Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei"

Transkript

1 Per Inge Bjørlo Begjær Desire Kongelige gaver Royal Gifts Kinesisk samtidskunst Chinese Contemporary Art Inger Waage Ai Weiwei Ai Weiwei

2 Foto: Dag Fosse Xiang Jing, Peacocks, Vises i utstillingen Real Life Stories i september. From the exhibition Real Life Stories which will open in September. Kjære publikum For et år dette skal bli. Bergen Kunstmuseum og Vestlandske Kunstindustrimuseum er slått sammen til ett museum, og vil snart få nytt navn. Men det viktigste er hva dere kan oppleve. Årets utstillingsprogram er variert og spennende. Våren handler om Inger Waage og Per Inge Bjørlo, storheter på hvert sitt felt. I sommer vises norsk og internasjonal samtidskunst i Begjær, og skatter fra det kongelige slott i Gavebordet. Til høsten kommer en tung mønstring med ni kinesiske samtidskunstnere med kjente navn som Ai Weiwei og Xu Bing. Som om ikke det er nok, gjør vi store og nye grep i hvordan vi viser samlingene våre. Her skal dere oppleve, lære, se og bli overrasket. Velkommen til Kunstmuseene i Bergen Sentrum! Erlend G. Høyersten Direktør GRATIS INNGANG FOR STUDENTER HVER TORSDAG HELE ÅRET FREE ENTRANCE FOR STUDENTS EVERY THURSDAY THROUGHOUT THE YEAR

3 Foto: Dag Fosse SKIFTENDE UTSTILLINGER TEMPORARY EXHIBITIONS SIGNERT INGER WAAGE 28. januar 18. mars Permanenten Inger Waage er kunstneren du kanskje har gjenstander av i skapet, uten å vite det. Det blir fargerikt når Inger Waages lekne dekordesign for første gang skal presenteres i en egen utstilling. Kunstneren, som hadde sitt virke ved Stavangerflint og Figgjo Fajanse fra , stod for en enorm produksjon av både hverdagsservise og finere brukskunst. Waages design ble svært populær i Norge, men også i utlandet. Nå er gjenstandene hun dekorerte blitt samleobjekter for designinteresserte over hele verden. Utstillingen er en del av markeringen av Vestlandske Kunstindustrimuseums 125-års jubileum. Kurator: Heidi Bjørgan. SIGNED INGER WAAGE 28 January 18 March Permanenten Experience the work of a leading designer within the Scandinavian Design movement. With her base at Stavangerflint and Figgjo Fajanse (ceramics factories) from , Inger Waage had a prolific production of both everyday dinner services and art-ceramics. Waage s works enjoyed great popularity at home and abroad. Today, objects decorated with her whimsical and decorative designs are collectors items for retro aficionados the world over. The exhibition is one of the events marking West Norway Museum of Decorative Art s 125th anniversary. Curator: Heidi Bjørgan.

4 PER INGE BJØRLO 16. mars 27. mai Stenersen Per Inge Bjørlo er en pionér i norsk kunstliv, både innen grafikk og installasjonskunst. Per Inge Bjørlo, Livet (Kols), life, (COPD), 2009 I denne retrospektive utstillingen presenteres over femti av hans arbeider innen teknikker som grafikk, skulptur, maleri og tegning. Bjørlos kunst er preget av et uttalt livsalvor. I stort format vektlegger han det fysiske og sanselige i verket, det handler om lidelse, smerte, redsel og blytunge materialer. Bjørlos installasjon «Indre Rom I», vist i 1984, er et av nyere norsk kunsthistories mest myteomspunnede verk. Fylt til randen av sterkt luktende gummimaterialer, satte verket tonen for hans videre kunstnerskap og regnes idag som gjennombruddet for den norske installasjonskunsten. Utstillingen er produsert av Henie-Onstad Kunstsenter. PER INGE BJØRLO 16 March 27 May Stenersen Per Inge Bjørlo is considered a pioneer within the Norwegian art scene. This exhibition features more than fifty works in a range of media including prints, drawings, sculptures and paintings. Bjørlo s installation «Inner Room I», shown in 1984, is referred to as one of newer Norwegian art history s most legendary works. Consisting largely of pungent rubber materials, the installation set the tone for his subsequent artistic practice and marked the breakthrough for Norwegian installation art. The exhibition is produced by Henie Onstad Art Center.

5 Philip Notland, NO Project BEVEGELSER I DET 20. ÅRHUNDRE Medio mai Lysverket Kunstens hovedstrømninger i det 20. århundre presenteres i en ny fast utstilling. SUBSTANS april Permanenten Se hva fremtidens designere har å by på. Avgangselevene på masterstudiet i design ved Kunsthøgskolen i Bergen viser sine eksamensoppgaver i denne årlige masterutstillingen. SUBSTANCE April Permanenten Find out what the designers of the future have to offer. In this annual exhibition, graduating students from Bergen National Academy of the Arts, Department of Design, present their MA degree projects. Hva var de sentrale strømningene i europeisk modernisme? Hvilke tendenser gjorde seg gjeldende i norsk og skandinavisk kunst? Og hvordan artet avantgardens oppgjør seg i Bergen? Vårens nye faste samlingsutstilling i Lysverkets tredje etasje viser bevegelser i det 20. århundres kunst, med et internasjonalt og lokalt perspektiv. Verk av Picasso, Munch, Klee, Jorn, Ekeland, Weidemann, Slettemark, Gruppe 66 m.fl. MOVEMENTS IN THE 20TH CENTURY Mid-May Lysverket The main art movements of the 20th century are presented in a new exhibition. Which were the major currents in European Modernism? Which tendencies dominated Norwegian and Scandinavian art? And how did the avantgarde make itself known in Bergen? The new permanent exhibition of the museum s 20th century collection presents both a local and an international perspective, with works by Picasso, Munch, Klee, Jorn, Weidemann, Slettemark, Gruppe 66 and others. Picasso, Sylvette, 1953 Oddvar Torsheim & Laurie Grundt, Palifl impen. 1970

6 GAVEBORDET FOLKEGAVER TIL KONG HAAKON OG DRONNING MAUD mai 2. september Permanenten Opplev gavene kong Haakon og dronning Maud fikk av folket da de kom til Norge. Begeistringen for vårt nye kongepar var stor. Både til dronningens fødselsdag i 1905 og til kroningen i 1906 ble det samlet inn gaver fra Norge, England, Skottland og Danmark. Slottet stod nesten tomt etter unionsoppløsningen, og gavene skulle både ha representative og praktiske funksjoner. Utstillingen viser praktfulle sølvoppsatser, terriner, kandelabre, billedkunst og andre skatter fra slottet. Gavebordet er en del av regjeringens gave til DD. MM. kong Harald og dronning Sonjas 75-årsdager i Kurator: Trond Indahl. Foto: Peder O. Aune, Kroningen i 1906, Det kongelige hoff. The coronation in 1906, The royal court. THE GIFT TABLE THE PEOPLE S GIFTS TO KING HAAKON AND QUEEN MAUD May 2 September Permanenten See the gifts King Haakon and Queen Maud received from the populace when they first came to Norway. Enthusiasm for our newly-chosen king and queen was immense. Gifts were gathered in for the Queen s birthday in 1905 and for the coronation in People from England, Scotland and Denmark also gave gifts. The royal palace was largely empty after Norway gained independence from Sweden, hence the gifts were meant to have practical as well as representative functions. The exhibition includes magnificent silver service, terrines, candelabras, pictorial art and much more. The Gift Table is part of the Norwegian Government s gift to their Majesties King Harald and Queen Sonja, in celebration of their 75th birthdays in Curator: Trond Indahl.

7 Nicola Costantino, Soccer Ball, 1999 Alex Brew, Untitled, 2008 BEGJÆR 14. juni 16. september Stenersen Hvordan belyser samtidskunstnerne seksualitet og begjær i sine kunstverk? Det seksualiserte mennesket som tema dukker stadig opp i populærkulturen som blant annet i film, reklame, journalistikk og nettbaserte uttrykk som blogger og videodagbøker. Dette reflekterer samtidens forhold til seksualitet, kjønn og kropp, men hvordan kommer dette til uttrykk i samtidskunsten? Utstillingen ønsker å utfordre og utvide betrakterens blikk innen et område hvor kunsten kan være grensesprengende. Kurator: Eli Okkenhaug DESIRE 14 June 16 September Stenersen In which ways do contemporary artists express sexuality and lust in their work? The sexualized individual is a recurring theme in popular culture, coming to expression through films, advertisements, newspapers, journals, internet blogs, video diaries and other media. Such phenomena reflect today s attitudes towards sexuality, gender and the body, but how is sexuality expressed in contemporary art? This exhibition seeks to challenge and expand the viewer s gaze in an area where art can be groundbreaking. Curator: Eli Okkenhaug.

8 Xiang Jing, Endless Tower, 2011 Xiang Jing, Peacocks, 2007 REAL LIFE STORIES 5. oktober januar 2013 Stenersen / Lysverket Jing Kewen - Xiang Jing - Li Songsong - Ai Weiwei - Xu Bing Liu Jianhua - Song Dong - Yin Xiuzhen - Mao Tongqiang De siste 15 årene har samtidskunsten i Kina nærmest eksplodert i popularitet og anerkjennelse i den internasjonale kunstverdenen. Real Life Stories presenterer, for første gang i Norge, installasjoner, skulptur og malerier av ni av kinas ledende kunstnere. Som en utstilling i utstillingen blir det verdenspremiere på et nytt verk av Ai Weiwei. Den kinesiske kunstneren ble i 2011 kåret til kunstverdenens mektigste av ArtReview og anses som en av de mest toneangivende på verdens samtidskunstscene. Ai Weiweis kunst kretser ofte rundt kinesisk kultur, tradisjon og håndverk og Kinas forhold til Vesten. Kurator: Feng Boyi og Bjørn Inge Follevaag, medkurator: Erlend Høyersten, Eli Okkenhaug og Wang Dong. Utstillingen er produsert av museet. REAL LIFE STORIES 5 October January 2013 Stenersen / Lysverket Jing Kewen Xiang Jing Li Songsong Ai Weiwei Xu Bing Liu Jianhua Song Dong Yin Xiuzhen Mao Tongqiang Over the last 15 years, Chinese contemporary artists have gained phenomenal popularity and recognition in the international art world. Real Life Stories presents, for the first time in Norway, installations, sculptures and paintings by nine of China s leading artists. Like an exhibition within an exhibition, the occasion marks the world premiere for a new work by Ai Weiwei. In 2011, ArtReview magazine deemed this artist to be the most powerful figure in the art world, and one of the trendsetters for the international contemporary art scene. Ai Weiwei s art often deals with themes pertaining to Chinese culture, tradition and craftsmanship, and China s relationship to the West. Chief curators: Feng Boyi and Bjørn Inge Follevaag. Co-curators: Erlend Høyersten and Eli Okkenhaug. The exhibition is produced by Art Museums of Bergen.

9 Amalia Pica, Untitled (Stone Megaphone), 2009 FASTE UTSTILLINGER PERMANENT EXHIBITIONS Lena Cronqvist, Pike med to aper, Girl with two monkeys, MATERIAL INFORMATION 28. september 2012 januar 2013 Permanenten Søkelys på produksjon og samling av objekter i en globalisert verden. Tradisjonelt har kunsthåndverket rettet kritikk mot industrialiseringens fremmedgjøring av arbeidsprosessen. I dag skjer produksjonen ofte langt utenfor vårt synsfelt, og det er særlig behov for diskusjon om den global konteksten. Utstillingen presenterer norsk kunsthåndverk side om side med kunsthåndverk produsert langt utenfor våre referanserammer. Material Information er Norske kunsthåndverkeres temautstilling 2012, og produseres i samarbeid med Hordaland Kunstsenter og Format Bergen. Kurator: Juan Andrés Gaitán. MATERIAL INFORMATION 28 September 2012 January 2013 Permanenten Spotlight on the production and collection of objects in a globalized world. Traditionally, craft-based art has contained an implicit criticism of industrializations alienation of craftsmanship. Still today, goods are produced far from our field of vision. For this reason, there is a need to discuss the production of goods in a global context. This exhibition offers a chance to see Norwegian decorative art juxtaposed with its counterparts produced far beyond our field of reference. Curator: Juan Andrés Gaitán. KUNST Lysverket Gjør en kunsthistorisk vandring fra renessansen frem til det 20. århundre. Den faste utstillingen i Lysverkets andre og tredje etasje spenner fra russiske og greske ikoner, via gamle mestere og nordisk gullalderkunst, til norsk og internasjonal modernisme. Store kunstnere av nyere tid som Edvard Munch, Pablo Picasso og Paul Klee er representert med flere verk. En egen avdeling er viet «den norske malerkunstens far», J.C. Dahl og hans elever. Flere av de utstilte verkene er fra Stenersens samling, overdratt til Bergen fra finansmannen Rolf Stenersen ( ). ART Lysverket Take an art historical trek from the 15th to the 20th century. On Lysverket s first and second floors, you can explore the core of the museum s collections. The works range from Russian and Greek icons, Old Master paintings and the Norwegian Golden Age, to Norwegian and international Modernism. World renowned artists from the last century such as Edvard Munch, Pablo Picasso and Paul Klee are represented with several works. A separate wing is devoted to the father of Norwegian Painting, J.C. Dahl, and his students.

10 Foto: Dag Fosse Nicolai Astrup, Priseld, The main midsummer eve bonfire, 1915 KUNSTLAB Lysverket Norges første kunstmuseum for barn og unge. Bli overrasket, lek, utforsk og kom ut som en kunstekspert! I KunstLab kan barn og unge møte museets kunst på sine egne premisser. Museet har utstillinger, flere verksteder og ikke minst et laboratorium hvor man kan utforske kunstvitenskap gjennom lek og eksperimenter. KunstLab har en rekke organiserte tilbud til familier, skoler og barnehager. KUNSTLAB Lysverket Norway s first art museum for children and young people. Be surprised, play, explore and become an art expert! At KunstLab, you can experience art in relation to your own horizon and world of experience. KunstLab includes a separate exhibition, several workshop spaces and, not least, a laboratory where you can explore art-science through play and experimentation. KunstLab og Nikolai Astrup er blitt til med sjenerøs støtte fra Sparebankstiftelsen DnB NOR / KunstLab and Nikolai Astrup have been made possible through generous funding from the DnB NOR Savings Bank Foundation. NIKOLAI ASTRUP Lysverket Opplev malerier og papirverk fra Astup-samlingen i en nyskapende utstilling. Nikolai Astrup ( ) er en av Norges mest folkekjære kunstnere, fremfor alt kjent for sine særegne skildringer av Vestlandets frodige natur og tradisjonelle folkeliv. Sammen med Edvard Munch regnes han som en av fornyerne av tresnittet i Norge. Utstillingen viser et omfattende antall malerier, grafikk og tegninger. En egen app for mobil formidler verkene og kan vise deg nøyaktig hvor Astrup hentet sine motiver fra. Last ned gratis på NIKOLAI ASTRUP Lysverket Nikolai Astrup ( ) is one of Norway s most beloved artists. Above all, he is known for creating lush and wild landscapes and for depicting the traditional life of western Norway. Along with Edvard Munch he expanded the artistic possibilities of woodcuts. The exhibition includes paintings, prints and drawings. An app for smartphones explains the works and shows exactly where Astrup found his motifs. Download this free app at Skann QR-koden og kom direkte inn i App Store Scan the QR code to download the app

11 Edvard Munch, Aften på Karl Johan, Evening on Karl Johan Street, 1892 Blumenthalrommet, The Blumenthal-room Foto: Dag Fosse RASMUS MEYERS SAMLINGER Rasmus Meyer En av verdens viktigste Munch-samlinger og høydepunkter fra norsk gullalder. Industrimannen Rasmus Meyer ( ) ønsket å lage en offentlig samling som skulle vise norsk kunsts utvikling i det 19. og 20. århundre. Rasmus Meyers Samlinger inkluderer flere av Edvard Munchs hovedverk samt viktige verk av J.C. Dahl, Tidemand og Gude, Nikolai Astrup, Christian Krohg og Harriet Backer. Bygget huser også møbler og bergensinteriører fra til 1800-tallet. THE RASMUS MEYER COLLECTION Rasmus Meyer Highlights from Norwegian art s Golden Age and one of the world s most important collections of works by Edvard Munch. The goal of industry magnate Rasmus Meyer ( ) was to create a public art collection showing the development of Norwegian art in the 19th and 20th centuries. The Rasmus Meyer Collection includes several of Edvard Munch s masterpieces and seminal works by J.C. Dahl, Tidemand and Gude, Nikolai Astrup, Christian Krohg and Harriet Backer. The building also contains furniture and Bergen interiors from the 17th through the 19th centuries. SAMTIDSKUNST: BABEL Stenersen I Stenersen finner du museets faste visningssted for samtidskunst. Her kan du se et utvalg av museets samling av kunstverk produsert de siste årene, både av norske og internasjonale kunstnere. Den første presentasjonen har Babel som overskrift, for å understreke at dagens kunst består av svært ulike visuelle språk og dialekter. Blant kunstnerne som vises er Pushwagner, Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson og Bjarne Melgaard. CONTEMPORARY ART: BABEL Stenersen In Stenersen you can find the museum s permanent venue for contemporary art. Here you can see selected works from the museum s own collection of Norwegian and international contemporary art. The present display is entitled Babel, a title underscoring that art from the last few decades use a myriad of visual languages and dialects. Some of the artists currently showcased are Pushwagner, Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson and Bjarne Melgaard.

12 Foto: Dag Fosse Foto: Dag Fosse KINASAMLINGEN Permanenten En av Europas største samlinger av kinesisk kunst- og kunsthåndverk. Opplev gaven fra eventyreren og generalen Johan Wilhelm Normann Munthe ( ). Utstillingen viser alle typer kinesisk kunst, fra yngre steinalder til begynnelsen av 1900-tallet. Den antatt eldste gjenstanden er ca år gammel. Blant høydepunktene i samlingen er gjenstander fra Den forbudte by og buddhistiske marmorskulpturer og marmorsokler fra Yuanming Yuan, det keiserlige sommerpalass utenfor Beijing. THE CHINA COLLECTION Permanenten One of Europe s largest collections of Chinese art and craft-based art. Experience the gift from the explorer and general Johan Wilhelm Normann Munthe ( ). The exhibition presents all types of Chinese art, from the early Stone Age to the early 20th century. The oldest object is thought to be about 4,000 years old. Highlights of the collection include objects from the Forbidden City and marble Buddhist sculptures on marble plinths from Yuanming Yuan, the royal summer palace on the outskirts of Beijing. SØLVSKATTEN Permanenten Over 600 gjenstander i gull og sølv laget i Bergen gjennom 500 år. Drikkekanner, begre, skjeer og smykker er bare noe av det du kan finne i Sølvskattens spektakulære utstillingsrom, inspirert av et skjærereir. Bergen har i mange hundre år vært et viktig senter for produksjon av gjenstander i gull og sølv. Gjenstandene har vært betydningsfulle, både i privat og offentlig sammenheng. I tider da det ikke var banker i Norge var sølv- og gullgjenstander også pengeplassering. SILVER TREASURE Permanenten Over 600 gold and silver objects, made in Bergen during 500 years. Tankards, beakers, spoons and jewellery these are just some of the objects you can find in the spectacular Silver Treasure room. For many centuries Bergen was an important centre for the production of gold and silver objects. These objects meant a great deal to people and played important ritual roles, both in private and public life.

13 Foto: Dag Fosse Foto: Dag Fosse MENNESKET OG TINGENE Permanenten Utforsk europeisk design- og kunsthåndverk fra de siste 500 årene. I Mennesket og tingene kan du gjøre en reise i designhistorien. Her finner du alt fra majestetiske rokokkoskap og møbler med forseggjorte utskjæringer, til kjøkkenutstyr av Alessi, motedesign av Per Spook og designmøbler av blant andre Le Corbusier og Arne Jacobsen. Utstillingen presenterer også en stor samling av keramikk, kunsthåndverk og smykkedesign fra ulike stilperioder. PEOPLE AND POSSESSIONS Permanenten Explore the history of European design, decorative art and craft-based art from the last 500 years. In People and Possessions, you can find everything from majestic rococo cupboards and kitchen tools by Alessi to haute couture by Per Spook and furniture by Le Corbusier and Arne Jacobsen. One of the most important works is Ole Bull s beautiful Gasparo da Salo violin from 1562, which is decorated with a head carving by Benvenuto Cellini. SINGERSAMLINGEN Permanenten En eventyrlig samling av europeiske og asiatiske prydgjenstander, kunst og møbler. Denne kunstskatten ble donert til museet i 1963 av den amerikanske maleren William H. Singer og hans kone Anna. Gjenstandene kom fra deres norske hjem i Olden og blant høydepunktene i ekteparets samling er to små pennetegninger signert Rembrandt. Ta kontakt med museet for bestilling av omvisning da samlingen ellers kun er åpen noen få dager i året. THE SINGER COLLECTION Permanenten A fabulous collection of European and Asian ornamental items, art and furniture. This collection was given to the museum in 1963 by the American painter William H. Singer and his wife Anna. The objects came from the couple s Norwegian home in Olden. Amongst the highlights, there are two small pen and ink drawings signed by Rembrandt. The exhibition is open only for guided tours a few days per year. To request a tour, please contact the museum.

14 Foto: Dag Fosse OPPLEV EXPLORE GUIDED TOURS English language tours of the Rasmus Meyer Collection are organized every Saturday and Sunday at during July and August, with special focus on the works of Edvard Munch. For all our exhibitions, we are happy to arrange guided tours for private groups. The Art Museums of Bergen offer a range of educational programs for kindergartens and schools. These are free of charge and are led by our education staff. Visit our website for more information. Book your events at OMVISNINGER Det arrangeres åpne omvisninger hver lørdag og søndag kl. 13 i aktuelle utstillinger. Åpne omvisninger på engelsk arrangeres hver lørdag og søndag kl. 12 i juli og august i Rasmus Meyers Samlinger med Munch som hovedtema. Åpen omvisning i Inger Waageutstillingen hver søndag kl og i utstillingen Gavebordet hver søndag i juni og august, samt 8. og 15. juli og 2. september. Vi tilbyr lukkede omvisninger for private grupper i alle våre utstillinger. Bestill på Barnehager og skoler får gratis inngang og omvisning. Se eget program, våre nettsider eller for mer informasjon. CHILDREN AND FAMILIES The last Saturday of every month, we arrange a free drop-in family workshop from Pictura is The art museums of Bergen s club for children from 4 12 years old. Members are able to participate in guided tours and workshop activities on the first Sunday of each month. The membership fee is kr. 150 per half year. Join the club at For further information visit BARN OG FAMILIER Hver siste lørdag i måneden arrangeres det gratis dropp-inn familieverksted kl i enten Bergen Kunstmuseum eller Permanenten. Pictura er Kunstmuseenes egen kunstklubb for barn fra 4 12 år. Her får medlemmer delta på omvisninger og verkstedsaktiviteter hver første søndag i måneden. Medlemskapet koster kr. 150,- pr. halvår og kan tegnes til eller i en av museets resepsjoner i sentrum. Se for fullstendig program og oppdateringer. Edvard Munch, Landgangsboren, The Jetty, 1903

15 BUTIKK SHOP Foto: Kidsonroof MUSEUMSBUTIKK Museets butikker i Lysverket og Stenersen har et variert og inspirerende utvalg varer til alle aldersgrupper. Som Bergens største kunstbokhandel, presenterer vi et rikt utvalg bøker om billedkunst, arkitektur, foto og design, samt publikasjoner og bøker knyttet til museets samling og utstillinger. I tillegg har vi en rekke ulike produkter for barn, male- og tegneutstyr og andre kreative gaveartikler. MUSEUM SHOP Welcome to Bergen s biggest art book shop, at Stenersen. Our museum shops offer a great variety of books and creative gift articles. VESTLANDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM 125 ÅR 2012 er et jubileumsår for Vestlandske Kunstindustrimuseum og museet feirer med å se nærmere på en viktig og stor del av samlingen, nemlig gavene. Lommetørkler med kniplinger, bergenssølv, Nord-Europas største samling av kinesiske kunstskatter, porselensfi gurer og utsøkte møbler; gavefl ommen til museet gjennom 125 år spenner vidt og mangfoldig. I jubileumsboken Gaver kan du få et innblikk i de mange spennende historiene om hvordan gjenstander har funnet veien til museet. Boken Gaver fi nnes på norsk og engelsk, er rikt illustrert og selges i museumsbutikken. WEST NORWAY MUSEUM OF DECORATIVE ART, 125 YEAR In 2012 the museum will celebrate its anniversary throughout the whole year. The jubilee has been marked by the publication of Gifts, a book which tells many exiting stories about how objects have found their way into the museum since its inauguration in The book has been published in English as well as Norwegian. It is richly illustrated and can be bought in the museum shop.

16 KOMPONISTHJEM COMPOSER S HOMES Foto: Oddleiv Apneseth Edvard og Nina Grieg med venner. Edvard and Nina Grieg with friends. EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN Troldhaugen var hjemmet til den verdensberømte komponisten Edvard Grieg ( ). Her finner du museum, konsertsalen Troldsalen, samt Griegs villa, komponisthytte og gravsted. 1. mai 30. september: kl 9 18 alle dager 1.oktober 30. april: kl alle dager Stengt 17. desember 7. januar Tilrettelagte omvisninger på flere språk. Private arrangement og omvisninger på bestilling. Søndagskonserter: 29. januar 22. april kl 14 Finn frosken! Musikalsk leteaksjon for barn: april kl 12 Ikke akkurat gjenganger Ibsen-festival: april Hagefest på Griegs fødselsdag: 15. juni kl. 18 Lunsjkonsert: 7. juni 30. september kl 13 alle dager Kveldskonserter: 17. juni 26. august kl 18 søndager The International Edvard Grieg Piano Competition september. Se EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN Discover Troldhaugen, where the world renown composer Edvard Grieg ( ) lived, Troldsalen Concert Hall, the Edvard Grieg Museum, and the composer s hut and gravesite. 1 May 30 September: , open daily 1 October 30 April: , open daily 17 December 7 January: closed Guided tours are offered in several languages. Private arrangements and tours are available by booking in advance. Garden party for Grieg s birthday: 15 June, Lunch concerts: 7 June 30 September daily Evening concerts: 17 June 26 August on Sundays The International Edvard Grieg Piano Competition, 1 8 September. See - tel: (+47)

17 Foto: Jiri Havran Foto: Dag Fosse MUSEET LYSØEN På Lysøen utenfor Bergen ligger villaen til den sagnomsuste fiolinisten og komponisten Ole Bull ( ). Åpent 18. mai 31. august: kl alle dager, søndager kl september: kl søndager Omvisninger hver time. Gruppebesøk mottas på bestilling. Skyssbåt til Lysøen fra Buena kai, Lysekloster, hver time i museets åpningstid. LYSØEN MUSEUM The legendary Norwegian composer and violinist Ole Bull s ( ) enchanting summer villa lies on the island «Lysøen». 18 May 31 August: , Open daily, Sundays September: , Sundays Guided tours are offered every hour. Private arrangements and tours are available by booking in advance. The ferry to Lysøen departs from Buena quay, Lysekloster, every hour on the hour, during the museum s regular opening hours. SILJUSTØL MUSEUM Siljustøl var hjemmet til komponisten Harald Sæverud ( ). Åpent søndager 13. mai 19. august: kl Fødselsdagskonsert: 17. april kl. 18 Siljustølseminaret: mai Åpen familiedag: 3. juni kl SILJUSTØL MUSEUM The home of the composer Harald Sæverud ( ) Open Sundays 13 May 19 August: Birthday Concert: 17 April at Free Family Day Out: 3 June tel: (+47) tel: (+47)

18 KUNSTMUSEENE I BERGEN, SENTRUM Administrasjon Rasmus Meyers allé Bergen Tel: / Fax: Foto: Dag Fosse BESØKSADRESSE Kunst Lysverket: Rasmus Meyers allé 9 Rasmus Meyers Samlinger: Rasmus Meyers allé 7 Stenersen: Rasmus Meyers allé 3 Design og kunsthåndverk Permanenten: Nordahl Bruns gate 9 THE ART MUSEUMS OF BERGEN, BERGEN CITY CENTER Administration Rasmus Meyers allé Bergen Tel: (+47) / Fax: VISITORS ADDRESS Art Lysverket: Rasmus Meyers allé 9 Rasmus Meyers Collection: Rasmus Meyers allé 7 Stenersen: Rasmus Meyers allé 3 Design and decorative art Permanenten: Nordahl Bruns gate 9 facebook.com/bergenkunstmuseum facebook.com/permanenten twitter.com/kunstmuseene

19 Olav Kyrres gate Nordahl Bruns gate Christies gate Rasmus Meyers allé Strømgaten Foreningsgaten PERMANENTEN STENERSEN RASMUS MEYER LYSVERKET KUNSTMUSEENE I BERGEN, SENTRUM ART MUSEUMS OF BERGEN Åpningstider Alle dager kl Mandag stengt 15. sep 14. mai Priser Inngang kr. 100 (2-dagers pass) Student kr. 50 Barn under 16 år gratis Medlemmer gratis Adresse Kunst: Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9 Design: Nordahl Bruns gate 9 Opening hours Every day 11:00 17:00 Monday closed 15 Sept 14 May Prices Admission NOK 100 (2-day card) Student NOK 50 Children up to 16 years free Members free Address Art: Rasmus Meyers allé 3, 7 og 9 Design: Nordahl Bruns gate 9

sommer på akershus festning summer at akershus fortress

sommer på akershus festning summer at akershus fortress sommer på akershus festning summer at akershus fortress NASJONALT MONUMENT OG ALLMENT BYROM Akershus festning er et av landets viktigste kulturminner, med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem

Detaljer

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN

OS TOLGA HEDMARK ENGERDAL TRYSIL RENA EVERUM BRUMUNDDAL HAMAR MJØSA SKALBUKILEN ESPA FLISA EIDSVOLL KONGSVINGER JESSHEIM FETSUND AKERSHUS MYSEN Eastern norway Øst-NoRge Eastern Norway is a region of great variation in scenery, culture, traditions and economy. The Norwegian capital, Oslo is, of course, the heart of the region in terms of culture,

Detaljer

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører

Culture. 2012 Kultur. in Norway. i Norge. culture.no. Handbook for Tour Operators. Håndbok for turoperatører Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2011 culture.no 2012 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører KULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the 19th edition

Detaljer

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013

Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 2013. Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 2013 Jubileumsmagasin En feiring av Edvard Munch i 03 Anniversary magazine A celebration of Edvard Munch in 03 Foto: Sølve Sundsbø, Det kongelige hoff Ilja C. Hendel Hadia Tajik hilsen fra kulturministeren

Detaljer

www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no

www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no www.culture.no Culture in Norway Handbook for Tour Operators 2010 2011 Kultur i Norge Håndbok for turoperatører culture.no K ULTUR I NORGE CULTURE IN NORWAY ProSalg takes pleasure in presenting this, the

Detaljer

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013

NOR. Årsrapport 2013. Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Årsrapport 2013 Annual Report 2013 Transnational Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent og en pådriver for mangfold i norsk kunst- og kulturliv. Vi arbeider

Detaljer

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN

K L Æ R S O M K U N S T. Marit Helen AKSLEN. Ove Harder FINSETH. Gunnar FON. Ida GULLHAV. Marit Eken KALAGER. Svein Ove KIRKHORN. Siri Merete LARSEN K L Æ R S O M K U N S T KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 24. JUNI TIL 3. SEPTEMBER 2006 Marit Helen AKSLEN Ove Harder FINSETH Gunnar FON Ida GULLHAV Marit Eken KALAGER Svein Ove KIRKHORN Siri Merete LARSEN

Detaljer

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR

PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR PROGRAM 2012 EN KJEDE AV FYR On the Edge 2012 Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men

Detaljer

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S

Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Å P N I N G S T I D E R O P E N I N G H O U R S Takterrassen i Kunstbanken. Foto: Robin Cornel Bentzen ÅPNINGSTIDER OPENING HOURS Tirsdag fredag / Tue - Fri: 11-16. Lørdag søndag / Sat - Sun: 12-17 Mandag

Detaljer

KUNSTBANKEN. Hedmark Kunstsenter

KUNSTBANKEN. Hedmark Kunstsenter KUNSTBANKEN Hedmark Kunstsenter 2015 K U N S T B A N K E N H E D M A R K K U N S T S E N T E R K U N S T B A N K E N H E D M A R K A R T C E N T R E Åssen er det du bær deg, du vøl itte skam, 2014 Foto:

Detaljer

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER

RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER RAGNAR ALMÉN MALEREN/THE PAINTER 21. januar 29. april Portrett, 1992 Olje på plate 29 x 29 cm Ragnar Almén (f. 1949) har lenge spilt en markant og meget synlig rolle i Vestfolds kunstliv. Til tross for

Detaljer

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter

KunstbanKen. Hedmark Kunstsenter KunstbanKen Hedmark Kunstsenter 2014 1 8. J A N U A R 9. M A R S Kristoffer Myskja: Røykende maskin, 2007. Foto: KM Kristoffer Myskja installasjoner installations Kristoffer Myskja (1985) sine arbeider

Detaljer

Norsk Folkemuseum. meet the people Bygdøy - oslo

Norsk Folkemuseum. meet the people Bygdøy - oslo Norsk Folkemuseum meet the people Bygdøy - oslo 2015-2016 Velkommen til oss! Welcome! Norsk Folkemuseum viser hvordan folk har levd i forskjellige deler av Norge fra 1500-tallet og fram til vår egen tid.

Detaljer

NO / ENG PROGRAM SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM

NO / ENG PROGRAM SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM NO / ENG SUMMER 2015 THE COMPOSERS HOMES A PART OF EDVARD GRIEG MUSEUM TROLDHAUGEN HARALD SÆVERUD MUSEUM SILJUSTØL OLE BULL MUSEUM LYSØEN Index 4 6 8 10 14 16 18 20 22 37 Velkommen / Welcome Edvard Grieg

Detaljer

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni

INNHOLD. Cover photo: Anssi Kasitonni INNHOLD 5: Informasjon / Information 7: Introduksjon / Introduction Cumulus Olympia 9: Anssi Kasitonni 23: Pink Twins 29: Finnish video art 57: SLAGG 65: Støttespillere og partnere / Sponsors and partners

Detaljer

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design

WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Joyce Tenneson WORKSHOPS Photography Multimedia & Design Deborah Turbeville Bob Sacha Amy Arbus Sylvia Plachy Mat Thorne Cig Harvey Craig Stevens Bobbi Lane Eddie Soloway Claire Rosen Jonathan Laurence

Detaljer

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99

DECOR. Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett. STORT TEMA Dyr og fugler GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 DECOR NO 4 M A G A S I N E T 2013 GLASS DEKORMALING PORSELEN AKVARELL AKRYLMALING LØSSALG KR 99 Kreativt glass Mange motiver Hundeportrett STORT TEMA Dyr og fugler 04/2013 LØSSALGSPRIS KR.99 INTERPRESS

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

RETROSPEKTIV KATALOG 2011

RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPEKTIV KATALOG 2011 RETROSPECTIVE CATALOGUE 2011 Utgitt av Hordaland kunstsenter, 2012 Published by Hordaland Art Centre, 2012 www.kunstsenter.no Redaktør/Editor: Anne

Detaljer

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains

AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter. PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price. WINTER Why Danes love the Norwegian mountains FJORD LINE MAGAZINE ISSUE 3/2013 AARHUS Explore the beautiful Latin Quarter PORTRAIT Learn more about world famous Adam Price WINTER Why Danes love the Norwegian mountains NOSTALGIA Ride the historic waves

Detaljer

PROGRAM VÅREN 2015 Komponisthjemmene En del av

PROGRAM VÅREN 2015 Komponisthjemmene En del av PROGRAM VÅREN 2015 Komponisthjemmene En del av TROLDHAUGEN EDVARD GRIEG MUSEUM SILJUSTØL HARALD SÆVERUD MUSEUM LYSØEN OLE BULL MUSEUM Innhold 5 6 8 10 12 14 21 22 23 24 26 28 30 Velkommen Edvard Grieg

Detaljer

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com

TROMSØ SUMMER AKTIVITETER / ACTIVITIES. Foto: CH_visitnorway.com TROMSØ SUMMER 2015 AKTIVITETER / ACTIVITIES Foto: CH_visitnorway.com VELKOMMEN TIL TROMSØ Bestilling er enkelt 1. 2. 3. 4. isl dolore magnibh Bestill på Velg en eller flere aktiviteter som har ledig kapasitet

Detaljer

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM

My Darlings / IRENE MYRAN. > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM My Darlings / IRENE MYRAN > 1. desember 2012--24. februar 2013 / 3. etasje > 1 December 2012-24 February 2013 / 2nd floor SØRLANDETS KUNSTMUSEUM SKMU.NO FACEBOOK/SKMU.NO Irene Myran, Folklore, 2011-12,

Detaljer

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE

VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE VÅRSEMESTERET 2007 STUDIEHÅNDBOK OPPDATERT 20.12.06/ STUDIEHÅNDBOKEN OPPDATERES FORTLØPENDE PÅ HØGSKOLENS NETTSIDER. AN ENGLISH VERSION IS AVAILABLE BA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET MA BILLEDKUNST - KUNSTAKADEMIET

Detaljer

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage

Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage 2 Innhold Om i/o/lab2 Introduksjon kurator Program Article 2015 Kart / informasjon Gjeste tekst av Nora Vaage Kunstnerpresentasjoner: Paul Vanouse Heather Dewey-Hagborg Kate Nichols Next Nature Samarbeidspartnere

Detaljer

NORDISK SOMMERUNIVERSI- TETS SOMMERSESJON I 2009 VIL FINNE STED PÅ TYRIFJORD HOTELL FRA 19. TIL 26. JULI.

NORDISK SOMMERUNIVERSI- TETS SOMMERSESJON I 2009 VIL FINNE STED PÅ TYRIFJORD HOTELL FRA 19. TIL 26. JULI. F FJORDBULLETIN AVIS FOR NORDISK SOMMERUNIVERSITET, TYRIFJORD, NORGE 2009 AVIS NR. 0 NSU TYRIFJORD, NORGE 2009 NORDISK SOMMERUNIVERSI- TETS SOMMERSESJON I 2009 VIL FINNE STED PÅ TYRIFJORD HOTELL FRA 19.

Detaljer

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012

Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012. The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 Den 35. Kortfilmfestivalen Grimstad, 13. 17. juni 2012 The 35 th Norwegian Short Film Festival Grimstad, 13 th 17 th June 2012 1 Storgaten 12 Storgaten Kirkegaten 1 Storgaten 2 4 Kirkegaten Nygaten Skolegaten

Detaljer

The Oslo Pass The best way to experience Oslo!

The Oslo Pass The best way to experience Oslo! OSLO PASS2010 The Oslo Pass The best way to experience Oslo! to more than 30 museums Free public transport Free parking in municipal car parks to swimming pools Special offers in restaurants, shops, entertainment

Detaljer

kulturell rikdom i øvre eiker

kulturell rikdom i øvre eiker kulturell rikdom i øvre eiker CULTURAL wealth IN ØVRE EIKER Kulturlivet i Øvre Eiker preges av mangfold, tradisjoner og nyskaping. Kommunen har utviklet et godt samarbeid mellom offentlige myndigheter,

Detaljer

Utstillinger og åpninger:

Utstillinger og åpninger: Utstillinger og åpninger: 1. Tracking / Tracing: Contemporary Art from Australia, fredag 20. januar kl. 18:00 2. Utstillingen A Softer Side på Gallery Forrest, fredag 20. januar kl. 18:00 3. Gruppe 11

Detaljer