BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM"

Transkript

1 FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen februar 2005 Brannforum arrangeres denne gang i Bergen og med Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som sammen med Tekna er vertskap. ROS i BKK I Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) ny forskrift om beredskap i kraftforsyningen, gjeldende fra 1. januar 2003, er det utarbeidet en veiledning inneholdende 7 kapitler. Kap i denne veiledningen omhandler Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) I tillegg til en rekke faglige innslag, så vil ekskursjonen til Rå transformatorstasjon (bildet) som er et fjellanlegg og Fana Kraftvarmeverk, avslutte Brannforum Sosialt Trivsel og sosialt samvær. Innslag som ikke bare handler om faglige ting. Kultur og underholdning blir viktige innslag under årets Brannforum i Bergen, med blant andre byens egen Frode Rasmussen og trubaduren Frode Alnæs (bildet) Produksjonsdirektør i BKK Karl Eliassen, skal stå for den offisielle åpningen av Brannforum 2005 i Bergen. Han sier til Brannbullen at selskapet er i gang med planmessig ROS-analyser av kraftverkene og at på bakgrunn av analysene blir risikoforholdene forbedret.. Brannforum på nett: Ordføreren hilser! - Som ordfører vil jeg ønske arrangørene til lykke til med arrangementet, og gi uttrykk for glede over at Bergen får være vertsby for Brannforums møte 2005! Bergens ordfører Herman Friele (til høyre) ønsker velkommen til Brannforum 2005.

2 2 SIKRE VERDIER Tekna setter SIKKERHET på kartet! Hvordan kan vi måle økonomiske besparelser opp mot sikkerhet i form av menneskelige og materielle verdier? Eller omvendt? Sikkert er det i alle fall at det ene ikke bør utelukke det andre. Dette blir da også ett av de sentrale temaer ved Brannforum Årets arrangement er lagt til Bergen, februar og denne gang med Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som medarrangør og vertskap! Tekna har lenge hatt temaet sikkerhet på dagsorden gjennom alle konferanser som går på verdisikring. Alt fra virksomheten på sokkelen og brann i bygninger, til landbasert industrivirksomhet, og også overfor deg som målgruppe; som eksplosjon og brannsikring i kraftanlegg. Tekna vet at både medlemmer og konferansedeltakere tar dette temaet på alvor. Og vi gjør noe med det! Med fokus på temaet Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) skal blant annet BKK orientere oss om helt ferske analyser innenfor dette området. I 2005 vil vi også se nærmere på opprusting av eldre kraftverk. Videre holdes gamle temaer varme: brannvesenets rolle, med fokus spesielt på røyk i fjellanlegg, og vi holder trøkket oppe når det gjelder regler og forskrifter ikke minst FEA-F, som nå skal ut på høring. Brannforum 2005 blir noe kortere enn før. Vi ønsker å komprimere foredragene en del, men gir i tillegg mer tid til debatt og diskusjon. Og som vanlig det er satt av god tid til den sosiale delen Get together - med god mat og underholdning, middag i kunstneriske omgivelser i Galleri Nygaten, og den uformelle prat mellom slagene. VELKOMMEN TIL BERGEN OG BRANNFORUM 2005! Ketill Børge-Ask SIKKERHET I HØYSETET BKK inviterer til debatt og Brannforum Hva med sikkerheten i BKK's anlegg? Hvordan vurderer man konsekvenser og tiltak som følge av uønskede hendelser med eksplosjoner og branner? Og er BKK på vei mot sikrere stasjoner. Produksjonsdirektør i BKK Karl Eliassen, skal stå for den offisielle åpningen av Brannforum 2005 i Bergen. Han sier til Brannbullen at selskapet er i gang med planmessig ROS-analyser av kraftverkene og at på bakgrunn av analysene blir risikoforholdene forbedret. Planmesig vedlikehold - Vi utfører planmessig vedlikehold og oppgraderinger av våre stasjoner, fremholder ÅPNER BKKs produksjonsdirekør Karl Andreas Eliassen åpner Brannforum 2005 i Bergen Eliassen. - Det gjennomføres rømnings- og redningsøvelser, og vi har hele tiden fokus på personsikkerhet. I den forbindelse må det også nevnes at tilstedeværelsen i kraftverkene er blitt kraftig reduseret over tid. Mens man tidligere hadde både kontorer, verksted og oppholdsrom inne i kraft- verkene, er disse aktivitetene nå trukket ut slik at personrisikoen er redusert. Det har vært satt fokus på sikkerhet og spesielt personsikkerhet, og dette fører til Hva er ROS? sikrere kraftverk. Det er viktig å tenke risiko, og arbeidet med systematiske ROS-analyser er et godt hjelpemiddel. Trykk Eliassen sier også at de store konsekvensene er vurdert å være eksplosjoner med tilhørende trykk knyttet til oljefylte komponenter. I den forbindelse utfører BKKProduksjon systematiske olje-/gassanalyser på krafttransformatorene i sine anlegg, sier han. Oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) skal nå være på plass i alle enheter innen kraftforsyningens beredskapsorganisasjoner. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet og fastsatt ny forskrift om beredskap i kraftforsyningen. Denne ble gjort gjeldende fra 1. januar Til forskriften er det utarbeidet en veiledning inneholdende 7 kapitler. Kap i denne veiledningen omhandler Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS). Her står følgende: Alle enheter i KBO (Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon) skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser for å identifisere virksomhetens risikopotensiale og de tiltak som effektivt oppfyller kravene i denne forskriften. Hensikten med ROS er å identifisere svake sider ved vassdragsanlegg, kraftforsyningens infrastruktur, teknologi, materiell, personell osv. for derved å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive tiltak eller justeringer. Ansvarlig utgiver: Tekna Teknisk- naturvitenskapelige forening Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: MEDIA ØST TRYKK AS

3 3 Velkommen til Bergen! Byen er Bergen og selskapet er BKK Med høye fjell og et regnfylt klima er Vestlandet et kjerneområde for vannkraftproduksjon i Norge. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) ble stiftet den 2. juni 1920 av Bergen og 11 omlandskommuner. BKK eies nå av Statkraft og 17 kommuner på Vestlandet. BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transalarm og er selger av rådgivningstjenester. til kunder i eget nettområde, tilbyr boligport av elektrisk kraft. Selskapet produserer Største eier i Fjordkraft - en av landets største kraftleverandører. kraft i 29 egne kraftverk og har landets nest største distribusjonsnett. Ansatte i selskapet er ca og omsetning BKK leverer fjernvarme i Bergen, bredbånd 2,7 milliarder kroner. Brannforum 2005 Brannforum 2005 er denne gang lagt til Bergen og Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som sammen med Tekna er vertskap. Rune Vassdal er BKKs mann på Brannforum Hva kan BKK vise fram som gjør at det er verdt å ta turen til Brannforum 2005, BKK og Bergen? Ekskursjon Til dette svarer Vassdal at i tillegg til og som en viktig del av de faglige innslagene, blir ekskursjonen til Rå transformatorstasjon som er et fjellanlegg og Fana Kraftvarmeverk et sentralt tema. - Dette er det eneste av BKKs kraftverk som ikke bruker vann som råstoff, sier han. - Kraftvarmeverket er integrert i BIRs avfallsforbrenningsanlegg og produserer elektrisk kraft av avfall ved hjelp av en dampturbin og generator. Produksjonen startet i oktober 1999, og i 2002 ble det produsert 57 GWh. Små og store opplevelser - Byen Bergen med alle sine små og store opplevelser er jo verd et besøk i seg selv. Dessuten Get-together sammenkomst første dag (mandag 7. februar) i Hotell Augustin og Altona teater med Frode Rasmussen i hovedrollen! Videre blir det festmiddag tirsdag i Galleri Nygaten, hvor musikeren og entertaineren Frode Alnes står for underholdningen, avslutter han. VELKOMMEN Rune Vassdal kan ønske velkommen til BKK og Brannforum Det er en stor glede for meg som ordfører å kunne ønske Brannforum velkommen til Bergen. Bergen "Byen mellom de syv fjell" ble grunnlagt av Olav Kyrre i år Med sine ca innbyggere er Bergen Norges nest største by. Universitet og høgskoler, samt en rekke idretts- og kulturinstitusjoner bidrar til bildet av Bergen som Vestlandets kulturelle midtpunkt. Kommunikasjonsmessig har byen en gunstig posisjon, og betegnelsen "The Fjord Capital" gir en pekepinn om dens betydning som innfallsporten til fjorddistriktene. Bergen er et klokt valg. Dessuten er min subjektive oppfatning, at man vel knapt kan finne vakrere steder enn Vestlandet og Bergen. Som ordfører vil jeg ønske arrangørene til lykke med arrangementet, og gi uttrykk for glede over at Bergen får være vertsby for Brannforums møte 2005! Herman Friele Ordfører

4 4 PROGRAM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG FEBRUAR 2005 Bergen Kongressenter Mandag 7. februar Pause Get-together i Augustin Hotel Altona vinbar Strangaten 21 Tapas og tilhørende drikke Underholdning ved skuespiller Frode Rasmussen (Se egen omtale) Tirsdag 8. februar Velkommen til Bergen og BKK Åpning av Brannforum 2005 Karl Eliassen, produksjonsdirektør i BKK Sesjon 1: Brannvern og sikkerhet i BKK Brannvern og sikkerhet i BKK Jarle Johansen, BKK Pause Sikkerheten i BKK's anlegg Konsekvenser og tiltak som følge av uønskede hendelser med eksplosjoner og branner. BKK på vei mot sikrere stasjoner. Rune Vassdal, BKK Produksjon Ombyggingen av Rå transformatorstasjon Reidar Sekkingstad, BKK Lunsj Sesjon 2: Risiko for eksplosjon og brann i kraftanlegg Innledning ved Ole A. Westberg Metodikk, målsetting og praksis når det gjelder ROS Jørn Harald Andersen, Norconsult AS Implementering av ROS i Troms Kraft Harry Løvberg, Troms Kraft Pause Sesjon 3: Håndtering av trykk og røyk i fjellanlegg Innledning ved Ole A. Westberg Brannvesenets utfordring Johnny Breivik, Bergen brannvesen Ventilasjonstekniske løsninger ved trykk- og røykseksjonering Eivind Daldorff, Norconsult AS Spenningsoverslag og lysbuer i luftisolerte komponenter hvilke skader kan de utrette? Snorre Frydenlund, Norconsult AS Hvor stor er risikoen for sprengning av transformatorkassen? Kjell Carrander, ABB Power Transformer AB Oljeskyeksplosjoner. Er trykkene forutsigbare? Olav Roald Hansen, GexCon AS Sesjon 4: Ny forskrift FEA-F Ny forskrift FEA-F er ute på høring. Hva blir konsekvensene av den? Øistein Gåserud, DSB Paneldebatt om konsekvensene av nye FEA-F Forfriskninger Middag i Galleri Nygaten Underholdning ved Frode Alnæs (Se egen omtale) Onsdag 9. februar Sesjon 5: Sikkerhet og rehabilitering av eldre kraftanlegg Innledning ved Ole A. Westberg Nye løsninger for Sildvik kraftverk Bård Lunde, Narvik Energi Borgund kraftverk - utfordringer og endelig resultat Bjørn Røvik, Østfold Energi Produksjon Pause Risiko og løsninger for transformatorstasjoner i byer Arnvid Sylte, Trondheim Energi Nett Formidling av erfaringer fra deltagerne Pause Sikkerhetsmessige utfordringer i Islandske produksjonsanlegg Ludvik Ögmundsson, Landsvirkjun Oppsummering/konklusjon av Brannforum Avslutning Lunsj Ekskursjon til Rå transformatorstasjon og Fana Kraftvarmeverk. Ekskursjonen avsluttes med buss til Flesland flyplass Egen påmelding

5 5 Et FORUM for Get-together Forum for BRANNVERN OG SIK- KERHET I KRAFTANLEGG, arrangeres i Bergen Kongressenter / Scandic Hotel Bergen City, februar Forumet tar for seg et overordnet sikkerhetsaspekt i forbindelse med all drift av kraftanlegg. Foredragsholderne representerer landets og Nordens ypperste ekspertise på brann- og ulykkessikring. Fagfolk fra energiverk, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, leverandører og myndigheter deltar. Forumet henvender seg først og fremst til personell i bedrifter som har med brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid å gjøre. Videre vil brannvernledere, planleggere og driftspersonell i energiselskaper, konsulenter og leverandører av utstyr ha utbytte av et slikt arrangement. Trivsel og sosialt samvær. Innslag som ikke bare handler om faglige ting. Kultur og underholdning blir viktige ramme under årets Brannforum. To innholdsrike kvelder er det lagt opp til. Skuespiller Frode Rasmussen Mandag 7. februar Get-to-gether i Altona. Vinbar / Augustin Hotel, Strandgt. 81. Fingermat med tilhørende drikke. Underholdning ved skuespiller Frode Rasmussen 8. februar Middag i Galleri Nygaten finner sted klokken Bergens Tidende skriver om stedet: Kunstgalleriet i Nygaten 7 er utvilsomt noe for seg selv. Kalkskrellede bare gråsteinsvegger, gamle brukte murstein, stor norsk marmor, betong, stål og kobber. Restene av gammel pip fylt med betong henger ned fra taket, og grunnfjellet stikker opp av gulvet omkranset av Stemningen i Galleri Nygaten er speiell. Ikke minst med trubaduren Frode Alnæs (innfeldt) i aksjon. granittrester. vegger er dekket med stålplater. med sveisesømmene godt synlig Stemningen er spesiell, meget spesiell. Rommet tar en bort fra tid og sted. Gregoriansk musikk understreker stemningen... I disse omgivelser vil forumets middag bli servert, og Frode Alnæs vil sørge for underholdningen. Alnæs er vel kjent for de fleste her på berget. Mannen har en strålende karriere bak seg. Spesielt som gitartist i supersuksessen Dance With A Stranger. Praktiske opplysninger Nr: Tid: februar 2005 Sted: Kontakt: Bergen Kongressenter Ketill Børge-Ask, Tekna e-post: Påmeldingsfrist: 12. januar 2005 Ved avbestilling etter 3. februar 2005 må full avgift betales. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. Deltakeravgift: Hotell: Påmelding: Kr ,- for medlemmer av Tekna - for ikke-medlemmer kr ,-. Avgiften inkluderer dokumentasjon, ekskursjon, forfriskninger, get-together og middag, ekskl. hotellopphold. Scandic Hotel Bergen City februar kr ,- to overnattinger, lunsjer, kaffe februar 1.695,- én overnatting, lunsjer, kaffe Dagpakke ikke-boende kr. 350,- pr. dag Tekna - Teknisk-naturvitenskaplig forening Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefaks: e-post:

6 6 OS - skal avdekke kraftforsyningens svake sider Brannvesenet: Hvor finnes svake sider ved vassdragsanlegg? Hvordan er kraftforsyningens infrastruktur, dens teknologi, materiell og personell rustet for å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive tiltak? Troms Kraft startet arbeidet med å implementere de nye beredskapsforskriftene heri også Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS), i vår. - Vi har gjennomført analyser av noen kraftverk og transformatorstasjoner med henblikk på brann og eksplosjoner, forteller Harry Løvberg, produksjonssjef i Troms Kraft til Brannbullen. - Til - Inn i plan- leggingen! dette har vi benyttet ekstern konsulenthjelp og i bunnen for dette arbeidet har vi benyttet temaveilederen for brannvern i kraftforsyningen. I tillegg har vi hatt ekstern hjelp til å utarbeide en metode for det videre arbeidet med å kartlegge alle sider ved bedriften med henblikk på å oppfylle kravene i forskriften. Treghet Løvberg sier videre at han tror bransjen har mye på plass når det gjelder å tilfredsstille kravene til forskriften, men det er nok en viss treghet i arbeidet med å få systematisert dette. - Bransjen har erfaringsmessig mye å gjøre i sommerhalvåret og dette arbeidet blir utsatt i forhold til nødvendige planlagte revisjonsog vedlikeholdsarbeider, sier han. Lønnsomt? - Vil det, i tillegg til sikkerhetsaspektet, også være lønnsomt for kraftverkene å satse på et prosjekt som ROS? - Jeg kjenner ikke til noen spesielle analyser, men i forskriften heter det bl.a. at i tillegg til å gi de rette forutsetninger for en effektiv beredskapsorganisering og -tjeneste, kan analysen også være et bidrag til å iverksette de riktige økonomiske investeringer (kost/nytte), sier Løvberg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet og fastsatt ny forskrift om beredskap i kraftforsyningen. Denne ble gjort gjeldende fra 1. januar Atle Wahl i Gjensidige NOR (bildet) hevder overfor Brannbullen at en rekke energiselskaper har latt eksterne konsulentselskaper foreta vurderingene omkring blant Sovepute? annet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). - For enkelte har dette blitt en sovepute. Man lar andre gjøre arbeidet, og ser på seg selv som fritatt for ansvar og skyld om noe skulle inntreffe. Mange kjenner ikke godt nok til virksomheten i egen bedrift. Jeg ser en fare i at man rett og slett kan innføre nye la det skure og gåholdninger - mange i god tro om at sikkerheten er blitt ivaretatt gjennom resultater fra eksterne rapporter.. Vedlikehold - Norsk vedlikeholdsstandard, utarbeidet blant annet ved NTNU og SIN- TEF-miljøet, er internasjonalt anerkjent. Jeg tror norske energiselskaper har mye å lære gjennom de modeller og det verktøy man har utarbeidet her. Det er snakk om å være føre var. Bedriftene må planlegge bedre og sette inn verktøy og tiltak før eksplosjon og brann, sier Atle Wahl. Brannvesenet bør tas med i planlegging og bygging av nye anlegg - ikke minst med hensyn til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Beredskapsleder i Bergen Brannvesen, Johnny Breivik er, som en rekke av våre profesjonelle brannfolk, av den oppfatning at de blir satt på siden når det gjelder blant annet å delta i brannøvelser og det spille på lag med kraftselskapene i utarbeidelse av beredskapsplaner. Breivik sier til dette at det må skilles mellom bygging av nye anlegg og drift av eksisterende fjellanlegg. Lite involvert - Brannvesenet er generelt lite involvert i prosjektering av nye anlegg. Disse prosessene er styrt av bestemmelsen i bygningslovgivningen og utføres i stor grad av BE - godkjente foretak. Imidlertid er det viktig at brannvesenet tas med i prosessen - ikke minst mht tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Det er vårt syn at vi er de eneste som kan mene noe om våre behov og begrensinger. I praksis er det svært varierende hvordan prosjekterende kontakter oss i forbindelse med disse spørsmålene. Når det gjelder planlegging og utarbeidelse av design og sikkerhetskriterier i driftsfasen, er dette et fokus som vies oppmerksomhet ved tilsyn i disse anleggene. Avhengig av type virksomhet / drift i fjellanlegget variere tilsynshyppigheten fra årlig til hvert fjerde år, sier Breivik. - Hvor ligger de største utfordringene når det gjelder sikring av fjellanlegg? Rømningsveier - De største utfordringene mht sikkerhet i fjellanlegg er rømningsveier og evakuering av røyk / branngasser. For å redusere utvikling av røyk / branngasser er også begrensning av brannbelastningen i anlegget viktig. - Hvordan fungerer samarbeidet mellom Bergen Brannvesen og kraftselskapene i distriktet? Ikke mange fjellanlegg - I Bergen kommune finnes ikke mange fjellanlegg til produksjon av kraft. Derimot finnes en rekke veg- og jernbanetunneler og noen fjellanlegg til annen teknisk installasjon f. eks telekommunikasjon. Bergen Brannvesen har hatt stor fokus på brannsikkerhet i disse anleggene de senere år. Dette har resultert i en omfattende oppgradering av bl.a. veg- og jernbanetunneler, avslutter Johnny Breivik.

7 7... om revisjon av FEA-F... Forskrift for elektriske forsyningsanlegg, den såkalte FEA-F, skal fornyes. Nå setter bransjen sin lit til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil gi nødvendig intern stabilitet og nok midler til å etablere en god nok organisasjon. I tidligere brannbuller har Ole A. Westberg blant annet etterlyst forskriftens status, som etter hans mening var overmoden for revisjon. DSB på banen Øystein Gåserud i DSB, vil under Brannforum i Bergen ta opp status når det gjelder FEA-F. Gåserud sier til Brannbullen at forskriften er planlagt iverksatt 1. juli 2005 og utsendelse for høring er forventet i løpet av inneværende år. Han sier at sentrale emner i forskriften blir blant annet jording, overførte spenninger og berøringsspenninger. Steinfiltre - Tema som omfatter ulik bruk av steinfiltre blir behandlet i den nye forskriften. Spørsmål om emner som slukkeanlegg og rømningsveier er ikke formuleringene klare ennå. Fra transformatorstasjonen Rå som det blir foretatt ekskursjon til under Brannforum 2005.

8 8 Som vanlig er det Ole A. Westberg fra Norconsult AS (til venstre) som står som faglig leder av Brannforum med Tekna som operatør og denne gang med Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som vertskap. Bildet øverst viser Rå transformatorstasjon som det blir ekskursjon til, mens til høyre vises deler av interiøret til Galleri Nygaten. Her blir det festmiddag og underholdning med Frode Alnæs. Påmeldingsblankett: Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg Fornavn:... Etternavn:... Firma:... Postadresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Telefaks:... Fødselsår: Hotell: Ja Nei Enkeltrom Dobbeltrom Medlem TEKNA Ankomstdag:... Avreisedag:... Ønsker å delta i get-together 7.2 Ønsker å delta i middagen 8.2 Dato:... Ønsker å delta i ekskursjon 9.2 Underskrift:...

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi Brannvern og Sikkkerhet i Kraftanlegg 09. 11. februar 2004, Quality Hotel Hafjell Ole A. Westberg

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledning til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Kjære medlemmer 10. Januar 2012

Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Norsk Renseri- & Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Innkaller herved til Generalforsamlinger og faglig program 15.-18. Mars 2012 Nok et år har gått, og

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 1 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. Årskonferanse. 13. og 14. april 2011. Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til Årskonferanse 13. og 14. april 2011 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Gardermoen 3-4. JUNI 2015. Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Gardermoen 3-4. JUNI 2015 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn 3.juni 2015 Dag 1 Onsdag 3. juni 2015 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen til fagkonferansen.

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport

Kompetanserettet kurs i injeksjonsteknikk. Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kursnr: 1426151 Tid og sted: 28. 30. oktober 2014, Clarion Hotel Oslo Airport Kurskomite og foreleser:, Skedsmo Betong, AF Gruppen Erik Frogner, AF Gruppen, SINTEF Hans- Olav Hognestad, BASF Alf Kveen,

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no

For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no For påmelding, benytt gjerne vår fax: 22 94 75 01 eller e-post: registrering@tekna.no BENYTT BLOKKBOKSTAVER P Å M E L D I N G Kurs 54256281 Beregning og dimensjonering mht jordskjelvbelastninger Tid og

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 13. 15. april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har for 12. gang gleden av å invitere til Vårkonferansen. Dette er konferansen der

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN. Tromsø 7-8. juni Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni #fkt2017 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN Tromsø 7-8. juni 2017 Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) 7. juni 2017 #fkt2017 Dag 1 Onsdag 7. juni 2017 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Velkommen

Detaljer

BRANNSIKRING. for fremtiden BRANNSYMPOSIUM 2017

BRANNSIKRING. for fremtiden BRANNSYMPOSIUM 2017 BRANNSIKRING for fremtiden INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 25. 26. OKTOBER THON HOTEL OPERA OSLO BRANNSYMPOSIUM 2017 De valgene vi tar, avgjør hvordan vi møter forandringer

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Velkommen til Brannforum 2010 Tekna med Skagerak Energi som vertselskap og representert ved Magne Wraa (foto over), hilser deltakere fra hele landet velkommen til Sandefjord

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann

(U4) Utførelse av spennarmeringsarbeider for produksjonsleder, kontrolleder og formann Kursnr 1111101 Tid: 31.01-02.02 2011 Sted: Vinger hotell, Kongsvinger Forelesere og komité: Sivilingeniør Teknologiavdelingen Teknisk sjef Sivilingeniør Bruseksjonen Sivilingeniør Lars Narvestad, Dr. ing

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER - FOBE inviterer til FAGSEMINAR PÅ DFDS CROWN OF SCANDINAVIA MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN BESØK

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE januar 2017 På Thon hotels Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 25.-27. januar 2017 På Thon hotels Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Karin Fevaag Larsen arbeider med person- og organisasjonsutvikling i sitt firma NY

Detaljer

STEIN 2O15 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO

STEIN 2O15 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO 4.- 6. FEBRUAR HOLMENKOLLEN PARK HOTEL RICA I OSLO Veiteknisk Institutt og Norsk Bergindustri har gleden av å ønske alle varmt velkommen til 30-årsjubileum for Stein i vei-konferansen! 2014 ble nok et

Detaljer

Hvor langt skal vi gå?

Hvor langt skal vi gå? Invitasjon til Landskonferanse friluftsliv Salten, 14.-15. juni 2012 Hvor langt skal vi gå? Program Torsdag 14. juni Torsdag fram til lunsj er felles med Anleggskonferansen 2012 08.00 09.00 Registrering,

Detaljer

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet

Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Myndighetenes krav til linjerydding DSB, status og erfaringer fra tilsyn Skogrydding sett fra Elsikkerhet Frode Kyllingstad, Sjefingeniør Enhet for elektriske installasjoner, DSB 1 2 Virksomhetsidè Direktoratet

Detaljer

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG BRANNFORUM 2004 MED FOKUS PÅ: REKRUTTERING OG KOMPETANSE

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG BRANNFORUM 2004 MED FOKUS PÅ: REKRUTTERING OG KOMPETANSE FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG BRANNFORUM 2004 MED FOKUS PÅ: REKRUTTERING Krav om rasjonalisering og effektivisering truer OG KOMPETANSE stadig større deler av norsk industri. Samtidig

Detaljer

Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo

Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsrett inviterer til en ny vårkonferanse på Vestlia Resort Geilo. I år har vi som mål å skape flere og bedre debatter knyttet

Detaljer

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE

HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE HEL ET HELT MENNESKE ET HELT LIV EN HEL KIRKE TIRSDAG 4. MARS 11.00 Ankomst og registrering. 11.30 Lunch. 12.00 Åpningssamling. Et helt menneske, den bibelske fundamentering v/ biskop Ernst Baasland. Hilsen

Detaljer

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010

Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA. Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 Årskonferanse og årsmøte 2010 Helgeland Driftsassistanse VA Fru Haugans Hotel - Mosjøen 14. og 15. april 2010 1 Deltagerliste hotell buss m.v.. Sjekk om alt stemmer mht avkryssing på deltagerlista i forhold

Detaljer

INVITERER FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE

INVITERER FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE - Folldal helselag - Samarbeidsutvalget for helselagene i Alvdal INVITERER TIL FERIE FOR PENSJONISTER OG ELDRE Mandag 5.september torsdag 8.september 2016 Grimsbu Turistsenter i Folldal LIVSKVALITET I

Detaljer

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder

Mellomlederen. Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Påmelding: www.kursdagene.no Mellomlederen Bli tryggere i lederrollen og en bedre leder Hvordan fylle lederrollen Hvordan lede til måloppnåelse og mestring Kommunikasjon; og den vanskelige samtalen 4.-5.

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Kart. www.vtk.no Kart Organisering Tittel Generalforsamling Styre Adm. dir. Ketil Kvaale Merkantil Terjei Mjaaland Nettsjef Gunnar Snarteland Det Lokale Eltilsyn Tor Ivar Berge Energi Aslak Ofte Vest-Telemark Kraftlag

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Megleransvar og sikkerhetsrutiner

Megleransvar og sikkerhetsrutiner Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til kurset Megleransvar og sikkerhetsrutiner Nytt og aktuelt kursinnhold - 10 kurstimer 18. - 19. oktober 2012, Vika Atrium Megleransvar og sikkerhetsrutiner Torsdag

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse i Alta Årskonferanse i Alta 1. til 3. mars- 2016 Hotell Scandic Alta NFSS Organisasjonsnummer 994186183 PROGRAM: Tirsdag 1. mars 10 00-11 00 Registrering med kaffe m.m. 11 00-11 30 Velkommen ved Heidi Solvang,

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

Kurs i installasjon av solcelleanlegg.

Kurs i installasjon av solcelleanlegg. Kurs i installasjon av solcelleanlegg. GETEK AS har gleden av å invitere til fagkurs innen installasjon av solcelleanlegg. Vi i GETEK har over 30 års erfaring med solceller, både til hytte, bolig, næringsbygg,

Detaljer

Håndheving av regelverk

Håndheving av regelverk Håndheving av regelverk Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar To regelverk To tilsynsetater En felles tilsynstilnærming

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2013 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 30. HAVNA-KURSET FREDAG 8. FEBRUAR

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN

LANDSMØTE ÅLESUND20. og vårkonferanse 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL BANKETT STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN OPPLEV ÅLESUND BY MED SIN SÆRPREGEDE ARKITEKTUR ÅLESUND20 7.- 9. MAI14 RICA PARKEN HOTEL STOR GET2GETHER I TEATER- FABRIKKEN 7 kurstimer etterutdanning BANKETT MED GULLMEGLER NEFs LANDSMØTE og vårkonferanse

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Scandic hotell Prinsen i Trondheim 10. 12. mars 2009 PROGRAM Tirsdag 10. mars. Kl. 1000-1100 Registrering

Detaljer

STUDIETUR TIL BARCELONA

STUDIETUR TIL BARCELONA STUDIETUR TIL BARCELONA Design i sentrum arrangerer studietur til Barcelona i mai 2016. Sammen med våre lokale katalanske arkitekter vil vi utforske byens interiør og arkitektur, fra den katalanske modernismens

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Av Johannes Kasa, Power & Energy AS

Av Johannes Kasa, Power & Energy AS Av Johannes Kasa, Power & Energy AS Sammendrag Dette innlegget er et forsøk på å dele noen tanker om tid som er gått, og om spørsmål inn i ny framtid--. Med ca.40 forskjellige år i elforsyningen, har etter

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt.

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon, lindring ved livets slutt. Bedre livskvalitet, hvordan oppnår vi det? Hvilke utfordringer står vi overfor? Kurset vil arrangeres

Detaljer

Jørpeland - en attraktiv og levende by

Jørpeland - en attraktiv og levende by Jørpeland - en attraktiv og levende by BYKONFERANSE PÅ JØRPELAND 3. - 4. APRIL 2013 Industrisamfunnet Jørpeland har brukt hundre år på å komme dit det er i dag. Stålverket og menneskene har formet byen

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers FFKF-KONFERANSEN 2015 TROMSØ 6. 7. MAI Clarion Hotel The Edge Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers Konferansen «Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan

Detaljer

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015

INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 INVITASJON TIL HAVNA-KURSET 2015 NORGES EIENDOMSMEGLERFORBUND I SAMARBEID MED TELEMARK, VESTFOLD OG BUSKERUD EIENDOMSMEGLERFORENING HAR GLEDEN AV Å ØNSKE VELKOMMEN TIL DET 32. HAVNA-KURSET FREDAG 06. FEBRUAR

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2011 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 15 og 16 november 2011 Konferansens tema er driftsanskaffelser til Forsvaret Forsvaret anskaffer

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Velkommen til årsmøteweekend. Alexandra Loen mars 2017 NLF, avd. Hordaland NLF, avd. Sogn og Fjordane NLF, avd Møre og Romsdal

Velkommen til årsmøteweekend. Alexandra Loen mars 2017 NLF, avd. Hordaland NLF, avd. Sogn og Fjordane NLF, avd Møre og Romsdal Velkommen til årsmøteweekend. Alexandra Loen 17.-19.mars 2017 NLF, avd. Hordaland NLF, avd. Sogn og Fjordane NLF, avd Møre og Romsdal Velkommen til fylkesårsmøte på Hotel Alexandra i Loen 17. 19. mars

Detaljer

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme

Fjernvarmeberedskap. Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarmeberedskap Kilde: Norsk fjernvarme Fjernvarme er underlagt bestemmelsene i energiloven og beredskapskapitlet i loven. I forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (beredskapsforskriften)

Detaljer

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall.

For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. I N V I T A S J O N O G P R O G R A M 1987 2012 For alle dere som er interessert i muligheter, problemstillinger og nyheter i forbindelse med farlig avfall. Font : Baskerville C: 99, 21 M: 0 Y: 78, 43

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. VA-fagsamling. 3. og 4. februar Thon Hotel - Brønnøysund

Helgeland Driftsassistanse VA. i samarbeid med. inviterer til. VA-fagsamling. 3. og 4. februar Thon Hotel - Brønnøysund Helgeland Driftsassistanse VA i samarbeid med inviterer til VA-fagsamling 3. og 4. februar 2010 Thon Hotel - Brønnøysund MÅLGRUPPEN er alle som arbeider innenfor VA-sektoren på Helgeland/ Nordland Messeområde/

Detaljer

Helgeland Driftsassistanse VA HEVA. inviterer til. VA-fagsamling. 8. og 9. februar 2012. Rica Hotel Sandnessjøen. Påmeldingsfrist er 9.

Helgeland Driftsassistanse VA HEVA. inviterer til. VA-fagsamling. 8. og 9. februar 2012. Rica Hotel Sandnessjøen. Påmeldingsfrist er 9. inviterer til VA-fagsamling 8. og 9. februar 2012 Rica Hotel Sandnessjøen Påmeldingsfrist er 9. januar 2012 Denne gangen setter vi fokus på nyheter fra VA-leverandører i tillegg til interessante innlegg

Detaljer

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik

Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge. Narvik Turnforening Postboks 181, 8503 Narvik Velkommen til konkurranse for apparatturn for Nord Norge Postboks 181, 8503 Narvik Til: Kretsledere/kretsansatte Lag og foreninger i Nordland, Troms og Finnmark turnkrets. Mesterskap for apparatturn i

Detaljer