Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei"

Transkript

1 Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Ai Weiwei

2 Foto: Dag Fosse Xiang Jing, Peacocks, Vises i utstillingen Real Life Stories i september. From the exhibition Real Life Stories which will open in September. Kjære publikum For et år dette skal bli. Bergen Kunstmuseum og Vestlandske Kunstindustrimuseum er slått sammen til ett museum, og vil snart få nytt navn. Men det viktigste er hva dere kan oppleve. Årets utstillingsprogram er variert og spennende. Våren handler om Inger Waage og Per Inge Bjørlo, storheter på hvert sitt felt. I sommer vises norsk og internasjonal samtidskunst i Begjær, og skatter fra det kongelige slott i Gavebordet. Til høsten kommer en tung mønstring med ni kinesiske samtidskunstnere med kjente navn som Ai Weiwei og Xu Bing. Som om ikke det er nok, gjør vi store og nye grep i hvordan vi viser samlingene våre. Her skal dere oppleve, lære, se og bli overrasket. Velkommen til Kunstmuseene i Bergen Sentrum! Erlend G. Høyersten Direktør GRATIS INNGANG FOR STUDENTER HVER TORSDAG HELE ÅRET FREE ENTRANCE FOR STUDENTS EVERY THURSDAY THROUGHOUT THE YEAR

3 Foto: Dag Fosse SKIFTENDE UTSTILLINGER TEMPORARY EXHIBITIONS SIGNERT INGER WAAGE 28. januar 18. mars Permanenten Inger Waage er kunstneren du kanskje har gjenstander av i skapet, uten å vite det. Det blir fargerikt når Inger Waages lekne dekordesign for første gang skal presenteres i en egen utstilling. Kunstneren, som hadde sitt virke ved Stavangerflint og Figgjo Fajanse fra , stod for en enorm produksjon av både hverdagsservise og finere brukskunst. Waages design ble svært populær i Norge, men også i utlandet. Nå er gjenstandene hun dekorerte blitt samleobjekter for designinteresserte over hele verden. Utstillingen er en del av markeringen av Vestlandske Kunstindustrimuseums 125-års jubileum. Kurator: Heidi Bjørgan. SIGNED INGER WAAGE 28 January 18 March Permanenten Experience the work of a leading designer within the Scandinavian Design movement. With her base at Stavangerflint and Figgjo Fajanse (ceramics factories) from , Inger Waage had a prolific production of both everyday dinner services and art-ceramics. Waage s works enjoyed great popularity at home and abroad. Today, objects decorated with her whimsical and decorative designs are collectors items for retro aficionados the world over. The exhibition is one of the events marking West Norway Museum of Decorative Art s 125th anniversary. Curator: Heidi Bjørgan.

4 PER INGE BJØRLO 16. mars 27. mai Stenersen Per Inge Bjørlo er en pionér i norsk kunstliv, både innen grafikk og installasjonskunst. Per Inge Bjørlo, Livet (Kols), life, (COPD), 2009 I denne retrospektive utstillingen presenteres over femti av hans arbeider innen teknikker som grafikk, skulptur, maleri og tegning. Bjørlos kunst er preget av et uttalt livsalvor. I stort format vektlegger han det fysiske og sanselige i verket, det handler om lidelse, smerte, redsel og blytunge materialer. Bjørlos installasjon «Indre Rom I», vist i 1984, er et av nyere norsk kunsthistories mest myteomspunnede verk. Fylt til randen av sterkt luktende gummimaterialer, satte verket tonen for hans videre kunstnerskap og regnes idag som gjennombruddet for den norske installasjonskunsten. Utstillingen er produsert av Henie-Onstad Kunstsenter. PER INGE BJØRLO 16 March 27 May Stenersen Per Inge Bjørlo is considered a pioneer within the Norwegian art scene. This exhibition features more than fifty works in a range of media including prints, drawings, sculptures and paintings. Bjørlo s installation «Inner Room I», shown in 1984, is referred to as one of newer Norwegian art history s most legendary works. Consisting largely of pungent rubber materials, the installation set the tone for his subsequent artistic practice and marked the breakthrough for Norwegian installation art. The exhibition is produced by Henie Onstad Art Center.

5 Philip Notland, NO Project BEVEGELSER I DET 20. ÅRHUNDRE Medio mai Lysverket Kunstens hovedstrømninger i det 20. århundre presenteres i en ny fast utstilling. SUBSTANS april Permanenten Se hva fremtidens designere har å by på. Avgangselevene på masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Bergen viser sine eksamensoppgaver i denne årlige masterutstillingen. SUBSTANCE April Permanenten Find out what the designers of the future have to offer. In this annual exhibition, graduating students from Bergen National Academy of the Arts, Department of Design, present their MA degree projects. Hva var de sentrale strømningene i europeisk modernisme? Hvilke tendenser gjorde seg gjeldende i norsk og skandinavisk kunst? Og hvordan artet avantgardens oppgjør seg i Bergen? Vårens nye faste samlingsutstilling i Lysverkets tredje etasje viser bevegelser i det 20. århundres kunst, med et internasjonalt og lokalt perspektiv. Verk av Picasso, Munch, Klee, Jorn, Ekeland, Weidemann, Slettemark, Gruppe 66 m.fl. MOVEMENTS IN THE 20TH CENTURY Mid-May Lysverket The main art movements of the 20th century are presented in a new exhibition. Which were the major currents in European Modernism? Which tendencies dominated Norwegian and Scandinavian art? And how did the avantgarde make itself known in Bergen? The new permanent exhibition of the museum s 20th century collection presents both a local and an international perspective, with works by Picasso, Munch, Klee, Jorn, Weidemann, Slettemark, Gruppe 66 and others. Picasso, Sylvette, 1953 Oddvar Torsheim & Laurie Grundt, Palifl impen. 1970

6 GAVEBORDET FOLKEGAVER TIL KONG HAAKON OG DRONNING MAUD mai 2. september Permanenten Opplev gavene kong Haakon og dronning Maud fikk av folket da de kom til Norge. Begeistringen for vårt nye kongepar var stor. Både til dronningens fødselsdag i 1905 og til kroningen i 1906 ble det samlet inn gaver fra Norge, England, Skottland og Danmark. Slottet stod nesten tomt etter unionsoppløsningen, og gavene skulle både ha representative og praktiske funksjoner. Utstillingen viser praktfulle sølvoppsatser, terriner, kandelabre, billedkunst og andre skatter fra slottet. Gavebordet er en del av regjeringens gave til DD. MM. kong Harald og dronning Sonjas 75-årsdager i Kurator: Trond Indahl. Foto: Peder O. Aune, Kroningen i 1906, Det kongelige hoff. The coronation in 1906, The royal court. THE GIFT TABLE THE PEOPLE S GIFTS TO KING HAAKON AND QUEEN MAUD May 2 September Permanenten See the gifts King Haakon and Queen Maud received from the populace when they first came to Norway. Enthusiasm for our newly-chosen king and queen was immense. Gifts were gathered in for the Queen s birthday in 1905 and for the coronation in People from England, Scotland and Denmark also gave gifts. The royal palace was largely empty after Norway gained independence from Sweden, hence the gifts were meant to have practical as well as representative functions. The exhibition includes magnificent silver service, terrines, candelabras, pictorial art and much more. The Gift Table is part of the Norwegian Government s gift to their Majesties King Harald and Queen Sonja, in celebration of their 75th birthdays in Curator: Trond Indahl.

7 Nicola Costantino, Soccer Ball, 1999 Alex Brew, Untitled, 2008 BEGJÆR 14. juni 16. september Stenersen Hvordan belyser samtidskunstnerne seksualitet og begjær i sine kunstverk? Det seksualiserte mennesket som tema dukker stadig opp i populærkulturen som blant annet i film, reklame, journalistikk og nettbaserte uttrykk som blogger og videodagbøker. Dette reflekterer samtidens forhold til seksualitet, kjønn og kropp, men hvordan kommer dette til uttrykk i samtidskunsten? Utstillingen ønsker å utfordre og utvide betrakterens blikk innen et område hvor kunsten kan være grensesprengende. Kurator: Eli Okkenhaug DESIRE 14 June 16 September Stenersen In which ways do contemporary artists express sexuality and lust in their work? The sexualized individual is a recurring theme in popular culture, coming to expression through films, advertisements, newspapers, journals, internet blogs, video diaries and other media. Such phenomena reflect today s attitudes towards sexuality, gender and the body, but how is sexuality expressed in contemporary art? This exhibition seeks to challenge and expand the viewer s gaze in an area where art can be groundbreaking. Curator: Eli Okkenhaug.

8 Xiang Jing, Endless Tower, 2011 Xiang Jing, Peacocks, 2007 REAL LIFE STORIES 5. oktober januar 2013 Stenersen / Lysverket Jing Kewen - Xiang Jing - Li Songsong - Ai Weiwei - Xu Bing Liu Jianhua - Song Dong - Yin Xiuzhen - Mao Tongqiang De siste 15 årene har samtidskunsten i Kina nærmest eksplodert i popularitet og anerkjennelse i den internasjonale kunstverdenen. Real Life Stories presenterer, for første gang i Norge, installasjoner, skulptur og malerier av ni av kinas ledende kunstnere. Som en utstilling i utstillingen blir det verdenspremiere på et nytt verk av Ai Weiwei. Den kinesiske kunstneren ble i 2011 kåret til kunstverdenens mektigste av ArtReview og anses som en av de mest toneangivende på verdens samtidskunstscene. Ai Weiweis kunst kretser ofte rundt kinesisk kultur, tradisjon og håndverk og Kinas forhold til Vesten. Kurator: Feng Boyi og Bjørn Inge Follevaag, medkurator: Erlend Høyersten, Eli Okkenhaug og Wang Dong. Utstillingen er produsert av museet. REAL LIFE STORIES 5 October January 2013 Stenersen / Lysverket Jing Kewen Xiang Jing Li Songsong Ai Weiwei Xu Bing Liu Jianhua Song Dong Yin Xiuzhen Mao Tongqiang Over the last 15 years, Chinese contemporary artists have gained phenomenal popularity and recognition in the international art world. Real Life Stories presents, for the first time in Norway, installations, sculptures and paintings by nine of China s leading artists. Like an exhibition within an exhibition, the occasion marks the world premiere for a new work by Ai Weiwei. In 2011, ArtReview magazine deemed this artist to be the most powerful figure in the art world, and one of the trendsetters for the international contemporary art scene. Ai Weiwei s art often deals with themes pertaining to Chinese culture, tradition and craftsmanship, and China s relationship to the West. Chief curators: Feng Boyi and Bjørn Inge Follevaag. Co-curators: Erlend Høyersten and Eli Okkenhaug. The exhibition is produced by Art Museums of Bergen.

9 Amalia Pica, Untitled (Stone Megaphone), 2009 FASTE UTSTILLINGER PERMANENT EXHIBITIONS Lena Cronqvist, Pike med to aper, Girl with two monkeys, MATERIAL INFORMATION 28. september 2012 januar 2013 Permanenten Søkelys på produksjon og samling av objekter i en globalisert verden. Tradisjonelt har kunsthåndverket rettet kritikk mot industrialiseringens fremmedgjøring av arbeidsprosessen. I dag skjer produksjonen ofte langt utenfor vårt synsfelt, og det er særlig behov for diskusjon om den global konteksten. Utstillingen presenterer norsk kunsthåndverk side om side med kunsthåndverk produsert langt utenfor våre referanserammer. Material Information er Norske kunsthåndverkeres temautstilling 2012, og produseres i samarbeid med Hordaland Kunstsenter og Format Bergen. Kurator: Juan Andrés Gaitán. MATERIAL INFORMATION 28 September 2012 January 2013 Permanenten Spotlight on the production and collection of objects in a globalized world. Traditionally, craft-based art has contained an implicit criticism of industrializations alienation of craftsmanship. Still today, goods are produced far from our field of vision. For this reason, there is a need to discuss the production of goods in a global context. This exhibition offers a chance to see Norwegian decorative art juxtaposed with its counterparts produced far beyond our field of reference. Curator: Juan Andrés Gaitán. KUNST Lysverket Gjør en kunsthistorisk vandring fra renessansen frem til det 20. århundre. Den faste utstillingen i Lysverkets andre og tredje etasje spenner fra russiske og greske ikoner, via gamle mestere og nordisk gullalderkunst, til norsk og internasjonal modernisme. Store kunstnere av nyere tid som Edvard Munch, Pablo Picasso og Paul Klee er representert med flere verk. En egen avdeling er viet «den norske malerkunstens far», J.C. Dahl og hans elever. Flere av de utstilte verkene er fra Stenersens samling, overdratt til Bergen fra finansmannen Rolf Stenersen ( ). ART Lysverket Take an art historical trek from the 15th to the 20th century. On Lysverket s first and second floors, you can explore the core of the museum s collections. The works range from Russian and Greek icons, Old Master paintings and the Norwegian Golden Age, to Norwegian and international Modernism. World renowned artists from the last century such as Edvard Munch, Pablo Picasso and Paul Klee are represented with several works. A separate wing is devoted to the father of Norwegian Painting, J.C. Dahl, and his students.

10 Foto: Dag Fosse Nicolai Astrup, Priseld, The main midsummer eve bonfire, 1915 KUNSTLAB Lysverket Norges første kunstmuseum for barn og unge. Bli overrasket, lek, utforsk og kom ut som en kunstekspert! I KunstLab kan barn og unge møte museets kunst på sine egne premisser. Museet har utstillinger, flere verksteder og ikke minst et laboratorium hvor man kan utforske kunstvitenskap gjennom lek og eksperimenter. KunstLab har en rekke organiserte tilbud til familier, skoler og barnehager. KUNSTLAB Lysverket Norway s first art museum for children and young people. Be surprised, play, explore and become an art expert! At KunstLab, you can experience art in relation to your own horizon and world of experience. KunstLab includes a separate exhibition, several workshop spaces and, not least, a laboratory where you can explore art-science through play and experimentation. KunstLab og Nikolai Astrup er blitt til med sjenerøs støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR / KunstLab and Nikolai Astrup have been made possible through generous funding from the DnB NOR Savings Bank Foundation. NIKOLAI ASTRUP Lysverket Opplev malerier og papirverk fra Astup-samlingen i en nyskapende utstilling. Nikolai Astrup ( ) er en av Norges mest folkekjære kunstnere, fremfor alt kjent for sine særegne skildringer av Vestlandets frodige natur og tradisjonelle folkeliv. Sammen med Edvard Munch regnes han som en av fornyerne av tresnittet i Norge. Utstillingen viser et omfattende antall malerier, grafikk og tegninger. En egen app for mobil formidler verkene og kan vise deg nøyaktig hvor Astrup hentet sine motiver fra. Last ned gratis på NIKOLAI ASTRUP Lysverket Nikolai Astrup ( ) is one of Norway s most beloved artists. Above all, he is known for creating lush and wild landscapes and for depicting the traditional life of western Norway. Along with Edvard Munch he expanded the artistic possibilities of woodcuts. The exhibition includes paintings, prints and drawings. An app for smartphones explains the works and shows exactly where Astrup found his motifs. Download this free app at Skann QR-koden og kom direkte inn i App Store Scan the QR code to download the app

11 Edvard Munch, Aften på Karl Johan, Evening on Karl Johan Street, 1892 Blumenthalrommet, The Blumenthal-room Foto: Dag Fosse RASMUS MEYERS SAMLINGER Rasmus Meyer En av verdens viktigste Munch-samlinger og høydepunkter fra norsk gullalder. Industrimannen Rasmus Meyer ( ) ønsket å lage en offentlig samling som skulle vise norsk kunsts utvikling i det 19. og 20. århundre. Rasmus Meyers Samlinger inkluderer flere av Edvard Munchs hovedverk samt viktige verk av J.C. Dahl, Tidemand og Gude, Nikolai Astrup, Christian Krohg og Harriet Backer. Bygget huser også møbler og bergensinteriører fra til 1800-tallet. THE RASMUS MEYER COLLECTION Rasmus Meyer Highlights from Norwegian art s Golden Age and one of the world s most important collections of works by Edvard Munch. The goal of industry magnate Rasmus Meyer ( ) was to create a public art collection showing the development of Norwegian art in the 19th and 20th centuries. The Rasmus Meyer Collection includes several of Edvard Munch s masterpieces and seminal works by J.C. Dahl, Tidemand and Gude, Nikolai Astrup, Christian Krohg and Harriet Backer. The building also contains furniture and Bergen interiors from the 17th through the 19th centuries. SAMTIDSKUNST: BABEL Stenersen I Stenersen finner du museets faste visningssted for samtidskunst. Her kan du se et utvalg av museets samling av kunstverk produsert de siste årene, både av norske og internasjonale kunstnere. Den første presentasjonen har Babel som overskrift, for å understreke at dagens kunst består av svært ulike visuelle språk og dialekter. Blant kunstnerne som vises er Pushwagner, Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson og Bjarne Melgaard. CONTEMPORARY ART: BABEL Stenersen In Stenersen you can find the museum s permanent venue for contemporary art. Here you can see selected works from the museum s own collection of Norwegian and international contemporary art. The present display is entitled Babel, a title underscoring that art from the last few decades use a myriad of visual languages and dialects. Some of the artists currently showcased are Pushwagner, Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson and Bjarne Melgaard.

12 Foto: Dag Fosse Foto: Dag Fosse KINASAMLINGEN Permanenten En av Europas største samlinger av kinesisk kunst- og kunsthåndverk. Opplev gaven fra eventyreren og generalen Johan Wilhelm Normann Munthe ( ). Utstillingen viser alle typer kinesisk kunst, fra yngre steinalder til begynnelsen av 1900-tallet. Den antatt eldste gjenstanden er ca år gammel. Blant høydepunktene i samlingen er gjenstander fra Den forbudte by og buddhistiske marmorskulpturer og marmorsokler fra Yuanming Yuan, det keiserlige sommerpalass utenfor Beijing. THE CHINA COLLECTION Permanenten One of Europe s largest collections of Chinese art and craft-based art. Experience the gift from the explorer and general Johan Wilhelm Normann Munthe ( ). The exhibition presents all types of Chinese art, from the early Stone Age to the early 20th century. The oldest object is thought to be about 4,000 years old. Highlights of the collection include objects from the Forbidden City and marble Buddhist sculptures on marble plinths from Yuanming Yuan, the royal summer palace on the outskirts of Beijing. SØLVSKATTEN Permanenten Over 600 gjenstander i gull og sølv laget i Bergen gjennom 500 år. Drikkekanner, begre, skjeer og smykker er bare noe av det du kan finne i Sølvskattens spektakulære utstillingsrom, inspirert av et skjærereir. Bergen har i mange hundre år vært et viktig senter for produksjon av gjenstander i gull og sølv. Gjenstandene har vært betydningsfulle, både i privat og offentlig sammenheng. I tider da det ikke var banker i Norge var sølv- og gullgjenstander også pengeplassering. SILVER TREASURE Permanenten Over 600 gold and silver objects, made in Bergen during 500 years. Tankards, beakers, spoons and jewellery these are just some of the objects you can find in the spectacular Silver Treasure room. For many centuries Bergen was an important centre for the production of gold and silver objects. These objects meant a great deal to people and played important ritual roles, both in private and public life.

13 Foto: Dag Fosse Foto: Dag Fosse MENNESKET OG TINGENE Permanenten Utforsk europeisk design- og kunsthåndverk fra de siste 500 årene. I Mennesket og tingene kan du gjøre en reise i designhistorien. Her finner du alt fra majestetiske rokokkoskap og møbler med forseggjorte utskjæringer, til kjøkkenutstyr av Alessi, motedesign av Per Spook og designmøbler av blant andre Le Corbusier og Arne Jacobsen. Utstillingen presenterer også en stor samling av keramikk, kunsthåndverk og smykkedesign fra ulike stilperioder. PEOPLE AND POSSESSIONS Permanenten Explore the history of European design, decorative art and craft-based art from the last 500 years. In People and Possessions, you can find everything from majestic rococo cupboards and kitchen tools by Alessi to haute couture by Per Spook and furniture by Le Corbusier and Arne Jacobsen. One of the most important works is Ole Bull s beautiful Gasparo da Salo violin from 1562, which is decorated with a head carving by Benvenuto Cellini. SINGERSAMLINGEN Permanenten En eventyrlig samling av europeiske og asiatiske prydgjenstander, kunst og møbler. Denne kunstskatten ble donert til museet i 1963 av den amerikanske maleren William H. Singer og hans kone Anna. Gjenstandene kom fra deres norske hjem i Olden og blant høydepunktene i ekteparets samling er to små pennetegninger signert Rembrandt. Ta kontakt med museet for bestilling av omvisning da samlingen ellers kun er åpen noen få dager i året. THE SINGER COLLECTION Permanenten A fabulous collection of European and Asian ornamental items, art and furniture. This collection was given to the museum in 1963 by the American painter William H. Singer and his wife Anna. The objects came from the couple s Norwegian home in Olden. Amongst the highlights, there are two small pen and ink drawings signed by Rembrandt. The exhibition is open only for guided tours a few days per year. To request a tour, please contact the museum.

14 Foto: Dag Fosse OPPLEV EXPLORE GUIDED TOURS English language tours of the Rasmus Meyer Collection are organized every Saturday and Sunday at during July and August, with special focus on the works of Edvard Munch. For all our exhibitions, we are happy to arrange guided tours for private groups. The Art Museums of Bergen offer a range of educational programs for kindergartens and schools. These are free of charge and are led by our education staff. Visit our website for more information. Book your events at OMVISNINGER Det arrangeres åpne omvisninger hver lørdag og søndag kl. 13 i aktuelle utstillinger. Åpne omvisninger på engelsk arrangeres hver lørdag og søndag kl. 12 i juli og august i Rasmus Meyers Samlinger med Munch som hovedtema. Åpen omvisning i Inger Waageutstillingen hver søndag kl og i utstillingen Gavebordet hver søndag i juni og august, samt 8. og 15. juli og 2. september. Vi tilbyr lukkede omvisninger for private grupper i alle våre utstillinger. Bestill på Barnehager og skoler får gratis inngang og omvisning. Se eget program, våre nettsider eller for mer informasjon. CHILDREN AND FAMILIES The last Saturday of every month, we arrange a free drop-in family workshop from Pictura is The art museums of Bergen s club for children from 4 12 years old. Members are able to participate in guided tours and workshop activities on the first Sunday of each month. The membership fee is kr. 150 per half year. Join the club at For further information visit BARN OG FAMILIER Hver siste lørdag i måneden arrangeres det gratis dropp-inn familieverksted kl i enten Bergen Kunstmuseum eller Permanenten. Pictura er Kunstmuseenes egen kunstklubb for barn fra 4 12 år. Her får medlemmer delta på omvisninger og verkstedsaktiviteter hver første søndag i måneden. Medlemskapet koster kr. 150,- pr. halvår og kan tegnes til eller i en av museets resepsjoner i sentrum. Se for fullstendig program og oppdateringer. Edvard Munch, Landgangsboren, The Jetty, 1903

15 BUTIKK SHOP Foto: Kidsonroof MUSEUMSBUTIKK Museets butikker i Lysverket og Stenersen har et variert og inspirerende utvalg varer til alle aldersgrupper. Som Bergens største kunstbokhandel, presenterer vi et rikt utvalg bøker om billedkunst, arkitektur, foto og design, samt publikasjoner og bøker knyttet til museets samling og utstillinger. I tillegg har vi en rekke ulike produkter for barn, male- og tegneutstyr og andre kreative gaveartikler. MUSEUM SHOP Welcome to Bergen s biggest art book shop, at Stenersen. Our museum shops offer a great variety of books and creative gift articles. VESTLANDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM 125 ÅR 2012 er et jubileumsår for Vestlandske Kunstindustrimuseum og museet feirer med å se nærmere på en viktig og stor del av samlingen, nemlig gavene. Lommetørkler med kniplinger, bergenssølv, Nord-Europas største samling av kinesiske kunstskatter, porselensfi gurer og utsøkte møbler; gavefl ommen til museet gjennom 125 år spenner vidt og mangfoldig. I jubileumsboken Gaver kan du få et innblikk i de mange spennende historiene om hvordan gjenstander har funnet veien til museet. Boken Gaver fi nnes på norsk og engelsk, er rikt illustrert og selges i museumsbutikken. WEST NORWAY MUSEUM OF DECORATIVE ART, 125 YEAR In 2012 the museum will celebrate its anniversary throughout the whole year. The jubilee has been marked by the publication of Gifts, a book which tells many exiting stories about how objects have found their way into the museum since its inauguration in The book has been published in English as well as Norwegian. It is richly illustrated and can be bought in the museum shop.

16 KOMPONISTHJEM COMPOSER S HOMES Foto: Oddleiv Apneseth Edvard og Nina Grieg med venner. Edvard and Nina Grieg with friends. EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN Troldhaugen var hjemmet til den verdensberømte komponisten Edvard Grieg ( ). Her finner du museum, konsertsalen Troldsalen, samt Griegs villa, komponisthytte og gravsted. 1. mai 30. september: kl 9 18 alle dager 1.oktober 30. april: kl alle dager Stengt 17. desember 7. januar Tilrettelagte omvisninger på flere språk. Private arrangement og omvisninger på bestilling. Søndagskonserter: 29. januar 22. april kl 14 Finn frosken! Musikalsk leteaksjon for barn: april kl 12 Ikke akkurat gjenganger Ibsen-festival: april Hagefest på Griegs fødselsdag: 15. juni kl. 18 Lunsjkonsert: 7. juni 30. september kl 13 alle dager Kveldskonserter: 17. juni 26. august kl 18 søndager The International Edvard Grieg Piano Competition september. Se EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN Discover Troldhaugen, where the world renown composer Edvard Grieg ( ) lived, Troldsalen Concert Hall, the Edvard Grieg Museum, and the composer s hut and gravesite. 1 May 30 September: , open daily 1 October 30 April: , open daily 17 December 7 January: closed Guided tours are offered in several languages. Private arrangements and tours are available by booking in advance. Garden party for Grieg s birthday: 15 June, Lunch concerts: 7 June 30 September daily Evening concerts: 17 June 26 August on Sundays The International Edvard Grieg Piano Competition, 1 8 September. See - tel: (+47)

17 Foto: Jiri Havran Foto: Dag Fosse MUSEET LYSØEN På Lysøen utenfor Bergen ligger villaen til den sagnomsuste fiolinisten og komponisten Ole Bull ( ). Åpent 18. mai 31. august: kl alle dager, søndager kl september: kl søndager Omvisninger hver time. Gruppebesøk mottas på bestilling. Skyssbåt til Lysøen fra Buena kai, Lysekloster, hver time i museets åpningstid. LYSØEN MUSEUM The legendary Norwegian composer and violinist Ole Bull s ( ) enchanting summer villa lies on the island «Lysøen». 18 May 31 August: , Open daily, Sundays September: , Sundays Guided tours are offered every hour. Private arrangements and tours are available by booking in advance. The ferry to Lysøen departs from Buena quay, Lysekloster, every hour on the hour, during the museum s regular opening hours. SILJUSTØL MUSEUM Siljustøl var hjemmet til komponisten Harald Sæverud ( ). Åpent søndager 13. mai 19. august: kl Fødselsdagskonsert: 17. april kl. 18 Siljustølseminaret: mai Åpen familiedag: 3. juni kl SILJUSTØL MUSEUM The home of the composer Harald Sæverud ( ) Open Sundays 13 May 19 August: Birthday Concert: 17 April at Free Family Day Out: 3 June tel: (+47) tel: (+47)

18 KUNSTMUSEENE I BERGEN, SENTRUM Administrasjon Rasmus Meyers allé Bergen Tel: / Fax: Foto: Dag Fosse BESØKSADRESSE Kunst Lysverket: Rasmus Meyers allé 9 Rasmus Meyers Samlinger: Rasmus Meyers allé 7 Stenersen: Rasmus Meyers allé 3 Design og kunsthåndverk Permanenten: Nordahl Bruns gate 9 THE ART MUSEUMS OF BERGEN, BERGEN CITY CENTER Administration Rasmus Meyers allé Bergen Tel: (+47) / Fax: VISITORS ADDRESS Art Lysverket: Rasmus Meyers allé 9 Rasmus Meyers Collection: Rasmus Meyers allé 7 Stenersen: Rasmus Meyers allé 3 Design and decorative art Permanenten: Nordahl Bruns gate 9 facebook.com/bergenkunstmuseum facebook.com/permanenten twitter.com/kunstmuseene

19 Olav Kyrres gate Nordahl Bruns gate Christies gate Rasmus Meyers allé Strømgaten Foreningsgaten PERMANENTEN STENERSEN RASMUS MEYER LYSVERKET KUNSTMUSEENE I BERGEN, SENTRUM ART MUSEUMS OF BERGEN Åpningstider Alle dager kl Mandag stengt 15. sep 14. mai Priser Inngang kr. 100 (2-dagers pass) Student kr. 50 Barn under 16 år gratis Medlemmer gratis Adresse Kunst: Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9 Design: Nordahl Bruns gate 9 Opening hours Every day 11:00 17:00 Monday closed 15 Sept 14 May Prices Admission NOK 100 (2-day card) Student NOK 50 Children up to 16 years free Members free Address Art: Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9 Design: Nordahl Bruns gate 9

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo

Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo NAME: BORN: 12-12-69 PHONE: +47 22717311 STUDIO: Velliveien 13, 1342 Jar Norway Trude Westby Nordmark Fossveien 23.b 0551 Oslo Norway EDUCATION: GROUP EXHIBITIONS: COMMISSIONS: Documentation: Other related

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL

Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL Slipemaskin fra Levende fabrikk Slektstrea, Genbanken (2013) Mick Jagger, London 65 INDUSTRIMUSEUM SKULPTURPARK KUNSTHALL KISTEFOS-MUSEET INDUSTRIMUSEUM Et enestående kulturhistorisk monument over den

Detaljer

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members

vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members vi sees i morgen! 15% medlemsrabatt/ discount for members Velkommen til Oslo Vandrerhjem Holtekilen! Oslo Vandrerhjem Holtekilen er et sommeråpent vandrerhjem, og drives i lokalene til Holtekilen Folkehøgskole.

Detaljer

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007

Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Arkeologisk museum i Stavanger 12. november 2006-15. april 2007 Åpningstider Man., ons., tors., fre., lør. 11.00-15.00 Tirsdag 11.00-20.00 Søndag 11.00-17.00 Besøksadresse Peder Klowsgate 30A Telefon publikumsmottak

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer

ARRANGEMENTER HØST/VINTER 2013. kodebergen.no

ARRANGEMENTER HØST/VINTER 2013. kodebergen.no ARRANGEMENTER HØST/VINTER 2013 kodebergen.no Velkommen til KODE! KODE er mer enn bare et visningssted for kunst. I denne brosjyren finner du oversikt over hva museet kan tilby utenom det vanlige. Verksteder

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen

Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Intellectual Property Rethinking Kai Nielsen Åndsverket Nylesning av Kai Nielsen Denne publikasjonen er en en del av verket Drapering av Anne Marthe Dyvi, laget til utstillingen Lost Garden på Henie Onstad

Detaljer

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet

Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet Kunstformidling på Astrup Fearnley Museet FORMIDLINGSTILBUD Skoleformidling: Målgruppe: Grunnskole og videregående skole. Tilbud: Astrup Fearnley Museet (AFM) tilbyr tre gratis omvisninger for skoleklasser

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005

NNMPF-NYTT 2005: 2. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 NNMPF-NYTT 2005: 2 Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning, 17.juni 2005 Kjære nettverkskolleger. Her kommer invitasjonen til konferansen i København 2006. (English version, see below). Velkommen

Detaljer

Macbeth: Frozen Scenes

Macbeth: Frozen Scenes Macbeth: Frozen Scenes Using Frozen Scenes There are several ways to use these scenes 1. Along with the scene one can give the students the lines from the play and ask them to perform their scene with

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

FORMIDLINGSTILBUD. Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3

FORMIDLINGSTILBUD. Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3 FORMIDLINGSTILBUD Videregående skole Vår 2013 KODE 4 KODE 3 KODE 2 KODE 1 Foto: Dag Fosse Velkommen til KODE Museet ønsker å gi elevene gode kunstopplevelser, rom for undring, nytenkning og kreativ utfoldelse.

Detaljer

Formidlingstilbud for videregående skoler

Formidlingstilbud for videregående skoler Formidlingstilbud for videregående skoler SKOLEÅRET 2013 2014 Foto: Dag Fosse KODE 1: Europeisk design og kunsthåndverk, samt skiftende utstillinger. KODE 2: Skiftende utstillinger og samtidskunstavdeling.

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook

Samlede Skrifter PDF. ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF ==>Download: Samlede Skrifter PDF ebook Samlede Skrifter PDF - Are you searching for Samlede Skrifter Books? Now, you will be happy that at this time Samlede Skrifter PDF is available

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION)

VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) VEIEN TIL ROM: HVORDAN JEG BLE KATOLIKK (NORWEGIAN EDITION) (first published 1999) Synopsis: Download A Veien Til Rom: Hvordan Jeg Ble Katolikk (Norwegian Edition) PDF ebook by Kjell Arild Pollestad Veien

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50

C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 C U R R I C U L U M V I T A E / G E I R M. B R U N G O T 6230 Sykkylven, Norway gmb@sloway.no www.sloway.no phone: +47 91 18 51 50 R e p r e s e n t e d at: The National Museum for Art, architecture and

Detaljer

NRF Full 2012 Schedule

NRF Full 2012 Schedule NRF Full 2012 Schedule Understanding the schedule Saturday Sunday Wednesday 3-Mar 4-Mar 7-Mar March 10-Mar 11-Mar 14-Mar 17-Mar 18-Mar 21-Mar 24-Mar 25-Mar 28-Mar 31-Mar 1-Apr 4-Apr 7-Apr 8-Apr 11-Apr

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT

OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT OSLO OPEN 2 24 MÅL FELT 14. 15. JUNI 2012 I OSLO (English version at page 4) 2 24 FITA* Arrowhead SK Vidar innbyr til internasjonalt feltstevne på vår feltbane ved Sørmarka utenfor Oslo 14.- 15. juni 2014.

Detaljer

Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/ BONO 2010. 22. januar - 18. april 2010

Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 (c) Munch-museet/ Munch-Ellingsen Gruppen/ BONO 2010. 22. januar - 18. april 2010 Edvard Munch: «Daniel Jacobson», 1908-09 22. januar - 18. april 2010 dvard Munch står i dag som den sterkeste eksponent for det nordiske bidrag til modernismen og er den mest fremtredende nordiske kunstneren

Detaljer

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen

Farnes skule Læreverk : Quest Klasse/trinn : 3 Skuleåret : Lærar (-ar) : Anna N. Bergerud og Signe Endresen Tid Veke: Augustseptember Kompetansemål Elevane skal kunne: engelsk knyttet til Skolehverdagen -kunne finne likheter mellom ord og uttrykksmåter i engelsk og eget morsmål knyttet til temaet -kunne forstå

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Familieprogram. For barn i alle aldre! Omvisninger og verksteder

Familieprogram. For barn i alle aldre! Omvisninger og verksteder Familieprogram AKTIVITETER FOR BARN OG VOKSNE PERIODE: 27.07 21.12 2013 For barn i alle aldre! Omvisninger og verksteder JULI Lørdag 27 / 7 Sted: KODE 1 Kl. 12 15 Våte spor Omvisning og maleverksted Kl.

Detaljer

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013

The Official Newsletter of Projects Abroad Bo. March 2013 The Official Newsletter of Projects Abroad Bo ia March 2013 1 Editor s Letter Hi all, Welcome to the March edition of our Newsletter for Projects Abroad Bolivia. This newsletter aims to inform all ur volunteers

Detaljer

Alvdal. www.alvdal.kommune.no

Alvdal. www.alvdal.kommune.no På kan du gå i den flotte naturen på ski eller til fots. Du kan jakte og fiske. Av butikker har vi kafèer, bensinstasjoner og et lite sentrum med sportsbutikk, dagnligvarebutikker, lekebutikk, blomsterbutikk

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES

Ukebrevet. Uke 23 (6/6 12/6) FELLES Ukebrevet Uke 23 (6/6 12/6) Hei alle: FELLES Da har vi fått godkjenningen fra Lotteri og stiftelsestilsynet på vår søknad om navneendring til Stiftelsen Tønsberg Montessori. Det gjelder både for barnehagen

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009

SILVIA PAPAS RAPPORT FRA IDAG GALLERI PINGVIN. 7. mars - 22. mars 2009 SILVIA PAPAS GALLERI PINGVIN 7. mars - 22. mars 2009 RAPPORT FRA IDAG SILVIA PAPAS Rapport fra idag Vernissage Torsdag 5. mars kl. 19 20 malerier, samt grafikk for salg Velkommen! 2 SILVIA PAPAS Rapport

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

lytte etter og bruke engelske språklyder gjennom praktiskestetiske gi eksempler på noen situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk Årsplan i for 2.trinn 2014-2015 Faglærer Yngve Henriksen Læreverk: Stairs 2 Kompetansemål etter 2.årstrinn Ulike tema, delmål og arbeidsformer brukes på veien mot kompetansemålene fra K06 Språklæring Muntlig

Detaljer

Fjordane K u n s t - Museum

Fjordane K u n s t - Museum 2009 Sogn og Fjordane K u n s t - Museum Nybygg til Sogn og Fjordane Kunstmuseum i Førde, byggestart 2009. Arkitektkontoret C. F. Møller Norge AS, Oslo. U t s t i l l i n g s k a l e n d e r 06.01. 30.08.

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

Usynlige tråder. Download: Usynlige tråder PDF ebook

Usynlige tråder. Download: Usynlige tråder PDF ebook Usynlige tråder Download: Usynlige tråder PDF ebook Usynlige tråder PDF - Are you searching for Usynlige tråder Books? Now, you will be happy that at this time Usynlige tråder PDF is available at our online

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge?

Hvor lenge har Østerrike hatt diplomatisk kontakt med Norge, og hvor lenge har det vært ambassade i Norge? Fra: @bmeia.gv.at Til: Emne: WG: Artikkel til Wikipedia om ambassaden - trenger mer info og gjerne noen bilder Dato: 21. februar 2014 15:42:40 Dear Mr., After some research I now can come back to your

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Profile handbook. for

Profile handbook. for Profile handbook for March 2007 Logo For the logo, we have chosen a shape in conformity with the general visual direction. The logo is inspired by the shape of the product, and the circle also creates

Detaljer

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Tyskland 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Tyskland 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Tyske turister i Norge 2014 Norges posisjon blant

Detaljer

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Danmark 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Danmark 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Gjestedøgn formidlet via hytteformidlere Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF

DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF ==> Download: DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF DA DET PERSONLIGE BLE POLITISK PDF - Are you searching for Da Det Personlige Ble Politisk Books? Now, you will be happy

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013

Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Oslo Pin Club Info # 203, 8. januar 2013 Vi ønsker velkommen til et godt nytt samler-år Husk at vi har byttemøte mandag 14. januar Møtet avholdes i den vanlige kantina på Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad

Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Oversikt over The Beatles vinyl/singler/rekvisita Tittel (side A, side B) År Land Cover Pris Merknad Singler She loves you, I'll get you Sept '63 NO Standard 75 1.opplag All my loving, I saw her standing

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge

HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge HVORDAN SKAPE TRIVSEL, STOLTHET OG EIERSKAP OG SAMTIDIG VÆRE GODE PÅ INNOVASJON? NINA MOI EDVARDSEN SVP Organizational Development Schibsted Norge SCHIBSTED FUTURE REPORT 2015 2 SCHIBSTED FUTURE REPORT

Detaljer

En praktisk innføring i team-basert læring

En praktisk innføring i team-basert læring En praktisk innføring i team-basert læring Børge Lillebo borge.lillebo@ntnu.no Frank Alexander Kraemer kraemer@item.ntnu.no Teambasert Læring utviklet av Larry K. Michaelsen i USA aktiv læring flipped

Detaljer

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars

Arkitekthjelpen i Oslo. 25.februar-1.mars Arkitekthjelpen i Oslo 25.februar-1.mars Torsdag 26.februar: 10.00 Oppmøte Mortensrud T-bane stasjon Linje 3 evt prosjekt 13.00 Lunsj hos Jensen & Skodvin arkitekter 15.00 Fantastic Norway 17.30 Felles

Detaljer

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014

LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 1 LISTE OVER TILLATTE HJELPEMIDLER EKSAMEN I NOVEMBER OG DESEMBER 2014 REGLEMENT FOR BRUK AV KALKULATOR OG ORDBOK SE SISTE SIDE 1. STUDIEÅR (ØKAD/REV): Finansregnskap m/ikt (ØABED1000) Markedsføring og

Detaljer

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Storbritannia 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Storbritannia 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Britiske turister i Norge 2014, Turistundersøkelsen Norges posisjon blant briter Kontaktinformasjon;

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Presenting a short overview of research and teaching

Presenting a short overview of research and teaching Presenting a short overview of research and teaching Portuguese in Norway at university level Diana Santos d.s.m.santos@ilos.uio.no Romanskfagråd møte, Oslo, 31 October 2014 Research Research under Linguateca

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge

Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Dato: 19. august 2015 Saksnummer: 31/15 Til: Styret Møtedato: 21. august 2015 Saksbehandler: Ingebjørg Borgemyr Cultiva Play & Learn Innovation Challenge Sammendrag: Cultiva ønsker å invitere til en idèkonkurranse

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014

Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Oslo Pin Club Info # 219, 29.10.2014 Så sees vi vel igjen Husk nytt byttemøte torsdag 6. november kl 1700 Ta med deg byttepins og stikk innom Next meeting is coming up! Remember new trade meeting Thursday,

Detaljer

2015 municipal and county council elections

2015 municipal and county council elections INFORMATION 0 municipal and county council elections Important information for voters English Engelsk Election Day is September. Remember to bring ID! 0 municipal and county council elections We use these

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer