AVFALLSGUIDE. GJENVINNINGSSTASJONER IVAR og RYMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVFALLSGUIDE. GJENVINNINGSSTASJONER IVAR og RYMI"

Transkript

1 AVFALLSGUIDE GJENVINNINGSSTASJONER IVAR og RYMI

2 INNHOLD Byttebua 4 EE-avfall 6 Batterier 8 Farlig avfall (spesialavfall) 9 Tomt og tørt 10 PCB-vinduer 11 Klorparafinvinduer 12 Asbest 13 Trevirke 14 Impregnert trevirke 15 Plast 16 Isopor (EPS) 17 Metall (kompleksmetall) 18 Glass-og metallemballasje 19 Papir 20 Papp 21 Gips 22 Tøy, tekstiler og bruksgjenstander 23 Hageavfall 24 Rene masser 25 Urene deponimasser 26 Dekk 27 Vinylbelegg 28 Bygningsisopor 29 Restavfall 30 1.utgave, 4. april revidert utgave, 24. april revidert utgave, 2. mai 2014

3 Avfallsguiden er ment som et oppslagverktøy for de ansatte på gjenvinningsstasjonene til IVAR, RYMI og Hå kommune. Guiden tar for seg de ulike avfallstyper som vi har mottak for, og beskriver hva som inngår i avfallet og hva som ikke inngår i avfallet. Bakgrunnen for disse retningslinjene er blant annet at avfallet skal videreleveres som råstoff til ulike fabrikker. Feilsortering kan medføre lavere pris på råstoffet, dyrere sortering eller skade på utstyr og mennesker i den videre prosessen. er avfall som inngår i avfallstypen som omtales. inngår ikke i avfallstypen som omtales. Guiden presenterer en rekke eksempler innen Ja/. Det vil si at den kun må oppfattes som en eksempelliste, og at det bør fylles inn flere eksempler ved behov. Stavanger, 2. mai 2014 Tord Tjelflaat

4 Byttebua Det mest miljøvennlige kunden kan gjøre er å levere brukbare ting til Byttebua. Dette kan også spare IVAR for penger. Det er dyrt å levere avfall til behandling. Ta kontakt med kunden og vurder om det er ting som er hele og brukbare. Eksempler: Møbler Pyntegjenstander Hageredskaper Fritidsutstyr Sportsutstyr Sykler Barnevogner Porselen, keramikk Leker Bøker Tidsskrifter, ukeblader Vinylplater, kassetter, filmer Minn kunden om at brukbare ting kan leveres i Byttebua. Kjøkkenredskaper, eks. gryter, stekepanner, bestikk, tallerkner, glass mm. Madrasser Toalett, vasker, badekar Hele dekk og felger Komfyrer, kjøleskap, frysebokser som er i orden Mindre EE-produkter som er i orden Bygningsmaterialer Eks. trematerialer, gipsplater, husisolasjon, murstein, betongheller, byggeblokker, takpanner, fliser mm. Brukbar maling og kjemiske produkt (hvis kunden foreslår selv) 4

5 5

6 EE-avfall Hva er EE-avfall? Produkter som går på strøm eller batterier. Gruppe 1: Lysstoffrør Alle lengder og tykkelser Gruppe 2: Andre lyskilder Damplamper og lysrør som ikke er rette Lyspærer Glødelamper Ultrafiolette og infrarøde lamper Sparepærer Gruppe 3: Kabler og ledninger Alle typer kabler og ledninger Gruppe 4: Små enheter og småelektronikk Håndverktøy Lysarmaturer Installasjonsmateriell Røykvarslere Alarmanlegg Lamper Panelovner Varmeovner (frittstående) Støvsugere Strykejern Kaffetraktere Brødristere PC er og skrivere Mobiltelefoner Barbermaskiner MP3-spillere Video-/DVD-spillere Kameraer 6 EE-produkter som er i orden skal henvises til byttebua. EE-avfall må håndteres skånsomt slik at det ikke blir ødelagt.

7 Gruppe 5: TV / monitorer Fjernsynsapparater Dataskjermer (LCD, CRT og plasma) Gruppe 6: Kuldemøbler, andre store hvitevarer og enheter Kjøleskap, fryseskap, kjøledisker, frysedisker, frysere Salgsautomater med kjøling Komfyrer Oppvaskmaskiner Vaskemaskiner Tørketromler Elektromotorer Pumper Verktøymaskiner Transformatorer Aggregater Industrimaskiner Varmtvannsberedere Heiser SF6-anleggn (høyspenningsutstyr) Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Vi har mottaksplikt for næringskunder, men kan ta betalt. 7

8 Batterier Hva er batterier? Alle typer batterier inngår i returordningen, både miljøfarlige og ikke miljøfarlige. De miljøfarlige batteriene kan inneholde miljøgifter som nikkel, kadmium, kvikksølv og bly. Blybatterier inneholder også svovelsyre som er svært etsende på hud og øyne. Vanlige husholdningsbatterier (eks. lommelykter, radio, kassettspillere) Oppladbare batterier (mobiltelefon, videokamera, barbermaskiner, håndverktøy, elektr. tannbørste) Knappecellebatterier (eks. klokker, leker, foto, elektriske spill) Lithiumbatterier (eks. brannalarmer, fotokamera) Blybatterier (eks. bilbatteri) Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Defekte blybatterier (bil, båt o.l) skal settes oppi en egen tett kasse av hensyn til syrelekkasje og knallgass. Røyking strengt forbudt ved håndtering. 8

9 Farlig avfall Hva er farlig avfall? Farlig avfall inneholder stoff som kan være direkte helsefarlige og skadelig for natur og miljø. Avhengig av type kan disse gi helseskader som kreft, fosterskader, redusert fruktbarhet, missdannelser hos nyfødte, skader på arvestoff og nervesystemet, nyreskader, leverskader, dødfødsler, spontanaborter, hjertesvekkelser, hormonforstyrrelser, nedsatt immunsystem m.m. Farlig avfall må sendes til spesielle avfallsforbrenningsanlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Allrengjøringsmidler Bensin, bremsevæske, frostvæske, gearolje m.m Bilpleiemidler og vaskemidler Bunnstoff til båter Dieselfilter Emballasje med rester Fotokjemikalier, kjemikalier Fugemasse m/pcb eller løsemidler Gradestokk m/kvikksølv Grease Gulvpleiemidler Lim, løsemidler (lynol, aceton, white-spirit m.m.) Maling, beis, lakk, olje, oljefilter Rengjørings- og avfettingsmidler Rustfjerningsmiddel Spraybokser med lakk, maling, kjemikalier Sprøytemidler, plantevern/sopp/ugrassmidler Syrer/baser Tectylrester Termometre m/kvikksølv Vindusspylervæske Medisiner Sprøytespisser Emballasje med tørket maling Tom-emballasje Tomt og tørt Malingskoster (tørket) Sparkel (tørket) Restavfall Ammunisjon Eksplosiver Fyrverkeri Politiet eller forhandler Røyking er strengt forbudt ved håndtering Krav til håndtering og bruk av verneutstyr. Se egen prosedyre. Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. 9

10 Tomt & tørt Hva er Tomt og tørt? Tom og tørr plast- og metallemballasje brukt til maling, lakk, lim, sparkel, etc. Med tom og tørr menes at emballasjen er penselren. Det innebærer at malingsspannet kun er rengjort med en pensel, tørkepapir eller lignende slik at de verste malingsrestene er fjernet. Farlig avfall må ikke blandes inn i Tomt & Tørt fraksjonen. Metall- og plastemballasje holdes adskilt. Kanner, spann, bokser, tuber, limpistol, etc. i metall kompleksmetall Emballasje med våte rester av farlig avfall Farlig avfall Kanner, spann, bokser, tuber, limpistol, etc. i plast plast 10

11 PCB-vinduer Hva er PCB-vinduer? PCB-vinduer er vinduer som inneholder miljøgiften PCB i den svarte/grå fugemassen som ligger mellom glasset og rammen. PCB er kreftfremkallende og må håndteres med forsiktighet. PCB-ruter må sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Ruteretur har liste over norske produsenters merking av vinduer. Hvis produsentnavnet ikke finnes på listen, er vinduet antakelig utenlandsk. PCB-ruter Norske isolerglassvinduer fra 1965 til 1975 Utenlandske isolerglassvinduer fra 1965 til 1979 Isolerglassvinduer uten årstall som kan være produsert i perioden over. Spør kunden om han kjenner til når tid vinduene ble kjøpt/montert. Dersom kunden ikke vet årstallet, håndteres vinduet som PCB-vindu. Knuste PCB-ruter skal også mottas Produsent og produksjonsår står som regel innfelt i aluminiumslisten. Eksempel Det vil si at vinduet er produsert i november 1975, og er da et PCB-vindu. IKKE PCB-ruter Isolerglass Klorparafinvinduer Isolerglass 1991 til i dag Enkle og koblede ruter Restavfall Isolerglass merket Thermopane Klorparafinvindu eller restavfall avhengig av årstall For mer informasjon, se Vinduer som ikke kan datofestes behandles som PCB-ruter. Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Vi mottar ikke fra næringsliv. Disse henvises til private aktører. 11

12 Klorparafin-vinduer Hva er klorparafin-vinduer? Dette er vinduer som inneholder miljøgiften klorparafin i den svarte/grå fugemassen som ligger mellom glasset og rammen. Klorparafin kan være kreftfremkallende, og kan skade barn som får morsmelk. Stoffet er bioakkumulerende, tungt nedbrytbart og meget giftig for vannlevende organismer. Klorparafinruter sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Klorparafin-ruter Isolerglassvinduer fra 1976 til1990 Isolerglassvinduer uten årstall som kan være produsert i perioden over. Spør kunden om han kjenner til når tid vinduene ble satt inn. Knuste klorparafinruter skal også mottas Produsent og produksjonsår står som regel innfelt i aluminiumslisten. Eksempel Det vil si at vinduet er produsert i november 1985, og er da et klorparafinvindu. Ikke klorparfinruter Isolerglass fra 1991til i dag Enkle og koblede ruter Restavfall Norske isolerglass fra Utenlandske isolerglass fra 1965 til 1979 PCB-vinduer For mer informasjon, se Vinduer som ikke kan datofestes behandles som PCB-ruter. Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. Vi har ikke mottaksplikt for næringskunder. Disse henvises til private aktører. 12

13 Asbest Hva er asbest? Asbest er definert som farlig avfall på grunn av helsefaren. Asbeststøv ved innånding kan blant annet forårsake lungekreft og asbestose. Må derfor håndteres og deponeres i henhold til spesielle retningslinjer. Asbestfibrene kan løsne ved håndtering og forvitrer i kontakt med nedbør. Forbudt å anvende etter Asbestplater (tak- og veggplater), eks. eternitt, asbestolux, pernit Asbestrør (eks. ventilasjon, vannledninger) Isolasjon som inneholder asbest, eks isolasjon rundt rør og kjeler Avretningsmasser Flenser Ikke emballert asbest Må emballeres Skal være emballert i dobbelt lag med plast eller avfallssekker ved leveranse og merket med asbest. Verneutstyr: se egen prosedyre Betalingsordning Gratis mottaksplikt for husholdninger. 13

14 Trevirke Hva er trevirke? I fraksjonen trevirke inngår treholdig avfall som kan energigjenvinnes. Behandlet trevirke (malt, beiset, lakket) Ubehandlet trevirke Dører uten glass (små glassruter kan tillates) Sponplater Fiberplater Forskalingsplater Kryssfinerplater Laminater Parkett Paller Møbler i tre Mindre båter i tre Dette er en fraksjon som kan inneholde mange brukbare møbler, bygningsmaterialer, dører m.m. Dersom disse er hele og fine, skal kunden henvises til byttebua. CCA-impregnert trevirke Kobberimpregnert trevirke Kreosotimpregnert trevirke lmp. trevirke Greiner Juletrær Hageavfall Kabeltromler Restavfall Spiker, skruer, beslag kan inngå. Avfall som inneholder bolter/ stenger som er tykkere enn 1 cm må kastes i restavfallet. Mindre mengder glass fra dører og vinduskarmer kan inngå. 14

15 Impregnert trevirke Hva er impregnert trevirke? Impregnert trevirke inneholder miljø- og helseskadelige impregneringsstoffer for å hindre råte. De mest vanlige er kobber, krom, arsen, CCA. Men også kreosot kan forekomme. Krom og arsen er kreftfremkallende. Det er kobber som gjør materialene grønne. Kreosot gjør trevirke brunt/svart og har ofte en tjæreaktig lukt. Må ikke komme i kontakt med hud. Kreosot er kreftfremkallende og kan gi utslett ved gjentatt hudkontakt. Impregnert trevirke sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Trykkimpregnert trevirke. (Grønn farge, CCA og kobber) Eksempler: Trevirke til utendørs bruk Terrassebord Ytterkleding Gjerdestolper Bryggepåler Rent trevirke, malt og umalt. Kreosotimpregnert trevirke (brunt/svart, tjærelukt), Eksempler: Trevirke til utendørs bruk Lyktestolper Jernbanesviller Kaianlegg Forstøtningskanter i hager Trapper 15

16 Plast Hva er plast? Her inngår både plastemballasje og plastprodukter. Folie Kasser og bakker Flasker, kanner, brett Drivhus i plast Dusjvegger i plast Bøtter, fat og tønner Kjøkkenredskap (ikke elektrisk) Leker (ikke elektrisk) Plastmøbler Akebrett Rør og slanger (uten armering) Takrenner Skittentøykurv Blomsterpotter og brett Tomt og tørt plastemballasje (se egen fraksjon for «tomt og tørt) EPS (isopor) Tekstiler/klær EE-avfall Vinylgulv Egen container Armerte slanger og presenninger Skumfylte produkter Polyester- og glassfiberprodukter Gummiprodukter Skinnprodukter Madrasser Tau og garn Ved-sekker Landbruksfolier (inkl. solfangerfolie og fiberduk) Restavfall Myke lekedyr/dukker Byttebu/restavfall Farlig avfall Farlig avfall bua 16

17 EPS (Isopor) Hva er EPS (isopor)? EPS er en plasttype som er ekspandert med luft. (Ekspandert polystyren eller EPS). Den inneholder 98% luft og 2% polystyrenplast. Isopor rundt hvitevarer, brunevarer, datautstyr, fjernsyn, møbler etc. Fiskekasser Bygnings EPS/isolasjon Farlig avfall Chips Sakko-sekker Skitten isopor Restavfall 17

18 Metall (kompleksmetall) Hva er komplekse metaller? Dette er ulike produkter i metall som kan blandes sammen til en fraksjon i gjenvinningssammenheng. Man godtar også en del sammensatte produkter som for eksempel metall/plast, metall/tekstil, metall/tre, metall/gummi, metall/betong og lignende. Tommelfingerregel: Produktet kan inneholde opptil ca. 50 vekt-% med andre materialer som plast, gummi, tre, tekstil, glass, stein/betong og lignende. Jern, stål, kobber, aluminium, messing, bly, sink m.m. Akslinger, gearkasser o.l Barnevogner Bly, eks. taktekkingsbly Campingstoler Fat, tønner Felger Griller Gryter, stekepanner Håndgressklipper Kontorpult, kontorstol Lysestaker Motorer, gearkasser Motorgressklippere Parasoller, paraplyer Redskaper Rør Spann Stenger Sykler Takrenner Vedovner 18 EE-avfall Gassflasker, trykkluftflasker, dykkerflasker Brannslukningsapparater Egen container Batterier Farlig avfall Kabler og ledninger EE-avfall Dette er en fraksjon som inneholder mange brukbare produkter. Dersom disse er hele skal kunden henvises til byttebua. Bensin, diesel, olje i motorer må være fjernet. Lokk/plugg må fjernes fra tette tanker/ oljefat.

19 Glass/metallemballasje Hva er glass- og metallemballasje? Glass- og metallemballasje som har inneholdt mat, drikke eller kosmetikk/ kroppspleieprodukter. Etiketter kan være på. Lokk og skrukorker bør skrues av glassemballasjen. Gjelder både klart og farget glass. Glass Klart og farget glassemballasje Flasker (vin, saft, matolje, tran etc.) Glass (syltetøy, barnemat, tomatpuré etc.) Metall Bokser, hermetikk (eks. fiskeboller, makrell i tomat, kattemat, hundemat) Tuber (eks. majones, kaviar, ost) Lokk, korker Aluminiumsfolie/sølvpapir Folieformer (eks. fiskegrateng, formkaker) Telys Engangsgriller (kull fjernes) Tomme sprayflasker (eks. matfett, hårprodukter, kremfløte, barberskum) Glass Ildfaste former Ovnsglass Drikkeglass Krystallglass Vindusglass Speil Porselen, keramikk, steintøy Toalett/vasker i porselen Leveres byttebu eller kastes sammen med keramikk/porselen Lyspærer Lysstoffrør Sparepærer EE-avfall Metall Metall som ikke er emballasje Kompleksmetall 19

20 Papir Hva er papir? I hovedsak alle typer papir. Stifter og binders kan være på. Aviser Brosjyrer (reklame) Plastemballerte brosjyrer: plasten må fjernes Drikkekartong (melk, juice, puddinger mm) Hjemmekontorpapir Konvolutter Kopipapir Makulert papir Skrivepapir Telefonkataloger Papirpose, eks. brød, mel, sukker Bøker, pocketbøker, tidsskrifter, tegneserier og ukeblader henvises til Byttebua. Bøker med hard rygg Byttebua Kartong (pizzaesker, frysevarer ol) Papp Julepapir, gavepapir Blåpapir servietter, tørkepapir, papirlommetørkler Tjærepapir Papir belagt med silisium, metall, parafin Fotopapir Brent papir Tilgriset papir Vått papir Tapet Bleier Restavfall 20

21 Papp Hva er papp? I hovedsak brunt papir (papp/kartong). Det gjør ingenting om pappen har tape, etiketter eller metallstifter. Papp, (eks pappesker) Kartong (eks. pizzaesker, skoesker) Julepapir, gavepapir Sekker (eks. sement, kraftfor) Våt papp/kartong Tilgriset papp/kartong Restavfall Papir (aviser, brosjyrer, ukeblader, hjemmekontorpapir etc.) Drikkekartong Papir 21

22 Gips Hva er gips? Bygningsplater i gips (gipskartongplater). Gipsplater fra riving, nybygg og rehabilitering Gipsplatene kan ha tapet, glassfiber, maling, skruer, spiker, kroker, beslag og lignende. Gipsplater med trevirke, isolasjon, betong, fliser Restavfall Fine gipsplater og større avkapp kan leveres i Byttebua. 22

23 Tøy, tekstiler og bruksgjenstander Hva er tøy, tekstiler og bruksgjenstander? Klær, tekstiler, sko, belter o.l. leveres i Fretex-container. Legges i plastpose eller plastsekk. Må ikke være skittent og vått. Små bruksgjenstander, leker, bøker o.l. kan legges sammen med tøyet eller i egne plastposer/plastsekker til Fretex. Tingene må ikke være knusbare, skarpe eller spisse. Alternativt leveres de i byttebua. Klær, sko, belter og lignende Små tepper, pledd Sengetøy og laken (kan være defekt da dette blir omgjort til pussefiller) Små bruksgjenstander, leker, bøker m.m. Ødelagte klær og ting Skitne og fuktige klær Dyner og puter Madrasser 23

24 Hageavfall Hva er hageavfall? Hageavfall er organisk komposterbart materiale fra hageeiere, park, landbruk og lignende. Greiner Hekk Løv Plengras Ugras Blomster Juletrær Tomatplanter med tau/snorer Drivhusmatter (steinull) Aske Restavfall Matavfall Egen beholder Stein, grus, sand Jord Rene masser Trevirke (materialer, paller) Trevirke Papir/papp: Papir/papp Husk plastsekker skal ikke følge med hageavfallet. 24

25 Rene masser Hva er rene masser? Rene masser er jord/steinmasser som kan benyttes til ulike utfyllingsformål. Stein Grus Sand Jord Leire Asbest Farlig avfall Betong Murstein, bygningsblokker Takpanner Porselen, keramikk Fliser Glass Asfalt Gips Produkter som er hele og fine leveres i Byttebua. 25

26 Urene deponimasser Hva er urene deponimasser? Masser som ikke kan brukes til utfyllingsformål og som må deponeres på godkjent deponi. Betong Betongen kan være armert og uarmert, malt og inneholde isopor/plast. Sparkelmasse (herdet) Avretningsmasse (herdet) Aske Henvises til byttebua hvis det er helt: Murstein Takpanner Leca Keramikk Porselen (vask, toalett, tallerkner mm) Fliser Glass Asbest (vegg/takpanner): Farlig avfall Asfalt Norstone eller Velde Pukk Stein Grus Sand Jord Leire Rene masser 26

27 Dekk Hva er dekk? Dekk til motorvogn og tilhenger/tilhengerredskap. Dekk fra: Personbiler Bobiler Motorsykler og scootere Campingvogner Tilhengere Hagemaskiner Dekk med felg: egen container Hele og fine dekk, og felger, kan leveres i Byttebua. Dekk bør ikke være eldre enn 5 år. Dekk fra: Sykler Trillebårer Trucker Restavfall Dekk fra: Lastebiler Busser Traktorer Landbruksmaskiner Anleggsmaskiner Skogsmaskiner Henvis kunden til forhandler 27

28 Vinylbelegg Hva er vinylbelegg? Vinylbelegg kan inneholde miljøfarlige ftalater og metallforbindelser og må sendes til spesielle anlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Gulv- og veggbelegg av vinyl Gulvlister av vinyl Rørisolasjon (cellegummi) legges i samme container Gulvbelegg av linoleum Restavfall 28

29 Bygningsisopor Hva er bygningsisopor? Bygningsisopor er isolasjonsplater som blir brukt i bygninger som isolasjon. Bygningsisopor kan inneholde miljøskadelige brommerte flammehemmere og/eller blåsemidler (KFK-gasser) som ødelegger ozonlaget og må sendes til spesielle avfallsforbrenningsanlegg med tillatelse til å brenne farlig avfall. Isolasjonsplater EPS (ofte hvite) produsert fram til 2005 Isolasjonsplater XPS ( ) EPS produsert etter 2005 XPS produsert etter 2002 Restavfall Spør kunden om antatt alder. 29

30 Restavfall Hva er restavfall? Restavfall er avfall det ikke finnes gjenbruk- eller gjenvinningsordninger for. Dette avfallet leveres til forbrenningsanlegget til IVAR og Lyse på Forus for energiutnyttelse. Sammensatte produkter (av flere materialer, med unntak) Møbler Gummibåt Plastbåt (små) Flytebøye/fender Badeball, badering Redningsvest Golfbag, ryggsekk, vesker Fotball, håndball Gummiprodukter Myke lekedyr Madrasser Dusjmatte Presenning Surfebrett Ski-boks Telt Nøter Sanitetsbind Støvsugerposer Tapet Tau Tjærepapp, asfaltplater Hele produkter egnet for byttebua Gjenvinnbart avfall som det finnes gjenvinningsordninger for Farlig avfall EE- avfall Forbrenning er en dyr behandlingsløsning. Produkter som er hele og brukbare skal henvises til byttebua. 30

31

32

FRAKSJONER / SORTERING

FRAKSJONER / SORTERING BLANDET AVFALL I en container med blandet avfall du kaste: Bygningsmaterialer som rent treverk, isolasjon, fliser Jern og metaller Gamle tekstiler som klær, tepper, sengetøy, gardiner Plast Papp/papir

Detaljer

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke!

BIOAVFALL. Husk å legge posen forsiktig ned i beholderen slik at vi reduserer luktproblemer Bioavfall hentes hver uke! BIOAVFALL Dette er bioavfall: kaffefilter matrester planterester, som for eksempel små mengder gress, løv og blomster servietter småbein teposer tørkepapir vått papir Dette er ikke bioavfall: aske (restavfall)

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender

KVITSØY Kommune. Forside. illustrasjon kommer her. tømmekalender illustrasjon kommer her Forside KVITSØY Kommune 2011 tømmekalender 1 januar uke 52 MAndag Tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 Nyttårsdag uke 1 3 4 5 6 7 8 9 uke 2 10 11 12 13 14 15 16 uke 3

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Grefsen hageavfallsmottak

Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Grefsen hageavfallsmottak Du som betaler renovasjonsgebyr i Oslo, kan levere inntil 2,5 m 3 av: Hageavfall, kvist inn til 15 cm i diameter Løv og gress Naturstein, sand og grus

Detaljer

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter.

De fleste forekomster av helse- og miljøskadelige stoffer skal saneres før riving av konstruksjonene starter. NOTAT Oppdrag Sikringstiltak Hegramo Kunde Stjørdal kommune Notat nr. 001 Miljø Dato 2016/10/03 Til Stjørdal kommune og riveentreprenør Fra Rambøll ved Maria Helene Steinnes Jensen Kopi 1. Rekkefølge sanering

Detaljer

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder

Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Vedlegg 4. Beregning av avfallsmengder Mengdeberegner for avfallsmengder (Utarbeidet av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune) Veiledende tall for nybygg (Tall i kg pr kvadratmeter bruttoareal (BTA))

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER?

AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? AVFALLSHÅNDTERING DEL 2: HVILKE ENDRINGER I BYGGTEKNISK FORSKRIFT ER MEST RELEVANT FOR DEG SOM HÅNDVERKER? på mindre byggeplasser Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lisbeth Eggen lisbeth.eggen@innherred-samkommune.no Arkivref: 2006/8172 - /M60 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer

Informasjon. Nedgravde avfallscontainere. SOLA KOMMUNE Kommunalteknikk. Husk! Farlig avfall kan leveres inn under La Sola skinne

Informasjon. Nedgravde avfallscontainere. SOLA KOMMUNE Kommunalteknikk. Husk! Farlig avfall kan leveres inn under La Sola skinne Vann Avløp Renovasjon Teknisk drift Nedgravde avfallscontainere Informasjon 11 Husk! Farlig avfall kan leveres inn under La Sola skinne Husk! Juletrær hentes i uke 2. Slik bruker du de nedgravde stasjonene!

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER

AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER AVFALLSHÅNDTERING PÅ SMÅ BYGGEPLASSER Lover og forskrifter byggavfall Forurensningsloven 7 Avfallsforskriften 11 Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9 Byggesaksforskriften 12-4d 2 Hvorfor skal du sortere

Detaljer

Avfallsortering fra A til Å

Avfallsortering fra A til Å Avfallsortering fra A til Å Sortering fra a til å Avfallsart Hvor skal det? A Akebrett Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser (plast) Restavfall leveres på gjenvinningsstasjon Altankasser

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der.

Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Informasjon Før var det i sort-hvitt. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er informasjon til deg som har hytte der. Hyttene i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*.

Detaljer

RENOVASJONSKALENDER 2016

RENOVASJONSKALENDER 2016 Tonnevis med frukt og grønt kastes, bare fordi den ser rar ut. Den er like sunn og god på innsiden. RENOVASJONSKALENDER 2016 VÅRE ÅPNINGSTIDER: MAN, TORS 07.30-19.00. TIRS, ONS, FRE 07.30-15.30 GJENBRUKSBUTIKKEN:

Detaljer

Kildesorteringsguide for Aker Brygge

Kildesorteringsguide for Aker Brygge Kildesorteringsguide for Aker Brygge Innledning 80% DENNE GUIDEN viser deg hvordan du kildesorterer avfallet på riktig måte og bruker avfallsrampene på Aker Brygge. MÅLET er å kildesortere 80 prosent av

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall

RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall RFA205 - Bygningsavfall som er farlig avfall Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT 1.1 Formål Flere fraksjoner innen bygg- og anleggsavfall skal håndteres som farlig avfall.

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20

Straume gjenvinningsstasjon INFORMASJONSGUIDE LONAVEGEN 20 Hard eller mjuk plast? Glas eller porselen? Impregnert trevirke? Klorparafin eller PCB? Farleg avfall? Kuldemøblar eller kvitevarer? Kvifor...og kva blir det til? INFORMASJONSGUIDE Straume gjenvinningsstasjon

Detaljer

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune

Informasjon fra kommunen. Kvitsøy kommune Informasjon fra kommunen Kvitsøy kommune 1 IVAR IKS IVAR IKS har ansvar for renovasjonsordningen i Kvitsøy kommune. All bosstømming, drift av hytterenovasjon og Kvitsøy gjenvinningsstasjon utføres av IVARs

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 1 2014 HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE Informasjon til husstandene i Trondheim Hvordan du kaster ditt miljøfarlige avfall angår

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse

... Østfoldbadet AS. Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse 5... Østfoldbadet AS Miljøkartleggingsrapport og miljøsaneringsbeskrivelse Miljøkartleggingsrapport ØBAD Side 2 av 9 Utgave: 1 Dato: 2012-08-03 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Østfoldbadet AS Rapportnavn:

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Oversikt over containere ved gjenvinningsstasjonene til RfD

Oversikt over containere ved gjenvinningsstasjonene til RfD Oversikt over containere ved gjenvinningsstasjonene til RfD 1) Åpne ainere inntil rampe 35 til 45 m3:, emballasje varmtvanns -beredere Lindum 3 3 1 3 1 3 1 1 1 Lyngås 2 3 1 2 1 2 1 1 1 1 Mile 3 3 1 1 1

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Kildesortering starter i kjøkkenbenken Det er naturlig å kildesortere og samle avfallet på kjøkkenet, siden det er her det meste av avfallet oppstår. Sørg for å ha nok beholdere

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Håndbok i kildesortering

Håndbok i kildesortering Håndbok i kildesortering Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Håndbok i kildesortering 1 Din innsats er viktig! Avfall er en ressurs som kan brukes til å lage nye produkter, for eksempel avispapir,

Detaljer

Resultater & Vurderinger

Resultater & Vurderinger Resultater & Vurderinger Utarbeidet av Hjellnes Consult as 27. mai 2015 Type testbeholdere Plukkanalyse UiO Mai 2015 3 typer innendørs: Røros, Waste Honey, Bermuda Quatro 2 typer utendørs: Artcher, Stumpf

Detaljer

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall:

Farlig avfall. Avfall kan være kategorisert som farlig av ulike grunner, her er de vanligste typer avfall: Farlig avfall Ved riving av bygg skal det utføres en miljøsaneringsbeskrivelse av bygg m.m. som skal rives. GLØR IKS kan utføre denne jobben. Da skal bygget kartlegges for miljøgifter og farlig avfall.

Detaljer

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide

RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide RENOVASJON 2015 kalender og sorteringsguide Våre åpningstider: Man, tors 0730-1900. Tirs, ons, fre 0730-1530 Generell informasjon Åpningstider Heftingsdalen og Østerhus: Mandag og torsdag: 07.30-19.00

Detaljer

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3

1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 Vedlegg 4 - Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 3 2 PRIS- OG MENGDESKJEMA LOFTERØD... 4 2.1 Fast godtgjørelse - Lofterød... 4 2.2 Avsetning avfall 1 - Lofterød... 4 2.3 Avsetning avfall

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik

Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Informasjon til hytteeiere 2012 Kildesortering på hytter i Røyken, Hurum, Sande og Svelvik Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til hytteeiere i regionen Renovasjonsselskapet for Drammens regionen

Detaljer

Sortert avfall gir verdi. Bidra for miljøet og vår felles framtid!

Sortert avfall gir verdi. Bidra for miljøet og vår felles framtid! Sortert avfall gir verdi Bidra for miljøet og vår felles framtid! Sortert avfall gir verdi Vi ønskjer at alle skal bidra meir enn i dag til materialgjenvinning, fordi det er bra for miljøet og vår felles

Detaljer

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong

Innhold. 26 hageavfall. sorteringsguide. 16 papir, papp og kartong Innhold 26 hageavfall sorteringsguide for 2 Plastemballasje avfallsordningene i porsgrunn 16 papir, papp og kartong Innhold 22 hageavfall Avfallsordningene i Grenland Grenlands befolkning er flinke til

Detaljer

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE!

Klepp kommune HUSK! Heimelaga! Informasjon fra kommunen KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Informasjon fra kommunen HUSK! KAST BARE PLAST SOM ER EMBALLASJE I INNKASTET FOR PLASTEMBALLASJE, OG SKYLL AV MATRESTENE! Klepp kommune Heimelaga! Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Jonas har laget Triken

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! www.vor.no OFFENTLEG INFORMASJON

Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! www.vor.no OFFENTLEG INFORMASJON Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop Måndag - fredag kl. 08.00-15.30 Tysdag kl. 08.00-19.00 Merk! Laurdagsope gjeld frå veka etter påske, til midten av oktober, med unntak av juli mnd. Laurdag kl. 09.00-12.00

Detaljer

Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop. Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall!

Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop. Miljøstasjonen. Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! Foto: VØR, Shutterstock, istock, Loop Miljøstasjonen Det skal vere enkelt for deg å sortere og levere avfall! Du startar på vekta God informasjon på førehand er ofte det du treng for å kome hit. I denne

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE

MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE Brosjyren er trykt på resirkulert papir Papirkostnaden er betalt av Grønt Punkt Norge AS MILJØTILTAK I RAUMA KOMMUNE For private husholdninger med renovasjonsabonnement. 2016 Rauma kommune leier miljøstasjon

Detaljer

Sandnes kommune JULETRÆR. Heimelaga! Mottak av. i uke 2 (se side 4) Informasjon fra kommunen. Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal

Sandnes kommune JULETRÆR. Heimelaga! Mottak av. i uke 2 (se side 4) Informasjon fra kommunen. Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Informasjon fra kommunen Mottak av JULETRÆR i uke 2 (se side 4) Sandnes kommune Heimelaga! Jonas Rogstad 14 år, Kvinesdal Jonas har laget Triken (sykkelen) av en gammel sykkel med olabildekk bakpå. SERVICEKONTORET

Detaljer

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008

Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 Ta vare på jorda - du låner den bare av meg... Kilde sortering RIRs håndbok i kildesortering 2007/2008 RIR-abonnenter i norgestoppen Hvorfor kildesortere? Dere som er RIR-abonnenter gjør en fantastisk

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen. Plukkanalyse. Restavfall fra gjenvinningsstasjoner, høsten 2009 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen Plukkanalyse, høsten 2009 april 2010 Innholdsfortegnelse PROSJEKTRAPPORT... 3 1. INNLEDNING... 4 2. INNSAMLING OG PRØVEUTTAK... 4 2.1 GJENNOMFØRING... 4 2.2 INNDELING

Detaljer

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva?

RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG. Kildesortering. Hvor leverer du hva? RENOVASJON AVFALLSHÅNDTERING I SARPSBORG Kildesortering Hvor leverer du hva? Renovasjonsordningen i Sarpsborg kommune Sarpsborg kommune har som hovedmål å arbeide for å redusere avfallsmengden. Avfall

Detaljer

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller

Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Innsamlerseminar høsten 2010 Viktige bestemmelser i Innsamleravtalene Hva går igjen på kontroller Hva skal vi innom? 1. Kort om RENAS-modellen Behandlingsanlegg 2009 2011 2. Overordnede bestemmelser i

Detaljer

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS

Klorparafiner og annet svineri. Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Klorparafiner og annet svineri Ved Sverre Valde, daglig leder i Ruteretur AS Vi ser på: Avfallsforskriftens kapittel 14 og Ruteretur AS bransjens eget retursystem PCB og nedstrømsløsninger Klorparafiner

Detaljer

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall.

SKIFTE VINDU? Isolerglassvinduer fra perioden 1965-1975 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall. Transport Isolerglassrutene bør transporteres stående for å unngå at de knuses eller sprekker. Pass på at de står støtt. Knuste isolerglassruter bør fraktes i lukket beholder. SKIFTE VINDU? Levering Isolerglass

Detaljer

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger

Skagerak Energi AS. Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Oppgradering av Enger rao4n 2008-01-23 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 616201 21.04.2013 Kunde: Skagerak Energi AS Miljøsaneringsplan for Skagerak Energi,

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.klif.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving

Detaljer

Gjør kildesortering til en fest

Gjør kildesortering til en fest Gjør kildesorring til en fest Gjenvinning Gjenvinning er som en sirkel. Det går rundt og rundt. Stopper aldri opp. Tar aldri pause. En sirkel du blir en del av. Du trenger ikke gjøre mye, men hvis alle

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av

Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse Vedlegg nr. Kan benyttes for alle rehabiliterings-, rive- og vesentlige endringsarbeider i/på/av M- Gnr. Bnr. Festnr. Seksjonsnr. Kommunens saksnr.

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas

Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff. Tore Methlie Hagen, Norsas Kartlegging av utfordringene forbundet med shredderfluff Tore Methlie Hagen, Norsas Shredder En effektiv løsning for gjenvinning 8 shreddere for blandet metallholdig avfall, 2 for EEavfall og lignende,

Detaljer

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen

Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Nye EE-avtaler - Rogalandsavtalen Kort om Stena Recycling AS Rogalandsavtalen Arild Bjelland Filialsjef Kristiansand Stena Recycling AS Kjell Halvorsen Daglig leder IRS Miljø- Erikstemmen 1 Dette er Stenasfæren

Detaljer

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008

Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall. v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Konsekvensene ved bruk av miljøgifter og EE-avfall v/ Gunnar Murvold EBL-seminar i Oslo 31.3.2008 Hva kjennetegner miljøgiftene i EE-produktene Svært gode egenskaper som leder isolator slukke lysbuer stabil

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen ØRAS MILJØSTASJON DAL SKOG - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974 706 814 0235.0030.01 2012.015.I.FMOA 2012/8931 21.6.2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

14.8 Teknisk sjekkliste A15: Plan for avfallshåndtering på byggeplass

14.8 Teknisk sjekkliste A15: Plan for avfallshåndtering på byggeplass BREEAM-NOR 2012 Teknisk sjekkliste A15 377 14.8 Teknisk sjekkliste A15: Plan for avfallshåndtering på byggeplass Sjekkliste A15a - Rutiner for å overvåke avfall på byggeplassen og for å sette mål for å

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

renovatøren skal fram

renovatøren skal fram FOR LARDAL KOMMUNE renovatøren skal fram Avfallet kan ikke bli hentet hvis beholderne dine er gjemt under snø og is, eller hvis det er for glatt foran dem. Det er også viktig at du ikke parkerer foran

Detaljer

Informasjon. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite.

Informasjon. Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite. Informasjon Nå, i farger. Kildesortering i Lardal fra 1. oktober. Her er alt du trenger å vite. Ny renovasjon i Lardal Fra 1. oktober er Lardal kommune med i VESAR*. Det betyr at 12 kommuner i Vestfold

Detaljer

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift

FARLIG AVFALL. Ta ansvar for. i din bedrift Ta ansvar for FARLIG AVFALL i din bedrift Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet avfall fordi det kan medføre skader på mennesker og miljø. I bilbransjen oppstår det mange typer

Detaljer

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS

Tilsyn av mottak for farlig avfall - oversendelse av kontrollrapport - Perpetuum Spesialavfall AS FYLKESMANNEN I TROMS ROMSSA FYLKKÁMANNI Miljøvernavdelingen Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Ark. 09.05.2006 2006/2142-1 Saksbehandler Telefon Deres dato Deres ref. Per Kristian Krogstad 77 64

Detaljer

nedgravde Containere Randaberg kommune Husk! Juletrær hentes tirsdag 15. januar

nedgravde Containere Randaberg kommune Husk! Juletrær hentes tirsdag 15. januar Bruk. Og kast. informasjon randaberg 20 13 fra kommunen 20 13 nedgravde Containere Randaberg kommune Husk! Juletrær hentes tirsdag 15. januar Godt 2013! Bruk det opp først, er du snill. Og kast det smart

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Lardal kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Lardal kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Lardal kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig dette

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør-Miljørådgiver 1 Kartlegging av farlig avfall Hvorfor og hvordan? Hvorfor Ukontrollert spredning (Ytre miljø) Arbeidsmiljø

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter

Mottak og behandling av isolerglass. Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter Mottak og behandling av isolerglass Miljøriktige og kostnadseffektive løsninger for innsamlig og behandling av isolerglassruter 1 Isolérglassruter med PCB, klorparafiner eller ftalater er farlig avfall

Detaljer

Januar (fra lat. av Janus, romersk gud for all begynnelse) årets første måned.

Januar (fra lat. av Janus, romersk gud for all begynnelse) årets første måned. Januar (fra lat. av Janus, romersk gud for all begynnelse) årets første måned. MAN TIRS ONS TORS FRE LØR SØN UKE 53 (28) (29) (30) (31) Nyttårsdag 1 2 3 LARDAL UKE 1 NB! Ruteendringer glass- og metallemballasje

Detaljer