BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM"

Transkript

1 FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen februar 2005 Brannforum arrangeres denne gang i Bergen og med Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som sammen med Tekna er vertskap. ROS i BKK I Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) ny forskrift om beredskap i kraftforsyningen, gjeldende fra 1. januar 2003, er det utarbeidet en veiledning inneholdende 7 kapitler. Kap i denne veiledningen omhandler Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) I tillegg til en rekke faglige innslag, så vil ekskursjonen til Rå transformatorstasjon (bildet) som er et fjellanlegg og Fana Kraftvarmeverk, avslutte Brannforum Sosialt Trivsel og sosialt samvær. Innslag som ikke bare handler om faglige ting. Kultur og underholdning blir viktige innslag under årets Brannforum i Bergen, med blant andre byens egen Frode Rasmussen og trubaduren Frode Alnæs (bildet) Produksjonsdirektør i BKK Karl Eliassen, skal stå for den offisielle åpningen av Brannforum 2005 i Bergen. Han sier til Brannbullen at selskapet er i gang med planmessig ROS-analyser av kraftverkene og at på bakgrunn av analysene blir risikoforholdene forbedret.. Brannforum på nett: Ordføreren hilser! - Som ordfører vil jeg ønske arrangørene til lykke til med arrangementet, og gi uttrykk for glede over at Bergen får være vertsby for Brannforums møte 2005! Bergens ordfører Herman Friele (til høyre) ønsker velkommen til Brannforum 2005.

2 2 SIKRE VERDIER Tekna setter SIKKERHET på kartet! Hvordan kan vi måle økonomiske besparelser opp mot sikkerhet i form av menneskelige og materielle verdier? Eller omvendt? Sikkert er det i alle fall at det ene ikke bør utelukke det andre. Dette blir da også ett av de sentrale temaer ved Brannforum Årets arrangement er lagt til Bergen, februar og denne gang med Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som medarrangør og vertskap! Tekna har lenge hatt temaet sikkerhet på dagsorden gjennom alle konferanser som går på verdisikring. Alt fra virksomheten på sokkelen og brann i bygninger, til landbasert industrivirksomhet, og også overfor deg som målgruppe; som eksplosjon og brannsikring i kraftanlegg. Tekna vet at både medlemmer og konferansedeltakere tar dette temaet på alvor. Og vi gjør noe med det! Med fokus på temaet Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) skal blant annet BKK orientere oss om helt ferske analyser innenfor dette området. I 2005 vil vi også se nærmere på opprusting av eldre kraftverk. Videre holdes gamle temaer varme: brannvesenets rolle, med fokus spesielt på røyk i fjellanlegg, og vi holder trøkket oppe når det gjelder regler og forskrifter ikke minst FEA-F, som nå skal ut på høring. Brannforum 2005 blir noe kortere enn før. Vi ønsker å komprimere foredragene en del, men gir i tillegg mer tid til debatt og diskusjon. Og som vanlig det er satt av god tid til den sosiale delen Get together - med god mat og underholdning, middag i kunstneriske omgivelser i Galleri Nygaten, og den uformelle prat mellom slagene. VELKOMMEN TIL BERGEN OG BRANNFORUM 2005! Ketill Børge-Ask SIKKERHET I HØYSETET BKK inviterer til debatt og Brannforum Hva med sikkerheten i BKK's anlegg? Hvordan vurderer man konsekvenser og tiltak som følge av uønskede hendelser med eksplosjoner og branner? Og er BKK på vei mot sikrere stasjoner. Produksjonsdirektør i BKK Karl Eliassen, skal stå for den offisielle åpningen av Brannforum 2005 i Bergen. Han sier til Brannbullen at selskapet er i gang med planmessig ROS-analyser av kraftverkene og at på bakgrunn av analysene blir risikoforholdene forbedret. Planmesig vedlikehold - Vi utfører planmessig vedlikehold og oppgraderinger av våre stasjoner, fremholder ÅPNER BKKs produksjonsdirekør Karl Andreas Eliassen åpner Brannforum 2005 i Bergen Eliassen. - Det gjennomføres rømnings- og redningsøvelser, og vi har hele tiden fokus på personsikkerhet. I den forbindelse må det også nevnes at tilstedeværelsen i kraftverkene er blitt kraftig reduseret over tid. Mens man tidligere hadde både kontorer, verksted og oppholdsrom inne i kraft- verkene, er disse aktivitetene nå trukket ut slik at personrisikoen er redusert. Det har vært satt fokus på sikkerhet og spesielt personsikkerhet, og dette fører til Hva er ROS? sikrere kraftverk. Det er viktig å tenke risiko, og arbeidet med systematiske ROS-analyser er et godt hjelpemiddel. Trykk Eliassen sier også at de store konsekvensene er vurdert å være eksplosjoner med tilhørende trykk knyttet til oljefylte komponenter. I den forbindelse utfører BKKProduksjon systematiske olje-/gassanalyser på krafttransformatorene i sine anlegg, sier han. Oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) skal nå være på plass i alle enheter innen kraftforsyningens beredskapsorganisasjoner. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet og fastsatt ny forskrift om beredskap i kraftforsyningen. Denne ble gjort gjeldende fra 1. januar Til forskriften er det utarbeidet en veiledning inneholdende 7 kapitler. Kap i denne veiledningen omhandler Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS). Her står følgende: Alle enheter i KBO (Kraftforsyningens Beredskapsorganisasjon) skal ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser for å identifisere virksomhetens risikopotensiale og de tiltak som effektivt oppfyller kravene i denne forskriften. Hensikten med ROS er å identifisere svake sider ved vassdragsanlegg, kraftforsyningens infrastruktur, teknologi, materiell, personell osv. for derved å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive tiltak eller justeringer. Ansvarlig utgiver: Tekna Teknisk- naturvitenskapelige forening Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: MEDIA ØST TRYKK AS

3 3 Velkommen til Bergen! Byen er Bergen og selskapet er BKK Med høye fjell og et regnfylt klima er Vestlandet et kjerneområde for vannkraftproduksjon i Norge. Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKK) ble stiftet den 2. juni 1920 av Bergen og 11 omlandskommuner. BKK eies nå av Statkraft og 17 kommuner på Vestlandet. BKK er et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transalarm og er selger av rådgivningstjenester. til kunder i eget nettområde, tilbyr boligport av elektrisk kraft. Selskapet produserer Største eier i Fjordkraft - en av landets største kraftleverandører. kraft i 29 egne kraftverk og har landets nest største distribusjonsnett. Ansatte i selskapet er ca og omsetning BKK leverer fjernvarme i Bergen, bredbånd 2,7 milliarder kroner. Brannforum 2005 Brannforum 2005 er denne gang lagt til Bergen og Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som sammen med Tekna er vertskap. Rune Vassdal er BKKs mann på Brannforum Hva kan BKK vise fram som gjør at det er verdt å ta turen til Brannforum 2005, BKK og Bergen? Ekskursjon Til dette svarer Vassdal at i tillegg til og som en viktig del av de faglige innslagene, blir ekskursjonen til Rå transformatorstasjon som er et fjellanlegg og Fana Kraftvarmeverk et sentralt tema. - Dette er det eneste av BKKs kraftverk som ikke bruker vann som råstoff, sier han. - Kraftvarmeverket er integrert i BIRs avfallsforbrenningsanlegg og produserer elektrisk kraft av avfall ved hjelp av en dampturbin og generator. Produksjonen startet i oktober 1999, og i 2002 ble det produsert 57 GWh. Små og store opplevelser - Byen Bergen med alle sine små og store opplevelser er jo verd et besøk i seg selv. Dessuten Get-together sammenkomst første dag (mandag 7. februar) i Hotell Augustin og Altona teater med Frode Rasmussen i hovedrollen! Videre blir det festmiddag tirsdag i Galleri Nygaten, hvor musikeren og entertaineren Frode Alnes står for underholdningen, avslutter han. VELKOMMEN Rune Vassdal kan ønske velkommen til BKK og Brannforum Det er en stor glede for meg som ordfører å kunne ønske Brannforum velkommen til Bergen. Bergen "Byen mellom de syv fjell" ble grunnlagt av Olav Kyrre i år Med sine ca innbyggere er Bergen Norges nest største by. Universitet og høgskoler, samt en rekke idretts- og kulturinstitusjoner bidrar til bildet av Bergen som Vestlandets kulturelle midtpunkt. Kommunikasjonsmessig har byen en gunstig posisjon, og betegnelsen "The Fjord Capital" gir en pekepinn om dens betydning som innfallsporten til fjorddistriktene. Bergen er et klokt valg. Dessuten er min subjektive oppfatning, at man vel knapt kan finne vakrere steder enn Vestlandet og Bergen. Som ordfører vil jeg ønske arrangørene til lykke med arrangementet, og gi uttrykk for glede over at Bergen får være vertsby for Brannforums møte 2005! Herman Friele Ordfører

4 4 PROGRAM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG FEBRUAR 2005 Bergen Kongressenter Mandag 7. februar Pause Get-together i Augustin Hotel Altona vinbar Strangaten 21 Tapas og tilhørende drikke Underholdning ved skuespiller Frode Rasmussen (Se egen omtale) Tirsdag 8. februar Velkommen til Bergen og BKK Åpning av Brannforum 2005 Karl Eliassen, produksjonsdirektør i BKK Sesjon 1: Brannvern og sikkerhet i BKK Brannvern og sikkerhet i BKK Jarle Johansen, BKK Pause Sikkerheten i BKK's anlegg Konsekvenser og tiltak som følge av uønskede hendelser med eksplosjoner og branner. BKK på vei mot sikrere stasjoner. Rune Vassdal, BKK Produksjon Ombyggingen av Rå transformatorstasjon Reidar Sekkingstad, BKK Lunsj Sesjon 2: Risiko for eksplosjon og brann i kraftanlegg Innledning ved Ole A. Westberg Metodikk, målsetting og praksis når det gjelder ROS Jørn Harald Andersen, Norconsult AS Implementering av ROS i Troms Kraft Harry Løvberg, Troms Kraft Pause Sesjon 3: Håndtering av trykk og røyk i fjellanlegg Innledning ved Ole A. Westberg Brannvesenets utfordring Johnny Breivik, Bergen brannvesen Ventilasjonstekniske løsninger ved trykk- og røykseksjonering Eivind Daldorff, Norconsult AS Spenningsoverslag og lysbuer i luftisolerte komponenter hvilke skader kan de utrette? Snorre Frydenlund, Norconsult AS Hvor stor er risikoen for sprengning av transformatorkassen? Kjell Carrander, ABB Power Transformer AB Oljeskyeksplosjoner. Er trykkene forutsigbare? Olav Roald Hansen, GexCon AS Sesjon 4: Ny forskrift FEA-F Ny forskrift FEA-F er ute på høring. Hva blir konsekvensene av den? Øistein Gåserud, DSB Paneldebatt om konsekvensene av nye FEA-F Forfriskninger Middag i Galleri Nygaten Underholdning ved Frode Alnæs (Se egen omtale) Onsdag 9. februar Sesjon 5: Sikkerhet og rehabilitering av eldre kraftanlegg Innledning ved Ole A. Westberg Nye løsninger for Sildvik kraftverk Bård Lunde, Narvik Energi Borgund kraftverk - utfordringer og endelig resultat Bjørn Røvik, Østfold Energi Produksjon Pause Risiko og løsninger for transformatorstasjoner i byer Arnvid Sylte, Trondheim Energi Nett Formidling av erfaringer fra deltagerne Pause Sikkerhetsmessige utfordringer i Islandske produksjonsanlegg Ludvik Ögmundsson, Landsvirkjun Oppsummering/konklusjon av Brannforum Avslutning Lunsj Ekskursjon til Rå transformatorstasjon og Fana Kraftvarmeverk. Ekskursjonen avsluttes med buss til Flesland flyplass Egen påmelding

5 5 Et FORUM for Get-together Forum for BRANNVERN OG SIK- KERHET I KRAFTANLEGG, arrangeres i Bergen Kongressenter / Scandic Hotel Bergen City, februar Forumet tar for seg et overordnet sikkerhetsaspekt i forbindelse med all drift av kraftanlegg. Foredragsholderne representerer landets og Nordens ypperste ekspertise på brann- og ulykkessikring. Fagfolk fra energiverk, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, leverandører og myndigheter deltar. Forumet henvender seg først og fremst til personell i bedrifter som har med brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid å gjøre. Videre vil brannvernledere, planleggere og driftspersonell i energiselskaper, konsulenter og leverandører av utstyr ha utbytte av et slikt arrangement. Trivsel og sosialt samvær. Innslag som ikke bare handler om faglige ting. Kultur og underholdning blir viktige ramme under årets Brannforum. To innholdsrike kvelder er det lagt opp til. Skuespiller Frode Rasmussen Mandag 7. februar Get-to-gether i Altona. Vinbar / Augustin Hotel, Strandgt. 81. Fingermat med tilhørende drikke. Underholdning ved skuespiller Frode Rasmussen 8. februar Middag i Galleri Nygaten finner sted klokken Bergens Tidende skriver om stedet: Kunstgalleriet i Nygaten 7 er utvilsomt noe for seg selv. Kalkskrellede bare gråsteinsvegger, gamle brukte murstein, stor norsk marmor, betong, stål og kobber. Restene av gammel pip fylt med betong henger ned fra taket, og grunnfjellet stikker opp av gulvet omkranset av Stemningen i Galleri Nygaten er speiell. Ikke minst med trubaduren Frode Alnæs (innfeldt) i aksjon. granittrester. vegger er dekket med stålplater. med sveisesømmene godt synlig Stemningen er spesiell, meget spesiell. Rommet tar en bort fra tid og sted. Gregoriansk musikk understreker stemningen... I disse omgivelser vil forumets middag bli servert, og Frode Alnæs vil sørge for underholdningen. Alnæs er vel kjent for de fleste her på berget. Mannen har en strålende karriere bak seg. Spesielt som gitartist i supersuksessen Dance With A Stranger. Praktiske opplysninger Nr: Tid: februar 2005 Sted: Kontakt: Bergen Kongressenter Ketill Børge-Ask, Tekna e-post: Påmeldingsfrist: 12. januar 2005 Ved avbestilling etter 3. februar 2005 må full avgift betales. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. Deltakeravgift: Hotell: Påmelding: Kr ,- for medlemmer av Tekna - for ikke-medlemmer kr ,-. Avgiften inkluderer dokumentasjon, ekskursjon, forfriskninger, get-together og middag, ekskl. hotellopphold. Scandic Hotel Bergen City februar kr ,- to overnattinger, lunsjer, kaffe februar 1.695,- én overnatting, lunsjer, kaffe Dagpakke ikke-boende kr. 350,- pr. dag Tekna - Teknisk-naturvitenskaplig forening Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefaks: e-post:

6 6 OS - skal avdekke kraftforsyningens svake sider Brannvesenet: Hvor finnes svake sider ved vassdragsanlegg? Hvordan er kraftforsyningens infrastruktur, dens teknologi, materiell og personell rustet for å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive tiltak? Troms Kraft startet arbeidet med å implementere de nye beredskapsforskriftene heri også Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS), i vår. - Vi har gjennomført analyser av noen kraftverk og transformatorstasjoner med henblikk på brann og eksplosjoner, forteller Harry Løvberg, produksjonssjef i Troms Kraft til Brannbullen. - Til - Inn i plan- leggingen! dette har vi benyttet ekstern konsulenthjelp og i bunnen for dette arbeidet har vi benyttet temaveilederen for brannvern i kraftforsyningen. I tillegg har vi hatt ekstern hjelp til å utarbeide en metode for det videre arbeidet med å kartlegge alle sider ved bedriften med henblikk på å oppfylle kravene i forskriften. Treghet Løvberg sier videre at han tror bransjen har mye på plass når det gjelder å tilfredsstille kravene til forskriften, men det er nok en viss treghet i arbeidet med å få systematisert dette. - Bransjen har erfaringsmessig mye å gjøre i sommerhalvåret og dette arbeidet blir utsatt i forhold til nødvendige planlagte revisjonsog vedlikeholdsarbeider, sier han. Lønnsomt? - Vil det, i tillegg til sikkerhetsaspektet, også være lønnsomt for kraftverkene å satse på et prosjekt som ROS? - Jeg kjenner ikke til noen spesielle analyser, men i forskriften heter det bl.a. at i tillegg til å gi de rette forutsetninger for en effektiv beredskapsorganisering og -tjeneste, kan analysen også være et bidrag til å iverksette de riktige økonomiske investeringer (kost/nytte), sier Løvberg. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet og fastsatt ny forskrift om beredskap i kraftforsyningen. Denne ble gjort gjeldende fra 1. januar Atle Wahl i Gjensidige NOR (bildet) hevder overfor Brannbullen at en rekke energiselskaper har latt eksterne konsulentselskaper foreta vurderingene omkring blant Sovepute? annet risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). - For enkelte har dette blitt en sovepute. Man lar andre gjøre arbeidet, og ser på seg selv som fritatt for ansvar og skyld om noe skulle inntreffe. Mange kjenner ikke godt nok til virksomheten i egen bedrift. Jeg ser en fare i at man rett og slett kan innføre nye la det skure og gåholdninger - mange i god tro om at sikkerheten er blitt ivaretatt gjennom resultater fra eksterne rapporter.. Vedlikehold - Norsk vedlikeholdsstandard, utarbeidet blant annet ved NTNU og SIN- TEF-miljøet, er internasjonalt anerkjent. Jeg tror norske energiselskaper har mye å lære gjennom de modeller og det verktøy man har utarbeidet her. Det er snakk om å være føre var. Bedriftene må planlegge bedre og sette inn verktøy og tiltak før eksplosjon og brann, sier Atle Wahl. Brannvesenet bør tas med i planlegging og bygging av nye anlegg - ikke minst med hensyn til tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Beredskapsleder i Bergen Brannvesen, Johnny Breivik er, som en rekke av våre profesjonelle brannfolk, av den oppfatning at de blir satt på siden når det gjelder blant annet å delta i brannøvelser og det spille på lag med kraftselskapene i utarbeidelse av beredskapsplaner. Breivik sier til dette at det må skilles mellom bygging av nye anlegg og drift av eksisterende fjellanlegg. Lite involvert - Brannvesenet er generelt lite involvert i prosjektering av nye anlegg. Disse prosessene er styrt av bestemmelsen i bygningslovgivningen og utføres i stor grad av BE - godkjente foretak. Imidlertid er det viktig at brannvesenet tas med i prosessen - ikke minst mht tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap. Det er vårt syn at vi er de eneste som kan mene noe om våre behov og begrensinger. I praksis er det svært varierende hvordan prosjekterende kontakter oss i forbindelse med disse spørsmålene. Når det gjelder planlegging og utarbeidelse av design og sikkerhetskriterier i driftsfasen, er dette et fokus som vies oppmerksomhet ved tilsyn i disse anleggene. Avhengig av type virksomhet / drift i fjellanlegget variere tilsynshyppigheten fra årlig til hvert fjerde år, sier Breivik. - Hvor ligger de største utfordringene når det gjelder sikring av fjellanlegg? Rømningsveier - De største utfordringene mht sikkerhet i fjellanlegg er rømningsveier og evakuering av røyk / branngasser. For å redusere utvikling av røyk / branngasser er også begrensning av brannbelastningen i anlegget viktig. - Hvordan fungerer samarbeidet mellom Bergen Brannvesen og kraftselskapene i distriktet? Ikke mange fjellanlegg - I Bergen kommune finnes ikke mange fjellanlegg til produksjon av kraft. Derimot finnes en rekke veg- og jernbanetunneler og noen fjellanlegg til annen teknisk installasjon f. eks telekommunikasjon. Bergen Brannvesen har hatt stor fokus på brannsikkerhet i disse anleggene de senere år. Dette har resultert i en omfattende oppgradering av bl.a. veg- og jernbanetunneler, avslutter Johnny Breivik.

7 7... om revisjon av FEA-F... Forskrift for elektriske forsyningsanlegg, den såkalte FEA-F, skal fornyes. Nå setter bransjen sin lit til at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil gi nødvendig intern stabilitet og nok midler til å etablere en god nok organisasjon. I tidligere brannbuller har Ole A. Westberg blant annet etterlyst forskriftens status, som etter hans mening var overmoden for revisjon. DSB på banen Øystein Gåserud i DSB, vil under Brannforum i Bergen ta opp status når det gjelder FEA-F. Gåserud sier til Brannbullen at forskriften er planlagt iverksatt 1. juli 2005 og utsendelse for høring er forventet i løpet av inneværende år. Han sier at sentrale emner i forskriften blir blant annet jording, overførte spenninger og berøringsspenninger. Steinfiltre - Tema som omfatter ulik bruk av steinfiltre blir behandlet i den nye forskriften. Spørsmål om emner som slukkeanlegg og rømningsveier er ikke formuleringene klare ennå. Fra transformatorstasjonen Rå som det blir foretatt ekskursjon til under Brannforum 2005.

8 8 Som vanlig er det Ole A. Westberg fra Norconsult AS (til venstre) som står som faglig leder av Brannforum med Tekna som operatør og denne gang med Bergen Kommunale Kraftselskap (BKK) som vertskap. Bildet øverst viser Rå transformatorstasjon som det blir ekskursjon til, mens til høyre vises deler av interiøret til Galleri Nygaten. Her blir det festmiddag og underholdning med Frode Alnæs. Påmeldingsblankett: Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg Fornavn:... Etternavn:... Firma:... Postadresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Telefaks:... Fødselsår: Hotell: Ja Nei Enkeltrom Dobbeltrom Medlem TEKNA Ankomstdag:... Avreisedag:... Ønsker å delta i get-together 7.2 Ønsker å delta i middagen 8.2 Dato:... Ønsker å delta i ekskursjon 9.2 Underskrift:...

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledning til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

BRANNBULLEN. Trafofeilene florerer EN TRAUMATISK OPPLEVELSE. Færre branner. Gassutblåsing på Snorre A FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006

BRANNBULLEN. Trafofeilene florerer EN TRAUMATISK OPPLEVELSE. Færre branner. Gassutblåsing på Snorre A FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006 FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006 Viktigste brannforum Teknas Brannforum er blitt den viktigste møteplassen i brann- og sikkerhetsarbeid i kraft- og energisektoren i Norge. I løpet av vinteren

Detaljer

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 1: Introduksjon Tema Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg Modul 1: Introduksjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2007 ISBN: 978-82-7768-109-2 Forsidefoto: Berit Roald, Scanpix

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009. Tema: Beredskap i nærmiljøet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 2 2009 Tema: Beredskap i nærmiljøet Hver femte kommune mangler reservestrøm Beredskapsressursene i nordområdene må kartlegges Kvinneandelen

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger

Rapport. Brannsikkerhet i omsorgsboliger Rapport Brannsikkerhet i omsorgsboliger Resultater fra kartlegging av brannsikkerheten i boliger som benyttes til pleie- og omsorgsformål - 2003 Brannsikkerhet i "omsorgsboliger" Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren

Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Utarbeidet av: Bjørn Vidar Johansen Roald Myren Haugesund 2001 SAMMENDRAG Denne prosjektoppgaven ved Høgskolen Stord/Haugesund omhandler gjennomføring av en brannteknisk vurdering og anbefalning, samt

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter

ÅRSMØTE 2012. Brannfaglig Fellesorganisasjon. Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Brannfaglig Fellesorganisasjon ÅRSMØTE 2012 Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Valg Vedtekter Se innkalling til miniseminar m.v. på www.bfobrann.no Årsmøte i Brannfaglig Fellesorganisasjon BFO

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE-

SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- FORVALTNINGSREVISJON AV SAMFUNNSSIKKERHET OG BE- REDSKAP STAVANGER KOMMUNE FEBRUAR 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Årsmelding 2005. Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Årsmelding 2005 Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs

Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Energi og Kunnskap Høst 2012 På rett kurs Forberedt på framtiden? I dag er energi og energibruk en viktig forutsetning for at samfunnet skal fungere. Samfunnet er sårbart for forsyningssvikt, samtidig

Detaljer

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS

Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Prioritering av HMS i T. Stangeland Maskin AS Universitetet i Stavanger Vår 2009 Ann Elene Lund UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM I SAMFUNNSSIKKERHET MASTEROPPGAVE

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer