MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN"

Transkript

1 JANUAR ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

2 Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel og utførsel av skip, oljeplattformer og utførsel av råolje og naturgass 3. Kvartalsindekser for utenrikshandelen» 4. Kvartalsindekser for utvalgte varegrupper A Innførsel B Utførsel 5. Innførsel: Varesektorer og hovedgrupper etter SITC 6. Utførsel: Varesektorer og hovedgrupper etter SITC. 7. Innførsel og utførsel: Grupper etter SITC 8. Innførsel: Viktigere vareposter etter SITC 9. Utførsel: Viktigere vareposter etter SITC 1. Innførsel: Viktigere varer etter tolltariffens nomenklatur» 11. Utførsel: Viktigere varer etter tolltariffens nomenklatur 12. Samhandelen med de enkelte land 13. Samhandelen med de viktigste land: Hovedgrupper etter SITC 14. Utførsel: Viktigere varer fordelt på bestemmelsesland 15. Innførsel og utførsel: Skip fordelt på land Vedlegg til heftet for mars, juni, september og desember: Innførsel til konsum, investering og vareinnsats (KIVgruppering). Contents Table 1 Imports and exports 2. Imports and exports of ships, oil platforms and exports of crude oil and natural gas 3. Quarterly index numbers of external trade 4. Quarterly index numbers for selected commodity groups A Imports B Exports 5. Imports by sections and divisions of the SITC 6. Exports by sections and divisions of the SITC 7. Imports and exports by groups of the SITC 8. Imports by principal items of the SITC 9. Exports by principal items of the SITC 1. Imports of principal commodities according to the Customs Tariff Nomenclature.» 11. Exports of principal commodities according to the Customs Tariff Nomenclature. 12. Imports and exports by country 13. Trade with principal countries by divisions of the SITC 14. Exports of principal commodities by country of destination» 15. Imports and exports of ships by country Annex to the March, June, September and December issues: Imports for consumption, fixed capital formation and input. Standardtegn i tabeller Explanation of Symbols in Tables Oppgave mangler Data not available Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication Null Nil Mindre enn,5 av den brukte enhet Less than.5 of unit employed

3 1 TABELL 1.INNFØRSEL OG UTFORSEL. MILL. KR IMPORTS AND EXPORTS. MILLION KRONER A. INNFØRSEL IMPORTS MANED MONTH 1983 I ALT TOTAL UTEN SKIP OG OLJEPLATTFORMER. EXCL.SHIPS AND OIL PLATFORMS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 8639,5 7578,2 969, ,2 8615,6 6334,7 727,8 8432,1 8921,9 925, 8269,1 9149,4 936,7 1192,4 7868,9 9611,1 9796, 76,6 9648, 9579, ,8 1125,7 8354,4 9981,9 691,5 6729,3 8761,3 6638,2 765,6 8179,3 6262,2 798,1 8174,4 8681,3 8531,6 8149,4 7656,9 9872,5 8453,2 9352,6 7476,4 922,9 9594,1 754,8 9224,3 9158, 11236,8 1774,6 8354,1 I ALT 9847, , , ,8 B. UTFORSEL EXPORTS MANED MONTH I ALT TOTAL UTEN RAOLJE, NATURGASS, SKIP OG OLJEPLATTFORMER. EXCL. CRUDE OIL, NATURAL GAS, SHIPS AND OIL PLATFORMS JANUAR 978, ,5 1415,7 4175,4 5381,8 66,8 FEBRUAR 9713, ,4 4387,8 5458,7 MARS 11464, ,3 5455,4 669,8 APRIL 11264, 11472,6 475,5 523,6 MAI 1712, ,3 4767, ,5 JUNI 1185,3 1314,5 519, JULI 1683, , , AUGUST 9832, ,5 4337,6 524,4 SEPTEMBER 1319, ,1 5357,5 5569,5 OKTOBER 12444, ,9 556,6 6563, NOVEMBER , 15122,5 5699,9 6976,2 DESEMBER 132,7 1482,3 5734,9 577,5 I ALT , , ,669341,8 C. INNFORSELSOVERSKOTT IMPORT SURPLUS UTEN SKIP OG OLJEPLATTFORMER OG FOR MANED I ALT UTFORSELEN OGSA RAOLJE OG NATURGASS MONTH TOTAL EXCL. SHIPS, OIL PLATFORMS AND FOR EXPORTS ALSO CRUDE OIL AND NATURAL GAS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , , ,9-444, ,1-1569,8-4348,9-2624,4-1887,1-3522,4-2745, ,6-443,1-323,7-2433,9-363,7-2854,2-338,5-532,3-1945,5-1867,4-2728,1-3871,7-5727,9-4223,8 2735,1 2341,5 335,9 1887,7 2838,4 369,6 25,1 276,5 2816,9 312,7 2831,7 2414, ,5 3282,8 2452,8 346,4 3548,2 1545,8 3984, 3588,5 4673,8 3798,4 2646,6 3811,7 I ALT ,2-417, , , ENDELIGE TALL FOR 1983 FINAL FIGURES FOR 1983

4 TABELL 2. INNFØRSEL OG UTFORSEL AV SKIP, OLJEPLATTFORMER OG UTFORSEL AV RAOLJE OG NATURGASS. MILL. KR IMPORTS AND EXPORTS OF SHIPS, OIL PLATFORMS. AND EXPORTS OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS. MILLION KRONER SKIP SHIPS MANED MONTH INNFØRSELIMPORTS UTFORSEL EXPORTS JANUAR.. FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , , , , , , , I ALT , OLJEPLATTFORMER OIL PLATFORMS MANED MONTH INNFORSEL IMPORTS UTFORSEL 'EXPORTS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI , AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , I ALT RAOLJE CRUDE OIL NATURGASS NATURAL GAS MANED MONTH 1983 UTFORSEL EXPORTSUTFORSEL EXPORTS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , I ALT

5 TABELL 3. KVARTALSINDEKSER FOR UTENRIKSHANDELEN. 198=1 QUARTERLY INDEX NUMBERS OF EXTERNAL TRADE A. INNFORSEL I ALT UTENOM SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL IMPORTS EXCL. SHIPS AND OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET C. UTFORSEL I ALT UTENOM SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL EXPORTS EXCL. SHIPS AND OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET D. UTFØRSEL I ALT UTENOM RAOLJE, NATURGASS, SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL EXPORTS EXCL. CRUDE OIL, NATURAL GAS, SHIPS, OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET ENDRINGER I RESULTATENE I FORHOLD TIL TIDLIGERE PUBLISERTE INDEKSER SKYLDES REVISJON AV DE STATISTISKE DATA THE RESULTS DIFFERS SOMEWHAT TO THE PREVIOUSLY PUBLISHED INDICES DUE TO DATA CORRECTIONS

6 4 TABELL 4A. INNFØRSEL: KVARTALSINDEKSER FOR DE ENKELTE VAREGRUPPER (198=1) VERDIINDEKS VALUE SITC 1) VAREGRUPPECOMMODITY GROUP 1983 KVARTAL 1984 KVARTAL ARET ARET MATVARER OG LEVENDE DYR KORN OG KORNVARER HVETE FRUKT OG GRØNNSAKER GRØNNSAKER, FRISKE,KJØLTE, FRYSTE FRUKT OG NØTTER, FRISKE ELLER TØRKEDE SUKKER, SUKKERVARER OG HONNING KAFFE, TE, KAKAO, KRYDDERIER KAFFE DRIKKEVARER OG TOBAKK RAVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER TØMMER, TRELAST OG KORK KUBB OG CELLULOSETOMMER SKARET ELLER HØVLET TRELAST PAPIRMASSE QG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER OG TEKSTILAVFALL RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER MALMER OG METALLAVFALL BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STRØM, GASS KULL, KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER MINERALOLJE, RA MINERALOLJEPRODUKTER RESTSTOFFER AV M1NERALOLJEPRODUKTER I.E.N GASS ELEKTRISK STROM ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER FARGESTOFFER OG GARVESTOFFER MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER, PARFYMESTOfFER,TOALETT- OG RENGJØRINGSMIDLER PLAsTRASTOFFER OG - HALVFABRIKATA BEARBEIDDE VARER HOVEDSAKELIG GRUPPERT ETTER MATERIALE VARER AV GUMMI DEKK OG SLANGER Av GUMMI VARER AV TRE ELLER KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV PAPIR OG PAPP GARN, STOFFER OG VARER AV TEKSTILMATERIALE TEKSTILGARN VEVNADER AV BOMULL VEVNADER AV SYNTETISKE ELLER KUNSTIGE TEKSTILFIBRER GOLVBELEGG, VEGGTEPPER M.V.AV TEKSTILMATERIALE VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER GLASS JERN OG STAL STENGER, VALSETRAD, PROFILER AV JERN ELLER STAL UNIVERSALJERN OG..STAL:PLATER AV JERN ELLER STAL RØR OG RORDELER AV JERN ELLER STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL KOPPER ALUMINIUM VARER AV METALLER I.E N MASKINER oo TRANSPORTMIDLER, UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER KRAFTMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER ANLEGGSMASKINER OG -UTSTYR KONTORMASKINER OGAUTOMATISK aatabehandlingsutstyr TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG -UTSTYR FJERNSYNSMOTTAKERE ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I E N APP. TIL A SLUTTE, BRYTE, SIKRE ELEKTR. STRØMKRETSER ELEKTR. OG IKKE-ELEKTR. HUSHOLDNINGSARTIKLER I.E.N KJØRETØYER FOR VEG PERSONBILER (HERUNDER STASJONSVOGNER) FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITAR-, VARME- OG LYSUTSTYR MØBLER KUER YTTERTØY FOR MENN ELLER GUTTER YTTERTey FOR KVINNER, PIKER ELLER SMABARN FOTTØY FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER; UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER I.E N SPORTSARTIKLER, LEKETØY, SPILL M.V MUSIKKINSTR., OPPTAKERE OG SPILLERE FOR LYD ELLER BILDER I ALT UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER AV DETTE: -1 MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK RAVARER, UNNTATT BRENSELSSTOFFER BRENSELSSTOFFER BEARBEIDDE VARER, UNNTATT MATVARER, DRIKKEVARER, TOsAKK EX 793 SKIP OG OLJEPLATTFORMER I ALT MED SKIP OG OLJEPLATTFORMER ) SITC - REV 2

7 .14in.4WwNmioN CDOCAr m-...-,mia.1.4.-w mi.14 m Ncpmw W4.,r-in...morio.- v.,4.,wmi...cm oa.p,im4 C, CO CD r. NJ a) 4) P.. e- r4 C). 3 r- CD. C3 C, C, C, C, d) r. C) r. CD CD CD r. r. CD.7 e- m cp r. CD Wpole- cr.o..-r..1wm,4-nmso..., W 1/4-4.me-CDNCrp,,...i.nmJW4.- mimj ,1,... V^ W^ V^ P sc) se, k..,-,,,,4o...-,,o,cp-o-,cp,c,-,,,,,,..4,,-.4,,,a.4., -pmcpmm,w43m14.--w.4...-,-., Ci.-..,mmW.,-.--miv.,4 ev,,,-4.,4,a cr a-...n.. Omia...o C.. cl-cy,,,ipmo..-. inoir.,4..,.-mimi mmi.4 CP,W,WOMmiWNWN,WN,...-.-mo...,wc.oinmiNf...-.,,c,,,,,,,,-wo.,,,, r ,,..,..-,...-,......,-...., i.-., m,,WM, knoompu-lomc,c) cy.,--c,ww c, 1' o,4,,,o, 4...tm,i,o.4,aow,c.-,,,,,, mmœmm,4,n4m., v,.4.-o o...c,-.,..4-,,,,--... m,,,,,,... C,,,Nu,N,or CD e- 4. Cp u, e- e-,- u, e- ul vel a) C, e- - UN cp cp,4, cp e- UN cp CD.3 CD.1.1 C, P. C, CO e- e- CD C, a). e- r. C).1 Cp.1 CD..3 rv.7 NJ rai e- e- e- CD ru cp,o. nu C)., r- Ou... CO,n cp CN C, UI vo rrr rr..- e- rr r rr r... rr rrrr r rrr rrr rr in r r,os 4 4 Ln (I r..) Le, 43, 4... a). In mi. r,, 4:1 NI NID N. Pd 43.4',.4, N."-,.. st ulcd,l.4.--,.. eue- C, Ofri 43 IN wl C, 43.1,,vC, CQ...t N.,-,...,W,C,,...-W,,,,,,,, Os,-,- C) CD CD C, e- CD oo C, e- cp e (D C, u, oo u, ru, cp cp ro.4 c, C, e- OU NI C,,. Cl.,, r- ru CQ 43 N. N. w... e- CD P. CD C, C, r- r-,, as e- Cp cp CD e- e- e- rom.wrc,mrpr,, re-rr r re-e-e- e-- PPP PP PPP m-e-e e- mmm, mwmp- C,C,tnC,,cDC,,.t 4.u,mmoWm,, W,,m4pr,C,mre-WmmCD,sMW,,,,Orm4..7 WW,.Wm,,cpu,.7C,4m.; e-mme-c,e-pas. rscomre-e-- mommme-mm rmme-rmr re-rmrme-rm pe-e-cpmn cmmmine-droomm re-mmmmroormr r re-mr re-re- re- e-e-r... mr r rr... rrre-... rrr.. r... re-rr rre-rre-r... re-r r re-re- W,. N 47. m4.,m r4 w,.7 NI.7. r4 fe) m, Cs, cy. oj 4, 4. 4, tin % NI.7 ul e- e4.1 ul.3...mimain,43nnnow m C, O O. I i i C) CP CD CD C3 CD C3 CD CD mmmmmmmm NNNNNNNNNNN, WWWWWWWwwww (7,m,Wmi.4.,-NO.Woocp (3, 4CY-N m...4m,rrm,43,4.4 W C, n. cp CD C) C,cp Cr. cl, ro ul r-.4 CD,- CD ul e- u, rd, N. C, r. o, N. e. c, P. e. u, r. cp co 3,n C, N. a) P. mi V cp, 3 CP, cp r,4 cp.4 CD (3,.3..J Q r. e- e- r- e- e- C, NI CD 1.1 ro cp NI cp C, C, ul ru r. e- e- e- e- e- e- e. e- r. e- e. e. e- e- e. e. e. e- e. e. e. e- e. ul e- e- e. e- v. r. r. r. v. v r... r.... v. reip,immr.tm ommmm4r9c, o mtnascpmr,ca.c,ir.nr C,rusOppu,somc, CDC,C)a W r...cdm4e- CC,C,m4MOW.,4.MmWWWC,pre.c, mc,orm41dmr,pcp rre-r r re-re- rre- rr r r e-... a- I- a- a- P -- e- s,4.-c. r O' N- 4.1N- N om rmr...,4,m tr, -,,e-w.,1,de-c,fvfy,e-e-,...,d p V".. P. P.V" V" P' V" P P.P. P. \J V" P. P V" p. V" P. - e- e-..dmwtn.4.mww.win rcy,cto,cd,om,,,or,,o.orrwmwc,ips, tr, C7,-4 e-rme.n.-mc)m C,, morc,.,r,r,c,cdc, 4,.7r,,,m,NrM C,C,CDCDmmW.,,C,CDCDO,P-C,MWCDWW N.,mtr,C,OCOOkM, CDWmmC,C) rr rr r r rre-e- rrrr r r e- Pd w- w- r- r- r- e- WW,,e-WW,W 4.,e-W,u,C). mmcm4e-cd m.,,no m C,C,me-mo,C,Cs,c),,OrmrWs til N-i co O' Q v OWC,C.MMM CDC,CPCDrpW.,W,cpC,D%,..cp,C,C,, CDC,,,W,CDC,CDC,WNm ra,nro4r.cdwo cos,,. PPPP p p PPP r rrrr NC,,, NAMCD,,, W 4,,,4,Ortn.Or mu,www,c,m r mmmm.mu, a...,,,...,,,-,co4,,,dov,, r... -so,..-..cyso,-.,,,,,,,,,-,,,oso, o,,,,....--,-- g.-... m q , ,,,, r...-,-.-- r...,...,--, ,...-, ,...--u, 4.ocro.,ocy.,,,,,o,, m.--,,,,--,,, ornomo...,,,o,.o.,dir,,,mcm,.,,,,,..,,,,,,,,,,, o c, m,,,,omenmm,,, m,m,..m,4.m..-,m.t.,,,,...,,,..,- mm,m..-m.-- mmm,---4, om4tninmo.-..--o,,,,,,m,,,r,mom,m m mm.-m ,-, m,--,.--.--,-. zys..om,.,,,,...,,,o,2-k. iv,.,...,.--,,,..mou,,,,.t.3...,,c,.,,,,,,,, som.,,,-o...o..--,..., o4.., o.--..m,m,,,, 3, o..m, ,--m ,-.--, m rvininr,,Cr. W,4,,nraa..tcp,tn.,,t, OinnorWr,Wr.1,WvD,rPr,4,W,C W,Osroposinco,(n,,w, rpnrvf,rmiosrr,p,,,,mw mr.r4rr rmirmirmowrrm r mr,,r... rr... rrrmrmc,c, C, M rm.cdcdre-e-cd MrNMNre-CD r rrme-re-cd CD CQ r- C) r-,1 NI NI r- CD e- r- V^ CU NI w- nj oj v- N CQ C3 CN w- CQ w- r- r- m,m(vmtn.,c, me-oom,,,,,- mmm.7,1,.7mmcdo4 e- ru,nmu, Np r- Prm,WW,,O3 e-.d.c),.7e-cptrnw mmc,oceas,,,c m,44,4,..,av,winmrm,w,c,m4,m.7.4,poopm..emu,otr, mrm, OmNNe-rs,T., m rmociommr. mrmmmme-w r rr4r.e.-cd me-orrorpore-mm re-mm.,e-e-cmm e-mmmmme-c,re-m r rrmerrrr m,mm,mcd.dc, r e-, mmmrn pmoctspoe-,-. e-e-nomro re-pme-e-rrne-rmrrr.mrrrm rmmm,ordre...mm rmmorre-re- e-cdnr e- P P P PP PPPP... PP1,-PPP PPP P PPPP pporme-r,, C, e-e-c,pc,or-ncip,e-,4m1 p

8 6 TABELL 48. (FORTS.) UTFORSEL: KVARTALSINDEKSER FOR DE ENKELTE VAREGRUPPER (198=1) VERDIINDEKS VALUE SITC 1) VAREGRUPPE COMMODITY GROUP 1983 KVARTAL 1984 KVARTAL ARET ARET MATVARER OG LEVENDE DYR MEIERIVARER OG EGG FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR OG VARER DERAV FISK, FERSK, KJØLT ELLER FRYST FISK, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT FISK, KREPSDYR OG BLOTDYR, TILBEREDT, KONSERVERT FORSTOFFER FOR DYR DRIKKEVARER OG TOBAKK RAVARER. IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN, RA TOMMER, TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER OG TEKSTILAVFALL RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER MALMER OG AVFALL AV METALL BRENSELSSTOFFER,SMØREOLIE,ELEKTRISK STRØM, GASS MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER MINERALOLJE, RA... MINERALOLJEPRODUKTER... GASS ELEKTRISK STROM ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS ANIMALSK FETT OG OLJE.. BEARBEIDD AMIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORG. KJEMISKE GRUNNSTOFFER, OKSYDER, HALOGENSALTER ANDRE UORGANISKE KJEMIKALIER M.V FARGESTOFFER OG GARVESTOFFER FLYKIGE OLJER, PARFYMESTOFFER,TOALETT- OG RENGJØRINGSMIDLER KUNSTGJODSEL... PLASTRASTOFFER OG...HALVFABRIKATA POLYMERISASJONS OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER KJEMISKE PRODUKTER I.E N BEARBEIDDE VARER HOVEDSAKELIG GRUPPERT ETTER MATERIALE LIER, LiERVARER OG BEREDTE PELSSKINN VARER AV GUMMI.. VARER AV TRE ELLER KORK, UNNTATT MOBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV PAPIR OG PAPP GARN, STOFFER OG VARER AV TEKSTILMATERIALE VARER AV IKKE-METALLISKEMINERALER JERN OG STAL RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP, PULVERISERT JERN OG STAL OG FERROLEGERINGER STENGER, VALSETRAD, PROFILER AV JERN ELLER STAL UNIVERSALJERN OG -STAL,PLATER AV JERN ELLER STAL ROR OG RORDELER AV JERN ELLER STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL KOPPER NIKKEL ALUMINIUM SINK VARER AV METALLER I.E N ' MASKINER OG TRANSPORTMIDLER, UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER KRAFTMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG UTSTYR MEKANISK UTSTYR FOR HANDTERING AV GODS TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG -UTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR I.E N ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I.E N KJORETOYER FOR VEG FORSKJELLIGE FERDIGE VARER MØBLER KLÆR VITENSKAPLIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER FORSKJELLIGE FERDIGE VARER I.E.N , I ALT UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER AV DETTE: MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK RAVARER, UNNTATT BRENSELSSTOFFER BRENSELSSTOFFER BEARBEIDDE VARER, UNNTATT MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK EX 793 SKIP OG OLJEPLATTFORMER I ALT MED SKIP OG OLJEPLATTFORMER ) SITC - REV 2

9 ... u. -A n, C3 CD A -A LA MJ,n v. co 4, Q. NJ U. nj -å 43 -å -å C) nj nj C3 no NJ -å -å C, * Q mo C3 nj 43 C3 CD C, w. cnoomy. Orwwwrw..n., ar-..rrwo.,nr ow.m.orr,w,o... J JJJ JJJ W,"J W WW"J" WWWW,.,, WYWOawpJJa " 11.1""-.."W.O.W",WWWW, "NOW" ww,,n w movv.r.orkn,a., m,w ocr.m-.-bw w,o,wwkn cy..w.wv. J J JJJ JJJ... J J w wwwwco.row wvia.oao-... O ow v'mwwwr...wowo.11,a w,,nrc:nrr.o owmw,w-..,wrw t, c»a -...m.wmo. JJJJ J J J -A J J J J J J J J J J JJ J J J J J...w CD MCD,C,Moo MWW.C,C,,CDCD,C),ww,,,Cts.WJCowDOwD,Ww.-.,o JOoJwyW47 C,m.,Ow pjw,q, co,4doovivv.v1,,1w. JJJJ JJ JJ JJJJ J.JJJ... J JJ... JJ JJJJ J -...JWJJJ WW4, w OCP-OC,w OWNJ-åwW.,,,N WCJJONJMJ -å.w..jd w J,JJ,J4,,,,Co O Ow.w, J4,w.,,C, w,www.,. Cr -O JJJJ J J A J A A A JJJ JJ J J JJJJJ... J J JJ J J,JJJ., - - JJJJ J... Q w w.owow...-. CP.Wwm4P44, Ow.-. w W 43,43.w.,w.kna rwa.4,4,,n44,w W,433.,C, JJJJ J..-. w td,4 p,o,p. Jw4, -,e4s, w JJ JJ J J JJ W N,NN. NOWOOWO"a","ON """W",""",,,WWW, NWOW""N 4s,""W" Us. Co,n -q C, C, C, 4) co 4,4) NJ 4 u. u. C) 4, 4, U. CO AJ -4 co 4, -å C, C) -å vs,n. -q U. 4, Co lm C, Lw -4 LALk C3-4 NA C, C, u4 1/411 co -å Lm 4, 43 -J -å -å C3 c, -4 JJJJ J J J AJJ,JJ...AJ J, wr,j u4-a -Aw-Aw JJJ,, 4,WW.WWWW, WWJ,Jww, W"W W.,W,MWO" 4,3,WMW, Ow-4,W-4,W OW,Owa. 47w CY,WCnO JJ.JJ J J AJJ J.J.J.J,JJ J J, W,,,LPJJ w wasww... njwwv,-..rw yroms-lnos, u,.n.vvirmaco. Nors,...wcro JJJ J J... J PO MJ LA a. LA -A 1, LA -A LA MJ PO 4,,n A 4, nj Q 4) 4,km CD Lw no C) V4 A A 4, Lm nj LA nj u. NJ UN U. 4, C) -å vs NJ 4' " NJ NJ NJ no W -å no -4 -å 4, s, 4, C, nj Lm LA Ln -å 4, u.,n -A A CD -q -A LN 4,Co CD CP. -4 LA L4 4, 4),J,i+ CO Co C, nj 4, co,n Ln Lw Lw Lw -å -å C, LA LA,4 -.4 no C) Co LA NJ 4' -4 C, C, no Lw nj -q 4) 43 C, Lw Co NJ CD cr co 43 Co kil N, LA CD cr, J J J J wpww. W-+WWwwWWw 4,WW W,.WC,N rvr, r,amwwora. Q D W,W -A... J J Cp CO,n vi 4) CD w -4 CO c, -, -4 4 CD CD Co 4) C, -å 4) Cp C, CO Co Co til <7-4 4 wd Lw N -å C3 C) Co Ln MJ NJ wd Co CP, nj A -å C) 4, - CO Lw 4,U. CD CP, Co NJ CO no C) lm,n Lw Cr, -q,n,n wd Lm Lk 4) Co NJ -å -4, 4 -å 4, no ocr C,.4,C) WJJm, JJJJ w..,, " 7,,., JJJJ ",4 ", J J JJ " WNWOwOwJJ CO as.no J J J J J J J J JJJ JJJJ.... J JJ Jw., D--C)W.,,J.CDM,WW- WD -..wwjoojc,,,nj.4-nj,,.j. wwom,,r,n,m,,w WWW,-4mci, w JJJJ J J JJ..1, J J J J J J...I J JJ JJJJ J J JJ J JJ.Jaw Jw..(3,,,J4D Oww,WwJ,WO NJ.NJJJ,JWO C,,W,WwC,,,WWWWW, C -å, CO 4,4),,,W J.-.C, JJJJ " JJ JJ JJJJ JJJJJ Jw-å NJ 4),C,O, W4-,43.J.. W,WWW - 4)Ww4" o,w" W,wc,C, OwWW,w,, 43,,,,,,J C,Jw4,,43J4,wC,,W... O' rcomclo J JJJ J JJ JJJ... JJJJ J JJ J JJ J J,JJJ "N., " W,JW WN,,p,"", "",r(if,,",.4 (N.1Js,,MWMWM.".M".CoWmw,,w JJ J J J JJ J JJ JJ JJJ JJ A J JJ J J JJJ JJJJJ...1 J J J J J J A C - o C.W,JCD wc,jw,c,j"43w.7,jj,w, WW44).-.,,, C,47wWJ M.Ow C,U..",7C,W JW(274,,M,..,43,,.C,W-43 I x i,1 i.,,w M,C,C,,,,--..MMMM,,,, -,4,,WJ.cMC,,WwWWJ 47. 4,-,,,,,, M4,,J,,w, 4) W WWWW,W NNNW,WW J...,,,,WW,,,,J CowWWww

10 TABELL 5. INN F OR S EL V AR ES EK TORER OG HOVEDGRUPPER ETTER SI T C. IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF THE SITC. VARESEKTORER OG HOVEDGRUPPER. JANUAR KR. 1 KR. MATVARER OG LEVENDE DYR LEVENDE DYR KJOTT OG KJØTTVARER MEIERIVARER OG EGG FISK. KREPSDYR OG BLOTDYR OG VARER DERAV KORN OG KORNVARER FRUKT OG GRONNSAKER SUKKER.SUKKERVARER OG HONNING KAFFE,TE.KAKAO.KRYDDERIER OG VARER DERAV FORSTOFFER FOR DYR. UNNTATT KORN FORSKJELLIGE MATVARER DRIKKEVARER OG TOBAKK DRIKKEVARER TOBAKK OG TOBAKKSVARER RAVARER. IKKE SPISELIGE. UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN. RA OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER RAGUMMI. OGSA SYNTETISK OG REGENERERT TOMMER. TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER.UNNTATT ULLTOPS.OG AVFALL DERAV RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER.I.E N MALMER OG AVFALL AV METALL ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RAVARER,I E N BRENSELSSTOFFER. SMØREOLJER. ELEKTRISK STROM M.V KULL. KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER GASS ELEKTRISK STROM 4 DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS DYREFETT OG -OLJER PLANTEFETT OG -OLJER BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER. I E N ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER 53 FARGE- OG GARVESTOFFER 54 MEDISINSKE OG FARMASOYTISKE PRODUKTER 55 FLYKTIGE OLJER. PARFYMESTOFFER, TOALETT-. RENGJØRINGS- OG PUSSEMIDL 56 KUNSTGJØDSEL 57 SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER 58 PLASTRASTOFFER OG -HALVFABRIKATA. 59 KJEMISKE PRODUKTER. I.E N BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE LAR, LÆRVARER OG BEREDTE PELSSKINN GUMMIVARER VARER AV TRE OG KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV TEKSTILGARN.TEKSTILSTOFFER OG TEKSTILVARER VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER JERN OG STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL VARER AV METALLER. I E N MASKINER OG TRANSPORTMIDLER KRAFTMASKINER OG -UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER METALLBEARBEIDINGSMASKINER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR. I E N KONTORMASKINER OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJENG. AV LYD ELEKTRISKE MASKINER. APPARATER OG DELER. I.E N KJORETOYER FOR VEG ANDRE TRANSPORTMIDLER INKL. SKIP SKIP OG BATER 1 BR. T. OG OVER NYBYGDE ELDRE OLJEPLATTFORMER 55-8 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITÆR-. VARME- OG LYSUTSTYR. I.E N MOBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER O.L KLAR OG TILBEHØR TIL KLÆR FOTTOY VITENSKAPELIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER. I.E N FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER. I.E.N.: UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER, I E N VARER OG TRANSAKSJONER. IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC I ALT

11 TABELL 6. UT FØR S EL V AR ES EK TORER OG HOVEDGRUPPER ETTER SI T C. EXPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF THE SITC. VARESEKTORER OG HOVEDGRUPPER. JANUAR KR. 1 KR. MATVARER OG LEVENDE DYR LEVENDE DYR KJØTT OG KJØTTVARER MEIERIVARER OG EGG FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR OG VARER DERAV KORN OG KORNVARER FRUKT OG GRØNNSAKER SUKKER,SUKKERVARER OG HONNING KAFFE.TE,KAKAO.KRYDDERIER OG VARER DERAV FORSTOFFER FOR DYR, UNNTATT UMALT KORN FORSKJELLIGE MATVARER DRIKKEVARER OG TOBAKK DRIKKEVARER TOBAKK OG TOBAKKSVARER RAVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN, RA OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER 5 23 RAGUMMI. OGSA SYNTETISK OG REGENERERT TOMMER, TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER,UNNTATT ULLTOPS.OG AVFALL DERAV RA GJØDNINGSSTOFFER OG RA MINERALER.I.E N MALMER OG AVFALL AV METALL ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RAVARER.I E N BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STROM M V KULL, KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER RAOLJE GASS ELEKTRISK STRØM 4 DYRE- OG PLANTEFETT, -OLJE OG VOKS DYREFETT OG -OLJER PLANTEFETT OG -OLJER BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER: I E N ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER FARGE- OG GARVESTOFFER MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER, PARFYMESTOFFER, TOALETT-, RENGJØRINGS- OG PUSSEMIDL KUNSTGJØDSEL SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER 7259' PLASTRASTOFFER OG -HALVFABRIKATA KJEMISKE PRODUKTER, I E N BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE LAR, LARVARER OG BEREDTE PELSSKINN GUMMIVARER VARER AV TRE OG KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV TEKSTILGARN.TEKSTILSTOFFER OG TEKSTILVARER VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER JERN OG STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL VARER AV METALLER,I E N MASKINER OG TRANSPORTMIDLER KRAFTMASKINER OG -UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER METALLBEARBEIDINGSMASKINER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR. I E N KONTORMASKINER OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJENG. AV LYD ELEKTRISKE MASKINER, APPARATER OG DELER, I E N KJØRETØYER FOR VEG ANDRE TRANSPORTMIDLER INKL. SKIP SKIP OG BATER 1 BR. T. OG OVER NYBYGDE ELDRE OLJEPLATTFORMER 8 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITAR-, VARME- OG LYSUTSTYR, I E N MØBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER O.L KLAR OG TILBEHØR TIL KLAR FOTTØY VITENSKAPELIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER, I.E N FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER. I.E.N.: UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER, I E N VARER OG TRANSAKSJONER, IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC I ALT

12 1 TABELL 7,. INNFØRSEL OG UTE OR SEL.GRUPPER ETTER S ITC. IMPORTS AND EXPORTS BY GROUPS OF THE SITC. INNFØRSEL. IMPORTS UTFØRSEL. EXPORTS GRUPPER JANUAR JANUAR JANUAR - JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 1 LEVENDE DYR.. STK KJØTT. FERSKT, KJØLT ELLER FRYST KJØTT, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT KJØTTHERMETIKK.A.KJOTTVARER;FISKEEKSTRAKT MJØLK OG FLOTE SMØR OST OG OSTEMASSE EGG ' FISK. FERSK. KJØLT ELLER FRYST FISK. SALTET. I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT KREPSDYR OG BLØTDYR FISK. KREPSDYR OG BLØTDYR, TILBEREDT ELLER KONSERVERT. I E N HVETE. UMALT RIS BYGG. UMALT MAIS. UMALT ANNET KORN. UMALT HVETEMJØL OG BLANDINGSMJØL AV HVETE OG RUG ANNET MJØL KORNVARER OG VARER AV MJOL ELLER STIVELSE AV FRUKT ELLER GRØNNSAKER GRØNNSAKER, FRISKE, KJOLTE,FRYSTE ELLER MIDL. KONSERVERTE; ROTTER. KNOLLER OG GRONNSAKPROD. I.E.N., FRISKE ELLER TØRKEDE GRØNNSAKER. ROTTER OG KNOLLER. TILBEREDTE EL. KONSERV2RTE. I.E N PRUKT OG NØTTER, FRISKE ELLER TØRKEDE FRUKT, TILBEREDT ELLER KONSERVERT SUKKER OG HONNING SUKKERTØY OG ANDRE SUKKERVARER KAFFE OG KAFFEERSTATNINGER KAKAO SJOKOLADEO.A. NKRINGSMIDL. SOM INNEH. KAKAO TE OG MATE KRYDDERIER FORSTOFFER FOR DYR, UNNTATT KORN MARGARIN OG MATFETT TILBEREDTE MATVARER I.E N ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER I.E N ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER 1 L TOBAKK. UBEARBEIDD, HERUNDER AVFALL TO 8 AKK. BEARBEIDD HUDER OG SKINN, UNNTATT PELSSKINN. UBEREDTE PELSSKINN, UBEREDTE 1 STK OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER TIL UTVINNING AV BLOTE OLJER OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER TIL UTVINNING AV ANDRE OLJER , 232 NATURLIG GUMMILATEX OG NATURGUMMI SYNTETISK GUMMILATEX; SYNTETISK GUMMI OG RE- GENERERT GUMMI; AVFALL OG SKRAP KORK, UBEARBEIDD OG KORKAVFALL VED TIL BRENSEL; TREKULL KUBB OG CELLULOSETOMMER KUBA. F.MAL ANNET RUNDT OG RATT TILSK. TOMMER, KUBA. F.M SKARET EL. HOVL. TRELAST; JERNB.SVILLER AV TRE PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL NATURSILKE BOMULL JUTE OG ANDRE TEKSTILFIBRER AV BAST. I.E.N VEGETABILSKE TEKSTILFIBRER,UNNTATT AV BOMULL OG JUTE SYNTETISKE TEKSTILFIBRER FOR SPINNING KUNSTIGE TEKSTILFIBRER FOR SPINNING,AVFALL AV SYNTETISKE OG KUNSTIGE TEKSTILFIBRER ULL OG ANDRE DYREHAR BRUKTE KLAR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILV.: FILLER RA GJODNINGSSTOFFER STEIN. SAND OG GRUS SVOVEL OG UROSTET SVOVELKIS NATURLIGE SLIPESTOFFER,HERU. INDUSTRIDIAM ANDRE RA MINERALER JERNMALM OG KONSENTRATER AVFALL OG SKRAP AV JERN ELLER STAL MALMER OG KONSENTRATER, AV URAN OG TORIUM MALMER OG KONSENTRATER AV UEDLE METALLER I..E.N AVFALL OG SKRAP AV IKKE-JERNH. UEDLE METALLER MALMER OG KONSENTRATER AV EDLE METALLER, SAMT AVFALL. SKRAP OG OPPSOP (UNTATT GULL) ANIMALSKE RAVARER, I E N VEGETABILSKE RAVARER. I E N KULL. BRUNKULL OG TORV BRIKETTER; KOKS AV STEINKULL, BRUNKULL ELLER TORV; RETORTEKULL MINERALOLJE, RA MINERALOLJEPRODUKTER. RAFFINERTE RESTSTOFFER AV MINERALOLJEPROD. OG LIKN. I.E.N GASS, NATURLIG OG TILVIRKET ELEKTRISK STROM MWH DYREFETT OG OLJER BLOTE PLANTEOLJER, RA,RENSEDE, EL. RAFFINERTE ANDRE PLANTEOLJER, RA,RENSEDE, EL. RAFFINERTE BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS HYDROKARBONER OG HALOGENDERIVATER DERAV

13 1 1 TABELL 7.FORTS. INNFØRSEL OG UTFØRSEL GRUPPER ETTER SITC. INNFØRSEL. UTFØRSEL GRUPPER JANUAR JANUAR JANUAR - JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 512 ALKOHOLER, FENOLER, FENOLALKOHOLER OG DERES HALOGEN-. SULF-, NITRO.- OG NITROSODERIVATER KARBOKSYLSYRER OG DERIVATER DERAV FORBIND. MED NITROGENH. FUNKSJONELLE GRUPPER " METALLORG. OG IKKE-METALLORG. FORBINDELSER ANDRE ORGANISKE KJEMIKALIER KJEM. GRUNNST., UORG. OKSYDER OG HALOGENSALTER ANDRE UORG. KJEMIKALIER; ORG. OG UORG. FOR- BINDELSER AV EDLE METALLER RADIOAKTIVE STOFFER O. L SYNTETISKE ORG. FARGESTOFFER, NATURLIG INDIGO OG SUBSTRATPIGMENTER FARGE- OG GARVEEKSTRAKTER OG SYNT.GARVESTOFFER PIGMENTER, MALING, LAKK O.L MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER 6 VELLUKTENDE STOFFER PARFYMER, KOSMETIKK OG TOALETTPREPARATER SAPE, RENSE- OG POLERMIDLER KUNSTGJØDSEL SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER KONDENSASJONS-, POLYKONDENSASJONS- OG POLY- ADDISJONSPRODUKTER POLYMERISASJONS- OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER REGENERERT CELLULOSE ANDRE KUNSTHARPIKSER OG PLASTMATERIALER DESINFEKSJONSMIDLER.INSEKT-, SOPP- OG UGRAS- DREPENDE MIDLER STIVELSE, INULIN OG GLUTEN AV HVETE, ALBUMINER OG KLEBEMIDLER DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER, I.E N LAR VARER AV LAR ELLER KUNSTLAR.I E N PELSSKINN, GARVEDE ELLER BEREDTE HALVFABRIKATER AV GUMMI DEKK OG SLANGER AV GUMMI TIL ALLE SLAGS HJUL GUMMIVARER, I.E N KORKVARER FINER, KRYSSFINER. LAMINERTE PLATER, KUNSTIG TRE OG ANNET BEARBEIDD TRE, I.E N VARER AV TRE, I.E N PAPIR OG PAPP 257; VARER AV PAPIR OG PAPP TEKSTILGARN OG TRAD VEVNADER AV BOMULL VEVNADER AV SYNTET. EL. KUNSTIGE TEKSTILFIBRER TEKSTILVEVNADER AV ANDRE MATERIALER ENN BOMULL, SYNTETISKE OG KUNSTIGE TEKSTILFIBRER TRIKOTASJE I METERVARE TYLL, BAND, BLONDER, BRODERIER O.L SPESIELLE TEKSTILSTOFFER OG -ARTIKLER ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER, I E N GOLVBELEGG M.V KALK, SEMENT OG BYGNINGSMATERIALER, UNNTATT GLASS OG LEIRVARER TEGLVERKSPRODUKTER O.L MINERALSKE PRODUKTER I E N GLASS GLASSVARER KERAMISKE PRODUKTER PERLER, EDLE OG HALVEDLE STEINER, UBEARBEIDDE OG BEARBEIDDE KG RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP, PULV. JERN OG STAL OG FERROLEGERINGER BLOKKER O.A. PRIMARE FORMER AV JERN EL. STAL STENGER. VALSETRAD, PROFILER (HERU. SPUNNVEGG- JERN) AV JERN ELLER STAL UNIVERSALSTAL, PLATER AV JERN ELLER STAL BAND AV JERN ELLER STAL SKINNER M.V. AV JERN ELLER STAL TRAD AV JERN ELLER STAL, UNNTATT VALSETRAD ROR OG -DELER AV JERN ELLER STAL STØPTE, SMIDDE ELLER PRESSEDE VARER AV JERN EL. STAL, UBEARBEIDD, I E N SØLV OG PLATINAMETALLER KOPPER ; NIKKEL ALUMINIUM BLY SINK TINN URAN OG TORIUM ANDRE UEDLE METALLER UNNT. JERN OG STAL KONSTRUKSJONER OG DELER DERAV, I.E.N., AV JERN STAL ELLER ALUMINIUM METALLBEHOLDERE FOR LAGRING OG TRANSPORT TRADVARER, UNNT.ISOLERTE ELEKTR. LEDNINGER, AV UEDELT METALL SPIKER, SKRUER, MUTTERE, BOLTER, NAGLER O.L. AV JERN, STAL OG KOPPER HANDVERKTOY OG MASKINVERKTØY KNIVER, SKJEER, GAFLER, SAKSER M V ; HUSHOLDNINGSARTIKLER AV UEDLE METALLER, I.E.N ANDRE VARER AV UEDLE METALLER. I.E N DAMPKJELER DAMPMASKINER STEMPELDREVNE FORBRENNINGSMOTORER MASKINER OG MOTORER, IKKE ELEKTRISKE

14 12 TABELL 7.FORTS. INNFORSEL OG UTFØRSEL. GRUPPER ETTER SITC. GRUPPER INNFØRSEL. JANUAR JANUAR UTFORSEL JANUAR JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 716 ROTERENDE ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER ANDRE KRAFTMASKINER LANDBRUKSMASKINER (UNNTATT TRAKTORER) :85: 722 TRAKTORER STK ; ANLEGGSMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR TEKSTIL OG LARINDUSTRIEN MASKINER FOR CELLULOSE OG PAPIRINDUSTRIEN MASKINER FOR TRYKKING OG BOKBINDING MASKINER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN MASKINER OG UTSTYR FOR SPES. INDUSTRIER.I.E.N VERKTØYMASK. FOR BEARB. AV METALL OG KARBIDER METALLBEARBEIDINGSMASKINER VARME OG KJØLEUTSTYR I E N PUMPER FOR VASKER OG VASKEELEVATORER ANDRE PUMPER OG KOMPRESSORER, VIFTER, SENTRI- FUGERFILTRERINGS OG RENSEAPPARATER OA OA MASKINER OG APP. FOR LOFTING, LASTING OG LOSS- ING (F.EKS. HEISER. TRUCKER, KRANER O.L.) ANDRE IKKE ELEK. MASK.. APPARATER OG VERKTØY IKKE ELEKTR. DELER OG TILBEH. TIL MASK. I.E.N KONTORMASKINER STK AUTOMATISKE DATABEHANDLINGSMASKINER STK DELER OG TILBEHØR TIL MASKINER UNDER GRUPPENE 751 OG FJERNSYNSMOTTAKERE STK RADIOMOTTAKERE STK GRAMMOFONER, DIKTERAPPARATER O.A.APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD STK UTSTYR. DELER OG TILBEHØR I.E.N. TIL TELE KOMMUNIKASJONSAPPARATER UNDER HOVEDGRUPPE ELEKTRISKE KRAFTMASKINER OG DELER '= ELEKTRISKE APPARATER TIL A SLUTTE, BRYTE.SIKRE ELLER FORBINDE ELEKTRISKE STRØMKRETSER UTSTYR FOR OVERFORING AV ELEKTRISITET ELEKTRISKE APPARATER TIL MEDISINSK BRUK ELEKTR. OG IKKE ELEKTR. MASKINER, APPARATER OG UTSTYR TIL HUSHOLDNINGSBRUK ELEKTRONROR OG HALVLEDERKOMPONENTER 778 ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, I E N PERSONBILER OG STASJONSVOGNER STK VAREBILER, LASTEBILER OG SPESIALBILER STK MOTORKJØRETØYER I E N STK DELER OG TILBEH. TIL MOTORKJØRETØYERUNDER VAREGRUPPENE 722, 781, 782 OG MO MOTORSYKLER, SCOOTERE OG SYKLER TILHENGERE O.A. KJØRETØYER UTEN MOTOR. I.E.N RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANER OG SPORVEIER. 696 AO 32% LUFTFARTØYER; TILBEHØR OG DELER OA 751 AO AA SKIP, BATER OG FLYTENDE MATERIELL SANITAR, VARME OG LYSUTSTYR MØBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER.L STK YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF,UNNT. TRIKOTASJE, FOR MENN OG GUTTER STK YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF, UNNT. TRIKOTASJE, FOR KVINNER,PIKER OG SMABARN STK UNDERTØY AV TEKSTILSTOFF UNNT. TRIKOTASJE.STK YTTERTØY OG ANDRE VARER AV TRIKOTASJE UNNTATT ELASTIKKTRIKOTASJE OG GUMMIERT TRIKOT. STK UNDERTØY AV TRIKOTASJE OW TILBEHØR TIL KLAR AV TEKSTILSTOFF I.E.N O UTSTYR OG TILBEH. TIL KLAR AV ANDRE MATERIALER ENN TEKSTILSTOFF, HODEPLAGG AV ALLE TYPER se FOTTOY 871 OPTISKE INSTRUMENTER OG APPARATER MEDISINSKE INSTRUMENTER OG APPARATER I.E.N MALERE OG TELLEAPPARATER I.E N STK INSTRUMENTER OG APPARATER FOR MALING, KONTROLL ANALYSERING OG REGULERING I.E N FOTOGRAFIAPPARATER OG UTSTYR, I E N AO FILM OG KJEMIKALIER TIL FOTOGRAFISK BRUK KINOFILM,EKSPONERT OG FRAMKALT, OGSA LYD INNSPILT,NEGATIV ELLER POSITIV OPTISKE ARTIKLER I.E N UR TRYKKSAKER VARER I.E.N. AV MATERIALER BESKREVET UNDER HOVEDGRUPPE BARNEVOGNER, LEKETØY,SPILL OG SPORTSARTIKLER KONTORUTSTYR OG KONTORREKVISITA I E N se KUNSTVERK OG ANTIKVITETER 897 BIJOUTERIVARER,GULL OG SØLVSMEDVARER 898 MUSIKKINSTRUMENTER SAMT DELER OG TILBEHØR FORSKJELLIGE FERDIGVARER I.E N SPESIELLE VARER OG TRANSAKSJONER IKKE GRUPPERT ETTER ART LEVENDE DYR I E N KRIGSVAPEN OG AMMUNISJON MYNTER, UNNT. AV GULL, IKKE LEGALE BETALINGSM...O GULL. IKKE MONETART I ALT

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers

012 Husdyrhold 01210 Storfehold og melkeproduksjon. 01220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester. 01250 Husdyrhold ellers B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 011 Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster

Detaljer

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994

Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 136 Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1994 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1994 og Utenrikshandel 1994 Statistisk

Detaljer

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD

NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD 10 71/9 22. juni 1971 NORSK STANDARD FOR NÆRINGSGRUPPERING (NSN) INNHOLD I. innledning... OOOOO...,... 2 II. Standardens gruppeinndeling med karakteristikk av gruppene 1. Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst...

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 882 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1990 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1990 OG UTENRIKSHANDEL 1990 HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989

STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 820 STATISTISK VAREFORTEGN ELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1989 TILLEGG TIL MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1989 OG UTENRIKSHANDEL 1989 HEFTE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN

STATISTISK VAREFORTEGNELSE UTENRIKSHANDELEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 432 STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1984 TILLEGG TIL UTENRIKSHANDEL HEFTE I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537- 2016-5 EMNEGRUPPE

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR

STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR o `^UTENRIKSHANOELEN ^ 1071 STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 26 Statistisk VAREFORTEGNELSE for UTENRIKSHANDELEN 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1971 FORORD Fra og med

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1

PAN-EURO-MED/Tillegg I/no 1 VEDLEGG II LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKKE-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS kapittel 1 Levende dyr Alle dyr fra kapittel

Detaljer

INDUSTRISTATISTIKK 1963

INDUSTRISTATISTIKK 1963 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 120 INDUSTRISTATISTIKK 1963 BEDRIFTENES STØRRELSE, VAREPRODUKSJON M. V. INDUSTRIAL STATISTICS 1963 Size of Establishments, Commodies Produced, etc. STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31.mars 1968 Nr 8-9 åran Oslo, 2 mai 968 INNHOLD Produksjonen i berverksdft, indust o kraftforsynin i mars 968 Byevirksomheten i mars 968 Månedsstatistikk for bankene Balanser pr 3mars 968 Utlån eer låntakerrupper

Detaljer

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon

Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon C 460 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for naeringsgruppering SN94 Forkorta nynorsk versjon Statistisk sentralbyrà Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Noregs offisielle

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23.

Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008. av 23. Nr. 10/200 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.2.2014 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 451/2008 2014/EØS/10/15 av 23. april 2008 om opprettelse av en ny statistisk produktgruppering

Detaljer

BRANSJEREGISTER. NACEkode. Bransjekatalog Side 1 JORDBRUK OG SKOGBRUK

BRANSJEREGISTER. NACEkode. Bransjekatalog Side 1 JORDBRUK OG SKOGBRUK BRANSJEREGISTER JORDBRUK OG SKOGBRUK 0111000 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster 18676 0113000 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster 2278 0119000 Dyrking av

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave

Standard for næringsgruppering Korrigert utgave D 383 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Standard for næringsgruppering Korrigert utgave Standard Industrial Classification Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998

Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen. Omsetningsstatistikk for industrien. 98/86 1 Notater 1998 98/86 1 Notater 1998 Anita Hallenstvedt og Espen Sørensen Omsetningsstatistikk for industrien Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for okonomiske indikatorer Innhold 1 INNLEDNING 3 2 HOVEDTREKK VED

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer