Siølbestemt O. vekk med nemnd ene n

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Siølbestemt O. vekk med nemnd ene n"

Transkript

1 Siølbestemt O sooffillwa" -, vekk med nemnd ene n MØT OPP PÅ GRØNLAND TORG KL.12.00

2 ************************************* Hvert år må kvinner krype for abortnemndene. Alle blir ydmyket, 400 får avslag. Mange, særlig unge jenter, tør ikke gå til et slikt forhør og prøver livsfarlige metoder på seg sjøl. Etter 65 års kamp har vi ennå ikke fått sjølbestemt abort. Tusener av kvinner som ønsker jobb blir stoppa av mangel på arbeidsplasser og daghjem. De som har daghjemsplass går i stadig redsel for å miste den. I Oslo bygges det enda færre daghjemsplasser enn vi er blitt lovet; prisene øker og åpningstida kuttes ned. Pornospekulantene får fritt gjøre store penger på å selge kvinnekroppen og spre ideer om at kvinner bare er til for å brukes av menn. Når vi aksjonerer mot dette, griper politiet inn mot kvinneaktivistene og beskytter pornospekulantene! Slutt opp om Faglig 1. maifront! 1. mai er dagen da undertrykte over hele verden krever sin rett. Vi skal vise at kvinner har viktige krav å slåss for. Vi skal vise at vi kan stå sammen. Vi skal vise at vi ikke lenger vil vente tålmodig nå vil vi gjøre noe sjøl. Hver eneste som går i Faglig 1. maifront-toget øker presset mot dem som har makt til å bestemme over oss. Hver eneste som går i toget betyr økt oppmuntring og styrke for kvinnekampen. Kjemp mot all urett for kvinnefrigjøring! Bli med i toget du 6g! SJØLBESTEMT ABORT NÅ VEKK MED NEMNDENE! GRATIS DAGHJEM TIL ALLE BARN! VEKK MED PORNOEN! **************************************

3 studenter, arb& det! KOM PÅ GRØNLAND TORG KL [11 Fm AGilki 1G Enhet pa klassekampens grunn!

4 KAMP MOT RENTEØKNING OG SKJERPA BETALINGSVILKÅR Aksjonerte au mot renteøkninga og nedkorta tilbakebetalingstid? Dette kravet må du reise 1. mai. Studenter og arbeidsfolk må stå sammen mot regjeringas krisepolitikk. Ta f.eks. heva husbankrente. Den betyr økte husleier på studentbyer og andre boliger. Viser ikke dette at vi står overfor felles motstander, at byrdene av krisa skal veltes over både på studenter og arbeidsfolk? MOT DISIPLINÆRLOVA OG UTVISNINGSPARAGRAFER Disiplinærlov utvisningsparagrafer Kjell Folkvord nektes jobb yrkesforbud i industrien suspensjoner fra LOtoppen. All opposisjon skal knekkes. Mot dette må vi stå sammen. Enhet mellom studenter og arbeidere gir styrke. 1. mai er en kampdag for alle som kjemper for sine demokratiske rettigheter. SEIER FOR ERITREAS FRIGJØRINGSKAMP SOVJET UT AV AFRIKAS HORN Studenter og arbeidere kjemper for frigjøring i Eritrea, Azania (Sør-Afrika) og Zimbabwe (Rhodesia). De står ikke aleine. Vi må vise vår solidaritet. Den blir registrert. Verdensopinionen var med å knekke USA i Indo-Kina. I dag overfører Sovjet tusenvis av nye leiesoldater fra Angola til Eritrea. Dette forsøker de desperat å skjule av frykt for denne opinionen. I år må 1. mai-toga rette seg mot DNA-regjeringas krisepolitikk lønnsnedslag og økt arbeidsløshet. Vi må protestere mot Sovjets aggresjon på Afrikas Horn. Samorg-toget i Oslo er et reint støttetog for regjeringa, hovedparolen er: «Solidaritet for trygge arbeidsplasser tillit til A-regjeringen». Vi kan ikke gå i tog med Kleppe og Egeland! SVs 1. mai-forslag nevner ikke Sovjets aggresjon i Afrika med ett ord! Dette er et svik mot folket i Eritrea som i dag bombes av sovjetiske krigsskip og jagere. 1. mai-toget til «KA»/«KUL» støtter Sovjets aggressive politikk i nord, både i Barentshavet og på Svalbard. Det er bare ett klassekamptog Faglig 1. maifront! Studenter, ungdom, kvinner og arbeidere enhet på klassekampens grunn.

5 Forby nazipartiet Norsk Front NEI TIL FASCISME OG RASEHAT! «Torvslaget» på Gjøvik 1936 Blficher i Drammen 1976 SLUTT OPP OM FAGLIG 1.MAIFRONTS TOG!

6 Anti-fascistisk Komite i Norge 1. mai : Hitler-nazismen var knust. Quislings landsforrædere i Nasjonal Samling (NS) også. Folk i store deler av verden hadde opplevd nazismens skrekkvelde brutal krig, forfølgelse, massakrering og mord på Millioner av mennesker. 6 millioner jøder var drept. Enstemmig lød kravet: Aldri mer nazisme! Nazistene marsjerer igjen! I Norge har nazistene igjen dannet sitt parti, «Norsk Front». Hitler og Quisling har fått sine arvtakere. Partiet står for den samme kriminelle politikken, det samme rasehatet. En kraftig og aktiv opinion må reises mot nazistene. «Norsk Front» må forbys! «Norsk Front» anmeldt for rasisme! «Norsk Fronts» rasisme og fremmedhat bryter klart med norsk lov ( 135a i straffeloven). Derfor har Anti-fascistisk Komite anmeldt disse nazistene. Vårt krav er at partiet skal dømmes for rasisme og de ansvarlige straffes. Støtt anmeldelsen av «Norsk Front»! Støtt Faglig 1. maifront 1978! Faglig 1. maifront (FFF) tar kampen mot nazismen svært alvorlig, og de har parola: Forby «Norsk Front» som en av hovedparolene 1. mai. Anti-fascistisk Komite oppfordrer derfor alle anti-fascister til å slutte opp om Faglig 1. maifront-togene i år. Mobiliser kraftig for sterke anti-fascistiske seksjoner og markeringer på 1. mai! Landsstyret i AFK foreslår disse parolene: FORBY NAZIPARTIET «NORSK FRONT»! DØM «NORSK FRONT» FOR RASISME STRAFF DE ANSVARLIGE! IKKE ETT ØRE TIL NAZISTENE HADLAND OG FARRE STØTT DE ANSATTE PÅ OSLO SPORVEIER! BLI MEDLEM AV ANTI-FASCISTISK KOMITE! Utgitt av Anti-fascistisk Komite i Norge Postboks 4696, Sofienberg, Oslo 5 A/SDuplotrykk 0811)1978

7 Liker du ()len? KOM PÅ GRØNLAND TORG KL.12.00

8 GJØR SKOLEN INTERESSANT VEKK MED KARAKTERER OG TVANG! Liker du deg på skolen? Lærer du ting du har bruk for? Gir skolen deg tru på at du er verdt noe? I matte lærer vi fra første skoleår at a b = ab, men vi begynner å jobbe uten å kunne regne ut om vi er trukket riktig i skatt. I historia lærer vi om konger og keisere, ikke om vanlige folk. Karakterene tvinger oss til å pugge kjedelig stoff. De stempler oss for livet: Får du dårlige karakterer er du «dum». Du skal konkurrere med sidemannen. NEI TIL KADAVERDISIPLIN VI VIL BESTEMME OVER OSS SJØL! Opp gjennom hele skoletida blir vi behandla som bevisstløse drittunger. Det er ikke lov å gå ut av skolegården, ikke inn gangene, ikke lov å røyke. Har du vært sjuk, er ikke ditt ord å stole på, foreldra dine må bevitne det i meldingsboka. Bryter du reglene, får du en meningsløs straff, f.eks. parade. INGEN OSLO-SKOLER SKAL LEGGES NED! I Oslo er flere skoler nedlagt de siste åra. Nå står bl.a. Tveita og Skullerud ungdomsskoler for tur. For at kommunen skal spare penger, stues vi sammen, får lengre skoleveg, og miljøet vårt blir brutt opp. 1. mai skal vi som slåss for en bedre skole reise krava våre i Faglig 1. maifront. Vi må ut på gata og demonstrere sammen med annen ungdom og arbeidsfolk som slåss for sine rettferdige krav. Vi kan være uenige om mye. Men denne dagen skal vi stå sammen mot staten og pengefolka. Bli med du også!

9 00 1 1) GNViNøkl9 Vd IAION ;uuni6 suadwe)tassem r,r4 latit13

10 ARBEID TIL UNGDOMMEN NÅ! TRYGD TIL ALL ARBEIDSLØS UNGDOM! Har du jobb? Tusenvis av ungdommer går arbeidsløse i Oslo. De får høre at det ikke finnes arbeid. Men likevel trengs det å bygges hundrevis av ungdomsklubber, daghjem og boliger. Mange steder blir ungdom nekta jobb. Hos Narvesen må du være over 25 år, på Sporveien over 18. Ungdommen er «upålitelig og ustabil». Blir du arbeidsløs rett etter skolen, får du ikke arbeidsløshetstrygd. Staten gir deg fritt valg: Lev på nåde på lønna til foreldra dine eller gå på bommen! VI KREVER ET STED Å VÆRE DER UNGDOMMEN BESTEMMER! Økern- og Grunerløkka-ungdommen har ingen ungdomsklubb. På Trosterud er klubben stengt. På Lindeberg er lokalene så små at de har det som «bjelland i boks». Pengefolka og kommunepampene bruker ikke frivillig penger på at ungdommen skal få det bra i fritida. KAMP MOT ALL POLITIVOLD! Enten purken skyter ned og dreper en gutt ved Fornebu, sparker og slår i gangene på Bekkegata eller hiver oss av T-banen lørdagskvelden, er det ungdommen som er «pøbler». Purken går alltid fri. 1. mai skal vi vise hva vi mener. Vi kan være uenig om mye, men denne dagen skal vi stå sammen. Vi skal ut på gata og gå i Faglig 1. maifront-toget sammen med annen ungdom og arbeidsfolk. Slå som en knytta neve mot kommunepamper, purken og pengefolka. Bli med du også! nnnnnnnnnnnnnn 11 n OnnnnnnIIInnnnnn

11 DEMONSTRER MOT REGJERINGAS KRISE- POLITIKK PÅ 1.MAI! MØT OPP PÅ GRØNLAND TORG KL.12.00

12 For ett år siden lovte regjeringa en økning av kjøpekrafta med 1,5-2% hvert år. Nå har pipa fått en annen lyd. På løpende bånd har vi fått avgiftsøkninger, renteheving, ny nedskriving av krona og dårligere lånemuligheter for vanlige folk. Kleppe sier rett ut: «Jeg anser det som selvsagt at det blir nedgang i kjøpekraften for store grupper.» (Aftenposten 11/2.) Regjeringa går så langt for å sikre profitten til monopolkapitalen. Og de gjør det, vel vitende om at eierinntektene økte med hele 17% i fjor. Svaret fra de fagorganiserte må være: MOT REGJERINGAS KRISEPOLITIKK NEI TIL LØNNSNEDSLAG! Før Stortingsvalget slo DNA-ledelsen på stortromma med at regjeringa skulle sikre arbeid til alle. Nå går Ulveset-utvalget, med DNA-ledere og skipsreder Grieg Tidemand i skjønn forening, inn for å legge ned arbeidsplasser i verkstedindustrien. Det er fare for at Nyland med over arbeidsplasser blir lagt ned. Norcem truer med å flytte Jøtul ut av Oslo. Også tusener av andre arbeidsplasser står i fare. NEI TIL NEDLEGGING AV NYLAND FORSVAR INDUSTRIARBEIDSPLASSENE I OSLO! 1.mai er den viktigste anledninga de fagorganiserte i Oslo har til å demonstrere sin motstand mot regjeringas krisepolitikk. Vend ryggen til 1.mai-tog som støtter regjeringas angrep på arbeidsfolk. Slutt opp om klassekamptoget, Faglig 1.maifront!

HA 111P mot EEC OG DYFITI

HA 111P mot EEC OG DYFITI NR. 2-1971 KR. 0,50. HA 111P mot EEC OG DYFITI UTGITT AV ARBEIDERKOMITEEN MOT EEC OG DYRTID KJEMP FOR NORSK SELVSTENDIGHET! Fra Arbeiderkomiteens demonstrasjon i Trondhjem 2. desember 1970 Den norske storkapitalen

Detaljer

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er

Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er Kjære kamerater. Gratulerer med dagen! Jeg er stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen, og jeg er stolt av alle kamper som er vunnet, særlig i dag. Det er vi i denne salen som har ansvaret for at tradisjonene

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM

FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM FRIHET OG FELLESSKAP RØD UNGDOMS PRINSIPPROGRAM Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom

Detaljer

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen.

Vi som i denne vanskelige tiden sitter med politisk ansvar skal gjøre alt som står i vår makt for å bestå den testen. 1.mai tale 2009 Utenriksminister Jonas Gahr Støre 1.mai dagen for internasjonal solidaritet er en viktig dag hvert år. Men i år er 1.mai spesielt viktig. For i år, når den globale finanskrisen går over

Detaljer

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet

Audun Lysbakkens tale til landsmøtet Audun Lysbakkens tale til landsmøtet (Med forbehold om endringer) Kjære landsmøte, kjære SV Takk for en god dag i går. Takk for ærlighet, raushet og mot. Takk for tilliten. Mitt bysbarn Georg Johannessen

Detaljer

FORSYN' NORSK RADERE. LINJE FOR ARBEIDET MED VALGKAMPEN www.pdf-arkivet.no/eec/

FORSYN' NORSK RADERE. LINJE FOR ARBEIDET MED VALGKAMPEN www.pdf-arkivet.no/eec/ FORSYN' NORSK RADERE LINJE FOR ARBEIDET MED VALGKAMPEN www.pdf-arkivet.no/eec/ sr 2012 vomeinimeemoommommeemeemeememeeme ummommomou li Ml EN li MP 1E1 El IN INNHOLDSFORTEGNELSE: EEC og det nasjonale spørsmål

Detaljer

SEIER! Rødt Nytt. Dagens pensjon består! Hjelp tamilene! Krev av regjeringa: rødt.no/stem-rødt/ Avisa til Raudt nr. 5 2009

SEIER! Rødt Nytt. Dagens pensjon består! Hjelp tamilene! Krev av regjeringa: rødt.no/stem-rødt/ Avisa til Raudt nr. 5 2009 Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 5 2009 SEIER! Dagens pensjon består! 4. juni klokka 06.04 kom det en SMS fra NTL, forbundet mitt, om at meklinga i tariffoppgjøret var inne i sluttfasen. Alle som var tatt

Detaljer

For et solidarisk pensjonssystem!

For et solidarisk pensjonssystem! B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 2 2013 Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27, 0183 Oslo Arbeidsliv: Illustrasjon: Andrea Lyip. For et solidarisk pensjonssystem! Foto: Kommunal- og regionaldepartementet.

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten.

Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. ØMU kvinner og velferd, v/siri Jensen Valgt å snakke om hvordan et EU-medlemskap vil påvirke den norske velferdsstaten. Jeg vil ta utgangspunkt i kvinnenes relativt sterke stilling i Norge i dag. Når jeg

Detaljer

Rødt Nytt. Sammen. mot rasisme. Husk Klimamarsjen i København 12. desember. B-Postabonnement. www.roedt.no. Statsbudsjettet: Krig foran sjuke

Rødt Nytt. Sammen. mot rasisme. Husk Klimamarsjen i København 12. desember. B-Postabonnement. www.roedt.no. Statsbudsjettet: Krig foran sjuke Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 9 2009 Uetisk prosjekt Eli Aaby og Asha Barre er jordmødre som ber myndighetene stanse undersøkelsen av jenters kjønnsorganer. Les mer på side 4 Forsvar uføretrygda Sammen

Detaljer

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN

KAMPEN FOR ARBEIDSMILJØLOVEN 1 1.mai 2015 APPELL Kamerater. Venner! Gratulerer med dagen! Det er flott å stå her i dag på arbeiderbevegelsens store dag. Å vite at over hele Norge over hele verden feires arbeidernes internasjonale

Detaljer

Den europeiske samfunnsundersøkelsen

Den europeiske samfunnsundersøkelsen V1 IO-nummer: Underlagt taushetsplikt Den europeiske samfunnsundersøkelsen Du har allerede blitt intervjuet om noen av temaene her, men skjemaet stiller også spørsmål om noen helt nye emner. Vi håper du

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere

Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Vold i nære relasjoner Et undervisningsopplegg for nyankomne innvandrere Forfattere: Ingebjørg

Detaljer

EØS truer norsk arbeidsliv

EØS truer norsk arbeidsliv GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 9 2012 B-Postabonnement EØS-debatt i fagbevegelsen: Foto: Kjetil Ree /Wikipedia. EØS truer norsk arbeidsliv Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183 Oslo Asylpolitikk: Foto: Valerie

Detaljer

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement

AntirasisteN. SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006. Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme? B-PostAbonnement AntirasisteN SOS Rasisme i Norge kr 10 nr 3 2006 B-PostAbonnement SOS Rasisme ØU pb 297, 5501 Hgsd «Det er bedre å dø i Norge enn i Afghanistan» Har du venner og kjente som bør bli medlem i SOS Rasisme?

Detaljer

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg?

OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken. Hva mener jeg? OPPLEGG FOR KONFIRMASJONSTIDEN Forslag pr. mars 2014, skrevet av Gaute Brækken Hva mener jeg? Dette opplegget tar opp temaer som gjelder grensesetting og seksualitet. Man kan plukke ut temaer og metoder

Detaljer

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre

Kristiania Kronikken. Redaktørens hjørne. 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Kristiania Kronikken 22.Desember 1938 nr. 356 50 øre Redaktørens hjørne Tiden mellom 1918 og 1938 har vært preget av mange historiske begivendeheter. En lang og håpløs verdenskrig tok endelig slutt og

Detaljer

Akhtar Chaudhry. Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012. La oss gjenreise SV sammen!

Akhtar Chaudhry. Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012. La oss gjenreise SV sammen! Akhtar Chaudhry Politisk plattform for Oslo SV s Nominasjonsmøte 2012 La oss gjenreise SV sammen! Innholdsfortegnelse Hva nå for SV?...3 Forsvar av velferdsstaten...4 Freds- og solidaritetspartiet SV...5

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor

Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering. Alle barn har rett til å si sin mening, og deres mening skal bli tatt på alvor Et undervisningsopplegg om Avisartikler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING Artikkel 2: Alle barn har rett til beskyttelse mot diskriminering PRIVATLIV Artikkel 16: Alle barn har rett til privatliv

Detaljer

Med forbehold om endringer under framførelse

Med forbehold om endringer under framførelse Martin Kolberg Partisekretær - Arbeiderpartiet Innledning - Arbeiderpartiets landsmøte 20. april 2009 Utkast 160409 1. Tilslutningen ved demokratiske valg er grunnlaget for vår politiske makt og innflytelse

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter.

Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Undervisningstime for konfirmanter og ungdom. Manual med veiledning og forslag til aktiviteter. Støtt Kirkens Nødhjelp og skap forandring. Sammen med andre. For andre. For hverandre. Dette heftet skal

Detaljer

Gi lærerne tid til å gjøre jobben sin

Gi lærerne tid til å gjøre jobben sin B-Postabonnement GRATISAVISA TIL RØDT Foto: YAY Micro. Arbeidstidsforhandlingene: Returadresse: Rødt Dronningens gate 22, 0154 Oslo Gi lærerne tid til å gjøre jobben sin Foto: Visual Research/CC. Zapatistene

Detaljer

1. mai er en viktig dag:

1. mai er en viktig dag: SAMMEN FOR HASVIK FELLES KLODE FELLES ANSVAR 1. mai er en viktig dag: For mange e den en kjærkommen fridag i en travel hverdag For andre er det en kampdag hvor man står på barrikaden for å kjempe sin sak.

Detaljer

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden.

Utdanning. Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Utdanning Utdanning har lenge vært en viktig del av menneskeheten. Det var først da bøker kunne trykkes at utdanningen eksploderte rundt om i verden. Lærdom starter med en gang man er født. Lærdommen "sniker"

Detaljer