TEKNAS BRANNSEMINARER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEKNAS BRANNSEMINARER"

Transkript

1 TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og Sikkerhet i Kraftanlegg går av stabelen februar Hva er faglig nytt innen brann- og eksplosjonssikring? I tillegg til å være det årlige faglige treff for bransjen, blir det også kulturelle innslag, som Mack-øl og konsert i Ishavskatedralen. FEF klar fra nyttår Avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB), sier at FEF planlegges gjort gjeldende fra 1. januar Lover og forskrifter har gjentatte ganger vært oppe på tidligere brannforumer. Debatt blir det ganske sikkert også denne gang i Tromsø. Hvordan skal en leder oppføre seg og fatte beslutninger under press og i stressede situasjoner? STRESS Tromsø februar -06 LÆR SIKKERHET AV OFFSHOREBRANSJEN Ett av viktige temaer på konferansen i Tromsø Hva kan vi lære av offshorebransjen om forebyggende brannvern og sikkerhet? Gassanlegget Snøhvit og tiltak som er gjort i forbindelse med sikkerhetsarbeidet der, blir presentert under Brannforum 2006 i Tromsø. Brannforum på nett:

2 2 Et personlig ansvar Tekna følger opp fjorårerts suksess med Brannforum når vi denne gang inviterer til konferanse i Tromsø og med Troms Kraft som medarrangør og vertskap. Ett av hovedtemaene ved dette forumet blir katastrofehåndtering og regelverk. Med andre ord; hvordan forebygge og hindre at liv og verdier går tapt. Alt innen brann- og sikkerhetsarbeid må bygges på en grunnleggende filosofi om at det til syvende og sist er hver enkelt av oss som må gjøre opp sin egen status på egen arbeidsplass - og hvordan øke sikkerheten i egen arbeidssituasjon. Men alt krever likevel et rammeverk. Kunnskap om lovverk, teknologi og interne brann- og sikkerhetsinstrukser er av vesentlig betydning. I tillegg kommer oppgavene til politi, brannvesen og helseinstitusjonene. I et forebyggende arbeid, hvor hensikten er å unngå brann og større ulykker, kreves planlegging på ulike nivåer. Nitidig, ja ofte irriterende terping på detaljer, hvor worst case-scenarier gjentas og gjentas. Teknas Brannforum er nettopp et slikt sted hvor såvel siste nytt innen de ulike fagområder bringes til torvs, samtidig som man kommer i dialog med kolleger og kan diskutere felles problemer. Katastrofehåndtering og regelverk, ledelse og beslutninger og brannvesenets rolle, blir viktige innslag i Tromsø. Videre rettes fokus på risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), og det vil bli diskutert hva vi kan lære av offshoreindustrien, eksemplifisert ved Statoils Snøhvit-anlegg. Og vi gleder oss til samling i Ølhallen og i Ishavskatedralen. Og siste men ikke minst, Troms Kraft og det sikkerhetsarbeid som praktiseres skal det bli interessant å både se og høre mer om. Vi i Tekna ser fram til lærerike og hyggelige dager i Tromsø. Ketill Børge-Ask Fagsjef, Tekna Sikkerhet å lære av oljebransjen - Hva vi kan lære av offshorebransjen og risikoog sårbarhetsanalyse, blir to sentrale temaer under Brannforum i Tromsø Videre en fin anledning til å presentere Troms Kraft og det sikkerhetsarbeid som utføres her, sier TKs Harry Løvberg. Harry Løvberg leder avdeling for elektro/maskin i Troms Kraft Produksjon. Selv deltok han under Brannforums konferanser i Bodø og Bergen. Her ble han imponert over den kompetanse, både det rent faglige og ikke minst den betydningen det har at folk innenfor et Produksjon, nett og varmesentral Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Konsernet har fire datterselskaper: Troms Kraft Varme AS, Troms Kraft Marked AS, Troms Kraft Produksjon AS og Troms Kraft Nett AS. Nettselskapet dekker 15 kommuner i Troms fylke. Produksjon eier og driver 12 vannkraftverk i tillegg til fire deleide. Samlet produksjon i heleide kraftverk utgjorde 1.229GWh (2004). så spesielt miljø kommer sammen og diskureter felles problemer. - I så måte utgjør Teknas Brannforum den viktigste møteplass innenfor dette fagområdet i denne bransjen. Så da vi fikk henvendelse og spørsmål om å være vertskap og medarrangør i 2006, var det mer eller mindre med både selvfølgelighet og glede vi kunne si ja takk til tilbudet, slår Løvberg fast. Faglig tilbud - Konferansen i 2006 er lagt opp med en rekke faglige godbiter, framholder Løvberg. Jeg vil blant annet nevne hva vi kan lære av offshorebransjen når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Statoils gassanlegg utenfor Hammerfest (Snøhvit) blir en case. Videre har vi i TK satset på prosjektet ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse). Dette blir også inngående presentert, både generelt som verktøy og hvordan vi har og er i ferd med å implementere dette i selskapet vårt. Løvberg ønsker ikke å rangere TK eller bransjen generelt når det gjelder sikkerhetsarbeidet. Jeg vil understreke at vi gjør så godt vi kan men at vi kan bli enda bedre, både vi i TK og ellers i kraftbransjen, er det ingen tvil om!, understreker han. Besøk i varmesentral Troms Kraft Varme eier og driver fjernvarmeanlegget i Tromsø. Anlegget vil bli besøkt under konferansens siste dag. Fjernvarmeanlegget leverer varmt vann og damp gjennom sin sentral i Breivika til Universitetssykehuset Nord Norge og deler av Universitetet i Tromsø. Varmesentralen har installert en meget interssant energifleksibel løsning i bruken av biobrensel, olje og elektrisitet, hvor prisen i markedet bestemmer hvilke(n) energiform som til en hver tid skal benyttes. Dette vil det også redegjøres for under omvisningen i Breivika. Omvisning og orientering vil foretas av stasjonsleder Harald Gulbrandsen, her til høyre på bildet under, sammen med Harry Løvberg. Ansvarlig utgiver: Tekna Teknisk- naturvitenskapelig forening Redaksjon - tekst, foto og lay out: HARALD PETTERSEN Montasje: PH Grafisk AS Trykk: MEDIA ØST TRYKK AS

3 3 BRANNFORUM 2006 TIL: Ishavsb vsbyen! Velkommen til Tromsø og Brannforum 2006! Ishavsbyen på 69 o 40 Nord. Det nordligste Brannforum som noen gang er arrangert. Tromsø, byen som blant annet er kjent for Ishavskatedralen, unversitet- og utdanningssentrum og en nærings- og livskultur knyttet til de arktiske områder, slår nå også et slag for Teknas Branntekniske forum. Gjennom Troms Kraft (TK), en tung og kompetent kraftprodusent og -leverandør i landsdelen, ønskes deltakere fra inn- og utland velkommen til dette 14. brannforumet Forum for Brannvern og sikkerhet i Kraftanlegg. Konferansen finner sted februar 2006 på Rica Ishavshotell midt i byen.(bildet til høyre). Harry Løvberg, avdelingssjef for elektro/maskin ved Troms Kraft, kan på vegne av bedriften og Tekna ønske velkommen til først og fremst et faglig kvalitativt seminar, men også en møteplass for gla jazz, kirkemusikk og Mack-øl! Øl, gla jazz og kirkemusikk... To sentrale kulturbegreper i Tromsø er Mackøl og Ishhavskatedralen. Begge deler blir behørig testet under Brannforum Allerede om kvelden den 6. februar (etter registrering og inn-sjekk), bærer det av gårde til Ølhallen. Get-together er mottoet, men arrangøren, v/harry Løvberg og innehaver Odd Harald Pedersen kan i tillegg love så vel godt øl som gode jazz-toner attåt. Ølhallen åpnet så tidlig som i Den bærer preg av det selvsagt gode lokale brygg, Mack-øl, noe ikke minst ishavsfolket har vist å sette pris på. Etter ofte lange fravær i til dels ugjestmilde farvann var det godt å komme til bake til en restaurasjon med atmosfære. Ølhallen i Tromsø regnes som en av byens store turistattraksjoner. Også Ishavskatedralen er en av byens store turistattraksjoner. Dens majestetiske beliggenhet gjør det til et sentralt monument i byens bybilde. Også dens arkitektur, både innvendig og utvendig, innbyr til høytid og til å gi landsdelen dens...og faglige innspill To av lederne i Troms Kraft kommer til åpningen av Brannforum Torvall Lind, (bildet) konsernsjef står for selve åpningen av konferansen. Eivind Steinholt, sjef for TKs produksjon og nett, vil så presentere selskapet og gi en orientering om brannsikkerhetsarbeidet i bedriften. Det vil ellers fra TKs side bli orientert om bedriftens håndtering av ROS - Risiko- og Sårbarhetsanalyser. identitet. Kantor Ulf Krupka vil stå for diverse musikalske innslag under konserten tirsdag den 7. februar. OrdførerHerman Kristoffersen står for den offisielle åpningen av Brannforum Kristoffersen har tidligere arbeidet ved Brann- og redningsseksjonen i Tromsø - som branninstruktør/feier. Han har også vært medlem av styret i Troms Kraft i fire år. En som det kan være verd å lytte til - også rent faglig. Velkommen til Tromsø Det er en stor glede for meg som ordfører å kunne ønske Brannforum velkommen til Tromsø. Tromsø, på folkemunne kalt for Nordens Paris, Porten til Ishavet og byen med det store hjerte, er en attraktiv by å legge arrangementer til. Tromsø er kjent for sitt kulturelle mangfold og for sitt yrende folkeliv, sommer som vinter. Dette er byen som aldri sover og naturen er storslagen og vakker, for ikke å snakke om vår fantastiske mørketid/midtnattsol. På vegne av Tromsø kommune ønsker jeg dere lykke til med arrangementet og samtidig takke for at dere valgte Tromsø som vertsby for Brannforums møte 2006! Herman Kristoffersen Ordfører

4 4 PROGRAM februar 2006 BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Rica Ishavshotel, Tromsø Mandag 6. februar Registrering på Rica Ishavshotel frem til Get-together Ølhallen Tirsdag 7. februar Registrering fortsetter Møteleder: Ole A. Westberg, Leder av Tekna s fagkomité for Elektro og Energi Bisitter: Harry Løvberg, Avdelingsleder Elektro/maskin i Troms Kraft Produksjon Velkommen til Tromsø Ordfører Hermann Kristoffersen Åpning og velkommen til Brannforum Torvald Lind, konsernsjef Troms Kraft Presentasjon av programmet Fagsjef Ketill Børge-Ask, Tekna Sesjon 1: Brannsikkerhetsarbeidene i Troms Kraft Pause Presentasjon av TK Brannsikkerhetsarbeidene i TK Eivind Steinholt, sjef produksjon og nett Sesjon 2: Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) ROS som verktøy: Metode og resultater Sjefskonsulent Øistein Aarnes, DNV Troms Kraft og ROS videre utvikling Harry Løvberg Orientering om prosjektet Risikovurdering brann i Statkraft Seniorrådgiver Tor Lund Seniorrådgiver Knut Ove Lien Lunsj Sesjon 3: Katastrofehåndtering og regelverk Ledelse og beslutninger under usikkerhet og press Varabrannsjef Eivind Rake, Brannvesenet i Sør-Rogaland Brannvesenets rolle og begrensninger Brann- og redningssjef Nils Ove Sollid, Brannvesenet i Tromsø Pause Brannloven og Eltilsynsloven - viktige føringer for kraftanleggene Avdelingsdirektør Tor Suhrke, DSB Diskusjonsrunde med foredragsholdere Slutt for dagens tekniske program Konsert i Ishavskatedralen Buss fra hotellet kl Aperitiff med påfølgende middag Onsdag 8. februar Sesjon 4: Kabler og brannsikkerhet Nye kabeltyper med fokus på brannsikkerhet Produktsjef Øystein Tvedt, Nexans Norway AS Hvordan sikre kablene mot brann? Forsker Harald Kulbotten, SINTEF Energiforskning AS Sesjon 5: Tiltak for bedre sikkerhet mot brann Fire Engineering Design Direktør Bjõrn Karlsson, Brunamalastofnun, Island Pause Hva avdekker oljeanalysene? Laboratoriesjef John Bongard, Nynäs IOM Hvor svikter transformatorene og hva er konsekvensene? Sjefingeniør elektro Thorfinn Løke, Hydro Oil & Energy Sesjon 6: Brukernes erfaringer Representanter for energiverkene inviteres til å fortelle om sine erfaringer Sesjon 7: Brannvern og sikkerhet i et gassanlegg Snøhvit Brannvern og sikkerhet i et gassanlegg Snøhvit Skiftleder Arvid Olsen, Statoil Oppsummering og avslutning Lunsj Ekskursjon for interesserte Breivika varmesentral Hovedføringer i Beredskapsforskriften Seksjonssjef Bjarne Larsen, NVE

5 5 Et FORUM for Brannforums komité Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, arrangeres i Rica Ishavshotell, Tromsø, februar Forumet tar for seg et overordnet sikkerhetsaspekt i forbindelse med all drift av kraftanlegg. Foredragsholderne representerer landets og Nordens ypperste ekspertise på brann- og ulykkessikring. Fagfolk fra energiverk, forskningsinstitusjoner, forsikringsselskaper, leverandører og myndigheter deltar. Forumet henvender seg først og fremst til personell i bedrifter som har med brann- og sikkerhetsforebyggende arbeid å gjøre. Videre vil brannvernledere, planleggere og driftspersonell i energiselskaper, konsulenter og leverandører av utstyr ha utbytte av å delta. Brannforums komité består av følgende: Ole A. Westberg, Norconsult, leder av Teknas fagkomité elektro (øverst, venstre rekke), Ketill Børge-Ask, Tekna, Harry Løvberg, Troms Kraft, (nederst t.v.) Tor Lund, Statkraft (øverst, høyre), og Tor Høglo, Vannkraft Øst. I tillegg er Olav Henriksen, Elkem, med i komiteen. Praktiske opplysninger Nr: Tid: februar 2006 Sted: Kontakt: Rica Ishavshotell, Tromsø Ketill Børge-Ask, Tekna e-post: Deltakeravgift: Kr ,- for medlemmer av Tekna - for ikke-medlemmer kr ,-. Avgiften inkluderer dokumentasjon (CD-rom) ekskursjon, forfriskninger, get-together og middag, ekskl. hotellopphold. Hotell: Påmelding: Rica Ishavshotell, Tromsø februar kr ,- to overnattinger, lunsjer, kaffe februar 1.695,- én overnatting, lunsjer, kaffe Dagpakke ikke-boende kr. 395,- pr. dag Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Servicekontoret, Postboks 2312 Solli, 0201 Oslo Telefaks: e-post: Påmeldingsfrist: 12. januar 2006 Ved avbestilling etter 1. februar 2006 må full avgift betales. Avbestillingsgebyr kr ,- etter påmeldingsfristens utløp. RABATTERTE FLYBILLETTER (begrenset antall plasser pr. flight) For bestilling, send e-post til: eller ring Referanse er: TEKNA Konferanse Tromsø februar Kundenr: merkes prosjektnummer: E-post må inneholde: Strekning: Dato: Ønsket klokkeslett: Reisendes navn: Adresse: Tlf numre: adresse: For betaling: kredittkortnummer med utløpsdato SAS eurobonuskort til E-ticket (billettløst) /privat kredittkort Kurs-/konferanse-priser er pr. dag 35% rabatt på ordinære flypriser, men det gjøres oppmerksom på at det er et begrenset antall plasser pr. flight. Regler: Endring tillatt, etter utreise kan returen endres. Billettypen betinger minimum opphold en natt. Ubenyttet billett refunderes, iht. kundeavtalen. Påbegynt billett refunderes ikke. Ellers kan man bruke spesialprisene som er ledig ved bestilling. Disse kan være billigere, men kan ikke endres/refunderes.

6 6 FEF klar fra nyttår Ved en rekke tidligere Brannforumer har forskrifter, regler og lover blitt inngående diskutert. Ikke minst den nye forskriften om elektriske forsyningsanlegg, - FEF. Dette blir også et av temaene i Tromsø. Avdelingsdirektør Tor Suhrke i Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB), (bildet) hevder nå at FEF planlegges gjort gjeldende fra 1. januar Gjeldende forskrift om elektriske forsyningsanlegg er den siste gjenværende forskrift på elsikkerhetsområdet med detaljkrav gitt i forskriftsteksten. Den nye forskriften vil være en funksjonsrettet forskrift med angivelse av sikkerhetsnivå og med henvisning til aktuelle normer. Høring Forslag til ny forskrift har vært til høring og direktoratet mottok 35 svar fra norske virksomheter og institusjoner innen høringsfristen 31. august Forskriften har også vært på EU/EØS-høring. Høringssvarene var generelt meget godt og grundig utformet og det arbeides for tiden intenst med å gjennomgå alle svarene. Færre branner Forebygging lønner seg Det blir stadig færre bygningsbranner i Norge. I løpet av en ti års periode er nedgangen på 25 prosent for bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv, og to prosent for andre bygninger. En forskningsrapport SINTEF NBL har utarbeidet for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), konkluderer med at forebyggende brannvernarbeid gir resultater. Avdelingsdir. Tor Suhrke i avdeling for forebygging og elsikkerhet i DSB mener at SINTEF-rapporten inspirerer til fortsatt, og økt, satsing på forebyggende brannvern. - Det er godt å få en bekreftelse på at vi er på rett vei, at forebygging lønner seg. Det er utvilsomt en sammenheng mellom nedgangen i antall branner og brannvesenets økte tilsynsaktivitet med særskilte brannobjekter de siste årene, sier han blant annet. Fire Safety Engineering: Satser på forsking, utdanning og design Fire Safety Engineering er blitt et stadig mer anvendt begrep også innenfor brann- og eksplosjonssikring. I dag satses mer enn noensinne på områder innen forskning, utdanning og design. Direktør Bjørn Karlsson ved det islandske branndirektoratet hevder at dagens bygninger, med et stadig større tilgang og mer komplekst byggmateriale, stiller strengere krav til utførelse og design. Samtidig stilles strengere krav til lover og regler. Ikke minst gjelder dette ved utførelse og drift av kraft- og energianlegg. - Vår kunnskap rundt selve fenomenet brann og eksplosjon blir også stadig bedre. Også i forbindelse med hvordan mennesker oppfatter og takler uventede situasjoner, som brann, er det utviklet blant annet gode og avanserte simuleringsverktøy som gjør at det kan skaffes erfaring og metoder, sier Bjørn Karlsson, som blir en av foredragsholderne ved Brannforum i Tromsø. Brannforum - Island Fem dagers heftig seminar I samarbeid med Landsvirkjun og Iceland Fire Authority arrangerte Tekna fra 31. august til 4. september Brannforum i Reykjavik, Island. Konferansen fokuserte på utfordringer og løsninger knyttet til brann og eksplosjoner i kraft- og transformatorstasjoner generelt og i Island spesielt. Sentralt her var utbyggingen av et av Europas største kraftverk, Karahnjukar, som nå er i avslutningsfasen. Dette er et av Islands mest ekspansive industriutbyggingsprosjekter, og vil øke landets energitilskudd med hele 50 prosent. I tillegg til det faglige innholdet ble det også tid til ekskursjoner både til kraft- og energiverk og generell sightseeing med utflukt til blant annet Den blå lagune, Thingvellir og Gullfoss. Konferansen ble holdt på Radisson SAS Hotell Saga. 24 norske deltakere hadde funnet veien til Sagaøya disse dagene i tillegg til ti ledsagere. 51 islendinger deltok. Konferansen var meget vellykket både faglig og sosialt. Bilder: Det islandske vertskapet bidro også med sitt! (øverst) Fra utflukt (midten) Fra utbyggingen av Karahnjukar - et av Europas største kraftanlegg.(nederst)

7 7 Beslutninger under press Når svikter lederen? Katastrofehåndtering og regelverk. Hvordan skal en leder oppføre seg og fatte beslutninger under press? Brannforum i Tromsø vil ta opp og gi en bred gjennomgang av katastrofe-regelverket. Brannvesenets rolle skal belyses, hva sier Beredskapsforskriften og sist men ikke minst, hvordan agerer vi når vi utsettes for uhell og ulykker? Hvordan reagerer vi når uvante situasjoner oppstår og hvordan skal en leder opptre når situasjonen er prekær og uventet? Leders ansvar Varabrannsjef i Brannvesenet Sør-Rogaland, Eivind Rake, (bildet oppe til høyre) vil i sitt foredrag diskutere lederens ansvar og de beslutninger som tas under stress og press. - Hvordan skal en innsats ledes på et skadested og når svikter lederen? - Hva kjennetegner svake og dyktige ledere? - Svakt lederskap er beslutningsvegring, man klandrer andre, skifter stadig mål, har sviktende oppmerksomhet og ofte panikkbeslutninger som igjen kan føre til handlingslammelse, er eksempler fra Rakes foredrag. - Hva kjennetegner så det gode lederskap? Rake peker her på det som kan beskrives som militær beslutningstaking: Situasjonsvurdering hva skjer? Og valg av aksjon hva gjør vi med det? Som kjennetegn på godt lederskap nevner han stikkordsmessig god mestringsstrategi, en som klarer å redusere usikkerheten, har en proaktiv tenkning, er i stand til å skaffe oversikt og informasjonsinnhenting og er løsningsorientert. Mental forberedelse og planlegging - Hvis du vet at det i løpet av de fem neste årene vil skje en ulykke/krise, men ikke vet hvor det ville skje hva som ville skje når det ville skje hva vil du da gjøre for å forberede deg? blir sentrale spørsmål i Rakes foredrag. Oljehavarier i transformatorer: Over 50 % kan forhindres Hvilken betydning har oljeanalyser for driftssikkerheten av transformatorer? - Uansett hvilken vedlikeholdsstrategi man velger kreves detaljert informasjon om de aldrende transformatorenes funksjonstilstand og forventede livslengde, hevder John Bongard, laboratoriesjef hos Nynäs IOM. Bongard skal, under Brannforum i Tromsø, orientere om hva oljeanalyser kan avdekke i forbindelse med risiko for brann og eksplosjon i transformatorer. - Mer enn 50 % av transformatorhaveriene kan forhindres, fremholder Bongard. - Oljeanalysen er en svært kostnadseffektiv metode for å fastslå isolasjonens tilstand og oppdage mange ulike feil i transformatoren. Dessuten kan analyser utføres uten at transformatoren tas ut av drift. Isolasjon - Mer enn 50% av alle transformatorhaverier skyldes direkte eller indirekte nedbryting av isolasjonen (olje+ papir). Opptil 70 % av all diagnostisk informasjon om transformatorens tilstand finnes tilgjengelig i oljen!!!, hevder Bongard. Snikende feil Etter at gassanalyse av transformatorolje (DGA) ble et vanlig verktøy for å avsløre snikende feil, er det ikke skjedd havarier som skyldes partielle utladninger, termiske feil (hot-spots) eller gjennomslag (utladninger med følgestrøm), sier John Bongard (bildet) til Brannbullen. Metoden har med andre ord vist seg som et uovertruffent verktøy for å diagnostisere feiltilstander som tidligere ikke ble oppdaget. Tonstad-ulykken, som skjedde tidlig på syttitallet, ga støtet til å iverksette utviklingsarbeidet med DGA-metoden. Gassanalysen som metode, har derfor gjennom årene sørget for at mange havarier er unngått, hevder Bongard.

8 8 Teknas aktuelle brannseminarer Brann- og eksplosjonssikring i petroleumsvirksomheten mars 2006, Britannia Hotel, Trondheim med sosialt arrangement på Ringve Museum (omvisning og middag) den 29. mars om kvelden For opplysninger kontakt: Bente Pedersen, e-post: Brannsikre bygg Mars 2006 Quality Hafjell Hotel, Øyer For opplysninger kontakt: Rolf Sjåvik/Stein Egil Sæter e-post: Påmeldingsblankett: Brannvern og sikkerhet i kraftanlegg Fornavn:... Etternavn:... Firma:... Postadresse:... Postnr./sted:... Telefon:... Telefaks:... Fødselsår: Hotell: Ja Nei Enkeltrom Dobbeltrom Medlem TEKNA Ankomstdag:... Avreisedag:... Ønsker å delta i get-together 6.2 Ønsker å delta i middagen 7.2 Dato:... Ønsker å delta i ekskursjon 8.2 Underskrift:...

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM

BRANNBULLEN SIKKERHET I HØYSETET. Ordføreren hilser! Sosialt. ROS i BKK NYTT BRANNFORUM FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NYTT BRANNFORUM SIKKERHET I HØYSETET Tekna og BKK inviterer til debatt om brannvern og sikkerhet i kraftanlegg i Bergen 7.- 9. februar 2005 Brannforum arrangeres

Detaljer

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim

Sikkerhet og. - Et trusselbilde i endring 9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006-9. - 10. mai Radisson SAS Royal Garden Hotel i Trondheim Sikkerhet og Sårbarhet 2006 - For fjerde år på rad inviterer Dataforeningen Trøndelag sammen med Næringsforeningen til

Detaljer

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger

Konferanse om HMS-kultur. 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger 27.-28. november 2002 Clarion hotell Stavanger Bakgrunn Det foregår i dag mye spennende og interessant arbeide på HMSkultur i næringen. Området er preget av et mangfold av ulike satsinger og ulik motivasjon

Detaljer

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag

Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Brannfaglig Fellesorganisasjon inviterer til Årsmøte BFO Brann 2009 Vårseminar, byvandring og middag Sentrale temaer: Revisjon av lov- og regelverk hva skjer? Samordnet kontroll både i offentlig og privat

Detaljer

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør

FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi. Administrerende direktør FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG NIFs ellevte brannforum med fokus på: Sikkerhet og økonomi Brannvern og Sikkkerhet i Kraftanlegg 09. 11. februar 2004, Quality Hotel Hafjell Ole A. Westberg

Detaljer

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon

Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2009 Invitasjon Generalforsamling 2009 Vi i Oppland Brannbefalslag ønsker Dere velkommen til Oppland og Lillehammer i tiden 5-7 juni. Vi håper dere setter av disse

Detaljer

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF

Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Invitasjon til fagseminar og generalforsamling NBLF Haugesund 24.-26. mai 2013 Rogaland brannbefalslag inviterer på vegne av Norsk brannbefals landsforbund til interessant fagseminar og generalforsamling

Detaljer

Utvikling i distriktene viktige faktorer

Utvikling i distriktene viktige faktorer 08 Utvikling i distriktene viktige faktorer 24. januar 2008 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Utvikling i distriktene viktige faktorer Velkommen til Nordmørskonferansen 2008 Da har vi den glede

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledninger til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT)

Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Norsk Simulator Forum inviterer til årsmøte og fagdag på Stjørdal i samarbeid med Høgskolen i Nord-trøndelag (HiNT) Til alle simulatorinteresserte! Styret i Norsk Simulator Forum har herved gleden av å

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling

Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling NETTVERKSKONFERANSEN 2015 Bedriftshelsetjenesten Roller og oppgaver i utvikling Radisson Blu Royal Garden Hotel 18. 19. mars 2015. NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere, og NSFs lokalgruppe av bedriftssykepleiere

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Rica Ishavshotell Tromsø 13. 15. mars 2007 PROGRAM TIRSDAG 13. mars 2007 Kl 11 00 12 00 Registrering

Detaljer

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran

Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran Kontrollørkurs G8 Lastebilkran G20 fastmontert hydraulisk kran 6. 9 mars 2006 Kompetansegivende kurs med avsluttende prøve Fagplan nr. F-2042 Målgrupper: Personer som er, eller ønsker å bli kontrollør

Detaljer

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015

Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 1 av 5 Lokallagene i Nordland Vår saksbehandler Hilde Furuseth Johansen +47 75 50 60 64 Deres dato Deres referanse Invitasjon til kurs for Unge Bønder på 20-22. februar 2015 Vi inviterer nå til det årlige

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE

ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Nytenkende Lagspillende ansvarlig Engasjert Bli med på årets høydepunkt i frukt- og grøntnæringen GARTNERKONGRESSEN 2006 SUNN MATGLEDE Tønsberg Quality Hotel 27.-29. oktober 2006 Gartnerkongressen 2006

Detaljer

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse

NFSS. Habiliteringstjenestene i Norge. Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv. Årskonferanse NFSS Habiliteringstjenestene i Norge Nettverk: Funksjonshemmede, seksualitet og samliv Årskonferanse Thon hotell Opera i Oslo 4.-6. mars 2008 PROGRAM TIRSDAG 4. mars 2008 Kl 10 00 11 00 Registrering med

Detaljer

Sprinklermelding nr. 1-2006

Sprinklermelding nr. 1-2006 Sprinklermelding nr. 1-2006 Til alle foretak med en eller flere FG-godkjenninger innen sprinklerområdene PRO, KPR, UTF og KUT. Dato: 13.09.2006 Innledning Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG)

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014

FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 FAGKONFERANSE KONTROLL OG TILSYN HAUGESUND 3-4. JUNI 2014 ÅRSMØTE I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 3. JUNI 2014 Dag 1 Tirsdag 3. juni 2014 09.00 10.00 Registrering med mat 10.00 10.15 Åpning av konferansen.

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008

Ordførerkonferansen. Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Ordførerkonferansen 2008 Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo 16. 17. april 2008 Kjære ordfører Det er tid for årets ordførerkonferanse. Den finner sted i Oslo 16. 17. april 2008 på Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre

Grip dagen, mulighetene og Nordmøre 2010 Grip dagen, mulighetene og Nordmøre Torsdag 28. januar 2010 Caroline konferansesenter Kristiansund Brynjulv Røeggen Avdelingsbanksjef Kontakt oss 03900 eller snv.no Bank. Forsikring. Og deg. Velkommen

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2012 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 07 og 08 november 2012 Konferansens tema er Driftsanskaffelser til Forsvaret Forsvaret anskaffer

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND

TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2008 I ÅLESUND 4. - 6. februar 2008 Radisson SAS Hotel Forskrifter og veiledning til besvær Tilfredstiller gamle og nye kraftstasjoner de nye forskriftene? Samtidig advares

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2011 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 15 og 16 november 2011 Konferansens tema er driftsanskaffelser til Forsvaret Forsvaret anskaffer

Detaljer

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007.

INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. INVITASJON TIL BRANNSJEFKONFERANSEN 2007. Kjære brannsjefkollega og gode samarbeidspartnere! Årets brannsjefkonferanse er den 23. i rekken, og det er en glede å ønske dere velkommen til Lillehammer. Vi

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø

Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig. For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Til kommunens Bodø, 27.02.12 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 10. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 15. - 17. april 2015 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har gleden av å invitere til Vårkonferansene for 11. gang Dette er konferansen der

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM 2013 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2013 5. 6. november, Høgskolen i Narvik Et nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til Narvik,

Detaljer

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015

INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 INVITASJON TIL Fagseminar og Generalforsamling NBLF 2015 i Kongsberg 08.05. 10.05.2015 Hvorfor være stor når man er lykkelig som liten, de fleste gikk det ille eller? En gresshoppefar og en gresshoppesønn

Detaljer

BRANNBULLEN. Trafofeilene florerer EN TRAUMATISK OPPLEVELSE. Færre branner. Gassutblåsing på Snorre A FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006

BRANNBULLEN. Trafofeilene florerer EN TRAUMATISK OPPLEVELSE. Færre branner. Gassutblåsing på Snorre A FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006 FORUM FOR TEKNAS BRANNKONFERANSER - MAI 2006 Viktigste brannforum Teknas Brannforum er blitt den viktigste møteplassen i brann- og sikkerhetsarbeid i kraft- og energisektoren i Norge. I løpet av vinteren

Detaljer

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig

Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Til kommunens Bodø, 17.03.11 Ledelse, informasjonssikkerhetsansvarlig og IT-ansvarlig Innbydelse til Forum for informasjonssikkerhet For 9. gang arrangeres Forum for informasjonssikkerhet i Bodø Undertegnede

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET?

JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Fagkonferanse 26. 27. mai 2014 LOFOTEN THON HOTEL SVOLVÆR JOBBKLAR OG FERDIGUTDANNET? Formålet med konferansen er å belyse det viktige spørsmålet om hvor godt forberedt en nyutdannet sykepleier er til

Detaljer

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014

Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 Velkommen til FABEKOS JUBILEUMSKONFERANSE TROMSØ 4. - 5. APRIL 2014 FABEKO FYLLER 50 ÅR! Vi har derfor gleden av å invitere til jubileumskonferanse (Fabrikkbetongkonferanse nr. 44) 4. 5. april 2014. Konferansen

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 News Detail http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=267 Side 1 av 1 09.06.2015 Program og påmelding for RYLA 2014 DISTRIKTSNYTT 04.09.2013 Rotary Youth Leadership Award (RYLA) arrangeres

Detaljer

INVITASJON med Program

INVITASJON med Program INVITASJON med Program Alcatel-Lucent og Thales Brukerforum 2007 6 8 juni Rica Seilet Hotel i Molde Kjære kunde Vi forsetter tradisjonen og håper du gjør det samme! Tiden er igjen inne for «Alcatel-Lucent

Detaljer

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur

D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur D en andre norske E rfaringskonferansen innen helsefrem m ende og forebyggende arbeid for eldre, innenfor helse, velferd og kultur 7. og 8. septem ber 09 Tønsberg Øya Brygga i Tønsberg Quality Hotell A

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA, OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 14. og 15. november 2012 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 28. - 29. OKTOBER 2013 Det legges opp til to inspirerende dager med erfaringsutveksling, diskusjoner, praktiske øvelser og foredrag. Ikke minst også en trivelig

Detaljer

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik

PROGRAM. Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik PROGRAM november 2012 Invitasjon til VA-seminaret VAnndammen 2012 6. 7. november, Høgskolen i Narvik Et Nord-norsk møtested for offentlige VA-virksomheter, VA-leverandører og VA-studenter Velkommen til

Detaljer

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO

DITT ANSVAR. dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO DITT ANSVAR dine muligheter INVITASJON TIL FIRESAFE BRANNSYMPOSIUM FOR BYGG OG EIENDOMSBRANSJEN 26. 27. OKT THON HOTEL OPERA OSLO Foto: Shutterstock Hvordan kan bedre brannsikkerhet bli et konkurransefortrinn?

Detaljer

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015

Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Norges Byggmesterforbunds Landsmøte 2015 Nord-Trøndelag 29. -31. mai Foto: Steinar Johansen Vertskap: Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Foto: Olav Breen Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag

Detaljer

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN

MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN FORUM FOR OFFENTLIGE BYGG OG EIENDOMMER - FOBE inviterer til FAGSEMINAR PÅ DFDS CROWN OF SCANDINAVIA MOTIVASJON REKRUTTERINGS- OG SENIORPOLITIKK MERKEVAREBYGGING INKLUDERENDE ARBEIDSLIV LEDERROLLEN BESØK

Detaljer

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011

Invitasjon. Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Invitasjon The Blissymbolics Development Secretariat (BDS) inviterer til Internasjonalt Panelmøte i Oslo 10. 16. april 2011 Hensikten med det internasjonale møtet er å fortsette arbeidet med å utvikle

Detaljer

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo

KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE. Distriktsmedisinske senter DMS. Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo KONFERANSE NASJONAL HØRINGSKONFERANSE Distriktsmedisinske senter DMS Torsdag 6. og fredag 7. november 2003 Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Oslo Tverrfaglig samarbeid gir gode løsninger! NORSK SYKEHUS-

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2014 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 5. og 6. november 2014 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren

Informasjonssikkerhet i kraftsektoren Informasjonssikkerhet i kraftsektoren 9. og 10. november 2011 Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kraft IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftbransjen i Norge. Målet med arrangementet er å

Detaljer

Energi for framtida. Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 4. 6. februar 2013. UEs hovedsamarbeidspartnere:

Energi for framtida. Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 4. 6. februar 2013. UEs hovedsamarbeidspartnere: Energi for framtida Velkommen til Nasjonal Gründercamp for videregående skole! Trondheim 4. 6. februar 2013 UEs hovedsamarbeidspartnere: PRAKTISK INFORMASJON Overnatting og adresser Elever overnatter første

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Håndheving av regelverk

Håndheving av regelverk Håndheving av regelverk Avdelingsleder Kari Jensen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar To regelverk To tilsynsetater En felles tilsynstilnærming

Detaljer

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera

Brannsikre. med kunnskap. Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikre med kunnskap Invitasjon til Firesafe Brannsymposium for bygg og eiendomsbransjen oslo 29. okt 30. okt Thon hotel opera Brannsikkerheten i et bygg kan ivaretas på en praktisk og fornuftig måte.

Detaljer

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005

KONFERANSE. NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 KONFERANSE NSHs konferanse for MEDISINSK KONTORFAGLIG HELSEPERSONELL 2005 Faglig oppdatering Personlig utvikling Nye impulser Arbeidsmiljø og arbeidsglede Mandag 30. mai og tirsdag 31. mai 2005 M/S Color

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar

10.Nordiske kongress i Faglig veiledning. 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar 10.Nordiske kongress i Faglig veiledning 3. og 5. november 2010 Scandic Hotel Hamar ARRANGEMENTETS HJEMMESIDE: http://www.sykepleierforbundet.no/konferanser VELKOMMEN Nærvær, refleksjon og estetikk i mangfoldets

Detaljer

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport

INVITASJON. Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres. 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport INVITASJON Norges Bilsportforbund inviterer til årets Bilsportkonferanse som i år arrangeres 9.-11. oktober på Thon Hotel Oslo Airport Hotellet ligger sentralt til ved Oslo Lufthavn Gardermoen (Balder

Detaljer

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE

KOMMUNIKASJON OG LEDELSE KOMMUNIKASJON OG LEDELSE Torsdag 22. og fredag 23. april 2004 First Hotel Ambassadeur, Drammen Teknisk arrangør: Nedre Slottsgt. 7 0157 Oslo Telefax. 22 40 25 51 E-post: nsh@nsh.no TORSDAG 22. APRIL 2004

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring

Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring brukerkonferanse Ressursog virksomhetsstyring Lønn/Personal, Økonomi, Fakturering og Virksomhetsstyring Rica Hell Hotell, stjørdal 20. 22. Oktober 2008 EDB har gleden av å invitere til den andre felles

Detaljer

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo

Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsretts vårkonferanse 13. 15. april 2016 Vestlia Resort Geilo Forum for Plan- og bygningsrett har for 12. gang gleden av å invitere til Vårkonferansen. Dette er konferansen der

Detaljer

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april

Invitasjon til Capitech Kundeseminar. Kristiansund. 20. og 21. april Invitasjon til Capitech Kundeseminar Kristiansund 20. og 21. april Kjære bruker av Capitech Vi i Capitech ser nok en gang fram til å invitere deg til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kursnr.: 1511303 Quality Hotel 33, Økern 9. - 13. mars 2015 Kursnr.: 1511303 Tid: 9.-13. mars 2015 Sted: Quality

Detaljer

Norsk Militært Logistikkforum

Norsk Militært Logistikkforum Norsk Militært Logistikkforum innbyr til NMLF LOGISTIKKONFERANSE 2013 på Quality Hotel & Resort SARPSBORG 06 og 07 november 2013 Konferansens tema er Samarbeid mellom Forsvaret og sivilt næringsliv Forsvaret

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum Norsk Rådmannsforum har i samarbeid med KLP Liv, KLP Skadeforsikring, KLP Kommunekreditt og Kommunalbanken gleden av å invitere til RÅDMANNSFORUM 2016 "Smart teknologi smarte rådmenn?" Den digitale revolusjonen:

Detaljer

RAPPORT FRA TILSYN MED

RAPPORT FRA TILSYN MED RAPPORT FRA TILSYN MED TROMS KRAFT VARME AS Dato for tilsyn: 2010-03-18--2010-03-19 Type tilsyn: Inspeksjon Informasjon om tilsynsobjekt Klient Kommune Foretaksnr. TROMS KRAFT VARME AS Tromsø 979899114

Detaljer

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL

BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL 1 BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING Åpen Workshop for medlemmer og andre interesserte BENCHMARKING MED BASIS I NØKKELTALL FOKUS PÅ EFFEKTIV AREALBRUK Hvordan få kontroll på drifts- og forvaltningskostnader

Detaljer

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015

Invitasjon til gastro-weekend i Lofoten 13.-15.mars 2015 Erling Riisnæs - IMI AS Fra: Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique på vegne av Chaine des Rotisseurs, Bailliage d Arctique Sendt: 28. januar

Detaljer

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober.

Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk blågrønn konferanse København 23-24. oktober. Nordisk presidiet 23. okt. Seminar: LOD, lokal overvannsdisponering- en naturlig del av grønn sektor. Tid Program Innleder Kl. 10.00 Velkommen til

Detaljer

Kjære medlemmer 10. Januar 2012

Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Kjære medlemmer 10. Januar 2012 Norsk Renseri- & Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn Innkaller herved til Generalforsamlinger og faglig program 15.-18. Mars 2012 Nok et år har gått, og

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær

Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Sømna - Skålvær - Herøy - Dønna - Sandsundvær Vi gjentar suksessen fra 2011, og legger igjen ut blant tallrike øyer, holmer og skjær på Helgelandskysten, og mot kommunene Herøy og Dønna. På denne vakre

Detaljer

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS

BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG. Velkommen til Brannforum 2010. Med hovedtemaer : Sikkerhetsarbeid og ROS BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Velkommen til Brannforum 2010 Tekna med Skagerak Energi som vertselskap og representert ved Magne Wraa (foto over), hilser deltakere fra hele landet velkommen til Sandefjord

Detaljer

Temadag " For at vi skal være stolt av jobben vi gjør

Temadag  For at vi skal være stolt av jobben vi gjør FAGFORBUNDET TROMS seksjon helse og sosial (SHS) inviterer til Temadag " For at vi skal være stolt av jobben vi gjør Auditoriet 1.etg UNN Harstad Mandag 10.juni 2013 Kommunestyresalen på rådhuset,finnsnes

Detaljer

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag SA Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund 10.2.14 Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag SA m/ seminar 2014 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 14. mars på Sortland hotell kl. 18:00. NU ønsker å fortsette ordningen med å

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor

Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Kommunal Kompetanse inviterer igjen til konferanse for Kantine- og storkjøkkenansatte i offentlig sektor Ansatte i kantine og storkjøkken har mange ulike utfordringer, krav og ønsker rettet mot seg i hverdagen.

Detaljer

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015

VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 VINTERKONFERANSEN FOR REISELIVET I NORD-NORGE 5.-6. MAI 2015 PROGRAM // TIRSDAG 5. MAI 2015 12:00-13:00 Lunsj og registrering, Scandic Ishavshotel, Tromsø 13:00-13:15 Velkommen til Tromsø og SNOW15, v/arne

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2012 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 17. februar

Detaljer

Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo

Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo Vårkonferanse 6. 8. april 2011 Vestlia Resort Geilo Forum for plan- og bygningsrett inviterer til en ny vårkonferanse på Vestlia Resort Geilo. I år har vi som mål å skape flere og bedre debatter knyttet

Detaljer

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353

(A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 (A3) Produksjons- og samsvarskontroll ved betongproduksjon for produksjons- og kontrolleder Kurs nr.: 1411353 Quality Hotel 33, Økern 24. - 28. november 2014 Kursnr.: 1411353 Tid: 24.-28. november 2014

Detaljer

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide?

Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? 09 Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Torsdag 29. januar 2009 Caroline konferansesenter Kristiansund 2 Kontakt oss 03900 eller snv.no Finansmarkedet vakler snur vi seilene i tide? Velkommen

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

SFNs LANDSMØTE 2014 TØNSBERG. QUALITY HOTEL TØNSBERG adr: OLLEBUKTA 3

SFNs LANDSMØTE 2014 TØNSBERG. QUALITY HOTEL TØNSBERG adr: OLLEBUKTA 3 SFNs LANDSMØTE 2014 TØNSBERG QUALITY HOTEL TØNSBERG adr: OLLEBUKTA 3 1. -3. SEPTEMBER 2014 Styret i Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN) har gleden av å invitere til fagseminar/landsmøte

Detaljer

Vi møtes i Tromsø: Scandic Ishavshotel Nytt og gammelt VA-ledningsnett:

Vi møtes i Tromsø: Scandic Ishavshotel  Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Nytt og gammelt VA-ledningsnett: Spyling / Rørinspeksjon / Stikkledninger Tetthetsprøving / Desinfeksjon Lekkasjekontroll / Trasésøk Målgruppe: Kommuner og interkommunale selskap Rådgivende ingeniører

Detaljer

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai

Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Boligkonferanse 2008 Kommunale Alta 27. - 29. mai Boligadministrasjoners Landsråd - Alta 27. - 29. mai Litt om KBL KBL ble stiftet 7. mai 1973. Landsrådet var til å begynne med et forum for landets boligsekretærer.

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Velkommen til Formannskonferansen 2014 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2014 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. Formannskonferansen er

Detaljer

PROGRAM: 10.00 10.10 Velkommen og Innledning v/statoilhydro, Petro Arctic og LOVE Petro.

PROGRAM: 10.00 10.10 Velkommen og Innledning v/statoilhydro, Petro Arctic og LOVE Petro. Seminar 1: ERFARINGSOVERFØRING Sandnessjøen Tirsdag 30/9 Harstad Onsdag 1/10 Alta Torsdag 2/10 10.00 10.10 Velkommen og Innledning v/statoilhydro, Petro Arctic og LOVE Petro. 10.10 10.30 Gjennomgang av

Detaljer

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund

Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Nordland Utmarkslag Opprettet av Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund Til medlemslagene Årsmøte i Nordland Utmarkslag m/ seminar 2013 Årsmøte i Nordland Utmarkslag blir avholdt fredag 8. februar på

Detaljer

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers

Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers FFKF-KONFERANSEN 2015 TROMSØ 6. 7. MAI Clarion Hotel The Edge Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan finne gode løsninger når systemene går på tvers Konferansen «Hvorfor er det så vanskelig? - hvordan

Detaljer

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15.

Programoversikt. Mandag 23. mai. Tirsdag 24. mai. Felleskurs vann og avløp 23. mai. 11.15 Lunsj. 12.00 Felleskurs vann og avløp. 15. Programoversikt Mandag 23. mai 11.15 Lunsj 12.00 Felleskurs vann og avløp 15.15 Årsmøte 16.30 Orientering om Rolls-Royce Marines virksomhet i regionen 18.30 Vi besøker Ishavsmuseet på Brandal som avsluttes

Detaljer

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Kursnr: 1411556. Tid: 25. 27.11. 2014. Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Kursnr: 1411556 Tid: 25. 27.11. 2014 Sted: Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen Forelesere og komité: Reidar Kompen, Vegdirektoratet Teknologiavdelingen Lars Narvestad, Dr. ing A. Aas Jakobsen AS Knut

Detaljer