Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted"

Transkript

1 Fremtidens medietjenester finner du i nettskyen! Portalen som samler alle markedsaktiviteter på ett sted

2 >>> Alt på ett sted Portalen som gir tilgang, styring og oversikt over medieaktivitetene Det du har behov for på ett sted Med Instrato kan du selv håndtere alt fra utarbeidelse og bestilling av enkle trykksaker, til omfattende mediebanker og reklamekampanjer, publisering i digitale medier etc. Alt samlet i én kontinuerlig oppdatert nettportal. Du reduserer kostnadene samtidig som du sikrer virksomhetens profil og verdier. Instrato har en rekke dynamiske funksjoner som gjør det enkelt å tilpasse portalen til de spesielle behovene din organisasjon måtte ha. Alt samlet på ett sted Kommunikasjon og informasjonsflyt utgjør en stadig viktigere del hos de fleste virksomheter. Når stadig flere i organisasjonen blir involvert i informasjons- og reklamearbeidet, stilles det større krav til organisering og tilrettelegging. Har virksomheten flere lokaliseringer, kjede medlemmer eller for handlere, øker kostnadene til å administrere informasjonsflyten drastisk. Instrato samler alle aktivitetene på ett sted, internett. Dette effektiviserer og gir store fordeler for kvaliteten i informasjonsarbeidet, samtidig som det reduserer kostnadene og frigjør ressurser til virksomhetens primære oppgaver. Spar tid, penger, papir og miljø Optimalisering av informasjonsflyten er viktig i arbeidet med å kutte kostnader. Arbeid skal gjøres kun én gang, og alle premisser for bruk av din grafiske profil, bruk av informasjonskanaler, annonsering, tilgang og bruk av bilder etc., skal være klart definert. Lisenser til spesielle programvarer for ulike arbeidsoppgaver er unødvendig. Instrato er perfekt når du vil løsrive deg fra tredjeparter som fordyrer og forsinker pro sesser. Medieportalen åpner for effektiv organisering internt, automatisert kommunikasjon med partnere og leverandører, og store muligheter for kostnadskutt.

3 Alltid lig g t il jenge Miljø vennlig Q&A et Gjør d lv e s Kan jeg tilpasse bruken av Instrato til spesielle behov vi har i vår organisasjon? Ja, Instrato har en dynamisk modul der du kan lage dine egne manualer for en rekke aktivitetsområder. I tillegg kan du få skreddersydde moduler. Mediebank Annon ser Kontroll DIGMA Parallellpublisering kk Automati Brand ing Kvalitet s sikring Intranett Kontroll og oversikt Instrato har ubegrenset kapasitet på data mengde og antall brukere. Portalen er modulbasert, så bruker tilgang og rettigheter på de ulike funksjonene kan tilpasses din bedrifts behov. Brukerne kan alle ha sin «egen mappe», men med individuelt tilpassede rettig heter. Dokumenter kan deles mellom brukere og brukergrupper. Logging av alle aktiviteter sikrer nødvendig kontroll og sporbarhet som skal være på plass for ulike sertifiseringer. Et sikkert valg for fremtiden Instrato er basert på snart 20 års erfaring med utvikling av medierelaterte tjenester på internett. Medieportalen er utviklet med grafisk kompetanse og medieforståelse i bunn. Den ledende teknologien og det store antall brukere, gir trygghet for at platt formen har en sikker fremtid. Utviklingen er kunde styrt og Instrato utvikles kontinuerlig i tråd med nye medie muligheter og behov kundene melder inn. Lett å ta i bruk

4 >>> BILDE- OG MEDIEBANK Kjernen i Instrato Fremtidens mediebank I vår bilde- og mediebank kan du oppbevare alle virksomhetens bilder, filmer, lydfiler, digitale dokumenter osv. og på den måten sikre virksomhetens verdier. Du unngår å kaste bort tid på unødvendig leting etter bilder. Medarbeidere gis nødvendig tilgang og rettigheter, og kan dermed selv utføre arbeidsoppgaver som tidligere måtte gjøres av noen med spesialkompetanse. Ikke minst unngår du at det oppstår problem når nøkkelmedarbeidere av ulike årsaker ikke er tilgjengelige. Automatisering Automatisering av informasjonsflyt på internett, åpner for rasjonelle løsninger. Nå kan du knytte sammen databaser, regelmessig samle informasjon, distribuere og publisere informasjon, på ett sted. Alt kan skje automatisk, med tid og penger spart. De enkelte bilder eller videofiler kan linkes til fra nettsteder eller publiseres til storskjermer som kontinuerlig viser innholdet fra Instrato. Fremtidens bildebank En stor utfordring er alltid å ha oppdaterte bildebanker. Dette løses best ved at det alltid er kun ett originalbilde. Andre som skal benytte tilsvarende bilde i sin bildebank, kan automatisk få dette oppdatert når det blir foretatt endringer på originalen. Riktig integrasjon av bildebanker gir store besparelser ved bildeflyt mellom egne bildebanker og tilsvarende tilhørende, egne kunder, leverandører eller bransjer. Bruk og rettigheter Mulighetene i Mediebanken er mange. Instrato har et enkelt administrasjonssnitt der du delegerer rettig heter, og på den måten styrer alt som skal kunne skje i Mediebanken. Hver bruker kan ha sin egen mappe, mapper kan være åpen for alle, eller deles. Funksjoner kan stenges ned slik at kun u tvalgte brukere har rettig heter til å gjøre bruk av spesielle bilder, for å nevne noe. Dermed har du alltid full kontroll over hvem som skal kunne gjøre hva i Mediebanken. Det kan settes opp egne forum for a ktiviteter i Mediebanken, slik at aktører i et forum får beskjed på e-post når det skjer aktiviteter i deres meldte interesseområde. Produktinformasjon Informasjon tilknyttet produkter kan være alt fra ulike bilder, interne vare nummer, internasjonale produktnummer, varebeskrivelser, leverandørinfo, priser osv. Oppdatering av slik informasjon kan i dag automatiseres inn i Instrato. Dette åpner samtidig for publisering av produktinformasjon både til print, nettsider eller lesebrett. I tillegg kan løsningen utvides med verktøy for katalogproduksjon. Mer enn en Mediebank Mediebanken håndterer alle digitale filer fra film og video til dokumenter, presentasjoner og bilder. Hver fil kan suppleres med flere tekstfiler, disse kan være ren tekst eller html. Dette åpner for sam kjøring av informa sjon, og integrasjon med eksterne informasjons baser. Her kan du samle ulik produkt informasjon som varenummer, produktkoder, produkt beskrivelse osv. og enkelt sørge for at ulike språkversjoner kan vedlikeholdes av ulike brukere. Ved å samle all informasjon på ett sted gjør du distribusjon av informasjonen og publisering av produktark og kataloger enklere. Et nettsted kan vise releva nt tekst på rett språk etter brukerens ønske.

5 Behandling Enkel filkonvertering Instrato har et eget program for bildebehandling. Her kan du på en enkel måte utføre de mest aktuelle forbedringer på et bilde så som beskjæring, fargekorrigering og å endre størrelse. Det er også avanserte funksjoner som ut toning og å legge til mer bakgrunn med valgfri farge. Brukerterskelen er dermed lav, og du unngår behovet for egne bilde behandlingsprogram. Mediebanken har et avansert verktøy for konvertering av bilder. Når du vet hva bildet skal brukes til, konverteres filen til riktig størrelse og fargerom. Dermed blir den videre håndteringen o ptimal. Du unngår store filer når du skal ha et lite bilde i en presentasjon. Her er det nok å angi hvilket medie du vil bruke bildet i. Det er så enkelt at alle klarer å konvertere bildefiler riktig. Søkemotor for store bildemengder 3D og video Økt båndbredde og nye muligheter for til å spre informasjon, medfører en økning i bruk av video og animasjoner. Mediebanken har egen funk sjon for visning av de fleste videostandarder. I tillegg åpner publiseringsmodulen for muligheten til å inklu dere 3D- visninger og film id okumenter som er for digitale medier som smarttelefon og lesebrett. Bruksverdien av en bildebank knyttes opp mot at det er raskt og enkelt å finne de bildene du trenger. I Instrato kan du i tillegg til å tagge bildene på utvalgte kriterier, registrere fritekst på hvert enkelt bilde. Tagges bildene med nødvendig informasjon, finner du igjen de bildene du måtte søke etter. Blir det for mange treff, har Medie banken «søk i søk»-funksjon som gjør det enkelt å finne akkurat det bildet du skal ha. Q&A Kan jeg markere bilder til bruk i et prosjekt og gi samarbeidspartner tilgang? Ja, hver bruker kan ha sin egen mappe, mapper kan deles og tilgang til funksjoner kan begrenses, slik at kun utvalgte brukere har rettigheter til å gjøre bruk av spesielle bilder osv. Optimaliser informasjonsflyten

6 >>> trykksaker og reklame Alt som skal til for å lage TRYKKSAKER I Instrato kan du lage egne trykksaker og markedsmateriell ferdig til bruk på én-to-tre. Du kan sende til egen printer eller som bestilling til andre. Alt basert på bedriftens profil. Med all informasjon på ett sted, enkle publiseringsverktøy for oppdatering, god kontroll over hvem som har tilgang til hva og loggføring av all bruk, får din organisasjon her et verktøy som gir en god informasjonsflyt samtidig som det gir gevinst i form av besparelse på tid, penger, papir og miljø. Strukturen som bygges opp i Instrato er personuavhengig og bidrar som et kontinuitetselement i bedriften. Maler tilpasset egen profil Ut fra en original kan de man gir tilgang på en enkel måte foreta tekstendringer, velge bilder, redigere og sende til korrektur, bestille eller sende til avisinnrykk fra modulen «Create». Like enkelt som det er sikkert, da alt gjøres innenfor bedriftens profilprogram. En av styrkene til Instrato er at man kun har tilgang til de valg man trenger for å lage den bestemte trykksaken. Et eksempel kan være at man på en spesiell mal har et valg mellom fire bakgrunner, to tekstfarger, tre logo varianter og et utvalg bilder. Dette gjør systemet svært brukervennlig og veien til mål er kort. Siden systemet er webbasert, har man tilgang via internett hele døgnet, fra hvor som helst. Enkelt og kvalitetssikret For at originalfremstillingen skal være enklest mulig, er det innebygget en rekke automatiserte funksjoner. Når en bruker eller avdeling logger seg på Instrato, kan person- og avdelingsinformasjon automatisk tas med inn i malen. På den måten reduseres feil mulighetene. Det samme gjelder firmalogo for forhandlere og andre partnere. Trykksakmodulen er integrert med Mediebanken som også har funksjoner for å gjøre utvalgte bilder tilgjengelige på de ulike originalene for trykk og reklame. Bilder og logoer kan, hvis det skal være tillatt, lastes opp og behandles i eget bildebehandlingsprogram.

7 Q&A Reklame og forbruksmateriell Nettbutikken i Instrato håndterer alt av eget salgs- og forbruksmateriell. Ved å automatisere informasjons flyten knyttet til all intern håndtering av reklameartikler, trykksaker, kontorrekvisita osv., oppnås store besparelser. Ved å samle alt forbruksmateriell på ett sted, reduseres administrasjonskostnadene samtidig med at du får full kontroll på hvem som forbruker hva. Bestillinger sendes til lageransvarlig samtidig som lageret ved uttak «telles» ned. For varer som ikke l agerføres lokalt, kan bestil lingen styres til eksterne partnere. Alltid kontroll på lageret Nettbutikken i Instrato har egne funksjoner for styring og kontroll. For hver varelinje settes nivå for varsling av rebestilling, og disse genereres automatisk. Lageroversikten gir deg til enhver tid full oversikt over hva som er på lager. Egne rapporter viser forbruket av eget forbruksmateriell og r eklameartikler. Samtidig får du dermed et nødvendig grunnlag for intern kostnadsbelastning. Du har full oversikt over lagerbeholdningene som kan være på ulike lokasjoner. Administrator kan kjøre ut egne lagerlister og telle skjema for kontroll og revisjon. Kan jeg håndtere reklameartikler fra ulike lokasjoner i Instrato? Ja, hvert enkelt produkt kan henføres til sitt spesifikke lager og bestillingene styres til den som er ansvarlig for dette lageret. Nettbutikk for eksternt bruk For mange virksomheter er det ønskelig å kunne benytte en enkel nettbutikk med en lav terskel for å komme i gang. Instrato åpner for at også eksterne brukere/kunder får tilgang til nettbutikken, helt eller delvis. Dette åpner for at forhandlere, kunder og andre kan bestille varer fra nettbutikken. Varene kan være alt fra «give aways» til reklame artikler eller profilklær. Hver «varelinje» kan ha ulike prissettinger, fra kostnads fritt internt til utsalgspris eksternt. For salg til eksterne forbindelser, kan nettbutikken knyttes til en betalingsløsning. Direkte til faste leverandører Alt av trykksaker, plakater, reklameartikler osv. kan i Instrato settes opp med faste linker til utvalgte leverandører. Dette kan gjøres på hver enkelt «varelinje». Ved å strukturere innkjøp på denne måten reduseres innkjøpskostnadene, samtidig som en har god styring med hvem som leverer varene. Automatisering av informasjonen mot faste leverandører, fører til lojalitet overfor valgte partnere, samtidig med at digital bestillingsinformasjon gir partnere mulighet til å automatisere ordremottaket og på den måten redusere sine egne kostnader. En gevinst som i neste omgang kan komme din virksomhet til gode. Behold kontroll

8 >>> Markedsaktiviteter Muligheter i Instrato Digitalmarkedsføring Her får du løsningen som enkelt lar deg sende informasjon i flere kanaler til samme mottakergruppe. I Instrato kan du enkelt oppdatere budskapet lokalt, og sende ut oppdatert informasjon og aktuelle nyheter spisset mot de enkelte mottakergrupper. Mottakerne får flere muligheter til å gi respons. Det kan være alt fra «avmelding» fra en e-postliste til direkte betaling via telefon. Tjenestene i Instrato utvides kontinuerlig. Du vil alltid være oppdatert. Vi bistår med implementering for din virksomhet slik at alle i din organisasjon kan ta i bruk de nye verktøyene i sine lokale salgs- og markedsaktiviteter. QR koder åpner for nye aktiviteter QR- koder er en effektiv måte å lede leserne fra trykt informasjon direkte til nettbutikker, ulike informasjonsbaser, film på nett osv. Det gir også muligheter til enkelt å kunne måle respons på trykk saker. I Instrato kan du generere QR- koder og integrere dem i markedsaktivitetene. Mulighetene er mange: Markedsmateriell som brosjyrer, annonser, etiketter etc. Invitasjoner med tilleggsinformasjon om påmelding, kjøreretninger etc. Visittkort som leder til mer informasjon om hva du representerer. E-post Brukt på riktig måte er e-post som medium svært effektivt. Du kommer raskt ut med relevant budskap til mange, og responsen er målbar. E-send i Instrato er spesielt utviklet for at du på en enkel måte skal kunne utnytte de mulighetene som masseutsendelse av e-post gir i informasjonsarbeidet. Det har aldri vært enklere å bruke e-post i markedsarbeidet. Malverktøyet for utarbeidelse av e-postene, utnytter en rekke av de mulighetene du finner i Kommunika sjonsportalen. Her får du tilgang til design funksjoner, Mediebanken, rettighetsstyring og samkjøring av mottakerlistene med personalisert trykk eller SMS- utsendelser.

9 Q&A Er SMS kostnader inkludert? Nei, for utgående SMS vil du bli belastet pr. stk. etter «tellerskritt» og avtalt pris. SMS Personalisert DM Instrato åpner for personalisering av både innhold og design, og valg av kommunikasjonskanal. T ilpassing av informasjon til mottaker, gir bedre måloppnåelse i kommunikasjonsprosessen. I portalen kan du kombi nere øvrige valg av digitale aktiviteter med person tilpassede trykksaker. Det kan være alt fra tilbudsbrev og nabovarsler til prospekter og salgsbrosjyrer. En v iktig funksjon er samkjøring av de ulike adresse listene slik at du unngår å sende informasjon til noen som har reservert seg mot å motta i nformasjon. Bruk av telefoner og tekstmeldinger er et av de kommunikasjonsområdene som har størst vekst. Denne utviklingen fortsetter. Vi vil i årene fremover få stadig nye bruksområder for stadig mer avanserte telefoner. I Instrato får du mulighet til å ta i bruk SMS og MMS som kommunikasjonskanal i din bedrift. Du kan sende og motta SMS og MMS, og integrere løsningen mot organisasjonens øvrige system eller webside. En lav terskel for å ta i bruk en ny kommunikasjonskanal med stort utviklingspotensiale. Lett å bruke flere kanaler

10 >>> ANNONSEPRODUKSJON Brukervennlig ANNONSER TIL ALLE MEDIA Med Instrato sparer du tid på utforming av annonser. Basert på ferdige maler, med tilgang til tidligere a nnonsetekster og bilder fra Mediebanken, kan du fokusere på selve innholdet i annonsen. Du får korrektur øyeblikkelig, kan sende den på høring til flere, om du ønsker det, og fullføre bestillingen i ønskede media, alt i én og samme operasjon. Skal annonsen ut i flere media, kan du gjøre alle b estillingene samlet ved ett tastetrykk. Her er det store muligheter for å spare tid og penger. Styring og kontroll Når annonsen godkjennes, genereres en PDF av annonsen. Kommunikasjonsportalen har flere muligheter for administrasjon av annonsebestil lingene. Samtidig kan du velge mellom ulike modeller for ulike annonsetyper. Medievalget begrenses, og annonsen sendes direkte til media. Annonsene sendes til medieformidler med r ekvisisjon. Annonsene sendes til egen markedsavdeling for videre håndtering i en oversiktlig tavle. Du kan åpne for at støtteannonser sendes direkte til media mens reklameannonser sendes via medieformidler. Kvalitets sikring I tillegg til at Instrato sikrer virksomhetens profil, sørger Medieportalen for å lage riktige PDF-versjoner av annonsen til de ulike media. For hver publikasjon du skal benytte, kan det settes opp egen kvalitets sikring med nødvendige fargeprofiler osv. Når annonsen godkjennes, genereres en PDF av annonsen for eksempel i henhold til de standarder NADA (Norske avisers digitale annonsemottak) har etablert for norske aviser. Dette skaper sikkerhet for at annonsene har riktig fargerom og at alle nødvendige digitale filer, som skal til for at en annonse blir riktig produsert, er med. Uansett hvilke media som velges.

11 Q&A Hvem sender vi annonsene til? Det velger du selv. Det etableres egne «føringer» for hvordan din organisasjon skal benytte annonseformidlere eller sende annonsene direkte til media. Brukervennlig med innebygd kompetanse Annonsemodulen legger forholdene til rette for lokal produksjon av annonsene. Når designelementene er på plass, kan den annonseansvarlige selv velge mal, utarbeide annonsen, endre all nødvendig informa sjon som bilder, tekster, størrelser og mediavalg, og bestille innrykk. Annonseutarbeidelsen utføres av den som skal stå for innholdet. Du er ikke lenger avhengig av design kompetanse eller -verktøy for å utarbeide annonser, og sparer unødvendige kostnader og korrektur runder. Medie planlegger I Instrato kan det etableres en medieplan for de utvalgte medier som skal benyttes. Dette gir mulighet for på en enkel måte å kunne lage annonseringsplaner med budsjett. I Medieplanleggeren kan du regulere tilgangen til et utvalg medier. Slik at du også på den måten får styring på annonseaktivitetene. Planen hjelper deg å følge opp det å utføre annonseinnrykk, samtidig som den sikrer oppfølging mot gitte budsjetter ved at kun godkjente medier kan velges, og at priser er avtalt på forhånd. Spar tid og penger

12 >>> eget publiseringsverktøy Alt på nett Publisering OnDesign er et avansert «WYSIWYG» layout- og publiseringsverktøy i Instrato, som er utviklet av erfarne typografer og designere. OnDesign er en designplattform med muligheter for faste maler, styring av rettig heter og nye muligheter for samhandling av informasjonsarbeidet. Her kan du u tarbeide og produ sere publikasjoner for trykking og publisering i ulike digitale medier, og velge mellom å printe på vanlig måte eller å publisere til lesebrett, storskjermer og iphone-/androidtelefoner. Lettere å bruke digitale media OnDesign er utviklet for å gjøre det enkelt å publisere informasjon. En solid porsjon grafisk kompetanse er i nnebygget, noe som gjør brukerterskelen lav. Samtidig har man et fleksibelt malsystem som sikrer firmaets profil på publikasjoner der det er ønskelig. Når du redigerer på et dokument, kan du legge inn et bilde på trykkversjonen og samtidig erstatte bildet med en film på den elektroniske versjonen. Ett dokument, men versjoner for flere kanaler med levende 3D-modeller, film og lyd. Det er sikkert, effektivt og fleksibelt, alt uten ekstra lisenskostnader. Tilpasset din organisasjon OnDesign er fullt integrert med Instrato og har samme tildeling av rettigheter. Det gjør at du på en enkel måte kan styre hvem som skal ha tilgang til å gjøre ulike oppgaver på de ulike publikasjonene. Dermed sikrer du at kun de som skal ha tilgang til utvalgte publikasjoner, får denne tilgangen. Samtidig har OnDesign et eget verktøy for redaksjonell samhandling slik at flere kan jobbe samtidig på ett dokument.

13 Q&A Lag dine egne trykksaker OnDesign er riktig verktøy for de som utgir tids skrifter, kundeaviser, organisasjonsblader, innstikk, dokumenta sjon, kataloger, produktblader og mye mer. Ferdige maler åpner for at alle publikasjonene har profesjonelt utseende og følger vedtatte r etningslinjer for profil og design, samtidig som hvem som helst kan stå for utarbeidelsen. Alt tilgjengelig på nett uten egen programvare. Storskjerm Bruk av storskjermer til eksponering/plakatering er kun i en startfase. I tråd med teknologiutviklingen vil vi se stadig større skjermer med nye bruks områder. Med Instrato kan alle i din organisasjon selv ta hånd om det som skal publiseres på skjermene lokalt i virksom heten. Du kan lokalt oppdatere aktuelle tilbudsplakater, informasjonstavler, menyer og lignende. Nettopp den muligheten til lokal opp datering i nåtid, åpner for nye muligheter i salgs- og informasjonsarbeidet. Må vi ha grafisk kompetanse for å bruke OnDesign? Nei. I OnDesign kan en etablere det en trenger av standardmaler. Dermed kan du fokusere på innhold som tekst og bilder. Lesebrett og smarttelefoner Ingen overskuer i dag de muligheter som åpner seg for å kommunisere via lesebrett og smarttelefoner. De nye kommunikasjonskanalene krever samtidig nødvendig kompetanse for at informasjonen skal fungere optimalt på de nye plattformene. I OnDesign kan du publisere både til print og digitale media. Her kan du etablere maler tilpasset lesebrett og smart telefoner. Dermed kan du uten spiss kompetanse selv stå for publisering mot de nye digitale media. Trykksaker på nett Fortsatt liker mange å bla i trykksaker, men de vil gjerne gjøre det på nett også. Ofte ønsker man også å publisere trykksaker på nett, uten at en har budsjett for tilpasninger. Da kan du bruke en enkel funksjon i Instrato som gjør det mulig å publisere en PDF-fil som en nettside du kan bla i. Her kan du på en enkel måte selv legge ut alle typer trykksaker på internett. Funk sjonen bruker nyeste HTML5 slik at den er tilgjengelig for alle typer nettlesere. Uten lisenskostnader

14 >>> Tilpasset din virksomhet Optimalisert informasjonsflyt skreddersøm Instrato kan kompletteres med spesialmoduler som løser spesifikke behov i din organisasjon. Ved å integrere Instrato med andre databaser og systemer, kan det etableres nye løsninger skredder sydd for din virksomhet. Det kan f.eks. være automatisert publisering integrert med ulike MIS-system som løser alle behov rundt katalogproduksjon og markedsmateriell inn mot ulike bransjeløsninger. Utfordringen er å utnytte de muligheter som Internett åpner for, fokusere på det som er viktig for v irksomheten, og unngå standardsystemer som ofte har høy brukerterskel og liten nytteverdi. Ditt eget intranett Integrert i Kommunikasjonsportalen er et avansert verktøy for etablering av nettmanualer. Med all informasjon på ett sted, et enkelt publiseringsverktøy for oppdatering, god kontroll over hvem som har tilgang til hva og loggføring over all bruk, får din organisasjon her et verktøy som gir god informasjonsflyt. I tillegg gir det en betydelig effektiviseringsgevinst. Alle som skal ha tilgang får dette, samtidig som oppdatering og ajourføring av informasjon skjer kun ett sted. Tilgangen kan styres for hver side. Noen sider, som profilelementer som skal være tilgjengelig for alle, kan være offentlige, mens øvrige sider kun er tilgjengelig bak innlogging. Nettmanualer er en integrert del av Instrato. Dette gjør det enklere for nye brukere å ta i bruk løsningen. WEB-kataloger for ulike behov De fleste virksomheter har et kontinuerlig behov for intern informasjon. Profilpermer, kjedemanualer, personalhåndbøker, HMS-beskrivelser er alle «levende» dokumenter som alltid skal være oppdatert. I Instrato kan du selv, ved hjelp av et egnet publiseringsverktøy, samle alle manualer og rutinebeskrivelser på ett sted. Her kan du oppdatere, distribuere og redigere markedsmateriell, ajourføre rutiner osv. All informasjon gjøres tilgjengelig for alle ansatte på ett sted. Utvalgte sider kan gjøres offentlig tilgjengelig på internett der det er behov for det. Her har du en egen publiseringskanal uten ekstra kostnader.

15 Q&A Kan jeg vite hva min virksomhet trenger i årene fremover? Det er vanskelig å spå om frem tiden, derfor er det viktig å velge en partner som videre utvikler løsningen, og hele tiden gir dere tilgang til de nye mulig hetene som melder seg. Produktinformasjon og kataloger Automatisering av informasjonsflyt åpner for nye rasjonelle løsninger. Informasjon tilknyttet produkter kan være alt fra ulike bilder, interne varenummer, internasjonale produktnummer, varebeskrivelser, leverandørinfo, priser osv. Oppdatering av slik informasjon kan i dag automatiseres inn i Instrato. Dette åpner samtidig for publisering av produkt informasjon både til print, nettsider og lesebrett. I tillegg kan løsningen utvides med verktøy for katalogproduksjon. Skreddersydd for din virksomhet Internett åpner for automatisering av informasjonsflyt både fra kunder, internt i egen virksomhet og mot samarbeidspartnere. Optimalisering av informasjons flyt tilsier at informasjon skal registreres kun én gang. Internett åpner for utveksling av informasjon og integrering av systemer på en helt ny måte. Instrato kan integreres med din virksomhets MIS-system, personalsystem, eksterne bransjeløsninger (bilder og produktinformasjon), offentlige e-handelsportaler osv. Tilpasset dine behov

16 Innherredsveien 61 D 7043 Trondheim

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES

KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES KOM I GANG MED EGEN VIRKSOMHET MAMUT NYSTART HJELPER DEG Å LYKKES SIDE 4 6 7 9 10 11 12 14 16 1 INNHOLD INSTALLASJON OG OPPSTART FUNKSJONALITETSOVERSIKT ETABLERERPORTAL FORRETNINGSPLAN KONTAKTOPPFØLGING

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET

6TIPS TIL BEDRE LIKVIDITET efaktura Spar penger og tid ved å bruke efaktura DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Leasing Få inn nytt utstyr - hold deg oppdatert Kredittscoring Gjør kredittprosessen mer kostnadseffektiv

Detaljer

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy

Personlig publiseringssystem som læringsverktøy ssystem som læringsverktøy Stipendiat Jon Hoem, Høgskolen i Bergen, Mediesenteret Nettverksuniversitetet, mars 2004 Delrapport fra Fagforum for produksjonsteknikk Innhold 1 Introduksjon... 3 2 Bakgrunn...

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med

Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Grunnkurs for lærere Fronter Y10 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Nytt i volum Y10 av dette

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett

Når alt er en selvfølge. EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Når alt er en selvfølge EPiServer en effektiv og fleksibel plattform for informasjonshåndtering og publisering på Internett Tanke og følelse på Internett Hva er det som gjør at en person oppfattes som

Detaljer

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere

Innføring i Fronter. Grunnmanual for lærere Grunnmanual for lærere Dette er en innføring i den grunnleggende funksjonaliteten i Fronter. Fronter er en læringsplattform og er veldig fleksibel. På grunn av denne fleksibiliteten, og at ikke to lærerne

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene

Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Evatic AS Managed Print Services Økt lønnsomhet i dagens marked Hvordan automatisering av prosesser kan redusere kostnadene og øke marginenene Innholdsfortegnelse Kort sammendrag 4 Hvem bør lese dette

Detaljer

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem

SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem ANNONSEBILAG SE unødvendige kostnader i tide til å unngå dem Fullstendig oversikt over avtaler og eiendeler med Complete Control 4.0 1 Jon har ny telefon og nytt abonnement fra annen leverandør enn Grete

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIER GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgave 1. opplag ISBN 82-492-0456-5 Redaktør: Mai Gythfeldt Bilderedaktør: Mai Gythfeldt Grunndesign: Stein Holmboe Erichsen Omslagsdesign:

Detaljer

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON

TJEN PÅ DELT KUNNSKAP 5TIPS TIL MORGENDAGENS KOMMUNIKASJONS- TEKNOLOGI FREMTIDENS KOMMUNIKASJON Teknologi Åpent og effektivt med virtuelle møter DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Videokonferanse Utvider horisonten ved skolene i Finnmark FREMTIDENS Nr. 9 / August 09 KOMMUNIKASJON 5TIPS

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling

Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Adobe Acrobat Teknisk dokument Neste utfordring for IT-avdelingen: Tre hovedtrender innen dokumentsamarbeid og -utveksling Oppfylle kunnskaparbeidernes krav i dag og i fremtiden Innhold 1: Globale samarbeidspartnere

Detaljer

temahefte LMS hva og hvordan

temahefte LMS hva og hvordan temahefte LMS hva og hvordan Innhold 1. Hva er et LMS?... 5 1.1. Forankring i utdanningspolitisk tenkning... 6 1.2. Utbredelse... 7 2. Funksjonalitet (verktøy)... 8 2.1. Informasjon og administrasjon...

Detaljer

Bedrift på Facebook. En enkel innføring

Bedrift på Facebook. En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Bedrift på Facebook En enkel innføring Denne innføringen i Facebook for bedrifter er utarbeidet ved Renommé Communication september 2013. Innføringen tar for seg

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT

JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT JEG ØNSKER UTDANNING MED TJENESTER SOM GJØR TING ENKELT FORBEDRET TJENESTEBASERT UTDANNING TJENESTEBASERT UTDANNING Utdanning er en av de viktigste suksessfaktorene i samfunnet, og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier

En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Carin Pettersson Kristin Svendsen Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI En kvalitativ studie av utvalgte bedrifters forhold til sosiale medier Eksamenskode og navn: MAN 29281 Flermedial ledelse Utleveringsdato:

Detaljer