AVFALLSGUIDE. GJENVINNINGSSTASJONER IVAR og RYMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFALLSGUIDE. GJENVINNINGSSTASJONER IVAR og RYMI"

Transkript

1 AVFALLSGUIDE GJENVINNINGSSTASJONER IVAR og RYMI

2 INNHOLD Byttebua 4 EE-avfall 6 Batterier 8 Farlig avfall (spesialavfall) 9 Tomt og tørt 10 PCB-vinduer 11 Klorparafinvinduer 12 Asbest 13 Trevirke 14 Impregnert trevirke 15 Plast 16 Isopor (EPS) 17 Metall (kompleksmetall) 18 Glass-og metallemballasje 19 Papir 20 Papp 21 Gips 22 Tøy, tekstiler og bruksgjenstander 23 Hageavfall 24 Rene masser 25 Urene deponimasser 26 Dekk 27 Vinylbelegg 28 Bygningsisopor 29 Restavfall 30 1.utgave, 4. april revidert utgave, 24. april revidert utgave, 2. mai 2014

3 Avfallsguiden er ment som et oppslagverktøy for de ansatte på gjenvinningsstasjonene til IVAR, RYMI og Hå kommune. Guiden tar for seg de ulike avfallstyper som vi har mottak for, og beskriver hva som inngår i avfallet og hva som ikke inngår i avfallet. Bakgrunnen for disse retningslinjene er blant annet at avfallet skal videreleveres som råstoff til ulike fabrikker. Feilsortering kan medføre lavere pris på råstoffet, dyrere sortering eller skade på utstyr og mennesker i den videre prosessen. er avfall som inngår i avfallstypen som omtales. inngår ikke i avfallstypen som omtales. Guiden presenterer en rekke eksempler innen Ja/. Det vil si at den kun må oppfattes som en eksempelliste, og at det bør fylles inn flere eksempler ved behov. Stavanger, 2. mai 2014 Tord Tjelflaat

4 Byttebua Det mest miljøvennlige kunden kan gjøre er å levere brukbare ting til Byttebua. Dette kan også spare IVAR for penger. Det er dyrt å levere avfall til behandling. Ta kontakt med kunden og vurder om det er ting som er hele og brukbare. Eksempler: Møbler Pyntegjenstander Hageredskaper Fritidsutstyr Sportsutstyr Sykler Barnevogner Porselen, keramikk Leker Bøker Tidsskrifter, ukeblader Vinylplater, kassetter, filmer Minn kunden om at brukbare ting kan leveres i Byttebua. Kjøkkenredskaper, eks. gryter, stekepanner, bestikk, tallerkner, glass mm. Madrasser Toalett, vasker, badekar Hele dekk og felger Komfyrer, kjøleskap, frysebokser som er i orden Mindre EE-produkter som er i orden Bygningsmaterialer Eks. trematerialer, gipsplater, husisolasjon, murstein, betongheller, byggeblokker, takpanner, fliser mm. Brukbar maling og kjemiske produkt (hvis kunden foreslår selv) 4

5 5

6 EE-avfall Hva er EE-avfall? Produkter som går på strøm eller batterier. Gruppe 1: Lysstoffrør Alle lengder og tykkelser Gruppe 2: Andre lyskilder Damplamper og lysrør som ikke er rette Lyspærer Glødelamper Ultrafiolette og infrarøde lamper Sparepærer Gruppe 3: Kabler og ledninger Alle typer kabler og ledninger Gruppe 4: Små enheter og småelektronikk Håndverktøy Lysarmaturer Installasjonsmateriell Røykvarslere Alarmanlegg Lamper Panelovner Varmeovner (frittstående) Støvsugere Strykejern Kaffetraktere Brødristere PC er og skrivere Mobiltelefoner Barbermaskiner MP3-spillere Video-/DVD-spillere Kameraer 6 EE-produkter som er i orden skal henvises til byttebua. EE-avfall må håndteres skånsomt slik at det ikke blir ødelagt.

7 Gruppe 5: TV / monitorer Fjernsynsapparater Dataskjermer (LCD, CRT og plasma) Gruppe 6: Kuldemøbler, andre store hvitevarer og enheter Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere Salgsautomater med kjøling Komfyrer Oppvaskmaskiner Vaskemaskiner Tørketromler Elektromotorer Pumper Verktøymaskiner Transformatorer Aggregater Industrimaskiner Varmtvannsberedere Heiser SF6-anleggn (høyspenningsutstyr) Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Vi har mottaksplikt for næringskunder, men kan ta betalt. 7

8 Batterier Hva er batterier? Alle typer batterier inngår i returordningen, både miljøfarlige og ikke miljøfarlige. De miljøfarlige batteriene kan inneholde miljøgifter som nikkel, kadmium, kvikksølv og bly. Blybatterier inneholder også svovelsyre som er svært etsende på hud og øyne. Vanlige husholdningsbatterier (eks. lommelykter, radio, kassettspillere) Oppladbare batterier (mobiltelefon, videokamera, barbermaskiner, håndverktøy, elektr. tannbørste) Knappecellebatterier (eks. klokker, leker, foto, elektriske spill) Lithiumbatterier (eks. brannalarmer, fotokamera) Blybatterier (eks. bilbatteri) Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Defekte blybatterier (bil, båt o.l) skal settes oppi en egen tett kasse av hensyn til syrelekkasje og knallgass. Røyking strengt forbudt ved håndtering. 8

9 Farlig avfall Hva er farlig avfall? Farlig avfall inneholder stoff som kan være direkte helsefarlige og skadelig for natur og miljø. Avhengig av type kan disse gi helseskader som kreft, fosterskader, redusert fruktbarhet, missdannelser hos nyfødte, skader på arvestoff og nervesystemet, nyreskader, leverskader, dødfødsler, spontanaborter, hjertesvekkelser, hormonforstyrrelser, nedsatt immunsystem m.m. Farlig avfall må sendes til spesielle avfallsforbrenningsanlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Allrengjøringsmidler Bensin, bremsevæske, frostvæske, gearolje m.m Bilpleiemidler og vaskemidler Bunnstoff til båter Dieselfilter Emballasje med rester Fotokjemikalier, kjemikalier Fugemasse m/pcb eller løsemidler Gradestokk m/kvikksølv Grease Gulvpleiemidler Lim, løsemidler (lynol, aceton, white-spirit m.m.) Maling, beis, lakk, olje, oljefilter Rengjørings- og avfettingsmidler Rustfjerningsmiddel Spraybokser med lakk, maling, kjemikalier Sprøytemidler, plantevern/sopp/ugrassmidler Syrer/baser Tectylrester Termometre m/kvikksølv Vindusspylervæske Medisiner Sprøytespisser Emballasje med tørket maling Tom-emballasje Tomt og tørt Malingskoster (tørket) Sparkel (tørket) Restavfall Ammunisjon Eksplosiver Fyrverkeri Politiet eller forhandler Røyking er strengt forbudt ved håndtering Krav til håndtering og bruk av verneutstyr. Se egen prosedyre. Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. 9

10 Tomt & tørt Hva er Tomt og tørt? Tom og tørr plast- og metallemballasje brukt til maling, lakk, lim, sparkel, etc. Med tom og tørr menes at emballasjen er penselren. Det innebærer at malingsspannet kun er rengjort med en pensel, tørkepapir eller lignende slik at de verste malingsrestene er fjernet. Farlig avfall må ikke blandes inn i Tomt & Tørt fraksjonen. Metall- og plastemballasje holdes adskilt. Kanner, spann, bokser, tuber, limpistol, etc. i metall kompleksmetall Emballasje med våte rester av farlig avfall Farlig avfall Kanner, spann, bokser, tuber, limpistol, etc. i plast plast 10

11 PCB-vinduer Hva er PCB-vinduer? PCB-vinduer er vinduer som inneholder miljøgiften PCB i den svarte/grå fugemassen som ligger mellom glasset og rammen. PCB er kreftfremkallende og må håndteres med forsiktighet. PCB-ruter må sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Ruteretur har liste over norske produsenters merking av vinduer. Hvis produsentnavnet ikke finnes på listen, er vinduet antakelig utenlandsk. PCB-ruter Norske isolerglassvinduer fra 1965 til 1975 Utenlandske isolerglassvinduer fra 1965 til 1979 Isolerglassvinduer uten årstall som kan være produsert i perioden over. Spør kunden om han kjenner til når tid vinduene ble kjøpt/montert. Dersom kunden ikke vet årstallet, håndteres vinduet som PCB-vindu. Knuste PCB-ruter skal også mottas Produsent og produksjonsår står som regel innfelt i aluminiumslisten. Eksempel Det vil si at vinduet er produsert i november 1975, og er da et PCB-vindu. IKKE PCB-ruter Isolerglass Klorparafinvinduer Isolerglass 1991 til i dag Enkle og koblede ruter Restavfall Isolerglass merket Thermopane Klorparafinvindu eller restavfall avhengig av årstall For mer informasjon, se Vinduer som ikke kan datofestes behandles som PCB-ruter. Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Vi mottar ikke fra næringsliv. Disse henvises til private aktører. 11

12 Klorparafin-vinduer Hva er klorparafin-vinduer? Dette er vinduer som inneholder miljøgiften klorparafin i den svarte/grå fugemassen som ligger mellom glasset og rammen. Klorparafin kan være kreftfremkallende, og kan skade barn som får morsmelk. Stoffet er bioakkumulerende, tungt nedbrytbart og meget giftig for vannlevende organismer. Klorparafinruter sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Klorparafin-ruter Isolerglassvinduer fra 1976 til1990 Isolerglassvinduer uten årstall som kan være produsert i perioden over. Spør kunden om han kjenner til når tid vinduene ble satt inn. Knuste klorparafinruter skal også mottas Produsent og produksjonsår står som regel innfelt i aluminiumslisten. Eksempel Det vil si at vinduet er produsert i november 1985, og er da et klorparafinvindu. Ikke klorparfinruter Isolerglass fra 1991til i dag Enkle og koblede ruter Restavfall Norske isolerglass fra Utenlandske isolerglass fra 1965 til 1979 PCB-vinduer For mer informasjon, se Vinduer som ikke kan datofestes behandles som PCB-ruter. Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Vi har ikke mottaksplikt for næringskunder. Disse henvises til private aktører. 12

13 Asbest Hva er asbest? Asbest er definert som farlig avfall på grunn av helsefaren. Asbeststøv ved innånding kan blant annet forårsake lungekreft og asbestose. Må derfor håndteres og deponeres i henhold til spesielle retningslinjer. Asbestfibrene kan løsne ved håndtering og forvitrer i kontakt med nedbør. Forbudt å anvende etter Asbestplater (tak- og veggplater), eks. eternitt, asbestolux, pernit Asbestrør (eks. ventilasjon, vannledninger) Isolasjon som inneholder asbest, eks isolasjon rundt rør og kjeler Avretningsmasser Flenser Ikke emballert asbest Må emballeres Skal være emballert i dobbelt lag med plast eller avfallssekker ved leveranse og merket med asbest. Verneutstyr: se egen prosedyre Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. 13

14 Trevirke Hva er trevirke? I fraksjonen trevirke inngår treholdig avfall som kan energigjenvinnes. Behandlet trevirke (malt, beiset, lakket) Ubehandlet trevirke Dører uten glass (små glassruter kan tillates) Sponplater Fiberplater Forskalingsplater Kryssfinerplater Laminater Parkett Paller Møbler i tre Mindre båter i tre Dette er en fraksjon som kan inneholde mange brukbare møbler, bygningsmaterialer, dører m.m. Dersom disse er hele og fine, skal kunden henvises til byttebua. CCA-impregnert trevirke Kobberimpregnert trevirke Kreosotimpregnert trevirke lmp. trevirke Greiner Juletrær Hageavfall Kabeltromler Restavfall Spiker, skruer, beslag kan inngå. Avfall som inneholder bolter/ stenger som er tykkere enn 1 cm må kastes i restavfallet. Mindre mengder glass fra dører og vinduskarmer kan inngå. 14

15 Impregnert trevirke Hva er impregnert trevirke? Impregnert trevirke inneholder miljø- og helseskadelige impregneringsstoffer for å hindre råte. De mest vanlige er kobber, krom, arsen, CCA. Men også kreosot kan forekomme. Krom og arsen er kreftfremkallende. Det er kobber som gjør materialene grønne. Kreosot gjør trevirke brunt/svart og har ofte en tjæreaktig lukt. Må ikke komme i kontakt med hud. Kreosot er kreftfremkallende og kan gi utslett ved gjentatt hudkontakt. Impregnert trevirke sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Trykkimpregnert trevirke. (Grønn farge, CCA og kobber) Eksempler: Trevirke til utendørs bruk Terrassebord Ytterkleding Gjerdestolper Bryggepåler Rent trevirke, malt og umalt. Kreosotimpregnert trevirke (brunt/svart, tjærelukt), Eksempler: Trevirke til utendørs bruk Lyktestolper Jernbanesviller Kaianlegg Forstøtningskanter i hager Trapper 15

16 Plast Hva er plast? Her inngår både plastemballasje og plastprodukter. Folie Kasser og bakker Flasker, kanner, brett Drivhus i plast Dusjvegger i plast Bøtter, fat og tønner Kjøkkenredskap (ikke elektrisk) Leker (ikke elektrisk) Plastmøbler Akebrett Rør og slanger (uten armering) Takrenner Skittentøykurv Blomsterpotter og brett Tomt og tørt plastemballasje (se egen fraksjon for «tomt og tørt) EPS (isopor) Tekstiler/klær EE-avfall Vinylgulv Egen container Armerte slanger og presenninger Skumfylte produkter Polyester- og glassfiberprodukter Gummiprodukter Skinnprodukter Madrasser Tau og garn Ved-sekker Landbruksfolier (inkl. solfangerfolie og fiberduk) Restavfall Myke lekedyr/dukker Byttebu/restavfall Farlig avfall Farlig avfall bua 16

17 EPS (Isopor) Hva er EPS (isopor)? EPS er en plasttype som er ekspandert med luft. (Ekspandert polystyren eller EPS). Den inneholder 98% luft og 2% polystyrenplast. Isopor rundt hvitevarer, brunevarer, datautstyr, fjernsyn, møbler etc. Fiskekasser Bygnings EPS/isolasjon Farlig avfall Chips Sakko-sekker Skitten isopor Restavfall 17

18 Metall (kompleksmetall) Hva er komplekse metaller? Dette er ulike produkter i metall som kan blandes sammen til en fraksjon i gjenvinningssammenheng. Man godtar også en del sammensatte produkter som for eksempel metall/plast, metall/tekstil, metall/tre, metall/gummi, metall/betong og lignende. Tommelfingerregel: Produktet kan inneholde opptil ca. 50 vekt-% med andre materialer som plast, gummi, tre, tekstil, glass, stein/betong og lignende. Jern, stål, kobber, aluminium, messing, bly, sink m.m. Akslinger, gearkasser o.l Barnevogner Bly, eks. taktekkingsbly Campingstoler Fat, tønner Felger Griller Gryter, stekepanner Håndgressklipper Kontorpult, kontorstol Lysestaker Motorer, gearkasser Motorgressklippere Parasoller, paraplyer Redskaper Rør Spann Stenger Sykler Takrenner Vedovner 18 EE-avfall Gassflasker, trykkluftflasker, dykkerflasker Brannslukningsapparater Egen container Batterier Farlig avfall Kabler og ledninger EE-avfall Dette er en fraksjon som inneholder mange brukbare produkter. Dersom disse er hele skal kunden henvises til byttebua. Bensin, diesel, olje i motorer må være fjernet. Lokk/plugg må fjernes fra tette tanker/ oljefat.

19 Glass/metallemballasje Hva er glass- og metallemballasje? Glass- og metallemballasje som har inneholdt mat, drikke eller kosmetikk/ kroppspleieprodukter. Etiketter kan være på. Lokk og skrukorker bør skrues av glassemballasjen. Gjelder både klart og farget glass. Glass Klart og farget glassemballasje Flasker (vin, saft, matolje, tran etc.) Glass (syltetøy, barnemat, tomatpuré etc.) Metall Bokser, hermetikk (eks. fiskeboller, makrell i tomat, kattemat, hundemat) Tuber (eks. majones, kaviar, ost) Lokk, korker Aluminiumsfolie/sølvpapir Folieformer (eks. fiskegrateng, formkaker) Telys Engangsgriller (kull fjernes) Tomme sprayflasker (eks. matfett, hårprodukter, kremfløte, barberskum) Glass Ildfaste former Ovnsglass Drikkeglass Krystallglass Vindusglass Speil Porselen, keramikk, steintøy Toalett/vasker i porselen Leveres byttebu eller kastes sammen med keramikk/porselen Lyspærer Lysstoffrør Sparepærer EE-avfall Metall Metall som ikke er emballasje Kompleksmetall 19

20 Papir Hva er papir? I hovedsak alle typer papir. Stifter og binders kan være på. Aviser Brosjyrer (reklame) Plastemballerte brosjyrer: plasten må fjernes Drikkekartong (melk, juice, puddinger mm) Hjemmekontorpapir Konvolutter Kopipapir Makulert papir Skrivepapir Telefonkataloger Papirpose, eks. brød, mel, sukker Bøker, pocketbøker, tidsskrifter, tegneserier og ukeblader henvises til Byttebua. Bøker med hard rygg Byttebua Kartong (pizzaesker, frysevarer ol) Papp Julepapir, gavepapir Blåpapir servietter, tørkepapir, papirlommetørkler Tjærepapir Papir belagt med silisium, metall, parafin Fotopapir Brent papir Tilgriset papir Vått papir Tapet Bleier Restavfall 20

21 Papp Hva er papp? I hovedsak brunt papir (papp/kartong). Det gjør ingenting om pappen har tape, etiketter eller metallstifter. Papp, (eks pappesker) Kartong (eks. pizzaesker, skoesker) Julepapir, gavepapir Sekker (eks. sement, kraftfor) Våt papp/kartong Tilgriset papp/kartong Restavfall Papir (aviser, brosjyrer, ukeblader, hjemmekontorpapir etc.) Drikkekartong Papir 21

22 Gips Hva er gips? Bygningsplater i gips (gipskartongplater). Gipsplater fra riving, nybygg og rehabilitering Gipsplatene kan ha tapet, glassfiber, maling, skruer, spiker, kroker, beslag og lignende. Gipsplater med trevirke, isolasjon, betong, fliser Restavfall Fine gipsplater og større avkapp kan leveres i Byttebua. 22

23 Tøy, tekstiler og bruksgjenstander Hva er tøy, tekstiler og bruksgjenstander? Klær, tekstiler, sko, belter o.l. leveres i Fretex-container. Legges i plastpose eller plastsekk. Må ikke være skittent og vått. Små bruksgjenstander, leker, bøker o.l. kan legges sammen med tøyet eller i egne plastposer/plastsekker til Fretex. Tingene må ikke være knusbare, skarpe eller spisse. Alternativt leveres de i byttebua. Klær, sko, belter og lignende Små tepper, pledd Sengetøy og laken (kan være defekt da dette blir omgjort til pussefiller) Små bruksgjenstander, leker, bøker m.m. Ødelagte klær og ting Skitne og fuktige klær Dyner og puter Madrasser 23

24 Hageavfall Hva er hageavfall? Hageavfall er organisk komposterbart materiale fra hageeiere, park, landbruk og lignende. Greiner Hekk Løv Plengras Ugras Blomster Juletrær Tomatplanter med tau/snorer Drivhusmatter (steinull) Aske Restavfall Matavfall Egen beholder Stein, grus, sand Jord Rene masser Trevirke (materialer, paller) Trevirke Papir/papp: Papir/papp Husk plastsekker skal ikke følge med hageavfallet. 24

25 Rene masser Hva er rene masser? Rene masser er jord/steinmasser som kan benyttes til ulike utfyllingsformål. Stein Grus Sand Jord Leire Asbest Farlig avfall Betong Murstein, bygningsblokker Takpanner Porselen, keramikk Fliser Glass Asfalt Gips Produkter som er hele og fine leveres i Byttebua. 25

26 Urene deponimasser Hva er urene deponimasser? Masser som ikke kan brukes til utfyllingsformål og som må deponeres på godkjent deponi. Betong Betongen kan være armert og uarmert, malt og inneholde isopor/plast. Sparkelmasse (herdet) Avretningsmasse (herdet) Aske Henvises til byttebua hvis det er helt: Murstein Takpanner Leca Keramikk Porselen (vask, toalett, tallerkner mm) Fliser Glass Asbest (vegg/takpanner): Farlig avfall Asfalt Norstone eller Velde Pukk Stein Grus Sand Jord Leire Rene masser 26

27 Dekk Hva er dekk? Dekk til motorvogn og tilhenger/tilhengerredskap. Dekk fra: Personbiler Bobiler Motorsykler og scootere Campingvogner Tilhengere Hagemaskiner Dekk med felg: egen container Hele og fine dekk, og felger, kan leveres i Byttebua. Dekk bør ikke være eldre enn 5 år. Dekk fra: Sykler Trillebårer Trucker Restavfall Dekk fra: Lastebiler Busser Traktorer Landbruksmaskiner Anleggsmaskiner Skogsmaskiner Henvis kunden til forhandler 27

28 Vinylbelegg Hva er vinylbelegg? Vinylbelegg kan inneholde miljøfarlige ftalater og metallforbindelser og må sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Gulv- og veggbelegg av vinyl Gulvlister av vinyl Rørisolasjon (cellegummi) legges i samme container Gulvbelegg av linoleum Restavfall 28

29 Bygningsisopor Hva er bygningsisopor? Bygningsisopor er isolasjonsplater som blir brukt i bygninger som isolasjon. Bygningsisopor kan inneholde miljøskadelige brommerte flammehemmere og/eller blåsemidler (KFK-gasser) som ødelegger ozonlaget og må sendes til spesielle avfallsforbrenningsanlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Isolasjonsplater EPS (ofte hvite) produsert fram til 2005 Isolasjonsplater XPS ( ) EPS produsert etter 2005 XPS produsert etter 2002 Restavfall Spør kunden om antatt alder. 29

30 Restavfall Hva er restavfall? Restavfall er avfall det ikke finnes gjenbruk- eller gjenvinningsordninger for. Dette avfallet leveres til forbrenningsanlegget til IVAR og Lyse på Forus for energiutnyttelse. Sammensatte produkter (av flere materialer, med unntak) Møbler Gummibåt Plastbåt (små) Flytebøye/fender Badeball, badering Redningsvest Golfbag, ryggsekk, vesker Fotball, håndball Gummiprodukter Myke lekedyr Madrasser Dusjmatte Presenning Surfebrett Ski-boks Telt Nøter Sanitetsbind Støvsugerposer Tapet Tau Tjærepapp, asfaltplater Hele produkter egnet for byttebua Gjenvinnbart avfall som det finnes gjenvinningsordninger for Farlig avfall EE- avfall Forbrenning er en dyr behandlingsløsning. Produkter som er hele og brukbare skal henvises til byttebua. 30

31

32

nedgravde Containere Randaberg kommune Husk! Juletrær hentes tirsdag 15. januar

nedgravde Containere Randaberg kommune Husk! Juletrær hentes tirsdag 15. januar Bruk. Og kast. informasjon randaberg 20 13 fra kommunen 20 13 nedgravde Containere Randaberg kommune Husk! Juletrær hentes tirsdag 15. januar Godt 2013! Bruk det opp først, er du snill. Og kast det smart

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

Bruk. Og kast. nedgravde Containere. Mottak av juletrær 7.-11. januar farlig avfall hentes 20. mars og 6. november. sandnes

Bruk. Og kast. nedgravde Containere. Mottak av juletrær 7.-11. januar farlig avfall hentes 20. mars og 6. november. sandnes fra kommunen Bruk. Og kast. informasjon 20 13 sandnes 20 13 nedgravde Containere Mottak av juletrær 7.-11. januar farlig avfall hentes 20. mars og 6. november sandnes kommune Godt 2013! Bruk det opp først,

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL

Informasjon fra kommunen. Sandnes kommune GUL Informasjon fra kommunen Sandnes kommune GUL Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige

Detaljer

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE!

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Informasjon fra kommunen HUSK! KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Klepp kommune Heimelaga! Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Jonas har laget Triken

Detaljer

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Juletrær hentes onsdag 9. januar. Nedgravde. Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Juletrær hentes onsdag 9. januar Nedgravde CONTAINERE Stavanger kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Til deg som bruker de nedgravde containerne Servicetorget 04005 Du

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune

Informasjon fra kommunen. Stavanger kommune Informasjon fra kommunen Stavanger kommune 1 1 Bioposer og ekstrasekker Bioposer og ekstrasekker for papir og restavfall kan du kjøpe på Servicetorget eller hos Renovasjonen IKS. SERVICETORGET Klikk her

Detaljer

Randaberg kommune. Informasjon fra kommunen

Randaberg kommune. Informasjon fra kommunen Randaberg kommune Informasjon fra kommunen Avfallet har en verdi Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite om kildesortering, når avfallet ditt blir hentet og nyttige tips

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune

Informasjon fra kommunen. Klepp kommune Informasjon fra kommunen Klepp kommune 1 Bioposer og ekstrasekker Har du av og til mer avfall enn det er plass til i beholderne? Ekstrasekker for restavfall og papir kan kjøpes for henholdsvis kr 35 og

Detaljer

Avfallskalender for Krødsherad

Avfallskalender for Krødsherad Avfallskalender for Krødsherad 2012 Avfall i Krødsherad Leif Ove Sataslåtten - daglig leder - er på! Nytt avfallsselskap i Krødsherad Fra 1. juli er det Hallingdal Renovasjon IKS som har ansvaret for å

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Stavanger kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt 3 Stavanger kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster Servicetorget 04005 www.stavanger.kommune.no Innhold Kontakt oss 2

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 12. oktober 2012 Side 1 av 30 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

Kvitsøy kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Kvitsøy kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster Ta vare på kildesorteringskalenderen. Her finner du alt du trenger å vite

Detaljer

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer:

1.2 REVISJONSHISTORIKK Retningslinjene er tidligere revidert og godkjent i representantskapet ved følgende datoer: GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet 30. oktober 2013 Side 1 av 33 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse...

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTEN Vedtatt av representantskapet: 20. sept. 2011 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 1 Om retningslinjene...

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer

Avfall Sør. Smart sortert

Avfall Sør. Smart sortert sortert sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert sortert sortert sorter sortert sortert Fakta og tips om sortert

Detaljer

Plukkanalyse restavfall 2012

Plukkanalyse restavfall 2012 RoAF IKS Plukkanalyse restavfall 2012 - Husholdninger - Gjenvinningsstasjoner Desember 2012 ROAF Plukkanalyse 2012 side 1/37 Prosjektnr.: 100525-912 Rapportdato: 21.12.2012 Distribusjon: Tittel: Plukkanalyse

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

2011 tømmekalender 2

2011 tømmekalender 2 2011 tømmekalender 2 Velkommen til nytt kildesorteringsår I årets utgave av kalender har vi satt fokus på å redusere avfallet. På side 3 finner du gode tips til avfallsreduksjon. Følg også med når det

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2010 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Denne brosjyren er trykket på resirkulert papir. Til hytteiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Håndbok kildesortering

Håndbok kildesortering Håndbok kildesortering Slik kildesorterer du! Fra og med 11. oktober innføres det kildesortering i Pilestredet Park. Husstandene skal sortere ut matavfall, papir, papp og drikkekartonger, tekstiler, farlig

Detaljer

Informasjon. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite.

Informasjon. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite. Informasjon Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite. Ny renovasjon i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*. Det betyr at 12 kommuner i Vestfold

Detaljer

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt

TØMMEKALENDER. Randaberg kommune. Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt TØMMEKALENDER Randaberg kommune Før du vet ordet av det har vi laget noe nytt av avfallet ditt Sorterer du, kan vi lage nye ting av det du kaster WWW.RANDABERG.KOMMUNE.NO 51 41 41 00 Innhold Kontakt oss

Detaljer

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse.

Nytt interkommunalt miljøløft. Les mer om Returkartonglotteriet. Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi og helse. Fulldistribusjon ålesund kommune VANN, AVLØP OG RENOVASJON Nytt interkommunalt miljøløft Les mer på siste side Les mer om Returkartonglotteriet Side 10 Det Grønne ne Hjørnet Ressurssenter for miljø, energi

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Nybygging, riving og rehabilitering skaper svært store mengder avfall. Prisen for å levere blandet avfall til deponi er økende og myndighetene stiller krav om minimum 60% kildesortering av avfallet på

Detaljer

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner

Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Omtale av utvalgte avfallsfraksjoner Følgende typer materialer skal sorteres ut fra egenskaper, i henhold til norsk regelverk: - Farlig avfall - Radioaktivt avfall - EE-avfall - Smittefarlig avfall - Eksplosiver

Detaljer