MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN"

Transkript

1 JANUAR ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

2 Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel og utførsel av skip, oljeplattformer og utførsel av råolje og naturgass 3. Kvartalsindekser for utenrikshandelen» 4. Kvartalsindekser for utvalgte varegrupper A Innførsel B Utførsel 5. Innførsel: Varesektorer og hovedgrupper etter SITC 6. Utførsel: Varesektorer og hovedgrupper etter SITC. 7. Innførsel og utførsel: Grupper etter SITC 8. Innførsel: Viktigere vareposter etter SITC 9. Utførsel: Viktigere vareposter etter SITC 1. Innførsel: Viktigere varer etter tolltariffens nomenklatur» 11. Utførsel: Viktigere varer etter tolltariffens nomenklatur 12. Samhandelen med de enkelte land 13. Samhandelen med de viktigste land: Hovedgrupper etter SITC 14. Utførsel: Viktigere varer fordelt på bestemmelsesland 15. Innførsel og utførsel: Skip fordelt på land Vedlegg til heftet for mars, juni, september og desember: Innførsel til konsum, investering og vareinnsats (KIVgruppering). Contents Table 1 Imports and exports 2. Imports and exports of ships, oil platforms and exports of crude oil and natural gas 3. Quarterly index numbers of external trade 4. Quarterly index numbers for selected commodity groups A Imports B Exports 5. Imports by sections and divisions of the SITC 6. Exports by sections and divisions of the SITC 7. Imports and exports by groups of the SITC 8. Imports by principal items of the SITC 9. Exports by principal items of the SITC 1. Imports of principal commodities according to the Customs Tariff Nomenclature.» 11. Exports of principal commodities according to the Customs Tariff Nomenclature. 12. Imports and exports by country 13. Trade with principal countries by divisions of the SITC 14. Exports of principal commodities by country of destination» 15. Imports and exports of ships by country Annex to the March, June, September and December issues: Imports for consumption, fixed capital formation and input. Standardtegn i tabeller Explanation of Symbols in Tables Oppgave mangler Data not available Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication Null Nil Mindre enn,5 av den brukte enhet Less than.5 of unit employed

3 1 TABELL 1.INNFØRSEL OG UTFORSEL. MILL. KR IMPORTS AND EXPORTS. MILLION KRONER A. INNFØRSEL IMPORTS MANED MONTH 1983 I ALT TOTAL UTEN SKIP OG OLJEPLATTFORMER. EXCL.SHIPS AND OIL PLATFORMS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER 8639,5 7578,2 969, ,2 8615,6 6334,7 727,8 8432,1 8921,9 925, 8269,1 9149,4 936,7 1192,4 7868,9 9611,1 9796, 76,6 9648, 9579, ,8 1125,7 8354,4 9981,9 691,5 6729,3 8761,3 6638,2 765,6 8179,3 6262,2 798,1 8174,4 8681,3 8531,6 8149,4 7656,9 9872,5 8453,2 9352,6 7476,4 922,9 9594,1 754,8 9224,3 9158, 11236,8 1774,6 8354,1 I ALT 9847, , , ,8 B. UTFORSEL EXPORTS MANED MONTH I ALT TOTAL UTEN RAOLJE, NATURGASS, SKIP OG OLJEPLATTFORMER. EXCL. CRUDE OIL, NATURAL GAS, SHIPS AND OIL PLATFORMS JANUAR 978, ,5 1415,7 4175,4 5381,8 66,8 FEBRUAR 9713, ,4 4387,8 5458,7 MARS 11464, ,3 5455,4 669,8 APRIL 11264, 11472,6 475,5 523,6 MAI 1712, ,3 4767, ,5 JUNI 1185,3 1314,5 519, JULI 1683, , , AUGUST 9832, ,5 4337,6 524,4 SEPTEMBER 1319, ,1 5357,5 5569,5 OKTOBER 12444, ,9 556,6 6563, NOVEMBER , 15122,5 5699,9 6976,2 DESEMBER 132,7 1482,3 5734,9 577,5 I ALT , , ,669341,8 C. INNFORSELSOVERSKOTT IMPORT SURPLUS UTEN SKIP OG OLJEPLATTFORMER OG FOR MANED I ALT UTFORSELEN OGSA RAOLJE OG NATURGASS MONTH TOTAL EXCL. SHIPS, OIL PLATFORMS AND FOR EXPORTS ALSO CRUDE OIL AND NATURAL GAS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , , ,9-444, ,1-1569,8-4348,9-2624,4-1887,1-3522,4-2745, ,6-443,1-323,7-2433,9-363,7-2854,2-338,5-532,3-1945,5-1867,4-2728,1-3871,7-5727,9-4223,8 2735,1 2341,5 335,9 1887,7 2838,4 369,6 25,1 276,5 2816,9 312,7 2831,7 2414, ,5 3282,8 2452,8 346,4 3548,2 1545,8 3984, 3588,5 4673,8 3798,4 2646,6 3811,7 I ALT ,2-417, , , ENDELIGE TALL FOR 1983 FINAL FIGURES FOR 1983

4 TABELL 2. INNFØRSEL OG UTFORSEL AV SKIP, OLJEPLATTFORMER OG UTFORSEL AV RAOLJE OG NATURGASS. MILL. KR IMPORTS AND EXPORTS OF SHIPS, OIL PLATFORMS. AND EXPORTS OF CRUDE OIL AND NATURAL GAS. MILLION KRONER SKIP SHIPS MANED MONTH INNFØRSELIMPORTS UTFORSEL EXPORTS JANUAR.. FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , , , , , , , I ALT , OLJEPLATTFORMER OIL PLATFORMS MANED MONTH INNFORSEL IMPORTS UTFORSEL 'EXPORTS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI , AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , I ALT RAOLJE CRUDE OIL NATURGASS NATURAL GAS MANED MONTH 1983 UTFORSEL EXPORTSUTFORSEL EXPORTS JANUAR FEBRUAR MARS APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER , I ALT

5 TABELL 3. KVARTALSINDEKSER FOR UTENRIKSHANDELEN. 198=1 QUARTERLY INDEX NUMBERS OF EXTERNAL TRADE A. INNFORSEL I ALT UTENOM SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL IMPORTS EXCL. SHIPS AND OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET C. UTFORSEL I ALT UTENOM SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL EXPORTS EXCL. SHIPS AND OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET D. UTFØRSEL I ALT UTENOM RAOLJE, NATURGASS, SKIP OG OLJEPLATTFORMER TOTAL EXPORTS EXCL. CRUDE OIL, NATURAL GAS, SHIPS, OIL PLATFORMS PRISINDEKS UNIT VALUE VOLUMINDEKS VOLUME KVARTAL KVARTAL KVARTAL KVARTAL ARET ENDRINGER I RESULTATENE I FORHOLD TIL TIDLIGERE PUBLISERTE INDEKSER SKYLDES REVISJON AV DE STATISTISKE DATA THE RESULTS DIFFERS SOMEWHAT TO THE PREVIOUSLY PUBLISHED INDICES DUE TO DATA CORRECTIONS

6 4 TABELL 4A. INNFØRSEL: KVARTALSINDEKSER FOR DE ENKELTE VAREGRUPPER (198=1) VERDIINDEKS VALUE SITC 1) VAREGRUPPECOMMODITY GROUP 1983 KVARTAL 1984 KVARTAL ARET ARET MATVARER OG LEVENDE DYR KORN OG KORNVARER HVETE FRUKT OG GRØNNSAKER GRØNNSAKER, FRISKE,KJØLTE, FRYSTE FRUKT OG NØTTER, FRISKE ELLER TØRKEDE SUKKER, SUKKERVARER OG HONNING KAFFE, TE, KAKAO, KRYDDERIER KAFFE DRIKKEVARER OG TOBAKK RAVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER TØMMER, TRELAST OG KORK KUBB OG CELLULOSETOMMER SKARET ELLER HØVLET TRELAST PAPIRMASSE QG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER OG TEKSTILAVFALL RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER MALMER OG METALLAVFALL BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STRØM, GASS KULL, KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER MINERALOLJE, RA MINERALOLJEPRODUKTER RESTSTOFFER AV M1NERALOLJEPRODUKTER I.E.N GASS ELEKTRISK STROM ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER FARGESTOFFER OG GARVESTOFFER MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER, PARFYMESTOfFER,TOALETT- OG RENGJØRINGSMIDLER PLAsTRASTOFFER OG - HALVFABRIKATA BEARBEIDDE VARER HOVEDSAKELIG GRUPPERT ETTER MATERIALE VARER AV GUMMI DEKK OG SLANGER Av GUMMI VARER AV TRE ELLER KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV PAPIR OG PAPP GARN, STOFFER OG VARER AV TEKSTILMATERIALE TEKSTILGARN VEVNADER AV BOMULL VEVNADER AV SYNTETISKE ELLER KUNSTIGE TEKSTILFIBRER GOLVBELEGG, VEGGTEPPER M.V.AV TEKSTILMATERIALE VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER GLASS JERN OG STAL STENGER, VALSETRAD, PROFILER AV JERN ELLER STAL UNIVERSALJERN OG..STAL:PLATER AV JERN ELLER STAL RØR OG RORDELER AV JERN ELLER STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL KOPPER ALUMINIUM VARER AV METALLER I.E N MASKINER oo TRANSPORTMIDLER, UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER KRAFTMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER ANLEGGSMASKINER OG -UTSTYR KONTORMASKINER OGAUTOMATISK aatabehandlingsutstyr TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG -UTSTYR FJERNSYNSMOTTAKERE ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I E N APP. TIL A SLUTTE, BRYTE, SIKRE ELEKTR. STRØMKRETSER ELEKTR. OG IKKE-ELEKTR. HUSHOLDNINGSARTIKLER I.E.N KJØRETØYER FOR VEG PERSONBILER (HERUNDER STASJONSVOGNER) FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITAR-, VARME- OG LYSUTSTYR MØBLER KUER YTTERTØY FOR MENN ELLER GUTTER YTTERTey FOR KVINNER, PIKER ELLER SMABARN FOTTØY FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER; UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER I.E N SPORTSARTIKLER, LEKETØY, SPILL M.V MUSIKKINSTR., OPPTAKERE OG SPILLERE FOR LYD ELLER BILDER I ALT UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER AV DETTE: -1 MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK RAVARER, UNNTATT BRENSELSSTOFFER BRENSELSSTOFFER BEARBEIDDE VARER, UNNTATT MATVARER, DRIKKEVARER, TOsAKK EX 793 SKIP OG OLJEPLATTFORMER I ALT MED SKIP OG OLJEPLATTFORMER ) SITC - REV 2

7 .14in.4WwNmioN CDOCAr m-...-,mia.1.4.-w mi.14 m Ncpmw W4.,r-in...morio.- v.,4.,wmi...cm oa.p,im4 C, CO CD r. NJ a) 4) P.. e- r4 C). 3 r- CD. C3 C, C, C, C, d) r. C) r. CD CD CD r. r. CD.7 e- m cp r. CD Wpole- cr.o..-r..1wm,4-nmso..., W 1/4-4.me-CDNCrp,,...i.nmJW4.- mimj ,1,... V^ W^ V^ P sc) se, k..,-,,,,4o...-,,o,cp-o-,cp,c,-,,,,,,..4,,-.4,,,a.4., -pmcpmm,w43m14.--w.4...-,-., Ci.-..,mmW.,-.--miv.,4 ev,,,-4.,4,a cr a-...n.. Omia...o C.. cl-cy,,,ipmo..-. inoir.,4..,.-mimi mmi.4 CP,W,WOMmiWNWN,WN,...-.-mo...,wc.oinmiNf...-.,,c,,,,,,,,-wo.,,,, r ,,..,..-,...-,......,-...., i.-., m,,WM, knoompu-lomc,c) cy.,--c,ww c, 1' o,4,,,o, 4...tm,i,o.4,aow,c.-,,,,,, mmœmm,4,n4m., v,.4.-o o...c,-.,..4-,,,,--... m,,,,,,... C,,,Nu,N,or CD e- 4. Cp u, e- e-,- u, e- ul vel a) C, e- - UN cp cp,4, cp e- UN cp CD.3 CD.1.1 C, P. C, CO e- e- CD C, a). e- r. C).1 Cp.1 CD..3 rv.7 NJ rai e- e- e- CD ru cp,o. nu C)., r- Ou... CO,n cp CN C, UI vo rrr rr..- e- rr r rr r... rr rrrr r rrr rrr rr in r r,os 4 4 Ln (I r..) Le, 43, 4... a). In mi. r,, 4:1 NI NID N. Pd 43.4',.4, N."-,.. st ulcd,l.4.--,.. eue- C, Ofri 43 IN wl C, 43.1,,vC, CQ...t N.,-,...,W,C,,...-W,,,,,,,, Os,-,- C) CD CD C, e- CD oo C, e- cp e (D C, u, oo u, ru, cp cp ro.4 c, C, e- OU NI C,,. Cl.,, r- ru CQ 43 N. N. w... e- CD P. CD C, C, r- r-,, as e- Cp cp CD e- e- e- rom.wrc,mrpr,, re-rr r re-e-e- e-- PPP PP PPP m-e-e e- mmm, mwmp- C,C,tnC,,cDC,,.t 4.u,mmoWm,, W,,m4pr,C,mre-WmmCD,sMW,,,,Orm4..7 WW,.Wm,,cpu,.7C,4m.; e-mme-c,e-pas. rscomre-e-- mommme-mm rmme-rmr re-rmrme-rm pe-e-cpmn cmmmine-droomm re-mmmmroormr r re-mr re-re- re- e-e-r... mr r rr... rrre-... rrr.. r... re-rr rre-rre-r... re-r r re-re- W,. N 47. m4.,m r4 w,.7 NI.7. r4 fe) m, Cs, cy. oj 4, 4. 4, tin % NI.7 ul e- e4.1 ul.3...mimain,43nnnow m C, O O. I i i C) CP CD CD C3 CD C3 CD CD mmmmmmmm NNNNNNNNNNN, WWWWWWWwwww (7,m,Wmi.4.,-NO.Woocp (3, 4CY-N m...4m,rrm,43,4.4 W C, n. cp CD C) C,cp Cr. cl, ro ul r-.4 CD,- CD ul e- u, rd, N. C, r. o, N. e. c, P. e. u, r. cp co 3,n C, N. a) P. mi V cp, 3 CP, cp r,4 cp.4 CD (3,.3..J Q r. e- e- r- e- e- C, NI CD 1.1 ro cp NI cp C, C, ul ru r. e- e- e- e- e- e- e. e- r. e- e. e. e- e- e. e. e. e- e. e. e. e- e. ul e- e- e. e- v. r. r. r. v. v r... r.... v. reip,immr.tm ommmm4r9c, o mtnascpmr,ca.c,ir.nr C,rusOppu,somc, CDC,C)a W r...cdm4e- CC,C,m4MOW.,4.MmWWWC,pre.c, mc,orm41dmr,pcp rre-r r re-re- rre- rr r r e-... a- I- a- a- P -- e- s,4.-c. r O' N- 4.1N- N om rmr...,4,m tr, -,,e-w.,1,de-c,fvfy,e-e-,...,d p V".. P. P.V" V" P' V" P P.P. P. \J V" P. P V" p. V" P. - e- e-..dmwtn.4.mww.win rcy,cto,cd,om,,,or,,o.orrwmwc,ips, tr, C7,-4 e-rme.n.-mc)m C,, morc,.,r,r,c,cdc, 4,.7r,,,m,NrM C,C,CDCDmmW.,,C,CDCDO,P-C,MWCDWW N.,mtr,C,OCOOkM, CDWmmC,C) rr rr r r rre-e- rrrr r r e- Pd w- w- r- r- r- e- WW,,e-WW,W 4.,e-W,u,C). mmcm4e-cd m.,,no m C,C,me-mo,C,Cs,c),,OrmrWs til N-i co O' Q v OWC,C.MMM CDC,CPCDrpW.,W,cpC,D%,..cp,C,C,, CDC,,,W,CDC,CDC,WNm ra,nro4r.cdwo cos,,. PPPP p p PPP r rrrr NC,,, NAMCD,,, W 4,,,4,Ortn.Or mu,www,c,m r mmmm.mu, a...,,,...,,,-,co4,,,dov,, r... -so,..-..cyso,-.,,,,,,,,,-,,,oso, o,,,,....--,-- g.-... m q , ,,,, r...-,-.-- r...,...,--, ,...-, ,...--u, 4.ocro.,ocy.,,,,,o,, m.--,,,,--,,, ornomo...,,,o,.o.,dir,,,mcm,.,,,,,..,,,,,,,,,,, o c, m,,,,omenmm,,, m,m,..m,4.m..-,m.t.,,,,...,,,..,- mm,m..-m.-- mmm,---4, om4tninmo.-..--o,,,,,,m,,,r,mom,m m mm.-m ,-, m,--,.--.--,-. zys..om,.,,,,...,,,o,2-k. iv,.,...,.--,,,..mou,,,,.t.3...,,c,.,,,,,,,, som.,,,-o...o..--,..., o4.., o.--..m,m,,,, 3, o..m, ,--m ,-.--, m rvininr,,Cr. W,4,,nraa..tcp,tn.,,t, OinnorWr,Wr.1,WvD,rPr,4,W,C W,Osroposinco,(n,,w, rpnrvf,rmiosrr,p,,,,mw mr.r4rr rmirmirmowrrm r mr,,r... rr... rrrmrmc,c, C, M rm.cdcdre-e-cd MrNMNre-CD r rrme-re-cd CD CQ r- C) r-,1 NI NI r- CD e- r- V^ CU NI w- nj oj v- N CQ C3 CN w- CQ w- r- r- m,m(vmtn.,c, me-oom,,,,,- mmm.7,1,.7mmcdo4 e- ru,nmu, Np r- Prm,WW,,O3 e-.d.c),.7e-cptrnw mmc,oceas,,,c m,44,4,..,av,winmrm,w,c,m4,m.7.4,poopm..emu,otr, mrm, OmNNe-rs,T., m rmociommr. mrmmmme-w r rr4r.e.-cd me-orrorpore-mm re-mm.,e-e-cmm e-mmmmme-c,re-m r rrmerrrr m,mm,mcd.dc, r e-, mmmrn pmoctspoe-,-. e-e-nomro re-pme-e-rrne-rmrrr.mrrrm rmmm,ordre...mm rmmorre-re- e-cdnr e- P P P PP PPPP... PP1,-PPP PPP P PPPP pporme-r,, C, e-e-c,pc,or-ncip,e-,4m1 p

8 6 TABELL 48. (FORTS.) UTFORSEL: KVARTALSINDEKSER FOR DE ENKELTE VAREGRUPPER (198=1) VERDIINDEKS VALUE SITC 1) VAREGRUPPE COMMODITY GROUP 1983 KVARTAL 1984 KVARTAL ARET ARET MATVARER OG LEVENDE DYR MEIERIVARER OG EGG FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR OG VARER DERAV FISK, FERSK, KJØLT ELLER FRYST FISK, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT FISK, KREPSDYR OG BLOTDYR, TILBEREDT, KONSERVERT FORSTOFFER FOR DYR DRIKKEVARER OG TOBAKK RAVARER. IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN, RA TOMMER, TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER OG TEKSTILAVFALL RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER MALMER OG AVFALL AV METALL BRENSELSSTOFFER,SMØREOLIE,ELEKTRISK STRØM, GASS MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER MINERALOLJE, RA... MINERALOLJEPRODUKTER... GASS ELEKTRISK STROM ANIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS ANIMALSK FETT OG OLJE.. BEARBEIDD AMIMALSK OG VEGETABILSK FETT, OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORG. KJEMISKE GRUNNSTOFFER, OKSYDER, HALOGENSALTER ANDRE UORGANISKE KJEMIKALIER M.V FARGESTOFFER OG GARVESTOFFER FLYKIGE OLJER, PARFYMESTOFFER,TOALETT- OG RENGJØRINGSMIDLER KUNSTGJODSEL... PLASTRASTOFFER OG...HALVFABRIKATA POLYMERISASJONS OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER KJEMISKE PRODUKTER I.E N BEARBEIDDE VARER HOVEDSAKELIG GRUPPERT ETTER MATERIALE LIER, LiERVARER OG BEREDTE PELSSKINN VARER AV GUMMI.. VARER AV TRE ELLER KORK, UNNTATT MOBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV PAPIR OG PAPP GARN, STOFFER OG VARER AV TEKSTILMATERIALE VARER AV IKKE-METALLISKEMINERALER JERN OG STAL RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP, PULVERISERT JERN OG STAL OG FERROLEGERINGER STENGER, VALSETRAD, PROFILER AV JERN ELLER STAL UNIVERSALJERN OG -STAL,PLATER AV JERN ELLER STAL ROR OG RORDELER AV JERN ELLER STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL KOPPER NIKKEL ALUMINIUM SINK VARER AV METALLER I.E N ' MASKINER OG TRANSPORTMIDLER, UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER KRAFTMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG UTSTYR MEKANISK UTSTYR FOR HANDTERING AV GODS TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG -UTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSUTSTYR I.E N ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER I.E N KJORETOYER FOR VEG FORSKJELLIGE FERDIGE VARER MØBLER KLÆR VITENSKAPLIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER FORSKJELLIGE FERDIGE VARER I.E.N , I ALT UNNTATT SKIP OG OLJEPLATTFORMER AV DETTE: MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK RAVARER, UNNTATT BRENSELSSTOFFER BRENSELSSTOFFER BEARBEIDDE VARER, UNNTATT MATVARER, DRIKKEVARER, TOBAKK EX 793 SKIP OG OLJEPLATTFORMER I ALT MED SKIP OG OLJEPLATTFORMER ) SITC - REV 2

9 ... u. -A n, C3 CD A -A LA MJ,n v. co 4, Q. NJ U. nj -å 43 -å -å C) nj nj C3 no NJ -å -å C, * Q mo C3 nj 43 C3 CD C, w. cnoomy. Orwwwrw..n., ar-..rrwo.,nr ow.m.orr,w,o... J JJJ JJJ W,"J W WW"J" WWWW,.,, WYWOawpJJa " 11.1""-.."W.O.W",WWWW, "NOW" ww,,n w movv.r.orkn,a., m,w ocr.m-.-bw w,o,wwkn cy..w.wv. J J JJJ JJJ... J J w wwwwco.row wvia.oao-... O ow v'mwwwr...wowo.11,a w,,nrc:nrr.o owmw,w-..,wrw t, c»a -...m.wmo. JJJJ J J J -A J J J J J J J J J J JJ J J J J J...w CD MCD,C,Moo MWW.C,C,,CDCD,C),ww,,,Cts.WJCowDOwD,Ww.-.,o JOoJwyW47 C,m.,Ow pjw,q, co,4doovivv.v1,,1w. JJJJ JJ JJ JJJJ J.JJJ... J JJ... JJ JJJJ J -...JWJJJ WW4, w OCP-OC,w OWNJ-åwW.,,,N WCJJONJMJ -å.w..jd w J,JJ,J4,,,,Co O Ow.w, J4,w.,,C, w,www.,. Cr -O JJJJ J J A J A A A JJJ JJ J J JJJJJ... J J JJ J J,JJJ., - - JJJJ J... Q w w.owow...-. CP.Wwm4P44, Ow.-. w W 43,43.w.,w.kna rwa.4,4,,n44,w W,433.,C, JJJJ J..-. w td,4 p,o,p. Jw4, -,e4s, w JJ JJ J J JJ W N,NN. NOWOOWO"a","ON """W",""",,,WWW, NWOW""N 4s,""W" Us. Co,n -q C, C, C, 4) co 4,4) NJ 4 u. u. C) 4, 4, U. CO AJ -4 co 4, -å C, C) -å vs,n. -q U. 4, Co lm C, Lw -4 LALk C3-4 NA C, C, u4 1/411 co -å Lm 4, 43 -J -å -å C3 c, -4 JJJJ J J J AJJ,JJ...AJ J, wr,j u4-a -Aw-Aw JJJ,, 4,WW.WWWW, WWJ,Jww, W"W W.,W,MWO" 4,3,WMW, Ow-4,W-4,W OW,Owa. 47w CY,WCnO JJ.JJ J J AJJ J.J.J.J,JJ J J, W,,,LPJJ w wasww... njwwv,-..rw yroms-lnos, u,.n.vvirmaco. Nors,...wcro JJJ J J... J PO MJ LA a. LA -A 1, LA -A LA MJ PO 4,,n A 4, nj Q 4) 4,km CD Lw no C) V4 A A 4, Lm nj LA nj u. NJ UN U. 4, C) -å vs NJ 4' " NJ NJ NJ no W -å no -4 -å 4, s, 4, C, nj Lm LA Ln -å 4, u.,n -A A CD -q -A LN 4,Co CD CP. -4 LA L4 4, 4),J,i+ CO Co C, nj 4, co,n Ln Lw Lw Lw -å -å C, LA LA,4 -.4 no C) Co LA NJ 4' -4 C, C, no Lw nj -q 4) 43 C, Lw Co NJ CD cr co 43 Co kil N, LA CD cr, J J J J wpww. W-+WWwwWWw 4,WW W,.WC,N rvr, r,amwwora. Q D W,W -A... J J Cp CO,n vi 4) CD w -4 CO c, -, -4 4 CD CD Co 4) C, -å 4) Cp C, CO Co Co til <7-4 4 wd Lw N -å C3 C) Co Ln MJ NJ wd Co CP, nj A -å C) 4, - CO Lw 4,U. CD CP, Co NJ CO no C) lm,n Lw Cr, -q,n,n wd Lm Lk 4) Co NJ -å -4, 4 -å 4, no ocr C,.4,C) WJJm, JJJJ w..,, " 7,,., JJJJ ",4 ", J J JJ " WNWOwOwJJ CO as.no J J J J J J J J JJJ JJJJ.... J JJ Jw., D--C)W.,,J.CDM,WW- WD -..wwjoojc,,,nj.4-nj,,.j. wwom,,r,n,m,,w WWW,-4mci, w JJJJ J J JJ..1, J J J J J J...I J JJ JJJJ J J JJ J JJ.Jaw Jw..(3,,,J4D Oww,WwJ,WO NJ.NJJJ,JWO C,,W,WwC,,,WWWWW, C -å, CO 4,4),,,W J.-.C, JJJJ " JJ JJ JJJJ JJJJJ Jw-å NJ 4),C,O, W4-,43.J.. W,WWW - 4)Ww4" o,w" W,wc,C, OwWW,w,, 43,,,,,,J C,Jw4,,43J4,wC,,W... O' rcomclo J JJJ J JJ JJJ... JJJJ J JJ J JJ J J,JJJ "N., " W,JW WN,,p,"", "",r(if,,",.4 (N.1Js,,MWMWM.".M".CoWmw,,w JJ J J J JJ J JJ JJ JJJ JJ A J JJ J J JJJ JJJJJ...1 J J J J J J A C - o C.W,JCD wc,jw,c,j"43w.7,jj,w, WW44).-.,,, C,47wWJ M.Ow C,U..",7C,W JW(274,,M,..,43,,.C,W-43 I x i,1 i.,,w M,C,C,,,,--..MMMM,,,, -,4,,WJ.cMC,,WwWWJ 47. 4,-,,,,,, M4,,J,,w, 4) W WWWW,W NNNW,WW J...,,,,WW,,,,J CowWWww

10 TABELL 5. INN F OR S EL V AR ES EK TORER OG HOVEDGRUPPER ETTER SI T C. IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF THE SITC. VARESEKTORER OG HOVEDGRUPPER. JANUAR KR. 1 KR. MATVARER OG LEVENDE DYR LEVENDE DYR KJOTT OG KJØTTVARER MEIERIVARER OG EGG FISK. KREPSDYR OG BLOTDYR OG VARER DERAV KORN OG KORNVARER FRUKT OG GRONNSAKER SUKKER.SUKKERVARER OG HONNING KAFFE,TE.KAKAO.KRYDDERIER OG VARER DERAV FORSTOFFER FOR DYR. UNNTATT KORN FORSKJELLIGE MATVARER DRIKKEVARER OG TOBAKK DRIKKEVARER TOBAKK OG TOBAKKSVARER RAVARER. IKKE SPISELIGE. UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN. RA OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER RAGUMMI. OGSA SYNTETISK OG REGENERERT TOMMER. TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER.UNNTATT ULLTOPS.OG AVFALL DERAV RA GJODNINGSSTOFFER OG RA MINERALER.I.E N MALMER OG AVFALL AV METALL ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RAVARER,I E N BRENSELSSTOFFER. SMØREOLJER. ELEKTRISK STROM M.V KULL. KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER GASS ELEKTRISK STROM 4 DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS DYREFETT OG -OLJER PLANTEFETT OG -OLJER BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER. I E N ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER 53 FARGE- OG GARVESTOFFER 54 MEDISINSKE OG FARMASOYTISKE PRODUKTER 55 FLYKTIGE OLJER. PARFYMESTOFFER, TOALETT-. RENGJØRINGS- OG PUSSEMIDL 56 KUNSTGJØDSEL 57 SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER 58 PLASTRASTOFFER OG -HALVFABRIKATA. 59 KJEMISKE PRODUKTER. I.E N BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE LAR, LÆRVARER OG BEREDTE PELSSKINN GUMMIVARER VARER AV TRE OG KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV TEKSTILGARN.TEKSTILSTOFFER OG TEKSTILVARER VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER JERN OG STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL VARER AV METALLER. I E N MASKINER OG TRANSPORTMIDLER KRAFTMASKINER OG -UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER METALLBEARBEIDINGSMASKINER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR. I E N KONTORMASKINER OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJENG. AV LYD ELEKTRISKE MASKINER. APPARATER OG DELER. I.E N KJORETOYER FOR VEG ANDRE TRANSPORTMIDLER INKL. SKIP SKIP OG BATER 1 BR. T. OG OVER NYBYGDE ELDRE OLJEPLATTFORMER 55-8 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITÆR-. VARME- OG LYSUTSTYR. I.E N MOBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER O.L KLAR OG TILBEHØR TIL KLÆR FOTTOY VITENSKAPELIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER. I.E N FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER. I.E.N.: UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER, I E N VARER OG TRANSAKSJONER. IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC I ALT

11 TABELL 6. UT FØR S EL V AR ES EK TORER OG HOVEDGRUPPER ETTER SI T C. EXPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF THE SITC. VARESEKTORER OG HOVEDGRUPPER. JANUAR KR. 1 KR. MATVARER OG LEVENDE DYR LEVENDE DYR KJØTT OG KJØTTVARER MEIERIVARER OG EGG FISK, KREPSDYR OG BLØTDYR OG VARER DERAV KORN OG KORNVARER FRUKT OG GRØNNSAKER SUKKER,SUKKERVARER OG HONNING KAFFE.TE,KAKAO.KRYDDERIER OG VARER DERAV FORSTOFFER FOR DYR, UNNTATT UMALT KORN FORSKJELLIGE MATVARER DRIKKEVARER OG TOBAKK DRIKKEVARER TOBAKK OG TOBAKKSVARER RAVARER, IKKE SPISELIGE, UNNTATT BRENSELSSTOFFER HUDER OG SKINN, RA OLJEFRØ OG OLJEHOLDIGE FRUKTER 5 23 RAGUMMI. OGSA SYNTETISK OG REGENERERT TOMMER, TRELAST OG KORK PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL TEKSTILFIBRER,UNNTATT ULLTOPS.OG AVFALL DERAV RA GJØDNINGSSTOFFER OG RA MINERALER.I.E N MALMER OG AVFALL AV METALL ANIMALSKE OG VEGETABILSKE RAVARER.I E N BRENSELSSTOFFER, SMØREOLJER, ELEKTRISK STROM M V KULL, KOKS OG BRIKETTER MINERALOLJE OG MINERALOLJEPRODUKTER RAOLJE GASS ELEKTRISK STRØM 4 DYRE- OG PLANTEFETT, -OLJE OG VOKS DYREFETT OG -OLJER PLANTEFETT OG -OLJER BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS KJEMISKE PRODUKTER: I E N ORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER UORGANISKE KJEMISKE PRODUKTER FARGE- OG GARVESTOFFER MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER, PARFYMESTOFFER, TOALETT-, RENGJØRINGS- OG PUSSEMIDL KUNSTGJØDSEL SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER 7259' PLASTRASTOFFER OG -HALVFABRIKATA KJEMISKE PRODUKTER, I E N BEARBEIDDE VARER GRUPPERT HOVEDSAKELIG ETTER MATERIALE LAR, LARVARER OG BEREDTE PELSSKINN GUMMIVARER VARER AV TRE OG KORK, UNNTATT MØBLER PAPIR OG PAPP OG VARER DERAV TEKSTILGARN.TEKSTILSTOFFER OG TEKSTILVARER VARER AV IKKE-METALLISKE MINERALER JERN OG STAL METALLER, UNNTATT JERN OG STAL VARER AV METALLER,I E N MASKINER OG TRANSPORTMIDLER KRAFTMASKINER OG -UTSTYR MASKINER FOR SPESIELLE INDUSTRIER METALLBEARBEIDINGSMASKINER ANDRE INDUSTRIMASKINER OG -UTSTYR. I E N KONTORMASKINER OG AUTOMATISK DATABEHANDLINGSUTSTYR TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK OG GJENG. AV LYD ELEKTRISKE MASKINER, APPARATER OG DELER, I E N KJØRETØYER FOR VEG ANDRE TRANSPORTMIDLER INKL. SKIP SKIP OG BATER 1 BR. T. OG OVER NYBYGDE ELDRE OLJEPLATTFORMER 8 FORSKJELLIGE FERDIGE VARER SANITAR-, VARME- OG LYSUTSTYR, I E N MØBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER O.L KLAR OG TILBEHØR TIL KLAR FOTTØY VITENSKAPELIGE OG TEKNISKE INSTRUMENTER OG APPARATER, I.E N FOTOGRAFISKE OG OPTISKE ARTIKLER. I.E.N.: UR FORSKJELLIGE FERDIGE VARER, I E N VARER OG TRANSAKSJONER, IKKE GRUPPERT ANDRE STEDER I SITC I ALT

12 1 TABELL 7,. INNFØRSEL OG UTE OR SEL.GRUPPER ETTER S ITC. IMPORTS AND EXPORTS BY GROUPS OF THE SITC. INNFØRSEL. IMPORTS UTFØRSEL. EXPORTS GRUPPER JANUAR JANUAR JANUAR - JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 1 LEVENDE DYR.. STK KJØTT. FERSKT, KJØLT ELLER FRYST KJØTT, SALTET, I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT KJØTTHERMETIKK.A.KJOTTVARER;FISKEEKSTRAKT MJØLK OG FLOTE SMØR OST OG OSTEMASSE EGG ' FISK. FERSK. KJØLT ELLER FRYST FISK. SALTET. I SALTLAKE, TØRKET ELLER RØYKT KREPSDYR OG BLØTDYR FISK. KREPSDYR OG BLØTDYR, TILBEREDT ELLER KONSERVERT. I E N HVETE. UMALT RIS BYGG. UMALT MAIS. UMALT ANNET KORN. UMALT HVETEMJØL OG BLANDINGSMJØL AV HVETE OG RUG ANNET MJØL KORNVARER OG VARER AV MJOL ELLER STIVELSE AV FRUKT ELLER GRØNNSAKER GRØNNSAKER, FRISKE, KJOLTE,FRYSTE ELLER MIDL. KONSERVERTE; ROTTER. KNOLLER OG GRONNSAKPROD. I.E.N., FRISKE ELLER TØRKEDE GRØNNSAKER. ROTTER OG KNOLLER. TILBEREDTE EL. KONSERV2RTE. I.E N PRUKT OG NØTTER, FRISKE ELLER TØRKEDE FRUKT, TILBEREDT ELLER KONSERVERT SUKKER OG HONNING SUKKERTØY OG ANDRE SUKKERVARER KAFFE OG KAFFEERSTATNINGER KAKAO SJOKOLADEO.A. NKRINGSMIDL. SOM INNEH. KAKAO TE OG MATE KRYDDERIER FORSTOFFER FOR DYR, UNNTATT KORN MARGARIN OG MATFETT TILBEREDTE MATVARER I.E N ALKOHOLFRIE DRIKKEVARER I.E N ALKOHOLHOLDIGE DRIKKEVARER 1 L TOBAKK. UBEARBEIDD, HERUNDER AVFALL TO 8 AKK. BEARBEIDD HUDER OG SKINN, UNNTATT PELSSKINN. UBEREDTE PELSSKINN, UBEREDTE 1 STK OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER TIL UTVINNING AV BLOTE OLJER OLJEHOLDIGE FRO OG FRUKTER TIL UTVINNING AV ANDRE OLJER , 232 NATURLIG GUMMILATEX OG NATURGUMMI SYNTETISK GUMMILATEX; SYNTETISK GUMMI OG RE- GENERERT GUMMI; AVFALL OG SKRAP KORK, UBEARBEIDD OG KORKAVFALL VED TIL BRENSEL; TREKULL KUBB OG CELLULOSETOMMER KUBA. F.MAL ANNET RUNDT OG RATT TILSK. TOMMER, KUBA. F.M SKARET EL. HOVL. TRELAST; JERNB.SVILLER AV TRE PAPIRMASSE OG PAPIRAVFALL NATURSILKE BOMULL JUTE OG ANDRE TEKSTILFIBRER AV BAST. I.E.N VEGETABILSKE TEKSTILFIBRER,UNNTATT AV BOMULL OG JUTE SYNTETISKE TEKSTILFIBRER FOR SPINNING KUNSTIGE TEKSTILFIBRER FOR SPINNING,AVFALL AV SYNTETISKE OG KUNSTIGE TEKSTILFIBRER ULL OG ANDRE DYREHAR BRUKTE KLAR OG ANDRE BRUKTE TEKSTILV.: FILLER RA GJODNINGSSTOFFER STEIN. SAND OG GRUS SVOVEL OG UROSTET SVOVELKIS NATURLIGE SLIPESTOFFER,HERU. INDUSTRIDIAM ANDRE RA MINERALER JERNMALM OG KONSENTRATER AVFALL OG SKRAP AV JERN ELLER STAL MALMER OG KONSENTRATER, AV URAN OG TORIUM MALMER OG KONSENTRATER AV UEDLE METALLER I..E.N AVFALL OG SKRAP AV IKKE-JERNH. UEDLE METALLER MALMER OG KONSENTRATER AV EDLE METALLER, SAMT AVFALL. SKRAP OG OPPSOP (UNTATT GULL) ANIMALSKE RAVARER, I E N VEGETABILSKE RAVARER. I E N KULL. BRUNKULL OG TORV BRIKETTER; KOKS AV STEINKULL, BRUNKULL ELLER TORV; RETORTEKULL MINERALOLJE, RA MINERALOLJEPRODUKTER. RAFFINERTE RESTSTOFFER AV MINERALOLJEPROD. OG LIKN. I.E.N GASS, NATURLIG OG TILVIRKET ELEKTRISK STROM MWH DYREFETT OG OLJER BLOTE PLANTEOLJER, RA,RENSEDE, EL. RAFFINERTE ANDRE PLANTEOLJER, RA,RENSEDE, EL. RAFFINERTE BEARBEIDD DYRE- OG PLANTEFETT. -OLJE OG VOKS HYDROKARBONER OG HALOGENDERIVATER DERAV

13 1 1 TABELL 7.FORTS. INNFØRSEL OG UTFØRSEL GRUPPER ETTER SITC. INNFØRSEL. UTFØRSEL GRUPPER JANUAR JANUAR JANUAR - JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 512 ALKOHOLER, FENOLER, FENOLALKOHOLER OG DERES HALOGEN-. SULF-, NITRO.- OG NITROSODERIVATER KARBOKSYLSYRER OG DERIVATER DERAV FORBIND. MED NITROGENH. FUNKSJONELLE GRUPPER " METALLORG. OG IKKE-METALLORG. FORBINDELSER ANDRE ORGANISKE KJEMIKALIER KJEM. GRUNNST., UORG. OKSYDER OG HALOGENSALTER ANDRE UORG. KJEMIKALIER; ORG. OG UORG. FOR- BINDELSER AV EDLE METALLER RADIOAKTIVE STOFFER O. L SYNTETISKE ORG. FARGESTOFFER, NATURLIG INDIGO OG SUBSTRATPIGMENTER FARGE- OG GARVEEKSTRAKTER OG SYNT.GARVESTOFFER PIGMENTER, MALING, LAKK O.L MEDISINSKE OG FARMASØYTISKE PRODUKTER FLYKTIGE OLJER 6 VELLUKTENDE STOFFER PARFYMER, KOSMETIKK OG TOALETTPREPARATER SAPE, RENSE- OG POLERMIDLER KUNSTGJØDSEL SPRENGSTOFFER OG PYROTEKNISKE ARTIKLER KONDENSASJONS-, POLYKONDENSASJONS- OG POLY- ADDISJONSPRODUKTER POLYMERISASJONS- OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER REGENERERT CELLULOSE ANDRE KUNSTHARPIKSER OG PLASTMATERIALER DESINFEKSJONSMIDLER.INSEKT-, SOPP- OG UGRAS- DREPENDE MIDLER STIVELSE, INULIN OG GLUTEN AV HVETE, ALBUMINER OG KLEBEMIDLER DIVERSE KJEMISKE PRODUKTER, I.E N LAR VARER AV LAR ELLER KUNSTLAR.I E N PELSSKINN, GARVEDE ELLER BEREDTE HALVFABRIKATER AV GUMMI DEKK OG SLANGER AV GUMMI TIL ALLE SLAGS HJUL GUMMIVARER, I.E N KORKVARER FINER, KRYSSFINER. LAMINERTE PLATER, KUNSTIG TRE OG ANNET BEARBEIDD TRE, I.E N VARER AV TRE, I.E N PAPIR OG PAPP 257; VARER AV PAPIR OG PAPP TEKSTILGARN OG TRAD VEVNADER AV BOMULL VEVNADER AV SYNTET. EL. KUNSTIGE TEKSTILFIBRER TEKSTILVEVNADER AV ANDRE MATERIALER ENN BOMULL, SYNTETISKE OG KUNSTIGE TEKSTILFIBRER TRIKOTASJE I METERVARE TYLL, BAND, BLONDER, BRODERIER O.L SPESIELLE TEKSTILSTOFFER OG -ARTIKLER ANDRE FERDIGE TEKSTILVARER, I E N GOLVBELEGG M.V KALK, SEMENT OG BYGNINGSMATERIALER, UNNTATT GLASS OG LEIRVARER TEGLVERKSPRODUKTER O.L MINERALSKE PRODUKTER I E N GLASS GLASSVARER KERAMISKE PRODUKTER PERLER, EDLE OG HALVEDLE STEINER, UBEARBEIDDE OG BEARBEIDDE KG RAJERN, SPEILJERN, JERNSVAMP, PULV. JERN OG STAL OG FERROLEGERINGER BLOKKER O.A. PRIMARE FORMER AV JERN EL. STAL STENGER. VALSETRAD, PROFILER (HERU. SPUNNVEGG- JERN) AV JERN ELLER STAL UNIVERSALSTAL, PLATER AV JERN ELLER STAL BAND AV JERN ELLER STAL SKINNER M.V. AV JERN ELLER STAL TRAD AV JERN ELLER STAL, UNNTATT VALSETRAD ROR OG -DELER AV JERN ELLER STAL STØPTE, SMIDDE ELLER PRESSEDE VARER AV JERN EL. STAL, UBEARBEIDD, I E N SØLV OG PLATINAMETALLER KOPPER ; NIKKEL ALUMINIUM BLY SINK TINN URAN OG TORIUM ANDRE UEDLE METALLER UNNT. JERN OG STAL KONSTRUKSJONER OG DELER DERAV, I.E.N., AV JERN STAL ELLER ALUMINIUM METALLBEHOLDERE FOR LAGRING OG TRANSPORT TRADVARER, UNNT.ISOLERTE ELEKTR. LEDNINGER, AV UEDELT METALL SPIKER, SKRUER, MUTTERE, BOLTER, NAGLER O.L. AV JERN, STAL OG KOPPER HANDVERKTOY OG MASKINVERKTØY KNIVER, SKJEER, GAFLER, SAKSER M V ; HUSHOLDNINGSARTIKLER AV UEDLE METALLER, I.E.N ANDRE VARER AV UEDLE METALLER. I.E N DAMPKJELER DAMPMASKINER STEMPELDREVNE FORBRENNINGSMOTORER MASKINER OG MOTORER, IKKE ELEKTRISKE

14 12 TABELL 7.FORTS. INNFORSEL OG UTFØRSEL. GRUPPER ETTER SITC. GRUPPER INNFØRSEL. JANUAR JANUAR UTFORSEL JANUAR JANUAR KR. 1 KR. 1 KR. 1 KR. 716 ROTERENDE ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER ANDRE KRAFTMASKINER LANDBRUKSMASKINER (UNNTATT TRAKTORER) :85: 722 TRAKTORER STK ; ANLEGGSMASKINER OG UTSTYR MASKINER FOR TEKSTIL OG LARINDUSTRIEN MASKINER FOR CELLULOSE OG PAPIRINDUSTRIEN MASKINER FOR TRYKKING OG BOKBINDING MASKINER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN MASKINER OG UTSTYR FOR SPES. INDUSTRIER.I.E.N VERKTØYMASK. FOR BEARB. AV METALL OG KARBIDER METALLBEARBEIDINGSMASKINER VARME OG KJØLEUTSTYR I E N PUMPER FOR VASKER OG VASKEELEVATORER ANDRE PUMPER OG KOMPRESSORER, VIFTER, SENTRI- FUGERFILTRERINGS OG RENSEAPPARATER OA OA MASKINER OG APP. FOR LOFTING, LASTING OG LOSS- ING (F.EKS. HEISER. TRUCKER, KRANER O.L.) ANDRE IKKE ELEK. MASK.. APPARATER OG VERKTØY IKKE ELEKTR. DELER OG TILBEH. TIL MASK. I.E.N KONTORMASKINER STK AUTOMATISKE DATABEHANDLINGSMASKINER STK DELER OG TILBEHØR TIL MASKINER UNDER GRUPPENE 751 OG FJERNSYNSMOTTAKERE STK RADIOMOTTAKERE STK GRAMMOFONER, DIKTERAPPARATER O.A.APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD STK UTSTYR. DELER OG TILBEHØR I.E.N. TIL TELE KOMMUNIKASJONSAPPARATER UNDER HOVEDGRUPPE ELEKTRISKE KRAFTMASKINER OG DELER '= ELEKTRISKE APPARATER TIL A SLUTTE, BRYTE.SIKRE ELLER FORBINDE ELEKTRISKE STRØMKRETSER UTSTYR FOR OVERFORING AV ELEKTRISITET ELEKTRISKE APPARATER TIL MEDISINSK BRUK ELEKTR. OG IKKE ELEKTR. MASKINER, APPARATER OG UTSTYR TIL HUSHOLDNINGSBRUK ELEKTRONROR OG HALVLEDERKOMPONENTER 778 ELEKTRISKE MASKINER OG APPARATER, I E N PERSONBILER OG STASJONSVOGNER STK VAREBILER, LASTEBILER OG SPESIALBILER STK MOTORKJØRETØYER I E N STK DELER OG TILBEH. TIL MOTORKJØRETØYERUNDER VAREGRUPPENE 722, 781, 782 OG MO MOTORSYKLER, SCOOTERE OG SYKLER TILHENGERE O.A. KJØRETØYER UTEN MOTOR. I.E.N RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANER OG SPORVEIER. 696 AO 32% LUFTFARTØYER; TILBEHØR OG DELER OA 751 AO AA SKIP, BATER OG FLYTENDE MATERIELL SANITAR, VARME OG LYSUTSTYR MØBLER OG DELER REISEEFFEKTER, VESKER.L STK YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF,UNNT. TRIKOTASJE, FOR MENN OG GUTTER STK YTTERTØY AV TEKSTILSTOFF, UNNT. TRIKOTASJE, FOR KVINNER,PIKER OG SMABARN STK UNDERTØY AV TEKSTILSTOFF UNNT. TRIKOTASJE.STK YTTERTØY OG ANDRE VARER AV TRIKOTASJE UNNTATT ELASTIKKTRIKOTASJE OG GUMMIERT TRIKOT. STK UNDERTØY AV TRIKOTASJE OW TILBEHØR TIL KLAR AV TEKSTILSTOFF I.E.N O UTSTYR OG TILBEH. TIL KLAR AV ANDRE MATERIALER ENN TEKSTILSTOFF, HODEPLAGG AV ALLE TYPER se FOTTOY 871 OPTISKE INSTRUMENTER OG APPARATER MEDISINSKE INSTRUMENTER OG APPARATER I.E.N MALERE OG TELLEAPPARATER I.E N STK INSTRUMENTER OG APPARATER FOR MALING, KONTROLL ANALYSERING OG REGULERING I.E N FOTOGRAFIAPPARATER OG UTSTYR, I E N AO FILM OG KJEMIKALIER TIL FOTOGRAFISK BRUK KINOFILM,EKSPONERT OG FRAMKALT, OGSA LYD INNSPILT,NEGATIV ELLER POSITIV OPTISKE ARTIKLER I.E N UR TRYKKSAKER VARER I.E.N. AV MATERIALER BESKREVET UNDER HOVEDGRUPPE BARNEVOGNER, LEKETØY,SPILL OG SPORTSARTIKLER KONTORUTSTYR OG KONTORREKVISITA I E N se KUNSTVERK OG ANTIKVITETER 897 BIJOUTERIVARER,GULL OG SØLVSMEDVARER 898 MUSIKKINSTRUMENTER SAMT DELER OG TILBEHØR FORSKJELLIGE FERDIGVARER I.E N SPESIELLE VARER OG TRANSAKSJONER IKKE GRUPPERT ETTER ART LEVENDE DYR I E N KRIGSVAPEN OG AMMUNISJON MYNTER, UNNT. AV GULL, IKKE LEGALE BETALINGSM...O GULL. IKKE MONETART I ALT

15 1 3 TABELL 8. INNF IMPORTS OR SEL. V IK T I GERE VAR EPO S TER ET TER S ITC BY PRINCIPAL ITEMS OF THE SITC. VAREPOST- NR. VARESLAG COMMODITY ITEM NO. MENGDE- JANUAR ENHET MENGDE UNIT QUANTITY 1985 VERDI VALUE 1 KR ANNEN UMALT HVETE KAKER, KJEKS O.A.FINT BAKVERK 121 1,5.1! ANDRE GRONNSAKER.FRISKE ELLER KJOLTE I E N APPELSINER MANDARINER, KLEMENTINER O.L BANANER EPLER VINDRUER MANDLER APPELSINSAFT FRUKT OG NØTTER I.E.N., HERUNDER HERMETISK FRUKT ; RAFFINERT SUKKER SUKKERVARER UTEN INNHOLD AV KAKAO KAFFE,RA KAFFEEKSTRAKTER. -ESSENSER -ERSTATNINGER KAKAOBONNER,RA ELLER BRENTE KAKAOSMOR,(FETT ELLER OLJE) SJOKOLADE.A.NARINGSMIDLER SOM INNEHOLDER KAKAO ! OLJEKAKER OG- MJØL AV RAPS OG RYPS VIN AV FRISKE DRUER,TILSATT ALKOHOL 1 L TOBAKK, UBEARBEIDD: AVFALL AV TOBAKK SIGARETTER PELSSKINN, UBEREDTE, UNNTATT AV MINK 1 STK SOYABØNNER g SYNTETISK GUMMILATEX: SYNTETISK GUMMI , 2 KUBB OG CELLULOSETOMMER FAST MAL KUB. M , 22 TRELAST AV BARTRAR FAST MAL KUB. M , 32 TRELAST AV LAUVTRAR SULFATCELLULOSE, BLEIKT, UNNT. DISSOLVINGMASSE ,82 SULFITTCELLULOSE, BLEIKT OG UBLEIKT UNNT. DISSOLVINGMASSE NATURLIGE KALSIUMFOSFATER, APATITT, MALT LEIRE O.A.ILDFAST MATERIALE SALT, HERU. SALTOPPLOSNINGER OG SJOVANN % NIKKELMATTE, - SPEIS O.L. MELLOMPRODUKTER ALUMINIUMOKSYD SINKMALM OG KONSENTRAT MANGANMALM OG KONSENTRAT ASKE OG RESTSTOFFER SOM INNEHOLDER METALLER OG METALLFORB. = ,69 LØKER, ROTKNOLLER O.A. LEVENDE PLANTER, TRAR OG BUSKER ,72 AVSKARNE BLOMSTER OG LAUVVERK MV., FRISKE, TØRKEDE ETC , 2 STEINKULL KOKS OG HALVKOKS AV STEINKULL MINERALOLJE.RA BILBENSIN OG FLYBENSIN (MOTORBENSIN) KUB.M ANDRE LETTE OLJER KUB.M PETROLEUM HERU. JET-FUEL KUB.M GASSOLJE KUB.M FYRINGSOLJER I E N KUB.M , 52 SMØREOLJER OG SMOREFETT BEK FRAMSTILT AV MINERALSK TJARE JORDOLJEBITUMEN O.A. A RESTSTOFFER 2% PETROLKOKS FLYTENDE PROPAN OG BUTAN STYREN KLORIDER OG OKSYKLORIDER SYNTETISKE ORGANISKE FARGESTOFFER ANDRE MALINGER.FERNISSER OG LAKKER, I OPPLØSNINGERAV PLAST ANDRE MEDISINSKE PREPARATER PARFYMER.KOSMETIKK OG TOALETTPREPARATER OVERFLATEAKTIVE STOFFER OG VASKEMIDLER KALIUMKLORID KALIUMSULFAT LUNTER, TENNHETTER, SPRENGKAPSLER, DETONATORER ALKYDER O. A. POLYESTERE POLYETYLEN, UBEARBEIDD POLYETYLEN, PLATER, DUK, FOLIER OG BAND POLYSTYREN OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER, UBEARBEIDD POLYVINYLKLORID, UBEARBEIDD POLYVINYLKLORID, MONOFILAMENTER, ROR, STAVER, PROFILER POLYVINYLKLORID,PLATER, DUK, FOLIER OG BAND LAR AV HEST OG STORFE, UNNT. AV KALV SLANGER OG ROR AV VULKANISERT BLØTGUMMI NYE DEKK TIL PERSONBILER STK NYE DEKK TIL LASTEBILER(UNNT. DUMPERS) OG BUSSER STK ANDRE DEKK,OGSA REGUM.,UTSKIFTBARE SLITEBANER OG FELGBAND ANDRE VARER AV BLØTGUMMI FINERPLATER FAST MAL KUB. M KRYSSFINER HELT AV FINER FAST MAL KUB. M KUNSTIG TRE FREMSTILT AV SPON, SAGFLIS, ETC., I PLATER O. L FAST MAL KUB. M BYGNINGSSNEKKERARBEIDER HERU. FERDIGHUS TRYKK- OG SKRIVEPAPIR UTEN OVERDRAG TRYKK- OG SKRIVEPAPIR MED OVERDRAG KRAFTLINER, I RULLER ELLER ARK PAPIR.UNNT. TRYKK - OG SKRIVEPAPIR, BESTROKET ELLER IMPREGNERT MED PLAST, I RULLER ELLER ARK PAPIR OG PAPP, IMPREGNERT, BESTROKET, OVERFLATEFARGET, FORSYNT MED TRYKK, I.E.N., I RULLER OG ARK ESKER, SEKKER, POSER OG ANNEN EMBALLASJE AV PAPIR OG PAPP PROTOKOLLER, SKRIVEBOKER, BREVORDNERE, PERMER M.V ANNET TILSKARET PAPIR OG PAPP I E N BOMULLSGARN , GARN AV SYNTETISKE FIBRER, IKKE I DETALJOPPLEGGING

16 14 TABELL 8. FORTS. INNFORSEL. V IK TIGERE VA REPOSTER IMPORTS BY PRINCIPAL ITEMS OF THE SIC. ETTER SIT C. VAREPOST- MENGDE- JANUAR 1985 NR. VARESLAG ENHET ITEM NO. COMMODITY MENGDE VERDI UNIT QUANTITY VALUE 1 KR VEVNADER AV BOMULL.BLEIKT. FARGET, TRYKT M V VEVNADER AV KORTE SYNTETISKE TEKSTILFIBRER TRIKOTASJE I METERVARER, UNNT. ELASTIKKTRIKOTASJE FIBERDUK OG VARER DERAV, OGSA MED IMPREGNERING ELLER BELEGG TEKSTILVARER TIL TEKNISK BRUK,UNNT. VATT, VEKER ETC TOALETT - OG KJOKKENHANDKLIER O.L. AV BOMULL GOLVTEPPER AV ULL,UNNTATT KNYTTEDE GOLVTEPPER, TUFTEDE,AV KUNSTIGE ELLER SYNT. TEKSTILFIBRER VARER AV SEMENT ISOLERENDE BLANDINGER AV MINERALSKE MATERIALER I E N STOPT, VALSET, TRUKKET EL.BLAST GLASS,PLANSLIPT ELLER POLERT GLASSFIBRER, HERU. GLASSULL, OG VARER DERAV I E N HUSHOLDNINGS-. DEKORASJONS- OG TOALETTARTIKLER AV GLASS VARER AV PORSELEN TIL HUSHOLDNINGSBRUK DEKORASJONSARTIKLER AV PORSELEN O.A. KERAMISKE MATERIALER PLATEEMNER I RULLER, AV JERN ELLER STAL, UNNT. AV KARBONRIKT ELLER LEGERT STAL VALSETRAD AV JERN ELLER STAL STENGER AV JERN ELLER STAL VINKEL- OG PROFILSTAL JERN - OG STALPLATER, VALSET. OVER 4.75 MM JERN - OG STALPLATER, VALSET, 3 MM MM JERN - OG STALPLATER. VALSET. UNDER 3 MM JERN-OG STALPLATER, BEARBEIDD BAND AV JERN ELLER STAL, UNNT. AV KARBONRIKT ELLER LEG. STAL SOMLOSE ROR AV JERN OG STAL JERN ELLER STALROR I.E N HOYTRYKKSROR AV STAL FOR HYDROELEKTRISKE KRAFTANLEGG RORDELER AV JERN ELLER STAL STENGER, PROFILER OG TRAD AV KOPPER Ref?. ROREMNER OG HULE STENGER AV KOPPER ALUMINIUM OG - LEGERINGER. UBEARBEIDD STENGER,PROFILER OG TRAD AV ALUMINIUM PLATER OG BAND AV ALUMINIUM FERDIGE KONSTRUKSJONER OG DELER AV JERN OG STAL KONSTRUKSJONER AV ALUMINIUM, OG DELER NAGLER, BOLTER OG MUTTERE AV JERN ELLER STAL HANDVERKTØY I.E.N. (AMBOLTER.SKRUSTIKKER.SKRUTVINGER O.L.) UTSKIFTBART VERKTOY FOR HANDMASKINER OG MASKINVERKTØY BESLAG OG UTSTYR TIL MOBLER,DORER ETC KJEDER OG KJETTINGER OG DELER, AV JERN ELLER STAL TRAD, STENGER, ELEKTRODER ETC. FOR SVEISING. LODDING OG METALLSPROYTING UTENBORDSMOTORER STK ANDRE FARTØYSMOTORER, MED GNISTTENNING STK ANDRE STEMPELDREVNE FORBRENNINGSMOTORER STK DELER TIL FORBRENNINGSMOTORER ANDRE GASSTURBINER STK DELER I.E.N. TIL REAKSJONSMOTORER OG TURBOPROPMOTORER ELEKTRISKE MOTORER,VEKSELSTRØM STK SKURTRESKERE. STK HJULTRAKTORER STK MEKANISKE LASTE- OG GRAVEMASKINER, MED EGEN FREMDRIFT STK ANDRE MASKINER FOR GRAVING, PLANERING,STAMPING, BORING OG. UTVINNING AV JORD,MINERALER OG MALMER, MED EGEN FREMDRIFT STK DELER TIL , DELER TIL MASKINER FOR FREMSTILLING OG ETTERBEHANDLING AV PAPIRMASSE. PAPIR OG PAPP DELER TIL TRYKKEMASKINER I.E N MASKINER TIL NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN. I.E.N.... STK VERKTØYMASKINERFOR BEARBEIDING AV, TRE, PLAST ETC STK ANDRE MASKINER MED SPESIELLE FUNKSJONER I.E.N STK DREIEBENKER FOR METALL STK MASK. OG APP. FOR ELEKTR. SVEISING, HARDLODDING OG SKJÆRING ,49 MASK..APP.UTSTYR FOR KJOLING.FRYSING.IKKE TIL HUSH.BRUK LUFTKONDISJONERINGSAPPARATER STK APPARATER TIL OPPVARMING.KJOLING I.E.N..IKKE TIL HUSH.BRUK SENTRIFUGALPUMPER STK ROTASJONSPUMPER STK PUMPER FOR VASKER I.E.N., VASKEELEVATORER STK DELER TIL PUMPER OG VOESKEELEVATORER LUFT - OG VAKUUMPUMPER OG LUFT - ELLER GASSKOMPRESSORER.. STK DELER, I.E.N. TIL PUMPER OG KOMPRESSORER UNDER VIFTER, BLASERE O.L APPARATER FOR FILTRERING ELLER RENSING AV VÆSKER STK GAFFELTRUCKER O.A.LØFTE - ELLER STABLETRALLER STK TALJER, VINSJER. ANKERSPILL,CAPSTANS OG DAVITER STK LØFTEKRANER STK ANDRE MASK. FOR LOFTING.LASTING.LOSSING M.V. I.E.N STK DELER, I.E.N. TIL MASKINER UNDER HANDVERKTØY MED IKKE - ELEKTRISK MOTOR STK MASK. FOR VASKING EL. FYLLING AV FLASKER OG FOR EMBALLERING STK MEK. APP. FOR SPREDNING AV VASKER.PULVERE:BRANNSLOKNINGSAPP KULE - OG RULLELAGRE OG DELER KRANER, VENTILER.L DRIVAKSLER, GIRBOKSER O.A. UTVEKSLINGER SKRIVEMASKINER. ELEKTRISKE FOTOKOPIERINGS - OG TERMOKOPIERINGSAPPARATER STK. STK DATAMASKINER STK DELER TIL KONTORMASKINER (UNNT. TIL SKRIVEMASKINER) OG TIL AUTOMATISKE DATAMASKINER MOTTAKERE FOR FARGEFJERNSYN, OGSA MED GRAMMOFON ELLER RADIO STK REISERADIOMOTTAKERE.... STK APPARATER FOR MAGNETISK OPPTAK OG GJENGIVELSE AV BILDER OG LYD FOR FJERNSYN STK DIKTAFONER.A.APP.FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD STK ELEKTR. UTSTYR FOR LINJETELEFONI OG -TELEGRAFI MIKROFONER, HOYTTALERE, HOREFREKVENSFORSTERKERE STK SENDERE FOR FJERNSYN, KRINGKASTING.RADIOTELEGRAFIo-TELEFONI. STK

17 15 TABELL 8. FORTS. INNFORSEL. V IK TIGERE VA REPOSTER ETTER SIT C. IMPORTS BY PRINCIPAL ITEMS OF THE SIC. VAREPOST MENGDE JANUAR 1985 NR. VARESLAG ENHET ITEM NO. COMMODITY MENGDE VERDI UNIT QUANTITY VALUE 1 KR RADARAPPARATER OG RADIOPEILEAPPARATER STK DELER TIL TELEKOMMUNIKASJONSAPPARATER OG UTSTYR. TRANSFORMATORER. UTEN OLJEISOLASJON STK [1: STATISKE OMFORMERE,LIKERETTERE OG LIKERETTERAPPARATER STK APP. TIL A SLUTTE, BRYTE EL. SIKRE ELEKTRISKE STRØMKRETSER TRYKTE KRETSER ISOLERT ELEKTRISK TRED OG KABEL ELEKTROMEDISINSKE APPARATER APPARATER FOR RONTGENSTRALER VASKEMASKINER FORHØYST 6 KG TORT TØY STK KJOLESKAP TIL HUSHOLDNINGSBRUK, OGSA MED FRYSEROM STK DYPFRYSERE AV HUSHOLDNINGSTYPEN STK OPPVASKMASKINER STK STØVSUGERE OG GULVBONEMASKINER MED INNEBYGD ELEKTROMOTOR STK ELEKTROTERMISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER STK ELEKTRONISKE MIKROKRETSER STK GALVANISKE ELEMENTER OG BATTERIER ELEKTRISKE AKKUMULATORER METALLTRADLAMPER START OG TENNINGSUTSTYR TIL FORBRENNINGSMOTORER LYS OG SIGNALUTSTYR M.V. TIL SYKLER OG MOTORKJØRETOYFR HANDVERKTØY MED INNEBYGD ELEKTROMOTOR, DELER SIGNALUTSTYR, AKUSTISK ELLER OPTISK ELEKTRISKE KONDENSATORER ANDRE ELEKTRISKE ARTIKLER OG APPARATER VARER AV KULL TIL ELEKTRISK BRUK PERSONBILER LASTEBILER OG VAREBILER SERVICEBILER, BRANNBILER O.A. SPESIALBILER STK. STK. STK BUSSER STK DELER TIL MOTORKJØRETØYERUNNT. TIL MOTORSYKLER SYKLER UTEN MOTOR STK CAMPINGVOGNER... STK TILHENGERE FOR VARETRANSPORT STK MOTORVOGNER OG DRESINER FOR JERNBANER OG SPORVEIER STK HELIKOPTRE STK FLY MED TOMVEKT OVER 2 KG, MEN IKKE OVER 15 KG STK FLY MED TOMVEKT OVER 15 KG STK DELER I.E.N. TIL LUFTFARTØYER D SKIP OG BATER PA 1 BR. OG OVER BR NYBYGDE. BR ELDRE LYSTBATER OG SPORTSBATER BR. STK TANKFARTOYERoALLE SLAG. BR ANDREFARTØYERFOR GODSTRANSPORT TRALERE O. A. FISKEFARTØYER SKIP OG BATER I E N D OLJEPLATTFORMER STK OPPVASKKUMMER, VASKER, BIDET OG KLOSETTSKALER. URINALER.. BADEKAR O.L. SANIT ARUTSTYR FOR FAST INSTALLASJON BELYSNINGSUTSTYR AV UEDELT METALL STOLER, BENKER O.L SENGEBUNNER.MADRASSER.DYNER.PUTER O.L MØBLER I.E.N., AV METALL : MØBLER I.E.N., AV TRE HANDVESKER DRESSER FOR HERRER OG GUTTER STK BENKLAR FOR HERRER OG GUTTER STK JAKKER FOR HERRER OG GUTTER STK ANNET YTTERTØYFOR HERRER OG GUTTER STK 'CAPER OG KAPPER FOR DAMER,PIKER OG SMABARN STK KJOLER FOR DAMER, PIKER OG SMABARN STK SKJØRTFOR DAMER,PIKER OG SMABARN STK BLUSER FOR DAMER,PIKER OG SMABARN STK ANNET YTTERTØY FOR DAMER.PIKER OG SMABARN, AV BOMULL... STK ANNET YTTERTØYFOR DAMER.PIKER OG SMABARN, AV SYNTETISKE ELLER KUNSTIGE TEKSTILFIBRER STK SKJORTER FOR HERRER OG GUTTER STK YTTERTØY OG ANDRE VARER AV TRIKOTASJE, UTEN ELASTIKK... STK UNDERTØYAV TRIKOTASJE, UTEN ELASTIKK STRØMPERETC. AV TRIKOTASJE UTEN ELASTIKK DUS.PAR KLAR OGTILBEHØR TIL KLAR AV LAR ELLER KUNSTLAR VARER AV PELSSKINN FOTTØY MED YTTERSALE OG OVERDEL AV GUMMI ELLER PLAST 1 PAR FOTTØY MED SALE AV LAR, GUMMI, PLAST 1 PAR INSTRUMENTER OG APP. TIL MEDISINSK.KIRURG. OG VETERINARBRUK INSTR. TIL A MALE ELLER KONTROLLERE GJENNEMSTROMNING, DYBDE, TRYKK ETC. FOR VASKER ELLER GASSER, IKKE ELEKTRISKE STK ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE MALE.../ KONTROLL..., ANALYSERINGS OG REGULERINGSINSTRUMENTER STK FOTOGRAFIAPPARATER, UNNT. KINEMATOGRAFISKE STK FOTOGRAFISKE PLATER OG PLANFILM, UEKSPONERT.AV ANNET ENN PAPIR, PAPP ELLER TEKSTILSTOFF LYSØMFINTLIGFILM, UEKSPONERT, OGSA PERFORERT, I RULLER LYSØMFINTLIG PAPIR.PAPP OG TEKSTILSTOFF,UEKSPONERT OG EKSPONERT, MEN IKKE FRAMKALT LOMME OG ARMBANDSUR O.L STK BOKER,HEFTER, BROSJYRER O.L AVISER, JOURNALER, TIDSSKRIFTER ANDRE TRYKKSAKER, HERU. TRYKTE BILDER OG FOTOGRAFIER EMBALLASJEVARER AV PLAST GOLVBELEGG AV POLYVINYLKLORID ANDRE VARER AV PLAST LEKETØY, UNNT. DUKKER, DUKKEVOGNER O.L SELSKAPSSPILL, BILJARDBORD ETC APPARATER OG UTSTYR FOR GYM.,SPORT OG UTENDØRSSPILL BIJOVTERIVARER AV EDELT METALL INNSPILLINGSMATERIELL SOM BRUKES TIL LYDOPPTAK O. A. OPPTAK GRAMMOFONPLATER O.L. LYDOPPTAK

18 16 TAdELL 9. UT F OR SEL V IK TIGERE VAREPOS TER ETTER SI TC. EXPORTS BY PRINCIPAL ITEMS OF THE SIC. VAREPOST- NR. ITEM NO. VARESLAG COMMODITY MENGDE- JANUAR ENHET MENGDE UNIT QUANTITY 1985 VERDI VALUE 1 KR KJØTT AV SVIN, FERSKT, KJØLTELLER FRYST SMØR OST OG OSTEMASSE FISK, FERSK ELLER KJOLT, UNNT. FILETER FISK, FRYST,UNNT. FILETER FISKEFILETER, FRYSTE TØRRFISK OG KLIPPFISK FISK,SALTET ELLER I SALTLAKE KREPS- OG BLOTDYR, FERSKE, KJOLTE, FRYSTE,SALTEDE ELLER TORKEDE FISK OG FISKEVARER, TILBEREDT ELLER KONSERVERT. HERU. KAVIAR OG KAVIARETTERLIKNINGER KREPS- OG BLOTQYR, TILBEREDT ELLER KONSERVERT SJOKOLADE O.A. NARINGSMIDLER SOM INNEHOLDER KAKAO OLJEKAKER O.A. RESTSTOFFER AV SOYABONNER FISKEMJØL FOR DYR SUKRET DYREFOR MARGARIN TOBAKK, BEARBEIDD, HERU. ROYKETOBAKK, SKRATOBAKK OG SNUS HUDER AV STORFE OG HEST MINKSKINN, UBEREDTE 1 STK ANDRE PELSSKINN, UBEREDTE 1 STK KUBB OG CELLULOSETOMMER FAST MAL KUB. M SAG- OG FINERTOMMER AV BARTRAR FAST MAL KUB. M SKARET LAST AV BARTRAR FAST MAL KUB. M HØVLET LAST AV BARTRAR FAST MAL KUB. M MEKANISK TREMASSE. TØRRVEKT DISSOLVINGMASSE TØRRVEKT , 72 SULFATCELLULOSE, UBLEIKT OG BLEIKT TORRVEKT ,82 SULFITTCELLULOSE, UBLEIKT OG BLEIKT TØRRVEKT HALVKJEMISK TREMASSE GRANITT, PORFYR, SANDSTEIN ETC GRUS OG KNUSTSTEIN FELTSPAT, FLUSSPAT ETC ,6 JERNMALM, SLIG OG KONSENTRAT KOPPERMALM OG KONSENTRAT MALM AV TITAN, VANADIUM, MOLYBDEN, TANTAL OG ZIRKONIUM 61:: METALLHOLDIG ASKE OG RESTSTOFFER AVFALL OG SKRAP AV ALUMINIUM FISKEAVFALL RA MINERALOLJE ,19 BENSIN OG ANDRE LETTE OLJER KUB. M ,29 PETROLEUM KUB. M MOTORBRENSELOLJER OG FYRINGSOLJER KUB. M BENSEN (BENSOL) PETROLKOKS FLYTENDE PROPAN OG BUTAN FLYTENDE GASSFORMIGE HYDROKARBONER O 4 '';:76, JORDOLJEGASSER ELEKTRISK STROM MWH FISKELEVEROLJE FISKEOLJER I E N HERDET OLJE OG FETT FETTSYRER. RAFFINASJONSFETTSYRER ETYLEN VINYLKLORID : METALLOIDER I.E N AMMONIAKK, OGSA I VANDIG OPPLOSNING NATRIUMHYDROKSYDOPPLØST I VANN : UORGANISKE BASER OG METALLOKSYDER KALSIUMKARBID ANDRE KARBIDER FARGESTOFFER I E N ,42 LAKKER OG MALING LEGEMIDLER I.E N VATT,GAS, BIND, PLASTER ETC OVERFLATEAKTIVE STOFFER OG VASKEMIDLER AMMONIUMNITRAT KALSIUMNITRAT : UREA *... : GJØDSEL I.E N FENOPLAST AMINOPLAST ALKYDER O.A.POLYESTERE POLYETYLEN POLYPROPYLEN POLYSTYREN OG KOPOLYMERISASJONSPRODUKTER POLYVINYLKLORID, USEARBEIDD ;On POLYVINYLKLORID, BEARBEIDD KONSENTRERT SULFITTAVLUT LÆR AV STORFE OG AV DYR AV HESTESLEKTEN NYE DEKK TIL PERSONBILER STK BYGNINGSSNEKKERARBEIDER, HERU. FERDIGHUS O AVISPAPIR ,22 TRYKK- OG SKRIVEPAPIR KRAFTPAPIR OG KRAFTKARTONG KORRUGERINGSPAPIR FOR BOLGEPAPP.(FLUTING) I RULLER OG ARK SULFITTPAPIR TIL EMBALLASJE, I RULLER OG ARK PERGAMENT OG GREASEPROOFPAPIR ANNET MASKINLAGET PAPIR OG PAPP,IKKE VIDERE BEARBEID, I RULLER OG ARK ,62 BYGNINGSPLATER AV PAPIRMASSE, TREFIBRER O. L 1g IMPREGNERT ELLER BESTRØKET PAPIR OG PAPP I E N EMBALLASJE AV PAPIR ELLER PAPP VARER AV STEIN ELLER ANDRE MINERALSKE MATERIALER I.E.N GLASSFIBRER, HERUNDER GLASSULL, OG VARER DERAV T: N(5) T9: ' _ 9'77:g 381X , 1 :1: 'f94;

19 1 7 TABELL 9. FORTS. UTFORSEL. VIKTIGERE VAREPOSTER ETTER SITC. EXPORTS BY PRINCIPAL ITEMS OF THE SITC. VAREPOST- MENGDE- JANUAR 1985 NR. VARESLAG ENHET ITEM NO. COMMODITY MENGDE VERDI UNIT QUANTITY VALUE 1 KR FERROMANGAN FERROSILICIUM ANDRE FERROLEGERINGER BLOOMS, BILLETS, SLABS.,PLATINER, UNNT. AV KARBONRIKT STAL ,27 STANGSTAL OG HULT BERGBORSTAL, UNNT. AV KARBONRIKT ELLER LEGERT STAL VINKEL- OG PRQFILSTAL AV JERN OG STAL UNNT. AV KARBONRIKT ELLER LEGERT STAL PLATER AV JERN OG STAL, TYKK. OVER 4.75 MM, AV KARBONRIKT ELLER LEGERT STAL PLATER AV JERN OG STAL, UTEN OVERDRAG. TYKK UNDER 3 MM, UNNT. AV KARBONRIKT ELLER LEGERT STAL PLATER MED OVERDRAG AV TINN SOMLOSE ROR OG ROREMNER AV JERN ELLER STAL ANDRE JERN- OG STALROR RORDELER,(FITTINGS) BLISTERKOPPER O.A. URAFFINERT KOPPER RAFFINERT KOPPER, UBEARBEIDD KOPPER, BEARBEIDD NIKKEL OG NIKKELLEGERINGER, UBEARBEIDD N ALUMINIUM OG ALUMINIUMLEGERINGER, UBEARBEIDD STENGER. PROFILER OG TRAD AV ALUMINIUM PLATER OG BAND AV ALUMINIUM SINK OG SINKLEGERINGER, UBEARBEIDD M MAGNESIUM, UBEARBEIDD : FERDIGE KONSTRUKSJONER OG DELER AV JERN OG STAL FERDIGE KONSTRUKSJONER OG DELER AV ALUMINIUM FAT, TROMLER,SPANN O.L. BEHOLDERE AV ALUMINIUM KABLER. TAU, LINER ETC. AV JERN OG STAL KABLER, TAU, LINER, FLETTEDE BAND.L.VARER AV ALUMINIUMTRAD 9 14 g OVNER, KAMINER O.L. VARMEAPP. IKKE-ELEKTR..AV JERN EL. STAL. STK BESLAG OG UTSTYR AV UEDELT METALL TIL MØBLER,DORER O.L KJEDER, KJETTINGER OG DELER AV JERN ELLER STAL VARER AV JERN ELLER STAL I E N VARER AV ALUMINIUM, I.E N BATMOTORER, UNNTATT UTENBORDSMOTORER STK DELER TIL FORBRENNINGSMOTORER, UNNTATT TIL FLYMOTORER GENERATORAGGREGATER STK. 1 1 n: MASKINER OG REDSKAP FOR JORDBEARBEIDING MASKINER OG REDSKAP FOR INNHOSTING, TRESKING OG SORTERING ANLEGGSMASKINER. -UTSTYR OG DELER OS MASKINER FOR FRAMSTILLING AV PAPIRMASSE STK MASKINER TIL BRUK I NARINGSMIDDELINDUSTRIEN I E N STK MASKINER OG MEKANISK UTSTYR, I.E N KJØLE- OG FRYSEMASKINER APPARATER TIL OPPVARMING ELLER KJOLING.IKKE TIL HUSHOLDNING SENTRIFUGALPUMPER STK DELER I.E.N. TIL PUMPER OG VASKEELEVATORER APPARATERFOR FILTRERING OG RENSING AV VASKER OG GASSER TO.ṄN MASKINER FOR LOFTING, LASTING OG HANDTERING.... STK DELER TIL MASKINER FOR LOFTING, LASTING ETC 231 N; SPROYTEMASKINER, BRANNSLOKNINGSAPPARATER KRANER, VENTILERO.L AUTOMATISKE DATABEHANDLINGSMASKINER OG UTSTYR STK APPARATER FOR OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD AV BANDTYPEN... STK ELEKTRISK UTSTYR FOR LINJETELEFONI OG- TELEGRAFI MIKROFONER,HOREFREKVENSFORSTERKERE. HOYTTALERE STK SENDERE FOR FJERNSYN, KRINGKASTING, RADIOTELEGRAFI OG -TELEFONI... STK DELER TIL ELEKTRISK UTSTYR FOR LINJETELEFONI OG -TELEGRAFI DELER TIL SENDERE OG MOTTAKERE FOR RADIO,FJERNSYN, RADIOTELEGRAFI OG -TELEFONI STK ,18 ELEKTRISKE TRANSFORMATORER STK APPARATER TIL A SLUTTE, BRYTE, SIKRE ELLER FORBINDE ELEKTRISKE STROMKRETSER, OG DELER TIL SLIKE APPARATER ISOLERT TRAD OG KABEL JORD - OG ROMOPPVARMINGSAPPARATER STK ELEKTROTERMISKE HUSHOLDNINGSAPPARATER STK ELEKTRISKE AKKUMULATORER LASTEBILER OG VAREBILER STK DELER TIL MOTORKJØRETØYER, UNNT. TIL MOTORSYKLER SYKLER UTEN MOTOR STK D SKIP OG BATER 1 BR. OG OVER BR NYBYGDE. BR ELDRE BR LYSTBATER OG SPORTSBATER STK TANKFARTØYER. ALLE SLAG BR ANDRE FARTOYER FOR GODSTRANSPORT TRALERE OG ANDRE FISKEFARTØYER SKIP OG BATER I E N D OLJEPLATTFORMER STK LAMPER O.A. BELYSNINGSUTSTYR AV UEDELT METALL , STOLER, BENKERO.L ANDRE MØBLER PULLOVERE, GENSERE, JAKKER O.L. AV TEKSTILFIBRER INSTRUMENTER,APPARATER OG MODELLER TIL DEMONSTRASJONSFORMAL ELEKTRISKE MALE- OG KONTROLLINSTRUMENTER OG APPARATER STK EMBALLASJEVARER AV PLAST ANDRE VARER AV PLAST APPARATER OG UTSTYR FOR GYM.. SPORT OGUTENDØRSSPILL GRAMMOFONPLATER. INNSPILTE BAND O.A. INNSPILTE MEDIA KOSTER, BORSTER. PENSLER, 73 72

20 18 TABELL 1,INNFORSEL. VIKTIGERE VARER ETTER IMPORTS OF PRINCIPAL COMMODITIES CLASSIFIED ACCORDING TO TEKSTEN TIL DE VARENUMMER SOM ER GITT I TABELLEN, FINNES I STATISTISK VAREFORTEGNELSE FOR UTENRIKSHANDELEN 1985 UTGITT I SERIEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SOM KAN FAS VED HENVENDELSE TIL BYRAET. VAREFORTEGNELSEN ER OGSA INNARBEIDD I TOLLTARIFF GJELDEN- DE FRA 1. JANUAR 1985.UTGITT AV TOLL-OG AVGIFTSDIREKTORATET. DEN ER TILSALGS I BOKHANDELEN. TOLLSAMARBEIDSRADETS NOMENKLATUR (CCCN). THE CUSTOMS COOPERATION COUNCIL NOMENCLATURE (CCCN). THE HEADINGS TO THE COMMODITY NUMBERS IN THE TABLE ARE GIVEN IN THE COMMODITY LIST FOR EXTERNAL TRADE STATISTICS, PUBLISHED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS. A COPY MAY BE OBTAINED FROM THE BUREAU. MENGDEENHET STK. PAR DUS. PAR KG. 1 L. KUB. M. BR. MWH KV. METER 1 KUB. M. QUANTITY UNIT NOT AVAILABLE NUMBER. PIECES, HEADS PAIRS DOZ.PAIRS KILOGRAMMES METRIC TONS 1 LITRES CUBIC METRES GROSS TONS MWH SQUARE METRES 1 CUBIC METRES VARENR. MENGDE- JANUAR 1985 VARENR. MENGDE- JANUAR 1985 ENHET ENHET COMMODITY QUANTITY MENGDE VERDI COMMODITY QUkNTITY MENGDE VERDI CODE UNIT QUANTITY VALUE CODE UNIT QUANTITY VALUE 1 KR. 1 KR STK KAP KAP O KAP KAP KAP KAP KAP

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1987-75. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OKTOBER 1987 75. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NOVEMBER 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabelli innførsel og utførsel.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1984-72. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN FEBRUAR 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1988 76. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel» 2. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN DESEMBER 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN JULI 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JULI 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN FEBRUAR 1991-79. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1979 67. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY f 7,k f o TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL

Detaljer

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MÅNEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1988-76. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY AUGUST 1988-76. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY hnlei Contant Innfør utforsel Innfør,t,

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN 1977 65. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE _ STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY If A o 1 TABELL 1. INNFORSEL OG UTFORSEL I ALT.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HAND ELEN 1111111111 111111111111=1111/11EME Ktal 79. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HAND ELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1. 2.

Detaljer

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang

10/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Oktober 1996. 84. årgang Oktober 1996 84. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 10/96

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994

10/94. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 82. årgang. Oktober 1994 I Oktober 1994 i I. 1 1 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra 7!fte heftet blir gjengitt.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN JANUAR 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 80. ÅRGANG 1;1 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIK K OVER UTENRIKSMI HANDELEN

MÅNEDSSTATISTIK K OVER UTENRIKSMI HANDELEN - 80. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIK K OVER UTENRIKSMI HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1992-80. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY MAI 80. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MO HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996

7/96. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 84. årgang. Juli 1996 Juli 84. årgang 2 Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7/96 Juli

Detaljer

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1985-73. ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997

10/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. ail. 85. årgang. Oktober 1997 Oktober 1997 85. årgang ail Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN OKTOBER 1976 64 ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1 Innførsel og utførsel»

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN 1981-69. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BUL LETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel a 2.

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MAI 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY MAI 81. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MI HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Januar 1999 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 119 9

Detaljer

6/98. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Juni 1998. 86. årgang

6/98. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Juni 1998. 86. årgang Juni 998 86. årgang I Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/98 Juni

Detaljer

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang

3/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mars 1999. 87. årgang Mars 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 3/99 M ars 87.

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN OKTOBER 1974-62. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN OKTOBER 1974-62. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY OKTOBER 1974 62. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen November 99E 87. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trat Statistisk sentralbyrå ber om a bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. adi /9

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN FEBRUAR 1989-77. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

1/95. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 83. årgang

1/95. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 83. årgang inuar 83. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra "I dette heftet blir gjengitt. 1/95 Januar

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- MAI 1972-6. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Innførsel og utførsel Kvartalsindekser

Detaljer

OVER UTENRIKS- HANDELEN

OVER UTENRIKS- HANDELEN MARS 1975-63. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN 1980-68. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY - Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN APRIL 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN APRIL 1993-81. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY APRIL 81. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS IN HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell»»»»» >>» >>» >> >>» >> >> Innhold 1.

Detaljer

5/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 85. årgang. Mai 1997

5/97. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. 85. årgang. Mai 1997 Mai 1997 1 Eo %.0.47a '4": 85. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN DESEMBER 1968 56. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY TABELL 1. INNFØRSEL OG UTF OR SEL I

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUNI 1970-58. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUNI 1970-58. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY JUNI 1970 58. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel Table

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN DESEMBER 1971-59. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN DESEMBER 1971-59. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY DESEMBER 1971-59. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade [Måned 89. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Endelige årstall 1994

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Endelige årstall 1994 82. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Endelige årstall Monthly Bulletin of External Trade Final Figures Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som gip kilde når oppgaver fra dette heftet

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUL! 1968-56. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JUL! 1968-56. ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY JUL! 56. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Kvartalsindekser

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen [Juli 2] 88. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norinry OsloKongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

5/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mai årgang

5/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trade. Mai årgang Mai 1999 187. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 5/99 Mai

Detaljer

Månedsstatistikk over utenrikshandelen

Månedsstatistikk over utenrikshandelen Desember 2 89. årgang Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trade Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger Månedsstatistikk over utenrikshandelen gir foreløpige

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1968-56. ÅRGANG MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN AUGUST 1968-56. ÅRGANG MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE AUGUST 1968 56. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY » fl» fl» fl fl fl fl fl fl fl TABELL 1.

Detaljer

OVER UTENRIKS HANDELEN MANEDSSTATISTIKK MARS ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS HANDELEN MANEDSSTATISTIKK MARS ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 81. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS MI HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold 1. Innførsel og utførsel 2. Innførsel og utførsel

Detaljer

4/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trad. April årgang

4/99. Månedsstatistikk over utenrikshandelen. Monthly Bulletin of External Trad. April årgang April 1999 1 87. årgang I Månedsstatistikk over utenrikshandelen Monthly Bulletin of External Trad Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4/99

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- 78. ÅRGANG MÅNEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Tabell 1.» 2.» 3.» 4. D 5.» 6.» 7. D 8.» 9. D 10. D 11.»

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- MAI - 57. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel Table

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN OKTOBER 1981 69. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

OVER UTENRIKS- MARIEDSSTATISTIKK HANDELEN ÅRGANG AUGUST STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MARIEDSSTATISTIKK HANDELEN ÅRGANG AUGUST STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 1976 64. ÅRGANG MARIEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2. Kvartalsindekser

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN SEPTEMBER 1981-69. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY - Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall. Utenrikshandelen i september og januarseptember

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall. Utenrikshandelen i september og januarseptember Nr. 44/78 1. november 1978 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-august 1978. Foreløpige tall Utenrikshandelen i september og januarseptember 1978 Innførsel og utførsel av viktige varer. Januar-september

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JANUAR ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN JANUAR ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY JANUAR 1986-74. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV

TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV TILLEGG 2 TO VEDLEGG IV LISTE OVER BEARBEIDING ELLER FOREDLING SOM KREVES UTFØRT PÅ IKK-OPPRINNELSESMATERIALER FOR AT DET FREMSTILTE PRODUKT KAN OPPNÅ OPPRINNELSESSTATUS Ikke alle produkter som er oppført

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN

MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN AUGUST 1983 71. ÅRGANG MAN EDSSTATISTI KK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

53. årgang. Nr. 10, 1965 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN OKTOBER 1965 MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

53. årgang. Nr. 10, 1965 MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN OKTOBER 1965 MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 53. årgang Nr. 10, MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN OKTOBER MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel i alt 2. Kvartalsindekser for utenrikshandelen

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS

ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS ENGROSPHIS- STATISTINN ENGROSPHISINOEKS PH000SENIPHISINDEKS S TATIS TISK SENTRALBYRÅS HÅNDBØKER 4 2 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1978 ISBN 82-537-0897-1

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN APRIL 1966-54. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY - Innhld Tabell 1. Innførsel g utførsel i

Detaljer

54. årgang. Nr. 2, 1966 MAN EDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1966 MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

54. årgang. Nr. 2, 1966 MAN EDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1966 MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Nr. 2, 1966 54. årgang MAN EDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1966 MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO Innhold Contents Tabell 1. Innførsel og utførsel i alt 2. Kvartalsindekser

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

MAI ÅRGANG MONTHLY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY ULLETN OF EXTERNAL TRADE

MAI ÅRGANG MONTHLY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY ULLETN OF EXTERNAL TRADE 61. ÅRGANG MONTHLY ULLETN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Contents Tabell 1.» 2. Kvartalsindekser for utenrikshandelen» 3, Innførsel: Varesektorer og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 88/2002 av 25. juni 2002. om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 88/2002 av 25. juni 2002 om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret

Detaljer

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2

Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Tillegg 1 til Vedlegg IV INNLEDENDE ANMERKNINGER TIL LISTEN I TILLEGG 2 Anmerkning 1: Listen fastsetter for alle varer, de vilkår som kreves oppfylt for at varene kan anses som tilstrekkelig bearbeidet

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

INTERNASJONAL STANDARD. FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2)

INTERNASJONAL STANDARD. FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2) INTERNASJONAL STANDARD ^ o FOR YARECRUPPINC I STATISiINMEN OV ERER UTENRIK$HANDELEN (SITC-REV. 2) STATISTISK SENTRALBYRÅS HANDBØKER 38 INTERNASJONAL STANDARD FOR VAREGRUPPERING I STATISTIKKEN OVER UTENRIKSHANDELEN

Detaljer

UTENRIKSHANDEL 1968 HEFTE II NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 253 EXTERNAL TRADE Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1969

UTENRIKSHANDEL 1968 HEFTE II NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 253 EXTERNAL TRADE Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1969 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 253 UTENRIKSHANDEL 968 HEFTE II EXTERNAL TRADE 968 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 969 NATIONALTRYKKERIET - OSLO Forord Utenrikshandel

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN =1111L APRIL ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

OVER UTENRIKS- MANEDSSTATISTIKK HANDELEN =1111L APRIL ÅRGANG STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY APRIL 197-58. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE 111111=1111L STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- MAI 1975 63. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

ENGROSPRISSTATISTIKK

ENGROSPRISSTATISTIKK RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 82/29 ENGROSPRISSTATISTIKK ENGROSPRISINDEKS PRODUSENTPRISINDEKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1833-0 ISSN 0332-8422 FORORD Hvilke varer

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN JANUAR 1980-68. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY - Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.

Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN. Priser for bruk av. Sortland Havn KF. Gjelder fra 01.01.2013. Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10. Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2013 Vedtatt av Sortland havnestyre 15.10.12 sak 023/12 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt....1 2. Anløpsavgift...1

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, Series XII Rekke XII Boktrykk 965 Nr. 84 Utenrikshandel 964 III External Trade III 85 De offentlige sektorers finanser 96 Public Sector

Detaljer

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015

Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 Sortland Havn KF PORT OF VESTERÅLEN Priser for bruk av Sortland Havn KF Gjelder fra 01.01.2015 R e g u l a t i v 2 0 1 5 R e g u l a t i v 2 0 1 4 R e g u l a t i v 2 0 1 4 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN AUGUST 197967. ÅRGANG MANEDSSTATISIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel 2.

Detaljer

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN

VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (A) I ARTIKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN VEDLEGG II OMTALT I UNDERPARAGRAF (a) I ARTKKEL 2.2 VEDRØRENDE VARER SOM ER UNNTATT FRA AVTALEN Varene opplistet

Detaljer

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS-

MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS- APRIL 1975 63. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKS HANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN MAI 1966 54. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhld Tabell 1. Innførsel g utførsel i alt»

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN JANUAR 1981 6 9. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhold Tabell 1. Innførsel og utførsel

Detaljer

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg;

Vedlegg 3. Artikkel 1. Definisjoner. Artikkel 2. Opprinnelseskriterier. fremstilt der i sin helhet i henhold til artikkel 4 i dette vedlegg; Vedlegg 3 OPPRINNELSESREGLER Artikkel 1 Definisjoner Ved anvendelse av dette vedlegget, skal definisjonene fastsatt i artikkel 1 i vedlegg I til Frihandelsavtalen med unntak for bokstav (k) gjelde. Enhver

Detaljer

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV

K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV K A P I T T E L 7 8 BLY OG VARER DERAV Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter bly og blylegeringer og visse varer derav. Bly utvinnes i alminnelighet av naturlig blysulfid (blyglans) som ofte

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-7. årgang Oslo, 2. juni 1966 INNHOLD Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1966 Lagerhold pr. 31. mars 1966 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1966 Inn- og

Detaljer

OVER UTENRIKSHANDELEN

OVER UTENRIKSHANDELEN FEBRUAR 1 9 8 6 8. ÅRGANG MANEDSSTATISTIKK OVER UTENRIKSHANDELEN MONTHLY BULLETIN OF EXTERNAL TRADE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO NORWAY Innhld Tabell 1. Innførsel g utførsel

Detaljer