Oversikt. VX Wire Video Digital System

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oversikt. VX2300 2 Wire Video Digital System"

Transkript

1 Oversikt VX2300 VIDEX Digitalt 2 tråds buss system. 2 tråds buss (upolarisert); Opptil 200 meter kabelstrekk med VIDEX CM2 0,5mm2 tvunnet kabel eller 70/100 meter med CAT.5/standard telefon kabel Opptil 8 tablå totalt I same system Digitalt adresseliste eller knapper I tablå Digitalt tablå med talemeldinger og PC programmering Opptil 100 leiligheter (maks 100 svarapparater totalt i systemet, enten audio eller video) Opptil 4 svarapparater per leilighet (maxs 100 totalt) Internkommunikasjon mellom svarapparater i samme leilighet eller mellom leiligheter Entredør ringeknapp utenfor hver leilighet kan tilkobles svarapparat Etasjeskille Ekstra relemoduler og tjenester kan kobles rett på bussen Elektrisk lås/sluttstykke/dørautomatikk strømforsynes direkte fra tablå PrtCode:VX bruksanvisning.docx Pag.1 07/03/2013 Rev.3.1

2 Art.5188 Høyttalende audio svarapparat for VX2300 Fig.1 BESKRIVELSE BETJENINGSKNAPPER, LEDLYS FUNKSJONER OG INSTILLINGER (FIG.1) Buss Rele knapp for og aktivere buss rele 2305 (tilleggsutstyr). For og aktivere buss releet trykkes det antall ganger som samsvarer med adresse koden til releet. LED 1 vil lyse. Svar/tale knapp for oppkall fra porttelefon. Trykk en gang på knappen for å starte samtale (Duplex). Ved samtalens slutt trykkes en gang på knappen for å avslutte samtalen. LED 2 vil lyse under samtalen. Svarapparatet slåes av automatisk etter noen minutter hvis man ikke trykker på knappen. Simplex funksjon. Ved støy fra gate eller umiddelbart miljø rundt porttelefonen kan Simplex tale modus aktiveres ved og trykke og holde svar knappen inne i 5 sekunder. Trykk og hold knappen inne for og svare (LED 2 vil blinke raskt). Slipp knappen for å høre anroper (LED 2 vil blinke langsomt). Hvis knappen ikke holdes inne i løpet av 10 sekunder avsluttes samtalen automatisk. Svarapparatet går tilbake til Duplex modus ved neste anrop. Privacy on-off knapp: Hvis noen ringer på, og man ikke ønsker og bli forstyrret, holdes knappen inne i 5 sekunder for og aktivere/deaktivere «opptatt» funksjonen. LED 3 vil lyse når funksjonen er aktivert. For og aktivere opptatt funksjonen uten at noen har ringt på trykkes «opptatt» knappen samtidig med tale knappen til LED 3 lyser. Samme prosedyre gjentas for og deaktivere «opptatt» funksjonen og LED 3 slukker. Døråpner knapp vil aktivere døråpner rele og må trykkes på før samtalen avsluttes med svar/tale knappen. LED 4 lyser hvis elektrisk lås er tilkoblet porttelefonsystemet. Døråpner knapp benyttes også for å kalle opp andre svarapparat i boligen eller i samme system dersom disse finnes. 2-4 trykk avhengig av adresse koden til utvider svarapparatene eller «nabo» svarapparatene. 1 LED for ekstra rele funksjon. 2 LED for svar/tale knapp for start/avslutt samtale samt Simplex funksjon. 3 LED som viser aktivert/deaktivert «ikke forstyrr» funksjon. 4 LED som viser at døråpner rele er aktivert. Volum kontroll for høytaler Volum kontroll for ringe tone PROGRAMERING Svarapparatet har følgende innstillinger og funksjoner som kan endres: - Antall ring ved oppkall - Privacy/opptatt innstilling av tidsrom - Valg av ringetone - Buss adresse for leilighet/bolig (1..127, mikrobryter 1 til 7 på SW1) - Internkomunikasjon mellom leiligheter eller innen same leilighet/bolig (mikrobryter 1 på SW3) - Utvidelses adresser (1..4, mikrobryter 2,3 på SW3) Buss terminering (JP1 lask på kretskort) Programmeringen av antall ring, tone valg og privacy/opptatt tidsrom gjøres med trykknappene på svarapparatet. Alle andre innstillinger gjøres med mikrobryter SW1 og SW2 på svarapparatets kretskort. BUSS termineringen avhenger av innstillingen på lask JP1 på kretskortet. Ved endringer av mikrobryterinnstillinger må svarapparatet gjøres strømløst et kort øyeblikk etter at endringene er foretatt. - PrtCode:VX bruksanvisning.docx Pag.2 07/03/2013 Rev.3.1

3 ANTALL RING, RINGETONE OG PRIVACY/OPPTATT TIDSROM INNSTILLINGER Programmodus Trykk kort på svar/tale knappen for og aktivere svarapparatet (se Fig.1). Trykk deretter samtidig på venstre knapp på høyttaler volumkontroll knappene og høyre knapp på ringetone volumkontroll knappene. LED 1 (Fig.1) begynner og blinke. Programmodus resettes etter 20 sekunder dersom ingen endringer gjøres av bruker. Antall ring I programmodus, trykk og hold svar/tale knappen inne til LED 1 stopper å blinke og LED 3 (Fig.1) begynner og blinke. Antall blink viser antall ring (1 blink = 1 ring, 6 blink = 6 ring). Når ønsket antall ring er oppnådd slippes svar/tale knappen. Vent i ca 10 sekunder til LED 1 slutter og blinke. Innstillingene er da lagret og svarapparatet går ut av programmodus. Privacy/opptatt I programmodus, trykk og hold privacy/opptatt knappen inne til LED 1 stopper å blinke og LED 3 (Fig.1) begynner å blinke. Antall blink viser antall minutter (1 blink = 15 minutter, 8 blink = 2 timer). Når ønsket tide er oppnådd slippes knappen. Vent i ca 10 sekunder til LED 1 slutter og blinke. Innstillingene er da lagret og svarapparatet går ut av programmodus. Valg av ringetone I programmodus, trykk venstre eller høyre volumkontroll for ringetone knapp (trykk venstre for navigering bakover I tonevalg og høyre for navigering forover I tonevalg menyen). For hvert trykk avspilles en ny tone. Under avspilling stopper LED 1 og blinke. Vent til LED 1 begynner og blinke før videre navigering I tonevalg menyen. Når ønsket melodi er valgt, vent i ca 10 sekunder til LED 1 slutter og blinke. Innstillingene er da lagret og svarapparatet går ut av programmodus. Notes Ringetonen vil gradvis øker I styrke slik at høyeste volum vil være etter 4 ring. SVARAPPARAT ADRESSE SW Tabellen under viser binærkode adressering av svarapparatene. ON = 1 og OFF = 0, multipliser hvert digitale tall med desimaltall og legg sammen verdiene for adressen eller knapp I utetablå. Eksempelet uthevet i tabellen viser OFF,ON,OFF,OFF,ON, OFF,ON som binært tilsvarer som multiplisert med decimal tall (1 x x 4 +1 x 1) utgjør adresse 37. Switches Status Binary Code Decimal Weight Address OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF OFF OFF ON OFF OFF OFF ON OFF OFF ON OFF ON ON ON ON ON ON ON ON Obs! Maxs 100 leiligheter I same system. Adressen til hver leilighet kan være en Verdi mellom 1 og 127. Sett mikrobryter 8 i OFF posisjon. INTERNKOMMUNIKASJON INNSTILLING SW3.1 Denne mikrobryteren brukes til å etablere internkommunikasjon: i OFF posisjon (default) er internkommunikasjonen mellom svarapparat I samme leilighet (samme adresse for 2-4 svarapparater); in ON posisjon er internkommunikasjonen mellom forskjellige leiligheter (forskjellig adresse). I installasjoner der det er flere en et svarapparat i samme leilighet og det er behov for kommunikasjon mellom forskjellige leiligheter, kan kun et svarapparat i leiligheten ha denne innstillingen (SW3.1=ON, SW3.2=OFF, SW3.3=OFF). De andre svarapparatene I leiligheten må settes med internkommunikasjon 2-4 (samme leilighet). Svarapparat innstillt på kommunikasjon med andre leiligheter kan ikke kommunisere med de andre svarapparatene internt I leiligheten men de andre (2-4) i samme leilighet kan kommunisere seg imellom. UTVIDER SVARAPPARATER NO SW Hvis det skal være internkommunikasjon mellom forskjellige leiligheter (mikrobryter 1 på SW3 = ON) la mikrobryter 2 og 3 være = OFF (default) Dersom internkommunikasjon er mellom svarapparater i samme leilighet (mikrobryter 1 på SW3 = OFF), settes mikrobryter 2 og 3 som vist under. 2 3 Utviderapparat No. OFF OFF 1 (default, master) ON OFF 2 (utviderapparat) OFF ON 3 (utviderapparat) ON ON 4 (utviderapparat) Obs! Sett mikrobryter 4 i OFF posisjon. PrtCode:VX bruksanvisning.docx Pag.3 07/03/2013 Rev.3.1

4 BUSS LINJE TERMINERING JP1 Fabrikk innstillingene for lask JP1 er posisjon A : terminering aktivert. Ved tilkobling av flere enheter (audio eller video) i parallel (buss linjen er tilkoblet første svarapparat, deretter neste svarapparat, og så videre inntil 4 svarapparater maks i samme leilighet) skal JP1 settes til posisjon A kun på siste svarapparat mens de andre svarapparatene settes til posisjon B. SVARAPPARAT TILKOBLINGS KLEMMER Fig.2 SIGNAL FORKLARING FOR TILKOBLINGS KLEMMER Terminal Signal Beskrivelse 1 GND Jord 2 LED Auxiliary LED +12Vdc tilkobling LB Entre dør ringeknapp 6 AL Alarm tilkobling (ikke implementert ennå) 7 8 BUS2 Buss tilkobling 9 10 BUS1 Buss tilkobling PrtCode:VX bruksanvisning.docx Pag.4 07/03/2013 Rev.3.1

5 ART.5188 SVARAPPARAT MONTERINGSANVISNING Som vist i Fig 1, stikkes en flat skrutrekker i en av åpningene på svarapparatets bakside (Fig 1A). Press skrutrekkeren forsiktig oppover for å åpne frontdekslet (Fig 1B).Take care! The back plate of the intercom houses the pcb connection board which is normally connected to the pcb in the front of the intercom by the ribbon cable, the ribbon cable should not be connected when first opened. Monter basen til svarapparatet I ca 135cm (Fig 2) høyde på veggen, marker montasjehullene hvor det tas høyde for kabeltilførsel a må passe i forhold til hull b (Fig 3). Som vist i Fig. 3, monteres basen med vedlagte skruer og plateplugger samt at kabel a føres igjennom hull b. Kabelen festes til tilkoblingsklemmene med en flat skrutrekker som vist i Fig. 4, i forhold til kobling skjema. Sett kabelplugg d fra frontdeksel i kontakt e på kretskort som vist i Fig. 5. Sett deretter på frontdeksel g på base h som beskrevet under: Hekt toppen av frontdeksel g på toppen av basen som vist ( A ) i Fig. 6. Trykk frontdeksel g fast i underside av basen h. Et «klikk» bekrefter at frontdekselet er satt riktig på plass. For og åpne svarapparatet etter montering, grip øvre del av frontdeksel mens man presser I midten av øvre del av bakdeksel med pekefinger og dra det opp og mot deg som vist i figur 6. NB. Vær oppmerksom på flatkabel som forbinder front deksel til kretskort I basen. SPESIFIKASJON Svarapparat/Montering 5000 Serie porttelefon / Påvegg montering Trykknapper 4 Programering Mikrobrytere/dip-switcher på basens kretskort Innstillinger Høyttaler og ringevolum Strømforsyning Forsynes fra BUS tilkoblingen Arbeids temperatur ºC KUNDE SUPPORT VIDEX Electronics S.p.A. Tel Fax Svakstrømspesialisten AS Telefon:

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring.

PHONO*elektro-akustikk as. MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as MANUAL 1, Revisjon 4 Installatørmanual, 2-leder bus dørtelefoner, Systemer uten bildeoverføring. PHONO*elektro-akustikk as Post: Pb. 1020 Hoff / 0218 OSLO Besøk: Hoff terrasse

Detaljer

PHONO*elektro-akustikk as

PHONO*elektro-akustikk as PHONO*elektro-akustikk as Prosjekterings og installasjonsveiledning 2-leder SCS-BUS dørtelefonsystemer med bilde Mulighet for stereo multiroms bakgunnsmusikk integrert i samme kabel. Revisjon 5, oppdatert

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM

SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM SYSTEMMANUAL SCS 2 LEDER BUS PORTTELEFONSYSTEM Utgave 2015/1 PHONO*elektro akustikk AS 2015 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Generell informasjon om systemet side 4 Info om ringetablå Linea 2000 side 5 Info

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D1 2013.01.03 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral

EvoTel porttelefoner er konstruert for tilkopling til en analog internlinje på en PBX sentral Innledning Gratulerer, Du har akkurat mottatt en Evo Tel porttelefon. For å få maksimal glede av produktet, anbefaler vi at du leser gjennom denne manualen nøye før du går videre EvoTel porttelefoner er

Detaljer

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk.

VIKTIG. For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. R Bruker manual VIKTIG For en bedre forståelse av dette produktet, vennligst les denne bruksanvisningen grundig før du tar det i bruk. Dette produktet er produsert og godkjent i henhold til EN 60950-1,

Detaljer

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning

Alarm system JA-63KRX / KRG. Installasjonsveiledning Alarm system JA-63KRX / KRG Installasjonsveiledning RC-11 fjernkontroll JA-60F, trådløst kodetastatur JA-60E, trådbundet kodetastatur JA-60B Trådløs glassknusedetektor UC-260 trådløs sirene og dørklokke

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio)

Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Revisjonsoversikt: Dokumentasjon - P117 telefon oppringer (Gjelder P117B med kabel og P117C med radio) Dato Navn Kort beskrivelse av endring 25.02.13 Bent-Håvard Sollid Første utgave. 24.09.13 Finn Hagane

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok

Bewatel BTK41. Teknisk håndbok Bewatel BTK41 NO Teknisk håndbok Copyright September 2001 Bewator AB, Solna, Sverige. Kopiering fra Bewatel BTK41 Teknisk håndbok kan kun skje etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder seg

Detaljer

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

FlexiLife Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D2 2013.04.02 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Brukermanual. Tastatur.

Brukermanual. Tastatur. Brukermanual ICAS Daglig bruk av sentralen Brannalarmen er aktiv til enhver tid og behøver ikke programmeres for gi alarm ved røykutvikling eller branntilløp. Innbruddsalarmen slås på ved å taste master-koden,

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral

Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Bruksanvisning FlexiLife Hussentral FL-Sentral Dok. nr.: MAN 0652D5 2014.04.07 Vestfold Audio Sandefjord Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hvordan fungerer FlexiLife Hussentral... 4 Varslingsmåter internt...

Detaljer

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning

Trådløst alarm system JA-60 COMFORT. Installasjonsveiledning Trådløst alarm system JA-60 COMFORT Installasjonsveiledning JA60 Installasjonsveiledning rev. 1.3 Side 1 Innhold: ICAS GRATULERER!... 3 BRUKERVEILEDNING... 3 AKTIVERING OG AVSTILLING... 3 VISNINGSPANELET...

Detaljer

Holars GSM Easy Call 263

Holars GSM Easy Call 263 Holars GSM Easy Call 263 Brukermanual Holars GSM Easy Call 263. Vare nr. 07.208. Korr: aug. 2012 Holars AS, Botshaugtangen Industriområde, 2080 Eidsvoll. Tlf. 6396 1700 www.holars.no INNHOLD INNHOLD VIKTIGE

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO

MEMOdayplanner 2. Varenr: 500 701. Rev B NO Brukerveiledning MEMOdayplanner 2 Varenr: 500 701 Rev B NO Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Dag og natt... 3 Tavlens bakside... 4 Visning av tid som søyle

Detaljer

Brukerveiledning Dialog 4222

Brukerveiledning Dialog 4222 Brukerveiledning Dialog 4222 Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Innholdsfortegnelse Om denne brukerveiledningen... 4 TELEFONEN D4222... 5 Telefonenes knapper... 6 1.Linjeknapp 1-6... 6 Faste taster...

Detaljer

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon

Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Omgivelseskontroll PicoPhone høyttalende analog telefon Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt Når

Detaljer

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON

DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON BRUKSANVISNING NO idect M1 System DIGITAL OG TRÅDLØS TELEFON Nr: - BRUKSANVISNING idect M1 System Digital og trådløs telefon Les hele bruksanvisningen grundig, og ta vare på den til seinere bruk. Vi reserverer

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon

Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon Brukermanual Opiz trådløs dørtelefon Innholdsfortegnelse: Side: 1. Viktig 3 2. Instruksjoner for bruk 3 3. Bruk av dørtelefon, strømforsyning og annet tilbehør 3 4. Brennbare og eksplosive områder 3 5.

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com

Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Ved montering for oppkobling til Alarmsentral, kontakt først Safe4 Security Group (kundesenter@safe4.com Tlf 47671669/91578236) for registrering av Serie nr. og enhet (står på undersiden av enheten). Fyll

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer