Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI-krim på NRK. side Ny ledelse! Æresmedlemmer i særklasse Landsmøtet, side 4-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI-krim på NRK. side 14-15. Ny ledelse! Æresmedlemmer i særklasse Landsmøtet, side 4-11"

Transkript

1 8Nr TAXIoktober 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI-krim på NRK side Æresmedlemmer i særklasse Landsmøtet, side 4-11 Ny ledelse!

2 Samlet om utfordringene! Jeg vil gjerne takke for all den tillit og støtte som er vist meg i forbindelse med at jeg tiltrådte som direktør den 1. oktober. Det har ikke manglet på innspill fra tillitsmenn og medlemmer som har ønsker og forventninger til at Norges Taxiforbund tar fatt i mange ulike utfordringer. En av de viktigste oppgavene må være å lytte til signalene fra våre medlemmer, som daglig kjører taxi og utfører en viktig jobb der ute i det ganske land. Det nylig avsluttede landsmøtet i Oslo har vedtatt en handlingsplan for de kommende 2 år, som inneholder mål og prioriteringer for det arbeidet som skal utføres. En viktig forutsetning for at dette skal lykkes, er at næringen står sammen i disse utfordringene. Varselet fra fylkesavdelingen i Oslo om at de vil anbefale sine medlemmer å melde seg ut av forbundet, vil i så måte bidra til å svekke ikke bare organisasjonen, men den styrke alle har i ett felles forbund. Vi ønsker alle med på laget. Det eneste konstante, er forandringene er et ordtak som sier mye. Nå er vi forelagt et nytt statsbudsjett, og en ny yrkestransportlov er i anmarsj. Begge disse har betydning for våre medlemmers hverdag, og skal følges opp. Følg med i bladet TAXI, våre nyhetsbrev, vår hjemmeside og på Facebook! Til slutt vil jeg sende en hilsen til Tor og Wiggo som ble utnevnt som æresmedlemmer på landsmøtet. De går begge tilbake til en kombinasjon av yrket som taxisjåfør og pensjonister. Lars Hjelmeng Direktør innhold - Drosje skal være til å leve av...6 Lian sjokkerte landsmøtet...7 Klart ja til regulering...8 Pasientreiser - ikke politikk TAXI - drama i 4 episoder Drammen Taxi trenger hjelp Nok drosjer i Grenland...24 Skepsis til kamera i bilen...25 Ny kjennelse om løyveinndragning...28 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. 79. årgang Ansvarlig utgiver og redaktør: Direktør Lars Hjelmeng Redaktør: Kommunikasjonssjef Atle Hagtun Tlf: / epost: Annonser: Ronny Lemoen Tlf: / epost: Opplag: eks. Design og trykk: Follotrykk AS. Norges Taxiforbund: Leder: Knut Thomassen tlf: Direktør: Lars Hjelmeng, tlf Besøksadresse: Karoline Kristiansensvei 7, 0661 Oslo Postadresse: P.b Etterstad, 0602 Oslo Tlf: Fax: e-post: web: Abonnement kr. 300,- pr år. Faste spalter Knuts hjørne...23 Vi gratulerer...23 Forbundsnytt Taxi for 25 og 50 år siden...27 Juristen har ordet...29 Fylkesforeningene...30 Medlemsfordeler...31 Neste utgave har deadline 27. oktober, og går i posten den 10. november. Tips og innspill sendes 2 TAXI 2011 TAXI

3 TEMA Landsmøtet Æresmedlemmer i særklasse Thomassen valgt med akklamasjon Knut Thomassen ble innstilt av en enstemmig valgkomité og fikk landsmøtets applauderende tillit som forbundets nye styreleder. Arve Halvorsen ble nestleder med 132 stemmer, mot 94 avgitt for Rune Lian, Oslo. Med stående ovasjoner fra landsmøtet ble norsk taxinærings ledere de siste 20 årene, Tor Johannessen og Wiggo Korsnes utnevnt til æresmedlemmer av Norges Taxiforbund. Det kom neppe som noen overraskelse på noen at de to ble utnevnt, og det på samme dag som de takket av i sine verv som styreleder og direktør i forbundet. Det var Knut Thommassen som på styrets vegne foreslo de to nye æresmedlemmene, og det ble møtt med spontan og stående applaus og jubel. Thommassen berømmet begge for deres store innsats for næringen og forbundet. Gaver og godord fortsatte før og under landsmøtemiddagen lørdag. I forkant overrakte Dansk Taxi Råds styreleder John Lindbom og direktør Trine Wollenberg gaver og takket for det gode samarbeidet og vennskapet. Under middagen var det forbundets nye ledere, Knut Thomassen og Lars Hjelmeng som ledet an og overrakte forbundets gaver, blant annet klokker. Dernest sto de fram på rekke og rad: Det svenske og det finske taxiforbundet, Norsk Transportarbeideforbund, som ga en minefri veg til Stor og velfortjent hyllest til avtroppende ledere og nye æresmedlemmer, Tor Johannessen og Wiggo Korsnes, her formidlet av deres etterfølgere Knut Thomassen og Lars Hjelmeng. hver av de to, Oslo-avdelingen, som også inkluderte snart pensjonist Jørn Berthelsen, Hordalandsavdelingen som ga green-gaffel til golferen Tor, Cencoms Sissel Bay-Nielsen som overrakte malerier, Rolf Vik, som ønsket velkommen blant æresmedlemmene og takket for en god eldreomsorg. Finnmarksavdelingen og Per Graff, Oslo, sluttet seg også til talernes rekker. De to pensjonistene, som begge skal fortsette som aktive drosjeeiere, takket varmt og fortalte om høydepunkter i forbundets og næringens siste 20 år. Konkursen i Yrkesbilfinans på 90-tallet ble trukket fram som den hardeste nøtten. Både Tor Johannessen og Wiggo Korsnes ber TAXI formidle sin store takk til alle som har hyllet dem ved avgangen og som har vært venner og medspillere i næringen gjennom alle disse årene. Komikeren Anders Tangen gjorde stor lykke i forsamlingen. Mellom rettene for øvrig takket Knut Thomassen av Lars Kvisten, Rune Lian og Sajjad Hussain Naqvi fra sentralstyret, de ansatte for landsmøtet, og Arnfinn Abrahamsen, Oslo, for spesielt hardt trykk i valgkomiteen. Torbjørn Hallan ledet det hele utmerket som toastmaster og Helge Fjugstad takket muntert for maten. Dette ble eneste avstemming under valgene. Valgkomiteens leder, Karl Fredrik Hassel, redegjorde for valgkomiteens arbeid, og nestleder Per Helge Henningsen presenterte hele komiteen på 20 medlemmer for landsmøtet. Glenn Tuxen, Oslo, sa før ledervalget at Oslo-avdelingen gjerne hadde sett Rune Lian som ny leder, men innså at det ikke var gjennomførbart, og at det har vært en demokratisk prosess. Avdelingen støttet derfor Thomassen som ny leder. Etter at han var enstemmig valgt, lanserte Tuxen Lian som motkandidat til Halvorsen som nestleder. Etter at Lian tapte kampen om nestledervervet, trakk Oslo-avdelingen sine kandidater til styret. Rune Lian var foreslått gjenvalgt til sentralstyret og Sajjad Hussain Naqvi var foreslått med opprykk fra andre til første varamedlem. Valgkomiteen møttes på nytt. Bente Stokkeland, Vest-Agder, sa seg villig til å fortsette i styret likevel, og på 1. varaplass ble Rafiq Dutt, Styreleder Knut Thomassen (t.v) og direktør Lars Hjelmeng skal lede Norges Taxiforbund framover. Akershus, foreslått og valgt. Bent Skogli, Østfold og Simen Sterud, Oppland ble nyvalgte til styret og Per Morten Bjørlykke, Møre og Romsdal ble nytt andre varamedlem. Øystein Trevland, Vestfold, og Roger Kjønstad, Nord-Trøndelag, ble gjenvalgt sammen med Stokkeland. Foruten Tor Johannessen hadde Lars Chr. Kvisten sagt fra seg gjenvalg. Nordiske gjester De nordiske taxiforbundene var alle representert med sine toppledelser under landsmøtet. Fra venstre: John Lindbom og Trine Wollenberg fra Dansk Taxi Råd, Lauri Säynäjoki, Krister Olsson og Kai Andersson fra Finland, Lennart Hamnered fra Sverige. Derfra var også direktør Thomas Winskog til stede. 4 TAXI 2011 TAXI

4 TEMA Landsmøtet Drosje skal være til å leve av Drosjeyrket skal være til å leve med og leve av, sa samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun hilste NTs landsmøte ved åpningen. Styreleder Tor Johannessen sa det var første gang en statsråd beæret Norges Taxiforbund med besøk på landsmøtet. Kleppa understreket at drosjenæringen har en viktig rolle for unge og eldre, i bygd og by, og at det er tilbudet til kundene som er hensikten med reguleringen. Statsråden kunne ikke legge fram sitt høringsnotat om revidert yrkestransportlov nå heller, men bedyret at den er like om hjørnet. Kleppa viste til urovekkende tall for inntjening og lønnsevne i næringen, og understreket at regelverket må praktiseres. Hun stilte spørsmål om det er for mange drosjer mange steder, og varslet både et snarlig møte med løyvemyndighetene i Oslo og Akershus og forslag om sentrale retningslinjer for antall løyver og sentraler for hele landet. Tema som tas opp i det kommende høringsnotatet er ellers krav til økonomi (garanti for kredittmidlene) og vandel for sentraler, innføring av sivil kontroll fra løyvemyndighetenes side, bedre lønnsomhet for å sikre rekruttering og lemping på kjøreplikten der alternativet er innlevering av løyvet. Eg er utolmodig. Ambisjonen min er sunne og ordna forhold for næringa og eit godt tilbod til dei reisande, sa statsråden og håper at endringene i loven skal bidra til dette. Hun inviterte til innspill i høringsprosessen slik at vi sammen kan nå målene. Mangfold i Oslo Fabian Stang ønsket velkommen til Oslo, og pekte på mangfoldet i byen. Hovedstaden har innbyggere fra alle landets kommuner, men også fra 193 land. FN har 192 medlemsstater. - Mangfold og vekst preger byen, og veksten gir også stadig flere drosjekunder, sa ordføreren. Politimester Anstein Gjengedal sa at politiet er avhengig av en velfungerende drosjenæring, og ønsket velkommen til samarbeid når julebordssesongen nærmer seg. Jo fortere vi får folk ut av byen, jo bedre. Politimesteren understreket også drosjenes viktige rolle som observasjonspost og mange bidrag til oppklaring av forbrytelser. Han understreket betydningen av godt omdømme og var glad for at forbundet har det høyt på dagsorden. Rune Lian ønsket velkommen på vegne av Oslo-avdelingen i forbundet. Den fyller 100 år neste år. En statsråd, en ordfører og en politimester kastet glans over landsmøtet i Norges Taxiforbund. Tapte valget - vil melde seg ut Et sjokkert og vantro landsmøte hørte Rune Lian etter at han tapte nestledervalget. NT avdeling Oslo vil melde seg ut av forbundet. Mange hadde nok hørt rykter om at Oslo truet med utmeldelse hvis de ikke fikk Rune Lian valgt, men de færreste trodde de skulle gjøre alvor av det. Men da avstemmingen viste 132 for Arve Halvorsen og 94 for Rune Lian som nestleder, gikk Lian på talerstolen og leste en erklæring fra styret i NT avd. Oslo, som han sa også hadde tilslutning i delegasjonen. I den står at dersom Oslo-avdelingens kandidat ikke nådde fram som leder eller nestleder i forbundet, vil styret innkalle ekstraordinært årsmøte og anbefale NT avd Oslo å melde seg ut av forbundet. Både Rune Lian og Sajjad Hussein Naqvi var innstilt til gjenvalg til sentralstyret av valgkomiteen, men Lian trakk deres kandidatur. Styret i Oslo-avdelingen så seg også i stand til å meddele skriftlig at automatisk trekk av kontingent fra Oslo Taxi skulle stoppes umiddelbart, og at konsekvensen av en utmelding vil være inntektstap på ca 3,5 millioner kroner i året. Dårlig leder Forut for valget hadde den ene etter den andre fra Oslodelegasjonen priset Rune Lians lederegenskaper. Ord som inkluderende, brobygger, konfliktløser, problemløser ble brukt. Etter at erklæringen var lest opp, satt nok disse ordene fast i halsen på mange, og første taler, Truls Ødegård, Buskerud, fikk kraftig applaus da han erklærte: Dette viser at Rune Lian er en dårlig leder. Valgkomiteens leder, Karl Fredrik Hassel, fikk trampeklapp som et klart ja da han håpet at resten av landsmøtet sto samlet. Han ba om en halv time til å finne alternative kandidater på de to siste plassene. Jan Trygve Stokkeland, Vest- Agder sa at dette var noe av det verste han hadde opplevd og foreslo med henvisning til vedtektene at det burde reises eksklusjonssak mot Rune Lian. Tor Johannessen ba alle om å besinne seg, evaluere situasjonen og forsone seg. Det er en frustrasjon. Den får man analysere, roe ned og unngå en splittelse, sa den avtroppede styrelederen. Enkeltmedlemmer Etter landsmøtet har styret i Oslo-avdelingen innkalt ekstraordinært årsmøte. Det er imidlertid høyst uvisst hvor mange Rune Lian og co får med seg ut av forbundet, og om det vil bli forsøkt startet en separat organisasjon for Oslo. Et årsmøte kan ikke melde noen ut, det må hvert enkelt medlem selv eventuelt gjøre. Oslo-avdelingen kan heller ikke ta med seg verdier ut av forbundet, de er NTs eiendom. Beklagelig Styreleder Knut Thomassen sier han beklager situasjonen, men håper og tror at de fleste medlemmene i Oslo tenker seg godt om, og blir i forbundet. - Ingen er tjent med en splittet organisasjon. Det er samlet vi står sterkt for å bedre rammebetingelsene, og det er en svært viktig tid foran oss nå. Det er også samlet vi kan ha de nødvendige faglige ressursene i forbundet, slik at vi kan gi medlemmene den beste hjelpen når de trenger det, sier Thomassen. Han mener også at et tapt nestlederverv i et demokratisk valg ikke kan rettferdiggjøre en utmeldelse. Oslo var innstilt med to i forbundsledelsen, og det er ikke noe saklig grunnlag for å sette dette på spissen på en sånn måte, sier Thomassen. 6 TAXI 2011 TAXI

5 TEMA Landsmøtet Klart ja til antallsregulering Landsmøtet i Norges Taxiforbund sa klart ja til fortsatt behovsprøving (antallsregulering). Det er store forventninger til at den vil virke bedre når departementet snart kommer med sentrale retningslinjer til fylkene. Rogaland hadde forslag om å oppheve reguleringen, men trakk det. Også de mener den er positiv, men at den ikke virker slik den forvaltes i en del fylker. Andre pekte på at det er nettopp nå vi har sjansen til å få reguleringen til å bli mer enhetlig og faglig begrunnet. Andre tema som kom opp under debattene om årsmelding og handlingsprogram var sosiale rettigheter, aldersgrense og rasisme. På spørsmål fra Thor Thorstensen, Akershus, sa Tor Johannessen at arbeidet med behovsprøvingen hadde vært en hovedoppgave i perioden. Både den forrige og denne regjeringen har villet videreføre den, og det er viktig at et nytt styre har en klar holdning videre, sa Johannessen. Morten Eriksen, Rogaland, sa at behovsprøving er positiv, men den må virke. Det er konkurranse som gjelder i dag hele veien. Men når de store blir flinke, får de ikke utvide. Johannessen svarte at det er tragisk hvordan systemet forvaltes i dag, men at statsråden nå varsler en reell behovsprøving og forstår at inntjeningen svekkes i dag. - Dette må alle legge fullt trykk på. Unni Trøen (stående) ivret for bedre sosiale rettigheter og fikk med et punkt i handlingsprogrammet om det. Rune Lian, Oslo ville bruke ordet antallsregulering. NT sentralt og Oslo har gjort mye med dette. Vi fikk stanset 600 nye løyver i Oslo, og nå varsler Oslo og Akershus en felles behovsanalyse. Jeg forventer at den vil si noe om lønnsomhet og inntjening, og er optimistisk. At Kleppa varsler sentrale retningslinjer, er en seier. Det vil være en fallitt å kaste kortene nå. Fastlåst aldersgrense Mohammad Ashfaq, Oslo, tok opp aldersgrensen for løyvehavere. Tor Johannessen svarte at forbundet har krevd endring gjentatte ganger, men møter veggen hos Munir Amjad sa at rasisme er en realitet for mange drosjeeiere og fikk også dette inn i handlingsprogrammet. byråkratene i departementet. Glenn Tuxen, Oslo mente det er et paradoks at man kan kjøre drosje til 75, men ikke drive butikken. Det burde heller vært motsatt. Unni Trøen, Oslo, tok opp spørsmål om sykefravær og sosiale rettigheter for løyvehaverne. Dette kom inn som eget punkt i handlingsplanen. Munir Amjad, Oslo, var skuffet over at rasisme ikke var nevnt i årsmeldingen. Johannesen svarte at det ikke hadde vært noen konkrete saker, men at holdningen er klar. Det er nulltoleranse i næringen for det. Også dette kom inn som nytt punkt under hovedmål i handlingsprogrammet. Delta i planarbeid! Torbjørn Rønningen, Akershus, tok opp konkurransen med ODI om medlemsfordeler og spurte om hvordan nye løyvehavere møtes av forbundet. Otto Rognvik, Hordaland, mente forbundet bør kjøpe opp ODI, men det ble nedstemt å ta oppkjøp av forretningsvirksomheter med i handlingsprogrammet. Geir Netlandet, Oslo, styremedlem i ODI, mente det ikke er sikkert tilbudene blir bedre av å samordne dem. Det er dynamikk i konkurransen, mente han. Arnfinn Abrahamsen, Oslo, spurte om arbeidet med drosjer som del av kollektivtransporten og utredningssjef Jørn Berthelsen redegjorde for det. Han understreket at fylkesavdelingene må delta i det lokale planarbeidet. Bent Handlingsprogram Landsmøtet vedtok forslaget til nytt handlingsprogram med noen endringer. Pkt 8 og 9 kom inn under landsmøtebehandlingen. I Norges Taxiforbunds visjon for næringen heter det blant annet: Norsk taxinæring skal være en seriøs bransje med høyt kvalifiserte og tilfredse utøvere. Næringen skal tilby effektiv, komfortabel, sikker og miljøvennlig persontransport med høy kvalitet i sitt lokalmiljø. Her er hovedmålene : Skogli, Østfold, støttet dette, og viste til suksess på hjemmebane med å komme tidlig med. - Slaget skal vinnes ute i fylkene. Nå er det nye politikere og vi må være offensive. Det er i fylkene kollektivtransporten planlegges, sa Skogli. Glenn Tuxen, Oslo, mente handlingsprogrammets punkter om økt frihet for sentralene er i strid med behovsprøvingen, men møtte motbør fra Bent Skogli, Østfold og Arve Halvorsen, Bergen, som mente det lar seg kombinere. Tuxen foreslo å konkretisere krav til at kredittmidlene må settes på sperret konto, og fikk landsmøtet med på det. AH 1. Sikre gode og stabile rammebetingelser 2. Styrke taxinæringens omdømme som en seriøs og sam funnsnyttig yrkesgruppe 3. Fokus på taxinæringen som del av kollektivtransporten 4. Økt tilslutning til forbundet gjennom økt bruk av ekstern og intern informasjon. 5. Styrke organisasjonen gjennom skolering og aktivisering av fylkesforeninger og enkeltmedlemmer 6. Styrke kompetansen og fagmiljøet i næringen 7. Videreutvikle leverandørtilbud til forbundets medlemmer gjennom landsdekkende avtaler 8. Motarbeide alle former for diskriminering og rasisme. 9. Styrke sosial trygghet for løyvehaverne som selvstendig næringsdrivende. Valgkomitélederen: - Forferdelig leit Bare fire av valgkomiteens 20 medlemmer støttet Rune Lian som nestleder, sier valgkomiteens leder, Karl Fredrik Hassel, Sør-Trøndelag. Han håper Oslos medlemmer fortsetter i taxiforbundet. Hassel var kjent med truslene om utmelding fra Osloavdelingen på forhånd, men var likevel overrasket da Rune Lian gikk på talerstolen og gjorde alvor av dem. Han og andre brukte mye tid på å argumentere i løpet av fredagen og trodde det var lagt bort å sette saken på spissen. Hassel mener valgkomiteen gjorde et veldig grundig og samvittighetsfullt arbeid, og at den ikke kunne la seg presse. Han avviser også at det er noens tur til å få bestemte verv. - Oslo var innstilt med to personer i styret og vi la fram en demokratisk basert innstilling. Vi var selvsagt også forberedt på at det kunne komme benkeforslag på andre, og at det var landsmøtet som skulle velge, sier Hassel. - Det var leit at dette skulle skje, men det var Oslos eget valg. Det var dobbelt uheldig når Wiggo og Tor skulle takkes av som æresmedlemmer, sier Karl Fredrik Hassel. Tekst og fotos fra landsmøtet: Atle Hagtun, NT. 8 TAXI 2011 TAXI

6 TEMA Landsmøtet Interesse for rullestolbiler, store.. som små. Oslo stilte med en stor og aktiv delegasjon. Finn Martin Enoksen, Nordland, tok en helsesjekk på Aktimeds stand. Flere av forbundets æresmedlemmene fulgte landsmøtet, der de fikk følge av to nye. Fra høyre: Halvor Herre, Jan Enoksen, Rolf Wiik og Karl Arnulv Ivarson. Henning Haga var også tilstede under deler av møtet. Mercedes (bildet) og Peugeot viste nye drosjer. Endringer om fond og vedtekter Landsmøtet behandlet en del vedtektsforslag og andre forslag: Kontingentavsetning til etterlattefond og markedsfond settes til kr 50 pr medlem, pr fond i året. Lars Kvisten, Hedmark, hadde takket nei til gjenvalg og fikk blomster og takk for innsatsen i sentralstyret. Retningslinjene for Fondet for markedsføring og informasjon ble endret. Flere var kritiske til bruk av fond til drift, og et forslag om full frihet for sentralstyret ble strøket. Fondet kan brukes til informasjonstiltak, markedsføring, produktutvikling, organisasjonsutvikling og fylkeslederkonferanser. Opplands forslag om å åpne for ekstern styreleder fikk 77 stemmer, mens 143 stemte imot. Forslaget måtte ha fått 2/3 flertall for å bli vedtatt. Forslag fra Akershus om at styreleder ikke skal delta i administrasjonens arbeidsoppgaver ble vedtatt oversendt sentralstyret til videre behandling. Tor Johannessen var skuffet over forslaget og kjente seg ikke igjen i begrunnelsen. Tom Tysland tok på seg ansvaret for at en feilaktig begrunnelse ble sendt med, og presiserte at forslaget var prinsipielt begrunnet. Bestemmelsen om at sentraler i Forum for taxisentraler (FT) må ha minst 65 prosent medlemmer i forbundet blir opprettholdt, men iverksettes ikke før 1. juli neste år. Et forslag fra Jan Pedersen, Troms, om å begrense medlemmer til sentraler som er godkjent av fylkeskommunen, falt mot 5 stemmer. Saker som skal fremmes til kommende landsmøter, skal fremmes via fylkesavdeling og være sentralstyret i hende innen 1. mai. Gravferdsfondets utbetalinger skal økes fra til kroner, for å ta igjen prisutviklingen de senere årene. Landsmøtet vedtok budsjett for 2012 og 2013 med driftsutgifter på 15,6 og 15,7 millioner kroner. Valgkomiteen med ett medlem fra hver fylkesforening, ble presentert sammen med innstillingen. De fleste i sentralstyret ble gjenvalgt. Fra høyre Arve Halvorsen (ny som nestleder), Øystein Trevland, Roger Kjønstad og Bente Stokkeland. Alle taksameterleverandørene hadde stands. Anders Tangen underholdt under landsmøtemiddagen. 10 TAXI 2011 TAXI

7 Pasientreiser kan ikke drive samferdselspolitikk Dagens regler gir ikke oss noen anledning til å drive samferdselspolitikk. Da vil vi bli dømt og straffet, sier leder for Pasientreiser i Oslo og Akershus, Jostein Svendsen til TAXI. Han er enig i at det er dårlig harmonisering mellom Yrkestransportloven og Konkurranseloven, men mener drosjenæringen må innrette seg på at anbud er kommet for å bli. Samtidig er han klar på at drosjene er og fortsatt skal være hovedleverandør til Pasientreiser, og at han ikke tror turbiler vil konkurrere ut drosjene. Noen flere turbiler har det blitt de senere årene, noen også eiet av drosjeeiere, men pasientreisers struktur tilsier at drosjene vil være i flertall. - Noen elsker å framstille det som en stadig konflikt mellom drosjenæringen og pasientreiser, men hovedsaken er godt og konstruktivt samarbeid for å gi pasientene et godt tilbud, mener Svendsen. Innflytelse Jostein Svendsen har blitt oppfattet i næringen som en pådriver for å bruke løyvetallet for å skape økt konkurranse. Han nyanserer dette noe i samtalen med TAXI: - I Oslo opplever jeg at det er konkurranse, men i Akershus er den betydelig svakere. Mitt mandat er å skaffe pasientene god transport til en rimelig pris, og konkurranse er et viktig virkemiddel. Jeg vil ikke gå så langt som å si at behovsprøvingen bør oppheves, men de store kundene bør ha et ord med i laget når antall løyver vurderes, sier Svendsen. - Vi har sagt at kravene til kvalitet må økes både på sentralnivå og hos løyvehaverne. Antall klagesaker går samlet litt ned, men det er samtidig et litt stigende antall sjåførklager som gjør meg litt urolig. Svendsen understreker dog at antall klager bare utgjør 0,5 prosent av volumet, og at de fleste gjør en kjempejobb. - Noen langt mer enn det man kan forvente. Men vi må ta tak i de enkelttilfellene som ikke holder mål. Ikke markedsmakt Svendsen tror ikke turbilene vil utgjøre noen stor trussel mot drosjenæringen. Han mener de i stor grad har de samme kostnadene som drosjer. Det er lønn, diesel og kapitalkostnader der også. - Har du markedsmakt? - Nei, jeg synes ikke det. Vi har et stort volum, ja, men når vi går ut med anbud har alle like muligheter. Vi utlyser en rettferdig konkurranse etter beste evne og ut fra gjeldende lover og regler. Når vi deler anbud og inngår rammeavtaler med ulik prioritet, gjør det også at de som taper anbudene ikke blir skviset ut, men likevel får en del turer. - Er det ikke et dilemma å presse fram konkurranse mellom flere, små sentraler der det synes åpenbart fornuftig for næringen å samarbeide om stordriftsfordeler? - Jo, jeg ser det. Men da bør kundene tjene på samarbeid i form av bedre priser. Det er derfor vi ønsket en vurdering av situasjonen i Ski- Follo, etter at vi bare fikk ett tilbud i første anbudsrunde. Oslo Taxi har vunnet anbudet for Pasientkjøring på Ahus i Lørenskog, mens den lokale Nedre Romerike Taxi har langt færre turer nå. Drosjene vil fortsatt være hovedleverandør til Pasientreiser, sier Jostein Svendsen i Pasientreiser, Oslo og Akershus. Innsparing Det diskuteres mye i næringen om omleggingen av pasienttransporten fra 2004 har ført til noen reell innsparing. TØI sier dette ikke er dokumentert. Svendsen på sin side er sikker i sin sak. Han mener det bare i Oslo og Akershus er spart ca 275 millioner kroner siden Spesielt på bedre samkjøring og utnyttelse av returkjøring. Men ikke all administrasjon er tatt med i dette regnestykket. - Diskusjonen er uansett lite relevant, mener Svendsen, fordi anbud ved offentlige innkjøp er lovpålagt gjennom EØS-avtalen og det er bestemt at det offentlige skal administrere dette. Helsebusser Rundt i landet går ca 20 såkalte helsebusser som kjører pasienter til sykehus under helsefaglig oppsyn. I Oslo og Akershus har det noen år vært en slik buss mellom Feiring-klinikken og A-hus på Lørenskog. Den er nå utvidet til Follo. Svendsen innrømmer at belegget fra Follo til A-hus om morgenen ikke er høyt nok, men er sikker på at det er lønnsomt når bussen parkerer for dagen. Ellers hadde vi ikke gjort det, sier han. Drosjenæringen har ønsket seg noe mer standardiserte avtaler. Svendsen er åpen for det, og ønsker innspill fra næringen. - Men samtidig er det store geografiske forskjeller i landet, så helt like avtaler er det ikke fornuftig å bruke, mener han. Uenig med Ski/Follo Svendsen bekrefter at det var Oslo universitetssykehus som ønsket Konkurransetilsynets syn på situasjonen i Follo, noe som førte til store gebyrer, mye sinne og nå også rettssak mot Staten. I den er Pasientreiser ikke part. Dette er en sak mellom Ski/Follo og Konkurransetilsynet. Om det i tillegg blir et oppgjør mellom Oslo universitetssykehus og Ski/Follo om anbudsgjennomføringen, er et åpent spørsmål. Svendsen stiller seg uforstående til at Konsentras lukking etter kl 17 er i strid med anbudet. Det er ikke stilt noen slike krav, sier han. (Jfr omtale i forrige TAXI) Noen taper Svendsen innrømmer villig vekk dilemmaene i drosjenæringen. Blant annet at konkurranse kan føre til at store spiser de små og i neste omgang svekker konkurransen igjen. Også at anbud kan føre til at drosjetilbud forsvinner. Slik er det i alle bransjer. Det blir noen vinnere og noen tapere. Men ved å dele opp i mindre anbudsområder og parallelle avtaler legger vi til rette for de mindre aktørene. Det er i den sammenheng han viser til at reglene er klare og at samfunnsansvar og samferdselspolitikk på vegne av drosjekunder ikke inngår i Pasientreisers lovlige vurderingsgrunnlag. Vi kan ikke ta slike hensyn slik reglene er i dag. NOTISER -Dette er regelrett en hån mot alle trafikantene, uttaler Geirr Tangstad-Holdal, daglig leder i Nei til Frontkollisjoner, om statsbudsjettet. - Først sier regjeringen at nullvisjonen er deres mål, og i neste åndedrag at midtrekkverk og møtefrie veger har en sterk prioritet, for så å enda opp med fattige 17 km midtrekkverk og møtefri 2/3 felts veg for Dyr fartsprøve En 53 år gammel drosjesjåfør er i en tilståelsesdom i Alta tingrett dømt til fengsel i 24 dager og tap av førerretten i 22 måneder etter at bilen han kjørte ble målt til 172 km/t i en 90-sone på E6. Han erkjente farten. Tønsberg Taxi anker tapet i rettssaken mot Norges Taxiforbund. Saken kommer opp i Borgarting lagmannsrett. Javel, nei: Formannskapet i Nesseby kommune ber om at det ledige drosjeløyvet lyses ut, og at det opprettholdes to drosjeløyver i kommunen... I følge de opplysningene Nesseby kommune sitter inne med, kan formannskapet ikke se at det er grunnlag for to drosjeløyver i kommunen. 19 drept i august Politiet registrerte 555 veitrafikkulykker med personskade i august. 19 personer omkom, og 55 ble hardt skadd i disse ulykkene. Hurtigladere skal nå også utplasseres i Hordaland. Transnova støtter fem slike, som kommer i Fjøsanger (Bergen), Knarvik, Dale, Haljem og Stord innen 15. mars neste år. 12 TAXI 2011 TAXI

8 TAXI klar for tv-seerne 31. oktober sender NRK 1 første episode av dramaserien TAXI, med skattesaken i Oslo som bakteppe. Men drosjefolket trenger ikke frykte for mer dårlig omdømme. - Tvert imot, sier regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen. Rolfsen, med pakistansk far og norsk mor, har selv 13 drosjeeiere og -sjåfører i sin nærmeste familie, og kjenner næringen godt. Det er noe av grunnen til valg av omgivelser for dramaserien i fire episoder. Det blir mye drosjemiljø, action og krim, men filmen handler mest om integrering spesielt utfordringene som møter ungdommer i spennet mellom et konservativt innvandrermiljø og et liberalt samfunn. Det var tema også i Rolfsens debutfilm Izzat. Senere har han laget Varg Veum-filmen Bitre Blomster og Den siste revejakta, basert på Ingvar Ambjørnsens roman. Rolfsen sier at drosjejukset i Oslo er en god dramatisk Det blir mye action med drosjer og hovedrolleinnehaver Adil Khan, men like mye et sosialt drama rundt temaet integrering. (Foto: NRK) ramme for filmen, og han har studert saken nøye. Men filmen er ingen dokumentar om skattesaken. - Den handler om en ny sak i en ny taxisentral: Taxi 123. En konstruert historie men med tråder til den historiske svindelsaken. Dobbeltliv En stor skurk i filmen er en helnorsk korrupt mann i Skatteetaten, spilt av Jarl Goli. Hovedrolleinnehaver er pakistansknorske Adil Kahn, kjent som danser og som dommer i Norske talenter. Han spiller en ung advokat, Javar, med en familie der alle menn kjører drosje. En dag får han en minnepinne med jukseregnskaper fra drosjevirksomhet, og vikles inn i en dramatisk sak der mange er etter han og forsøker å diskreditere han. Gjennom kriminalfilmen med mange actionscener framstår også et sosialt drama om Javars problemer med det norske og det pakistanske. Han må skjule at han har norsk kjæreste for sin pakistanske familie. Det er et tema som opptar Rolfsen, som har engasjert seg spesielt sterkt i kampen mot det han velger å kalle ufrivillige ekteskap. Det er bakstreversk å presse folk inn i et seksuelt forhold de ikke Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen kjenner drosjenæringen godt og lover et nyansert bilde i TV-serien TAXI. (Foto: AH) ønsker. Det finnes andre ord for det, og jeg har sett hvor ulykkelige folk kan være når de utsettes for dette. Drosjene ser alt Rolfsen forteller om en OJ - opplevelse for flere år siden, da han oppdaget at drosjene ser alt i byen. Etterretningsvesenet er en sosial realitet i det pakistanske drosjemiljøet. Årsaken mener Rolfsen er klar: Nesten alle pakistanere i Oslo kommer fra den samme landsbyen med omegn i Pakistan. Det ville bli som å plassere en hel norsk bygd midt i byen og hvor alle i tillegg skilte seg ut utseendemessig. Det er en sterk sladderkultur som ikke er lett å forholde seg til for ungdom på byen. De skal ikke gå mye på gata før de får spørsmål hjemme om hvem de holdt i hånda. Landsbymentaliteten er tatt med til Oslo. Dette kontrollerende samfunnet tror Rolfsen er noe av grunnen til at mange tiltrekkes av drosjenæringen. Det er befriende å kunne bevege seg overalt i byen, til alle tider. Mange rømmer på den måten også fra et familieliv de ikke selv har valgt. Samtidig forsterker kommunikasjonen mellom drosjene kontrollen i miljøet. Den er grunnleggende også i filmen. Friheten drosjeyrket gir, vet også noen kriminelle å benytte seg av. Hvis de blir observert et sted hvor de normalt ikke ville ha noe gjøre, kan de si at de var på jobb som taxisjåfør. Krimproblem ikke taxiproblem Rolfsen er opptatt av å skille klart mellom drosjenæringen og kriminalitet. - Noen taxisjåførerer er skurker andre ikke, det er en nyansert framstilling. Det er viktig for meg å vise at kriminelle er et kriminalitetsproblem, ikke et taxiproblem. En roligere scene i serien; Javar og Anne, i Adil Khans og Kaia Varjords skikkelser, foran en drosje fra TAXI 123. (Foto: Eirik Ruud, NRK). Filmen får fram at nye rutiner, nye taksametre, økt fokus, gir mindre juks i drosjenæringen nå. Den nye saken kunne ikke ha skjedd uten en korrupt mann i skatteetaten. Christiania Taxi er sentralen som deltar i serien hovedsakelig med biler designet for den fiktive sentralen Taxi123. Opptil 30 biler ble leid til samme tid. Oslo Taxi og Norgestaxi ble spurt om å være med, men takket nei. Hevet hode Ulrik Imtiaz Rolfsen er spent på hvordan TV-dramaet Taxi vil bli mottatt, men har noen gode indikasjoner. Filmen er allerede nominert til europeiske TV-priser. Den er produsert i samarbeid med SVT og Yle (Sverige og Finland) og kan nok også bli solgt til andre land etter hvert. Regnskap fra Kr ,- /år Inklusive årsoppgjør Telefon Serien sendes fire mandager fra 31. oktober til 21. november. - Taxifolk behøver ikke være redd for negativ PR. De kan gå med hevet hode etter denne serien, mener Rolfsen, og legger til at det er helt andre som får sitt pass påskrevet - spesielt beslutningstakere i det offentlige Norge. Regnskap fra kr ,-/år inklusive årsoppgjør Telefon

9 16 TAXI 2011

10 Vi trenger hjelp! Det er alvorlige integreringsproblemer i Drammen Taxi, og daglig leder Glenn A. Hole innrømmer at sentralen trenger hjelp til å komme videre. Han tror ikke de er alene om utfordringene. I TAXI nr 5 i år hadde vi integrering som tema og antydet at drosjenæringen er norgesmester i integrering. Få næringer har tatt opp så mange nye landsmenn, og det går generelt svært bra. Like fullt kan en for lav terskel inn i næringen være et problem, fordi enkeltpersoner kommer inn før de kan språk, norske koder og regler godt nok til å fungere i jobben. I Drammen Taxi toppet konflikten seg etter drapstrusler mot ledelsen, en sak som ikke er kommet nærmere oppklaring. Daglig leder Glenn A. Hole innrømmer at situasjonen er ubehagelig og mye verre enn han kunne ha tenkt seg da han begynte tidligere i år. Mindretallsmakt Ledelsen i Drammen Taxi anslår at drøye 60 prosent av eiere og sjåfører gjør en helt førsteklasses jobb, og at ytterligere 20 prosent fungerer greit. De siste 20 prosentene yter for dårlig service og holder ikke de standarder ledelsen mener man bør ha i en viktig lokal servicebedrift med en omsetning på 120 millioner i året. I forsøket på et mer systematisk forbedringsarbeid overfor kundene ikke minst etter økende antall klager fra Pasientreiser har ledelsen møtt en kultur som har sjokkert dem. Direkte motstand, sabotasje og maktkamp er noe av det de opplever. Foruten daglig leder går det mest ut over kvalitets- og trafikkleder Pål K. Stenstad. Han opplever sterkt press for å få ham fjernet fra jobben. Styret vil ta tak Styreleder, til daglig advokat, George Fullford, sier styret er beredt på å ta tak i problemene. Vi har noen kulturelle utfordringer med så mange med ikke-norsk bakgrunn. Det er også spennende, med mange muligheter, men vi må ta tak i problemene på flere nivåer, sier Fullford. Han ønsker en homogen sentral der service overfor kundene står i fokus, og innrømmer at det må skapes bedre forståelse for det blant noen av medarbeiderne. Han sier styret har full tillit til ledelsen og stiller seg bak deres arbeid for bedre service og kundetilfredshet. Blander religion og jobb Hovedproblemet er at noen ikke klarer å skille religion, samfunn og arbeid. De oppfatter korrektiv i arbeidet som et personlig angrep og dermed også et angrep på hele sin religiøse gruppe. De skiller ikke mellom sak og person, og det er også en kultur for å lyve så lenge det er mulig å komme unna med det. Noen uttrykker åpent at de ikke gidder følge eldre mennesker til døra fordi de ikke får betalt for det. Demonstrativt Ledelsen oppfatter at noen demonstrativt vil provosere med sin religion på arbeidsplassen. Innenfor fire minutters gange fra drosjebua på Bragernes Torg ligger det fire moskeer. Likevel insisterer enkelte på å ha bønnetepper og bønn i bua til sjenanse for andre. På et kurs i førstehjelp i regi av Vestre Viken helseforetak nylig, tok enkelte sjåfører tepper fra kursholderne og begynte å be i møtelokalet. Noen muslimer krever religiøst hodeplagg som del av uniformen. Når inspektører gjør jobben sin, og påpeker hva som er godkjent uniform, blir de beskyldt for ikke å ha respekt for sjåførens identitet og religion. Innsamling av bønnetepper fra drosjebua skapte sterke reaksjoner. Ulike grupper Blant drosjeeierne i Drammen Taxi er det en stadig mindre gruppe etniske nordmenn, mens det er fire hovedgrupper av personer med utenlandsk bakgrunn: Pakistanere, tyrkere, indere og somaliere. Disse utgjør ingen homogen gruppe, og det er et fåtall som setter tonen som ledelsen oppfatter som direkte truende. Det er sterke innslag av fordommer internt i gruppene. Et mindretall som ikke ønsker integrering, får makt i kraft av antall og gjennom sterke, autoritære kulturer. En til en er alle enige med ledelsen, men i gruppen tør ingen opponere. Ledelsen innad i gruppene er ofte diffus og uhåndgripelig. Maktesløshet Glenn A. Hole erkjenner at den administrative ledelsen alene er maktesløs i møte med disse utfordringene. De utgjør et samfunnsproblem like mye som et taxiproblem, men han må løse dem her og nå: - Det er kundene som betaler for oss, og hvis vi ikke klarer å levere kvalitet, går det gale veien. En egen undersøkelse som Drammen Taxi har gjennomført med hjelp av TNS Gallup, viser at 47 prosent av kundene er misfornøyd med sjåførenes språkkunnskaper. Bare 56 prosent mener Drammen Taxi har et godt omdømme. I følge TNS Gallup bør dette minimum ligge på 70. Sammenlignbare ruteselskaper ligger rundt 85 prosent. Drammen Taxi har hatt møter med løyvemyndigheten i Buskerud og Drammen kommune, men leter etter måter å komme videre på. Når dette går i trykken, er det innkalt til allmannamøte, der også ledelsen i Norges Taxiforbund vil delta. Det nye styret i forbundet er innstilt på å bidra med hjelp og ressurser til en dialogprosess. AH Krever bedre kontroll med kvalifikasjoner Ett av problemene for taxibransjen er at veien inn i drosjeyrket er for lett, og at det kan jukses med krav til opplæring, språk, kunnskaper. Det er et press fra drosjeeiere som trenger sjåfører, at vi skal slippe folk inn. Og sier vi nei etter ikke bestått norskprøve, kan du være sikker på at vi ser dem hos en av konkurrentene rett etter, sier Glenn A. Hole i Drammen Taxi. Nei fra Kleppa Lite tyder på at Samferdselsdepartementet er villig til å sette minimumsstandarder for opplæring og kontroll, slik Norges Taxiforbund har krevd i en årrekke. I september stilte nestleder i Transportkomiteen, Bård Hoksrud (Frp) skriftlig spørsmål til statsråd Kleppa om Han mener derfor det er nødvendig med en grunnopplæring og eksamen som kontrolleres av det offentlige eller av taxiforbundet. Dagens system gjør at mange kommer inn i næringen som ikke bør være der, eller som må lære mer før de slipper til. Både om det norske samfunnet, språket og kravene til drosjeyrket. Det må også kontrolleres at kunnskapene holder over tid. - Du kan lære norsk til å bestå en prøve, men mister taket hvis du bare snakker eget morsmål i hverdagen, sier Hole. dette, men svaret var negativt. Hoksruds spørsmål lød slik: God kommunikasjon er det viktigste kjennetegnet på en god taxisjåfør. Derfor er det like viktig at en taxisjåfør behersker norsk språk og kjenner norsk kultur, som de tekniske kjøreferdighetene. Dette gjelder ikke minst i forhold til eldre kunder med spesielle behov og andre grupper som er helt avhengig av taxi til daglige gjøremål. Vil statsråden åpne for lovpålagte minstekrav til språk- og kulturforståelse for taxisjåfører?. I svaret viser Kleppa til de generelle kravene til kjøreseddel, og at næringen selv må ha interesse av god kundebehandling og gode kvalifikasjoner. Men hun mener dette forts. side 21 Glenn A. Hole vil ta kampen opp mot det han mener er en religiøst begrunnet maktkamp mot forbedringer i bedriftskultur og service. 80 prosent av drosjefolket i Drammen gjør en god jobb, men resten får ødelegge for mye, mener ledelsen i Drammen Taxi. 18 TAXI 2011 TAXI

11 Får du godkjente taksametre på plass i tide? MID-godkjente den 31. desember - ikke noe problem! Husk at fra den 31. desember 2011 skal alle norske taksametre være skiftet ut og godkjent etter den såkalte MID-standarden (Måleinstrumentdirektivet). Kontakt Frogne NÅ, hvis du vil ha MID-godkjente taksametre til alle bilene dine før loven trer i kraft. Ring oss på telefon eller send en e-post til Løyvekurs Taxi Utviklet i samarbeid med Norges Taxiforbund Bli din egen sjef ta løyvekurs og søk eget løyve. Vi har helt nye lærebøker. Bestill katalog på eller ring oss på telefon Gjør litt med livet ditt forts. fra side 19 må være drosjeeiernes eget ansvar. Jeg er enig i at evnen til å kunne kommunisere med kundene sine er av betydning, uavhengig av om man har hatt norsk eller annet språk som naturlig morsmål. Det gjelder i alle servicenæringer. Jeg finner det likevel unaturlig at service og imøtekommenhet er noe som skal lovreguleres. I den grad dette oppleves som problematisk, må det som i andre næringer være arbeidsgivers ansvar å sikre at virksomheten drives på en måte som kundene finner akseptabelt, enten det gjelder privatpersoner eller kontraktskunder, skriver departementet med statsrådens underskrift. Kurs HMS og Trygg Taxi kurs arrangeres fast den siste torsdag i hver måned i våre lokaler i Oslo. For påmelding ring eller send e-post. Ekstra penger til jul? Vår spørreundersøkelse fortsetter fram til 9. desember. Bli med og få muligheten til å vinne kr 1000,- Gå inn på vår nettside og svar på noen enkle spørsmål. Kontakt Taxiskolen AS rektoratet skal utarbeide en forskrift i løpet av Det blir krav til merking av drivstofforbruk og utslipp i salgsog markedsføringsmateriell. Klasse A (under 100 gram Co2 pr km) og B ( ) får grønn farge. Klasse C ( ) lys grønn, klasse D ) gul, klasse E ( ) orange, Klasse F ( ) og G (over 200) får rød farge. - ditt kompetansesenter Besøksadresse: Postadresse: Telefon: Karoline Kristiansensvei 8 P.b. 6114, Etterstad Faks: Oslo 0602 Oslo epost: Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) har avvist en klage fra Vestfold Taxisentral AS på avlysning av anbudskonkurranse om skolekjøring. Vestviken Kollektivtrafikk kunngjorde slik konkurranse i mars 201, men avlyste den etter at det kom tilbud som ville føre til urimelig høye kostnader. I stedet ble det inngått direkte, midlertidige kontrakter med tilbyderne, unntatt Vestfold Taxisentral, som avslo. Integrasjonspris? Dansk Taxi Råd har nominert to taxiselskaper til en nasjonal integrasjonspris. Odense Taxa og Taxa 4x35 er deretter tatt ut blant de tre finalistene i klassen årets virksomhet av en uavhengig dommerkomité. De presenteres derfor med egne filmsnutter produsert av Danmarks radio under utdelingen som finner sted 31. oktober. TAXA 4x35 i Danmark satser på å bli landsdekkene. Første skritt er overtagelse av Krone Taxi i Kolding på Jylland, som ble stiftet i 1999 og har 43 drosjer, betjent av 21 eiere og 80 sjåfører. Nedgang i Danmark Omsetningen pr drosje på Bornholm er falt med 16,4 prosent fra 2010 til 2011, målt fra januar til juli begge år. Nå legges det opp til å redusere antall løyver, så økonomien blir bedre for hver drosje. Også i Odense er det nedgang, på 10,8 prosent, og kommunen vil redusere antall løyver fra 182 til TAXI 2011 TAXI AH Bård Hoksrud spurte statsråden om minstekrav, men fikk nei til lovkrav. NOTISER Over 80 prosent av bompengene som kommer inn, går til vegbygging, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes til Vegen og vi. I snitt går 12,5 prosent til drift og 7,5 prosent til renter på lån. Energimerking av nye biler vil bli innført i Norge i løpet av Vegdi- Med bakgrunn i egne observasjoner fra hovedstaden, vil det derfor ikke overraske om det skulle vise seg at ganske mange ikke-syklister ser på mange pedaltråkkere som relativt selvopptatte og ufordragelige bøller. Redaktør Mark S. Berger på lederplass i Vegen og vi.

12 Takk for tilliten! Tusen takk til landsmøtet i Norges Taxiforbund som ga meg tillit og ryggdekning som ny leder i forbundet. Det er med ærbødighet jeg tar over etter Tor Johannessen, også på denne plassen i bladet vårt. Det er mer enn vel fortjent når både Tor og Wiggo Korsnes ble takket av med æresmedlemskap i forbundet. Akershus C3111R Hageberg, Erna Hofstad, Håkon Olav Bergen Hatlestad, Bjarne R45 Hansen, Ingrun Hedmark D146 Svartholt, Finn Erik D52 Rosenlund, Rune Oslo Korsmo, Åsa E Holm, Hans Henrik A683 Johansen, Freddy A777 Finstad, Roy A331 Hussain, Anwar A631 Johnsrud, Jan A228 Myhre, Kirsten Berit A771 Johansen, Freddy A1002 Misund, Rolf A78 Zaman, Mohammad A865 Fredly, Alfred A173 Frouzande Hjoo, Abulfath Vi har store utfordringer foran oss. Først og fremst gjelder det revisjon av Yrkestransportloven og tilhørende forskrift. Vi har enda ikke sett forslaget, men vi har fått noen signaler fra statsråden som også beæret oss med sitt nærvær på landsmøtet. Det er gledelig at hun vil foreslå retningslinjer for antallsreguleringen, slik at disse blir basert på markedsutviklingen, ikke politisk ideologi eller en finger opp i lufta i hvert fylke. Vindene kan jo blåse i mange retninger i dette lange landet. Vi har også andre forhåpninger om rammer som gjør både næringen og myndighetene bedre i stand til å styre utviklingen til det bedre for alle. Minstekrav til utdanning, bedre kontrollmuligheter og at en i fremtiden kan få konkurranse om drosjeeierne, - ikke som nå at nyoppretta sentraler får løyver som styres inn i dem. Dette er virkemidler for bedre service og færre uheldige episoder i taxinæringen. Vi skal ta imot statsrådens tydelige invitt til å la høre fra oss i høringsprosessen. Vi må også intensivere arbeidet mot de politiske partiene, slik at vi kan få en tverrpolitisk enighet om rammebetingelser som kan stå seg gjennom eventuelle regjeringsskifter. Vi har en svært viktig besøkelsestid foran oss nå. Da er det spesielt viktig at vi står samlet og sterkt. Styret får en spesiell utfordring etter det som skjedde etter valget på landsmøtet. Det skal vi ta tak i. Forbundet trenger en sterk Oslo-avdeling og det er jeg sikker på at vi vil ha med oss også når turbulensen har lagt seg. A321 Hesseltag, Christian Alexandre A455 Farooq, Mohammad Bach, Roger Rogaland L609 Tvedte, Kolbjørn Martin L257 Haraldsen, Jan Karsten L181 Bakken, Tor L228 Alsåker, Lars L744 Alstad, Ole Jonny Sogn og Fjordane S225 Hovlandsdal, Ivar Sør-Trøndelag U12 Wigdahl, Elin S U218 Gran, Robert Telemark H121 Tønnesland, Karl Bernt Troms X233 Nilsen, Edmund Steinar X44 Johnsen, Stein Roar Knuts hjørne Vi gratulerer Vestfold Z251 Pedersen, Rolf E Østfold B94 Said, Mounir B234 Pettersen, Freddy Takk Styreleder Knut Thomassen Jeg ønsker hele drosjenæringen velkommen på laget. Sammen skal vi ta viktige skritt for næringen, kundene og den viktige samfunnsoppgaven vi har. Hjertelig takk for all deltagelse ved Leif Grønnerøds bortgang og begravelse. For familien Inger Wenche Grønnerød Annonsere i TAXI? Str. Sort/hvitt 2 farger 4 farger Midtsidene ,- 2/1 side ,- Baksiden ,- 1/1 side 8.500, , ,- 1/2 side 4.300, , ,- 1/8 side (kun sort tekst på hvit bunn) Rubrikkannonse (kun tekst) Alle priser eks. mva. Innrykk Londons taxier er for fjerde år på rad kårets som verdens beste drosjer. Kåringen er foretatt av reisende som har stemt gjennom nettsiden hotels.com. Kunnskapen erhvervet gjennom et særdeles krevende utdanningsprogram antas å være årsak til suksessen. Sjåførene må kjenne gatenavn i en radius på 11 kilometer fra Charing Cross. Dalarna i Sverige får igjen taxitilbud over hele regionen. 12 lokale selskaper har gått sammen med Sverigetaxi og de skal gi tilbud i 15 kommuner. 1/4 side 2.450, , ,- 550,- 300,- Tomgangsbøter Skal nå utstedes i byen Aalborg i Danmark hvis man står stille med motoren i gang mer enn ett minutt. Busser får unntak, men ikke drosjer. Rabatt 3-4 5% 5-6 7,5% % ,5% Nr. Materiellfrist Utsending Uke 9 27/10 10/ /12 15/12 50 NOTISER Taxi Skåne vant pris for sin bestillingstjeneste Grabacab-AB i den årlige konkurransen Cut the wire Awards for mobile tjenester. Begrunnelsen var: Ved å unngå mellomledd tar denne tjenesten servicenivået til nye høyder, gjennom raske bestillinger som tjener både personalet, forbrukeren og miljøet. Prissjokk i Sverige En utenlandsk dame følte seg presset til å betale svenske kroner for en drosjetur som var på 30,7 km og tok 21 minutter. Problemet er at folk tar første bil og prisen er avregulert, sier Lennart Hamnered i det svenske taxiforbundet til Dagens Nyheter. Til sammenligning er Oslo Gardermoen 52 km og koster rundt 700 kroner med Oslo Taxi. Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Vinterjakke NATO-genser Strikkejakke/genser Vest Skjorter Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! Gamle Forusvei 43 Postboks Stavanger Telefon Telefax Mer informasjon finner du nå og på 22 TAXI 2011 TAXI

13 Lysning for Oslo Akershus? Akershus fylkeskommune har utsatt behandling av løyvefordelingen inntil en analyse av drosjedekningen i hele Oslo og Akershus foreligger. I Oslo kommer ny byråd og snart skal de møtes hos statsråden. Det var i et møte mellom de to løyvemyndighetene i sommer at de ble enige om en felles behovsanalyse, noe Oslo hadde tenkt å gjøre på egenhånd. Analysen skal foreligge i november. Også politisk ligger det an til bedre dialog mellom de to fylkene og med taxinæringen. Fremskrittspartiet er ute av byrådet i Oslo, og i skrivende stund forhandles det om et nytt byråd mellom Høyre, Kr.F og Venstre. Det kan også bli et rent Høyre-byråd. Uansett blir det en ny byråd for drosjesakene etter Frps Øystein Sjøtveit. Vedkommende vil trolig se på utkastet til ny drosjeforskrift for Oslo på nytt. Ettersom tiden går kan det være bedre muligheter til dialog på tvers av fylkesgrensa og med næringen, og at nye reglementer tar høyde for endringsforslag i lovverket som nå kommer fra departementet. Ikke minst varslet statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på landsmøtet at hun i løpet av oktober vil innkalle de to fylkenes til et møte straks de har valgt ny politisk ledelse. Ordfører Fabian Stang kvitterte med å si at han skulle sende den nye byråden straks han visste hvem det var. Norges Taxiforbund har alt oppnådd en del i forholdet til Akershus. Etter et møte med administrasjonen i vår, fikk forbundet i høst et møte med lederen i Samferdselsutvalget, Kr.Fs Lars Salvesen. Han ga positive signaler om dialog og samarbeid. Også i Akershus skal det velges nye personer i politiske organer, men Salvesen representerte en politisk ledelse (ordfører fra Høyre, varaordfører fra Venstre) som fortsatt blir sittende, og er selv fortsatt en del av det politiske flertallet. Det har betydning at Akershus fylkeskommune har omorganisert seg tilbake til faglige grenser, og på ny har fått en samferdselsetat med egen fagsjef. Det er Arnhild Danielsen, som har kjennskap til drosjenæringen fra Buskerud på 90-tallet. Hun har med politisk støtte invitert drosjenæringen til faste halvårlige møter, og det første Tom Tysland ser lysning i næringens kontakt med løyvemyndigheten. vil bli holdt i november. - Vi tror og håper dette kan være starten på en ny giv i dialogen mellom næringen og løyvemyndigheten, og mellom Oslo og Akershus, sier Tom Tysland, leder for NT i Akershus. Det er positivt at løyvesaken ble utsatt og at vi nå både for bedre analyser og bedre dialog. Statsbudsjettet: Fjerning av lønnsfradrag gir økt skatt for drosjeeiere Et eget fradrag i næringsinntekten for enkeltmannsforetak på 15 prosent av lønnsutgiftene til ansatte fjernes fra neste år. Det kan gi betydelig skatteøkning for drosjeeiere med ansatte. - Dette gir ekstra stor grunn til å kjempe for retten til å etablere aksjeselskap, sier direktør Lars Hjelmeng i Norges Taxiforbund. De som har ansatte får altså sin egen inntekt økt med 15 prosent av samlet lønn til disse, før skatt. Utover dette er det ikke store utslag for drosjenæringen i forslaget til statsbudsjett for Det blir ingen økning i dieselavgiften, slik det ble spekulert i på forhånd. Engangsavgiften ved kjøp av bil endres i miljøretning, men økt avgift på NOx-utslipp (nytt element) og CO2-avgift (5 grams flytting av innslagspunktene) motvirkes i noen grad av redusert avgift på bilens motoreffekt. Finansdepartementet fortsetter forskjellsbehandling av yrkestransport. Mens varebiler bare får 25 prosent av avgiften på Nox og Co2, får drosjene 100 prosent. Dette begrunnes slik:.. mye tyder på at drosjeeiere generelt sett kommer godt ut av dagens avgiftssystem. (!) Omregistreringsavgift reduseres generelt med 5 prosent. Årsavgiften for drosjer øker med 5 kroner til 405. For reservedrosjer med 45 kroner til På samferdselsdepartementets budsjett økes investeringer og vedlikehold på veger moderat. Innenfor kollektivtransporten er det foreslått 22 mill til KID-prosjektet og 10 mill til et nytt prosjekt for TT-brukere med spesielt stort behov. For å bidra til mer forutsigbarhet varsler Regjeringen omlegging til en generell veibruksavgift innen utgangen av tiåret. Innen 2020 skal alle drivstoff ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet. Veibruksavgiften skal dekke eksterne kostnader og ivareta hensynet til statens inntekter. I 2015 skal unntakene fra veibruksavgiften evalueres. Evalueringen skal legge vekt på statens inntekter, klima- og miljøhensyn og næringslivet i distriktene. Regjeringen har ikke planer om å gjøre endringer i veibruksavgiftene for alternative drivstoff før evalueringen i Regjeringen har heller ikke nå konkrete planer om å endre rammebetingelsene for elbiler. Helheten i rammebetingelsene for elbiler må imidlertid vurderes i årene framover på bakgrunn av utviklingen i salget av slike kjøretøy, skriver Finansdepartementet. Nok drosjesentraler i Grenland Det er nok drosjer og nok sentraler i Grenland, skriver Transportøkonomisk Institutt i en analyse av drosjemarkedet i nedre Telemark. Ut fra et mål på antall drosjer pr innbyggere ligger Telemark generelt og Grenland spesielt tett opp til landsgjennomsnittet. TØI mener at omsetning pr løyve er et bedre mål. Hovedbildet er her at Grenland ikke har spesielt høy inntjening. Antall løyver har vært stabilt over lang tid, men markedet har endret seg noe fordi en turbiloperatør har kommet inn med et betydelig antall biler og tatt trafikk som drosjene tidligere hadde. Antall drosjeløyver i Grenland er i dagens situasjon rimelig, konkluderer TØI, og legger til at argumentene for å redusere antallet ikke virker å være særlig sterke. Når det gjelder sentralene, mener TØI at det ligger godt til rette for konkurranse. Det er to store, relativt likeverdige sentraler i byområdet og én sentral litt utenfor, men hvor alle tre kan operere i hele området, som har relativt korte avstander. Gitt dagens inntjening pr løyve, Med Bamble Taxi (t.v), Grenland Taxi (t.h) og Skien Taxi er det nok konkurranse i Grenland, mener TØI. (Foto: Arnold Meyer) er det ikke grunnlag for store nytildeling av løyver. Skjønnsmessig er ca 20 løyvehavere i samme område et minimum for å bli en reell konkurrent, og sentralen trenger også flere løyver eventuelt i andre områder å dele faste kostnader med, skriver TØI. På generelt grunnlag anbefales eventuell nyetablering av sentral knyttet opp mot forestående anbudsutlysninger. Fordelen er at en ny sentral da kan bidra til konkurranse, og er sikret en viss kjøring i startfasen hvis den vinner anbudet. I Grenland mener TØI det er tvilsomt om det er nok etterspørsel i dagens marked til at man over tid kan ha mer enn tre drosjesentraler. De tre i dag er Grenland Taxi, Skien Taxi og Bamble Taxi. Flere andre sentraler har søkt om å få etablere seg i området og det skal fylkeskommunen nå ta stilling til. Dekkdimensjon og taksameter Justervesenet mottar en del henvendelser som går på dekkdimensjoner og hvor mange tommer man kan gå opp eller ned uten at det påvirker måleresultatet for mye på tilbakelagt strekning. Det finnes ingen fasit for om man kan gå opp eller ned en eller flere tommer på dekkdiameter og fortsatt være innenfor taksameterets toleranse (pluss minus tre prosent) på tilbakelagt distanse. Dette er ulikt for de forskjellige dekkdimensjonene. Derfor bør man få nøyaktigheten til taksameteret kontrollert ved å kjøre en av Justervesenets oppmålte referansestrekninger. Hør også om verkstedet som har montert taksameteret kan være behjelpelig med å få nøyaktigheten målt. Et godt tips kan være å ha samme dekkdimensjon på sommer- og vinterdekk. Det er brukers ansvar at det foretas oppfølgingskontroll dersom det foretas dekkskifte med endring av dekkdimensjonen, hvor det er grunn til å tro at man havner utenfor toleransen på 3 prosent. Thomas Framnes, kommunikasjonsrådgiver i Justervesenet. 24 TAXI 2011 TAXI

14 REGNSKAPS- OG FAKTURAPROGRAM FOR DROSJEEIERE OG SENTRALER Det komplette system Regnskap Etterbehandling Pris fra kr ,- eks MVA Postboks KLEPPE Telefon: Telefax: Hjemmeside: AUTOconsult AS KJØPer Taxi-kjørte biler med skader / defekter. Kontant. Telefon Faks Mobil CAN MB AS Org.nr *** TAXI-IMPORT *** Ta kontakt for et gunstig alternativ! SJEKK PRISENE!!! (leveringsklare) E 200 cdi, Taxiutgave, st.v. sort, km Juni-2011 Aut, Klima, Integrerte barneseter, Xenon, Parktronic, Setevarme,Stor tank m.m Ordinær taxi: kr ,- + mva E 200 cdi, st.v. sølv, km, aug-2010 Elegance, Aut, klima, Bi-xenon, Navigasjon Soltak, Speilpakke, Setevarme, Parktronic Stor tank, Parameter, m.m. Ordinær taxi: kr ,- + mva Vi formidler også finansiering opptil 100% på 5 år DITT Annonsetekst ØNSKE i Norges - VÅR Taxiforbund OPPGAVE sitt blad. Tlf Tlf Taxiløyvekurs får du hos oss. Vi er godkjent kursarrangør med eksamensrett fra Samferdselsdepartementet. Planlegging Om kort tid står vi påny overfor en vinter med de trafikale vansker årstiden normalt påfører oss. Samtidig vet vi at kravet om at vi til enhver tid av døgnet skal være tilgjengelig for publikum øker. Et sentralt stikkord i den sammenheng er planlegging. Nettopp ved å planlegge driften gjennom skiftplaner vil vi ha langt større mulighet for på en effektiv måte å avvikle trafikken tilfredsstillende. Lang tids erfaring gir oss mulighet for å planlegge på en effektiv måte. Det er imidlertid ikke nok bare å planlegge. I tillegg må planene følges. Nettopp gjennom lojalt å følge planer og kanskje i tillegg yte litt ekstra, kan vi møte de utfordringer den kommende sesong stiller oss overfor. Kall det gjerne et skippertak, ressursene finnes. Fremkommelighet i mange TAXI for 25 år siden av våre byer og tettsteder blir bare vanskeligere og vanskeligere. Trange kommunale budgett fører til at framkommelighet blir prioritert lavt. La ikke dette hindre oss i å vise næringens styrke som et effektivt kollektivt transporttilbud. Dette gir oss grunnlag for påny å hevde at spørsmålet om en effektiv og tilfredsstillende drosjetjeneste ikke bare er et spørsmål om hvor effektiv kommunale og fylkeskommunale myndigheter tillater oss å være. Kan vi forvente oss bedre fremkommelighet denne vinteren? Promillekjøring og tap av levebrød Det er heldigvis neget lenge mellom hver gang vi ser meldinger i avisene om at drosjefolk har vært ute og kjørt i fylla. Imidlertid er det like nedslående og trist hver gang det skjer. Fra historien TAXI for 50 år siden Det viser seg også at domstolene reagerer meget strengt mot slike forseelser, og i eb avismelding nylig, så vi at en drosjemann fikk 45 dager ubetinget fengsel for å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Ved anledningen hadde han 2 betalende passasjerer i bilen, og den ene av disse kom letter til skade. Retten har i skjerpende retning lagt vekt på dette, samt at han er drosjefører av yrke. drosjekjørte biler av alle merker ønskes kjøpt. ARVE EGGEN 7090 STØREN Mobil: Pris kr. 9960,- pluss eksamensavgift på kr. 800,- inkl. materiell. Undersøk våre finansieringsmuligheter. Løpende opptak. Ønsker du ytterligere opplysninger? Kontakt oss: Kompetanseteam vest AS Pb 6231 Bedriftssenter, 5893 Bergen. Tlf: , telefaks: Mandag - fredag: kl e-post: eller besøk vår hjemmeside: Advokatfirmaet Aurstad & Co yter juridiske tjenester og advokatbistand til både næringsdrivende og private. Vi bistår bl.a. med skatte- og avgiftsspørsmål, herunder bokettersyn, klagesaker, planlegging og rådgivning. Lille Grensen Oslo Tlf: Telefaks: Medlemmer av Advokatforeningen 26 TAXI 2011 TAXI

15 Løyvesakene i Oslo: Ny kjennelse fra tingretten tilbakekall av drosjeeierens løyve, samt avslag på å beholde løyvet frem til hans klage var behandlet av klagenemnda. Begjæringen ble ikke tatt til følge, men en rekke uttalelser fra tingretten gir håp for enkelte drosjeeieres kamp for å beholde løyvene. Ikke medhold, men Tingretten konkluderte med at vedtaket om tilbakekall av løyvet var lovlig. Samtidig er det tydelig at tingretten mener at et tilbakekall i dette tilfellet er urimelig. Tingretten uttaler at mye taler for at Næringsetaten burde benyttet den muligheten de har etter loven til å la drosjeeieren beholde løyve. Grunnet maktfordelingsprinsippet er det ikke ulovlig av offentlige etater å fatte urimelige vedtak. For at domstolene skal sette et vedtak til side, må vedtaket være såkalt sterkt urimelig. Dette omtales juridisk sett som forvaltningens frie skjønn. Om et vedtak er sterkt urimelig er betegnelsen at vedtaket er ugyldig grunnet myndighetsmisbruk, noe retten kan ta stilling til. Det skal altså en del til før retten kan sette et urimelig vedtak til side. Til tross for at tingretten kun skulle ta stilling til om vedtaket var sterkt urimelig, NYHET Inklusive 28 TAXI 2011 Brosjyre med priser og annen informasjon finner du på: kekalle hans drosjeløyve... Selv om det er forhold som kunne tilsi at næringsetaten hadde brukt sin skjønnsmessige adgang til å la være å tilbakekalle saksøkerens drosjeløyve, kan ikke retten etter en totalvurdering se at næringsetatens vedtak fremstår som sterkt urimelig. Vår oppfatning av dommerens syn på saken er at et tilbakekall av løyvet i denne saken burde vært unngått, men at tilbakekallet er lovlig siden det ikke er sterkt urimelig. Saken har en rekke fellesnevnere med de øvrige sakene omfattet av drosjesvindelsaken i Oslo. Saken er likevel spesiell, da løyvehaver hadde en avgjørende rolle i avsløringene av regnskapsføreren. Uten løyvehavers bidrag ville ikke Økokrim iverksatt en aksjon mot regnskapsføreren i juni Da blir det etter min mening absurd å frata ham løyvet på grunnlag av hensynet til en forsvarlig drosjebransje, slik Næringsetaten selv begrunner sitt vedtak. Oppsettende virkning - sakskostnader Etter det vi er kjent med har Næringsetaten i samtlige saker avslått begjæring om oppsettende virkning. Oppsettende virkning vil si at SJÅFØRPAKKE Ytterjakke, varme-genser, 2 skjorter, bukse, lærbelte, slips 1360,- frakt. Eks. mva. Oslo byfogdembete avsa 22. september dom i en sak om midlertidig forføyning. Undertegnede bisto løyvehaver, og ikke bare urimelig, kom dommeren likevel med følgende uttalelser: vedtaket om tilbakekall ikke iverksettes mens klagen over vedtaket er til behandling. Til dette uttalte tingretten; for fremtidens og Norges Taxiforbund var partshjelp i saken. som klart trekker i retning av Retten finner imidlertid at Det er forhold i denne saken tjenester Bakgrunnen for saken var at det er en svært hard reaksjon overfor saksøker å tilba- ansvar for motpartens saksøker kan fritas for sitt Næringsetatens vedtak om saksomkostninger med hjemmel i tvisteloven 20-2 tredje ledd bokstav b. Denne sak ble reist på grunn av næringetatens Anders Christensen er advokat/ Kapasitet nokså stivbente praksis med partner i Advokatfirmaet Aurstad Det ikke nye å gi nettet sine vedtak gir kunden oppsettende virkning i forbindelse nye og & bedre Co AS. tjenester, Les mer om både oss når på det gjelder kapasitet, hastighet og stabilitet. Det vil eller bli enklere kontakt oss for med klage. Omstendighetene Telenor i denne å sak øke burde kapasiteten ha fått i det nye pr. nettet telefon og 22 det vil 00, bli epost: lettere å tilfredsstille næringsetaten kundenes til å gjøre behov et for tilgjengelighet og tjenester døgnet unntak fra rundt. sin praksis. Saksomkostninger tilkjennes derfor ikke. For å levere høye hastigheter og god tjenestekvalitet vil vi i tiden framover også bygge ut med fiber for å øke kapasiteten ved basestasjonene, Så er spørsmålet og om vi denne fortsetter arbeidet klage hos med Næringsetaten, å gi mobildekning slik i stivbeinte stadig større praksis deler av vil landet. myknes i fremtiden etter tingret- vedtak til gunst for drosjeeier, at Klagenemnda kan fatte et tens uttalelser på dette punkt. i tråd med tingrettens synspunkt. Best i test Hva skjer videre i løyvesakene? Videre vil det arbeides i Telenor har i mange år levert mobil samarbeid tale av høy med kvalitet, Norges og Taxiforbund bredbånd. for å sette Våre et mobile press vi har en Saken sterk som stilling her i omtales markedet vil for mobilt bredbånd bli anket til har lagmannsretten. flere ganger blitt kåret på politikerne til best i test. i disse Denne sakene. posisjonen Dette for prøvelse skal vi beholde av blant gjennom Ønsker fornyelsen politikerne og etableringen å la Næringsetaten gjennomføre av annet fremtidens spørsmålet høyhastighetsnett. om sterk urimelighet. Uavhengig av urimelige vedtak som er en rettens konklusjoner ligger svært hard reaksjon overfor den forvaltningsmessige drosjeeierne? Alt i brukte taxi Kjøpes kontant, gir pris pr. tlf. Henter på stedet! Nb! stor mangel på biler. bra PRisER! kåre VElkom Telefon mellom kl Taxiuniformer av ypperste kvalitet til importpriser! TAXIutstyr.no Juristen har ordet Forsikringsoppgjør ved kondemnering av bil Vi har utvalget i uniformseffekter til taxi Kondemnasjonsoppgjør reiser flere problemer: Det første slaget står oftest om taksten på bilen. Ofte blir denne svært lav, fordi drosjen er kjørt Vinterjakke langt mer enn hva en tilsvarende privatbil NATO-genser normalt blir kjørt. Det er Strikkejakke/genser derfor viktig at takstmannen sikres korrekt informasjon om Vest hva som finnes av tilleggsutstyr etc. Skjorter i den skadde bilen. Det kan bringe taksten opp. For å vurdere om taksten er riktig er det viktig at man selv undersøker hva prisen på bilen i uskadd stand ville ha vært. Et ypperlig hjelpemiddel i så måte kan f. eks. et søk på finn.no, eller tilsvarende sider på nettet, være. Her kan det være mange kroner å hente. VI REPARERER ELLER SKIFTER BILRUTEN HELT PROBLEMFRITT 38 VERKSTEDER I NORGE Sjøhagen 10 Postboks Hillevåg 4095 Stavanger Når taksten er akseptert, skal oppgjøret finne sted. Her er det viktig å merke seg at refusjonen har legalpant i bilen og at denne må innbetales selv om bilen blir tatt ut av trafikk fordi den kondemneres. Den gjenstående tid, frem til treårsgrensen regnes fra kollisjonsdagen, ikke oppgjørstidspunktet. Utbetalingen fra selskapet vil derfor bli avkortet med refusjonsbeløpet. Når det gjelder momsfradraget stiller det seg annerledes enn med refusjonen. Momsen avskrives jo som kjent også over tre år, men ved kondemnasjon oppstår ingen plikt til å betale den gjenstående delen av momsen. Hvorfor reglene er ulike her, er ikke godt å si, men det er svært vanskelig å Bukser Pologenser Skjerf Caps Slips m.m. BILGLASS SKADE? Vi sender over hele landet Topp service - Vår spesialitet! SEND SMS BILGLASS TIL 2007 ELLER RING finne en god rettspolitisk begrunnelse for forskjellen i reglene. Dersom motparten har ansvaret for det uhellet som ledet til kondemnasjonen, har man krav på å få erstattet tapet som følge av driftsavbruddet. Denne rettighet krysses imidlertid av plikten til å begrense sitt egen tap. Her er det derfor to ting det er viktig å huske på: Selskapene krever at sjåføren(e) skal permitteres. Etter regelverket er permisjonsfristen tre dager og disse må permitteres med en gang. Arbeidsgiver vil da ha lønnsplikt i tre dager, som selskapet dekker. Deretter må sjåføren oppsøke NAV for å få dagpenger. Advokat Runar Kehlin Det kreves videre at man er rakst ute og bestiller, eventuelt kjøper, ny bil. Dersom det er svært lang leveringstid på den bilen man helst ønsker seg, kan det derfor lønne seg å bestille en bil med kortere leveringstid. Erfaringen tilsier at selskapene er svært tilbakeholdne med å betale erstatning for avbrudd på mer enn en måned. SAMMEN MOT MÅLET Kvestor er ledende i Norge på moderne regnskapsløsninger, lønn og rådgivning. Som totalleverandør innen økonomi tilbyr vi løsninger tilpasset ditt behov. Kvestor Oslo AS Økernveien 121, 0579 Oslo Tlf.: E-post:

16 SAMMEN MOT MÅLET Sentralstyret Knut Thomassen Boks 435, 9750 Honningsvåg Mobil: Nestleder: ARVE HALVORSEN Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: Styremedlemmer: Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / vara Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Bente Stokkeland Olav Trygvasonv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: Bent Skogli Kirkegt. 5, 1767 Halden Mobil: Oslo Rune Lian Biskop Jens Nilssønsgt. 19A, 0659 Oslo Mobil: Ateef Shahfaz Latif Vestbyveien 22, 0976 Oslo Mobil: Sajjad Hussain Naqvi Nyjordstubben 112, 1275 Oslo Mobil: AKERSHUS Tom Tysland Jarenv. 2A, 1340 Skui Mobil: John Arne Opsahl Hoelsveien 26, 1923 Sørum Mobil: TAXI 2011 Vegar Bratlie P.b. 548, 2304 Hamar Mobil: OPPLAND Simen Sterud Klinkenbergvn. 39, 2860 Hov Mobil: / BUSKERUD Arnulf Georg Fjeldheim Skinnerudveien 6, 3360 Geithus Mobil: Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: vestfold Øystein Trevland Fasanvn. 2, 3243 Kodal Mobil: TELEMARK Per-Arne Aasmundstad Nyhusvn. 5, 3825 Lunde Mobil: AUST-AGDER Oddrun Gjeruldsen Waglesgårdvn Arendal Mobil: VEST-AGDER Bente Stokkeland Olav Trygvasonsv. 14, 4633 Kristiansand S Mobil: / ROGALAND Ole Henrik Olsen Pundsnes, 4130 Hjelmeland Mobil: BERGEN Arve Halvorsen Professorvn. 18, 5072 Bergen Mobil: HORDALAND Per Helge Bø Urhaugveien 8, 5936 Manger Mobil: SOGN OG FJORDANE Endre Noralf Råheim 6978 Viksdalen Mobil: MNA Kvestor Oslo AS ANS Økernveien 121, 0579 Oslo Tlf.: E-post: 2. vara Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: HEDMARK ADVOKATFIRMA STORENG, BECK & DUE LUND RAFIQ DUTT Hamangskogen 33, 1338 Sandvika Mobil: Landsstyret ØSTFOLD Kvestor er ledende i Norge på moderne regnskapsløsninger, lønn og rådgivning. Som totalleverandør innen økonomi tilbyr vi løsninger tilpasset ditt behov Leder: Medlemsfordeler SØR-TRØNDELAG Ola Inge Leraand Loddgårdstøra 21, 7224 Melhus Mobil: NORD-TRØNDELAG Roger Kjønstad Nesset, 7600 Levanger Mobil: NORDLAND Jon Ragnar Nilsen Vassvikkaia 22, 8517 Narvik Mobil: TROMS Inge Jakobsen Røsand, 9392 Stonglandseidet Mobil: FINNMARK Bjørn Dahl Myrsnipevn. 6, 9800 Vadsø Mobil: MØRE OG ROMSDAL Per-Morten Bjørlykke Bergsdal, 6091 Fosnavåg Mobil: Endringer? Gi beskjed til Nora M. Morken på telefon Taxiskolen telenor Mobilavtalen 30 % rabatt på månedsavgift og 30% rabatt på trafikk. Mobilt bredbånd 25 % rabatt på mobilt bredbånd - BEDRIFT Fastnettavtalen og Internettavtalen Avtalen gir deg som medlem i NT rabatt på samtalepris på fasttelefon og på internettoppkobling. NT TAXIFORSIKRING NT Taxiforsikring tilbyr gunstige ordninger på bilforsikring for din taxi, og private forsikringer til deg som medlem. NT Taxiforsikring er næringens eget forsikringskonsept. Dekk Partner Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på dekk, felger, kjetting, dekkhotell og arbeid over hele landet. Gjensidige Yrkesskadeforsikring Dekker tap som oppstår hvis arbeidstager blir skadet eller omkommer som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 pålegger alle arbeidsgivere, unntatt Staten, plikt til å tegne slik forsikring. Norges Taxiforbund har siden 2004 hatt tilbud om yrkes-skadeforsikring gjennom Gjensidige. Hotellavtaler Norges Taxiforbund har avtale med Rica Hotels, Thon Hotels og First Hotels. sparebank 1 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) ble innført i Bedrifter må sørge for tjenestepensjon til sine ansatte. Samtlige ansatte over 20 år med arbeidstid som utgjør minst 20% av full arbeidstid, skal være medlem av pensjonsordningen. Gjennom forbundets gunstige avtale med Sparebank 1, kan du nå tegne avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for din bedrift. Gruppeliv Gunstig ordning for medlemmer under 70 år i 100% stilling. Ikke krav om helsevurdering The Online Backup Company as tilbyr databackupløsninger til alle medlemmer i forbundet, samt store og små sentraler, til rabatterte priser. Vertikal Helseforsikring Rett behandling til garantert tid for medlemmer i Norges Taxiforbund. Garantert spesialistvurdering innen 10 dager Garantert behandling/operasjon innen 28 dager Komplett hjelp og oppfølging før, under og etter behandling Dekning av alle kostnader relatert til behandlingsløpet Second opinion - tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt Egen pasientombud ivaretar dine pasientrettigheter Fysioterapi/kiropraktobehandling etter henvisning fra spesialist MOBILDATA NT s avtale gir deg bra betingelser på mobil, PC og tilbehør, navigasjon og andre produkter. Volvo Personbiler Norge Norges Taxiforbund har inngått en rammeavtale med Volvo Personbiler Norge på bilkjøp og verkstedtjenester. GLASSDRIVE Reparasjon av steinsprutskader og bilglass! Glassdrive er en landsdekkende kjede for deg som skal reparer/skifte bilglass og frontrute. Det eneste du trenger å gjøre er å bestille en time og møte opp. Vi fikser resten!! Storeng, Beck & Due Lund ANS og Norges Taxiforbund har inngått en samarbeidsavtale som gir rabatt på bistand til forbundet og medlemmene innen aktuelle rettsområder som yrkestransportlov og forskrifter kontakt med offentlige myndigheter, som Samferdselsdepartementet, fylker og kommuner (forvaltningen), også med arbeid for næringens rammevilkår yrkesskader bilsaker, eks. kjøp og garantivilkår kontraktsjuss selskapsrett Taxiskolen Tilbyr kurs for medlemmer av Norges Taxiforbund: Arbeidsrett HMS Internkontroll (mulig å få på WEB også) Service og holdninger (også for dine sjåfører) Konflikthåndtering (også for dine sjåfører) Presentasjonsteknikk Anbudsforståelse Organisasjon og ledelse Regnskapsforståelse Sykepengeordningen Vi lager kurs etter ditt ønske! I tillegg har vi NKIs løyvekurs og vi kan kjøre kjennskaps-prøver for din sentral. For mer informasjon se vår nettside; AktiMed Bedriftshelsetjeneste Hensikten med avtalen er å tilby drosjenæringen en skreddersydd løsning for verne- og helsepersonell som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. I tillegg til den lovpålagte verne- og helsetjenesten inneholder avtalen følgende: Enkel telefonisk rådgiving ved f.eks sykefravær og arbeidsrelaterte helseproblemer. Formidling av helsetjenester til lege, fysioterapeut, kiropraktor og psykolog ved arbeidsog livsstilsrelaterte plager. Veiledning og telefonstøtte ved vold, ran, trusler og krise. Norges Taxiforbund kan tilby bedriftshelsetjeneste gjennom AktiMed, en landsdekkende kjede innen bedriftshelsetjeneste og HMS. AktiMed har et nettverk av spesialister innen ulike fagområder. Esso-avtalen Ny, eksklusiv avtale trådte i kraft 1/ med bedre betingelser på diesel, vask og rekvisita. Ved bruk av stasjonenes vaskekort kan de fleste stasjonene tilby hver 6. vask gratis. Søknadsskjemaer fås på stasjonene eller ved henvendelse til NT. Rabatt for kjøp over Esso Firmakort trekkes fra på fakturaen hver måned. ESSO firmakort (kredittkort) pumpepris ESSO Card (kredittkort minibuss/maxitaxi ) listepris Bensin 55 øre/l 45 øre/l Diesel 85 øre/l 140 øre/l Vask 35 % 35 % Rekvisita 15% 15% Kvestor Regnskapstjenester for din drosjebedrift. elkjøp business Med ditt medlemsskap i Norges Taxiforbund får du rabatt på det meste hos ElKjøp Business på nett. MERCEDES-BENZ NORGE Bertel O. Steen AS v/ Mercedes-Benz Norge og Norges Taxiforbund har inngått en landsdekkende avtale om rabatt ved kjøp av Mercedes og Peugeot. NORGES TAXIFORBUND Juridisk bistand Etter gitte retningslinjer yter Norges Taxiforbund juridisk og faglig bistand til sine medlemmer innen områdene som omhandler: Yrkestransportloven med forskrifter Vedtekter og reglementer Løyvesaker Transportfaglige spørsmål Tvistesaker Ran- og voldssaker Trafikkskader og forsikrings forhold Arbeidsrettslige forhold Bilsaker, kjøp- og garantiforhold Ulike kontraktsforhold Økonomiske krav mm Fond Fond for etterlønn ved dødsfall og sluttvederlag: Etter søknad dekkes medlemmets utgifter, utbetalt i henhold til Taxioverenskomstens 8 og 9. 2 måneders lønn ved dødsfall etter 3 års heltidsansettelse og slutt i arbeidsforhold etter 10 års ansettelse og fyllte 50 år. Fond for etterlatte (kr ,-): Ved aktive medlemmers dødsfall. Fond for rans og voldsofre (kr.5000,-): Yter en engangsstøtte til medlemmer som har vært utsatt for ran og/eller overfall, etter gitte kriterier. Høybakkenfondet: Yter økonomisk støtte til medlemmer av NT som blir innblandet i trafikkuhell, som resulterer i tiltalebeslutning mot vedkommende. Fondet kan også iverksette andre hjelpetiltak etter uhell som dette. (Ekstern juridisk bistand) Fondet for markedsføring og informasjon (inntil kr ,-): Fondet har til oppgave å yte støtte til: - Informasjonstiltak rettet mot myndigheter, oppdragsgivere, media og medlemmer - Markedsføring - Produktutvikling - Organisasjonsutvikling Fond for bedriftsansvar (inntil kr ,-): Kan dekke erstatning ved skader i forbindelse med arbeidet som faller utenfor bilansvarsloven og som ikke dekkes av eventuelle andre forsikringer som løyvehaveren måtte ha. Skademelding fås hos NT, og skal behandles av fondsforvalterne i NT. TAXI

17 Returadresse: Norges Taxiforbund P.b Etterstad Oslo ISSN E-Klasse. Noen ganger er det lov å være kresen. Nå kan du få et meget godt tilbud på E-Klasse 2011-mod. Gjelder kun et begrenset parti biler! Jahre Innovation Jahre Innovation E-Klasse tilbyr klasseledende plass, gjennomtenkte detaljer og den velkjente Mercedes-Benz komforten. år med innovasjon år med innovasjon Forbruk blandet kjøring: 0,52-1,28 l/mil. CO2-utslipp: g/km. Bildet kan avvike fra tilbudte modell. Importør: Bertel O. Steen AS. år med innovasjon Komfortpakke Webasto motor-/kupevarmer Memorypakke 80 l. drivstofftank Gjelder kun ved kjøp av Avantgarde/Elegance. Nå kun Veil. kr , ,-

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9.

6Nr. Gjenvalgt ledelse. Første Tesla-taxi side 13 og 18. Færre taxiulykker side 15. Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9. 6Nr september 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Første Tesla-taxi side 13 og 18 Færre taxiulykker side 15 Gjenvalgt ledelse Om landsmøtet, side 4-5-6-7-8-9 2 < TAXI 6-2013 TAXI 6-2013

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17.

Forventer helhetssyn side 4-5. Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo. Damer trives i Grenland Taxi side 16-17. 2Nr mars 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nytt mobilnett for fremtidens tjenester Ny giv i Oslo side 22 side 14-15 Forventer helhetssyn side 4-5 Damer trives i Grenland Taxi side

Detaljer

Danskene redder drosjetilbudet. Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17. Drosjenæringen best på integrering? side 4, 5, 6.

Danskene redder drosjetilbudet. Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17. Drosjenæringen best på integrering? side 4, 5, 6. TAXI JUNi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 5Nr 2011 Lav kvalitet i drosjepolitikken side 15, 16, 17 Danskene redder drosjetilbudet side 12-13 og 22 Drosjenæringen best på integrering?

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

7NR. Hoksrud. funderer fortsatt. Taxi ut å sykle. Vær stolt! Side 4-11 NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND.

7NR. Hoksrud. funderer fortsatt. Taxi ut å sykle. Vær stolt! Side 4-11 NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND. 7NR NOVEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Hoksrud Taxi ut å sykle side 16 funderer fortsatt Side 4-11 Vær stolt! side 9 2 < TAXI 7-2014 TAXI 7-2014 > 3 Fagkonferansen avholdt

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Tid for grep! side 4-5 og 22. Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate.

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. Tid for grep! side 4-5 og 22. Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate. TAXI APRIL Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 3Nr 2011 Tid for grep! side 4-5 og 22 Oslo - Akershus: Som å snakke til en gipsplate side 6-7-8-9 Jahre Innovation Jahre Innovation år med

Detaljer

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund TAXI august Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 6Nr 2011 E-Klasse. Noen ganger er det lov å være kresen. Avantgardepakke Sportsunderstell Delskinn-interiør Bi-xenon med ILS Begrenset antall!

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år

nroktober 2012 MedleMs- og informasjonsblad for norges Taxiforbund Lurt av myndighetene Høyre støtter reguleringen Feiret 100 år 8Nr oktober 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Lurt av myndighetene side 8-9-10 Høyre støtter reguleringen side 5 Feiret 100 år side 13 E 300 BlueTEC HyBrid en ny standard i segmentet

Detaljer

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

5NR. Piratene kan stanses. Satser på samkjøring. Minimalt med klager. Side 4-5 AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 5NR AUGUST 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Piratene kan stanses Side 4-5 Satser på samkjøring side 6-7-8 Minimalt med klager side 16 2 < TAXI 5-2014 TAXI 5-2014 > 3 Agurker og

Detaljer

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9

mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2Nr mars 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund NT og FT med priskalkulator side 7 Taxipolitikk? side 4-5 Ski/Follo vant side 9 2 < TAXI 2-2013 TAXI 2-2013 > 3 Årsmøtene i gang De første

Detaljer

2NR. Hva vil Regjeringen? Bransjeråd for kvalitet. Veien mot nullutslipp. Side 8-9 MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

2NR. Hva vil Regjeringen? Bransjeråd for kvalitet. Veien mot nullutslipp. Side 8-9 MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 2NR MARS 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Hva vil Regjeringen? Side 8-9 Bransjeråd for kvalitet side 4-5 Veien mot nullutslipp side 16-17 2 < TAXI 2-2014 Nye E-Klasse. Den nye definisjonen

Detaljer

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet

Konkurranse. er ikke kriterium for løyvetallet! Nytt mobilnett for fremtidens tjenester. - Fryktelig å tvinge fram overkapasitet TAXI Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 1Nr februar 2011 Konkurranse er ikke kriterium for løyvetallet! side 4 5 Nytt mobilnett for fremtidens tjenester side 22 - Fryktelig å tvinge fram

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

3NR. Sammen står vi sterkere. Eldste sentral er 100 år. Piratene må tas! Side 4-5-6 APRIL 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND

3NR. Sammen står vi sterkere. Eldste sentral er 100 år. Piratene må tas! Side 4-5-6 APRIL 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND 3NR APRIL 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Sammen står vi sterkere Eldste sentral er 100 år side 8-9 Side 4-5-6 Piratene må tas! side 10-11 2 < TAXI 3-2014 Nye E-Klasse. Den nye

Detaljer

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013

NT med taxikampanje side 4-5. Medeier eller leilending? side 6-7. Bodil på sentralen side 20-21. - Eller? februar 2013 TAXI er limet i kollektivtransporten Bruk din lokale drosjesentral, se baksiden. 1Nr februar 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund - Eller? Tilbud overalt alltid er basert på en samfunnskontrakt.

Detaljer

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22

Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? Akershus tar hydrogen-ansvar. Vi besøker By-Taxi. side 4-5-6-7-22 7Nr september 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Akershus tar hydrogen-ansvar side 8-9 Skal helsebyråkrater styre drosjepolitikken? side 4-5-6-7-22 Vi besøker By-Taxi side 10-11-12

Detaljer

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012

Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5. Avreguleringens bakside. 3 prosent tips? side 18-19. april 2012 3Nr april 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Avreguleringens bakside side 8-9 Drosjepolitikk ved et veiskille? side 4-5 3 prosent tips? side 18-19 2 < TAXI 2-2012 / TEMATITTEL TAXI

Detaljer

- Myndigheter har samfunnsansvar side 4,5,6. Seminar i Praha: Ren politikk fra Konkurransetilsynet. En taxisjåførs betroelser.

- Myndigheter har samfunnsansvar side 4,5,6. Seminar i Praha: Ren politikk fra Konkurransetilsynet. En taxisjåførs betroelser. 4Nr mai 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Ren politikk fra Konkurransetilsynet side 8,9,10, 11 En taxisjåførs betroelser side 16-17 Seminar i Praha: - Myndigheter har samfunnsansvar

Detaljer

4Nr. Klar for Den store taxidugnaden Side 17. Begå inte Sveriges misstag! side 4-5-6-7. Vil ha konkurranse på ulike vilkår! side 8-9.

4Nr. Klar for Den store taxidugnaden Side 17. Begå inte Sveriges misstag! side 4-5-6-7. Vil ha konkurranse på ulike vilkår! side 8-9. 4Nr juni 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Begå inte Sveriges misstag! side 4-5-6-7 Vil ha konkurranse på ulike vilkår! side 8-9 Klar for Den store taxidugnaden Side 17 2 < TAXI

Detaljer

Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo

Konkurranse eller behovsprøving? Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22. Tema: Utdanning side 6-7-8. Vedtektsbrudd i Oslo 9Nr TAXInovember 2011 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Krav til statsbudsjettet side 3, 4, 22 Tema: Utdanning side 6-7-8 Vedtektsbrudd i Oslo side 24-25 Konkurranse eller behovsprøving?

Detaljer

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013

7Nr. De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6. Kurs gir kvalitet side 10-11. Bompenger til besvær side 16. november 2013 7Nr november 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Kurs gir kvalitet side 10-11 Bompenger til besvær side 16 De skal styre drosjepolitikken Side 4-5-6 2 < TAXI 7-2013 Ditt komplette

Detaljer

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1

Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 taxi Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Nr. 9 November 2010 Statsrådbesøk i Rogaland TAXI 2010-1 Skandinavias mest fornøyde bileiere kjører Mercedes-Benz E-Klasse* *AutoIndex 2010 Mercedes-Benz

Detaljer

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014

1NR. Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15. Press for omorganisering. Urealistiske miljøkrav JANUAR 2014 1NR JANUAR 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Stadig frekkere piratvirksomhet Side 12-13-14-15 Press for omorganisering side 4-5 Urealistiske miljøkrav side 6-7 2 < TAXI 1-2014 Medlemsfordeler

Detaljer

2Nr. Ønsker samarbeid med Forbrukerrådet. Uber bryter loven bevisst. Oldemor holder koken. Side 6-7. mars 2015

2Nr. Ønsker samarbeid med Forbrukerrådet. Uber bryter loven bevisst. Oldemor holder koken. Side 6-7. mars 2015 2Nr mars 2015 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Uber bryter loven bevisst side 12-13 Ønsker samarbeid med Forbrukerrådet Side 6-7 Oldemor holder koken side 16-17 2 < TAXI 2-2015 TAXI

Detaljer

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014

8NR. Ytre Høyre mot drosjene. God Jul. Kamp mot piratene. Taxi i alle kollektivfelt. Side 4-11 DESEMBER 2014 8NR DESEMBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND God Jul Kamp mot piratene side 6-7-8-9-10 Ytre Høyre mot drosjene Side 4-11 Taxi i alle kollektivfelt side 15 2 < TAXI 8-2014 TAXI

Detaljer