MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN"

Transkript

1 JANUAR ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

2 Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel og utførsel av skip, oljeplattformer og utførsel av råolje og naturgass 3. Kvartalsindekser for utenrikshandelen» 4. Kvartalsindekser for utvalgte varegrupper A Innførsel B Utførsel 5. Innførsel: Varesektorer og hovedgrupper etter SITC 6. Utførsel: Varesektorer og hovedgrupper etter SITC. 7. Innførsel og utførsel: Grupper etter SITC 8. Innførsel: Viktigere vareposter etter SITC 9. Utførsel: Viktigere vareposter etter SITC 1. Innførsel: Viktigere varer etter tolltariffens nomenklatur» 11. Utførsel: Viktigere varer etter tolltariffens nomenklatur 12. Samhandelen med de enkelte land 13. Samhandelen med de viktigste land: Hovedgrupper etter SITC 14. Utførsel: Viktigere varer fordelt på bestemmelsesland 15. Innførsel og utførsel: Skip fordelt på land Vedlegg til heftet for mars, juni, september og desember: Innførsel til konsum, investering og vareinnsats (KIVgruppering). Contents Table 1 Imports and exports 2. Imports and exports of ships, oil platforms and exports of crude oil and natural gas 3. Quarterly index numbers of external trade 4. Quarterly index numbers for selected commodity groups A Imports B Exports 5. Imports by sections and divisions of the SITC 6. Exports by sections and divisions of the SITC 7. Imports and exports by groups of the SITC 8. Imports by principal items of the SITC 9. Exports by principal items of the SITC 1. Imports of principal commodities according to the Customs Tariff Nomenclature.» 11. Exports of principal commodities according to the Customs Tariff Nomenclature. 12. Imports and exports by country 13. Trade with principal countries by divisions of the SITC 14. Exports of principal commodities by country of destination» 15. Imports and exports of ships by country Annex to the March, June, September and December issues: Imports for consumption, fixed capital formation and input. Standardtegn i tabeller Explanation of Symbols in Tables Oppgave mangler Data not available Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication Null Nil Mindre enn,5 av den brukte enhet Less than.5 of unit employed

3 1 TABELL 1.INNFØRSEL OG UTFORSEL. MILL. KR IMPORTS AND EXPORTS. MILLION KRONER A. INNFØRSEL IMPORTS MANED MONTH 1983 I ALT TOTAL UTEN SKIP OG OLJEPLATTFORMER. EXCL.SHIPS AND OIL PLATFORMS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 8639,5 7578,2 969, ,2 8615,6 6334,7 727,8 8432,1 8921,9 925, 8269,1 9149,4 936,7 1192,4 7868,9 9611,1 9796, 76,6 9648, 9579, ,8 1125,7 8354,4 9981,9 691,5 6729,3 8761,3 6638,2 765,6 8179,3 6262,2 798,1 8174,4 8681,3 8531,6 8149,4 7656,9 9872,5 8453,2 9352,6 7476,4 922,9 9594,1 754,8 9224,3 9158, 11236,8 1774,6 8354,1 I ALT 9847, , , ,8 B. UTFORSEL EXPORTS MANED MONTH I ALT TOTAL UTEN RAOLJE, NATURGASS, SKIP OG OLJEPLATTFORMER. EXCL. CRUDE OIL, NATURAL GAS, SHIPS AND OIL PLATFORMS JANUAR 978, ,5 1415,7 4175,4 5381,8 66,8 FEBRUAR 9713, ,4 4387,8 5458,7 MARS 11464, ,3 5455,4 669,8 APRIL 11264, 11472,6 475,5 523,6 MAI 1712, ,3 4767, ,5 JUNI 1185,3 1314,5 519, JULI 1683, , , AUGUST 9832, ,5 4337,6 524,4 SEPTEMBER 1319, ,1 5357,5 5569,5 OKTOBER 12444, ,9 556,6 6563, NOVEMBER , 15122,5 5699,9 6976,2 DESEMBER 132,7 1482,3 5734,9 577,5 I ALT , , ,669341,8 C. INNFORSELSOVERSKOTT IMPORT SURPLUS UTEN SKIP OG OLJEPLATTFORMER OG FOR MANED I ALT UTFORSELEN OGSA RAOLJE OG NATURGASS MONTH TOTAL EXCL. SHIPS, OIL PLATFORMS AND FOR EXPORTS ALSO CRUDE OIL AND NATURAL GAS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , , ,9-444, ,1-1569,8-4348,9-2624,4-1887,1-3522,4-2745, ,6-443,1-323,7-2433,9-363,7-2854,2-338,5-532,3-1945,5-1867,4-2728,1-3871,7-5727,9-4223,8 2735,1 2341,5 335,9 1887,7 2838,4 369,6 25,1 276,5 2816,9 312,7 2831,7 2414, ,5 3282,8 2452,8 346,4 3548,2 1545,8 3984, 3588,5 4673,8 3798,4 2646,6 3811,7 I ALT ,2-417, , , ENDELIGE TALL FOR 1983 FINAL FIGURES FOR 1983

4 TABELL 2. INNFØRSEL OG UTFORSEL AV SKIP, OLJEPLATTFORMER OG UTFORSEL AV RAOLJE OG NATURGASS. MILL. KR IMPORTS AND EXPORTS OF SHIPS, OIL PLATFORMS. AND EXPORTS OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS. MILLION KRONER SKIP SHIPS MANED MONTH INNFØRSELIMPORTS UTFORSEL EXPORTS JANUAR.. FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , , , , , , , I ALT , OLJEPLATTFORMER OIL PLATFORMS MANED MONTH INNFORSEL IMPORTS UTFORSEL 'EXPORTS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI , AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , I ALT RAOLJE CRUDE OIL NATURGASS NATURAL GAS MANED MONTH 1983 UTFORSEL EXPORTSUTFORSEL EXPORTS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , I ALT

5 TABELL 3. KVARTALSINDEKSER FOR UTENRIKSHANDELEN. 198=1 QUARTERLY INDEX NUMBERS OF EXTERNAL TRADE A. INNFORSEL I ALT UTENOM SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL IMPORTS EXCL. SHIPS AND OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET C. UTFORSEL I ALT UTENOM SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL EXPORTS EXCL. SHIPS AND OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET D. UTFØRSEL I ALT UTENOM RAOLJE, NATURGASS, SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL EXPORTS EXCL. CRUDE OIL, NATURAL GAS, SHIPS, OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET ENDRINGER I RESULTATENE I FORHOLD TIL TIDLIGERE PUBLISERTE INDEKSER SKYLDES REVISJON AV DE STATISTISKE DATA THE RESULTS DIFFERS SOMEWHAT TO THE PREVIOUSLY PUBLISHED INDICES DUE TO DATA CORRECTIONS

6 4 TABELL 4A. INNFØRSEL: KVARTALSINDEKSER FOR DE ENKELTE VAREGRUPPER (198=1) VERDIINDEKS VALUE SITC 1) VAREGRUPPECOMMODITY GROUP 1983 KVARTAL 1984 KVARTAL ARET ARET MATVARER OG LEVENDE DYR KORN OG KORNVARER HVETE FRUKT OG GRØNNSAKER GRØNNSAKER, FRISKE,KJØLTE, FRYSTE FRUKT OG NØTTER, FRISKE ELLER TØRKEDE SUKKER, SUKKERVARER OG HONNING KAFFE, TE, KAKAO, KRYDDERIER KAFFE DRIKKEVARER OG TOBAKK RAVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER TØMMER, TRELAST OG KORK KUBB OG CELLULOSETOMMER SKARET ELLER HØVLET TRELAST PAPIRMASSE QG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER OG TEKSTILAVFALL RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER MALMER OG METALLAVFALL BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STRØM, GASS KULL, KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER MINERALOLJE, RA MINERALOLJEPRODUKTER RESTSTOFFER AV M1NERALOLJEPRODUKTER I.E.N GASS ELEKTRISK STROM ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER FARGESTOFFER OG GARVESTOFFER MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER, PARFYMESTOfFER,TOALETT- OG RENGJØRINGSMIDLER PLAsTRASTOFFER OG - HALVFABRIKATA BEARBEIDDE VARER HOVEDSAKELIG GRUPPERT ETTER MATERIALE VARER AV GUMMI DEKK OG SLANGER Av GUMMI VARER AV TRE ELLER KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV PAPIR OG PAPP GARN, STOFFER OG VARER AV TEKSTILMATERIALE TEKSTILGARN VEVNADER AV BOMULL VEVNADER AV SYNTETISKE ELLER KUNSTIGE TEKSTILFIBRER GOLVBELEGG, VEGGTEPPER M.V.AV TEKSTILMATERIALE VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER GLASS JERN OG STAL STENGER, VALSETRAD, PROFILER AV JERN ELLER STAL UNIVERSALJERN OG..STAL:PLATER AV JERN ELLER STAL RØR OG RORDELER AV JERN ELLER STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL KOPPER ALUMINIUM VARER AV METALLER I.E N MASKINER oo TRANSPORTMIDLER, UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER KRAFTMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER ANLEGGSMASKINER OG -UTSTYR KONTORMASKINER OGAUTOMATISK aatabehandlingsutstyr TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG -UTSTYR FJERNSYNSMOTTAKERE ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I E N APP. TIL A SLUTTE, BRYTE, SIKRE ELEKTR. STRØMKRETSER ELEKTR. OG IKKE-ELEKTR. HUSHOLDNINGSARTIKLER I.E.N KJØRETØYER FOR VEG PERSONBILER (HERUNDER STASJONSVOGNER) FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITAR-, VARME- OG LYSUTSTYR MØBLER KUER YTTERTØY FOR MENN ELLER GUTTER YTTERTey FOR KVINNER, PIKER ELLER SMABARN FOTTØY FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER; UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER I.E N SPORTSARTIKLER, LEKETØY, SPILL M.V MUSIKKINSTR., OPPTAKERE OG SPILLERE FOR LYD ELLER BILDER I ALT UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER AV DETTE: -1 MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK RAVARER, UNNTATT BRENSELSSTOFFER BRENSELSSTOFFER BEARBEIDDE VARER, UNNTATT MATVARER, DRIKKEVARER, TOsAKK EX 793 SKIP OG OLJEPLATTFORMER I ALT MED SKIP OG OLJEPLATTFORMER ) SITC - REV 2

7 .14in.4WwNmioN CDOCAr m-...-,mia.1.4.-w mi.14 m Ncpmw W4.,r-in...morio.- v.,4.,wmi...cm oa.p,im4 C, CO CD r. NJ a) 4) P.. e- r4 C). 3 r- CD. C3 C, C, C, C, d) r. C) r. CD CD CD r. r. CD.7 e- m cp r. CD Wpole- cr.o..-r..1wm,4-nmso..., W 1/4-4.me-CDNCrp,,...i.nmJW4.- mimj ,1,... V^ W^ V^ P sc) se, k..,-,,,,4o...-,,o,cp-o-,cp,c,-,,,,,,..4,,-.4,,,a.4., -pmcpmm,w43m14.--w.4...-,-., Ci.-..,mmW.,-.--miv.,4 ev,,,-4.,4,a cr a-...n.. Omia...o C.. cl-cy,,,ipmo..-. inoir.,4..,.-mimi mmi.4 CP,W,WOMmiWNWN,WN,...-.-mo...,wc.oinmiNf...-.,,c,,,,,,,,-wo.,,,, r ,,..,..-,...-,......,-...., i.-., m,,WM, knoompu-lomc,c) cy.,--c,ww c, 1' o,4,,,o, 4...tm,i,o.4,aow,c.-,,,,,, mmœmm,4,n4m., v,.4.-o o...c,-.,..4-,,,,--... m,,,,,,... C,,,Nu,N,or CD e- 4. Cp u, e- e-,- u, e- ul vel a) C, e- - UN cp cp,4, cp e- UN cp CD.3 CD.1.1 C, P. C, CO e- e- CD C, a). e- r. C).1 Cp.1 CD..3 rv.7 NJ rai e- e- e- CD ru cp,o. nu C)., r- Ou... CO,n cp CN C, UI vo rrr rr..- e- rr r rr r... rr rrrr r rrr rrr rr in r r,os 4 4 Ln (I r..) Le, 43, 4... a). In mi. r,, 4:1 NI NID N. Pd 43.4',.4, N."-,.. st ulcd,l.4.--,.. eue- C, Ofri 43 IN wl C, 43.1,,vC, CQ...t N.,-,...,W,C,,...-W,,,,,,,, Os,-,- C) CD CD C, e- CD oo C, e- cp e (D C, u, oo u, ru, cp cp ro.4 c, C, e- OU NI C,,. Cl.,, r- ru CQ 43 N. N. w... e- CD P. CD C, C, r- r-,, as e- Cp cp CD e- e- e- rom.wrc,mrpr,, re-rr r re-e-e- e-- PPP PP PPP m-e-e e- mmm, mwmp- C,C,tnC,,cDC,,.t 4.u,mmoWm,, W,,m4pr,C,mre-WmmCD,sMW,,,,Orm4..7 WW,.Wm,,cpu,.7C,4m.; e-mme-c,e-pas. rscomre-e-- mommme-mm rmme-rmr re-rmrme-rm pe-e-cpmn cmmmine-droomm re-mmmmroormr r re-mr re-re- re- e-e-r... mr r rr... rrre-... rrr.. r... re-rr rre-rre-r... re-r r re-re- W,. N 47. m4.,m r4 w,.7 NI.7. r4 fe) m, Cs, cy. oj 4, 4. 4, tin % NI.7 ul e- e4.1 ul.3...mimain,43nnnow m C, O O. I i i C) CP CD CD C3 CD C3 CD CD mmmmmmmm NNNNNNNNNNN, WWWWWWWwwww (7,m,Wmi.4.,-NO.Woocp (3, 4CY-N m...4m,rrm,43,4.4 W C, n. cp CD C) C,cp Cr. cl, ro ul r-.4 CD,- CD ul e- u, rd, N. C, r. o, N. e. c, P. e. u, r. cp co 3,n C, N. a) P. mi V cp, 3 CP, cp r,4 cp.4 CD (3,.3..J Q r. e- e- r- e- e- C, NI CD 1.1 ro cp NI cp C, C, ul ru r. e- e- e- e- e- e- e. e- r. e- e. e. e- e- e. e. e. e- e. e. e. e- e. ul e- e- e. e- v. r. r. r. v. v r... r.... v. reip,immr.tm ommmm4r9c, o mtnascpmr,ca.c,ir.nr C,rusOppu,somc, CDC,C)a W r...cdm4e- CC,C,m4MOW.,4.MmWWWC,pre.c, mc,orm41dmr,pcp rre-r r re-re- rre- rr r r e-... a- I- a- a- P -- e- s,4.-c. r O' N- 4.1N- N om rmr...,4,m tr, -,,e-w.,1,de-c,fvfy,e-e-,...,d p V".. P. P.V" V" P' V" P P.P. P. \J V" P. P V" p. V" P. - e- e-..dmwtn.4.mww.win rcy,cto,cd,om,,,or,,o.orrwmwc,ips, tr, C7,-4 e-rme.n.-mc)m C,, morc,.,r,r,c,cdc, 4,.7r,,,m,NrM C,C,CDCDmmW.,,C,CDCDO,P-C,MWCDWW N.,mtr,C,OCOOkM, CDWmmC,C) rr rr r r rre-e- rrrr r r e- Pd w- w- r- r- r- e- WW,,e-WW,W 4.,e-W,u,C). mmcm4e-cd m.,,no m C,C,me-mo,C,Cs,c),,OrmrWs til N-i co O' Q v OWC,C.MMM CDC,CPCDrpW.,W,cpC,D%,..cp,C,C,, CDC,,,W,CDC,CDC,WNm ra,nro4r.cdwo cos,,. PPPP p p PPP r rrrr NC,,, NAMCD,,, W 4,,,4,Ortn.Or mu,www,c,m r mmmm.mu, a...,,,...,,,-,co4,,,dov,, r... -so,..-..cyso,-.,,,,,,,,,-,,,oso, o,,,,....--,-- g.-... m q , ,,,, r...-,-.-- r...,...,--, ,...-, ,...--u, 4.ocro.,ocy.,,,,,o,, m.--,,,,--,,, ornomo...,,,o,.o.,dir,,,mcm,.,,,,,..,,,,,,,,,,, o c, m,,,,omenmm,,, m,m,..m,4.m..-,m.t.,,,,...,,,..,- mm,m..-m.-- mmm,---4, om4tninmo.-..--o,,,,,,m,,,r,mom,m m mm.-m ,-, m,--,.--.--,-. zys..om,.,,,,...,,,o,2-k. iv,.,...,.--,,,..mou,,,,.t.3...,,c,.,,,,,,,, som.,,,-o...o..--,..., o4.., o.--..m,m,,,, 3, o..m, ,--m ,-.--, m rvininr,,Cr. W,4,,nraa..tcp,tn.,,t, OinnorWr,Wr.1,WvD,rPr,4,W,C W,Osroposinco,(n,,w, rpnrvf,rmiosrr,p,,,,mw mr.r4rr rmirmirmowrrm r mr,,r... rr... rrrmrmc,c, C, M rm.cdcdre-e-cd MrNMNre-CD r rrme-re-cd CD CQ r- C) r-,1 NI NI r- CD e- r- V^ CU NI w- nj oj v- N CQ C3 CN w- CQ w- r- r- m,m(vmtn.,c, me-oom,,,,,- mmm.7,1,.7mmcdo4 e- ru,nmu, Np r- Prm,WW,,O3 e-.d.c),.7e-cptrnw mmc,oceas,,,c m,44,4,..,av,winmrm,w,c,m4,m.7.4,poopm..emu,otr, mrm, OmNNe-rs,T., m rmociommr. mrmmmme-w r rr4r.e.-cd me-orrorpore-mm re-mm.,e-e-cmm e-mmmmme-c,re-m r rrmerrrr m,mm,mcd.dc, r e-, mmmrn pmoctspoe-,-. e-e-nomro re-pme-e-rrne-rmrrr.mrrrm rmmm,ordre...mm rmmorre-re- e-cdnr e- P P P PP PPPP... PP1,-PPP PPP P PPPP pporme-r,, C, e-e-c,pc,or-ncip,e-,4m1 p

8 6 TABELL 48. (FORTS.) UTFORSEL: KVARTALSINDEKSER FOR DE ENKELTE VAREGRUPPER (198=1) VERDIINDEKS VALUE SITC 1) VAREGRUPPE COMMODITY GROUP 1983 KVARTAL 1984 KVARTAL ARET ARET MATVARER OG LEVENDE DYR MEIERIVARER OG EGG FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR OG VARER DERAV FISK, FERSK, KJØLT ELLER FRYST FISK, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT FISK, KREPSDYR OG BLOTDYR, TILBEREDT, KONSERVERT FORSTOFFER FOR DYR DRIKKEVARER OG TOBAKK RAVARER. IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN, RA TOMMER, TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER OG TEKSTILAVFALL RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER MALMER OG AVFALL AV METALL BRENSELSSTOFFER,SMØREOLIE,ELEKTRISK STRØM, GASS MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER MINERALOLJE, RA... MINERALOLJEPRODUKTER... GASS ELEKTRISK STROM ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS ANIMALSK FETT OG OLJE.. BEARBEIDD AMIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORG. KJEMISKE GRUNNSTOFFER, OKSYDER, HALOGENSALTER ANDRE UORGANISKE KJEMIKALIER M.V FARGESTOFFER OG GARVESTOFFER FLYKIGE OLJER, PARFYMESTOFFER,TOALETT- OG RENGJØRINGSMIDLER KUNSTGJODSEL... PLASTRASTOFFER OG...HALVFABRIKATA POLYMERISASJONS OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER KJEMISKE PRODUKTER I.E N BEARBEIDDE VARER HOVEDSAKELIG GRUPPERT ETTER MATERIALE LIER, LiERVARER OG BEREDTE PELSSKINN VARER AV GUMMI.. VARER AV TRE ELLER KORK, UNNTATT MOBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV PAPIR OG PAPP GARN, STOFFER OG VARER AV TEKSTILMATERIALE VARER AV IKKE-METALLISKEMINERALER JERN OG STAL RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP, PULVERISERT JERN OG STAL OG FERROLEGERINGER STENGER, VALSETRAD, PROFILER AV JERN ELLER STAL UNIVERSALJERN OG -STAL,PLATER AV JERN ELLER STAL ROR OG RORDELER AV JERN ELLER STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL KOPPER NIKKEL ALUMINIUM SINK VARER AV METALLER I.E N ' MASKINER OG TRANSPORTMIDLER, UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER KRAFTMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG UTSTYR MEKANISK UTSTYR FOR HANDTERING AV GODS TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG -UTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR I.E N ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I.E N KJORETOYER FOR VEG FORSKJELLIGE FERDIGE VARER MØBLER KLÆR VITENSKAPLIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER FORSKJELLIGE FERDIGE VARER I.E.N , I ALT UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER AV DETTE: MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK RAVARER, UNNTATT BRENSELSSTOFFER BRENSELSSTOFFER BEARBEIDDE VARER, UNNTATT MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK EX 793 SKIP OG OLJEPLATTFORMER I ALT MED SKIP OG OLJEPLATTFORMER ) SITC - REV 2

9 ... u. -A n, C3 CD A -A LA MJ,n v. co 4, Q. NJ U. nj -å 43 -å -å C) nj nj C3 no NJ -å -å C, * Q mo C3 nj 43 C3 CD C, w. cnoomy. Orwwwrw..n., ar-..rrwo.,nr ow.m.orr,w,o... J JJJ JJJ W,"J W WW"J" WWWW,.,, WYWOawpJJa " 11.1""-.."W.O.W",WWWW, "NOW" ww,,n w movv.r.orkn,a., m,w ocr.m-.-bw w,o,wwkn cy..w.wv. J J JJJ JJJ... J J w wwwwco.row wvia.oao-... O ow v'mwwwr...wowo.11,a w,,nrc:nrr.o owmw,w-..,wrw t, c»a -...m.wmo. JJJJ J J J -A J J J J J J J J J J JJ J J J J J...w CD MCD,C,Moo MWW.C,C,,CDCD,C),ww,,,Cts.WJCowDOwD,Ww.-.,o JOoJwyW47 C,m.,Ow pjw,q, co,4doovivv.v1,,1w. JJJJ JJ JJ JJJJ J.JJJ... J JJ... JJ JJJJ J -...JWJJJ WW4, w OCP-OC,w OWNJ-åwW.,,,N WCJJONJMJ -å.w..jd w J,JJ,J4,,,,Co O Ow.w, J4,w.,,C, w,www.,. Cr -O JJJJ J J A J A A A JJJ JJ J J JJJJJ... J J JJ J J,JJJ., - - JJJJ J... Q w w.owow...-. CP.Wwm4P44, Ow.-. w W 43,43.w.,w.kna rwa.4,4,,n44,w W,433.,C, JJJJ J..-. w td,4 p,o,p. Jw4, -,e4s, w JJ JJ J J JJ W N,NN. NOWOOWO"a","ON """W",""",,,WWW, NWOW""N 4s,""W" Us. Co,n -q C, C, C, 4) co 4,4) NJ 4 u. u. C) 4, 4, U. CO AJ -4 co 4, -å C, C) -å vs,n. -q U. 4, Co lm C, Lw -4 LALk C3-4 NA C, C, u4 1/411 co -å Lm 4, 43 -J -å -å C3 c, -4 JJJJ J J J AJJ,JJ...AJ J, wr,j u4-a -Aw-Aw JJJ,, 4,WW.WWWW, WWJ,Jww, W"W W.,W,MWO" 4,3,WMW, Ow-4,W-4,W OW,Owa. 47w CY,WCnO JJ.JJ J J AJJ J.J.J.J,JJ J J, W,,,LPJJ w wasww... njwwv,-..rw yroms-lnos, u,.n.vvirmaco. Nors,...wcro JJJ J J... J PO MJ LA a. LA -A 1, LA -A LA MJ PO 4,,n A 4, nj Q 4) 4,km CD Lw no C) V4 A A 4, Lm nj LA nj u. NJ UN U. 4, C) -å vs NJ 4' " NJ NJ NJ no W -å no -4 -å 4, s, 4, C, nj Lm LA Ln -å 4, u.,n -A A CD -q -A LN 4,Co CD CP. -4 LA L4 4, 4),J,i+ CO Co C, nj 4, co,n Ln Lw Lw Lw -å -å C, LA LA,4 -.4 no C) Co LA NJ 4' -4 C, C, no Lw nj -q 4) 43 C, Lw Co NJ CD cr co 43 Co kil N, LA CD cr, J J J J wpww. W-+WWwwWWw 4,WW W,.WC,N rvr, r,amwwora. Q D W,W -A... J J Cp CO,n vi 4) CD w -4 CO c, -, -4 4 CD CD Co 4) C, -å 4) Cp C, CO Co Co til <7-4 4 wd Lw N -å C3 C) Co Ln MJ NJ wd Co CP, nj A -å C) 4, - CO Lw 4,U. CD CP, Co NJ CO no C) lm,n Lw Cr, -q,n,n wd Lm Lk 4) Co NJ -å -4, 4 -å 4, no ocr C,.4,C) WJJm, JJJJ w..,, " 7,,., JJJJ ",4 ", J J JJ " WNWOwOwJJ CO as.no J J J J J J J J JJJ JJJJ.... J JJ Jw., D--C)W.,,J.CDM,WW- WD -..wwjoojc,,,nj.4-nj,,.j. wwom,,r,n,m,,w WWW,-4mci, w JJJJ J J JJ..1, J J J J J J...I J JJ JJJJ J J JJ J JJ.Jaw Jw..(3,,,J4D Oww,WwJ,WO NJ.NJJJ,JWO C,,W,WwC,,,WWWWW, C -å, CO 4,4),,,W J.-.C, JJJJ " JJ JJ JJJJ JJJJJ Jw-å NJ 4),C,O, W4-,43.J.. W,WWW - 4)Ww4" o,w" W,wc,C, OwWW,w,, 43,,,,,,J C,Jw4,,43J4,wC,,W... O' rcomclo J JJJ J JJ JJJ... JJJJ J JJ J JJ J J,JJJ "N., " W,JW WN,,p,"", "",r(if,,",.4 (N.1Js,,MWMWM.".M".CoWmw,,w JJ J J J JJ J JJ JJ JJJ JJ A J JJ J J JJJ JJJJJ...1 J J J J J J A C - o C.W,JCD wc,jw,c,j"43w.7,jj,w, WW44).-.,,, C,47wWJ M.Ow C,U..",7C,W JW(274,,M,..,43,,.C,W-43 I x i,1 i.,,w M,C,C,,,,--..MMMM,,,, -,4,,WJ.cMC,,WwWWJ 47. 4,-,,,,,, M4,,J,,w, 4) W WWWW,W NNNW,WW J...,,,,WW,,,,J CowWWww

10 TABELL 5. INN F OR S EL V AR ES EK TORER OG HOVEDGRUPPER ETTER SI T C. IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF THE SITC. VARESEKTORER OG HOVEDGRUPPER. JANUAR KR. 1 KR. MATVARER OG LEVENDE DYR LEVENDE DYR KJOTT OG KJØTTVARER MEIERIVARER OG EGG FISK. KREPSDYR OG BLOTDYR OG VARER DERAV KORN OG KORNVARER FRUKT OG GRONNSAKER SUKKER.SUKKERVARER OG HONNING KAFFE,TE.KAKAO.KRYDDERIER OG VARER DERAV FORSTOFFER FOR DYR. UNNTATT KORN FORSKJELLIGE MATVARER DRIKKEVARER OG TOBAKK DRIKKEVARER TOBAKK OG TOBAKKSVARER RAVARER. IKKE SPISELIGE. UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN. RA OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER RAGUMMI. OGSA SYNTETISK OG REGENERERT TOMMER. TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER.UNNTATT ULLTOPS.OG AVFALL DERAV RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER.I.E N MALMER OG AVFALL AV METALL ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RAVARER,I E N BRENSELSSTOFFER. SMØREOLJER. ELEKTRISK STROM M.V KULL. KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER GASS ELEKTRISK STROM 4 DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS DYREFETT OG -OLJER PLANTEFETT OG -OLJER BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER. I E N ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER 53 FARGE- OG GARVESTOFFER 54 MEDISINSKE OG FARMASOYTISKE PRODUKTER 55 FLYKTIGE OLJER. PARFYMESTOFFER, TOALETT-. RENGJØRINGS- OG PUSSEMIDL 56 KUNSTGJØDSEL 57 SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER 58 PLASTRASTOFFER OG -HALVFABRIKATA. 59 KJEMISKE PRODUKTER. I.E N BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE LAR, LÆRVARER OG BEREDTE PELSSKINN GUMMIVARER VARER AV TRE OG KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV TEKSTILGARN.TEKSTILSTOFFER OG TEKSTILVARER VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER JERN OG STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL VARER AV METALLER. I E N MASKINER OG TRANSPORTMIDLER KRAFTMASKINER OG -UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER METALLBEARBEIDINGSMASKINER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR. I E N KONTORMASKINER OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJENG. AV LYD ELEKTRISKE MASKINER. APPARATER OG DELER. I.E N KJORETOYER FOR VEG ANDRE TRANSPORTMIDLER INKL. SKIP SKIP OG BATER 1 BR. T. OG OVER NYBYGDE ELDRE OLJEPLATTFORMER 55-8 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITÆR-. VARME- OG LYSUTSTYR. I.E N MOBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER O.L KLAR OG TILBEHØR TIL KLÆR FOTTOY VITENSKAPELIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER. I.E N FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER. I.E.N.: UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER, I E N VARER OG TRANSAKSJONER. IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC I ALT

11 TABELL 6. UT FØR S EL V AR ES EK TORER OG HOVEDGRUPPER ETTER SI T C. EXPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF THE SITC. VARESEKTORER OG HOVEDGRUPPER. JANUAR KR. 1 KR. MATVARER OG LEVENDE DYR LEVENDE DYR KJØTT OG KJØTTVARER MEIERIVARER OG EGG FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR OG VARER DERAV KORN OG KORNVARER FRUKT OG GRØNNSAKER SUKKER,SUKKERVARER OG HONNING KAFFE.TE,KAKAO.KRYDDERIER OG VARER DERAV FORSTOFFER FOR DYR, UNNTATT UMALT KORN FORSKJELLIGE MATVARER DRIKKEVARER OG TOBAKK DRIKKEVARER TOBAKK OG TOBAKKSVARER RAVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN, RA OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER 5 23 RAGUMMI. OGSA SYNTETISK OG REGENERERT TOMMER, TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER,UNNTATT ULLTOPS.OG AVFALL DERAV RA GJØDNINGSSTOFFER OG RA MINERALER.I.E N MALMER OG AVFALL AV METALL ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RAVARER.I E N BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STROM M V KULL, KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER RAOLJE GASS ELEKTRISK STRØM 4 DYRE- OG PLANTEFETT, -OLJE OG VOKS DYREFETT OG -OLJER PLANTEFETT OG -OLJER BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER: I E N ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER FARGE- OG GARVESTOFFER MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER, PARFYMESTOFFER, TOALETT-, RENGJØRINGS- OG PUSSEMIDL KUNSTGJØDSEL SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER 7259' PLASTRASTOFFER OG -HALVFABRIKATA KJEMISKE PRODUKTER, I E N BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE LAR, LARVARER OG BEREDTE PELSSKINN GUMMIVARER VARER AV TRE OG KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV TEKSTILGARN.TEKSTILSTOFFER OG TEKSTILVARER VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER JERN OG STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL VARER AV METALLER,I E N MASKINER OG TRANSPORTMIDLER KRAFTMASKINER OG -UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER METALLBEARBEIDINGSMASKINER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR. I E N KONTORMASKINER OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJENG. AV LYD ELEKTRISKE MASKINER, APPARATER OG DELER, I E N KJØRETØYER FOR VEG ANDRE TRANSPORTMIDLER INKL. SKIP SKIP OG BATER 1 BR. T. OG OVER NYBYGDE ELDRE OLJEPLATTFORMER 8 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITAR-, VARME- OG LYSUTSTYR, I E N MØBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER O.L KLAR OG TILBEHØR TIL KLAR FOTTØY VITENSKAPELIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER, I.E N FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER. I.E.N.: UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER, I E N VARER OG TRANSAKSJONER, IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC I ALT

12 1 TABELL 7,. INNFØRSEL OG UTE OR SEL.GRUPPER ETTER S ITC. IMPORTS AND EXPORTS BY GROUPS OF THE SITC. INNFØRSEL. IMPORTS UTFØRSEL. EXPORTS GRUPPER JANUAR JANUAR JANUAR - JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 1 LEVENDE DYR.. STK KJØTT. FERSKT, KJØLT ELLER FRYST KJØTT, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT KJØTTHERMETIKK.A.KJOTTVARER;FISKEEKSTRAKT MJØLK OG FLOTE SMØR OST OG OSTEMASSE EGG ' FISK. FERSK. KJØLT ELLER FRYST FISK. SALTET. I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT KREPSDYR OG BLØTDYR FISK. KREPSDYR OG BLØTDYR, TILBEREDT ELLER KONSERVERT. I E N HVETE. UMALT RIS BYGG. UMALT MAIS. UMALT ANNET KORN. UMALT HVETEMJØL OG BLANDINGSMJØL AV HVETE OG RUG ANNET MJØL KORNVARER OG VARER AV MJOL ELLER STIVELSE AV FRUKT ELLER GRØNNSAKER GRØNNSAKER, FRISKE, KJOLTE,FRYSTE ELLER MIDL. KONSERVERTE; ROTTER. KNOLLER OG GRONNSAKPROD. I.E.N., FRISKE ELLER TØRKEDE GRØNNSAKER. ROTTER OG KNOLLER. TILBEREDTE EL. KONSERV2RTE. I.E N PRUKT OG NØTTER, FRISKE ELLER TØRKEDE FRUKT, TILBEREDT ELLER KONSERVERT SUKKER OG HONNING SUKKERTØY OG ANDRE SUKKERVARER KAFFE OG KAFFEERSTATNINGER KAKAO SJOKOLADEO.A. NKRINGSMIDL. SOM INNEH. KAKAO TE OG MATE KRYDDERIER FORSTOFFER FOR DYR, UNNTATT KORN MARGARIN OG MATFETT TILBEREDTE MATVARER I.E N ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER I.E N ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER 1 L TOBAKK. UBEARBEIDD, HERUNDER AVFALL TO 8 AKK. BEARBEIDD HUDER OG SKINN, UNNTATT PELSSKINN. UBEREDTE PELSSKINN, UBEREDTE 1 STK OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER TIL UTVINNING AV BLOTE OLJER OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER TIL UTVINNING AV ANDRE OLJER , 232 NATURLIG GUMMILATEX OG NATURGUMMI SYNTETISK GUMMILATEX; SYNTETISK GUMMI OG RE- GENERERT GUMMI; AVFALL OG SKRAP KORK, UBEARBEIDD OG KORKAVFALL VED TIL BRENSEL; TREKULL KUBB OG CELLULOSETOMMER KUBA. F.MAL ANNET RUNDT OG RATT TILSK. TOMMER, KUBA. F.M SKARET EL. HOVL. TRELAST; JERNB.SVILLER AV TRE PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL NATURSILKE BOMULL JUTE OG ANDRE TEKSTILFIBRER AV BAST. I.E.N VEGETABILSKE TEKSTILFIBRER,UNNTATT AV BOMULL OG JUTE SYNTETISKE TEKSTILFIBRER FOR SPINNING KUNSTIGE TEKSTILFIBRER FOR SPINNING,AVFALL AV SYNTETISKE OG KUNSTIGE TEKSTILFIBRER ULL OG ANDRE DYREHAR BRUKTE KLAR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILV.: FILLER RA GJODNINGSSTOFFER STEIN. SAND OG GRUS SVOVEL OG UROSTET SVOVELKIS NATURLIGE SLIPESTOFFER,HERU. INDUSTRIDIAM ANDRE RA MINERALER JERNMALM OG KONSENTRATER AVFALL OG SKRAP AV JERN ELLER STAL MALMER OG KONSENTRATER, AV URAN OG TORIUM MALMER OG KONSENTRATER AV UEDLE METALLER I..E.N AVFALL OG SKRAP AV IKKE-JERNH. UEDLE METALLER MALMER OG KONSENTRATER AV EDLE METALLER, SAMT AVFALL. SKRAP OG OPPSOP (UNTATT GULL) ANIMALSKE RAVARER, I E N VEGETABILSKE RAVARER. I E N KULL. BRUNKULL OG TORV BRIKETTER; KOKS AV STEINKULL, BRUNKULL ELLER TORV; RETORTEKULL MINERALOLJE, RA MINERALOLJEPRODUKTER. RAFFINERTE RESTSTOFFER AV MINERALOLJEPROD. OG LIKN. I.E.N GASS, NATURLIG OG TILVIRKET ELEKTRISK STROM MWH DYREFETT OG OLJER BLOTE PLANTEOLJER, RA,RENSEDE, EL. RAFFINERTE ANDRE PLANTEOLJER, RA,RENSEDE, EL. RAFFINERTE BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS HYDROKARBONER OG HALOGENDERIVATER DERAV

13 1 1 TABELL 7.FORTS. INNFØRSEL OG UTFØRSEL GRUPPER ETTER SITC. INNFØRSEL. UTFØRSEL GRUPPER JANUAR JANUAR JANUAR - JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 512 ALKOHOLER, FENOLER, FENOLALKOHOLER OG DERES HALOGEN-. SULF-, NITRO.- OG NITROSODERIVATER KARBOKSYLSYRER OG DERIVATER DERAV FORBIND. MED NITROGENH. FUNKSJONELLE GRUPPER " METALLORG. OG IKKE-METALLORG. FORBINDELSER ANDRE ORGANISKE KJEMIKALIER KJEM. GRUNNST., UORG. OKSYDER OG HALOGENSALTER ANDRE UORG. KJEMIKALIER; ORG. OG UORG. FOR- BINDELSER AV EDLE METALLER RADIOAKTIVE STOFFER O. L SYNTETISKE ORG. FARGESTOFFER, NATURLIG INDIGO OG SUBSTRATPIGMENTER FARGE- OG GARVEEKSTRAKTER OG SYNT.GARVESTOFFER PIGMENTER, MALING, LAKK O.L MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER 6 VELLUKTENDE STOFFER PARFYMER, KOSMETIKK OG TOALETTPREPARATER SAPE, RENSE- OG POLERMIDLER KUNSTGJØDSEL SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER KONDENSASJONS-, POLYKONDENSASJONS- OG POLY- ADDISJONSPRODUKTER POLYMERISASJONS- OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER REGENERERT CELLULOSE ANDRE KUNSTHARPIKSER OG PLASTMATERIALER DESINFEKSJONSMIDLER.INSEKT-, SOPP- OG UGRAS- DREPENDE MIDLER STIVELSE, INULIN OG GLUTEN AV HVETE, ALBUMINER OG KLEBEMIDLER DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER, I.E N LAR VARER AV LAR ELLER KUNSTLAR.I E N PELSSKINN, GARVEDE ELLER BEREDTE HALVFABRIKATER AV GUMMI DEKK OG SLANGER AV GUMMI TIL ALLE SLAGS HJUL GUMMIVARER, I.E N KORKVARER FINER, KRYSSFINER. LAMINERTE PLATER, KUNSTIG TRE OG ANNET BEARBEIDD TRE, I.E N VARER AV TRE, I.E N PAPIR OG PAPP 257; VARER AV PAPIR OG PAPP TEKSTILGARN OG TRAD VEVNADER AV BOMULL VEVNADER AV SYNTET. EL. KUNSTIGE TEKSTILFIBRER TEKSTILVEVNADER AV ANDRE MATERIALER ENN BOMULL, SYNTETISKE OG KUNSTIGE TEKSTILFIBRER TRIKOTASJE I METERVARE TYLL, BAND, BLONDER, BRODERIER O.L SPESIELLE TEKSTILSTOFFER OG -ARTIKLER ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER, I E N GOLVBELEGG M.V KALK, SEMENT OG BYGNINGSMATERIALER, UNNTATT GLASS OG LEIRVARER TEGLVERKSPRODUKTER O.L MINERALSKE PRODUKTER I E N GLASS GLASSVARER KERAMISKE PRODUKTER PERLER, EDLE OG HALVEDLE STEINER, UBEARBEIDDE OG BEARBEIDDE KG RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP, PULV. JERN OG STAL OG FERROLEGERINGER BLOKKER O.A. PRIMARE FORMER AV JERN EL. STAL STENGER. VALSETRAD, PROFILER (HERU. SPUNNVEGG- JERN) AV JERN ELLER STAL UNIVERSALSTAL, PLATER AV JERN ELLER STAL BAND AV JERN ELLER STAL SKINNER M.V. AV JERN ELLER STAL TRAD AV JERN ELLER STAL, UNNTATT VALSETRAD ROR OG -DELER AV JERN ELLER STAL STØPTE, SMIDDE ELLER PRESSEDE VARER AV JERN EL. STAL, UBEARBEIDD, I E N SØLV OG PLATINAMETALLER KOPPER ; NIKKEL ALUMINIUM BLY SINK TINN URAN OG TORIUM ANDRE UEDLE METALLER UNNT. JERN OG STAL KONSTRUKSJONER OG DELER DERAV, I.E.N., AV JERN STAL ELLER ALUMINIUM METALLBEHOLDERE FOR LAGRING OG TRANSPORT TRADVARER, UNNT.ISOLERTE ELEKTR. LEDNINGER, AV UEDELT METALL SPIKER, SKRUER, MUTTERE, BOLTER, NAGLER O.L. AV JERN, STAL OG KOPPER HANDVERKTOY OG MASKINVERKTØY KNIVER, SKJEER, GAFLER, SAKSER M V ; HUSHOLDNINGSARTIKLER AV UEDLE METALLER, I.E.N ANDRE VARER AV UEDLE METALLER. I.E N DAMPKJELER DAMPMASKINER STEMPELDREVNE FORBRENNINGSMOTORER MASKINER OG MOTORER, IKKE ELEKTRISKE

14 12 TABELL 7.FORTS. INNFORSEL OG UTFØRSEL. GRUPPER ETTER SITC. GRUPPER INNFØRSEL. JANUAR JANUAR UTFORSEL JANUAR JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 716 ROTERENDE ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER ANDRE KRAFTMASKINER LANDBRUKSMASKINER (UNNTATT TRAKTORER) :85: 722 TRAKTORER STK ; ANLEGGSMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR TEKSTIL OG LARINDUSTRIEN MASKINER FOR CELLULOSE OG PAPIRINDUSTRIEN MASKINER FOR TRYKKING OG BOKBINDING MASKINER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN MASKINER OG UTSTYR FOR SPES. INDUSTRIER.I.E.N VERKTØYMASK. FOR BEARB. AV METALL OG KARBIDER METALLBEARBEIDINGSMASKINER VARME OG KJØLEUTSTYR I E N PUMPER FOR VASKER OG VASKEELEVATORER ANDRE PUMPER OG KOMPRESSORER, VIFTER, SENTRI- FUGERFILTRERINGS OG RENSEAPPARATER OA OA MASKINER OG APP. FOR LOFTING, LASTING OG LOSS- ING (F.EKS. HEISER. TRUCKER, KRANER O.L.) ANDRE IKKE ELEK. MASK.. APPARATER OG VERKTØY IKKE ELEKTR. DELER OG TILBEH. TIL MASK. I.E.N KONTORMASKINER STK AUTOMATISKE DATABEHANDLINGSMASKINER STK DELER OG TILBEHØR TIL MASKINER UNDER GRUPPENE 751 OG FJERNSYNSMOTTAKERE STK RADIOMOTTAKERE STK GRAMMOFONER, DIKTERAPPARATER O.A.APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD STK UTSTYR. DELER OG TILBEHØR I.E.N. TIL TELE KOMMUNIKASJONSAPPARATER UNDER HOVEDGRUPPE ELEKTRISKE KRAFTMASKINER OG DELER '= ELEKTRISKE APPARATER TIL A SLUTTE, BRYTE.SIKRE ELLER FORBINDE ELEKTRISKE STRØMKRETSER UTSTYR FOR OVERFORING AV ELEKTRISITET ELEKTRISKE APPARATER TIL MEDISINSK BRUK ELEKTR. OG IKKE ELEKTR. MASKINER, APPARATER OG UTSTYR TIL HUSHOLDNINGSBRUK ELEKTRONROR OG HALVLEDERKOMPONENTER 778 ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, I E N PERSONBILER OG STASJONSVOGNER STK VAREBILER, LASTEBILER OG SPESIALBILER STK MOTORKJØRETØYER I E N STK DELER OG TILBEH. TIL MOTORKJØRETØYERUNDER VAREGRUPPENE 722, 781, 782 OG MO MOTORSYKLER, SCOOTERE OG SYKLER TILHENGERE O.A. KJØRETØYER UTEN MOTOR. I.E.N RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANER OG SPORVEIER. 696 AO 32% LUFTFARTØYER; TILBEHØR OG DELER OA 751 AO AA SKIP, BATER OG FLYTENDE MATERIELL SANITAR, VARME OG LYSUTSTYR MØBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER.L STK YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF,UNNT. TRIKOTASJE, FOR MENN OG GUTTER STK YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF, UNNT. TRIKOTASJE, FOR KVINNER,PIKER OG SMABARN STK UNDERTØY AV TEKSTILSTOFF UNNT. TRIKOTASJE.STK YTTERTØY OG ANDRE VARER AV TRIKOTASJE UNNTATT ELASTIKKTRIKOTASJE OG GUMMIERT TRIKOT. STK UNDERTØY AV TRIKOTASJE OW TILBEHØR TIL KLAR AV TEKSTILSTOFF I.E.N O UTSTYR OG TILBEH. TIL KLAR AV ANDRE MATERIALER ENN TEKSTILSTOFF, HODEPLAGG AV ALLE TYPER se FOTTOY 871 OPTISKE INSTRUMENTER OG APPARATER MEDISINSKE INSTRUMENTER OG APPARATER I.E.N MALERE OG TELLEAPPARATER I.E N STK INSTRUMENTER OG APPARATER FOR MALING, KONTROLL ANALYSERING OG REGULERING I.E N FOTOGRAFIAPPARATER OG UTSTYR, I E N AO FILM OG KJEMIKALIER TIL FOTOGRAFISK BRUK KINOFILM,EKSPONERT OG FRAMKALT, OGSA LYD INNSPILT,NEGATIV ELLER POSITIV OPTISKE ARTIKLER I.E N UR TRYKKSAKER VARER I.E.N. AV MATERIALER BESKREVET UNDER HOVEDGRUPPE BARNEVOGNER, LEKETØY,SPILL OG SPORTSARTIKLER KONTORUTSTYR OG KONTORREKVISITA I E N se KUNSTVERK OG ANTIKVITETER 897 BIJOUTERIVARER,GULL OG SØLVSMEDVARER 898 MUSIKKINSTRUMENTER SAMT DELER OG TILBEHØR FORSKJELLIGE FERDIGVARER I.E N SPESIELLE VARER OG TRANSAKSJONER IKKE GRUPPERT ETTER ART LEVENDE DYR I E N KRIGSVAPEN OG AMMUNISJON MYNTER, UNNT. AV GULL, IKKE LEGALE BETALINGSM...O GULL. IKKE MONETART I ALT

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OKTOBER 1987 75. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1984-72. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1979 67. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY f 7,k f o TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY AUGUST 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY hnlei Contant Innfør utforsel Innfør,t,

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1977 65. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE _ STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY If A o 1 TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL I ALT.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994 I Oktober 1994 i I. 1 1 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra 7!fte heftet blir gjengitt.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 80. ÅRGANG 1;1 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997 Oktober 1997 85. årgang ail Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIK K OVER UTENRIKSMI HANDELEN

MÅNEDSSTATISTIK K OVER UTENRIKSMI HANDELEN - 80. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIK K OVER UTENRIKSMI HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1985-73. ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY MAI 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MO HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1976 64 ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1 Innførsel og utførsel»

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Januar 1999 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 119 9

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY MAI 81. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MI HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang Mars 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3/99 M ars 87.

Detaljer

6/98. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Juni 1998. 86. årgang

6/98. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Juni 1998. 86. årgang Juni 998 86. årgang I Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/98 Juni

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen November 99E 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trat Statistisk sentralbyrå ber om a bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. adi /9

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN OKTOBER 1974-62. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN OKTOBER 1974-62. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY OKTOBER 1974 62. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- MAI 1972-6. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Innførsel og utførsel Kvartalsindekser

Detaljer

OVER UTENRIKS- HANDELEN

OVER UTENRIKS- HANDELEN MARS 1975-63. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN APRIL 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN APRIL 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY APRIL 81. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell»»»»» >>» >>» >> >>» >> >> Innhold 1.

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUNI 1970-58. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUNI 1970-58. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY JUNI 1970 58. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel Table

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN DESEMBER 1968 56. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY TABELL 1. INNFØRSEL OG UTF OR SEL I

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN DESEMBER 1971-59. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN DESEMBER 1971-59. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY DESEMBER 1971-59. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade [Måned 89. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen [Juli 2] 88. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norinry OsloKongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUL! 1968-56. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUL! 1968-56. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY JUL! 56. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Kvartalsindekser

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Desember 2 89. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1968-56. ÅRGANG MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1968-56. ÅRGANG MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE AUGUST 1968 56. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY » fl» fl» fl fl fl fl fl fl fl TABELL 1.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- MAI - 57. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel Table

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall. Utenrikshandelen i september og januarseptember

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall. Utenrikshandelen i september og januarseptember Nr. 44/78 1. november 1978 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall Utenrikshandelen i september og januarseptember 1978 Innførsel og utførsel av viktige varer. Januar-september

Detaljer

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS S TATIS TISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 4 2 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0897-1

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD. FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2)

INTERNASJONAL STANDARD. FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2) INTERNASJONAL STANDARD ^ o FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2) STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 38 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

ENGROSPRISSTATISTIKK

ENGROSPRISSTATISTIKK RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/29 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1833-0 ISSN 0332-8422 FORORD Hvilke varer

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER

VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER VEDLEGG III VAREOMFANG MED HENSYN TIL ANDRE VARER ENN LANDBRUKSVARER Kapittel 2 skal omfatte følgende varer: a) Fisk og andre marine

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. mars 2012 Priser for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 2 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 2 3.2

Detaljer

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her:

TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER. Forklarende anmerkninger. 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: TILLEGG 1 TIL VEDLEGG I PRODUKTSPESIFIKKE REGLER Forklarende anmerkninger 1. Dette tillegget inneholder tre lister i rekkefølge som oppført her: a) Produktspesifikke regler, kapittel 1-24 EFTA-Costa Rica

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai Nr. 27/82 7. juli 1982 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai 1982 Produksjonen i oljeutvinning,

Detaljer

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel

Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Økologisk omsetning i norsk dagligvarehandel Status per 1. halvår 2010 https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/okologisk-landbruk/om-okologisk-landbruk#markedsovervaaking Rådgiver Elin Røsnes Økologisk

Detaljer

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV

K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV K A P I T T E L 8 0 TINN OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tinn, legeringer av tinn, og visse varer derav. Tinn blir industrielt utvunnet av tinnstein (tinnoksid) som hører

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21

Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Energi. Nivå 1. Power Point-presentasjon 21 Vi trenger energi til alt vi gjør. Mennesker trenger energi hele døgnet. Vi må ha energi for å holde oss varme, for å bevege oss, for å tenke og for å sove.

Detaljer

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6

Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 Omtalt under punkt 1 (c) i artikkel 6 FISK OG ANDRE MARINE PRODUKTER Vedlegg 2 til dette rundskriv Artikkel 1 Fisk og andre marine produkter, oppført i tabell 1, er omfattet av avtalens bestemmelser, med

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet

opprinnelsesstatus (1) (2) (3) Kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel 1 må være fremstilt i sin helhet LISTE OVER PRODUKTER OG BEARBEIDINGER ELLER FOREDLINGER SOM GIR OPPRINNELSESSTATUS HSposisjon Produktbeskrivelse Bearbeiding foredling utført på ikkeopprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus (1)

Detaljer

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling

Matvareimporten 2013. Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Matvareimporten 2013 Rapport mars 2014, Analyse og bransjeutvikling Millioner kroner Matvareimport for 35,3 milliarder kroner Status import 2013: I følge SSB importerte vi matvarer og levende dyr for 35,3

Detaljer

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V TILLEGG 2 TIL VEDLEGG V LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2014 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse

URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL. Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse URBAN MINING GJENNVINNING AV METALLER FRA EE-AVFALL Rolf Tore Ottesen Norges geologiske undersøkelse REGJERINGENS MINERALSTRATEGI Næringsminister Trond Giske TEMA FOR FOREDRAGET Tradisjonell gruvedrift

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3

Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3 Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3 Lav befolkningsvekst I hele Europa er befolkningsveksten svært lav, side 4 og 5 Økt bilimport

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L

K A P I T T E L 5 2 B O M U L L K A P I T T E L 5 2 B O M U L L Alminnelige bestemmelser Foruten de alminnelige bestemmelser til dette kapitlet, se også de alminnelige bestemmelser til avsnitt XI. Dette kapitlet omfatter i alminnelighet

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 45/1999 av 26. mars 1999. om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/1999 av 26. mars 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 4 om opprinnelsesregler EØS-KOMITEEN HAR -

Detaljer

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR

Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR INDUSTRISTATISTIKKEN FOR Nr. 19 Oslo, 31. august 1965 VARENOMENIKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN VARENOMENKLATUR FOR INDUSTRISTATISTIKKEN Statistisk Sentralbyrå Oslo 1965 FORORD FRA 1. JANUAR 1959 BLE DEN NYE TOLLTARIFFEN SOM

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER

K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER K A P I T T E L 6 0 TRIKOTERTE STOFFER Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter tekstilstoff som ikke er fremstilt som vevd stoff ved kryssing av varp- og vefttråder, men ved en serie løkker som

Detaljer

Monthly Bulletin of External Trade

Monthly Bulletin of External Trade Mars 2 88. årgang Månedssaisikk over uenrikshandelen Monhly Bullein of Exernal Trade Saisisk senralbyrå Saisics Norway Oslo Kongsvinger Månedssaisikk over uenrikshandelen gir foreløpige månedsall for impor

Detaljer

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 9 SINK OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter sink og sinklegeringer og visse varer derav. Sink utvinnes hovedsakelig av svovelholdig malm (sinkblende) og i mindre

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015

Priser for bruk av Tromsø Havn KF. Gjelder fra 1. januar 2015 er for bruk av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 1 2. Anløpsavgift... 1 3. Betaling for bruk av infrastruktur... 1 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift... 1 3.2 Vederlag

Detaljer

VARENOMENKLATUR FOR I N O U STRISTAIISIIKKEN ^ ^

VARENOMENKLATUR FOR I N O U STRISTAIISIIKKEN ^ ^ VARENOMENKLATUR FOR I N O U STRISTAIISIIKKEN ^ ^ STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 19 VAR EN OM EN KLATUR for IN DUSTRISTATISTI KKEN 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1977 ISBN 82-537-0678-2 FORORD Varenomenklaturen

Detaljer

Nr. 42/160 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave 3. Dersom vedkommende myndighet nevnt i nr. 2 anser at verdien av de komplette industrianleggene er for lav til at

Detaljer

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning?

Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? Hovedområde: Ernæring og helse Eksamensoppgaver fra skriftlig eksamen Naturfag (NAT1002). Oppgave 10 V2008 Hvilket av følgende mineraler er en viktig byggestein i kroppens beinbygning? A) natrium B) kalsium

Detaljer

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF

Priser. for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF er for bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys av Tromsø Havn KF Gjelder fra 1. januar 2016 Innhold 1. Generelt...3 2. Anløpsavgift...3 3. Bruk av infrastruktur...3 3.1 Kaivederlag og anløpsavgift...

Detaljer

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg.

JERN KVALITETSMANUAL. 103 Klasse 5 - Stålspon, ulegert. 104 Klasse 6 - Støpejernskrap maks. 150x50x50 cm, størst vekt maks 1000 kg. KVALITETSMANUAL JERN 100 Klasse 1 - Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm. - Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse. - Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks.

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I

TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I TILLEGG 2 TIL VEDLEGG I LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle de produkter som er

Detaljer

Energi. Vi klarer oss ikke uten

Energi. Vi klarer oss ikke uten Energi Vi klarer oss ikke uten Perspektivet Dagens samfunn er helt avhengig av en kontinuerlig tilførsel av energi Knapphet på energi gir økte energipriser I-landene bestemmer kostnadene U-landenes økonomi

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II

VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II VEDLEGG I INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I VEDLEGG II Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet

Detaljer

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser

KAPITTEL 31 GJØDSEL. Alminnelige bestemmelser KAPITTEL 31 GJØDSEL Alminnelige bestemmelser Dette kapittel omfatter de fleste av de produkter som i alminnelighet brukes som naturlig eller kunstig gjødsel. På den andre siden, kapittelet omfatter ikke

Detaljer