Teknisk-naturvitenskapelig forening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknisk-naturvitenskapelig forening"

Transkript

1 08 Årsberetning 2008 Teknisk-naturvitenskapelig forening

2

3 Årsberetning Tekna 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening er landets største forening for akademikere. Foreningen har medlemmer med ulik bakgrunn innenfor teknologi og naturvitenskap. Personer med en utdanning på master-/hovedfagnivå innen naturvitenskap og teknologi er medlemsberettiget i Tekna. Sivilingeniører er den største medlemsgruppen. Tekna er den største medlemsorganisasjonen i Akademikerne. Foreningen har over studentmedlemmer. Tekna ivaretar medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og tilbyr faglig oppdatering gjennom kurs, konferanser og arbeid i faglige grupper. Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor beslutningstakere innenfor viktige politikkområder. Tekna ble i 2008 miljøfyrtårnsertifisert. Teknas generalsekretariat holder til i Dronning Mauds gt. 15, Oslo. Foreningen har ti distriktskontorer spredt over hele landet. Hovedstyret bekrefter i henhold til regnskapslovens bestemmelser at forutsetning for fortsatt drift er til stede. Foreningens virksomhet i 2008 er beskrevet i en egen årsrapport.

4 Sentrale styrer og utvalg i Tekna i 2008 Hovedstyret President: Marianne Harg, Tekna Telemark avdeling, EDB IS Partner AS Visepresident: Åsmund Knutsen, Tekna Oslo avdeling, Aker Engineering & Technology as Styremedlemmer: Terje Vardenær Arnesen, Tekna Vestfold avdeling, Jotun A/S Gerd Nilsen, Tekna Tromsø avdeling, Biotec Pharmacon ASA Mads Nygård, Tekna Trondheim avdeling, NTNU Ingrid Di Valerio, Tekna Stavanger avdeling, StatoilHydro ASA Iver Wake, Tekna Bergen avdeling, Bertel O. Steen Teknikk AS Generalsekretæren og lederne for Teknas lønns- og interesseutvalg, fagutvalg og studentutvalg har sete i Hovedstyret, uten stemmerett. Teknas handlingsplan utgjorde rammen for foreningens virksomhet i løpet av året. Representantskapets ordfører Ordfører: Bjørn Laastad Viseordfører: Åse Karin Staupe Desisjonskomiteen Medlemmer: Olav Bye og Iver Pehrson Varamedlem: Krister Nyløkken Teknas studentutvalg Studentutvalgets sammensetning frem til årsmøtet 17. februar 2008: Leder: Erlend Wegger, NTNU Nestleder: Thoril Kristiansen, UiO Utvalgsmedlemmer: Miriam Ragle Aure, UMB Gaute Egeland Sanda, NTNU Kent Are Varmedal, HiN Varamedlemmer: 1) Soffien Chadli Aimi, UiB 2) Øyvind Bakken, UiO 3) Aleksander Lanes, UiS Sekretær: Studentansvarlig Joakim Østbye Studentutvalgets sammensetning etter årsmøtet 17. februar 2008: Leder: Erlend Wegger, NTNU Nestleder: Stian Indrevåg, UiB Utvalgsmedlemmer: Kent Are Varmedal, HiN Audun Martinsen, NTNU Sverre Havig, UMB Varamedlemmer: 1) Sigurd Vildåsen, NTNU 2) Madel Maribu, UIB 3) Ragnhild Opsahl Steigen, UiS Sekretær: Studentansvarlig Joakim Østbye Teknas fagutvalg Fagutvalgets sammensetning frem til faglig årsmøte 19. januar 2008: Leder: Tor Hovde, UNIK Kompetanse AS, Harstad Nestleder: Ramnath Ambathy, Multiconsult AS Utvalgsmedlemmer: Roger Færestrand Beite, Agder Energi Produksjon AS, Trondheim Ulrika Buff Jensen, Sør-Varanger kommune Marit Tømmerås, Reichhold AS, avd. Fredrikstad Ingvild Haug, Institutt for bioteknologi, NTNU Kenneth A. Macdonald, Universitetet i Stavanger Helge Onsrud, Statens Kartverk Oslo Sekretær: Fagdirektør Terje Olav Moen Fagutvalgets sammensetning etter faglig årsmøte 19. januar 2008: Leder: Roger Færestrand Beite, Agder Energi Produksjon AS, Trondheim Nestleder: Ingvild Haug, Institutt for bioteknologi, NTNU Utvalgsmedlemmer: Ulrika Buff Jensen, Sør-Varanger kommune Dag Lothe, Innovasjon Norge Sogn og Fjordane Helge Onsrud, Statens Kartverk Oslo Thomas Thiis, UMB Inst. for matematiske realfag og teknologi Marit Tømmerås, Reichhold AS, avd. Fredrikstad Sekretær: Fagdirektør Terje Olav Moen 4 Teknas årsberetning 2008

5 Sentrale styrer og utvalg i Tekna i 2008 Teknas lønns- og interesseutvalg Leder: Torbjørn Mykland, Statens Vegvesen Region Sør Nestleder: Svein Nordenson, SINTEF IKT, Anvendt matematikk Utvalgsmedlemmer: Magnus Evje, Omsorgsbygg Oslo KF Dag-Johan Fossli, Forsvaret Per Øyvind Markussen, Geomatikk AS Idar Sagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune Varamedlemmer: Steinar Høibråten, Forsvarets Forskningsinstitutt Terje Mjøen, Fagskolen Tinius Olsen Mette Sivertsen, StatoilHydro Olje og Energi, Bergen Sekretær: Forhandlingsdirektør Marianne Gran Juriks Virksomheten i de enkelte organisasjonsledd Aktiviteter innen den faglige virksomheten, lønns- og interessearbeidet, studentarbeidet og lokalavdelingene er omtalt i de respektive organisasjonsledds egne årsberetninger, som behandles og vedtas i organisasjonsleddenes årsmøter. Etisk råd Leder: Sissel Bergljot Eggen Nestleder: Knut Aune Medlemmer: Frøydis Bjerke Grant Gundersen Reidun de Lange Varamedlemmer: Edle Bøyum Randi Toreskås Holta Stein Egil Aambø Innvoteringsrådet Leder: Sigmund Sundfør Nestleder: Edd Anders Blekkan Medlemmer: Ellen Sande Brit Helene Øygard Trygve Kierulf Per Melsom Varamedlemmer: Lars E. Norum Anders Kr. Holm Kjell Holthe Aud Alming Valgkomiteen Leder: Lill Erlandsen Medlemmer: Kristina Aslagsen Trond Haider Per-Arild Konradsen Christel Krossøy Bente Næverdal Ole Morten Wenaas Generalsekretariatet Teknas generalsekretariat ble i 2008 ledet av Kåre Rygg Johnsen. Ved utgangen av året hadde Generalsekretariatet 103 ansatte. Generalsekretærens lønn var i 2008 kr Sykefraværet i Generalsekretariatet var i 2008 på 4,5 prosent. Det var i løpet av året ingen registrerte arbeidsmiljømessige skader eller ulykker. Teknas generalsekretariat driver ikke virksomhet som direkte forurenser det ytre miljø. Tekna har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kjønnene. Foreningen tar i sin policy sikte på at det ikke skal forekomme kjønnsmessig forskjellsbehandling i saker som for eksempel rekruttering, avansement og lønn. Av sekretariatets 103 ansatte er 64 kvinner. Andelen kvinner i ledende stillinger er 43 prosent. Det er ikke kjønnsrelaterte lønnsforskjeller. Arbeidstidsordninger i sekretariatet følger av de ulike stillinger og er uavhengig av kjønn. Generalsekretariatet besto ved utgangen av 2008 av Forhandlingsseksjonen inkludert ti distriktskontorer, Kommunikasjonsseksjonen, Administrasjonsseksjonen, Samfunnspolitisk seksjon og Fagseksjonen med Teknas kurs- og konferansevirksomhet. Teknas årsberetning

6 Avdelingene (Tall pr ) Avdelingene (Tall pr ) Avdeling Stiftet Ant. medl Leder Aust-Agder Rolf Erlend Grundt Bergen Arild Sellevåg Litlekalsøy Bodø Lise Skotnes Drammen Per Christian Pedersen Finnmark Geir Thomassen Gjøvik Morten Andersen Strøyer Glomfjord Tormod Kristiansen Halden Dag Arild Hansen Hardanger Geir Johan Westerlund Harstad Leiv E. Hellefossmo Haugaland Kristin Frydnes Ek Hedmark Asbjørn Snekkevik Helgeland Nancy Stien Schreiner Jernbaneingeniørene Magne Glomnes Kongsberg Eirik Joakim Steinli Kristiansund Henning Talleraas Lillehammer Iver Reistad Molde Marte Kristoffersen Moss Anders Fjeld Narvik Torbjørn Torgnes Nedre Glomma Bjørn Steinar Børstad Nord-Trøndelag Finn-Åge Søråsen Oslo Bjørn Olav Bakka Sogn og Fjordane Bjarte Kapstad Stavanger Terje Amundsen Sunndal Leda Pires Moxnes Sunnhordland Johannes Syltevik Telemark Ola Langeland Tromsø Thomas K. Føre Trondheim Rolf André Bohne Vest-Agder Kjell Sunde Vestfold Thorbjørn Tønnesen Lied Ålesund Ottar Laurits Osen Årdal Leda Pires Moxnes Studentmedlemmer Andre medlemmer 748 Sum Tekna Sauda avdeling ble nedlagt 1. september Medlemmene ble overført til Tekna Haugaland avdeling. 6 Teknas årsberetning 2008

7 Tildelte utmerkelser Tildelte utmerkelser Teknas Gullmedalje Teknas Gullmedalje for utvikling av det teknologiske miljø ble tildelt sivilingeniør Fred Kavli. Teknas hederstegn Kjetil Johnsen og Jan Riddervold ble tildelt Teknas hederstegn under Foreningspolitisk kongress i Årets bedriftsgruppe Prisen som årets bedriftsgruppe 2008 ble tildelt Nofima Marin, Tromsø, i forbindelse med årsmøtet for Tekna Privat i januar Årets etatsforening Prisen som årets etatsforening 2008 ble tildelt Teknas etatsforening ved Universitetet i Bergen i forbindelse med årsmøtet for Tekna Stat i januar Årets gruppe i kommunal sektor Tekna-gruppen i Fredrikstad kommune ble tildelt prisen som årets gruppe i Tekna Kommune Denne ble delt ut på årsmøtet i januar Beste faglige gruppe Prisen som beste faglige gruppe 2008 ble tildelt Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) i forbindelse med Teknas faglige årsmøte Studentpriser Studentkontaktgruppen ved UiS ble årets SK-gruppe i Erlend Wegger ble årets studentkontakt. Ekstrapris for lang og tro tjeneste som SK ble tildelt Thoril Kristiansen og Kristin Pedersen fra UiO. Stipend for pedagogisk nybrottsarbeid ved NTNU Prisen gikk til førsteamanuensis Vidar Gynnild, Seksjon for universitetspedagogikk, NTNU, og professor Dag Myrhaug, Institutt for marin teknikk, NTNU, og ble utdelt i forbindelse med Teknas kursdager i januar Stipend til lovende yngre forsker ved NTNU Prisen gikk til PhD Jan Petter Morten, Electromagnetic Geoservices ASA, og Dr.ing Yrr Asbjørg Mørch, Institutt for bioteknologi, NTNU, og ble utdelt i forbindelse med Teknas kursdager i januar Innovasjonsprisen Prisen ble tildelt gründerbedriften Vonano, for sin idé om en tredjegenerasjons solcelle, basert på tynnfilm nanoteknologi. Utdelingen fant sted under den nasjonale finalen i Venture Cup i oktober Teknas årsberetning

8 REGNSKAPER OG REVISJONS BERETNINGER Års- og konsernregnskap Teknas regnskap står under kolonne Mor. I konsernregnskapet inngår Støttefondet og Ingeniørenes Serviceselskap AS (ISAS) som er et 100 prosent eiet datterselskap. ISAS leier ut kontorlokaler til bl.a. Generalsekretariatet. Transaksjoner mellom Tekna og Støttefondet/ISAS er eliminert i konsernoppstillingen. TU Media som utgir Teknisk Ukeblad, klassifiseres som et tilknyttet selskap med Teknas eierandel på 47,5 prosent. Teknas andel av TU Media AS` resultat er ført som finansinntekt/kostnad i konsernet. Konsernet hadde et underskudd på kr 3,6 mill, mot et overskudd på kr 24,2 mill året før. Nedgangen skyldes hovedsakelig krisen i finansmarkedene som gir Støttefondet negativt resultat. Tekna hadde et resultat på kr 10,1 mill etter utbytte fra TU Media. Medlemsveksten har vært rekordhøy med netto tilgang på medlemmer. Kursvirksomheten hadde et underskudd på kr 0,65 mill. Støttefondet hadde et underskudd på kr 9,4 mill, hvorav avkastning på verdipapirer utgjorde - kr 11,0 mill. Avkastning fra porteføljen er klassifisert som driftsinntekter i Støttefondet, mens bank- og utlånsrenter er klassifisert som finansinntekter. Finansiell risiko Markedsrisiko Støttefondets strategi er å drive finansiell investering og vil derfor være utsatt for endringer i valutamarkedet, aksjemarkedet og rentemarkedet. Risikoprofilen for porteføljen i Støttefondet følger retningslinjer gitt av Hovedstyret. Plasseringsstrategien skal være langsiktig og gir forvalteren av fondet begrenset anledning til å redusere risikoprofilen i nedgangstider. Fondets renteplasseringer er valutasikret i den grad det er plassert i utenlandsk valuta, mens aksjeplasseringer ikke er det. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav, da det historisk sett har vært lite tap på fordringer. Likviditetsrisiko Styret vurderer likviditeten i fondet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen vesentlig. Forfallstidspunkter på fordringer opprettholdes. ISAS hadde et resultat etter skatt på kr 1,8 mill som er kr 0,3 mill mindre enn året før. Det er foretatt betydelig oppgradering av inngangsparti i gården der ISAS har en eierandel på ca 25%. Kostnader til dette er aktivert. Tekna er eneste vesentlige leietaker, og kontrakt løper ut TU Media hadde et resultat på kr 3,3 mill etter skatt. Teknas andel av dette er inntektsført under annen finansinntekt. Imidlertid er utbytte til Tekna mottatt i 2008 eliminert i konsernoppstillingen, og i tillegg er det gjort en korreksjon på bokført egenkapital som gjør at TU Media gir en netto resultatvirkning på kr 6,2 mill i konsernet.

9 Signaturer Oslo, 19. mars 2009 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Mads Nygård Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Terje Vardenær Arnesen Gerd Nilsen Ragnhild Opsahl Steigen Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Roger Færestrand Beite Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær

10 Års- og konsernregnskap 2008 RESULTATREGNSKAP Mor Konsern Note Note Driftsinntekter og driftskostnader Medlemskontingent OU-midler Adm. godtgjørelse Kurs og konferanser Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter ,6 Lønn og sosiale kostnader fast ansatte 5, Honorarer og godtgj. tillitsvalgte og andre Avskrivninger Kostnader lokaler Kjøp av tjenester, opplæring Reiser og opphold Arrangementskostnader Andre driftskostnader Kontingent sammenslutninger Støtte til avdelinger og grupper Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og -kostnader Finansposter Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årets resultat Overføringer Dekket av/tilført kapitalkonto Sum overføringer 10 Teknas årsberetning 2008

11 Års- og konsernregnskap 2008 BALANSE Mor EIENDELER Konsern Note Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter og bygninger Driftsløsøre, inventar etc Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Lån Aksjer Ansvarlig lånekapital TU Media Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Finansielle omløpsmidler Fordringer Teknas fonds og legater, løpende mellomv Tilknyttede foreninger, løpende mellomv Russlandsprosjektet, løpende mellomv Aktiverte kurskostnader Utestående kontingent Utestående kursavgift Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lign Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Teknas årsberetning

12 Års- og konsernregnskap 2008 BALANSE Mor Konsern Note Note EGENKAPITAL Kapitalkonto ,12 Sum egenkapital 11, GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld Teknas Miljøvernpris Teknas lokale avdelinger Tilknyttede foreninger Russlandsprosjektet, løpende mellomv Premiefond kollektiv innboforsikring Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Leverandørgjeld Forskuddsbetalt kursavgift neste år Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Teknas årsberetning 2008

13 Års- og konsernregnskap 2008 Oslo, 19. mars 2009 Marianne Harg President Åsmund Knutsen Visepresident Mads Nygård Iver Wake Ingrid Di Valerio Styremedlem Styremedlem Styremedlem Terje Vardenær Arnesen Gerd Nilsen Ragnhild Opsahl Steigen Styremedlem Styremedlem Studentutvalgets leder Svein Nordenson Roger Færestrand Beite Kåre Rygg Johnsen Lønns- og interesseutvalgets leder Fagutvalgets leder Generalsekretær Teknas årsberetning

14 Års- og konsernregnskap 2008 Noter til resultatregnskap og balanse 2008 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998, og utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter andre regler, og redegjøres for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Inntekter Foreningens inntekter følger kalenderåret. Medlemskontingent blir fakturert pr år, og nye medlemmer faktureres for gjenværende del av periode. Kontingenten inntektsføres ved fakturering. Medlemmer som har ett års ubetalt kontingent strykes, og tilbakeført kontingent reduserer inntekten. Kursinntekter som faktureres på forskudd inntektsføres i det året kurset holdes. OU-midler inntektsføres i det året aktiviteten midlene skal dekke, har foregått. Varer Varer er nedskrevet etter ny verdivurdering til antatt verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Konsernregnskap Datterselskapet Ingeniørenes Serviceselskap AS (ISAS) og Teknas Støttefond inngår i konsernet. TU Media AS er eiet med 47,5%. Selskapet er regnskapsført etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. 14 Teknas årsberetning 2008

15 Års- og konsernregnskap 2008 Noter til resultatregnskap og balanse 2008 Note 2 - Sammenslåing av poster i oppstillingsplanen Mor Konsern Resultatregnskapet - driftsinntekter/-kostnader Husleieinntekter Avkastning kapitalforvaltning (Støttefondet) ( ) Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Resultatregnskapet - finanskostnader/-inntekter Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen renteinntekt Annen finansinntekt Annen finanskostnad Sum finansposter Finansielle omløpsmidler Pengemarkedsfond i ISAS Verdipapirportefølje i Støttefondet Sum finansielle omløpsmidler Note 3 - Varebeholdning - Mor / Konsern Kunst - litografier Bøker og annet Profilartikler Sum Note 4 - Offentlige tilskudd Det er mottatt kr i tilskudd fra Norges Forskningsråd til finansiering av en rapport knyttet til prosjektet Kunnskapsdugnaden, som er inntektsført i Note 5 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser mm. - Mor / Konsern (bare lønn hos Mor) Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte (samme for mor og konsern) Teknas årsberetning

16 Års- og konsernregnskap 2008 Noter til resultatregnskap og balanse 2008 Mor Ytelser til ledende personer Generalsekretær Styret Lønn Annen godtgjørelse Styremedlemmene i morselskapet mottar kr i godtgjørelse pr møte avhengig av møte- og reisetid. Det er ytt et lån til tidl. generalsekretær Slungaard på kr fra Støttefondet. Lånet forrentes med normrentesatsen fastsatt av Finansdepartementet. Mor Konsern Kostnadsført revisjonshonorar for 2008 utgjør: I tillegg kommer andre tjenester med: Note 6 - Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser - Mor / Konsern Foreningen har inngått en kollektiv pensjonsavtale for de ansatte. Pr omfattet ordningen 105 yrkesaktive og 47 pensjonister. Pensjonsmidlene forvaltes av forsikringsselskap og investeres i samsvar med reglene for forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnad 247 Sum ordinær pensjonskostnad Resultatført estimatavvik Resultatført planendring -154 Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Ikke resultatført virkning av planendr/periodisert AGA Netto pensjonsforpliktelser / (-midler) Antall som omfattes av ordningen: Aktive Pensjonister Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,9 % 4,9 % Forventet lønnsregulering 4,3 % 4,3 % Forventet pensjonsøkning 1,9 % 2,3 % Forventet G-regulering 3,8 % 4,3 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,8 % 5,8 % 16 Teknas årsberetning 2008

17 Års- og konsernregnskap 2008 Noter til resultatregnskap og balanse 2008 Note 7 - Anleggsmidler - Mor - Varige driftsmidler (1000 NOK) tall i hele 1000 Innredning Maskiner og inventar IT Annet TOTALT Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Årets avskrivninger Avgang 0 Akk. avskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 5-8 år 5-10 år 3 år Avskrives Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær ikke Note 7 - Anleggsmidler - Konsern - Varige driftsmidler (1000 NOK) Maskiner, IT, inventar mv Bygning Tomt/annet TOTALT Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akk. avskrivninger pr Årets avskrivninger Avgang 0 0 Akk. avskrivninger pr Bokført verdi pr Økonomisk levetid 3-8 år 50 år Avskrives Avskrivningsplan Lineær Lineær ikke Note 8 - Aksjer og andeler i andre selskap - Mor Anskaffelses- Forretnings- Eier- Stemme- Bokført Firma tidspunkt kontor andel andel verdi Datterselskap (DS): Ingeniørenes Serviceselskap AS 1994 Oslo 100% 100% Tilknyttet selskap (TS): TU Media AS 1967 Oslo 47.5 % 47.5 % Note 8 - Aksjer tilknyttet selskap - Konsern Ansk.kost. IB Resultatandel Inntektsført Endret Bokført Firma i 2008 utbytte 08 eierandel verdi TU Media AS Teknas årsberetning

18 Års- og konsernregnskap 2008 Noter til resultatregnskap og balanse 2008 Note 9 - Konsernmellomværende - Mor / Konsern Mellomværende med konsernselskap Langsiktige fordringer (TU Media AS) Mellomværende Tekna og Støttefondet Lån fra Støttefondet til ISAS Note 10 Skatt konsern (ISAS) Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Mor er ikke skattepliktig. Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar selskapsskatt Brutto endring utsatt skatt i balansen Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Ekstraordinært resultat før skatt 0 Permanente forskjeller Avgitt konsernbidrag 0 Endring midlertidige forskjeller Årets skattepliktige inntekt Fremførbart underskudd pr Fremførbart underskudd pr Skattepliktig inntekt/(fremførbart underskudd) Skatt, 28% Sum betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Betalbar skatt på avgitt konsernbidrag 0 Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Endring Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Andeler likviditetsfond Akkumulert fremførbart underskudd Gr.lag utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Utsatt skatt/(-utsatt skattefordel) Teknas årsberetning 2008

19 Års- og konsernregnskap 2008 Noter til resultatregnskap og balanse 2008 Note 11 - Egenkapital - Mor Kapitalkonto Egenkapital Årets endring i egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 11 - Egenkapital - Konsern Egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Note 12 - Egenkapital og medlemmer Det er ikke bunden egenkapital i foreningen. Medlemskontingenten for 2008 var på kr 3 400, det samme som i Antall medlemmer økte med 2 445, og Tekna hadde pr medlemmer. Note 13 - Bundne midler I posten inngår bundne bankinnskudd med kr (skattetrekk og Teknas Miljøvernprisfond). Teknas årsberetning

20 Års- og konsernregnskap 2008 KONTANTSTRØMANALYSE Mor Konsern Midler tilført fra driften Årets resultat Avskrivninger Endring i beholdninger debitorer/kreditorer Endring pensjonsforpliktelser/-midler Endring andre tidsavgrensninger Netto likviditetsendring fra operasjonell virksomhet Investeringer i varige driftsmidler Endring finansielle anleggsmidler Endring utsatt skatt Ending verdipapirfond Endringer egenkapital Netto likviditetsendring Likviditetsreserve Likviditetsreserve Teknas årsberetning 2008

21 Årsregnskap 2008, Teknas Støttefond RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Note Inntekter Brutto inntekter Brutto kostnader Intekter - kostnader Kostnader Utdeling av bidrag Konfliktutgifter Forvaltningshonorar Revisjon Diverse driftskostnader Sum kostnader Finansposter Renteinntekter bank Renteinntekter lån Resultat av finansposter Årets resultat Overføringer Overført til kapitalkonto Dekket fra kapitalkonto Sum overføringer Teknas årsberetning

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009

Innholdsfortegnelse. Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2009 i Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2009 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap organisasjonsdrift og konsern

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede.

Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er tilstede. LANDSORGANISASJONEN I NORGE ÅRSBERETNING 2014 Virksomhetens art Landsorganisasjonen i Norge (LO) er landets største lønnstakerorganisasjon med 24 fagforbund som medlemmer. Det siste året er to nye forbund

Detaljer

NIKU ÅRSRAPPORT 2012

NIKU ÅRSRAPPORT 2012 NIKU ÅRSRAPPORT 2012 Direktøren har ordet NIKU har nå gått ut av sitt annet år på rad med negativt resultat på bunnlinjen. Dette har naturlig nok ført til en del refleksjoner rundt grunnlaget for beslutningen

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO

STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO STUDENTSAMSKIPNADEN I OSLO RESULTATREGNSKAP inklusive aksjeselskaper Note Driftsinntekter og -kostnader Salgsinntekter 2 59 411 215 55 001 070 373 194 885 367 831 981 Inntektsføring tilskudd 6 12 574 946

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013

JotunKraft AS. Årsberetning og regnskap for. JotunKraft AS For å ret 2013 Årsberetning og regnskap for JotunKraft AS For å ret 2013 5. måi 2014 1 JotunKraft AS ÅRSBERETNING 2013 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets formål er omsetning av kraft og annen aktivitet knyttet

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2011 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2010...

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no

3M Norge AS. Årsrapport 2012. 3M Norge AS. Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 3M Norge AS Årsrapport 2012 3M Norge AS Postboks 100, 2026 Skjetten Telefon 0 63 84 www.3m.no 2 Innhold: Revisjonsberetning... 2-3 Organisasjon og nøkkeltall... 4 Utdrag av årsberetning... 5 Resultatregnskap...

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS

Innhold. Generalforsamling i Hamar Media AS Årsberetning regnskap og 2007 Innhold Hovedtall fra regnskapet 3 Til aksjonærene 4 Årsberetning 5 9 Revisjonsberetning 10 Resultat og balanse 11 13 Noter til regnskapet 14 19 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer