Årsberetning. Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning. Tekna 2006. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 Årsberetning Tekna 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Årsberetning Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Foreningen har medlemmer med ulik bakgrunn innenfor teknologi og naturvitenskap. Personer med en utdanning på master-/hovedfagnivå innen naturvitenskap og teknologi er medlemsberettiget i Tekna. Sivilingeniører er den største medlemsgruppen. Tekna er den største medlemsorganisasjonen i Akademikerne. Foreningen har over 7000 studentmedlemmer. Tekna ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og tilbyr faglig oppdatering gjennom kurs, konferanser og arbeid i faglige grupper. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor beslutningstakere innenfor viktige politikkområder. Teknas generalsekretariat holder til i Dronning Mauds gt. 15, Oslo. Foreningen har ti distriktskontorer spredt over hele landet. Hovedstyret bekrefter i henhold til regnskapslovens bestemmelser at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Foreningens virksomhet i 2006 er beskrevet i en egen årsrapport. 2 Tekna årsberetning 2006

3 Sentrale styrer og utvalg i Tekna i 2006 Hovedstyret President: Marianne Harg, Tekna Telemark avdeling, Hydro IS Partner Visepresident: Åsmund Knutsen, Tekna Oslo avdeling, Aker Kværner Engineering & Technology as Styremedlemmer: Per-Arild Konradsen, Tekna Bodø avdeling, FIRST Scandinavia Bjørn Skallerud, Tekna Trondheim avdeling, NTNU Ida Vassmo Andersen, Tekna Haugaland avdeling, Gassco Ingrid Di Valerio, Tekna Stavanger avdeling, Statoil ASA Iver Wake, Tekna Bergen avdeling, Bertel O. Steen Teknikk AS Generalsekretæren og lederne for Teknas lønns- og interesseutvalg, fagutvalg og studentutvalg har sete i Hovedstyret, uten stemmerett. Hovedstyrets handlingsplan utgjorde rammen for foreningens virksomhet i løpet av året. Hovedstyret avholdt 8 ordinære møter, ett telefonmøte og ett e-postmøte i Representantskapets ordfører Representantskapets ordfører: Einar E. Madsen Representantskapets viseordfører: Bjørn Laastad Desisjonskomiteen Medlemmer: Peer A. Spone og Olav Bye Varamedlem: Bjørn Falck Russenes Teknas studentutvalg Leder: Ingeborg Skjelkvåle Ligaarden, UiO Nestleder: Andreas Gilstad, NTNU Utvalgsmedlemmer: Per Anton Gransæter, NTNU Loella Bakka, UMB Anders Hamnes, UiTø Varamedlemmer: Siri Tinnen Stjern, NTNU Andreas Engeberg, UiB Tom André Sivertsen, HiN Sekretær: Studentansvarlig Mette Kath. Meinert Tekna årsberetning

4 Teknas fagutvalg Leder: Tor Hovde, UNIK Kompetanse AS, Harstad Nestleder: Bente Næverdal, Nore og Uvdal kommune Utvalgsmedlemmer: Ramnath Ambathy, Mesta AS Anlegg Edd Anders Blekkan, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU Tarald Høy, Star Information Systems AS Helge Bøvik Larsen, Universitetet i Stavanger Sun Maria Lehmann, Halliburton Energy Services AS Helge Onsrud, Statens Kartverk Oslo-Akershus Sekretær: Fagdirektør John Mikal Raaheim Fagutvalget hadde 11 møter og behandlet 74 saker i Teknas lønns- og interesseutvalg Leder: Idar Sagen, Sogn og Fjordane Fylkeskommune (Tekna Kommune) Nestleder: Svein Nordenson, SINTEF (Tekna Privat) Utvalgsmedlemmer: Torbjørn Mykland, Statens Vegvesen Region Sør (Tekna Stat) Mads Nygård, NTNU Datateknikk (Tekna Privat) Frøydis Bjerke, Matforsk AS (Tekna Privat) Magnus Evje, Omsorgsbygg Oslo KF (Tekna Kommune) Varamedlemmer: Angela Miller, Statens forurensningstilsyn (Tekna Stat) Guri Vik, Melhus kommune (Tekna Kommune) Jan Riddervold, Telenor ASA (Tekna Privat) Sekretær: Forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks I løpet av året ble det avholdt 13 møter, hvorav fem var telefonmøter. Generalsekretariatet Teknas generalsekretariat ble i 2006 ledet av sivilingeniør Kåre Rygg Johnsen. Ved utgangen av året hadde Generalsekretariatet 91 ansatte. Generalsekretærens lønn var i 2006 kr Sykefraværet i Generalsekretariatet var i 2005 på 4,1 prosent. Det var i løpet av året ingen registrerte arbeidsmiljømessige skader eller ulykker. Teknas generalsekretariat driver ikke virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Tekna har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønnene. Foreningen tar i sin policy sikte på at det ikke skal forekomme kjønnsmessig forskjellsbehandling i saker som for eksempel rekruttering, avansement og lønn. Av sekretariatets 91 ansatte er 58 kvinner. Andelen kvinner i ledende stillinger er 1/3. Det er ikke kjønnsrelaterte lønnsforskjeller. Arbeidstidsordninger i sekretariatet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Imidlertid er andelen ansatte som jobber deltid noe høyere blant kvinner, og omfanget av overtid er noe høyere for menn. 4 Tekna årsberetning 2006

5 Generalsekretariatet besto ved utgangen av 2006 av Forhandlingsseksjonen inkludert ti distriktskontorer, Kommunikasjonsseksjonen, Administrasjonsseksjonen, Samfunnspolitisk seksjon og Fagseksjonen med Teknas kurs- og konferansevirksomhet. Etisk Råd Leder: Berit Kvæven Nestleder: Sissel Bergljot Eggen Medlemmer: Knut Aune Marianne Damhaug Lars Mork Gundersen Terje Vardenær Arnesen Edle Bøyum Reidun de Lange Innvoteringsrådet Leder: Sigmund Sundfør Medlemmer: Anders Kr. Holm Ellen Sande Trygve Kierulf Per Melsom Varamedlemmer: Bjørn Laastad Lars Einar Norum Brit Helene Øygard May Astrid Braathen Aud Alming Valgkomiteen Leder: Svein Olav Arnesen Lill Erlandsen Gleny Louise Foslie Christel Krossøy Gudmund Per Olsen Iver Pehrson Ole Morten Wenaas Tekna årsberetning

6 Avdelingene (Tall pr ) Avdeling Stiftet Ant. medl Leder Aust-Agder Rolf Erlend Grundt Bergen Arild Sellevåg Litlekalsøy Bodø Kurt Solaas Drammen Sturla Leikvam Finnmark Arnt Edmund Ofstad Gjøvik Dag Norberg Glomfjord Tormod Kristiansen Halden Tor Skeie Hardanger Geir Johan Westerlund Harstad Iver Pehrson Haugaland Jan Torgil Josefsen Hedmark Asbjørn Snekkevik Helgeland Jan Kåre Michalsen Jernbaneingeniørene Trine Pande-Rolfsen Kongsberg Eirik Joakim Steinli Kristiansund Henning Talleraas Lillehammer Liv Finborud Molde Synne Dragsund Litlere Moss Thor Husøy Narvik Per Filip Tjeransen Nedre Glomma Bjørn Steinar Børstad Nord-Trøndelag Ole Johan Iversen Oslo Trond Haider Sauda Harry Ingvar Torvanger Sogn og Fjordane Joar Sande Stavanger Bjørn Erik Sund Sunndal Eilif Gundersen Sunnhordland Johannes Syltevik Telemark Stein Helleborg Tromsø Johnny Fløyli Trondheim Rolf André Bohne Vest-Agder Kjell Sunde Vestfold Per Hroar Jørgensen Ålesund Claus Ivar Vatnehol Årdal Leda Pires Moxnes Studentmedlemmer Andre 683 Sum Tekna årsberetning 2006

7 Tildelte utmerkelser Teknas hederstegn I forbindelse med Foreningspolitisk kongress ble medlemmene Kjell Holthe og Erik Lund tildelt Teknas hederstegn i Hederstegnet utdeles ifølge statuttene til medlemmer av Tekna som har skjøttet tildelte verv på fremragende måte, eller på annet vis har gjort seg særlig fortjent av foreningen. Flink avdeling I forbindelse med Teknas avdelingsledermøte ble Tekna Bergen avdeling tildelt prisen Flink avdeling Årets bedriftsgruppe Prisen som årets bedriftsgruppe 2006 ble tildelt Tekna-gruppen i Laerdal Medical, i forbindelse med årsmøtet for Tekna Privat i januar Årets etatsforening Prisen som årets etatsforening 2006 ble tildelt Teknas etatsforening ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, i forbindelse med årsmøtet for Tekna Stat i januar Beste faglige gruppe Prisen som beste faglige gruppe 2006 ble tildelt Norsk Forening for Prosjektledelse i forbindelse med Teknas faglige årsmøte Stipend for pedagogisk nybrottsarbeid ved NTNU Prisen gikk til professor Bjarne Foss ved Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU, og ble utdelt i forbindelse med Teknas kursdager i januar Stipend til lovende yngre forsker ved NTNU Prisen gikk til stipendiat Øyvind Notland Smogeli ved Institutt for marin teknikk ved NTNU, og ble utdelt i forbindelse med Teknas kursdager i januar Innovasjonsprisen Prisen ble tildelt de trondheimsbaserte gründerne i DeAmp, som har utviklet en teknologi for å fange et fysisk fenomen som gjør at lydbølger slår mot hverandre og blir dempet. Utdelingen fant sted under den nasjonale finalen i Venture Cup i september Virksomheten i de enkelte organisasjonsledd Aktiviteter innen den faglige virksomheten, lønns- og interessearbeidet, studentarbeidet og lokalavdelingene er omtalt i de respektive organisasjonsledds egne årsberetninger, som behandles og vedtas i organisasjonsleddenes årsmøter. Tekna årsberetning

8 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær 8 Tekna årsberetning 2006

9 Regnskaper og revisjonsberetninger Års- og konsernregnskap Teknas regnskap står under kolonne Mor. I konsernregnskapet inngår Støttefondet og Ingeniørenes Serviceselskap AS (ISAS) som er et 100 prosent eiet datterselskap. ISAS leier ut kontorlokaler til bl.a. Generalsekretariatet. Transaksjoner mellom Tekna og Støttefondet/ISAS er eliminert i konsernoppstillingen. Ingeniørforlaget AS (IFAS) som utgir Teknisk Ukeblad, klassifiseres som et tilknyttet selskap med Teknas eierandel på 47,5 prosent. Teknas andel av IFAS resultat er ført som finansinntekt/kostnad i konsernet. Tekna har et resultat på kr 6,05 mill. Inntektene er høyere enn budsjett som følge av at medlemstilgangen har vært god og høyere inntekter på OU-midler og administrasjonsgodtgjørelse. Kursvirksomheten hadde et underskudd på kr 0,3 mill, en forbedring på kr 0,2 mill i forhold til budsjett. Tekna har hatt økt fokus på synlighet og ytelser til medlemmer, og har også rekruttert nye medarbeidere for å styrke disse områdene. Denne satsingen vil fortsette gjennom Konsernet hadde et overskudd på kr 21,7 mill. Støttefondet hadde et resultat på kr 8,5 mill hvorav avkastning på verdipapirer utgjorde kr 8,7 mill. Avkastning fra porteføljen er klassifisert som driftsinntekter i Støttefondet, mens bank- og utlånsrenter er klassifisert som finansinntekter. ISAS hadde et resultat etter skatt på kr 1,1 mill. IFAS hadde et resultat på ca kr 12 mill, og Teknas andel av dette er inntektsført under annen finansinntekt. Finansiell risiko Markedsrisiko Støttefondets strategi er å drive finansiell investering og vil derfor være utsatt for endringer i valutamarkedet, aksjemarkedet og rentemarkedet. Fondets renteplasseringer er valutasikret i den grad det er plassert i utenlandsk valuta, mens aksjeplasseringer ikke er det. Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i Støttefondet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen vesentlig. Forfallstidspunkter på fordringer opprettholdes. Tekna årsberetning

10 Års- og konsernregnskap 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Resultatregnskap Mor Konsern Note Note Driftsinntekter og driftskostnader 101,772,374 91,311, Medlemskontingent ,772,374 91,311,968 7,792,561 6,904,117 OU-midler 7,792,561 6,904,117 4,353,448 3,529,526 Adm.godtgjørelse 4,353,448 3,529,526 21,046,757 20,644,284 Kurs og konferanser 21,046,757 0,644,284 2,553,450 5,111 2 Andre driftsinntekter 2 11,516,743 7,412, ,518, ,395,005 Sum driftsinntekter 146,481, ,802,792 65,106,910 53,866, Lønn og sosiale kostnader fast ansatte ,126,878 53,886,451 3,573,466 3,126,042 4 Honorarer og godtgj tillitsvalgte og andre 4 3,573,466 3,126,042 1,282,947 1,628,248 6 Avskrivninger 6 1,842,446 2,208,546 6,367,419 5,870,327 Kostnader lokaler 1,862,295 1,448,551 15,317,238 13,961,033 Kjøp av tjenester, opplæring 15,337,863 13,980,408 9,234,304 10,465,097 Reiser og opphold 9,234,304 10,465,097 8,886,037 8,130,875 Arrangementskostnader 8,886,037 8,130,875 18,623,856 17,376,262 Andre driftskostnader 22,066,235 18,958,726 3,573,233 2,813,984 Kontingent sammenslutninger 3,573,233 2,813,984 1,172, ,797 Støtte til avdelinger og grupper 1,172, , ,137, ,999,148 Sum driftskostnader 132,675, ,779,477 4,380,719 4,395,857 Driftsresultat 13,806,665 14,023,315 Finansinntekter og -kostnader 1,667,560 1,018,699 2 Finansposter 2 8,357,669 2,642,813 1,667,560 1,018,699 Resultat av finansposter 8,357,669 2,642,813 6,048,279 5,414,557 Ordinært resultat før skattekostnad 22,164,334 16,666,128 0 Skattekostnad på ordinært resultat 9 407, , ,048,279 5,414,557 Årets resultat 21,756,491 15,759,122 Overføringer 6,048,279 5,414,557 Dekket av/tilført kapitalkonto 6,048,279 5,414,557 Sum overføringer 10 Tekna årsberetning 2006

11 Balanse Mor Konsern EIENDELER Note Note ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Tomter og bygninger 6 17,680,411 18,179,910 2,291,843 3,574,790 6 Driftsløsøre, inventar etc. 6 2,372,642 3,715,589 2,291,843 3,574,790 Sum varige driftsmidler 20,053,053 21,895,499 Finansielle anleggsmidler Lån 225, ,000 6,494,658 6,494,658 7 Aksjer 7 12,335,668 6,300,698 2,575,817,443,153 8 Ansvarlig lånekapital IFAS 8 2,575,817 2,443,153 5,067,044 5 Pensjonsmidler - 5,067,044 9,070,475 14,004,855 Sum finansielle anleggsmidler 15,136,485 14,035,896 11,362,318 17,579,645 Sum anleggsmidler 35,189,538 35,931,395 OMLØPSMIDLER 596, ,617 3 Varer 3 596, ,617 Finansielle omløpsmidler 2 124,425, ,713,394 Fordringer 7,443,935 6,743,753 8 Teknas fonds og legater, løpende mellomv. 47,250 3,500 3,445,429 2,883,474 Tilknyttede foreninger, løpende mellomv. 3,445,429 2,883,474 2,847,403 1,121,785 Russlandsprosjektet, løpende mellomv. 2,847,403 1,121,785 2,069,290 1,018,259 Aktiverte kurskostnader 2,069,290 1,018, , ,704 Utestående kontingent 539, ,704 1,581,465 2,006,123 Utestående kursavgift 1,581,465 2,006,123 6,335,226 4,196,364 Andre fordringer 5,047,642 4,576,635 24,262,665 18,959,463 Sum fordringer 15,578,396 12,049,812 40,997,257 30,809, Bankinnskudd, kontanter og lignende 12 61,042,160 48,017,226 65,856,194 50,279,525 Sum omløpsmidler 201,642, ,291,049 77,218,512 67,859,171 SUM EIENDELER 236,832, ,222,444 Tekna årsberetning

12 Balanse Mor Konsern Note Note EGENKAPITAL 47,589,183 41,540, Kapitalkonto ,814, ,057,691 47,589,183 41,540, Sum egenkapital ,814, ,057,691 GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt 9 2,658,390 2,250, Sum avsetning for forpliktelser 2,658,390 2,250,547 Kortsiktig gjeld 559, ,402 Teknas Miljøvernpris 559, ,402 1,880,985 1,743,729 Teknas Lokale avdelinger 1,880,985 1,743,729 Teknas fonds og legater, løpende mellomv. 238, ,669 3,800,205 1,573,842 Tilknyttede foreninger 3,800,205 1,573,842 2,240,813 4,790,813 Premiefond kollektiv innboforsikring 2,240,813 4,790,813 2,353,468 1,985,455 Skyldige offentlige avgifter 2,358,404 1,987,923 Betalbar skatt ,623,181 6,813,941 Leverandørgjeld 9,623,181 6,813,941 1,027,750 1,928,565 Forskuddsbetalt kursavgift neste år 1,027,750 1,928,565 8,143,890 6,936,521 Annen kortsiktig gjeld 8,630,769 7,529,993 29,629,329 26,318,267 Sum kortsiktig gjeld 30,359,509 26,914,205 29,629,329 26,318,267 Sum gjeld 33,017,899 29,164,752 77,218,512 67,859,171 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 236,832, ,222, Tekna årsberetning 2006

13 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Tekna årsberetning

14 Noter til resultatregnskap og balanse 2006 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Inntekter Foreningens inntekter følger kalenderåret. Medlemskontingent blir fakturert pr år, og nye medlemmer faktureres for gjenværende del av periode. Kontingenten inntektsføres ved fakturering. Medlemmer som har ett års ubetalt kontingent strykes, og tilbakeført kontingent reduserer inntekten. Kursinntekter som faktureres på forskudd inntektsføres i det året kurset holdes. OU-midler inntektsføres i det året aktiviteten midlene skal dekke har foregått. Varer Varer er vurdert til anskaffelseskost. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). 14 Tekna årsberetning 2006

15 Konsernregnskap Datterselskapet Ingeniørenes Serviceselskap AS (ISAS) og Teknas Støttefond inngår i konsernet. Ingeniørforlaget AS er eiet med 47,5%. Selskapet er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Note 2 - Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen Mor Konsern Resultatregnskapet - driftsinntekter/-kostnader Husleieinntekter 246,043 Avkastning kapitalforvaltning (Støttefondet) 8,717,250 Andre driftsinntekter 2,553,450 2,553,450 Sum andre driftsinntekter 2,553,450 11,516,743 Resultatregnskapet - finanskostnader/-inntekter Inntekt på investering i tilknyttet selskap 132,663 6,167,633 Annen renteinntekt 1,259,872 1,915,011 Annen finansinntekt 493, ,000 Annen finanskostnad -217, ,976 Sum finansposter 1,667,560 8,357,669 Finansielle omløpsmidler Pengemarkedsfond i ISAS 3,884,659 Verdipapirportefølje i Støttefondet 120,541,054 Sum finansielle omløpsmidler 124,425,713 Note 3 - Varebeholdning - Mor / Konsern Kunst - litografier 49,605 Profilartikler 546,668 Sum 596,273 Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. - Mor / Konsern (bare lønn hos Mor) Lønnskostnader Lønninger 45,917,276 40,132,891 Folketrygdavgift 7,242,828 6,916,411 Pensjonskostnader 12,122,243 6,818,736 Andre ytelser 3,398,029 3,124,486 Sum 68,680,376 56,992,524 Gjennomsnittlig antall ansatte (samme for mor og konsern) Tekna årsberetning

16 Mor Ytelser til ledende personer Generalsekretær Styret Lønn 1,061,835 Annen godtgjørelse 9, ,500 1,071, ,500 Styremedlemmene i morselskapet mottar kr i godtgjørelse pr møte avhengig av møte- og reisetid. Det er ytt et lån til tidl generalsekretær Slungaard på kr fra Støttefondet. Lånet forrentes med normrentesatsen fastsatt av Finansdepartementet. Mor Konsern Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør: 101, ,000 I tillegg kommer andre tjenester med: 17,750 17,750 Note 5 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser - Mor / Konsern Foreningen har inngått en kollektiv pensjonsavtale for de ansatte. Pr omfattet ordningen 89 yrkesaktive og 32 pensjonister. Pensjonsmidlene forvaltes av forsikringsselskap og investeres i samsvar med reglene for forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening 4,924 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 4,868 Periodisert arbeidsgiveravgift 1,581 Forventet avkastning på pensjonsmidlene -5,792 Administrasjonskostnad 128 Sum ordinær pensjonskostnad 5,709 Resultatført estimatavvik 5,859 Resultatført planendring -154 Netto pensjonskostnad 11, Beregnede pensjonsforpliktelser 112, ,838 Pensjonsmidler (til markedsverdi) -102,016-94,108 Ikke resultatført virkning av estimatavvik -13,331-20,171 Ikke resultatført virkning av planendr/periodisert AGA 3,220 3,374 Netto pensjonsforpliktelser / (-midler) 0-5,067 Antall som omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4.5 % 5.0 % Forventet lønnsregulering 3.0 % 3.0 % Forventet pensjonsøkning 2.5 % 2.5 % Forventet G-regulering 3.0 % 3.0 % Forventet avkastning på fondsmidler 5.5 % 6.0 % 16 Tekna årsberetning 2006

17 Note 6 - Anleggsmidler - Mor Varige driftsmidler (1000 NOK) tall i hele 1000 Innredning Maskiner og inventar IT Annet TOTALT Anskaffelseskost ,089 4,009 7, ,382 Tilgang driftsmidler 0 Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost ,089 4,009 7, ,382 Akk. avskrivninger pr ,411 5, ,807 Årets avskrivninger ,283 Avgang 0 Akk. avskrivninger pr ,822 6, ,090 Bokført verdi pr , ,292 Økonomisk levetid 5-8 år 5-10 år 3 år Avskrives Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær ikke Note 6 - Anleggsmidler - Konsern Varige driftsmidler (1000 NOK) Maskiner, IT, inventar mv Bygning Tomt/annet TOTALT: Anskaffelseskost ,028 19, ,223 Tilgang driftsmidler 0 0 Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost ,028 19, ,223 Akk. avskrivninger pr ,332 1, ,327 Årets avskrivninger 1, ,842 Avgang 0 0 Akk. avskrivninger pr ,735 2, ,170 Bokført verdi pr ,294 17, ,054 Økonomisk levetid 3-8 år 50 år Avskrives Avskrivningsplan Lineær Lineær ikke Note 7 - Aksjer og andeler i andre selskap - Mor Anskaffelses- Firma tidspunkt Forretningskontor Eierandel Stemme-andel Bokført verdi Datterselskap (DS): Ingeniørenes Serviceselskap AS 1994 Oslo 100% 100% 3,804,758 Tilknyttet selskap (TS): Ingeniørforlaget AS (IFAS) 1967 Oslo 47.5 % 47.5 % 2,689,900 Tekna årsberetning

18 Note 7 - Aksjer tilknyttet selskap - Konsern Ansk.kost. IB Resultatandel i Inntektsført negativ Firma goodwill Endret eierandel Bokført verdi Ingeniørforlaget AS (IFAS) 6,300,698 6,034,970 12,335,668 Note 8 - Konsernmellomværende - Mor / Konsern Mellomværende med konsernselskap: Langsiktige fordringer (IFAS) 2,575,817 2,443,153 Mellomværende Tekna og Støttefondet 7,635,051 7,289,922 Lån fra Støttefondet til ISAS 14,696,687 14,696,687 Note 9 Skatt Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Mor er ikke skattepliktig. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt 0 Brutto endring utsatt skatt i balansen 407,843 Årets totale skattekostnad 407,843 Skattekostnad ordinært resultat 407,843 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad 1,528,129 Ekstraordinært resultat før skatt 0 Permanente forskjeller -98,400 Avgitt konsern bidrag 0 Endring midlertidige forskjeller 122,683 Årets skattepliktige inntekt 1,552,412 Fremførbart underskudd pr ,250,975 Fremførbart underskudd pr ,562 Skattepliktig inntekt/(fremførbart underskudd) 0 Skatt, 28% 0 Sum betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat 0 Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt 0 18 Tekna årsberetning 2006

19 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler 8,860,534 8,983, ,683 Omløpsmidler Sum 8,860,534 8,983, ,683 Andeler likviditetsfond 1,332,283 1,305,428-26,855 Akkumulert fremførbart underskudd -698,562-2,250,975-1,552,413 Gr.lag utsatt skatt/(utsatt skattefordel) 9,494,255 8,037,670-1,456,585 Utsatt skatt/(-utsatt skattefordel) 2,658,390 2,250, ,843 Note 10 - Egenkapital - Mor Kapitalkonto Egenkapital ,540,903 Årets endring i egenkapital Årets resultat 6,048,279 Egenkapital ,589,183 Note 10 - Egenkapital - Konsern Egenkapital ,057,692 Egenkapital ,057,692 Årets resultat 21,756,492 Egenkapital ,814,184 Note 11 - Egenkapital og medlemmer Det er ikke bunden egenkapital i foreningen. Medlemskontingenten for 2006 var på kr 3.200, kr 200 mer enn i Antall medlemmer økte med 2.200, og Tekna hadde pr medlemmer. Note 12 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr (skattetrekk og Teknas Miljøvernprisfond). Tekna årsberetning

20 Kontantstrømanalyse Mor Konsern Midler tilført fra driften 6,048,279 5,414,557 Årets resultat 21,756,491 15,759,122 1,282,947 1,628,248 Avskrivninger 1,842,446 2,208,546-1,992,139 5,819,870 Endring i beholdninger debitorer/kreditorer -83,281 4,975,496-5,303,201 3,185,097 fordr -3,528,584 1,777,932 3,311,062 2,634,773 kreditorer 3,445,303 3,197,564 5,067,044-3,064,449 Endring pensjonsforpliktelser/-midler 5,067,044-3,064,449-85,656 54,878 Endring andre tidsavgrensninger -85,656 54,878 10,320,475 9,853,104 Netto likviditetsendring fra operasjonell virksomhet 28,497,045 19,933, ,593,564 Investeringer i varige driftsmidler 0-2,593, , ,896 Endring finansielle anleggsmidler -6,167,633-1,504,360 Endring utsatt skatt 407, ,006 Ending verdipapirfond -9,712,320-8,049,617 Endringer egenkapital 1,233,884 10,187,812 7,149,644 Netto likviditetsendring 13,024,934 9,926,942 30,809,445 23,659,801 Likviditetsreserve ,017,226 38,090,284 40,997,257 30,809,445 Likviditetsreserve ,042,160 48,017,226 10,187,812 7,149,644 13,024,934 9,926, Tekna årsberetning 2006

21 Årsregnskap 2006 Teknas Støttefond Resultatregnskap Note Inntekter Andre driftsinntekter 4 8,717,250 6,884,477 Kostnader Utdeling av bidrag 63,000 25,000 Konfliktutgifter 880,068 21,635 Forvaltningshonorar 195,238 Revisjon 6 20,625 19,375 Diverse driftskostnader 1,223 Sum kostnader 1,160,153 66,010 Finansposter Renteinntekter bank 325, ,598 Renteinntekter lån 3 670, ,342 Resultat av finansposter 995, ,944 Årets resultat 8,552,955 7,609,411 Overføringer Overført til kapitalkonto 8,552,955 7,609,411 Sum overføringer 8,552,955 7,609,411 Tekna årsberetning

22 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Lån ISAS 3 14,696,687 14,696,687 Pantobligasjon Solvangveien 225, ,000 Sum anleggsmidler 14,921,687 14,921,687 Omløpsmidler Aksjefond 5 40,929,423 36,185,398 Obligasjoner 5 53,721,897 48,586,244 Pengemarkedsfond 5 13,533,103 13,723,537 Hedgefond 5 11,728,751 5,433,782 Opptjente renter 7 1,292,169 2,260,991 Oppgjør til gode 5,400,000 Forskudd Statens Lønnsgarantifond 443,405 Bank 9,721,522 10,361,676 Sum omløpsmidler 130,926, ,395,033 Sum eiendeler 145,848, ,316,720 Balanse Note Egenkapital og gjeld Kapitalkonto pr ,007, ,454,574 Sum egenkapital 138,007, ,454,574 Gjeld Teknas Aldersboligfond 5,000 5,000 Terminkontrakter 2 567,225 Gjeld Tekna 7,635,051 7,289,922 Påløpte, ikke bet. utgifter 200,972 Sum gjeld 7,841,024 7,862,147 Egenkapital og gjeld 145,848, ,316, Tekna årsberetning 2006

23 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Tekna årsberetning

24 Noter til resultatregnskap og balanse Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Verdipapirer er klassifisert som omløpsmidler og vurdert til markedsverdi. Inntekter fra forvaltningen av verdipapirer er klassifisert som driftsinntekt (-kostnad ved underskudd). Det er ikke inngått terminkontrakter i Finansiell risiko Markedsrisiko Støttefondets strategi er å drive finansiell investering og vil derfor være utsatt for endringer i valutamarkedet, aksjemarkedet og rentemarkedet. Fondet er eksponert for endringer i valutakurser da deler av fondets investeringer er knyttet til utenlandske verdipapirer. Investeringer i utenlandske rentepapirer er valutasikret, mens utenlandske aksjefond ikke er valutasikret. 3. Renteinntekter lån Støttefondet har ytt et lån til Ingeniørenes Serviceselskap på kr Lånet forrentes med 12 måneders NIBOR+1,5%. Det er ytt et lån til tidl generalsekretær Slungaard på kr Lånet forrentes med normrentesatsen fastsatt av Finansdepartementet. 4. Andre driftsinntekter Dette er samlet avkastning på en portefølje av verdipapirer som forvaltes av Carnegie og ABN AMRO. Hovedpostene i dette er som følger 1000 NOK Avkastning norsk/int. Aksjefond 8,459 Avkastning norske enkeltobligasjoner 225 Avkastning Pengemarkedsfond 360 Avkastning norsk obl.fond 164 Avkastning Int.Obl.fond 77 Avkastning Hedgefond 895 Agio 0 Tilbakeført avkastning obligasjoner Teknas andel avkastning -493 Sum 8, Tekna årsberetning 2006

25 5. Verdipapirer Markedsverdi/ 1000 NOK Anskaffelseskost bokført verdi Aksjefond, norske 3,204 4,332,945 Aksjefond, utenlandske 21,230 25,496,687 Aksjefond, norsk/utenlandsk 8,170 11,099,792 Norske enkeltobligasjoner 34,391 33,479,150 Pengemarkedsfond 13,538 13,533,103 Obligasjonsfond, norsk 14,895 14,726,097 Obligasjonsfond, internasjonal 5,525 5,516,650 Hedgefond 10,875 11,728,751 Sum verdipapirer 111, ,913, Honorar til revisor Det er kostnadsført honorar til revisor og dette utgjør kr Opptjente renter Påløpte, ikke mottatte renter er på totalt 1,292,169 Dette består av: Påløpte renter fra ISAS 664,290 Påløpte renter obligasjoner 627,878 Tekna årsberetning

26 Årsberetning 2006 Teknas Teknologiprisfond (Tidligere NIFs Teknologiprisfond) Teknas Teknologiprisfond ble opprettet i 1997 etter sammenslåing av en rekke mindre fonds og legater og har som formål å premiere innsats som fremmer forståelsen av teknologiens betydning for samfunnets utvikling. Virksomheten består i utdeling av Teknas forsknings- og utdannignspris og utdeling av studie- eller reisestipend til personer som har gjort en fremragende innsatts knyttet til utdanning og undervisning, forskning og utvikling eller formidling av resultater fra slik virksomhet. Studie- og reisestipend kan også ytes til grupper av studenter. I forbindelse med navneskiftet fra Norske Sivilingeniørers Forening til Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening, er melding om navneskifte sendt Brønnøysundregistrene samt Lotteri- og stiftelsestilsynet, men saksbehandlingen er ikke sluttført. Teknas Teknologiprisfond forvaltes av Teknas hovedstyre ved generalsekretariatet i Oslo. Innstilling av prisvinnere gjøres av Teknas Fagutvalg. Stiftelsen har ingen ansatte, og virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det er i år utdelt reisestipend for kr Årets resultat var et underskudd på kr , og ved regnskapsårets slutt var egenkapitalen på kr Forutsetning for fortsatt drift er dermed til stede. 26 Tekna årsberetning 2006

27 Oslo, 15. mars 2007 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Bjørn Skallerud Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Per-Arild Konradsen Ida Vassmo Andersen Erlend Wegger Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Tor Hovde Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Tekna årsberetning

28 Årsregnskap 2006 Teknas Teknologiprisfond Resultatregnskap Note Inntekter Renteinntekter Kostnader Utdelt stipendier Andre driftskostnader Sum kostnader Resultat Balanse Bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital Gjeld til Tekna Påløpte, ikke betalte kostn Sum gjeld og egenkapital Noter til resultatregnskap og balanse 2006 Note 1 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk Note 2 Utdelt stipend til 9 stipendmottakere kr Tekna årsberetning 2006

29 Tekna årsberetning

30 30 Tekna årsberetning 2006

31 Tekna årsberetning

32 Tekna Postboks 2312 Solli 0201 Oslo Besøksadresse: Dronning Mauds gate 15, Oslo Telefon:

Teknisk-naturvitenskapelig forening

Teknisk-naturvitenskapelig forening 08 Årsberetning 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning Tekna 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Foreningen har 51 000 medlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1

ROI Invest AS ÅRSBERETNING 2009 Side 1 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest AS er et regionalt investeringsselskap stiftet i 1985 (under navnet Rana Invest) og lokalisert i Rana kommune. Selskapets formål er på forretningsmessig grunnlag å delta med

Detaljer

Årsberetning. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning. Forbundet for Ledelse og Teknikk F LT Årsberetning 2010 1 Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2010 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2010 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2010 for ADDISCO AS 2010

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er Standard Norge 3. Styrets årsberetning for 2003 4. Resultatregnskap 7. Balanse per 31. desember 8

Innholdsfortegnelse. Dette er Standard Norge 3. Styrets årsberetning for 2003 4. Resultatregnskap 7. Balanse per 31. desember 8 Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Styrets årsberetning for 2003 4 Resultatregnskap 7 Balanse per 31. desember 8 Noter til regnskapet 10 Revisors beretning 13 Standard Norges

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk

Årsberetning 2006. Forbundet for Ledelse og Teknikk Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2006 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2006 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2006 for ADDISCO AS Forbundsleder Jarle Molde

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 6 8 4 0 Styrets årsberetning 2009 Forskningsparken AS har i 2009, i tråd med sitt formål, ønsket å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Forskningsparken

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr.

Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. (Fargefoto : Terje Ditlefsen) Post: ROI Invest AS, Postboks 500, 8601 Mo i Rana. Faxnr. 75 13 53 51 Tlf.nr. 75 13 53 50 Kontor: Strandgata 5 www.roi.no Org.nr. 939 150 234 VIRKSOMHETENS ART ROI Invest

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 2011 var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Årsberetning 2011. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS

Årsberetning 2011. Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS Forbundet for Ledelse og Teknikk Årsberetning 2011 Inneholder i tillegg: Årsberetning 2011 for Forbundet for Ledelse og Teknikk Holding AS og Årsberetning 2011 for ADDISCO AS F LT Årsberetning 2011 3 Styrets

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2012 Kontantstrømoppstilling Morselskap Konsern Tall i 1.000 kr. 2012 2011 2012 2011 KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER: Ordinært resultat før skattekostnad 5 808 19 015 15

Detaljer

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Direktøren har ordet Ved inngangen av 2010 løp kulturminneåret ut. Men for NIKU er hvert år et kulturminneår. Det som er viktig er at kulturminner ikke står alene som et mål i seg selv.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454

Note 2014 2013 ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Transportmidler 309 429 Inventar, IKT-utstyr, kontormaskiner 12 24 Sum varige driftsmidler 6 322 454 36 37 RESULTATREGNSKAP 01.01. 31.12. BALANSE PR. 31.12. Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Medlemskontingent og serviceavgift 1 27 919 26 665 Innkjøpsavtaler 2 25 546 23 604 Driftsinntekt, camping 6 107 5

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer