TEKNAS BRANNSEMINARER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNAS BRANNSEMINARER"

Transkript

1 TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og Sikkerhet i Kraftanlegg går av stabelen februar Hva er faglig nytt innen brann- og eksplosjonssikring? I tillegg til å være det årlige faglige treff for bransjen, blir det også kulturelle innslag, som Mack-øl og konsert i Ishavskatedralen. FEF klar fra nyttår Avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB), sier at FEF planlegges gjort gjeldende fra 1. januar Lover og forskrifter har gjentatte ganger vært oppe på tidligere brannforumer. Debatt blir det ganske sikkert også denne gang i Tromsø. Hvordan skal en leder oppføre seg og fatte beslutninger under press og i stressede situasjoner? STRESS Tromsø februar -06 LÆR SIKKERHET AV OFFSHOREBRANSJEN Ett av viktige temaer på konferansen i Tromsø Hva kan vi lære av offshorebransjen om forebyggende brannvern og sikkerhet? Gassanlegget Snøhvit og tiltak som er gjort i forbindelse med sikkerhetsarbeidet der, blir presentert under Brannforum 2006 i Tromsø. Brannforum på nett:

2 2 Et personlig ansvar Tekna følger opp fjorårerts suksess med Brannforum når vi denne gang inviterer til konferanse i Tromsø og med Troms Kraft som medarrangør og vertskap. Ett av hovedtemaene ved dette forumet blir katastrofehåndtering og regelverk. Med andre ord; hvordan forebygge og hindre at liv og verdier går tapt. Alt innen brann- og sikkerhetsarbeid må bygges på en grunnleggende filosofi om at det til syvende og sist er hver enkelt av oss som må gjøre opp sin egen status på egen arbeidsplass - og hvordan øke sikkerheten i egen arbeidssituasjon. Men alt krever likevel et rammeverk. Kunnskap om lovverk, teknologi og interne brann- og sikkerhetsinstrukser er av vesentlig betydning. I tillegg kommer oppgavene til politi, brannvesen og helseinstitusjonene. I et forebyggende arbeid, hvor hensikten er å unngå brann og større ulykker, kreves planlegging på ulike nivåer. Nitidig, ja ofte irriterende terping på detaljer, hvor worst case-scenarier gjentas og gjentas. Teknas Brannforum er nettopp et slikt sted hvor såvel siste nytt innen de ulike fagområder bringes til torvs, samtidig som man kommer i dialog med kolleger og kan diskutere felles problemer. Katastrofehåndtering og regelverk, ledelse og beslutninger og brannvesenets rolle, blir viktige innslag i Tromsø. Videre rettes fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), og det vil bli diskutert hva vi kan lære av offshoreindustrien, eksemplifisert ved Statoils Snøhvit-anlegg. Og vi gleder oss til samling i Ølhallen og i Ishavskatedralen. Og siste men ikke minst, Troms Kraft og det sikkerhetsarbeid som praktiseres skal det bli interessant å både se og høre mer om. Vi i Tekna ser fram til lærerike og hyggelige dager i Tromsø. Ketill Børge-Ask Fagsjef, Tekna Sikkerhet å lære av oljebransjen - Hva vi kan lære av offshorebransjen og risikoog sårbarhetsanalyse, blir to sentrale temaer under Brannforum i Tromsø Videre en fin anledning til å presentere Troms Kraft og det sikkerhetsarbeid som utføres her, sier TKs Harry Løvberg. Harry Løvberg leder avdeling for elektro/maskin i Troms Kraft Produksjon. Selv deltok han under Brannforums konferanser i Bodø og Bergen. Her ble han imponert over den kompetanse, både det rent faglige og ikke minst den betydningen det har at folk innenfor et Produksjon, nett og varmesentral Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Konsernet har fire datterselskaper: Troms Kraft Varme AS, Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraft Nett AS. Nettselskapet dekker 15 kommuner i Troms fylke. Produksjon eier og driver 12 vannkraftverk i tillegg til fire deleide. Samlet produksjon i heleide kraftverk utgjorde 1.229GWh (2004). så spesielt miljø kommer sammen og diskureter felles problemer. - I så måte utgjør Teknas Brannforum den viktigste møteplass innenfor dette fagområdet i denne bransjen. Så da vi fikk henvendelse og spørsmål om å være vertskap og medarrangør i 2006, var det mer eller mindre med både selvfølgelighet og glede vi kunne si ja takk til tilbudet, slår Løvberg fast. Faglig tilbud - Konferansen i 2006 er lagt opp med en rekke faglige godbiter, framholder Løvberg. Jeg vil blant annet nevne hva vi kan lære av offshorebransjen når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Statoils gassanlegg utenfor Hammerfest (Snøhvit) blir en case. Videre har vi i TK satset på prosjektet ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). Dette blir også inngående presentert, både generelt som verktøy og hvordan vi har og er i ferd med å implementere dette i selskapet vårt. Løvberg ønsker ikke å rangere TK eller bransjen generelt når det gjelder sikkerhetsarbeidet. Jeg vil understreke at vi gjør så godt vi kan men at vi kan bli enda bedre, både vi i TK og ellers i kraftbransjen, er det ingen tvil om!, understreker han. Besøk i varmesentral Troms Kraft Varme eier og driver fjernvarmeanlegget i Tromsø. Anlegget vil bli besøkt under konferansens siste dag. Fjernvarmeanlegget leverer varmt vann og damp gjennom sin sentral i Breivika til Universitetssykehuset Nord Norge og deler av Universitetet i Tromsø. Varmesentralen har installert en meget interssant energifleksibel løsning i bruken av biobrensel, olje og elektrisitet, hvor prisen i markedet bestemmer hvilke(n) energiform som til en hver tid skal benyttes. Dette vil det også redegjøres for under omvisningen i Breivika. Omvisning og orientering vil foretas av stasjonsleder Harald Gulbrandsen, her til høyre på bildet under, sammen med Harry Løvberg. Ansvarlig utgiver: Tekna Teknisk- naturvitenskapelig forening Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: MEDIA ØST TRYKK AS

3 3 BRANNFORUM 2006 TIL: Ishavsb vsbyen! Velkommen til Tromsø og Brannforum 2006! Ishavsbyen på 69 o 40 Nord. Det nordligste Brannforum som noen gang er arrangert. Tromsø, byen som blant annet er kjent for Ishavskatedralen, unversitet- og utdanningssentrum og en nærings- og livskultur knyttet til de arktiske områder, slår nå også et slag for Teknas Branntekniske forum. Gjennom Troms Kraft (TK), en tung og kompetent kraftprodusent og -leverandør i landsdelen, ønskes deltakere fra inn- og utland velkommen til dette 14. brannforumet Forum for Brannvern og sikkerhet i Kraftanlegg. Konferansen finner sted februar 2006 på Rica Ishavshotell midt i byen.(bildet til høyre). Harry Løvberg, avdelingssjef for elektro/maskin ved Troms Kraft, kan på vegne av bedriften og Tekna ønske velkommen til først og fremst et faglig kvalitativt seminar, men også en møteplass for gla jazz, kirkemusikk og Mack-øl! Øl, gla jazz og kirkemusikk... To sentrale kulturbegreper i Tromsø er Mackøl og Ishhavskatedralen. Begge deler blir behørig testet under Brannforum Allerede om kvelden den 6. februar (etter registrering og inn-sjekk), bærer det av gårde til Ølhallen. Get-together er mottoet, men arrangøren, v/harry Løvberg og innehaver Odd Harald Pedersen kan i tillegg love så vel godt øl som gode jazz-toner attåt. Ølhallen åpnet så tidlig som i Den bærer preg av det selvsagt gode lokale brygg, Mack-øl, noe ikke minst ishavsfolket har vist å sette pris på. Etter ofte lange fravær i til dels ugjestmilde farvann var det godt å komme til bake til en restaurasjon med atmosfære. Ølhallen i Tromsø regnes som en av byens store turistattraksjoner. Også Ishavskatedralen er en av byens store turistattraksjoner. Dens majestetiske beliggenhet gjør det til et sentralt monument i byens bybilde. Også dens arkitektur, både innvendig og utvendig, innbyr til høytid og til å gi landsdelen dens...og faglige innspill To av lederne i Troms Kraft kommer til åpningen av Brannforum Torvall Lind, (bildet) konsernsjef står for selve åpningen av konferansen. Eivind Steinholt, sjef for TKs produksjon og nett, vil så presentere selskapet og gi en orientering om brannsikkerhetsarbeidet i bedriften. Det vil ellers fra TKs side bli orientert om bedriftens håndtering av ROS - Risiko- og Sårbarhetsanalyser. identitet. Kantor Ulf Krupka vil stå for diverse musikalske innslag under konserten tirsdag den 7. februar. OrdførerHerman Kristoffersen står for den offisielle åpningen av Brannforum Kristoffersen har tidligere arbeidet ved Brann- og redningsseksjonen i Tromsø - som branninstruktør/feier. Han har også vært medlem av styret i Troms Kraft i fire år. En som det kan være verd å lytte til - også rent faglig. Velkommen til Tromsø Det er en stor glede for meg som ordfører å kunne ønske Brannforum velkommen til Tromsø. Tromsø, på folkemunne kalt for Nordens Paris, Porten til Ishavet og byen med det store hjerte, er en attraktiv by å legge arrangementer til. Tromsø er kjent for sitt kulturelle mangfold og for sitt yrende folkeliv, sommer som vinter. Dette er byen som aldri sover og naturen er storslagen og vakker, for ikke å snakke om vår fantastiske mørketid/midtnattsol. På vegne av Tromsø kommune ønsker jeg dere lykke til med arrangementet og samtidig takke for at dere valgte Tromsø som vertsby for Brannforums møte 2006! Herman Kristoffersen Ordfører

4 4 PROGRAM februar 2006 BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Rica Ishavshotel, Tromsø Mandag 6. februar Registrering på Rica Ishavshotel frem til Get-together Ølhallen Tirsdag 7. februar Registrering fortsetter Møteleder: Ole A. Westberg, Leder av Tekna s fagkomité for Elektro og Energi Bisitter: Harry Løvberg, Avdelingsleder Elektro/maskin i Troms Kraft Produksjon Velkommen til Tromsø Ordfører Hermann Kristoffersen Åpning og velkommen til Brannforum Torvald Lind, konsernsjef Troms Kraft Presentasjon av programmet Fagsjef Ketill Børge-Ask, Tekna Sesjon 1: Brannsikkerhetsarbeidene i Troms Kraft Pause Presentasjon av TK Brannsikkerhetsarbeidene i TK Eivind Steinholt, sjef produksjon og nett Sesjon 2: Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) ROS som verktøy: Metode og resultater Sjefskonsulent Øistein Aarnes, DNV Troms Kraft og ROS videre utvikling Harry Løvberg Orientering om prosjektet Risikovurdering brann i Statkraft Seniorrådgiver Tor Lund Seniorrådgiver Knut Ove Lien Lunsj Sesjon 3: Katastrofehåndtering og regelverk Ledelse og beslutninger under usikkerhet og press Varabrannsjef Eivind Rake, Brannvesenet i Sør-Rogaland Brannvesenets rolle og begrensninger Brann- og redningssjef Nils Ove Sollid, Brannvesenet i Tromsø Pause Brannloven og Eltilsynsloven - viktige føringer for kraftanleggene Avdelingsdirektør Tor Suhrke, DSB Diskusjonsrunde med foredragsholdere Slutt for dagens tekniske program Konsert i Ishavskatedralen Buss fra hotellet kl Aperitiff med påfølgende middag Onsdag 8. februar Sesjon 4: Kabler og brannsikkerhet Nye kabeltyper med fokus på brannsikkerhet Produktsjef Øystein Tvedt, Nexans Norway AS Hvordan sikre kablene mot brann? Forsker Harald Kulbotten, SINTEF Energiforskning AS Sesjon 5: Tiltak for bedre sikkerhet mot brann Fire Engineering Design Direktør Bjõrn Karlsson, Brunamalastofnun, Island Pause Hva avdekker oljeanalysene? Laboratoriesjef John Bongard, Nynäs IOM Hvor svikter transformatorene og hva er konsekvensene? Sjefingeniør elektro Thorfinn Løke, Hydro Oil & Energy Sesjon 6: Brukernes erfaringer Representanter for energiverkene inviteres til å fortelle om sine erfaringer Sesjon 7: Brannvern og sikkerhet i et gassanlegg Snøhvit Brannvern og sikkerhet i et gassanlegg Snøhvit Skiftleder Arvid Olsen, Statoil Oppsummering og avslutning Lunsj Ekskursjon for interesserte Breivika varmesentral Hovedføringer i Beredskapsforskriften Seksjonssjef Bjarne Larsen, NVE

5 5 Et FORUM for Brannforums komité Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, arrangeres i Rica Ishavshotell, Tromsø, februar Forumet tar for seg et overordnet sikkerhetsaspekt i forbindelse med all drift av kraftanlegg. Foredragsholderne representerer landets og Nordens ypperste ekspertise på brann- og ulykkessikring. Fagfolk fra energiverk, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, leverandører og myndigheter deltar. Forumet henvender seg først og fremst til personell i bedrifter som har med brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid å gjøre. Videre vil brannvernledere, planleggere og driftspersonell i energiselskaper, konsulenter og leverandører av utstyr ha utbytte av å delta. Brannforums komité består av følgende: Ole A. Westberg, Norconsult, leder av Teknas fagkomité elektro (øverst, venstre rekke), Ketill Børge-Ask, Tekna, Harry Løvberg, Troms Kraft, (nederst t.v.) Tor Lund, Statkraft (øverst, høyre), og Tor Høglo, Vannkraft Øst. I tillegg er Olav Henriksen, Elkem, med i komiteen. Praktiske opplysninger Nr: Tid: februar 2006 Sted: Kontakt: Rica Ishavshotell, Tromsø Ketill Børge-Ask, Tekna e-post: Deltakeravgift: Kr ,- for medlemmer av Tekna - for ikke-medlemmer kr ,-. Avgiften inkluderer dokumentasjon (CD-rom) ekskursjon, forfriskninger, get-together og middag, ekskl. hotellopphold. Hotell: Påmelding: Rica Ishavshotell, Tromsø februar kr ,- to overnattinger, lunsjer, kaffe februar 1.695,- én overnatting, lunsjer, kaffe Dagpakke ikke-boende kr. 395,- pr. dag Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefaks: e-post: Påmeldingsfrist: 12. januar 2006 Ved avbestilling etter 1. februar 2006 må full avgift betales. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. RABATTERTE FLYBILLETTER (begrenset antall plasser pr. flight) For bestilling, send e-post til: eller ring Referanse er: TEKNA Konferanse Tromsø februar Kundenr: merkes prosjektnummer: E-post må inneholde: Strekning: Dato: Ønsket klokkeslett: Reisendes navn: Adresse: Tlf numre: adresse: For betaling: kredittkortnummer med utløpsdato SAS eurobonuskort til E-ticket (billettløst) /privat kredittkort Kurs-/konferanse-priser er pr. dag 35% rabatt på ordinære flypriser, men det gjøres oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser pr. flight. Regler: Endring tillatt, etter utreise kan returen endres. Billettypen betinger minimum opphold en natt. Ubenyttet billett refunderes, iht. kundeavtalen. Påbegynt billett refunderes ikke. Ellers kan man bruke spesialprisene som er ledig ved bestilling. Disse kan være billigere, men kan ikke endres/refunderes.

6 6 FEF klar fra nyttår Ved en rekke tidligere Brannforumer har forskrifter, regler og lover blitt inngående diskutert. Ikke minst den nye forskriften om elektriske forsyningsanlegg, - FEF. Dette blir også et av temaene i Tromsø. Avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB), (bildet) hevder nå at FEF planlegges gjort gjeldende fra 1. januar Gjeldende forskrift om elektriske forsyningsanlegg er den siste gjenværende forskrift på elsikkerhetsområdet med detaljkrav gitt i forskriftsteksten. Den nye forskriften vil være en funksjonsrettet forskrift med angivelse av sikkerhetsnivå og med henvisning til aktuelle normer. Høring Forslag til ny forskrift har vært til høring og direktoratet mottok 35 svar fra norske virksomheter og institusjoner innen høringsfristen 31. august Forskriften har også vært på EU/EØS-høring. Høringssvarene var generelt meget godt og grundig utformet og det arbeides for tiden intenst med å gjennomgå alle svarene. Færre branner Forebygging lønner seg Det blir stadig færre bygningsbranner i Norge. I løpet av en ti års periode er nedgangen på 25 prosent for bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv, og to prosent for andre bygninger. En forskningsrapport SINTEF NBL har utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), konkluderer med at forebyggende brannvernarbeid gir resultater. Avdelingsdir. Tor Suhrke i avdeling for forebygging og elsikkerhet i DSB mener at SINTEF-rapporten inspirerer til fortsatt, og økt, satsing på forebyggende brannvern. - Det er godt å få en bekreftelse på at vi er på rett vei, at forebygging lønner seg. Det er utvilsomt en sammenheng mellom nedgangen i antall branner og brannvesenets økte tilsynsaktivitet med særskilte brannobjekter de siste årene, sier han blant annet. Fire Safety Engineering: Satser på forsking, utdanning og design Fire Safety Engineering er blitt et stadig mer anvendt begrep også innenfor brann- og eksplosjonssikring. I dag satses mer enn noensinne på områder innen forskning, utdanning og design. Direktør Bjørn Karlsson ved det islandske branndirektoratet hevder at dagens bygninger, med et stadig større tilgang og mer komplekst byggmateriale, stiller strengere krav til utførelse og design. Samtidig stilles strengere krav til lover og regler. Ikke minst gjelder dette ved utførelse og drift av kraft- og energianlegg. - Vår kunnskap rundt selve fenomenet brann og eksplosjon blir også stadig bedre. Også i forbindelse med hvordan mennesker oppfatter og takler uventede situasjoner, som brann, er det utviklet blant annet gode og avanserte simuleringsverktøy som gjør at det kan skaffes erfaring og metoder, sier Bjørn Karlsson, som blir en av foredragsholderne ved Brannforum i Tromsø. Brannforum - Island Fem dagers heftig seminar I samarbeid med Landsvirkjun og Iceland Fire Authority arrangerte Tekna fra 31. august til 4. september Brannforum i Reykjavik, Island. Konferansen fokuserte på utfordringer og løsninger knyttet til brann og eksplosjoner i kraft- og transformatorstasjoner generelt og i Island spesielt. Sentralt her var utbyggingen av et av Europas største kraftverk, Karahnjukar, som nå er i avslutningsfasen. Dette er et av Islands mest ekspansive industriutbyggingsprosjekter, og vil øke landets energitilskudd med hele 50 prosent. I tillegg til det faglige innholdet ble det også tid til ekskursjoner både til kraft- og energiverk og generell sightseeing med utflukt til blant annet Den blå lagune, Thingvellir og Gullfoss. Konferansen ble holdt på Radisson SAS Hotell Saga. 24 norske deltakere hadde funnet veien til Sagaøya disse dagene i tillegg til ti ledsagere. 51 islendinger deltok. Konferansen var meget vellykket både faglig og sosialt. Bilder: Det islandske vertskapet bidro også med sitt! (øverst) Fra utflukt (midten) Fra utbyggingen av Karahnjukar - et av Europas største kraftanlegg.(nederst)

7 7 Beslutninger under press Når svikter lederen? Katastrofehåndtering og regelverk. Hvordan skal en leder oppføre seg og fatte beslutninger under press? Brannforum i Tromsø vil ta opp og gi en bred gjennomgang av katastrofe-regelverket. Brannvesenets rolle skal belyses, hva sier Beredskapsforskriften og sist men ikke minst, hvordan agerer vi når vi utsettes for uhell og ulykker? Hvordan reagerer vi når uvante situasjoner oppstår og hvordan skal en leder opptre når situasjonen er prekær og uventet? Leders ansvar Varabrannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland, Eivind Rake, (bildet oppe til høyre) vil i sitt foredrag diskutere lederens ansvar og de beslutninger som tas under stress og press. - Hvordan skal en innsats ledes på et skadested og når svikter lederen? - Hva kjennetegner svake og dyktige ledere? - Svakt lederskap er beslutningsvegring, man klandrer andre, skifter stadig mål, har sviktende oppmerksomhet og ofte panikkbeslutninger som igjen kan føre til handlingslammelse, er eksempler fra Rakes foredrag. - Hva kjennetegner så det gode lederskap? Rake peker her på det som kan beskrives som militær beslutningstaking: Situasjonsvurdering hva skjer? Og valg av aksjon hva gjør vi med det? Som kjennetegn på godt lederskap nevner han stikkordsmessig god mestringsstrategi, en som klarer å redusere usikkerheten, har en proaktiv tenkning, er i stand til å skaffe oversikt og informasjonsinnhenting og er løsningsorientert. Mental forberedelse og planlegging - Hvis du vet at det i løpet av de fem neste årene vil skje en ulykke/krise, men ikke vet hvor det ville skje hva som ville skje når det ville skje hva vil du da gjøre for å forberede deg? blir sentrale spørsmål i Rakes foredrag. Oljehavarier i transformatorer: Over 50 % kan forhindres Hvilken betydning har oljeanalyser for driftssikkerheten av transformatorer? - Uansett hvilken vedlikeholdsstrategi man velger kreves detaljert informasjon om de aldrende transformatorenes funksjonstilstand og forventede livslengde, hevder John Bongard, laboratoriesjef hos Nynäs IOM. Bongard skal, under Brannforum i Tromsø, orientere om hva oljeanalyser kan avdekke i forbindelse med risiko for brann og eksplosjon i transformatorer. - Mer enn 50 % av transformatorhaveriene kan forhindres, fremholder Bongard. - Oljeanalysen er en svært kostnadseffektiv metode for å fastslå isolasjonens tilstand og oppdage mange ulike feil i transformatoren. Dessuten kan analyser utføres uten at transformatoren tas ut av drift. Isolasjon - Mer enn 50% av alle transformatorhaverier skyldes direkte eller indirekte nedbryting av isolasjonen (olje+ papir). Opptil 70 % av all diagnostisk informasjon om transformatorens tilstand finnes tilgjengelig i oljen!!!, hevder Bongard. Snikende feil Etter at gassanalyse av transformatorolje (DGA) ble et vanlig verktøy for å avsløre snikende feil, er det ikke skjedd havarier som skyldes partielle utladninger, termiske feil (hot-spots) eller gjennomslag (utladninger med følgestrøm), sier John Bongard (bildet) til Brannbullen. Metoden har med andre ord vist seg som et uovertruffent verktøy for å diagnostisere feiltilstander som tidligere ikke ble oppdaget. Tonstad-ulykken, som skjedde tidlig på syttitallet, ga støtet til å iverksette utviklingsarbeidet med DGA-metoden. Gassanalysen som metode, har derfor gjennom årene sørget for at mange havarier er unngått, hevder Bongard.

8 8 Teknas aktuelle brannseminarer Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten mars 2006, Britannia Hotel, Trondheim med sosialt arrangement på Ringve Museum (omvisning og middag) den 29. mars om kvelden For opplysninger kontakt: Bente Pedersen, e-post: Brannsikre bygg Mars 2006 Quality Hafjell Hotel, Øyer For opplysninger kontakt: Rolf Sjåvik/Stein Egil Sæter e-post: Påmeldingsblankett: Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg Fornavn:... Etternavn:... Firma:... Postadresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Telefaks:... Fødselsår: Hotell: Ja Nei Enkeltrom Dobbeltrom Medlem TEKNA Ankomstdag:... Avreisedag:... Ønsker å delta i get-together 6.2 Ønsker å delta i middagen 7.2 Dato:... Ønsker å delta i ekskursjon 8.2 Underskrift:...

Samfunnssikkerhet 4 // 2011

Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Samfunnssikkerhet 4 // 2011 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Foto: Dag G. Nordsveen / Samfoto Hvor gode er norske brannvesen? 2 INNHOLD Leder 4 Suksess i Salten 6 S t or og s

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet:

Viktige hjemmebesøk hindrer brann. Kontrollerer hus, hytter og virksomheter for å bedre din elsikkerhet. Det lokale eltilsynet: Agenda: 22. julikommisjonen 4 25 år med skogbrannhelikopteret 32 HÅNDTERer GJØDSEL MED SUNT BONDEVETT 44 DSB gjennomførte om lag 169 000 el-tilsyn i fjor. 94 000 av disse var bolig- og hyttekontroller.

Detaljer

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s.

Nummer 4-2003. KTF i støtet s. 4. 10 år i opplæringens. Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22. s. 8. Ulykker endrer karakter s. Nummer 4-2003 KTF i støtet s. 4 10 år i opplæringens tjeneste s. 8 Tårnkraner i byggeindustrien før og nå s. 22 Ulykker endrer karakter s. 16 Innhold Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor AS Fornebuveien

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

AE Akademiet KURSKATALOG

AE Akademiet KURSKATALOG AE Akademiet 1 KURSKATALOG Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011

Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Energibransjens katalog for KONFERANSER ETTERUTDANNING KURS 2011 Riktig kompetanse gir bedriftene konkurransefortrinn Flere undersøkelser viser at de selskapene som jobber strategisk med kompetanse, skårer

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 107222.01 80 sider + 8 vedlegg SINTEF RAPPORT TITTEL Norges branntekniske laboratorium as Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 E-post: nbl@nbl.sintef.no Internet: nbl.sintef.no

Detaljer

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

for Fagseminaret Se s 19 Program TEMA: REDNINGSSTAB FAGSEMINAR 2010: PROGRAM DEI HENTA MEG TILBAKE! MØRKETALLSUNDERSØKELSEN Se s 19 Program for Fagseminaret 5 2010 Næringslivets sikkerhetsorganisasjon Næringslivets Sikkerhetsråd F s. 6 TEMA: REDNINGSSTAB s. 18 FAGSEMINAR 2010: PROGRAM s. 15 DEI HENTA MEG TILBAKE! s. 30 MØRKETALLSUNDERSØKELSEN

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Samfunnssikkerhet 04 // 2009

Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Samfunnssikkerhet 04 // 2009 Magasin for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Stolt av frivilligheten INTERVJU MED KNUT STORBERGET SIDE 15 Foto: Colourbox Viktig bidrag fra de frivillige DSBs

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser,

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen, HMS-konferanser, Samleskinnen Nr. 4/2011 Årgang 16 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Meget god oppslutning på demonstrasjonen/fanemarkeringen mot vikarbyrådirektivet. Regjeringen må benytte reservasjonsretten

Detaljer

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9

TEKNIKK. Bedriftsprofil AXESS Side 10-14. Dansk Kran Forening Side 22-24. Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 KR AN 3 TEKNIKK medlemsinformasjon kranteknisk forening Kontroll av spesialkonstruert løfteredskap i brønn og boring Side 6-9 Bedriftsprofil AXESS Side 10-14 Dansk Kran Forening Side 22-24 Kursoversikt

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 2, 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 60 seminarer og faglige foredrag Erfaringer fra to prøvedriftskunder i a-meldingsprosjektet ADVANTAGE

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer