Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted"

Transkript

1 Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

2 >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du har behov for på ett sted Med Instrato kan du selv håndtere alt fra utarbeidelse og bestilling av enkle trykksaker, til omfattende mediebanker og reklamekampanjer, publisering i digitale medier etc. Alt samlet i én kontinuerlig oppdatert nettportal. Du reduserer kostnadene samtidig som du sikrer virksomhetens profil og verdier. Instrato har en rekke dynamiske funksjoner som gjør det enkelt å tilpasse portalen til de spesielle behovene din organisasjon måtte ha. Alt samlet på ett sted Kommunikasjon og informasjonsflyt utgjør en stadig viktigere del hos de fleste virksomheter. Når stadig flere i organisasjonen blir involvert i informasjons- og reklamearbeidet, stilles det større krav til organisering og tilrettelegging. Har virksomheten flere lokaliseringer, kjede medlemmer eller for handlere, øker kostnadene til å administrere informasjonsflyten drastisk. Instrato samler alle aktivitetene på ett sted, internett. Dette effektiviserer og gir store fordeler for kvaliteten i informasjonsarbeidet, samtidig som det reduserer kostnadene og frigjør ressurser til virksomhetens primære oppgaver. Spar tid, penger, papir og miljø Optimalisering av informasjonsflyten er viktig i arbeidet med å kutte kostnader. Arbeid skal gjøres kun én gang, og alle premisser for bruk av din grafiske profil, bruk av informasjonskanaler, annonsering, tilgang og bruk av bilder etc., skal være klart definert. Lisenser til spesielle programvarer for ulike arbeidsoppgaver er unødvendig. Instrato er perfekt når du vil løsrive deg fra tredjeparter som fordyrer og forsinker pro sesser. Medieportalen åpner for effektiv organisering internt, automatisert kommunikasjon med partnere og leverandører, og store muligheter for kostnadskutt.

3 Alltid lig g t il jenge Miljø vennlig Q&A et Gjør d lv e s Kan jeg tilpasse bruken av Instrato til spesielle behov vi har i vår organisasjon? Ja, Instrato har en dynamisk modul der du kan lage dine egne manualer for en rekke aktivitetsområder. I tillegg kan du få skreddersydde moduler. Mediebank Annon ser Kontroll DIGMA Parallellpublisering kk Automati Brand ing Kvalitet s sikring Intranett Kontroll og oversikt Instrato har ubegrenset kapasitet på data mengde og antall brukere. Portalen er modulbasert, så bruker tilgang og rettigheter på de ulike funksjonene kan tilpasses din bedrifts behov. Brukerne kan alle ha sin «egen mappe», men med individuelt tilpassede rettig heter. Dokumenter kan deles mellom brukere og brukergrupper. Logging av alle aktiviteter sikrer nødvendig kontroll og sporbarhet som skal være på plass for ulike sertifiseringer. Et sikkert valg for fremtiden Instrato er basert på snart 20 års erfaring med utvikling av medierelaterte tjenester på internett. Medieportalen er utviklet med grafisk kompetanse og medieforståelse i bunn. Den ledende teknologien og det store antall brukere, gir trygghet for at platt formen har en sikker fremtid. Utviklingen er kunde styrt og Instrato utvikles kontinuerlig i tråd med nye medie muligheter og behov kundene melder inn. Lett å ta i bruk

4 >>> BILDE- OG MEDIEBANK Kjernen i Instrato Fremtidens mediebank I vår bilde- og mediebank kan du oppbevare alle virksomhetens bilder, filmer, lydfiler, digitale dokumenter osv. og på den måten sikre virksomhetens verdier. Du unngår å kaste bort tid på unødvendig leting etter bilder. Medarbeidere gis nødvendig tilgang og rettigheter, og kan dermed selv utføre arbeidsoppgaver som tidligere måtte gjøres av noen med spesialkompetanse. Ikke minst unngår du at det oppstår problem når nøkkelmedarbeidere av ulike årsaker ikke er tilgjengelige. Automatisering Automatisering av informasjonsflyt på internett, åpner for rasjonelle løsninger. Nå kan du knytte sammen databaser, regelmessig samle informasjon, distribuere og publisere informasjon, på ett sted. Alt kan skje automatisk, med tid og penger spart. De enkelte bilder eller videofiler kan linkes til fra nettsteder eller publiseres til storskjermer som kontinuerlig viser innholdet fra Instrato. Fremtidens bildebank En stor utfordring er alltid å ha oppdaterte bildebanker. Dette løses best ved at det alltid er kun ett originalbilde. Andre som skal benytte tilsvarende bilde i sin bildebank, kan automatisk få dette oppdatert når det blir foretatt endringer på originalen. Riktig integrasjon av bildebanker gir store besparelser ved bildeflyt mellom egne bildebanker og tilsvarende tilhørende, egne kunder, leverandører eller bransjer. Bruk og rettigheter Mulighetene i Mediebanken er mange. Instrato har et enkelt administrasjonssnitt der du delegerer rettig heter, og på den måten styrer alt som skal kunne skje i Mediebanken. Hver bruker kan ha sin egen mappe, mapper kan være åpen for alle, eller deles. Funksjoner kan stenges ned slik at kun u tvalgte brukere har rettig heter til å gjøre bruk av spesielle bilder, for å nevne noe. Dermed har du alltid full kontroll over hvem som skal kunne gjøre hva i Mediebanken. Det kan settes opp egne forum for a ktiviteter i Mediebanken, slik at aktører i et forum får beskjed på e-post når det skjer aktiviteter i deres meldte interesseområde. Produktinformasjon Informasjon tilknyttet produkter kan være alt fra ulike bilder, interne vare nummer, internasjonale produktnummer, varebeskrivelser, leverandørinfo, priser osv. Oppdatering av slik informasjon kan i dag automatiseres inn i Instrato. Dette åpner samtidig for publisering av produktinformasjon både til print, nettsider eller lesebrett. I tillegg kan løsningen utvides med verktøy for katalogproduksjon. Mer enn en Mediebank Mediebanken håndterer alle digitale filer fra film og video til dokumenter, presentasjoner og bilder. Hver fil kan suppleres med flere tekstfiler, disse kan være ren tekst eller html. Dette åpner for sam kjøring av informa sjon, og integrasjon med eksterne informasjons baser. Her kan du samle ulik produkt informasjon som varenummer, produktkoder, produkt beskrivelse osv. og enkelt sørge for at ulike språkversjoner kan vedlikeholdes av ulike brukere. Ved å samle all informasjon på ett sted gjør du distribusjon av informasjonen og publisering av produktark og kataloger enklere. Et nettsted kan vise releva nt tekst på rett språk etter brukerens ønske.

5 Behandling Enkel filkonvertering Instrato har et eget program for bildebehandling. Her kan du på en enkel måte utføre de mest aktuelle forbedringer på et bilde så som beskjæring, fargekorrigering og å endre størrelse. Det er også avanserte funksjoner som ut toning og å legge til mer bakgrunn med valgfri farge. Brukerterskelen er dermed lav, og du unngår behovet for egne bilde behandlingsprogram. Mediebanken har et avansert verktøy for konvertering av bilder. Når du vet hva bildet skal brukes til, konverteres filen til riktig størrelse og fargerom. Dermed blir den videre håndteringen o ptimal. Du unngår store filer når du skal ha et lite bilde i en presentasjon. Her er det nok å angi hvilket medie du vil bruke bildet i. Det er så enkelt at alle klarer å konvertere bildefiler riktig. Søkemotor for store bildemengder 3D og video Økt båndbredde og nye muligheter for til å spre informasjon, medfører en økning i bruk av video og animasjoner. Mediebanken har egen funk sjon for visning av de fleste videostandarder. I tillegg åpner publiseringsmodulen for muligheten til å inklu dere 3D- visninger og film id okumenter som er for digitale medier som smarttelefon og lesebrett. Bruksverdien av en bildebank knyttes opp mot at det er raskt og enkelt å finne de bildene du trenger. I Instrato kan du i tillegg til å tagge bildene på utvalgte kriterier, registrere fritekst på hvert enkelt bilde. Tagges bildene med nødvendig informasjon, finner du igjen de bildene du måtte søke etter. Blir det for mange treff, har Medie banken «søk i søk»-funksjon som gjør det enkelt å finne akkurat det bildet du skal ha. Q&A Kan jeg markere bilder til bruk i et prosjekt og gi samarbeidspartner tilgang? Ja, hver bruker kan ha sin egen mappe, mapper kan deles og tilgang til funksjoner kan begrenses, slik at kun utvalgte brukere har rettigheter til å gjøre bruk av spesielle bilder osv. Optimaliser informasjonsflyten

6 >>> trykksaker og reklame Alt som skal til for å lage TRYKKSAKER I Instrato kan du lage egne trykksaker og markedsmateriell ferdig til bruk på én-to-tre. Du kan sende til egen printer eller som bestilling til andre. Alt basert på bedriftens profil. Med all informasjon på ett sted, enkle publiseringsverktøy for oppdatering, god kontroll over hvem som har tilgang til hva og loggføring av all bruk, får din organisasjon her et verktøy som gir en god informasjonsflyt samtidig som det gir gevinst i form av besparelse på tid, penger, papir og miljø. Strukturen som bygges opp i Instrato er personuavhengig og bidrar som et kontinuitetselement i bedriften. Maler tilpasset egen profil Ut fra en original kan de man gir tilgang på en enkel måte foreta tekstendringer, velge bilder, redigere og sende til korrektur, bestille eller sende til avisinnrykk fra modulen «Create». Like enkelt som det er sikkert, da alt gjøres innenfor bedriftens profilprogram. En av styrkene til Instrato er at man kun har tilgang til de valg man trenger for å lage den bestemte trykksaken. Et eksempel kan være at man på en spesiell mal har et valg mellom fire bakgrunner, to tekstfarger, tre logo varianter og et utvalg bilder. Dette gjør systemet svært brukervennlig og veien til mål er kort. Siden systemet er webbasert, har man tilgang via internett hele døgnet, fra hvor som helst. Enkelt og kvalitetssikret For at originalfremstillingen skal være enklest mulig, er det innebygget en rekke automatiserte funksjoner. Når en bruker eller avdeling logger seg på Instrato, kan person- og avdelingsinformasjon automatisk tas med inn i malen. På den måten reduseres feil mulighetene. Det samme gjelder firmalogo for forhandlere og andre partnere. Trykksakmodulen er integrert med Mediebanken som også har funksjoner for å gjøre utvalgte bilder tilgjengelige på de ulike originalene for trykk og reklame. Bilder og logoer kan, hvis det skal være tillatt, lastes opp og behandles i eget bildebehandlingsprogram.

7 Q&A Reklame og forbruksmateriell Nettbutikken i Instrato håndterer alt av eget salgs- og forbruksmateriell. Ved å automatisere informasjons flyten knyttet til all intern håndtering av reklameartikler, trykksaker, kontorrekvisita osv., oppnås store besparelser. Ved å samle alt forbruksmateriell på ett sted, reduseres administrasjonskostnadene samtidig med at du får full kontroll på hvem som forbruker hva. Bestillinger sendes til lageransvarlig samtidig som lageret ved uttak «telles» ned. For varer som ikke l agerføres lokalt, kan bestil lingen styres til eksterne partnere. Alltid kontroll på lageret Nettbutikken i Instrato har egne funksjoner for styring og kontroll. For hver varelinje settes nivå for varsling av rebestilling, og disse genereres automatisk. Lageroversikten gir deg til enhver tid full oversikt over hva som er på lager. Egne rapporter viser forbruket av eget forbruksmateriell og r eklameartikler. Samtidig får du dermed et nødvendig grunnlag for intern kostnadsbelastning. Du har full oversikt over lagerbeholdningene som kan være på ulike lokasjoner. Administrator kan kjøre ut egne lagerlister og telle skjema for kontroll og revisjon. Kan jeg håndtere reklameartikler fra ulike lokasjoner i Instrato? Ja, hvert enkelt produkt kan henføres til sitt spesifikke lager og bestillingene styres til den som er ansvarlig for dette lageret. Nettbutikk for eksternt bruk For mange virksomheter er det ønskelig å kunne benytte en enkel nettbutikk med en lav terskel for å komme i gang. Instrato åpner for at også eksterne brukere/kunder får tilgang til nettbutikken, helt eller delvis. Dette åpner for at forhandlere, kunder og andre kan bestille varer fra nettbutikken. Varene kan være alt fra «give aways» til reklame artikler eller profilklær. Hver «varelinje» kan ha ulike prissettinger, fra kostnads fritt internt til utsalgspris eksternt. For salg til eksterne forbindelser, kan nettbutikken knyttes til en betalingsløsning. Direkte til faste leverandører Alt av trykksaker, plakater, reklameartikler osv. kan i Instrato settes opp med faste linker til utvalgte leverandører. Dette kan gjøres på hver enkelt «varelinje». Ved å strukturere innkjøp på denne måten reduseres innkjøpskostnadene, samtidig som en har god styring med hvem som leverer varene. Automatisering av informasjonen mot faste leverandører, fører til lojalitet overfor valgte partnere, samtidig med at digital bestillingsinformasjon gir partnere mulighet til å automatisere ordremottaket og på den måten redusere sine egne kostnader. En gevinst som i neste omgang kan komme din virksomhet til gode. Behold kontroll

8 >>> Markedsaktiviteter Muligheter i Instrato Digitalmarkedsføring Her får du løsningen som enkelt lar deg sende informasjon i flere kanaler til samme mottakergruppe. I Instrato kan du enkelt oppdatere budskapet lokalt, og sende ut oppdatert informasjon og aktuelle nyheter spisset mot de enkelte mottakergrupper. Mottakerne får flere muligheter til å gi respons. Det kan være alt fra «avmelding» fra en e-postliste til direkte betaling via telefon. Tjenestene i Instrato utvides kontinuerlig. Du vil alltid være oppdatert. Vi bistår med implementering for din virksomhet slik at alle i din organisasjon kan ta i bruk de nye verktøyene i sine lokale salgs- og markedsaktiviteter. QR koder åpner for nye aktiviteter QR- koder er en effektiv måte å lede leserne fra trykt informasjon direkte til nettbutikker, ulike informasjonsbaser, film på nett osv. Det gir også muligheter til enkelt å kunne måle respons på trykk saker. I Instrato kan du generere QR- koder og integrere dem i markedsaktivitetene. Mulighetene er mange: Markedsmateriell som brosjyrer, annonser, etiketter etc. Invitasjoner med tilleggsinformasjon om påmelding, kjøreretninger etc. Visittkort som leder til mer informasjon om hva du representerer. E-post Brukt på riktig måte er e-post som medium svært effektivt. Du kommer raskt ut med relevant budskap til mange, og responsen er målbar. E-send i Instrato er spesielt utviklet for at du på en enkel måte skal kunne utnytte de mulighetene som masseutsendelse av e-post gir i informasjonsarbeidet. Det har aldri vært enklere å bruke e-post i markedsarbeidet. Malverktøyet for utarbeidelse av e-postene, utnytter en rekke av de mulighetene du finner i Kommunika sjonsportalen. Her får du tilgang til design funksjoner, Mediebanken, rettighetsstyring og samkjøring av mottakerlistene med personalisert trykk eller SMS- utsendelser.

9 Q&A Er SMS kostnader inkludert? Nei, for utgående SMS vil du bli belastet pr. stk. etter «tellerskritt» og avtalt pris. SMS Personalisert DM Instrato åpner for personalisering av både innhold og design, og valg av kommunikasjonskanal. T ilpassing av informasjon til mottaker, gir bedre måloppnåelse i kommunikasjonsprosessen. I portalen kan du kombi nere øvrige valg av digitale aktiviteter med person tilpassede trykksaker. Det kan være alt fra tilbudsbrev og nabovarsler til prospekter og salgsbrosjyrer. En v iktig funksjon er samkjøring av de ulike adresse listene slik at du unngår å sende informasjon til noen som har reservert seg mot å motta i nformasjon. Bruk av telefoner og tekstmeldinger er et av de kommunikasjonsområdene som har størst vekst. Denne utviklingen fortsetter. Vi vil i årene fremover få stadig nye bruksområder for stadig mer avanserte telefoner. I Instrato får du mulighet til å ta i bruk SMS og MMS som kommunikasjonskanal i din bedrift. Du kan sende og motta SMS og MMS, og integrere løsningen mot organisasjonens øvrige system eller webside. En lav terskel for å ta i bruk en ny kommunikasjonskanal med stort utviklingspotensiale. Lett å bruke flere kanaler

10 >>> ANNONSEPRODUKSJON Brukervennlig ANNONSER TIL ALLE MEDIA Med Instrato sparer du tid på utforming av annonser. Basert på ferdige maler, med tilgang til tidligere a nnonsetekster og bilder fra Mediebanken, kan du fokusere på selve innholdet i annonsen. Du får korrektur øyeblikkelig, kan sende den på høring til flere, om du ønsker det, og fullføre bestillingen i ønskede media, alt i én og samme operasjon. Skal annonsen ut i flere media, kan du gjøre alle b estillingene samlet ved ett tastetrykk. Her er det store muligheter for å spare tid og penger. Styring og kontroll Når annonsen godkjennes, genereres en PDF av annonsen. Kommunikasjonsportalen har flere muligheter for administrasjon av annonsebestil lingene. Samtidig kan du velge mellom ulike modeller for ulike annonsetyper. Medievalget begrenses, og annonsen sendes direkte til media. Annonsene sendes til medieformidler med r ekvisisjon. Annonsene sendes til egen markedsavdeling for videre håndtering i en oversiktlig tavle. Du kan åpne for at støtteannonser sendes direkte til media mens reklameannonser sendes via medieformidler. Kvalitets sikring I tillegg til at Instrato sikrer virksomhetens profil, sørger Medieportalen for å lage riktige PDF-versjoner av annonsen til de ulike media. For hver publikasjon du skal benytte, kan det settes opp egen kvalitets sikring med nødvendige fargeprofiler osv. Når annonsen godkjennes, genereres en PDF av annonsen for eksempel i henhold til de standarder NADA (Norske avisers digitale annonsemottak) har etablert for norske aviser. Dette skaper sikkerhet for at annonsene har riktig fargerom og at alle nødvendige digitale filer, som skal til for at en annonse blir riktig produsert, er med. Uansett hvilke media som velges.

11 Q&A Hvem sender vi annonsene til? Det velger du selv. Det etableres egne «føringer» for hvordan din organisasjon skal benytte annonseformidlere eller sende annonsene direkte til media. Brukervennlig med innebygd kompetanse Annonsemodulen legger forholdene til rette for lokal produksjon av annonsene. Når designelementene er på plass, kan den annonseansvarlige selv velge mal, utarbeide annonsen, endre all nødvendig informa sjon som bilder, tekster, størrelser og mediavalg, og bestille innrykk. Annonseutarbeidelsen utføres av den som skal stå for innholdet. Du er ikke lenger avhengig av design kompetanse eller -verktøy for å utarbeide annonser, og sparer unødvendige kostnader og korrektur runder. Medie planlegger I Instrato kan det etableres en medieplan for de utvalgte medier som skal benyttes. Dette gir mulighet for på en enkel måte å kunne lage annonseringsplaner med budsjett. I Medieplanleggeren kan du regulere tilgangen til et utvalg medier. Slik at du også på den måten får styring på annonseaktivitetene. Planen hjelper deg å følge opp det å utføre annonseinnrykk, samtidig som den sikrer oppfølging mot gitte budsjetter ved at kun godkjente medier kan velges, og at priser er avtalt på forhånd. Spar tid og penger

12 >>> eget publiseringsverktøy Alt på nett Publisering OnDesign er et avansert «WYSIWYG» layout- og publiseringsverktøy i Instrato, som er utviklet av erfarne typografer og designere. OnDesign er en designplattform med muligheter for faste maler, styring av rettig heter og nye muligheter for samhandling av informasjonsarbeidet. Her kan du u tarbeide og produ sere publikasjoner for trykking og publisering i ulike digitale medier, og velge mellom å printe på vanlig måte eller å publisere til lesebrett, storskjermer og iphone-/androidtelefoner. Lettere å bruke digitale media OnDesign er utviklet for å gjøre det enkelt å publisere informasjon. En solid porsjon grafisk kompetanse er i nnebygget, noe som gjør brukerterskelen lav. Samtidig har man et fleksibelt malsystem som sikrer firmaets profil på publikasjoner der det er ønskelig. Når du redigerer på et dokument, kan du legge inn et bilde på trykkversjonen og samtidig erstatte bildet med en film på den elektroniske versjonen. Ett dokument, men versjoner for flere kanaler med levende 3D-modeller, film og lyd. Det er sikkert, effektivt og fleksibelt, alt uten ekstra lisenskostnader. Tilpasset din organisasjon OnDesign er fullt integrert med Instrato og har samme tildeling av rettigheter. Det gjør at du på en enkel måte kan styre hvem som skal ha tilgang til å gjøre ulike oppgaver på de ulike publikasjonene. Dermed sikrer du at kun de som skal ha tilgang til utvalgte publikasjoner, får denne tilgangen. Samtidig har OnDesign et eget verktøy for redaksjonell samhandling slik at flere kan jobbe samtidig på ett dokument.

13 Q&A Lag dine egne trykksaker OnDesign er riktig verktøy for de som utgir tids skrifter, kundeaviser, organisasjonsblader, innstikk, dokumenta sjon, kataloger, produktblader og mye mer. Ferdige maler åpner for at alle publikasjonene har profesjonelt utseende og følger vedtatte r etningslinjer for profil og design, samtidig som hvem som helst kan stå for utarbeidelsen. Alt tilgjengelig på nett uten egen programvare. Storskjerm Bruk av storskjermer til eksponering/plakatering er kun i en startfase. I tråd med teknologiutviklingen vil vi se stadig større skjermer med nye bruks områder. Med Instrato kan alle i din organisasjon selv ta hånd om det som skal publiseres på skjermene lokalt i virksom heten. Du kan lokalt oppdatere aktuelle tilbudsplakater, informasjonstavler, menyer og lignende. Nettopp den muligheten til lokal opp datering i nåtid, åpner for nye muligheter i salgs- og informasjonsarbeidet. Må vi ha grafisk kompetanse for å bruke OnDesign? Nei. I OnDesign kan en etablere det en trenger av standardmaler. Dermed kan du fokusere på innhold som tekst og bilder. Lesebrett og smarttelefoner Ingen overskuer i dag de muligheter som åpner seg for å kommunisere via lesebrett og smarttelefoner. De nye kommunikasjonskanalene krever samtidig nødvendig kompetanse for at informasjonen skal fungere optimalt på de nye plattformene. I OnDesign kan du publisere både til print og digitale media. Her kan du etablere maler tilpasset lesebrett og smart telefoner. Dermed kan du uten spiss kompetanse selv stå for publisering mot de nye digitale media. Trykksaker på nett Fortsatt liker mange å bla i trykksaker, men de vil gjerne gjøre det på nett også. Ofte ønsker man også å publisere trykksaker på nett, uten at en har budsjett for tilpasninger. Da kan du bruke en enkel funksjon i Instrato som gjør det mulig å publisere en PDF-fil som en nettside du kan bla i. Her kan du på en enkel måte selv legge ut alle typer trykksaker på internett. Funk sjonen bruker nyeste HTML5 slik at den er tilgjengelig for alle typer nettlesere. Uten lisenskostnader

14 >>> Tilpasset din virksomhet Optimalisert informasjonsflyt skreddersøm Instrato kan kompletteres med spesialmoduler som løser spesifikke behov i din organisasjon. Ved å integrere Instrato med andre databaser og systemer, kan det etableres nye løsninger skredder sydd for din virksomhet. Det kan f.eks. være automatisert publisering integrert med ulike MIS-system som løser alle behov rundt katalogproduksjon og markedsmateriell inn mot ulike bransjeløsninger. Utfordringen er å utnytte de muligheter som Internett åpner for, fokusere på det som er viktig for v irksomheten, og unngå standardsystemer som ofte har høy brukerterskel og liten nytteverdi. Ditt eget intranett Integrert i Kommunikasjonsportalen er et avansert verktøy for etablering av nettmanualer. Med all informasjon på ett sted, et enkelt publiseringsverktøy for oppdatering, god kontroll over hvem som har tilgang til hva og loggføring over all bruk, får din organisasjon her et verktøy som gir god informasjonsflyt. I tillegg gir det en betydelig effektiviseringsgevinst. Alle som skal ha tilgang får dette, samtidig som oppdatering og ajourføring av informasjon skjer kun ett sted. Tilgangen kan styres for hver side. Noen sider, som profilelementer som skal være tilgjengelig for alle, kan være offentlige, mens øvrige sider kun er tilgjengelig bak innlogging. Nettmanualer er en integrert del av Instrato. Dette gjør det enklere for nye brukere å ta i bruk løsningen. WEB-kataloger for ulike behov De fleste virksomheter har et kontinuerlig behov for intern informasjon. Profilpermer, kjedemanualer, personalhåndbøker, HMS-beskrivelser er alle «levende» dokumenter som alltid skal være oppdatert. I Instrato kan du selv, ved hjelp av et egnet publiseringsverktøy, samle alle manualer og rutinebeskrivelser på ett sted. Her kan du oppdatere, distribuere og redigere markedsmateriell, ajourføre rutiner osv. All informasjon gjøres tilgjengelig for alle ansatte på ett sted. Utvalgte sider kan gjøres offentlig tilgjengelig på internett der det er behov for det. Her har du en egen publiseringskanal uten ekstra kostnader.

15 Q&A Kan jeg vite hva min virksomhet trenger i årene fremover? Det er vanskelig å spå om frem tiden, derfor er det viktig å velge en partner som videre utvikler løsningen, og hele tiden gir dere tilgang til de nye mulig hetene som melder seg. Produktinformasjon og kataloger Automatisering av informasjonsflyt åpner for nye rasjonelle løsninger. Informasjon tilknyttet produkter kan være alt fra ulike bilder, interne varenummer, internasjonale produktnummer, varebeskrivelser, leverandørinfo, priser osv. Oppdatering av slik informasjon kan i dag automatiseres inn i Instrato. Dette åpner samtidig for publisering av produkt informasjon både til print, nettsider og lesebrett. I tillegg kan løsningen utvides med verktøy for katalogproduksjon. Skreddersydd for din virksomhet Internett åpner for automatisering av informasjonsflyt både fra kunder, internt i egen virksomhet og mot samarbeidspartnere. Optimalisering av informasjons flyt tilsier at informasjon skal registreres kun én gang. Internett åpner for utveksling av informasjon og integrering av systemer på en helt ny måte. Instrato kan integreres med din virksomhets MIS-system, personalsystem, eksterne bransjeløsninger (bilder og produktinformasjon), offentlige e-handelsportaler osv. Tilpasset dine behov

16 Innherredsveien 61 D 7043 Trondheim

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher

Visuell Kommunikasjon. Brand Publisher Visuell Kommunikasjon Brand Publisher Full kontroll Få full kontroll over markedsmateriell, forretningstrykksaker og annonser. Du styrer det hele via Wittusen & Jensens nettbaserte administrasjons- og

Detaljer

Velkommen til EWAT CMS 6

Velkommen til EWAT CMS 6 Velkommen til EWAT CMS 6 elegant og fleksibelt brukervennlig administrasjon av nettsteder Versjon 6 EWAT CMS er nå lansert i versjon 6 med en rekke spennende nyheter. Vi har i tillegg til å gjøre en generell

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

CloudWindow digital skjermløsning

CloudWindow digital skjermløsning CloudWindow digital skjermløsning Din enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Enkeltleverandør av digitale annonseløsninger Improviser annonseringen din og oppnå salgsfremmende effekt ved å avertere

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

OBLIG 2 WEBUTVIKLING

OBLIG 2 WEBUTVIKLING OBLIG 2 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Design ved hjelp av skisser eller wireframes et nettsted med et "avansert" design. Lag spesifikke design for ulike skjermstørrelser og utskrift. Fokuser spesielt på å få

Detaljer

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering

kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering kurs og konferanse Verdiskapning gjennom forenkling og effektivisering Enkelt og effektivt i en hektisk hverdag! En vellykket konferanse eller et lærerikt kurs er ikke bare avhengig av det faglige innholdet.

Detaljer

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift

Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift Moderne og brukervennlig læringsplattform (LMS) for din bedrift www.e-learning.no Bruksområder Vi tilbyr en komplett løsning Forfatterverktøy Brukervennlig verktøy for produksjon av kurs Integrerte kunnskapstester

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Hva er viktig for deg ved valg av internettløsning? Se nærmere på disse punktene:

Hva er viktig for deg ved valg av internettløsning? Se nærmere på disse punktene: GoOnline - Ta kontrollen selv! Lag og oppdater profesjonelle internettsider med noen få tastetrykk! Med GoOnline lager du selv med letthet elegante internettsider for din bedrift. Oppdateringer gjør du

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen

PDF og Fargestyring 15. mai 2014. Hanne Josefsen PDF og Fargestyring 15. mai 2014 Hva er riktige farger? Vurdering av trykksaken må gjøres under standard lystemperatur, 5000 Kelvin. DAGSLYS Skjermen bør ha god kvalitet, samt at den kalibreres, Printeren

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek

Wordpress. Kurs Kristiansand Folkebibliotek Wordpress Kurs Kristiansand Folkebibliotek Innhold Forord... 2 Bruksområde for blogger... 2 Hva er WordPress?... 2 Hvorfor Wordpress?... 2 Sett opp blogg i WordPress... 3 Populære blogge tjenester:...

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning

PBL Barnehageweb. Brukerveiledning PBL Barnehageweb Brukerveiledning 1 1. Innledning Gratulerer med valget av nye PBL Barnehageweb! Med PBL Barnehageweb skal det være enkelt å lage en brukervennlig, moderne og profesjonell nettside for

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER La oss følge opp egenandeler og faktura GJØR ARBEIDS- DAGEN DIN ENKLERE Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som tannlege har du mye du må forholde deg til i hverdagen.

Detaljer

Retningslinjer for etwinning-verktøy

Retningslinjer for etwinning-verktøy Retningslinjer for etwinning-verktøy Registrer deg til etwinning Første trinn: opplysninger om registrator Andre trinn: samarbeidspreferanser Tredje trinn: opplysninger om skolen Fjerde trinn: skolens

Detaljer

Presentasjon av bachelorprosjekt

Presentasjon av bachelorprosjekt Presentasjon av bachelorprosjekt Oppgave 008E: Utvikling av dynamisk nettsted med portefølje, showreel og nettbutikk, for profilering av multimediaselskap. Oppdragstaker: Morten Nyutstumo (BAIN) Veileder:

Detaljer

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss

Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Support, nye funksjoner og tjenester fra Uni Pluss Hvem er vi? Rune Synnevåg Systemutvikler Begynte i Uni Pluss juli 2008 Erik Faugstad Kundekonsulent Begynte i Uni Pluss mars 2009. Dette står på menyen

Detaljer

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift

Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift Vi bistår deg med produksjon av nettkurs spesialtilpasset din bedrift www.kursproduksjon.no Bruksområder Nettkurs tilpasset din bedrift Produksjon av nettkurs Spesialtilpasset din virksomhet Vi bistår

Detaljer

DIN PASIENT Vårt felles ansvar

DIN PASIENT Vårt felles ansvar DIN PASIENT Vårt felles ansvar Din pasient vårt felles ansvar CrediCare skal skape bedre løsninger for mennesker. Det gjør vi ved å smelte sammen teknologi og brukeropplevelse. Nå har CrediCare, sammen

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften

Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Visma Rapportering og Analyse Selvbetjente rapporter som dekker behovene til hele bedriften Et webbasert verktøy som gjør tallene og informasjonen i bedriftens forretningssystemer tilgjengelig for alle

Detaljer

Agenda. Tiden som har gått Tiden som kommer Noen tips til deg

Agenda. Tiden som har gått Tiden som kommer Noen tips til deg Agenda Tiden som har gått Tiden som kommer Noen tips til deg Tiden som har gått iknowbase 6.6 (September 2014) Produktet Demo Nytt sikkerhetsrammeverk. Form-basert innlogging. Innlogging via eksterne tjenester

Detaljer

Brukerveiledning gjovard.com

Brukerveiledning gjovard.com Gjø-Vard orienteringslag Brukerveiledning gjovard.com http://gjovard.com/kartarkiv/ Torbjørn Kravdal 31.05.2016 0 INNHOLD 0 Innhold... 1 1 Samtykke for bruk av bilder/film... 2 2 Brukerveiledning for gjovard.com

Detaljer

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER

SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER SUKSESS MED INNGÅENDE SALG I SOSIALE MEDIER www.meet-agency.no 1 INNLEDNING Jeg vil med dette takke for at du laster ned denne boken, og håper den kan være en god innledning i din videre prosess innenfor

Detaljer

Læringsmål i digitale ferdigheter

Læringsmål i digitale ferdigheter Læringsmål i digitale ferdigheter Eksempel på lokal læreplan i digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet FAKTA OM LÆRINGSMÅLENE Læringsmålene er eksempler på lokale læreplaner i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Gå til neste side her En digital strategi

Gå til neste side her En digital strategi Gå til neste side her En digital strategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebook-siden

Detaljer

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS

Piscus. Brukermanual Piscus.no. Findexa Forlag AS Piscus Findexa Forlag AS 2013 Brukermanual Piscus.no Findexa Forlag AS 22 77 00 07 kontakt@findexaforlag.no Findexa Forlag AS. Med enerett. Piscus.no, Piscus logo og andre Piscus Innkjøpsbok varemerker

Detaljer

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken -

Lærebok. Opplæring i CuraGuard. CuraGuard Opplæringsbok, - utviklet av SeniorSaken - Lærebok Opplæring i CuraGuard 1 Med dette heftet gis en innføring i hvordan bruke CuraGuard og andre sosiale medieplattformer med fokus på Facebook. Heftet er utviklet til fri bruk for alle som ønsker

Detaljer

En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på

En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på FOKUSPAPIR En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på Web-to-Print Del I En nærmere titt på Web-to-Print: Hva du må være oppmerksom på Web-to-Print blir stadig mer populært i markedsavdelingene.

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Vedlegg LMC intranett

Vedlegg LMC intranett Vedlegg LMC intranett H12D02 Jarl-Håvard Holen Ole-Martin Larsen Fredrik Sethne-Andersen André Ritari Vedlegg 1 Resultater av kortsortering. Kortsortering Bruker 1, Salg: Kortsortering Bruker 2, Teknisk:

Detaljer

MedAxess WinMed Brukermanual

MedAxess WinMed Brukermanual MedAxess WinMed Brukermanual Side 1 av 14 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 VELKOMMEN... 3 2.1 KRAV... 3 2.1.1 Programvare... 3 2.1.2 Helsenett... 3 3 KOMME I GANG MED MEDAXESS... 3 3.1 HVA BESTÅR MEDAXESS AV?...

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan

Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Dokumentasjon Hva, Hvorfor og litt om Hvordan Basert på materiale fra SAGE og andre kilder Hva skal du dokumentere Dokumentere for ditt spesifikke miljø/behov Kilder som er eksterne er ikke tilgjengelig

Detaljer

Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere?

Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere? Mye arbeid og høye kostnader når arrangementer skal gjennomføres? Liten adminstrasjon og mange deltagere? Kostnadseffektivt og med full kontroll Her presenterer vi webløsningen for deg som ønsker full

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold

En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold En bedre måte å håndtere prosjekt, team, oppgaver og innhold Bedre prosjekthå ndtering med metådåtå M-Files går langt utover bare enkel dokumenthåndtering. Den unike arkitekturen drevet av metadata lar

Detaljer

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ

)DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $%% $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU ΑΒΒ 3RVWERNV 6NLHQ )DVW3ODQ,QVWDOOHULQJ $6 'LYLVMRQ $XWRPDVMRQVSURGXNWHU 3RVWERNV 6NLHQ ΑΒΒ ,QQOHGQLQJ FastPlan er laget for å kunne brukes på PCer med Windows 95/98/2000 og NT operativsystem. FastPlan er tenkt som et verktøy

Detaljer

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1

Brukerveiledning. Kom i gang. publiseringsverktøy. versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON. Side 1 Brukerveiledning Kom i gang publiseringsverktøy versjon 2 - revidert 10.02.2010 AESTON Side 1 Velkommen som bruker av Kameleon Introduksjon Kameleon er et publiseringsverktøy (Content Management system

Detaljer

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin

Ulike type jobber, planlegg. Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin Ulike type jobber, planlegg Kampanje som inneholder alle medier Annonser DM Kun storformat Brosjyre Avis Magasin 1 Det ER stor forskjell på skjerm og papir Det er også forskjell på de ulike mediene En

Detaljer

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004

Formidlingsavdelingen. Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Formidlingsavdelingen Intranettet ved UiB IT-forum, 1. april 2004 Hvorfor intranett? 1. Bedre internkommunikasjon 2. Bedre utnyttelse av kompetanse og erfaringer på tvers i organisasjonen 3. En enklere

Detaljer

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester

Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON. Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester Vedlegg 2 KRAVSPESIFIKASJON Anskaffelse av Medieovervåkingstjenester INNHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 FORMÅLET MED ANSKAFFELSEN... 3 2.0 ANSKAFFELSEN... 3 3.0 GENERELLE KRAV TIL TJENESTENE.... 4 3.1 KILDER...

Detaljer

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år.

CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library har vært en stor bidragsyter for svenske bibliotek og deres publikum på nettet i åtte år. CS Library Saga (Saga) bygger på tidligere CS Library og er bygget om helt fra grunnen for å møte bibliotekenes

Detaljer

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014

2010 One Voice AS. CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 CIM-seminar for kommunale beredskapsmedarbeidarar 2014 One Voice AS 27 ansatte 100% norskeid selskap etablert i 2006 Ansatte er sikkerhetsklarert på nivå hemmelig Eget beredskapsplanverk og beredskapsorganisasjon

Detaljer

Brukerdokumentasjon PIM Bohus

Brukerdokumentasjon PIM Bohus Brukerdokumentasjon PIM Bohus Til Fra Bohus WebOn AS Dato: 10.08.2105 Vår ref: Camilla Hetty Osa Telefon: 41 56 51 59 E-post: camilla@webon.net Ver: 2.0 WebOn AS, Wirgenes vei 8 B, P.O. Box 2198, N-3103

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010

Kom i gang. Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Kom i gang Nå er det enklere en noensinne å redigere hjemmesiden din med Plone CMS. 17. mars 2010 Innholdsfortegnelse Introduksjon til Bedrift Online 4 Web-basert publiseringsverktøy 4 Hva du trenger 4

Detaljer

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen

DIAGNOSERAPPORT. for. Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen DIAGNOSERAPPORT for Dato:19122012 Utført av: Tommy Svendsen Generell synlighet (pagerank) En god start er å sjekke den generelle synligheten på siden. Dette er en test som rangerer med utgangspunkt i hvor

Detaljer

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no

Sporene sier noe om hvem som gikk. inmemory.no Sporene sier noe om hvem som gikk inmemory.no Alle er vi forskjellige og fortjener en personlig avskjed Idéen bak konseptet inmemory.no Far var kunstner og hadde en særpreget personlighet. Hans liv og

Detaljer

Online software program for administrasjon av hunde arrangementer

Online software program for administrasjon av hunde arrangementer Online software program for administrasjon av hunde arrangementer Caniva Partner Opplev utstillinger og konkurranser Om Caniva Hva Caniva kan gjøre Hvordan Caniva virker Hvem bruker Caniva? Dine fordeler

Detaljer

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon

Prosjekt E-skjema fase 3. Kundeinformasjon Prosjekt E-skjema fase 3 Kundeinformasjon 03.06.2014 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Agenda Bakgrunn En løsning for eksterne Gevinster Løsningen i hovedtrekk Krav og kostnader Informasjon og utrulling

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV

AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER. Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV AUTOMATISER RUTINER SPAR KOSTNADER ACTIVE WORKFLOW Elektronisk bilagshåndtering i Microsoft Dynamics NAV Skanning og behandling av bilag i Microsoft Dynamics NAV Minimering av feil og automatisert oppfølgning

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept

Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept Vedlegg 2: Beskrivelse av webkonsept Dette dokumentet er ment som en ren beskrivelse av webkonseptet Rogaland fylkeskommune ønsker å etablere. Designskissene er en visualisering av det designet og brukergrensesnittet

Detaljer

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg?

Personvernerklæring 1. Innledning 2. Når innhenter vi personlige opplysninger? 3. Hvilken personlig informasjon innhenter vi fra deg? Personvernerklæring 1. Innledning Vi er Supplies Distributors SA, som har registrert kontor i rue Louis Blériot 5, 4460 Grâce-Hollogne, registrert i handelsregisteret i Liège under nr. 208.795, MVA-nr.

Detaljer

Innstillinger. Endre Personalia

Innstillinger. Endre Personalia Innstillinger Endre Personalia: Her kan du endre personlige innstillinger. Tilpass it's:learning: Her kan du tilpasse utseende og endre f. eks språk. Varsling: Du kan få varslinger tilsendt både på e-post

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for:

BFSN IKT - løsning. Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN IKT - løsning Manual BFSN medlemsbedrift for: BFSN Hjemmeside BFSN Bransjeportal Felles dataløsning for alle BFSN medlemsbedrifter som gjør det mulig å utveksle elektronisk informasjon med kunder

Detaljer

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER

FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER FÅ MER TID TIL DINE PASIENTER Markedets mest komplette og innovative betalingsløsning SPAR INNTIL ÉN TIME OM DAGEN Mer tid til flere pasienter og bedre oppfølging Som lege har du mye du må forholde deg

Detaljer

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang

VisualMobility 2.0. Hurtigreferanse1.0. Funksjoner. Komme igang VisualMobility 2.0 Hurtigreferanse1.0 Funksjoner VisualMobility tilbyr full trådløs integrasjon mellom kontor og maskin. Trådløs dataoverføring Fjernsupport rett på skjermen Lokalisering av maskinen på

Detaljer

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1

Søkemotorer. - en guide for en bedre rangering. Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Søkemotorer - en guide for en bedre rangering Søkemotorer en guide for bedre rangering. InBusiness AS 2006 1 Innledning Har du endelig fått deg et nettsted med bra design og oppdatert innhold MEN så oppdager

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Seksjoner, kategorier og artikler

Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler Seksjoner, kategorier og artikler En av de viktigste delene av en nettside er innholdet. Nå som vi har en blank installasjon, la oss få inn noen artikler på siden. Artikler

Detaljer

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no

10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no 10 gode grunner til å bruke EffektivEpost.no Epostmarkedsføring er et av de kraftigste verktøyene tilgjengelig for å kommunisere og utvikle forretningsforhold. Men, epostmarkedsføring kan kun være så virkningsfullt

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no

Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. www.creatobooking.no Creato Booking Creato Booking tilbyr online booking for konferanser, kulturarrangement, kick-off og events. Vårt

Detaljer

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud

Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud NTNU Trondheim Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Datapennalet Installere programvare gjennom Datapennalet - Tilbud Påmeldingsinfo Hvordan tjenesten fungerer Krav til utstyr Uttesting av programvareformidling

Detaljer

BrandBuilder. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer. www.tradeway.no

BrandBuilder. Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer. www.tradeway.no BrandBuilder Merkevarebygging - beger med reklametrykk for bedrifter og arrangementer www.tradeway.no Drikkebeger med profiltrykk TradeWay AS ble etablert i 1996 med base i Trondheim. Firmaet selger varer

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

Forberedelse til ditt unike onlinekurs

Forberedelse til ditt unike onlinekurs Forberedelse til ditt unike onlinekurs Et onlinekurs er tidsstyrt. Mailer og moduler skal sendes og være tilgjengelig til konkrete tider. Og salgsperioden bør være planlagt i detalj. Det krever! Her følger

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Dette oppnår du med Oppgavekortet

Dette oppnår du med Oppgavekortet Versjon 4.2.4 Dette oppnår du med Oppgavekortet - Effektiv administrasjon av personell og vaktlister. - Delegering av ansvar for bemanning av vakter. - Mulighet for selvbetjent innmelding (vaktønske) «Har

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Kundebestillinger. Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Kundebestillinger Registrering av kundebestillinger og oppfølgning av disse. Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Kundebestilling 05.03.2014 BDR 1.1 3.0

Detaljer