What s next? Superstructure containing: - Template processing - Front-Office EPR work

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "What s next? Superstructure containing: - Template processing - Front-Office EPR work"

Transkript

1 rganization for the dvancement of tructured nformation tandards Setting the new www portal standards Toward a SOA (Service Oriented Architechture) Paradigm What s next? Superstructure containing: - Template processing - Front-Office EPR work Toward a complete end-to-end solution including services Hans A. Aanesen Co-chair OASIS BCM EPR SC IT & Integration AS Senior adviser Web services 13. januar 2005

2 OASIS oversikt OASIS er en medlemsorganisasjon tiltenkt standardisering av interoperable spesifikasjoner for konstruksjon av datasystemer. OASIS-medlemmer er leverandører, brukere og spesialister av standardbaserte teknologier Inkluderer organisasjoner, individuelle, industrigrupperinger og STATSFORVALTNINGER ( egov) Har i dag mer enn 600 medlemmer fra mer enn 100 land OASIS er verdens største internasjonale og uavhengige non-profit organisasjon rettet mot standardiseringen av XML applikasjoner. Har vist betydelig suksess gjennom samarbeid med industrielle og offentlige virksomheter.

3 OASIS setter spesifikasjons-standardene til www og støttes av:

4 Ønsker vi å gjøre e-norge/forvaltningen til OLA PROPRIETÆR???? Eller SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk : Apache SOAP / ZOPE:Open Open Source. NET Microsoft ONE Open Net Environment Sun WebSphere IBM WebLogic BEA MySAP SAP. MAC Apple etc

5 OASIS BCM Business-Centric Methodology Vitaliserer softwarekomponenter (ebxml og Web services) Underbygger kravene til utbredelse av SOA Sørger for forståelse av forretningslogikknedbrytnings-kravet til komponenter (WS) Definert for å lage generiske informasjonssystemer som er sammenstillings-drevet (Context) Benytter Maler (Templates) for a muliggjøre gjenbruk av løsnings-kataloger innenfor tjenesteområder

6 Paradigme Skift Tradisjonell måte ETL (Extract Transform & Load) EAI (Enterprice Application Integration) UML (Unified Modeling Language) Data warehouse B2B + electronic commerce Ny Helhets-betrakning ( Template drevet ) VALG FORANDRING VEKST) Service Orientert Arkitektur Business-sentriske modeller Kontekst-drevet omgivelse Semantisk vokabular og ontologier XML implementering SHIFT SHIFT Ad Hoc Source: eprocess Solutions Hub n Spoke Service-Oriented (SOA)

7 SOA (standarder) Tjeneste- forvaltere/ brukere: Behov Utviklere: Analyser TOA (standarder) Den nye måten å gjøre SW Engineering Krav Spesifikasjon Innhenting Koding Design Delte og varige DATA ( Design Factories ) Installasjon Test INTERAKTIVE Modeller TEMPLATES Anvendelse /Bruk Vedlikehold STATISKE konvensjonelle Modeller UML,XML Tilpasning, integrasjon TEMPLATE-register for TEMPLATE prosessering: TEMPLATE = f( WS,ebXML) E-Folder: (EPR) Mappe-Konstruksjon KATALOG-tjenester med eksponering av løst koblede applikasjoner: WS ebxml

8 Superstrukturens Applikasjon Portalens rolletildeling vha PKI Applikasjon organisering: Portalens Service Orienterte super-struktur (SOA) bygget på Web-tjenester ROLLER FAGSYSTEMER PRESENTASJON: HTML PORTAL: XML Felles mapping (Abstraksjon) META Objekt modellering UDDI WSDL SOAP Dokumentkort Versjonskontroll versjon Høringsrunde status ColumnHeadings kols SendDokumentPåHøring() Skanne() SkriveBrev() SkriveNotat() LeggeInnLyd() Hjelp() DokumentArbeid Dokument Hjelpemiddel (from Dokument_P) (from Tilgangskort_P) Navn navn Utført initialerdatoklokkeslett Utført() Ønskes TRAFIKK -regler eller et XML-ANARKI? Man trenger faktisk både brukerstyrte GENERISKE/ DYNAMISKE løsninger sammen med de tradisjonelle teknologistyrte STATISKE løsningene. Superstrukturer krever imidlertid felles trafikkregler.

9 Superstruktur med Hybrid SOA integrasjon Åpen Integrasjon basert på en EPR organisert mapping av løst koblede applikasjoner ( ebxml / WS ) SOA:Service organized structure (Users + ServiceProviders) E-Gov INTERNATIONAL administration ( Globalization ) Bottom Up Approach E-Gov CENTRAL administration Ministry Ministry Ministry A B E-Gov REGIONAL administration C EPR Template-prosessering: EPR Mappestruktur ServiceCatalog: Dokume ntkort Service Interpretation Center Dokum ent (from Dokument_P) Navn navn Utført initialerdatoklokkeslett Utført () Versjonskontroll versjon Høringsrunde status ColumnHeadings kols SendDokum entpåhøring() Skanne() SkriveBrev() SkriveNotat() LeggeInnLyd() Hjelp() DokumentArbeid e-folder system XML Hj elpemiddel (from Tilgangskort_P) Ministry X E-Gov LOCAL administration Company Top Down Approach 1 Company 2 WSDL Interface WS 1 WSDL Interface WS 2 Company 3 Intranet/Internet WSDL Interface WS 3 SOAP-messages WSDL Interface WS 4 WSDL Interface WS 5 WSDL Interface WS n Company TOA:IT organized structure m ( HW+SW+ Infrastructure )

10 E-Gov s 4 Rollekategorier i en EPR Superstruktur BROWSERS: IV: Service. Borgere og Kunder/Leverandører: Info. Part & Service Part III: Adm. og Service ansatte: Arbeidsmapper med info. og Help Tools Service Part I: Arbeidsledere/ Mappekonstruktører: Konstruksjon av nye typer Arbeidsmapper med roller vha ferdige og genererte typer av Templates BCM/CAM Service Part WS in Legacy Systems with different Business logic ( Security Domains ) HTML Superstruktur SERVICE PORTALER: ( TCP/IP networkig ) EPR engine m/ eprxml Core Templates HTML ebxmlreg/uddi Tjenestekatalog WSDL HTML XML XML XML XML XML Tilkoblingskontrakt ebms/soap Utvekslingsformat Spesifikasjoner Nye WS / ebxml WSDL META modeller II: Portal & Systemutviklere: Programmering vha WSDL modeller. (Portal og Fagsystemprogrammering).NET, ONE, WEBSphere, mysap..!

11 EPR-Engine Engine organiserer og håndterer oppgaver Service portalens TJENESTETORG EPR MappeKontainer: ( Mappene henter innhold fra mange SERVERE ) Single Sign-On (PKI) portal: (Security Domains) Rolle Tjeneste + BrukerID Styrekort: Dokumentkort Dokumentkort Styrer Styrer tilgang tilgang til til blankettblankettog og Styrer dokumentmaler tilgang til blankettdokumentmaler samt samt arkiverte arkiverte og Styrer håndteringen dokumentmaler tilgang tilgang til til blankettblankett- av alle og dokumentmaler Dokumenter. Dokumenter. samt samt arkiverte arkiverte og dokumentmaler Dokumentene Dokumenter. Dokumenter. samt i mappen. arkiverte Dokumenter. Arbeidsmappe Arbeidsmappe ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) Inneholder ( Opprettes alt en bruker/rolleinnehaver når ny eller ny trenger process ) i arbeidet. Alle Arbeidsmapper er inndelt i faser i forhold til fremdrift. Arbeidsflytkort Gir støtte til de adm. arbeidsoppgaver i de adm. rutinene. (Ofte regelstyrt Flyt og Saksgang) Styrekort Fase Dokumentkort Oppgavekort Dokumentkort Styrer Styrer tilgang tilgang til til blankettblankettog og Styrer dokumentmaler tilgang til blankettdokumentmaler samt samt arkiverte arkiverte og Styrer Styrer (Tjenestekort) dokumentmaler tilgang tilgang til til blankettblankett- og dokumentmaler Dokumenter. Dokumenter. samt samt arkiverte arkiverte og Definerer dokumentmaler fysiske Dokumenter. Dokumenter. arbeidsoppgaver samt arkiverte med arbeidsspesifikasjoner. Dokumenter. Innehar inspeksjon og rapportering. Styrekortfunksjoner

12 Navn på styrekortet Mappetilhørighet: - Mappe 1 - Mappe Mappe n Innholdsfortegnelse: - Gruppe 1 - Gruppe n - Oppgave Oppgave n - Oppgave Oppgave n Funksjonstastene hjelper oss og administrere samt evt arbeide med Fysiske oppgaver og rapportering. Interfacing til andre fagsystemer Gjøres med WSDL interfacing.

13 Hjemmebasert Pleie&Omsorg Integrert tjenesteplanlegging og rapportering. (Oppgavebeskrivelse/Rapportering med PDA-phone phone. SIM-kort = Digital signatur )

14 Digitalt Byggesakskontor Elektronisk samarbeidsarena

15 EPR viser veien til Åpen, Inkluderende og Service-orientert samspill i Sanntid EPR superstruktur åpner opp helt nye måter/metoder til hvorledes man skal integrere forskjellige fagsystemer og konstruere generisk linking&switching i elektroniske forretnings-prosesser

16 Åpen infrastruktur & Plattformuavhengighet Tiden for låste (proprietære) løsninger er forbi! Oppnår BRUKERSTYRTE og billige dataløsninger (HW & SW uavhengighet er en nødvendighet) Samkjørte løsninger gjør at standardisering/digitalisering blir enda viktigere INTEGRATØRER blir brukernes høyre hånd => NB! Uhildede konsulenter Nettverksløsninger vil åpne opp og skape helt nye måter å lage brukerapplikasjoner => SOA og Hybride portalløsninger Minimaliserer antall fysiske enheter med flerfunksjonelle logiske (SW =>WS) enheter => PC, PDA, Mobiltlf etc

17 UDDI Katalogtjenester Forretningsprosesser:(WS s) - Regnskap - Rapportering - Lønn - Tilsyn - Betaling - Toll - Ordre - Skatt - Fakturering - Moms - etc - etc Dagens Proprietære Datasystemer kan brekkes opp i selvstendige forretningslogiske enheter og organiseres og samkjøres vha WS: WSDL Tilkobling WSDL WS Regnskap Tilkobling WSDL WS Regnskap Tilkobling WSDL WS Regnskap Tilkobling HTML / XML WSDL WS Regnskap Tilkobling WSDL WS Regnskap Tilkobling Application- server: INTERNE FORRETNINGSPROSESSER: Regnskap Application- Lønn server: Betaling Ordre Fakturering Lager Database- Innkjøp server: Salg Logistikk Transport etc ( Teknologi & Plattformuavhengig mapping ) TYNNE KLIENTER: HTML Intranett/Ethernet Internet SOAP/XML HTML / XML Service Portal Tjeneste Torg m/ Forretningslogikk: - ebxml - eprxml Mapping: - Datavariable - Funksjoner - Scenarior WSDL Tilkobling WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL Tilkobling WS Regnskap WSDL WS Regnskap Tilkobling WSDL Tilkobling WS Tilsyn.NET, ONE, WEBSphere..! WS Regnskap WS Rapport.NET, ONE, WEBSphere..! EKSTERNE FORRETNINGSPROSESSER: Database- server: Rapportering Tilsyn Toll Skatt Moms Frakt Flåtestyring Banktjenester etc

18 En ny METODE standard (abstraksjons-teknikk) teknikk) for Integrasjon og koordinering av interne prosesser og e-handele i OFFENTLIG SEKTOR

19 1: Integrert oppgavebeskrivelse og rapportering Rapporteringen skal ikke stjele tid fra tjenestegivningen.. Når rapporten er avgitt vill rapporter og dokumentasjon bli generert automatisk. 2: Samhandling forutsetter at informasjon som er grunnlag for samhandling er organisert på en felles og entydig måte samtidig som roller er avklart. a 3: Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen og i administrasjonen. 4: Brukergrensesnittet er enkelt og oppfattes som naturlig. 5: Minimalisere kostnader til programmer og drift. Felles programplattform som bygger på internasjonale standarder hvor ulik teknologi kan spille sammmen.

20 Forretnings-fokusen inkluderer: Forbedre kvaliteten på datafangst Øke kvaliteten i utførte tjenester og dokumentere utført arbeid Effektivisere og kvalitetssikre saksbehandlingen med gjenbruk av informasjon Effektivisere samhandlingen i forvaltningen og sammspille med innbyggere/næringsliv Datastøtte i arbeidet som alle kan ha nytte av Samkjøring av fagsystemer og helhetlig presentasjon overfor brukerne Elektronisk innsyn og tilsyn med tjenestene (se for video og prosjekteksempler)

21 Formålet med standarden er å beskrive hvordan datastøtte til mennesker i arbeid og i samarbeid med andre, kan organiseres på en helhetlig og standardisert måte. Standarden beskriver hvordan : informasjon blir presentert for brukerne hjelpemidler blir lagt til rette kommunikasjon med fagsystemene skal foregå roller, prosesser og rutiner skal organiseres gjennomgående funksjoner kan standardiseres

22 FORVALTNINGEN får valgfrihet og konkurranse på systemleverandørsiden ( Inkluderende ) SAMKJØRING av konkurrerende rammeverk : Apache SOAP / ZOPE:Open Source. NET Microsoft ONE Open Net Environment Sun WebSphere IBM WebLogic BEA MySAP SAP. MAC Apple etc

23 EPR Templates => Shifting Power to Business EXPERTS Vil du vite mer? - Kontakt meg på - Se - Se - Se - Kurs planlegges i EPR-forum

My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14.

My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14. My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14. april 2010 Side 1 ehelse-prosjekt: ( Åpne standarder : OASIS BCM/CAM

Detaljer

tgov med SAMSPILL av Aktører?

tgov med SAMSPILL av Aktører? tgov-foredrag: Hans A. Kielland Aanesen 24. april 2013 Bli din egen HELSEMINISTER! http://tgov.no ehelse må bli en nødvendig del av en Helhetlig Forvaltnings-Transformering også i Norge! Trenger vi egentlig

Detaljer

Sammendrag av konseptet: Fellesskap om kvalitet i småskalaproduksjon og nisjeprodukter

Sammendrag av konseptet: Fellesskap om kvalitet i småskalaproduksjon og nisjeprodukter OASIS BCM/EPR EPR Forum Sammendrag av konseptet: Fellesskap om kvalitet i småskalaproduksjon og nisjeprodukter 7. februar 2008 Fellesskap om kvalitet anviser løsninger på noen av de største utfordringer

Detaljer

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE

AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE AFFECTO ACADEMY KURSGUIDE 2 AFFECTO ACADEMY - HVORDAN OPPNÅ ROI PÅ INVESTERINGEN? Mange svarer og sier at de har et bra verktøy som fungerer men utnyttes det virkelig? Utnyttes verktøyene på den måten

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser

Infrastruktur for elektronisk handel. Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Krav til beskrivelsesteknikker for harmonisering av samhandlingsprosesser Versjon 1.0 17 desember, 2001 Utarbeidet av Norsk Regnesentral Norsk EDIPRO Tel. 22 12 83 90 Postboks

Detaljer

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport

Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor. Forprosjektrapport Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor Forprosjektrapport På oppdrag for Lysaker, 20. januar 2010 Versjon 1.1 Forord Rapporten er utarbeidet av Commitment

Detaljer

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul.

Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul. Fagbetegnelse: PJ 501 Semester: Gruppenummer (dersom besvarelsen leveres i gruppe): Gruppe 15 Tittel: Troja.NET utvikling av en nettbasert CRM modul Eventuell oppdragsgiver: Tilgjengelighet: FRI BEGRENSET

Detaljer

Infrastruktur for elektronisk handel. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO. Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001. EdiSys. www.edisys.

Infrastruktur for elektronisk handel. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO. Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001. EdiSys. www.edisys. Et prosjekt i regi av Norsk EDIPRO Møte om oppstart av hovedprosjekt 16 mai 2001 Dagsorden 1. Innledning og mål med prosjektet 2. Internasjonale aktiviteter med relevans for prosjektet 3. Nasjonale aktiviteter

Detaljer

Service orientert arkitektur (SOA)

Service orientert arkitektur (SOA) Service orientert arkitektur (SOA) Reduserte kostnader Mer gjenbruk Større fleksibilitet Raskere implementering av nye forretningsprosesser Begrepsavklaringer og et konkret eksempel på bruk av SOA ved

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

CASE verktøy. Systemutviklingsverktøy. Verktøyenes rolle. Hvorfor CASE verktøy. Eksempler på verktøy. Verktøyenes rolle

CASE verktøy. Systemutviklingsverktøy. Verktøyenes rolle. Hvorfor CASE verktøy. Eksempler på verktøy. Verktøyenes rolle CASE verktøy Systemutviklingsverktøy og litt om.net 09.03.04 Kirsten Ribu Computer Aided System Engineering: data-verktøy til utvikling og vedlikehold av data-systemer Eksempler: Microsoft Project Microsoft

Detaljer

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge

Rammeverksdokument. Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Rammeverk og infrastruktur for stedfestet informasjon i Norge Tittel: Rammeverksdokument Norge digitalt Utarbeidet av: Rammeverksgruppa (Teknologiforum) Søkeord: Rammeverk, NSDI, SDI, Infrastruktur for

Detaljer

Om prosesser 1. Om prosesser

Om prosesser 1. Om prosesser Tore Berg Hansen 27.1.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LV339D Objektorientert systemutvikling 1. Resymé: Denne leksjonen handler om utviklingsprosesser.

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet

360 for Bedrifter. 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk ECM-funksjonalitet En standard løsning for dokument- og informasjonshåndtering i SharePoint som gir kontroll over informasjon, god kunnskapsdeling og effektive prosesser 360 for Bedrifter gir SharePoint forretningskritisk

Detaljer

IKT i organisasjoner: II som «heterogeneous installed base»

IKT i organisasjoner: II som «heterogeneous installed base» Margunn Aanestad IKT i organisasjoner: II som «heterogeneous installed base» 19. september 2014 De to første forelesingene: Sosioteknisk kompleksitet i form av avhengigheter og sammenhenger mellom IKT

Detaljer

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår!

Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! Frihet og fleksibilitet på dine vilkår! EPiServer er en enkel, effektiv og fleksibel plattform et klokt valg for alle som vil bruke nettet som en kvalitetssikker og forretningskritisk informasjonskanal.

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport kort versjon Nasjonal IKT Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport redusert versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon:

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Atea The place to be for kunder

Atea The place to be for kunder for Atea The place to be kunder Atea The place to be for Microsoft-kunder Atea - The Place to be for Microsoft kunder 3 Optimal Infrastruktur Core I/O og Forefront 4 Windows Server 2008 R2 og Virtualisering

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen

Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Kurs / Kompetanseportal for kommunene i Kongsbergregionen Prosjektskisse 04.11.2005 Side 1 av 20 Innhold Innledning 3 Utviklingsmodell 4 Prosjektorganisering 4 Framdriftsplan og milepæler 4 Funksjonalitet

Detaljer

Rapport. WiseCar informasjonsplattform. TRIP Transportrelatert informasjonsplattform

Rapport. WiseCar informasjonsplattform. TRIP Transportrelatert informasjonsplattform - Åpen Rapport WiseCar informasjonsplattform TRIP Transportrelatert informasjonsplattform Forfatter(e) Kenneth Sørensen Terje Moen Cato Mausethagen Lone-Eirin Lervåg SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Planer og meldinger 2007/13. Statistisk sentralbyrå. IT-strategier 2007

Planer og meldinger 2007/13. Statistisk sentralbyrå. IT-strategier 2007 2007/13 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå IT-strategier 2007 Planer og meldinger IT-strategier 2007 Innhold 1. IT-strategiens bakgrunn og forankring... 2 2. Strategiske målsettinger for IT-funksjonen

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Proof of Concept Web-tjenester (web services) i en tjenesteorientert arkitektur Understøttelse av "Fullverdig elektronisk verdikjede"

Proof of Concept Web-tjenester (web services) i en tjenesteorientert arkitektur Understøttelse av Fullverdig elektronisk verdikjede Opprettet 15.03.2009 Saksnr. BKSAK Revidert: 20.04.2009 Saksbehandler: Steinar Carlsen Ansvarlig: Kjetil Århus - Leder Portalorganisasjon Delarkiv: Proof of Concept Web-tjenester (web services) i en tjenesteorientert

Detaljer

Standardisering, fleksibilitet og endringsarbeid

Standardisering, fleksibilitet og endringsarbeid Standardisering, fleksibilitet og endringsarbeid Et case-studie av Spiridon/SAP i Siemens Atle Olsø Master i informatikk Oppgaven levert: Mai 2006 Hovedveileder: Eric Monteiro, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Agenda. Systemutvikling i praksis. Systemutvikling - risikosport?? ..eller arena for nerder og useriøse aktører?

Agenda. Systemutvikling i praksis. Systemutvikling - risikosport?? ..eller arena for nerder og useriøse aktører? Systemutvikling - risikosport?? Systemutvikling i praksis Tore Hagen, Steria..eller arena for nerder og useriøse aktører? Agenda Presentasjon av meg selv + Steria Årlige milliardtap. Forskningsinstitusjonen

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer