VIKTIGE FORHÅNDSREGLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIKTIGE FORHÅNDSREGLER"

Transkript

1 BRUKERMANUAL

2 INNHOLD Viktige forholdsregler Før du begynner Montering Justeringer Folding og flytting Vedlikehold og feilsøk Retningslinjer Deleliste og oversiktsdiagram

3 VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: For å redusere faren for skader, er det viktig å lese gjennom de følgende viktige forhåndsreglene før du benytter deg av din tredemølle. 1. Det er eierens ansvar å passe på at alle brukere av denne tredemøllen er informert om alle advarsler og forhåndsregler. 2. Bruk tredemøllen kun som beskrevet i denne manualen. 3. Plassèr tredemøllen på en jevn overflate med minst 2,5 meter ledig rom bak den og 0,5 meter avstand til hindringer på øvrige sider. Plassèr en matte under tredemøllen for å hindre at gulv eller teppe blir skadet. 4. Hold apparatet innendørs og beskytt den mot fuktighet og støv. Ikke benytt tredemøllen i garasjen eller utendørs selv om den står under tak. 5. Ikke benytt deg av tredemøllen der aerosolprodukter er i bruk eller hvor oksygen blir forvaltet. 6. Barn under 12 år må holdes unna tredemøllen til enhver tid. Det samme gjelder også kjæledyr. 7. Tredemøllens maksvekt er 113 kg. 8. Ikke tillat at flere enn èn person benytter seg av apparatet samtidig. 9. Ha på deg passende bekledning når du benytter deg av tredemøllen. Ikke bruk løse klær da disse kan risikere å vikle seg inn i apparatet. Bruk alltid passende treningssko. Ikke bruk tredemøllen barbeint eller i sokker. 13. Les og sett deg inn i hvordan nødstoppprosedyren fungerer før du benytter deg av tredemøllen. 14. Ikke start tredemøllen mens du står på løpebåndet. 15. Tredemøllen har kapasitet til store hastigheter, og for å unngå plutselige økninger i hastighet er det viktig å øke den i små doser. 16. Pulssensoren er ikke et medisinsk verktøy. Forskjellige faktorer, som for eksempel bevegelse kan påvirke nøyaktigheten i avlesningen av din hjerterytme. Sensoren er kun ment å fungere i treningssammenheng, og vil dermed kun lese generelle rytme-trender. 17. Ikke la tredemøllen stå uten oppsyn når strømmen er tilkoblet. Fjern alltid sikkerhetsnøkkelen og koble fra strømledningen når apparatet ikke er i bruk. 18. Ikke forsøk å heve, senke eller flytte tredemøllen før den er ferdig montert. Du må være istand til å sikkert kunne løfte 20 kg for å kunne heve, senke eller flytte tredemøllen. 19. Pass på at oppbevaringslåsen sitter godt når du folder eller flytter tredemøllen. 20. Inspiser og stram eventuelle løse deler på tredemøllen regelmessig.. Ikke putt gjenstander inn i eventuelle åpninger på apparatet. 10. Når du kobler til strømledningen, så kobler du den til en jordet krets. Ingen annen anordning bør være koblet på den samme kretsen. 11. Hold strømledningen unna opphetede overflater. 12. Ikke beveg løpebåndet når strømmen ikke er tilkoblet. Ikke benytt deg av tredemøllen dersom strømledningen eller støpselet er skadet, eller dersom apparatet ikke fungerer som det skal (Se FEILSØK på side 17). 3

4 22. Ikke forandre stigningen på apparatet ved å å plassere objekter under tredemøllen. 23. VIKTIG: Koble alltid fra strømledningen umiddelbart etter bruk, før rensing og før vedlikehold. Ta aldri av hoveddekslet hvis ikke du blir instruert til dette av en autorisert servicearbeider. Annet vedlikehold enn det som står beskrevet i denne manualen bør bli utført av autoriserte servicearbeidere. 24. Denne tredemøllen er kun ment til hjemmebruk. Ikke bruk den i kommersiell, utleie eller institusjonell sammenheng. ADVARSEL: Før du påbegynner dette eller ethvert annet treningsprogram, bør du snakke med din fastlege. Dette er spesielt viktig dersom du er over 35 år gammel eller har en historie med helseproblemer. Les alle instruksjonene før du benytter deg av apparatet. ICON tar ikke ansvar for skader på person eller eiendom som følge av bruk av dette produktet. TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE 4

5 FØR DU BEGYNNER Takk for at du valgte den nye WESLO CADENCE S5 tredemøllen. CADENCE S5 har kombinert avansert teknologi med nyskapende design for å hjelpe deg å få mest mulig ut av din treningsopplevelse i hjemmet. Når du ikke trener, kan CADENCE S5 foldes så den bruker mindre enn halvparten så mye gulvplass som andre tredemøller. Det er viktig å lese nøye gjennom denne manualen før du benytter deg av denne tredemøllen. Vennligst gjør deg kjent med delene som er markert i tegningen under. Flaskeholder (Flaske ikke inkludert) Konsoll Håndtak Sikkerhetsnøkkel/ klemme Sikkerhetslås Løpebånd Automatsikring Strømbryter Fotskinne Hjul Justeringsbolter Stigningsben 5

6 MONTERING Det trengs to personer til montering. Plassèr tredemøllen i et åpent område og fjern alt pakningsmatriell; ikke kast noe av pakningen før du er ferdig med monteringen. Merk: Undersiden av løpebåndet er belagt med høytytende smøremiddel. En liten mengde av dette smøremiddelet kan under transport ha blitt overført til oversiden av beltet. Dette er helt normalt og vil ikke virke negativt på tredemøllens ytelse. Dersom du finner smøremiddel på oversiden av løpebåndet, tørker du dette av med en myk klut og et mildt og ikke-slitende rengjøringsmiddel. Til monteringen vil du trenge umbraconøkler (inkludert), stjernetrekker (ikke inkludert) skiftenøkkel (ikke inkludert), og avbitertang (ikke inkludert) 1. Få hjelp av en annen person til å holde basen (52) i den stillingen som vist på tegningen. Finn den venstre stolpen (53) -den høyre stolpen (54) har et hull nær den nedre delen Hold den venstre stolpen (53) så kurven er i stillingen som vist på tegningen. Før to stolpebolter (2) inn i braketten på den venstre stolpen. Fest den venstre stolpen til basen (52) med stolpeboltene og to stolpemuttere (16). Ikke stram mutterene ennå. Fest den høyre stolpen (54) til basen på samme måte Hull Kurve 2. Før de to hjulhylsene (62) på basen (52) med hodet på hjulboltene (35) på utsiden, som vist på tegningen. Fest hver hjulhylse med to hjulhylsebolter (6), to hjulhylseskiver (11) og to hjulhylsemuttere (15)

7 3. Få hjelp av en annen person til å løfte stolpene (53, 54) så basen (52) står flatt på gulvet, som vist på tegningen. Plassèr rammen (51) mellom stolpene. 3 Hull Se den lille tegningen: Finn ledningen inni den nedre delen av den høyre stolpen (54). Fest ledningen til ledningselen (98) ved hjelp av strips. Dra den øvre delen av ledningen til enden av ledningselen går ut av det indikerte hullet i øvre del av den høyre stolpen Få hjelp av en annen person til å løfte pg holde den fremre delen av rammen (51). Hold et rammemellomstykke (111) mellom den høyre stolpen (54) og rammen. Fest den høyre stolpen og rammemellomstykket til rammen med en rammebolt (1), en rammeskive (14), og en rammestjerneskive (9). Hull Ledning Gjenta dette steget for venstre side av tredemøllen. Strips Snu konsollet (91) så det ligger oppned. Pass på å ikke skrape opp forsiden av konsollet Finn det høyre håndtaket (55), som har et hull på en side. 4 Hull 55 Fest det høyre håndtaket (55) til konsollet (91) med to konsollskruer (4), en tverrbjelkeskrue (5), og en tverrbjelkestjerneskive (12). 91 7

8 5. Plassèr det venstre håndtaket (56) på konsollet (91). Fest enden av den jordete ledningen fra konsollet til det lille hullet i det venstre håndtaket med den jordete sølvskruen (8). Fest venstre håndtak (56) til konsollet (91) med to konsollskruer (4), en tverrbjelkeskrue (5), og en tverrbjelkestjerneskive (12). Vær forsiktig så du ikke legge ledningen i klem Hull 56 Jordet ledning Hold konsollet (91) nær den høyre stolpen (54). Ta på det høyre håndtaket for å utlade eventuell statisk elektrisitet Koblingsstykke Før enden av ledningselen (98) inn i hullet på bunnen av det høyre håndtaket (55) og ut av det store hulle på siden. Før deretter ledningselen gjennom de to stripsløkkene. Trykk enden av ledningselen (98) inn i det indikerte koblingsstykket på baksiden av konsollet (91). Enden av ledningselen skal kunne klikke lett på plassi koblingsstykket. Dersom det ikke gjør dette, snu enden av ledningselen og prøv igjen. DERSOM KOBLINGSSTYKKET IKKE ER KOBLET ORDENTLIG, SÅ KAN KONSOLLET BLI SKADET NÅR DU SKRUR PÅ STRØMMEN Strips Før ledningselen (98) tilbake inn i den høyre stolpen (54) så kun det som er nødvendig stikker ut av stolpen. Stram så de to stripsene rundt ledningselen, og klipp av endene på stripsene Strips 8

9 8. Sett konsollen (91) på den høyre stolpen (54) og den venstre stolpen. Skru inn fire håndtaksbolter (3) med fire håndtaksskiver (13) inn i venstre og høyre stolpe. Stram alle fire boltene Fuge Før den slakke delen av ledningselen (98) ned i den høyre stopen (54) Fest konsollunderdelen (93) til konsollet (91) med fire konsollunderdelskruer (7). Pass på at ledningselen (98) er i den indikerte fugen i konsollunderdelen og at ingen ledninger ligger i klem Senk forsiktig håndtakene (55, 56) til gulvet. Midtstill rammen (51) mellom håndtakene, og stram de fire stolpeboltene. Løft deretter håndtakene tilbake i vertikal stilling Se den lille tegningen: Fest Sikkerhetslåsen (108) til den venstre stolpen (53) med to sikkerhetslåsskruer (7). Forsikre deg om at sikkerhetslåsen er posisjonert som vist på tegningen. 55, Pass på at alle deler er strammet ordentlig før du benytter deg av tredemøllen. Merk: Ekstra skruer og muttere kan være inkludert. Behold umbraconøkkelen for fremtidig justering; den store umbraconøkkelen brukes til å justere løpebåndet Det er viktig å plassere tredemøllen på en matte for å beskytte gulvet eller teppet. 9

10 DRIFT OG JUSTERINGER FORHÅNDSSMURT LØPEBÅND Tredemøllen er utstyrt med et løpebånd som er smurt inn med høy-ytelses smøremiddel. VIKTIG: Ikke bruk silikonspray eller andre stoffer på løpebåndet eller løpeplattformen. Slike stoffer kan forringe løpebåndet og forårsake unødvendig slitasje. STRØMKABEL Apparatet må være jordet. Dersom det skulle svikte eller bryte sammen, så vil jording sørge for å minske faren for elektrisk sjokk ved å føre strømmen via en bane med minst mulig motstand. Produktet er utstyrt med strømkabel som har jordledning og jordstøpsel. VIKTIG: Dersom strømkabelen er skadet, MÅ det bli erstattet med en strømkabel som er godkjent av produsenten. Se tegning 1: Koble den indikerte enden av strømledningen inn i tredemøllen som vist på tegningen. 1 2 Utløpet på tredemøllen 3 ADVARSEL: Feilaktig kobling av jordledningen kan resultere i en økt fare for elektrisk sjokk. Sjekk med en kvalifisert elektriker eller service-person dersom du er i tvil om produktet er riktig jordet. Ikke modifiser støpslet som er levert med produktet. Dersom det ikke passer i stikkontakten, få en elektriker til å installere den

11 Nøkkel Klemme KONSOLL Konsollen på tredemøllen tilbyr en rekke elementer som vil gjøre treningsøkten din mer effektiv og morsom. Når du har valgt manuell modus, kan hastighet og stigning forandres med et tastetrykk. Mens du trener, vil skjermen på konsollen vise fortløpende tilbakemeldinger om treningen din. Du kan til og med måle hjerterytmen din ved hjelp av de innebygde pulssensorene. Konsollen kan tilby fire hastighetsprogrammer. Hvert program kontrollerer automtisk hastighet på tredemøllen mens den guider deg gjennom en effektiv treningsøkt. Merk: Dersom det er et klart plastikkdekke over konsollet så fjerner du dette. For å forhindre skade på plasttformen, bruk alltid rene joggesko når du bruker tredemøllen. Når du bruker tredemøllen for første gang, så bør du i de første minuttene passe på å se etter at løpebåndet er midtstilt. HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN Koble til strømledningen. Finn on/off-knappen på rammen nær den høyre stolpen. Pass på at denne knappen står på ON. On Position Stå på fotskinnene på tredemøllen. Finn klemmen som er festet til nøkkelen. Fest klemmen til klærne dine. Før nøkkelen inn i konsollet. Banen og de tre skjermene vil lyse opp. Viktig: I en nødsituasjon, kan nøkkelen fjernes fra konsollet. Dette vil føre til at løpebåndet vil sakne farten til det stopper helt. Undersøk om nøkkelen virker ved å ta noen skritt tilbake; Dersom nøkkelen ikke blir fjernet fra konsollet, så må du justere posisjoneringen av klemmen. 11

12 1 MANUELL MODUS Før nøkkelen inn i konsollet. Se HVORDAN SKRU PÅ STRØMMEN. Skjermen nede til venstre: Mens du trener, kan skjermen nede til venstre vise tiden som er gått, og avstanden du har gått eller løpt. 2 3 Velg manuell modus. Når du kobler til nøkkelen,vil manuell modus bli valgt automatisk. Dersom du har valgt et program, velger du manuell modus igjen ved å trykke PROGRAM SELECT knappen gjentatte ganger til en bane vises på skjermen. Start løpebåndet ved å trykke på START knappen, SPEEDpknappen. Løpebåndet vil begynne å gå med en hastighet på 2 km/t. Hold i håndtakene og begynn å gå. Mens du trener kan du forandre hastigheten på løpebåndet ved å trykke på SPEEDp eller q. Hver gang du trykker en knapp så vil hastigheten forandres med 0,1 km/t; dersom du holder en knapp inne så vil hastigheten forandres med 0,5 km/t. Merk: Etter at du trykker knappene, kan det ta et øyeblikk for løpebåndet å nå den nye innstillingen. For å stanse løpebåndet, trykker du STOP-knappen. Ei klokke vil blinke på skjermen. For å starte løpebåndet igjen så trykker du på START knappen eller SPEEDp. Skjermen nede til høyre: Mens du trener, kan skjermen nede til høyre vise hastighet i løpebåndet og et omtrentlig antall kalorier som du har forbrent. Skjermen viser også hjerterytmen din når du bruker pulssensoren (Se steg 5). Prioritetsskjermen: Den øvre skjermen kalles prioritetsskjermen. Denne skjermen kan vise treningstiden som har gått, avstanden som du har gått eller løpt, hastigheten på løpebåndet eller et omtrentlig antall kalorier som du har forbrent. Trykk på PRIORITY DISPLAY knappen gjentatte ganger til prioritetsskjermen viser den informasjonen du ønsker. Merk: Når informasjon vises i prioritetsskjermen, vil den ikke bli vist på noen av de andre skjermene. For å nullstille skjermene, trykk STOP knappen, fjern nøkkelen og sett den tilbake igjen. 4 Følg med på dine egne fremskritt med bane og tre skjermer. Banen representerer 400 meter. Mens du går eller løper, vil indikatorene dukke opp på skjermen en etter en helt til hele banen vises. Banen vil deretter forsvinne fra skjermen, og indikatorene vil på nytt vise seg en etter en. Tallet midt på skjermen viser antall runder du har løpt. Merk: Konsollet kan vise hastighet og distanse i enten kilometer eller engelske miles. For å se hvilken målenhet som er i bruk, hold nede STOP knappen, koble nøkkelen til konsollet, og slipp STOP knappen. En M for metriske kilometer eller en E for engelske miles vil komme opp på prioritetsskjermen. Trykk SPEEDp for å forandre målenhet. Når du har valgt den målenheten som passer for deg, fjerner du nøkkelen og sett den tilbake igjen. 12

13 Mål hjerterytmen din dersom ønskelig Fjern det klare plastikkomslaget rundt metallkontaktene før du benytter deg av håndpulsen. Pass også på at hendene dine er rene. For å måle hjerterytmen din, stå på fotskinnene og hold tak i metallkontaktene. Metallkontakter Ikke ta vekk hendene dine. Når konsollet oppdager pulsen din, vil det lille hjertesymbolet i skjermen nede til høyre blinke. En eller to streker vil komme opp på skjermen, før den vil vise hjerterytmen din. For å få en mest mulig nøyaktig avlesning, hold hendene dine på kontaktene i 15 sekunder. Når du ønsker å avslutte treningsøkten, fjern nøkkelen fra konsollet. Gå på fotskinnene, trykk STOP knappen, og fjern nøkkelen fra konsollet. Oppbevar nøkkelen på et sikkert sted. Trykk så ON/OFF knappen til OFF, og koble fra strømledningen. HVORDAN BRUKE ET HASTIGHETSPROGRAM Før nøkkelen inn i konsollet Se side 11 Velg en av fire hastighetsprogrammer. For å velge et hastighetsprogram, trykker du PROGRAM SELECT knappen gjentatte ganger; P1 - P4 vil komme opp på prioritetsskjermen i noen sekunder for å vise hvilket program som er valgt. Maks hastighetsinnstilling i det valgte programmet vil komme opp på en av skjermene i noen sekunder Hvert program består av 30 ett-minutts-perioder. En hastighetsinnstilling er programmert inn for hver periode. Merk: Samme hastighetsinnstilling kan være programmert inn for to eller flere perioder etter hverandre. Profilene på venstre side av PROGRAM SELECT knappen viser hvordan hastigheten på løpebåndet vil forandres. Trykk START eller SPEEDpknappen for å starte programmet. Når en av disse knappene trykkes, vil tredemøllen automatisk justere seg til hastighetsinnstillingen som er er programmert for første periode i programmet. Hold tak i håndtakene og begynn å gå. Når første periode er over, vil konsollet indikere med lyder at du vil nå påbegynne periode to. Dersom neste periode har en annen hastighetsinnstilling, så vil hastighetsinnstillingen blinke i en av skjermene for å gjøre deg oppmerksom på dette, før hastigheten vil forandre seg. Programmet vil fortsette til alle de 30 periodene er avsluttet. Løpebåndet vil så sakne farten til det stopper. Dersom hastigheten er for høy eller lav under et program, kan du overstyre dette ved å trykke på hastighetsknappene. Når neste periode begynner, vil løpebåndet likevel få samme hastighet som er programmert inn for den nye perioden. For å avslutte et program, trykker du STOP knappen. Klokken vil blinke i en av skjermene. For å starte programmet på nytt, trykker du på START eller SPEEDp knappen. Løpebåndet vil begynne å gå i en hastighet på 2 km/t. Når neste periode begynner, vil hastigheten på løpebåndet forandres til hastigheten som er programmert for denne nye perioden. Følg din egen fremgang Se steg 4, side 12. Når du er ferdig med treningsøkten, fjern nøkkelen fra konsollet Se steg 6 på denne siden. 13

14 SKIFTE STIGNING PÅ TREDEMØLLEN For å variere intensiteten av treningsøkten din, kan du du forandre stigningen på tredemøllen. Før du forandrer stigningen, fjern nøkkelen og koble fra strømledningen. Fold tredemøllen sammen til lagringsposisjon (Se side 15). Fjern først stigningspinnen fra en av stigningsbena. Justèr stigningsbenet til ønsket posisjon, og sett stigningspinnen tilbake. Justèr det andre stigningsbenet på samme måte. Forsiktig: Før du bruker tredemøllen, forsikre deg om at begge stigningsbena er i samme høyde og at stigningspinnene er ført helt inn i stigningsbena. Etter at du har justert stigningsbena, senk tredemøllen igjen (Se side 16). Stigningsben Stigningspinne Stigningspinne 14

15 FOLDING OG FLYTTING HVORDAN FOLDE SAMMEN TREDEMØLLEN FOR LAGRING MERK: Du må være i stand til å sikkert kunne løfte 20 kg for å løfte, senke eller flytte tredemøllen. 1. Hold metallrammen sikkert i stillingen som vist i tegningen til høyre. MERK: Ikke løft rammen ved å løfte opp fotskinnene av plastikk. Når du skal løfte rammen, lønner det seg å bøye knærne, holde ryggen din rett og løfte med beina. Løft rammen ca 45 grader (halvveis til vertikal stilling). Ramme 2. Flytt høyre hånd til stillingen som vist i tegningen til høyre og hold tredemøllen sikkert. Bruk venstre hånd til å dra låseskruen til venstre og hold den der. Hev rammen til låsesporet passerer pinnen på låseskruen. Slipp forsiktig låseskruen på plass. Pass på at pinnen ligger sikkert mot låsesporet. Plasser en matte under tredemøllen for å beskytte gulvet eller teppet fra skade. Ikke utsett tredemøllen for direkte sollys. Ikke la tredemøllen stå i lagringsposisjon i temperaturer høyere enn 30 grader. HVORDAN FLYTTE TREDEMØLLEN Låsepinne Låseskrue Låsespor Før du flytter tredemøllen, sett den i lagringsposisjon som vist over. Pass på at pinnen ligger sikkert mot låsesporet. Ramme 1. Hold en av håndtakene og plasser din andre hånd på plattformen. Plasser en fot mot en av hjulene. 2. Vipp tredemøllen tilbake til den ruller fritt på hjulene. Flytt tredemøllen forsiktig til ønsket posisjon. Vær veldig forsiktig når du flytter tredemøllen. Ikke flytt den over en ujevn overflate. 3. Plasser en fot mot en av hjulene og senk tredemøllen forsiktig til den står i lagringsstillingen. Håndtak Hjul 15

16 HVORDAN FOLDE UT TREDEMØLLEN FOR BRUK 1. Hold den øvre delen av tredemøllen med din venstre hånd. Dra låseskruen til venstre og hold den. Senk rammen nedover og slipp låseskruen. Låsepinne Låseskrue Låsespor 2. Hold metallrammen forsiktig med begge hender, og senk den forsiktig ned mot gulvet. MERK: Ikke senk rammen ved kun å holde i fotskinnene av plastikk. Ikke slipp rammen til gulvet. Bøy knærne og hold ryggen din rett. 16

17 FEILSØK De fleste problemer med tredemøllen kan bli løst ved å følge stegene som er beskrevet under. Finn de gjeldende symptomene og følg stegene som er listet opp. Dersom du trenger ytterligere assistanse, se siste side for kontaktinformasjon. PROBLEM: Strømmen vil ikke skrus på LØSNING: a. Forsikre deg om at strømledningen er koblet ordentlig til en jordet stikkontakt (Se side 10). Dersom du trenger en skjøteledning, bruk kun en 3-leder, 1 mm 2 (14-mål) ledning som ikke er lenger en 1,5 meter. Viktig: Tredemøllen er ikke kompatibel med GFCI-utstyrte stikkontakter. c b. Etter at strømkabelen er koblet til, pass på at nøkkelen sitter på plass i konsollet. Reset c. Sjekk automatsikringen som du vil finne nær strømledningen. Dersom knappen står i posisjonen som vist på tegningen til høyre, så er automatsikringen utkoblet. For å nullstille strømbrytere, vent i fem minutter og trykk bryteren inn. d. Sjekk strømbryteren som befinner seg nær strømkabelen. Bryteren må stå på ON. d On PROBLEM: LØSNING: Strømmen skrur seg av under bruk a. Sjekk automatsikringen som du vil finne nær strømledningen. Dersom knappen står i posisjonen som vist på tegningen over, så er automatsikringen utkoblet. For å nullstille strømbrytere, vent i fem minutter og trykk bryteren inn. b. Pass på at strømkabelen er koblet til. Dersom den er det, koble den fra, vent i fem minutter, og koble den tilbake inn. c. Fjern nøkkelen fra konsollet, og sett den så tilbake igjen. d. Pass på at strømbryteren står på. e. Dersom tredemøllen fremdeles ikke vil virke, se forsiden av brukermanualen for kontaktinformasjon. PROBLEM: LØSNING: Skjermen på konsollet virker ikke som det skal Fjern nøkkelen fra konsollet, og koble fra strømledningen. Fjern de fem indikerte skruene (20) og de to fotskinneskruene (25). Fjern forsiktig hoveddekslet (65). a Finn reedbryteren (97) og magneten (113) på venstre side av reimskiven (104). Drei reimskiven til magneten er justert med reedbryteren. Forsikre deg om at avstanden mellom magneten og reedbryteren er på ca 3 mm. Dersom det er nødvendig, løsne på skruen (), beveg reedbryteren så vidt, og stram skruen igjen. Fest hoveddekslet, og la tredemøllen gå i noen minutter for å se om du får en korrekt hastighetsmåling. 3 mm

18 PROBLEM: LØSNING: Løpebåndet sakner farten når man går på det. a. Dersom du trenger en skjøteledning, bruk kun en 3-leder, 1mm 2 (14 gauge) ledning som ikke er lenger enn 1,5 meter. b 5 7cm b. Dersom løpebåndet er for stramt, vil ikke tredemøllen yte fullt, og løpebåndet kan bli skadet. Ta ut nøkkelen, og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Bruk umbraconøkkelen til å skru begge de bakre svingboltene i retning med klokka en kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal du være i stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til syv cm opp fra plattformen. Pass på at løpebåndet er sentrert på plattformen. Koble deretter til strømledningen, og la tredemøllen gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er strammet riktig. Bakre valse- Bolter c. Dersom løpebåndet fremdeles sakner farten, se siste side for kontaktinformasjon. PROBLEM: Løpebåndet er ikke sentrert, eller sklir når jeg går på det LØSNING: a. Dersom løpebåndet ikke er sentrert, fjern først nøkkelen og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Dersom løpebåndet har justert seg til venstre, bruker du umbraconøkkelen til å skru den venstre svingbolten en halv runde i retning med klokka; Dersom løpebånder har justert seg til høyre, skru den venstre svingbolten en halv runde i retning mot klokka. Pass på å ikke stramme løpebåndet for stramt. Koble deretter til strømledningen og sett nøkkelen tilbake i konsollet. La tredemøllen gå i noen minutter. Gjenta helt til løpebåndet er sentrert. a b. Dersom løpebåndet sklir når man går på det, fjern først nøkkelen og KOBLE FRA STRØMLEDNINGEN. Bruk umbraco nøkkelen til å skru begge de bakre svingboltene i retning med klokka en kvart runde. Når løpebåndet er strammet riktig, skal du være i stand til å løfte hver kant av løpebåndet fem til syv cm opp fra plattformen. Pass på at løpe båndet er sentrert på plattformen. Koble deretter til strømledningen, og la tredemøllen gå i noenminutter. Gjenta helt til løpebåndet er strammet riktig. b 18

19 RETNINGSLINJER ADVARSEL: Før du påbegynner et nytt treningsprogram, snakk med lege. Dette er særdeles viktig dersom du er over 35 år gammel eller har eksisterende helseproblemer. Pulsmåleren er ikke et medisinsk verktøy. Forskjellige faktorer, inkludert bevegelsesmønster, kan gjøre utslag på nøyaktigheten i avmålingen av hjerterytmen. Pulsmåleren er kun ment å gi en generell avmåling. De følgende retningslinjene vil hjelpe deg å planlegge ditt treningsprogram. For mer detaljert informasjon vedrørende trening, snakk med lege. TRENINGSINTENSITET Uansett om målet ditt er å forbrenne kalorier eller å stryrke ditt kardiovaskulære system, ligger nøkkelen til å nå dine mål i riktig treningsintensitet. Det riktige treningsintensitetsnivået kan bli funnet ved å bruke hjerterytmen din til rettledning. Diagrammet under viser anbefalt hjerterytme for fettforbrenning og aerobic trening. For å finne den riktige hjerterytmen for deg, finn først din alder (eller nærmeste avrundete) på bunnen av diagrammet. Se deretter på de tre tallene over alderen din. Disse tre nummerene definerer din treningssone. De to underste tallene er anbefalt hjerterytme for fettforbrenning; det øverste nummeret er anbefalt hjerterytme for aerobic trening. Fettforbrenning For effektiv fettforbrenning, må du trene i en relativt lav intensitet i en kontinuerlig periode. Under de første treningsminuttene, bruker kroppen din lett tilgjengelige karbohydratkalorier til energi. Etter noen minutter, vil kroppen din begynne å bruke lagrede fettkalorier som energi. Dersom målet ditt er å forbrenne fett, justerer du farten og stigningen på tredemøllen til hjerterytmen din er nært de underste tallet i treningssonen din. For maks fettforbrenning, juster fart og stigning i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det midterste tallet i treningssonen din. Aerobic trening Dersom målet ditt er å styrke det kardiovaskulære systemet, må du sette treningsnivået ditt på aerobic. Aerobic trening er aktivitet som krever store mengder av oksygen for utvidete tidsperioder. Dette øker kravet til at hjertet pumper blod ut til musklene, og til at lungene tilfører surstoff til blodet. For aerobic trening, justerer du farten og stigningen i tredemøllen til hjerterytmen din er nær det høyeste nummeret i treningssonen din. RETNINGSLINJER FOR TRENING Hver treningsøkt bør deles opp i de følgende tre deler: Oppvarming: Begynn hver treningsøkt med 5 til 10 minutter med lett trening og tøyning. En riktig oppvarming øker kroppstemperaturen din, hjerterytmen din og sirkulasjonen i forberedelse til treningen. Trening etter treningssonen: Når du er ferdig med oppvarmingen, øker du treningsintensiteten til pulsen din er i treningssonen din i minutter. (Under de første ukene i treningsprogrammet ditt, må du ikke holde pulsen din i treningssonen din i lenger enn 20 minutter). Pust jevnt og dypt mens du trener -hold aldri pusten. Cool-down: Avslutt hver treningsøkt med fem til ti minutter med tøyning for å kjøle ned. Dette vil øke fleksibiliteten i musklene dine og hjelpe til med å motvirke problemer som kan komme etter trening. TRENINGSFREKVENS For å opprettholde eller forbedre formen din, bør du gjennomføre minst tre treningsøkter i uka, med minst èn hviledag mellom hver treningsøkt. Etter noen måneder kan du gjennomføre opptil fem treningsøkter i uka dersom det er ønskelig. Nøkkelen til å suksess ligger i å gjøre trening til en vanlig og fornøyelig del av hverdagen din

20 Deleliste Nr Beskrivelse Ant Nr Beskrivelse Ant Nr Beskrivelse Ant 1 Ramme dreiebolt 2 42 Elektronikk stjerneskive 6 82 Strips 1 2 Stolpebolt 4 43 Skive, stigningsben 4 83 Klemme, reedbryter 1 3 Håndtaksbolt 4 44 Motstandsmutter, motor 2 84 Øye, underdel 1 4 Konsollskrue 4 45 Dreiemutter, ramme 2 85 Øye 1 5 Tverrbjelke skrue 2 46 Mutter Hjulhylsebolt 4 47 Klemme, hoveddeksel 5 87 Kontrollør 1 7 Låseskrue/ 6 48 Mutter, håndtak 4 88 Transformer 1 konsollunderdelskrue 49 Liten mutter 3 89 Filter 1 8 Jordet sølvskrue 1 50 Isolatorfeste 2 90 Strømledning 1 9 Stjerneskive, ramme 2 51 Ramme 1 91 Konsoll (montert) 1 10 Stjerneskive, håndtak 4 52 Base 1 92 Konsolltverrbjelke 1 11 Skive, hjulhylse 4 53 Venstre stolpe 1 93 Konsoll 1 12 Stjerneskive, tverrbjelke 2 54 Høyre stolpe Skive, håndtak 2 55 Høyre håndtak 1 95 Ground wire 1 14 Skive, ramme 2 56 Venstre håndtak 1 96 Ground wire 1 15 Mutter, hjulhylse 4 57 Elektronikkbrakett 1 97 Reedbryter 1 16 Mutter, stolpe 4 58 Støvvern 1 98 Ledningsele mm umbraconøkkel 1 59 Motorbrakett 1 99 Uttakplate mm umbraconøkkel 1 60 Bakre venstre valsebrakett Plattform 1 19 Valsebrakettskrue 2 61 Bakre høyre valsebrakett Løpebånd 1 20 Skrue, hoveddeksel 5 62 Hjulhylse Skrue Basepute Belteguide 2 22 Fremre valse 1 64 Låsespor Fremre valse/reimskive 1 justeringsbolt 65 Hoveddeksel Magnet 1 23 Ground skrue 1 66 Underdel Motorbelte 1 24 Bolt, Utløp plate 2 67 Venstre fotskinne Bakre valse 1 25 Skrue, fotskinne Høyre fotskinne Sikkerhetslås 1 26 Skrue, basepute 6 69 Stigningsben Nøkkel/klemme 1 27 Bolt, plattform 2 70 Hjul Stigningspinne 2 28 Skrue, belteguide 4 71 Avstandsstykke, hjul Mellomstykke, ramme 1 29 Bakre valse justeringsbolt 2 72 Motorisolator Adapter 1 30 Motorbolt 2 73 Motorfòring Merke 1 31 Dreiebolt, motor 1 74 Ramme, endekapsel Skrue 1 32 Bolt, stigningsben 2 75 Stolpe, endekapsel 2 # 6 rød ledning, M/F 1 33 Skrue, isolator 2 76 Håndtak, endekapsel 4 # 4 sort ledning, M/F 1 34 Motstandsbolt, motor 2 77 Fremre plattformpute 2 # 4 blå ledning, M/F 1 35 Hjulbolt 2 78 Midt plattformpute 2 # 8 blå ledning, 2F 1 36 Stjerneskive, bakre valse 2 79 Drivmotor 1 # 10 blå ledning, 2F 1 37 Stjerneskive, fremre valse 1 80 Strips 4 # 6 hvit ledning, 2F 1 38 Stjerneskive, motor strips 4 # 10 hvit ledning, 2F 1 39 Skive, uttak plate 2 # Brukermanual 1 40 Ground stjerneskive 1 41 Tek skrue 13 # Disse delene er ikke illustrert Spesifikasjoner kan forandres

21 Deler Hjulhylseskive (11) 4 tverrbjelke stjerneskive (12) 2 Jordet sølvskrue (8) 1 Konsollskrue (4) 4 Tverrbjelkeskrue (5) 2 Lås/konsollunderdel skrue (7) 6 Hjulhylse bolt (6) 4 Håndtakskive (13) 4 Håndtak stjerneskive (10) 4 Stolpemutter (16) 4 Stolpe bolt (2) 4 Rammeskive (14) 2 Ramme stjerneskive (9) 2 Hjulhylsemutter (15) 4 Håndtak bolt (3) 4 Ramme dreiebolt (1) 2

22 OVERSIKTSDIAGRAM Model No. WETL R0306A

23 Kundeservice Om det skulle oppstå feil ved ditt produkt, ber vi dem gjøre følgende: Gå gjennom monteringsanvisningen for å sjekke om produktet er riktig montert. Hvis computeren ikke fungerer, sjekk om batteriene er intakte. Ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter dersom problemet vedvarer. For øvrige tekniske spørsmål vedrørende ditt produkt, ta kontakt med Nordic Fitness Servicesenter. Nesten samtlige av de spørsmål eller problemer som måtte oppstå, kan løses ved å snakke med en av Nordic Fitness sine serviceansvarlige. For tekniske og brukermessige spørsmål, kontakt: Nordic Fitness AS Strandveien 33, 3050 Mjøndalen Postboks, 3051 Mjøndalen Servicesenter: Hovedkontor: Telefaks: Epost: Åpningstider Nordic Fitness Servicesenter: Mandag torsdag kl Fredag kl Denne manualen er ment som et hjelpemiddel til brukerne. Vi kan ikke garantere for feil i oversettelsen, eller tekniske endringer på produktet.

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

Norsk brukerveildning

Norsk brukerveildning Med universalport for ipod Model Nr. NETL16807.0 Serie nr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Norsk brukerveildning Serienummermerke Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM

INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM BRUKERMANUAL INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER FØR DU BEGYNNER MONTERING HVORDAN BRUKE APPARATET VEDLIKEHOLD & FEILSØK GUIDELINES DELELISTE OVERSIKTSDIAGRAM VIKTIGE FORHÅNDSREGLER ADVARSEL: For å redusere

Detaljer

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Pulsbelte 13 Drift og justeringer 14 Flytting og folding av tredemøllen 28 Feilsøk 29 Retningslinjer 32 Deleliste

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER

BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER BRUKERVEILEDNING for 405 STRIDER Innhold Viktige forholdsregler 2-3 Montering 3-5 Folding 6-7 Jording 8 Drift 9-13 Oppstart 14 Sikkerhetsøvelser 15 Oppvarming 16 Vedlikehold 17 Justering av løpebånd 18

Detaljer

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER

BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER BRUKERMANUAL for 2100 RUNNER 1 INNHOLD Viktige forholdsregler 2 Montering 3 Folding 7 Jordingsmetoder 8 Drift 9 Øvelser 14 Oppvarming 15 Vedlikehold 16 Justering av løpebånd 17 Oversiktsdiagram 18 Deleliste

Detaljer

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1537. Bruksanvisning Tredemølle LA-1537 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les og forstå sikkerhetsanvisningene før bruk. Advarsel! For å unngå brann, elektrisk støt, brannskader eller skade på person, må du lese

Detaljer

Brukerveiledning for 2500 Interval

Brukerveiledning for 2500 Interval Brukerveiledning for 2500 Interval BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 JORDING 8 DRIFT 9 OPPSTART 14 OPPVARMING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV LØPEBÅND 17 OVERSIKTSDIAGRAM

Detaljer

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

VIKTIGE FORHOLDSREGLER 425 Runner 0 INNHOLD VIKTIGE FORHOLDSREGLER 3 MONTERING 4 FOLDING 7 STIGNING 8 JORDING 9 COMPUTER 10 OPPSTART 14 FORSLAG TIL TØYING 15 VEDLIKEHOLD 16 JUSTERING AV MOTORBELTE 17 JUSTERING AV LØPEBÅND 18

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A

MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MOTORISERT TREDEMØLLE LA-1790A MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING Viktig informasjon a) Dette produktet anbefales for maksimal brukervekt på 120 kg. b) Foreldre bør være oppmerksomme på barnas naturlige lekeinstinkt.

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

Tredemølle Bruksanvisning

Tredemølle Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Tredemølle Bruksanvisning Advarsel: - Hold alltid i styret for å holde balansen og forhindre fall når du går i raskt tempo. - Så på sidene når du starter maskinen. - Juster

Detaljer

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer:

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer: INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Varningsdekaler och serienummer 4 Specifikationer 5 Före montering 5 Delar 6 Smådelar 7 Verktyg 7 Montering 8 Flytta träningsmaskinen 17 Stabilisering av träningsmaskinen

Detaljer

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning

Tredemølle LA-1446A. Bruksanvisning Tredemølle LA-1446A Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Ditt nye treningsapparat er produsert med tanke på høyest mulig sikkerhetskrav. Det kreves imidlertid alltid forsiktighet når man bruker

Detaljer

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1

CROSS TRAINER 400. Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 CROSS TRAINER 400 Gresv.no. 107837 KH-704 2005-06, Vers. 1 Sikkerhetsinstrukser: Før du starter treningen bør du konsultere din lege først. Det er anbefalt at du gjennomgår en komplett undersøkelse. Ikke

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700)

Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Z8 Run løpebånd (RE1M-11700) Bruksanvisning RE1M-11700 Kjære kunde, Takk for at du har valgt vår Reebok tredemølle. Dette kvalitetsproduktet er fremstilt for bruk hjemme hos deg og er blitt testet og sertifisert

Detaljer

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. Corestepper BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for Corestepper BUILT FOR HEALTH Pakningsinnhold Exerfit Corestepper Dimensjoner: Lengde: 52 cm, Bredde: 32 cm, Høyde: 31 cm Vekt: 8,5 kg Computer Brukerveiledning Riktig bruk av produktet

Detaljer

450 elliptical. Brukermanual

450 elliptical. Brukermanual 450 elliptical Brukermanual Sikkerhetsinstruks Av sikkerhetsmessige årsaker er det viktig å sjekke apparatet regelmessig for skader og slitasje. Dersom du tillater en annen person å benytte seg av apparatet,

Detaljer

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER

PROGRAMMERING AV PORTÅPNER L XL PROGRAMMERING AV PORTÅPNER O G T I L B E H Ø R ADVARSEL Vennligst les manualen nøye før installasjon og bruk. Installasjonen av denne portåpner må kun bli utført av teknisk kvalifisert personell eller

Detaljer

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL SPORTSMASTER STUDIO T650LED BRUKERMANUAL Innhold 1. Oversiktsillustrasjon 2 2. Sikkerhetsinstruksjon 3 2.1. Strømkrav 4 2.2. Smøring av mølla 4 2.3. Påføring av Silikon 6 2.4. Horisontal justering av mølla

Detaljer

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com

SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL. Nitro PDF Trial. www.nitropdf.com SPORTSMASTER CLUB T400 BRUKERMANUAL.nitropdf.com 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON.nitropdf.com 1 2. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Når man bruker ethvert elektrisk apparat, skal grunnleggende forholdsregler alltid følges,

Detaljer

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120

Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Abilica Trex 12 Art. no. 513 120 Model JBM-5255 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL

Brukermanual. Studio U400 ADVARSEL Brukermanual Studio U400 ADVARSEL Trening kan i spesielle tilfeller utgjøre en helserisiko. Konsulter derfor idrettsmedisinsk sakkyndig før du tar apparatet i bruk. Hvis du føler deg svimmel, får hodepine,

Detaljer

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950

Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Abilica Premium 9500 Art. no. 513 950 Model IMT-8500 INNHOLD / INNEHÅLL / CONTENTS 3 Deletegning / Sprängskiss / Parts drawing 5 Deleliste / Dellista / Parts List 8 Montering / Assembly 10 Viktig informasjon

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du

Brukermanual. Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner. Wisper 705Classic og 905Classic. Februar 2013. Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du Brukermanual Drifts- og vedlikeholdsinstruksjoner Wisper 705Classic og 905Classic Februar 2013 Vi anbefaler at du leser hele denne manualen før du begynner å bruke din Wisper el-sykkel. Boreios AS - 1

Detaljer