Årsberetning. Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Tekna 2006. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning Tekna 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Årsberetning Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Foreningen har medlemmer med ulik bakgrunn innenfor teknologi og naturvitenskap. Personer med en utdanning på master-/hovedfagnivå innen naturvitenskap og teknologi er medlemsberettiget i Tekna. Sivilingeniører er den største medlemsgruppen. Tekna er den største medlemsorganisasjonen i Akademikerne. Foreningen har over 7000 studentmedlemmer. Tekna ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og tilbyr faglig oppdatering gjennom kurs, konferanser og arbeid i faglige grupper. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor beslutningstakere innenfor viktige politikkområder. Teknas generalsekretariat holder til i Dronning Mauds gt. 15, Oslo. Foreningen har ti distriktskontorer spredt over hele landet. Hovedstyret bekrefter i henhold til regnskapslovens bestemmelser at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Foreningens virksomhet i 2006 er beskrevet i en egen årsrapport. 2 Tekna årsberetning 2006

3 Sentrale styrer og utvalg i Tekna i 2006 Hovedstyret President: Marianne Harg, Tekna Telemark avdeling, Hydro IS Partner Visepresident: Åsmund Knutsen, Tekna Oslo avdeling, Aker Kværner Engineering & Technology as Styremedlemmer: Per-Arild Konradsen, Tekna Bodø avdeling, FIRST Scandinavia Bjørn Skallerud, Tekna Trondheim avdeling, NTNU Ida Vassmo Andersen, Tekna Haugaland avdeling, Gassco Ingrid Di Valerio, Tekna Stavanger avdeling, Statoil ASA Iver Wake, Tekna Bergen avdeling, Bertel O. Steen Teknikk AS Generalsekretæren og lederne for Teknas lønns- og interesseutvalg, fagutvalg og studentutvalg har sete i Hovedstyret, uten stemmerett. Hovedstyrets handlingsplan utgjorde rammen for foreningens virksomhet i løpet av året. Hovedstyret avholdt 8 ordinære møter, ett telefonmøte og ett e-postmøte i Representantskapets ordfører Representantskapets ordfører: Einar E. Madsen Representantskapets viseordfører: Bjørn Laastad Desisjonskomiteen Medlemmer: Peer A. Spone og Olav Bye Varamedlem: Bjørn Falck Russenes Teknas studentutvalg Leder: Ingeborg Skjelkvåle Ligaarden, UiO Nestleder: Andreas Gilstad, NTNU Utvalgsmedlemmer: Per Anton Gransæter, NTNU Loella Bakka, UMB Anders Hamnes, UiTø Varamedlemmer: Siri Tinnen Stjern, NTNU Andreas Engeberg, UiB Tom André Sivertsen, HiN Sekretær: Studentansvarlig Mette Kath. Meinert Tekna årsberetning

4 Teknas fagutvalg Leder: Tor Hovde, UNIK Kompetanse AS, Harstad Nestleder: Bente Næverdal, Nore og Uvdal kommune Utvalgsmedlemmer: Ramnath Ambathy, Mesta AS Anlegg Edd Anders Blekkan, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Tarald Høy, Star Information Systems AS Helge Bøvik Larsen, Universitetet i Stavanger Sun Maria Lehmann, Halliburton Energy Services AS Helge Onsrud, Statens Kartverk Oslo-Akershus Sekretær: Fagdirektør John Mikal Raaheim Fagutvalget hadde 11 møter og behandlet 74 saker i Teknas lønns- og interesseutvalg Leder: Idar Sagen, Sogn og Fjordane Fylkeskommune (Tekna Kommune) Nestleder: Svein Nordenson, SINTEF (Tekna Privat) Utvalgsmedlemmer: Torbjørn Mykland, Statens Vegvesen Region Sør (Tekna Stat) Mads Nygård, NTNU Datateknikk (Tekna Privat) Frøydis Bjerke, Matforsk AS (Tekna Privat) Magnus Evje, Omsorgsbygg Oslo KF (Tekna Kommune) Varamedlemmer: Angela Miller, Statens forurensningstilsyn (Tekna Stat) Guri Vik, Melhus kommune (Tekna Kommune) Jan Riddervold, Telenor ASA (Tekna Privat) Sekretær: Forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks I løpet av året ble det avholdt 13 møter, hvorav fem var telefonmøter. Generalsekretariatet Teknas generalsekretariat ble i 2006 ledet av sivilingeniør Kåre Rygg Johnsen. Ved utgangen av året hadde Generalsekretariatet 91 ansatte. Generalsekretærens lønn var i 2006 kr Sykefraværet i Generalsekretariatet var i 2005 på 4,1 prosent. Det var i løpet av året ingen registrerte arbeidsmiljømessige skader eller ulykker. Teknas generalsekretariat driver ikke virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Tekna har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønnene. Foreningen tar i sin policy sikte på at det ikke skal forekomme kjønnsmessig forskjellsbehandling i saker som for eksempel rekruttering, avansement og lønn. Av sekretariatets 91 ansatte er 58 kvinner. Andelen kvinner i ledende stillinger er 1/3. Det er ikke kjønnsrelaterte lønnsforskjeller. Arbeidstidsordninger i sekretariatet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner, og omfanget av overtid er noe høyere for menn. 4 Tekna årsberetning 2006

5 Generalsekretariatet besto ved utgangen av 2006 av Forhandlingsseksjonen inkludert ti distriktskontorer, Kommunikasjonsseksjonen, Administrasjonsseksjonen, Samfunnspolitisk seksjon og Fagseksjonen med Teknas kurs- og konferansevirksomhet. Etisk Råd Leder: Berit Kvæven Nestleder: Sissel Bergljot Eggen Medlemmer: Knut Aune Marianne Damhaug Lars Mork Gundersen Terje Vardenær Arnesen Edle Bøyum Reidun de Lange Innvoteringsrådet Leder: Sigmund Sundfør Medlemmer: Anders Kr. Holm Ellen Sande Trygve Kierulf Per Melsom Varamedlemmer: Bjørn Laastad Lars Einar Norum Brit Helene Øygard May Astrid Braathen Aud Alming Valgkomiteen Leder: Svein Olav Arnesen Lill Erlandsen Gleny Louise Foslie Christel Krossøy Gudmund Per Olsen Iver Pehrson Ole Morten Wenaas Tekna årsberetning

6 Avdelingene (Tall pr ) Avdeling Stiftet Ant. medl Leder Aust-Agder Rolf Erlend Grundt Bergen Arild Sellevåg Litlekalsøy Bodø Kurt Solaas Drammen Sturla Leikvam Finnmark Arnt Edmund Ofstad Gjøvik Dag Norberg Glomfjord Tormod Kristiansen Halden Tor Skeie Hardanger Geir Johan Westerlund Harstad Iver Pehrson Haugaland Jan Torgil Josefsen Hedmark Asbjørn Snekkevik Helgeland Jan Kåre Michalsen Jernbaneingeniørene Trine Pande-Rolfsen Kongsberg Eirik Joakim Steinli Kristiansund Henning Talleraas Lillehammer Liv Finborud Molde Synne Dragsund Litlere Moss Thor Husøy Narvik Per Filip Tjeransen Nedre Glomma Bjørn Steinar Børstad Nord-Trøndelag Ole Johan Iversen Oslo Trond Haider Sauda Harry Ingvar Torvanger Sogn og Fjordane Joar Sande Stavanger Bjørn Erik Sund Sunndal Eilif Gundersen Sunnhordland Johannes Syltevik Telemark Stein Helleborg Tromsø Johnny Fløyli Trondheim Rolf André Bohne Vest-Agder Kjell Sunde Vestfold Per Hroar Jørgensen Ålesund Claus Ivar Vatnehol Årdal Leda Pires Moxnes Studentmedlemmer Andre 683 Sum Tekna årsberetning 2006

7 Tildelte utmerkelser Teknas hederstegn I forbindelse med Foreningspolitisk kongress ble medlemmene Kjell Holthe og Erik Lund tildelt Teknas hederstegn i Hederstegnet utdeles ifølge statuttene til medlemmer av Tekna som har skjøttet tildelte verv på fremragende måte, eller på annet vis har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Flink avdeling I forbindelse med Teknas avdelingsledermøte ble Tekna Bergen avdeling tildelt prisen Flink avdeling Årets bedriftsgruppe Prisen som årets bedriftsgruppe 2006 ble tildelt Tekna-gruppen i Laerdal Medical, i forbindelse med årsmøtet for Tekna Privat i januar Årets etatsforening Prisen som årets etatsforening 2006 ble tildelt Teknas etatsforening ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, i forbindelse med årsmøtet for Tekna Stat i januar Beste faglige gruppe Prisen som beste faglige gruppe 2006 ble tildelt Norsk Forening for Prosjektledelse i forbindelse med Teknas faglige årsmøte Stipend for pedagogisk nybrottsarbeid ved NTNU Prisen gikk til professor Bjarne Foss ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, og ble utdelt i forbindelse med Teknas kursdager i januar Stipend til lovende yngre forsker ved NTNU Prisen gikk til stipendiat Øyvind Notland Smogeli ved Institutt for marin teknikk ved NTNU, og ble utdelt i forbindelse med Teknas kursdager i januar Innovasjonsprisen Prisen ble tildelt de trondheimsbaserte gründerne i DeAmp, som har utviklet en teknologi for å fange et fysisk fenomen som gjør at lydbølger slår mot hverandre og blir dempet. Utdelingen fant sted under den nasjonale finalen i Venture Cup i september Virksomheten i de enkelte organisasjonsledd Aktiviteter innen den faglige virksomheten, lønns- og interessearbeidet, studentarbeidet og lokalavdelingene er omtalt i de respektive organisasjonsledds egne årsberetninger, som behandles og vedtas i organisasjonsleddenes årsmøter. Tekna årsberetning

8 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær 8 Tekna årsberetning 2006

9 Regnskaper og revisjonsberetninger Års- og konsernregnskap Teknas regnskap står under kolonne Mor. I konsernregnskapet inngår Støttefondet og Ingeniørenes Serviceselskap AS (ISAS) som er et 100 prosent eiet datterselskap. ISAS leier ut kontorlokaler til bl.a. Generalsekretariatet. Transaksjoner mellom Tekna og Støttefondet/ISAS er eliminert i konsernoppstillingen. Ingeniørforlaget AS (IFAS) som utgir Teknisk Ukeblad, klassifiseres som et tilknyttet selskap med Teknas eierandel på 47,5 prosent. Teknas andel av IFAS resultat er ført som finansinntekt/kostnad i konsernet. Tekna har et resultat på kr 6,05 mill. Inntektene er høyere enn budsjett som følge av at medlemstilgangen har vært god og høyere inntekter på OU-midler og administrasjonsgodtgjørelse. Kursvirksomheten hadde et underskudd på kr 0,3 mill, en forbedring på kr 0,2 mill i forhold til budsjett. Tekna har hatt økt fokus på synlighet og ytelser til medlemmer, og har også rekruttert nye medarbeidere for å styrke disse områdene. Denne satsingen vil fortsette gjennom Konsernet hadde et overskudd på kr 21,7 mill. Støttefondet hadde et resultat på kr 8,5 mill hvorav avkastning på verdipapirer utgjorde kr 8,7 mill. Avkastning fra porteføljen er klassifisert som driftsinntekter i Støttefondet, mens bank- og utlånsrenter er klassifisert som finansinntekter. ISAS hadde et resultat etter skatt på kr 1,1 mill. IFAS hadde et resultat på ca kr 12 mill, og Teknas andel av dette er inntektsført under annen finansinntekt. Finansiell risiko Markedsrisiko Støttefondets strategi er å drive finansiell investering og vil derfor være utsatt for endringer i valutamarkedet, aksjemarkedet og rentemarkedet. Fondets renteplasseringer er valutasikret i den grad det er plassert i utenlandsk valuta, mens aksjeplasseringer ikke er det. Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i Støttefondet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen vesentlig. Forfallstidspunkter på fordringer opprettholdes. Tekna årsberetning

10 Års- og konsernregnskap 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Resultatregnskap Mor Konsern Note Note Driftsinntekter og driftskostnader 101,772,374 91,311, Medlemskontingent ,772,374 91,311,968 7,792,561 6,904,117 OU-midler 7,792,561 6,904,117 4,353,448 3,529,526 Adm.godtgjørelse 4,353,448 3,529,526 21,046,757 20,644,284 Kurs og konferanser 21,046,757 0,644,284 2,553,450 5,111 2 Andre driftsinntekter 2 11,516,743 7,412, ,518, ,395,005 Sum driftsinntekter 146,481, ,802,792 65,106,910 53,866, Lønn og sosiale kostnader fast ansatte ,126,878 53,886,451 3,573,466 3,126,042 4 Honorarer og godtgj tillitsvalgte og andre 4 3,573,466 3,126,042 1,282,947 1,628,248 6 Avskrivninger 6 1,842,446 2,208,546 6,367,419 5,870,327 Kostnader lokaler 1,862,295 1,448,551 15,317,238 13,961,033 Kjøp av tjenester, opplæring 15,337,863 13,980,408 9,234,304 10,465,097 Reiser og opphold 9,234,304 10,465,097 8,886,037 8,130,875 Arrangementskostnader 8,886,037 8,130,875 18,623,856 17,376,262 Andre driftskostnader 22,066,235 18,958,726 3,573,233 2,813,984 Kontingent sammenslutninger 3,573,233 2,813,984 1,172, ,797 Støtte til avdelinger og grupper 1,172, , ,137, ,999,148 Sum driftskostnader 132,675, ,779,477 4,380,719 4,395,857 Driftsresultat 13,806,665 14,023,315 Finansinntekter og -kostnader 1,667,560 1,018,699 2 Finansposter 2 8,357,669 2,642,813 1,667,560 1,018,699 Resultat av finansposter 8,357,669 2,642,813 6,048,279 5,414,557 Ordinært resultat før skattekostnad 22,164,334 16,666,128 0 Skattekostnad på ordinært resultat 9 407, , ,048,279 5,414,557 Årets resultat 21,756,491 15,759,122 Overføringer 6,048,279 5,414,557 Dekket av/tilført kapitalkonto 6,048,279 5,414,557 Sum overføringer 10 Tekna årsberetning 2006

11 Balanse Mor Konsern EIENDELER Note Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter og bygninger 6 17,680,411 18,179,910 2,291,843 3,574,790 6 Driftsløsøre, inventar etc. 6 2,372,642 3,715,589 2,291,843 3,574,790 Sum varige driftsmidler 20,053,053 21,895,499 Finansielle anleggsmidler Lån 225, ,000 6,494,658 6,494,658 7 Aksjer 7 12,335,668 6,300,698 2,575,817,443,153 8 Ansvarlig lånekapital IFAS 8 2,575,817 2,443,153 5,067,044 5 Pensjonsmidler - 5,067,044 9,070,475 14,004,855 Sum finansielle anleggsmidler 15,136,485 14,035,896 11,362,318 17,579,645 Sum anleggsmidler 35,189,538 35,931,395 OMLØPSMIDLER 596, ,617 3 Varer 3 596, ,617 Finansielle omløpsmidler 2 124,425, ,713,394 Fordringer 7,443,935 6,743,753 8 Teknas fonds og legater, løpende mellomv. 47,250 3,500 3,445,429 2,883,474 Tilknyttede foreninger, løpende mellomv. 3,445,429 2,883,474 2,847,403 1,121,785 Russlandsprosjektet, løpende mellomv. 2,847,403 1,121,785 2,069,290 1,018,259 Aktiverte kurskostnader 2,069,290 1,018, , ,704 Utestående kontingent 539, ,704 1,581,465 2,006,123 Utestående kursavgift 1,581,465 2,006,123 6,335,226 4,196,364 Andre fordringer 5,047,642 4,576,635 24,262,665 18,959,463 Sum fordringer 15,578,396 12,049,812 40,997,257 30,809, Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 61,042,160 48,017,226 65,856,194 50,279,525 Sum omløpsmidler 201,642, ,291,049 77,218,512 67,859,171 SUM EIENDELER 236,832, ,222,444 Tekna årsberetning

12 Balanse Mor Konsern Note Note EGENKAPITAL 47,589,183 41,540, Kapitalkonto ,814, ,057,691 47,589,183 41,540, Sum egenkapital ,814, ,057,691 GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 9 2,658,390 2,250, Sum avsetning for forpliktelser 2,658,390 2,250,547 Kortsiktig gjeld 559, ,402 Teknas Miljøvernpris 559, ,402 1,880,985 1,743,729 Teknas Lokale avdelinger 1,880,985 1,743,729 Teknas fonds og legater, løpende mellomv. 238, ,669 3,800,205 1,573,842 Tilknyttede foreninger 3,800,205 1,573,842 2,240,813 4,790,813 Premiefond kollektiv innboforsikring 2,240,813 4,790,813 2,353,468 1,985,455 Skyldige offentlige avgifter 2,358,404 1,987,923 Betalbar skatt ,623,181 6,813,941 Leverandørgjeld 9,623,181 6,813,941 1,027,750 1,928,565 Forskuddsbetalt kursavgift neste år 1,027,750 1,928,565 8,143,890 6,936,521 Annen kortsiktig gjeld 8,630,769 7,529,993 29,629,329 26,318,267 Sum kortsiktig gjeld 30,359,509 26,914,205 29,629,329 26,318,267 Sum gjeld 33,017,899 29,164,752 77,218,512 67,859,171 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 236,832, ,222, Tekna årsberetning 2006

13 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Tekna årsberetning

14 Noter til resultatregnskap og balanse 2006 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Inntekter Foreningens inntekter følger kalenderåret. Medlemskontingent blir fakturert pr år, og nye medlemmer faktureres for gjenværende del av periode. Kontingenten inntektsføres ved fakturering. Medlemmer som har ett års ubetalt kontingent strykes, og tilbakeført kontingent reduserer inntekten. Kursinntekter som faktureres på forskudd inntektsføres i det året kurset holdes. OU-midler inntektsføres i det året aktiviteten midlene skal dekke har foregått. Varer Varer er vurdert til anskaffelseskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 14 Tekna årsberetning 2006

15 Konsernregnskap Datterselskapet Ingeniørenes Serviceselskap AS (ISAS) og Teknas Støttefond inngår i konsernet. Ingeniørforlaget AS er eiet med 47,5%. Selskapet er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Note 2 - Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen Mor Konsern Resultatregnskapet - driftsinntekter/-kostnader Husleieinntekter 246,043 Avkastning kapitalforvaltning (Støttefondet) 8,717,250 Andre driftsinntekter 2,553,450 2,553,450 Sum andre driftsinntekter 2,553,450 11,516,743 Resultatregnskapet - finanskostnader/-inntekter Inntekt på investering i tilknyttet selskap 132,663 6,167,633 Annen renteinntekt 1,259,872 1,915,011 Annen finansinntekt 493, ,000 Annen finanskostnad -217, ,976 Sum finansposter 1,667,560 8,357,669 Finansielle omløpsmidler Pengemarkedsfond i ISAS 3,884,659 Verdipapirportefølje i Støttefondet 120,541,054 Sum finansielle omløpsmidler 124,425,713 Note 3 - Varebeholdning - Mor / Konsern Kunst - litografier 49,605 Profilartikler 546,668 Sum 596,273 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. - Mor / Konsern (bare lønn hos Mor) Lønnskostnader Lønninger 45,917,276 40,132,891 Folketrygdavgift 7,242,828 6,916,411 Pensjonskostnader 12,122,243 6,818,736 Andre ytelser 3,398,029 3,124,486 Sum 68,680,376 56,992,524 Gjennomsnittlig antall ansatte (samme for mor og konsern) Tekna årsberetning

16 Mor Ytelser til ledende personer Generalsekretær Styret Lønn 1,061,835 Annen godtgjørelse 9, ,500 1,071, ,500 Styremedlemmene i morselskapet mottar kr i godtgjørelse pr møte avhengig av møte- og reisetid. Det er ytt et lån til tidl generalsekretær Slungaard på kr fra Støttefondet. Lånet forrentes med normrentesatsen fastsatt av Finansdepartementet. Mor Konsern Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør: 101, ,000 I tillegg kommer andre tjenester med: 17,750 17,750 Note 5 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser - Mor / Konsern Foreningen har inngått en kollektiv pensjonsavtale for de ansatte. Pr omfattet ordningen 89 yrkesaktive og 32 pensjonister. Pensjonsmidlene forvaltes av forsikringsselskap og investeres i samsvar med reglene for forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4,924 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4,868 Periodisert arbeidsgiveravgift 1,581 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5,792 Administrasjonskostnad 128 Sum ordinær pensjonskostnad 5,709 Resultatført estimatavvik 5,859 Resultatført planendring -154 Netto pensjonskostnad 11, Beregnede pensjonsforpliktelser 112, ,838 Pensjonsmidler (til markedsverdi) -102,016-94,108 Ikke resultatført virkning av estimatavvik -13,331-20,171 Ikke resultatført virkning av planendr/periodisert AGA 3,220 3,374 Netto pensjonsforpliktelser / (-midler) 0-5,067 Antall som omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4.5 % 5.0 % Forventet lønnsregulering 3.0 % 3.0 % Forventet pensjonsøkning 2.5 % 2.5 % Forventet G-regulering 3.0 % 3.0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5.5 % 6.0 % 16 Tekna årsberetning 2006

17 Note 6 - Anleggsmidler - Mor Varige driftsmidler (1000 NOK) tall i hele 1000 Innredning Maskiner og inventar IT Annet TOTALT Anskaffelseskost ,089 4,009 7, ,382 Tilgang driftsmidler 0 Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost ,089 4,009 7, ,382 Akk. avskrivninger pr ,411 5, ,807 Årets avskrivninger ,283 Avgang 0 Akk. avskrivninger pr ,822 6, ,090 Bokført verdi pr , ,292 Økonomisk levetid 5-8 år 5-10 år 3 år Avskrives Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær ikke Note 6 - Anleggsmidler - Konsern Varige driftsmidler (1000 NOK) Maskiner, IT, inventar mv Bygning Tomt/annet TOTALT: Anskaffelseskost ,028 19, ,223 Tilgang driftsmidler 0 0 Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost ,028 19, ,223 Akk. avskrivninger pr ,332 1, ,327 Årets avskrivninger 1, ,842 Avgang 0 0 Akk. avskrivninger pr ,735 2, ,170 Bokført verdi pr ,294 17, ,054 Økonomisk levetid 3-8 år 50 år Avskrives Avskrivningsplan Lineær Lineær ikke Note 7 - Aksjer og andeler i andre selskap - Mor Anskaffelses- Firma tidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemme-andel Bokført verdi Datterselskap (DS): Ingeniørenes Serviceselskap AS 1994 Oslo 100% 100% 3,804,758 Tilknyttet selskap (TS): Ingeniørforlaget AS (IFAS) 1967 Oslo 47.5 % 47.5 % 2,689,900 Tekna årsberetning

18 Note 7 - Aksjer tilknyttet selskap - Konsern Ansk.kost. IB Resultatandel i Inntektsført negativ Firma goodwill Endret eierandel Bokført verdi Ingeniørforlaget AS (IFAS) 6,300,698 6,034,970 12,335,668 Note 8 - Konsernmellomværende - Mor / Konsern Mellomværende med konsernselskap: Langsiktige fordringer (IFAS) 2,575,817 2,443,153 Mellomværende Tekna og Støttefondet 7,635,051 7,289,922 Lån fra Støttefondet til ISAS 14,696,687 14,696,687 Note 9 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Mor er ikke skattepliktig. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt 0 Brutto endring utsatt skatt i balansen 407,843 Årets totale skattekostnad 407,843 Skattekostnad ordinært resultat 407,843 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad 1,528,129 Ekstraordinært resultat før skatt 0 Permanente forskjeller -98,400 Avgitt konsern bidrag 0 Endring midlertidige forskjeller 122,683 Årets skattepliktige inntekt 1,552,412 Fremførbart underskudd pr ,250,975 Fremførbart underskudd pr ,562 Skattepliktig inntekt/(fremførbart underskudd) 0 Skatt, 28% 0 Sum betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt 0 18 Tekna årsberetning 2006

19 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler 8,860,534 8,983, ,683 Omløpsmidler Sum 8,860,534 8,983, ,683 Andeler likviditetsfond 1,332,283 1,305,428-26,855 Akkumulert fremførbart underskudd -698,562-2,250,975-1,552,413 Gr.lag utsatt skatt/(utsatt skattefordel) 9,494,255 8,037,670-1,456,585 Utsatt skatt/(-utsatt skattefordel) 2,658,390 2,250, ,843 Note 10 - Egenkapital - Mor Kapitalkonto Egenkapital ,540,903 Årets endring i egenkapital Årets resultat 6,048,279 Egenkapital ,589,183 Note 10 - Egenkapital - Konsern Egenkapital ,057,692 Egenkapital ,057,692 Årets resultat 21,756,492 Egenkapital ,814,184 Note 11 - Egenkapital og medlemmer Det er ikke bunden egenkapital i foreningen. Medlemskontingenten for 2006 var på kr 3.200, kr 200 mer enn i Antall medlemmer økte med 2.200, og Tekna hadde pr medlemmer. Note 12 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr (skattetrekk og Teknas Miljøvernprisfond). Tekna årsberetning

20 Kontantstrømanalyse Mor Konsern Midler tilført fra driften 6,048,279 5,414,557 Årets resultat 21,756,491 15,759,122 1,282,947 1,628,248 Avskrivninger 1,842,446 2,208,546-1,992,139 5,819,870 Endring i beholdninger debitorer/kreditorer -83,281 4,975,496-5,303,201 3,185,097 fordr -3,528,584 1,777,932 3,311,062 2,634,773 kreditorer 3,445,303 3,197,564 5,067,044-3,064,449 Endring pensjonsforpliktelser/-midler 5,067,044-3,064,449-85,656 54,878 Endring andre tidsavgrensninger -85,656 54,878 10,320,475 9,853,104 Netto likviditetsendring fra operasjonell virksomhet 28,497,045 19,933, ,593,564 Investeringer i varige driftsmidler 0-2,593, , ,896 Endring finansielle anleggsmidler -6,167,633-1,504,360 Endring utsatt skatt 407, ,006 Ending verdipapirfond -9,712,320-8,049,617 Endringer egenkapital 1,233,884 10,187,812 7,149,644 Netto likviditetsendring 13,024,934 9,926,942 30,809,445 23,659,801 Likviditetsreserve ,017,226 38,090,284 40,997,257 30,809,445 Likviditetsreserve ,042,160 48,017,226 10,187,812 7,149,644 13,024,934 9,926, Tekna årsberetning 2006

21 Årsregnskap 2006 Teknas Støttefond Resultatregnskap Note Inntekter Andre driftsinntekter 4 8,717,250 6,884,477 Kostnader Utdeling av bidrag 63,000 25,000 Konfliktutgifter 880,068 21,635 Forvaltningshonorar 195,238 Revisjon 6 20,625 19,375 Diverse driftskostnader 1,223 Sum kostnader 1,160,153 66,010 Finansposter Renteinntekter bank 325, ,598 Renteinntekter lån 3 670, ,342 Resultat av finansposter 995, ,944 Årets resultat 8,552,955 7,609,411 Overføringer Overført til kapitalkonto 8,552,955 7,609,411 Sum overføringer 8,552,955 7,609,411 Tekna årsberetning

22 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Lån ISAS 3 14,696,687 14,696,687 Pantobligasjon Solvangveien 225, ,000 Sum anleggsmidler 14,921,687 14,921,687 Omløpsmidler Aksjefond 5 40,929,423 36,185,398 Obligasjoner 5 53,721,897 48,586,244 Pengemarkedsfond 5 13,533,103 13,723,537 Hedgefond 5 11,728,751 5,433,782 Opptjente renter 7 1,292,169 2,260,991 Oppgjør til gode 5,400,000 Forskudd Statens Lønnsgarantifond 443,405 Bank 9,721,522 10,361,676 Sum omløpsmidler 130,926, ,395,033 Sum eiendeler 145,848, ,316,720 Balanse Note Egenkapital og gjeld Kapitalkonto pr ,007, ,454,574 Sum egenkapital 138,007, ,454,574 Gjeld Teknas Aldersboligfond 5,000 5,000 Terminkontrakter 2 567,225 Gjeld Tekna 7,635,051 7,289,922 Påløpte, ikke bet. utgifter 200,972 Sum gjeld 7,841,024 7,862,147 Egenkapital og gjeld 145,848, ,316, Tekna årsberetning 2006

23 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Tekna årsberetning

24 Noter til resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler og vurdert til markedsverdi. Inntekter fra forvaltningen av verdipapirer er klassifisert som driftsinntekt (-kostnad ved underskudd). Det er ikke inngått terminkontrakter i Finansiell risiko Markedsrisiko Støttefondets strategi er å drive finansiell investering og vil derfor være utsatt for endringer i valutamarkedet, aksjemarkedet og rentemarkedet. Fondet er eksponert for endringer i valutakurser da deler av fondets investeringer er knyttet til utenlandske verdipapirer. Investeringer i utenlandske rentepapirer er valutasikret, mens utenlandske aksjefond ikke er valutasikret. 3. Renteinntekter lån Støttefondet har ytt et lån til Ingeniørenes Serviceselskap på kr Lånet forrentes med 12 måneders NIBOR+1,5%. Det er ytt et lån til tidl generalsekretær Slungaard på kr Lånet forrentes med normrentesatsen fastsatt av Finansdepartementet. 4. Andre driftsinntekter Dette er samlet avkastning på en portefølje av verdipapirer som forvaltes av Carnegie og ABN AMRO. Hovedpostene i dette er som følger 1000 NOK Avkastning norsk/int. Aksjefond 8,459 Avkastning norske enkeltobligasjoner 225 Avkastning Pengemarkedsfond 360 Avkastning norsk obl.fond 164 Avkastning Int.Obl.fond 77 Avkastning Hedgefond 895 Agio 0 Tilbakeført avkastning obligasjoner Teknas andel avkastning -493 Sum 8, Tekna årsberetning 2006

25 5. Verdipapirer Markedsverdi/ 1000 NOK Anskaffelseskost bokført verdi Aksjefond, norske 3,204 4,332,945 Aksjefond, utenlandske 21,230 25,496,687 Aksjefond, norsk/utenlandsk 8,170 11,099,792 Norske enkeltobligasjoner 34,391 33,479,150 Pengemarkedsfond 13,538 13,533,103 Obligasjonsfond, norsk 14,895 14,726,097 Obligasjonsfond, internasjonal 5,525 5,516,650 Hedgefond 10,875 11,728,751 Sum verdipapirer 111, ,913, Honorar til revisor Det er kostnadsført honorar til revisor og dette utgjør kr Opptjente renter Påløpte, ikke mottatte renter er på totalt 1,292,169 Dette består av: Påløpte renter fra ISAS 664,290 Påløpte renter obligasjoner 627,878 Tekna årsberetning

26 Årsberetning 2006 Teknas Teknologiprisfond (Tidligere NIFs Teknologiprisfond) Teknas Teknologiprisfond ble opprettet i 1997 etter sammenslåing av en rekke mindre fonds og legater og har som formål å premiere innsats som fremmer forståelsen av teknologiens betydning for samfunnets utvikling. Virksomheten består i utdeling av Teknas forsknings- og utdannignspris og utdeling av studie- eller reisestipend til personer som har gjort en fremragende innsatts knyttet til utdanning og undervisning, forskning og utvikling eller formidling av resultater fra slik virksomhet. Studie- og reisestipend kan også ytes til grupper av studenter. I forbindelse med navneskiftet fra Norske Sivilingeniørers Forening til Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, er melding om navneskifte sendt Brønnøysundregistrene samt Lotteri- og stiftelsestilsynet, men saksbehandlingen er ikke sluttført. Teknas Teknologiprisfond forvaltes av Teknas hovedstyre ved generalsekretariatet i Oslo. Innstilling av prisvinnere gjøres av Teknas Fagutvalg. Stiftelsen har ingen ansatte, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er i år utdelt reisestipend for kr Årets resultat var et underskudd på kr , og ved regnskapsårets slutt var egenkapitalen på kr Forutsetning for fortsatt drift er dermed til stede. 26 Tekna årsberetning 2006

27 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Tekna årsberetning

28 Årsregnskap 2006 Teknas Teknologiprisfond Resultatregnskap Note Inntekter Renteinntekter Kostnader Utdelt stipendier Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat Balanse Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Gjeld til Tekna Påløpte, ikke betalte kostn Sum gjeld og egenkapital Noter til resultatregnskap og balanse 2006 Note 1 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Note 2 Utdelt stipend til 9 stipendmottakere kr Tekna årsberetning 2006

29 Tekna årsberetning

30 30 Tekna årsberetning 2006

31 Tekna årsberetning

32 Tekna Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo Telefon:

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Teknisk-naturvitenskapelig forening

Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsberetning 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning Tekna 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Foreningen har 51 000 medlemmer

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

årsberetning tekna 2009

årsberetning tekna 2009 årsberetning tekna 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Foreningen har 53 000 medlemmer med ulik bakgrunn innenfor teknologi og naturvitenskap. Personer

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer