden, da den er inngangsbilletten til videre programmering av enheten.! 3. Programmering av kode for åpning av dørlås fra ringemodulen. Trykk inn * tasten, og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Display skifter til PPPP.) Tast inn master koden du la inn under punkt 2. (Display viser nå CCCC.) Tast inn ønsket kode for åpning av dør, og bekreft med *. (Display går nå tilbake til standby, og viser 2-4 streker, avhengig av valg i pkt. 1.) For å bruke funksjonen trykker man på knapp med nøkkelhull (display skifter til CCCC), og taster inn koden. Relé for dørlås kopler nå i det antall sekunder konfigurert under T i samtalemodulen Valg av antall ringesignaler som skal sendes fra modulen ved anrop (Funksjonen finnes kun på enheter produsert fra og med uke ) Trykk inn * tasten, og hold den inne i minimum 5 sekunder. (Displayet skifter nå til PPPP.) Tast nå inn enhetens master kode (1234 fra fabrikk) (Display viser nå CCCC.) Trykk på *. (Display skifter til PPPP.) Trykk på * igjen. (Display viser nå n4.) Trykk på * igjen. (Display viser nå c1 (1 ringesignal er default fra fabrikk)) Tast inn et tall mellom 1 og 7 for å velge antall ringesignaler. Trykk på * for å bekrefte. Display returnerer til standby, og viser 2-4 streker (avhengig av valg i pkt. 1.) samtalemodul med elektronisk navneliste All programmering, jumpere, og lydjustering er lik som for (se forrige side) Her er det imidlertid ingen sokkel for N adresse, da anrops-adressene bestemmes direkte i navnelisteprogrammeringen via TiCall software. Minisfera ringepanel: Dette panelet har de samme soklene for adressering som de du finner i (se forrige side) Det er 2 jumpere plassert rett nedenfor adressesoklene. Den venstre jumperen gjør om den øverste knappen i panelet fra vanlig ringeknapp til lystenningsknapp (trigger aktuator i mod 0 eller 4) Den høyre jumperen kopler ut bekreftelsestonen i panelet ved anrop når den fjernes. Jumpere for å gjøre låsutgangen potensialfri finnes ikke i minisfera, så skal man ha en slik funksjon må et hjelperelé monteres

23 Programmering av aktuatorer En ren kopi av dørlåskretsen i samtalemodulen Benyttes for å lage sikker åpnefunksjon. I posisjon P setter du samme adresse som i samtalemodulen i det ringepanelet den skal åpne døren for. I posisjon T setter du ønsket tid: 0 (ingen brikke) = 4 sekunder 1 = 1 sekund 2 = 2 sekunder 3 = 3 sekunder 4 = så lenge knappen holdes inne 5 = 6 sekunder 6 = 8 sekunder 7 = 10 sekunder Elektrisk sluttstykke 12VDC/maks 250mA, koples mellom S+ og S- Alternativ kopling for åpning av automatisk dør, eller samkjøring mot adgangskontroll: Fjern jumpere JMP (2 stk) Du har nå en potensialfri normalt åpen (NO) kontakt mellom PL og S Dette er et multifunksjons bus relé, som kan utføre forskjellige ting i systemet. Følgende funksjoner er tilgjengelig: Mod = 0 Trappelys timer styrt fra lysknapp på alle ringetablåer og telefoner Sokler M og N/P skal ikke programmeres i dette tilfellet. Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Mod = 1 Mod = 3 Mod = 4 Mod = 5 Mod = 9 Mod = SLA Trappelys timer styrt fra et begrenset antall telefoner Sokler M programmeres med nummeret på første telefon som skal styre reléet Sokler N/P programmeres med nummeret på siste telefon som skal styre reléet Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Trappelys timer styrt fra en enkelt telefon Sokler M programmeres ikke Sokler N programmeres med nummeret på den telefonen som skal styre reléet Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Trappelys timer styrt fra et enkelt ringetablå, eller fra alle ringetablåer Sokler M programmeres med 40 for styring fra alle ringetablåer. For styring fra et enkelt tablå, programmeres ikke M, men nummeret lik P i ringetablået som skal styre reléet settes i P/N. Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Ekstra dørlåsstyring fra åpneknapp Sokler M programmeres ikke Sokler N/P programmeres med samme adresse som P i assosiert ringetablå. Sokkel T bestemmer tiden reléet skal være aktivert (se tabell nedenfor) Generiske styringsfunksjoner, styrt fra ekstra knappesats i Pivot telefon Sokler M programmeres ikke Sokler N/P programmeres med adresse 1-4 (korresponderer med styring fra knapp 1-4 på knappesats som er programmert med mod = 0) Ekstra klokke. Reléet trekker til samtidig som det ringer i svarapparatet. Sokler M programmeres ikke Sokler N/P programmeres med samme adresse som N i det apparatet den skal ringe samtidig med. Sokkel "T" angir tiden reléet skal aktiviseres. T = 0, relé ligger inne i 3 minutter ved aktivisering T = 1, relé ligger inne i 1 sekund ved aktivisering T = 2, relé ligger inne i 3 sekunder ved aktivisering T = 3, relé ligger inne i 6 sekunder ved aktivisering T = 4, relé ligger inne i 10 sekunder ved aktivisering Multiinterface T = 5, relé ligger inne i 1 minutt ved aktivisering T = 6, relé ligger inne i 6 minutter ved aktivisering T = 7, relé ligger inne i 10 minutter ved aktivisering T = 8, relé ligger inne så lenge knappen holdes inne T = 9, av/på funksjon. Reléet skifter status hver gang man trykker på knappen

PHONO*elektro-akustikk as

PHONO*elektro-akustikk as PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert

Detaljer

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC.

Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Portvideopakke med fargebilde EX3161AGC. Installasjons og brukerveiledning. PHONO*elektro akustikk as Postadresse: Pb. 1020Hoff 0218 OSLO Besøksadresse: Hoff Terrasse 2 0275 OSLO Web: www.phono.no Tlf:

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

PORTTELEFONSYSTEMER. Meget lave installasjonskostnader.

PORTTELEFONSYSTEMER. Meget lave installasjonskostnader. PORTTELEFONSYSTEMER 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå Meget lave installasjonskostnader. (kun 2 upolariserte ledere i fri struktur) Opp l 100 leiligheter i en bus Opp l 3 apparater i parallell

Detaljer

PORTTELEFONSYSTEMER. 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå,ny versjon Meget lave installasjonskostnader.

PORTTELEFONSYSTEMER. 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå,ny versjon Meget lave installasjonskostnader. PORTTELEFONSYSTEMER 2 leder, bus pakkeløsninger med NewSferaAlu tablå,ny versjon 2017 Meget lave installasjonskostnader. (kun 2 upolariserte ledere i fri struktur) Opp l 100 leiligheter i en bus Opp l

Detaljer

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM Utgave 2015/1 PHONO*elektro akustikk AS 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Generell informasjon om systemet side 4 Info om ringetablå Linea 2000 side 5 Info

Detaljer

PSTN interface. Mod. 1083/67

PSTN interface. Mod. 1083/67 PSTN interface Mod. 1083/67 Telefon interface Ref. 1083-1067 gjør det mulig å koble telefoner eller en hussentral til et 2VOICE system. Med denne enheten kan alle 2 Voice systemets typiske operasjoner

Detaljer

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel

FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel FC42 Kodelås,frittstående påvegg FC52 MA Kodelås for Matrix ringepanel Installasjon, programmering, bruk. Norsk Importør: HONO*elektro-akustikk as Pb. 1020 Hoff 0218 OSLO Tlf: 22 50 87 00 www.phono.no

Detaljer

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System

Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System Oversikt VX2300 VIDEX Digitalt 2 tråds buss system. 2 tråds buss (upolarisert); Opptil 200 meter kabelstrekk med VIDEX CM2 0,5mm2 tvunnet kabel eller 70/100 meter med CAT.5/standard telefon kabel Opptil

Detaljer

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING

BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING BMC HOVED-UR INSTALLASJONS OG DRIFTSVEILEDNING INNHOLD: Kapittel A, montasje og kopling Side 2 Kapittel B, Oppstart/programmering av hovedur/biur Side 3 Kapittel C, Programmering av ringetider/reléer Side

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00

Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Koding RK-SENDER 4 funksjon 18-320-00 Innvendig i senderen: Innstilling av anleggskode: Anleggskode stilles inn på bryter 3 8 på den 8 polete bryteren. Skal stilles likt i sender og mottaker. Ved innstilling

Detaljer

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING

SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING SCHAUER LCU HOVEDUR INSTALLASJONS OG BRUKERVEILEDNING 1.1: MONTASJE Hovedur LCU kan monteres enten direkte på vegg med skruer, eller festes på standard DIN skinne i tavle/sikringsskap. For å åpne boksen

Detaljer

Quick guide X1- system- Innhold

Quick guide X1- system- Innhold Quick guide X1- system- Innhold X1 system Oversikt Systemstruktur Koblingseksempel Flerlinjeskjema Programmering Videodistributører og forsterkere XAS/301 forsterker XDV/304 videodistributør XDV/300A videoforsterker

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Kremautomat 9 hyller (10)

Kremautomat 9 hyller (10) Norsk Solariumservice, Postboks 223, 5342 STRAUME Gratis grønt nummer 800 34 033 Antall sider: 1 av 5 Kremautomat 9 hyller (10) Side 1 Kunde bruk. Side 1 til 2 Montering, kobling, merker og påfylling Side

Detaljer

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør

DML Intello. Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon Målskisser Inn- og utganger Koblinger Tilbehør DML Intello Teknisk spesifikasjon DORMA DML Intello motorlåser DORMA DML Intello er en ny serie med motorlåser som er en

Detaljer

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.

Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER. IR-mottaker IR-2ML. IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr. IR-mottaker IR-2ML Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2ML MED VARIANTER IR-mottaker IR-2MLProg: HMS art. nr.: 142961 Best.nr.: 2204215 IR-mottaker IR-2ML... 1 Beskrivelse / Varianter... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET.

DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. DIGITAL VIDEO DØRTELEFON SYSTEMER 2 LEDERE OVERALT! FORDELER UANSETT HVORDAN DU SNUR OG VENDER PÅ DET. 2 ledere overalt. 128 brukere pr. stiger. 2 dørtablå pr. stiger. 32 stigere. 4.096 brukere. 4 felles

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING

TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING TRÅDLØS FJERNSTART for Honda EU70is BRUKERMANUAL MONTERINGSANVISNING Kjære Kunde, Takk for at du valgte å investere i trådløst fjernstart-kit som tilleggsutstyr for ditt Honda EU70is aggregat. Vi håper

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R

Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R Håndbok for installasjon av parkeringsboksen ENO-BP2R RW Parkeringsboksen ENO-BP2R muliggjør HFkontroll av to adkomster til parkering, kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den fungerer med en aktiv antenne som

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454

Installasjon IDT 120. Art. nr: 320 454 Installasjon IDT 120 Art. nr: 320 454 1. Installasjon 1.1 Soner IDT 128 installeres på steder der personer må passere når de forlater et rom eller en sone. IDT 128 sender ut et magnetfelt i en viss størrelse

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE

IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-mottaker IR-2M Polycode Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-2M POLYCODE IR-2M POLYCODE: HMS art. nr.: 028513 Best. nr.: 2204418 IR-mottaker IR-2M Polycode... 1 Beskrivelse... 2 Montering... 2 Tilkopling...

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

PORTTELEFONSYSTEMER. Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komple med innfellingsboks,

PORTTELEFONSYSTEMER. Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komple med innfellingsboks, PORTTELEFONSYSTEMER 2-leder bus pakker med fargebilde, el nummer 6304580-6304597 Ringetablået i pakken er av type NewSfera Aluminium, leveres komple med innfellingsboks, og er utstyrt med: Vidvinkel fargekamera/samtalemodul

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November

ST-920. Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual. 2009 November ST-920 Berøringsfri kortleser Betjeningsveiledning og Installasjonsmanual 2009 November INNHOLD Spesielle egenskaper Installasjons prosedyrer Front panel og typer kort Programmeringsmenyer og funksjoner

Detaljer

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN

BRUKERMANUAL. Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN BRUKERMANUAL Trådløs fjernkontroll til MINI 100/101 MIDI 200/201 MAXI SERIEN Art. nr. 17-00040 Fra serienummer 500 - Rev.3-21.08.08 INNHOLDSFORTEGNELSE TRÅDLØS FJERNKONTROLL 3 Etter montasje 3 Koding av

Detaljer

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving

Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Håndbok for installasjon og bruk av mottakeren HF ENO-REC3-RW Lesing-skriving Presentasjon Mottakeren ENO-REC3-RW muliggjør HFkontroll av to parkeringsadkomster kalt "INNGANG" og "UTGANG". Den kan brukes

Detaljer

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3

Installasjonsveiledning. Datek Lysstyring. Versjon 1.3 Installasjonsveiledning Datek Lysstyring Versjon 1.3 1 Systembeskrivelse...3 2 Installasjonsmiljø...3 3 Installasjon av Simkort...4 4 Montering av enheten....4 5 Tilkoblinger...5 5.1 220V og kontaktorer

Detaljer

Bewacom. Teknisk håndbok

Bewacom. Teknisk håndbok Bewacom NO Teknisk håndbok Copyright Januar 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewacom Teknisk håndbok er kun tillatt med skriftlig samtykke fra Bewator. Bewator forbeholder seg retten til

Detaljer

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.

1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. Motasjeveiledning Aqua 1 / Aqua 2 2 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader. 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der. 3) Plasser karet der hvor

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring

BRUKERMANUAL. Ettermontasje av trådløs fjernstyring BRUKERMANUAL Ettermontasje av trådløs fjernstyring Rev: 3 01.10.07 T ELEKTRISK KABLING Klistremerket på lokket av elektronikk modulen viser også tilkoblingen. All kabling og tilkoblinger skal gjøres med

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Quick guide Audio system (VAS)-innhold

Quick guide Audio system (VAS)-innhold Quick guide Audio system (VAS)-innhold Audio System Oversikt Systemstruktur Koblingseksempel Flerlinjeskjema Programmering Strømforsyninger VAS/101 VAS/100.30 Spesielle funksjoner/løsninger RC/300 Høyere

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G)

INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) INSTALLASJON OG TILKOBLING AV SENTRALEN 03-0101-NO (ENO-CEN12G) GENERELT Denne sentralen (ref.: 03-0101-NO (ENO-CEN12G)) tillater styring av alle Intratoneprodukter, som Audio- og Visio-paneler, nærhetssensorer,

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

NOVA trådløs regulering

NOVA trådløs regulering Monterings- og brukerveiledning NOVA trådløs regulering Roth Scandinavia AS Rudsletta 35, Postboks 20 N- 1306 Bærum Postterminal Tel. +47 67 15 44 90 Fax +47 67 15 44 99 Innhold: Beskrivelse av komponenter

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.:

Brukerhåndbok. Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA. Varenr Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: Varenr. 1370 Artikkelnr. AURORA HMS-nr.: 189162 Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale. AURORA Brukerhåndbok Dok. nr.: 0593 C Dato: 2017.01.18 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012

Brukermanual TS 1000. Versjon 5.05. Oktober 2012 Brukermanual TS 1000 Versjon 5.05 Oktober 2012 Innhold 1. Daglig bruk av programmet... 3 Logg inn i programmet... 3 Legg inn ny kortbruker... 4 Slette kortbruker... 6 Slette kortbrukergruppe... 7 Endring

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER

VANNTETT KOMPAKTKORTLESER VANNTETT KOMPAKTKORTLESER W3-A BRUKERMANUAL 1 PROGRAMMERING 1. Tast inn systemkoden, (* 888888 # ved levering). Lampe lyser gult når man er i programmerings modus. 2. Velg ønsket meny. 3. Utfør programmering

Detaljer

innovaphone IP111 / IP222 / IP232

innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Brukerveiledning innovaphone IP111 / IP222 / IP232 Versjon 11 Nummer Status Dato, tid Navn Bytt side Tilstedeværelse se Informasjon Applikasjoner Skjerm IP232 innovaphone AG www.innovaphone.com Version:

Detaljer

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W

Trådløs kommunikasjonsenhet IRF-W Trådløs kommunikasjonsenhet Beskrivelse: kan programmeres som sender eller mottager. Det betyr at 2 stk kan overføre et signal fra en relèutgang til en inngang. Maks 100 meter. På Icas systemer bruker

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001

Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Brukerveiledning Falck 6901 EpiTon Varenr: 323 001 Epilepsialarm med Mikrofonføler Falck 6901 EpiTon er beregnet for å varsle anfall ved lyd. Falck 6901 EpiTon er følsom for svake lyder, noe som gjør den

Detaljer

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD

Sengealarm PIR Brukerveiledning. Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 Brukerveiledning Sengealarm PIR 2003 Sengealarm (bevegelsesdetektor) PIR-2003 HMS art. nr. 020753 Bestillingsnr.: 2223227 INNHOLD Sengealarm (bevegelsesdetektor)

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO)

BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) TELEFON BRUKSANVISNING OND-2015 NCP (NO) OND-2015NCP (NO) Side 2 * Liten og praktisk tastafon * Er ikke avhengig av at den må plasseres på en spesiell måte ved nedkopling, da det ikke er nødvendig å holde

Detaljer

PROGRAMMERING AV COMMAX CAT.5 PORTTELEFONSYSTEM

PROGRAMMERING AV COMMAX CAT.5 PORTTELEFONSYSTEM 2011 PROGRAMMERING AV COMMAX CAT.5 PORTTELEFONSYSTEM Generelt For kabling, montasje og switching vises til vedlagte veiledning tilhørende de enkelte komponentene. I forbindelse med skjøt av tråder frarådes

Detaljer

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1

DIESELVAKT. Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Teknikerveiledning DIESELVAKT med/uten GSM VARSLING TRÅDLØS VARSLING V: 3,1 Trådløsoverføring av ALARM Mottaker kan monteres 50 m fra sender. 1 reléutgang for styring Kan forhåndsprogrammeres Enkel montering.

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato:

Varenr HMS-nr.: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2265 B2 Dato: Talevarsler med mikrofon, og batteridrift Talevarsler Varenr. 1489 HMS-nr.: 216973 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2265 B2 Dato: 2017.04.20 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 I pakken 4 Utvendig

Detaljer

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 90 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 90 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Kvikk taster 2 Direkte ringe taster M1/M2 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta.

Partner Porten AS. Monteringsveiledning. Din port partner. Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten. Partner Porten AS, Asakvegen 338, 2040 Kløfta. Partner Porten AS Din port partner Kvalitetsgarasjeport fra Partner Porten Monteringsveiledning Oppstart 1: Les monteringsveiledningen nøye før oppstart. 2: Montering av en garasjeport er presisjons arbeid

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

Falck 6709 Armbåndssender

Falck 6709 Armbåndssender Brukerveiledning Falck 6709 Armbåndssender Varenr: 320 066 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Klokke sender... 2 Levering... 3 Koding til varsler... 3 Slette koder:...

Detaljer

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1).

1. Legg gulvet opp/ned og tre inn de regulerbare sokkelbena helt til bunn i plastkoppene (fig 1). Bruk og vedlikehold: Innstilling av temperaturen Når bryteren vris i klokke retningen senkes temperaturen og det blir kaldere i kjølehjørnet. Temperaturen stilles etter et termometer som plasseres i et

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T

NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T NORSK Bruksanvisning SCHRÖDER POS400T Oversikt av styringspanel og programmering. Display visning: ❶ P = stk teller, E = Slutt, F = error nummer, Parameter (a, b, c, o, 1, 2, E, u) ❷ Lengde anslag ❸ Vinkel

Detaljer

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning

Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Trådløs termostat SI-2 Monterings og bruksanvisning Teknisk data Type/Modell: SI-2 / 300-8061V12 Nettspenning: 230VAC Maks Last: 16A Resistiv. Topolt bryter brudd. Ved belastning over 10A anbefales å bruke

Detaljer

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING

ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING ELOTEC TELEFONUTRINGER VOICE-TEL INSTALLASJON OG BETJENINGSVEILEDNING 1. Montering generelt En typisk oppkobling av VOICE -TEL er vist i figuren under: ES 601 24V-utgang (X10) + - Brann C NO Feil / Innbrudd

Detaljer

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic

- unn deg en Krafer. KRAFER garasjeport modell Nordic - unn deg en Krafer MONTERINGSANVISNING KRAFER garasjeport modell Nordic 2 3 INNHOLD Punkt 1: Vertikale skinner... 4 Punkt 2: Nederste portelement... 6 Punkt 3: Torsjonsstang m/fjær... 9 Punkt 4: Wire...

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246

ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 ØstCom Mobil Skyveport Feilsøking og Funksjonskontroll Motor BX-246 Komplett funksjonssjekk Figur 1 Figur 2 Figur 3 Åpne luken for manuell utløsning nede på motoren. Låsehaken på denne går gjennom ett

Detaljer

Varenr Artikkelnr. KOLIBRI HMS-nr.: Varslingsmottaker med lys, lyd og tale. KOLIBRI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 0633 C Dato:

Varenr Artikkelnr. KOLIBRI HMS-nr.: Varslingsmottaker med lys, lyd og tale. KOLIBRI. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 0633 C Dato: Varenr. 1371 Artikkelnr. KOLIBRI HMS-nr.: 189161 Varslingsmottaker med lys, lyd og tale. KOLIBRI Brukerhåndbok Dok. nr.: 0633 C Dato: 2017.03.06 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 3 I pakken

Detaljer

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen.

Vedlikehold: Batteriene bør skiftes hvert tredje år. Skapet må rengjøres en gang i året for å få luftgjennomstrømning til Power delen. Brukerveiledning. Avbruddsfri strømforsyning type S3 27,2VDC 8A 240W. Strømforsyning i veggskap med plass til ventilerte bly batterier. Passer installasjoner med behov for avbruddsfri stabilisert strømforsyning.

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

JA-82K OASiS Enkel oppstart

JA-82K OASiS Enkel oppstart JA-82K OASiS Enkel oppstart Installering av dette systemet skal bare gjøres av autorisert montør. Produsent / importør kan ikke gjøres ansvarlig for noen skade eller konsekvens relatert til feilaktig montering

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING

Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Trådløs varmestyring fra Alre BRUKSANVISNING Sentralenhet Oversikt 2 NB! Svarte streker indikerer komforttemperatur. Innstilling gjøres med pluss tast i programmeringsmodus 1 NB! Sirkelens blanke felt

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender Bruker- og vedlikeholdsveiledning Readable III bladvender: Bestillingsnr.: 1151100 - HMS art. nr. 149663 INNHOLDSFORTEGNELSE Readable III bladvender... 1 1. Deler til Readable...

Detaljer

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN

POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN POWERTEL 92 TELEFON IN BETRIEB NEHMEN 1 5 6 7 2 3 8 9 10 11 4 12 13 PowerTel 92 Bruks - anvisning OVERSIKT Oversikt 1 Bilde taster 2 Direkte ringe taster M1/M2/M3 3 SOS tast 4 Tastatur 5 Anrops indikator

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654

ASSA. Motorlås Manual. Manual for motorlås: 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 ASSA Motorlås Manual Manual for motorlås: 840C-50, 841C-50, 841C-35 850C-50, 851C-50, 851C-35 ABLOY EL654 84xC/85xC 1. Installation 1. Marker senter linje A (stolpe) når låskassens posisjon i døren er

Detaljer

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene.

Portåpner skinna festes til motor med de medfølgende bøylene. Side 18 Montering av Eurodoor portåpner Portåpneren består av 1 kolli m/motorenhet og 1 kolli med enten 1-delt skinne eller 3-delt skinne. Monter skinnefestet som ligger i eske sammen med motorenhet. Ideelt

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA

INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA INSTALLASJON OG BRUK AV HUSTELEFONEN VILLA GENERELT Hustelefonen villa er en hustelefon med knapp (etikettholder) som fungerer på et GSM/3Gnett. Det gjør det mulig å sende anrop til fast- og mobiltelefoner.

Detaljer